TOIMINTAKERTOMUS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 Liite 2 JOHDANTO Nordea Unioni Suomi ry eli tuttavallisemmin Nousu on kaikkien nordealaisissa yrityksissä työskentelevien yhteinen ammattiyhdistys ja Ammattiliitto Suoran jäsen. Nousuun voivat kuulua niin Nordea Pankki Suomessa eri puolilla maata eri tehtävissä työskentelevät kuin myös muissa Nordea-konsernin yrityksissä toimivat esimerkiksi Nordea Rahoituksen, Rahastoyhtiöiden tai Fidentan toimihenkilöt. 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1. Yleinen talouskehitys Vuonna 2009 bruttokansantuotteen volyymi supistui 7,8 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Tämä on suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut romahdus sitten vuosien 1917 ja luvun lamassa suurin bruttokansantuotteen supistuminen osui vuodelle 1991, jolloin volyymi pieneni 6,0 prosenttia. Bruttokansantuote oli viime vuonna 171 miljardia euroa. Tuotanto supistui voimakkaimmin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja laski vielä vuoden toisellakin neljänneksellä. Vuoden loppupuoliskolla bruttokansantuotteen lasku pysähtyi, mutta tuotanto ei juuri kasvanut alkuvuoteen verrattuna. Vuoden neljännellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta supistui 2,3 prosenttia vuoden takaisesta. Koko vuonna 2009 viennin volyymi laski ennätykselliset 24,3 prosenttia. Tavaroiden vienti supistui 25,7 prosenttia ja palveluiden vienti 19,8 prosenttia. Viennin romahtaminen olikin tärkein yksittäinen syy bruttokansantuotteen suurelle pudotukselle. Aikaisemmin vienti on vuositasolla laskenut enimmillään 7,2 prosenttia, mikä tapahtui vuonna Tuonnin volyymi laski viime vuonna 22,3 prosenttia, mikä on myös ennätys nykyisissä aikasarjoissa (vuoden 1975 jälkeen). Tavaroiden tuonti supistui 23 prosenttia ja palveluiden tuonti 20,1 prosenttia. Toiseksi suurin tuonnin supistuminen osuu myös vuodelle 1991, jolloin tuonti putosi 13,3 prosenttia. Yksityinen kulutus väheni 2,1 prosenttia vuonna Kotitalouksien kulutusmenot laskivat eniten ensimmäisellä neljänneksellä, mutta alkoivat vuoden loppupuoliskolla jo hieman kasvaa. Työllisten määrä väheni 3 prosenttia ja työtuntien määrä 5,9 prosenttia vuonna Työllisten määrän hitaampi laskuvauhti viittaa siihen, että yritykset ovat pyrkineet lomautuksilla pienentämään irtisanomisten määrää. Työttömyysaste oli loka-joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 8,3 prosenttia. Vuonna 2008 vastaavana aikana työttömyysaste oli 6,0 prosenttia. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen viime vuonna, nimellisesti 1,9 prosenttia ja reaalisesti 1,0 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot alenivat prosentin, mutta sosiaalietuudet kasvoivat 6,6 prosenttia, erityisesti saadut eläkkeet kasvoivat. Kotitalouksien maksamat välittömät verot alenivat runsaat kuusi prosenttia. Nordea Unioni Suomi ry 1 (19)

3 Kotitalouksien kulutusmenot alenivat kasvusta huolimatta 1,2 prosenttia. Kulutusmenot olivat pienemmät kuin käytettävissä oleva tulo, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon muuttui positiiviseksi ja oli 2,5 prosenttia. Kotitalouksien kiinteät investoinnit vähenivät nimelliset 2 prosenttia asuntoinvestointien vähenemisen takia. Kotitalouksien velkaantumisaste kohosi edelleen ja oli 113,5 prosenttia. Velkaantumisasteen laskentatapaa on muutettu siten, että se on rahoitustilinpidon mukaisten velkojen suhde vuoden käytettävissä olevaan tuloon. Velkoihin luetaan nyt myös kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista Nordea Vuosi 2009 oli haastava vuosi pankeille sekä niiden asiakkaille. Finanssikriisi vaikutti luottomarginaaleihin ja osakemarkkinoille erittäin negatiivisesti erityisesti alkuvuonna 2009 ja aiheutti suurimman maailmanlaajuisen laskusuhdanteen sitten 1930-luvun. Jyrkkä lasku tuotannossa ja kansainvälisessä kaupassa aiheuttivat konkursseja ja kassavirtaongelmia monille suurille ja pienille yrityksille ja heijastuivat myös henkilöasiakkaiden käyttäytymiseen varovaisuutena ja myös työttömyyden muodossa. Valtioiden raha ja talouspolitiikka onnistuivat kuitenkin vakauttamaan markkinoita ja käänsivät osakemarkkinat kasvuun maaliskuussa Tätä kautta syntynyt luottamus hallitusten toimien tehokkuudesta paransi näkymiä ja vakautta loppuvuonna Nordea suurimpana pohjoismaisena toimijana ei voinut välttyä kriisin vaikutuksilta. Luottotappiot kasvoivat ja Nordea lisäsi pääomiaan osakeannilla. Yhdessä vakaan ns. Keskitien strategia (Middle of the Road) toteuttamisen kanssa Nordea onnistui selviytymään vuodesta kilpailijoitaan paremmin. Loppuvuonna 2009 Nordea on yksi Euroopan vakaimmista pankeista kaikilla mittareilla mitattuna. Nordeassa työskenteli vuoden 2009 lopussa noin henkeä (henkilötyövuosia), joista Suomessa 8092 henkilöä. Nordea vähensi henkilömääränsä n. 2 prosenttiyksikköä. Loppusyksystä Nordea päätti toteuttaa Suomessa ns. Tie Kasvuun -hankkeen, jonka päämääränä on markkinaosuuksien kasvattaminen Suomessa sekä tehdä investointeja Suomeen. 2. STRATEGINEN TOIMINTA Strateginen tavoite Nousu harjoittaa rakentavaa ja avointa toimintapolitiikkaa, joka luo selkeät pelisäännöt ja reunaehdot tehokkaalle ja tulokselliselle toiminnalle Toiminta Nousu on jatkanut strategisen toimintamallin toteuttamista. Puheenjohtajille on jaettu jokaiselle omat selkeät vastuualueet, ja he vastaavat sen mukaisesti tuloksista hallitukselle. Puheenjohtaja Kari Ahola vastaa strategiasta ja hallintotoiminnasta, varapuheenjohtaja Marja Yliniemi kotimaan- ja kansainvälisestä edunvalvonnasta, keskuslakkotoimikunnasta ja työhyvinvointitoiminnasta, varapuheenjohtaja Laura Tuomola jäsentoiminnasta, esimies ja asiantuntijatoiminnasta, nuorisotoiminnasta sekä viestinnästä. Hallitus kokoontui pääsääntöisesti kuukausittain päätöksentekoon sekä edustajisto normaaleihin sääntömääräisiin kokouksiinsa. Nousun on jatkanut vuonna 2009 visionsa toteuttamista. Strategiaksi on omaksuttu hyvien työnantaja suhteiden kautta tapahtuva vaikuttaminen. Vuosi oli tässä suhteessa hyvin haasteellinen työnantaja edustajien vaihduttua keskeisessä ns. pankkitason 2(19)

4 Liite 2 neuvotteluryhmässä. Kansainvälisessä toiminnassa Nousu on halunnut jatkaa aktiivista vaikuttamista ja on siinä tavoitteiden mukaisessa tilassa resurssit huomioon ottaen. Liittotason vaikuttamisessa Nousu ei ole pystynyt kaikilta osin saavuttamaan tavoitteitaan. Liittotason TES-toiminnassa Nousu on ollut mukana vaikuttamassa täysipainoisesti, mutta liittoyhteistyössä ei kaikkia tavoitteita pystytty saavuttamaan. 3. EDUNVALVONTA 3.1. Kotimaan edunvalvonta Strateginen tavoite Toteutamme jäseniä palvelevaa tavoitteellista, tuloksellista ja rakentavaa neuvottelutoimintaa, joka kattaa kaikki organisaatiotasot Toiminta Luottamusmiehiä Nousulla oli toimintavuoden aikana 242, neuvottelevia luottamusmiehiä 38 ja työsuojeluvaltuutettuja 31. Pääluottamusmiehinä toimivat Paula Hopponen ja varana Kari Ahola (Nordea Pankki Suomi Oyj), Jaana Kylander ja varana Nina Puha (Nordea Rahoitus Suomi Oy) sekä Esko Hellsten (Fidenta Oy). Kotimaan edunvalvontatoimikunnassa valmistellaan ja seurataan neuvoteltavia asioita. Pankin puolella pankkitason neuvottelut tapahtuvat pääasiassa neuvotteluryhmässä, johon kuuluvat pääluottamusmiehet Paula Hopponen ja varapääluottamusmies Kari Ahola. Työnantajan edustajina ryhmässä olivat HR-Services Finlandin johtaja Jukka Koski ja Katriina Landemaine. Neuvottelevat luottamusmiehet kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa pääkaupunkiseudulla. Neuvottelevien luottamusmiesten päivät järjestettiin ja Keväällä 2009 järjestettiin koulutusta yt-ryhmien henkilöstöedustajille pankin julistaman vaikeutetun yt-neuvotteluiden takia Helsingissä Koulutuksen vetäjinä toimivat Nordean pääluottamusmiespari sekä Suoran lakimies. Myös pankin henkilöstöpäälliköllä oli puheenvuoro koulutuspäivällä. Sopimuksettoman tilan alettua lokakuussa 2009 järjestettiin neuvotteleville luottamusmiehille uudenlaista ympäristöystävällistä kokoustekniikkaa hyödyntävä puhelinkokous, jossa käytiin läpi ohjeet mahdollisen työtaistelun varalle. Vuoden lopussa järjestettiin lisäksi kaksi vaalipiirikokousta uusille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille ja Muutoin luottamusmiehiin pidettiin yhteyttä säännöllisesti puhelimitse ja sähköpostein. Loppuvuodesta valittiin Nordea Pankissa uudet luottamusmiehet ja vaalit pidettiin syys-joulukuun välillä. Luottamusmieskausi neuvoteltiin kahden vuoden sijasta kolmivuotiseksi. Uusista luottamushenkilöistä valittiin myös henkilöstöedustajat yhteistoimintaneuvottelukuntaan ja vähittäispankin valiokuntaan. Ensimmäistä kertaa Suoran historiassa järjestettiin nousulaisille luottamusmiehille kohdennettu luottamusmiesten peruskurssi keväällä ja jatkokurssi syksyllä. Keväällä työnantaja antoi neuvotteluesityksen vaikeutetusta yt-menettelystä150 henkilötyövuoden vähentämiseksi konttoriverkostosta. Loppujen lopuksi henkilömäärä väheni jopa kahdella sadalla. Irtisanomiset vältettiin aktiivisella neuvottelulla pankin johdon kanssa. Neuvotteluita avitettiin Tulevaisuuden Haasteet työryhmässä perustamisella, jossa oli sekä henkilöstön, että pankin johdon edustus. Nordea Unioni Suomi ry 3 (19)

5 Vuonna 2009 ei käyty palkkakeskusteluja. Vuoden 2008 palkkakeskusteluissa syntyneiden erimielisyyksien käsittely pankkitasolla viivästyi kesäkuulle asti. Asioita ei pystytty ratkaisemaan paikallisissa neuvotteluissa, koska luottamusmiehet eivät saaneet riittäviä tietoja erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Palkkatoimikuntaan saakka nostettiin periaatteellisia erimielisyysasioita, joilla katsottiin olevan merkitystä järjestelmän kehittämisen kannalta. Erimielisyystapauksia tuli pankkitasolle yhtensä 62 kpl, joista 23 johti palkankorotukseen ja 39 säilyi ennallaan. Kielilisää koskevia erimielisyyksiä oli myös jonkin verran. Ne liittyivät liittojen välillä olevaan erilaiseen tulkintaan kollektiivisista vaativammista osatehtävistä. Niiden ratkaisu jäi vuoden 2010 puolelle. Työnantaja pyrki yksipuolisesti laajentamaan Stockmann-tavarataloissa sijaitsevien palvelupisteiden, Shop in shoppien palveluvalikoimaa. Tähän puututtiin välittömästi. Alueilta lakkautettiin myyntiryhmät pääkaupunkiseutua ja Oulun aluetta lukuun ottamatta. Henkilöstö vastusti lakkauttamisia, koska ryhmät tukivat erinomaisesti uusasiakashankintaa ja myyntiä. Myös asuntorahoituspäälliköiden tehtävät lakkautettiin. Syksyllä pankki käynnisti Nordic Bankingin puolella Tie kasvuun -hankkeen, jonka avulla pyritään hankkiman uusia avainasiakkaita ja kasvattamaan markkinaosuuksia. Henkilöstö otti tiedon hankkeesta ristiriitaisesti vastaan. Henkilöstöä oli juuri vähennetty noin 200 henkilön verran ja myyntiryhmätoiminta oli lopetettu. Rovaniemen luottopalveluiden toiminnan päättymiseen liittyvät yt-neuvottelut saatiin päätökseen ilman irtisanomisia Lapin alueen neuvottelevan luottamusmiehen Sirkku Pääkkösen aktiivisen toiminnan ansiosta. Kotimaan edunvalvontatoimikunnassa valmistauduttiin sopimuksettomaan tilaan ja mahdollisen lakon varalle. Kotimaan edunvalvontatoimikunnan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimi Nousun keskuslakkotoimikunta, joka valmistelutoimina keräsi ja päivitti jäsenten tietoja OmaSuoran kautta. Kaikki tietonsa päivittäneet saivat Nousun muistikirjan. Sopimukseton tila heijastui myös neuvottelutoimintaan pankissa. Pankin työnantajan suomalaiset edustajat katkaisivat kaiken yhteistoiminnan sopimuksettoman tilan aikana sillä seurauksella, että myös kansainvälinen neuvottelutoiminta lamaantui hetkeksi kokonaan. Joulukuussa Nousun jäsenistö pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten johdolla osallistuivat Ammattiliitto Suoran työtaistelutoimiin, ylityökieltoon sekä kolmipäiväiseen lakkoon. Toimintavuoden aikana päätoimisena toimivat pankin pääluottamusmiehet, päätyösuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmiestoimiston assistentti. Varsinaisesta pankkityöstä vapautettuina toimivat Nousun puheenjohtajisto Tytäryhtiöt Nordea Rahoitus Oy ja Fidenta Oy Nordea Rahoitus Oy:n pääluottamusmiehenä toimi Jaana Kylander ja varana Nina Puha. Nordea Rahoituksen yhteistoimintaneuvottelukunnan muodostavat heidän lisäkseen viisi henkilöstöedustajaa ja viisi työnantajan edustajaa. Päätyösuojeluvaltuutettuna toimi Elina Vainio. Keväällä käynnistyi NF Cards -projekti, jossa tähdättiin pankin luottojen ja korttien sekä 4(19)

6 Liite 2 niiden henkilöstön siirtoa Nordea Rahoituksesta Nordea Pankkiin syksyllä. Siirto lykkääntyi vuoden 2010 puolelle. Sunnuntaityösopimus päättyi syyskuun lopussa TES-neuvotteluiden katkettua. Sunnuntaityöstä ei päästy tämän jälkeen sopuun TES-neuvotteluissakaan, vaan se siirtyi työryhmille jatkokäsittelyyn. Nordea Rahoituksessa käytiin yt-neuvottelut, jonka tarkoituksena oli vähentää viisi työpaikkaa. Henkilöiden uudelleen sijoittuminen on vielä kesken. Jäsenille järjestettiin koulutus- ja jäsenilta Vetäjänä toimi Nordea Pankin pääluottamusmies Paula Hopponen. Fidenta Oy:n pääluottamusmiehenä toimi Esko Hellsten. Neuvotteluryhmän muodostavat pääluottamusmiehen lisäksi työantajan edustajat johtaja Jyrki Nieminen ja Matti Häkkinen. Fidentassa viime vuoden aikana neuvoteltiin uusiksi sopimus toteutettavasta yhteistoiminnasta. Yhteistoimintaneuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden lisäksi siinä sovitaan mm. henkilöstön edustajan osallistumisesta Fidentan johtoryhmän työskentelyyn. Sopimukseen päästiin korvauksista, joita maksetaan toimihenkilölle hänen tehdessään hälytysluonteista työtä iltaisin tai öisin kotonaan. Fidentan palkkakeskustelujärjestelmän uudistamista toteutettiin vuoden loppupuolella tavoitteena mm. kehityskeskustelun ja palkkakeskustelun yhdistäminen henkilöstöltä tulleiden toiveiden mukaisesti Kansainvälinen edunvalvonta Strateginen tavoite Varmistamme, että jäsentemme etu ja hyvinvointi otetaan huomioon myös kansainvälisessä toiminnassa ja päätöksenteossa Toiminta Nousun kansainvälisen edunvalvontatoimikunnan tavoite, vaikuttaminen konsernineuvostossa, Consultative Committee -toiminnassa, Union in Nordeassa ja sen hallituksessa Nordea Union Boardissa sekä Nordea-konsernin hallituksessa, onnistui lähes poikkeuksetta. Toimikunta käsittelee kokouksissaan kuukausittain ym. cc-ryhmien päätöksiä ja ohjasi jatkotoimenpiteitä vaativat asiat Nousun hallituksen käsittelyyn ja Nordean yhteistoimintaneuvottelukuntaan. Vuoden aikana toimikunnan käsittelyssä oli mm. seuraavia aiheita: korttiprosessien muutoshanke CIMSSA, IT:n muutoshankkeet, Nordea Rahoituksen muutokset, Contact Centren uusi toimintamalliehdotus, Tulevaisuuden konttori -hanke ja jakeluverkkouudistus. Kaikki Consultative Committee -ryhmissä käsitellyt asiat on pyritty viemään myös paikallisiin YT-ryhmiin. Nousu saavutti vuoden aikana jälleen yhden Consultative Committee yhteyshenkilöpaikan, kun Kristiina Widenius valittiin Capital Markets and Savings -liiketoiminta-alueen henkilöstöedustajien yhteyshenkilöksi. Kokouksissa vierailivat Tanskan yhdistyksen kansainvälinen konsultti Christine Asmussen ja pankin puolelta Liisa Jauri kertomassa yrityksen yhteiskuntavastuusta (CSR) sekä Suoran kansainvälisten asioiden päällikkö Rauni Söderlund. Kokousten ulkopuolella on tavattu pankin johdon henkilöitä. Nordea Unioni Suomi ry 5 (19)

7 Toimikunnan jäsenet osallistuivat Ammattiliitto Suoran järjestämään EWC-seminaariin yhdessä muiden suoralaisten kansainvälisessä toiminnassa mukana olevien yhdistysten kanssa. Union in Nordean hallitustoimintaan osallistuttiin aktiivisesti ja kotimaahan lausunnolle tuotiin henkilöstöstrategiaan (People Strategy) ja yrityksen yhteiskuntavastuuseen (CSR) liittyvän lähestymistapa. Nordea Union Boardille esitettiin tukipyyntö vuoden 2009 lopulla, kun rahoitusala ajautui työtaistelutoimiin. NUB:lle tehtiin esitys, jossa ehdotettiin Consultative Committee ryhmien vetäjien (spokesman) toimintajaksojen määrittelyä ja mahdollista tehtävän kierrättämistä. Esityksen perusteella toimintamalli lisättiin Consultative Committee -oppaaseen. Vuoden 2009 aikana Kari Ahola toimi Union in Nordean varapuheenjohtajana, Paula Hopponen vastasi tasa-arvotyöstä ja Marja Yliniemi vastasi strategisesta suunnittelusta sekä arvoista. Varana toimivat varapuheenjohtaja Laura Tuomola ja Nousun hallituksen jäsen Sari Lammasniemi. Nordea Union Board kokoontui 24 kertaa vuoden aikana, joista puhelinkokouksia oli 18. Union in Nordean vuosikokous AGM järjestettiin Tanskan Roskildessa. Paikalle lähetettiin muutamalla ylimääräisellä paikalla Nousun nuoria edustajia tutustumaan Nousun kansainväliseen toimintaan ja toimijoihin. Consultative Committee -seminaari järjestettiin Ruotsissa. Lisäksi osallistuttiin Suomessa järjestettyyn Uni Finland -seminaariin helmikuussa, NFU:n foorumiin Norjassa huhtikuussa, Uni Finance Europan tilaisuuteen Dubliniin marraskuussa sekä NFU:n EWC-seminaariin, joka järjestettiin joulukuussa Tuhkolmassa Työhyvinvoinnin edunvalvontatoimikunta Strateginen tavoite Toteutamme jäseniä palvelevaa tavoitteellista ja tuloksellista työsuojelutoimintaa, joka vastuuttaa työnantajan toimimaan lakien, asetusten ja toimialakohtaisten sopimusten ja pankkitasolla sovittujen pelisääntöjen mukaan Toiminta Työhyvinvointiryhmä valitsi vuodelle 2009 kaksi keskeistä tehtävää, joista työhyvinvointikysely lähti jäsenille ja Nousun työsuojeluvaltuutettujen-päivät Tampereen Lapinniemessä Luottamusmiesorganisaation avulla lähetettyyn työhyvinvointikyselyyn vastasi 1708 jäsentä. Vastauksista laadittiin yhteenveto Nousu-lehteen ja Nousunverkkosivuille. Kyselyssä edelliseen verrattuna oli kolme lisäkysymystä, jolla haluttiin selvittää konttoriverkostossa keväällä tapahtuneiden henkilöstövähennysten vaikutusta. Kyselyn tulokset saatettiin Nordean johdon, HR:n, työterveyshuollon ja tilahallinnon tietoisuuteen. Työhyvinvointiryhmä toteutti palkkakeskustelukyselyn vuoden 2008 loppupuolella. Tulokset valmistuivat vasta alkuvuodesta 2009, jonka jälkeen tuloksia käytiin lävitse eri jäsentilaisuuksissa. Työhyvinvointiryhmä on sekä omissa keskinäisissä tapaamisissaan että jäsentilaisuuksissa keskustellut seuraavista ajankohtaisista asioista: etätyöohjeistuksesta, kentän resurssipula ja jaksamisongelmat, HPN-kyselyn tulokset työhyvinvoinnin kannalta, influenssarokote ja AH1N1-rokote, oikea-aikaisen välittämisen malli sekä Future Branchin kalustevalinnat. 6(19)

8 Liite 2 Työhyvinvointiryhmä edisti työsuojeluvaltuutettujen osaamisen kehittämistä. Ensimmäistä kertaa toteutettiin Nousun työsuojeluvaltuutetuille ajankohtaiset koulutuspäivät eli TSV:n Puhtipäivät, jossa keskityttiin ajankohtaisiin asioihin ja työsuojeluvaltuutettujen omaan jaksamiseen. Puhtipäiviä vietettiin Tampereen Lapinniemessä ja päivät saivat positiivisen vastaanoton. Tarkoituksena on tehdä päivistä nousulaisten työsuojeluvaltuutettujen tilaisuus. Työhyvinvointiryhmä jatkoi kansanvälisten ja kotimaisten verkostojen luomista. Perinteinen kesäkirje lähetettiin työhyvinvointiryhmän puolesta nousulaiselle jäsenille. Lisäksi toimikunta antoi oman panoksensa Nousun-lehden työhyvinvointikirjoituksiin. 4. JÄSENTOIMINTA 4.2. Jäsentoimikunta Strateginen tavoite Säilytämme nykyisten jäsenten sitoutuneisuuden ja herätämme tulevien jäsenten kiinnostuksen innovatiivisella toiminnalla Toiminta Jäsenille kohdennettuja jäsentilaisuuksia pidettiin neljä vuoden aikana. Tilaisuudet järjestettiin keväällä Oulussa, Tampereella ja Haikossa. Syksyn tilaisuus pidettiin Mikkelissä. Tilaisuuksiin osallistui 165 jäsentä eri puolilta maata. Tilaisuuksien aiheina oli ajankohtaiskatsaus Nordean ja Nousun asioista, palkkakeskustelukoulutuksen kertausta, liittoyhteistyö, Nousu-tietouden päivitys ja ajankohtaiset kuulumiset työhyvinvointi asioista. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä kotimaan edunvalvontatoimikunnan ja työhyvinvointitoimikunnan kanssa. Alkuvuodesta järjestettiin työpaikkatoimijoille koulutuspäivä Tallinnassa. Tilaisuuteen osallistui 41 aktiivista toimijaa. Tilaisuuden tavoitteena oli aktivoida työpaikkatoimijoita ja kannustaa aktiiviseen työpaikkatoimintaan. Tilaisuus toteutettiin toimikunnan voimin. Nousun maksuliikenne uudistus saatiin kentän osalta valmiiksi ja ammattiosastojen vanhat tilit ohjeistettiin lopettamaan. Toimikunta koordinoi Suoran aluetoimintaa. Toimikunta tilasi vuodelle jäsenlahjoiksi vaalipiiripäivillä jaetut t-paidat ja OmaSuoran päivityksen Nousu-aiheisen muistikirjan. Jäsentoimikunta osallistui keväällä järjestettyyn jäsentoimikuntien ja viestintätoimikunnan yhteisseminaariin, jossa linjattiin vuodelle kokonaisuutta jäsentoiminnan kannalta. Jäsentoimikunta seuraa kuukausittain jäsenmääränkehittymistä analysoimalla liittyneiden ja eronneiden määrää, sekä segmentoimalla jäsenpohjaa nuoriso- ja ESAS-toimikunnan jäsenlistoille. Nordea Unioni Suomi ry 7 (19)

9 Jäsentoimikunta piti yhteyttä jäseniin yhteyttä jäsentiedottein ja tapahtumakutsuin. Luottamusmiehiä muistuteltiin muutosohjeistuksella Nuorisotoimikunta Strateginen tavoite Nuorten asioiden eteenpäinvieminen ja nuorten aktivoiminen ay-toimintaan sekä kiinnostuksen lisääminen yhdistyksen vastuutehtäviin Toiminta Nuorisotoimikunta pyrki vuoden 2009 toiminnassa kasvattamaan nuorten jäsenmäärää ja aktivoimaan heitä mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Nuoret ovatkin liittyneet aktiivisesti Nousuun ja nuorten (alle 35-vuotiaiden) määrä jäsenistössä on kasvanut noin 100 hengellä. Uusia nuoria luottamusmiehiä on valittu kaudelle ja nuorisotoimikuntaan on tullut uusia jäseniä. Nuorille järjestettiin vuoden aikana kaksi tapahtumaa. Keväällä kokoonnuttiin Himokselle Jämsään Nousun nuorten TES-kurssille. Puhujana tilaisuudessa oli pääluottamusmies Paula Hopponen. Tapahtumaan ilmoittauduttiin reippaasti ja tapahtumaan osallistui nuoria nousulaisia ympäri Suomea. Ohjelma sai runsaasti positiivista palautetta ja ideoita tuleviin tapahtumiin. Vuoden lopulla pääkaupunkiseudun nuoret kokoontuivat viettämään pikkujoulua helsinkiläiseen ravintolaan Cantina Westiin. Kansainvälisistä ja ajankohtaisista asioista nuorille oli kertomassa Nousun varapuheenjohtaja Marja Yliniemi. Tutustuminen jäsenten kesken ja verkostoituminen onnistui hyvin. Pikkujoulut saivat erittäin hyvää palautetta. Vaasan Spurtti-tapahtuma ei toteutunut vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Nuorisotoimikunnan strategian mukaisesti toimikunta on pyrkinyt edistämään nuorten urasuunnittelua. Vuoden aikana keskityttiin nuorten kiinnostuksen lisäämiseen ammattiyhdistystoimintaan. Toimikuntalaisia osallistui työnantajan vuosittain järjestettävään Nordea Games:in tavoitteena verkostoitua muiden nordealaisten kanssa ja tuoda Nousulle näkyvyyttä. Nuorille jäsenille lähetettiin sähköpostitiedotteita. Toimikunta on osallistunut päätöksentekoon niin Nousussa kuin Suorassakin. Suoran nuorisotoimikunnassa Nousun edustajana oli Anna Koivumäki. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Petja Sinijoki tai Silja Ijas osallistui Nousun hallituksen kokouksiin ja Sinijoki myös edustajiston kokouksiin. Suoran edustajistossa nuorisolla on myös oma paikka. Toimikunta osallistui Suoran nuorisotoimikuntien sekä Nousun jäsen-, viestintä-, nuoriso- ja ESAS yhteisseminaareihin. Toimikunta oli mukana hallituksen kutsusta Union in Nordean vuosikokouksessa Roskildessa Tanskassa. Toimikunta on osallistunut moniin Nousun ja Suoran tapahtumiin sekä UNI:n ja NFU:n konferensseihin. 8(19)

10 Liite Esimies- ja asiantuntijatoiminta ammattiosasto/jäsenalue Strateginen tavoite Toteutamme tavoitteellista, jäseniä palvelevaa ja yksilöitä tukevaa jäsentoimintaa ensisijaisena kohderyhmänämme esimiehet ja vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat jäsenet Toiminta Esimiesten ja asiantuntijoiden osuus Nordean työntekijöistä kasvoi vuoden aikana edelleen. Näiden henkilöiden järjestäytymisestä kilpailevat monet eri ryhmittymät. Nousun esimies ja asiantuntijatoimikunta keskittyi vuoden aikana löytämään erilaisia keinoja pärjätä kilpailussa muiden liittojen kanssa ja pyrki kasvattamaan aktiivisella toiminnallaan jäsenpiirinsä jäsenmäärää. Vuoden aikana jäsenpiirin määrä lähti hyvään kasvuun, mutta tasaantui vuoden lopulla olleiden työtaistelutoimenpiteiden takia. Toimikunta päivitti viestitti aktiivisesti jäsenilleen ajankohtaisista asioista sähköpostitiedotteilla sekä muistutteli myös liiton järjestämistä koulutuksista. Internetsivulla oli esillä toimikunnan yhteystiedot. Näkyvyyttä on lisätty mm. puhumalla enenevissä määrin työpaikoilla sekä luottamusmieskurssilla ja neuvottelevien luottamusmiesten päivillä ESASin toiminnasta sekä mainostamalla sitä sähköpostitse. ESAS on ollut esillä Suoran jäsenlehden välissä julkaistavassa Nousun omassa jäsenlehdessä sekä Suoran julkaisuissa. ESAS:n virallinen kokous pidettiin keväällä Tallinnassa, jossa toimikunnan ja Nousun puheenjohtajan Kari Aholan lisäksi oli osallistujia yli 30 jäsentä. ESAS:lla oli edustajia sekä eri päätöksentekoelimissä että toimikunnissa. Vuoden lopulla saatiin paikka esimiesedustukselle pankin yhteistoimintaneuvottelukuntaan. Toimikunta kehotti myös jäseniä osallistumaan aktiivisesti sekä Suoran että Nousun järjestämiin koulutuksiin. Hallituksen alaisen esimies- ja asiantuntijatoimikunnan puheenjohtajana toimi jäsentoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja Laura Tuomola. Esimies ja asiantuntija jäsenpiirin toimikunnan puheenjohtajana toimi Jarna Koivula. Toimikunnan jäseniä osallistui keväällä järjestettyyn yhteisseminaariin Yhdistyksen jäsenmääräkehitys Nousun jäsenmäärä laski vuonna jäsenellä. Kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli jäsentä. Suorassa kokonaisuutena aktiivijäsenten määrä laski vuonna 2009 yhteensä 214. Eläkeläisjäsenten määrä kasvoi vuoden aikana 54 hengellä. Työttömien jäsenten määrä kasvoi 24:lla. Yhteensä jäsenmäärän lasku oli vuoden aikana 136 henkeä. Nordea Unioni Suomi ry 9 (19)

11 5. VIESTINTÄTOIMIKUNTA Strateginen tavoite Viestintämme vahvistaa Nousun uskottavuutta. Toimimme vuorovaikutteisesti ja tehokkaasti. Viestinnällä tuomme jäsenten tietoisuuteen mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan ja parantaa edunvalvontaa Toiminta Viestintätoimikunnan strategiset keinot ovat oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tiedottaminen, Nousun tunnettuuden parantaminen sekä työsuhdeturvan edistäminen. Nousun oma lehti ilmestyi Uutissuoran liitteenä kolme kertaa. Vuoden ensimmäinen lehti esitteli Nousun hallituksen ja edustajistoon valittuja henkilöitä. Muut lehtien aiheet käsittelivät nousulaisille ajankohtaisia teemoja kuten liittoyhteistyöprojektia, kevään vaikeutettua yt-neuvotteluita, nuoria luottamusmiehiä, tulevaisuuden konttori -hanketta ja työpaikkaruokailua. Päätoimittajana toimi Kristiina Widenius. Lehden vakinaisena sarjakuvapiirtäjänä toimi Kristiina Ojanen ja valokuvaajana Kristiina Widenius. Artikkeleiden kirjoittamiseen osallistui koko viestintätoimikunta. Lehden taittoi Sanakunta ja painopaikkana oli PunaMusta. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin sähköpostitiedottein ja pääluottamusmiesparin laatimin pääluottamustiedottein. Vuoden aikana lähetettiin useita lyhyempiä tiedotteita jäsenistölle. Pääluottamusmiestoimistosta luottamusmiesjakelulla 44 kpl ja neuvottelevien luottamusmiesten jakelulla 20 kpl. Jäsenistön ja yhdistyksen kaksikielisyyden huomioimiseksi sähköpostitiedotteet julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Toimikunta osallistui myös tarvittaessa muiden toimikuntien tiedotteiden laadintaan. Yhteistyössä Suoran toimiston kanssa kehitettiin Nousun omia nettisivuja Suoran sivuilla osoitteessa Sivuilla pidetään yllä perustietoa yhdistyksestä, toiminnasta ja toiminnoista. Käyttäjätunnuksella suojatussa osiossa on lisämateriaalia, mm. kokousaineistot ja pöytäkirjat. Viestintätoimikunta laajensi Nousun näkyvyyttä sosiaaliseen mediaan avaten Facebookiin Nousun fani- ja ryhmäsivut jäsenille. Viestintätoimikunta antoi ulkoasuohjeistusta esitteisiin sekä erinäisiin jäsenlahjoihin ja muihin Nousun tuotteisiin. Kristiina Widenius ja Laura Tuomola edustivat Nousun tiedotusta Nordic Info Groupissa, NIG:ssä, jonka kautta osallistumme nordealaisten ammattiyhdistysten pohjoismaisen tiedotustoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. NIG piti puhelinkokouksen lisäksi kolme fyysistä kokousta. Viestintätoimikunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2009 ja piti muuna aikana yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Internetsivujen koulutus- ja päivityspäivä pidettiin Nordea Rahoituksen tiloissa Kilossa Loppuvuodesta käsiteltiin Nousun johtamisjärjestelmän liitteitä ja päivitettiin Internetin laaja liiteaineisto ajantasaiseksi. 10(19)

12 Liite 2 6. TALOUS Yhdistyksen jäsenmaksutuotto laski edellisvuodesta eurolla. Kokonaiskustannuksissa suurimmat nousut ovat sopimustoiminnassa sekä pr- ja jäsenlahjakuluissa. Edunvalvonnalliset kulut (sopimustoiminta) käsittävät niin kotimaan, kansainvälisen kuin työhyvinvoinnin edunvalvonnan. Edunvalvonnallisia kuluja ovat myös jäsentilaisuuksista muodostuvat kulut n , sillä niissä valmennettiin luottamustoimisia ja jäseniä mm. tulevaa työehtosopimuskierrosta varten sekä Nordean palkkakeskustelumallin toiselle läpikäynnille. Nousun johto kiersi aktiivisesti myös 56 työpaikkakokouksessa, jotta mahdollisimman moni jäsen tulisi nähdyksi ja kuulluksi. Yleinen taloudellinen tilanne romahdutti myös Nousun sijoitustoiminnan kulut oleellisesti vuonna Sinänsä realistinen ennuste sijoitustuotoista euroa ei toteutunut. Lopullinen korkotuotto määräaikaistileiltä oli 1 772,18 euroa. Nousu teki esityksen Suoralle marraskuussa 2009 ylimääräisestä euron toimintaavustuksesta. Suoran hallitus myönsi esitetyn toiminta-avustuksen. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä merkitään oman pääoman vähennykseksi. Nordea Unioni Suomi ry 11 (19)

13 7. EDUSTUKSET 7.1. Ammattiliitto Suoran toimielimet Hallitus: Kari Ahola (Marja Yliniemi), Paula Hopponen (Laura Tuomola) ja alueryhmien varajäsen Pasi Järvinen Edustajisto: Varsinainen jäsen I varajäsen II varajäsen Nousun nimeämät: Pirjo Halonen Katriina Viitamaa Marjatta Lammentausta Hannele Hattinen Anna-Liisa Sinisalo Melitta Tyyskä Sisko Hellbom Sirkku Hokkanen Kaarina Paaso Marjatta Hämäläinen Anneli Äikäs Tiina Kilpinen Jaana Kylander Esko Hellsten Eeva Tams-Fisk Kerli Eesmaa-Trumm Silja Ijas Petja Sinijoki Tuula Muukkonen (edust.varapj.) Sari Lammasniemi Anne Vanamo-Peltoranta Eija Ridasmaa Maire Lehikoinen Eira Lahtinen Pirkko Seppä Vuokko Hytönen Seija Ovaska Lea Solaluoto Kristiina Widenius Mika Pikkarainen Ulla Törne Helge Martois Pirjo Luukkonen Alueryhmien nimeämät: Benita Brändström Eija Huotari Marita Pihkala Leena Kautovaara Sirkku Pääkkönen Kirsi-Marja Ankkuri -- Eija Rintakumpu Maritta Viinikangas -- Suoran työvaliokunta: Kari Ahola Finanssialan neuvottelukunta: Kerli Eesmaa-Trumm, Pirjo Halonen, Sisko Hellbom, Tuula Muukkonen, Lea Solaluoto Tasa-arvotoimikunta: Kaija Roukala-Hyvärinen (Pirjo Manninen) Esimies- ja asiantuntijatyöryhmä: Jaana Partanen (Jarna Koivula) IT-toimikunta: Esko Hellsten, Juha Seljavaara Nuorisotoimikunta: Anna Koivumäki (Heidi Hirsi) Toimialapoliittinen työryhmä: Marja Yliniemi Keskuslakkotoimikunta: Marja Yliniemi Suoran työehtosopimusneuvottelukunta: Kari Ahola 12(19)

14 Liite Rahoitus- ja Erityisalojen Työttömyyskassa Hallitus: Mika Pikkarainen (Sisko Hellbom) 7.3. Suora-FK tes-työryhmät Matkakustannusten korvaaminen ja toimihenkilöiden liikkuvuus: Paula Hopponen Ammatillinen koulutus: Marja Yliniemi 7.4. STTK:n toimielimet ja toimikunnat Valtuusto: Paula Hopponen asti Edustajisto: Kari Ahola alkaen Tietoalat STTK:n neuvottelukunta: Juha Seljavaara Tietoalat STTK:n hallitus: Juha Seljavaara 7.4. NFU:n toimielimet Unionsråd: Kari Ahola 7.5 Union in Nordea Nordea Union Board: Kari Ahola, Marja Yliniemi, Paula Hopponen, varajäsenet: Laura Tuomola, Sari Lammasniemi 7.6. Nordea Nordean hallitus: Kari Ahola Konsernineuvosto (Group Council): Paula Hopponen, Marja Yliniemi, varajäsen: Kari Ahola Nordea Unioni Suomi ry 13 (19)

15 YHDISTYKSEN TOIMIELIMET JA SUORAN TOIMISTON YHTEYSHENKILÖT Hallitus Hallitus kokoontui kaksitoista kertaa. Puheenjohtaja Kari Ahola, Nordea, Union Representatives Varapuheenjohtajat Marja Yliniemi, Nordea, Rauma Laura Tuomola, Nordea, Helsinki-Haaga-Kannelmäki Hallituksen jäsenet Pirjo Halonen, Nordea, Lahti (Tuula Muukkonen, Nordea, Turku-Kauppatori) Sisko Hellbom, Nordea IT Business Control (Anneli Teikari, Nordea, Arvopaperipalveluiden tuki Sirpa Kalmari, Nordea, Senaatintori (Tarja Furuholm-Asikainen, Nordea, Espoo-Tapiola) Sari Lammasniemi, Nordea, Pori (Helena Santa, Nordea, Vammala) Maire Lehikoinen, Nordea, Kotka (Eija Ridasmaa, Nordea, Lappeenranta) Jaana Kylander, Nordea Rahoitus Suomi Oy (Nina Puha, Nordea Rahoitus Suomi Oy) Eija Rintakumpu, Nordea, Ylivieska (Tuija Säärelä, Nordea, Rovaniemi) (Carina Niemi, Nordea Vaasa) Lea Solaluoto, Nordea, Henkilöasiakkaiden suorapalvelu (Irma Niemelä, Nordea, Yritysasiakkaiden suorapalvelu) tyhjä saakka (Pirkko Seppä, Nordea, Lahti saakka) Pirkko Seppä, Nordea Lahti lähtien (Silja Ijas, Application Receiver Services lähtien) Melitta Tyyskä, Nordea, Vantaa-Tikkurila (Jaana Toiviainen, Nordea, Nurmijärvi) Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet edustajiston puheenjohtaja Sirkku Pääkkönen tai edustajiston varapuheenjohtaja Pasi Järvinen, pääluottamusmies Paula Hopponen, päätyösuojeluvaltuutettu Jorma Nylund ja pääluottamusmiesten assistentti Terttu Suonkanta sekä nuorisotoimikunnan edustajina Silja Ijas tai Petja Sinijoki. 14(19)

16 Liite 2 Edustajisto Edustajisto kokoontui kahden varsinaisen kokouksen lisäksi yhteen ylimääräiseen kokoukseen, jossa käsiteltiin Nordean palkkausjärjestelmän sisältöä. Varsinainen jäsen Varajäsen Vaalipiiri 1 Nordic Banking: Helsinki ja Läntinen pääkaupunkiseutu Kerli Eesmaa-Trumm Maarit Jääskeläinen Hannele Hattinen Anne Matero Eija Kaskinen Marianne Virrankivi Tiina Kilpinen saakka Päivi Lavi sakkaa Päivi Lavi lähtien Eija-Liisa Mustonen lähtien Vaalipiiri 2 Nordic Banking: Vantaa ja Uusimaa Anna-Liisa Sinisalo Desiree Nyberg Mirja Vepsäläinen Paula Päivinen Vaalipiiri 3 Nordic Banking: Häme Lounais-Suomi ja Ahvenanmaa Satu Hämeenniemi Marja-Leena Koivisto Anne Kallioniemi Heli Björkman saakka Mervi Siren lähtien Aune Viljanen Anne Vanamo-Peltoranta Vaalipiiri 4 Nordic Banking: Pirkanmaa ja Satakunta Kristiina Kauppinen Terhi Salonaho Marjatta Lammentausta Katriina Viitamaa Arja Lehtonen Tiina Heiskanen Vaalipiiri 5 Nordic Banking: Itäinen Suomi Marjo Höylä Sirpa Matilainen Merja Ikonen Pirjo-Liisa Luukkonen Leena Kautovaara Heli Hokkanen Marita Pihkala Marja Munne vaalipiiri 6 Nordic Banking: Pohjanmaa ja pohjoinen Suomi Maria Isohella Pirjo Perä Helge Martois Carina Niemi saakka Sirkku Pääkkönen Kirsi-Maria Ankkuri Ulla Törne Marita Viinikangas Vaalipiiri 7 Nordic Banking: Keskitetyt yksiköt Eila Hietanen Olle Svahn Reija Jusic Liisa Ottela Nordea Unioni Suomi ry 15 (19)

17 Vaalipiiri 8 Keskitetyt yksiköt Sirkku Hokkanen Pasi Järvinen Riitta Kirmanen Marianne Lehtimäki Kristiina Widenius Vaalipiiri 9 Tytäryhtiöt Esko Hellsten Tuula Miettinen Pentti Potttonen Juha Seljavaara Aino Ollonen Rita Ljungvist-Moilanen Riitta A. Laine Paula Mantere-Heiskanen Alpo Salonen Vaalipiiri 10 Esimiesten ja asiantuntijoiden ammattiosasto Jarna Koivula Anne Kyckling saakka Jaana Partanen lähtien Edustajiston puheenjohtajana toimi Sirkku Pääkkönen ja varapuheenjohtajana Pasi Järvinen. Työvaliokunta Työvaliokunta kokoontui 12 kertaa Kari Ahola, puheenjohtaja Eija Rintakumpu Laura Tuomola Melitta Tyyskä Marja Yliniemi Kotimaan edunvalvontatoimikunta Toimikunta kokoontui 11 kertaa. Paula Hopponen, puheenjohtaja Kari Ahola Sisko Hellbom Esko Hellsten Eila Hietanen Jarna Koivula Pirjo Manninen Tuula Muukkonen Jorma Nylund Maaret Toivonen Sirkku Pääkkönen Marja Yliniemi 16(19)

18 Liite 2 Kansainvälinen edunvalvontatoimikunta Toimikunta kokoontui 11 kertaa. Marja Yliniemi, puheenjohtaja Kari Ahola Paula Hopponen Silja Ijas (Terhi Riskilä) Pasi Järvinen (Sisko Hellbom) Sari Lammasniemi Jorma Nylund Nina Puha Tiina Rautanen (Anneli Teikari) Laura Tuomola Kristiina Widenius (Riitta A. Laine) Työhyvinvoinnin edunvalvontatoimikunta Jäsentoimikunta Toimikunta kokoontui 11 kertaa. Jorma Nylund, puheenjohtaja Susanna Hagelberg Tuula Juntula Mia Majander Juha Seljavaara Tiina Sillanpää Elina Vainio Marja Yliniemi Toimikunta kokoontui kolme kertaa. Eija Rintakumpu, puheenjohtaja Sirkku Hokkanen Marjatta Lammentausta Sari Lammasniemi Riitta Luoto Pirkko Seppä Petja Sinijoki Laura Tuomola Nordea Unioni Suomi ry 17 (19)

19 Nuorisotoimikunta Strategiatoimikunta Viestintätoimikunta Vaalitoimikunta Toimikunta kokoontui kahdeksan kertaa. Petja Sinijoki, puheenjohtaja Heidi Hirsi Silja Ijas Anu Järvinen eteenpäin Anna Koivumäki Carina Niemi Mia Rönkkö eteenpäin Jaana Toiviainen saakka Minna Vuorinen saakka Toimikunta kokoontui viisi kertaa. Kari Ahola, puheenjohtaja Esko Hellsten Paula Hopponen Jaana Kylander Sirkku Pääkkönen Laura Tuomola Marja Yliniemi Toimikunta kokoontui kuusi kertaa. Laura Tuomola, puheenjohtaja Paula Jokiaho Sirpa Kalmari Sari Porkka Päivi Pulkka Terttu Suonkanta Elina Vainio Kristiina Widenius Toimikunta kokoontui kolme kertaa. Sisko Hellbom, puheenjohtaja Riitta Luoto Lea Solaluoto Laura Tuomola Ulla Törne varajäsen: Sari Lammasniemi 18(19)

20 Liite 2 Tilintarkastajat Liisa Gummerus Tiina Lind varatilintarkastaja: KHT-yhteisö Ernst & Young Suoran toimiston yhteyshenkilöt Johanna Maasto, edunvalvontavastaava Juha Nissinen, yhdistyssihteeri Heikki Åke, edunvalvontavastaava saakka Nordea Unioni Suomi ry 19 (19)

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 JOHDANTO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1.1. Yleinen talouskehitys Vuoden 2007 aikana jatkunut Suomen kansantalouden voimakas kasvu alkoi taittua selvästi jo vuoden 2008 alkupuolella. Yhdysvalloista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 JOHDANTO Pohjoismaisten ammattiyhdistysten tiivistä yhteistyötä on jatkettu edellisvuonna perustetussa Nordean ammattiliitossa, Union in Nordeassa. Vuoden aikana käynnistettiin Union

Lisätiedot

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 EK-STTK Työsuhdepäivät 10. 12.2.2011 Pääluottamusmies Liisa Halme Vakuutusväen liitto Hallitus/Edustajisto/Työttömyyskassan hallitus Nordiska

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JOHDANTO Pohjoismaisten ammattiyhdistysten tiivistä yhteistyötä on jatkettu Nordean ammattiliitossa, Union in Nordeassa. Vuoden aikana on mm. jatkettu Union in Nordean sisäisen strategiatyön

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2009

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2009 nordea unioni suomi ry:n lehti 1/2009 Jotakin uutta, jotakin vanhaa Nousun toiminnassa tarvitaan sekä kokemusta että uusia tuulia. Se näkyy myös Nousun hallinnossa ja pääluottamusmiehen toimistossa. Esittelemme

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2007 Puheenjohtajat tutuiksi NOUSUN HALLITUKSEN JA EDUSTAJISTON puheenjohtajat vaihtuivat. Minkälaista väkeä yhdistyksen tuulisimmilla paikoilla on seuraavien vuosien

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ 2 HALLINTO. OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry www.oajkemijarvi.com VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistyksellä (A-malli) toimintavuosia on kertynyt jo 21. Jäseniä paikallisyhdistyksellä

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014

RAAHEN JHL ry 055 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhdistyksen 74. toimintavuosi pyörähti käyntiin osaavien aktiivitoimijoiden johdolla. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä; Pyhäjoelta, Vihannista,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015

Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 Super TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 SUPER TYKS:n ao 607 VUOSISUUNNITELMA 2015 2(5) AO:N HALLITUS JA KOKOONTUMINEN Hallitus toiminnan suurin haaste vuoden 2015 aikana on saada uusia toimijoita ammattiosaston

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1/2008 Puheenjohtajalta Henkilöstöedustajana Nordean hallituksessa Seniorit, juniorit ja kaikki siltä väliltä LUIT AIVAN OIKEIN. Nordea Unioni Suomen puheenjohtaja istuu

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 24.3.2010 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Pataravintola Mylly, Pirkkala OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistyksen jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Hämeen TE-toimisto on toiminut uudessa muodossaan kaksi vuotta. Toteutettujen uudistusten käyttöönotto on edelleen keskeneräinen. Henkilöstö

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen Kaupunginhallitus 351 12.06.2017 Kaupunginvaltuusto 100 04.09.2017 Vanhusneuvoston 2017 2021 nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen 665/00.00.01.06/2017 KH 351 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y

P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y P o s t i - j a l o g i s t i i k k a - a l a n u n i o n i n P A U P ä ä k a u p u n k i s e u d u n T o i m i h e n k i l ö t r y TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 1. YLEISTÄ Jäsenille järjestettiin risteily

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ

THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ THHL HÄMEEN PIIRI R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 alkoi ELY- keskusten uudistuksella. Tehtäviä hoitamaan Hämeen ELYssä tuli uusia henkilöitä ja organisoituminen vei runsaasti aikaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot