Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007"

Transkriptio

1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

2

3 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti kuin kehitysmaaliikkeen toimintaan Suomessa. Huoli ilmastonmuutoksesta ja turvallisuuspoliittiset paineet leimaavat keskustelua kansainvälisillä, alueellisilla ja kansallisilla tasoilla. Ilmastonmuutoksen torjunta on myös Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman yksi painopistealue. Kehitysjärjestöjen on huolehdittava, että pitkäjänteinen työskentely köyhyyden poistamiseksi ja myös sosiaalista kehitystä edistävät toimet jatkuvat. Kehitysrahoituksen nostaminen annettujen lupausten mukaisesti ei toteudu ilman eduskunnan ja kansalaistoimijoiden määrätietoisia vaatimuksia. Tulevan toimintavuoden aikana kansalaisjärjestöjen asemaa ja roolia puntaroidaan niin kansainvälisissä kuin kansallisissa prosesseissa. Kansalaisjärjestöjen rooli itsenäisinä ja merkittävinä kehitystoimijoina on saamassa tunnustusta muun muassa OECD:n kehitysapukomitean selvityksessä. Sen sijaan Suomessa kansalaisjärjestöjen rooli nähdään usein vain kehityspoliittisen ohjelman aliurakoitsijana. Vuoden alusta Kepa saa uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Kevätkausi käytetään uuden hallituksen, Kepan poliittisen ja strategisen johdon, perehdyttämiseen. Voimassa olevan strategian väliarviointi ajoittuu keväälle, ja hallitus päättää mahdollisista muutoksista elokuussa. Vuosi 2008 on Kepan kolmivuotisen ohjelman toinen vuosi. Kepa keskittyy toiminnassaan kolmeen lohkoon: jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, globaalitietoisuuden lisäämiseen sekä vaikuttamiseen poliittisiin prosesseihin. Ohjelma ja siitä nousevat vuosittaiset toimintasuunnitelmat toteutetaan niin Suomessa kuin Kepan kenttämaissa; jatkamme näin hyväksi havaittua yhden ohjelman politiikkaa. Kepan ohjelma rakentuu köyhdyttämiskäsitteen varaan: köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jonka epäoikeudenmukaiset poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset järjestelmät mahdollistavat. Sen vuoksi köyhyyden poistaminen edellyttää muutoksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kansainvälisesti. Tämä viesti näkyy entistä vahvemmin niin Kepan koulutuksissa kuin yleisötapahtumissakin. Ensi vuonna yhteinen teema on kauppa, läpileikkaavammin eri toiminnoissa kuin ennen. Etelässä tehtävää työtä järjestellään toimintavuoden aikana yhdistyksen tekemien päätösten mukaisesti. Kepan hankeneuvonta taataan jäsenjärjestöille Sambiassa vuoden 2009 loppuun saakka, kenttätoimiston lopettaessa toimintansa marraskuussa Kepan Mekongin alueen työ lähtee liikkeelle Thaimaasta, joka toimii käynnistyspisteenä alueeseen ja toimijoihin tutustumisessa. Kepan toiminnan laatua parannetaan toteuttamalla kaksi toiminnalle keskeistä kehittämishanketta. Niiden avulla kehitetään Kepan tarjoamia jäsenpalveluita sekä tietohallintoa. Siksi panostamme myös jäsenjärjestöjen tarpeiden kuulemiseen sekä niiden omistajuuden lisäämiseen Kepasta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 1 (13)

4 1. Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite : Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluja niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Suomessa ja kenttämaissa tarjottavan koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla Kepa vahvistaa järjestöjen kehitysyhteistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen laatua ja tuloksellisuutta köyhdyttämisen lopettamiseksi. Kepa tukee jäseniään valvomalla niiden etua rahoituksen ja yhteiskunnallisen tunnustuksen varmistamiseksi sekä tarjoamalla erityisesti pienille järjestöille osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä koulutus- ja neuvontapalveluita Järjestökoulutus Vuonna 2008 Kepa järjestää 32 koulutusta Suomessa ja 14 kentällä. Näiden lisäksi järjestetään myös räätälöityjä koulutuksia järjestöille. Koulutuksessa ja neuvonnassa painotetaan erityisesti toimintaympäristön tuntemista, jotta hankkeet voisivat olla tuloksellisia köyhdyttävien rakenteiden rikkomisessa. Koulutus- ja neuvontatyön käyttöön tehdään mallitapaukset köyhdyttävien rakenteiden näkymisestä hankkeissa. Niissä käytetään hyväksi esimerkkejä Mosambikista ja Nicaraguasta. Tansanian taloudellisesta toimintaympäristöstä tehdään selvitys jäsenjärjestöjen käyttöön. Järjestöjä myös ohjeistetaan ympäristönäkökulman huomioon ottamisessa hanketyössä. Kansainvälisyyskasvatus- ja vaikuttamistoiminnan uutta koulutuspakettia kehitetään järjestöjen tarpeita kuunnellen. Vuoden aikana näitä koulutuksia järjestetään yhteensä 11. Koulutus- ja neuvontapalveluiden uusin muoto on järjestöjen pitkäkestoinen organisatorinen kehittäminen koulutus- ja neuvontasopimusten avulla. Näin vahvistetaan suomalaisen järjestön ja sen Etelän kumppanin välistä yhteistyötä, kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja laatua. Lisäksi järjestetään räätälöityjä koulutuksia järjestöjen täsmätarpeisiin, organisatoriseen kehittämiseen keskittyviä koulutuksia sekä tuetaan pitkäjänteistä kehittämistyötä muun muassa mentoroinnin avulla. Vuonna 2008 keskitytään erityisesti järjestöjen talousosaamisen vahvistamiseen. Kepan koulutus- ja neuvontatyötä kehitetään jatkuvasti sisäisen työntekijäverkoston kautta. Tämä verkosto tukee yksittäisten jäsentensä työtä sekä harmonisoi ja vahvistaa koko Kepan järjestökoulutusta ja hankeneuvontaa. Keskeisenä osana verkoston työtä on myös kansalaisjärjestöjen kehitystyöstä käytävän keskustelun seuraaminen sekä Suomessa että maailmalla. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 2 (13)

5 1.2. Jäsenten edunvalvonta Kepan tavoitteina jäsenten edunvalvonnassa on vahvistaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön, tiedotuksen sekä vaikuttamistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen määrää ja sen monipuolisuutta. Kepa pyrkii tiivistämään yhteistyötä ulkoasiainministeriön ja järjestöjen välillä sekä seuraa aktiivisesti kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavia viranomaisprosesseja Jäsenyhteydet ja -palvelut Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista. Erityisesti tuetaan jäsenjärjestöjen uusia verkostoitumisaloitteita sekä kehitetään verkostojen toimintatapoja. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyötä tuetaan tarjoamalla sihteeriapua niiden yhteistyöfoorumille. Jäsenille kerrotaan aktiivisesti Kepan palveluista eri tiedotuskanavien, kuten extranetin ja jäsenkirjeiden kautta. Niille tarjotaan mahdollisuuksia ottaa osaa Kepan toimintaan. Anna aikaa -tapahtuman avulla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuonna 2008 järjestetään myös jäsenkysely, josta saadaan tietoa jäsenten kokemuksista ja tarpeista Kepan palveluiden kehittämiseksi. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 3 (13)

6 2. Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite : Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. Kepa vahvistaa työtään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattajana globaalikysymyksissä, erityisesti köyhdyttämisen näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat tavalliset suomalaiset, joista valtaosa suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön, mutta ei tunne sitä hyvin eikä osallistu toimintaan Maailma kylässä -festivaali Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Se kokoaa järjestöt yhteen ja näyttäytyy suurelle yleisölle porttina kehitysmaaliikkeeseen yhdeksännen kerran Kaisaniemen puistoon odotetaan edellisvuosien tapaan yli kävijää viikonlopun aikana. Tapahtuman suurin haaste on vastata vuosi vuodelta kasvavan yleisön, yli 300 yhteistyökumppanin sekä viranomaisten odotuksiin. Lastenaluetta ja -ohjelmaa laajennetaan tärkeän kohderyhmän, lapsiperheiden, houkuttelemiseksi tapahtumaan. Asiaohjelmaa sekä teatteri- ja tanssiohjelmaa varten toteutettaneen uusi esiintymislava. Kepan Helsingin tiimit osallistuvat entistä tiiviimmin festivaalin toteutukseen. Asiaohjelman määrää nostetaan kutsumalla mukaan kansainvälisiä asiantuntijavieraita. Kepan oma kampanjatyö saa tapahtumassa näkyvyyttä festivaalin kauppa-teeman kautta. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan. Yritysyhteistyökumppaneiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei niiden toiminta ole ristiriidassa Kepan arvojen kanssa. Tapahtuman tulojen (yritysyhteistyö ja osallistumismaksut) osuus on jo 40 prosenttia tapahtuman kokonaisbudjetista Mahdollisuuksien torien tukeminen Viidensadan järjestön tai niiden paikallisosastojen odotetaan osallistuvan toreille. Mahdollisuuksien torien tukeminen on Kepan tiivein yhteys pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jossa noin 40 prosenttia Kepan jäsenistöstä toimii. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 4 (13)

7 Vuoden 2008 teemana on kauppa ja tavoitteena on konkretisoida paikallisen ja globaalin kaupan yhteyksiä. Yhteinen teema näkyy sekä Kepan, globbarien että järjestöjen toriohjelmassa ja toreille tehtävässä materiaalissa. Tavoitteena on saada kauppa-asiaa paikallismediaan ja vähintäänkin säilyttää toriuutisoinnin nykyinen taso: 2,5 miljoonaa lukijaa. Vuoden 2008 lopussa päättyvä Kepan EU-rahoitteinen hanke panostaa Mahdollisuuksien torien toimijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja näiden järjestöjen kapasiteetin systemaattisen kehittämiseen. Hankkeen avulla tuetaan seitsemän paikkakunnan toreja sekä tuetaan kansainvälisyyskasvatuksen teemojen näkyvyyttä Latviassa. Torien tulevan rahoituspohjan varmistaminen on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo-ohjelma tukee Kepan jäsenjärjestöjen ja niiden Etelän kumppanien hanketyötä ja kumppanuutta lähettämällä vapaaehtoistyöntekijöitä jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin. Suomalaisten järjestöjen kiinnostus uudistuneeseen ohjelmaan on ollut odotuksia suurempaa. Käytännön yhteistyö aloitetaan 10 uuden järjestön kanssa, jo aiemmin mukana olleiden seitsemän lisäksi. Kevään 2008 aikana lähetetään kumppanijärjestöihin kentälle ensimmäiset vapaaehtoiset. Yhteistyö halutaan vakiinnuttaa järjestöjen kanssa osaksi heidän Etelän työtään. Siksi ensi vuonna panostetaan erityisesti toiminnan käynnistämisen ja sen tulosten seurantaan ja kehittämiseen yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa. Keväällä 2008 järjestetään pilotti Etelästä Suomeen tulevan vapaaehtoisen valitsemiseksi. Toiminnon avulla halutaan antaa Etelän järjestöille mahdollisuus tuoda aktiivinen toimija Suomeen tukemaan Etvon suunnittelua, tavoitteiden asettelua ja järjestöjen välistä oppimista Kumppani Kumppani-lehti kohtaa uuden vuoden hivenen uudella ehostuksella. Lehden ydinrakenne säilyy teemoineen ja kuvareportaaseineen, mutta kiireiselle lukijalle sopivia pieniä uutisjuttuja ja palstoja lisätään lehden loppupuolelle. Lehden uutisosion aloittaa terävä kehityspoliittinen aukeama, jonka jälkeen tarjoillaan Maailman palat kuten ennenkin. Uudistuksella pyritään rytmittämään pitkiä juttukokonaisuuksia lyhyemmillä ja kevyemmillä välipaloilla. Samalla myös eri juttutyyppien tyylit eriytetään entistä selvemmin toisistaan, jotta lukija voisi nauttia niin napakasta uutisoinnista kuin maalailevista henkilökuvista ja reportaaseista. Kumppani-lehden markkinointiin panostetaan tilausmäärän merkittävän vähenemisen vuoksi. Lukijatutkimus tehdään keväällä. Lehti ilmestyy edelleen kuukausittain, ja maksavaa tilaajakantaa pyritään nostamaan noin 25 prosenttia nykyisestä noin 3500 tilaajasta. Tilaajien ikäjakaumaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 5 (13)

8 halutaan nostaa, joten markkinointia suunnataan myös yli 30-vuotiaille lukijoille Kansainvälisyyskasvatus Kansainvalisyyskasvatus.net-verkkosivusto uudistetaan, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisemmän ja interaktiivisemman toimintaympäristön sekä nykyistä paremman mahdollisuuden toimijoiden verkostoitumiseen. Näin pyritään vahvistamaan erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen sekä maakuntien toimijoiden osallistumista. Kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen ja kansallisen kvk-strategian toimeenpanon seurantaa tehostetaan ja myös tähän pyritään kehittämään verkon kautta toimivia osallistumismahdollisuuksia Verkkosivujen uutistuotanto Kepan pääsivustossa (kepa.fi) jatketaan journalististen uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 200 uutisella ja 42 kolumnilla tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita, puretaan globalisaation syy-seuraus-suhteita ja kerrotaan Kepan keskeisistä teemoista ja viesteistä. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Uutistuotannon tavoitteena on nostaa vuoden 2008 aikana kävijämäärät kävijän tasolle kuukaudessa ja varmistaa, että Kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Googlehakukoneessa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 6 (13)

9 3. Kehityspoliittinen vaikuttaminen Tavoite : Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee Etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa. Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa. Teemat ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Kehityspoliittista tausta-analyysia Etelän ja Pohjoisen näkökulmasta jatketaan Kepan viestien uskottavuuden, asiantuntevuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Eri toimintojen välisiä linkkejä hyödynnetään niin, että ne tukevat toisiaan, esimerkiksi kehityspoliittisen analyysityön ja globbari-toiminnan osalta Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Jäsenjärjestöjen aktivoimiseksi vaikuttamis- ja jäsenpalvelutiimit keskittyvät kehittämään vuoden 2008 aikana globbariverkostoa, jota selvitysten mukaan pidetään hyvänä työmuotona. Globbarit on yli 500 toimijan verkosto, joka kannustaa päättäjiä tekemään Suomesta aktiivisemman toimijan globaalin eriarvoisuuden poistamiseksi. Kepan tavoitteena on kasvattaa mukana olevien järjestöjen ja yksilöiden määrää sekä levittää ja syventää tietoa verkostosta jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä -portaalin kehittämistä että tiivistä yhteydenpitoa jäsenjärjestöjen kanssa jatketaan. Syksyllä 2008 globbarit keskittyvät kunnallisvaaleihin. Kampanja järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton ja Reilun kaupan puolesta ry:n kanssa, jotka myös työskentelevät kauppa-asioiden parissa. Globbarien toiveeseen verkoston tarjoamasta syvemmästä kehityskysymysten tuntemuksesta vastataan jatkamalla koulutuksia ja lisäämällä niihin enemmän keskustelua kehityskysymyksistä. Keväällä 2008 esitellään toimintavinkkejä etenkin kauppakysymyksissä. Kampanjaoppaaseen ja verkkosivuille lisätään materiaalia myös sisältökysymyksistä. Vaikuttamis-, koulutus- ja jäsenpalvelutiimit kehittävät koulutusten sarjan vaikuttamistyöstä ja kehityspoliittisista teemoista. Vaikuttamistiimi varaa myös entistä enemmän aikaa sisällön tuottamiselle Kepan verkkosivuille, julkaisuihin sekä Mahdollisuuksien toreille ja Maailma kylässä -festivaaliin. Vuoden aikana tuotetaan teema-analyyseja kauppaan liittyvistä kysymyksistä, ja näiden tuloksia jaetaan jäsenjärjestöjen kanssa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja avainministeriöiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 7 (13)

10 Vuonna 2008 järjestetään kolme tärkeää kansainvälistä konferenssia kaupan ja kehitysrahoituksen teemoista : UNCTADin 12. ministerikokous sekä OECD:n kokous kehitysavun tehokkuudesta sekä YK:n kehitysrahoituskokous. Aiemmista kokouksista saatujen hyvien kokemuksien perusteella vaikuttamistyössä tuodaan esiin näiden konferenssien teemoja ja johtopäätöksiä. Näin pyritään kiinnittämään suomalaisten poliitikkojen ja median huomio kehityskysymyksiin ja kannustamaan asiapohjaiseen keskusteluun. Kepan osallistuminen näihin konferensseihin palvelee myös virkamiesten suuntaan tehtävää vaikuttamistyötä sekä jäsenjärjestöjä ja kumppaneita tiedotuksen avulla. Kepan kauppateemoja pyritään kansantajuistamaan uutta tekniikkaa hyödyntävällä verkkosivustolla, joka tuotetaan kevään 2008 aikana. Sivustolla esitetään kansantajuisesti nykyisen kauppajärjestelmän ongelmia köyhien maiden ja ihmisten näkökulmasta. Verkkosivusto on keskeinen osa myös globbarien kauppapoliittista toimintaa. Poliittisen työn strategian mukaisesti Kepan analyysityö keskittyy kauppaan ja kehitysrahoitukseen. Kepan asiantuntijuuden kehittämiseksi on tarpeen kohdistaa analyysityötä vuosittain ajankohtaisiin prosesseihin. Vuonna 2008 keskitytään alueellisten kauppasopimusten vaikutuksiin Etelän maihin ja maaseudun köyhiin, etenkin AKT-maissa (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) sekä kehitysavun tehokkuuteen. Avun tehokkuuteen liittyvää työtä tukee Mosambikiin suuntautuva oppimisja analyysimatka. Nicaraguassa järjestetään kauppa-teemainen koulutus, joka tukee kumppaneiden asiantuntijuutta ja tuottaa sisältöä globbareiden kevään toimintaan. Kauppa-aiheisia toimintoja toteutetaan lisäksi verkossa, Mahdollisuuksien toreilla ja Maailma kylässä -festivaalissa. Näin tuetaan Kepan näkyvyyttä tapahtumissa ja käytetään tilaisuuksia hyväksi jakaa Kepan kauppa-aiheisen analyysityön tuloksia Kehityspoliittinen työ Etelässä Kepan kenttämaissa tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkostoitumista kaupan ja kehitysrahoituksen kysymyksissä. Kepa tuo yhteen näissä teemoissa toimivia järjestöjä, jakaa tietoa ja tarjoaa neuvontaa. Mosambikissa pyritään kasvattamaan käynnissä oleviin seuranta- ja keskustelufoorumeihin osallistuvien kansalaisjärjestöjen määrää. Tansaniassa tuetaan kansallista ja Morogoron alueellista kauppaverkostoa. Nicaraguassa kansalaisyhteiskunnan laajempaa osallistumista etenkin kauppakysymyksissä tuetaan Atlantin puoleisella rannikolla ja alueellisesti Keski-Amerikassa. Uutena työmuotona Kepa on mukana järjestämässä laajaa järjestötapahtumaa Atlantin puoleisella rannikolla. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ylläpidetään tiedonvaihtoa kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 8 (13)

11 Kepan kenttätoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysija vaikuttamistyössä tarjoamalla informaatiota, mutta myös taloudellista ja teknistä tukea. Kepan kenttähenkilökunnan analyysityötä lisätään niin, että se hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että tukee Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Kepan toimiston vahvistaminen Pohjois-Mosambikin Pembassa antaa Mosambikin toimistolle entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa poliittista analyysityötä. Alkavat kumppanuudet Cabo Delgadon maakunnassa syventävät Kepan tietoa paikallisesta kansalaisyhteiskunnasta, ja pitkäjänteisenä tavoitteena on Kepan lisääntyvä ymmärrys kauppa- ja kehitysrahoituskysymysten vaikutuksista paikallistasolla. Kepan Aasian toiminnot käynnistetään vuoden 2008 aikana. Kehityspoliittista analyysityötä ryhdytään toteuttamaan jo ensimmäisen vuoden aikana. Aasiaan suuntautuva, kauppa-asioihin keskittyvä oppimisja analyysimatka järjestetään syksyllä Matka tukee myös Aasian toiminnan vakiinnuttamista. Kepa tukee paikallisia kansalaisjärjestöjä kumppanuussopimuksin, jotta kumppaneiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa poliittisiin prosesseihin vahvistuisivat. Kepa hyödyntää kumppaneiden tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin maaseudulla kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2008 aikana valmistelemalla suppea selvitys sekä Nicaraguasta että Mosambikista. Nicaraguassa kumppanuus ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin kanssa jatkuu. Tansaniassa kumppanina jatkaa vahva kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uuden kumppanijärjestön vuoden 2008 aikana, mukaan lukien Kepa Aasia. Sekä kumppanuus- että pienempien yhteistyösopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Kenttätoimistoissa Kepan kehityspoliittiset koulutukset tukevat kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asiantuntemusta kauppa- ja kehitysrahoitusteemoissa. Vuonna 2008 järjestetään noin 16 koulutusta. Poliittisen työn työntekijäverkosto auttaa yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista, verkosto puolestaan tukee heitä laadukkaan analyysin tuottamisessa. Vuonna 2008 järjestetään yksi verkostokokous. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 9 (13)

12 4. Yleisviestintä Tavoite : Kepa arkipäiväistää ja tekee ymmärrettäväksi toimintansa keskeiset teemat. Se myös innostaa kansalaisia toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä profiloituu keskeisenä mielipidevaikuttajana. Vuonna 2008 tehostetaan yhteydenpitoa keskeisiin medioihin. Työ aloitetaan järjestämällä vapaamuotoinen tilaisuus valtakunnallisten medioiden politiikan, ulkomaiden ja taloustoimitusten kesätoimittajille. Vuoden aikana parannetaan myös kansalaisjärjestöjen viestinnän keskinäistä koordinaatiota kokoamalla yhteen viestinnästä vastaavia työntekijöitä keskustelemaan suunnitelmistaan. Kepan sisäistä viestintää seurataan ja tarkennetaan säännöllisin väliajoin, jotta tiimien kannalta tarpeellinen tieto välittyisi mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2007 käyttöön otettua sisäisen viestinnän strategiaa arvioidaan vuoden 2008 aikana. Viestintä tarvitsee tuekseen tehokkaat työkalut, jos järjestö haluaa saavuttaa poliittiselle työlle ja laatutyölle asetetut tavoitteet. Kepa jatkaa sopimusta STT:n tiedotepalvelun käyttämisestä. Mediaseurannassa siirrytään vuoden alussa perinteisestä leikekierrosta internet-pohjaiseen järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa aihepiirejä koskevan suomalaisen mediakeskustelun seuraamisen myös Kepan kenttätoimistoissa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 10 (13)

13 5. Ohjelman kehitys Tavoite : Kepan ohjelma on oikein kohdistettu ja tuloksellinen, ja sen vaikuttavuutta pystytään arvioimaan. Ohjelman kehittäminen tuottaa asiantuntemusta Kepalle, sen jäsenjärjestöille ja suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle sekä Etelän kumppaneille. Toimintaympäristön seuranta on pitkäjänteistä työtä, jolla varmistetaan Kepan ohjelman osuvuus muuttuvassa maailmassa. Köyhdyttämisanalyysissa keskitytään kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin erityisesti maaseudun naisten elinoloihin. Vuoden 2008 aikana seuranta aloitetaan ainakin Tansanian Morogorossa ja Mosambikin Pembassa sekä mahdollisesti myös Sambian Kundalumwanshyan kylässä ja Nicaraguassa. Toiminnan suunnittelun ja seurannan osalta panostetaan henkilöstön analyysitaitojen kehittämiseen työn tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden yhä paremmaksi arvioimiseksi. Tämä sisältää myös ohjeistuksen tuottamisen Kepan seuranta- ja arviointityöhön. Vuoden aikana kehitetään Kepan Etelän toimintojen seurantaa ja laatuajattelua sekä ennakoidaan tulevia arviointitarpeita. Kepan kirjasto- ja tietopalvelut tuottavat taustatietoa Kepan työntekijöille sekä muille asiakkaille. Kirjaston hankinnat tehdään Kepan strategisten linjausten ja teemojen mukaisesti. Kepan arkistojen täydentämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Pienten järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä ja vapaaehtoisuudesta julkaistaan raportti, joka perustuu tutkija-toimija-verkoston tapaamisissa vuonna 2007 kerättyyn materiaaliin. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 11 (13)

14 6. Johtaminen Tavoite : Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kepan toimivan johdon, johtotiimin, keskeisimmät tehtävät ovat varmistaa, että Kepan strateginen ja poliittinen johto, hallitus ja yleiskokous, voivat hoitaa tehtäviään sekä johtaa ja koordinoida Kepan henkilöstön työtä. Vuoden alussa aloittava hallitus perehdytetään Kepan toimintaan kevätkauden kokousten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan uusi puheenjohtaja vierailee yhdessä Kepan kenttämaassa vuoden aikana. Toiminnan koordinointia, tavoitteellisuutta sekä palautetta johdon ja henkilöstön välillä lisätään säännöllisillä kokouksilla, oppimisfoorumeilla ja yhtenäisen kehityskeskustelumallin käyttöönotolla. Kepalla on useita kehittymässä olevia ja päättyviä toimintoja kuten kvk-verkoston kehittäminen, Aasian toimintojen käynnistäminen, uudet kumppanuussopimukset Etelässä ja päättyvä Mahdollisuuksien torien tuen EU-rahoitteinen hanke. Ne edellyttävät toimivalta johdolta perusteellista paneutumista ja seuraamista, jotta muutokset kulkevat sovittuun suuntaan. Myös jäsenjärjestöjen omistajuuden lisääminen Kepasta, Kepan valtakunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä hyvän työnantajaimagon vahvistaminen ovat ensi vuoden keskeisiä johtamistehtäviä. Kepan laatutyö lähtee näkyvästi käyntiin, kun vuonna 2008 toteutetaan kaksi kehittämishanketta. Toisen avulla Kepan jäsenpalveluja kohdennetaan nykyistä tarkemmin eri käyttäjäryhmille, mikä on keskeinen kehityskohde Kepan monimuotoisessa jäsenkentässä. Toinen hanke kehittää Kepan tietohallintoa institutionaalisen muistin ja oppimisen tehostamiseksi. Molemmat hankkeet toteutetaan EFQM-laatujärjestelmän (European Foundation for Quality Management) mukaisesti: järjestelmän avulla organisaatiota ja sen toimintatapoja seurataan ja kehitetään systemaattisesti. Kepa tarkentaa kansainvälisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä vuoden 2007 lopulla tehtävän verkostoanalyysin pohjalta. Rahoittajan kanssa jatketaan säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 12 (13)

15 7. Hallinto Tavoite : Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. Vuonna 2008 hallinnossa ei tehdä suuria uudistuksia vaan kehitetään nykyisiä järjestelmiä ja käytäntöjä. Kepan Helsingin toimisto vuokraa edelleen osaa Töölöntorinkadun tiloistaan järjestöille, joille tuotetaan myös tietoliikennepalveluja entiseen tapaan. Kentän toimipisteistä Mosambikin Maputon toimisto työskentelee uusissa tiloissa vuoden 2007 lopussa tapahtuneen muuton jälkeen. Tansaniassa selvitetään, edellyttääkö laajentunut toiminta siirtymistä Morogorosta Dar es Salaamiin. Sambiassa on kenttätoimiston sulkemisen jälkeen hankeneuvojalle alivuokrattu toimistohuone ja Bangkokista etsitään vuoden vaihteessa vastaava toimitila uudelle Mekong-alueen työntekijälle. Taloushallintoa kehitetään edelleen ottamalla käyttöön Helsingin toimistossa sähköisen ostolaskun käsittelyn lisäksi sähköinen matkalasku. Talouden hyvää hoitoa ylläpidetään siten, että jokaisessa kenttätoimistoissa tehdään talouden sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Taloushallinnon prosessikuvausten avulla kartoitetaan ongelmakohdat ja täsmennetään ohjausta tarpeen mukaan. Kenttätoimistojen kirjanpitokäytäntöjä yhdenmukaistetaan nyt, kun Kepan kaikissa toimistoissa on sama kirjanpito-ohjelma käytössä. Kepa myy edelleen taloushallinto- ja palkanlaskentapalveluita Kehys ry:lle. Nykyresursseilla palvelun tarjontaa ei pystytä laajentamaan. Arkistoinnin kehittämistä jatketaan kaikissa toimipisteissä. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan arkistoimaan asiakirjoja vuonna 2007 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvo- ja työsuojelusuunnitelmien toteutusta seurataan myös kenttätoimistoissa. Henkilöstöhallinnossa tehdään työilmapiirikartoitus, kehitetään rekrytointiprosessia ja analysoidaan lähtöhaastatteluja. Uusia henkilöstötapahtumia järjestetään yhteisten käytäntöjen jalkauttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmästä otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana kaksi uutta osa-aluetta hallituksen päätöksen mukaisesti. Kentällä paikallishenkilöstöä koskeva työehtosopimus otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden alusta. Prosessikuvauksia käytetään henkilöstöhallinnon laadun varmistamiseksi. Uudistettu rekrytointipolitiikka otetaan käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on pienentää suurena pysynyttä vaihtuvuutta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 13 (13)

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf 2 (7) Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on poliittisesti

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja

Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä. Merja Hanhela Puheenjohtaja Opintokeskukset ry: Lyhyt oppimäärä Merja Hanhela Puheenjohtaja Mikä ihmeen Opintokeskukset ry? 1. Kirjaa itsellesi ylös kolme sanaa, jotka tulevat ensiksi mieleen Opintokeskukset ry:stä 2. Kerätään sanoja

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot