Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Toimitus Osteoporoosi Periaatteet Osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy (reisiluu, ranne, olkavarsi ja nikamat). Hoidosta hyötyvät eniten potilaat, joilla on jo ollut pienienergiainen murtuma yleensä tasamaalla kaatumisen seurauksena. Tällaisen murtuman kokeneet tulee ohjata luuntiheysmittaukseen (alle 80- vuotiaat) tai suoraan hoitoon. Heillä on 2 4-kertainen riski saada uusi murtuma. Osteoporoosin varhaisdiagnostiikka on perusterveydenhuollon tehtävä. Murtuman kokeneiden hoitovastuu kuuluu myös kirurgeille. Tiheysmittaukset tulee kohdistaa riskiryhmiin. Luun tiheys on pienentynyt vain osalla riskiryhmän naisista. Yleinen suuntaamaton DXA-seulonta ei ole aiheellista B. Suunnatut riskihenkilöihin kohdistetut luuntiheysmittaukset ovat kustannusvaikuttavia ja ne tulisi toteuttaa osana julkista terveydenhuoltoa. Sekundaariset osteoporoosin syyt tulisi tunnistaa ja hoitaa (hyperparatyreoosi, hypertyreoosi, Cushingin oireyhtymä, hypogonadismi, uremia, keliakia, glukokortikoidilääkitys, reuma). Bisfosfonaatit ovat ensisijaisia lääkkeitä hoitoon ja ehkäisyyn. Estrogeenihoito soveltuu myös osteoporoosin estoon naisille, joilla on hoitoa vaativia postmenopausaalisia oireita ja joiden valtimot ovat terveet. Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden vähenemisenä. Osteoporoosin määritelmä Osteoporoosi on sairaus, jossa alentunut luun lujuus altistaa sen murtumille. Luun lujuus kuvastaa sekä luun määrää (tiheys) että laatua. Koettu murtuma viittaa huonoon laatuun. + Tärkeimmät murtumakohdat ovat reisiluun yläosa (kaula ja trokantteri), ranne ja selkänikamat. Osteomalasia on mineraalistumishäiriö, jossa luun matriksiin ei sitoudu mineraalia. Joskus osteoporoosia ja osteomalasiaa on samanaikaisesti. Osteoporoosi on vaikea, kun osteoporoottiseen luuntiheyteen liittyy yksi tai useampi osteoporoottinen murtuma. Osteopeniassa luun tiheys on vain lievästi alentunut ( 2,5 < T-score 1). Epidemiologia Suomessa todetaan vuosittain arviolta luunmurtumaa, joissa osasyynä luuston haurastuminen. Osteoporootikkoja on Suomessa arvioitu olevan ja yhtä paljon osteopeniaa potevia. Ehkäisy Ruokavalion tulisi sisältää riittävästi kalsiumia (riskiryhmissä 1 1,5 g/vrk) A. + Yhden gramman kalsiumia saa neljästä lasillisesta rasvatonta maitoa tai piimää tai sadasta grammasta juustoa. + Kalsiumin saanti on varmistettava jo luuston kasvuvaiheessa. + Kalkkivalmisteiden kalsiumpitoisuudet vaihtelevat. Suositeltua suuremmista annoksista ei ole hyötyä ehkäisyssä eikä hoidossa. + Kalsiumin vaikutuksista miesten luustoon ei ole riittävää tietoa. D-vitamiinin tärkein lähde on kala. + D-vitamiinin puutteen riskiryhmä ovat yli 70-vuotiaat, joille D-vitamiinisubstituutio talvisaikaan (800 IU vuorokaudessa lokakuulta huhtikuulle) on perusteltua, sillä näyttöä murtumien ehkäisystä on saatu sekä miehillä että naisilla C. + Laitoksissa oleville vanhuksille D-vitamiinilisää (800 IU/vrk) ja kalsiumia voi antaa ympäri vuoden. D-vitamiini vähentää myös kaatumistaipumusta B. + D-vitamiini- ja kalsiumsubstituutio on suositeltava peruslääkitykseksi myös pitkäaikaista kortikosteroidilääkitystä saaville B. He tarvitsevat usein myös bisfosfonaattilääkityksen. + Seerumin 25-OH-D-vitamiinipitoisuus vaihtelee paljon auringonvalon mukaan. Arvo alle 40 nmol/l viittaa puutokseen ja alle 20 nmol/l vaikeaan puutokseen. Tavoitetaso on n nmol/l. Duodecim 2007;123:

2 Liikunta on hyvä ehkäisykeino A. + Puolen tunnin kävely tai muu tukirankaa kuormittava liikunta (esim. aerobic) kolme kertaa viikossa riittää. + Liikuntaa tulisi harrastaa jo luuston kasvuvaiheessa, mutta vielä 40 vuoden iässäkin liikunta lisää luun tiheyttä. Kalsitoniinia ja bisfosfonaatteja sekä raloksifeenia A voivat käyttää ne, jotka eivät käytä estrogeenejä. Bisfosfonaattien on todettu lisäävän luun tiheyttä ja estävän murtumia. Ehkäisevää hoitoa on syytä aina harkita pitkäaikaista glukokortikoidilääkitystä käyttäville A perushoidon (kalkki + D-vitamiini) lisäksi. Postmenopausaalinen hormonihoito: + Postmenopausaalisiin oireisiin aloitettu hormonihoito, erityisesti ensimmäisten 10 vuoden aikana menopaussin jälkeen, ehkäisee myös osteoporoosia B. Senkin jälkeen hoito on hyödyllinen ja vähentää ainakin nikamamurtumia. Myös reisiluun yläosan murtumien väheneminen on todennäköistä alle vuotiailla. + Suurentuneesta rintasyövän ja tromboembolisten komplikaatioiden riskistä johtuen hormonikorvaushoito ei kuitenkaan ole aiheellista osteoporoosin ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi naisilla, jotka eivät tarvitse hormonihoitoa vaihdevuosioireiden vuoksi. + Raloksifeeni vaikuttaa estrogeenin tavoin luuhun ja osittain (edullisesti) kolesterolin aineenvaihduntaan B, mutta ei hypotalamukseen, kohtuun eikä rintarauhaskudokseen. Luun tiheysmittaukset Osteoporoosin varhaisdiagnoosi ennen murtumaa on mahdollista vain luun tiheysmittauksella. Parhaat menetelmät perustuvat matalaenergiaiseen röntgensäteilyyn (DXA). Niillä määritetään luun tiheys reisiluun yläosasta ja lannerangasta. + Tutkittavan luun tiheyttä arvioidaan vertaamalla sitä terveiden vuotiaiden luun tiheyteen eli huippuarvoon (T score). Hoitopäätöksiä tehtäessä tiheyttä verrataan iänmukaisiin viitearvoihin (Z-score). + Osteoporoosina pidetään tilaa, jossa luun tiheys on pienentynyt 2,5 SD tai enemmän (noin 25 %) alle huippuarvon. Tämä on normaali tilanne 80-vuotiailla naisilla. Vähentynyt luun tiheys on itsenäinen murtumariskiä lisäävä tekijä. Jo 1 SD:n poikkeama (osteopenia) reisiluun kaulasta mitattuna kaksinkertaistaa murtumariskin B. + Osteoporoosia pidetään vaikeana, jos luun tiheys on pienentynyt 2,5 SD tai enemmän alle huippuarvon ja potilaalla on lisäksi osteoporoosin komplikaatio. + DXA:n säteilyannos on pieni laitteesta riippuen ja vastaa korkeintaan parin viikon ajalta luonnon taustasäteilyä. Annos on paljon pienempi kuin vastaavan alueen röntgenkuvauksessa. + Perifeerisestä kantaluusta mittaamalla (P-DXA) todettu osteoporoosi on sentraalisen osteoporoosin merkittävä riskitekijä yli 50-vuotiailla naisilla. P-DXA soveltuu riskiryhmien seulontaan. Poikkeava tulos on yleensä syytä varmistaa sentraalisella DXA-mittauksella. Kaikututkimus kantaluusta on nopea, ilman ionisoivaa säteilyä tehtävä seulontatyyppinen tutkimus. Se ei ole tiheysmittaus eikä korvaa DXA:ta. Sen korrelaatio luun mineraalitiheyden kanssa on ainoastaan kohtalainen. Korrelaatio on parempi vanhoilla naisilla. Kaiku mittaa kuitenkin muutakin kun mineraalitiheyttä, ja tutkimuksella saattaa olla merkitystä murtumariskin arvioinnille Luun tiheysmittausten aiheet Potilaat, joilla on pienienergiaisen vamman aiheuttama murtuma + Iäkkäille (yli 80-vuotiaille) tällaisen murtuman kokeneille luukatolääkitys voidaan aloittaa ilman edeltävää luuntiheystutkimusta. Yli 65-vuotiaat naiset, joilla kolme tai useampia luukadon vaaratekijöitä, tai joilla on yksikin merkittävä luukadon vaaratekijä, kuten sukuanamneesi, aiempi murtuma tai luukadolle altistava sairaus tai lääkitys. Alle 65-vuotiaat potilaat, joille aloitetaan tai annetaan pitkäaikainen kortikosteroidihoito (> 3 6 kk), tai toistuvia kortikosteroidikuureja saavat potilaat. Osteoporoottisen murtuman riskiä ja lääkehoidon tarvetta voidaan arvioida myös käyttämällä Mikkelin osteoporoosi-indeksiä (MOI) (tietokoneohjelma). Luun tiheyden seulontatutkimukset Luun tiheyden suuntaamattomia seulontatutkimuksia ei ole pidetty tieteellisesti perusteltuina B. Perifeerinen osteoporoosi (P-DXAmenetelmällä) tulee yleensä varmistaa DXA-tutkimuksella ennen hoitopäätöstä. Luun tiheysmittauksia tehdään yksilöllisen murtumariskin arvioimiseksi potilaille, joilla on yksi tai useampi osteoporoosin vaaratekijä ja joille harkitaan pitkäaikaisen hoidon aloittamista. Hoidon seurannassa tulee käyttää samaa laitetta Toimitus

3 Luukatopotilaan erotusdiagnostiset laboratoriotutkimukset Laboratoriotutkimuksia primaarisen osteoporoosin diagnosoimiseksi ei ole. Tutkimuksilla etsitään sekundaarista osteoporoosia sekä osteomalasiaa ja suljetaan pois muita luustokipuja aiheuttavia sairauksia. Miehillä ja premenopausaalisille naisilla osteoporoosi on useimmiten sekundaarista ja usein aihe erikoissairaanhoidon konsultaatioon. Ensivaiheen laboratoriotutkimukset (osteoporoosin diagnosoinnin jälkeen) + La, PVK, S-Ca, du-ca, S-AFOS, miehillä S-testosteroni + Tilanteen mukaan S-TSH, 1,5 mg:n deksametasonikoe, S- ja U-proteiinien elektroforeesi, S-transglutaminaasivasta-aineet, 25-OH-D-vitamiini Pieni S-Ca liittyy usein sairaan vanhuksen pieneen S-Alb-arvoon (ionisoitu kalsium on tällöin luotettavampi). Pieni tai normaali S-Ca yhdistyneenä pieneen seerumin fosfaattipitoisuuteen viittaa malabsorptioon ja osteomalasiaan. Tällöin luustoperäinen S-AFOS on usein suurentunut ja S-PTH sekundaarisesti suurentunut. Sekundaarisen osteoporoosin tunnistamiseksi tarvittavat laboratoriokokeet määräytyvät potilaan esitiedoista ja kliinisistä löydöksistä (hypertyreoosi, hyperparatyreoosi, D-vitamiinin puutos, Cushingin oireyhtymä, uremia, keliakia, laktoosi-intoleranssi, myelooma, reuma, mahdollisesti eturauhassyövän hormonihoito) Epäiltäessä primaarista hyperparatyreoosia + S-PTH (suurentunut), S-Ca (suurentunut), S-Krea ja S-Alb (normaalit). Huom! S-PTH:n sekundaarinen suureneminen on tavallista keliakiassa sekä kalkin tai D-vitamiinin puutteessa ja myös munuaisten vajaatoiminnassa. Epäiltäessä D-vitamiinin puutosta + S-25-OH-D-vit, S-AFOS (suurentunut), S-Ca (alarajalla tai pienentynyt), du-ca (pienentynyt), S-PTH (sekundaarisesti suurentunut) + D-vitamiinin puutos on yleistä vanhuksilla pimeänä vuodenaikana ja samalla yleinen syy lievään S-AFOS-nousuun. + Vuodenaika ja auringonvalo vaikuttavat voimakkaasti S-D- Vit-pitoisuuteen, mikä tekee tulkinnan vaikeaksi viitearvovaihtelun ollessa laaja. Suomalaiset viitearvot ovat usein nmol/l. Arvot välillä nmol/l viittaavat kuitenkin puutokseen. Turvallinen alaraja on luokkaa 40 nmol/l; tällöin S PTH:n suureneminen estyy. + D-vitamiinin puutos aiheuttaa lapsille riisitaudin ja aikuisille osteomalasian. Röntgenkuvaus + Lievän osteoporoosin tulkinta on vaikeaa ja antaa vain vaikutelman tai todennäköisyyden. Röntgenkuvassa todettu nikamamurtuma voidaan tulkita osteoporoottiseksi vasta muiden tautien poissulkemisen jälkeen. Osteoporoosin hoito Perustuu Käypä hoito -suositukseen Tavoitteet Osteoporoosin hoidon tavoitteena on luunmurtumien erityisesti nikama- ja lonkkamurtumien esto kustannusvaikuttavalla tavalla. Lääkehoito on kohdistettava suuren riskin potilaisiin ja iäkkäisiin, jotka saavat luunmurtumia monin verroin useammin kuin nuoret. Murtumapotilaan hoidossa pyritään myös kivun lievitykseen. Edellä esitetyt osteoporoosin ehkäisykeinot kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti, liikunta ja tupakoinnin välttäminen muodostavat osteoporoosin perushoidon. Lääkehoito Hoitopäätöksen taustaksi Luun mineraalitiheyden pieneneminen yhden standardipoikkeaman verran kaksin kolminkertaistaa murtuman vaaran A. Aiempi murtuma ennustaa uutta murtumaa luuntiheydestä riippumatta A. Tämä on osoitettu nikama-, ranne- ja lonkkamurtuman sairastaneilla. Erityisen suuri uuden murtuman vaara on pian ensimmäisen murtuman jälkeen. Yksi viidestä menopaussin ohittaneesta naisesta kokee uuden nikamamurtuman vuoden kuluessa ensimmäisestä. Ikä on luun murtuman itsenäinen mineraalitiheydestä riippumaton vaaratekijä A. Murtuman vaara kaksinkertaistuu jokaista kymmentä ikävuotta kohti. Selkärangan osteoporoosin hoito on kustannusvaikuttavampaa (= yhden uuden nikamamurtuman estämiseksi täytyy hoitaa pienempi määrä potilaita), kohdistuessaan nikamamurtuman sairastaneisiin verrattuna pelkästään pienen mineraalitiheyden omaaviin. Pieni mineraalitiheys ei yksinään merkitse sitä, että osteoporoosin hoito olisi kustannusvaikuttavaa. Lääketutkimuksissa lonkkamurtumia on kyetty estämään vain niillä, joilla on ollut pieni mineraalitiheys. Hoidon kustannusvaikuttavuus on parantunut, kun se on kohdistettu niihin, joilla pienen tiheyden lisäksi on ollut aiemmin nikamamurtuma. Ollakseen kus- Osteoporoosi 2693

4 tannusvaikuttavaa lonkkamurtuman esto lääkkein edellyttää sen kohdentamista riittävän vanhoihin, pienen mineraalitiheyden omaaviin ja jo murtumia sairastaneisiin. Lääkehoitoja harkitaan vain itsenäisesti liikkuville. Lääkehoidon aiheet Perushoidon lisäksi aloitetaan osteoporoosin lääkehoito, jos potilaalla on osteoporoottinen murtuma. Nikama- ja lonkkamurtumapotilaalle voidaan lääkehoito aloittaa ilman tiheysmittausta, kunhan syöpä ja muut sekundaarisen osteoporoosin syyt on suljettu pois. Muilla murtumapotilailla (esim. ranne tai olkavarsi) osteoporoosi varmistetaan tiheysmittauksella ennen hoidon aloittamista. Kun päätetään lääkehoidosta tapauksessa, jossa potilaalla on vain osteoporoosin tasoinen luun mineraalitiheys (T-score 2,5 SD), otetaan huomioon tiheysmittauksessa todettu osteoporoosin aste, potilaan ikä (korkea ikä puoltaa hoitoa), osteoporoosin sukuhistoria, kokonaistilanne sekä muut sairaudet ja lääkehoidot, erityisesti glukokortikoidilääkitys. Ellei potilaalla ole ollut murtumia eikä hänellä ole osteoporoosin riskitekijöitä tai sukuhistoriaa, tiheysmittaus kannattaa siirtää kustannusvaikuttavuudeltaan heikkojen hoitojen välttämiseksi vuoden ikään, jolloin iästä on tullut riskitekijä. D-vitamiini + kalkki Vanhusten osteoporoosin ehkäisyyn voidaan käyttää lokahuhtikuussa pientä annosta ( KY/vrk) D-vitamiinia, laitoksissa oleville vanhuksille 800 KY/vrk C. Tällöin hoitoon on liitettävä myös kalsium. Kortikosteroidien käyttäjille suositellaan perushoidoksi kalsiumia ja D-vitamiinia ja riskiryhmälle myös bisfosfonaatteja. Nuorilla henkilöillä D-vitamiinihoitoon on aihetta vain, mikäli laboratoriotutkimuksissa voidaan osoittaa D-vitamiinin puutoksen merkkejä, kuten + viitealueen alarajoilla oleva tai pienentynyt seerumin kalsiumja fosfaattipitoisuus + pienentynyt kalsiumin eritys virtsaan + suurentunut luustoperäinen S-AFOS. D-vitamiinin puutos voidaan varmistaa mittaamalla seerumin 25-OH-D-vit-pitoisuus (on auringonvalosta riippuvainen ja usein vaikeasti tulkittava). Pelkkää kasvisravintoa käyttävät ovat D- vitamiinin puutoksen riskiryhmä. Bisfosfonaatit Bisfosfonaatit ovat ensisijaisia lääkkeitä osteoporoosin hoidossa. Bisfosfonaateista alendronaatin (10 mg/vrk tai 70 mg/vko) A ja risedronaatin (5 mg/vrk tai 35 mg/vko) on osoitettu parantavan osteoporoosia sekä estävän osteoporoottisia murtumia reisiluun yläosassa ja selkärangassa. Etidronaatin jaksottaisella käytöllä on sama vaikutus B. Etidronaatin (400 mg 1 kaksi viikkoa / 3 kk) ja klodronaatin on osoitettu estävän osteoporoottisia murtumia selkärangassa. Alendronaatti, etidronaatti ja risedronaatti on Suomessa rekisteröity osteoporoosin hoitoon ja myös profylaksiin. + Klodronaatin, pamidronaatin tai tsoledronaatin virallinen käyttöindikaatio ei ole osteoporoosi. Bisfosfonaatteja käytetään profylaksina suuren riskin potilaille, joille aloitetaan pitkäaikainen tai suuriannoksinen kortisonihoito A. Uusin bisfosfonaatti on kerran kuukaudessa suun kautta annosteltava ibandronaatti. Tutkittavana on kerran vuodessa laskimonsisäisesti annosteltava tsoledronaatti. Sitä voidaan harkita potilaille, joille muut hoidot eivät sovi. Vaatii hyvän munuaisfunktion. Kalsitoniini Kalsitoniinin teho on heikompi kuin bisfosfonaattien. Sen käyttö tulee kyseeseen, elleivät bisfosfonaatit sovi. Kalsitoniinin sivuvaikutukset ovat vähäisiä. Kalsitoniinin erityisindikaatio on kivulias osteoporoottinen nikamamurtuma. Tällöin hoito kestää yleensä 1 2 kk. Kalsitoniinin on osoitettu parantavan luun tiheyttä osteoporoottisen selkärangan hohkaluussa ja vähentävän uusien nikamamurtumien riskiä postmenopausaalisilla naisilla. Annoksena on käytetty 200 KY/vrk intranasaalisesti. + Kalsitoniini parantaa BMD-arvoja vain vähän. Vaikutus tulee luun laadun paranemisesta, jota on vaikea mitata. Kivun lievittyminen välittyy keskushermoston kautta. Kivuliaan nikamamurtuman hoidossa kalsitoniinin rinnalle voi lisätä bisfosfonaatin. + Yhteiskäytön kesto on yleensä vain pari kuukautta. Pitkäaikainen yhteiskäyttö voi johtaa ns. adynaamiseen luuhun. Bisfosfonaattien ja kalsitoniinin (luulääkkeiden) pitkäaikaiskäyttö Lääkkeiden pitkäaikainen käyttö on kallista ja edellyttää luukadon varmaa diagnoosia ja mahdollisuutta arvioida hoidon tehoa. Tämän vuoksi hoitopäätöksiin tarvitaan yleensä mahdollisuus hoidon tehon seurannassa välttämättömiin lannerangan ja reisiluun yläosan luun tiheysmittauksiin tai 2694 Toimitus

5 biokemiallisiin määrityksiin luun hajoamisnopeudesta (esim. U-NTX 2 3 vuoden välein tai CTX 3 kk:n kuluttua). Luulääkkeitä on alettu käyttää myös profylaktisesti murtuman kokeneilla sekä potilailla, joilla on useita riskitekijöitä. Myös pitkäaikaista glukokortikoidilääkitystä käyttävät voivat hyötyä niistä. Eturauhassyövän pitkäaikaista hormonihoitoa käyttävät voivat myös tarvita lääkitystä osteoporoosin ehkäisyyn tai alkavan osteoporoosin hoitoon. Alendronaatti on periaatteessa luun hajoamista estävä lääke. Harvinaisena haittavaikutuksena voi olla luun rakentumisen estyminen ja paradoksaalinen murtumien lisääntyminen tai hidastunut paraneminen monisairailla. Bisfosfonaattien vaikutus jää luustoon muutamaksi vuodeksi. Tällä perusteella hoidon kesto voisi olla esim. 5 vuotta (eikä aina elinikäinen). Hoidon loputtua DXA-mittaus 2 3 vuoden kuluttua Hoitoa ei tarvitse keskeyttää murtuman paranemisvaiheessa tai tekonivelleikkauksen toipilasaikana. Muut lääkkeet Teriparatidi A on PTH:n analogi, joka annostellaan päivittäin ihon alle. Käyttöaiheena on vaikean taudin hoito, kun bisfosfonaatti ei tehoa tai ei sovi. Hinta rajoittaa käyttöä. Hoitoaika korkeintaan 18 kk. Anaboliset steroidit (testosteroni 250 mg i.m. joka kolmas viikko) kuuluvat miehen hypogonadismin hoitoon. Niitä on käytetty erikoistapauksissa kortisonihoitoa saaville miehille. Naisille niitä ei Suomessa suositella edes pieninä annoksina. + Viitealueella lievästi pienentyneen S-testosteroniarvon hoito ei hyödytä luustoa. Hyötyyn tarvitaan selvä hypogonadismi. Kalsitrioli on aktiivinen D-vitamiini, jota käytetään munuaispotilaille. Sen käyttöä vanhusten osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa tutkitaan. Ongelmina ovat tarkka annostelu ja yliannoksen vaarat. Tiatsidit vähentävät kalsiumin eritystä virtsaan ja todennäköisesti suojaavat luukadolta ja murtumilta C, mikä on huomattava lääkevalinnoissa, kun tarvitaan lääkitystä verenpaineeseen tai sydämen vajaatoimintaan. Strontiumranelaatti on vaikutukseltaan anabolinen uusi lääke. Vaikutus muistuttaa teriparatidia, mutta hinta on paljon alhaisempi. Vaikutus murtumien vähenemiseen Ensimmäinen osteoporoottinen murtuma ennustaa voimakkaasti seuraavaa. Tämän takia sekundaariprevention hyöty on suurempi kuin primaariprevention hyöty, ja tärkein hoidon kohderyhmä ovat murtuman jo saaneet potilaat. Estrogeenin nikama- ja lonkkamurtumia vähentävä vaikutus on kohtalaisen varmasti osoitettu sekä primaari- että sekundaaripreventiossa B. Alendronaatilla, risedronaatilla ja etidronaatilla on osoitettu Näytön ASTEEN luokitus: A = vahva tutkimusnäyttö B = kohtalainen tutkimusnäyttö C = niukka tutkimusnäyttö D = ei tutkimusnäyttöä Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja, päivitetty Kustannus Oy Duodecim sekundaariprevention hyöty eli murtumien väheneminen jo osteoporoosiin tai sen komplikaatioihin sairastuneilla. Myös kalsitoniinilla on osoitettu sekundaaripreventiossa hyöty annoksella 200 KY/vrk. Uuden murtuman estäminen bisfosfonaateilla (sekundaaripreventio) on tehokasta ja NNT-luvut ovat paljon pienemmät kuin primaaripreventiossa. Murtumien väheneminen lääkehoidoilla on ollut vaikeampaa osoittaa kuin luun tiheyden lisääntyminen. Luun pieni mineraalipitoisuus on kuitenkin murtuman vaaratekijä ja hoidon indikaatio. Primaariprevention keskeinen ongelma on löytää oikeat potilaat tiheysmittaukseen ja hoitoon. Bisfosfonaateista ja estrogeeneistä on osoitettu olevan hyötyä vielä 75-vuotiaillekin. Periaatteessa aloitettu osteoporoosihoito on pitkäaikainen, ellei riskitekijöitä saada eliminoiduiksi. Hoito voidaan kuitenkin usein lopettaa 5 vuoden kuluttua edellyttäen, että luun tiheyttä seurataan. Bisfosfonaattihoidon vaikutus kestää jopa muutamia vuosia hoidon lopettamisen jälkeen, joten vanhuksilla hoito voi olla vain muutaman vuoden mittainen. Yli 80-vuotiailla osteoporoosi ei enää ole keskeinen murtumien riskitekijä. Tärkeimmiksi riskeiksi tulevat silloin kaatumista aiheuttavat neurologiset ja kardiologiset sairaudet. Kaatumisia tulee pyrkiä estämään ja samanaikaisesti pyritään suojautumaan murtumilta lonkkasuojaimilla C. Lääkekombinaatiot ja hoidon kesto Mikäli perushoito on toteutettu ja estrogeeni on käytössä vaihdevuosioireisiin, ei muiden lääkkei- Osteoporoosi 2695

6 den liittämisestä primaarisen osteoporoosin ehkäisyyn ole yleensä merkittävää hyötyä. 20 %:lle naisista pelkkä estrogeeni ei kuitenkaan riitä ja he tarvitsevat mukaan bisfosfonaatin. Kivulias nikamamurtuma on usein määräaikaisen kalsitoniinihoidon aihe yhdessä bisfosfonaatin kanssa. Seuranta Jos riskipotilaan osteopenia jätetään aluksi hoitamatta, tilanne tulee arvioida uudelleen 2 vuoden kuluttua. Tarvittaessa U-NTX tai vastaava koe P-CTX ennen hoidon aloitusta ja 3 kk kuluttua: %:n pitoisuuden pieneneminen osoittaa hyvää lääkehoitovastetta. Luuntiheyden kontrollimittaus osteoporoosipotilaan lääkehoidossa: + Harkinnan mukaan mittaus toistetaan 2 3 vuoden kuluttua (tutkitaan mieluimmin samalla DXA-laitteella; 2 3 %:n mittausvirhe on silloinkin tavallinen). + Jos määräaikaiseksi suunniteltu lääkehoito lopetetaan, DXAmittaus on aiheellinen 1 2 vuoden kuluttua. Murtumahoitajan tehtäviin kuuluu murtumapotilaiden saattaminen osteoporoosin seulontaan ja hoidon ohjaukseen. Kirjallisuutta 1. Hans D et al. Ultrasonographic heel measurements to predict hip fracture in elderly women: the EPIDOS prospective study. Lancet 1996;348: Black DM et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Fracture Intervention Trial Research Group. Lancet 1996;348: Chesnut CH 3rd, Silverman S, Andriano K, Genant H, Gimona A, Harris S, Kiel D, LeBoff M, Maricic M, Miller P, Moniz C, Peacock M, Richardson P, Watts N, Baylink D. A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the prevent recurrence of osteoporotic fractures study. PROOF Study Group. Am J Med Sep;109(4): Kanis JA, Borgström F, De Laet C, et al. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;16:

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Keskeistä n ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy. n ehkäisyssä väestötasolla keskeistä on kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS Olli Simonen 15.6.2017 Heinola KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEN TERVEYSPOLIITTISENA TAVOITTEENA: ON VÄHENTÄÄ MURTUMIEN ILMAANTUVUUTTA JA MÄÄRÄÄ JA SITEN EDISTÄÄ YKSITTÄISEN IHMISEN

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia Käypä hoito -suositus Hoitosuositustyöryhmä Kohderyhmät Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Sen avulla pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa

Lisätiedot

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9. LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.2015 KOODIT NK6PA Luun tiheysmittaus, 1 kohde ilman lausuntoa, Pt-LuuTih1

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Osteoporoosi Käypä hoito -suosituksen potilasversio VASTUUN RAJAUS Käypä hoito -suositukset

Lisätiedot

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO

OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO OSTEOPOROOSI JA OMAHOITO Satakunnan sairaanhoitopiirin reumayhdyshenkilöt 12.5.2016 Vuojoen kartano Omahoidon koordinaattori Pauliina Tamminen, Suomen Luustoliitto ry SISÄLTÖ Luusto Osteoporoosi Murtumat

Lisätiedot

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi ja murtumariski Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi Luuston sairaus, jolle on ominaista pieni luumassa (tiheys) ja luukudoksen rakenteen rappeutuminen sekä näistä johtuva luun lujuuden

Lisätiedot

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Näkökohtia osteoporoosista Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Osteoporoosin määritelmä Osteoporoosissa alttius pienienergiaisille murtumille on lisääntynyt luukudoksen mikrorakenteen

Lisätiedot

Syöpäpotilaan luunhoito

Syöpäpotilaan luunhoito Syöpäpotilaan luunhoito Petteri Hervonen Syöpätautien el, LT Oyl, HYKS Syöpäkeskus 18.4.2018 ja 26.4.2018 Syöpäpotilaan luunhoito Eturauhassyöpäpotilaan luunhoito Hormonaalinen liitännäishoito Levinneen

Lisätiedot

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014 Tavoite Luoda yhtenäiset käytännöt osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten valtakunnallisesti Käypä hoito- suosituksen mukaan, jonka päivitys valmistunut 2014, alkuperäinen laadittiin v. 2000. Tavoitteena

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa kättä pidempää Matti J. Välimäki professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, tutkija HYKS, endokrinologian klinikka Lääkärikeskus Aava matti.valimaki@hus.fi Osteoporoosin hoito tutkimuksen

Lisätiedot

Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa. Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa. Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Lääkehoito lonkkamurtumien sekundaaripreventiossa Tuula Pekkarinen LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sidonnaisuudet Luentopalkkiot (Amgen, Eli Lilly, Novo Nordisk), matka-, majoitus-

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET Ravitsemus ja liikunta Tähän oppaaseen on koottu perustietoa luustoterveyttä tukevista elintavoista. Terve ja vahva luusto on tuki- ja liikuntaelimistön peruspilareita, ja sen

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Osteoporoosin lääkehoito

Osteoporoosin lääkehoito 47. Osteoporoosin lääkehoito Osteoporoosin lääkehoito Luu on metabolisesti aktiivinen kudos, joka muodostuu orgaanisesta aineksesta (kollageeni, mukopolysakkaridit ja mukoproteiinit) sekä mineraaleista.

Lisätiedot

KUKKARO KIINNI. Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu

KUKKARO KIINNI. Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu KUKKARO KIINNI Työkalu parempaan luustoterveyteen Luustoviikon materiaalien julkaisu Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Suomen Luustoliitto ry TAUSTAA #kukkarokiinni #hoitamattomuudenhinta 18

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Osteoporoosin hoito lääkkein Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Luun aineenvaihdunta osteoporoosissa A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun pintaan B. Ne hajottavat normaalia enemmän luuta ja muodostavat

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITO. Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

OSTEOPOROOSIN HOITO. Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala OSTEOPOROOSIN HOITO Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala LUENNON RAKENNE 1. Osteoporoosin ehkäisy ja perushoito 2. Luulääkkeet a. Teho b. Toteuttaminen c. Sivuvaikutukset 3. Osteoporoosin hoidon

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella

Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Pienienergiaisen murtuman saaneen potilaan hoitoketju OYS:n alueella Maakuntakierrokselle Priorisoidaan eli OYS kirurgian klinikka tutkii ja hoitaa Murtumahoitaja seuloo osastojen potilaat (myöh. dg:lla):

Lisätiedot

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan 26.11.2013 Ossi Riekkinen, tj. Bone Index Oy Osteoporoosi Osteoporoosi = luukato sairaus Luun määrä vähenee ja luun rakenne heikkenee

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Sisällys Mitä osteoporoosi on? s. 4 Ravitsemus ja osteoporoosi s. 6 Liikunta ja osteoporoosi s. 8 Lääkehoito

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Taustaa Lahti n. 100 000 asukasta Lahden kaupunki: Pääterveysasema/ vaativa perusterveydenhoito, väestöpohja n. 10 000 sekä Itäinen lähiklinikka

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA

OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA OSTEOPOROOSIN HOITOKETJU KESKI-SUOMESSA Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala 22.3.2017 OSTEOPOROOSIN EHKÄISY JA HOITO K-SSHP, v. 2000 OSTEOPOROOSITYÖRYHMÄ: Oyl. Anna-Mari Koski, erik.l. Tiina Huusko,

Lisätiedot

Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä. Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006. Sisältöä

Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä. Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006. Sisältöä Luu ja luuntiheys; luustomuutokset NF1:ssä Tommi Kuorilehto LT 19.8.2006 Sisältöä Luu kudoksena rakenne, solut, muut rakenneosat luun kehitys toimintaa Luuntiheys määrittely, merkitys osteoporoosi D-vitamiini

Lisätiedot

Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä. Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu

Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä. Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu Osteoporoosin ehkäisy naisen elämänkaarella Nuorten naisten tietämys oman luuston terveydestä Anni-Emilia Virtanen Tampereen ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö n Luukudos ja luun elinkaari n Osteoporoosin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014, kohdennetut päivitykset 29.6.2015 (s.

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY. Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY. Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO KEHITTYY Olli Simonen Erikoislääkäri, Suomen Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtaja OSTEOPOROOSI ON MURTUMATAUTI (OSTEOPOROOSIN HEIKENTÄMÄ LUU MURTUU TAVALLISTA HERKEMMIN) OSTEOPOROOSIMURTUMA

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN

OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN Marjo Tuppurainen Professori ma. Naistentautien- ja synnytysklinikka, KYS ja Luu- ja rustotutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto OSTEOPOROOSIN HOITO TÄNÄÄN 20.5.2011 Osteoporoosin hoidon kulmakivet Kaatumisten

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 6 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ

Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ LUUSTOPASSI Tämän Luustopassin avulla voit toteuttaa omahoitoasi ja seurata sen etenemistä. SISÄLTÖ 1. Luustopassin omistaja... 3 2. Luustoterveys ja osteoporoosi...4 3. Kaatumiset ja luunmurtumat... 5

Lisätiedot

Osteoporoosin puheeksi ottaminen

Osteoporoosin puheeksi ottaminen Osteoporoosin puheeksi ottaminen LL Eeva Kari Suomen osteoporoosiliitto ry Turun seudun osteoporoosiyhdistys ry 1. VANHAA LUUTA Luun uusiutuminen alkaa, kun luun hajottajasolut aktivoituvat hajottamaan

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

syy on primaarinen hyperparatyreoosi

syy on primaarinen hyperparatyreoosi Näin hoidan Tuula Pekkarinen Primaarinen hyperparatyreoosi Päätös primaarista hyperparatyreoosia sairastavan leikkaushoidosta on helppo tehdä, jos tauti todetaan virtsatiekivien tai osteoporoottisen murtuman

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014, kohdennetut päivitykset 29.6.2015 (s.

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Murtumapotilaan luun hoito

Murtumapotilaan luun hoito Murtumapotilaan luun hoito Heikki Kröger Department of Orthopaedics, Traumatology and Hand Surgery Kuopio University Hospital Kuopio Musculoskeletal Research Unit (KMRU), UEF Finland Vammojen muuttuva

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fosamax 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg alendronihappoa (natriumtrihydraattina). Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista Estrogeeni Luut murtuvat ilman estrogeenia Marja Komulainen, Marjo Tuppurainen ja Heikki Kröger Estrogeeni on elintärkeä aine luulle. Vaihdevuosi-iässä naisen estrogeenituotannon vähentyessä luuntiheys

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisten tenofoviiridisoproksiilifumaraattihoidon aikana

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisten tenofoviiridisoproksiilifumaraattihoidon aikana Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille munuaistoiminnan hallintaan ja annoksen säätämiseen aikuisten fumaraattihoidon aikana HIV-positiivisilla potilailla on suurentunut heikentyneen munuaistoiminnan

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain)

Julkisen yhteenvedon osiot. Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä (käyttöaiheittain) Käyttöaihe/kohderyhmä Ilmaantuvuus ja esiintyvyys Kohdeväestön demografiset tiedot ikä, sukupuoli, rotu/etninen

Lisätiedot

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti.

Luuliikuntasuositus lapsille ja kasvaville nuorille. Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Hypi ja pompi, juokse ja pelaa! Usein ja vauhdikkaasti. lapsille ja kasvaville nuorille Liikuntamuodot Lapsilla ja kasvavilla nuorilla tavoitteena on luiden ja lihasten

Lisätiedot

LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN

LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN LÖYTÖRETKI LUUSTOTERVEYTEEN Luun elinkaari Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi elämän. Luukudos uusiutuu jatkuvasti luun hajoamisen ja luun muodostumisen vuorotellessa. Luusto uusiutuukin kokonaan

Lisätiedot

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HIV-positivisilla potilailla on suurentunut munuaisten vajaatoiminnan riski, joka edellyttää

Lisätiedot

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti

Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Tommi Vasankari, Prof., LT UKK-instituutti Toiminnan painoalueet 2009 2013 Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta Liikkumisen turvallisuus Terveysliikunnan edistäminen Liikuntavammat Suomessa

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta. luu hajoaa. kuoppa. luu rakentuu. uusiutunut luukudos

LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta. luu hajoaa. kuoppa. luu rakentuu. uusiutunut luukudos LUUKUDOS ELÄÄ! vanhaa luuta luu hajoaa kuoppa luu rakentuu uusiutunut luukudos VAHVA LUUSTO RAKENTUU kalsium + D-vitamiini + liikunta LUUN KUNTOA VOI KOHENTAA,LUUKATOA EHKÄISTÄ JA PYSÄYTTÄÄ 50 vuotta 60

Lisätiedot

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos.

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosin Käypähoitosuositus 24.4.2014 Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin

Lisätiedot

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi

Lisätiedot

Nuoren naisurheilijan ylikuormituksen erityispiirteitä Hannele Hohtari 23.10.2010 Ongelmia? Kuukautishäiriöt ja alipainoinen urheilija Rasitusmurtumat Naisurheilijoilla yleisiä, etenkin juoksijoilla Jos

Lisätiedot

Luun elinkaari. Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän. ajan. Luustoterveyden ylläpito ja. edistäminen ei vaadi ihmeitä, vaan kyse

Luun elinkaari. Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän. ajan. Luustoterveyden ylläpito ja. edistäminen ei vaadi ihmeitä, vaan kyse Löytöretki luustoterveyteen Piirros Ilmo Anundi Terveessä luustossa tapahtuu luun hajoamista ja uudelleenrakentumista koko ihmisen elämän ajan. Luun elinkaari Luusto on elävää kudosta, joka uusiutuu läpi

Lisätiedot

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA?

MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? MITEN TULKITSEN LUUNTIHEYSMITTAUSTA? Arja Uusitalo, Dosentti, m.a. professori, oyl, HUS-Kuvantaminen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 13.9.2016 7.9.2016 1 OIKEAN TULKINNAN EDELLYTYS ON LAADUKAS

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 7 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

Pioglitazone Actavis

Pioglitazone Actavis Tutustu Pioglitazone Actavis -valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä Hoidollisten riskien minimointiohje Pioglitazone Actavis 15 mg ja 30 mg tabletit Päivitetty viimeksi 10/2018 Pioglitazone minimointiohje

Lisätiedot

KYMMENEN PISTETTÄ JA HYVÄT JATKOT Osteoporoosipotilaiden kokemuksia omahoidon ohjauksesta

KYMMENEN PISTETTÄ JA HYVÄT JATKOT Osteoporoosipotilaiden kokemuksia omahoidon ohjauksesta KYMMENEN PISTETTÄ JA HYVÄT JATKOT Osteoporoosipotilaiden kokemuksia omahoidon ohjauksesta Iiris Mäkinen Riitta Soisalo Opinnäytetyö Marraskuu 2007 Sosiaali- ja terveysala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt. Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el

Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt. Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el Vatsan turvottelun ja lihavuuden endokrinologiset syyt Juha Alanko, dosentti Sisätautien ja endokrinologian el 30.11.2018 Lihavuus 1) Hypotyreoosi? 2) Hypogonadismi - matala testosteroni? 3) Cushingin

Lisätiedot

Iän vaikutus luun tiheyteen. Osteoporoosilääkkeet. Osteoporoosin määritelmä. Luuntiheysmittaukset (DEXA) (lanneranka, reisiluun yläosa)

Iän vaikutus luun tiheyteen. Osteoporoosilääkkeet. Osteoporoosin määritelmä. Luuntiheysmittaukset (DEXA) (lanneranka, reisiluun yläosa) Iän vaikutus luun tiheyteen Osteoporoosilääkkeet Professori Eero Mervaala Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Osteoporoosin määritelmä Luuntiheysmittaukset (DEXA) (lanneranka, reisiluun

Lisätiedot

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli),

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli), UMIA? NIKAMAMURTUMA RANNEMURTUMA OLKAVARREN, NILKAN, LANTION, KYLKILUUN, SOLISLUUN MURTUMAT LONKKAMURTUMA Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen,

Lisätiedot

Katja Kemppainen ja Minna Leikkainen KAINUULAISEN OSTEOPOROOSIPOTILAAN OHJAUS - OPAS SELVIYTYMISEN TUEKSI

Katja Kemppainen ja Minna Leikkainen KAINUULAISEN OSTEOPOROOSIPOTILAAN OHJAUS - OPAS SELVIYTYMISEN TUEKSI Katja Kemppainen ja Minna Leikkainen KAINUULAISEN OSTEOPOROOSIPOTILAAN OHJAUS - OPAS SELVIYTYMISEN TUEKSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA

AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA AIKUISEN LUUSTOSAIRAAN HOITOPOLKU TURUSSA Tähän oppaaseen on koottu tiivistetysti tietoa luustosta sekä luuston yleisimmästä sairaudesta, osteoporoosista. Oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle perustietoa

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla Osteoporoosin hoitoketju 22.3.2017, Jyväskylä Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti Esityksen sisältö Murtumapotilaan ravitsemus Ravitsemustilan

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

KIISTELTY D-VITAMIINI?

KIISTELTY D-VITAMIINI? KIISTELTY D-VITAMIINI? Apteekkari, FaT Risto Kanerva Humaliston Apteekki 10.3.2014 RISTO KANERVA Koulutus: proviisori 1987, farmasian tohtori 1998, Helsingin yliopisto Työkokemus: Humaliston apteekki,

Lisätiedot

Murtumille alttiin lapsen tutkiminen

Murtumille alttiin lapsen tutkiminen TIETEESSÄ MATTI HERO LT, LASTENTAUTIEN SAIRAALALÄÄKÄRI HUS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA MERVI MÄYRÄNPÄÄ LL, LASTENKIRURGIAN SAIRAALALÄÄKÄRI HUS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAALA OUTI MÄKITIE DOSENTTI, LASTENTAUTIEN

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

Osteoporoosi. Osteoporoosin diagnoosi

Osteoporoosi. Osteoporoosin diagnoosi Niina Matikainen Osteoporoosi Vastaanotollesi saapuu 68-vuotias nainen, jonka selkä kipeytyi äkillisesti ikkunanpesusankoa nostaessa kaksi kuukautta aiemmin. Siitä alkaen intensiivinen kipu on vaatinut

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYS JA OSTEOPOROOSIN HOITO. Murra murtumien ketju

LUUSTOTERVEYS JA OSTEOPOROOSIN HOITO. Murra murtumien ketju 1 LUUSTOTERVEYS JA OSTEOPOROOSIN HOITO Murra murtumien ketju 2 Murra murtumien ketju Luusto tarvitsee huolenpitoa koko elämän ajan. Luustoterveyden ylläpito ja edistäminen eivät vaadi ihmeitä, vaan kyse

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain)

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) OSA VI RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedon muoto ja sisältö Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa (osa VI) esitetyt tiedot perustuvat

Lisätiedot

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA Essi Skaffari, Helsingin yliopisto D-VITAMIINI D-vitamiinilla on keskeinen merkitys

Lisätiedot

Osteoporoottisten murtumien ehkäisy. Pekka Kannus

Osteoporoottisten murtumien ehkäisy. Pekka Kannus Katsaus Osteoporoottisten murtumien ehkäisy Pekka Kannus Osteoporoottiset luunmurtumat ja niiden ikävakioidut esiintymistaajuudet ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisten 25 vuoden kuluessa, ja ellei

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prolia 60 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 60 mg denosumabia

Lisätiedot