Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen"

Transkriptio

1 Palvelutoiminnan johtaminen Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä Raportointi Asiakaspalaute Ydinprosessit terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Asetusten muk. terveystarkastukset (Sätky) Hoitoprossesit Yhteyden -otto Hoidon tarpeen arviointi Sähköinen asiointi (esim. ehta) Puhelin Itsehoito Rokotukset Matkailuneuvonta Seksuaalineuvonta Elämäntapaohjaus Päihdetyö Ajanvarausten hallinta Esitiedot Ensikäynti Tutkimus Hoito Jatkohoito ja kuntoutus Perusvastaanotot Yleisterveys Erikoisalakohtaiset vastaanotot Gynekologia Mielenterveys Ihotaudit Suunterveys Erikoishammaslääketiede Terveysviestintä Ryhmätoiminta Jatkohoito tai hoidon päättäminen Hoitoyhteenveto (sisäinen / ulkoinen) Tapaamisessa Terapiavastaanotot Puheterapia Fysioterapia Ravitsemusterapia Yksilöllinen terveysneuvonta Sähköiset hoitoprosessit Verkossa toteutettavat hoidot (esim. verkkoterapia) Omahoito Yhteisöterveyden edistäminen Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Opiskeluyhteisötyö Ydinprosesseja tukevat sisäiset prosessit Laboratorio Kuvantaminen Kuulontutkimus Palveluiden ja materiaalin hankinta- ja logistiikkapalvelut Välinehuolto Laskutus Asian- ja asiakirjanhallinta Turvallisuus ja laatu Oikeusopillinen asiantuntemus Tukiprosessit IT Kiinteistöt ja tilat Ostopalveluiden hallinta

2 Yhteydenotto ja hoidontarpeen arviointi (YTS, STS ja MTS) Yhteydenotto Hoidon tarpeen arviointi Ajanvaraus Esitiedot Potilastoimisto 1. Ottaa yhteyttä ajanvaraukseen 2. Vastataanko puhelimeen? 3. Onko opiskelijalla oikeus YTHS:n palveluihin 4.2. saa tiedon 4.1 Tiedota opiskelijaa 4. Onko oikeus? 5. Tarkista opiskelijan tiedot järjestelmästä 6. Löytyvätkö ja ovatko ne ajantasalla? 6.1. Lisää/päivitä opiskelijan perustiedot 7. Arvioi opiskelijan hoidon tarve 8. Vaatiiko takaisinsoittoa 9. Lisää opiskelija oikeaan takaisinsoittojonoon 8.1 Arvioi hoidon tarve saa tiedon saa tiedon Tiedota opiskelijaa 8.2 Tarvitaanko hoitoa? 8.3. Arvioi hoidontarpeen luonne kiireellisyys 13.2 saa tiedon vastaanottaa kutsun hoitokäynnille ja pyynnön täyttää esitietolomake 8.4 Tarkista onko vapaita kiireellisyysastetta ja hoidon luonnetta vastaavia aikoja? 8.5 Varaa aika, tiedota häntä ja pyydä täyttämään esitiedot 17. vastaanottaa vahvistuksen ajanvarauksesta ja esitietolomakkeita täytettäväksi 18. täyttää ja tallentaa esitietolomakkeen Takaisinsoittava henkilö 10. Soita opiskeilijalle Ohjaa itsehoitoihin tai oikean tiedon lähteelle 11 Tarvitaanko hoitoa? 12. Arvioi hoidontarpeen luonne ja kiireellisyys 13.1 Ohjaa opiskelija ulkopuolisiin palveluihin 13. Onko päivystykselline n tilanne 14. Tarkista onko vapaita kiireellisyysastetta ja hoidon luonnetta vastaavia aikoja? 15.1 Anna paikka hoitojonosta (tai ohjaa opiskelija ulkopuolele) ja tiedota opiskelijaa 15. Onko vapaita aikoja? 16. Varaa aika, tiedota häntä ja pyydä täyttämään esitiedot Dokumentit n perustiedot HTA kirjaamiset PTJ:ään Ilmoitus varatusta ajasta Esitiedot

3 Ajanvaraus verkossa 1. tulee YTHS:n verkkopalveluun 2. Onko opiskelijalla tiketti ajanvaraukseen? 3. kirjautuu 4. Varaa itselleen sopivan ajan 6. vastaanottaa tiedon ajanvarauksesta Ajanvaraus ehta 2.1 Järjestelmä näyttää ajanvarauksen piirissä olevat hoitopolut 2.2 Löytyykö omaa tarvetta vastaavaa sähköisen ajanvarauksen piirissä olevaa hoitopolkua? 2.3 läpikäy sähköisen hoidontarpeen arvioinnin Verkkosivut ohjaavat opiskelijan soittamaan YTHS:n puhelinpalveluun ohjataan oikean tiedon lähteelle Potilaalla ei oikeutta varata aikaa 2.4 Sähköinen järjestelmä arvioin hoidon tarpeen vastausten perusteella ohjataan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle Hoidon tarve ei YTHS:n palveluiden piirissä 2.5 ohjataan sähköiseen ajanvaraukseen lla on oikeus varata aika 5. Ajanvaraustilanne päivittyy ja automaattinen viesti ajanvarauksesta lähtee

4 Ajan peruuttaminen tai muuttaminen Ajanvaraus Ajanvaraus 1. Puhelu ajanvaraukseen ja 2. Onko muutos maksullinen? Ajan peruuttaminen tai muuttaminen 1. Kirjaudu verkkopalveluun 2. Lähetä peruutusmaksu 2. Peru tai muuta aika 3. Onko muutos maksullinen? 3. Päivitä ajanvaraustilanne 4. Laskuta asiakasta 4. saa tiedon ajan peruuttamisesta tai muuttamisesta 6. saa tiedon ajan peruuttamisesta tai muuttamisesta 5. Tiedota opiskelijaa ajan peruutuksesta tai muuttamisesta

5 Hoitokäynnin peruskulku (YTS ja STS) Ensikäynti Tutkimus Hoito 1. ilmoittautuu 10. Varaa aika laboratorioon ja/tai kuvantamisyksikköön 11. käy laboratoriossa ja/tai kuvantamisyksikköön 15. Saa tarvitsemansa kirjalliset hoitotiedot Terveydenhuollon ammattihenkilö 2. Kirjaa tulosyy 3. Käy läpi opiskelijan antamat esitiedot 4. Haastattele potilas, tutki hänet ja kirjaa nykytila 5. Onko tarvetta konsultaatiolle 7. Onko tarve laboratoriotutki mukselle tai kuvantamiselle 8. Kirjaa lähete laboratoriotutkimukse en tai kuvantamisyksikköön 9. Pitääkö varata aika vai voiko käydä heti 12. Tee Diagnoosi ja kirjaa se 13. Tee hoitosuunnitelma, toteuta tarvittava hoito ja kirjaa se 14. Päätä tutkimusja hoitojakso ja kirjaa siitä yhteenveto Konsultoiva terveydenhuoll on ammattihenkil ö 6. Antaa konsultaatiovastauk sen Dokumentit Konsultaatio lähete Konsultaatio palaute laboratoriolähete kuvantamislähete laboratorioalaute tuloksista kuvantamisoalaute tuloksista Diagnoosi Tutkimukset Toimenpiteet Omahoitosuunnitel ma Hoitosuunnitelma Toimenpide

6 Mielenterveyden tutkimusjakso Ensikäynti Tutkimus Hoito 1. Prosessi alkaa: lle on tehty HTA ja hänet on ohjattu sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle Varaa aika laboratorioon ja/tai kuvantamiseen käy laboratoriossa ja/tai kuvantamisessa Potilas saa tiedon lähetteestä kunnalliseen erikoissairaanhoitoon Potilas saa lähetteen tai tiedon ajasta psykologille/ psykiatrille/yleislääkärille tai tai hoito jatkuu perustasolla (yleislääkäri, terveydenhoitaja) 18. Saa tarvitsemansa kirjalliset hoitotiedot 2. Vastaanottav a taho Psykologi tai psykiatrinen Psykiatri Yleislääkäri Terveydenhoitaja sairaanhoitaja Psykiatri Yleislääkäri Terveydenhoitaja 3. Kirjaa tulosyyn 4. Käy läpi opiskelija esitiedot Psykologi tai psykiatrinen sairaanhoitaja 2.1 Kirjaa tulosyyn 2.2. Kirjaa tulosyy 2.3 Kirjaa tulosyy Käy läpi opiskelijan esitiedot Käy läpi opiskelija täyttämät esitiedot Käy läpi opiskelija täyttämät esitiedot 5. Haastattelee potilasta ja kirjaa nykytila sairaanhoitaja haastattele potilaan ja kirjaa tiedot päätelmineen Tutkii potilasta ja kirjaa nykytila Tutki potilas ja kirjaa nykytila 6. Jatketaanko hoitoa Jatketaanko hoitoa 7. Tarvitaanko lääkärin arviota esim. somaattinen tila, diagnoosi, lääkitys tai kelan kuntoutustarve 7.1 Työpari yleislääkäri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA 7.2 Psykiatri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA tarvittaessa 8. Tarvitaanko psykologin konsultaatiota? 8.1 Psykologi: anna konsultaatio tutkimuskäyntiä Onko tarve laboratoriotutki mukselle tai kuvantamiselle Pitääkö varata aika vai voiko käydä heti? Tutkimuskäynte jä Otetaanko terveydenhoi taja mukaan prosessiin? 10. Tarvitaanko psykologin neuvontajaksoa Kirjaa vastaus konsultaatiopyy ntöön Pyydä konsultaatio psykologilta Konsultoidaa nko psykologia tai psykiatria Pyydä konsultaatio psykiatrilta 10.1 Siirrä opiskelija psykologille neuvontajaksoll e Kirjaa konsultaatiovas taus Päivitä hoitosuunnitel maa Päivitä hoitosuunnitel maa Tarvitaanko Kelan psykoterapiakuntoutusa rviota psykiatrilta? Varaa psykiatrin aika Kelan psykoterapiakunt outusarviota varten Psykiatri ottaa kantaa potilaan hoitoon ja kuntoutusta rpeesee 11. Onko hoitoa syytä jatkaa? Jatketaanko tutkimusta/ hoitoa? Siirrä opiskelija psykologille neuvontajaksoll e Tarvitaanko psykologin neuvontajakso a 12. Alustava hoitosuunnitelma. Varaa aika lääkärille. Psykiatri Tarvitaanko lääkärin arviota esim. somaattinen tila, diagnoosi, lääkitys tai kelan kuntoutustarve Yleislääkäri vai psykiatri? Yleislääkäri Yleislääkäri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA Psykiatri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA tarvittaessa tutkimuskäyntiä Tee Diagnoosi ja päivitä hoitosuunnitelma Onko hoitoa syytä jatkaa? Psykiatri Alustava hoitosuunnitel ma. Varaa aika lääkärille Yleislääkäri vai psykiatri? Yleislääkäri Yleislääkäri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA Psykiatri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA Siirretäänkö perusterveydenhuollon MT erityispalveluihin? Jatketaanko tutkimusta/ hoitoa 13. Yleislääkäri: tekee diagnoosin ja ottaa kantaa. Esim. somaattinen tila, diagnoosi, kannanotto hoitoon, kuntoutustarve, SVA Jatketaanko hoitoa YTHS:llä? Jatketaanko hoitoa YTHS:llä? Jatkuuko tutkimus/hoito psykiatrilla? 14.1 Kirjaa vastaus konsultaatiopyy ntöön 14. Konsultoi tarvittaessa psykologia/ psykiatria 14.2 Kirjaa vastaus konsultaatiopyy ntöön tutkimuskäyntiä 15. Päivitä hoitosuunnitel ma Kirjaa ulkoinen lähete Kirjaa sisäinen lähete Kirjaa ulkoinen lähete Kirjaa sisäinen lähete Onko hoitoa syytä jatkaa? 16. Tee hoitosuunnitelma, toteuta tarvittava hoito ja kirjaa se Kirjaa käyntikerran tiedot päätelmineen Tee hoitosuunnitel ma, toteuta tarvittava hoito ja kirjaa se Tee hoitosuunnitel ma, toteuta tarvittava hoito ja kirjaa se 6.1 Kirjaa käyntikerran tiedot päätelmineen 17. Päätä tutkimus- ja hoitojakso ja kirjaa siitä yhteenveto Päätä tutkimus- ja hoitojakso ja kirjaa siitä yhteenveto Kirjaa käyntikerran tiedot päätelmineen Päätä tutkimus- ja hoitojakso ja kirjaa siitä yhteenveto Päätä tutkimus- ja hoitojakso ja kirjaa siitä yhteenveto Kirjaa käyntikerran tiedot päätelmineen Dokumentit Esitietolomake Konsultaatio lähete Konsultaatio palaute laboratoriolähet e kuvantamislähe te laboratorioalaut e tuloksista kuvantamisoala ute tuloksista Diagnoosi Hoitosuunnitel ma Tarkennus: Esitiedot täydennetään haastattelemall a potilasta. Tarkennus: Lääkärit kirjaavat työdiagnoosin käyttäen ICD-10 koodistoa. Muut terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat ICPC-2 koodistoilla työstatuksen

7 Muut hoitokäynnit Terveydenhuollon ammattihenkilö 1. Lähete hoitoa antavalle ammattilaiselle 2. Varaa ajan 3. Ilmoittautuu vastaanotolle 9. Saa tiedot hoitokäyntiin ja jatkotoimenpiteisiin liittyen Hoidon antava ammattilainen 4. Haastattele opiskelija 5. Hoito 6. Toimenpiteiden kirjaaminen 7. Päättyykö hoitojakso? 8. Kirjaa loppumerkinnät

8 Sähköinen terveyskysely Terveydenhoita ja 1. Suunnittele lähetysaikataulu 2. Lähetä kyselyt opiskelijoille 4. Lue vastaus, muodosta palaute Vuoden opiskelija täyttää sähköisen terveyskyselyn 5. Vastaanota palaute 6. Ajanvaraus (tarvittaessa) Dokumentit Kyselyt lähtevät asiointitilin kautta Samalla muodostuu tilastoja raportointijärjestel mään

9 Laboratorio Laboratorio tai terveydenhoitaja Erikoislääkäri, lääkäri, terveydenhoitaja Ulkopuolinen taho 1. Lähete laboratorioon (kaikissa kiireellisyystilanteissa) 2. Otetaanko labra YTHS:ssä vai ulkoiselta palveluntarjoajalta ulkoinen 2.2. Ulkoinen taho ottaa labranäytteet YTHS 2.3 Analysoiko itse? 2.5. TH kirjaa vastauksen PTJ:ään ja tulokset siirtyvät lääkärin henkilökohtaiseen boksiin 2.4. Ulkoinen toimija Lähettää paperiversiona vastauksen 3. Ajanvaraus (tarvittaessa) 4. Esivalmisteluohjeet (tarvittaessa) 5. Ilmoittautuminen 6. Tarkistaminen, että esivalmistelyohjeita noudatettu 7. Ottaa näytteen ja tarroittaa sen 8. Näytteen esikäsittely 9. Analysoidaanko näyte YTHS:ssä vai ulkopuolella Ulkopuolinen 9.1. Näytteiden lähettäminen YTHS 10. Muodostetaanko työjono automaattisesti vai käsin Käsin Automaattisesti 10.1 Laitetaan näyte työjonoon 11. Analysoi näyte ja näyte siirtyy automaattisesti työjonoon 10.2 Analysoi näyte 12. Tarkistetaan vastaukset ja hyväksytään työjono 13. Saa tuloksen PTJ:hin henkilökohtaiseen boksiin (sama kuin kuvantamisella) 14. Kuittaa nähneensä laboratoriotuloksen 15. Lähetä palaute sähköisesti (asiointitili) tai soita 16. saa palautteen Yhdistyneet Medix Laboratoriot YML Analysoi ja lähettää paperiversiona vastauksen 9.2. Näytteen analysointi yms.

10 Kuvantaminen Hammaslääkäri/ erikoishammaslääkärit 1. Lähete kuvantamiseen (kaikissa kiireellisyystilanteiss a) 2. Otetaanko kuva YTHS:ssä vai ulkoiselta palveluntarjoajalta YTHS 14. Saa kuvan ja lausunnon (jonoon, jossa kaikki hänen lausunnot) 15. Kuittaa nähneensä lausunnon, jolloin poistuu jonosta 16. Terveydenhuollon ammattihenkilö lähettää palautteen Radiologi Kuvantaminen Ulkopuolinen palveluntarjoaja 3. Pitääkö varata aika? 2.3 Vastaus kirjataan ja tieto siirtyy ammattilaisen työjonoon. 4. Ajanvaraus 5. Esivalmisteluohjeet 6. Ilmoittautuminen 7. Vastaanottaa lähetteen 8. Aikaisempien kuvien ja lausuntojen katsominen ja tarkistaminen, että esivalmistelyohjeita noudatettu 9. Kuvan ottaminen 10. Kuvan tarkastaminen, merkitseminen otetuksi ja kirjausten tekeminen 11 Lähettäminen kuva-arkistoon (YTS: Agfa impax, STS: Digora 2D) 12. Siirrä tutkimus radiologin työonoon 13. Tekee lausunnon 17. saa palautteen Ulkopuolinen palveluntarjoaja 2.1 Vastaanottaa lähetteen ja toteuttaa tutkimuksen 2.2 Lähettää lausunnon ja kuvat YTHS:lle

11 Kuulontutkimus Yleislääkäri, erikoislääkäri tai terveydenhoitaja 1. Lähete kuulontutkimukseen 2. Tehdäänkö tutkimus YTHS:ssä vai ulkoisella palveluntarjoajalla 8. Vastaanottaa kuulontutkimuksen henkilökohtaiseen työjonoonsa 9. Kuittaa nähneensä lausunnon, jolloin poistuu jonosta YTHS 3. Ajanvaraus 4. Ilmoittautuminen Kuulontutkimus Ulkopuolinen palveluntarjoaja 2.3 TH kirjaa vastauksen PTJ:ään ja tulokset siirtyvät lääkärin henkilökohtaiseen työjonoon 5. Aikaisempien tulosten katsominen, esitietojen haastattelu 6. Tutkimus ja arvojen kirjaaminen 7. Tuloksen kirjaaminen (kuuloluokka ja audiogrammi automaattisesti) Ulkopuolinen palveluntarjoaja 2.1 Vastaanota lähete tekee tutkimuksen 2.2 Lähettää palautteen paperiversiona YTHS:lle

12 Laskutus Vaihtoehto A Prosessi alkaa 1. YTS/MTS vai STS? ohjataan maksamaan lasku automaatilla 4. Maksaako opiskelija heti? 4.1. maksaa laskun pankkikortilla YTHS:n maksuautomaatille 6. Vastaanottaa laskun 7. Maksaako laskun määräaikaan mennessä 8. Maksaa laskun YTS/MTS YTS lääkäri / MTS lääkäri 1.1 Laskutusrivi todistus- ja lausuntopalkkioista STS STS Hammaslääkäri / Erikoishammaslääkäri 2 Laskutusrivi vastaanoton alkaessa 3 Laskutusrivi todistus- ja lausuntopalkkioista (tarvittaessa) Tarkistetaan ajoittain Laskutus ja reskontra 5 lle muodostetaan lasku ja lähetetään e- laskuina, sähköiseen asiointipalveluun (suojattu s-posti) tai postitse 7.1 Lähettää muistutuksen 9. Kohdistaa maksun

13 Laskutus Vaihtoehto B Prosessi alkaa 1. YTS/MTS vai STS? 6. Vastaanottaa laskun 7. Maksaako laskun määräaikaan mennessä 8. Maksaa laskun YTS/MTS Laskutus ja reskontra STS Hammaslääkäri / Erikoishammaslääkäri YTS lääkäri / MTS lääkäri 1.1 Laskutusrivi todistus- ja lausuntopalkkioista 1.2Tulostetaank o lasku? 1.3 Tulosta lasku STS 2 Laskutusrivi vastaanoton alkaessa 3 Laskutusrivi todistus- ja lausuntopalkkioista (tarvittaessa) 4 Tulostetaanko lasku? 4.1 Tulosta lasku 5 lle muodostetaan lasku ja lähetetään e- laskuina, sähköiseen asiointipalveluun (suojattu s-posti) tai postitse Tarkistetaan ajoittain 7.1 Lähettää muistutuksen 9. Kohdistaa maksun

14 Ostopalvelu 1. Ottaa yhteyttä 2. YTHS vai ulkopuolinen palveluntarjoaja Ulkopuolinen palveluntarjoaja YTHS YTHS:n ammattihenkilö 2.1 Arvioi hoidon tarpeen ja kirjaa sen YTHS:n 2.2 Kumpi varaa ajan? YTHS 2.3 Varaa ajan 8. Laskuta opiskelijaa Ulkopuolinen palveluntuottaja Ulkopuolisen palveluntarjoajan ammattihenkilö 3. Arvioi hoidon tarpeen ja kirjaa sen YTHS:n 4. Varaa ajan YTHS 7.1 Laskuta opiskelijaa Hoito ulkopuolisen palveluntarjoaja lla 5. Anna hoito (ostopalveluna) 6. Kirjaa hoitokäynti YTHS:n potilastietojärjestel mään 7. Kuka laskuttaa opiskelijaa Ulkopuolinen palveluntarjoaja

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Opus Dental 7.1. -käyttöohje

Opus Dental 7.1. -käyttöohje Opus Dental 7.1 -käyttöohje Plandent Oy 2015 Sisällysluettelo 1 Tietoja Opus Dental -ohjelmistosta ja Opus Systemer AS:stä... 6 2 Opus Dental -järjestelmän käytön aloittaminen... 7 2.1 Tietoturva... 7

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Örebron lääni (Region Örebro län) meille kaikille Örebron läänin maakäräjäkunta ja Örebron alueliitto yhdistyivät 1.1.2015 uudeksi organisaatioksi, Örebron

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet versiossa 7.1.279 (version 7.1.262 jälkeen)

Uudet ominaisuudet versiossa 7.1.279 (version 7.1.262 jälkeen) Uudet ominaisuudet versiossa 7.1.279 (version 7.1.262 jälkeen) Uudet ominaisuudet Kelan korvaustaksat: - Päivitetyt Kelan korvaustaksat 1.1.2015 alkaen Lomakemuutos: - Muutokset Kelan lomakkeisiin SV126

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003

AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Puhelin: 014-2660213 Telefax: 014-2667003. Puhelin: 014-2667010 Telefax: 014-26 67003 PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN Täyttöpäivämäärä 01 03 2011 YKSIKÖN PERUSTIEDOT Yksikön tiedot Nimi: Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointti Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.

Hyvis-sähköiset asiointipalvelut. Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp. Hyvis-sähköiset asiointipalvelut Sirpa Sundgren Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tietohallinto Projektikoordinaattori, TtM sirpa.sundgren@ksshp.fi Hyviksen nykyiset yhteistyökumppanit ESSHP, ISSHP, Eksote,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa.

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa. MERLOT MEDI sähköinen raportointi- ja johtamisjärjestelmä Helsingin pelastuslaitos ja HUS Helsingin ensihoitoyksikkö on 17.1.2007 ottanut käyttöön ensimmäisenä suomessa uuden sähköisen raportointi- ja

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Ammatilliset opintopäiv ivät 13.3. 14.3.14 Taustani työkokemusta Tampereen kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta olen työskennellyt konekirjoittajana, perushoitajana, sairaanhoitajana,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa Tietoteknologian hyödyntäminen en kaupungin terveydenhuollossa en kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Minna Saario en kaupungin terveydenhuollon palvelut Vastaanottotoiminta Päivystystoiminta Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat.

Hoitosuunnitelmaan on kirjattu tärkeimmät hoidon tavoitteet, omahoitoa, lääkityksiä sekä seurantatutkimuksia koskevat asiat. OMAHOITO Varkauden kaupunki tarjoaa asiakkailleen sähköisiä terveyspalveluita Omahoidon Terveyskansion välityksellä. Palvelun käyttö edellyttää sopimusta asiakkaan ja Varkauden kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot