Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1"

Transkriptio

1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan koulutussopimuksen mukaan. VvL:n omat kurssit Luottamusmieskurssit Luottamusmiesten peruskurssi, osa I Luottamusmiesten peruskurssi, osa II Luottamusmiesten jatkokurssi (konttori) Kentän sopimustoiminta Luottamusmiesten täydennyskoulutus Työsuojelukurssit Työsuojelun peruskurssi, osa I Työsuojelun peruskurssi, osa II Työsuojelun täydennyskoulutus Ajankohtaisinfot Edunvalvonta tutuksi Info: Tilastot ja palkkakeskustelut 8.5. Työelämän tietosuoja Yhteistoiminta yrityksessä Yhteistoiminta kansainvälisessä yrityksessä Henkilöstöedustajan taloustieto avoin VvL:n ja FK:n yhteinen työhyvinvointiseminaari Ajankohtaiset työlainsäädännössä/vakuutusalalla Paikallinen sopimisen koulutus, 2 pv/yhdistys/vuosi Yhteiset koulutukset Edustajiston jäsenten koulutus VvL:n ja FK:n yhteiset infot tasa-arvoraportin julkistaminen (Helsinki) palkkakeskustelut (Helsinki, Turku, Tampere) Aktiivi-instituutin kurssit Paikalliset neuvottelut (peruskurssi) Paikallinen sopiminen yksityisessä yrityksessä Neuvottelun jatkokurssi (jatkokurssi) Työaika- ja vuosilomalain perusteet

2 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna Vakuutusväen Liiton omat koulutukset Tammikuu Edunvalvonta tutuksi Sisältö: Eri henkilöstöedustajien roolit ja yhteistyö työpaikalla, neuvottelujärjestelmät, liiton organisaatio ja tuki, salassapito ja tiedottaminen Kohderyhmä: Uudet puheenjohtajat, uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä uudet ja varat Luottamusmiesten peruskurssi, osa I Sisältö: Vakuutusalan tes, työlainsäädännön keskeiset asiat, työttömyysturvan keskeiset asiat, luottamusmiehen rooli, oikeudet ja velvollisuudet, paikallinen sopiminen, etätehtävän anto Kohderyhmä: Uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet Työsuojelun peruskurssi, osa I Sisältö: Työturvallisuuslain keskeiset asiat, työsuojelun yhteistoiminta- ja valvontalain keskeiset asiat, työsuojeluorganisaation tehtävät, työsuojeluvaltuutetun rooli, oikeudet ja velvollisuudet, työsuojelun tietolähteet, etätehtävän anto Kohderyhmä: Uudet työsuojelu- ja vara sekä Helmikuu Info: Tilastot ja palkkakeskustelut Sisältö: Tilastot henkilöstön edustajan työkaluna, tietojensaanti, palkkakartoitus ja palkkakeskusteluasiat Maaliskuu Luottamusmiesten peruskurssi, osa II Sisältö: Yhteistoimintalain keskeiset asiat, työsuhteen päättyminen ja päättäminen, erimielisyyden hoitaminen, etätehtävän purku, neuvottelutaito, hyvä työyhteisö, vaikuttamistaidot ja kanavat, oma jaksaminen, liiton tuki Kohderyhmä: Uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet Työsuojelun peruskurssi, osa II Sisältö: Työterveyshuolto, työpaikan riskien arviointi, työsuojelun toimintaohjelma, etätehtävän purku, neuvottelutaito, hyvä työyhteisö, vaikuttamistaidot ja kanavat, oma jaksaminen, liiton tuki Kohderyhmä: Uudet työsuojelu- ja vara sekä

3 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna Toukokuu 8.5. Info: Työelämän tietosuoja Sisältö: Työelämän tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö ja käytännön sovellukset Luottamusmiesten jatkokurssi (konttoritoimihenkilöt) Sisältö: Konttoritoimihenkilöiden palkkaus sekä tulos- ja myyntipalkkioista neuvotteleminen; case-esimerkkejä, harjoituksia Kohderyhmä: Konttorin luottamusmiehet Kesäkuu Kentän sopimustoiminnan kurssi Sisältö: Työn kuormittavuus, hyvä työyhteisö, palkkiosopimuskäytännöt Kohderyhmä: Luottamusmiehet, ja puheenjohtajat Syyskuu Luottamusmiesten täydennyskoulutus Sisältö: Työpaikan moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo; luottamusmies työyhteisön kehittäjänä Kohderyhmä: Luottamusmiehet Lokakuu Työsuojelun täydennyskoulutus Sisältö: Työsuojelun asiantuntemuksen syventäminen (esim. sisäilma, ergonomia), ajankohtaiset ja työelämän muutoksiin liittyvät asiat, työsuojeluvaltuutettu työyhteisön kehittäjänä Kohderyhmä: Työsuojelu- ja vara sekä Info: Yhteistoiminta yrityksessä Sisältö: Yhteistoimintalaki ja sen soveltaminen Marraskuu Info: Yhteistoiminta kansainvälisessä yrityksessä Sisältö: Yhteistoimintalaki ja sen soveltaminen kansainvälisessä yrityksessä, ewc-asiat Kohderyhmä: Kansainvälisten yritysten luottamusmiehet ja puheenjohtajat

4 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna Info: Henkilöstöedustajan taloustieto Sisältö: Keskeisten tunnuslukujen, tilinpäätös- ja tasetietojen tulkinta vakuutusyhtiöissä, taloudellisen toimintaympäristön lähivuodet Kohderyhmä: Luottamusmiehet, puheenjohtajat Avoin VvL:n ja FK:n yhteinen työhyvinvointiseminaari Sisältö: Sovitaan myöhemmin. Kohderyhmä: Työantajan ja henkilöstön edustajat (luottamusmiehet, puheenjohtajat, ) Joulukuu Info: Ajankohtaista työlainsäädännössä/vakuutusalalla Sisältö: Työlainsäädännön muutokset ja/tai muut ajankohtaiset asiat Kohderyhmä: Puheenjohtajat, luottamusmiehet ja Paikallisen sopimisen koulutus, 2 pv/vuosi/yhdistys Keskeinen sisältö: Paikallisen sopimisen periaatteet, yhdistys sopijana, neuvottelutaito Kohderyhmä: Yhdistyksen johtokunnan jäsenet, luottamusmiehet ja Yhteinen koulutus Edustajiston jäsenten koulutus Sisältö: Toimialan tuntemus, vakuutusalan nykytila ja tulevaisuuden näkymät, yleisen työmarkkinatilanteen ja taloustilanteen vaikutus työehtosopimusneuvotteluihin. Kohderyhmä: Edustajiston varsinaiset ja varajäsenet; koulutukseen osallistumisesta sovitaan yhtiökohtaisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Finanssialan Keskusliitto suosittelee, että edustajiston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet osallistuvat tähän koulutukseen. VvL:n ja FK:n yhteiset infot ap/ip Ap/ip Tasa-arvoraportin julkistaminen (Helsinki) Keskeinen sisältö: Käydään läpi tasa-arvoraportin sisältö. Info ajankohta ja tarkempi sisältö sovitaan myöhemmin. Kohderyhmä: Työnantajan ja henkilöstön edustajat (luottamusmiehet, puheenjohtajat, ) Palkkakeskusteluinfot (Helsinki, Turku ja Tampere) Keskeinen sisältö: Ajankohtaiset asiat palkkakeskusteluun ja niiden käymiseen liittyen. Tarkat ajankohdat ja asiasisällöt sovitaan myöhemmin. Kohderyhmä: Työnantajan ja henkilöstön edustajat (luottamusmiehet, puheenjohtajat, )

5 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna Aktiivi-Instituutin kurssit Paikalliset neuvottelut neuvottelutaidon peruskurssi Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään neuvottelujen logiikka sekä hioa ja treenata omia neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla perehdytään neuvotteluihin valmistautumiseen, neuvottelun pelisääntöihin sekä neuvotteluviestintään. Tärkeä osa kurssista on yhteistoiminnallisuuden korostaminen ja käytäntöön ottaminen Paikallinen sopiminen yksityisessä yrityksessä Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on valmentaa luottamusmiehiä neuvottelemaan paikallisesti/talokohtaisesti sekä epävirallisissa että virallisissa yhteyksissä. Kurssilla käydään läpi asiat, joista voidaan yrityskohtaisesti/paikallisesti sopia. Myös yhteistoimintamenettelyyn perehdytään kurssilla. Kurssilla opiskellaan rakentavaa neuvottelua: neuvotteluihin valmentautumista, viestintää sekä henkilökohtaisia neuvotteluvalmiuksia Paikallinen sopiminen (jatkokurssi) Tavoite ja sisältö: Kurssilla on tarkoitus syventää paikallisen neuvottelutoiminnan ja neuvottelutaidon osaamista. Esimerkkitapausten valossa kerrataan neuvottelun teoriaa tietoiskuin ja harjoitellaan caseja. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota kunkin osallistujan omaan viestintä- ja neuvottelutyyliin. Harjoitukset tehdään pari- tai ryhmätöinä ja niistä annetaan henkilökohtaista palautetta. Kurssilla harjoitellaan muun muassa hankalia neuvottelutilanteita sekä kehitetään väittelytaitoa Työaika- ja vuosilomalain perusteet Tavoite ja sisältö: Kurssilla käydään läpi työaika- ja vuosilomalakien keskeiset kohdat ja käsitteet. Lakien tunteminen on tärkeää, vaikka työpaikalla sovellettaisiin työ- tai virkaehtosopimusta, koska lakeja huonommista ehdoista ei voida sopia. Korkeimpien oikeuksien oikeuskäytännön sekä tunnilla tehtävien oikeustapausharjoitusten avulla opitaan, miten lainkohtia tulkitaan. Kurssiin liittyvä etätehtävä lähetetään osallistujille ennen kurssin alkamista. Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja