Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007"

Transkriptio

1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa

2

3 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti kuin kehitysmaaliikkeen toimintaan Suomessa. Huoli ilmastonmuutoksesta ja turvallisuuspoliittiset paineet leimaavat keskustelua kansainvälisillä, alueellisilla ja kansallisilla tasoilla. Ilmastonmuutoksen torjunta on myös Suomen uuden kehityspoliittisen ohjelman yksi painopistealue. Kehitysjärjestöjen on huolehdittava, että pitkäjänteinen työskentely köyhyyden poistamiseksi ja myös sosiaalista kehitystä edistävät toimet jatkuvat. Kehitysrahoituksen nostaminen annettujen lupausten mukaisesti ei toteudu ilman eduskunnan ja kansalaistoimijoiden määrätietoisia vaatimuksia. Tulevan toimintavuoden aikana kansalaisjärjestöjen asemaa ja roolia puntaroidaan niin kansainvälisissä kuin kansallisissa prosesseissa. Kansalaisjärjestöjen rooli itsenäisinä ja merkittävinä kehitystoimijoina on saamassa tunnustusta muun muassa OECD:n kehitysapukomitean selvityksessä. Sen sijaan Suomessa kansalaisjärjestöjen rooli nähdään usein vain kehityspoliittisen ohjelman aliurakoitsijana. Vuoden alusta Kepa saa uuden puheenjohtajan ja hallituksen. Kevätkausi käytetään uuden hallituksen, Kepan poliittisen ja strategisen johdon, perehdyttämiseen. Voimassa olevan strategian väliarviointi ajoittuu keväälle, ja hallitus päättää mahdollisista muutoksista elokuussa. Vuosi 2008 on Kepan kolmivuotisen ohjelman toinen vuosi. Kepa keskittyy toiminnassaan kolmeen lohkoon: jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, globaalitietoisuuden lisäämiseen sekä vaikuttamiseen poliittisiin prosesseihin. Ohjelma ja siitä nousevat vuosittaiset toimintasuunnitelmat toteutetaan niin Suomessa kuin Kepan kenttämaissa; jatkamme näin hyväksi havaittua yhden ohjelman politiikkaa. Kepan ohjelma rakentuu köyhdyttämiskäsitteen varaan: köyhyys on aktiivisen toiminnan tulosta, jonka epäoikeudenmukaiset poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset järjestelmät mahdollistavat. Sen vuoksi köyhyyden poistaminen edellyttää muutoksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja kansainvälisesti. Tämä viesti näkyy entistä vahvemmin niin Kepan koulutuksissa kuin yleisötapahtumissakin. Ensi vuonna yhteinen teema on kauppa, läpileikkaavammin eri toiminnoissa kuin ennen. Etelässä tehtävää työtä järjestellään toimintavuoden aikana yhdistyksen tekemien päätösten mukaisesti. Kepan hankeneuvonta taataan jäsenjärjestöille Sambiassa vuoden 2009 loppuun saakka, kenttätoimiston lopettaessa toimintansa marraskuussa Kepan Mekongin alueen työ lähtee liikkeelle Thaimaasta, joka toimii käynnistyspisteenä alueeseen ja toimijoihin tutustumisessa. Kepan toiminnan laatua parannetaan toteuttamalla kaksi toiminnalle keskeistä kehittämishanketta. Niiden avulla kehitetään Kepan tarjoamia jäsenpalveluita sekä tietohallintoa. Siksi panostamme myös jäsenjärjestöjen tarpeiden kuulemiseen sekä niiden omistajuuden lisäämiseen Kepasta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 1 (13)

4 1. Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite : Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluja niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Suomessa ja kenttämaissa tarjottavan koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla Kepa vahvistaa järjestöjen kehitysyhteistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen laatua ja tuloksellisuutta köyhdyttämisen lopettamiseksi. Kepa tukee jäseniään valvomalla niiden etua rahoituksen ja yhteiskunnallisen tunnustuksen varmistamiseksi sekä tarjoamalla erityisesti pienille järjestöille osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä koulutus- ja neuvontapalveluita Järjestökoulutus Vuonna 2008 Kepa järjestää 32 koulutusta Suomessa ja 14 kentällä. Näiden lisäksi järjestetään myös räätälöityjä koulutuksia järjestöille. Koulutuksessa ja neuvonnassa painotetaan erityisesti toimintaympäristön tuntemista, jotta hankkeet voisivat olla tuloksellisia köyhdyttävien rakenteiden rikkomisessa. Koulutus- ja neuvontatyön käyttöön tehdään mallitapaukset köyhdyttävien rakenteiden näkymisestä hankkeissa. Niissä käytetään hyväksi esimerkkejä Mosambikista ja Nicaraguasta. Tansanian taloudellisesta toimintaympäristöstä tehdään selvitys jäsenjärjestöjen käyttöön. Järjestöjä myös ohjeistetaan ympäristönäkökulman huomioon ottamisessa hanketyössä. Kansainvälisyyskasvatus- ja vaikuttamistoiminnan uutta koulutuspakettia kehitetään järjestöjen tarpeita kuunnellen. Vuoden aikana näitä koulutuksia järjestetään yhteensä 11. Koulutus- ja neuvontapalveluiden uusin muoto on järjestöjen pitkäkestoinen organisatorinen kehittäminen koulutus- ja neuvontasopimusten avulla. Näin vahvistetaan suomalaisen järjestön ja sen Etelän kumppanin välistä yhteistyötä, kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja laatua. Lisäksi järjestetään räätälöityjä koulutuksia järjestöjen täsmätarpeisiin, organisatoriseen kehittämiseen keskittyviä koulutuksia sekä tuetaan pitkäjänteistä kehittämistyötä muun muassa mentoroinnin avulla. Vuonna 2008 keskitytään erityisesti järjestöjen talousosaamisen vahvistamiseen. Kepan koulutus- ja neuvontatyötä kehitetään jatkuvasti sisäisen työntekijäverkoston kautta. Tämä verkosto tukee yksittäisten jäsentensä työtä sekä harmonisoi ja vahvistaa koko Kepan järjestökoulutusta ja hankeneuvontaa. Keskeisenä osana verkoston työtä on myös kansalaisjärjestöjen kehitystyöstä käytävän keskustelun seuraaminen sekä Suomessa että maailmalla. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 2 (13)

5 1.2. Jäsenten edunvalvonta Kepan tavoitteina jäsenten edunvalvonnassa on vahvistaa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön, tiedotuksen sekä vaikuttamistyön ja kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen määrää ja sen monipuolisuutta. Kepa pyrkii tiivistämään yhteistyötä ulkoasiainministeriön ja järjestöjen välillä sekä seuraa aktiivisesti kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiin vaikuttavia viranomaisprosesseja Jäsenyhteydet ja -palvelut Kepa tukee järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista. Erityisesti tuetaan jäsenjärjestöjen uusia verkostoitumisaloitteita sekä kehitetään verkostojen toimintatapoja. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyötä tuetaan tarjoamalla sihteeriapua niiden yhteistyöfoorumille. Jäsenille kerrotaan aktiivisesti Kepan palveluista eri tiedotuskanavien, kuten extranetin ja jäsenkirjeiden kautta. Niille tarjotaan mahdollisuuksia ottaa osaa Kepan toimintaan. Anna aikaa -tapahtuman avulla tuetaan järjestöjen vapaaehtoistyötä saattamalla yhteen vapaaehtoiset ja heitä etsivät järjestöt. Vuonna 2008 järjestetään myös jäsenkysely, josta saadaan tietoa jäsenten kokemuksista ja tarpeista Kepan palveluiden kehittämiseksi. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 3 (13)

6 2. Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite : Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. Kepa vahvistaa työtään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattajana globaalikysymyksissä, erityisesti köyhdyttämisen näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat tavalliset suomalaiset, joista valtaosa suhtautuu myönteisesti kehitysyhteistyöhön, mutta ei tunne sitä hyvin eikä osallistu toimintaan Maailma kylässä -festivaali Maailma kylässä -festivaali on sekoitus järjestöjen kansainvälisyys- ja messutapahtumaa sekä kaikille avointa monikulttuurista kaupunkitapahtumaa. Se kokoaa järjestöt yhteen ja näyttäytyy suurelle yleisölle porttina kehitysmaaliikkeeseen yhdeksännen kerran Kaisaniemen puistoon odotetaan edellisvuosien tapaan yli kävijää viikonlopun aikana. Tapahtuman suurin haaste on vastata vuosi vuodelta kasvavan yleisön, yli 300 yhteistyökumppanin sekä viranomaisten odotuksiin. Lastenaluetta ja -ohjelmaa laajennetaan tärkeän kohderyhmän, lapsiperheiden, houkuttelemiseksi tapahtumaan. Asiaohjelmaa sekä teatteri- ja tanssiohjelmaa varten toteutettaneen uusi esiintymislava. Kepan Helsingin tiimit osallistuvat entistä tiiviimmin festivaalin toteutukseen. Asiaohjelman määrää nostetaan kutsumalla mukaan kansainvälisiä asiantuntijavieraita. Kepan oma kampanjatyö saa tapahtumassa näkyvyyttä festivaalin kauppa-teeman kautta. Yhteistyötä yritysten kanssa jatketaan. Yritysyhteistyökumppaneiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei niiden toiminta ole ristiriidassa Kepan arvojen kanssa. Tapahtuman tulojen (yritysyhteistyö ja osallistumismaksut) osuus on jo 40 prosenttia tapahtuman kokonaisbudjetista Mahdollisuuksien torien tukeminen Viidensadan järjestön tai niiden paikallisosastojen odotetaan osallistuvan toreille. Mahdollisuuksien torien tukeminen on Kepan tiivein yhteys pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jossa noin 40 prosenttia Kepan jäsenistöstä toimii. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 4 (13)

7 Vuoden 2008 teemana on kauppa ja tavoitteena on konkretisoida paikallisen ja globaalin kaupan yhteyksiä. Yhteinen teema näkyy sekä Kepan, globbarien että järjestöjen toriohjelmassa ja toreille tehtävässä materiaalissa. Tavoitteena on saada kauppa-asiaa paikallismediaan ja vähintäänkin säilyttää toriuutisoinnin nykyinen taso: 2,5 miljoonaa lukijaa. Vuoden 2008 lopussa päättyvä Kepan EU-rahoitteinen hanke panostaa Mahdollisuuksien torien toimijoiden keskinäiseen verkostoitumiseen ja näiden järjestöjen kapasiteetin systemaattisen kehittämiseen. Hankkeen avulla tuetaan seitsemän paikkakunnan toreja sekä tuetaan kansainvälisyyskasvatuksen teemojen näkyvyyttä Latviassa. Torien tulevan rahoituspohjan varmistaminen on yksi vuoden tärkeimmistä tavoitteista Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo-ohjelma tukee Kepan jäsenjärjestöjen ja niiden Etelän kumppanien hanketyötä ja kumppanuutta lähettämällä vapaaehtoistyöntekijöitä jäsenjärjestöjen kumppanijärjestöihin. Suomalaisten järjestöjen kiinnostus uudistuneeseen ohjelmaan on ollut odotuksia suurempaa. Käytännön yhteistyö aloitetaan 10 uuden järjestön kanssa, jo aiemmin mukana olleiden seitsemän lisäksi. Kevään 2008 aikana lähetetään kumppanijärjestöihin kentälle ensimmäiset vapaaehtoiset. Yhteistyö halutaan vakiinnuttaa järjestöjen kanssa osaksi heidän Etelän työtään. Siksi ensi vuonna panostetaan erityisesti toiminnan käynnistämisen ja sen tulosten seurantaan ja kehittämiseen yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa. Keväällä 2008 järjestetään pilotti Etelästä Suomeen tulevan vapaaehtoisen valitsemiseksi. Toiminnon avulla halutaan antaa Etelän järjestöille mahdollisuus tuoda aktiivinen toimija Suomeen tukemaan Etvon suunnittelua, tavoitteiden asettelua ja järjestöjen välistä oppimista Kumppani Kumppani-lehti kohtaa uuden vuoden hivenen uudella ehostuksella. Lehden ydinrakenne säilyy teemoineen ja kuvareportaaseineen, mutta kiireiselle lukijalle sopivia pieniä uutisjuttuja ja palstoja lisätään lehden loppupuolelle. Lehden uutisosion aloittaa terävä kehityspoliittinen aukeama, jonka jälkeen tarjoillaan Maailman palat kuten ennenkin. Uudistuksella pyritään rytmittämään pitkiä juttukokonaisuuksia lyhyemmillä ja kevyemmillä välipaloilla. Samalla myös eri juttutyyppien tyylit eriytetään entistä selvemmin toisistaan, jotta lukija voisi nauttia niin napakasta uutisoinnista kuin maalailevista henkilökuvista ja reportaaseista. Kumppani-lehden markkinointiin panostetaan tilausmäärän merkittävän vähenemisen vuoksi. Lukijatutkimus tehdään keväällä. Lehti ilmestyy edelleen kuukausittain, ja maksavaa tilaajakantaa pyritään nostamaan noin 25 prosenttia nykyisestä noin 3500 tilaajasta. Tilaajien ikäjakaumaa Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 5 (13)

8 halutaan nostaa, joten markkinointia suunnataan myös yli 30-vuotiaille lukijoille Kansainvälisyyskasvatus Kansainvalisyyskasvatus.net-verkkosivusto uudistetaan, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisemmän ja interaktiivisemman toimintaympäristön sekä nykyistä paremman mahdollisuuden toimijoiden verkostoitumiseen. Näin pyritään vahvistamaan erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen sekä maakuntien toimijoiden osallistumista. Kansainvälisyyskasvatuksen rahoituksen ja kansallisen kvk-strategian toimeenpanon seurantaa tehostetaan ja myös tähän pyritään kehittämään verkon kautta toimivia osallistumismahdollisuuksia Verkkosivujen uutistuotanto Kepan pääsivustossa (kepa.fi) jatketaan journalististen uutisten ja kolumnien tuotantoa. Noin 200 uutisella ja 42 kolumnilla tehdään kansantajuisiksi kehityspolitiikkaan liittyviä aiheita, puretaan globalisaation syy-seuraus-suhteita ja kerrotaan Kepan keskeisistä teemoista ja viesteistä. Samalla verkkoyleisöä houkutellaan tutustumaan Kepan ja sen jäsenten toimintaan. Uutistuotannon tavoitteena on nostaa vuoden 2008 aikana kävijämäärät kävijän tasolle kuukaudessa ja varmistaa, että Kepa.fi-sivusto pysyy jatkossakin suosituimpana kehityspoliittisena sivustona esimerkiksi Googlehakukoneessa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 6 (13)

9 3. Kehityspoliittinen vaikuttaminen Tavoite : Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee Etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa. Kepa jatkaa työtään valittujen poliittisten teemojen parissa. Teemat ovat kansainvälisen kaupan sääntöjen vaikutukset Etelän köyhyyteen sekä kehitysrahoituksen määrä ja laatu. Kehityspoliittista tausta-analyysia Etelän ja Pohjoisen näkökulmasta jatketaan Kepan viestien uskottavuuden, asiantuntevuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Eri toimintojen välisiä linkkejä hyödynnetään niin, että ne tukevat toisiaan, esimerkiksi kehityspoliittisen analyysityön ja globbari-toiminnan osalta Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Jäsenjärjestöjen aktivoimiseksi vaikuttamis- ja jäsenpalvelutiimit keskittyvät kehittämään vuoden 2008 aikana globbariverkostoa, jota selvitysten mukaan pidetään hyvänä työmuotona. Globbarit on yli 500 toimijan verkosto, joka kannustaa päättäjiä tekemään Suomesta aktiivisemman toimijan globaalin eriarvoisuuden poistamiseksi. Kepan tavoitteena on kasvattaa mukana olevien järjestöjen ja yksilöiden määrää sekä levittää ja syventää tietoa verkostosta jo siinä mukana olevien järjestöjen keskuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä -portaalin kehittämistä että tiivistä yhteydenpitoa jäsenjärjestöjen kanssa jatketaan. Syksyllä 2008 globbarit keskittyvät kunnallisvaaleihin. Kampanja järjestetään yhteistyössä Kuntaliiton ja Reilun kaupan puolesta ry:n kanssa, jotka myös työskentelevät kauppa-asioiden parissa. Globbarien toiveeseen verkoston tarjoamasta syvemmästä kehityskysymysten tuntemuksesta vastataan jatkamalla koulutuksia ja lisäämällä niihin enemmän keskustelua kehityskysymyksistä. Keväällä 2008 esitellään toimintavinkkejä etenkin kauppakysymyksissä. Kampanjaoppaaseen ja verkkosivuille lisätään materiaalia myös sisältökysymyksistä. Vaikuttamis-, koulutus- ja jäsenpalvelutiimit kehittävät koulutusten sarjan vaikuttamistyöstä ja kehityspoliittisista teemoista. Vaikuttamistiimi varaa myös entistä enemmän aikaa sisällön tuottamiselle Kepan verkkosivuille, julkaisuihin sekä Mahdollisuuksien toreille ja Maailma kylässä -festivaaliin. Vuoden aikana tuotetaan teema-analyyseja kauppaan liittyvistä kysymyksistä, ja näiden tuloksia jaetaan jäsenjärjestöjen kanssa. Suomen eduskunnan aktivoimiseksi Kepa jatkaa läheistä yhteistyötä eduskunnan, poliittisten puolueiden ja avainministeriöiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 7 (13)

10 Vuonna 2008 järjestetään kolme tärkeää kansainvälistä konferenssia kaupan ja kehitysrahoituksen teemoista : UNCTADin 12. ministerikokous sekä OECD:n kokous kehitysavun tehokkuudesta sekä YK:n kehitysrahoituskokous. Aiemmista kokouksista saatujen hyvien kokemuksien perusteella vaikuttamistyössä tuodaan esiin näiden konferenssien teemoja ja johtopäätöksiä. Näin pyritään kiinnittämään suomalaisten poliitikkojen ja median huomio kehityskysymyksiin ja kannustamaan asiapohjaiseen keskusteluun. Kepan osallistuminen näihin konferensseihin palvelee myös virkamiesten suuntaan tehtävää vaikuttamistyötä sekä jäsenjärjestöjä ja kumppaneita tiedotuksen avulla. Kepan kauppateemoja pyritään kansantajuistamaan uutta tekniikkaa hyödyntävällä verkkosivustolla, joka tuotetaan kevään 2008 aikana. Sivustolla esitetään kansantajuisesti nykyisen kauppajärjestelmän ongelmia köyhien maiden ja ihmisten näkökulmasta. Verkkosivusto on keskeinen osa myös globbarien kauppapoliittista toimintaa. Poliittisen työn strategian mukaisesti Kepan analyysityö keskittyy kauppaan ja kehitysrahoitukseen. Kepan asiantuntijuuden kehittämiseksi on tarpeen kohdistaa analyysityötä vuosittain ajankohtaisiin prosesseihin. Vuonna 2008 keskitytään alueellisten kauppasopimusten vaikutuksiin Etelän maihin ja maaseudun köyhiin, etenkin AKT-maissa (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat) sekä kehitysavun tehokkuuteen. Avun tehokkuuteen liittyvää työtä tukee Mosambikiin suuntautuva oppimisja analyysimatka. Nicaraguassa järjestetään kauppa-teemainen koulutus, joka tukee kumppaneiden asiantuntijuutta ja tuottaa sisältöä globbareiden kevään toimintaan. Kauppa-aiheisia toimintoja toteutetaan lisäksi verkossa, Mahdollisuuksien toreilla ja Maailma kylässä -festivaalissa. Näin tuetaan Kepan näkyvyyttä tapahtumissa ja käytetään tilaisuuksia hyväksi jakaa Kepan kauppa-aiheisen analyysityön tuloksia Kehityspoliittinen työ Etelässä Kepan kenttämaissa tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden verkostoitumista kaupan ja kehitysrahoituksen kysymyksissä. Kepa tuo yhteen näissä teemoissa toimivia järjestöjä, jakaa tietoa ja tarjoaa neuvontaa. Mosambikissa pyritään kasvattamaan käynnissä oleviin seuranta- ja keskustelufoorumeihin osallistuvien kansalaisjärjestöjen määrää. Tansaniassa tuetaan kansallista ja Morogoron alueellista kauppaverkostoa. Nicaraguassa kansalaisyhteiskunnan laajempaa osallistumista etenkin kauppakysymyksissä tuetaan Atlantin puoleisella rannikolla ja alueellisesti Keski-Amerikassa. Uutena työmuotona Kepa on mukana järjestämässä laajaa järjestötapahtumaa Atlantin puoleisella rannikolla. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ylläpidetään tiedonvaihtoa kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 8 (13)

11 Kepan kenttätoimistot tukevat paikallisia toimijoita niiden omassa analyysija vaikuttamistyössä tarjoamalla informaatiota, mutta myös taloudellista ja teknistä tukea. Kepan kenttähenkilökunnan analyysityötä lisätään niin, että se hyödyttää sekä paikallisia kumppaneita että tukee Suomessa tehtävää vaikuttamistyötä. Kepan toimiston vahvistaminen Pohjois-Mosambikin Pembassa antaa Mosambikin toimistolle entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa poliittista analyysityötä. Alkavat kumppanuudet Cabo Delgadon maakunnassa syventävät Kepan tietoa paikallisesta kansalaisyhteiskunnasta, ja pitkäjänteisenä tavoitteena on Kepan lisääntyvä ymmärrys kauppa- ja kehitysrahoituskysymysten vaikutuksista paikallistasolla. Kepan Aasian toiminnot käynnistetään vuoden 2008 aikana. Kehityspoliittista analyysityötä ryhdytään toteuttamaan jo ensimmäisen vuoden aikana. Aasiaan suuntautuva, kauppa-asioihin keskittyvä oppimisja analyysimatka järjestetään syksyllä Matka tukee myös Aasian toiminnan vakiinnuttamista. Kepa tukee paikallisia kansalaisjärjestöjä kumppanuussopimuksin, jotta kumppaneiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa poliittisiin prosesseihin vahvistuisivat. Kepa hyödyntää kumppaneiden tietoa ja kontakteja omassa analyysi- ja vaikuttamistyössään. Kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin maaseudulla kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2008 aikana valmistelemalla suppea selvitys sekä Nicaraguasta että Mosambikista. Nicaraguassa kumppanuus ympäristö- ja kauppapoliittisen Centro Humboldtin kanssa jatkuu. Tansaniassa kumppanina jatkaa vahva kehityspoliittinen kattojärjestö TANGO. Mosambikissa puolestaan jatkuvat kumppanuussopimukset naisjärjestö Forum Mulherin ja Mosambikin velkaryhmä GMD:n kanssa. Kaikki toimistot pyrkivät löytämään uuden kumppanijärjestön vuoden 2008 aikana, mukaan lukien Kepa Aasia. Sekä kumppanuus- että pienempien yhteistyösopimusten toteutumista monitoroidaan säännöllisesti. Seuranta tukee paitsi ohjelman toteutusta myös kenttätoimistojen analyysityötä. Kenttätoimistoissa Kepan kehityspoliittiset koulutukset tukevat kumppaneiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asiantuntemusta kauppa- ja kehitysrahoitusteemoissa. Vuonna 2008 järjestetään noin 16 koulutusta. Poliittisen työn työntekijäverkosto auttaa yksittäisiä työntekijöitä, tiimejä ja maatoimistoja keskittymään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sisäisen oppimisen, palautteen ja toiminnan seurannan kautta. Osallistuminen verkoston yhteisiin toimintoihin vahvistaa ohjelmatyöntekijöiden osaamista, verkosto puolestaan tukee heitä laadukkaan analyysin tuottamisessa. Vuonna 2008 järjestetään yksi verkostokokous. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 9 (13)

12 4. Yleisviestintä Tavoite : Kepa arkipäiväistää ja tekee ymmärrettäväksi toimintansa keskeiset teemat. Se myös innostaa kansalaisia toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä profiloituu keskeisenä mielipidevaikuttajana. Vuonna 2008 tehostetaan yhteydenpitoa keskeisiin medioihin. Työ aloitetaan järjestämällä vapaamuotoinen tilaisuus valtakunnallisten medioiden politiikan, ulkomaiden ja taloustoimitusten kesätoimittajille. Vuoden aikana parannetaan myös kansalaisjärjestöjen viestinnän keskinäistä koordinaatiota kokoamalla yhteen viestinnästä vastaavia työntekijöitä keskustelemaan suunnitelmistaan. Kepan sisäistä viestintää seurataan ja tarkennetaan säännöllisin väliajoin, jotta tiimien kannalta tarpeellinen tieto välittyisi mahdollisimman tehokkaasti. Vuonna 2007 käyttöön otettua sisäisen viestinnän strategiaa arvioidaan vuoden 2008 aikana. Viestintä tarvitsee tuekseen tehokkaat työkalut, jos järjestö haluaa saavuttaa poliittiselle työlle ja laatutyölle asetetut tavoitteet. Kepa jatkaa sopimusta STT:n tiedotepalvelun käyttämisestä. Mediaseurannassa siirrytään vuoden alussa perinteisestä leikekierrosta internet-pohjaiseen järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa aihepiirejä koskevan suomalaisen mediakeskustelun seuraamisen myös Kepan kenttätoimistoissa. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 10 (13)

13 5. Ohjelman kehitys Tavoite : Kepan ohjelma on oikein kohdistettu ja tuloksellinen, ja sen vaikuttavuutta pystytään arvioimaan. Ohjelman kehittäminen tuottaa asiantuntemusta Kepalle, sen jäsenjärjestöille ja suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle sekä Etelän kumppaneille. Toimintaympäristön seuranta on pitkäjänteistä työtä, jolla varmistetaan Kepan ohjelman osuvuus muuttuvassa maailmassa. Köyhdyttämisanalyysissa keskitytään kaupan ja kehitysrahoituksen vaikutuksiin erityisesti maaseudun naisten elinoloihin. Vuoden 2008 aikana seuranta aloitetaan ainakin Tansanian Morogorossa ja Mosambikin Pembassa sekä mahdollisesti myös Sambian Kundalumwanshyan kylässä ja Nicaraguassa. Toiminnan suunnittelun ja seurannan osalta panostetaan henkilöstön analyysitaitojen kehittämiseen työn tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden yhä paremmaksi arvioimiseksi. Tämä sisältää myös ohjeistuksen tuottamisen Kepan seuranta- ja arviointityöhön. Vuoden aikana kehitetään Kepan Etelän toimintojen seurantaa ja laatuajattelua sekä ennakoidaan tulevia arviointitarpeita. Kepan kirjasto- ja tietopalvelut tuottavat taustatietoa Kepan työntekijöille sekä muille asiakkaille. Kirjaston hankinnat tehdään Kepan strategisten linjausten ja teemojen mukaisesti. Kepan arkistojen täydentämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Pienten järjestöjen tekemästä kehitysyhteistyöstä ja vapaaehtoisuudesta julkaistaan raportti, joka perustuu tutkija-toimija-verkoston tapaamisissa vuonna 2007 kerättyyn materiaaliin. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 11 (13)

14 6. Johtaminen Tavoite : Kepalla on toimiva johtamisjärjestelmä, joka tukee Kepan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kepan toimivan johdon, johtotiimin, keskeisimmät tehtävät ovat varmistaa, että Kepan strateginen ja poliittinen johto, hallitus ja yleiskokous, voivat hoitaa tehtäviään sekä johtaa ja koordinoida Kepan henkilöstön työtä. Vuoden alussa aloittava hallitus perehdytetään Kepan toimintaan kevätkauden kokousten yhteydessä. Mahdollisuuksien mukaan uusi puheenjohtaja vierailee yhdessä Kepan kenttämaassa vuoden aikana. Toiminnan koordinointia, tavoitteellisuutta sekä palautetta johdon ja henkilöstön välillä lisätään säännöllisillä kokouksilla, oppimisfoorumeilla ja yhtenäisen kehityskeskustelumallin käyttöönotolla. Kepalla on useita kehittymässä olevia ja päättyviä toimintoja kuten kvk-verkoston kehittäminen, Aasian toimintojen käynnistäminen, uudet kumppanuussopimukset Etelässä ja päättyvä Mahdollisuuksien torien tuen EU-rahoitteinen hanke. Ne edellyttävät toimivalta johdolta perusteellista paneutumista ja seuraamista, jotta muutokset kulkevat sovittuun suuntaan. Myös jäsenjärjestöjen omistajuuden lisääminen Kepasta, Kepan valtakunnallisen vaikuttavuuden lisääminen sekä hyvän työnantajaimagon vahvistaminen ovat ensi vuoden keskeisiä johtamistehtäviä. Kepan laatutyö lähtee näkyvästi käyntiin, kun vuonna 2008 toteutetaan kaksi kehittämishanketta. Toisen avulla Kepan jäsenpalveluja kohdennetaan nykyistä tarkemmin eri käyttäjäryhmille, mikä on keskeinen kehityskohde Kepan monimuotoisessa jäsenkentässä. Toinen hanke kehittää Kepan tietohallintoa institutionaalisen muistin ja oppimisen tehostamiseksi. Molemmat hankkeet toteutetaan EFQM-laatujärjestelmän (European Foundation for Quality Management) mukaisesti: järjestelmän avulla organisaatiota ja sen toimintatapoja seurataan ja kehitetään systemaattisesti. Kepa tarkentaa kansainvälisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä vuoden 2007 lopulla tehtävän verkostoanalyysin pohjalta. Rahoittajan kanssa jatketaan säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 12 (13)

15 7. Hallinto Tavoite : Kepalla on tarkoituksenmukaiset ja riittävät hallinnolliset rakenteet ja menettelytavat ohjelman toteutukseen. Vuonna 2008 hallinnossa ei tehdä suuria uudistuksia vaan kehitetään nykyisiä järjestelmiä ja käytäntöjä. Kepan Helsingin toimisto vuokraa edelleen osaa Töölöntorinkadun tiloistaan järjestöille, joille tuotetaan myös tietoliikennepalveluja entiseen tapaan. Kentän toimipisteistä Mosambikin Maputon toimisto työskentelee uusissa tiloissa vuoden 2007 lopussa tapahtuneen muuton jälkeen. Tansaniassa selvitetään, edellyttääkö laajentunut toiminta siirtymistä Morogorosta Dar es Salaamiin. Sambiassa on kenttätoimiston sulkemisen jälkeen hankeneuvojalle alivuokrattu toimistohuone ja Bangkokista etsitään vuoden vaihteessa vastaava toimitila uudelle Mekong-alueen työntekijälle. Taloushallintoa kehitetään edelleen ottamalla käyttöön Helsingin toimistossa sähköisen ostolaskun käsittelyn lisäksi sähköinen matkalasku. Talouden hyvää hoitoa ylläpidetään siten, että jokaisessa kenttätoimistoissa tehdään talouden sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Taloushallinnon prosessikuvausten avulla kartoitetaan ongelmakohdat ja täsmennetään ohjausta tarpeen mukaan. Kenttätoimistojen kirjanpitokäytäntöjä yhdenmukaistetaan nyt, kun Kepan kaikissa toimistoissa on sama kirjanpito-ohjelma käytössä. Kepa myy edelleen taloushallinto- ja palkanlaskentapalveluita Kehys ry:lle. Nykyresursseilla palvelun tarjontaa ei pystytä laajentamaan. Arkistoinnin kehittämistä jatketaan kaikissa toimipisteissä. Henkilöstöä koulutetaan ja opastetaan arkistoimaan asiakirjoja vuonna 2007 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tasa-arvo- ja työsuojelusuunnitelmien toteutusta seurataan myös kenttätoimistoissa. Henkilöstöhallinnossa tehdään työilmapiirikartoitus, kehitetään rekrytointiprosessia ja analysoidaan lähtöhaastatteluja. Uusia henkilöstötapahtumia järjestetään yhteisten käytäntöjen jalkauttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmästä otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana kaksi uutta osa-aluetta hallituksen päätöksen mukaisesti. Kentällä paikallishenkilöstöä koskeva työehtosopimus otetaan täysimääräisesti käyttöön vuoden alusta. Prosessikuvauksia käytetään henkilöstöhallinnon laadun varmistamiseksi. Uudistettu rekrytointipolitiikka otetaan käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on pienentää suurena pysynyttä vaihtuvuutta. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 13 (13)

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot