KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa"

Transkriptio

1 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 2/2014 Aika: , Paikka: Forum Virium Helsinki, kokoushuone Voima, Unioninkatu 24, Helsinki Osallistujat Teuvo Savikko, Espoon kaupunki Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) Seppo Haataja, Tampereen kaupunki/tredea (estynyt) Matti Saastamoinen, Tampereen kaupunki Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki Marko Puhtila, Turun kaupunki Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki/innovaatioinstituutti Outi Rouru, Oulun kaupunki Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunki Santtu von Bruun, Helsingin kaupunki Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki, (estynyt) Sari Luostarinen, Forum Virium Helsinki (esittelijä, sihteeri) Ville Meloni, Forum Virium Helsinki (esittelijä, sihteeri)

2 Kokouksen asialista 1. Hankehaun teemojen rajaukset ja valintakriteerien ja painoarvojen asettaminen 2. Avoin data -kärkihankkeen valmistelutilanne 3. Avoimen innovaatioalustat -kärkihankevalmistelun vastuukaupungin valinta (myös avoin osallisuus) 4. Hankeideoiden keräämisen ja kontaktoinnin hoitaminen keskitetysti 5. Hankehakemusten arviointiprosessi 6. Tilannekatsaus - toteutussuunnitelma ja sopimus 7. Muut asiat Kokouksen esitysmateriaali: Dropbox/Kuutosten ITI-strategia valmistelu/kokousmuistiot/ohjausryhmän kokouksetohrynkokous_1106_esitysmateriaali.ppt Kokouksen avaus Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän kokouksen. 1. Hankehaun teemojen rajaukset ja valintakriteerien ja painoarvojen asettaminen Hankehaun teemojen rajaukset: Ohjausryhmä päätti ehdottaa johtoryhmälle, että ensimmäinen hankehaku kohdistuu johtoryhmän kokouksessa sovitun mukaisesti painopistealueisiin: Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin data ja rajapinnat, ja, että näihin painopistealueisiin haetaan avoimessa haussa sellaisia yhteishankkeita, joissa kuutoskaupungit (vähintään kaksi kaupunkia) toimivat päätoteuttajina ja muut mahdolliset julkiset tai kolmannen sektorin toimijat voivat tarpeen mukaan osallistua osatoteuttajina. Kansalliset valintakriteerit: Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle, että hankehakemusten tulee kohdentua EAKR:n toimintalinjan 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) erityistavoitteeseen 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. 2

3 Erityistavoitteen kansalliset valintakriteerit, jotka rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt 13.6 ovat: Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista. Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hanke tukee yhdenvertaisuutta. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. Hanke tukee Itämeri-strategiaa. Näitä kaikkia kriteerejä on käytettävä hankehakemusten arvioinnissa. Näiden lisäksi johtoryhmä voi esittää 1-2 6Aika-spesifiä valintakriteeriä. Spesifit valintakriteerit: Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle, että tässä hankehaussa 6Aika-spesifit valintakriteerit ovat: Hanke tukee 6Aika-strategian painopistealueiden toteutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. Kaikille hankevalintakriteereille (sekä kansalliset että 6Aika-spesifit) tulee asettaa painoarvot. Painoarvot: Ohjausryhmä päätti esittää johtoryhmälle seuraavia painoarvoja: Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen. (10%) Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. (10%) Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus- koulutus tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. (5%) 3

4 Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. (5%) Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin. (5%) Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle. (5%) Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista. (5%) Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä. (5%) Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5%) Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5%) Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%) Hanke tukee Itämeri-strategiaa. (5%) Hanke tukee 6Aika-strategian painopistealueiden toteutusta. (15 %) Hanke toteutetaan yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa. (15 %) Käytännössä 6Aika-ohjausryhmä aikanaan käy lävitse jokaisen hankehakemuksen ja arvioi ensin hankevalintakriteerien toteutumisen ja pisteyttää kunkin kriteerin täyttymisen asteikolla 0-5 pistettä. Pisteytyksen ja painoarvojen perusteella lasketaan yksittäisen hankkeen kokonaispistemäärä. 2. Avoin data -kärkihankkeen valmistelutilanne Valmistelija Matti Saastamoinen piti avoimen datan kärkihankkeen suunnittelun tilannekatsauksen: suunnitelmat ovat edenneet, ne ovat olleet verkossa kommentoitavana, ei isommin kommentteja dokumenttiin suoraan kaupungeilta. Todettiin, että hankesuunnitelmassa on vielä keskusteltavia kohtia ja että ainakin Helsingiltä on tähän liittyen vielä tulossa palautetta suoraan valmistelijalle. Kärkihankesuunnitelma on tarkoitus jättää rahoittajalle kesäkuun loppuun mennessä. Tätä varten tarvitaan kultakin kaupungilta osatoteuttajat sekä näiden budjetit. Johtoryhmän ei tarvitse enää erikseen hyväksyä hakemusta. Valmistelija kehotti ohjausryhmän jäseniä käymään hakemuksen läpi, jos eivät ole sitä vielä tehneet. Hakemus on julkaistu verkkoon ja löytyy Hakemusta on tarkoitus täydentää vielä elosyyskuun aikana eli ennen haun sulkeutumista Avoimen innovaatioalustat -kärkihankevalmistelun vastuukaupungin valinta mukaanlukien avoin osallisuus 4

5 Avoimet innovaatioalustat painopiste: Tampereen 3.6. avoimet innovaatioalustat työpajassa sovittiin, että Oulu ottaa vastuun avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen kirjoittamisesta. Tampere, Espoo ja Vantaa (ja muut halukkaat) tukevat kirjoitustyötä. Sovittiin, että workshopiin osallistujille lähetetään pääsy workshopin tuotoksiin. Samalla sovitaan jatkoworkshopit asian työstämiseen joiden alustava päivämäärä on keskiviikkona Oulussa ja torstaina Helsingissä. Oulu nimesi avoimet innovaatioalustat kärkihankkeen vastuuhenkilöksi Juha Sirviön Kärkihankesuunnitelman työstämisen ohella Oulu vastaa myös strategian toteutussuunnitelmaan eteenpäin tämän avoimet innovaatioalustat painopisteen osalta. Avoin osallisuus painopiste: Todettiin, että avoin osallisuus painopisteen valmistelu tulee käynnistää nopeasti koska syksyllä pitää olla esittää maakuntaliitoille painopisteeseen liittyviä toimenpiteitä. Sovittiin, että Helsinki pyytää osallistumisyksikön vastaavaa Johanna Seppälää kutsumaan koolle tapaamisen jossa ovat mukana ainakin Turku ja Vantaa. Tapaamisen tavoitteena sopia kuka ottaa vetovastuun avoin osallisuus painopisteen kärkihankesuunnitelman kirjoittamisesta. 4. Hankeideoiden keräämisen ja kontaktoinnin hoitaminen keskitetysti Ville Meloni esitteli aiheeseen liittyvät kalvot. Tavoitteena on koordinoida hankkeisiin liittyviä yhteydenottopyyntöjä sekä tukea hakijoita hankevalmistelussa. Tähän liittyvän viestinnän tulee olla selkeätä ja halutaan varmistaa, että hakijat ovat perehtyneet taustatietoihin. Sovittiin, että 6Aika-toimisto edistää asiaa kuten esitetty ja että 6aika.fi sivuille tuleva yhteydenottolomake julkaistaan vasta elokuussa. 5. Hankehakemusten arviointiprosessi Päätettiin, että ohjausryhmän jäsen on vastuussa edustamansa kaupungin pisteytyksestä, hoitaa asian parhaaksi katsomallaan tavalla ja että kustakin kaupungista tulee yhdet pisteet. Kaikki ohjausryhmän jäsenet osallistuvat kaikkiin pisteytyksiin. 5

6 Todettiin, että pisteet ovat kokonaislukuja ja asteikko on 0-5. Todettiin, että jos ei tule sopivia hakemuksia niin rahoituspakkoa ei ole. Todettiin, että budjetti myös käytännössä määrittää sen, kuinka monta hanketta voidaan hyväksyä. 6. Tilannekatsaus - toteutussuunnitelma ja sopimus Toteutussuunnitelma: Strategian toteutussuunnitelmaa ei ole ehditty edistää maaliskuun lopun jälkeen. Kirjoittamiseen tarvitaan lisää ihmisiä. Vastuutusta tehdään painopistealueittain. Oulu edistää avoimet innovaatioalustat painopisteen osalta kirjoittamista. 6Aikatoimisto vastaa toteutussuunnitelman edistämisestä. Kaupunkien välinen sopimus: Kunkin kaupungin tulee itse huolehtia 6Aika-hankkeisiin mukaan lähdettäessä tarvittavasta päätöksenteosta omassa kaupungissaan. 6Aika-toimistohankkeen osalta osapuolten välinen sopimus on vielä työn alla. Sarin on tarkoitus saada ensimmäinen luonnos vielä ennen kesälomia valmiiksi. Tärkeä on lisäksi käytännössä sopia, miten kaupungit maksavat omarahoitusosuuden. Käytännössä ensin laaditaan ja hyväksytään sopimus, ja sen jälkeen kaupungit maksavat vuoden 2014 omarahoitusosuuden Forum Virium Helsingille. Aikaisintaan tämä on ajankohtaista elokuun lopussa. 7. Muut asiat Ville Meloni esitteli Jarmo Eskelisen pyynnöstä EU Smart Cities & Communities Commitments asian Todettiin, että tämä on ei-sitova yhteistyö johon kuutoskaupungit voisivat mahdollisesti lähteä. Ville lupasi toimittaa lisätietoja ohjausryhmälle sähköpostilla ja todettiin, että jos asia ei herätä vastustusta niin 6Aika-toimisto jättää ei-sitovan yhteistyöhakemuksen sisään määräaikaan eli mennessä. Seuraava kokous on 12.8 kello Oulussa. 6

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2014 Aika: 19.5.2014, kello 13.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa PÖYTÄKIRJA Johtoryhmä kokous 1/2014 Aika: 15.5.2014, kello 9.00-11.00 Paikka: Forum Virium Helsinki,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 ensimmäinen hakukierros

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2015 Kokous 9.1.2015, kello 9-12 Paikka: Oulun kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 90100 Oulu, neuvotteluhuone 120 Osallistujat: Jukka Järvinen, Tampereen

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Info- ja keskustelutilaisuus 10.6.2014 Sari Luostarinen ja Ville Meloni Ohjelma Tampere 9.6 kello 10-13, Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven Katu

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015. Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa

6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015. Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa 6AIKA HANKEHAKU 26.1. 27.2.2015 Infotilaisuus 21.1.2015 kello 13-15 Helsinki, Espoo ja Vantaa Tilaisuuden ohjelma 13.00 Hankehaun sisällön esittely Päivi Sutinen, Espoon kaupunki Kimmo Heinonen ja Tanja

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015

EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015 EAKR-hankehaun infotilaisuus Lappeenranta 20.1.2015 11.00-11.15 Kahvitarjoilu 11.15-11.45 Tilaisuuden avaus ja maakuntien puheenvuorot: Etelä- Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto 11.45-12.30 Rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2009 Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30 Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIAN KEHITTÄMISTEEMAN OSAAVA KESKI-POHJANMAA -TYÖRYHMÄ Aika: Torstaina 18.9.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola, kokoushuone 2. krs.

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot