Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007"

Transkriptio

1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

2

3 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti kuin kehitysmaaliikkeen toimintaan Suomessa. Huoli ilmastonmuutoksesta ja turvallisuuspoliittiset paineet leimaavat keskustelua kansainvälisillä, alueellisilla ja kansallisilla tasoilla. Ilmastonmuutoksen torjunta on myös Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman yksi painopistealue. Kehitysjärjestöjen on huolehdittava, että pitkäjänteinen työskentely köyhyyden poistamiseksi ja myös sosiaalista kehitystä edistävät toimet jatkuvat. Kehitysrahoituksen nostaminen annettujen lupausten mukaisesti ei toteudu ilman eduskunnan ja kansalaistoimijoiden määrätietoisia vaatimuksia. Tulevan toimintavuoden aikana kansalaisjärjestöjen asemaa ja roolia puntaroidaan niin kansainvälisissä kuin kansallisissa prosesseissa. Kansalaisjärjestöjen rooli itsenäisinä ja merkittävinä kehitystoimijoina on saamassa tunnustusta muun muassa OECD:n kehitysapukomitean selvityksessä. Sen sijaan Suomessa kansalaisjärjestöjen rooli nähdään usein vain kehityspoliittisen ohjelman aliurakoitsijana. Vuoden alusta Kepa saa uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Kevätkausi käytetään uuden hallituksen, Kepan poliittisen ja strategisen johdon, perehdyttämiseen. Voimassa olevan strategian väliarviointi ajoittuu keväälle, ja hallitus päättää mahdollisista muutoksista elokuussa. Vuosi 2008 on Kepan kolmivuotisen ohjelman toinen vuosi. Kepa keskittyy toiminnassaan kolmeen lohkoon: jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, globaalitietoisuuden lisäämiseen sekä vaikuttamiseen poliittisiin prosesseihin. Ohjelma ja siitä nousevat vuosittaiset toimintasuunnitelmat toteutetaan niin Suomessa kuin Kepan kenttämaissa; jatkamme näin hyväksi havaittua yhden ohjelman politiikkaa. Kepan ohjelma rakentuu köyhdyttämiskäsitteen varaan: köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jonka epäoikeudenmukaiset poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset järjestelmät mahdollistavat. Sen vuoksi köyhyyden poistaminen edellyttää muutoksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kansainvälisesti. Tämä viesti näkyy entistä vahvemmin niin Kepan koulutuksissa kuin yleisötapahtumissakin. Ensi vuonna yhteinen teema on kauppa, läpileikkaavammin eri toiminnoissa kuin ennen. Etelässä tehtävää työtä järjestellään toimintavuoden aikana yhdistyksen tekemien päätösten mukaisesti. Kepan hankeneuvonta taataan jäsenjärjestöille Sambiassa vuoden 2009 loppuun saakka, kenttätoimiston lopettaessa toimintansa marraskuussa Kepan Mekongin alueen työ lähtee liikkeelle Thaimaasta, joka toimii käynnistyspisteenä alueeseen ja toimijoihin tutustumisessa. Kepan toiminnan laatua parannetaan toteuttamalla kaksi toiminnalle keskeistä kehittämishanketta. Niiden avulla kehitetään Kepan tarjoamia jäsenpalveluita sekä tietohallintoa. Siksi panostamme myös jäsenjärjestöjen tarpeiden kuulemiseen sekä niiden omistajuuden lisäämiseen Kepasta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 1 (13)

4 1. Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite : Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluja niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Suomessa ja kenttämaissa tarjottavan koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla Kepa vahvistaa järjestöjen kehitysyhteistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen laatua ja tuloksellisuutta köyhdyttämisen lopettamiseksi. Kepa tukee jäseniään valvomalla niiden etua rahoituksen ja yhteiskunnallisen tunnustuksen varmistamiseksi sekä tarjoamalla erityisesti pienille järjestöille osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä koulutus- ja neuvontapalveluita Järjestökoulutus Vuonna 2008 Kepa järjestää 32 koulutusta Suomessa ja 14 kentällä. Näiden lisäksi järjestetään myös räätälöityjä koulutuksia järjestöille. Koulutuksessa ja neuvonnassa painotetaan erityisesti toimintaympäristön tuntemista, jotta hankkeet voisivat olla tuloksellisia köyhdyttävien rakenteiden rikkomisessa. Koulutus- ja neuvontatyön käyttöön tehdään mallitapaukset köyhdyttävien rakenteiden näkymisestä hankkeissa. Niissä käytetään hyväksi esimerkkejä Mosambikista ja Nicaraguasta. Tansanian taloudellisesta toimintaympäristöstä tehdään selvitys jäsenjärjestöjen käyttöön. Järjestöjä myös ohjeistetaan ympäristönäkökulman huomioon ottamisessa hanketyössä. Kansainvälisyyskasvatus- ja vaikuttamistoiminnan uutta koulutuspakettia kehitetään järjestöjen tarpeita kuunnellen. Vuoden aikana näitä koulutuksia järjestetään yhteensä 11. Koulutus- ja neuvontapalveluiden uusin muoto on järjestöjen pitkäkestoinen organisatorinen kehittäminen koulutus- ja neuvontasopimusten avulla. Näin vahvistetaan suomalaisen järjestön ja sen Etelän kumppanin välistä yhteistyötä, kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja laatua. Lisäksi järjestetään räätälöityjä koulutuksia järjestöjen täsmätarpeisiin, organisatoriseen kehittämiseen keskittyviä koulutuksia sekä tuetaan pitkäjänteistä kehittämistyötä muun muassa mentoroinnin avulla. Vuonna 2008 keskitytään erityisesti järjestöjen talousosaamisen vahvistamiseen. Kepan koulutus- ja neuvontatyötä kehitetään jatkuvasti sisäisen työntekijäverkoston kautta. Tämä verkosto tukee yksittäisten jäsentensä työtä sekä harmonisoi ja vahvistaa koko Kepan järjestökoulutusta ja hankeneuvontaa. Keskeisenä osana verkoston työtä on myös kansalaisjärjestöjen kehitystyöstä käytävän keskustelun seuraaminen sekä Suomessa että maailmalla. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 2 (13)

5 1.2. Jäsenten edunvalvonta Kepan tavoitteina jäsenten edunvalvonnassa on vahvistaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön, tiedotuksen sekä vaikuttamistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen määrää ja sen monipuolisuutta. Kepa pyrkii tiivistämään yhteistyötä ulkoasiainministeriön ja järjestöjen välillä sekä seuraa aktiivisesti kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavia viranomaisprosesseja Jäsenyhteydet ja -palvelut Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista. Erityisesti tuetaan jäsenjärjestöjen uusia verkostoitumisaloitteita sekä kehitetään verkostojen toimintatapoja. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyötä tuetaan tarjoamalla sihteeriapua niiden yhteistyöfoorumille. Jäsenille kerrotaan aktiivisesti Kepan palveluista eri tiedotuskanavien, kuten extranetin ja jäsenkirjeiden kautta. Niille tarjotaan mahdollisuuksia ottaa osaa Kepan toimintaan. Anna aikaa -tapahtuman avulla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuonna 2008 järjestetään myös jäsenkysely, josta saadaan tietoa jäsenten kokemuksista ja tarpeista Kepan palveluiden kehittämiseksi. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 3 (13)

6 2. Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite : Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. Kepa vahvistaa työtään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattajana globaalikysymyksissä, erityisesti köyhdyttämisen näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat tavalliset suomalaiset, joista valtaosa suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön, mutta ei tunne sitä hyvin eikä osallistu toimintaan Maailma kylässä -festivaali Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Se kokoaa järjestöt yhteen ja näyttäytyy suurelle yleisölle porttina kehitysmaaliikkeeseen yhdeksännen kerran Kaisaniemen puistoon odotetaan edellisvuosien tapaan yli kävijää viikonlopun aikana. Tapahtuman suurin haaste on vastata vuosi vuodelta kasvavan yleisön, yli 300 yhteistyökumppanin sekä viranomaisten odotuksiin. Lastenaluetta ja -ohjelmaa laajennetaan tärkeän kohderyhmän, lapsiperheiden, houkuttelemiseksi tapahtumaan. Asiaohjelmaa sekä teatteri- ja tanssiohjelmaa varten toteutettaneen uusi esiintymislava. Kepan Helsingin tiimit osallistuvat entistä tiiviimmin festivaalin toteutukseen. Asiaohjelman määrää nostetaan kutsumalla mukaan kansainvälisiä asiantuntijavieraita. Kepan oma kampanjatyö saa tapahtumassa näkyvyyttä festivaalin kauppa-teeman kautta. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan. Yritysyhteistyökumppaneiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei niiden toiminta ole ristiriidassa Kepan arvojen kanssa. Tapahtuman tulojen (yritysyhteistyö ja osallistumismaksut) osuus on jo 40 prosenttia tapahtuman kokonaisbudjetista Mahdollisuuksien torien tukeminen Viidensadan järjestön tai niiden paikallisosastojen odotetaan osallistuvan toreille. Mahdollisuuksien torien tukeminen on Kepan tiivein yhteys pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jossa noin 40 prosenttia Kepan jäsenistöstä toimii. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 4 (13)

7 Vuoden 2008 teemana on kauppa ja tavoitteena on konkretisoida paikallisen ja globaalin kaupan yhteyksiä. Yhteinen teema näkyy sekä Kepan, globbarien että järjestöjen toriohjelmassa ja toreille tehtävässä materiaalissa. Tavoitteena on saada kauppa-asiaa paikallismediaan ja vähintäänkin säilyttää toriuutisoinnin nykyinen taso: 2,5 miljoonaa lukijaa. Vuoden 2008 lopussa päättyvä Kepan EU-rahoitteinen hanke panostaa Mahdollisuuksien torien toimijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja näiden järjestöjen kapasiteetin systemaattisen kehittämiseen. Hankkeen avulla tuetaan seitsemän paikkakunnan toreja sekä tuetaan kansainvälisyyskasvatuksen teemojen näkyvyyttä Latviassa. Torien tulevan rahoituspohjan varmistaminen on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo-ohjelma tukee Kepan jäsenjärjestöjen ja niiden Etelän kumppanien hanketyötä ja kumppanuutta lähettämällä vapaaehtoistyöntekijöitä jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin. Suomalaisten järjestöjen kiinnostus uudistuneeseen ohjelmaan on ollut odotuksia suurempaa. Käytännön yhteistyö aloitetaan 10 uuden järjestön kanssa, jo aiemmin mukana olleiden seitsemän lisäksi. Kevään 2008 aikana lähetetään kumppanijärjestöihin kentälle ensimmäiset vapaaehtoiset. Yhteistyö halutaan vakiinnuttaa järjestöjen kanssa osaksi heidän Etelän työtään. Siksi ensi vuonna panostetaan erityisesti toiminnan käynnistämisen ja sen tulosten seurantaan ja kehittämiseen yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa. Keväällä 2008 järjestetään pilotti Etelästä Suomeen tulevan vapaaehtoisen valitsemiseksi. Toiminnon avulla halutaan antaa Etelän järjestöille mahdollisuus tuoda aktiivinen toimija Suomeen tukemaan Etvon suunnittelua, tavoitteiden asettelua ja järjestöjen välistä oppimista Kumppani Kumppani-lehti kohtaa uuden vuoden hivenen uudella ehostuksella. Lehden ydinrakenne säilyy teemoineen ja kuvareportaaseineen, mutta kiireiselle lukijalle sopivia pieniä uutisjuttuja ja palstoja lisätään lehden loppupuolelle. Lehden uutisosion aloittaa terävä kehityspoliittinen aukeama, jonka jälkeen tarjoillaan Maailman palat kuten ennenkin. Uudistuksella pyritään rytmittämään pitkiä juttukokonaisuuksia lyhyemmillä ja kevyemmillä välipaloilla. Samalla myös eri juttutyyppien tyylit eriytetään entistä selvemmin toisistaan, jotta lukija voisi nauttia niin napakasta uutisoinnista kuin maalailevista henkilökuvista ja reportaaseista. Kumppani-lehden markkinointiin panostetaan tilausmäärän merkittävän vähenemisen vuoksi. Lukijatutkimus tehdään keväällä. Lehti ilmestyy edelleen kuukausittain, ja maksavaa tilaajakantaa pyritään nostamaan noin 25 prosenttia nykyisestä noin 3500 tilaajasta. Tilaajien ikäjakaumaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 5 (13)

8 halutaan nostaa, joten markkinointia suunnataan myös yli 30-vuotiaille lukijoille Kansainvälisyyskasvatus Kansainvalisyyskasvatus.net-verkkosivusto uudistetaan, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisemmän ja interaktiivisemman toimintaympäristön sekä nykyistä paremman mahdollisuuden toimijoiden verkostoitumiseen. Näin pyritään vahvistamaan erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen sekä maakuntien toimijoiden osallistumista. Kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen ja kansallisen kvk-strategian toimeenpanon seurantaa tehostetaan ja myös tähän pyritään kehittämään verkon kautta toimivia osallistumismahdollisuuksia Verkkosivujen uutistuotanto Kepan pääsivustossa (kepa.fi) jatketaan journalististen uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 200 uutisella ja 42 kolumnilla tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita, puretaan globalisaation syy-seuraus-suhteita ja kerrotaan Kepan keskeisistä teemoista ja viesteistä. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Uutistuotannon tavoitteena on nostaa vuoden 2008 aikana kävijämäärät kävijän tasolle kuukaudessa ja varmistaa, että Kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Googlehakukoneessa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 6 (13)

9 3. Kehityspoliittinen vaikuttaminen Tavoite : Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee Etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa. Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa. Teemat ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Kehityspoliittista tausta-analyysia Etelän ja Pohjoisen näkökulmasta jatketaan Kepan viestien uskottavuuden, asiantuntevuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Eri toimintojen välisiä linkkejä hyödynnetään niin, että ne tukevat toisiaan, esimerkiksi kehityspoliittisen analyysityön ja globbari-toiminnan osalta Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Jäsenjärjestöjen aktivoimiseksi vaikuttamis- ja jäsenpalvelutiimit keskittyvät kehittämään vuoden 2008 aikana globbariverkostoa, jota selvitysten mukaan pidetään hyvänä työmuotona. Globbarit on yli 500 toimijan verkosto, joka kannustaa päättäjiä tekemään Suomesta aktiivisemman toimijan globaalin eriarvoisuuden poistamiseksi. Kepan tavoitteena on kasvattaa mukana olevien järjestöjen ja yksilöiden määrää sekä levittää ja syventää tietoa verkostosta jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä -portaalin kehittämistä että tiivistä yhteydenpitoa jäsenjärjestöjen kanssa jatketaan. Syksyllä 2008 globbarit keskittyvät kunnallisvaaleihin. Kampanja järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton ja Reilun kaupan puolesta ry:n kanssa, jotka myös työskentelevät kauppa-asioiden parissa. Globbarien toiveeseen verkoston tarjoamasta syvemmästä kehityskysymysten tuntemuksesta vastataan jatkamalla koulutuksia ja lisäämällä niihin enemmän keskustelua kehityskysymyksistä. Keväällä 2008 esitellään toimintavinkkejä etenkin kauppakysymyksissä. Kampanjaoppaaseen ja verkkosivuille lisätään materiaalia myös sisältökysymyksistä. Vaikuttamis-, koulutus- ja jäsenpalvelutiimit kehittävät koulutusten sarjan vaikuttamistyöstä ja kehityspoliittisista teemoista. Vaikuttamistiimi varaa myös entistä enemmän aikaa sisällön tuottamiselle Kepan verkkosivuille, julkaisuihin sekä Mahdollisuuksien toreille ja Maailma kylässä -festivaaliin. Vuoden aikana tuotetaan teema-analyyseja kauppaan liittyvistä kysymyksistä, ja näiden tuloksia jaetaan jäsenjärjestöjen kanssa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja avainministeriöiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 7 (13)

10 Vuonna 2008 järjestetään kolme tärkeää kansainvälistä konferenssia kaupan ja kehitysrahoituksen teemoista : UNCTADin 12. ministerikokous sekä OECD:n kokous kehitysavun tehokkuudesta sekä YK:n kehitysrahoituskokous. Aiemmista kokouksista saatujen hyvien kokemuksien perusteella vaikuttamistyössä tuodaan esiin näiden konferenssien teemoja ja johtopäätöksiä. Näin pyritään kiinnittämään suomalaisten poliitikkojen ja median huomio kehityskysymyksiin ja kannustamaan asiapohjaiseen keskusteluun. Kepan osallistuminen näihin konferensseihin palvelee myös virkamiesten suuntaan tehtävää vaikuttamistyötä sekä jäsenjärjestöjä ja kumppaneita tiedotuksen avulla. Kepan kauppateemoja pyritään kansantajuistamaan uutta tekniikkaa hyödyntävällä verkkosivustolla, joka tuotetaan kevään 2008 aikana. Sivustolla esitetään kansantajuisesti nykyisen kauppajärjestelmän ongelmia köyhien maiden ja ihmisten näkökulmasta. Verkkosivusto on keskeinen osa myös globbarien kauppapoliittista toimintaa. Poliittisen työn strategian mukaisesti Kepan analyysityö keskittyy kauppaan ja kehitysrahoitukseen. Kepan asiantuntijuuden kehittämiseksi on tarpeen kohdistaa analyysityötä vuosittain ajankohtaisiin prosesseihin. Vuonna 2008 keskitytään alueellisten kauppasopimusten vaikutuksiin Etelän maihin ja maaseudun köyhiin, etenkin AKT-maissa (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) sekä kehitysavun tehokkuuteen. Avun tehokkuuteen liittyvää työtä tukee Mosambikiin suuntautuva oppimisja analyysimatka. Nicaraguassa järjestetään kauppa-teemainen koulutus, joka tukee kumppaneiden asiantuntijuutta ja tuottaa sisältöä globbareiden kevään toimintaan. Kauppa-aiheisia toimintoja toteutetaan lisäksi verkossa, Mahdollisuuksien toreilla ja Maailma kylässä -festivaalissa. Näin tuetaan Kepan näkyvyyttä tapahtumissa ja käytetään tilaisuuksia hyväksi jakaa Kepan kauppa-aiheisen analyysityön tuloksia Kehityspoliittinen työ Etelässä Kepan kenttämaissa tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkostoitumista kaupan ja kehitysrahoituksen kysymyksissä. Kepa tuo yhteen näissä teemoissa toimivia järjestöjä, jakaa tietoa ja tarjoaa neuvontaa. Mosambikissa pyritään kasvattamaan käynnissä oleviin seuranta- ja keskustelufoorumeihin osallistuvien kansalaisjärjestöjen määrää. Tansaniassa tuetaan kansallista ja Morogoron alueellista kauppaverkostoa. Nicaraguassa kansalaisyhteiskunnan laajempaa osallistumista etenkin kauppakysymyksissä tuetaan Atlantin puoleisella rannikolla ja alueellisesti Keski-Amerikassa. Uutena työmuotona Kepa on mukana järjestämässä laajaa järjestötapahtumaa Atlantin puoleisella rannikolla. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ylläpidetään tiedonvaihtoa kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 8 (13)

11 Kepan kenttätoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysija vaikuttamistyössä tarjoamalla informaatiota, mutta myös taloudellista ja teknistä tukea. Kepan kenttähenkilökunnan analyysityötä lisätään niin, että se hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että tukee Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Kepan toimiston vahvistaminen Pohjois-Mosambikin Pembassa antaa Mosambikin toimistolle entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa poliittista analyysityötä. Alkavat kumppanuudet Cabo Delgadon maakunnassa syventävät Kepan tietoa paikallisesta kansalaisyhteiskunnasta, ja pitkäjänteisenä tavoitteena on Kepan lisääntyvä ymmärrys kauppa- ja kehitysrahoituskysymysten vaikutuksista paikallistasolla. Kepan Aasian toiminnot käynnistetään vuoden 2008 aikana. Kehityspoliittista analyysityötä ryhdytään toteuttamaan jo ensimmäisen vuoden aikana. Aasiaan suuntautuva, kauppa-asioihin keskittyvä oppimisja analyysimatka järjestetään syksyllä Matka tukee myös Aasian toiminnan vakiinnuttamista. Kepa tukee paikallisia kansalaisjärjestöjä kumppanuussopimuksin, jotta kumppaneiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa poliittisiin prosesseihin vahvistuisivat. Kepa hyödyntää kumppaneiden tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin maaseudulla kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2008 aikana valmistelemalla suppea selvitys sekä Nicaraguasta että Mosambikista. Nicaraguassa kumppanuus ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin kanssa jatkuu. Tansaniassa kumppanina jatkaa vahva kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uuden kumppanijärjestön vuoden 2008 aikana, mukaan lukien Kepa Aasia. Sekä kumppanuus- että pienempien yhteistyösopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Kenttätoimistoissa Kepan kehityspoliittiset koulutukset tukevat kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asiantuntemusta kauppa- ja kehitysrahoitusteemoissa. Vuonna 2008 järjestetään noin 16 koulutusta. Poliittisen työn työntekijäverkosto auttaa yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista, verkosto puolestaan tukee heitä laadukkaan analyysin tuottamisessa. Vuonna 2008 järjestetään yksi verkostokokous. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 9 (13)

12 4. Yleisviestintä Tavoite : Kepa arkipäiväistää ja tekee ymmärrettäväksi toimintansa keskeiset teemat. Se myös innostaa kansalaisia toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä profiloituu keskeisenä mielipidevaikuttajana. Vuonna 2008 tehostetaan yhteydenpitoa keskeisiin medioihin. Työ aloitetaan järjestämällä vapaamuotoinen tilaisuus valtakunnallisten medioiden politiikan, ulkomaiden ja taloustoimitusten kesätoimittajille. Vuoden aikana parannetaan myös kansalaisjärjestöjen viestinnän keskinäistä koordinaatiota kokoamalla yhteen viestinnästä vastaavia työntekijöitä keskustelemaan suunnitelmistaan. Kepan sisäistä viestintää seurataan ja tarkennetaan säännöllisin väliajoin, jotta tiimien kannalta tarpeellinen tieto välittyisi mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2007 käyttöön otettua sisäisen viestinnän strategiaa arvioidaan vuoden 2008 aikana. Viestintä tarvitsee tuekseen tehokkaat työkalut, jos järjestö haluaa saavuttaa poliittiselle työlle ja laatutyölle asetetut tavoitteet. Kepa jatkaa sopimusta STT:n tiedotepalvelun käyttämisestä. Mediaseurannassa siirrytään vuoden alussa perinteisestä leikekierrosta internet-pohjaiseen järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa aihepiirejä koskevan suomalaisen mediakeskustelun seuraamisen myös Kepan kenttätoimistoissa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 10 (13)

13 5. Ohjelman kehitys Tavoite : Kepan ohjelma on oikein kohdistettu ja tuloksellinen, ja sen vaikuttavuutta pystytään arvioimaan. Ohjelman kehittäminen tuottaa asiantuntemusta Kepalle, sen jäsenjärjestöille ja suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle sekä Etelän kumppaneille. Toimintaympäristön seuranta on pitkäjänteistä työtä, jolla varmistetaan Kepan ohjelman osuvuus muuttuvassa maailmassa. Köyhdyttämisanalyysissa keskitytään kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin erityisesti maaseudun naisten elinoloihin. Vuoden 2008 aikana seuranta aloitetaan ainakin Tansanian Morogorossa ja Mosambikin Pembassa sekä mahdollisesti myös Sambian Kundalumwanshyan kylässä ja Nicaraguassa. Toiminnan suunnittelun ja seurannan osalta panostetaan henkilöstön analyysitaitojen kehittämiseen työn tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden yhä paremmaksi arvioimiseksi. Tämä sisältää myös ohjeistuksen tuottamisen Kepan seuranta- ja arviointityöhön. Vuoden aikana kehitetään Kepan Etelän toimintojen seurantaa ja laatuajattelua sekä ennakoidaan tulevia arviointitarpeita. Kepan kirjasto- ja tietopalvelut tuottavat taustatietoa Kepan työntekijöille sekä muille asiakkaille. Kirjaston hankinnat tehdään Kepan strategisten linjausten ja teemojen mukaisesti. Kepan arkistojen täydentämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Pienten järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä ja vapaaehtoisuudesta julkaistaan raportti, joka perustuu tutkija-toimija-verkoston tapaamisissa vuonna 2007 kerättyyn materiaaliin. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 11 (13)

14 6. Johtaminen Tavoite : Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kepan toimivan johdon, johtotiimin, keskeisimmät tehtävät ovat varmistaa, että Kepan strateginen ja poliittinen johto, hallitus ja yleiskokous, voivat hoitaa tehtäviään sekä johtaa ja koordinoida Kepan henkilöstön työtä. Vuoden alussa aloittava hallitus perehdytetään Kepan toimintaan kevätkauden kokousten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan uusi puheenjohtaja vierailee yhdessä Kepan kenttämaassa vuoden aikana. Toiminnan koordinointia, tavoitteellisuutta sekä palautetta johdon ja henkilöstön välillä lisätään säännöllisillä kokouksilla, oppimisfoorumeilla ja yhtenäisen kehityskeskustelumallin käyttöönotolla. Kepalla on useita kehittymässä olevia ja päättyviä toimintoja kuten kvk-verkoston kehittäminen, Aasian toimintojen käynnistäminen, uudet kumppanuussopimukset Etelässä ja päättyvä Mahdollisuuksien torien tuen EU-rahoitteinen hanke. Ne edellyttävät toimivalta johdolta perusteellista paneutumista ja seuraamista, jotta muutokset kulkevat sovittuun suuntaan. Myös jäsenjärjestöjen omistajuuden lisääminen Kepasta, Kepan valtakunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä hyvän työnantajaimagon vahvistaminen ovat ensi vuoden keskeisiä johtamistehtäviä. Kepan laatutyö lähtee näkyvästi käyntiin, kun vuonna 2008 toteutetaan kaksi kehittämishanketta. Toisen avulla Kepan jäsenpalveluja kohdennetaan nykyistä tarkemmin eri käyttäjäryhmille, mikä on keskeinen kehityskohde Kepan monimuotoisessa jäsenkentässä. Toinen hanke kehittää Kepan tietohallintoa institutionaalisen muistin ja oppimisen tehostamiseksi. Molemmat hankkeet toteutetaan EFQM-laatujärjestelmän (European Foundation for Quality Management) mukaisesti: järjestelmän avulla organisaatiota ja sen toimintatapoja seurataan ja kehitetään systemaattisesti. Kepa tarkentaa kansainvälisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä vuoden 2007 lopulla tehtävän verkostoanalyysin pohjalta. Rahoittajan kanssa jatketaan säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 12 (13)

15 7. Hallinto Tavoite : Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. Vuonna 2008 hallinnossa ei tehdä suuria uudistuksia vaan kehitetään nykyisiä järjestelmiä ja käytäntöjä. Kepan Helsingin toimisto vuokraa edelleen osaa Töölöntorinkadun tiloistaan järjestöille, joille tuotetaan myös tietoliikennepalveluja entiseen tapaan. Kentän toimipisteistä Mosambikin Maputon toimisto työskentelee uusissa tiloissa vuoden 2007 lopussa tapahtuneen muuton jälkeen. Tansaniassa selvitetään, edellyttääkö laajentunut toiminta siirtymistä Morogorosta Dar es Salaamiin. Sambiassa on kenttätoimiston sulkemisen jälkeen hankeneuvojalle alivuokrattu toimistohuone ja Bangkokista etsitään vuoden vaihteessa vastaava toimitila uudelle Mekong-alueen työntekijälle. Taloushallintoa kehitetään edelleen ottamalla käyttöön Helsingin toimistossa sähköisen ostolaskun käsittelyn lisäksi sähköinen matkalasku. Talouden hyvää hoitoa ylläpidetään siten, että jokaisessa kenttätoimistoissa tehdään talouden sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Taloushallinnon prosessikuvausten avulla kartoitetaan ongelmakohdat ja täsmennetään ohjausta tarpeen mukaan. Kenttätoimistojen kirjanpitokäytäntöjä yhdenmukaistetaan nyt, kun Kepan kaikissa toimistoissa on sama kirjanpito-ohjelma käytössä. Kepa myy edelleen taloushallinto- ja palkanlaskentapalveluita Kehys ry:lle. Nykyresursseilla palvelun tarjontaa ei pystytä laajentamaan. Arkistoinnin kehittämistä jatketaan kaikissa toimipisteissä. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan arkistoimaan asiakirjoja vuonna 2007 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvo- ja työsuojelusuunnitelmien toteutusta seurataan myös kenttätoimistoissa. Henkilöstöhallinnossa tehdään työilmapiirikartoitus, kehitetään rekrytointiprosessia ja analysoidaan lähtöhaastatteluja. Uusia henkilöstötapahtumia järjestetään yhteisten käytäntöjen jalkauttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmästä otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana kaksi uutta osa-aluetta hallituksen päätöksen mukaisesti. Kentällä paikallishenkilöstöä koskeva työehtosopimus otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden alusta. Prosessikuvauksia käytetään henkilöstöhallinnon laadun varmistamiseksi. Uudistettu rekrytointipolitiikka otetaan käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on pienentää suurena pysynyttä vaihtuvuutta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 13 (13)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (9) Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Hyväksytty vuosikokouksessa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2009 Johdanto Toimintavuoden 2009 suunnittelu on tehty aikana, jolloin maailma on puhunut finanssi-, ruoka- ympäristö- ja demokratiakriiseistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Liite 6A Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Esitys syyskokoukselle 26.11.2011 1 (6) Hallitus Kepan strategia2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1. JOHDANTO Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kepan strategia 2012-2017

Kepan strategia 2012-2017 Kepan strategia 2012-2017 1.Johdanto Kepa on lähes 300 suomalaisen järjestön kehityspoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö. Se toimii jäsenistönsä tukena ja yhteistyön foorumina. Se on myös niiden äänitorvi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu?

Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Miksi se ei toimi mitä esteitä vapaaehtoistyölle on asetettu? Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Anne Mustakangas-Mäkelä, Hyvinvointi- ja yhteisötyön johtaja, Vuolle Setlementti Sosiaali-

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 7.2.2013 esitys vuosikokoukselle 1 Suomi-Mosambik seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 esitys vuosikokoukselle 7.2.2013 Toimintasuunnitelman vahvistaa

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Luomualan koordinaatiohanke

Luomualan koordinaatiohanke Luomualan koordinaatiohanke austaa Kansalliset tavoitteet lähtökohtana: Maaseutuohjelman tavoitteet luomulle Luomualan kehitysohjelma (julkaistu 1.10): Keskeistä kysynnän luominen. Oletus: koordinaation

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2012 Sisällysluettelo...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman 2013-2015 rakenne...3 Ohjelmakauden rahoitus ja muutokset...3

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakkuuksien kehittäminen

Kuntaliiton asiakkuuksien kehittäminen Pienkuntaseminaari 3.4.2017 Kuntaliiton asiakkuuksien kehittäminen Yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton strategia 2017-2021 Painopisteet Missio Askeleen edellä Visio Teemme kuntien

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus vuosikertomus 2007 kehitysyhteistyön palvelukeskus oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas Määrärahat ylös, velat alas Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta. Eduskuntavaaliehdokkaat

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot