Käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjälähtöinen suunnittelu. Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti"

Transkriptio

1 Käyttäjälähtöinen suunnittelu Tampereen yliopisto Kuntaliitto Passi & Ripatti

2 Miksi käyttäjälähtöisyyttä? Nykyinen järjestelmä ohjaa päätöksentekoa pois asiakasrajapinnasta ( ja ) Palvelut nykyisellään hallintokeskeisiä ja säänneltyjä (toteutetaan velvoitteet) Teknologia arjessa mukana (facebook, verkkokauppa) Järjestelmä luo tarpeen asiakaslähtöiseen päätöksentekoon (mikä koettu/todellinen tarve) Palvelumuotoilu on konkreettinen keino saada asiakkaan ääni kuuluviin

3 Palvelun arvon muodostuminen Asiakkaan tottumuksista, tarpeista, osaamisesta, arvostuksesta, sosiaalisesta viitekehyksestä, palvelun ominaisuuksista ja tunteista Asiakkaan kokema arvo ei yksin riitä, vaan palvelun tuottajan on saatava palvelusta myös arvoa Esim. Pitkä junamatka, tehdäänkö lyhyempi rata vai lisätäänkö matkan viihtyisyyttä (pidetään asiakkaat, taloudellisuus)

4 Hyödyt 1) Resurssien kohdentaminen sinne mistä arvo syntyy Asiakkaan tarve (yksinäiselle verkostot, teknologian käyttäjälle sähköiset palvelut jne.) 2) Yhteinen suunta kohti asiakasta Palvelumuotoilulla saadaan organisaatioon yhtenäinen ja asiakaslähtöinen näkemys (tekemisessä asiakas keskiössä) 3) Onnistumisen todennäköisyys kasvaa Kokeillaan ja testataan, huomataan virheet, muutoskyky, jatkuva uudistuminen

5 Tyypilliset projektin vaiheet ja tehtävät VAIHE I VAIHE II VAIHE III VAIHE IV ASIAKASYMMÄRRYS KONSEPTOINTI PILOTOINTI OPEROINTI Tehtävä: Asiakasymmärryks en kerääminen, analysointi ja todentaminen. Lopputulos: Asiakasprofiilit, asiointipolkujen analyysit, olemassa olevan palvelun analyysit Tehtävä: Palvelukonseptin suunnittelu ja testaaminen asiakkaan ja palveluntarjoajan näkökulmista Lopputulos: Palveluvisio, prototyyppejä, palvelukirja, prosessikuvauksia, mittareiden määrittely Tehtävä: Palvelukonseptin toimivuuden toteaminen käytännössä, mittaaminen ennen ja jälkeen Lopputulos: Käytännössä testattu ja todennettu palvelu, muutosehdotukset Tehtävä: Palvelun jatkuva kehitys asetettujen mittareiden perusteella Lopputulos: Asiakaslähtöisesti kehittyvä palvelu

6 Asiakasymmärrys Kokemuksien ja tarinoiden kerääminen on tärkeää, joiden pohjalta valitaan prosessin suuntaviivat Kokemustieto on tärkeä tiedonlähde Prosessi: testautetaan ideoita asiakkailla, luodaan asiakasprofiilit ja verrataan olemassa oleviin palveluihin On lähtökohta koko prosessille

7

8

9 Kuuntele asiakasta Tee jotain

10 Kainuun palvelumuotoiluprosessi

11 OLET TÄSSÄ Työpaja I Työpaja II Työpaja III Talvipäivä ASIAKAS- YMMÄRRYS ARVON MUODOSTUS TOIMINTAMALLI OSALLISTAVA BUDJETOINTI UUDET KONSEPTIT? Asiakasymmärryksen kerääminen palvelukarttojen ja päiväkirjojen avulla Osallistujat Kuntalaiset 160 palvelukarttaa 110 päiväkirjaa Kerätyn asiakasymmärryksen analysointi Osallistujat Asiakasymmärrystiimi Analyysin ja asiakastarpeiden esittely palveluiden tuottajille Osallistujat Kuntien johto, palveluiden tuottajat 150 palveluntuottajaa ja päättäjää työpajoissa Osallistavan budjetoinnin työpaja Osallistujat Kuntalaiset ja päättäjät Uusien palveluideoiden suunnittelu ja prototyypit Osallistujat Kaikki

12 Mitä Kainuu opettaa hyvinvoinnista?

13 Mikä luo hyvinvointia?

14 Havainto 1: Kyse ei ole palveluista, vaan ihmisistä ja vuorovaikutuksesta

15 Havainto 2: Auttaminen luo hyvinvointia. Etenkin auttajalle. Hyödyntämätön hyvinvoinnin lähde.

16 Havainto 3: Hyvinvointi on kokemus.

17 Hyvinvoinnin dynaaminen malli Kukoistus Hyvä fiilis Toimivuus Ulkoiset olosuhteet Yksilön resurssit Michaelson 2014

18 Hyvinvoinnin pahimmat nakertajat: 1. Yksinäisyys 2. Passivoituminen

19 Ratkaisu: Yhdessä tekeminen!

20 Arjen pelastajat Konsepti

21 Arjen pelastajat Arjen pelastajat on nuorista koottu joukko, joka tarjoaa lähialueellaan apua vanhemmille ihmisille pienissä arjen askareissa kauppakassin kantamisesta postin hakemiseen ja iltapäiväkävelyseuraan.

22 ASIAKASPROFIILIT JA -TARPEET

23 NUORET IKÄIHMISET Vähään tyytyvät Kotoilija Toivokkaat Rutinoitunu t

24 Vähään tyytyvät Profiilin kuvaus Vähään tyytyvällä on hyvin vaatimattomat palvelutarpeet. Hän toimii hyvin pienessä elämänpiirissä, johon kuuluu kodin lisäksi vain välttämättömimmät palvelut. Vähään tyytyvä viettää paljon aikaa kotona, vaikka joskus saakin vaihtelua arkeen satunnaisista tapaamisista. Hänen elämänrytminsä ei välttämättä vastaa yhteiskunnan odotuksia. Hän on myös usein median suurkuluttaja. Profiilille tyypillistä Hoitaa vain välttämättömimmät asiat ja palvelut Todella arvostaa henkilökohtaista palvelua Tottunut sähköisten palveluiden käyttäjä, mutta ei mielellään käytä niitä asiointiin Käyttää palveluita yksin Joitain säännöllisiä harrastuksia Profiilin painotukset Esimerkkejä käytetyistä palveluista Kauppa, kioski, pankki (netti), Facebook, iltapäivälehdet (netti), TV, sähköposti Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Sosiaalinen Palveluiden käyttäjä Huolehtii itsestään Sähköiset palvelut Yksin toimiva Käyttäjä-tuottaja Huolehtii myös muista Käynti paikan päällä Henkilökohtainen palvelu, jossa mahdollisimman pitkä jatkuvuus Joustavuus palveluiden ajankohdan ja muiden järjestelyjen osalta Suhtautuminen, henkilökohtainen huomiointi, asiallisuus

25 Toivokkaat Toivokas ei ole toivoton ja täysin lannistunut, vaikka ulkopuolisen silmissä hänet helposti siihen nurkkaan laitetaankin. Monestakin syystä johtuen hän ei ole löytänyt omaa paikkaansa maailmassa ja tarvitsee paljon tukea. Hänellä on kuitenkin elämässä yksi tai kaksi kiinnostavaa asiaa, jopa intohimoa, joiden parista toivokkuus löytyy. Hän todella arvostaa henkilökohtaista huomiointia palvelutilanteissa. Profiilille tyypillistä Saattaa elää erilaista päivä- ja viikkorytmiä kuin muut Todella arvostaa henkilökohtaista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa palvelua Tarvitsee palveluissa huomattavasti enemmän joustavuutta kuin muut profiilit Saattaa olosuhteista johtuen pudota yksityisten palveluiden mustalle listalle, yritykset eivät suostu poikkeusjärjestelyihin Esimerkkejä käytetyistä palveluista Kela, kunnan liikuntasali, kuntouttava työtoiminta, kauppa, psykiatri, julkinen liikenne (ei palvele), Profiilin painotukset Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Julkiset palvelut Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Monituottajien palvelut Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Henkilökohtainen palvelu, jossa mahdollisimman pitkä jatkuvuus Joustavuus palveluiden ajankohdan ja muiden järjestelyjen osalta Suhtautuminen, henkilökohtainen huomiointi, asiallisuus

26 Kotoilija Profiilin kuvaus Kotoilija nauttii elämästä perheen ja muutaman hyvän ystävän kanssa. Läheisten lisäksi hänelle tärkeitä asioita ovat arjen aktiivisuus ja kodista ja esimerkiksi pihasta tai puutarhasta huolehtiminen. Kotoilija ei ole himoliikkuja, vaan pitää huolto kunnostaan arkiliikunnalla ja nauttimalla puhtaasta ruoasta. Tiiviit perhesuhteet luonnollisesti tarkoittavat sitä että lähipiiriläinen ei juurikaan koe yksinäisyyttä. Profiilille tyypillistä Sähköisten palveluiden käytössä sekä paljon että vähän käyttäviä Yleistyytyväinen elämään ja arkeen Tuottaa jonkin verran palveluita lähipiirille, jotkut paljonkin Profiilin painotukset Esimerkkejä käytetyistä palveluista Kauppa, tietokone, kirjasto, joukkoliikenne, lehdet, radio, lenkkeily Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Vahva lähipiirin tukiverkosto Osa hyvin edistyneitä sähköisten palveluiden käyttäjiä, osa ei lainkaan Oman aktiivisuuden jatkaminen Osa tuottaa palveluita muille, muitakin voi siihen kannustaa

27 Rutinoitunut Profiilin kuvaus Rutinoitunut on rakentanut arkensa kodin ja lähipiirin ympärille. Sosiaalisia kontakteja ei välttämättä ole montaa, mutta ne ovat hyvin tärkeitä, vaikka yhteydenpito ei olisikaan päivittäistä. Läheisille rutinoitunut myös tuottaa jatkuvasti pieniä palveluita arjen keskellä. Rutiinit tuovat turvallisuutta, joten niiden rikkoutuminen aiheuttaa helposti huolia ja murheita. Profiilille tyypillistä Tuottaa hieman palveluita muille, mutta tyypillisesti pienelle porukalle Kaipaa puuhastelua ja omaa aikaa Oma jaksaminen ja kyky toimia määrittää tyytyväisyyttä Esimerkkejä käytetyistä palveluista Ystävien pienet palvelukset, kauppa, posti, apteekki Profiilin painotukset Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Toisen puolesta asioiden hoitaminen Arjen perusasioiden helpottaminen Palveluiden henkilökohtaisuus Hoitaa mieluiten useamman asian kerrallaan, kun kerran lähtee asioimaan

28 ARVOLUPAUS

29 Nuorten tuottama arvo Apua arjen askareissa Seurustelu Empatiaa ja kuuntelua

30 Nuorten ja ikäihmisten yhteispeli tuottaa yhteiskunnallisesti tärkeää tulevaisuuden arvoa. Nuorten tuottama arvo Apua arjen askareissa Seurustelu Empatiaa ja kuuntelua Tulevaisuuden arvo Syrjäytymisen ehkäisy Merkityksellinen rooli yhteisössä Tulevaisuususko Perusta työelämätaidoille Lisää hyviä päiviä kotona Yksinäisyyden ehkäisy Elämänkokemuksen hyödyntäminen Sosiaalisuus

31 ASIAKASSUHTEET JA KANAVAT

32 Nuoret ja ikäihmiset eivät ajaudu luonnollisiin kohtaamisiin toistensa kanssa. Vaikuttamispaikat, tilat ja kerhotoiminta on järjestetty niin, että kumpikin ikäryhmä toimii erillään toisistaan.

33 Roolin etsiminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen Halu ilmentää omaa persoonaa ja kuulua porukkaan Luottamuksen puute nuoren osaamiseen ja tekemiseen Vaatteiden ja ulkoasun ihmettely, vierastus Tunne yhteisten keskusteluaiheiden puutteesta Pienten onnistumisten ja itseluottamuksen puute Tunne yhteisten keskustelu-aiheiden puutteesta Rutinoituminen ja totutut tavat Kumpikaan osapuoli ei ole syyllinen - luonnollisten kohtaamisten puute johtaa siihen, että nuoret ja ikäihmiset vierastavat toisiaan, vaikka mitään varsinaista syytä epäluuloon ei ole.

34 KUMPPANIT

35

36

37 Nuorille ja ikäihmisille on jo tahoillaan tarjolla hyviä palveluita ja yhteisöllisyyden edistämisen keinoja samoja asioita ei kannata tehdä uudestaan. Arjen pelastajien rooli monitoimijamallissa löytyy nuorten ja ikäihmisten yhteisöllisyyden vahvistamisesta.

38 Karen Kerney / Syracuse cultural work

39 Koska Arjen pelastajat ei ole palvelu, vaan yhteisöllisyyttä tuottava alusta ja toimintamalli, sitä ei myöskään voida toteuttaa kuten palveluita toteutetaan. Yhteisöllisyyden syntymistä ei voi pakottaa tai käskeä Yhteisöllisyyttä ei saa rahalla, vaikka jossain vaiheessa raha tai vastaava korvaus voi olla osa Arjen pelastajia Yhteisöllisyyden tuottamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolien osallistumista, siis monituottajamallia Vaihe 1 HELPPOJA KOHTAAMISIA Vaihe 2 YHTEISIÄ TILOJA JA TEKEMISTÄ Vaihe 3 YHTEISÖLLISIÄ TOIMINTAMALLEJA

40 Sosiaalisen pääoman ulottuvuudet Nahapiet & Ghoshal 1998 Rakenteellinen ulottuvuus toimijoiden väliset yhteydet:» kuka tavoittaa kenet ja miten. Verkoston tiheys, muoto, hierarkkisuus sekä vakaus. Kognitiivinen ulottuvuus» Jaetut tulkinnat ja yhteiset merkitysjärjestelmät: kieli, arvot, koodit, tarinat ja jaettu ymmärrys yhteisön tavoitteista (vrt. organisaatiokulttuuri) Relationaalinen ulottuvuus» Voimavarat ja käytännöt, jotka muodostuvat ja kehittyvät kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen myötä. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa luottamus, normit, velvoitteet ja odotukset.

41 Vaihe 1 HELPPOJA KOHTAAMISIA Vaihe 2 YHTEISIÄ TILOJA JA TEKEMISTÄ Vaihe 3 YHTEISÖLLISIÄ TOIMINTAMALLEJA Nykyisten toimijoiden ja toimintamallien puitteissa rakennetaan tilanteita ja paikkoja, jossa nuoret ja ikäihmiset voivat törmätä ja tutustua. Vara-mummu tai vara-vaari tekemään Tönärille lihapullia yhdessä nuorten kanssa. Nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston kokoontuminen yhteisten tavoitteiden tunnistamiseksi Monituottajamallin toimijat pyrkivät luomaan uusia toimintatapoja, joiden puitteissa nuoret ja ikäihmiset kohtaavat säännöllisesti. Tönäri ja Eläkeläiset ry muuttavat vierekkäsiin tiloihin, jossa on otettu molempien ryhmien tarpeet huomioon Palveluluotain-työpajat ovat osa Soten päätöksenteon prosessia molemmat ryhmät osallistuvat yhdessä Monituottajat, nuoret ja ikäihmiset kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja, joissa kaikki voittavat. Nuorille asuntoja palvelutalon yhteydessä, sitä vastaan että he auttavat ikäihmisiä arjen askareissa Työtön nuori voi tehdä kohtuullisesti maksullistakin työtä ikäihmisille ilman että se vaikuttaa merkittävästi hänen saamiinsa tukiin

42 Arjen pelastajat

43 Repetitio mater studiorum est Mitä?» Käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa ja avoimia kehittämisprosesseja Miksi?» Pykälät ja eurot dominoivat» Professiot pirstovat asiakkaan Mitä edellyttää?» Asiakasymmärrystä» Luovuutta Mitä muuttaa?» Päätöksentekoa» Tietoa» Muutoksen johtamista Mitä sitten?» Parempi maailma?

44 Työkalut vapaasti hyödynnettävissä netissä Testatkaa!

45 Kiitos!

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto (Lähi)palveluiden määrittely Ylätason määritelmä Lähipalvelut ovat usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita. Palvelut

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009 OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I Pärjäin kansalaisen käyttöön? 1.4. 30.9.2008 Turku Tammikuu 2009 Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö 1 ESIPUHE OmaHyvinvointi hankkeen tavoitteena on konseptoida

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot