KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa"

Transkriptio

1 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: , Paikka: Forum Virium Helsinki toimisto, neuvotteluhuone Voima, Unioninkatu 24, Helsinki Osallistujat Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) Teuvo Savikko, Espoon kaupunki Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Seppo Haataja, Tredea Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki Aino Ukkola, Turun kaupunki Marko Puhtila, Turku Science Park Oy Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki (estynyt) Mirka Järnefelt, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Outi Rouru, Oulun kaupunki Juha Sirviö, Oulun kaupunki Santtu Von Bruun, Helsingin kaupunki (estynyt) Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki Olli Voutilainen, TEM Mari Kuparinen, Uudenmaan liitto Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki Matti Saastamoinen, Tredea Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) Minna Sikiö, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri)

2 1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen klo Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin käsitellä kohta neljä kokouksen aluksi. 4. Avoimen datan pilotointimalli Matti Saastamoinen esitteli avoimen datan pilotointimallin selittäen suunniteltua kärkihankkeen ja pilottien suhdetta sekä niiden välistä organisointia. Mari Kuparinen huomautti, että pienet pilotit kannattaa tehdä ostopalveluna kärkihankkeen sisällä ja jos ne eivät mahdu kärkihankkeen budjettiin, voidaan ne tehdä omana lump sum hankkeena (kun budjetti alle ). Keskusteltiin rajapintojen avauksen problematiikasta. Outi Rouru ehdotti, että muotoiltaisiin kaupunkien yhteinen, julkinen toimintasuunnitelma ja kanta järjestelmätoimittajille rajapintojen avaamisesta. Tähän hankittaisiin tietohallintojohtajilta lausunnot ja asiasta keskusteltaisiin ministeriöissä. Matti Saastamoinen esitteli kolme vaihtoehtoa avoimen datan ensimmäisen haun pilotointimalliksi. Todettiin, että paras tapa avata dataa ja rajapintoja on valita rajattu joukko avattavia tietoaineistoja, joihin tuotetaan yhtenäiset rajapinnat kaikkiin kuutoskaupunkeihin. Referenssitoteutuksia käyttämällä piloteissa voidaan nopeasti osoittaa, mitä strategiassa on saatu aikaiseksi ja niissä on selvä kytkös yrityskenttään. Päivi Sutinen huomautti, että koska datan avaaminen on kallista, on tärkeää, että muodostetaan kokonaisvaltainen, strateginen käsitys siitä, minkä datan avaaminen on viisasta sekä markkinoiden että kansalaisten näkökulmasta. Mari Kuparinen muistutti, että kehittämishankkeessa tulee noudattaa hankintalakia, joten tämä tulee ottaa huomioon, kun keskustellaan referenssitoteutuksista. Keskusteltiin siitä, että on tärkeää luoda yhteys eri kärkihankkeiden pilottien välille, sillä ne liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. On myös hyvä tunnistaa mahdolliset muista rahoitusmekanismeista tulevat, pilotteja tukevat hankkeet (esim. INKAohjelma). Päivi Sutinen toi esille mahdollisuuden huomioida pisteytyksessä pilottihankkeen yhteistyö toisesta rahoitusohjelmasta tulevan hankkeen kanssa. Keskusteltiin siitä, tuleeko hankehakuja pilottien osalta järjestää vain tarkan ennakkosuunnitelman mukaan vai voisiko haku olla auki aina tarpeen tullen. Mari Kuparinen totesi, että koska kärkihankkeet otetaan sisään neuvottelumenettelyllä, tulee pilottien olla avoimessa haussa. Haut täytyy aikatauluttaa tarkasti ja realistinen tavoite olisi, että haku on auki kaksi kertaa vuodessa. Tämän useampiin hakuihin rahoittajan käsittelyajat eivät anna mahdollisuutta. 2

3 Matti Saastamoinen kertoi, että avoimen datan pilottihankeideoiden keräämistä varten kaupunkien kärkihankevetäjien ideoita on kerätty yhteiseen Exceltaulukkoon. Päivi Sutinen toivoi, että jatkossa tieto pilotti-ideakyselyistä lähetetään kaupunkikoordinaattoreille, jotka voivat kohdistaa kyselyn kaupungin sisällä sopiville asiantuntijoille. Sovittiin, että jatkossa toimitaan näin. 2. Avoin osallisuus painopisteen budjetti Taustoitettiin päätöstä käymällä läpi laskennallista ja todellista (osin arvio) EAKRbudjettia vuosille Sari Luostarinen esitteli strategiatoimiston laatiman budjettidian, joka on lisätty ohjausryhmän materiaaleihin sen jälkeen, kun ne lähetettiin sähköpostitse osallistujille. Rahoittaja esitti huolensa pilotteihin alustavasti varattujen vuosibudjettien pienestä koosta (1,5 Meur/v), erityisesti jos hakuja on tarkoitus järjestää kaksi vuodessa. Sari Luostarinen huomautti, että vielä ei ole sovittu, tuleeko vuoden 2018 jälkeen olemaan kärkihankkeita. Jos näitä ei ole, jää piloteille enemmän budjettia. Juha Sirviö kertoi, että avointen innovaatioalustojen kärkihankkeen budjetti on pienempi kuin esitetyssä diassa (todellinen budjetti n. 3,6 miljoonaa euroa). Myös tästä vapautuu lisäbudjettia piloteille. Puheenjohtaja Järvinen totesi, että pilottihakua avattaessa on hyvä kertoa, kuinka paljon rahaa haussa on kokonaisuudessaan jaossa. Sari Luostarinen huomautti, että koska vuosien laskennallinen budjettijako strategiatasolla on suurempi kuin näille vuosille tosiasiassa suunniteltu budjetti, ei mistään tarvitse ottaa budjettia pois vaikka avoimen osallisuuden kärkihankkeen budjettia nostetaankin. Päätettiin, että diaesityksessä kirjattu vuoden 2014 sitomaton budjetti allokoidaan pilotteihin. Strategiatoimisto myös päivittää budjettidiaa tarkentuneiden tietojen kohdalta. Päätösesitys: Ohjausryhmä esittää johtoryhmälle päätettäväksi, että päivitetään strategiaa niin, että EAKR-rahoituksen määrä kärkihankkeen osalta on samalla tasolla kuin muiden painopisteiden kärkihankkeet. Päätettiin esityslistan päätösesityksen mukaisesti. Sovittiin myös, että strategiaan liittyen johtoryhmälle voidaan esittää strategian budjettilinjoja koskevat päivitystarpeet sekä rahoittajan toive, että jatkossa vuosibudjetit kirjataan strategiaan prosentuaalisesti euromääräisten summien sijaan. Johtoryhmän hyväksyessä muutokset edistetään strategian päivitystä TEM:in kanssa. 3

4 3. Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen tilannekatsaus Juha Sirviö esitteli tilannekatsauksen avointen innovaatioalustojen kärkihankkeen edistymisestä. Suunnitelma on, että kärkihankehakemus jätetään rahoittajalle mennessä ja että hanke käynnistyy Kärkihankkeen budjetiksi on muodostumassa n. 3,6 miljoonaa euroa vuosittain. Tällä hetkellä hakemus vaatii vielä erityisesti yritysyhteistyön konkretisointia tarkemmalla tasolla. Jokaisen kaupungin omarahoitusosuus kärkihankkeen koordinaatiotyöstä tulee olemaan n per vuosi. Koordinaatiohankkeeseen kuuluu kaupunkien yhteisten toimintamallien luominen ja tässä nähdään myös strategiatoimistolla vahva rooli. Outi Rouru kertoi, että hakemusta tulee vielä myös 6Aikaistaa ja tuoda esille, mitä lisäarvoa hanke tarjoaa kansallisesti. Keskusteltiin siitä, miten kärkihankkeiden tekeminen ja tulokset jalkautetaan sekä 6Aika-kaupunkeihin että muille alueille. Sari Luostarinen kertoi, että strategiatoimiston rooliin on kirjoitettu sisälle tiedon jakaminen strategiatasolla sekä verkostoituminen. Strategiatoimisto alkaa työstämään mallia, jolla saadaan tietoa strategian vaikuttavuudesta ja jolla sitä voidaan mitata. Olli Voutilainen painotti, että näkee myös TEM:illä selvän roolin tässä ja, että ajatustyötä asian suhteen on heidänkin hyvä alkaa tehdä jo nyt. Ville Meloni esitti avointen innovaatioalustojen kärkihankkeen valmistelijoille kysymyksen siitä, milloin hakemuksen voisi julkaista avoimeksi kommentteja varten. Sovittiin, että ensi keskiviikon ohjausryhmän kokouksen jälkeen tiivistelmä hankehakemuksesta voidaan julkaista yleiseen kommentointiin. 5. Seuraava hakukierros Ville Meloni esitteli seuraavan hakukierroksen valmistelua. Keskusteltiin siitä, millä aikataululla ensimmäisen pilottihaun rahoituspäätökset voidaan saada, sillä tämä vaikuttaa haun aikatauluttamiseen. Mari Kuparinen kertoi, että jos pilottien haku päättyy helmikuu-maaliskuun vaihteessa, on realistista odottaa rahoituspäätöksiä juhannukseen mennessä. Jos haku päättyy tätä myöhemmin ei kaikkiin hankkeisiin välttämättä ehditä saada päätöstä kesälomiin mennessä. Anna-Mari Sopenlehto toi esille, että avoimen osallisuuden pilottihaun avaaminen on haastavaa, koska itse kärkihankekaan ei ole vielä käynnistynyt. Mari Kuparinen kuitenkin huomautti, että koska avoimen osallisuuden pilotit rahoitetaan ESRrahoituksella, pitäisi myös näihin saada haku auki vielä keväällä Näin varmistetaan, että hankkeet saadaan käyntiin ennen kuin maakuntaliitoissa päätetään vuoden 2016 rahoituksesta. 4

5 Todettiin, että avoimen osallisuuden osalta mietitään kärkihanketta ja pilottiaiheita samanaikaisesti, jolloin saadaan synergia-etuja niiden välille. Päätettiin, että avoimen datan ja avointen innovaatioalustojen pilottien haku avataan tammikuun alussa ja myös hakuinfot järjestetään tammikuun alkupuolella. Haku päättyy helmikuun loppuun mennessä. Hausta tiedotetaan lyhyesti jo marraskuun aikana, jotta hakijat voivat aloittaa hankkeiden epävirallisen valmistelun. Sari Luostarinen huomautti, että johtoryhmän on joulukuun kokouksessa (päivämäärää ei vielä sovittu) linjattava haun kriteerit, jolloin vastaavasti ohjausryhmän tulee käsitellä asia joulukuun alun kokouksessaan. Lisäksi päätettiin, että avoimen osallisuuden pilottien haku sijoittuisi alkukevääseen 2015 (alustavasti maaliskuu). Mari Kuparinen huomautti, että koska on kyseessä ESR-haku, tulee tästä vielä keskustella Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Sovittiin, että johtoryhmälle esitetään tiivistelmä seuraavan hakukierroksen valmistelusta. 6. Pisteytettyjen hankkeiden arvioinnin hyväksyminen Viime kokouksen pohjalta laadittu johtoryhmälle esitettävä yhteenvetomateriaali (ppt-esitys) ja esittelymuistion luonnos on toimitettu osallistujille ennen kokousta. Mari Kuparinen huomautti, että materiaaleissa olevaa viittausta hankkeiden lopulliseen hyväksyntään vasta Uudenmaan liiton kanssa käytävien rahoitusneuvottelujen jälkeen voidaan pehmentää, koska rahoitusneuvottelut ovat sisällöltään lähinnä teknisiä. Sovittiin, että Sari Luostarinen tekee ehdotetun muutoksen johtoryhmän materiaaleihin. Todettiin, että muita muutoksia johtoryhmälle lähteviin materiaaleihin ei tarvita. 7. Muut asiat Sari Luostarinen esitteli johtoryhmän kokoukseen suunnitellun asialistan. Mari Kuparinen kysyi koska listan kohtaan kolme liittyvät rahoittajan kommentit tulee viimeistään lähettää. Sari Luostarinen totesi, että kommentit tarvitaan viimeistään torstaina. Johtoryhmälle lähetetään 6Aika-prosessin (hankkeiden hakeminen, valmistelu, arviointi ja päätöksenteko) karkea esittely. Puheenjohtaja muistutti, että ohjausryhmän jäsenten on oltava yhteydessä johtoryhmän jäseneen ennen seuraava johtoryhmän kokousta ja valmisteltava heitä pisteytettyjen hankkeiden arvioinnin hyväksymiseen. Todettiin, että koska kokouksia johtoryhmän jäsenen kanssa järjestetään vielä tällä viikolla 5

6 strategiatoimisto lähettää valmisteluun tarvittavat materiaalit ohjausryhmän jäsenille torstain aikana. Sari Luostarinen muistutti, että koska avointen innovaatioalustojen kärkihankkeen hakemus jätetään , on tähän liittyvä pisteytys järjestettävä marraskuun aikana ja päätös tehtävä ohjausryhmän kokouksessa, jotta asia saadaan eteenpäin vielä tämän vuoden puolella. Johtoryhmän kokous on täten myös saatava sovittua vielä joulukuulle. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset järjestetään seuraavasti: o klo 12, Vantaa o klo 11, Espoo o klo 9, Oulu o klo 11, Turku Kokous päättyi klo

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2014 Aika: 19.5.2014, kello 13.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Info- ja keskustelutilaisuus 10.6.2014 Sari Luostarinen ja Ville Meloni Ohjelma Tampere 9.6 kello 10-13, Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven Katu

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 12.11. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Joonas Hautala Eeva Heckwolf

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Perusrekisteriprojekti PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Metropolia/TAMK -ohjausryhmä 24.9.2014

Perusrekisteriprojekti PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Metropolia/TAMK -ohjausryhmä 24.9.2014 Perusrekisteriprojekti PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Aika Paikka Paikalla Keskiviikko klo 13.00 15.00 Metropolia, Bulevardi 31, P410 ja TAMK, Kuntokatu 3, H4-08 Pekka Korhonen (Metropolia) (puheenjohtaja) Matti

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot