Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto"

Transkriptio

1 Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Kuntamarkkinat 2014 Antti Kuopila Kuntaliitto

2 (Lähi)palveluiden määrittely

3 Ylätason määritelmä Lähipalvelut ovat usein käytettyjä tai arkipäiväisiä palveluita. Palvelut ovat kohtalaisen helposti saavutettavissa, joko asiakkaan lähistöltä, sähköisesti tai kotiin tuotuna. Palvelun olleessa lähellä ja asiakkaat huomioiva, on käyttökynnyskin matala. STM:n ja THL:n määritelmät pohjana THL korostaisi myös asiakkaan mahdollisuuksia ja tarpeiden huomioimista, alueen piirteiden tiedostamista ja palvelualakohtaisia rajauksia.

4 Kunta- ja aluetason määritelmää Lähipalveluja väestö tai ainakin osa asukkaista käyttää toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä. Niiden piiriin on helppo hakeutua, tai ne tuodaan ihmisille kotiin. Lähipalvelun tulee olla myös vammaisten saavutettavissa. Kaksikielisissä kunnissa palveluja tulisia tarjota sekä suomen että ruotsin kielillä Kuntaliiton määritelmään pohjautuva Kuntien yleisesti käyttämä

5 Lähipalvelun määrittelyä? etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma (Kuntaliitto 2009)

6 Asiakastason määritelmä Lähipalvelut ovat jokaiselle helposti saavutettavissa olevia päivittäin tai usein käytettyjä palveluita, joiden käyttäminen on asiakkaalle tärkeää. Lähipalveluita ei voida tyhjentävästi listata vaan ne ovat määriteltävissä kunkin alueen asiakkaiden ja alueellisten erityispiirteiden kautta siten, että palvelujen saavutettavuus ja toteuttamistavat huomioivat eri ikäryhmien erilaiset tarpeet. Palveluita tarjotaan alueellisten pääkielten mukaisesti asiakkaat huomioiden.

7 Palveluiden luokittelu Laajan väestöpohjan palvelut Liikkuvat palvelut Seudulliset palvelut Lähipalvelut Kyläpalvelut Kotiin tuotavat palvelut Lähiyhteisö Sähköiset kotona/mobiilina käytettävät palvelut Muut sähköiset palvelut

8 Lapsiperheet Teatteri Erikoislääkärit Kunta/kunnallinen toimija Yritys/järjestö Uimahalli Jäähalli Kulttuuri Kansalaisopisto Rautakauppa II asteen koulutus Liikuntahalli Liikuntapaikat Yleislääkärin vastaanotto Metsästyskortin suorittaminen Ruokakauppa Labra - näytteenotto Kela Poliisi Seurakunta/ Kirkko Päivähoito Tien auraus Koulukuljetukset Omaishoidon vapaa Leipomo Liikunta/kylpylä Nuorisotila Neuvolan kotikäynnit netti Mummot ja ukit Kioski Huoltoasema Terveyskeskus Muskari Kirjasto Kunnan virastopalv. Liikuntakerho Facebook Kela (sähk) Posti Erityis Kylätalo Wilma lasten sijaish oito Pankki Apteekki (sähk) Fysioterapia Harrastukset Perusopetus MLL:perhekahvila Työterveyslääkäri/psykologi Erikoissairaanhoito Pankkiautomaatti Vertaistuki Kirjasto (sähk) Kampaamo Lukio Neuvola Lääkärin päivystys Esimerkkikuntana n asukkaan kunta n. 100 km päässä maakunnan keskuskaupungista Nettikauppa Harrastusmahdollisuudet Perussosiaalipalvelut Kotipalvelu Perhepäivähoito Leikkipuistot Uimaranta Puheterapia Disko Hammashoito Röntgen Yhdistystoiminta/ Tapahtumat Autokoulu SRK Leirit Julkinen liikenne Lähiyhteisö Yksityislääkärit Kosmetologi Pankki Ravintola Muu julkinen toimija Yliopisto Erikoiskaupat

9 Vaikuttavat lähipalvelut -projektin esittely Projektin tavoitteet ja tuotokset 8. Projektin tulosten jalkauttaminen Julkaisut, oppaat Työvälineiden levittäminen 1. Käsitemäärittely Valtakunnan taso Kunta/alue taso Kuntalais-/asiakas taso Määrittelytyöväline 2. Käytännön työvälineet Palveluluotain, Oulu & Kainuu, Vaala Pitkät etäisyydet, logistiikka, sähköiset palvelut 7. Lähipalvelutarinat Muutostarpeiden kuvaus ja hyvät käytännöt Lähipalveluprojektin tavoitteet ja tuotokset 3. Strategiset työvälineet Palvelumuotoilu Kehittämiskilpailu 6. Kuntien ja valtion kumppanuus 5. Lähipalvelufoorumit Tulevaisuusfoorumi Kehittäjäverkosto 4. Toimintamalleja Innokylään

10 Palveluluotain - Case Kajaani Ville Nieminen, Projektikoordinaattori, Kuntaliitto Marita Pikkarainen, Kehittämisjohtaja, Kainuun Sote ky

11 ASIAKAS- YMMÄRRYS ARVON MUODOSTUS TOIMINTAMALLI OSALLISTAVA BUDJETOINTI UUDET KONSEPTIT? Työkalut Palvelukartat Palvelupäiväkirjat Osallistujat Kuntalaiset Työkalut Asiakaspersoonat Design drivers Osallistujat Asiakasymmärrystiimi Työkalut Osallistavan suunnittelun työpaja Empatiakartta Business model canvas Osallistujat Palveluiden tuottajat Työkalut Osallistava suunnittelu ja budjetointi Osallistujat Kuntalaiset ja päättäjät Työkalut Osallistava suunnittelu Osallistujat Kaikki Etunimi Sukunimi

12 Palveluluotain Kainuussa - Kajaanissa keväällä Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Paltamo ja Hyrynsalmi syksy Peruskunnat/Kainuun sote (pth, esh, sos) - Yhteistyö - Kohderyhmät - Yli 75-vuotiaat, jotka eivät ole vanhuspalvelujen asiakkaina - Pitkäaikaistyöttömät nuoret (kuntouttava työtoiminta) * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

13 Palveluluotain Kainuussa Aluksi prosessi tuntui sekavalta. Haasteena oli herättää kajaanilaisten mielenkiinto palvelujen kehittämiseen ja arjen hahmottamiseen. Joukossa epäilijöitä ja innokkaita sekä asiakkaissa että virkamiehissä. Tuntemukset helpottuivat, kun varsinainen työstäminen alkoi. Prosessiin tulee valmistautua hyvin sekä henkisesti että ruumiillisesti (käytännönjärjestelyt mm. tilat, tarjoilut). Kohderyhmäläisille tuki pelkojen ja osaamattomuuden voittamiseksi. * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

14 Työpaja I Ville Nieminen

15 Palvelukartta ja -päiväkirja Osallistettiin asiakkaat oman palvelukartan tekemiseen sekä perehdytetään heidät palvelupäiväkirjan tekemiseen luotain-työkalun avulla. Työpajan aikana asiakkaat rakensivat oman palvelukarttansa käyttämistään lähipalveluista. Lisäksi heille ohjeistettiin luotain-työkalun käyttö sekä kerättiin luotainta varten tarvittavat tiedot (esim. sähköpostiosoitteet) Luotaimen avulla kartoitettiin asiakkaiden toiminta lähipalveluiden käyttäjinä viikon aikana. Työpajassa tehtyjen palvelukarttojen sekä luotaimella kerätyn tiedon yhdistämisellä muodostettiin kattava kokonaiskuva asiakastarpeista lähipalveluiden osalta. Työpajan tavoite: Kerätä asiakkailta heidän oma näkemyksensä palvelukartasta sekä luotaimen käyttöönotto. Luotaimen tavoite: Seurata asiakkaiden toimintaa lähipalveluiden käyttäjinä viikon ajan.

16 Palveluluotain Kainuussa Palvelukartta Osallistujat olivat innostuneita ja täyttivät ahkerasti palvelukarttaa Työpajanvetäjän tuki tärkeä (luottamuksen herääminen) Nyt minä vasta ymmärrän, mitkä ovat minulle lähipalveluja. Nuorten osalta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia mukana tukemassa ja kannustamassa * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

17 Profiilit Etunimi Sukunimi

18 Asiakasprofiilit Asiakasprofiilit ovat työkalu, jonka avulla tunnistetaan ja tehdään tarvepohjainen segmentointi eri asiakasryhmistä. Tarkoituksena on siis jaotella asiakkaat erilaisiin asiakastarpeisiin perustuviin ryhmiin. Tarvepohjaiset segmentit poikkeavat iän, sukupuolen, asuinpaikan tai muun demografisen tiedon perusteella tehdyistä segmentoinneista. Asiakasprofiilien perusteena oleva asiakasymmärrys kerätään etnograafisin menetelmin (esim. haastattelu, tutkimukset, havainnointi, luotaimet) Kokemusten perusteella asiakasymmärryksen perusteella tehdyt profiilit vastaavat 90% asiakastarpeita. Profiileja voidaan tarvittaessa vielä tarkentaa laajemmalla kyselytutkimuksella, jos esimerkiksi halutaan todentaa koko asiakasryhmän prosentuaalinen jako segmenteissä Etunimi Sukunimi

19 Asiakasprofiilien hyödyntäminen Kaikilla palvelukäyttäjillä on hallitseva käyttäytymisprofiili, mutta tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa jokin piilevistä käyttäytymismalleista ottaa meissä vallan. Asiakkaat eivät siis kuulu aina ja ikuisesti vain yhteen profiiliin, vaan saattavat tilanteesta riippuen käyttäytyä jonkun toisen profiilin mukaisesti Etunimi Sukunimi

20 Palvelut Pääosin julkisia Minkä tyyppisiä palveluita profiilin henkilöt pääosin käyttävät. Tuottaminen Käyttäjä Käyttäjä-tuottaja Kuinka paljon profiilin toiminta painottuu palveluiden käyttämiseen tai käyttämiseen ja tuottamiseen Etunimi Monipuolisesti Sukunimi

21 Palvelut Pääosin julkisia Tuottaminen Käyttäjä Käyttäjä-tuottaja Etunimi Monipuolisesti Sukunimi

22 Toivokas Palvelut Pääosin julkisia Rutinoituneet Tuottaminen Käyttäjä Me-eläjät Käyttäjä-tuottaja Yhteisöaktiivit Etunimi Monipuolisesti Sukunimi

23 Toivokas Toivokas ei ole toivoton ja täysin lannistunut, vaikka ulkopuolisen silmissä hänet helposti siihen nurkkaan laitetaankin. Monestakin syystä johtuen hän ei ole löytänyt omaa paikkaansa maailmassa ja tarvitsee paljon tukea. Hänellä on kuitenkin elämässä yksi tai kaksi kiinnostavaa asiaa, jopa intohimoa, joiden parista toivokkuus löytyy. Hän todella arvostaa henkilökohtaista huomiointia palvelutilanteissa. Profiilille tyypillistä Saattaa elää erilaista päivä- ja viikkorytmiä kuin muut Todella arvostaa henkilökohtaista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa palvelua Tarvitsee palveluissa huomattavasti enemmän joustavuutta kuin muut profiilit Saattaa olosuhteista johtuen pudota yksityisten palveluiden mustalle listalle, yritykset eivät suostu poikkeusjärjestelyihin Esimerkkejä käytetyistä palveluista Kela, kunnan liikuntasali, kuntouttava työtoiminta, kauppa, psykiatri, julkinen liikenne (ei palvele), Profiilin painotukset Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Julkiset palvelut Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Monituottajien palvelut Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Henkilökohtainen palvelu, jossa mahdollisimman pitkä jatkuvuus Joustavuus palveluiden ajankohdan ja muiden järjestelyjen osalta Suhtautuminen, henkilökohtainen huomiointi, asiallisuus

24 Rutinoituneet Rutinoitunut on osittain itsestään riippumattomista syistä joutunut tilanteeseen, jossa hänelle olisi haluja elää enemmän, mutta siihen ei ole mahdollisuutta. Omaishoitajana toimiminen on tyypillinen esimerkki tällaisesta tilanteesta. He ovat tyypillisesti ratkaisseet haasteen luomalla tiukat rutiinit, jotka auttavat pitämään arjen raiteillaan. Toisesta henkilöstä huolehtiminen on tärkeintä, omat tarpeet hoituvat siinä sivussa. Profiilille tyypillistä Intoa tekemiselle ja tapaamisille olisi, mutta ystäväpiiri on kutistunut melko pieneksi Tuottaa palveluita, mutta pääosin vain yhdelle henkilölle Päivät rytmittyvät vahvasti rutiinien ympärille, oma aika löytyy puuhastelemalla, esimerkiksi siivoamalla kotona tai puutarhassa Kunhan oma jaksaminen toimii, hommat pysyvät kyllä raiteillaan rutiinien ansioista Esimerkkejä käytetyistä palveluista Uimahalli, jumppa, lähikauppa, lähiliikuntapaikat, sähköposti, Facebook, Skype (lapset ja lastenlapset), kerho, lähikauppa Profiilin painotukset Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Julkiset palvelut Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Monituottajien palvelut Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Arjen perusasioiden helpottaminen Toisen puolesta asioiden hoitaminen Oman ajan löytäminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen Ajankäytön haasteet, virikkeellisyys rutiinien lomassa

25 Me-eläjät Me-eläjät ovat pariskuntia, jotka tekevät suurimman osan asioista yhdessä ja huolehtivat näin toistensa hyvinvoinnista. He käyttävät monipuolisesti julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottamia palveluita. Ymmärtävät omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyden ja tekevätkin sitä jatkuvasti pienillä asioilla (kävelyt, hieroja, kahvilassa käynti). Lisäksi sosiaalisuus on heille tärkeää ja he osallistuvatkin mielellään yhteisön tapahtumiin. Profiilille tyypillistä Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen arjen pienillä teoilla Erittäin tiivis suhde pariskunnan välillä Ystävät, naapurit, lapset ja lastenlapset tärkeässä roolissa elämässä Käyttävät monipuolisesti palveluita sekä toimivat itse palveluiden tuottajana pääosin toisilleen, mutta myös muille sosiaalisen verkoston jäsenille Esimerkkejä käytetyistä palveluista Posti, matkailuun liittyvät palvelut, kampaaja, kauppa, tavaratalo, uimahalli, kuntosali, hieroja, kahvila, kirpputori Profiilin painotukset Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Julkiset palvelut Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Monituottajien palvelut Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Yhteinen tekeminen kumppanin kanssa, molemmille sopivat palvelut Kohtaaminen kasvotusten, henkilökohtainen palvelu Pienet ja yksinkertaiset palvelukohtaamiset toimivat hyvin

26 Yhteisöaktiivit Yhteisöaktiivit hyödyntävät erittäin monipuolisesti julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin tuottamia palveluita. Lisäksi he tuottavat paljon palveluita muille, huolehtivat sukulaisista ja naapureista. Sosiaalisuus on heille erittäin tärkeää ja heillä on paljon yhteyksiä ystäviin, sukulaisiin ja naapureihin. He ymmärtävät, että aktiivisuus on olennainen osa hyvinvointia, joten palveluiden käyttö ilman varsinaista syytäkin kuuluu heidän arkeensa - Kunhan käytiin katsomassa. Profiilille tyypillistä Käyttävät ja tuottavat monipuolisesta palveluita Toimivat aktiivisesti omassa sosiaalisessa verkostossa, osallistuvat useasti erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin Saavat voimaa muiden auttamisesta ja ilahduttamisesta Positiivinen asenne elämään, vaikka siihen olisikin kuulunut vastoinkäymisiä Ystävät, naapurit, lapset ja lastenlapset erittäin tärkeitä Esimerkkejä käytetyistä palveluista Apteekki, pankki, kierrätyskeskus, kirjasto, kirkko, terveyskeskus, laboratorio, leipominen naapureille / sukulaisille, kauppa, poliittiset tilaisuudet, lehtien vaihto sukulaisen kanssa Profiilin painotukset Sähköiset palvelut Verkostoitunut Huolehtii itsestään Palveluiden käyttäjä Julkiset palvelut Käynti paikan päällä Yksin toimiva Huolehtii myös muista Käyttäjä-tuottaja Monituottajien palvelut Asiakaskokemuksen keskeiset rakennuspalikat Sosiaalisuudesta voimaa, yhteistä tekemistä Rooli yhteisön osana, osallistujana ja moottorina Kohtaaminen kasvotusten, henkilökohtainen palvelu Mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä, osallistumisen tärkeys

27 Palveluluotain Kainuussa Asiakasprofiilit Yllättävän kuvaavia ja havainnollisesti koostavia Todella käyttökelpoisia, aidosti profiloivat Herättävät osallistujien, päätöksentekijöiden yms. mielenkiinnon Moniulotteisuudessaan rikkaita (monia näkökulmia) Osallistujat tunnistivat Matteja ja Maijoja nimeltä ko. profiileihin * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

28 Työpaja II

29 Tehtävä 1: Empatiakartta Empatiakartan avulla sukelletaan syvemmälle asiakkaiden pään sisään ja pohjustetaan asiakaslähtöisen toimintamallin suunnittelua. Ryhmässä tutkitaan asiakasprofiilia, keskustellaan ja täytetään empatiakartta hänestä. Mitä hän» ajattelee ja tuntee» kuulee» näkee» sanoo ja tekee Mitkä ovat hänen» kipupisteet» onnistumiset

30 1 Asiakkaan polku Tehtävä 2: Service blueprint Lukio Työkokeilut Kuntouttava työtoiminta Psykiatri Auton korjaaminen Sosiaalitoimisto Uimahalli VUOROVAIKUTUS 2 3 Front-office, asiakaspalvelija, asiakkaalle näkyvä osa palvelusta Käy kaksi vuotta, mutta keskeytyy NÄKYVYYS Kokee saavansa hyötyä ja rytmiä päiviin Back-office, asiakkaalle näkymätön osa palvelusta Vuosien asiakkuus psykiatrian polilla. Korjaa autoja yhdessä kavereiden kanssa, aina riittää tekemistä Työntekijä pysynyt samana vuosia, kokee tutun kanssa asioinnin hyväksi. Hintalaatusuhteelt aan hyvä, altaat loistavat SISÄINEN VUOROVAIKUTUS 4 Tukitoiminnot ja päätöksenteko Odottaa B- lausuntoa kuukausia Autovakuutuksen saaminen ei onnistu luottotietojen takia Vuosikortti 300 työttömälle kallis, ei voi maksaa osissa

31 Tehtävä 3: Toimintamalli Empatiasukelluksen jälkeen siirrytään hahmottelemaan toimintamallia asiakkaan näkökulmasta. Suunnittelun pohjana käytetään muokattua business model canvas työkalua. Ryhmät suunnittelevat asiakasprofiilin ja empatiakartan pohjalta toimintamallia, jonka avulla asiakastarpeisiin vastataan tulevaisuudessa. 1. Asiakasryhmä (asiakasprofiili + empatiakartta) 2. Asiakassuhteet 3. Kanavat 4. Arvolupaus 5. Tärkeät tehtävät 6. Ydinresurssit 7. Kumppanit 8. Kulurakenne 9. Vaikuttavuus ja mittarit

32 Palveluluotain Kainuussa Empatiakartta, Service blueprint ja Business model canvas Hyvä väline syväsukellukseen Jokaiselle asiakasprofiilille suunniteltiin toimintamalli, jolla tyydytetään asiakkaan palveluntarve Asiakkaiden tarpeet eivät ole suuria, vaan arjen pieniä helpotuksia, jotka ovat ratkaistavissa Uimahallin kausikortin maksaminen erissä Liikuntasalin käyttö (sähkölukot/avaimat) * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

33 Työpaja III Etunimi Sukunimi

34 Osallistuva budjetointi Osallistuvan budjetoinnin työpaja yhdessä lähipalveluiden asiakkaiden kanssa. Työpajan aikana hyödynnetään asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävää osallistuvaa budjetointia. Osallistujat pääsevät keskustelemaan, linjaamaan ja priorisoimaan julkisten varojen käyttöä omien palvelutarpeiden näkökulmasta. Työskentelyn pohjana käytetään työpajoissa ja luotaimen avulla kerättyä asiakasymmärrystä. Työpajan tavoite: Tunnistaa miten asiakkailta kerätyn asiakasymmärryksen ja osallistavan budjetoinnin yhdistelmällä palvellaan paremmin asiakkaiden palvelutarpeita Etunimi Sukunimi

35 Sähköiset palvelut 6 % Lasten palvelut 2 % Siivouspalvel ut 0 % Kauppapalvel ut 8 % Muut harrastukset 10 % Opiskelu ja koulutus 8 % Toivokas Muu 14 % Matkailu 2 % Terveyspalve lut 24 % Liikuntapalve lut 12 % Liikenne ja liikkuminen 8 % Kulttuuri ja sivistys 6 % Sähköiset palvelut 0 % Siivouspalvel ut 5 % Kauppapalvel Muut ut 0 % harrastukset 8 % Opiskelu ja koulutus 3 % Lasten palvelut 3 % Matkailu 12 % Liikenne ja liikkuminen 12 % Rutinoituneet Muu 5 % Terveyspalvel ut 27 % Kulttuuri ja sivistys 15 % Liikuntapalvel ut 10 % Lasten palvelut 0 % Sähköiset Siivouspalvel palvelut 0 % ut 3 % Kauppapalvel ut 7 % Muut harrastukset 0 % Opiskelu ja koulutus 6 % Me-eläjät Muu 10 % Terveyspalvel ut 27 % Lasten palvelut 0 % Sähköiset palvelut 7 % Siivouspalvelu t 10 % Matkailu 17 Liikuntapalvel % Kauppapalvel ut 27 % ut 3 % Muut harrastuks et 0 % Opiskelu ja Liikenne ja Liikenne koulutus ja 3 % liikkuminen 3 Kulttuuri ja liikkuminen 3 % sivistys 350 % Etunimi Sukunimi % Yhteistöaktiivit Muu 13 % Matkailu 10 % Terveyspalvel ut 27 % Kulttuuri ja sivistys 17 % Liikuntapalvel ut 7 %

36 Palveluluotain Kainuussa Osallistuva budjetointi - Hauska ja konkreettinen tapa saada osallistujat innostumaan - Esille nousi julkisen ja yksityisen sektorin palveluita ja muutamia kolmannen sektorin palveluja - Tärkeimmäksi palveluksi kajaanilaiset nostivat terveyspalvelut, toisena liikuntapalvelut, kolmantena muut palvelut esim. kampaamo ja autohuolto ja neljäntenä kulttuuri ja sivistyspalvelut - Eroja asiakasprofiilien välillä; kaikissa ryhmissä terveyspalvelut tärkeimpiä - Lisäksi esille nousi liikennepalvelut; julkinen liikenne ja teiden kunnossapito * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

37 Työpaja IV / Kesäpäivä Etunimi Sukunimi

38 Tehtävä 1 Ryhmät tunnistavat vähintään 15 teemaan liittyvää konkreettista ongelmaa, tarvetta tai toivetta, joita profiiliin kuuluvalla henkilöllä on. Sunnuntaina ei pääse harrastuksiin Ville Nieminen

39 Tehtävä 2 Ryhmät valitsevat tehtävästä kolme mielestään tärkeintä ongelmaa ja ideoivat niihin vähintään viisi ratkaisua. Sunnuntaina ei pääse harrastuksiin Vapaaehtoiset kuljettajat Ville Nieminen

40 Tehtävä 3 Ryhmät valitsevat kuhunkin ongelmaan liittyvistä ideoista yksi ja miettivät, miten sen voisi toteuttaa. Sunnuntaina ei pääse harrastuksiin Vapaaehtoiset kuljettajat Pikkubussi Kuljettajat Soittorinki Ville Nieminen

41 Palveluluotain Kainuussa Yhteinen kesäpäivä Profiilinen jatkotyöstämistä, ongelmia ja ratkaisuideoita Konkreettista ratkaisujen etsimistä Sähköiset palvelut, joihin liitettävä riittävä laite ja käyttötuki julkisilta toimijoilta Yhteisöiltä ja järjestöiltä tukea liikuntapaikkojen ylläpitoon, kuljetus ja liikuntaongelmiin sekä kavereiden etsintään Yksityiseltä ja julkiselta sektorilta asiakkaat huomioivaa palvelualttiutta Kiva yhdistävä päivä: kaikki on mahdollista! * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

42 Palveluluotain Kainuussa Koko prosessi on mielenkiintoinen ja mukaansa tempaava. Kehitettävää on vielä tulosten viemisessä päätöksentekoon, joka on prosessin uskottavuuden kannalta äärimmäisen tärkeä. Prosessissa esille nousseiden palvelutarpeiden ja kehitettyjen palveluiden toteutuksen seuranta ja arviointi ainakin meillä Kainuussa vielä pohtimatta. * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat?

Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Lähipalvelut mitä nekin nyt ovat? Sisältö Lähipalveluiden käsitemäärittely 3 Asiakaslähtöisyys 5 Lähipalveluiden määritteleminen 8 Valtakunnallinen taso 8 Kunta- ja aluetaso 8 Asiakastaso 9 Asiakas- ja

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot