KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS Ref : NP52USF

2 KAASUJEN DETEKTIO Olemme iloisia ja kiitollisia, että valitsit INDUSTRIAL SCIENTIFIC laitteen. Olemme huomioineet kaikki tulevaisuuden tarpeet tyydyttävälle laitteistolle tarvittavat määräykset. On ehdottoman tärkeää, että tämä asiakirja luetaan huolellisesti. VASTUURAJAT * INDUSTRIAL SCIENTIFIC kieltäytyy ottamasta vastuun laitteisto- ja henkilövahingoista tai kuolemantuottamuksesta, jotka johtuvat kokonaan tai osittain laitteiston virheellisestä käytöstä tai ohjeiden ja varoitusten ja/tai voimassa olevien standardien ja määräysten vastaisesta asennuksesta tahi varastoinnista. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ei suvaitse eikä valtuuta muita liikeyrityksiä tai henkilöitä tai juridisia henkilöitä kantamaan INDUSTRIAL SCIENTIFIC:n vastuuosuutta vaikka tämä puuttuisikin INDUSTRIAL SCIENTIFIC tuotteiden myyntiin. * INDUSTRIAL SCIENTIFIC ei ole vastuussa tuotteidensa myynnistä ja käytöstä aiheutuvista suorista ja välillisistä vahingois ta eikä suorista ja välillisistä vahingonkorvauksista, JOS TUOTTEITA KÄYTETÄÄN TARKOITUKSEEN, JOHON INDUSTRIAL SCIENTIFIC EI OLE NIITÄ MÄÄRITELLYT JA VALINNUT. OMISTUSOIKEUTTA KOSKEVA LAUSEKE * Oheiset piirustukset, pohjapiirrokset, spesifikaatiot ja tiedonannot sisältävät luottamuksellisia tietoja, jotka ovat INDUSTRIAL SCIENTIFIC:n omaisuutta. * Näiden tietojen osittainenkin jäljentäminen, kopiointi tai siirtäminen mihin tahansa tarkoitukseen sähköisesti tai mekaanisesti ja niiden paljastaminen, kääntäminen ja käyttäminen INDUSTRIAL SCIENTIFIC laitteiden valmistamiseen tai myyntiin on kielletty ilman INDUSTRIAL SCIENTIFICn kirjallista lupaa. VAROITUKSET * Tämä asiakirja ei ole sopimusperusteinen. Asiakkaan edut huomioiden, INDUSTRIAL SCIENTIFIC pidättää oikeuden tehdä suoritusarvojen parantamiseen tähtääviä laitteistojen teknisten ominaisuuksien muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. * LUE TÄMÄ JULKAISU HUOLELLISESTI AINA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ: kaikkien laitteiston käytöstä, huollosta ja korjauksesta vastuussa olevien on luettava tämä julkaisu huolellisesti. * Tämä laitteisto on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen vain mikäli INDUSTRIAL SCIENTIFIChenkilöstö tai INDUSTRIAL SCIENTIFICn oikeuttama henkilökunta käyttää, huoltaa ja korjaa sitä INDUSTRIAL SCIENTIFICn ohjeiden mukaisesti. T A K U U * Osilla ja työllä takuu 2 vuotta normaaleissa käyttöolosuhteissa, palautus tehtaillemme, ei koske kuluvia osia (kennoja, suodattimia jne.) 3

3 SISÄLTÖ KAAPELOINTISPESIFIKAATIOT ESITTELY YLEISTÄ KEHYS ELEKTRONISET KORTIT ASENTAMINEN JA LIITÄNNÄT ASENTAMINEN: SUOSITUKSET MX52 KESKUKSEN SÄHKÖKYTKENTÄ (KUVA 8) Vaihtovirta Tasavirta ANTURIT (KUVA 9) (KUVA 12) SILTA-tyyppiset eksploosimetriset anturit ma anturit 3 johdinta: 3 panssarikaapelin kytkentäjohdinta ma anturit 2 johdinta: 2 panssarikaapelin kytkentäjohdinta PALO-anturi (savu ja lämpö): 2 panssarikaapelin kytkentäjohdinta LIEKKI-anturit: 2, 3 tai 4 panssarikaapelin kytkentäjohdinta käytöstä riippuen CO2 anturi tyyppiä «Ventostat VT» Erikoistapaus itseisvarmistetut anturit Muut normalisoidun virran anturit Pysäköintisovellus KESKUKSEN KYTKEMINEN ULKOISIIN LAITTEISIIN Säätöjärjestelmät ma ulostuloteho (kuva 12) RS 232 ja RS 485 ulostulot Etäkuittaus KÄYNNISTYS ASENNUKSEN TARKISTAMINEN KESKUKSEN JÄNNITTEISEKSI SAATTAMINEN KÄYTTÖTAVAT Äänimerkki (summeri): Sähköluminesenssidiodit (DEL) (kuva 26) Hälytyskynnykset Vikakynnykset Mittauskeskus KÄYTTÖ «KÄYTTÄJÄ»-ELEMENTIT JA NIIDEN TOIMINTO KESKUKSEN OHJELMOINTIA JA KALIBROINTIA VARTEN Näppäimistö (katso kuva 26 ja kuva 4) Huoltonäppäimet Potentiometrit

4 4.2. VALIKOT Valikot ja niiden toiminto Valikkojen vierityksen yleiskatsaus Kunkin valikon tarkka järjestelmäkaavio MX52 KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO KESKUKSEN OHJELMOINTI MITTAUSKANAVIEN OHJELMOINTI Ohjelmointi Kopiointi KALIBROINTI MITTAUSKANAVAN 4-20 MA ULOSTULOVIRRAN SÄÄTÄMINEN HUOLTO MÄÄRÄAIKAINEN/ENNAKKOHUOLTO MX52 ohjausyksikössä Antureissa HÄIRIÖT: SYYT JA KORJAUKSET Aineiston tulostus SCRAPPING OF MX VARA- JA VAIHTO-OSALUETTELO KÄSIKIRJASSA VIITTEINÄ MAINITUT KUVAT YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT RÄJÄHTÄVISSÄ ILMAKEHISSÄ KOSKEVAA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET EU-DIREKTIIVIN ATEX 94/9/CE MUKAISESTI LUOKITELLUILLE ALUEILLE TEHTÄVIEN MEKAANISTEN ASENNUSTEN JA SÄHKÖASENNUSTEN VAATIMUKSET METROLOGISET OMINAISUUDET MUIDEN KUIN INDUSTRIAL SCIENTIFICIN DETEKTORIEN KYTKEMINEN KESKUKSEEN MX Keskuksen lähetyskäyrät sen ollessa konfiguroitu % LEL Keskuksen lähetyskäyrät konfigurointi % HAPPI Virransyötön ja vastuksen ominaisuudet MERKINNÄT

5 KAAPELOINTISPESIFIKAATIOT TARKOITUS Tämä spesifikaatio määrittelee INDUSTRIAL SCIENTIFIC-laitteistojen, ohjauspöytien ja antureiden sekä niihin liittyvien kytkentälaitteiden maadoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa sovellettavat yleisperiaatteet. VIITEASIAKIRJAT Sähköasennuksen on oltava voimassa olevien Ranskalaisten määräysten, Euroopan direktiivien, AFNOR-standardien ja voimassa olevan lainsäädännön (sikäli kuin ne ovat sovellettavissa) sekä asiakkaan yleis- ja erikoisspesifikaatioiden mukainen. NFC NFC CEM Sähköasennukset: Pienjänniteohje. Suojaus salamaniskuilta Ukkosenjohtimien asentaminen. Sähkömagneettinen yhteensopivuus Direktiivi 89/336/CEE SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET 14/11/88 päivätty asetus N (työntekijöiden turvallisuus ) 19/12/88 päivätty päätös (laitteistojen asennusolosuhteet paikkoihin, joissa on räjähdysvaara) 17/07/78 päivätty asetus N , joka on muutettu 05/05/81 tehdyllä ja 01/07/91 täydennetyllä asetuksella N /04/81 ja 07/09/82 päivätyt päätökset 31/03/80 päivätty päätös (sähköasennusmääräykset luokiteltuja ja räjähdysvaaran omaavia laitteistoasennuksia koskevan lainsäädännön piiriin kuuluville laitoksille) YLEISSUUNNITELMA Katso alla annettujen erikoisohjeiden lisäksi myös liitteitä (4 kpl) Kaapelireitti: Metallikaapelireitit maadoitettaan metallisiin «Teho»-maattoihin, maadoituskaapelin koko on 10 mm 2. Liitäntärasiat: Mikäli polyesteristä valmistettuja liitäntärasioita käytetään, on ne varustettava: 6

6 - kierteitetyllä metallilevyllä metallisten holkkitiivisteiden maadoituksen välikytkentää varten - läpikulkevalla maadoitusliittimellä 4 mm 2 Kytkentä metallisten maattojen verkostoon tehdään paljaalla sinkityllä teräsjohtimella. Liitäntäkaapeliparin piirivastus Ohjaustaulu, Anturi-. Se riippuu anturi- ja ohjaintaulutyypistä (tai virransyötöstä). Kun kysymyksessä on MX52, katso tämän käsikirjan kappaleesta 2.3.Anturit. 7

7 HYVÄKSYTTÄVÄT KAAPELITYYPIT VARAUKSELLA, ETTÄ TÄMÄN SPESIFIKAATION SUOSITUKSIA NOUDATETAAN Kaapeliesimerkit Rajoittamaton luettelo CNOMO FRN05 VC4V5-F GMBS GVCSTV RH xx-xx-09/15- EG-SF EG-FA EG-PF SY T1/2 * ALLA OLEVIA KAAPELEITA EI OLE YHDISTETTY TUOTTEIDEMME SÄHKÖMAGNEETTISUUDEN YHTEENSOPIVUUSTESTEIHIN. NIIDEN KÄYTTÖ ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA U1000 R2V(FV)* U1000 RGPFV- RH* A/H07 RN-F* FRN07 RN-F* GVS-RH* 8

8 TF ADF LIEKKIANTURI.YHDISTETYN LÄHETTIMEN KANSSA TG /// SIVUASEMA Jakelija /// K A A S U ADF KAASUANTURI. YHDISTETYN LÄHETTIMEN KANSSA TAI ILMAN Toks ADF xx ANTURI YHDISTETYN LÄHETTIMEN KANSSA TAI ILMAN /// // X 16 K A T S O Y K S I T Y I S K O H /// // /// j a L I E K K I K A A P P I Liite N 1 9

9 Erikoistapaus : IR3 TYYPPISEN liekkianturin kytkentä OLDHAM MX31/41/51 keskukseen Anturin liitin: tyyppi A Keskiliitin 41 (1) Panssarikaapeli 3x x1.5 2 (1) R= mittauskanavan elektroniikkaa kuvaava kuormitus Liite n 2 Panssarointia suositellaan kun suojatun kaapelin käyttö on tarpeen. Katso suojauksen kytkentä seuraavilta sivuilta. LIEKKIANTURIN KYTKENTÄ, VARUSTETTUNA LIITTIMELLÄ: TYYPPI A 10

10 Kaapeli liitetään ekvipotentiaaliseen liitäntään kunkin kaapelilohkon päihin, holkkitiivisteen kautta, jos sellainen on Elektroninen maadoitusverkko kytketään erikoismaadoituskaivoon (vastus < 2 ohmia), joka on yhdistetty metalliseen (teho) maadoituskaivoon ja työmaan maadoitusverkkoon Anturin kannatin Kaapelien kiristys vaipalle vaippa JAKELIJA SSA keskus MAATTO TYÖMAA Kaapelin suojaus MAATTO - JAKELIJA KAAPPI TYÖMAAN EKVIPOTENTIAALINEN MAADOITUSLIITÄNTÄ LAITTEISTON MAADOITUS PERIAATE - Liite n 3 11

11 Virransyöttöparit voidaan kahdentaa tarvittaessa, jos linjat ovat liian pitkät KOTEL. KESKIT.. ja SEINÄJAKEL OVAT VALINNAISIA YKSIKKÖ KOTEL. KESKIT. SEINÄJAKEL REy. DETEKTIOKAAPPI AA-BB-REx AA-0B-REx 3 2 Tulot TF 1 x x x 1 1T1.3YYY Y 1T1.3ZZZZ 1 Alusta MX xx Kanava 01 T a Vaippa VARALLA YKSI ERILLINEN MAADOITUSVERKKO, NK. «ELEKTRONIIKKA» JOKA POIKKEAA «TEHO»-VERKOSTA PIIRIKAAVIO Liite n 4 12

12 1. ESITTELY 1.1. Yleistä MX52 mittaus- ja hälytyskeskus voi vastaanottaa 1 tai 16 itsenäistä kanavaa. Kukin kanava liitetään valvontapaikkaan asennettuun yhteen tai useampaan anturiin. Anturista peräisin oleva mitta tulee MX52 keskuksen näyttöön ja se verrataan hälytyskynnyksiin. Kun kynnysrajat ylitetään, keskus käynnistää relet, joita voidaan käyttää ulkoisten osien ohjaukseen. HUOMAUTUS MX52 keskuksen laitteisto muodostuu linjakorteista, joissa on kaksi kanavaa kussakin. Silti kukin KANAVA on itsenäinen ja se voidaan kytkeä mihin tahansa INDUSTRIAL SCIENTIFIC-anturiin, jos kortin sopiva ohjelmointi on ennakoitu. Linjakorttien lukumäärä on aina yhtä suuri kuin hyödyllisten kanavien lukumäärän välittömästi ylittävä pariluku jaettuna kahdella. 13

13 PERUSOMINAISUUDET - Kehys 3U 19 - Vaihto- tai tasavirta - 16 kpl mitan sisäänmenoja antureille - Mitan visuaalinäyttö plasmanäyttölaitteella (2 riviä 16 merkkiä) - 1 käyttäjän näppäimistö 4 näppäintä - 1 «KALIBROINTI»-näppäin ja 1 «OHJELMOINTI»-näppäin huoltoa varten (saadaan esille avaamalla etusivu). 3 kaasuhälytintä/kanava - 2 välitöntä kynnysrajaa, nouseva tai laskeva, manuaalinen tai automaattinen pyyhintä «poistolaitteiden looginen ohjaus (pysäköintitunnelisovellus)» kanssa. - 1 nouseva tai laskeva kynnysraja, automaattinen pyyhintä, keskimääräinen tai viivelaukaisu. Releointi yhteensä 34 relettä seuraavasti: - 2 relettä/kanava, positiivinen tai negatiivinen varmuus, avoimet tai suljetut kytkimet levossa, kahdelle ensimmäiselle kynnysrajalle. - 1 kanavien yhteinen rele kolmannelle kynnysrajalle tai kaikille hälyttimille (summeri), positiivinen tai negatiivinen varmuus, avoimet tai suljetut kytkimet levossa. - 1 kanavien yhteinen rele vikoja ja toimintahäiriöitä varten, aina positiivinen varmuus, avoimet tai suljetut kytkimet levossa. - Ulostuloteho (4-20 ma)/mittauskanava - Yhteinen varoitusäänimerkki, joka on kuitattavissa kaasuhälytyksen ilmaantuessa. 14

14 1.2. Kehys MX52 kehys on tyyppiä 3U Mitat: kuva 1. - Yleiskuva, etuprofiili: kuva 2. - Yleiskuva, takaprofiili: kuva Elektroniset kortit - Yleiskuva: kuva 4. - Syöttökortti ja moduuli: kuva 5. - MIKRO-kortti: kuva 6. - Mittauskanavakortti: kuva 7. - ETU-liitäntäkortti: kuva 4. 15

15 2. ASENTAMINEN JA LIITÄNNÄT Lue ehdottomasti kappale: Räjähtävissä ilmakehissä koskevaa käyttöä koskevat erityisvaatimukset EU-direktiivin ATEX 94/9/CE mukaisesti Asentaminen: suositukset MX52 keskus voidaan asentaa kaikkiin räjähdyvaarallisen ilmapiirin ulkopuolella oleviin tiloihin. Se tulee sijoittaa mieluiten tuuletettuun valvonnan alaiseen paikaan (vartiopaikka, valvontasali, laitteistosali ) Kiinnitys tehdään kuvassa 1 osoitettujen mittojen mukaisesti (4 kiinnityskohtaa). HUOMAUTUS Jotta keskuksen etusivun avaaminen kokonaan olisi mahdollista, alas on varattava tilaa 180 avauskulmalle. Sammuta keskus ETU-piirin vasemmassa alareunassa sijaitsevalla pääkatkaisimella ennen liitäntätöihin ryhtymistä (ks. kuva 4 ja kuva 26) MX52 keskuksen sähkökytkentä (kuva 8) Keskuksessa on automaattinen kytkentälaite, jolla voidaan tehdä 24 VDC tasavirtakytkentä, mikäli 220 V AC verkkovirtaa ei ole. Tämä mahdollistaa edullisen varavirransyötön hyödyntämisen Vaihtovirta - Jännite: 230 V AC ( V) 50/60 Hz - Maksimiteho: 300 VA - Maksimivirta kaapelissa = 1,5 A - Kaapeli = 3 x 1,5 mm² (sisältää maaton) - Kytkentäliittimen sijainti: kuva 8 merk. A - Suojaus: johtimet, vaiheet ja nollajohdin on suojattu syöttömoduulin takaosassa sijaitsevilla 2A hitailla sulakkeilla (kuva 8 merk. B). - Jännite: V AC - 50/60 Hz optiona. HUOMIO Laite on ehdottomasti maadoitettava. Syöttömoduulin takaosassa on tätä tarkoitusta varten liitin: Kuva 5. Tätä yhteyttä tarvitaan seuraavien laitteiden moitteetonta toimintaa varten: - verkon häiriösuodatin - sähkömagneettisilta häiriöiltä suojaavat laitteet. 16

16 Tasavirta - Jännite: Voltin tasavirta. Tasavirran «miinus» maadoitetaan (maadoitus on liitetty alustaan). - Maksimiteho: 240 W - Maksimivirta kaapelissa: 12,5 A - Kaapeli = 2 x 2,5 mm² tai 2 x 4 mm² pituudesta riippuen. - Liittimen sijainti: kuva 8 merk. D - Suojaus: kahdella, syöttömoduulin takaosassa sijaitsevalla sulakkeella (kuva 8 merk. E) Anturit (kuva 9) (kuva 12) HUOMAUTUS - Anturit kytketään PANSSARIKAAPELEILLA. - Panssarikaapeleiden käyttö on PAKOLLISTA. - Panssarikaapeleiden maadoituspunos on liitettävä maahan yhdestä päästä. HUOMIO Kukin kanava on kokoonpantu tehtaalla määrätylle anturityypille (eksplokaasu, toksinen kaasu, tulipalo tai liekit). Kahden anturityypin kääntäminen johtaa keskuskortin tai anturin tuhoutumiseen SILTA-tyyppiset eksploosimetriset anturit Kolme panssarikaapelin kytkentäjohdinta. - Anturi keskus kaapelin resistanssi: enintään 16 Ω per johdin eli 32 Ω piirinä (1 km kaapelilla 3 x 1,5 mm²). - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva

17 ma anturit 3 johdinta: 3 panssarikaapelin kytkentäjohdinta. - Anturi keskus kaapelin resistanssi: enintään 16 Ω / johdin eli 32 Ω piirinä (1 km kaapelilla 3 x 1,5 mm²). - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva ma anturit 2 johdinta: 2 panssarikaapelin kytkentäjohdinta. - Anturi keskus kaapelin resistanssi: enintään 32 Ω / johdin eli 64 Ω piirinä (2 km kaapelilla 2 x 1,5 mm²). - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva PALO-anturi (savu ja lämpö): 2 panssarikaapelin kytkentäjohdinta. Nykyiset myyntinimikkeet ovat: - EC 11 tyyppiset pikalämpöanturit (herkkiä lämpötilavaihteluille) - EI tyyppiset ionianturit (savuherkkiä) - EO tyyppiset optiset anturit (savuherkkiä) - Anturi keskus kaapelin resistanssi: enintään 28 Ω / johdin eli 56 Ω piirinä (2 km kaapelilla 2 x 1,5 mm²). - Paloanturit voidaan asentaan rinnakkaisesti, mutta enintään kolme. Piirin loppuresistanssi (2,7 K) on sijoitettava linjan päähän viimeiseen anturii. - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva LIEKKI-anturit: 2, 3 tai 4 panssarikaapelin kytkentäjohdinta käytöstä riippuen HUOMAUTUS Antureiden virransyötön voi taata MX52 keskus tai 24 VDC lisävirtalähde. 18

18 Nämä anturit voivat toimia itsenäisesti: 24 VDC virransyöttö ja relekytkimien suora käyttö käytettyä anturia vastaavan teknisen spesifikaation mukaisesti. Nykyiset myyntinimikkeet ovat: - malli 20/20 U analoginen tyyppi UV (herkkä UV-säteilylle) - malli 20/20 UC analoginen tyyppi UV (herkkä UV-säteilylle) - malli 20/20 UB teknologinen µp tyyppi UV (herkkä UV-säteilylle) - malli 20/20 UBC teknologinen µp tyyppi UV - (herkkä UV-säteilylle) - malli 20/20 LC analoginen tyyppi UV/IR (Pyrosähköilmiö, UV- ja IR-antureiden yhtymä) - malli 20/20 LBC teknologinen µp tyyppi UV/IR (Pyrosähköilmiö, UV- ja IRantureiden yhtymä) - malli 20/20 I teknologinen µp kolmoisanturi IR (Pyrosähköilmiö - herkkä IR-säteilylle). Näissä antureissa on erityyppisiä liittimiä (ks. alla oleva taulukko): Malli 20/20 U 20/20 UC 20/20 UB 20/20 LC 20/20 UBC 20/20 LBC 20/20 I Liitintyyppi B C A C C C A - Anturi keskus kaapelin resistanssi: - Kun virransyöttö on 24 VDC: 8, 5 Ω enintään/johdin eli 17 Ω piirinä - Kun virransyötön hoitaa MX52 keskus: 3 Ω enintään/johdin eli 6 Ω * piirinä * 4 Ω anturille 20/20I (IR3) - Kytkentä MX52 keskuksessa (VAIN YKSI anturi/mittauskanava): - A-liittimellä varustettu anturi: katso kuva B-liittimellä varustettu anturi: katso kuva C-liittimellä varustettu anturi: katso kuva 15. A- tai C-tyyppisellä liittimellä varustetuista liekkiantureista tulevan 4-20 ma signaalin käyttöesimerkki: katso kuva 16. A- tai B-tyyppisellä liittimellä ja varavirransyötöllä varustettujen antureiden käyttöesimerkki. Varavirransyötön on pystyttävä syöttämään virta mittauspiiriin ennakoidulle anturilukumäärälle. (katso kuva 17). 19

19 HUOMAUTUS Tässä sovellustapauksessa mittauspiiriin voidaan kytkeä enintään kolme liekkianturia. A-tyyppisellä liittimellä, paikallisella välikytkentärasialla ja galvaanisella eristyksellä varustettujen IR3- tai UV/IR-antureiden käyttöesimerkki (ks. kuva 18 ) CO2 anturi tyyppiä «Ventostat VT» - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva Anturi keskus syöttökaapelin resistanssi: enintään 12 Ω / johdin eli 24 Ω piirinä ma luovutus: enimmäiskuormitus = 280 Ω (koko piiri) Erikoistapaus itseisvarmistetut anturit - Kahden erityyppisen, Z787 / EX, MTL787S+, suojarajapiirin käytö on mahdollista. Varokeinot Tarkista, että jännite on < 25 VDC ennen kuin kytket suojarajan keskukseen. - Sähkökytkennöissä tapahtuva oikosulku aiheuttaa suojarajan tuhoutumisen. - JÄNNITTEETÖN kaapeli - MX52-keskuksen ja leikkaimen välinen sähköliitäntä toteutetaan kaapelilla, jossa on suoja, kaksi aktiivia johdinta ja enintään 12 ohmin vastus. HUOMAUTUS Luokitellulla alueella asennuksen on oltava voimassa olevien standardien mukainen. - Kytkentä MX52 keskuksessa: katso kuva 21. TÄRKEÄÄ Kaikilla itseisvarmistetuilla asennuksilla on oltava oikeutetun organismin (DRIRE jne.) HYVÄKSYNTÄ. 20

20 INDUSTRIAL SCIENTIFIC «SUOJARAJA»-PIIRIT Suojarajatyyppi SI Viite Erikoisuudet INDUSTRIAL SCIENTIFICkotelon viite Z787 / EX Asennettava DINkiskolle MTL787S EHDOTTOMASTI Kahdelle leikkaimelle asennettava hyväksyttyyn koteloon Viidelle leikkaimelle leikkaimelle Muut normalisoidun virran anturit - Kaikki ne anturit (2 tai 3 johdinta), jotka voivat syöttää 19 VDC ja 32 VDC välille sijoittuvan virran ja jotka luovuttavat normalisoidun A virran (signaalin) voidaan kytkeä MX52 keskukseen. - Kytkentäolosuhteet ovat samat kuin vastaavilla INDUSTRIAL SCIENTIFIC-antureilla. (katso kuva 22) Pysäköintisovellus - CTX300 "pysäköinti-co" toksiinianturit voidaan asentaa «rinnakkaisesti», mikäli kaasun keskitiivistymän saantia toivotaan. Antureiden on ehdottomasti sijaittava samalla alueella. Tässä tapauksessa voidaan kytkeä enintään viisi anturia. (katso kuva 23). 21

21 2.4. Keskuksen kytkeminen ulkoisiin laitteisiin Säätöjärjestelmät MX52 keskuksen 16-mittauskanavassa on kussakin kaksi relettä, joita voidaan käyttää ulkoisten laitteiden ohjaukseen: sireeni, magneettiventtiilit, poistolaitteet, puhelinsoitot jne. Relet jakautuvat mittauskanaville seuraavasti: (ks. kuva 7) - yksi hälyttimen 1 laukeamiseen yhdistetty rele - yksi hälyttimen 2 laukeamiseen yhdistetty rele - "kytkimet auki tai suljettu"-valinta tehdään näppäimillä (ks. kuva 7) - negatiivisen tai positiivisen varmuuden valinta tehdään ohjelmoimalla (ks. KANAVA- Ohjelmointivalikko ) - kytkimien tulot mittauskotelon takaosassa (ks. kuva 12) - yksi kytkentäesimerkki annetaan kuvassa 24: - AL1 releeseen liitetty sireeni aktivoituu heti kun hälytin 1 laukeaa - AL2 releeseen liitetty magneettiventtiili aktivoituu heti kun hälytin 2 laukeaa Kaikille kanaville: - Yhteinen rele, joka on yhdistetty 16 kanavan hälyttimiin 3. Tätä yhteistä relettä voidaan ohjelmoitaessa myös käyttää äänimerkin etäsiirtoon. (tämä rele yhdistetään myös keskuksen kaikkiin hälyttimiin). Kolme kytkintä on varalla syöttömoduulin takaosassa (kuva 8). - Kanavien vikojen (anturiviat, sähkökytkentäviat, liian negatiivinen nolla jne.) laukeamiseen yhdistetty vika-rele. Tämä rele on aina positiivisessa varmuudessa (kuva 5). "kytkimet auki tai suljettu"-valinta tehdään ohjelmoimalla yhteiseen piiriin. - Syöttömoduulin takaosassa olevat yhteisten relekytkimien tulot: kuva 8. HUOMAUTUS - Ottaen huomioon MX52 keskuksen releiden katkaisukyky, joka on rajoitettu 2A/250 VAC tai 30 VDC, ulkoisten välireleiden käyttö pakollista, jos ohjattavat laitteet ovat suurtehoisia. - Kytkimet esitetään keskuksen ollessa sammutettuna. 22

22 ma ulostuloteho (kuva 12) MX52-keskuksella on 4-20 ma ulostuloteho kullekin mittauskanavalle ja sitä voidaan käyttää mitan kopiointiin tallentimelle tai ulkoiselle automaatille. Piirin enimmäisvastus on 600 Ω ma ulostulojen maadoitukset ovat keskenään ja keskuksen kanssa yhteiset. 4-20mA linjoja ei ole eristetty galvaanisesti keskenään. Ulostulovirta vaihtelee mitasta riippuen ja sen tila voi olla seuraavanlainen: - Keskuksen käynnistyksen yhteydessä: I < 1 ma - Kun on VIKA: I < 1 ma - HUOLLON yhteydessä: I < 2 ma - NOLLA-MITTA: I < 4 ma - Täysi asteikko: I < 20 ma - Asteikon yli tai «epäilyksen mittaus» I < 23,2 ma Monikanavaisen tallentimen kytkentäesimerkki annetaan kuvassa RS 232 ja RS 485 ulostulot RS 232 ulostulo Mikrokortin takana olevaan sub.d/d89 tyyppiseen naarasliittimeen voidaan kytkeä tietokone. Tämä kytkentä mahdollistaa MX52-keskuksen ohjelmoinnin ulkopuolelta. RS 232 ULOSTULON KÄYTTÖ - Irroita DB9 urosliitin (kielekkeellä varustettu tulppa) - Kytke MX52-keskuksen vapaaseen DB9 naarasliittimeen (merk. A kuva 6) liitäntäkaapeli (Viite INDUSTRIAL SCIENTIFIC ), joka kytkee keskuksen tietokoneeseen. ORDINATEUR PC-TIETOKONE MX52 DB9 naarasliitin DB9 urosliitin Cordon liaison PC/MX52 23

23 - Kun käyttö on päättynyt: irroita kaapeli ja laita DB9 urostulppa paikalleen. 24

24 RS 485 ULOSTULO (Nastoitus kuvassa 29) Samaan tietokoneeseen voidaan kytkeä monta MX52 keskusta, jolloin tietokone on saadun verkon «ohjausyksikkö». Tässä tapauksessa kullekin MX52-keskukselle varataan (ohjelmointi/keskus) orjanumero. Tämä RS485 ulostulo voidaan eristää galvaanisesti optiona. Tapaus 1: ei galvaanista eristystä - ei istutettua (palkki) eristyskomponenttia - molemmat polarisaatiovastukset on hitsattu ja ohjelmoitu Tapaus 2: galvanisen eristyksen kanssa - istutettu ja hitsattu eristyskomponentti (palkki) - ei-ohjelmoitu «plus» (+5V) polarisaatiovastus a maadoitus (panssarointi) RS 485-ulostulossa - ei-ohjelmoitu «miinus» polarisaatiovastus b ei maadoitusta RS 485 ulostulossa - ohjelmoitu «miinus» polarisaatiovastus Piirin loppuvastus Vastus sijaitsee MX52 keskuksen mikrokortissa. Se on ohjelmoitava piirin viimeiseen MX52 keskukseen (hitsikosketusnupeilla) ja se on arvoltaan 120 ohmia. MX52 keskuksen talteenottokelpoiset tiedot ovat hetkellisiä arvoja. RS485 ulostulo on tyyppiä «half duplex». RS485 ULOSTULON KÄYTTÖ - Jätä sub D/DB9 «tulppa»-urosliitin paikalleen. - tee kytkentä MX52 keskuksen takaosassa sijaitsevan ruuvattavan liittimen napoihin 3, 4 ja 5 (merk. B kuva 6). Katso kytkennän yksityiskohdat kuvasta Kerratun johdinparin (panssaroitu tai ei) avulla (asennuksen ja maadoitetun tai eimaadoitetun materiaalin mukaisesti). 25

25 TÄRKEÄÄ RS485 ulostulon kuvausta koskevat yksityiskohdat (Modbus/Jbus-käytäntö, rakenne, osoitteet jne.) annetaan julkaisussa D HUOMIO MX52 hetkellisten tietojen tulostamista varten on käytettävä tietokonetta Etäkuittaus Etäkuittaus on mahdollista kun liitytään «mikro»-kortin takaosassa sijaitsevan 5-kosketusnuppisen liittimen napoihin 1 ja 2: merk. B kuva 6, kuva 29. Nämä ulostulot vastaavat virtapiiriä (noin 16 ma) ja käytettävissä oleva maksimi impedanssi on 1 KO. Huomautukset: samaan etäkuittausverkkoon voidaan kytkeä useita keskuksia, mutta napaisuutta on ehdottomasti noudatettava. 26

26 3. KÄYNNISTYS 3.1. Asennuksen tarkistaminen Vaatimuksena on, että vähintään kaikki kytkennät on tehty ja että koko asennus on voimassa olevien standardien mukainen. HUOMIO Sähköturvallisuusjärjestelmän yhdenmukaisuus ei ole INDUSTRIAL SCIENTIFICIN vastuulla. MX52 keskuksen jännitteiseksi saattaminen voidaan tehdä tähän tarkoitukseen varatuilla katkaisimilla*, jotka suojaavat verkkovirransyöttöä. * Katkaisimien valinta tehdään valmistajan ilmoittamien virrankulutusten ja sähkökaapelien pituuden mukaisesti Keskuksen jännitteiseksi saattaminen HUOMIO Tässä kappaleessa kuvatut säädöt ja käsittelyt saa tehdä yksinomaan valtuutettu ja tehtävään koulutettu henkilö, sillä niillä on taipumusta vaikuttaa detektioturvallisuuteen. MX52 käynnistäminen tapahtuu seuraavalla tavalla: - käännä etulevy - paina ETU-piirin vasemmassa alareunassa olevaa M/A-nappia: katso kuva 4 ja kuva 26 (merk. A). - näyttöön ilmestyy esimerkiksi MX 52 V2.0 Keskus siirtyy sitten ALUSTUKSEEN yhden minuutin ajaksi. Nyt kaikki käytössä olevien kanavien hälyttimet estyvät ja ulostulotehot ovat 1 ma. Keskus tekee myös summerinsa ja kaikkien sähköluminesenssidiodien automaattitestin*. Kun on kulunut minuutti, käytössä olevat kanavat siirtyvät normaalikäyttöön ja hälyttimet ja yhdistetyt relet tulevat tehokkaiksi. 27

27 * Käyttäjä voi tehdä «manuaalisen testin» painamalla minä hetkenä tahansa TEST-näppäintä (kuva 26). Tämä testi kestää 20 sekuntia ja näyttöön ilmestyy vuorotellen esimerkiksi: MX 52 V2.f xx LIE CH4 SITTEN Linja, joka vastaa ENTER-näppäimen painallushetkellä näytössä olevaa kanavaa. *** AUTOTEST *** xx LIE CH4 Käyttäjä voi keskeyttää testin painamalla KELPUUTA-näppäintä Käyttötavat Äänimerkki (summeri): Äänimerkki kytkeytyy normaalikäytössä aina kun vika- tai hälytystila ilmaantuu. Äänimerkki sammutetaan painamalla KELPUUTUS-näppäintä tai etäkelpuutuksella. Summerista lähtee jatkuva tai katkonainen (keskusohjelmoinnista riippuen) ääni kun hälytyksen kynnysraja ylitetään Sähköluminesenssidiodit (DEL) (kuva 26). Kussakin kanavassa on viisi DEL-merkkivaloa (näkyvissä ja havaittavissa ETULEVYSSÄ): DEL Sammunut palaa vilkkuu vilkkumatta VIHREÄ Kanava pois käytöstä Kanava käytössä Ensim. punainen AL1 ei-lauennut AL1-kynnys ylitetty (automaattinen pyyhintä) AL1-kynnys ylitetty (manuaalinen pyyhintä) ja ei-kelpuutettu Toinen punainen AL2 ei-lauennut AL2 kynnys ylitety (automaattinen pyyhintä) AL2 kynnys ylitety (manuaalinen pyyhintä) ja ei-kelpuutettu Kolmas punainen AL3 ei-lauennut AL3 kynnys ylitetty keskimääräisellä tai viivelaukaisulla (automaattinen pyyhintä) Keltainen Ei vikaa Vika kanavassa - Kanava kalibroinnissa tai ohjelmoinnissa - anturi kalibroinnissa 28

28 Hälytyskynnykset Kaikki kolme hälytyskynnystä voidaan ohjelmoida erikseen kullekin kanavalle (ks. «Kanavan ohjelmointi»-valikko). Normaalikäytössä kaasuhälytin laukeaa vasta ohjelmoidun viiveen jälkeen, mikä estää sopimattomaan aikaan tapahtuvien hälytysten käynnistymisen. Hälytyskynnyksiä voidaan käsitellä seuraavalla tavalla: - normaalijaksossa manuaalisen pyyhinnän kanssa: yleiskatsaus 1 - normaalijaksossa automaattisen pyyhinnän kanssa: yleiskatsaus 2 - pysäköintijaksossa: yleiskatsaus 3 Hälytyskynnykset valitaan todettavien kaasujen ja vastaavien voimassa olevien normien mukaisesti. Erikoistapaus: Paloanturiin kytketty kanava jakoasteikko valitaan EHDOTTOMASTI - hälytyskynnys on EHDOTTOMASTI 60-jaollinen (Piirin loppuvastuksen 2,7 KΩ ansiosta paloanturi luovuttaa 4 ma virran ilman tulipaloa ja 20 ma kun tulipalo havaitaan). 29

29 YLEISKATSAUS 1 NORMAALIJAKSO MANUAALISEN PYYHINNÄN KANSSA ALOITUS Ei Kynnysrajan ylitys Kyll Sytytä vilkkuva hälytysled Kyllä Sytytä vilkkuva hälytysled Ajan T2 jälkeen Ajan T1 ylitys Ei Käynnistä rele Käynnistä summeri Hälytys kuitattu Ei Hälytys kuitattu Ei Kyllä Kyllä Sammuta led Sammuta rele Sammuta summeri Vilkkumaton LED Sammuta summeri LOPPU 30

30 YLEISKATSAUS 2 NORMAALIJAKSO AUTOMAATTISEN PYYHINNÄN KANSSA ALOITUS Ei Kynnysrajan ylitys Kyll Kyllä Sytytä kiinteä hälytysled Ajan T2 jälkeen Ajan T1 ylitys Ei Sammuta led Sammuta rele Käynnistä rele Käynnistä summeri LOPPU 31

31 YLEISKATSAUS 3 PYSÄKÖINTIJAKSO Hälyttimen 3 käyttötapa on sama kuin normaalijaksossa Hälyttimille 1 ja 2 (viive) määriteltyä aikaa käytetään nyt kunkin relen minimin toiminta-ajan määrittelyyn. t AL1 tr1 R2 t AL2 AL2 kynnys AL1 kynnys Relen R1 käynnistäminen Relen R1 sammuttamin en Relen R2 käynnistäminen Relen R2 sammuttaminen t AL1 t AL2 t R1 R2 Hälyttimen 1 minimi toiminta-aika (määritelty kullekin kanavalle) Hälyttimen 2 minimi toiminta-aika (määritelty kullekin kanavalle) Relen 1 siirtymisaika relelle 2 (määritelty koko keskukselle) min t 1 t 2 t R1 & R2 32

32 Vikakynnykset Anturivikojen käsittely Kukin kanava ilmaisee seuraavat viat: Toksiini ja eksploanturit: - linja poikki (0 ma), - linja oikosulussa tai liian suuri virrankulutus, - negatiivinen siirtymä (yli 20 % mitta-asteikosta), - linja kalibroinnissa (2 ma) (jos kokoonpantu ohjelmointivalikolla). Kun kysymyksessä on normaalitilassa toimivat eksplotyyppiset anturit (4-20 ma ja 340 ma) ja jos mitta on yli 100 % mitta-asteikosta, saadaan välittömästi seuraavaa: - näyttö: Sup - relet aktivoituvat jos kynnysrajat saavutetaan, - yleinen vikarele aktivoituu, - kanavan ulostulo 4-20 ma on yli 20 ma, - kaikki nämä tilat ovat muistissa ja kanavan sammuttaminen ja uudelleen käynnistys on ainut kuittauskeino. Viat (hälyttimien tapaan) ovat päteviä ohjelmoidun viiveen jälkeen. VIAN YLEISKATSAUS ALKU Odota, että vika on läsnä vähintään viiden sekunnin ajan Lukitse relet tiloihinsa Käynnistä yhteinen vikarele Käynnistä summeri Sytytä kanavan vikamerkkivalo* Lähetä 1 ma ulostulolle 4-20 ma LOPPU * kun vika katoaa DEL-merkkivalo sammuu. 33

33 Mittauskeskus Minuutin kuluttua käynnistyksestä ja mikäli näppäimistöä ei käytetä, keskus tutkii kaikki käynnissä olevat kanavat ja näyttää mittausarvot. Näyttöesimerkki Kanava 1 x x LIE CH4 TAI Kanava 2 x x x ppm CO - kutakin kanavaa tiedustellaan 10 sekunnin ajan - käyttäjä voi tiedustella yhtä kanavaa manuaalisesti valitsemalla sen näppäimillä + ja jolloin manuaalinen näyttö kestää minuutin. - Tämän minuutin aikana käyttäjä voi palata normaaliin kiertotarkastukseen painamalla samanaikaisesti näppäimiä + ja -, jolloin näyttöön tulee (vuorotellen) kolmeen kertaan: esimerkiksi kanava 5 x x x ppm CO sitten normaali tarkastus x x x ppm CO 34

34 4. KÄYTTÖ 4.1. «KÄYTTÄJÄ»-elementit ja niiden toiminto keskuksen ohjelmointia ja kalibrointia varten Näppäimistö (katso kuva 26 ja kuva 4) Neljä kosketusnäppäintä käsittävä näppäimistö, johon pääsee käsiksi MX52 keskuksen ETULEVYÄ avaamatta ja kääntämättä tai avaamalla ja kääntämällä ETULEVYN huoltoa varten. Merk. D kuva 26 NORMAALITILA - Edellisen kanavan manuaalinen näyttö - Yhdistetty «PLUS»-näppäimeen kanavien automaattisen näyttöjakson käynnistämiseksi HUOLTOTILA - Edellisen valikon manuaalinen näyttö - Arvon, kynnysrajan jne. alentaminen - Edellisen valinnan näyttö (käynnistys katkaisu jne.) - EI NORMAALITILA - Seuraavan kanavan manuaalinen näyttö - Yhdistetty «MIINUS»-näppäimeen kanavien automaattisen näyttöjakson käynnistämiseksi 35

35 HUOLTOTILA - Seuraavan valikon manuaalinen näyttö - Arvon, kynnysrajan jne. korottaminen - Seuraavan valinnan näyttö (käynnistys katkaisu jne.) - KYLLÄ - Yhden hälyttimen «ääni ja visuaali»- tai «ääni»-hälytyksen pyyhintä - Valikosta poistuminen sen käytön keskeyttämiseksi - Testin käynnistäminen manuaalisesti - KELPUUTUS Huoltonäppäimet - OHJELMOINTI-näppäin (merk. B kuva 26): saatavilla kun etulevy avataan ja käännetään. - Yhdistetty «-»- näppäimeen takaisin paluuta varten valikossa. - sallii normaalinäyttötilasta poistumisen ja valikkoihin pääsyn (ks. valikkojen yleiskatsaus) - sallii valikon vierittämisen - KALIBROINTI-näppäin (merk. C kuva 26) on saatavilla kun etulevy avataan ja käännetään. - sallii yhden kanava asettamisen KALIBROINTI-tilaan - sallii tästä tilasta poistumisen 36

36 Potentiometrit - ETU-piirissä kullakin kanavalla on neljä potentiometriä (merk. E kuva 26 sivu 93 ja kuva 27). Ne ovat saatavilla kun MX52 keskuksen ETULEVY avataan ja käännetään ja ne on sijoitettu seuraavalla tavalla (ks. kuva 27): YLHÄÄLLÄ (merk. A) ALHAALLA (merk. B) 1 NOLLA-anturin potentiomeri 1 Herkkyysanturin potentiomeri 1 potentiometri 4 ma/ulostulovirta 1 potentiometri 20 ma/ulostulovirta (täysasteikolle) 4.2. Valikot Valikot ja niiden toiminto MX52 keskuksessa on viisi valikkoa, joihin pääsee «Ohjelmointi»-näppäimellä (merk. B kuva 26) Nämä valikot ovat: NIMIKE TOIMINTO «KANAVA»-ohjelmointi - sallii mittauskanavan kokoonpanon ohjelmoinnin (M/A, asteikko, hälytyskynnykset jne.) «SIMULAATIO»-ohjelmointi - sallii yhden kanavan mitan vaihtelun keinotekoisesti: - näytöstä ma ulostulovirralla - sallii hälyttimien samanaikaisen laukaisun (DEL ja relet) «KANAVAN KOPIOINTI»-ohjelmointi - sallii yhden kanavan ohjelmoinnin kopioinnin toiselle kanavalle (ajansäästö) «KESKUS»-ohjelmointi - SALLII MX52-keskuksen kokoonpanon ohjelmoinnin (kieli, orjanumero jne.) «ETÄLATAUS»-ohjelmointi - sallii keskuksen aineiston, mittojen, tapahtumien jne. siirtämisen RS 485/J BUS kautta tietokoneelle Valikkojen vierityksen yleiskatsaus Näitä valikkoja voidaan käyttää helposti näppäimistöllä ja «Ohjelmointi»-näppäimellä (merk. B ja D kuva 26 sivu 93). Alla esitetään «valikkojen vierityksen» ja kunkin valikon tarkka järjestelmäkaavio. 37

37 VALIKKOJEN VIERITYS NORMAALI NÄYTTÖ P Ohjelmointi [Kanava xx] + - Ohjelmointi Simulaatio + Ohjelmointi + Ohjelmointi + Kanavan xx kopiointi Keskus Ohjelmointi Etälataus MUISTUTUS (kuva 26) P Ohjelmointi-näppäin + - Siirtymisnäppäin 38

38 Kunkin valikon tarkka järjestelmäkaavio KANAVAN OHJELMOINTI Asetu (näytä) ohjelmoitavalle kanavalle ennen ohjelmointiin siirtymistä NORMAALI NÄYTTÖ P Ohjelmointi [Kanava xx] : Kanava, joka oli edellisessä näytössä P Kanava xx [Katkaisu] : Katkaisu Käynnistys - + sitte ENTER P Mitta-asteikko [1] : MITTA-ASTEIKON VALINTA xxxx U sitte ENTER P Desimaalipiste [1.] : PISTEEN SIJAINTIPAIKAN VALINTA sitte ENTER P Kynnysraja Hälytin 1 [25] : sitte ENTER P 39

39 Kynnysraja Hälytin 2 [5 ] : sitte ENTER P Kynnysraja Hälytin 3 [75] : sitten ENTER P Hälytin 1 [Nouseva] : Nouseva Laskeva - + sitten ENTER P Hälytin 2 [Nouseva] Nouseva - Laskeva + sitten ENTER P Hälytin 3 [Nouseva] Nouseva - Laskeva + sitten ENTER P Jakso [Normaali] Normaali - Pysäköinti + sitten ENTER 40

40 P Alr1 kuittaus [Manuaalinen] Manuaalinen Automaattinen - + sitten ENTER P Alr2 kuittaus [Manuaalinen] Manuaalinen - Automaattinen + sitten ENTER P Hälytin 3 [Viive] Viive - Keskimääräinen + sitten ENTER P Varmuusrele1 [Negatiivinen] Negatiivinen - Positiivinen + sitten ENTER 41

41 P Varmuusrele2 [Negatiivinen] Negatiivinen Positiivinen - + sitten ENTER P Rele 1 [Vapaa] Vapaa Pakotettu 0 Pakotettu sitten ENTER P Rele 2 [Vapaa] Vapaa Pakotettu 0 Pakotettu sitten ENTER P Rele 3 [Vapaa] Vapaa Pakotettu 0 Pakotettu sitten ENTER 42

42 P Vikarele [Vapaa] P Cal detektio [Non] Vapaa Pakotettu 0 Pakotettu sitten ENTER MX52 keskus voi havaita ja ilmoittaa (keltainen vilkkuva led ), että yksi linja on KALIBROINTI tilassa anturilla. (Havaittu ulostulovirta on 2 ma). Non (Ei) Oui (Kyllä) - + sitten ENTER P Kanava xx [Paikalliskanava1] U P vilkkuva Vapaa näyttö: kanavan nimi voidaan ohjelmoida (enintään 13 merkkiä). Kanavan numero tulee oletuksena tähän kenttään. + - sitten ENTER Kaasu [CH4] CH4 CO H2S jne sitten ENTER P Yksikkö [LIE] LIE % ppm jne sitten ENTER P Aika Hälytin 1 [ : : ] H min sek P Aika: AL led-merkkivalon ja vastaavan relen kytkeytymisen välinen aika ; tai relen minimi käyttöaika pysäköintitilassa - + sitten ENTER Aika Hälytin 2 [ : : ] H min sek Ajan näyttö näppäimien avulla sitten ENTER

43 P Aika Hälytin 3 [ : : ] H min sek P Anturityyppi [Eksploosio] - (1) (2) (silta) (4-20 ma) (tulipalo) Eksploosio Toksiini Erikoistoksiini - + sitten + ENTER + sitten ENTER P Valikon loppu (1) kun vian «ylitys» = kolmen «kaasu» hälyttimen + vikahälyttimen kytkeytyminen (2) kun vian «ylitys» = vain vikahälyttimen kytkeytyminen TIEDONANNOT Tätä näppäintä voidaan käyttää myös valikosta poistumiseen. - P Valikossa voidaan haluttaessa palata taaksepäin (tarkistusta, muuttoa jne. varten). Tätä varten on painettava yhtäjaksoisesti Ohjelmointi - näppäintä ja sykäyksittäin näppäintä - [ ] [ ] välissä osoitetut parametrit ovat KELPUUTETTUJA (muistissa) parametrejä (1) Vapaa Tarkoittaa, että rele aktivoituu ohjelmoitujen hälytyskynnysten ylityksellä Pakotettu 0 Pakotettu 1 Tarkoittaa, että relessä ei ole virransyöttöä ja se ei aktivoidu MX52 keskuksella hälytyksen tapahtuessa. Tarkoittaa, että relessä on jatkuvasti virransyöttö (MX52 keskuksesta) ja se ei aktivoidu MX52 keskuksella hälytyksen ilmaantuessa. Relen käyttö ohjelmoituu suoraan J-BUS sisääntulolla ja «COM52»-ohjelmistolla. 44

44 YKSIKKÖLUETTELO NIMIKE MERKITYS LIE Räjähtävyyden alaraja % Prosentti ppm miljoonasosaa ppb biljoonasosaa UEG Unter Explosion Grenze (= LIE saksaksi) LEL Low Explosion Limit (= LIE englanniksi) bar paineyksikkö mb paineyksikkö (millibar) Rh suhteellinen kosteus m/s metriä sekunnissa mg painoyksikkö (milligramma) yksikkö + vilkkuva U yksikkö vapaana ilmaisu - + ENTER 45

45 KAASULUETTELO NIMIKE CH 4 CO H2S NO NO2 SO2 C12 H 2 HCL HCN NH 3 ETO PH3 HF CFC CO2 ASH SiH4 BUT PRO GNT ETY PNT HEX PRY ACY ETA ACO OPR OET ISB DIM AET BUN ISP XYL TOL ESS BUD HYD Kaasu + vilkkuva U MERKITYS Metaani Hiilimonoksidi Rikkivety Typpi Typpioksidi Rikkidioksidi Kloori Vety Kloorivetyhappo Syaanivetyhappo Ammoniakki Eteenioksidi Fosfiini Fluorivetyhappo Freonit Hiilimonoksidi Arsiini Silaani Butaani Propaani Luonnonkaasu Etyleeni Pentaani Heksaani Propeeni Asetyleeni Etanoli Asetoni Propyleenioksidi Eteenioksidi Isobutaani Dikloorimetaani Etyylialkoholi 2-Butanoli Isopropanoli Ksyleeni Tolueeni Bensiini Butadieeni Vety kaasun nimi vapaana ilmaisu: sitten ENTER

46 SIMULAATION OHJELMOINTIVALIKKO NORMAALI NÄYTTÖ P + Ohjelmointi Simulaatio xx Enter Ohjelmointi [Simulaatio xx] Simulaatio edellä näytetyssä ja [kelpuutetussa] kanavassa P Vapaa nimistöalue Kanava xx LIE CH4 S S =vilkkuu osoitukseksi, että tämä kanava on simulaatiossa. - + Mitan keinotekoinen viahtelu näytössä, 4-20 ma ulostulolla ja hälyttimien käynnistys (DEL ja relet) Kuittaus = ECHAPP (ESCAPE) Valikosta poistuminen ja paluu normaaliin toimintaan. VALIKON LOPPU 47

47 KOPIOI-OHJELMOINTI NORMAALI NÄYTTÖ P + + Ohjelmointi Kanavan xx Kopiointi Edellä näytetty kanava Enter Valikon kelpuutus Ohjelmointi [Kanavan xx Kopiointi] Kopioitavan kanavan kelpuutus P Kanavan kopiointi Kanava xx = > xx] Enter : Kopioi kanavan kokoonpanon toiselle kanavalle xx: «Toisen kanavan numero»-tieto saadaan näppäimillâ - + Kanavan kopiointi [ Kanava xx = > xx ] : Kopioinnin kelpuutus VALIKON LOPPU 48

48 KESKUS-OHJELMOINTI NORMAALI NÄYTTÖ P Ohjelmointi Keskus Enter Ohjelmointi [Keskus] Valikon kelpuutus P Kieli [Ranska] Kielen valinta: : Ranska Englanti Saksa Espanja sitten Enter P Nopeus [96] Siirtonopeuden valinta tietokoneella: Bauds sitten Enter P orjaosoite [1] Orjaosoitteen valinta (tämä keskus)

49 P Vastausaika [::] H min sek P + sitten Enter AL-kynnysrajan ylityksen minimi kestoaika ennen vastaavan visuaalisen hälyttimen (DEL) kytkeytymistä. Ajan näyttö näppäimillä: - + sitten Enter Pys.aika rl 1&2 [::] H min sek P Relevarmuus [Negatiivinen] P Summerisiirto [NON] P Summeri kytketty [NON] P Jatkuva summeri [NON] VALIKON LOPPU «Pysäköinti»-tilassa: relen 1 pysäytyksenja relen 2 käynnistyksen välinen aika. Ajan näyttö näppäimillä:: - + sitten Enter Negatiivinen - Relen 3 (yhteinen) ohjaus kullakin summerin kytkeytymisellä (summerisignaalin kopiointi) NON (EI) OUI (KYLLÄ) - + sitten Enter Yhteisen hälyttimen (summerin) käyttö? (toimii sarjana summerinäppäimistöllä) NON (EI) OUI (KYLLÄ) - + Positiivinen sitten Enter sitten + Enter KYLLÄ = Jos summeri kopoidaan hälyttimelle 3 ja summeri-käytössä optio on valittu: äänimerkki pysyy aktiivina koko hälytystilan ajan EI = Yhteinen hälytin (summeri) pysyy aktiivina enintään 30 sekuntia (vaikka hälytystila jatkuisikin) NON OUI sitten - + Enter 50

50 ETÄLATAUS-OHJELMOINTI Käsittelyn saa tehdä vain INDUSTRIAL SCIENTIFIC-henkilöstö tai INDUSTRIAL SCIENTIFICIN valtuuttama henkilö NORMAALI NÄYTTÖ P Ohjelmointi Etälataus Valikon näyttö Enter Valikon käytön kelpuuttaminen Ohjelmointi [Etälataus] Valikon vahvistamisen näyttö P Etälataus Vahvista Aineiston siirtopyyntö Enter Aineiston siirron kelpuutus Etälataus [vahvista] Etälatauksen vahvistus VALIKON LOPPU 51

51 5. MX52 KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO MUISTUTUS Tässä kappaleessa kuvatut säädöt ja käsittelyt saa tehdä yksinomaan valtuutettu henkilö, sillä niillä on taipumusta vaikuttaa detektioturvallisuuteen. Kun mittauskeskus on käynnistetty, keskuksen ohjelmointi (1), käytettyjen antureiden mukainen mittauskanavien ohjelmointi (1) ja keskuksen ja antureiden kalibrointi voidaan aloittaa. (1) Nämä ohjelmoinnit voidaan tehdä suoraan MX52 keskuksesta ja alla esitetyn toimintosarjan mukaisesti tai tietokoneen ja «com 52»-ohjelmiston avulla 5.1. Keskuksen ohjelmointi MX52 mittauskeskuksen ohjelmointi toivottujen spesifikaatioiden mukaisesti: käytä «Keskusohjelmointi» -valikkoa (ks. kappale IV-2): Valikot), näppäimistöä ja «Ohjelmointi»- näppäintä. Noudata sitten valikossa ennettuja ohjeita. HUOMIO Jos keskus on ohjelmoinnissa yli 30 minuutin ajan, se siirtyy automaattisesti vikatilaan Mittauskanavien ohjelmointi Ohjelmointi Kunkin mittauskanavan ohjelmointi anturityypin ja toivottujen spesifikaatioiden mukaisesti: käytä «Keskusohjelmointi» -valikkoa (ks. kappale IV-2: Valikot), näppäimistöä ja «Ohjelmointi»- näppäintä. Noudata sitten valikossa ennettuja ohjeita. HUOMAUTUS Kun kanava on käynnistetty, kaikki relet pysähtyvät ja sen ulostuloteho on 1 ma. Kanava tulee tehokkaaksi minuutin kuluttua (rele, ulostuloteho 4-20 ma). HUOMIO Jos yksi kanava on ohjelmoinnissa yli 30 minuutin ajan, se siirtyy automaattisesti vikatilaan Kopiointi Jos monella kanavalla on sama ohjelmointi on KAIKKIEN KANAVIEN ohjelmointi MIELLYTTÄVÄMPÄÄ, kun käytät «KOPIOINTI»-valikkoa (ks. kappale IV-2: Valikot), näppäimistöä ja «Ohjelmointi»-näppäintä. Noudata sitten valikossa ennettuja ohjeita. 52

52 5.3. Kalibrointi Gas detection instruments are potential life-saving devices. Recognizing this fact, Industrial Scientific Corporation recommends that a functional bump test be performed on every fixed gas-monitoring instruments as part of a regular maintenance program. A functional test is defined as a brief exposure of the detector to a concentration of gas(es) in excess of the lowest alarm set-point for each sensor for the purpose of verifying sensor and alarm operation and is not intended to be a measure of the accuracy of the instrument. Industrial scientific further recommends that a full instrument calibration be performed using a certified concentration(s) of calibration gas(es) quarterly, every 3 months.* Calibrations may be necessary more or less frequently based, for example, on application, field conditions, exposure to gas, sensor technology, and environmental conditions. The frequency of calibration is best determined by company policy or local regulatory agencies. If an instrument fails to operate properly during any functional bump test, a full instrument calibration should be performed successfully prior to use. These recommendations are based on safe work procedures, industry best practises, and regulatory standards to ensure worker safety. Industrial scientific is not responsible for setting safety practices and policies. * For new installations it may be prudent to carry out bump tests frequently at first (perhaps weekly), increasing the time intervals (to, perhaps, monthly or more) as confidence grows with experience in the installation concerned, on the basis of the maintenance record. Tapaus 1: Ilman sisäistä elektroniikkaa olevaan anturiin kytketty mittauskanava (eksploanturi, CAPTEX, CEX800, CEX810 ). - Valmistele anturi kalibrointia varten: - kalibrointi käsittää anturin NOLLAUKSEN PUHTAASSA ILMASSA ja KALIBROINTIKAASUN herkkyydensäädön.. - jos nollaus tapahtuu puhtaan ilman luonnollisessa diffuusiossa: ympäristön ilmakehän on oltava rauhallinen (tuuli < 1m/s). HUOMAUTUS Suurin sallittu voimakkuus on 4,1 m/s kun anturissa on suoja huonoa säätä vastaan. - Valmistele mittauskanava kalibrointia varten: - avaa ja käännä MX52 keskuksen etulevy - tuo kalibroitava kanava näyttöön manuaalisesti MX52 keskuksen näppäimillä + et - (merk. D kuva 26) - paina KALIBROINTI-näppäintä (merk. C kuva 26) - näytön oikeassa alareunassa vilkkuu kirjain C sekä ko. kanavan keltainen led-merkkivalo osoitukseksi siitä, että mittauskanava on «KALIBROINTI»-asennossa. 53

53 HUOMAUTUS Kun yksi mittauskanava on KALIBROINTI-tilassa, kaikki hälytinrelet ovat estyneet (etteivät ne häiritsisi hälytysverkostoja) ja vastaava virran ulostuloteho pysyy 2 ma. - käännä säädettävää kanavaa vastaavaa herkkyyden potentiometriä (merk. A kuva 27) viisi kertaa myötäpäivään (ruuvitaltalla). - tee ANTURIN NOLLAUS HUOM! Jos ympäröivä ilma ei ole puhdasta, ruiskuta ilmaa 60 l/h virtausvoimakkuudella suoraan anturille 25 sekunnin ajan «tekoilmapullolla» ja kaasun ruiskutusputkella tai kiinteällä etäkalibrointilaitteella tai 170 l/h virtausvoimakkuudella 1 min 45 s ajan kiinteällä etäkalibrointilaitteella. Kun MX52 keskuksen näytössä oleva signaali vakiintuu, tee säädettävää kanaavaa vastaavan «MITAN NOLLAUS» NOLLA-potentiometrillä (merk. A kuva 27) kunnes MX52 näytössä voidaan lukea NOLLA. - Anturin herkkyydensäätö: - ruiskuta kalibrointikaasu kaasun ruiskutusputkella (tai kiinteällä etäkalibrointilaitteella) samaan tapaan kuin tekoilmalle (nollaus) Kun mitta on vakiintunut, tuo MX52 keskuksen näyttöön viitekaasun tiivistymää vastaava arvo ko. kanavan herkkyyspotentiometrillä (merk. A kuva 27). HUOM! Näille «eksplo»-antureille keskuksen näyttö osoittaa 100-JAON/100 LIE räjähtävälle kaasulle. Esimerkki: Jos viitekaasuna on väkevyydeltään 2,5 % Metaani eli 50 LIE Metaania, tee säätö niin että näytössä on 50-JAKO. 54

54 Kaavio: maksimiasteikko Näytettävä jakoluku = 100 DIV x n% LIE kalibrointikaasua 100 % LIE maksimi LIE - Lopeta kalibrointikaasun ruiskutus, odota mitan nollaantumista (MX52 näytössä). Paina sitten KALIBROINTI-näppäintä (merk. C kuva 27), jolloin keltainen vilkkuva led-merkkivalo sammuu ja «C»-merkki poistuu näytöstä. Nyt mittauskanava toimii normaalisti ja kalibrointi on päättynyt. Tapaus 2: Sisäisen elektroniikan käsittävään anturiin kytketty mittauskanava ma normalisoiu virranluovutus (CTX50, CTX100, CTX200, CTX870 jne.) - Valmistele anturi kalibrointia varten - puhtaan ilman nollausta ja luonnollista diffuusiota koskevat huomautukset ovat samat kuin tapauksessa yksi. - tämäntyyppisissä antureissa (4-20 ma) on «KALIBROINTI»-asento (CTX870, CTX100...) tai kalibrointivalikko (CTX2042, COX ). - Tämän asennon seurauksena anturista lähetetään 2 ma virta mittauskeskukseen. - Tämä siitä syystä, etteivät hälyttimet (ja säätöjärjestelmät) laukeaisi kalibroinnin aikana. HUOMIO Jos anturi ja mittauskanava kalibroidaan samaan aikaan, reletoiminta on ehkäistävä pysymällä anturin normaalitoiminnassa ja asetettamalla MX52 keskus kalibrointitilaan. Tutki vastaavan anturin teknistä käsikirjaa - avaa anturi (sisäinen elektroniikka), että pääset käsiksi 4 ma ja herkkyyden (20 ma) potentiometreihin, 4-20 ma ulostulovirran tarkistusliittimiin. 55

55 - tämäntyyppisten antureiden kanssa keskuksen virranluovutuksen tarkistukseen on kaksi mahdollisuutta: - Valmistele mittauskanava kalibrointia varten - Anturin nollaus HUOM! - suoraan (anturin sisäisestä) paikallisnäytöstä - virran mittauksella tähän tarkoitukseen varatuista liittimistä (katso ko. anturin käsikirja). - samat käsittelytoimenpiteet kuin ensimmäisessä tapauksessa Jos ympäröivä ilma ei ole puhdasta, ruiskuta ilmaa 60 l/h virtausvoimakkuudella suoraan anturille 25 sekunnin ajan «tekoilmapullolla» ja kaasun ruiskutusputkella tai kiinteällä etäkalibrointilaitteella tai 170 l/h virtausvoimakkuudella 1 min 45 s ajan kiinteällä etäkalibrointilaitteella. Kun anturin paikallisnäytössä tai virran ulostulolla (4-20 ma) oleva signaali vakiintuu, tee ANTURIN NOLLAUS anturin sisäisellä NOLLA-potentiometrillä (katso ko. anturin käsikirja). - Säädä sitten KONSEKUTIIVISESTI nolla-mitta mittauskanavan (merk. A kuva 27) NOLLApotentiometrillä kunnes MX52 näytöstä voidaan lukea NOLLA. - Anturin herkkyydensäätö: - ruiskuta kalibrointikaasu kaasun ruiskutusputkella (tai kiinteällä etäkalibrointilaitteella) samaan tapaan kuin tekoilmalle (nollaus). Kun mitta on vakiintunut (paikallisnäytössä tai anturin sisäisissä liittimissä (virran mittaus)), tuo anturin näyttöön viitekaasun väkevyyttä vastaava arvo tai vastaava virta (navoissa) anturin sisäisellä herkkyyspotentometrillä (katso ko. anturin käsikirja) (katso ensimmäisessä tapauksessa esitetty huomautus ja esimerkit) - Tuo sitten kalibrointikaasuarvo KONSEKUTIIVISESTI MX52-näyttöön mittauskanavan (merk. A kuva 27) herkkyyspotentiometrillä. - Lopeta kalibrointikaasun ruiskutus, odota mitan nollaantumista (MX52 näytössä). Paina sitten KALIBROINTI-näppäintä (merk. C kuva 27), jolloin keltainen vilkkuva led-merkkivalo sammuu ja «C»-merkki poistuu näytöstä. Nyt mittauskanava toimii normaalisti ja kalibrointi on päättynyt. 56

56 5.4. Mittauskanavan 4-20 ma ulostulovirran säätäminen 4 ma SÄÄTÖ - Nollan näyttöä varten - Tarkista1 4 ma virran ulostulo ja säädä se tarvittaessa 4 ma potentiometrillä: katso kuva 27 merk. B. 20 ma ULOSTULON SÄÄTÖ - Mitan näytön ja seuraavan kaavion mukaisesti: maksimiasteikko I = 4mA (0-DIV) + 16 ma x Näytetty jakoluku 100-JAKO - Tarkista 1 virran ulostulo ja säädä tarvittaessa 20 ma potentiometrillä (kuva 27 merk. B). 1 luku tapahtuu tekemällä suora kytkentä «tasavirta»-milliampeeria vastaavaan virran ulostuloon (ks. kuva 12). 57

57 6. HUOLTO MUISTUTUS Tässä kappaleessa kuvatut säädöt ja käsittelyt saa tehdä yksinomaan valtuutettu henkilö, sillä niillä on taipumusta vaikuttaa detektioturvallisuuteen Määräaikainen/Ennakkohuolto MX52 ohjausyksikössä MX52 ohjausyksikkö ei kaipaa tarkkaa valvontaa. MX52 keskuksella olevien mahdollisuuksien ansiosta on kuitenkin suositeltavaa testata laitteen perustoiminnot säännöllisin väliajoin: TEST-näppäimellä: kaikkien sähköluminesenssidiodien ja summerin moitteettoman toiminnon varmistaminen. «SIMULAATIO»-valikolla: näyttölaitteen, hälyttimien (DEL ja relet) kytkeytymisen, säätöjärjestelmien ja 4-20 ma virran ulostulon moitteettoman toiminnon varmistaminen. Vian aiheuttamisella (esim. linjavika irroittamalla yksi anturin johdin): «vika-asteiden» moitteettoman toiminnon varmistaminen Antureissa Antureiden kalibrointi on hyvä tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tapaus 1: Ilman sisäistä elektroniikkaa olevat anturit (CAPTEX, CEX800, CEX810...) Kun kysymyksessä ovat tämäntyyppiset anturit, nolla- ja herkkyyssäädöt on tehtävä MX52 keskuksella: KATSO KAPPALEESTA KALIBROINTI (5-3 Tapaus 1) ja toimi samaan tapaan. Tapaus 2: Sisäisellä elektroniikalla varustetut anturit (CTX50, CTX100, CTX870...) Kun kysymyksessä ovat tämäntyyppiset anturit ja määräaikaisessa huollossa, vain anturin käsittely on tarpeen = KATSO KAPPALEESTA KALIBROINTI (5-3 Tapaus 2) ja toimi samaan tapaan 58

58 HUOM! Olemme valmiit toimittamaan kalibrointikaasua tai tekemään vuosittaisen huoltosopimuksen (ennakkohuolto). Tämä asiantuntijoiden toimesta täytäntöönpantava sopimus takaa laitteiston moitteettoman toiminnan. Mitään säätöjä ei tarvitse tehdä INDUSTRIAL SCIENTIFIC-huoltojen välillä. Ylimääräiset vastuut eivät rasita käyttäjän huoltopalvelua Häiriöt: syyt ja korjaukset HÄIRIÖ SYY KORJAUS Näyttö sammuu ja merkkivalot eivät pala Vikamerkkivalo palaa (vilkkumatta) käynnistys/katkaisin on katkaistu-asennossa virransyöttövika verkko- tai vaihtovirrassa verkkosulakekatko tasavirtasulake (24 VDC) palanut sisäinen varoke + 24 VDC palanut aseta katkaisin asentoon käynnissä (merk. A kuva 26) tarkista syöttöjännite MX52 sisääntulolla ja tarvittaessa sähkökaapeissa. vaihda verkkosulakkeet (ks. merk. A kuva 5) vaihda MX52 takaosassa olevat 24 VDC sulakkeet (merk. B kuva 5) vaihda + 24 VDC sulake, joka sijaitsee syöttökortissa (merk. C kuva 5) HUOMIO Vaihda tilalle aina ehdottomasti samantyyppinen ja kokoinen sulake. huono sähkökytkentä telemittauslinjalla (johdin ja anturi) viallinen anturi anturityyppi ei ole mittauskanavan kokoonpanon mukainen negatiivinen siirtymä on liian suuri (yli 20 % mitta-asteikosta) tarkista kytkentä MX52 liittimestä ja anturin liittimestä. Tarkista, ettei ole oikosulkua tai telemittauskaapelin johtimien katkoja. korjaa tai vaihda anturi (ks. sisäinen elektroniikka tai kenno) kytke vastaavan mittauskanavan mukainen anturityyppi HUOMIO Mittauskanava tai linja ovat ehkä vioittuneet! tee kalibrointi anturilla ja sitten keskuksella tarvittaessa. Jos vika jatkuu, vaihda kenno 59

59 Vikamerkkivalo palaa (vilkkumatta) ja näytössä SUP Yksi DEL ei syty vaikka vastaava kynnysraja onkin ylitetty ja summeri ja rele ovat aktiivit Yksi hälytin on lauennut, LED palaa ja rele on aktiivi, mutta äänimerkkiä ei ole Äänimerkki katoaa 30 s kuluttua vaikka hälytyksiä onkin vielä Yksi hälytin kytkeytyy, mutta säätöjärjestelmät eivät aktivoidu kanava huollossa yli 30 min ajan aseta kanava normaalitoimintaan painamalla kalibrointinäppäintä (merk. C kuva 26) mitta on yli 100 % mittausasteikosta DEL on viallinen summerikatkaisin ei ole oikeassa asennossa summeria ei ole ohjelmoitu «käyttöön» summeri on ohjelmoitu toimimaan vain 30 sekunnin ajaksi. hälyttimen kuittaamiseksi, sammuta mittauskanava ja käynnistä se uudelleen (ohjelmoimalla) Jos vika jatkuu ja mitta ei vastaa todellisuutta: tee anturin kalibrointi. tee DEL-yleistestaus TESTnäppäimellä (kuva 26) ja jos LED ei vieläkään syty: vaihda ohjelmointi «Keskusohjelmointi»-valikolla (summeri kytkettynä) aseta summerikatkaisin (kuva 26) oikeaan asentoon jos haluat äänimerkin: vaihda ohjelmointi «Keskusohjelmointi»-valikolla (summeri kytkettynä?) jos haluat summerin soivan hälytysten ajan: vaihda ohjelmointi «Keskusohjelmointi»-valikolla (jatkuva summeri?) vialliset relet saata MX52 liittimen (kuva 12) relet oikosulkuun tai avaa ne (tilanteesta riippuen) ja jos säätöjärjestelmät toimivat normaalisti, korjauta kanavakortti valtuutetulla teknikolla. huono sähkökytkentä saata MX52 liittimen (kuva 12) relet oikosulkuun tai avaa ne (tilanteesta riippuen) ja jos säätöjärjestelmät eivät vieläkään toimi tarkista kytkennät MX52 liittimestä ja säätöjärjestelmästä. 60

60 Elektroninen anturi on «KALIBROINTI»-asennossa ja vastaava MX52 kanava pysyy normaalitoiminnassa: ei vilkkuvaa keltaista LEDmerkkivaloa MX52-aneiston etälataus tietokoneeseen ei ole mahdollista kanavaa ei ole ohjelmoitu toteamaan «Kalibrointi»-tilassa olevaa anturia huono sähkökytkentä kaapeli ei ole tyyppiä RS johdinta haluttaessa: muuta tämän kanavan ohjelmointia «Kanavan ohjelmointi»-valikolla ja valitse «cal detektio: kyllä» tarkista kytkennät MX52 liittimestä (merk. A kuva 6) ja tietokoneesta. Tarkista, että kaapeli on oikea vaihda kaapeli: käytä sopivaa kaapelia Etäkuittaus ei ole mahdollista huono sähkökytkentä tarkista kytkennät MX52 liittimestä (merk. B kuva 6) ja «painonapista» «painonappi» on viallinen vaihda «painonappi» Aineiston tulostus ESIMERKKI PC-TIETOKONE ORDINATEUR PC MX52 KIRJOITIN IMPRIMANTE PC/KIRJOITIN Cordon liaison PC liitäntäjohto / IMPRIMANTE PC/MX52 Cordon liaison liitäntäjohto PC/MX52 HUOMIO Tulostukseen on ehdottomasti käytettävä tietokonetta 61

61 6.3. Scrapping of MX52 Concerning the conservation, of the protection and the improvement of the quality of the environment, as well as for the protection of the health of the persons and the careful and rational use of natural resources, MX52 has to be the object of a selective collection for the electronic equipments and cannot be scrapped with the normal domestic waste. The user thus has the obligation to separate the MX52 of the other waste so as to guarantee that it is recycled in a sure way at the environmental level. For more details of the existing sites of collection, contact the local administration or the distributor of this product Vara- ja vaihto-osaluettelo NIMIKE VIITE Valmis virransyöttölohko Syöttökortti Rengasmainen muuntaja Verkkovirransyötön hidas sulake 2A Tasavirransyötön sulake 12,5 A Syöttökortin rele (DC) Yhteinen hälytysrele Verkon rele AC (110 VAC MIKRO-kortti Litiumparisto (mikrokortilla) «Mittauskanava»-kortti «Mittauskanava»-sulake hidas 630 ma sulake Hidas 125 ma sulake «Kanavan käyttöönotto»-rele «Mittauskanavan» hälytysrele Valmis pääkortti (ETU) Summeri Fluoresenssinäyttölaite Käynnistys/katkaisin Huoltoruuvitaltta HUOMIO Käytettyjen varaosien on ehdottomasti oltava alkuperäisiä INDUSTRIAL SCIENTIFIC varaosia, sillä muunlaisten varaosien käyttö vaikuttaa haitallisesti laitteiston turvallisuuteen. 62

62 7. KÄSIKIRJASSA VIITTEINÄ MAINITUT KUVAT 63

63 64 MX52 MITAT Kuva 1

64 65 YLEISKUVA ETUPROFIILI Kuva 2

65 YLEISKUVA TAKAPROFIILI Kuva 3 66

66 Fluoresenssinäyttölaite Syöttökortti Rengasmainen muuntaja Syöttömoduulin takakuva Mikrokortti 8 "mittauslinjakorttia", 2 kanavaa kussakin Kortin ulosvetokorvake Käynnistyskatkaisi n Käyttönäppäimist ö Summeri ETU- Parittoman kanavan liitin 2 mittauskanavan kortti Parillisen kanavan säädön potentiometri MX52 SISÄINEN KOKOONPANO Kuva 4 67

67 Rele 24 V 24V virransyöttö Syöttömoduulin takakuva Sulake 24 V Verkkovirtapistoke (sisäisen sulakkeen kanssa) 110 V verkkovirtarelet Yhteiset relet 24 V sulake, Merk. B Yhteisen relen lähtemät Maadoitusliitin SYÖTTÖKORTTI JA -MODUULI KUVA 5. 68

68 A B MIKROKORTTI KUVA 6. 69

69 Lähtöliitin Pariton kanava Parittoman anturisignaalin sulake Parittoman linjan sulake Lähtöliitin Parillinen kanava Relet Al1 ja Al2 Pariton kanava Kytkinkiskot: avoimet tai suljetut kytkimet Potentiometri Pariton kanava Kytkinkiskot: avoimet tai suljetut Potentiometri Parillinen kanava Relet Al1 ja Al2 Parillinen kanava Parillisen anturisignaalin MITTAUSKANAVAKORTTI sulake KUVA 7. Parillisen linjan sulake 70

70 Virransyöttöliitin "tasavirta" Bornier alimentation 24V RepD MX52 CE 24V Sulakkeet Fusibles secteur RepB 230V 50/60Hz 300VA 115V 50/60Hz 300VA 230V 115V T T 2A 4A Sulakkeet Merk. E Fusibles RepE DEF Prise alimentation Verkkovirtapistoke RepA Borne de Maadoitusliitin RepC Merk. C SYÖTTÖMODUULIN TAKAKUVA Kuva 8 Vue arriþre du module alimentation Figure 71

71 Pariton kanava (signaali): 1 (miinus): 2 (plus): 3 Pariton anuri Parillinen kanava Parillinen anturi VUE ARRIERE MITTAUSKORTIN D UNE CARTE TAKAKUVA DE MESURE CONNEXIONS ANTURIKYTKENNÄT POUR CAPTEUR Kuva 9. Fig 9. 72

72 Kortti MX52 Pariton kanava (signaali): 1 (miinus): 2 (plus): 3 Eksploosimetriset "SILTA"- anturit Parillinen kanava 4-20 ma - 3 johdinta anturit EKSPLOOSIMETRISTEN JA 4-20 ma 3 johdinta ANTUREIDEN KYTKENTÄESIMERKIT MX52 KESKUKSEEN Kuva 10 73

73 MX52 Carte MX52 kortti Voie impaire Pariton kanava V- V ma 2-johdinanturit Capteurs 4.20 ma 2 fils Parillinen Voie paire kanava Anturi 1 Capteur 1 Capteur 2 2 Anturi R=2x3.9K K en O // Capteurs Paloanturi incendie (Ionique (ioninen ou Optique) tai optinen) Huomaa: Note: La rúsistance vastus de 2.7K K O asetettava est Ó mettre en linjan bout de päähän ligne (viimeisessä (sur le dernier capteur anturissa = 3 au maximum) = enintään 3 HUOM! ATTENTION a la mittauskanavan configuration de la voie kokoonpano. de mesure 2 EXEMPLES CONNEXION CAPTEURS 4-20 ma 2-JOHDINANTUREIDEN JA PLAOANTUREIDEN 4.20 ma A 2 FILS ET CAPTEURS INCENDIE (IONIQUE OU OPTIQUE) Fig.11 (ioninen ja optinen (1)) KYTKENTÄESIMERKIT Kuva

74 Kortti MX52 Pariton kanava (signaali): 1 (miinus): 2 (plus): ma Anturi Ulostulovirta 4-20 ma Avoimet tai suljetut kytkimet Kytkin REL AL1 Kytkin REL AL2 Parillinen kanava (signaali): 1 (miinus): 2 Anturi (plus): ma Ulostulovirta 4-20 ma Avoimet tai suljetut kytkimet Kytkin REL Kytkin REL MITTAUSKANAVAKORTTI: LUOVUTUKSET TAKALIITTIMESSÄ Kuva

75 Anturin Liitin: Tyyppi A MX52 liitin 3xn panssarikaapeli enintään 6 Ω piirinä 2 ja 3 MX52 välillä (1) R= mittauskanavan elektronikkaa kuvaava kuormitus A-TYYPPISELLÄ LIITTIMELLÄ VARUSTETUNLIEKKIANTURIN KYTKENTÄ Kuva 13 76

76 Anturin Liitin: Tyyppi B MX52 liitin (1) 3xn panssarikaapeli enintään 6 Ω piirinä 2 ja 3 MX52 välillä (1) R= mittauskanavan elektronikkaa kuvaava kuormitus B-TYYPPISELLÄ LIITTIMELLÄ VARUSTETUN LIEKKIANTURIN KYTKENTÄ Kuva 14 77

77 Anturin Liitin: Tyyppi C MX52 liitin (1) 3xn panssarikaapeli enintään 6 Ω piirinä 2 ja 3 MX52 välillä (1) R= mittauskanavan elektronikkaa kuvaava kuormitus C-TYYPPISELLÄ LIITTIMELLÄ VARUSTETUN LIEKKIANTURIN KYTKENTÄ Kuva 15 78

78 Anturin Liitin: Tyyppi A tai C MX52 liitin Galvaaninen eristys (1) 3xn panssarikaapeli enintään 6 Ω piirinä 2 ja 3 MX52 välillä Huomautus: Anturin rele on käytettävissä paikallisesti. Galvaaninen eristys sijaitsee MX52 keskuksen välittömässä läheisyydessä. A-TAI C-TYYPPISELLÄ LIITTIMELLÄ VARUSTETUN LIEKKIANTURIN (UV/IR TAI IR3) LUOVUTTAMAN 4-20 ma SIGNAALIN KÄYTTÖESIMERKKI Kuva 16 (1) R= mittauskanavan elektronikkaa kuvaava kuormitus 79

79 Anturi Liitin: Tyyppi B DCvaravirransyöttö Anturi Liitin: Tyyppi A MX52 Liitin Huomautus: Virransyöttöpiiri Sarjapiiri Rele: yksinomaan viimeisessä anturissa (enintään 5) JOKO A- TAI B-TYYPPISELLÄ LIITTIMELLÄ VARUSTETUN JA DC-VARAVIRRANSYÖTÖLLÄ TOIMIVAN LIEKKIANTURIN KÄYTTÖESIMERKKI Kuva 17 80

80 Paikallinen liitäntärasia jossa virransyöttö + etäliitin (luokitellun alueen ulkopuolella) Anturin liitin: Tyyppi A V-SYÖT. MX52 liitin Galvaaninen eristys 2xn panssarikaapeli enintään 250Ω piirinä 1 ja 2 MX.. välillä 2xn panssarikaapeli enintään 17Ω piirinä 1 ja 2 anturin välillä ASENNUKSESSA OLEVIEN ALUEIDEN LUKUMÄÄRÄLLÄ MONINKERTAISTETTAVA ASENNUSTYYPIN YLEISKATSAUS Kanava MX.. PAIKALLIN EN Kanava MX.. LIITÄNTÄ RASIA + Kanava MX.. SIGNAALIN ETÄLIITIN - vain yksi anturi kussakin MX52 mittauskanavassa - anturin rele on käytettävissä paikallisesti - Galvaaninen eristys sijaitsee MX52 keskuksen välittömässä ANTUR I ANTUR I ANTUR I VÄLILIITÄNTÄRASIAN JA GALVAANISEN ERISTYKSEN KÄYTTÖESIMERKKI Kuva

81 MX52 liitin maatto maatto Ks. yksityiskohta Tässä asennossa 4-20 ma lähtösignaali Älä käytä tätä asentoa VENTOSTAT 2001 TYYPPISEN CO2-ANTURIN KYTKENTÄ KUVA 19 82

82 MX52 liitin Ventostat VT liitin Signaali 4-20 ma Napit Älä koske VENTOSTAT VT TYYPPISEN CO2-ANTURIN KYTKENTÄ KUVA

83 MX52 mittauskanavakortin pistokeliitännät Räjähtävä ilmapiiri Si-suojarajapiiri (leikkain) Tyyppi MLTJ87S+ Anturi CTX/COX 100 Liitin (muu anturi) Räjähtävä ilmapiiri Si-suojarajapiiri (leikkain) Tyyppi Z787/EX Anturi CTX/COX 100 Liitin (muu anturi) ANTUREIDEN KYTKENTÄESIMERKKI Si-SUOJARAJAPIIRIN KANSSA KUVA

84 MX52 kortti (Signaali) 1 (Miinus) 2 (Plus) 3 Liitin Muut kuin ISC-OLDHAM 4-20 ma anturit, 3 johdinta (Signaali) 1 (Plus) 3 Liitin Muut kuin ISC-OLDHAM 4-20 ma anturit, 2 johdinta MUUT KUIN ISC-OLDHAM 4-20 ma ANTURIT (virransyöttö MX52 keskuksella) Kuva

85 MX52 kortti Anturi TOX 1 Anturi TOX 2 KAHDEN CTX300 "pysäköinti-co" ANTURIN «RINNAKKAIS»- KAAPELOINTIESIMERKKI (enintään 5) Kuva

86 MX52 kortti Pariton kanava Sireeni Relekytkin AL1 Relekytkin AL2 Parillinen kanava Magneettiventtiili ULKOISTEN OSIEN KYTKENTÄESIMERKKI YHDEN MITTAUSKANAVAN HÄLYTTIMIEN 1 JA 2 RELEKOSKETTIMILLE Kuva

87 MX52 kortti Pariton kanava Tallennin Parillinen kanava 4-20 ma Ulostulovirta YHDEN TALLENTIMEN 2 TULOA - KYTKENTÄESIMERKKI KAHDEN MITTAUSKANAVAN 4-20 ma ULOSTULOLLE Kuva

88 Fluoresenssinäyttölait e Kanava 1, merk. Kanava 3 Käyttöönotto Käyttönäppäimistö, merk. D KUITTAUS TESTI VIKA VAIHT. KELP Käynnistyskatkaisin, merk. A Ohjelmointinäppäin, merk. B Kalibrointinäppäi n, merk. C Summeri pois Interrupteur Summeri Summerikatkaisi n Summeri käytössä Kanava 2 Kanava 4 PERUSKÄYTTÖOSAT KUVA

89 Säädön potentiometri ANTURILLE Nolla Herkkyys Ulostulovirran 4-20 ma säätö Pariton kanava Parillinen kanava Anturi 4-20 ma ulostulovirta MITTAUSKANAVA POTENTIOMETRIEN ISTUTUS ETEEN KUVA

90 Nasta n Liitäntä RS232 Jos haluat käyttää liitäntää RS485, kytke uros DB9 «tulppa»-liitin DB9-naarasliittimelle (sisäinen raksi 3 ja 4 välillä) SARJAN MX52 KYTKENTÄLIITTIMEN NASTOITUS (MERK A - KUVA 6) KUVA

91 Etäkuittaus RS 485 ulostulo (l) panssaroitu tai ei (1) ehdottomasti panssaroitu, jos galvaaninen eristys molemmissa päissä MX52 TAKAOSASSA SIJAITSEVIEN LIITTIMIEN KYTKENNÄT : KUVA 29 (MIKROKORTILLA) 92

92 8. YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT VALMISTAJA INDUSTRIAL SCIENTIFIC ARRAS FRANCE KOTELOINTI - Mitat: kehys 3U 19 - Käyttötarkoitus: mittauskeskus - Kapasiteetti: 16 mittauskanavaa - Mittaus: keskeytymätön - Varastointilämpötila: - 20 C C - Käyttölämpötila: - 10 C C - Suhteellinen kosteus: 0-95 % ei-kondensoitunut VALOMERKIT - Fluoresenssinäyttölaite, 2 riviä, 16 merkkiä - 80 sähköluminesenssidiodia (käyttöönotto, kaasuhälyttimet, viat) VIRRANSYÖTTÖ VAC (optio) VAC VDC - Tehonkulutus: 300 VA tai 240 W 93

93 MITAN SISÄANTULOT - Panssarikaapelis, jossa 2 tai 3 aktiivia johdinta anturityypistä riippuen - Piirivastus: - EKSPLO 3 johdinta: 32 Ω (1000 m + johto 1,5 mm² 20 C) ma 2 johdinta: 64 Ω (2000 m + johto 1,5 mm² 20 C) ma 3 johdinta: 32 Ω (1000 m + johto 1,5 mm² 20 C) RELET - 2 itsenäistä hälytysrelettä/kanava - 1 yhteinen hälyttimen 3 rele, tai äänimerkin siirto - 1 yhteinen vikarele SIGNALI - Analoginen 4-20 ma/kanava, maksimi kuormausvastus = 600 Ω - Sarja: RS 485 / 232 J BUS, yhteinen MUUTA Hälytyksen etäkuittauq STANDARDIT Euroopan CEM direktiivin ja pienjännitedirektiivien EN 50054, 50081ja mukainen CE-merkintä 94

94 9. RÄJÄHTÄVISSÄ ILMAKEHISSÄ KOSKEVAA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET EU-DIREKTIIVIN ATEX 94/9/CE MUKAISESTI Detektiokeskus MX52 on tarkoitettu räjähtävien kaasujen ja hapen mittaamiseen, se täyttää räjähdysilmakehiä koskevan EU-direktiivin ATEX 94/9/EC vaatimukset INERIS- laitoksen testaaman metrologisen suorituskykynsä ansiosta keskus MX52 liitettynä INDUSTRIAL SCIENTIFICIN CEX300- detektoreihin ja OLC/OLCT 20, 40, 50, 60 -sarjan detektoreihin on luokiteltu turvalaitteeksi. Keskus voi näin auttaa vähentämään räjähdysvaaraa ulkoisiin elimiin lähettämiensä tietojen ansiosta. Laitteiden asennuspaikan vastuuhenkilön tulee ottaa huomioon seuraavissa kappaleissa kuvatut tiedot ja noudattaa niitä. On tutustuttava EU -direktiivin ATEX 1999/92/CE vaatimuksiin, jotka koskevat räjähtäville ilmakehille alttiina olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä Luokitelluille alueille tehtävien mekaanisten asennusten ja sähköasennusten vaatimukset Laitteistoa tulee käyttää voimassa olevia normeja noudattaen, erityisesti normeja EN , EN , EN Keskusta MX52 ei saa asettaa alttiiksi voimakkaalle mekaaniselle tärinälle ja se täytyy asentaa turvalliselle alueelle kauas räjähtävistä ilmakehistä. On välttämätöntä tutustua alla mainittujen kaasudetektorien käyttö- ja käyttöönotto-ohjeisiin kappaleessa Räjähtävissä ilmakehissä koskevaa käyttöä koskevat erityisvaatimukset EU-direktiivin ATEX 94/9/CE mukaisesti Luonnostaan vaarattomien laitteiden suhteen on muistettava, että tällaisten laitteistojen vastuuhenkilöä kutsutaan järjestelmän suunnittelijaksi, ja hänen laadittava järjestelmäasiakirja, joka osoittaa, että detektorin syöttökaapelijärjestelmä luonnostaan vaaraton kokonaisuus. On tutustuttava luokan II normiin EN ja luokan I normiin EN Metrologiset ominaisuudet Keskus täyttää seuraavien EU-normien vaatimukset: Räjähtävien eksplokaasujen detektorit: EU-normi EN ja EN metaanikaasulle (kalibrointikaasu), propaanille ja vedylle (reaktiokäyrää noudattavat kaasut), kun keskusta käytetään kaasudetektorin CEX300 kanssa ja myös OLC/OLCT 20, 40, 50, 60- sarjan detektorien kanssa. Jos keskusta käytetään muuntyyppisten anturien kanssa, jotka antavat mittausvirtana 4/20 ma, niiden täytyy olla Atex- direktiivin 94/9/CE liitteen II kappaleen 1.5 mukaisia, ja niiden ominaisuuksien täytyy olla yhteensopivia (katso keskuksen lähetyskäyrää). EU-normi EN

95 Happikaasudetektorit: EU- normi EN 50104, kun keskusta käytetään kaasudetektorien OLCT 20, 40, 50 ja 60 kanssa. Jos keskusta käytetään muuntyyppisen kaasudetektorin kanssa, jonka antama mittausvirta on 4/20 ma, sen täytyy olla Atex- direktiivin 94/9/CE liitteen II kappaleen 1.5 mukainen, ja sen ominaisuuksien täytyy olla yhteensopivia (katso keskuksen lähetyskäyrää). EU-normi Muiden kuin INDUSTRIAL SCIENTIFICin detektorien kytkeminen keskukseen MX52 Kuten edellä selostettiin, käyttäjä, joka haluaa liittää muita kuin INDUSTRIAL SCIENTIFICin detektoreja, tulee varmistaa, että ne ovat yhteensopivia keskuksen kanssa, jotta kokonaisuutta voi pitää turvalaitteena Keskuksen lähetyskäyrät sen ollessa konfiguroitu % LEL Seuraava käyrä näyttää keskuksen vastauksen mitta-arvona ja näyttää vikojen käsittelyn detektorin lähettämän sisääntulovirran perusteella. Jos käyttäjä haluaa yhdistää keskukseen MX52 jonkin muunmerkkisen kuin INDUSTRIAL SCIENTIFICin detektorin, hänen on varmistettava, että lähetyskäyrä on yhteensopiva keskuksen sisääntulon ominaisuuksien kanssa, jotta detektorin lähettämä tieto tulisi tulkituksi oikein. Keskuksen on myös annettava riittävästi syöttövirtaa ottaen huomioon kaapelissa tapahtuva jännitteen lasku. Näyttö % LEL YLI 100 % LEL Virhe 0% LEL - 17,5 % 1,2 ma 4 ma Virhe 20 ma Detektorin antama signaali ma Huomio: Kun mittaus on > = 100 % räjähtävyyden alarajasta (LEL), mittauskeskus tallentaa asteikon ylityksen, kanavat siirtyvät hälytys- ja vikatilaan. Näiden tilojen palauttaminen normaalitilaan tapahtuu manuaalisesti ja se on käyttäjän vastuulla, jonka on noudatettava kohteen turvallisuusmääräyksiä. Palautus täytyy vahvistaa keskuksen lähettämällä viestillä tai kunnossapitotoimenpiteen avulla. 96

96 Keskuksen lähetyskäyrät konfigurointi % HAPPI Seuraava käyrä kuvaa keskuksen vastausta mitatun arvon ja virheiden suhteen, se on suhteessa detektorin lähettämän sisääntulovirran arvoon. Jos käyttäjä haluaa yhdistää keskukseen MX52 jonkin muunmerkkisen kuin INDUSTRIAL SCIENTIFICin detektorin, hänen on varmistettava, että lähetyskäyrä on yhteensopiva keskuksen sisääntulon ominaisuuksien kanssa, jotta detektorin lähettämä tieto tulisi tulkituksi oikein. Keskuksen on myös annettava riittävästi syöttövirtaa ottaen huomioon kaapelissa tapahtuva jännitteen lasku. Näyttö tilavuus% O2 36,0% 30,0% Virhe 0,0-5,3 % 1,2 ma 4 ma Virhe 20 ma 23,2 ma Detektorin antama signaalima Virransyötön ja vastuksen ominaisuudet Napojen 2 ja 3 välillä saatavilla oleva maksimivirta: 350 ma 21 V. Napojen 2 ja 3 välillä oleva maksimijännite tyhjänä: 30 V Vastus (ilman räjähdysturvarajaa) napojen 1 ja 2 välillä: 47 ohmia Huom: Nämä tiedot pätevät vain muihin kuin INDUSTRIAL SCIENTIFICin detektoreihin. Jos erilaisia tyyppejä sekoitetaan keskenään, on otettava yhteyttä INDUSTRIAL SCIENTIFICiin, jotta saadaan tietää, onko yhdistäminen mahdollista tehdä MERKINNÄT INDUSTRIAL SCIENTIFIC 0080 II 2 (G) INERIS 04ATEX

97 98

98 99

99 TURVALLISUUSAMMATTILAISEN LUOTETTAVUUSTAKUU! Katso myyntiehdoista TAKUU LUOTETTAVUUS - VALVONTA Tyytyväisyytesi on ensimmäinen huolenaiheemme. Tämä näkyy laitteiston luotettavuudessa ja teknisessä palvelussamme. Luotettavuuden olennaisin ehto on tuotannon laadukkuus. Tämä taataan valmistuksen aikana, valmistuksen päätyttyä ja juuri ennen toimitusta tapahtuvilla tiukoilla tarkistuksilla (kaikki toimitetut laitteistot on kokoonpantu tarpeittesi mukaisesti), jolloin käyttöönoton yhteydessä säästetään aikaa ja rahaa. KÄYTTÖÖNOTTO Kun annat laitteistosi käyttöönoton ammattitaitoisten teknikkojemme huoleksi, saat varmuuden lisäturvallisuudesta: tutki luetteloa edustusliikkeistä RANSKASSA ja ulkomailla. KORJAUSPALVELU SIJAINTIPAIKALLA HUOLTO- JA VARAOSAPALVELUMME tarjoaa korjauspalveluja nopeasti työmaalla. Tämä on mahdollista edustusliikkeiden oivallisten sijaintipaikkojen johdosta. Soita INDIGO-numeroon kun tarvitset Huolto- ja varaosapalveluja: Puh KORJAUS TEHTAALLA Kaikki ne korjaustyöt, joita ei voida tehdä työmaalla: AMMATTITAITOISET TEKNIKOT ovat välittömästi valmiita korjaamaan tehtaalle (ARRAS - RANSKA) lähetetyn laitteiston. INDUSTRIAL SCIENTIFIC lupaa rajoittaa laitteiden seisotusajan mahdollisimman lyhyeksi. HUOLTOSOPIMUS Jotta laitteisto vastaisi ilmoitettuja suorituskykyjä, suojaa itsesi ja henkilökuntasi SÄÄNNÖLLISELLÄ HUOLLOLLA! INDUSTRIAL SCIENTIFIC on HUOLTOSOPIMUSTARJOUSTEN osaaja: * Yksi tai useampi tarkastus vuodessa, kaiken kattava takuu tai osatakuu. * Kestosopimus. * Sisältää mittauskeskusten säädön, laitteiden kalibroinnin ja säätöjärjestelmien tarkistuksen. 100

100 KOULUTUS INDUSTRIAL SCIENTIFIC :lla on kaiken kattava KOULUTUS-palvelu: opettajainsinöörejä, kokoussaleja, harjoittelulaitteistoja, tietotekniikkalaitteita ja näyttöpäätteitä jne. Olet varma, että henkilökunta saa KAIKEN TARVITTAVAN PERUSTIEDON käytöstä ja huollosta sekä mahdollisesti koko valikoimastamme. INDUSTRIAL SCIENTIFIC järjestää OHJELMOITUJA KOULUTUSTILAISUUKSIA (1 viikko) pääkonttorin tiloissa (ARRAS RANSKA). Silti erikoiskoulutusta voidaan järjestää joko pääkonttorimme tiloissa tai yhtiösi tiloissa. LAATU Koska ISO standardin noudattaminen taataan, käyttäjä voi huoletta luottaa INDUSTRIAL SCIENTIFIC LAATUUN. EDUT INDUSTRIAL SCIENTIFIC :lla on edustusliikkeitä (7) ympäri Ranskaa: kaupallisia ja teknisiä edustustoja. sihteeristöjä, SÄÄNNÖLLISESTI KOULUTTETTU tehokas tekninen henkilöstö. Tietokoneistettu varaosavarasto. INDUSTRIAL SCIENTIFIC hyödyntää kaikkia nykyaikaisia viestintäkeinoja: , fax ja INTERNET INDUSTRIAL SCIENTIFIC osallistuu kaikkiin suuriin tapahtumiin: paikalliset, kansalliset ja kansainväliset MESSUT. 101

101 102

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla:

Tehdäksesi tämän: Paina tämä: Sivulla: Käyttöohje Pikaohje Seuraavassa taulukossa on perusominaisuuksia aakkosjärjestyksessä ja näppäimet niiden käyttöön. Perässä näet myös sivunumerot halutessasi lisätietoa. HUOMAA: Joitakin ominaisuuksia

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot