Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)"

Transkriptio

1 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty )

2 Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio 2007: käyttöveden lämpötila muutettu vastaamaan YM:n määräyksiä (58 o C) muutoksia valmisteltu yhteistyössä erityisesti laitetoimittajien kanssa (lämmönjakokeskusvalmistajat, säätöautomatiikka, pumput) luonnosversio oli lausunnolla syksyllä 2012 kaukolämpöyritykset laitevalmistajat suunnittelijat ammattikorkeakoulut

3 Muutosten tausta Uudet rakentamisen energiamääräykset (ympäristöministeriö) D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012 D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, Ohjeet 2012 (luonnos) korjausrakentamisen määräykset (YM asetus 4/2013) Uudisrakennusten huomattavan erilainen energian- ja tehontarve verrattuna olemassa oleviin rakennuksiin Energiatehokkuuden painoarvon nousu Selkeyttämisen tarve Edellinen vuodelta > mielikuva

4 Keskeiset muutokset

5 Tekninen laitetila (kohta 2.2) - taulukko tilantarpeesta päivitetty

6 Lämpömäärämittarin sähköistys (kohta 2.8) Yleisohje:...Ryhmäjohto on suojattava 10 A sinetöitävällä varokkeella, joka sijoitetaan ensisijaisesti pääkeskukseen ja yleensä keskuksen mittaamattomaan osaan...

7 3.4.1 Lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat - uudisrakennukset Suositus: mahdollisimman alhainen lämpötila, vain poikkeustapauksissa voidaan käyttää menolämpötilaa o C Siirtimen asteisuus 3 o C

8 Uudisrakennuksen radiaattorien mitoitus (taulukko B) Radiaattorilämmityksessä menolämpötilaksi suositellaan mahdollisimman alhaista lämpötilaa lämmitysverkoston hyvän säädettävyyden ja energiatehokkuuden vuoksi. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää menolämpötilaa o C. Suositeltua lämpötilaa 45 o C korkeampaa arvoa voidaan käyttää vain silloin, kun radiaattorien mitoitus muuten johtaisi kohtuuttomiin radiaattorien ja putkien asennus- ja sijoitusongelmiin. Radiaattoriverkon paluulämpötilan mitoitusarvo on enintään 30 o C.

9 D5: Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 Luonnos Taulukko 6.2 Lämmitysjärjestelmien lämmönjaon ja -luovutuksen vuosihyötysuhteiden ja apulaitteiden ominaissähkönkäytön ohjearvoja Lämmönjaon hyötysuhde 5 %- yks. parempi!

10 Uudisrakennuksen radiaattorien mitoitus

11 Mukavuuslattialämmitys kohta 3.4.1: Mukavuuslattialämmityksen lämmönsiirtimen mitoituslämpötiloja käytetään vain silloin, kun tarkoituksena on ylläpitää lattian pintalämpötila mukavalla tasolla. Kun lattialämmitys on samalla myös tilojen varsinainen lämmönjakojärjestelmä, käytetään mitoituslämpötiloina normaaleja lattialämmityksen lämpötiloja. kohta 14.4: Kosteiden tilojen lattialämmitys toteutetaan vesikiertoisena omalla lämmönsiirtimellään ja säätöautomatiikallaan. Rakentamismääräykset, osa D3: E-energia muodostuu pienemmäksi, kun mukavuuslattialämmitys toteutetaan vesikiertoisena

12 Lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat - käyttövesi (kohta 3.4.1) Siirtimen asteisuus 10 o C

13 14.3 Lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat - olemassa olevat rakennukset Siirtimen asteisuus 3 o C

14 Lämmitystekniset tiedot -taulukko lisätty: lämmitetty nettoala (rakentamismääräysten mukainen määrittely, E-luvun laskentaperuste) lämmitystehon erittely: paikkakunnan mitoitusulkolämpötilassa + muu toimintapiste, joka määrittelee max tehontarpeen ennen täyden ilmanvaihdon alimmassa ulkolämpötilassa

15 Lämmönjakokeskus -taulukko Lämmönmyyjän ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero vaihtelurajoineen

16 Paine-erosäädin (kohta 5.3.3) Tarpeen tarkastelu kaavio:

17 Paine-erosäädin (kohta 5.3.3) Paine-erosäädin kuuluu lämmönjakokeskukseen, jos lämmönmyyjä jo suunnitteluvaiheessa ilmoittaa suunnittelijalle sen tarpeesta. Kaukolämpöverkon paineen huojunnan eliminoimiseksi paineerosäätimiä ei tule asentaa peräkkäin säätämään esimerkiksi kaukolämpöjohtoon ja mittauskeskukseen.

18 Putkistot, liitokset, varusteet (kohdat 6...9) Ensiö- ja toisiopuolen määräykset eriytetty eri kappaleisiin puristusliitosta ei ole enää mainittu hyväksyttynä menetelmänä ensiöpuolella Viitestandardit päivitetty

19 Peruskytkennät kytkentävaihtoehtojen valinta Valittava kytkentä Rakennus Pientalokytkentä tilojen lämmitystehontarve on enintään 30 kw JA käyttövesiteho on enintään 120 kw. Peruskytkentä tilojen lämmitystehontarve on yli 30 kw TAI käyttövesiteho on yli 120 kw lämmitys- tai ilmanvaihtosiirtimeltä palaavan kaukolämpöveden lämpötila ei ole hyödynnettävissä käyttövesisiirtimessä jäähtymän parantamiseksi. Välisyöttökytkentä lämmitys- tai ilmanvaihtosiirtimeltä palaavan kaukolämpöveden lämpötila on hyödynnettävissä käyttövesisiirtimessä jäähtymän parantamiseksi käyttövesiteho on >120 kw ja lämmitys- tai ivsiirtimeltä palaavan kl-veden lämpötila on >45 o C käyttövesisiirtimen teho on 300 kw ja lämmitys- tai iv-siirtimeltä palaavan kl-veden lämpötila on o C

20 Asennuksen dokumentointi - pöytäkirjamallit Uusia malleja: laiteuusintapöytäkirja laiteuusintapöytäkirja, urakoitsijan omavalvonta Muokattu (pieniä muutoksia): asennusvalvontapöytäkirja valmistumispöytäkirja

21 Suunnitteluohjeita (kohta 14) Olemassa olevan rakennuksen lämmönsiirtimien mitoituslämpötilat (kts. dia 11) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitusohje /RakMK D1/: Lämpimän käyttöveden kiertojohto mitoitetaan ja säädetään uudisrakennuksissa siten, että vesikalusteista saatavan veden lämpötila ja lämmönsiirtimelle palaavan veden lämpötila on vähintään 55 o C. Kiertojohto lämpöeristetään siten, että eristekerroksen lämmönvastus on vähintään 1 m 2 K/W. vanhassa rakennuksessa voidaan paluulämpötilaksi hyväksyä myös 50 o C. Lämpimän käyttöveden verkosto mitoitetaan veden virtausnopeuksien mukaan. Virtausnopeus ei saa ylittää jako- ja kiertojohdon missään osassa 1,0 m/s. Kupariputken virtausnopeuden mitoitusarvona käytetään 0,5 m/s.

22 Esimerkit Kaikki laskentaesimerkit keskitetty loppuun myös säätöventtiilin valinta Teknisen tilan laitteiden sijoitus esimerkit muokattu Esimerkkikytkennät päivitetty

23 Esimerkkikytkennät Esim. 1: Pientalokytkentä, jossa lämmitykselle on kaksi lämmönsiirrintä. Esim. 2: Pientalokytkentä vanhaan omakotitaloon, jossa ei ole lämpimän veden kiertojohtoa. Esim. 3: Lattialämmitetyn pientalon kytkentä, jossa lämmitysjärjestelmänä on ulkolämpötilan mukaan säätyvä lattialämmitysverkosto Esim. 4: Välisyöttökytkentä, johon on lisätty ilmanvaihtosiirrin. Ilmanvaihtosiirtimeltä palaavaa kaukolämpövettä ei ole ohjattu käyttöveden esilämmittimeen, koska sen sallittu painehäviö ylittyisi. Esim. 5: Välisyöttökytkentä varustettuna paine-eron säädöllä. Tässä esimerkissä on kaksi lämmityksen säätöventtiiliä, joista toisen putkitus ohittaa käyttöveden esilämmittimen. Esim. 6: Katu- tai piha-alueen sulanpitokytkentä Esim. 7: Rinnakkaislämmön kytkentä, periaatteelliset kytkentämallit kiinteistön oman lämmönlähteen kytkemisestä lämmitysverkkoon ja käyttöveden lämmittämiseen. Esim. 8: Shunttikytkentä, jossa lämmityksen lämmönsiirtimen toisiopuolella on kaksi lämmityspiiriä toteutettuna 2-tiesäätöventtiilillä. Esim. 9: Kierrätysilmakoneen kytkentä Esim. 10: Ilmanvaihtokoneen putkikytkennät

24 K1/2013 käyttöönotto Julkaisu astui voimaan Määräyksiä sovelletaan jälkeen tapahtuvissa toteutuksissa poikkeuksena pientalokytkennät, joissa uusia lämpötiloja käytetään alkaen

25 K1/2013 käyttöönotto Käyttöönoton aikataululla ei ole tarkoituksenmukaista aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia suunnitelmien päivittämistarpeen muodossa -> tapauskohtaista harkintaa, kun uudis- tai korjausrakentamisen LVI-suunnitelmat ovat valmistuneet ennen ; tai tarjous- ja urakkalaskentoja sekä rakenne- ja laitevalintoja on tehty ennen valmistuneiden suunnitelmaluonnosten pohjalta; tai rakennuslupa on myönnetty ennen ja LVI-suunnitelmia ei päivitetä muista syistä; tai korjausrakentamisen tarjouspyynnöt on tehty ennen ; tai rakennuksen suunnitteluvaiheen energiaselvitys on hyväksytty rakennusvalvonnassa ennen ja LVI-suunnitelmia ei päivitetä muista syistä

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU

Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU RAKENNUSTEN KAUKOLÄMMITYS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET K1 2003 JA 2013 VERTAILU Ossi Ukkola Opinnäytetyö Kevät 2014 Talotekniikan

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden

Lisätiedot

TONI LAINE HYPERMARKETTIEN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTEL- MIEN ENERGIATEHOKKUUS

TONI LAINE HYPERMARKETTIEN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTEL- MIEN ENERGIATEHOKKUUS TONI LAINE HYPERMARKETTIEN LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTEL- MIEN ENERGIATEHOKKUUS Diplomityö Tarkastaja: Prof. Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö

Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt. Suositus L10/2011. Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Suositus L10/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöverkon pumppausjärjestelyt Energiateollisuus ry 2011 ET-Kaukolämpökansio 2/2 Energiateollisuus ry Suositus L10/2011 Kaukolämpö

Lisätiedot

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen

Suomalainen kaukolämmitys. Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen Suomalainen kaukolämmitys Veli-Matti Mäkelä ja Jarmo Tuunanen SUOMALAINEN KAUKOLÄMMITYS Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulu Jarmo Tuunanen Mikkelin ammattikorkeakoulu MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Jukka Annola OMAKOTITALON LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO

Jukka Annola OMAKOTITALON LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO Jukka Annola OMAKOTITALON LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO OMAKOTITALON LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO Jukka Annola Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA

KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA Ohjeita kaukolämpöasiakkaalle, isännöitsijälle ja urakoitsijalle 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINNALLA SAAVUTETTAVAT EDUT...

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 30.6.2014 TAPRE-ohje 04 30.6.2014 2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN

Lisätiedot

Heikki Jurvelin KAUKOLÄMMÖN SOVELTUVUUS HYBRIDILÄMMITYKSEEN

Heikki Jurvelin KAUKOLÄMMÖN SOVELTUVUUS HYBRIDILÄMMITYKSEEN Heikki Jurvelin KAUKOLÄMMÖN SOVELTUVUUS HYBRIDILÄMMITYKSEEN KAUKOLÄMMÖN SOVELTUVUUS HYBRIDILÄMMITYKSEEN Heikki Jurvelin Opinnäytetyö 31.5.2011 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 TEKNISENTILAN VALINTA... 3 3 TEKNISENTILAN SIJOITTAMINEN... 4 4 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 6

1 YLEISTÄ... 3 2 TEKNISENTILAN VALINTA... 3 3 TEKNISENTILAN SIJOITTAMINEN... 4 4 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 6 Suunnitteluohjeet Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TEKNISENTILAN VALINTA... 3 3 TEKNISENTILAN SIJOITTAMINEN... 4 3.1 SEINÄELEMENTTIEN SIJOITTAMINEN... 5 4 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 6 4.1 KAUKOLÄMPÖ... 6

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008

Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämmön mittaus Suositus K13/2008 Kaukolämpö Kaukolämmön mittaus Energiateollisuus ry 2008 ET-Kaukolämpökansio 1/2 Kaukolämpö Suositus K13/2008 KAUKOLÄMMÖN MITTAUS Tämä suositus käsittelee asiakkaille

Lisätiedot

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät:

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014 Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Miten huomioidaan laskennassa säätöjärjestelmä verrattuna

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2

Lisätiedot

5.3.2015. Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella.

5.3.2015. Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella. 5.3.2015 KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN ASENNUS URAKOITSIJAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N YHTEISTYÖ Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella. Fortum Power

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa

Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa Jarno Mujunen Poistoilmalämpöpumppu vanhassa kerrostalossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 12.5.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot