Vastuullisuusraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuusraportti 2014"

Transkriptio

1 Vastuullisuusraportti 2014

2 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset 9 Sidosryhmävuorovaikutus 10 Tunnistetut olennaiset näkökohdat 12 Vastuullisuusohjelma 13 Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet 14 VASTUULLINEN HANKINTAKETJU 15 Vastuullinen hankinta ja eettiset periaatteet 15 Hyvien kauppatapojen mukaiset periaatteet 16 Tuoteturvallisuus ja laatu 17 Kuluttajapalautteet 19 ASIAKKAIDEN JA YHTEISÖN PARHAAKSI 20 Asiakastyytyväisyys 20 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 20 Työllistäminen 21 Tukon verojalanjälki 22 HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI 23 Henkilöstön kuvaus 23 Palkitseminen 24 Henkilöstön etuudet 24 Tukon henkilöstötyytyväisyys 24 Koulutus ja kehittyminen 25 Työterveys ja turvallisuus 26 Valitusmekanismit 28 YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI TOIMINNASSA 29 Hankinta- ja jakelukuljetukset 30 Tukon kasvihuonekaasupäästöt 31 Sähkö- ja lämpöenergian käyttö 32 Jätehallinta ja materiaalien käyttö 33 RAPORTOINTIPERIAATTEET 34 Raportin kuvaus 34 Laskentarajat 34 GRI-SISÄLTÖVERTAILU 35 Tietoa vastuullisuusraportista Tuko Logistics Osuuskunta raportoi yritysvastuustaan nyt neljättä kertaa. Tällä raportilla kerrotaan vuoden 2014 keskeisistä tapahtumista. Keskitymme olennaisiksi tunnistettuihin vastuullisuusnäkökohtiin ja niiden mukaisiin tunnuslukuihin. Joiltakin osin kerromme myös tapahtumia tammi-huhtikuulta Raportoimme vastuullisuudesta kalenterivuosittain, edellinen vastuullisuusraportti vuodelta 2013 ilmestyi toukokuussa Tämä Vastuullisuusraportti on toteutettu Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston mukaisesti pääsääntöisesti noudattaen sen perustasoa (core). Raportin tarkemmat laskentarajat sekä GRI-sisältövertailu löytyvät raportin lopusta. 2

3 Luotettava ja kehittyvä vastuullisuuspartneri Tuko Logistics Osuuskunnan jäsenet neljä päivittäistavarakaupan ja HoReCa-alan toimijaa ovat antaneet vastuullemme oman liiketoimintansa kannalta keskeisiä toimintoja hankinnassa ja logistiikassa. Haluamme arvojemme mukaisesti olla meille osoitetun luottamuksen arvoisia ja kantaa vastuumme meille uskotuista arvoketjun osista. Vastuullisuus on yksi perusarvoistamme. Haluamme, että kestävä kehitys näkyy jokapäiväisissä valinnoissamme, olipa kyse taloudellisista päätöksistä, henkilöstön hyvinvoinnista, toimintamme ympäristövaikutuksista tai hankintaketjun tuote- ja toimittajapäätöksistä hankittaessa tuotteita etenkin riskimaista ja riskialueilta. Toimintaamme mittaavissa asiakastyytyväisyyshaastatteluissa vastuullisuustyöstämme saadut palautteet ovat olleet varsin positiivisia. Olemmekin iloisia voidessamme kertoa tässä raportissa monista hyvistä askeleistamme vastuullisessa yritystoiminnassamme kuluneena vuonna. Vuoden aikana päivitettiin yritysvastuustrategiamme, jonka Tukon hallitus hyväksyi joulukuussa Osana strategiaa vahvistettiin myös Tukon yritysvastuun visio vuodelle 2020: Tuko on toimitusketjunsa luotettava ja kehittyvä vastuullisuuspartneri. Tämän pohjalta Tukon uudistettu vastuullisuusohjelma käynnistyi alkuvuonna Uudistettu yritysvastuustrategiamme perustuu sidosryhmiemme tärkeimmiksi kokemiin vastuullisuusodotuksiin ja olennaisuuksiin, joissa huomioitiin myös megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset Tukon toimitusketjussa. Tuoteturvallisuuden rinnalla sosiaalinen vastuu hankintaketjussa nousi keskeiseksi teemaksi. Se sisältää tuotteiden ja pääraaka-aineiden alkuperäasiat ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisen sekä toimittajan tuotanto-olosuhteiden parantamisen. Jatkamme tätä työtä pitkäjänteisesti myös olemalla mukana ja vaikuttamalla vahvasti BSCI-aloitteessa ja sen taustalla olevassa FTA- organisaatiossa (Foreign Trade Association). Onnistumisia koettiin vuonna 2014 kaikilla vastuullisuuden alueilla: Tukon taloudellinen lisäarvon tuotto oli liiketoimintaympäristö huomioiden varsin hyvä. Henkilöstön tapaturmataajuus kehittyi edelleen positiiviseen suuntaan alittaen reippaasti alan keskiarvon. Energiankulutuksemme parani jopa 9 prosenttiyksiköllä edellisvuoteen nähden. Tällä tuloksella olemme jo saavuttaneet Kaupan alan Energiatehokkuussopimuksessa vuodelle 2016 asetetun tavoitteen. Pääsimme myös kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa haluamallemme tasolle ja vähensimme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä. Tuoteturvallisuuden osalta teollisuuden takaisinvedot puolittuivat edellisvuoden huipusta, mutta olivat edelleen korkealla tasolla. Suurimpana haasteena on Suomen talouden kehitys ja sen vaikutus kuluttajakysyntään ja sitä kautta myös Tukon volyymeihin. Haasteet liittyvät myös omien merkkien hankintaketjuun ja erityisesti raaka-aineiden taustojen selvittämiseen työ on hidasta ja resursseja vaativaa. Kotoisana haasteena ovat myös sairaspoissaolot, joissa on edellisvuosiin nähden päästy jo hyvälle tasolle, mutta matkaa tavoitteeksi asettamallemme EK:n keskiarvotasolle on vielä. Prosessilaadun osalta Tukon hyvitysrivit suhteessa myytyihin riveihin ovat kääntyneet lievään nousuun. Myös Pakkausalan ympäristörekisterin (PYR) keräämät, kolmessa vuodessa jopa kuusinkertaistuvat kustannukset ovat oma haasteensa. Materiaalitehokkuus onkin yksi lähivuosien painopisteitämme. Olemme ylpeitä työstä, jota olemme tehneet, mutta tekemistä toki vielä riittää. Jatkamme määrätietoista työtä uudistetun vastuullisuusohjelmamme ja sen tavoitteiden mukaisesti tiiviimmässä yhteistyössä eri sidosryhmiemme kanssa sekä osallistumalla ja vaikuttamalla eri toimialahankkeissa. Kiitämme erityisesti henkilöstöämme tärkeästä panoksesta vastuullisuuden eri alueilla, sekä osuuskuntamme jäseniä luottamuksesta ja vaatimuksistakin, jotka viitoittavat etenemistämme. Petteri Pelkonen toimitusjohtaja Päivi Huhtala vastuullisuuspäällikkö 3

4 Organisaation kuvaus Tuko Logistics Osuuskunta (jäljempänä myös Tuko) on jäsentensä päivittäistavarakaupan strateginen toimitusketjupartneri, joka kokoaa asiakkaidensa volyymit ja ostovoiman sekä lunastaa jäsenkunnan yhteisen synergian. Tukon kaikki toiminnot sijaitsevat Keravalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lisäksi Tuko hyödyntää yhteistyökumppaneidensa koko maan kattavaa terminaali- ja jakeluverkostoa. Asiakkaitamme ja omistajiamme ovat Wihuri Oy (omistusosuus 41 %), Suomen Lähikauppa Oy (39 %), Stockmann Oyj (10 %) ja Heinon Tukku Oy (10 %). Palvelemme päivittäin lähes 1000 vähittäiskauppaa ja noin 5000 suurkuluttaja-asiakasta kotimaan markkinoilla, jonka lisäksi tuemme jäsentemme toimintaa Baltiassa ja Venäjällä. Yritysmuotomme on osuuskunta, joka sopii yhtiömuotona hyvin omistajiemme yhteiselle hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiölle. Tukon liikevaihto vuonna 2014 oli 760,2 miljoonaa euroa ja omaa henkilöstöä oli vuoden 2014 lopussa 586 henkilöä. Jakelukeskuksen alihankinta- ja jakelupalvelut huomioiden Tuko työllistää suoraan ja välillisesti yli 1000 henkilöä. Päivittäistavarahankinnan hoidamme tehokkaasti ostamalla tuotteet 1870 toimittajalta, joista vajaa puolet toimii kotimaassa. Sadan suurimman toimittajan osuus on noin 80 %. Teemme ostoyhteistyötä pohjoismaisen United Nordicin (josta Tuko Logisticsin omistusosuus 25 %) ja eurooppalaisen yhteisosto-organisaatio EMD:n (3,5 %) kanssa. Tuko Logisticsilla on kolme kotimaista osakkuusyhtiötä: pakasteiden hankinta-, varastointi- ja jakeluyhtiö Finnfrost Oy (Tuko Logisticsin omistusosuus 50 %), muovisten kuljetusja esillepanolaatikoiden vuokrausyhtiö Transbox Oy (10 %) ja juomapakkausten talteenotto- sekä kierrätysyhtiö PALPA - Suomen Palautuspakkaus Oy (12,5 %). Tuotteet ja palvelut Tuotevalikoimaamme kuuluu noin tuotetta, muun muassa teollisia elintarvikkeita, tuoretuotteita, pakasteita, käyttötavaroita, tupakkatuotteita sekä hedelmiä ja vihannek- sia. Pakasteiden hankinnoista, varastoinnista ja jakelusta huolehtii osakkuusyhtiömme Finnfrost Oy. Kokonaisvolyymimme on noin kg toimitettavia tuotteita toimintavuorokaudessa. Kehitämme ja ylläpidämme myös omia tuotemerkkejämme, joita ovat laadukas ja monipuolinen Eldorado, edullinen First Price sekä Tukon kahvimerkit. Omien tuotemerkkien valikoimissa on vajaa 700 tuotetta ja lisäksi oman tuonnin tuotteita on lähes 400. Omien merkkien osalta 47 % (2013: 50 %) volyymistä tulee kotimaisilta toimittajilta. Muita Tukon omia ja oman maahantuonnin merkkejä ovat mm. Banderos texmex-tuotteet, Dorati-keksit, Powerking-energiajuomat sekä Smart-eläintenruoat. Tuko tarjoaa jäsenilleen laajasti erilaisia hankinta-, logistiikka- ja muita palveluja. Näistä suuri osa on kaikille tarjottavia yhteisiä palveluja. Osa palveluista on asiakaskohtaisia palveluja siten, että jäsen ostaa valittuja palveluja alihankintana Tukolta. Vähittäiskauppa (VK) noin 1000 toimituspaikkaa HoReCa (SK) Pika-/toimitustukkuja 29 kpl Suoratoimituspisteitä n HANKINTA LOGISTIIKKA MUUT HERKKU-OSASTOT Pika-/toimitustukut - Pikatukut - HoReCa - Suurkeittiöt Valikoiman muodostus Hankintapalvelut Omat Merkit Asiakkaiden omat tuotteet Tuotelaatupalvelut Myyntipalvelu (Hevi) Tuotetietopalvelut Toimittajaintegrointi Investointiostot Hankintalogistiikka Varastopalvelut Lisäarvopalvelut Jakelupalvelut Paluulogistiikka Asiakaspalvelukeskus Pakasteet Volyymisuunnittelupalvelut Automaattinen myymälätäydennys Jakelun kierrätyspoolit Projektipalvelut Raportointi Edunvalvonta Ennustepalvelu Tukon omistajat ja toimituspisteet Tukon palveluvalikoima 4

5 Organisaation kuvaus Eldorado-pakkausuudistus palvelee kuluttajaa Tuotteen pakkauksella on erilaisine merkintöineen tärkeä rooli kuluttajan palvelemisessa ja ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Vuoden 2014 lopulla tuli voimaan EU:n uusi elintarviketietoasetus, jonka myötä lähes kaikkien elintarvikepakkausten merkinnät tuli uudistaa. Uusissa pakkausmerkinnöissä on kiinnitetty huomiota niiden selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Pakkauksissa mm. kerrotaan aiempaa enemmän tuotteen valmistusaineista ja ainesosaluettelossa korostetaan tuotteen sisältämät allergeenit. Myös ravintosisältötietoja on tarkennettu. Lisäksi kaikkiin pakkauksiin lisättiin kierrätysohjeet. Tukolla omien merkkien pakkausmerkintäuudistus toteutettiin yhtä aikaa Eldoradon design-uudistuksen kanssa, jossa päädyttiin selkeään sinetti -designiin. Se viestii olevansa kaupan oma merkki erottumalla selkeästi brändituotteista. Eldoradon yhdenmukaisuus säilyy pakkauksesta toiseen kuitenkin niin, että Eldorado-pakkaukset ovat tuoteryhmänsä näköisiä. Designin elementit ovat selkeitä ja raikkaita suomalaiseen makuun tekemättä tuotteesta liian halvan tai kalliin näköistä, jolloin siihen on helppo luottaa ja tarttua valintatilanteessa. Tukon lippulaiva Eldorado on yksi tunnetuimmista omista merkeistä Suomessa. Eldorado on moderni valinta! Hallintorakenne Tuko Logistics Osuuskunnan toimintaa ohjaavat lainsäädännön ohella osuuskunnan säännöt ja jäsensopimus. Osuuskunnan kokous. Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous, joka mm. vahvistaa osuuskuntalain mukaisesti tuloslaskelman ja taseen, myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsee hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastajan. Talous & hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne Sisäinen laskenta Rahoitus Kiinteistö Hallitus. Hallitus vastaa osuuskunnan hallinnosta ja muista lakisääteisistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa mm. osuuskunnan strategian, budjetin ja käsittelee suurimmat investoinnit. Tukon hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 5 varsinaista ja 6 varajäsentä. Naisia heistä on 33 % ja Johdon assistentti/ viestintä Hankinta Teolliset elintarvikkeet Non Food Hevi Teolliset tuoretuotteet ja pakasteet Tupakkatuotteet Omat merkit ja tuonti Hankinnan tukipalvelut Hankinnan kehitys Tukon organisaatiorakenne yli 50-vuotiaita 67 %. Kaikki hallituksen jäsenet edustavat omistajatahoja eivätkä kuulu yhtiön toimivaan johtoon. He edustavat päivittäistavaratoimialan vankkaa kokemusta ja osaamista. Osa hallituksen jäsenistä toimii myös tiiviissä operatiivisessa yhteistyössä yhtiön kanssa. Hallitukselle ei makseta palkkioita. Hallitus käsittelee vastuullisuusasioita ja riskejä vuosittain ja vastuullisuuden keskeiset tapahtumat on kirjattu hallituksen toimintakertomukseen. Johtoryhmä. Tukon johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen ja yhtiön toiminnan sekä kehittämisen johtaminen ja koordinointi. Johtoryhmän missiona on: ICT ja Kehitys ICT-infrastruktuuripalvelut Sovelluspalvelut Sevice Desk -palvelut Liiketoiminnan kehitys Toimitusjohtaja Henkilöstö- ja lakiasiat HRD ja rekrytointi Työsuhde- ja palkkahallinto Lakiasiat Logistiikka Terminaali-ja jakelupalvelut Varastopalvelut Tuontilogistiikka Volyymisuunnittelu Logistiikan kehitys Vastuullisuus Asiakas- ja kuluttajapalvelu Tuotelaatu- ja turvallisuus Ympäristö Sosiaalinen vastuu Työturvallisuus Prosessilaatu 1. varmistaa Tukon jatkuva menestyminen, 2. asettaa ja seurata toiminnan tavoitteita, 3. johtaa, kehittää ja motivoida Tuko-tiimiä, 4. edistää yhteistyötä yli rajojen ja 5. varmistaa toiminnan lainmukaisuus ja vastuullisuus. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi viisi jäsentä: hankinta-, logistiikka-, talous- ja ICT-johtaja sekä henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja. Johtoryhmän jäsenistä vuonna 2014 yksi oli nainen ja yli 50-vuotiaita oli 83 %. Vastuullisuuspäällikkö raportoi toimitusjohtajalle, joka johtoryhmässä vastaa vastuullisuusasioista kokonaisuutena. Lisäksi muut johtoryhmän jäsenet vastaavat vastuullisuusasioista omien vastuualueidensa osalta. 5

6 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Tukon arvot Arvot ovat olemassaolomme perusta. Ne muodostavat yhteiset pelisäännöt ohjaten henkilöstöä ja Tukon toimintaa organisaationa. Arvoista muodostuu pohja organisaatiokulttuurillemme. Ne myös edistävät ja tukevat strategian toteutumista. Toimimme vastuullisesti on yksi Tukon neljästä arvosta. Pyrimme omalla työpanoksellamme parhaaseen työtulokseen Olemme omaaloitteisia Optimoimme kokonaisputkea Ulkoisten ja sisäisten asiakastarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja ennakointi Jatkuva itsensä kehittäminen ja muutosvalmius Toiminta on tavoitteellista Sallimme epäonnistumisia, opimme virheistämme Liiketoiminta on kannattavaa Toimimme tuloksellisesti ja olemme aikaansaavia Kehitämme ja kehitymme asiakkaiden parhaaksi Jatkuvan parantamisen ja kehittämisen periaate kaikessa Minä ja Tuko Logistics Olemme reiluja, rehellisiä ja luotettavia kumppaneita Luotamme ja olemme luottamuksen arvoisia Toimimme vastuullisesti Jokaisella vastuu omasta työstään osana kokonaisuutta Arvostamme ja kunnioitamme yksilöä ja erilaisuutta Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa Tasapuolinen kohtelu ja oikeudenmukaisuus Luotettavat prosessit ja järjestelmät Tinkimätön vastuu työ- ja tuoteturvallisuudesta Eettisyys ja sosiaalinen vastuu Lakien ja sopimusten noudattaminen 6

7 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Hyvä hallintotapa Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan hallintojärjestelmää, jolla toimintaa johdetaan, valvotaan ja toiminnan organisointia tuetaan. Hallintojärjestelmä käsittää suhteet omistajiin ja muihin sidosryhmiin. Hyvän hallintotavan periaatteina ovat: omistajien oikeuksien suojeleminen ja tasapuolinen kohtelu organisaation taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi organisaation johtoelinten ohjaus- ja valvontatehtävät sekä tilivelvollisuus Ulkoinen toimintaympäristö: Lait, asetukset, jne. Nimittää Tilintarkastaja Sisäinen tarkastaja Raportoi Omistajat Osuuskunnan kokouksessa Hallitus Toimitusjohtaja Sisäinen toimintaympäristö: Jäsensopimus, osuuskunnan säännöt, politiikat, ohjeistukset ja arvot Tuko Logistics Osuuskunnan hyvän hallintotavan rakenne. Sisäisen tarkastajan tehtävää hoidettiin vuonna 2014 osana tilintarkastajien tilikauden aikaista tarkastusta. Huhtikuussa 2015 nimitettiin Tukolle oma sisäinen tarkastaja (oto). Hyvä hallintotapa sisältää tilintarkastuksen, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, riskien hallinnan, lakien ja määräysten noudattamisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintokäytäntöjen asianmukaisen järjestämisen. Alavasemmalla olevassa kuviossa kuvataan Tuko Logistics Osuuskunnan hallintorakennetta nimitys- ja raportointisuhteineen. Ulkoiset sitoumuksemme ja lakisääteiset vaatimukset osaltaan ohjaavat työtä ja päätöksentekoa. Tuko on sitoutunut noudattamaan mm. seuraavia ulkoisia säännöksiä (G4-15): kaupan alan työehtosopimus laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuden hallintastandardit (ISO) BSCI Code of Conduct (Business Social Compliance Initiative) United Nordic Code of Conduct PTY:n hankinnan eettiset normit (Päivittäistavarayhdistys 2001) Hyvän kauppatavan periaatteet (EU-tason aloite) Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvonnassa Tuko on jäsenenä noin 20 eri järjestössä, yhdistyksessä tai liitossa, mm. Kaupan Liitossa, BSCI-organisaatiossa sekä Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK). Tukon edustajia on mukana myös Päivittäistavarayhdistyksen (PTY) työryhmissä. Lisäksi Tuko on huoltovarmuuskriittisenä yrityksenä mukana Huoltovarmuuskeskuksen elintarvikesektorin Kauppa- ja jakelupoolissa. Päivittäistavaratukkuliikkeet ry GS1 Finland Yleinen Teollisuusliitto Teknokemian yhdistys ry Elintarviketeollisuusliitto Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy Puupakkausten Kierrätys PPK Oy Päivittäistavarakauppa PTY ry Suomen Kaupan Liitto BSCI Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomen Kuluttajakuitu ry Suomen Tukkukauppiaiden liitto Tullihallitus Huoltovarmuuskeskus Maa- ja metsätalousministeriö Kotimaiset kasvikset ry Suomen Pakkausyhdistys Suomen laatuyhdistys ry Tuko on osallistunut aktiivisesti BSCIn uudistettujen toimintaohjeiden eli Code of Conduct version 2.0 ja sen liitedokumenttien työstämiseen. Tärkeänä osa-alueena uudistustyössä on ollut lisäksi jäsenille, auditoijille ja tehtaille omina osioinaan suunnattu käsikirja, joka sisältää keskeisimmät muutokset toimintaohjeineen. Tukon tuotelaatupäällikkö Pirjo Heiskanen on jäsenenä BSCI työryhmissä WG Food & Primary Production sekä WG Auditing. Lisäksi Heiskanen on jäsenenä BSCI Steering Committeessa ja sen edustajana ja samalla ainoana naisjäsenenä FTA Foreign Trade Associationin hallituksessa. 7

8 Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuustyömme pohjautuu yrityksemme yhteisiin arvoihin, visioon ja strategiaan. Näihin perustuu myös yrityksemme politiikat, mm. laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikka, hankintojen eettiset periaatteet ja henkilöstön muut toimintaohjeet. Käsittelemme vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti huomioiden tasapainoisesti taloudellinen, sosiaalinen sekä ympäristövastuu. Tukolla yritysvastuuasioita koordinoi toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva Vastuullisuus-yksikkö. Tukon johto päättää yritysvastuun keskeisistä periaatteista ja linjauksista ja seuraa myös niiden toteutumista. Keskeiset vastuullisuuskysymykset käsitellään Vastuullisuuden ohjausryhmässä, jossa on mukana Vastuullisuus-yksikön lisäksi ylimmän johdon edustajia eri toiminnoista. Vastuullisuus-yksikkö koordinoi johdon linjaamien vastuullisuustavoitteiden toteuttamista sekä johtamisjärjestelmän mukaisia laadun, ympäristön ja työturvallisuuden hallinnan tehtäviä yhteistyössä linjaorganisaation ja prosessien omistajien kanssa. Yksiköissä toimintaa kehitetään itsenäisesti yhteisesti sovittujen suuntaviivojen toteuttamiseksi. Vastuullisuuden tavoitteet on myös kytketty Tukon palkitsemisjärjestelmiin. Vuonna 2014 uudistettiin Tukon yritysvastuustrategia yhteistyössä asiantuntijoiden, johdon ja Tukon jäsenten kanssa. Tukon yritysvastuustrategian toteutus etenee vastuullisuusohjelmalla. Tätä kuvataan tarkemmin luvussa Vastuullisuus ohjelma sivulla 13. Osana ohjelmaa asetettiin tavoitteeksi vuorovaikutuksen lisääminen vastuullisuusasioissa Tukon ja osuuskunnan jäsenten välillä, ja päätettiin käynnistää Vastuullisuuden yhteistyöryhmä (YTR). Siinä on mukana osuuskunnan jäsenten edustajia johdosta ja asiantuntijaorganisaatioista. Vastuullisuuden YTR kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa Tukon johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristöstandardien sekä OHSAS 18001:2007 työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti. Sertifioinnit kattavat Keravan jakelukeskuksessamme kaupan, logistiikan ja siihen liittyvien toimitus-, tuotehallinta- ja asiakassuhdepalvelujen alueet. Johtamisjärjestelmien mukaisesti Tukolla on ympäristö- ja työterveyden ja -turvallisuuden ohjelma. Ne, kuten myös Tukon liiketoimintastrategia, kattavat vuodet

9 Vastuullisuuden johtaminen Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset Tukolla on suoria ja epäsuoria vastuullisuusvaikutuksia sen koko arvoketjussa. Vaikutukset voivat olla joko taloudellisia tai näkyä vaikutuksina ihmisiin tai ympäristöön. Tukon yritysvastuun tavoitteena on hallita näitä arvoketjun moninaisia vaikutuksia, kuten esim. ihmisoikeus- ja sosiaalisen vastuun kysymyksiä riskimaahankinnassa tai kuljetusten ja jakelukeskuksen ilmastonmuutosta edistäviä päästöjä. Viereisessä kuvassa on havainnollistettu Tukon toimitusketjua sekä Tukon vaikutuksia sen eri osissa. Toimitusketjun osa ja sitä kuvaava tunnusluku Taloudellinen vaikutus Sosiaalinen vaikutus Ympäristövaikutus Tukon hankinnat 870 kotimaista 990 ulkomaista toimittajaa Maksut toimittajille Työllistäminen Ihmisoikeuskysymykset Työturvallisuus Hankinnan ympäristövaikutukset (raakaaineet, vesi, jätteet) Tuonti- ja kotimaan hankintakuljetukset hankintakuljetustonnia 60 yhteistyökumppania Maksut yhteistyökumppaneille Työllistäminen Työturvallisuus Kuljetusten ympäristövaikutukset (polttoaine, melu ja muut päästöt) Tukon Keravan toiminnot Henkilöstö n. 800, josta Alihankkijoita n. 180 Henkilöstön palkat Maksut valtiolle (verot ja veroluonteiset maksut) Työllistäminen Työterveys- ja turvallisuus Työhyvinvointi Omavalvonta Energian kulutus Jätteet Veden käyttö Päästöt Jakelukuljetukset toimitettua tonnia 20 yhteistyökumppania Maksut yhteistyökumppaneille Työllistäminen Työturvallisuus Kuljetusten ympäristövaikutukset (polttoaine, melu ja muut päästöt) Jäsenet ja jäsenten asiakkaat Neljällä omistajaasiakkaalla Yhteensä n myymälää ja 5000 sktoimituspistettä Jäsenet Tukon synergiahyödyt jäsenilleen Pakkausjäte Asiakkaat Tuote turval lisuus Vastuulliset hankinta- ja logistiikkapalvelut Omavalvonta Kilpailukyky Pakkausjäte Epäsuora vaikutus Epäsuora vaikutus Suora vaikutus Epäsuora vaikutus Epäsuora vaikutus 9

10 Vastuullisuuden johtaminen Sidosryhmävuorovaikutus Tukon sidosryhmistä tärkeimpiä ovat Osuuskunnan jäsenet ja asiakkaat, henkilöstö, tavaran- ja palvelutoimittajat sekä kuluttajat. Kaikkien sidosryhmien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Hankintaketjuun, työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät yhteydenotot kirjataan ja käsitellään sovittujen toimintamallien mukaisesti. Vuonna 2014 sidosryhmien esille nostamat huolenaiheet liittyivät mm. sosiaalisen vastuun kysymyksiin hankintaketjussa (yhteydenottoja Tukon jäseniltä, kansalaisjärjestöiltä ja mediasta) sekä ympäristötoimenpiteisiin lähinaapuruston kanssa. Hankintaketjun sosiaalisen vastuun kysymyksissä on käyty paljon vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Periaatteenamme on vastata kyselyihin avoimesti ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin epäjohdonmukaisuuksien korjaamiseksi. Tuko haluaa osaltaan edistää myös yhteisten mallien löytymistä koskien hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiä ja on mukana loppuvuonna 2014 käynnistyneessä pyöreän pöydän neuvottelukunnassa yhdessä muiden kaupan alan edustajien, ministeriöiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Vuoden 2015 tavoitteenamme on selkeyttää vuoropuhelun mallia kaikkien sidosryhmienme kanssa. Tärkeimpien sidosryhmien kanssa yhteydenpitomallit ovat jo vakiintuneita ja palautetta kerätään säännöllisesti. Saatu palaute analysoidaan ja tämän pohjalta Tukon yksiköt rakentavat toimenpidesuunnitelmat, jotka Tukon johtoryhmä vahvistaa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan osastoittain, johtoryhmässä ja laatujärjestelmän mukaisten johdon katselmusten yhteydessä. Keskeisistä palautetutkimuksista rakennetaan vuosittain yhteenvedot, jotka käsitellään niin yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa kuin Tukon jäsenten operatiivisen johdon kanssa. Lisäksi palautteet ja toimenpideohjelmat käsitellään henkilöstötoimikunnissa ja osastopalavereissa. Näistä tiedotetaan myös yhtiön intranetissä ja henkilöstölehdessä. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on koottuna sidosryhmien odotuksia ja palautteen keruun malleja. Kansalaisjärjestöt WWF, Finnwatch ym. Rekrytointimarkkinat Oppilaitokset Henkilöstö Ammattiyhdistykset PAM ym. Tukon sidosryhmät Asiakkaan asiakkaat Julkishallinto, ravintolat ym. Osuuskunnan jäsenet (sis. asiakkaat) Tavaran- ja palvelutoimittajat Edunvalvonta PTY, Kaupan Liitto ym. Kuluttajat Viranomaiset Eläinlääkäri, ympäristötarkastaja, tulli ym. Lähinaapurusto Rahoittajat Pankit, vakuutuslaitokset Media 10

11 Vastuullisuuden johtaminen Sidosryhmä Sidosryhmän valintaperuste Vuoropuhelu ja palautteen keruu Sidosryhmän odotukset Tukolle ja niihin vastaaminen Osuuskunnan jäsenet ja asiakkaat Tukon omistajia ja asiakkaita ovat Wihuri, Suomen Lähikauppa, Stockmann sekä Heinon Tukku. Tuko toimii tiiviissä yhteistyössä jäsentensä kanssa laajasti organisaation eri tasoilla. Jäseniltä tulevat myös Tukon keskeiset vastuullisuusodotukset. Henkilöstö osallistuu päätöksentekoon mm. linjaorganisaation ja yhteistoiminnan kautta ja mahdollistaa vastuullisuustavoitteidemme toteutumisen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Vuorovuosin toteutetaan laaja asiakaskysely ja vuorovuosin avainhenkilöhaastattelut. Lisäksi: Osuuskunnan kokous, hallituksen kokoukset, johdon kehityspalaverit, yhteistyöryhmät, erilaiset prosessinohjaus- ja projektityöryhmät Henkilöstökysely koko omalle henkilöstölle Sisäinen asiakastyytyväisyyskysely, jolla mitataan toimihenkilöiden tyytyväisyyttä tukitoimintojen palveluihin Odotuksia ovat kustannustehokkaan toiminnan ja yhteisten toimintojen synergioiden lunastuksen lisäksi toimittaja- ja tuoteriskien hallinta koko hankintaketju huomioiden. Lisäksi arvostetaan ja odotetaan asiantuntijuuden jakamista sekä avointa ja tiivistä vuoropuhelua jäsenten kesken. Vastuullisuusodotuksiin vastataan vastuullisuusohjelmassa, jossa painopisteenä hankintaketju ja yhteistyösuhteiden tiivistäminen. Henkilöstön odotuksissa nousee esille arvoperustainen työskentely, osaamisen varmistaminen, työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, ajantasainen ja riittävä tiedottaminen sekä kannustava palkitseminen. Henkilöstö Henkilöstö- ja työsuojelutoimikunnat Kehityskeskustelut koko omalle henkilöstölle Kyselyjen pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelmat. Vuonna 2014 mm. panostettiin viestintään uudistamalla yhtiön intranet-sivut ja ottamalla käyttöön infonäytöt eri puolilla varastotiloja. Kuluttajat Tavaran- ja palvelutoimittajat Sidosryhmävuorovaikutus Haluamme osaltamme varmistaa yli 1000 Tukon oma merkkituotteen ja oman maahantuonnin tuotteen hankintaketjun vastuullisuuden ja turvallisuuden. Tuko nojaa toimitusketjussaan vahvasti yhteistyökumppanien tuotteisiin ja palveluihin. Tukolle on ensiarvoisen tärkeää toimia luotettavien ja omassa toiminnassaan vastuullisten toimittajien kanssa. Tämän merkitys kasvaa, kun on kyse pitkistä ja toisaalta maantieteellisesti kauas ulottuvista raaka-aineketjuista. Oma merkki- ja oman maahantuonnin toimittajia on noin 250 kpl. Lisäksi: osastopalaverit, kehityspalaverit, johdon infotilaisuudet sekä muut palautteet ja aloitteet Kuluttajien odotuksia kootaan saaduista kuluttajayhteydenotoista sekä erilaisista kyselyistä ja tutkimuksista. Asiakaspalvelukeskus vastaanottaa ja käsittelee kuluttajapalautteet. Suomi Tänään tutkimus kaupan omista merkeistä (Taloustutkimus) Säännölliset tapaamiset, jossa kerätään ja saadaan palautetta. Vuosittainen kolmannen osapuolen tavarantoimittajatyytyväisyystutkimus, viimeksi mukana 74 tavarantoimittajaa. Partneruusohjelma tärkeimpien tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa. BSCI-yhteistyössä riskimaissa toimivien tavarantoimittajien koulutukset ja auditoinnit. Kehityskeskusteluissa käydään osaaminen ja koulutustarpeet läpi. Lisäksi arvioidaan esimiestyötä ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä. Kuluttaja odottaa Tukolta luotettavia ja turvallisia tuotteita sekä hankintaketjun riittävää läpinäkyvyyttä ja tunnistettua jäljitettävyyttä. Vastuullinen hankintaketju on vastuullisuusohjelmamme painopiste. Saadut kuluttajapalautteet käsitellään tapauskohtaisesti asiantuntijoiden kanssa ja huomioidaan myös tuotekehityksessä. Tavaran- ja palvelutoimittajat odottavat Tukolta luotettavaa ja pitkäaikaista yhteistyösuhdetta. Kaikessa yhteistyössä Tukolle on tärkeää toimia Hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisesti. 11

12 Vastuullisuuden johtaminen Tunnistetut olennaiset näkökohdat Tukon toiminnan olennaiset, sidosryhmien vastuullisuusnäkemyksiin ja odotuksiin perustuvat vastuullisuusnäkökohdat tunnistettiin ja vahvistettiin alkuvuonna Selvityksen taustaksi oli koottu laaja listaus odotuksia sidosryhmittäin. Näiden lisäksi huomioitiin kansainväliset standardit sekä globaalit megatrendit, joista koottiin lista keskeisimmistä tunnistetuista yritysvastuukysymyksistä. Näitä näkökohtia arvioitiin asiantuntijatyöpajassa kolmen eri ulottuvuuden kautta, joita olivat merkitys sidosryhmille, merkitys liiketoiminnalle sekä vaikutus arvoketjussa. Myös Tukon johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi olennaisuusmatriisin, ottaen priorisoinnissa huomioon sidosryhmäselvityksen tulosten lisäksi Tukon strategian ja vastuullisuuden linjaukset. Yritysvastuun strategiaprosessin yhteydessä olennaisuusmäärittelyä arvioitiin vielä uudestaan ja matriisiin tehtiin pieniä muutoksia. Vieressä on kuvattuna Tukon tunnistetut vastuullisuuden näkökohdat osa-alueittain ryhmiteltynä. Pystyakselilla on kuvattuna niiden merkitys sidosryhmille ja vaaka-akselilla nykyinen tai potentiaalinen merkitys Tukon liiketoiminnalle. Lisäksi arvioitiin kunkin näkökohdan merkitystä arvoketjulle. Pallon koko kuvaa näkökohdan merkittävyyttä arvoketjussa. Näkökohdista muodostettiin neljä kokonaisuutta, joita ovat: vastuullinen hankintaketju, asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi, henkilöstön hyvinvointi sekä ympäristön huomiointi toiminnassa. Vastuullinen hankintaketju 1. Elintarviketurvallisuus ja laatu 2. Tuotteiden ja raaka-aineiden jäljitettävyys 3. Hyvät kauppatavat 4. Sosiaalinen vastuu toiminnassa Asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi 5. Lisäarvon tuottaminen jäsenille 6. Työllistäminen yhteisössä 7. Suora taloudellinen lisäarvo jäsenille ja yhteisölle Henkilöstön hyvinvointi 8. Työterveys ja turvallisuus 9. Hyvä työnantajuus 10. Henkilöstön osaaminen 11. Tasavertaiset mahdollisuudet Ympäristön huomiointi toiminnassa 12. Jätteiden hyötykäyttö 13. Energia- ja materiaalitehokkuus 14. Kuljetusten ympäristötehokkuus 12

13 Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuusohjelma Tukon uudistettu yritysvastuustrategia ulottuu vuoteen 2020 ja sen visiona on, että Tuko on toimitusketjunsa luotettava ja kehittyvä vastuullisuuspartneri. Tämä tulevaisuuden tahtotila saavutetaan panostamalla valittuihin menestystekijöihin ja vahvistamalla menestyksen mahdollistavia tekijöitä, kuten henkilöstön osaamista ja arvojen mukaista toimintaa. Yritysvastuun strategian pohjalta käynnistyi vuoden 2015 alussa Tukon vastuullisuusohjelma. Sen perustana ovat vastuullisuusnäkökohdista muodostetut teemakokonaisuudet. Perinteiset vastuullisuuden osa-alueet taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu tulevatkin jatkossa näkymään näiden neljän vastuullisuusteeman kautta: VASTUULLISUUSTEEMAMME Vastuullinen hankintaketju 1. Elintarviketurvallisuus ja laatu 2. Tuotteiden ja raaka-aineiden jäljitettävyys 3. Hyvät kauppatavat 4. Sosiaalinen vastuu toiminnassa Asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi 5. Lisäarvon tuottaminen jäsenille 6. Työllistäminen yhteisössä 7. Suora taloudellinen lisäarvo jäsenille ja yhteisölle Henkilöstön hyvinvointi 8. Työterveys ja turvallisuus 9. Hyvä työnantajuus 10. Henkilöstön osaaminen 11. Tasavertaiset mahdollisuudet Ympäristön huomiointi toiminnassa 12. Jätteiden hyötykäyttö 13. Energia- ja materiaalitehokkuus 14. Kuljetusten ympäristötehokkuus LOPPUTULEMA Hankintaketjussamme huomioidaan eettisyys, turvallisuus sekä sosiaalinen vastuu Toimintaamme ohjaa asiakkaidemme ja yhteisön etu Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö varmistavat menestyksemme Hallitsemme ympäristövaikutuksiamme arvoketjussa VISIO on toimitusketjunsa luotettava ja kehittyvä vastuullisuuspartneri TAVOITTEET Vastuullisuus näkyy tuote- ja palvelutarjoomassamme Tiivis sidosryhmäyhteistyö kautta arvoketjun ja sitä tukeva vastuullisuusviestintä Käytössämme ovat monipuoliset ja asiantuntevat resurssit verkostoja hyödyntäen Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa toiminnan kustannustehokkuuden ja läpinäkyvyyden Standardit ja sitoumukset ohjaavat liiketoimintaa Vastuullisella hankintaketjulla tarkoitetaan vastuullisia toimintatapoja koko tilaus-toimitusketjussa. Edellytämme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme eli tavaran- ja palvelutoimittajilta. Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme hyvälaatuisia, turvallisia tuotteita ja palveluja. Omissa merkeissä ja omassa maahantuonnissa parannamme jatkuvasti koko hankintaketjumme vastuullisuutta, brändituotteissa keskitymme omaan osuuteemme arvoketjussa. Asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi tarkoittaa sitä, että kannamme taloudellisen vastuumme kaikille sidosryhmillemme. Asiakkaiden kannattava toiminta on menestyksemme edellytys. Olemme kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita. Tunnistamme myös roolimme osana yhteiskuntaa ja lähiyhteisöä. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä työturvallisuudesta. Vahvistamme arvojemme mukaista toimintaa. Ympäristön huomiointi toiminnassa näkyy siten, että vähennämme jatkuvasti oman toimintamme ympäristövaikutuksia toimimalla resurssitehokkaasti, eli säästävällä luonnonvarojen käytöllä, päästöjen minimoinnilla sekä energiatehokkuudella. 13

14 Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet Vuonna 2015 teemana on: Yritysvastuu näkyy ja vaikuttaa omassa työssämme. Tässä keskeisenä tavoitteena on tuoda vastuullisuuden osa-alueita entistä näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi jokaisen tukolaisen työpäivää ja sitä kautta myös yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on keskittyä seuraaviin asioihin. Vastuullinen hankintaketju Vuositavoitteet Vastuullisuusnäkökohta Toteuma 2014 Tavoite vuodelle 2015 Elintarviketurvallisuus ja laatu Tuotteiden ja raakaaineiden jäljitettävyys Toimittaja- ja tuotehyväksyntämalli käytössä kaikkien oma merkkitoimittajien ja tuotteiden osalta Uuden yhteispohjoismaisen työkalun käyttöönotto toimittajakilpailutuksissa 91 % oma merkki- tuotteista eräseurannassa Omissa merkeissä pieni osa kalatuotteista WWF:n kalaoppaassa vältettäväksi luokiteltuja Prosessien kehittäminen OIVA-valmiudet ja käyttöönotto 95 % oma merkki- tuotteista eräseurannassa Vuoden lopulla 0 % oma merkki -kalatuotteista WWF:n kalaoppaassa vältettävien listalla Hyvät kauppatavat Ei riitatilanteita Ei riitatilanteita SO7 Sosiaalinen vastuu toiminnassa Osallistuminen BSCI:n uudistettujen periaatteiden valmistelutyöhön BSCI:n uudistettujen periaatteiden käyttöönotto GRI G4 näkökohta PR2 PR4 PR9 PR4 LA15 HR10-11 SO9-10 Logistiikkatoiminnoissa valmistaudumme OIVA elintarvikevalvonnan tarkastusmallin käyttöönottoon huomioimalla sen osana varastomme laitosvalvontaa. Lisäksi keskitymme kuljetusten ympäristötehokkuuden parantamiseen sekä jätehallinnan tehostamiseen. Asiakkaan ja yhteisön parhaaksi Suora taloudellinen lisäarvo Asiakastyytyväisyys Työterveys ja turvallisuus Taloudellisen lisäarvon tuotto jäsenille hyvällä tasolla Asiakashaastattelujen perusteella hyvä, jopa edellisvuotta parempi taso Tapaturmataajuus 24,6 (alan keskiarvo 30) Tapaturmataajuus < 27 Kustannustehokas toiminta, budjetissa pysyminen Tarkennuksia taloudellisiin mittareihin, toimintolaskentatyökalun laajentaminen Ylläpidetään hyvä asiakastyytyväisyys. Osastokohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen. EC1 PR5 LA6, LA16, SO8 Hankinnassa otamme käyttöön uuden BSCI-periaatteiden mukaisen toimintamallin sisältäen vastuullisen hankinnan vaatimukset toimittajille ja heidän liikekumppaneilleen sekä oman toimintamme sopeuttaminen vaatimusten mukaiseksi. Henkilöstön hyvinvointi Hyvä työnantajuus Henkilöstön osaaminen Uusi työhyvinvointiohjelma käynnistyi ja eteni suunnitellusti Henkilöstötyytyväisyys parani: Tukon työnantajakuva sai hyvät arviot: 4,27 (th) ja 3,94 (tt) Kilpailukykyosaamiskoulutus: neuvottelutaidot Perehdytyksen uudistaminen, käynnistettiin Tervetuloa Taloon malli uusille tukolaisille Edetään työhyvinvointiohjelman mukaisesti, käynnistetään mm. Konkari-ohjelma yli 57- vuotiaille. Vuonna 2015 ei tehdä henkilöstökyselyä Kilpailukykyosaamiskoulutus: Lean-osaaminen LA1-2, LA4 LA9, LA11 Käynnistämme erilaisia Lean-tehostamishankkeita ja jatkamme henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa. Parannamme vastuullisuustiedon keruuta, analysointia ja jakamista. Läpinäkyvyyttä lisätään myös kehittämällä vastuullisuusasioiden viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Vieressä olevassa taulukossa on kooste vuoden 2014 toteumista sekä tavoitteista vuodelle Näkökohdittaisia tavoitteita tullaan joiltakin osin vielä tarkentamaan vuoden 2015 aikana. Ympäristön huomiointi toiminnassa Tasavertaiset mahdollisuudet Jätteiden hyötykäyttö Energia- ja materiaalitehokkuus Kuljetusten ympäristötehokkuus Koulutustunnit toimihenkilöillä yli tavoitteen, työntekijöillä lähellä tavoitetta Edetty tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Hyötykäyttöaste jäi tavoitteesta ollen 93 (tavoite 94) Hyötykäyttöaste 95 Biojätteen määrää ei tavoitteiden mukaan onnistuttu vähentämään PYR-raportoitavat pakkausmäärät vähenivät 3 % Tasa-arvosuunnitelman mukaan, ei poikkeamia Biojätemäärän vähentäminen PYR-pakkausmäärien optimointi Energiankulutus 9 % (tavoite -2 %) Jätehallinnan uudistus Energiankulutus -2 % EN1-2 Hävikin tarkennukset ja vähentäminen EN3 Pakkausvalintojen ohjaaminen EN6 Paluulogistiikan kehittäminen Päästöt 7 % Päästöjen vähentäminen EN15-17 Reittioptimointijärjestelmän käyttöönotto Keravan suorajakelussa Kuljetusten ympäristövaikutusten parantaminen pääkaupunkiseudun pilotilla EN30 LA12 LA13 EN23 14

15 Vastuullinen hankintaketju Vastuullinen hankinta ja eettiset periaatteet Vastuullisen hankintaketjun johtaminen perustuu hankinnan eettisiin periaatteisiin sekä erilaisiin vastuullisuuslinjauksiin. Näitä ovat BCSIn Code of Conduct, United Nordicin Code of Conduct sekä omien merkkien Quality Policy. Hankintaneuvotteluissa on lisäksi sitouduttu toimimaan Hyvän kauppatavan periaatteiden mukaisesti (EU:n komission sekä elintarvikeketjun EU-järjestöjen yhteiset periaatteet). Tuko on ollut pitkään eurooppalaisen BSCI -auditointijärjestelmän (Business Social Compliance Initiave) jäsenenä ja osallistunut aktiivisesti sen kehittämiseen ja uudistamiseen niin työryhmissä kuin hallinnossakin. Tuko on sitoutunut noudattamaan BSCI-periaatteita sekä asettamaan tavoitteet niin vuosittain auditoitaville tehtaille kuin kehittämään auditointien laadullista tasoa. Pitkällä aikavälillä tavoite on parantaa työoloja pysyvästi ja lisätä tavarantoimittajien tuntemusta vastuullisesta toiminnasta. Laadullisten tulosten kehittyminen positiivisesti vaatii yhteistyötä koko ketjussa. Suurimpia kehityksen kohteita ovat mm. työajat ja niiden noudattaminen, palkkaus, lapsityövoima, työturvallisuus ja -terveydenhuolto, dokumentoinnin puute sekä johdon sitoutuminen. Pohjoismaisessa yhteistyössä Tuko käyttää lisäksi yhteisosto-organisaationsa United Nordicin Code of Conductia, joka noudattaa pääosin BSCI vaatimuksia. Pohjoismaisissa yhteisostoissa sovelletaan lisäksi United Nordicin eettisiä periaatteita, jotka sisältävät linjaukset tuote- ja toimittajavalinnalle. BSCI Code of Conduct uusiutui vuonna 2014 ja sitä vastaan auditoinnit alkavat keväällä Tämä uudistus on Tukon tavoitteissa painopisteenä vuonna Tavoitteena on laajentaa BSCI-periaatteet kattamaan kaiken Tukon hankinnan. BSCI Code of Conductin linjaukset ovat: Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus Syrjintäkielto Oikeudenmukainen korvaus Kohtuulliset työajat Työterveys ja -turvallisuus Ei lapsityötä Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu Ei epävakaita työsuhteita Ei velkaorjuutta Ympäristönsuojelu Eettinen liiketoiminta Olennainen näkökohta: Sosiaalinen vastuu toiminnassa G4-LA15 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet, G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti, G4-HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet, G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti, G4-SO10 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja työolojen parantamisessa on pääsääntöisesti keskitytty hankintaan alueilta ja maista, joissa tavarantoimittajien toiminnassa on havaittu ongelmia. Tarkastelua ja valvontaa tehdään kuitenkin myös muualla, mikäli siihen on perusteita ja valmistuksen olosuhteisiin ja tavarantoimittajan toimintaan kohdistuu epäilyksiä. Myös tuotteiden riskimaaperäisten pääraaka-aineiden taustat avataan ja varmistetaan lopputuotteen valmistusmaasta riippumatta. Tukon linjauksissa riskimaiksi ja -alueiksi luokitellaan maat, joissa riskit työntekijöiden olosuhteiden ja ihmisoikeuksien loukkaamiseen ovat olemassa ja todennettuja. Kaikista oma merkki -hankinnoista riskimaahankintaa on noin 10% arvosta laskettuna. Tyypillisiä Tukon valikoimissa olevia näiltä alueilta tulevia tuotteita ovat kala-, hedelmä- ja vihannessäilykkeet, nuudelit, tee, kaakao ja kahvi sekä maataloustuotteet kuten tuoreet hedelmät ja vihannekset. Alkuperiä näille tuotteille ovat puolestaan Thaimaa, Turkki, Kiina ja Intia sekä useat Afrikan ja Etelä-Amerikan valtiot. Vuonna 2014 tammikuussa Finnwatch julkaisi toisen raporttinsa (Ojasta allikkoon) työoloista Thaimaan ananasmehutiiviste- ja tonnikalatehtailta. Raportti toi edelleen esille vakavia epäkohtia tehtailla, vaikka korjaaviin toimenpiteisiin oli ryhdytty välittömästi edellisen vuonna 2013 julkaistun raportin (Halvalla on hintansa) jälkeen. Seurantaa vahvistettiin, mutta nähtävissä on, että ongelmat toistuvat ja vaaditaan edelleen lisääntyvää yhteistyötä ja avoimuutta koko hankintaketjussa. Tuko on jatkanut vuoden 2013 lopulla tekemiensä thaimaa- 15

16 Vastuullinen hankintaketju laisten tonnikala- ja ananastehtaiden auditointien paljastamien ongelmien korjaamista tiiviissä yhteistyössä toimijoiden kanssa. Thaimaassa erityisesti Myanmarista kotoisin olevien siirtotyöntekijöiden työolosuhteet ja ihmisoikeudet ovat olleet tärkeänä valvonnan ja parantamisen kohteina. Myanmarilaisille siirtotyöläisille pidettävä kokous tehtaalla. Heillä on 10 edustajaa yrityksen kuukausittaisissa kokouksissa. BSCI auditointien piirissä on ollut vuoden 2014 aikana reilut 2/3 tavarantoimittajista/tehtaista riskimaista. Kaikki kyseiset toimijat valmistavat Tukon oma merkki -tuotteita. Kahdella toimijoista on lisäksi SA8000 sertifiointi. Vuonna 2014 ei tehty sopimuksia uusien toimittajien kanssa. Tavoitteemme on, että toimimme ainoastaan BSCI tai vastaavan vaatimustason täyttävien yritysten kanssa. Edellä mainittujen kolmannen osapuolen suorittamien sertifiointien ja auditointien lisäksi hyväksymme myös muita järjestelmiä ja aloitteita, kuten ETI (sosiaalinen vastuu), Rainforest Alliance (ympäristö/sosiaalinen vastuu), Reilu Kauppa (sosiaalinen/ympäristö), MSC (kalastus) sekä UTZ (ympäristö/sosiaalinen) ja näistä on merkittynä järjestelmän tuotemerkki pakkauksissa. BSCI valitusmekanismit. BSCI:llä on käytössään valitusmekanismeja liittyen hankintaketjun sosiaalisen vastuun kysymyksiin. Valitusmekanismeista ja niiden työvälineistä järjestetään koulutuksia BSCI:n jäsenille ja heidän tavarantoimittajilleen. Tukon tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan käyttää näitä työvälineitä voidakseen puuttua kielteisistä vaikutuksista kärsivien yksilöiden tilanteisiin tehokkaasti ja ryhtyä käytännöntason korjaaviin toimenpiteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvien kauppatapojen mukaiset periaatteet Olennainen näkökohta: Hyvät kauppatavat G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Tuko rekisteröityi maaliskuussa 2014 osaksi EU-tasoista toimintamallia hyvien kauppatapojen edistämiseksi. Toimintamallin taustalla on EU-komission huoli pienten elintarviketuottajien ja vähittäiskauppiaiden mahdollisuuksista toimia suurten ketjujen ja kauppakumppanien kanssa samoilla markkinoilla tilanteessa, jossa suuret toimijat valtaavat markkinaosuuksia. Rekisteröitymisen yhteydessä Tuko sitoutui noudattamaan omalta osaltaan seuraavia periaatteita: Kuluttajat: Sopimusosapuolten on aina otettava huomioon kuluttajien edut ja toimitusketjun yleinen kestävyys yritysten välisessä suhteessa. Sopimusosapuolten on varmistettava maksimaalinen teho ja voimavarojen optimointi tavaroiden jakelussa koko toimitusketjussa. Sopimusvapaus: Sopimusosapuolet ovat riippumattomia taloudellisia yksiköitä, jotka kunnioittavat toistensa oikeutta suunnitella oma strategiansa ja toimintalinjansa. Tämä kattaa mm. vapauden riippumattomaan päätöksentekoon sopimukseen osallistumisesta. Hyvän kauppatavan mukainen menettely: Sopimusosapuolten on meneteltävä toistensa kanssa vastuullisesti, hyvää liiketapaa noudattaen. Epäoikeutetun tai epäsuhtaisen riskin siirtäminen toiselle sopimusosapuolelle on kiellettyä. Käytännössä malli tarkoittaa mm. sopimusten kirjallista muotoa, ennakoitavuutta, joka estää mm. yksipuoliset sopimusmuutokset, sopimusten noudattamista, tietojenvaihdon huolellisuutta ja kilpailuolosuhteiden huomioimista sekä luottamuksellisuutta. Hyvien kauppatapojen tavoitteena on ko. periaatteiden jalkauttamisen lisäksi riitatapausten nopea ja joustava ratkaiseminen. Riitatapausten ratkaisemiseksi mallissa on luotu eriasteisia toimintamalleja. Rekisteröityessään yritykset sitoutuvat ratkaisemaan hyvien kauppatapojen periaatteisiin liittyvät riidat jollain yhteisesti sovitulla toimintamallilla. Tukoa koskevia riitoja ei ole ollut riitojenratkaisumenetelmissä vuonna

17 Vastuullinen hankintaketju Tuoteturvallisuus ja laatu Olennainen näkökohta: Elintarviketurvallisuus ja laatu Uuden tuotteen tarve/ idea Tuotteen lopettaminen G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan, G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan, G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Tuoteturvallisuus on yksi lainsäädännön tiukimmin säätelemistä vastuullisuuden osa-alueista. Tukolla vastuullisuus tuoteturvallisuudessa tarkoittaa mm. tehokkaita riskienhallintajärjestelmiä, tilaus-toimitusketjun hallintaa sekä tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on omalta osaltamme varmistaa, että hankkimamme, maahantuomamme, varastoimamme ja kuljettamamme tuotteet ovat turvallisia ja lainsäädännön mukaisia ja säilyvät sellaisina aina kuluttajille asti. Tukon jakelukeskus Keravalla on elintarvikevarastolaitos. Omavalvontasuunnitelma toimii osana tuoteturvallisuuden riskienhallintaa ja se kattaa Tukolla elintarvikkeiden lisäksi muita tuoteryhmiä, kuten tupakka- ja alkoholituotteet, lemmikkieläinten rehut, käyttötarvikkeet Potentiaalisten toimittajien kartoitus Toimittajien arviointiprosessi Toimittajien taustat Kyselylomake Sertifioinnit Tarvittaessa tarkempi selvitys (tuoteturvallisuus, sosiaalinen vastuu, ympäristö, prosessit) Mahdollinen auditointi Tuotteen valinta Päätös tuotteesta Tuotteiden arviointiprosessi LISÄKSI Näytteiden testaus Spesifikaatiot Tuotetiedot Pakkaukset Mahdollinen testaus ulkoisessa laboratoriossa Omien merkkien ja oman maahantuonnin toimittaja- ja tuotevalintaprosessi sekä pesu- ja puhdistusaineet. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta sekä riittävyyttä suhteessa lainsäädäntöön ja toiminnan laajuuteen valvovat viranomaiset säännöllisillä tarkastuksilla. Tuoteturvallisuuden perusasiat käydään läpi työntekijöiden Myyntiin vapauttaminen Valmistautuminen ensimmäiseen tuotantoerään Näyte ensimmäisestä tuotanto- /saapumiserästä Aistinvarainen arviointi Tarvittaessa laboratoriotestaus Jatkuvaa viranomaisvalvontaa Velvoitteet ensisaapumisvalvonnassa Satokausituotteet arvioidaan aina satokauden vaihtuessa Tuote asiakkaalla Kontrollit Asiakas- ja kuluttajapalautteiden käsittely Aistinvaraiset arvioinnit ja testaukset tuotteen elinkaaren aikana Testaus ulkoisissa laboratorioissa näytteenottosuunnitelman mukaan perehdytysvaiheessa ja tietoja päivitetään tarpeen mukaan erilaisilla koulutuksilla. Lisäksi olemme varmistaneet tuoteturvallisuuden kannalta kriittisissä tehtävissä toimivien henkilöiden osaamisen erityisesti elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa kouluttamalla ja edellyttämällä hygieniapassiin vaadittavan osaamistestin suorittamista. 17

18 Vastuullinen hankintaketju 2014 aikana, kuitenkin niin, että viime vuonna konkreettisia auditointeja tehtaille ei uudistettu. Omien merkkien ja oman maahantuonnin toimittaja- ja tuotevalinta. Oma merkki -tuotteiden laatua ja turvallisuutta ohjaa Vastuullisuus-yksikkö kiinteässä yhteistyössä hankinnan, tavarantoimittajien, sekä viranomaisten ja yhteistyölaboratorioiden kanssa. Toimittajaa ja tuotetta valittaessa toimittajan taustat varmistetaan ja toimijoilta edellytetään tuotteiden osalta voimassa olevaa laatusertifiointia (esim. BRC, IFS, ISO22000); maataloustuotteista GlobalGAP ja kotimaisilla toimittajilla käytössä Kotimaiset Kasvikset ry:n kokoama alan hyvät tuotantomenetelmät -ohjeistus (Laatutarha). Vuonna 2014 esim. Thaimaasta on saatu tutkimustuloksia kemikaalien käytöstä ananaksen viljelyssä; lannoitteissa sekä torjunta-aineina ja niiden vaikutuksesta ympäristöön ja työntekijöiden terveyteen. Työ on aluillaan ja sitä tullaan kehittämään sekä seuraamaan jatkossa mahdollisuuksien mukaan niin Thaimaassa kuin muissakin alkuperissä. Tehtaita ja tavarantoimittajia auditoidaan myös itse. Auditoinneilla tarkistetaan mm. tuotantotilat ja -olosuhteet, toimijan laboratorio tai laboratoriokäytännöt, prosessi, raaka-aineet sekä allergiaosaaminen ja lainsäädännön tuntemus. Riskimaissa erityistä painoarvoa asetetaan työoloille ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Vuonna 2104 tehtiin 4 auditointia (2013: 23), joista kaikki olivat EU-alueen tai kotimaisia toimijoita. Riskimaa auditointeja tehtiin Thaimaassa marrasjoulukuussa 2013 yhteensä 13. Näiden auditointien seurantaa ja korjaavien toimenpiteiden valvontaa on tehty vuoden Tuotteita arvioidaan myös tuotteen elinkaaren kuluessa. Tuotteilla on tavarantoimittajan spesifikaatio, josta selviävät niin ainesosat, allergeenit, ravintoarvot kuin tarvittavat varoituksetkin. Ehdolla olevat tuotteet testataan aistinvaraisesti ja tuoteriskejä sisältävät testataan myös ulkopuolisessa laboratoriossa ennen hyväksyntää. Valikoimissa olevia ja sinne valittavia tuotteita seurataan ja testataan päiväysmerkintään asti. Mikäli jo markkinoilla olevassa tuotteessa löytyy poikkeamia, jotka tuoteturvallisuuden vuoksi aiheuttavat kuluttajalle terveysriskin, ne poistetaan markkinoilta viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omien merkkien tuotevastuu Auditoidut tavarantoimittajat (kpl) Tutkitut tuotenäytteet (kpl) Kuluttajapalautteet (kpl) Takaisinvedot kuluttajilta (kpl) Vastuullisesti tuotetut Oma merkki -tuotteet (mm. Luomu, Joutsenmerkki, Reilu Kauppa) Omien merkkien sosiaalinen vastuu riskimaahankinnoissa Riskimaaostot Oma merkki -tuotteissa (% arvosta) SA 8000 sertifioidut tavarantoimittajat (kpl) BSCI-auditointiprosessissa olevat tavarantoimittajat (kpl) Muissa auditointijärjestelmissä mukana olevat tavarantoimittajat (kpl) * * Muita hyväksyttyjä auditointijärjestelmiä ovat mm. ETI, SEDEX, Rainforest Alliance, Reilu Kauppa ja UTZ 18

19 Vastuullinen hankintaketju Olennainen näkökohta: Tuotteiden ja raaka-aineiden jäljitettävyys Jäljitettävyys tuotevalinnassa. Tuotteita valittaessa oma merkki -tuotteiksi tai omaan maahantuontiin, tavarantoimittajilta pyydetään selvitys myös tuotteiden raaka-aineiden alkuperistä ja taustoista, mikäli tuotteessa on useita komponentteja eikä ole oletettavaa, että alkuperä tai toimittaja on sama kuin pääraaka-aineella. Koska hankintaketjut ovat pitkiä, ei aina voida turvautua ainoastaan elintarviketurvallisuuden sääntöön yksi askel eteenpäin yksi taaksepäin vaan hankintaketjua on tarkasteltava laajemmin. Eräseuranta. Tukon eräseurannalla jäljitetään tuotteita niiden valmistuksesta lähtien seuraamalla tavarantoimittajan eräkoodeja, jotka on laadittu ohjeiden mukaisesti niin vähittäis-, myyntierä- kuin lavatasollakin. Eräkoodit linkkiytyvät tuotteiden parasta ennen -päiväyksiin ja muodostavat varastoon saapumistietojen ohella seurannan takaisin valmistukseen ja pohjan varastolta eteenpäin liikkumiseen vähittäiskauppaan asti. Luonnon monimuotoisuus. Kalastustuotteiden osalta tavoitteena on pyrkimys noudattaa WWF:n kalalinjauksia ja pyrkiä tuotteisiin, jotka ovat jäljitettävissä kalastusalueiden ja pyyntitapojen mukaan sekä noudattavat suosituksen liikennevaloja. Tässä on edetty viime vuoden aikana, valikoimiin on tullut MSC-merkittyjä tuotteita ja punaiseksi merkityt tuotteet ovat vähentyneet. Kuluttajapalautteet Omien merkkien ja Tukon maahantuomien tuotteiden kuluttajapalautteet käsitellään asiakaspalvelukeskuksessamme, johon palautteet tulevat pääsääntöisesti wwwsivujen palautelomakkeen kautta. Reklamaatioiden määrä suhteutettuna myytyihin kappalemääriin on vähentynyt edellisvuoteen nähden. Vuonna 2014 kuluttajapalautteita otettiin vastaan yhteensä 1411 kpl (2013: 1560), joista 28 luokiteltiin vakaviksi tai erittäin vakaviksi (2013: 50). Noin 95 % palautteista oli tuotelaatureklamaatioita. Tyypillisin reklamaatio liittyi tuotteen epätyypilliseen hajuun, makuun tai rakenteeseen. Mikäli kyseessä on vakava tai samaan tuotteeseen usein kohdistuva reklamaatio, käynnistetään tuotteen ja sen saapumiserän tarkempi tutkinta. Tukolla työskentelee lähes 200 hygieniaosaajaa Tukon jakelukeskuksessa vastaanotetaan, varastoidaan, keräillään ja kuljetetaan vuorokauden aikana lähes 1000 tonnia tuotteita, joista valtaosa on pakattuja elintarvikkeita kuten säilykkeitä, juomia, hedelmiä ja vihanneksia, juustoja, jugurtteja, lihajalosteita ja paljon muuta. Vaikka jakelukeskuksessa ei käsitellä elintarvikelain määritelmän mukaisia helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, Tukon linjauksen mukaan kriittisissä tehtävissä työskentelevillä henkilöillä tulee olla lakisääteisen vaatimuksen täyttävä elintarvikehygieniaosaaminen, joka osoitetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mallin mukaisella osaamistodistuksella eli hygieniapassilla. Vuoden 2014 syksystä lähtien kaikilla varastossa työskentelevillä henkilöillä on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen ja hygieniaosaamistestiin osana työnantajan tarjoamaa koulutusta. Koulutus on käsittänyt itseopiskelumateriaalin sekä lyhyen, mutta tiiviin tietopaketin elintarvikehygienian perusasioista painottuen elintarviketurvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin ja niihin keinoihin, jolla Tuko omalta osaltaan varmistaa, että elintarvikkeet päätyvät turvallisina aina kuluttajan ruokapöytään asti. Koulutukset ovat toimineet myös osana Tukon valmistautumista toukokuussa 2015 alkaviin OIVA-järjestelmän mukaisiin viranomaistarkastuksiin. 19

20 Asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi Toimiminen asiakkaiden ja yhteisön parhaaksi merkitsee Tukolla asiakaslähtöistä, kustannustehokasta toimintaa ja taloudellisesta vastuusta huolehtimista. Tällä tarkoitetaan sertifioitujen hallintajärjestelmien ja hyvän hallintotavan mukaisesti lainmukaista ja hyvää talouden hoitoa, jolla vastataan osuuskunnan jäsenien palvelu-, tehokkuus- ja tulosodotuksiin. Innovatiiviset ratkaisut ovat tärkeä osa kustannustehokasta toimintaamme. Tarjoamme myös pysyviä työpaikkoja sekä tuotamme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnalle. Talouden hallinnon perustehtävänä on tukea liiketoiminnan päätöksentekoa luotettavilla ja reaaliaikaisilla taloudellisilla laskelmilla ja analyyseillä, sekä huolehtia yhtiön taloudenpidon velvoitteista. Periaatteenamme on turvata kaikille jäsenille samanaikaisesti, viipymättä ja tasapuolisesti riittävä ja oikea tieto osuuskunnan taloudellisesta suorituskyvystä. Olemme suoraan ja välillisesti merkittävä veronmaksaja ja yksi Keravan suurimmista työnantajista, huomattava tuotteiden ja palveluiden ostaja, investoija sekä yhteistyökumppani monelle taholle. Asiakastyytyväisyys Olennainen näkökohta: Lisäarvon tuottaminen jäsenille G4-PR5 Asiakastyytyväisyys Tukon toiminnan peruslähtökohta on lisäarvon tuottaminen jäsenille, oli sitten kyse taloudellisesta tai toiminnallisesta lisäarvosta. Tukon yritysvastuutyö erityisesti hankintaketjun osalta on jäsenillemme tärkeä lisäarvotekijä. Tämä ilmeni myös alkuvuonna 2015 tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Keräämme säännöllisesti palautetta kaikilta tärkeimmiltä sidosryhmiltämme. Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti erilaisissa jäsentapaamisissa ja yhteistyöpalavereissa sekä asiakaspalvelumme kautta. Asiakastyytyväisyyttämme myös mitataan vuosittain niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkuuksien näkökulmasta. Asiakastyytyväisyyden mittaukset ovat keskeinen osa varmistettaessa toimintamme jatkuvaa kehittymistä sekä tehtyjen toimenpiteiden onnistumisen arviointia. Laaja asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan jatkossa joka toinen vuosi ja välivuosina palaute kerätään kohdennetuin haastatteluin. Alkuvuonna 2015 Tukon johtoryhmän jäsenet kävivät haastattelemassa asiakkaiden tukiorganisaatioiden, myymälöiden ja sk-toimituspisteiden edustajia keräten palautetta 25 eri taholta. Haastatteluissa kerättiin yleisarvio Tukon toiminnasta, palautetta vuoden 2014 onnistumisista ja haasteista, sekä kartoitettiin tulevia kehittämiskohteita. Vastauksena kysymykseen Minkä arvosanan annat Tukon kuluneen vuoden toiminnalle kokonaisuutena? saatiin keskiarvoksi 4,01 (asteikolla 1-5) (2013: 3,9 tulokset eivät täysin vertailukelpoisia). Tukon koetaan tuottavan aitoa lisäarvoa asiakkailleen, logistiikkatoimintoja pidetään erittäin vahvana ja kehittyvänä, myös yritysvastuuseen liittyvien asioiden hoidon nähtiin olevan erinomaisella tasolla. Myös kehitettävää löytyi ja ne on liitetty osaksi tämän vuoden toimenpidesuunnitelmia. Taloudellisen lisäarvon tuottaminen Olennainen näkökohta: Suora taloudellinen lisäarvo G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudellinen menestyminen mahdollistaa vastuullisuuden muiden osa-alueiden pitkäjänteisen kehittämisen. Tukon vuosi 2014 oli taloudellisesti hyvin tasapainossa: vaikka tuotot ja liikevaihto hieman laskivat, pystyttiin mm. hyvällä kuluhallinnalla tuottamaan taloudellista lisäarvoa jäsenkunnalle. 20

Tuko Logistics Osuuskunta. Vastuullisuusraportti 2015

Tuko Logistics Osuuskunta. Vastuullisuusraportti 2015 Tuko Logistics Osuuskunta Vastuullisuusraportti 2015 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 7 Tukon toimitusketju

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Kestävä kehitys 1 Olennaisuusarviointi Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Konsernin laskentaraja (G4-17) Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen

Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä. Anna Salminen Omavalvonnan tietopankki elintarvikevalvontaviranomaisten työvälineenä Anna Salminen 12.10.2016 Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservicetukkukaupan

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti

KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI Tulokset lyhyesti KONECRANES YRITYSVASTUU SIDOSRYHMÄDIALOGI 2015 Tulokset lyhyesti SIDOSRYHMÄDIALOGI Tavoitteena oli kerätä sidosryhmien odotuksia Konecranes yritysvastuu-työlle. Dialogi toteutettiin verkkoaivoriihenä.

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot