KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa"

Transkriptio

1 6AIKA AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 8/2014 Aika: , Paikka: Vantaan kaupungintalo, Asematie 7, neuvotteluhuone 064 Osallistujat Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) Teuvo Savikko, Espoon kaupunki Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Seppo Haataja, Tredea Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki (estynyt) Aino Ukkola, Turun kaupunki Marko Puhtila, Turku Science Park Oy Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki Mirka Järnefelt, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Outi Rouru, Oulun kaupunki Juha Sirviö, Oulun kaupunki Santtu Von Bruun, Helsingin kaupunki (estynyt) Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki Olli Voutilainen, TEM Mari Kuparinen, Uudenmaan liitto (estynyt) Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki (estynyt) Sari Luostarinen, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) Ville Meloni, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) (estynyt) Minna Torppa, 6Aika-strategiatoimisto (esittelijä) Minna Sikiö, 6Aika-strategiatoimisto (sihteeri)

2 1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen klo Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jossa ei ollut huomauttamista. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin keskustella hankerahoituksen hyväksynnän aikataulusta kaupungeissa, josta myös Uudenmaan liitto on ollut huolestunut. Käytiin läpi kaupunkikohtainen kierros tilanteesta. Haastavin tilanne on Oulussa, jossa talousarvioneuvotteluiden vuoksi päätöstä avoimen datan rahoitushakemuksesta ei ole otettu vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asia on luvattu ottaa käsittelyyn kokouksessa. Sovittiin, että Oulu on itse yhteydessä rahoittajaan asiassa ja selvittää heille, mikä ongelma rahoituspäätöksen kanssa on ollut. Rahoittaja on myös toivonut, että jatkossa hakemusten rahoituksen käsittelyä kaupunkitasolla suoraviivaistettaisiin, jotta samaa prosessia ei tarvitsisi käydä läpi jokaisen hankkeen kanssa erikseen. Keskusteltiin myös rahoittajalta tulleesta vaatimuksesta toimittaa heille selvitys, josta käy ilmi jokaisen kaupungin hallinto-/johtosäännön tai muun vastaavan mukaisesti henkilö/taho, jolla on oikeus antaa sitoumus projektin omarahoitusosuudesta. Pyyntö selvityksestä lähetettiin strategiatoimistoon järjestetyn 6Aika-strategiatoimistohankkeen rahoitusneuvottelujen jälkeen. Kaupunkeja on pyydetty toimittamaan selvitykset strategiatoimistoon keskiviikkoon mennessä. Uudenmaan liitto ei tee strategiatoimistohankkeesta tai avoimen datan kärkihankkeesta rahoituspäätöstä ennen kuin selvitykset on toimitettu heille. 2. Johtoryhmän kokouksen päätökset Sari Luostarinen esitteli johtoryhmän päätökset. Keskusteltiin strategiatoimiston roolista, joka nousi esiin johtoryhmän kokouksessa. Olli Voutilainen totesi, että strategiatoimiston yleisen koordinaatioroolin lisäksi sillä voi olla yleistä, sisällöllistä asiantuntijaroolia tarvittaessa, kunhan tämä ei liity yksittäiseen hankkeeseen, johon saataisiin erillistä hankerahoitusta. Näissä tilanteissa asiaa tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Keskusteltiin esteellisyys-kysymyksistä kaupungeissa. Olli Voutilainen jatkaa selvitystä TEM:in juristin kanssa, jolta ei ole vielä saatu asiaan yksiselitteistä kantaa. Tarkoitus on kuitenkin tiivistää vastaus valmiiksi ennen joulukuun ohjausryhmän kokousta (3.12.) ja strategiatyöpajaa (10.12.). Sari Luostarinen huomautti, että keskustelu esteellisyys-kysymyksistä tulee käydä jokaisessa kaupungissa kaupungin lakimiehen kanssa ennen strategiatyöpajaa. 2

3 Keskusteltiin kaupunkikohtaisesta/maantieteellisestä budjetin jakautumisesta kärkihankkeiden ja pilottien välillä. Puheenjohtaja Järvinen huomautti, että kaupungeilla ei ole oikeutta korvamerkitä rahoja tietylle kaupungille, mutta rahan tulisi jakautua suhteellisen tasapuolisesti. Kimmo Viljamaa totesi, että rahan jakautumisen seurannan pohjaksi tarvitaan jokin mekanismi, jolla seurataan hankkeiden ja niiden toimintojen jakautumista kaupunkien välillä. Seurantatietojen pohjalta kaupungit voivat päättää, miten jatkossa edetään. Sari Luostarinen muistutti, että yhteiset pelisäännöt ja periaatteet on kirjattava yksiselitteisesti ja että hankkeiden epävirallisen valmisteluprosessin avulla voidaan myös ohjata rahan jakautumista. Sovittiin, että rahoittajan kanssa kehitetään muutama vaihtoehtoinen malli rahan jakautumisen seurannalle, jotka tuodaan johtoryhmän käsittelyyn. Keskusteltiin seuraavasta avoimesta hausta ja pilotteihin liittyvistä teemoista. Puheenjohtaja Järvinen huomautti, että seuraava avoin haku on saatava auki ensi vuoden alussa vaikka kärkihankevalmistelu olisikin kesken. Muuten strategian toteutus ei näytä luotettavalta. Sari Luostarinen kertoi, että pilottien teemojen tulisi nousta kaupunkikoordinaattorien työstä kaupungeissa. Strategiatoimisto tukee koordinaattorien työtä eri välineillä (esimerkkinä Trello). Oleellista on, että kaupungeilla on yhteinen käsitys aikataulusta, jossa edetään sekä tietämys siitä, mitä muut kaupungit tekevät. 3. Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen jatkovalmistelu Juha Sirviö esitteli avointen innovaatioalustojen kärkihankkeen valmistelutilanteen ja hankkeen suunniteltua sisältöä. Kaupunkikohtaisista teksteistä koostetaan sisältöä hankkeen työpaketteihin ja näitä myös käydään läpi hankevalmistelun työpajassa Oulussa Sari Luostarinen huomautti, että rahoittajan olisi hyvä nähdä hakemus mahdollisimman pian, jotta heiltä tuleviin kommentteihin/muutospyyntöihin ehdittäisiin vielä tehokkaasti reagoimaan. Keskusteltiin kärkihankkeen sisällöstä ja johtoryhmän kokouksessa nousseista kommenteista sisältöön liittyen. Kimmo Viljamaa totesi, että yksi johtoryhmän huolista kärkihankkeessa saattaa olla se, ovatko hankkeen sisään kirjoitetut pilottitoiminnot liian irrallisia verrattuna muuhun tekemiseen. Aino Ukkola painotti, että jokaisen kaupungin sisällä on mietittävä, minkälaisia toimintoja halutaan sisällyttää kärkihankkeeseen ja mitä tehdään pilottien kautta. Todettiin, että strategiatyöpajaan mennessä tämän sekä kaupunkien yhteisen strategisen näkemyksen kärkihankkeen sisällöstä on oltava selkeää, jotta johtoryhmä voi kommentoida muokattua sisältöä. Outi Rouru muistutti vielä, että 3

4 kun ohjausryhmän jäsenet esittelevät kärkihankkeen sisältöä johtoryhmän jäsenelleen, tulee tähän käyttää valmisteltua EAKR-hakemustekstiä. Hankkeen projektisuunnitelma valmistuu vasta, kun hanke on jätetty rahoittajalle käsittelyyn. 4. Valmistelun ja kehittämisen pelisäännöt Päivi Sutinen esitteli tarkemmin pyyntönsä keskustella ohjausryhmässä hankkeiden valmistelun ja kehittämisen pelisäännöistä. Riskinä on, että vuosia kaupungeissa valmisteltu työ leviää liian avoimuuden vuoksi valmistelutyöryhmän ulkopuolelle. Kaikilla osapuolilla tulisi olla oikeus määritellä 6Aika-toimijoille luottamuksellinen materiaali, jota ei vielä hankkeen valmisteluvaiheessa tule levittää ulkopuolelle. Tämä ei ole ristiriidassa strategian avoimuusperiaatteen kanssa, sillä lopputuotokset ovat aina avoimia. Sari Luostarinen kysyi, tarkoittaako tämä sitä, että hankkeiden valmisteluprosessista tehdään suljetumpi, jolloin strategian avoimuuden periaatteita joudutaan uudelleen tarkastelemaan. Puheenjohtaja Järvinen totesi, että asiasta ei voi ehkä tehdä periaatepäätöstä. Sovittiin, että jos on tarvetta pitää materiaaleja 6Aika-toimijoille luottamuksellisina, tulee asianomaisen tästä kertoa, jolloin asiasta sovitaan tapauskohtaisesti joryn ja ohryn strategiatyöpajan valmistelu Keskusteltiin järjestettävään johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteiseen 6Aika-strategiatyöpajaan valmistautumisesta. Sari Luostarinen kertoi, että strategiatyöpajassa oleellista on kirkastaa ajatusta siitä, mikä tulee muuttumaan 6Aika-toiminnan tuloksena ja saada luotua yhteinen ymmärrys strategian tavoitteista. Näitä mietintöjä on hyvä kirjoittaa kaupungeittain auki ennen työpajaa ja tätä varten strategiatoimisto lähettää kaupungeille ennakkotehtäviä. Tehtävien tuotokset käydään läpi työpajassa. Puheenjohtaja Järvinen ehdotti, että työpajan agendalle lisättäisiin keskustelua budjetista (kärkihankkeet vs. pilotit kaupungeittain ja rahoituksen jakamisen seurantametodi). Päivi Sutinen toivoi, että tilaisuudessa keskusteltaisiin myös 6Aika-riskienhallinnasta liittyen kaupunkien organisoitumiseen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Sari Luostarinen painotti, että myös strategian onnistumista määrittelevän mittariston laatiminen on yksi tärkeistä tehtävistä työpajassa. Olli Voutilainen muistutti, että mittaaminen tarkoittaa koko strategian yhteydessä lähinnä laadullista arviointia numeroiden sijaan. Teuvo Savikko esitti toivomuksen siitä, että strategiaprosessista kirjoitettaisiin jatkuvasti jonkinlaista 4

5 proosallista päiväkirjaa, jossa kerrottaisiin, mitä strategiassa on tehty, ei ole tehty, miten ja miksi. Tällöin pystytään jälkeenpäin paremmin arvioimaan, ovatko käytetyt metodit olleet toimivia. 6. Loppu- ja alkuvuoden aikataulut Sari Luostarinen esitteli loppuvuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 aikatauluja ja tulevia tehtäviä. Juha Sirviö toivoi, että esteellisyys-kysymysten läpikäyntiä varten kaupungit voisivat saada jotain yleistä materiaalia, jota käyttää keskusteluiden pohjana. Sovittiin, että strategiatoimisto lähettää kaupungeille yhdenlaisen kysymyspatteriston, mutta kaupungeissa on myös hyvä miettiä mahdollisia kaupunkikohtaisia erikoistapauksia. Esteellisyys-kysymyksiä käsitellään kaupunkien vastausten perusteella ohjausryhmän kokouksessa. Kokouksessa käytyä keskustelua käytetään pohjana myös strategiatyöpajaan. Keskusteltiin lyhyesti pilottihakujen avaamisesta ja sen teemojen rajaamisesta. Marko Puhtila kysyi, onko rahoittajalla vaatimuksia teemojen rajaamisen suhteen. Sari Luostarinen kertoi, että rahoittajalla ei ole erityisvaatimuksia rajaamiseen vaan kaupungit yhdessä rajaavat teemat haluamallaan tavalla. Haun teemojen rajaus ei kuitenkaan poista mahdollisuutta kaikenlaisten hakemusten saapumisesta EURA:an. Minna Torppa huomautti, että tästä syystä hankkeiden epävirallinen valmisteluvaihe (Trellon avulla) on äärimmäisen tärkeä, koska silloin hakijoita voidaan auttaa valmistelemaan hankkeita, jotka ovat kulloinkin määritellyn teeman mukaisia ja parhaiten vastaavat kaupunkien kehittämistarpeisiin. 7. Muut asiat Käytiin läpi rakennerahasto-ohjelmaan tulleita päivityksiä. Keskusteltiin siitä, aiheuttaako päivitettyyn ohjelmaan kirjattu johtoryhmän laajempi rooli muutoksia strategiaan tai strategiatoimiston rooliin ( Johtoryhmä vastaa myös strategian koordinoinnista ja seurannasta yhdessä rahoittajan kanssa ). Todettiin, että johtoryhmä ei johda operatiivisesti strategian koordinointia, mutta on vastuussa siitä. Olli Voutilainen totesi, että päivitetty teksti on osittain epätarkempi kuin aikaisempi, mutta se ei hänen mielestään vaadi mitään toimenpiteitä. Seuraavat kokoukset: Espoossa klo Helsingissä klo (yhteinen strategiatyöpaja johtoryhmän kanssa + pikkujoulut) 5

6 Oulussa klo Turussa klo Kokous päättyi klo

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2015 Kokous 9.1.2015, kello 9-12 Paikka: Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 90100 Oulu, neuvotteluhuone 120 Osallistujat: Jukka Järvinen, Tampereen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2014 Aika: 19.5.2014, kello 13.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 2/2014 Aika: 11.6.2014, 12.45-15.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 ensimmäinen hakukierros

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta?

12.4.2014. P. Yliniemi: Onko sinulla valtuuksia alkaa puhumaan tällaisesta Metsähallituksen puolesta? 1(9) Ylimuonion käyttösuunnittelu KEKSUTELUMUISTIO 12.4.2014 YHTEISTYÖRYHMÄN 3. KOKOUS Aika Perjantai 28.3.2014 klo 8-14 Paikka Muonion kunnan valtuustosali, Puthaanrannantie 15 Läsnä: Riitta Lönnström

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32 Paikka: Aihe: Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras Kylien yhteistyön kehittäminen 1. Kokouksen avaus Timo Niskanen avasi

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

1. Tutustuminen Kultaniityn päiväkotiin, päiväkodin johtaja Tiina Ruppa

1. Tutustuminen Kultaniityn päiväkotiin, päiväkodin johtaja Tiina Ruppa JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 20.5.2010, klo 18.00 20.30 Paikka Kultaniityn päiväkoti, Martinpolku 28, Korpilahti Läsnä Sisko Jääskeläinen Petra Loukiainen

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Info- ja keskustelutilaisuus 10.6.2014 Sari Luostarinen ja Ville Meloni Ohjelma Tampere 9.6 kello 10-13, Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven Katu

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 21.12.1998. Puheenjohtaja Markku Jokinen avasi kokouksen klo 10.20.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 21.12.1998. Puheenjohtaja Markku Jokinen avasi kokouksen klo 10.20. PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan seitsemännestä kokouksesta 21.12.1998, käännös suomalaisella viittomakielellä videolle laaditusta pöytäkirjasta.

Lisätiedot