syy on primaarinen hyperparatyreoosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syy on primaarinen hyperparatyreoosi"

Transkriptio

1 Näin hoidan Tuula Pekkarinen Primaarinen hyperparatyreoosi Päätös primaarista hyperparatyreoosia sairastavan leikkaushoidosta on helppo tehdä, jos tauti todetaan virtsatiekivien tai osteoporoottisen murtuman yhteydessä. Lisäkilpirauhasadenooman poisto onnistuu useimmiten ja korjaa taudin aiheuttaman haitan. Yleensä vastaanotolle kuitenkin tulee täysin oireeton iäkäs nainen, jolla on sattumalta todettu hyperkalsemia verikokeiden yhteydessä. Hyperkalsemian syyn varmistuttua primaariseksi hyperparatyreoosiksi päätös leikkauksesta edellyttää tietoja taudin vähäoireisistakin haitoista. A vohoitopotilaan yleisin pysyvän hyperkalsemian syy on primaarinen hyperparatyreoosi (PHPT). Pysyvän hyperkalsemian toteamiseksi kalsiumpitoisuuden määritys toistetaan ja tätä ennen lopetetaan mahdollinen tiatsididiureettilääkitys, joka estää kalsiumin eritystä virtsaan. Laboratoriosta tilataan joko seerumin ionisoituneen kalsiumiin tai albumiinikorjatun kalsiumin määritys. Hyperkalsemian selvittelyssä tutkitaan ensin, onko tila riippuvainen lisäkilpirauhashormonista vai ei (taulukko 1). Parathormonin (PTH) määritys on keskeistä. Kaikissa lisäkilpirauhaseen liittymättömissä taudeissa PTH-arvo on pieni. Kun arvo on epätarkoituksenmukaisen suuri kalsiumpitoisuuteen nähden, pohditaan vaihtoehtoja PHPT, familiaalinen hypokalsiuurinen hyperkalsemia (FHH) ja litiumin aiheuttama hyperkalsemia (Välimäki 2000, Kauppinen-Mäkelin 2005). Munuaisten kroonista vajaatoimintaa poteville voi kehittyä sekundaarisen hyperparatyreoosin kautta tertiaarinen taudinmuoto. Nämä potilaat ovat yleensä jo nefrologin hoidossa. Taulukko 1. Hyperkalsemian erotusdiagnostiikka. PTH:sta riippuvat syyt (Seerumin PTH-pitoisuus suurentunut suhteessa kalsiumpitoisuuteen) Primaarinen hyperparatyreoosi (sporadinen muoto) Perinnölliset taudit, kuten multippeli endokriininen neoplasia (MEN) 1 ja 2A Familiaalinen hypokalsiuurinen hyperkalsemia Litiumin käyttö Tertiaarinen hyperparatyreoosi Munuaisten krooniseen vajaatoimintaan liittyvä Munuaisensiirron jälkeinen tila PTH:sta riippumattomat syyt (Seerumin parathormonipitoisuus pieni) Syöpään liittyvä hyperkalsemia Sarkoidoosi ja muut granulomatoottiset taudit Endokrinopatiat Tyreotoksikoosi Lisämunuaisten vajaatoiminta Feokromosytooma Vipooma Immobilisaatio Maito-emässyndrooma D-vitamiinimyrkytys A-vitamiinimyrkytys Munuaisten akuutti vajaatoiminta Duodecim 2007;123:

2 Primaarinen hyperparatyreoosi PHPT:n esiintyvyyden arvioidaan olevan aikuisväestössä noin 0,1 0,4 %. Tautia esiintyy naisilla useammin kuin miehillä, ja yleisin se on menopaussin ohittaneilla naisilla. Nykyään oireeton, itsensä terveeksi tunteva nainen on tyypillinen potilas, kun seerumin kalsiumpitoisuuden määrittäminen on yleistynyt. Arviolta noin 2 10 %:lla tauti löytyy virtsatiekivien yhteydessä, kun taas vanhojen oppikirjojen esittämä monioireinen potilas on suuri harvinaisuus. Primaarisen hyperparatyreoosin aiheuttaa tavallisimmin yksi (80 %), joskus useampi (2 4 %) lisäkilpirauhasadenooma. Noin 15 %:lla todetaan kaikkien lisäkilpirauhasten hyperplasiaa, mikä voi liittyä multippeliin endokriiniseen neoplasiaan. Hyperkalsemia löytyy tällöin usein nuorelta potilaalta, ja samanaikaisesti voidaan todeta muitakin neoplasioita. Lisäkilpirauhaskarsinooma on hyvin harvinainen. Tässä artikkelissa keskitytään tavalliseen sporadiseen primaariseen hyperparatyreoosiin. Diagnostiikasta Taulukko 2. Hyperparatyreoosipotilaan laboratoriotutkimukset. Seerumin ionisoitunut kalsium tai albumiinikorjattu kalsium Seerumin fosfaatti Seerumin kreatiniini Seerumin parathormoni Seerumin AFOS Veren 25-OH-D-vitamiini Vuorokausivirtsan kalsium Tarvittavat laboratoriotutkimukset, joilla varmistetaan primaarisen hyperparatyreoosin diagnoosi ja kartoitetaan sen kohde-elinvaikutukset, on esitetty taulukossa 2. Koska PTH lisää kalsiumin vapautumista luustosta ja siten osteoporoosia, luun kunto tutkitaan tiheysmittauksella. Munuaisten toiminnan tarkemmassa selvityksessä voidaan käyttää Cockroft Gaultin kaavalla laskettua tai munuaispuhdistuman mittauksella määritettyä glomerulusfiltraatiota. Cockroft-Gaultin kaava: Glomerulusten suodatusnopeus (ml/s) = (1,22 x (140 ikä) x paino) / (S-krea µmol/l) x 60). Saatu luku kerrotaan 0,85:llä, kun potilas on nainen. Viitearvot on esitetty taulukossa 3. Litiumin käyttö voi suurentaa PTH-pitoisuutta. Tämä selviää anamneesista. Tärkeää on erottaa PHPT FHH:sta. Jälkimmäinen on hyvänlaatuinen häiriö, joka johtuu kalsiumia aistivan reseptorin mutaatiosta. Lisäkilpirauhasten kyky aistia seerumin kalsiumia on heikentynyt, ja vasta epätavallisen suuri kalsiumpitoisuus aktivoi reseptorin. FHH:ssa parathormonipitoisuus on viitealueen ylärajalla tai lievästi sen yläpuolella ja kalsiumin erittyminen virtsaan on tyypillisesti vähäistä. Noin 50 %:lta lähisukulaisista löytyy sama tauti. Jos tiedetään, että potilaalta on aiemmin mitattu normaali seerumin kalsiumpitoisuus, on FHH:n mahdollisuus käytännössä suljettu pois. Diagnoosi tehdään laskemalla kalsiumin ja kreatiniinin puhdistumien suhde ja sukuanamneesia hyödyntäen. Tulevaisuudessa geenitesti ehkä auttaa diagnostiikassa. Hyperkalsemia on elinikäinen ja oireeton eikä FHH:ta tarvitse hoitaa. Näitä potilaita diagnosoidaan hyperkalsemian selvittelyissä melko usein. Diagnoosi on hyvä tehdä ajoissa, jotta turhalta kaulaleikkaukselta vältytään. Nykyään esiintyy myös tapauksia, joissa todetaan normokalseeminen primaarinen hyperparatyreoosi. PTH on määritetty jostain syys Taulukko 3. Cockroft Gaultin kaavalla lasketun glomerulusten suodatusnopeuden viitearvot. Suodatusnopeus (ml/s) Naiset < 30 v 1, v 1, v 1, v 1, v 1,1 > 70 v 1,0 Miehet < 30 v 1, v 1, v 1, v 1, v 1,1 > 70 v 1,0 674 T. Pekkarinen

3 tä, esimerkiksi menopaussin ohittaneen naisen luuston kuntoa selvitettäessä. Kun PTH-arvo on suurentunut normokalseemisella potilaalla, erotusdiagnostiikassa mietitään ensin sekundaarisen hyperparatyreoosin syitä, kuten D-vitamiinin puutosta, munuaissairauksia ja hyperkalsiurian eri muotoja. D-vitamiinin puutos stimuloi parathormonin eritystä. Yleensä eritys stimuloituu, kun seerumin 25-OH-D-vitamiinin pitoisuus on alle nmol/l. Raja on kuitenkin yksilöllinen ja eritys voi stimuloitua tätä suuremmillakin D-vitamiininpitoisuuksilla. Normokalseemisessa primaarisessa hyperparatyreoosissa kalsiumpitoisuus on yleensä viitealueen ylärajalla ja D- vitamiinin puutoksessa taas alarajalla. D-vitamiinin puutteen korjaamisella todetaan PTH:n käyttäytyminen epäselvissä tapauksissa. D-vitamiinin puute ja primaarinen hyperparatyreoosi esiintyvät usein myös samanaikaisesti. Taudinkuva PHPT-potilaan vointi saattaa vaihdella täydestä oireettomuudesta monimuotoisiin ongelmiin. Tyypilliset oireet ja löydökset tulevat luustosta ja munuaisista (kuva). Epäspesifisinä yleisoireina esiintyy kognitiivisia oireita, väsymystä ja heikkoutta. Iäkkäillä ilmenee yleistä selviytymisen ja muistin heikkenemistä, jonka erottaminen normaalista ikääntymismuutoksesta on vaikeaa. Luumuutokset. Vaikka luumuutoksia esiintyy PHPT:ssä hyvin paljon, röntgenkuvauksessa löydetään vain harvoin luuresorptioita tai osteoklastoomia. Luubiopsioiden histomorfometriatutkimuksissa nähdään luunkuoren ohentumista, hohkaluun rakenteen säilyminen ja luun vilkastunut uusiutuminen. Luun tiheysmittauksissa todetaan parathormonin katabolinen vaikutus kortikaalisen luun alueella eli tyypillisimmillään värttinäluun distaalisen osan tiheys pienenee. Nikamien hohkaluun tiheys näyttää pienentyvän vain vähän. Reisiluun kaulan alue, joka koostuu sekä kortikaalisesta että hohkaluusta, harventuu jonkin verran. Muutokset eivät kuitenkaan aina etene näin, vaan osalla potilaista todetaan diagnoosin aikaan lannerangan osteopenia (Silverberg ym. 1996). Luutaudin luonnollinen kulku Primaarinen hyperparatyreoosi vaihtelee. Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa luuntiheys pieneni 12 %:lla potilaista 10 seurantavuoden aikana merkitsevästi. Lisäkilpirauhasleikkauksen jälkeisinä vuosina luuntiheys kasvaa jopa % reisiluun kaulassa ja lanneselässä. PHPT-potilaiden luunmurtumista on ristiriitaisia tietoja. Ranne- ja nikamamurtumien lisääntynyt riski saattaa liittyä PHPT:hen. Ei tiedetä, onko murtumariski PHPT:ssä ja idiopaattisessa osteoporoosissa yhtä suuri samalla osteoporoosin tasoisella luuntiheydellä. Eteneviä tutkimuksia tarvittaisiin täsmällisemmän tiedon saamiseksi (Bilezikian ym. 2005). PHPT voi myös löytyä tutkittaessa osteoporoottisen murtuman sekundaarisia syitä. Murtumapotilaille ja vaikeaa osteoporoosia (T-score alle 3) sairastaville PHPT-leikkaus on todennäköisesti hyödyllinen ja suositeltava. Seurantapotilailla vaihtoehtona on luun hoitaminen bisfosfonaatilla. Munuaismuutokset. Yksittäisissä tapauksissa PHPT diagnosoidaan nykyään virtsatiekivien perusteella. Nämä potilaat ovat totunnaisesti kuuluneet leikkaushoidon piiriin. Merkittävää hyperkalsiuriaa (kalsiumin eritys virtsaan yli 400 mg eli 10 mmol vuorokaudessa) on arvioitu esiintyvän jopa 40 %:lla potilaista. Kalsiurian aste ei näytä ennustavan munuaiskivien riskiä potilailla, joilla ei ole aiemmin ollut virtsatiekiviä. Nefrokalsinoosin ja munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen riski on kuitenkin olemassa, ja tämän takia merkittävä hyperkalsiuria on leikkauksen aihe PHPT-potilaalla. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa hyperkalsiuria lisääntyi merkittäväksi kymmenen vuoden seurannassa 15 %:lla potilaista ja PHPT-leikkaus oli tarpeen niille potilaille. Neurologiset ja kognitiiviset oireet. Heikkous ja väsyvyys ovat usein esille tulevia epäspesifisiä oireita PHPT:ssä. Kognitiiviset oireet ja toimintojen heikkeneminen voivat liittyä muutoin vähäoireiseen tautiin. Viime vuosina PHPT-potilaiden kognitiivisten oireiden tutkiminen on lisääntynyt. Käytössä on ollut useita eri mittareita. Löydösten vertailua ja tulkintaa hankaloittavat paljolti menetelmälliset ongelmat. Raon ym. (2004) tutkimuksessa 53 vähä 675

4 Lisäkilpirauhanen Plasman pieni kalsium pitoisuus stimuloi parathormonin (PTH) eritystä PTH Munuainen 1α-hydroksylaasi Kalsiumin reabsorptio Fosfaatin reabsorptio Inaktiivinen D-vitamiini Aktiivinen D-vitamiini Suoli Luusto Luuston resorptio (kalsiumin ja fosfaatin vapautuminen) Kalsiumin absorptio Fosfaatin absorptio Kalsium Fosfaatti Veri Kalsium Fosfaatti Kuva. Yksinkertaistettu kaavio parathormonin vaikutuksista elimistössä. Terveellä henkilöllä plasman pieni kalsiumpitoisuus stimuloi parathormonin eritystä. Primaarisessa hyperparatyreoosissa (PHPT) lisäkilpirauhanen tuottaa plasman kalsiumpitoisuuteen nähden liikaa parathormonia. Munuaisten lisääntyneestä reabsorptiosta huolimatta kalsiumin eritys virtsaan voi olla lisääntynyt, koska siihen vaikuttaa myös glomerulussuodoksen kokonaiskalsiumpitoisuus, joka PHPT:ssa on lisääntynyt. oireista PHPT-potilasta satunnaistettiin joko leikkaukseen tai seurantaan. Terveyteen liittyvää elämänlaatua kartoitettiin SF-36-kyselyllä. Leikatuilla elämänlaatu oli tilastollisesti parempi kuin seurantapotilailla kahdella osa-alueella kahdeksasta, nimittäin sosiaalisessa toimintakyvyssä ja psyykkisissä toiminnoissa. Eron syynä oli ennemminkin seurantapotilaiden elämänlaadun heikkeneminen kuin leikattujen elämänlaadun parantuminen 2 3 seurantavuoden aikana. Psyykkistä oireilua mitattiin SCL-90-kyselyllä. Kahdella osa-alueella yhdeksästä (levottomuus ja fobiat) leikatut oireilivat merkitsevästi vähemmän kuin seurantapotilaat. Tulosten käytännön merkitystä on kuitenkin hyvin vaikea arvioida. Tutkijat totesivat, että leikkauksella saavutettuja pieniä hyötyjä ja näennäisesti oireettoman potilaan leikkausriskejä tulee punnita tarkkaan leikkauspäätöstä tehtäessä. Käytännön työssä subjektiivisesti koettu 676 T. Pekkarinen

5 neuropsykologisten ja kognitiivisten oireiden lisääntyminen puoltaa leikkausta. Osa potilaista kokee hyötyvänsä leikkaushoidosta. Ikääntyneille kannattaa tehdä laajempi sairauksien selvitys ennen leikkauspäätöstä. Neurologin tai geriatrin käynnistämissä muistitutkimuksissa löytyy ajoittain potilaita, joilla on hyperkalsemia ja joilta diagnosoidaan PHPT. Leikkaushoitoa kannattaa suosittaa näille potilaille, mutta muistin korjaantumista ei voi luvata (Sorva 2000). Sydän- ja verisuonitaudit. Kohonnut verenpaine, vasemman kammion hypertrofia, kalkkiumat ja rytmihäiriöt olivat aiemmin tavallisia löydöksiä hyperparatyreoosissa. Hyperkalsemian aste vaikuttaa näihin löydöksiin. Vanhoissa eurooppalaisissa tutkimuksissa todettiin lisääntynyt kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin hoitamattomassa vaikeassa PHPT:ssä, mutta myös leikkaushoidolla PHPT:stä parantuneiden kuolleisuus oli suurentunut terveisiin verrattuna. Hypertrofian korjaantumista tapahtui, mutta muut löydökset eivät ehkä kohentuneet leikkauksella. Nykyaikaisessa lievässä tautimuodossa muutokset eivät ole yhtä selviä. Viimeisimmässä yhdysvaltalaisessa konsensuskokouksessa vuodelta 2002 todetaan, ettei oireettomaan PHPT:hen liity merkittävästi kardiovaskulaarimuutoksia ja -kuolleisuutta (Bilezikian ym. 2002). Satunnaistettuja tutkimuksia kuitenkin kaivataan. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksissa lievempään hyperkalsemiaan ei ole todettu liittyneen lisääntynyttä kuolleisuutta, mutta monimuuttuja-analyysissä on tullut esiin tällainen yhteys suurimpiin kalsiumarvoihin. Meneillään oleva skandinaavinen tutkimus lievän PHPT:n leikkaushoidon hyödyistä toivottavasti antaa lisätietoa asiasta. Suolisto. Ulkustaudin ja pankreatiittien taustalta löytyi aiemmin keskimääräistä useammin PHPT. Nykyään kyseisiä yhteyksiä ei voida lievässä sporadisessa PHPT:ssa osoittaa, mutta tilanne on toinen perinnöllisessä MEN1-syndroomassa. Hoito Primaarinen hyperparatyreoosi Primaarisen hyperparatyreoosin ainoa parantava hoito on lisäkilpirauhasadenooman poisto. Leikkauksen onnistumisen todennäköisyys riippuu kirurgin kokemuksesta. Se on yleensä 95 % sporadisessa taudissa. Totunnaisesti tehdyn kaulan eksploraation korvaa yhä useammin täsmäkirurgia. Kun leikkauspäätös on tehty, tehdään teknetium-sestamibikartoitus adenooman paikantamiseksi. Kartan avulla löydetään tauti parhaimmillaan jopa 80 %:ssa tapauksista, ja tällöin leikkausaika lyhenee huomattavasti. Kaulan kaikukuvauksella tutkitaan kilpirauhasta ja kaulan tilannetta yleensä, mutta harvoin sillä löydetään lisäkilpirauhasadenooma. Lisäkilpirauhasethan sijaitsevat lähellä kilpirauhasen takapintaa. Yleensä niitä on neljä, joskus viisikin, ja ne voivat sijaita epätyypillisesti esimerkiksi kilpirauhasen tai kateenkorvan sisällä. Lisäkilpirauhasadenooma on normaalia lisäkilpirauhasta suurempi. Sen koko vaihtelee paljon, yleensä se on noin 0,5 5 g, kun taas normaalit lisäkilpirauhaset painavat alle 50 mg. Keitä ohjataan leikkaukseen? Viime vuosikymmeninä on annettu useita ohjeita siitä, mitkä hyperparatyreoosipotilaat tulisi ohjata leikkaukseen. Leikkauspäätökseen vaikuttavat hyperkalsemian aste ja se, onko elinvaikutuksia nähtävissä. Myös näennäisesti oireettomassa tapauksessa voi olla aihetta leikkaukseen. Yhdysvaltalaisen konsensuslausuman mukaan kaikki potilaat, joilla esiintyy oireita, on syytä leikata. Lisäksi oireettomilla leikkauksen aiheita ovat 1) hyperkalsemia, kun kalsiumarvo on 0,25 mmol/l yli viitealueen ylärajan, 2) merkittävä hyperkalsiuria (yli 10 mmol/vrk) tai munuaispuhdistuman pienentymä, joka on yli 30 % iän ja sukupuolen mukaisesta viitearvosta, 3) osteoporoosi eli T-score luuntiheysmittauksessa alle 2,5 missä tahansa mittauspisteessä ja 4) alle 50 vuoden ikä (Bilezikian ym. 2002). Vanhempiin ohjeisiin verrattuna Yhdysvalloissa suositellaan leikkausta nyt lievemmässä hyperkalsemiassa kuin aiemmin. Yhdysvaltalaisen konsensuslausuman mukaan %:lla potilaista tauti on lievä ja leikkauskriteerit eivät täyty ja näitä potilaita voidaan jäädä turvallisesti seuraamaan. Useimmilla seu 677

6 rantapotilailla PHPT ei etene kymmenen vuoden aikana. On arvioitu, että joka neljäs potilas täyttää leikkauskriteerit myöhemmin. Seurannassa olleista keskimäärin 4 %:lla hyperkalsemia on vaikeutunut merkittäväksi. Seurannassa oleville konsensuslausuma suosittaa seerumin kalsiumpitoisuuden määritystä kuuden kuukauden välein, luuntiheysmittausta vuoden välein ja kalsiurian seurantaa harvemmin. Suomessa leikkaushoidon kriteerit ilmeisesti vaihtelevat käytännössä melko paljon paikkakunnittain. Tuorein päivitys HYKS-piirissä sovellettavista leikkauskriteereistä on esitetty taulukossa 4. Esimerkiksi endokrinologian oppikirjassa (Välimäki ym. 2000) esitettyjä yhdysvaltalaiseen NIH:n suositukseen perustuvia leikkausaiheita on täsmennetty ja jonkin verran kiristetty mm. osteoporoosin ja munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen sekä neuropsykologisten oireiden osalta. Lisäksi raskaus on lisätty uutena aiheena. Hyperkalsemian vaikeusasteraja vastaa yhdysvaltalaista suositusta. Lievää tautia ei tarvitse leikata, jos kohde-elinvaurioita ei tule esiin. Leikkausaiheita ovat munuaiskivet, selvästi pienentynyt luuntiheys, osteoporoottinen murtuma, munuaisten vajaatoiminta ja neuropsykologinen muutos ilman muuta selittävää syytä. Työikäisten ohjaamista leikkaushoidon piiriin hyvissä ajoin puoltaa se käsitys, että nuorempien PHPT-potilaiden haitat taudista voivat olla suuremmat kuin iäkkäämpien, ja toisaalta näiden potilaiden seuranta useiden vuosikymmenien ajan on työlästä. Potilaita, joita ei ohjata leikkaukseen, seurataan taudin mahdollisen etenemisen takia. Haastavinta PHPT:n hoidossa lieneekin nykyään toimivan alueellisen seurannan järjestäminen. Seurannaksi suositellaan HYKS:n sairaanhoitoalueella seerumin kalsium- ja kreatiniinipitoisuuden tarkistamista 6 12 kuukauden välein, psykososiaalisen selviytymisen arviota ja vuorokausivirtsan kalsiumpitoisuuden mittausta vuosittain sekä luuntiheyden määrittämistä 3 5 vuoden välein. Taulukko 4. Leikkaushoidon aiheet HYKS-sairaanhoitoalueella vuonna 2006 (Välimäki ja Sane). Munuaiskivet Osteoporoottinen murtuma viime vuosina tai selvä osteoporoosi (T-score alle 3) lannerangassa, lonkassa (total hip) tai reisiluun kaulassa Selvä hyperkalsemia toistettujen määritysten mukaan (ionisoitunut kalsium yli 1,5 mmol/l tai albumiinikorjattu seerumin kalsium yli 2,90 mmol/l) Huomattava hyperkalsiuria (yli 10 mmol/vrk) Munuaisten vajaatoiminta, puhdistuma pienentynyt yli 30 % Cockroft Gaultin kaavan mukaan Selvä primaarinen hyperparatyreoosi ja nopeasti (1 2 vuodessa) kehittyneet tai pahentuneet neuropsykologiset oireet ilman muuta syytä Työikäinen oireeton potilas, jolla seerumin ionisoituneen kalsiumin pitoisuus toistetuissa määrityksissä yli 1,4 mmol/l Raskautta suunnitteleva naispotilas Elämäntavat Kalsiumin saannin rajoittamista ei suositella. Riittävästi maitotaloustuotteita käyttävillä (esimerkiksi 6 8 dl nestemäisiä maitotaloustuotteita tai 4 dl maitotuotteita ja juustoa) vuorokauden tarve 800 mg täyttyy eikä kalsiumlisää tarvita. Nykytiedon valossa D-vitamiinin vaikean puutoksen (alle 50 nmol/l) korjaaminen on turvallista lievässä PHPT:ssä (seerumin kalsiumpitoiy d i n a s i a t Primaarinen hyperparatyreoosi on avohoitopotilaan hyperkalsemian yleisin syy. Diagnoosin teon yhteydessä taudin haitat kartoitetaan. Leikkaus on primaarisen hyperparatyreoosin parantava hoito. Lievää primaarista hyperparatyreoosia ei tarvitse leikata, vaan seuranta riittää. 678 T. Pekkarinen

7 suus alle 3 mmol/l) (Grey ym. 2005). Greyn ym. aineistossa parathormonin pitoisuus ja seerumin AFOS-aktiivisuus pienenivät D-vitamiinipitoisuuden korjaantuessa. Seerumin kalsiumpitoisuus ei suurentunut mutta kahdella potilaalla 21:stä kalsiumineritys virtsaan lisääntyi yli turvallisena pidetyn määrän 10 mmol/vrk. Kirjallisuudessa suositellaan usein D-vitamiinin puutoksen korjaamista annoksin IU/vrk. HYKS-sairaanhoitoalueella suositellaan D-vitamiinilisää 400 IU/vrk, jos veren 25-OH-Dvitamiinipitoisuus on alle 40 nmol/l. Seerumin kalsiumpitoisuutta ja kalsiurian määrää on syytä seurata ainakin D-vitamiinihoidon alkuvaiheessa. Kuivuman estäminen, mm. tiatsididiureetin välttäminen ja pitkittyneen immobilisaation haitat on myös hyvä huomioida. Lääkehoito Tsoledronihappo (4 mg suoneen) ja runsas nesteytys korjaavat vaikean hyperkalsemian parissa päivässä. Vaikka hyperkalsemian syy on usein akuutissa tilanteessa epäselvä, tsoledronihappo korjaa hyperkalsemian syystä riippumatta. Oraaliset bisfosfonaatit estävät luun resorptiota (Matti Välimäki tässä numerossa). Niiden vaikutus hyperkalsemiaan on vähäinen. Alendronaatin on osoitettu kahden vuoden tutkimuksessa lisäävän luun tiheyttä ja vähentävän luun aineenvaihduntaa (Khan ym. 2004). Tämä hoito voi tulla kyseeseen PHPT-potilaille, joita ei leikata ja joiden luut tarvitsevat hoitoa. Menopaussin ohittaneilla PHPT-potilailla estrogeenihoito vähentää seerumin kalsiumia vaikuttamatta parathormonipitoisuuteen. Estrogeeni vaikuttaa luun resorptioon. Estrogeenihoitoon tiedetään liittyvän lukuisia terveysriskejä. Nykyään estrogeenia ei suositella PHPT:n hoidoksi potilailla, joilla ei ole muuten tarvetta estrogeenisubstituutioon. Estrogeenireseptorin muuntelija raloksifeeni vähensi seerumin kalsiumpitoisuutta ja luun aineenvaihdunnan merkkiaineita Rubinin ym. (2003) kahden kuukauden pituisessa tutkimuksessa. Muista vaikutuksista ei ole julkaistua tietoa. Kalsimimeetti sinakalseetti lisää lisäkilpirauhasen kalsiumia aistivan reseptorin herkkyyttä kalsiumille. Näin ekstrasellulaaritilassa kalsiuminaistimiskynnys laskee ja parathormonin eritys vähenee, ja tämä johtaa seerumin kalsiumpitoisuuden pienemiseen. Peacockin ym. (2005) tutkimuksessa 78 PHPT-potilasta satunnaistettiin käyttämään joko sinakalseettia tai lumetta. Alussa keskimääräinen kalsiumpitoisuus oli 2,68 mmol/l, ja 40 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana 73 % sinakalseettiryhmästä ja 5 % lumeryhmästä saavutti normokalsemian (p < 0,01). PTH:n pitoisuus pieneni lääkeryhmässä 7,6 % ja suureni lumeryhmässä 7,7 %. Luun aineenvaihdunnan merkkiaineet lisääntyivät, mutta luuntiheydessä ei havaittu muutosta. Toistaiseksi puuttuu näyttö sinakalseetin vaikutuksista murtumiin, munuaiskivien esiintymiseen, kognitiivisiin oireisiin ja valtimotautikomplikaatioihin PHPT-potilailla. Lääke on mielenkiintoinen PHPT:n hoitoa ajatellen. Sitä voisi ehkä olla hyötyä leikkausta odottaville oireisille PHPT-potilaille, leikkauksenjälkeisessä residiivissä ja niille oireisille potilaille, joita ei voi leikata. Suomessa sinakalseetin käyttöaiheita ovat loppuvaiheen munuaistautiin liittyvän sekundaarisen hyperparatyreoosin hoito dialyysipotilailla ja hyperkalsemian vähentäminen lisäkilpirauhassyöpää potevilla. Korkea hinta on toistaiseksi suurin este lääkkeen käytölle primaarisessa hyperparatyreoosissa. Lopuksi On hyvä, että nykyään PHPT diagnosoidaan useimmiten ennen vaikeaoireista vaihetta. Vastaanotolle tuleva oireeton potilas on yleensä yllättynyt hänellä todetusta taudista. Potilas ei tavallisesti halua leikkausta, eikä siihen usein ole tarvettakaan. Taudin haitat on syytä kartoittaa diagnoosin aikaan. Potilasta informoidaan taudista ja sen mahdollisista tulevista haitoista ja suunnitellaan seuranta. Primaarinen hyperparatyreoosi 679

8 Kirjallisuutta Bilezikian JP, Brandi ML, Rubin M, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism: new concepts in clinical, densitometric and biochemical features. J Intern Med 2005;257;6 17. Bilezikian JP, Potts JT, Fuleihan E, ym. Summary statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspective for the 21st century. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Grey A, Lucas J, Horne A, Gamble G, Davidson JS, Reid IR. Vitamin D repletion in patients with primary hyperparathyroidism and coexistent vitamin D insufficiency. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Khan AA, Bilezikian JP, Kung AW, ym. Alendronate in primary hyperparathyroidism: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Kauppinen-Mäkelin R. Hyperkalsemia ja hyperparatyreoosi [päivitetty ]. Kirjassa: Lääkärin käsikirja Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, artikkeli: ykt Peacock M, Bilezikian JP, Klassen PS, Guo MD, Turner SA, Shoback D. Cinacalcet hydrochloride maintains long-term normocalcemia in patients with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Rao DS, Phillips ER, Divine GW, Talpos GB. Randomized controlled clinical trial of surgery versus no surgery in patients with mild asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Rubin MA, Lee KH, McMahon DJ, Silverberg SJ. Raloxifene lowers serum calcium and markers of bone turnover in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003;88: Silverberg SJ, Locker FG, Bilezikian JP. Vertebral osteopenia: a new indication for surgery in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1996;81: Sorva A. Vasta-aihe se vasta aihe onkin miten hoidamme vanhuksen primaarista hyperparatyreoidismia? Duodecim 2000;116: Välimäki M. Primaarinen hyperparatyreoosi. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L, toim. Endokrinologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2000, s TUULA PEKKARINEN, LT, vs. osastonylilääkäri HUS, Peijaksen sairaala Vantaa 680

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA

LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA Tuula Nurminen LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA Kirjallinen potilasohje Sosiaali- ja terveysala 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tuula Nurminen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D 500 mg/400 IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 25.2.2016, Versio V3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä?

Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Tiedosta hyvinvointia 1 Miten asiakkaan äkillinen sekavuus näkyy RAI-järjestelmässä? Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 13.3.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vanhuksen sekavuusoireyhtymä Sekavuuden

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia Käypä hoito -suositus Hoitosuositustyöryhmä Kohderyhmät Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Sen avulla pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pyöreä, valkoinen, päällystämätön ja kupera tabletti, jossa voi olla pieniä täpliä.

VALMISTEYHTEENVETO. Pyöreä, valkoinen, päällystämätön ja kupera tabletti, jossa voi olla pieniä täpliä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcichew D 3 Forte minttu 500 mg/10 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'.

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa natriumalendronaattitrihydraattina ja 140 mikrogrammaa (5600

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. PAKKAUSSELOSTE Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Mimpara 60 mg kalvopäällysteiset tabletit Mimpara 90 mg kalvopäällysteiset tabletit Sinakalseetti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

abbvie VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä

abbvie VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä Veren suuri parathormonipitoisuus viittaa sekundaariseen hyperparatyreoosiin. Kyseessä on kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sinafex 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. Sinafex 60 mg kalvopäällysteiset tabletit. Sinafex 90 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Aineisto julkista yhteenvetoa varten

Aineisto julkista yhteenvetoa varten STADA Arzneimittel AG Sivu 1 / 7 VI.2 Aineisto julkista yhteenvetoa varten Paminject 3 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten VI.2.1 Katsaus sairauden epidemiologiaan Hyvää lääketurvatoimintatapaa

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain)

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) OSA VI RISKINHALLINTASUUNNITELMAN (RMP:n) YHTEENVETO (lääkevalmisteittain) Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedon muoto ja sisältö Riskinhallintasuunnitelman yhteenvedossa (osa VI) esitetyt tiedot perustuvat

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET Ravitsemus ja liikunta Tähän oppaaseen on koottu perustietoa luustoterveyttä tukevista elintavoista. Terve ja vahva luusto on tuki- ja liikuntaelimistön peruspilareita, ja sen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 103,95 mg vedetöntä laktoosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fosamax 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg alendronihappoa (natriumtrihydraattina). Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg sinakalseettia (hydrokloridina). Apuaine,

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Vaaleanvihreä soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä AMG ja toisella

Vaaleanvihreä soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä AMG ja toisella 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. Mimpara 60 mg kalvopäällysteiset tabletit. Mimpara 90 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi OPAS KAINUULAISELLE OSTEOPOROOSIPOTILAALLE Sisällys Mitä osteoporoosi on? s. 4 Ravitsemus ja osteoporoosi s. 6 Liikunta ja osteoporoosi s. 8 Lääkehoito

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15-30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein.

Annostus Ibandronihapon suositeltu annos on 3 mg injektiona laskimoon 15-30 sekunnin kuluessa kolmen kuukauden välein. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bondenza 3 mg injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku, jossa on 3 ml injektionestettä, sisältää 3 mg ibandronihappoa (vastaten 3,375

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 15. päivänä

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 7 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS

Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa. Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS Terveyteen liittyvä elämänlaatu terveydenhuollon arvioinneissa Risto Roine LKT, dos. Arviointiylilääkäri HUS 2 Taustaa Terveydenhuollon mahdollisuudet vaikuttaa sairauksiin lisääntyneet, mutta samalla

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot