KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa"

Transkriptio

1 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 1/2014 Aika: , kello Paikka: Forum Virium Helsinki, kokoushuone Voima, Unioninkatu 24, Helsinki Osallistujat Teuvo Savikko, Espoon kaupunki Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki (puheenjohtaja) Seppo Haataja, Tampereen kaupunki/tredea Matti Saastamoinen, Tampereen kaupunki Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki Marko Puhtila, Turun kaupunki Mirka Järnefelt, Vantaan kaupunki/innovaatioinstituutti Outi Rouru, Oulun kaupunki Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki Jarmo Eskelinen, Forum Virium Helsinki, valmistelija Sari Luostarinen, Forum Virium Helsinki Ville Meloni, Forum Virium Helsinki Eero Waronen, Forum Virium Helsinki Kokouksen avaus Puheenjohtaja Järvinen avasi 6Aika-ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen klo

2 1. Tilannekatsaus Johtoryhmän päätökset Sari esitteli kalvoilta pidetyn johtoryhmän kokouksen päätökset. Siitä todettiin mm. johtoryhmän kokoonpano ohjausryhmän kokoonpano (liite 1) työjärjestys hyväksytään seuraavassa johtoryhmän kokoukseessa ja ehdotuksena mm. että johtoryhmän päätökset on oltava yksimielisiä 6Aika-toimiston kokoonpano ja budjetti on hyväksytty ehdotuksen mukaisesti muutamalla reunaehdolla johtoryhmä on toivonut että kaikki hankehakemukset otetaan ensin sisään ja sitten katsotaan mihin halutaan/voidaan sitoutua johtoryhmälle ja ohjausryhmälle toivotaan yhteistä 6Aika-työpajaa, jota tullaan ehdottamaan syyskuulle johtoryhmän kokouksessa hyväksytään 6Aika-strategian toteutussuunnitelma (joka on nyt vielä ja kesän aikana työn alla) johtoryhmän seuraavat kokoukset Ke 3.9 kello 13-16, FVH:n toimisto, Ke kello 10-13, Tampere Etenkin hankehakemusten johtoryhmän kanta hakemusten vastaanottoprosessista herätti paljon keskustelua. Todettiin, että suunniteltava tarkemmin, miten käytännössä hoidetaan. Järjestelmään ei voida jättää hakemuksia, joissa esim. omarahoitusosuus puutteellinen. Strategian hyväksyminen TEM:ssä Tavoite on saada strategia lähtemään TEMille mennessä. Odotetaan TEM: hyväksynnän yhteydessä virallista päätöstä koskien Uudenmaanliiton roolia EAKRrahoituksesta vastaavana rahoittajatahona sekä ESR-rahoituksen hallinnointia. Toteutussuunnitelman valmistelutilanne Toteutussuunnitelma on kesken ja sen työstämistä jatketaan painopistealuekohtaisten kaupunkityöpajojen jälkeen kesäkuussa. Suunnitelma hyväksytään johtoryhmän kokouksessa

3 Avoimen datan kärkihanke Matti ja Ville esittelivät avoimen datan kärkihankkeen tilannetta ja kertoivat terveisiä pidetystä kuutoskaupunkien tietohallintojohtajien kokouksesta (Dropboxista: Presentaatiot -> 6Aika-Avoin data ja rajapinnat-sixpack-cio pptx) Tällä viikolla 1. luonnos kaikille jakoon. Tavoitteena jättää hakemus sisään ennen juhannusta. Kärkihanke tarkoittaa kuutoskaupunkien yhteistä tekemistä, jossa yksi kaupunki on päähakijana ja muut kaupungit osatoteuttajina. Käytiin lävitse Avoin datan työpajojen satoa. Kaupunkien lähtötilanne eroaa toisistaan: toimintakulttuurien muutos etenee eri vaiheissa eri kaupungeissa ja toimialoilla kaupunkien sisällä. Yhteistyömahdollisuuksissa nähdään suurin mahdollisuus. Työpajojen tuotokset löytyvät Dropboxista. Työn alla on vielä yhteenveto visioista, haasteista ja tekemisistä. Keskusteltiin big datan roolista, ja todettiin, että piloteissa on selkeä rooli tällaisellekin sekä myös muulle kuin kuntien avoimelle datalle. Nämä on huomioitu myös toimintasuunnitelmassa. Todettiin, että yhteinen standardisointi on liiketoiminnan edellytys. Keskusteltiin, että olisi hyvä saada operaattoridataa auki ja kaupunkien käyttöön esim. liikenne-ennusteiden tueksi. Tämä sopisi osaksi avoimen datan pilotointia. Keskusteltiin strategian budjetista. Budjetit voivat joustaa ja käytännössä ovat kaupunkien päätettävissä. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen voi lähteä iteroimaan. Aiemmin ollut ehdotuksena avoimen datan painopisteen osalta: 3,5 miljoonaa vuodessa (sis. kärkihanke 2 + pilotit 1,5). Laskennallisesti voidaan lähteä siitä, että maksimibudjetti voisi olla 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosi 2014 ei ole kokonainen vuosi eikä rahamäärä välttämättä jakaudu muutenkaan joka vuodelle tasaisesti. Sovittiin, että avoimen datan kärkihankesuunnitelman luonnos tulee kommentoitavaksi kuluvalla viikolla (jälkikäteen huom. avoimen datan kärkihankesuunnitelma on jaettu nyt myös verkkoon julkisesti kommentoitavaksi ohjausryhmän suostumuksella, Hankehaut, valintakriteerit, budjetit, kaupunkien hakuinfot 1. vaiheen avoimet hankehaun teemat ovat avoin data ja avoimet innovaatioalustat painopistealueet. Budjetit ovat vielä auki. 3

4 6Aika-toimisto valmistelee ensimmäisen luonnoksen 6Aika-erityiskriteereistä ja toimittaa ohjausryhmälle katsottavaksi. Valintakriteerit ovat vielä työn alla, johtoryhmän pidettävä hankekriteereistä sähköpostikokous kesäkuussa. Todettiin, että on tärkeää hoitaa hakuihin liittyvä viestintä avoimesti ja tehokkaasti. On tarpeen luoda prosessi, jonka avulla hakijoita voidaan opastaa ja hakemuksia organisoida tehokkaasti hakuprosessin aikana. Tarvitaan keskitetty paikka, jonne hakemusmassa saadaan talteen ja josta sitä voi jakaa eteenpäin käsittelyyn. Keskusteltiin mm. alkuvaiheessa 6aika.fi sivuille tehtävistä esihakulomakkeista tai itsearviointilomakkeista, joiden avulla voisi tarkistaa täyttyykö kriteerit ja saada nopean vastauksen miten toimia hakemuksen parantamiseksi jne. Hankehakemustan arvioinnin osalta todettiin, että tarvetta voi olla myös substanssialueita tuntevien ulkoisten evaluaattorien käytölle hankkeiden arvioinneissa. Todettiin, että avoimuutta, hyvää viestintää, toimintatapoja ja niitä tukevia työkaluja toteutetaan nyt kesän aikana pala kerrallaan oppien. Puheenjohtaja totesi, että 1. hakuun riittää että on selkeät kriteerit ja voidaan mennä 1. haku ilman esiseulontajärjestelmiä, mutta 6Aika-toimisto valmistelee syyskuuksi tavan hoitaa hakemukset jatkossa (2. hausta eteenpäin). 6Aika-toimisto kuitenkin ottaa tavoitteekseen tuottaa kesäkuun puoleenväliin mennessä 6aika.fi - verkkosivuille hakijoita opastavaa lisäinfoa hakutilaisuuksien jälkeen sekä yksinkertaisen lomakkeen, jonka avulla hakemusaihioita voidaan ottaa vastaan ja ohjata eteenpäin oikeille tahoille. Kaupunkien infotilaisuudet Käytiin läpi kaupunkien infotilaisuuksien aikatauluja ja ohjelmaa. Keskusteltiin siitä, miten kaupunkien infotilaisuudet kannattaa rakentaa. Esim. Oulun infotilaisuuden kaupunkikohtaista osuutta on lähdetty rakentamaan Oulun strategiasta sovitettuina 6Aika-raameihin. Hakijoille viesti on että "meillä on selkeä ohjelma, jos voitte tähän tuottaa lisäarvoa niin hakekaa rahoitusta". Keskusteltiin kaupunkien toimenpiteiden sovittamisesta 6Aika-strategiaan. 2. Kärkihankevalmistelun vastuut avoimet innovaatiot -painopisteen ja avoin osallisuus -painopisteen osalta 4

5 Innovaatioalustat Keskustelua: Helsingillä voisi olla kiinnostusta jompaankumpaan teemaan. Innovaatioalustat voisi kiinnostaa Espoossa. Oulussa kaksi henkilöä valmistelemassa tekstiä koskien innovaatioalustoja. Innovaatioalustat on kiireellinen, koska se on mukana avoimessa haussa. Turun osalta innovaatioalustat vielä jäsentymätön, joten avoin haku koetaan haastavaksi tässä vaiheessa. Puheenjohtaja totesi, että on tärkeää luoda yhteinen yleiskäsite innovaatioalustoista. Tampere/Jukka Järvinen ottaa vastuun prosessikirjoittamisesta ja pohjana on pidempi teksti toimintasuunnitelmasta (ei siis lyhyempi strategiateksti). Ei vielä sovittu vetovastuuta. Avoin osallisuus Turku/Anna-Mari ottaa vastuun prosessikirjoittamisesta. Ei vielä sovittu vetovastuuta. 3. Syksyn alustava aikataulu ja tehtävät Käytiin läpi 6Aika-toimiston syksyn työsuunnitelmaa ja aikatauluja. Johtoryhmän ja ohjausryhmän yhteinen Kick off tilaisuus koetetaan sovittaa syyskuulle. Ohjausryhmän seuraavat kokoukset KE klo (Forum Virium Helsingillä) TI klo (Oulussa) 1.9. klo (Tampereella) klo (Turussa) 4. Muut asiat Viestintä Dropbox/Kuutosten ITI-strategia valmistelu/viestintä/ -kansiosta löytyy uusimmat 6Aika-esitykset suomeksi ja englanniksi. 6Aika-toimisto työstää uutta esitysmateriaalia englanniksi. 6Aika-toimisto siistii ja uudelleenorganisoi Dropboxia mahdollisimman pian. Kokouksen päättyminen Kokous päättyi klo

6 Liite 1. Ohjausryhmän kokoonpano Outi Rouru, asiantuntija, Oulun kaupunki Maria Ala-Siuru, kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki Jukka Järvinen, EU-asiamies, Tampereen kaupunki Seppo Haataja, ohjelmajohtaja, Tredea Oy Anna-Mari Sopenlehto, asiantuntija, Turun kaupunki Marko Puhtila, ICT-johtaja, Turku Science Park Oy Kimmo Viljamaa, elinkeinopäällikkö, Vantaan kaupunki Mirka Järnefelt, projektinjohtaja, Vantaan innovaatioinstituutti Oy Teuvo Savikko, tutkimusjohtaja, Espoon kaupunki Arja Kaikkonen, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, Helsingin kaupunki Kimmo Heinonen, elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki Asiantuntijajäsen, Mari Kuparinen, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto Asiantuntijajäsen, Olli Voutilainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijajäsen, NN, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijajäsen, NN, Tekes Jarmo Eskelinen, asiantuntijajäsen, toimitusjohtaja, Forum Virium Helsinki Ville Meloni, ohjelmapäällikkö, Forum Virium Helsinki (esittelijä/sihteeri) Sari Luostarinen, ohjelmapäällikkö, Forum Virium Helsinki (esittelijä/sihteeri) 6

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely

Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategian esittely Info- ja keskustelutilaisuus 10.6.2014 Sari Luostarinen ja Ville Meloni Ohjelma Tampere 9.6 kello 10-13, Tampereen kaupungin valtuustosali Aleksis Kiven Katu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

16.8.2012 MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki

16.8.2012 MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki 16.8.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus -teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika: 16.8.2012 klo 12.30-15.30 Paikka: SLU-talo, 2.krs, Kisa-kabinetti, Radiokatu

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2011 Aika: Tiistaina 18.01.2011 klo 17.00 Paikka: Ravintola

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Matkaraportti. Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan 23.3. 5.4.2007

Matkaraportti. Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan 23.3. 5.4.2007 Matkaraportti Seuranta ja neuvontamatka Etelä-Afrikkaan ja Swasimaahan 23.3. 5.4.2007 Nea Heinonen Sisällys: 1. Matkan tavoitteet 2 2. Bojanala Platinumin piirikunnan yhteistyöhanke Lahden kaupungin kanssa

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot