Pientalokeskus PKL-112 Classic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalokeskus PKL-112 Classic"

Transkriptio

1 Käyttö- ja huolto-ohje

2 Olette valinneet kotiinne suomalaisen laatutuotteen. Toivomme, että olette tyytyväisiä valitsemaanne lämmönjakokeskukseen kuten ne asiakkaat, joita olemme palvelleet jo yli 30 vuotta! Kuvaus PKL-112 Classic lämmönjakokeskuksen avulla voit liittää pientalon kaukolämpöön. Lämmönjakokeskusta käytetään lämmitysverkostojen ja käyttöveden lämmitykseen. Sisältö Kuvaus ja mittakuvat... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Toimitus... 3 Varastointi... 3 Kiinteistön omistajalle... 3 Asentajan osio Asennus... 4 Putkikytkennät... 4 Sähköistys ja käyttöönotto... 5 Säätölaite: Asentajan ja käyttäjän osio ECL Comfort 300 -säätölaite...6 Lämpötilojen säätämisestä...6 Säätimen ulkoasu ja näppäintoiminnot...6 Asentajan osio 1. Käsikäyttö Menoveden lämpötilarajojen asettaminen Rajoitintermostaattitoiminnon asetukset Anturinäytöt...9 Käyttäjän osio 1. Kellonajan ja päiväyksen asettaminen Lämmityskäyrän säätäminen Huonelämpötilan asettaminen Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätäminen..11 Asentajan ja käyttäjän osio Perusparametrejä, asetteluarvot...12 Peruskomponentteja Huolto Huoltokirja Vikatilanteet Lisätarvikeluettelo Mitoitustiedot Kytkentäkaavio Sähkökytkentäkaavio Yleiset takuuehdot VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

3 Turvallisuusohjeet Ohjeet tulisi lukea huolellisesti läpi ennen asennusta ja lämmönjakokeskuksen käyttöönottoa. Danfoss ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista, mikäli laitteistoa ei ole asennettu tai säilytetty seuraavien ohjeiden mukaisesti. Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä kokoonpano-, käynnistys- ja huoltotöitä. Varoitus korkeasta paineesta ja lämpötilasta Energiateollisuus ry on hyväksynyt suosituksessaan (K1/2003) lämmönjakokeskuksille asetetut lämpötila- ja painevaatimukset. Lämmönjakokeskuksien sisällön korkeimmaksi lämpötilaksi on asetettu +120 C. Lämmönjakokeskuksien suurin käyttöpaine: - ensiöpuoli 1,6 MPa - käyttövesiverkostot 1,0 MPa - lämmitysverkostot 0,25 MPa Mikäli lämmönjakokeskuksen suurin käyttöpaine ylittää edellä mainitut asetukset, kasvaa henkilövahinkojen riski huomattavasti. Varoitus kuumista pinnoista Lämmönjakokeskuksessa on paljon kuumia pintoja, jotka voivat koskettaessa aiheuttaa pahojakin palovammoja. Tästä johtuen on noudatettava erityistä varovaisuutta oltaessa lämmönjakokeskuksen läheisyydessä. Talviaikaan ensiöpuolella kiertävän veden lämpötila on +115 C tai korkeampi, ja lämmitysverkostoissa kiertävän veden lämpötila jopa +80 C. Vuotojen yhteydessä on syytä muistaa, että vuotava vesi on hyvin kuumaa. Varoitus kuljetusvahingoista Ennen käyttöönottoa on varmistettava, ettei lämmönjakokeskus ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varoitus legionella-infektiosta Lämpimään käyttöveteen liittyy aina bakteerivaara, joka asettaa lämmönjakokeskuksesta lähtevälle lämpimän käyttöveden lämpötilalle sekä käyttöveden kiertojohdon paluuveden lämpötilalle tietyt vähimmäisvaatimukset. Verkostoon lähtevän lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla vähintään +58 C ja kiertojohdon paluuveden lämpötilan vähintään +55 C. Tällöin monet lämmönkestävät bakteerit (mm. legionella- bakteeri) eivät pääse leviämään käyttövesiverkostoon. Sähköturvallisuus Lämmönjakokeskuksen sähköasennukset saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Toimitus PKL-112 Classic- lämmönjakokeskus toimitetaan pahvilaatikkoon pakattuna sisältäen käyttöohjekirjan ja varaosasarjan tiivisteitä. Varastointi Jos lämmönjakokeskusta säilytetään varastossa ennen asennusta, varmistu, että paikka on kuiva ja lämmitetty. Kiinteistön omistajalle Valitsemasi hyväksytyt urakoitsijat asentavat pientalon lämmönjakokeskus PKL-112 Classic:n kiinteistöösi niin, että sinun osaksesi jää nauttia lämmöstä ja lämpimästä käyttövedestä. Lämmönjakokeskuksen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet seinäasennusta varten. Ammattilaiset huolehtivat, että putkistot liitetään kaukolämpö-, lämmitys- ja käyttövesiverkostoihin. Lisäksi tarvitset laitteellesi pistorasian (10A/220V) ja ulkoanturi asennetaan pikaliitännällä. Kun lämmönjakokeskus on toiminnassa, ei yleensä ole tarpeen puuttua lämmönjakokeskuksen säätöihin tai muuhun toimintaan. Lämmönjakokeskus on toiminnaltaan varma ja helppokäyttöinen. Tarvittaessa lämmönjakokeskuksen säätöjä voi muuttaa säätölaitteelta. Säännöllisellä tarkkailulla voit havaita mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian ja estää isompien vaurioiden syntymisen. Mahdollisessa vika- tai häiriötilanteessa voit tarkistaa tämän käyttöohjeen lopussa olevasta Vikatilanteet - taulukosta, mikä on tilanteessasi oikea tapa toimia (ks. s. 16). DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 3

4 Asentajan osio Asennus Ennen asennustöiden aloittamista on huolehdittava siitä, että lämmönjakokeskuksen ympärille jää riittävästi tilaa asennus- ja huoltotoimenpiteitä varten. Ota lisäksi huomioon, että lämmönjakokeskuksen aiheuttamat äänet saattavat kantautua asuinhuoneisiin riippuen lämmönjakohuoneen sijainnista. Ennen keskuksen asentamista paikoilleen on varmistettava, että seinän rakenne kestää keskuksen asennuksen. Merkitse ruuvien paikat kiinnitysseinään pakkauksessa olevan sabluunan avulla ja poraa tarvittaessa seinään reiät. Kierrä ruuvit seinään siten, että ruuvia jää näkyviin n. 10 mm. Nosta pientalokeskus kiertämiesi ruuvien varaan ja kiristä ruuvit. Lisävarusteena myytävä kaukolämpövarustesarja on merkitty piirroskuvaan katkoviivoilla. Nostokohdat on merkitty nuolilla. Muista oikea nostoasento, älä nosta keskusta yksin. Putkikytkennät 1 Lämmönjakokeskus liitetään kaukolämpöverkkoon, huoneiston lämmitys- ja lämpimän käyttöveden ja kiertovesiputkistoihin noudattaen kuvan kytkentöjä ja virtaamasuuntia. 1. Kaukolämpö tulo DN Kaukolämpö paluu DN Lämmitys meno DN Lämmitys paluu DN Kylmä käyttövesi Ø 22 Cu 6. Lämmin käyttövesi DN Lämmin käyttövesikierto, DN Kaukolämmön kytkentätyön saa suorittaa ainoastaan energiayhtiön hyväksymä urakoitsija. Käyttöveden kiertojohto Muista kytkeä käyttöveden kiertovesijohto. Jos kiinteistössä ei ole lämpimän käyttöveden kiertovesijohtoa, kytketään lämmönjakokeskuksen käyttövedenkierto niin kauaksi lämmönjakohuoneessa kuin mahdollista, esimerkiksi lämminvesijakotukille tai rakennetaan lyhyt (suositeltava minimi 3 m, suositeltava minimi putkikoko DN15) käyttöveden kiertojohtolenkki. Lämmönjakokeskuksen valmistaja ei vastaa käyttöveden säätöhäiriöistä, jos käyttöveden kiertovesijohto on jätetty kytkemättä! 4 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

5 Asentajan osio Sähköistys ja käyttöönotto Ulkoanturin kytkentäpaikka lämmönjakokeskuksessa. Lämmönjakokeskus täyttää sähkölaitedirektiivien EMC 89/336/EC ja LVD 97/23/EC vaatimukset. Huoltotilanteessa ja asennusvaiheessa tulee aina irrottaa lämmönjakokeskuksen pistotulppa. Sähkölaitteet, jotka ovat asennuksen yhteydessä alttiina ulkopuoliselle kosteudelle tai vedelle, tulee suojata ennen vedelle altistumista. Suojattavia osia ovat säädinkotelo, pumput ja anturit. Lämmönjakokeskukseen voidaan kytkeä sähköt, kun kaikki kosteutta aiheuttavat työt on tehty, roiskesuojaukset poistettu sekä mahdollinen kosteus sähkölaitteiden pinnalta on kuivattu. Tarkasta silmämääräisesti, ettei jännitteelliseksi tulevia irtojohtimia ole jätetty kytkemättä! Käyttöönottoon ei tarvita välttämättä sähköasentajaa. Jos olet epävarma, anna sähköasentajan tehdä kytkentä. Pistotulppaliitäntä toimii lämmönjakokeskuksen pääkytkimenä. Ulkoanturi asennetaan kiinteistön pohjoisseinälle n. 3 m:n korkeuteen, jossa se mittaa ulkolämpötilaa. Mittauspaikan lähellä ei tulisi olla tuuletusikkunoita. Ulkoanturijohdon toinen pää liitetään pumpun käyttökytkinten alapuolella olevaan liittimeen. Ulkoanturin kytkennän ajaksi on katkaistava virta pistotulpasta. Mikäli ulkoanturin johdon pituus ei ole kiinteistöön riittävä, on suositeltavaa vaihtaa koko johto. Näin vältytään ylimääräisiltä liitoksilta. Johtimen minimi poikkipinta-ala on 0,4 mm2 ja maksimipituus 125 m. Jos ylimääräistä liitosta kuitenkin aiotaan käyttää, jatkoholkit on syytä suojata kutisteletkulla. Rajoitintermostaatti on säätimen sisäinen toiminto. Mikäli halutaan käyttää erillistä rajoitinta, se on saatavissa lisävarusteena. Paineerosäädin ei sisälly lämmönjakokeskukseen. Painerosäädin on saatavissa lisävarusteena. Lisätarvikeluettelo s. 17. Kytke pistoke kiinteistön pistorasiaan, jonka sulakekoko on 10A/220V. Odota 10 s, kytke kiertovesipumput P1 (lämmityksen kiertovesipumppu) ja P2 (käyttövesipumppu) päälle pumppujen käyttökytkimistä. Pumppujen kuivakäynti kielletty. Muuta tarvittavat asetukset säätölaitteeseen. Paketin mukana on täydellinen säätölaitteen käyttöohje sekä tässä käyttöohjeessa s säätölaitteeseen liittyvät tärkeimmät kohdat. Kaikki PKL-112 Classic lämmönjakokeskukset on tehdasaseteltu lattialämmityssäädöille. Mikäli kiinteistössä on patterilämmitys, tee säätölaitteessa tarvittavat muutokset lämmityskäyrään (ks. s. 10, Lämmityskäyrän säätäminen) ja menoveden ylärajaan (ks. s. 8, Menoveden lämpötilarajojen asettaminen). Lisäksi täytyy muuttaa säätölaitteen rajoitintermostaattitoiminnon lämpötila-asetuksia (ks. s. 8, Rajoitintermostaattitoiminnon asetukset). Kun lämmönjakokeskuksen putkiliitännät ja sähkölaitteet ovat toimintavalmiina, voidaan lämmönjakokeskus ottaa käyttöön. Tarkistettavat kohdat ennen lämmönjakokeskuksen käyttöönottoa: Putkikytkennät ovat suunnitelmien mukaiset. Paisunta-astian esipaine on oikea (tehdasasetus 1 bar). Lämmin käyttövesi on säädetty +58 C. Lämmityksen säädön ulkoanturi on asennettu ja johto kytketty. Säätölaitteen asetukset (patterilämmityskohteessa erityisesti huomioitava lämmityskäyrän säätäminen, menoveden ylärajan säätäminen, rajoitintermostaattitoiminnon lämpötila-asetusten muuttaminen) Kun olet varmistanut edellä mainitut asiat, voit ottaa lämmönjakokeskuksen käyttöön tekemällä seuraavat toimet: - avaa kaukolämmön sulkuventtiilit hitaasti - avaa verkostojen sulku- ja täyttöventtiilit ja seuraa verkostojen täyttymistä painemittareista - huolehdi verkoston ilmaamisesta - tarkista liitosten tiiveys - kiristä liittimiä tarvittaessa - tarkista, että pumput pyörivät oikeinpäin - tarkista, että eri piirien vesivirrat ovat suunnitelmien mukaiset - tarkista vastaako lämmityksen säätökäyrän asettelu suunnitelman lämpötilaohjelmaa. Huolehdi käyttöopastuksesta. DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 5

6 Asentajan osio Käyttöönotto Tarkistuskohdat käyttöönoton jälkeen Lämpötilat. Paineet. Lämpölaajeneminen. Mahdolliset vuodot. Pumppujen toiminta. Virtaussuunnat. Säätölaitteen toiminta, tarkista että säätölaite on asetettu joko Jatkuva mukavuuslämpötila - asetukselle tai aikaohjelmia käytettäessä Aikaohjelma -asetuksille. Asentajan ja käyttäjän osio ECL Comfort 300 -säätölaite ECL Comfort 300 -säätölaitteella voit tehdä säätöjä lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Säätölaitteen avulla voit hallita koko lämmönjakokeskuksen toimintoja ja säätöjä. Pumppujen käyttökytkimet ovat säätölaitteen alapuolella. Lämpötilojen säätämisestä Lämpimän käyttöveden lämpötilan asetusarvo on +58 C. Lämpimän käyttöveden kiertojohdosta lämmönsiirtimelle palaavan veden lämpötilan on oltava yli +55 C. Sisälämpötilat suositellaan säädettäväksi tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti seuraavasti: - asuin- ja toimistohuoneet +20 C +22 C - myymälät, työhuoneet ja teollisuustilat +18 C - lämpimät varastot +12 C - autotallit +5 C Kaukolämpöveden tulolämpötila vaihtelee ulkoilman lämpötilasta riippuen ja on välillä +70 C +120 C. Paluuveden lämpötilan on kaikissa olosuhteissa oltava vähintään 25 C alempi kuin tulolämpötilan. Halutessasi tarkistaa lämpötiloja, ks. s. 9, kohta 4. Anturinäytöt. Säätimen ulkoasu ja näppäintoiminnot Säätimen toiminnan valinta Käsikäyttö (käyttö ainoastaan ylläpidossa ja huollossa) Aikaohjelma (normaali asento, jos käytössä on aikaohjelmia, lämpötila säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan) Jatkuva mukavuuslämpötila (normaali asento, lämpötila säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan) Jatkuva alennettu lämpötila Pysäytystoiminto Nuolinäppäimet. Siirtyy ECL-kortin rivien välillä. Piirin osoitin Piirin valitsin Näytön vaihto Aseta/ muuta Säätimen toiminto Vaihtonäppäin. Siirtyy näytön lämpötilojen välillä (asetusarvojen jne). Aseta lämpötilat ja asetusarvot jne. Piirin valinta I (lämmitys) ja II (lämmin käyttövesi) välillä. 6 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

7 Asentajan osio Säästä energiaasäästä rahaamukavampaa asumista ECL Comfort 300 -säätölaitteilla on useita etuja: Luotettavat säätötoiminnot ja optimaalinen energian käyttö Järjestelmän lämpötilojen säätäminen vuodenaikojen ja ulkolämpötilojen mukaan Lämpötilaohjelmien avulla voit säästää kuluja esim. ollessasi pois kotoa tai nukkuessasi. Säätimessä on tehdasasetuksena yleisimmät energiaa säästävät ohjelmat. Voit tehdä halutessasi itsellesi paremmin sopivia ohjelmia. ECL Comfort 300 -säätölaite saa ominaisuutensa siihen asetetusta kortista. PKL-112 Classic lämmönjakokeskuksen säätölaitteeseen ECL Comfort 300 sisältyy F11-kortti. Säätölaitteella voi tehdä erilaisia säätöjä riippuen siitä, onko kortin keltainen vai harmaa puoli näkyvissä säätimessä. keltainen puoli käyttäjälle; tällä puolella kiinteistön omistaja voi tehdä tarvittavia asetuksia harmaa puoli asentajalle; tällä puolella voi tehdä muutoksia säätimen perusasetuksiin. Kiinteistön omistaja voi tehdä tiettyjä perusasetusten muutoksia säätimen harmaalta puolelta, mutta on syytä tietää täsmälleen, mihin tehdyt muutokset vaikuttavat. Säädin menee näppäinlukkoon 23 minuutin kuluttua siitä, kun kortti on otettu pois paikoiltaan. Näppäimet saadaan takaisin käyttöön käyttämällä kortin keltaista puolta säätimessä. Kortin voi irroittaa milloin tahansa laitteesta ja kääntää joko keltaisen tai harmaan puolen näkyville. Säätölaite ei häiriinny tästä, sillä tehdyt asetukset säilyvät säätölaitteen omassa muistissa. On suositeltavaa antaa ECL-kortin olla paikoillaan säätimessä keltainen puoli ulospäin. Asentajan osio 1. Käsikäyttö Säätö tehdään kortin harmaalla puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa puoli on itseesi päin. Mene riville B. Harmaa Siirry käsikäytölle. B Älä jätä säätölaitetta asennuksen tai huoltotyön jälkeen Käsikäyttö -asetuksille. Normaali-asentona käytetään joko Jatkuva mukavuuslämpötila -asetusta tai aikaohjelmia käytettäessä Aikaohjelma -asetusta. Valitse säädettävä laite, valitun laitteen symboli vilkkuu. Avaa tai sulkee valitun venttiilin ja pysäyttää tai käynnistää valitun pumpun niin kauan kuin näppäintä painetaan. DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 7

8 Asentajan osio 2. Menoveden lämpötilarajojen asettaminen Säätö tehdään kortin harmaalla puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa puoli on itseesi päin. Mene riville 2. Harmaa Menoveden lämpötilan alaraja Menoveden lämpötilan yläraja Menoveden lämpötila-alue Menoveden lämpötila-alue Aseta menoveden lämpötilan alaraja. Menoveden lämpötilaalueen vasen pää vilkkuu. Valitse yläraja. Menoveden lämpötilaalueen oikea pää vilkkuu. Aseta menoveden lämpötilan yläraja. Patterilämmitys Säädin on tehdasaseteltu lattialämmitykseen soveltuvaksi. Jos kiinteistössäsi on patterilämmitys, muuta menoveden lämpötilan yläraja viereisen taulukon mukaiseksi. Menoveden ylärajan asetukset Asetusalue Patterilämmitys Lattialämmitys C 85 C 45 C 3. Rajoitintermostaattitoiminnon asetukset Säätö tehdään kortin harmaalla puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa puoli on itseesi päin. Rajoitintermostaattitoiminto pysäyttää lämmityksen kiertopumpun, kun menoveden lämpötila ylittää asetetun lämpötilan (rivi 78) ja ei putoa ajan ΔT ALARM (rivi 81) kuluessa. a) Rajoitintermostaattitoiminnon lämpötilan b) Hälytysviive (ΔT ALARM ) yläraja (T ALARM) Mene riville 78. Mene riville 81. Harmaa Aseta lämpöjohdon rajoitinlämpötila. Aseta hälytysviive, säätöalue s Patterilämmitys Säädin on tehdasaseteltu lattialämmitykseen soveltuvaksi. Jos kiinteistössäsi on patterilämmitys, tee rajoitintermostaattitoiminnon asetukset viereisen taulukon mukaiseksi. Rajoitintermostaattitoiminnon asetukset Asetusalue Patterilämmitys Lattialämmitys C 90 C 50 C 8 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

9 Asentajan osio 4. Anturinäytöt Antureiden lukemat saat näkyville kortin harmaalta tai keltaiselta puolelta, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa tai keltainen puoli on itseesi päin. Mene riville B. Harmaa/ Keltainen B Menoveden lämpötila (S3) Paluuveden lämpötila (S4) Paina vaihtonäppäintä nähdäksesi menoveden lasketun arvon ja paluuveden rajoitusarvon. Vaihda piiriä nähdäksesi II piirin (LKV) antureiden lukemat. B Lämmin käyttövesi (S5) Kaukolämmön tulolämpötila (S6) Optio, näkyvissä vain, jos lisävarusteena oleva kaukolämmön tuloanturi on asennettuna. Käyttäjän osio 1. Kellonajan ja päiväyksen asettaminen Säätö tehdään kortin harmaalla puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa puoli on itseesi päin. Mene riville A. Harmaa A Vuosi Kuukausi, päivä Paina vaihtonäppäintä siirtyäksesi tuntien, minuuttien, vuoden, kuukauden ja päivän välillä. Aseta oikea aika ja pvm. Jos sähkökatkos kestää yli 12 tuntia, kellonaika ja päiväys täytyy asettaa uudelleen. Kaikki muut asetukset säilyvät muistissa. DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 9

10 Käyttäjän osio 2. Lämmityskäyrän säätäminen Säätö tehdään kortin harmaalla puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että harmaa puoli on itseesi päin. Mene riville C. Harmaa Lämmityskäyrä Suuntaissiirto C 04 0 C 04 0 Patterilämmitys Säädin on tehdasaseteltu lattialämmitykseen soveltuvaksi. Jos kiinteistössäsi on patterilämmitys, tee lämmityskäyrän säätö allaolevan taulukon mukaiseksi. Lämmityskäyrä Asetusalue Patterilämmitys Lattialämmitys Lämmityskäyrän symbolin vilkkuessa voit muuttaa lämmityskäyrää. Jos haluat suuntaissiirtää lämmityskäyrää, niin paina vaihtonäppäintä. Suuntaissiirron symboli alkaa vilkkua. Tarkempia ohjeita lämmityskäyrän säätämisestä löytyy säätimen täydellisestä ohjekirjasta oc Vihjeitä lämmityskäyrän hienosäätämiseen Jotta kiinteistösi lämmitysjärjestelmä olisi mahdollisimman taloudellista, on syytä kiinnittää lämmityskäyrän säätöön huomiota. Mitä matalammilla lämmityskäyrän säädöillä koet asumismukavuuden hyväksi sitä enemmän säästät energiaa Huonelämpötilan asetuksella 20 C menoveden lämpötila suhteessa ulkolämpötilaan. oc Lämmityskäyrän säätäminen vaatii n. vuoden kokeiluajan. Lämmityskäyrän kokeilun voi aloittaa n. 2 kymmenystä alle perussäädön, eli patterilämmitystaloudessa voi kokeilla aluksi säätöä 0,8 ja lattialämmityssäädöllä säätöä 0,2. Mikäli tuntuu, että näillä säädöillä kiinteistössä on kylmäntuntua, arvoa voi nostaa kymmenyksellä korkeammaksi. Kun lämmityskäyrä on vuodenaikojen vaihtelujen myötä löytynyt omaan kiinteistöön sopivaksi, pientä hienosäätöä huonelämpötilassa voi tehdä säätämällä huonelämpötilan arvoa, ks. s. 11, 3. Huonelämpötilan asettaminen. Lämmityskäyrällä kompensoidaan ulkolämpötilanvaihtelu. Johtuen lämmitettävien kiinteistöjen erilaisesta lämpömassasta ja erilaisista olosuhteista kaukolämpöverkoissa voi olla, että lämmitysjärjestelmän lämmityskäyrää tarvitsee siirtää. 10 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

11 Käyttäjän osio 3. Huonelämpötilan asettaminen Säätö tehdään kortin keltaisella puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että keltainen puoli on itseesi päin. Keltainen Rivi Piiri Ulkolämpötila A Mene riville A tai C. näyttö A Huonelämpötila; näkyvissä, jos käytössä huonelämpötilaanturi. Jos anturia ei ole kytketty, näytössä on kaksi poikittaisviivaa ( ) C näyttö C Valitse jatkuvan mukavuuslämpötilan toiminto. Aseta haluamasi huonelämpötilan arvo. Huoneet tuntuvat olevan kylmiä? Ennenkuin lämpötilaa säädetään säätimeltä, haluttu huonelämpötila pyritään saavuttamaan patteriventtiileitä ja - termostaatteja säätämällä. Jos et saavuta haluttua huonelämpötilaa näillä toimenpiteillä, nosta lämpötilaa säätölaitteelta. Lisäksi voit tarkistaa s. 16 Vikatilanteet. Huonelämpötila on näkyvissa vain, jos huonelämpötila-anturi on asennettuna laitteistoosi. Tämä on mahdollista ostaa lisävarusteena. Antaa lisämahdollisuuksia säätöihin, mutta ei välttämätön. Huonelämpötilan asettaminen on tärkeää vaikkei huonelämpötila-anturia olisi asennettuna, sillä se vaikuttaa kiinteistösi lämpötilaan. 4. Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätäminen Säätö tehdään kortin keltaisella puolella, eli aseta kortti säätimeen niin, että keltainen puoli on itseesi päin. Mene riville A. Keltainen A Haluttu lämpimän käyttöveden asetusarvo Valitse lämmin käyttövesi (II) painamalla näppäintä. Aseta haluttu lämpötila. DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

12 Asentajan ja käyttäjän osio Perusparametrejä, asetteluarvot Tästä löydät luettelon säätölaitteen tehdasasetuksista. Voit merkitä muutetut arvot taulukkoon. ECL-kortin keltaisen puolen asetukset, piiri I (lämmityspiiri) Rivi Alue Tehdasas Asetus Kommentti A Huonelämpötila ja pudotuslämpötila 20/16 Päivälämpötilan muuttamiseksi paina siten että osoittaa merkkiä. Muuta arvoa näppäimillä ECL-kortin keltaisen puolen asetukset piiri II (LKV, ei valoa säätimen alalaidassa) Rivi Alue Tehdasas Asetus Kommentti A LKV yölämpötila ja LKV lämpötila 58/58 Päivälämpötilan muuttamiseksi paina siten että osoittaa merkkiä. Muuta arvoa näppäimillä ECL kortin harmaan puolen asetukset, piiri I (lämmityspiiri) Rivi Alue Tehdasas. Asetus Kommentti C Lämmityskäyrä 0,2... 3,4 0,4 Huom! Patteripiirissä tyypillinen arvo on 1,0 C Suuntaissiirto K 0 K 1 Lämmityksen keskeytyslämpötila C 18 C 2 Menoveden lämpötilan alarajat ja C 20 C ylärajat C 45 C Huom! Muuta patteripiiriin 85 C 3 Huonelämpötilan vaikutus min ja max Suhdealue Xp K 100 K 5 Integrointivakio Tn s 20 s 6 Moottoriventtiilin ajoaika s 96 s 7 Neutraalialue Nz K 3 K 78 Menovedenrajoitus, maksimilämpötila C 50 C Huom! Muuta patteripiiriin 90 C (rajoitintermostaattitoiminto) 81 Hälytysviive, ΔT ALARM s 60 s ECL kortin harmaan puolen asetukset, piiri II (lämmin käyttövesi piiri) Rivi Alue Tehdasas. Asetus Kommentti 4 KV lampötila, Suhdealue Xp K 60/120 K 5 Integrointivakio Tn s 13 s 6 Moottoriventtiilin ajoaika s 15 s 7 Neutraalialue Nz K 1 K 148 Suurin sallittu menoveden lämpötilan ylitys K 7 K 149 Lämpötilan ylityksen hälytysviive min 10 min Lisäominaisuuksia ja -parametrejä on kuvattu tarkemmin säätimen täydellisessä ohjekirjassa. 12 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

13 Peruskomponentteja Pumput Käyttöveden kiertovesipumppu (P2) Käyttöveden kiertovesipumppu (1) kierrättää lämmintä käyttövettä verkostossa siten, että lämmintä käyttövettä on riittävän nopeasti saatavilla ja vältytään turhalta veden juoksutukselta. Käyttöveden pumppua ei saa pysäyttää kesälläkään, koska se vaikuttaa haitallisesti käyttöveden säätöön ja lisäksi voi aiheuttaa bakteeririskin. 2 Pumpun kierrosnopeutta voidaan säätää joko pienemmälle tai suuremmalle pumpun kyljessä olevasta valintakytkimestä. Putkiurakoitsijan tulee säätää käyttöveden kiertojohdon virtaama suunniteltuun arvoon. 1 Lämmityksen kiertovesipumppu (P1) Lämmityksen kiertovesipumppu (2) kierrättää vettä lämmönjakokeskuksen ja lämmityspattereiden välillä. Märkämoottori-tyyppisillä kiertovesipumpuilla akselin laakereiden voitelu tapahtuu vedellä, minkä vuoksi sen tulisi olla päällä ympärivuotisesti. Lämmityspumpun kesäaikainen käyttö normaalissa patterilämmityksessä voidaan hoitaa antamalla säätölaitteen huolehtia pumpun oikeanlaisesta toiminnasta pyörittäen sitä säännöllisesti estäen pumpun hapettumisen. Säätölaite estää myös kaukolämpöventtiilin jumiutumisen aukaisemalla ja sulkemalla venttiilin säännöllisesti. Täyttö ja ilmaus Pumpun moottoritilasta poistuu ilma yleensä automaattisesti jo lyhytaikaisen käytön jälkeen. Jos roottoritila on tarpeen ilmata: - Sähköiset komponentit on suojattava vedeltä. - Anna pumpun pyöriä. - Avaa varovasti ilmanpoistoruuvi ruuvimeisselillä ja anna ilman poistua. Riippuen käyttöpaineesta ja pumpattavan aineen lämpötilasta, saattaa kuumaa nestettä tai höyryä suihkuta ulos, kun ilmanpoistoruuvi avataan. - Sulje ilmanpoistoruuvi sekunnin kuluttua. Kun ilmanpoistoruuvi on avattu, saattaa pumppu pysähtyä korkean staattisen paineen (järjestelmäpaineen) johdosta. Säätöventtiilit Säätölaite ohjaa säätöventtiilien toimintaa asetetun ohjelman mukaisesti. Säätölaite ohjaa käyttöveden (3) säätöventtiiliä käyttöveden lämpötilatietojen perusteella. Säätölaite ohjaa lämmitysverkoston säätöventtiiliä (4) ulkolämpötila-anturin ja menoveden lämpötila-anturin mittausarvojen perusteella. Säätölaite ohjaa venttiilien toimintaa niin, että ne eivät jumiudu ja pysyvät käyttökuntoisina myös kesäaikana. Jos jostain syystä haluat huoltaa säätöventtiilejä manuaalisesti, säätöventtiilin vesipinnat voidaan puhdistaa lämmityskauden alussa ajamalla venttiiliä manuaalisesti muutaman kerran auki kiinni (ks. s. 7, 1. Käsikäyttö). 3 4 DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

14 Peruskomponentteja Lämmitysverkoston täyttöventtiili Verkoston täyttöventtiilistä (5) täytetään lämmitysverkosto avaamalla molemmat sulkuventtiilit, jotka sijaitsevat peräkkäin. Verkostoa täytetään, kunnes verkosto on saavuttanut normaalin painealueen (0,6 1,2 bar). Verkoston paine luetaan lämmitysverkoston painemittarista (6). Kun verkosto on täynnä (0,6 1,2 bar) suljetaan molemmat sulkuventtiilit täyttöventtiilistä. Verkoston täyttöpäivä on kirjattava muistiin. Jos verkoston täyttötarve on toistuva, on syytä epäillä vuotoa verkostossa. 5 6 Kesäsulkuventtiili Lämmönjakokeskuksen kesäsulkutoiminto toimii automaattisesti säätölaitteen reagoidessa ulkolämpötilan muutoksiin. On suositeltavaa antaa säätimen hoitaa kesäsulkutoiminto, mutta tarvittaessa kesäsulkuventtiili (7) löytyy kuvassa osoitetulta kohdalta. 7 Varoventtiilit Varoventtiili on jousikuormitteinen venttiili, joka aukeaa tietyssä ennalta määrätyssä paineessa, estäen liiallisen paineen kehittymisen suljettuun verkostoon. 9 Varoventtiilien (8, 9) toiminta on suositeltavaa testata kerran vuodessa kääntämällä punaista nuppia auki ja kiinni. Lämmityksen varoventtiili (9) on keskuksen takapuolella, ei näy kuvassa. 8 Huolto On tärkeää tarkkailla ja huoltaa lämmönjakokeskusta säännöllisesti, jotta se pysyisi hyvässä toimintakunnossa. Lämmönjakokeskuksen toimintaa on hyvä tarkkailla säännöllisesti käymällä lämmönjakohuoneessa. Mahdollinen vuoto tulisi havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoltotarkastukset täytyy tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa (ennen ja jälkeen lämmityskauden). Laajempi huoltoliikkeen tekemä määräaikaishuolto tulisi tehdä kerran vuodessa. Käytä ammattitaitoista huoltoliikettä kun laitteistosi tarvitsee huoltoa. Valtuutetut Danfoss LPM-huoltoliikkeet löydät internet-sivuiltamme tai ottamalla yhteyttä Danfoss LPM-huoltoon. Takuuasioissa ota yhteyttä Danfoss LPMhuoltoon. Ks. s. 23 Takuuehdot. 14 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

15 Tarkista ainakin seuraavat kohdat ennen ja jälkeen lämmityskauden: Tarkistuskohdat, yleiset seurattavat asiat Mahdolliset vuodot. Toisiopuolen paineen tulisi olla suunnitelmien mukainen (painemittarin paikka s. 14, nro 6) Ylimääräiset äänet. Huoltoliikkeen tekemä määräaikaishuolto kerran vuodessa: Tarkistuskohdat, määräaikaishuolto Puhdista lianerotin, jos tarpeen. Tulo- ja menolämpötilojen tulisi olla suunnitelmien mukaisia. Säätölaitteen viritys. Painehäviöt lämmönsiirtimissä. Jäähtymän tulisi olla paikallisen kaukolämpöyhtiön vaatimusten mukainen. Paisunta-astian esipaine. Pumpun toimintapisteen tarkastus. Huoltokirja Lämmönjakokeskus on otettu ohjeiden mukaisesti käyttöön ja käyttäjiä on opastettu laitteen käyttöön (ks. s. 3-6) Paikka ja pvm Asentajan tiedot Yritys: Asentajan nimi: Asentajan allekirjoitus: Määräaikaishuolto on tehty noudattaen valmistajan suosituksia Pvm Asentajan yritys, nimi ja allekirjoitus Tehdyt huoltotoimenpiteet DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

16 Vikatilanteet Lämmin käyttövesi (LKV) Jos lämmönjakokeskuksen toiminnassa on ongelmia, katso seuraavat ongelmatilanteet ratkaisuineen läpi selvittääksesi mahdollisen vian syy. Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Käyttövesi haisee pahalle tai on värjäytynyttä. Käyttöveden lämpötila vaihtelee tavallista enemmän Käyttöveden säätö ei toimi. Käyttöveden lämmönsiirrin vuotaa sisäisesti. Suodatin on tukkeutunut. Käyttöveden säätö ei toimi tai säätöventtiili on viallinen. Säätöventtiilissä on roska tai venttiili on viallinen. Säätölaite on viallinen. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Avaa säätöventtiili käsikäytöllä hetkeksi täysin auki mahdollisen roskan poistamiseksi, ks. Käsikäyttö s. 7. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Vikatilanteet Lämmitys Jos lämmönjakokeskuksen toiminnassa on ongelmia, katso seuraavat ongelmatilanteet ratkaisuineen läpi selvittääksesi mahdollisen vian syy. Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Kaukolämmön jakelussa on häiriö. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan. Huonelämpötila on liian matala. Huonelämpötila on liian korkea. Lämmityksen säätö ei toimi. Suodatin on tukkeutunut. Säätimen säätökäyrä ei ole kohdallaan. Rajoitintermostaattitoiminnon asetukset eivät ole kohdallaan. Lämmitysverkon säätölaitteissa on vika. Kiertovesipumppu on pysähtynyt. Lämmitysverkon paine on liian alhainen. Lämmitysverkossa on ilmaa. Lämmönsiirrin on tukkeutunut. Säätimen säätökäyrä ei ole kohdallaan. Lämmitysverkon säätölaite on viallinen Säätölaite on jäänyt Käsikäyttö -asentoon. Säätökeskus, jokin sen anturi tai moottoriventtiili on viallinen. Säätöventtiili on jumiutunut tai rikkoutunut. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan tai Danfoss LPM-huoltoon. Tarkista säätölaitteen lämmityskäyrän asetukset, ks. s. 10. Tarkista rajoitintermostaattitoiminnon asetukset ks. s. 8. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Käynnistä pumppu, tarkista esim. lämpörele. Lisää vettä täyttöventtiilin kautta. Kirjaa täyttöpäivämäärä muistiin. Poista ilma pattereista, lisää tarvittaessa vettä. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Tarkista säätölaitteen lämmityskäyrän asetukset, ks. s. 10. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Laita säätölaite Jatkuva mukavuuslämpötila - tai Aikaohjelma -asentoon, ks. s. 6. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Lämmitysverkoston vesimäärä näyttää kasvavan ja ylimääräinen vesi poistuu paisuntasäiliön varoventtiilistä. Lämmitysverkoston paine on alhainen. Lämmitysverkoston paluulämpötila on korkea. Lämmönsiirrin vuotaa sisäisesti. Lämmitysverkoston täyttöventtiili vuotaa lämmitysverkostoon. Lämmitysverkostossa on liian vähän vettä tai verkostossa on vuoto. Siirtimen asteisuus (=kaukolämpöveden paluulämpötilan ja lämmitysverkoston paluulämpötilan ero) on suuri. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan ja/tai Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Lisää vettä verkostoon täyttöventtiilin kautta. Kirjaa täyttöpäivämäärä muistiin. Jos sama toistuu usein, ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. 16 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

17 Muita ongelmatilanteita Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Pumpun ääni kuulostaa oudolta. Säätöventtiilistä kuuluu voimakas ujeltava ääni. Vettä vuotaa lämmönjakohuoneen lattialle tai lämmönsiirtimen eristys kostuu. Kaukolämpöveden paine tai lämpötila poikkeaa huomattavasti normaalista. Säätölaitteen näppäimet eivät toimi. Ulkolämpötila ei näy säätimellä. Pumpussa on ilmalukko. Pumpun laakeri on rikkoutunut. Säätöventtiilissä on vika. Kaukolämpöverkon paine-ero on liian suuri. Lämmönsiirrin vuotaa ulkoisesti. Kaukolämmön jakelussa on häiriö. Säätölaitteen kortti on mennyt näppäinlukkoon. Ulkoanturi on laitettu paikoilleen niin, että virta on ollut lämmönjakokeskukseen kytkettynä. Pysäytä pumppu hetkeksi, jolloin ilmalukko poistuu. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan ja/tai Danfoss LPM-huoltoon. Ota yhteys kaukolämmön toimittajaan. Näppäimet saadaan käyttöön käyttämällä kortin keltaista puolta säätimessä, ks. s. 7. Irroita sähköpistoke pistorasiasta ja kytke virta uudestaan. Lisätarvikeluettelo Kaukolämpövarustesarja meno- ja paluuyhteisiin (sulkuventtiili, lämpö- ja painemittari) LVI-numero: Ulkoinen rajoitintermostaatti LVI-numero: Huone lämpötila-anturi Danfoss ESM-10 Paine-erosäädin AVP (DN 15, kvs 4,0) Kaukolämmön tuloanturi AKS-10 tilauskoodi: 087B1164 tilauskoodi: 003H6214 tilauskoodi: 084N2063 DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

18 Mitoitustiedot PKL-112 Classic lattialämmitys LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: PKL-112 Classic lattialämmitys LÄMMÖNSIIRTIMET Yksikkö KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS Valmistaja Oy Danfoss Ab Malli XB30-32 XB10-16 Teho kw Ensiö Toisio Ensiö Toisio Virtaus dm³/s 0,33 0,31 0,06 0,51 Lämpötilat ºC-ºC Painehäviö kpa Suunnittelupaine MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 Rakenneaine EN EN EN EN SÄÄTÖKESKUKSET KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS Valmistaja DANFOSS Malli ECL 300 (F11) SÄÄTÖVENTTIILIT KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS Valmistaja DANFOSS Malli VM2 VS2 Virtaus dm³/s 0,33 0,06 Painehäviö kpa 56,4 70 Koko/kvs-arvo KIERTOVESIPUMPUT DN/kvs 15/1,6 KÄYTTÖVESI 15/0,25 LATTIALÄMMITYS Valmistaja Wilo Malli Star Z 25/6 Star E 25/1-5 Virtaus Nostokorkeus Nimellisvirta PAISUNTA- JA VAROLAITTEET dm³/s kpa A 0, ,43/230 Käyttövesiverkko 0, ,55/230 Lattialämmitysverkko Verkon tilavuus Paisuntasäiliön tilavuus/esipaine Varoventtiilin koko/avautumispaine dm³/kpa dm³/kpa DN/kPa 15/ /50 15/250 N:o kpl Laite Mitoitus 1 Virtauskytkin LISÄTIETOJA: LÄMPÖLAITOKSEN ILMOITTAMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA PAINE-ERO: kpa 18 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

19 Mitoitustiedot PKL-112 Classic uudisrakennus LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: PKL-112 Classic, uudisrakennus LÄMMÖNSIIRTIMET Valmistaja Yksikkö KÄYTTÖVESI Oy Danfoss Ab LÄMMITYS Oy Danfoss Ab Malli XB30-32 XB10-16 Teho kw Ensiö Toisio Ensiö Toisio Virtaus dm³/s 0,33 0,31 0,07 0,15 Lämpötilat ºC-ºC Painehäviö kpa Suunnittelupaine MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 Rakenneaine EN EN EN EN SÄÄTÖKESKUKSET KÄYTTÖVESI LÄMMITYS Valmistaja DANFOSS Malli ECL 300 (F11) SÄÄTÖVENTTIILIT KÄYTTÖVESI TV 1 LÄMMITYS TV 2 Valmistaja DANFOSS Malli VM2 VS2 Virtaus dm³/s 0,33 0,07 Painehäviö kpa 56,4 92,3 Koko/kvs-arvo KIERTOVESIPUMPUT DN/kvs 15/1,6 KÄYTTÖVESI 15/0,25 LÄMMITYS Valmistaja Wilo Wilo Malli Star Z 25/6 Star E 25/1-5 Virtaus Nostokorkeus Nimellisvirta dm³/s kpa A 0, ,43/230 0, ,55/230 PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Käyttövesiverkko Lämmitysverkko Verkon tilavuus Paisuntasäiliön tilavuus/esipaine Varoventtiilin koko/avautumispaine dm³/kpa dm³/kpa DN/kPa 15/ /50 15/250 N:o kpl Laite 1 Virtauskytkin Mitoitus LISÄTIETOJA: LÄMPÖLAITOKSEN ILMOITTAMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA PAINE-ERO: kpa DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

20 Mitoitustiedot PKL-112 Classic saneeraus LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: PKL-112 Classic, saneeraus LÄMMÖNSIIRTIMET Valmistaja Yksikkö KÄYTTÖVESI Oy Danfoss Ab LÄMMITYS Oy Danfoss Ab Malli XB30-32 XB10-16 Teho kw Ensiö Toisio Ensiö Toisio Virtaus dm³/s 0,33 0,31 0,07 0,17 Lämpötilat ºC-ºC Painehäviö kpa Suunnittelupaine MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 Rakenneaine EN EN EN EN SÄÄTÖKESKUKSET KÄYTTÖVESI LÄMMITYS Valmistaja DANFOSS Malli ECL 300 (F11) SÄÄTÖVENTTIILIT KÄYTTÖVESI LÄMMITYS Valmistaja DANFOSS Malli VM2 VS2 Virtaus dm³/s 0,33 0,07 Painehäviö kpa 56,4 98,9 Koko/kvs-arvo KIERTOVESIPUMPUT DN/kvs 15/1,6 KÄYTTÖVESI 15/0,25 LÄMMITYS Valmistaja Wilo Wilo Malli Star Z 25/6 Star E 25/1-5 Virtaus Nostokorkeus Nimellisvirta dm³/s kpa A 0, ,43/230 0, ,55/230 PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Käyttövesiverkko Lämmitysverkko Verkon tilavuus Paisuntasäiliön tilavuus/esipaine Varoventtiilin koko/avautumispaine dm³/kpa dm³/kpa DN/kPa 15/ /50 15/250 N:o kpl Laite 1 Virtauskytkin Mitoitus LISÄTIETOJA: LÄMPÖLAITOKSEN ILMOITTAMA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA PAINE-ERO: kpa 20 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

21 Kytkentäkaavio, PKL-112 Classic 15 / 0,25 AMV 150 DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

22 Sähkökytkentäkaavio PKL-112 Classic 22 VI.CW.U1.20 Danfoss 12/2008 DH-SMT/FI

23 PKL-112 Classic lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimillä on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa. Muilla komponenteilla on kahden vuoden takuu. Takuuasioissa ota yhteyttä Danfoss LPM-huoltoon. Danfoss LPM-Huolto PL Leppävirta puh Oy Danfoss Ab Danfoss LPM Yleiset takuuehdot 1) Soveltamisala ja takuunantaja Takuu koskee Oy Danfoss Ab:n kaukolämpökäyttöön toimittamia Danfoss LPM lämmönjakokeskuksia ja lämmönsiirtimiä. 2) Takuun voimassaolo Takuu on voimassa toimituspäivästä seuraavasti: - lämmönjakokeskusten komponentit 24 kk - putkisto-osat ja liittimet 24 kk - lämmönsiirtimet 60 kk Takuu koskee Suomessa käytössä olevia lämmönjakokeskuksia ja levylämmönsiirtimiä. Muissa kuin kaukolämpökäytössä oleville lämmönsiirtimille ja lämmönjakokeskuksille takuuaika on yksi (1) vuosi. Omistajan vaihdos, jossa tavara edelleenluovutetaan kotimaiseen käyttöön ei katkaise takuuta. Korjatulle tai korvaavalle tuotteelle ei myönnetä pidennettyä tai uutta takuuaikaa. 3) Takuun sisältö Oy Danfoss Ab vastaa siitä, että tavaran käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Ellei näin ole, tavarassa on takuun tarkoittama virhe. Oy Danfoss Ab ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos se saattaa todennäköiseksi, että tavaran laadun huonontuminen tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu: - huolimattomasta tai virheellisestä asennuksesta (esim. putkiston riittämätön tuenta, väärä käyttöympäristö) - sallitun maksimipaineen ylityksestä (paineiskut) - ulkoisista rasituksista (lämpötila, mekaaninen rasitus jne.) - muiden kuin Oy Danfoss Ab:n tai Oy Danfoss Ab:n hyväksymän asennusliikkeen suorittamasta korjauksesta - kiertoveden huonosta laadusta, eli jos vesi ei täytä Suomen Energiateollisuus ry:n julkaiseman raportin KK3/1988 ohjearvosuosituksia tai Sosiaali- ja Terveysministeriön vaatimuksia talous veden arvoista, päätökset 953/1994 ja 74/1994. (esim. veden kovuus, aggressiivisuus jne.) 4) Virheilmoitus Ostajan on ilmoitettava virheestä Oy Danfoss Ab:lle 14 päivän kuluessa siitä kun ostaja on havainnut tai olisi pitänyt havaita virhe. 5) Virheen oikaisu Virheen kuuluessa näissä ehdoissa määritellyn takuun piiriin Oy Danfoss Ab on velvollinen korjaamaan virheen tai toimittamaan virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa virheilmoituksen saatuaan. 6) Ostajan oikeudet kun takuuaika on päättynyt Takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla kuluttajansuojalain 5 luvun mukaan on virheen perusteella. 7) Riitojen ratkaiseminen Ostajalla on oikeus saattaa takuuehtoja koskeva riita kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli takuuseen perustuva riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, se käsitellään ostajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Allmänna garantivillkor 1) Tillämpningsområde och garantigivare Garantin gäller Danfoss LPM fjärrvärmecentraler och värmeväxlare som Oy Danfoss Ab, levererat för användning i fjärrvärmeapplikationer. 2) Garantins giltighet Garantin gäller från och med leveransdatum enligt följande: - Fjärrvärmecentralens komponenter 24 mån - Rördelar och anslutningar 24 mån - Värmeväxlare 60 mån Garantin gäller fjärrvärmecentraler och plattvärmeväxlare som används i Finland. För de värmeväxlare och fjärrvärmecentraler som är i annan bruk än i fjärrvärmeanvändning är garantitiden ett (1) år. Garantin bryts inte av att varan överlåts till en annan ägare för bruk i Finland. En produkt som reparerats eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod. 3) Garantins innehåll Oy Danfoss Ab svarar för att varan bevarar sin normala användbarhet och kvalitet under garantitiden. Om så inte är fallet har varan ett fel som avses i garantin. Oy Danfoss Ab svarar dock inte för fel, om den gör det sannolikt att en försämrad kvalitet eller en avvikelse från normal användbarhet beror på: - en slarvig eller felaktig installation (t ex otillräckligt stöd för rören, fel användningsmiljö) - överskridning av tillåtet maximaltryck (tryckstötar) - yttre belastningar (temperatur, mekanisk belastning osv.) - en reparation som inte är utförd av Danfoss eller av en vvs-entreprenör som Danfoss godkänt - cirkulationsvattnets dåliga kvalitet, dvs. om vattnet inte uppfyller de rekommendationer om riktvärden som Finsk Energiindustri r.f. publicerat i rapporten KK3/1988 eller Socialoch hälsovårdsministeriets krav på varmvattenvärden, beslut 953/1994 och 74/1994 (t ex vattnets hårdhetsgrad, aggressivitet osv.). 4) Felanmälan Köparen skall anmäla felet till Oy Danfoss Ab inom 14 dagar från det köparen märkt eller bort märka felet. 5) Korrigering av felet Om felet omfattas av garantin som anges i dessa villkor, är Oy Danfoss Ab skyldig att reparera felet eller att leverera en felfri vara inom en skälig tid efter att ha mottagit felanmälan. 6) Köparens rätt efter garantitidens utgång Garantin begränsar inte de rättigheter som köparen har i fråga om fel enligt 5 kapitlet i konsumentskyddslagen. 7) Avgörande av tvister Köparen har rätt att föra meningsskiljaktigheter om garantivillkoren till behandling i konsumentklagonämnden. Om talan väcks i domstol utifrån garantibestämmelserna behandlas ärendet i tingsrätten på köparens hemort. DH-SMT/FI VI.CW.U1.20 Danfoss 12/

24 Tuotteen hävittäminen jätteenä: Mikäli mahdollista tämä tuote tulee purkaa ja lajitella puretut osat ennen niiden kierrättämistä tai hävittämistä jätteenä. Noudata aina paikallista lainsäädäntöä ja jätehuoltomääräyksiä jätteiden hävittämisestä. Oy Danfoss Ab Danfoss LPM PL Leppävirta Puh: Fax: VI.CW.U1.20 Produced by Danfoss A/S 12/2008

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Oiva. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Oiva. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Oiva Käyttäjän opas Danfoss District Energy Our business is trust FI 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö...4 2.0 Perusasiat...5 2.1 Turvallisuusohjeet...5 2.2 Lämmönjakokeskuksen käyttäjälle...5

Lisätiedot

Pientalokeskus PKL-113

Pientalokeskus PKL-113 Käyttö- ja huolto-ohje Olette valinneet kotiinne suomalaisen laatutuotteen. Toivomme, että olette tyytyväisiä valitsemaanne lämmönjakokeskukseen kuten ne asiakkaat, joita olemme palvelleet jo yli 30 vuotta!

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje G-Power pientalokeskukset Sisältö 1 YLEISTÄ KAUKOLÄMMÖSTÄ... 2 2 TOIMITUS... 2 3 ASENNUS... 2 G-Power-kaukolämmönjakokeskuksen seinäasennus.. 2 Huomioitavia seikkoja ennen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. G-Power pientalokeskukset Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje G-Power pientalokeskukset Sisältö 1 YLEISTÄ KAUKOLÄMMÖSTÄ... 2 2 TOIMITUS... 2 3 ASENNUS... 2 G-Power-kaukolämmönjakokeskuksen seinäasennus.. 2 Huomioitavia seikkoja ennen

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. G-Power kaukolämmönjakokeskukset

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. G-Power kaukolämmönjakokeskukset ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE G-Power kaukolämmönjakokeskukset Yleistä kaukolämmöstä Suomen yleisin lämmitysmuoto Kaukolämmitys on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Sitä on lähes kaikissa kaupungeissa

Lisätiedot

Akva Lux VX2 PTC Lämmönjakokeskus pientalojen kaukolämmitykseen

Akva Lux VX2 PTC Lämmönjakokeskus pientalojen kaukolämmitykseen Akva Lux VX2 PTC Lämmönjakokeskus pientalojen kaukolämmitykseen Akva Lux VX2 PTC Sisältö Akva Lux VX2 PTC... 1 Sisältö... 1 Turvallisuusohjeet... 2 Toimitussisältö... 2 Toimitus ja varastointi... 2 Akva

Lisätiedot

Oy Danfoss Ab PL Leppävirta Puh: Fax:

Oy Danfoss Ab PL Leppävirta Puh: Fax: Oy Danfoss Ab PL 19 79101 Leppävirta Puh: 0207 010 600 Fax: 0403 092 289 myynti@danfoss.com www.lampo.danfoss.fi Produced by Danfoss A/S 05/2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DSA 2 MAXI (Oiva) Käyttäjän

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF,

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite

Mukavampaa asumista ECL Comfort -elektroninen säätölaite MKING MODERN LIVING POSSILE Mukavampaa asumista EL omfort -elektroninen säätölaite Luotettavat EL omfort - säätölaitteet Danfoss lyhyesti Danfoss Group on alansa johtava yritys, joka tutkii, kehittää ja

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET

Lvi -koodi 5316046 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET Lvi -koodi 536046 L2232 64585360469 LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 200-2RF-O (lattialämmitys) KÄYTTÖVESI LÄMMITYS IC25Tx50/P IC0Tx40/P 20 27 0,580 0,602 0,08,299 ºC-ºC 70-20 0-58 5-33

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KAUKOLÄMMÖN ALAJAKOKESKUS KAUKO 20/60 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 3.11.2009 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 16 1. Sisällys

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY

APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY APUWATTI KÄYTTÖOHJEKIRJA KAUKORA OY 25.2.2019 Kaukora Oy 2019 APUWATTI Käyttöohjekirja 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 TOIMINTAKUVAUS... 4 3 ASENNUS... 4 4 SÄHKÖASENNUS... 5

Lisätiedot

Asennusohje. DSA 2 MAXI (Oiva) - lämmönjakokeskus. 1.0 Sisältö

Asennusohje. DSA 2 MAXI (Oiva) - lämmönjakokeskus. 1.0 Sisältö DSA 2 MAXI (Oiva) - lämmönjakokeskus 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö...1 2.0 Turvallisuusohjeet...2 3.0 Järjestelmäkuvaus...2 3.1 Yleistä lämmönjakokeskuksista...2 3.2...2 3.3 DSA 2 MAXI - esimerkkikytkentäkaavio...3

Lisätiedot

Lvi -koodi 5316047 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET

Lvi -koodi 5316047 nimiketunnus: LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) LÄMMÖNSIIRTIMET LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS Kohde: UNIS 25-2R-O (lattialämmitys) E8LASHx44/1P E5ASx34/1P 60 11 0,290 0,301 0,033 0,529 ºC-ºC 70-20 10-58 115-33 30-35 8,7 20,2 0,1 8,1 SÄÄTÖKESKUKSET SÄÄTÖVENTTIILIT

Lisätiedot

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n

LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n LK Lämmönvaihdinpaketti 10 - n 6 9 14 2 5 15 12 11 13 7 10 3 4 14 1 Rakenne LK Lämmönvaihdinpaketti on ensisijaisesti tarkoitettu glykolisekoitteisiin lattialämmitysjärjestelmiin, joita ei voi yhdistää

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusohje. Oiva - lämmönjakokeskus. 1.0 Sisältö

Asennusohje. Oiva - lämmönjakokeskus. 1.0 Sisältö Oiva - lämmönjakokeskus 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö...1 2.0 Turvallisuusohjeet...2 3.0 Järjestelmäkuvaus...2 3.1 Yleistä lämmönjakokeskuksista...2 3.2...2 3.3 Oiva - esimerkkikytkentäkaavio...3 4.0 Lämmönjakokeskuksen

Lisätiedot

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen

Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen FED säädin Sarjasäätö jäähdytykseen ja lämmitykseen Products FED-IF:anturilla FED-FF:irtoanturilla FED säädintä käytetään järjestelmissä joissa jäähdytys- ja lämmityspiiriä halutaan säätää yhdellä säätimellä.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle

Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Lahti Energian ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle Suunnittelu ja asennusohjeita Tämän ohjeen liitteenä on Lahti Energian kytkentäesimerkki rinnakkaislämmönlähteen kytkennästä kaukolämpölaitteistoon.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0 Asennusohjeet Gapsal OKS & Compact Versio 5.0 Movek Grupp pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteen osiin ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 2012 Movek Grupp. Alkuperäiset ohjeet on julkaistu

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje

PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje PST FS-2020 Elektroninen termostaatti asennusohje PST FS-2020 elektroninen termostaatti asennusohje LED-ilmaisin On/Off kytkin Asetusarvoalue (5 C - 40 C) Kuvaus: Uppoasennettava termostaatti lämmityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65

KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 KÄYTTÖOHJE EX35/EX50/EX65 www.scanoffice.fi CZ06516 Versio A 01/2013 Sisällys Käyttö Aluksi... 1 Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 2 Käyttöasetukset... 3 Näyttö...3 Lisäkäyttövesi...3 Sisälämpötila...4 Käyttöveden

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

Lattialämmityksen jakotukki

Lattialämmityksen jakotukki INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER Asennusohje Lattialämmityksen jakotukki Polymer 1 Tietoja lattialämmityksen jakotukista Polymer Floorén lattialämmityksen jakotukki Polymer on valmistettu

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. Tekninen esite ECL Comfort 110 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säädin on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. ECL Comfort 110 -säätimellä on erikoissuunniteltu taustavalaistu

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus

Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus 8 9 10 199 Ennen kuin aloitat Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus ECL Comfort säädin on kehitetty lämpötilan säätöön lämmitysjärjestelmissä. ECL varmistaa seuraavat seikat: Huonelämpötilat ja

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

KTX-3 -lämmityselementti

KTX-3 -lämmityselementti sivu 1/5 KTX-3 -lämmityselementti Tekniset tiedot: Liitäntä: AC 230V, 50Hz Teho: 300 W Lämpötila: 30 60 C Suojausluokka: luokka 1 (suojamaadoitettu) IP -luokka: S-malli IP x4 (kiinteällä liitännällä) U-malli

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0

SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN EPO2. Versio 1.0 SÄHKÖKÄYTTÖINEN VEDENLÄMMITIN FI EPO2 Versio 1.0 Käytettyä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Laite on toimitettava keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Asianmukainen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen www.hogfors.com MIX sekoituspiiri on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. MIX-sekoituspiirit on suunniteltu

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

F11. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort F11. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIBBS320* *087R8122* *087R8122*

F11. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort F11. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIBBS320* *087R8122* *087R8122* VI.BB.S3.20 2008.10 Asennus ja ylläpito F11 www.danfoss.fi *VIBBS320* Sekoitussäätö ja PI-ohjattu lämpimän käyttöveden säätö ECL Comfort Asennus ja ylläpito *087R8122* VI.BB.S3.20 2008.10 www.danfoss.fi

Lisätiedot

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154).

sinkinkadonkestävä VV Sekoitusventtiili DN 15 mallin rakenne, toiminta, asennus, huolto ja varaosat kuten syöttösekoitusventtiili (sivut 152-154). 4210 Termostaattinen sekoitusventtiili (37 C 65 C) Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden sekoitusventtiiliksi, joka rajoittaa verkostoon menevän veden lämpötilaa. (D1.: "henkilökohtaiseen puhtaanapitoon

Lisätiedot

L76. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort L76. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIKMK120* *087R8178* *087R8178*

L76. ECL Comfort. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito. ECL Comfort L76. Käyttäjän käsikirja. Asennus ja ylläpito *VIKMK120* *087R8178* *087R8178* Käyttäjän käsikirja VI.KM.K1.20 2005.06 L76 *VIKMK120* *087R8178* www.danfoss.com ECL Comfort Käyttäjän käsikirja ECL Comfort Asennus ja ylläpito www.danfoss.com *087R8178* *VIKMK120* Lämmityksen ja käyttöveden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

TSS21 huoltovapaa termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

TSS21 huoltovapaa termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1255050/3 IM-P125-10 ST Issue 3 TSS21 huoltovapaa termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat. Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus

Ennen kuin aloitat. Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus Ennen kuin aloitat Säästä energiaa säästät rahaa parempi mukavuus ECL Comfort säädin on kehitetty lämpötilan säätöön lämmitysjärjestelmissä. ECL varmistaa seuraavat seikat: Huonelämpötilat ovat käyttäjän

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki

Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki Roth sekoituspumppuryhmä ja jakotukki German quality since 1947 Sekoituspumppuryhmän täyttö: 1. Sulje kaikki venttiilit (piirit) sekä meno- että paluujakotukissa. 2. Sulje myös syöttöputken venttiilit.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä.

ECL Comfort 110 on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Tekninen esite 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus on 1-piirinen säätölaite, jota käytetään kaukolämmön lämmönjakokeskuksissa ja kaukolämpöjärjestelmissä sekä kattilajärjestelmissä. Elektroninen säätölaite

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Lattialämmitysjakotukki 1

Lattialämmitysjakotukki 1 INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE ROSTFRI Asennusohjeet Lattialämmitysjakotukki 1 Ruostumaton teräs 1 Tietoa ruostumattomasta 1 jakotukista Ruostumaton 1 jakotukki Flooré on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot