syy on primaarinen hyperparatyreoosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syy on primaarinen hyperparatyreoosi"

Transkriptio

1 Näin hoidan Tuula Pekkarinen Primaarinen hyperparatyreoosi Päätös primaarista hyperparatyreoosia sairastavan leikkaushoidosta on helppo tehdä, jos tauti todetaan virtsatiekivien tai osteoporoottisen murtuman yhteydessä. Lisäkilpirauhasadenooman poisto onnistuu useimmiten ja korjaa taudin aiheuttaman haitan. Yleensä vastaanotolle kuitenkin tulee täysin oireeton iäkäs nainen, jolla on sattumalta todettu hyperkalsemia verikokeiden yhteydessä. Hyperkalsemian syyn varmistuttua primaariseksi hyperparatyreoosiksi päätös leikkauksesta edellyttää tietoja taudin vähäoireisistakin haitoista. A vohoitopotilaan yleisin pysyvän hyperkalsemian syy on primaarinen hyperparatyreoosi (PHPT). Pysyvän hyperkalsemian toteamiseksi kalsiumpitoisuuden määritys toistetaan ja tätä ennen lopetetaan mahdollinen tiatsididiureettilääkitys, joka estää kalsiumin eritystä virtsaan. Laboratoriosta tilataan joko seerumin ionisoituneen kalsiumiin tai albumiinikorjatun kalsiumin määritys. Hyperkalsemian selvittelyssä tutkitaan ensin, onko tila riippuvainen lisäkilpirauhashormonista vai ei (taulukko 1). Parathormonin (PTH) määritys on keskeistä. Kaikissa lisäkilpirauhaseen liittymättömissä taudeissa PTH-arvo on pieni. Kun arvo on epätarkoituksenmukaisen suuri kalsiumpitoisuuteen nähden, pohditaan vaihtoehtoja PHPT, familiaalinen hypokalsiuurinen hyperkalsemia (FHH) ja litiumin aiheuttama hyperkalsemia (Välimäki 2000, Kauppinen-Mäkelin 2005). Munuaisten kroonista vajaatoimintaa poteville voi kehittyä sekundaarisen hyperparatyreoosin kautta tertiaarinen taudinmuoto. Nämä potilaat ovat yleensä jo nefrologin hoidossa. Taulukko 1. Hyperkalsemian erotusdiagnostiikka. PTH:sta riippuvat syyt (Seerumin PTH-pitoisuus suurentunut suhteessa kalsiumpitoisuuteen) Primaarinen hyperparatyreoosi (sporadinen muoto) Perinnölliset taudit, kuten multippeli endokriininen neoplasia (MEN) 1 ja 2A Familiaalinen hypokalsiuurinen hyperkalsemia Litiumin käyttö Tertiaarinen hyperparatyreoosi Munuaisten krooniseen vajaatoimintaan liittyvä Munuaisensiirron jälkeinen tila PTH:sta riippumattomat syyt (Seerumin parathormonipitoisuus pieni) Syöpään liittyvä hyperkalsemia Sarkoidoosi ja muut granulomatoottiset taudit Endokrinopatiat Tyreotoksikoosi Lisämunuaisten vajaatoiminta Feokromosytooma Vipooma Immobilisaatio Maito-emässyndrooma D-vitamiinimyrkytys A-vitamiinimyrkytys Munuaisten akuutti vajaatoiminta Duodecim 2007;123:

2 Primaarinen hyperparatyreoosi PHPT:n esiintyvyyden arvioidaan olevan aikuisväestössä noin 0,1 0,4 %. Tautia esiintyy naisilla useammin kuin miehillä, ja yleisin se on menopaussin ohittaneilla naisilla. Nykyään oireeton, itsensä terveeksi tunteva nainen on tyypillinen potilas, kun seerumin kalsiumpitoisuuden määrittäminen on yleistynyt. Arviolta noin 2 10 %:lla tauti löytyy virtsatiekivien yhteydessä, kun taas vanhojen oppikirjojen esittämä monioireinen potilas on suuri harvinaisuus. Primaarisen hyperparatyreoosin aiheuttaa tavallisimmin yksi (80 %), joskus useampi (2 4 %) lisäkilpirauhasadenooma. Noin 15 %:lla todetaan kaikkien lisäkilpirauhasten hyperplasiaa, mikä voi liittyä multippeliin endokriiniseen neoplasiaan. Hyperkalsemia löytyy tällöin usein nuorelta potilaalta, ja samanaikaisesti voidaan todeta muitakin neoplasioita. Lisäkilpirauhaskarsinooma on hyvin harvinainen. Tässä artikkelissa keskitytään tavalliseen sporadiseen primaariseen hyperparatyreoosiin. Diagnostiikasta Taulukko 2. Hyperparatyreoosipotilaan laboratoriotutkimukset. Seerumin ionisoitunut kalsium tai albumiinikorjattu kalsium Seerumin fosfaatti Seerumin kreatiniini Seerumin parathormoni Seerumin AFOS Veren 25-OH-D-vitamiini Vuorokausivirtsan kalsium Tarvittavat laboratoriotutkimukset, joilla varmistetaan primaarisen hyperparatyreoosin diagnoosi ja kartoitetaan sen kohde-elinvaikutukset, on esitetty taulukossa 2. Koska PTH lisää kalsiumin vapautumista luustosta ja siten osteoporoosia, luun kunto tutkitaan tiheysmittauksella. Munuaisten toiminnan tarkemmassa selvityksessä voidaan käyttää Cockroft Gaultin kaavalla laskettua tai munuaispuhdistuman mittauksella määritettyä glomerulusfiltraatiota. Cockroft-Gaultin kaava: Glomerulusten suodatusnopeus (ml/s) = (1,22 x (140 ikä) x paino) / (S-krea µmol/l) x 60). Saatu luku kerrotaan 0,85:llä, kun potilas on nainen. Viitearvot on esitetty taulukossa 3. Litiumin käyttö voi suurentaa PTH-pitoisuutta. Tämä selviää anamneesista. Tärkeää on erottaa PHPT FHH:sta. Jälkimmäinen on hyvänlaatuinen häiriö, joka johtuu kalsiumia aistivan reseptorin mutaatiosta. Lisäkilpirauhasten kyky aistia seerumin kalsiumia on heikentynyt, ja vasta epätavallisen suuri kalsiumpitoisuus aktivoi reseptorin. FHH:ssa parathormonipitoisuus on viitealueen ylärajalla tai lievästi sen yläpuolella ja kalsiumin erittyminen virtsaan on tyypillisesti vähäistä. Noin 50 %:lta lähisukulaisista löytyy sama tauti. Jos tiedetään, että potilaalta on aiemmin mitattu normaali seerumin kalsiumpitoisuus, on FHH:n mahdollisuus käytännössä suljettu pois. Diagnoosi tehdään laskemalla kalsiumin ja kreatiniinin puhdistumien suhde ja sukuanamneesia hyödyntäen. Tulevaisuudessa geenitesti ehkä auttaa diagnostiikassa. Hyperkalsemia on elinikäinen ja oireeton eikä FHH:ta tarvitse hoitaa. Näitä potilaita diagnosoidaan hyperkalsemian selvittelyissä melko usein. Diagnoosi on hyvä tehdä ajoissa, jotta turhalta kaulaleikkaukselta vältytään. Nykyään esiintyy myös tapauksia, joissa todetaan normokalseeminen primaarinen hyperparatyreoosi. PTH on määritetty jostain syys Taulukko 3. Cockroft Gaultin kaavalla lasketun glomerulusten suodatusnopeuden viitearvot. Suodatusnopeus (ml/s) Naiset < 30 v 1, v 1, v 1, v 1, v 1,1 > 70 v 1,0 Miehet < 30 v 1, v 1, v 1, v 1, v 1,1 > 70 v 1,0 674 T. Pekkarinen

3 tä, esimerkiksi menopaussin ohittaneen naisen luuston kuntoa selvitettäessä. Kun PTH-arvo on suurentunut normokalseemisella potilaalla, erotusdiagnostiikassa mietitään ensin sekundaarisen hyperparatyreoosin syitä, kuten D-vitamiinin puutosta, munuaissairauksia ja hyperkalsiurian eri muotoja. D-vitamiinin puutos stimuloi parathormonin eritystä. Yleensä eritys stimuloituu, kun seerumin 25-OH-D-vitamiinin pitoisuus on alle nmol/l. Raja on kuitenkin yksilöllinen ja eritys voi stimuloitua tätä suuremmillakin D-vitamiininpitoisuuksilla. Normokalseemisessa primaarisessa hyperparatyreoosissa kalsiumpitoisuus on yleensä viitealueen ylärajalla ja D- vitamiinin puutoksessa taas alarajalla. D-vitamiinin puutteen korjaamisella todetaan PTH:n käyttäytyminen epäselvissä tapauksissa. D-vitamiinin puute ja primaarinen hyperparatyreoosi esiintyvät usein myös samanaikaisesti. Taudinkuva PHPT-potilaan vointi saattaa vaihdella täydestä oireettomuudesta monimuotoisiin ongelmiin. Tyypilliset oireet ja löydökset tulevat luustosta ja munuaisista (kuva). Epäspesifisinä yleisoireina esiintyy kognitiivisia oireita, väsymystä ja heikkoutta. Iäkkäillä ilmenee yleistä selviytymisen ja muistin heikkenemistä, jonka erottaminen normaalista ikääntymismuutoksesta on vaikeaa. Luumuutokset. Vaikka luumuutoksia esiintyy PHPT:ssä hyvin paljon, röntgenkuvauksessa löydetään vain harvoin luuresorptioita tai osteoklastoomia. Luubiopsioiden histomorfometriatutkimuksissa nähdään luunkuoren ohentumista, hohkaluun rakenteen säilyminen ja luun vilkastunut uusiutuminen. Luun tiheysmittauksissa todetaan parathormonin katabolinen vaikutus kortikaalisen luun alueella eli tyypillisimmillään värttinäluun distaalisen osan tiheys pienenee. Nikamien hohkaluun tiheys näyttää pienentyvän vain vähän. Reisiluun kaulan alue, joka koostuu sekä kortikaalisesta että hohkaluusta, harventuu jonkin verran. Muutokset eivät kuitenkaan aina etene näin, vaan osalla potilaista todetaan diagnoosin aikaan lannerangan osteopenia (Silverberg ym. 1996). Luutaudin luonnollinen kulku Primaarinen hyperparatyreoosi vaihtelee. Yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa luuntiheys pieneni 12 %:lla potilaista 10 seurantavuoden aikana merkitsevästi. Lisäkilpirauhasleikkauksen jälkeisinä vuosina luuntiheys kasvaa jopa % reisiluun kaulassa ja lanneselässä. PHPT-potilaiden luunmurtumista on ristiriitaisia tietoja. Ranne- ja nikamamurtumien lisääntynyt riski saattaa liittyä PHPT:hen. Ei tiedetä, onko murtumariski PHPT:ssä ja idiopaattisessa osteoporoosissa yhtä suuri samalla osteoporoosin tasoisella luuntiheydellä. Eteneviä tutkimuksia tarvittaisiin täsmällisemmän tiedon saamiseksi (Bilezikian ym. 2005). PHPT voi myös löytyä tutkittaessa osteoporoottisen murtuman sekundaarisia syitä. Murtumapotilaille ja vaikeaa osteoporoosia (T-score alle 3) sairastaville PHPT-leikkaus on todennäköisesti hyödyllinen ja suositeltava. Seurantapotilailla vaihtoehtona on luun hoitaminen bisfosfonaatilla. Munuaismuutokset. Yksittäisissä tapauksissa PHPT diagnosoidaan nykyään virtsatiekivien perusteella. Nämä potilaat ovat totunnaisesti kuuluneet leikkaushoidon piiriin. Merkittävää hyperkalsiuriaa (kalsiumin eritys virtsaan yli 400 mg eli 10 mmol vuorokaudessa) on arvioitu esiintyvän jopa 40 %:lla potilaista. Kalsiurian aste ei näytä ennustavan munuaiskivien riskiä potilailla, joilla ei ole aiemmin ollut virtsatiekiviä. Nefrokalsinoosin ja munuaisten vajaatoiminnan kehittymisen riski on kuitenkin olemassa, ja tämän takia merkittävä hyperkalsiuria on leikkauksen aihe PHPT-potilaalla. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa hyperkalsiuria lisääntyi merkittäväksi kymmenen vuoden seurannassa 15 %:lla potilaista ja PHPT-leikkaus oli tarpeen niille potilaille. Neurologiset ja kognitiiviset oireet. Heikkous ja väsyvyys ovat usein esille tulevia epäspesifisiä oireita PHPT:ssä. Kognitiiviset oireet ja toimintojen heikkeneminen voivat liittyä muutoin vähäoireiseen tautiin. Viime vuosina PHPT-potilaiden kognitiivisten oireiden tutkiminen on lisääntynyt. Käytössä on ollut useita eri mittareita. Löydösten vertailua ja tulkintaa hankaloittavat paljolti menetelmälliset ongelmat. Raon ym. (2004) tutkimuksessa 53 vähä 675

4 Lisäkilpirauhanen Plasman pieni kalsium pitoisuus stimuloi parathormonin (PTH) eritystä PTH Munuainen 1α-hydroksylaasi Kalsiumin reabsorptio Fosfaatin reabsorptio Inaktiivinen D-vitamiini Aktiivinen D-vitamiini Suoli Luusto Luuston resorptio (kalsiumin ja fosfaatin vapautuminen) Kalsiumin absorptio Fosfaatin absorptio Kalsium Fosfaatti Veri Kalsium Fosfaatti Kuva. Yksinkertaistettu kaavio parathormonin vaikutuksista elimistössä. Terveellä henkilöllä plasman pieni kalsiumpitoisuus stimuloi parathormonin eritystä. Primaarisessa hyperparatyreoosissa (PHPT) lisäkilpirauhanen tuottaa plasman kalsiumpitoisuuteen nähden liikaa parathormonia. Munuaisten lisääntyneestä reabsorptiosta huolimatta kalsiumin eritys virtsaan voi olla lisääntynyt, koska siihen vaikuttaa myös glomerulussuodoksen kokonaiskalsiumpitoisuus, joka PHPT:ssa on lisääntynyt. oireista PHPT-potilasta satunnaistettiin joko leikkaukseen tai seurantaan. Terveyteen liittyvää elämänlaatua kartoitettiin SF-36-kyselyllä. Leikatuilla elämänlaatu oli tilastollisesti parempi kuin seurantapotilailla kahdella osa-alueella kahdeksasta, nimittäin sosiaalisessa toimintakyvyssä ja psyykkisissä toiminnoissa. Eron syynä oli ennemminkin seurantapotilaiden elämänlaadun heikkeneminen kuin leikattujen elämänlaadun parantuminen 2 3 seurantavuoden aikana. Psyykkistä oireilua mitattiin SCL-90-kyselyllä. Kahdella osa-alueella yhdeksästä (levottomuus ja fobiat) leikatut oireilivat merkitsevästi vähemmän kuin seurantapotilaat. Tulosten käytännön merkitystä on kuitenkin hyvin vaikea arvioida. Tutkijat totesivat, että leikkauksella saavutettuja pieniä hyötyjä ja näennäisesti oireettoman potilaan leikkausriskejä tulee punnita tarkkaan leikkauspäätöstä tehtäessä. Käytännön työssä subjektiivisesti koettu 676 T. Pekkarinen

5 neuropsykologisten ja kognitiivisten oireiden lisääntyminen puoltaa leikkausta. Osa potilaista kokee hyötyvänsä leikkaushoidosta. Ikääntyneille kannattaa tehdä laajempi sairauksien selvitys ennen leikkauspäätöstä. Neurologin tai geriatrin käynnistämissä muistitutkimuksissa löytyy ajoittain potilaita, joilla on hyperkalsemia ja joilta diagnosoidaan PHPT. Leikkaushoitoa kannattaa suosittaa näille potilaille, mutta muistin korjaantumista ei voi luvata (Sorva 2000). Sydän- ja verisuonitaudit. Kohonnut verenpaine, vasemman kammion hypertrofia, kalkkiumat ja rytmihäiriöt olivat aiemmin tavallisia löydöksiä hyperparatyreoosissa. Hyperkalsemian aste vaikuttaa näihin löydöksiin. Vanhoissa eurooppalaisissa tutkimuksissa todettiin lisääntynyt kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin hoitamattomassa vaikeassa PHPT:ssä, mutta myös leikkaushoidolla PHPT:stä parantuneiden kuolleisuus oli suurentunut terveisiin verrattuna. Hypertrofian korjaantumista tapahtui, mutta muut löydökset eivät ehkä kohentuneet leikkauksella. Nykyaikaisessa lievässä tautimuodossa muutokset eivät ole yhtä selviä. Viimeisimmässä yhdysvaltalaisessa konsensuskokouksessa vuodelta 2002 todetaan, ettei oireettomaan PHPT:hen liity merkittävästi kardiovaskulaarimuutoksia ja -kuolleisuutta (Bilezikian ym. 2002). Satunnaistettuja tutkimuksia kuitenkin kaivataan. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksissa lievempään hyperkalsemiaan ei ole todettu liittyneen lisääntynyttä kuolleisuutta, mutta monimuuttuja-analyysissä on tullut esiin tällainen yhteys suurimpiin kalsiumarvoihin. Meneillään oleva skandinaavinen tutkimus lievän PHPT:n leikkaushoidon hyödyistä toivottavasti antaa lisätietoa asiasta. Suolisto. Ulkustaudin ja pankreatiittien taustalta löytyi aiemmin keskimääräistä useammin PHPT. Nykyään kyseisiä yhteyksiä ei voida lievässä sporadisessa PHPT:ssa osoittaa, mutta tilanne on toinen perinnöllisessä MEN1-syndroomassa. Hoito Primaarinen hyperparatyreoosi Primaarisen hyperparatyreoosin ainoa parantava hoito on lisäkilpirauhasadenooman poisto. Leikkauksen onnistumisen todennäköisyys riippuu kirurgin kokemuksesta. Se on yleensä 95 % sporadisessa taudissa. Totunnaisesti tehdyn kaulan eksploraation korvaa yhä useammin täsmäkirurgia. Kun leikkauspäätös on tehty, tehdään teknetium-sestamibikartoitus adenooman paikantamiseksi. Kartan avulla löydetään tauti parhaimmillaan jopa 80 %:ssa tapauksista, ja tällöin leikkausaika lyhenee huomattavasti. Kaulan kaikukuvauksella tutkitaan kilpirauhasta ja kaulan tilannetta yleensä, mutta harvoin sillä löydetään lisäkilpirauhasadenooma. Lisäkilpirauhasethan sijaitsevat lähellä kilpirauhasen takapintaa. Yleensä niitä on neljä, joskus viisikin, ja ne voivat sijaita epätyypillisesti esimerkiksi kilpirauhasen tai kateenkorvan sisällä. Lisäkilpirauhasadenooma on normaalia lisäkilpirauhasta suurempi. Sen koko vaihtelee paljon, yleensä se on noin 0,5 5 g, kun taas normaalit lisäkilpirauhaset painavat alle 50 mg. Keitä ohjataan leikkaukseen? Viime vuosikymmeninä on annettu useita ohjeita siitä, mitkä hyperparatyreoosipotilaat tulisi ohjata leikkaukseen. Leikkauspäätökseen vaikuttavat hyperkalsemian aste ja se, onko elinvaikutuksia nähtävissä. Myös näennäisesti oireettomassa tapauksessa voi olla aihetta leikkaukseen. Yhdysvaltalaisen konsensuslausuman mukaan kaikki potilaat, joilla esiintyy oireita, on syytä leikata. Lisäksi oireettomilla leikkauksen aiheita ovat 1) hyperkalsemia, kun kalsiumarvo on 0,25 mmol/l yli viitealueen ylärajan, 2) merkittävä hyperkalsiuria (yli 10 mmol/vrk) tai munuaispuhdistuman pienentymä, joka on yli 30 % iän ja sukupuolen mukaisesta viitearvosta, 3) osteoporoosi eli T-score luuntiheysmittauksessa alle 2,5 missä tahansa mittauspisteessä ja 4) alle 50 vuoden ikä (Bilezikian ym. 2002). Vanhempiin ohjeisiin verrattuna Yhdysvalloissa suositellaan leikkausta nyt lievemmässä hyperkalsemiassa kuin aiemmin. Yhdysvaltalaisen konsensuslausuman mukaan %:lla potilaista tauti on lievä ja leikkauskriteerit eivät täyty ja näitä potilaita voidaan jäädä turvallisesti seuraamaan. Useimmilla seu 677

6 rantapotilailla PHPT ei etene kymmenen vuoden aikana. On arvioitu, että joka neljäs potilas täyttää leikkauskriteerit myöhemmin. Seurannassa olleista keskimäärin 4 %:lla hyperkalsemia on vaikeutunut merkittäväksi. Seurannassa oleville konsensuslausuma suosittaa seerumin kalsiumpitoisuuden määritystä kuuden kuukauden välein, luuntiheysmittausta vuoden välein ja kalsiurian seurantaa harvemmin. Suomessa leikkaushoidon kriteerit ilmeisesti vaihtelevat käytännössä melko paljon paikkakunnittain. Tuorein päivitys HYKS-piirissä sovellettavista leikkauskriteereistä on esitetty taulukossa 4. Esimerkiksi endokrinologian oppikirjassa (Välimäki ym. 2000) esitettyjä yhdysvaltalaiseen NIH:n suositukseen perustuvia leikkausaiheita on täsmennetty ja jonkin verran kiristetty mm. osteoporoosin ja munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen sekä neuropsykologisten oireiden osalta. Lisäksi raskaus on lisätty uutena aiheena. Hyperkalsemian vaikeusasteraja vastaa yhdysvaltalaista suositusta. Lievää tautia ei tarvitse leikata, jos kohde-elinvaurioita ei tule esiin. Leikkausaiheita ovat munuaiskivet, selvästi pienentynyt luuntiheys, osteoporoottinen murtuma, munuaisten vajaatoiminta ja neuropsykologinen muutos ilman muuta selittävää syytä. Työikäisten ohjaamista leikkaushoidon piiriin hyvissä ajoin puoltaa se käsitys, että nuorempien PHPT-potilaiden haitat taudista voivat olla suuremmat kuin iäkkäämpien, ja toisaalta näiden potilaiden seuranta useiden vuosikymmenien ajan on työlästä. Potilaita, joita ei ohjata leikkaukseen, seurataan taudin mahdollisen etenemisen takia. Haastavinta PHPT:n hoidossa lieneekin nykyään toimivan alueellisen seurannan järjestäminen. Seurannaksi suositellaan HYKS:n sairaanhoitoalueella seerumin kalsium- ja kreatiniinipitoisuuden tarkistamista 6 12 kuukauden välein, psykososiaalisen selviytymisen arviota ja vuorokausivirtsan kalsiumpitoisuuden mittausta vuosittain sekä luuntiheyden määrittämistä 3 5 vuoden välein. Taulukko 4. Leikkaushoidon aiheet HYKS-sairaanhoitoalueella vuonna 2006 (Välimäki ja Sane). Munuaiskivet Osteoporoottinen murtuma viime vuosina tai selvä osteoporoosi (T-score alle 3) lannerangassa, lonkassa (total hip) tai reisiluun kaulassa Selvä hyperkalsemia toistettujen määritysten mukaan (ionisoitunut kalsium yli 1,5 mmol/l tai albumiinikorjattu seerumin kalsium yli 2,90 mmol/l) Huomattava hyperkalsiuria (yli 10 mmol/vrk) Munuaisten vajaatoiminta, puhdistuma pienentynyt yli 30 % Cockroft Gaultin kaavan mukaan Selvä primaarinen hyperparatyreoosi ja nopeasti (1 2 vuodessa) kehittyneet tai pahentuneet neuropsykologiset oireet ilman muuta syytä Työikäinen oireeton potilas, jolla seerumin ionisoituneen kalsiumin pitoisuus toistetuissa määrityksissä yli 1,4 mmol/l Raskautta suunnitteleva naispotilas Elämäntavat Kalsiumin saannin rajoittamista ei suositella. Riittävästi maitotaloustuotteita käyttävillä (esimerkiksi 6 8 dl nestemäisiä maitotaloustuotteita tai 4 dl maitotuotteita ja juustoa) vuorokauden tarve 800 mg täyttyy eikä kalsiumlisää tarvita. Nykytiedon valossa D-vitamiinin vaikean puutoksen (alle 50 nmol/l) korjaaminen on turvallista lievässä PHPT:ssä (seerumin kalsiumpitoiy d i n a s i a t Primaarinen hyperparatyreoosi on avohoitopotilaan hyperkalsemian yleisin syy. Diagnoosin teon yhteydessä taudin haitat kartoitetaan. Leikkaus on primaarisen hyperparatyreoosin parantava hoito. Lievää primaarista hyperparatyreoosia ei tarvitse leikata, vaan seuranta riittää. 678 T. Pekkarinen

7 suus alle 3 mmol/l) (Grey ym. 2005). Greyn ym. aineistossa parathormonin pitoisuus ja seerumin AFOS-aktiivisuus pienenivät D-vitamiinipitoisuuden korjaantuessa. Seerumin kalsiumpitoisuus ei suurentunut mutta kahdella potilaalla 21:stä kalsiumineritys virtsaan lisääntyi yli turvallisena pidetyn määrän 10 mmol/vrk. Kirjallisuudessa suositellaan usein D-vitamiinin puutoksen korjaamista annoksin IU/vrk. HYKS-sairaanhoitoalueella suositellaan D-vitamiinilisää 400 IU/vrk, jos veren 25-OH-Dvitamiinipitoisuus on alle 40 nmol/l. Seerumin kalsiumpitoisuutta ja kalsiurian määrää on syytä seurata ainakin D-vitamiinihoidon alkuvaiheessa. Kuivuman estäminen, mm. tiatsididiureetin välttäminen ja pitkittyneen immobilisaation haitat on myös hyvä huomioida. Lääkehoito Tsoledronihappo (4 mg suoneen) ja runsas nesteytys korjaavat vaikean hyperkalsemian parissa päivässä. Vaikka hyperkalsemian syy on usein akuutissa tilanteessa epäselvä, tsoledronihappo korjaa hyperkalsemian syystä riippumatta. Oraaliset bisfosfonaatit estävät luun resorptiota (Matti Välimäki tässä numerossa). Niiden vaikutus hyperkalsemiaan on vähäinen. Alendronaatin on osoitettu kahden vuoden tutkimuksessa lisäävän luun tiheyttä ja vähentävän luun aineenvaihduntaa (Khan ym. 2004). Tämä hoito voi tulla kyseeseen PHPT-potilaille, joita ei leikata ja joiden luut tarvitsevat hoitoa. Menopaussin ohittaneilla PHPT-potilailla estrogeenihoito vähentää seerumin kalsiumia vaikuttamatta parathormonipitoisuuteen. Estrogeeni vaikuttaa luun resorptioon. Estrogeenihoitoon tiedetään liittyvän lukuisia terveysriskejä. Nykyään estrogeenia ei suositella PHPT:n hoidoksi potilailla, joilla ei ole muuten tarvetta estrogeenisubstituutioon. Estrogeenireseptorin muuntelija raloksifeeni vähensi seerumin kalsiumpitoisuutta ja luun aineenvaihdunnan merkkiaineita Rubinin ym. (2003) kahden kuukauden pituisessa tutkimuksessa. Muista vaikutuksista ei ole julkaistua tietoa. Kalsimimeetti sinakalseetti lisää lisäkilpirauhasen kalsiumia aistivan reseptorin herkkyyttä kalsiumille. Näin ekstrasellulaaritilassa kalsiuminaistimiskynnys laskee ja parathormonin eritys vähenee, ja tämä johtaa seerumin kalsiumpitoisuuden pienemiseen. Peacockin ym. (2005) tutkimuksessa 78 PHPT-potilasta satunnaistettiin käyttämään joko sinakalseettia tai lumetta. Alussa keskimääräinen kalsiumpitoisuus oli 2,68 mmol/l, ja 40 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana 73 % sinakalseettiryhmästä ja 5 % lumeryhmästä saavutti normokalsemian (p < 0,01). PTH:n pitoisuus pieneni lääkeryhmässä 7,6 % ja suureni lumeryhmässä 7,7 %. Luun aineenvaihdunnan merkkiaineet lisääntyivät, mutta luuntiheydessä ei havaittu muutosta. Toistaiseksi puuttuu näyttö sinakalseetin vaikutuksista murtumiin, munuaiskivien esiintymiseen, kognitiivisiin oireisiin ja valtimotautikomplikaatioihin PHPT-potilailla. Lääke on mielenkiintoinen PHPT:n hoitoa ajatellen. Sitä voisi ehkä olla hyötyä leikkausta odottaville oireisille PHPT-potilaille, leikkauksenjälkeisessä residiivissä ja niille oireisille potilaille, joita ei voi leikata. Suomessa sinakalseetin käyttöaiheita ovat loppuvaiheen munuaistautiin liittyvän sekundaarisen hyperparatyreoosin hoito dialyysipotilailla ja hyperkalsemian vähentäminen lisäkilpirauhassyöpää potevilla. Korkea hinta on toistaiseksi suurin este lääkkeen käytölle primaarisessa hyperparatyreoosissa. Lopuksi On hyvä, että nykyään PHPT diagnosoidaan useimmiten ennen vaikeaoireista vaihetta. Vastaanotolle tuleva oireeton potilas on yleensä yllättynyt hänellä todetusta taudista. Potilas ei tavallisesti halua leikkausta, eikä siihen usein ole tarvettakaan. Taudin haitat on syytä kartoittaa diagnoosin aikaan. Potilasta informoidaan taudista ja sen mahdollisista tulevista haitoista ja suunnitellaan seuranta. Primaarinen hyperparatyreoosi 679

8 Kirjallisuutta Bilezikian JP, Brandi ML, Rubin M, Silverberg SJ. Primary hyperparathyroidism: new concepts in clinical, densitometric and biochemical features. J Intern Med 2005;257;6 17. Bilezikian JP, Potts JT, Fuleihan E, ym. Summary statement from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspective for the 21st century. J Clin Endocrinol Metab 2002;87: Grey A, Lucas J, Horne A, Gamble G, Davidson JS, Reid IR. Vitamin D repletion in patients with primary hyperparathyroidism and coexistent vitamin D insufficiency. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Khan AA, Bilezikian JP, Kung AW, ym. Alendronate in primary hyperparathyroidism: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Kauppinen-Mäkelin R. Hyperkalsemia ja hyperparatyreoosi [päivitetty ]. Kirjassa: Lääkärin käsikirja Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, artikkeli: ykt Peacock M, Bilezikian JP, Klassen PS, Guo MD, Turner SA, Shoback D. Cinacalcet hydrochloride maintains long-term normocalcemia in patients with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Rao DS, Phillips ER, Divine GW, Talpos GB. Randomized controlled clinical trial of surgery versus no surgery in patients with mild asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Rubin MA, Lee KH, McMahon DJ, Silverberg SJ. Raloxifene lowers serum calcium and markers of bone turnover in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2003;88: Silverberg SJ, Locker FG, Bilezikian JP. Vertebral osteopenia: a new indication for surgery in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1996;81: Sorva A. Vasta-aihe se vasta aihe onkin miten hoidamme vanhuksen primaarista hyperparatyreoidismia? Duodecim 2000;116: Välimäki M. Primaarinen hyperparatyreoosi. Kirjassa: Välimäki M, Sane T, Dunkel L, toim. Endokrinologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2000, s TUULA PEKKARINEN, LT, vs. osastonylilääkäri HUS, Peijaksen sairaala Vantaa 680

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski

OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO. 18.11.2014 Anna-Mari Koski OSTEOPOROOSIN LÄÄKEHOITO 18.11.2014 Anna-Mari Koski Luennon rakenne 1. Osteoporoosilääkityksen indikaatiot 2. Lääkehoidon valinta 3. Lääkehoidon kesto Osteoporoosin kokonaisvaltainen hoito Kalsium D- vitamiini

Lisätiedot

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016

Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito. Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Osteoporoosin selvi-ely ja nykyhoito Reproduk6oendokrinologia- kurssi 12.2.2016 Sisätau6en ja endokrinologian erikoislääkäri LT, dosenc: Tampereen yliopisto Päätoimi: oyl, TAYS, sisätau6en vastuualue Osallistunut

Lisätiedot

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS

OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS OSTEOPOROOSIN KÄYPÄ HOITO SUOSITUS Olli Simonen 15.6.2017 Heinola KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEN TERVEYSPOLIITTISENA TAVOITTEENA: ON VÄHENTÄÄ MURTUMIEN ILMAANTUVUUTTA JA MÄÄRÄÄ JA SITEN EDISTÄÄ YKSITTÄISEN IHMISEN

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Äidin ja tyttären pulmallinen hyperkalsemia

Äidin ja tyttären pulmallinen hyperkalsemia Kliinis-patologinen kokousselostus Anna-Mari Koski ja Matti Välimäki Äidin ja tyttären pulmallinen hyperkalsemia Tämän kliinis-patologisen kokouksen aiheena on kahden potilaan äidin ja tyttären perinnöllinen

Lisätiedot

LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA

LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA Tuula Nurminen LISÄKILPIRAUHASEN LIIKATOIMINTA Kirjallinen potilasohje Sosiaali- ja terveysala 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tuula Nurminen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN?

IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? IÄKKÄÄN OSTEOPOROOSIN HOITO MITÄ, KENELLE JA KUINKA PITKÄÄN? Lassi Nelimarkka, LT Kliininen opettaja Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Turun yliopisto, kliininen laitos, sisätautioppi VSSHP,

Lisätiedot

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden

Lääkehoidon tuloksellisuutta arvioidaan luun tiheysmittausten perusteella ja väestötasolla komplikaatioiden Ajankohtaista Toimitus Osteoporoosi Periaatteet Osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy (reisiluu, ranne, olkavarsi ja nikamat). Hoidosta hyötyvät eniten potilaat, joilla on jo ollut

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D 500 mg/400 IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FORSTEO 20 mikrogrammaa/80 mikrolitraa, injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annos sisältää 20 mikrogrammaa teriparatidia. Yksi

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. D-vitamiinin puutteen ehkäisy ja hoito sekä kalsiumin lisääntynyt tarve.

VALMISTEYHTEENVETO. D-vitamiinin puutteen ehkäisy ja hoito sekä kalsiumin lisääntynyt tarve. VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI D-Calsor tabletti 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää kalsiumvetyfosfaattidihydraattia 400 mg vastaten kalsiumia 93 mg/tabletti, kolekalsiferolikonsentraattijauhetta

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014

Tavoite. AKuusinen 18.11.2014 Tavoite Luoda yhtenäiset käytännöt osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa varten valtakunnallisesti Käypä hoito- suosituksen mukaan, jonka päivitys valmistunut 2014, alkuperäinen laadittiin v. 2000. Tavoitteena

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.

LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9. LUUN MINERAALIMITTAUKSEN TULKINTA ARJA UUSITALO, DOSENTTI, M.A. PROFESSORI, OYL, KLIININEN FYSIOLOGIA JA ISOTOOPPILÄÄKETIEDE 30.9.2015 KOODIT NK6PA Luun tiheysmittaus, 1 kohde ilman lausuntoa, Pt-LuuTih1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 118.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 118. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D mite 500 mg/200 IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos potilaalla on D-vitamiinin puutoksen riski, spesifisen osteoporoosihoidon lisäksi on harkittava kalsiumlisää.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos potilaalla on D-vitamiinin puutoksen riski, spesifisen osteoporoosihoidon lisäksi on harkittava kalsiumlisää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Divisun 800 IU tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kolekalsiferolia (D 3 -vitamiinia) 800 IU (vastaten 20 mikrog D 3 -vitamiinia).

Lisätiedot

PTH -määrityksen ongelmat

PTH -määrityksen ongelmat PTH -määrityksen ongelmat Helene Markkanen, kliin.kemian erik.lääk. 9.2.2012 Parathormonin määrityksen ongelma Menetelmien välillä: - korrelaatiot hyvät - tasoerot Kirjallisuudessa esitettyjen viitearvojen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten 25.2.2016, Versio V3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Paminject 3 mg/ml, infuusiokonsentraatti,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pyöreä, valkoinen, päällystämätön ja kupera tabletti, jossa voi olla pieniä täpliä.

VALMISTEYHTEENVETO. Pyöreä, valkoinen, päällystämätön ja kupera tabletti, jossa voi olla pieniä täpliä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcichew D 3 Forte minttu 500 mg/10 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015

Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Sh, reuma- ja luustohoitaja Anne Kosonen Lahden kaupunki 19.5.2015 Taustaa Lahti n. 100 000 asukasta Lahden kaupunki: Pääterveysasema/ vaativa perusterveydenhoito, väestöpohja n. 10 000 sekä Itäinen lähiklinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kalvopäällysteinen tabletti. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R104.

VALMISTEYHTEENVETO. Kalvopäällysteinen tabletti. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R104. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recikalc-D 500 mg/400 IU kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten

Lisätiedot

Osteoporoosin lääkehoito

Osteoporoosin lääkehoito 47. Osteoporoosin lääkehoito Osteoporoosin lääkehoito Luu on metabolisesti aktiivinen kudos, joka muodostuu orgaanisesta aineksesta (kollageeni, mukopolysakkaridit ja mukoproteiinit) sekä mineraaleista.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500 mg:aa kalsiumia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 500 mg:n purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa 500

Lisätiedot

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT

Osteoporoosi ja murtumariski. Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi ja murtumariski Olli Impivaara, dosentti, LKT Osteoporoosi Luuston sairaus, jolle on ominaista pieni luumassa (tiheys) ja luukudoksen rakenteen rappeutuminen sekä näistä johtuva luun lujuuden

Lisätiedot

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010

HIV, antiretroviraaliset lääkkeet. Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV, antiretroviraaliset lääkkeet ja luusto Matti Ristola HIV-koulutus, Biomedicum 4.2.2010 HIV ja luusto Osteopenia ja osteoporoosi D-vitamiini Aseptinen luunekroosi Osteoporoosille altistavia tekijöitä

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 104. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D 500 mg/400 IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia

Lisätiedot

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuusleikkausmillä indikaatiolla? LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuuden hoitomenetelmän valintaperusteet (Käypä hoito) Painoindeksi ja lisätekijät Perushoito (ryhmä) ENED 1) ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu annos vaihtelee potilaan käyttöaiheen mukaan alla olevan taulukon mukaisesti: Vastaa µg:aa kolekalsiferolia/pv

VALMISTEYHTEENVETO. Suositeltu annos vaihtelee potilaan käyttöaiheen mukaan alla olevan taulukon mukaisesti: Vastaa µg:aa kolekalsiferolia/pv 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Detremin 20 000 /ml tipat, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml liuosta (40 tippaa) sisältää 0,5 mg kolekalsiferolia, mikä vastaa 20 000 :ta D 3

Lisätiedot

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA

Osteoporoosi. Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Matti J. Välimäki AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Keskeistä n ehkäisyn ja hoidon tavoite on murtumien ehkäisy. n ehkäisyssä väestötasolla keskeistä on kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kalvopäällysteinen tabletti Valkoinen, ovaalin muotoinen tabletti, jossa on kaiverrus R150. Halkaisija 8,5 mm, pituus 19 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Kalvopäällysteinen tabletti Valkoinen, ovaalin muotoinen tabletti, jossa on kaiverrus R150. Halkaisija 8,5 mm, pituus 19 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää: Kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi

Käypä hoito -suositus. Osteoporoosi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 24.4.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia

Osteoporoosi. Käypä hoito -suositus. Kohderyhmät. Seulonta. Epidemiologia Käypä hoito -suositus Hoitosuositustyöryhmä Kohderyhmät Hoitosuositus on tarkoitettu sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Sen avulla pyritään parantamaan osteoporoosin diagnostiikkaa

Lisätiedot

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri

Näkökohtia osteoporoosista. Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Näkökohtia osteoporoosista Ville Bergroth LKT dosentti Sisä- ja reumatautien erikoislääkäri Osteoporoosin määritelmä Osteoporoosissa alttius pienienergiaisille murtumille on lisääntynyt luukudoksen mikrorakenteen

Lisätiedot

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa Tieteessä katsaus verkossa ensin Julkaistu 17.3.2015 www.laakarilehti.fi SUSANNA RAULIO HEINI HYVÄRINEN SUVI M. VIRTANEN Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa VERTAISARVIOITU D-vitamiinitilanteen

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 118.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti, kalvopäällysteinen. Tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia ja niissä on merkintä R 118. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D mite 500 mg/200 IU tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg kalsiumia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kalvopäällysteinen tabletti sisältää kalsiumkarbonaattia vastaten 500 mg

Lisätiedot

Asiakastiedote 26/2014

Asiakastiedote 26/2014 Arvoisa asiakas, Asiakastiedote Sivu 1/5 Muutoksia reniini- ja aldosteronimäärityksiin sekä uusi tutkimus Aldosteroni-reniini, suhde fp-reniini, konsentraatio fp-reninm ATK 22100 P -Reniini, konsentraatio

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Lisäkilpirauhasadenooman kirurginen hoito

Lisäkilpirauhasadenooman kirurginen hoito tieteessä Heikki Kiviniemi LKT, kirurgian dosentti OYS, kirurgian klinikka heikki.kiviniemi@ppshp.fi Eija Eloranta LL, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri OYS, medisiininen tulosalue Jyrki Mäkelä

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

NATPAR EU-RMP VERSION 2.5. Yleisen yhteenvedon osat. Tiivistelmä tautiepidemiologiasta

NATPAR EU-RMP VERSION 2.5. Yleisen yhteenvedon osat. Tiivistelmä tautiepidemiologiasta NATPAR EU-RMP VERSION 2.5 VI.2 VI.2.1 Yleisen yhteenvedon osat Tiivistelmä tautiepidemiologiasta Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta on harvinainen hormonisairaus, joka johtuu täysin puuttuvista tai hyvin

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sinafex 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. Sinafex 60 mg kalvopäällysteiset tabletit. Sinafex 90 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

Ilmeisen tärkeääkin hoitoa voi uhata posteriorisoituminen,

Ilmeisen tärkeääkin hoitoa voi uhata posteriorisoituminen, Näin hoidan Vasta-aihe se vasta aihe onkin miten hoidamme vanhuksen primaarista hyperparatyreoidismia? Antti Sorva Ilmeisen tärkeääkin hoitoa voi uhata posteriorisoituminen, jos näyttö hoidon vaikuttavuudesta

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.

PAKKAUSSELOSTE. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. PAKKAUSSELOSTE Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Mimpara 60 mg kalvopäällysteiset tabletit Mimpara 90 mg kalvopäällysteiset tabletit Sinakalseetti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'.

Suorakaiteen muotoinen, valkoinen tai vaalea tabletti, jonka toisella puolella on luun kuva ja toisella puolella merkintä '270'. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FOSAVANCE 70 mg/5600 IU tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 70 mg alendronihappoa natriumalendronaattitrihydraattina ja 140 mikrogrammaa (5600

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset ja iäkkäät 1 purutabletti 1-2 kertaa vuorokaudessa. Tabletti pureskellaan tai annetaan hitaasti liueta suussa.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset ja iäkkäät 1 purutabletti 1-2 kertaa vuorokaudessa. Tabletti pureskellaan tai annetaan hitaasti liueta suussa. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kalcipos-D 500 mg/400 IU purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää: Kalsiumia 500 mg (kalsiumkarbonaattina). Kolekalsiferolia

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

abbvie VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä

abbvie VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintymisestä Veren suuri parathormonipitoisuus viittaa sekundaariseen hyperparatyreoosiin. Kyseessä on kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

KIISTELTY D-VITAMIINI?

KIISTELTY D-VITAMIINI? KIISTELTY D-VITAMIINI? Apteekkari, FaT Risto Kanerva Humaliston Apteekki 10.3.2014 RISTO KANERVA Koulutus: proviisori 1987, farmasian tohtori 1998, Helsingin yliopisto Työkokemus: Humaliston apteekki,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml = noin 31 tippaa. Yksi tippa sisältää noin 2 mikrog ja 5 tippaa noin 10 mikrog D-vitamiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml = noin 31 tippaa. Yksi tippa sisältää noin 2 mikrog ja 5 tippaa noin 10 mikrog D-vitamiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Jekovit 2440 IU/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää 2440 IU (= 61 mikrog) ergokalsiferolia (D2-vitamiinia) Apuaine: etanoli.

Lisätiedot

Nuoren naisurheilijan ylikuormituksen erityispiirteitä Hannele Hohtari 23.10.2010 Ongelmia? Kuukautishäiriöt ja alipainoinen urheilija Rasitusmurtumat Naisurheilijoilla yleisiä, etenkin juoksijoilla Jos

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa

Osteoporoosin hoito tutkimuksen ja pitkän kokemuksen valossa kättä pidempää Matti J. Välimäki professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, tutkija HYKS, endokrinologian klinikka Lääkärikeskus Aava matti.valimaki@hus.fi Osteoporoosin hoito tutkimuksen

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan

Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan Kustannustehokas menetelmä osteoporoosin point-ofcare diagnostiikkaan 26.11.2013 Ossi Riekkinen, tj. Bone Index Oy Osteoporoosi Osteoporoosi = luukato sairaus Luun määrä vähenee ja luun rakenne heikkenee

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Calcichew D 3 appelsiini 500 mg/5 mikrog -purutabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi purutabletti sisältää kalsiumkarbonaattia määrän, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml = noin 28 tippaa. Yksi tippa sisältää noin 2 mikrog ja 5 tippaa noin 10 mikrog D-vitamiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml = noin 28 tippaa. Yksi tippa sisältää noin 2 mikrog ja 5 tippaa noin 10 mikrog D-vitamiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Devitol 2240 IU/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää ergokalsiferolia eli D 2 -vitamiinia 56 mikrog (2240 IU/ml). Apuaine,

Lisätiedot

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS

HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA. Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS HYPO- JA HYPERTYREOOSIN DIAGNOSTIIKKA KLIINIKON KANNALTA Pasi Nevalainen, ayl LT, sisätautien ja endokrinologian el TAYS TULKINTAAN VAIKUTTAA Kliininen tila: eu-, hypo- vai hypertyreoottinen Kilpirauhasen

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA Essi Skaffari, Helsingin yliopisto D-VITAMIINI D-vitamiinilla on keskeinen merkitys

Lisätiedot

Aineisto julkista yhteenvetoa varten

Aineisto julkista yhteenvetoa varten STADA Arzneimittel AG Sivu 1 / 7 VI.2 Aineisto julkista yhteenvetoa varten Paminject 3 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten VI.2.1 Katsaus sairauden epidemiologiaan Hyvää lääketurvatoimintatapaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tipat, liuos. Valmisteen kuvaus: kirkas tai hieman opalisoiva, väritön liuos, jolla alhainen viskositeetti.

VALMISTEYHTEENVETO. Tipat, liuos. Valmisteen kuvaus: kirkas tai hieman opalisoiva, väritön liuos, jolla alhainen viskositeetti. VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Etalpha 2 mikrog/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alfakalsidoli 2 mikrog/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg sinakalseettia (hydrokloridina). Apuaine,

Lisätiedot

Vaaleanvihreä soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä AMG ja toisella

Vaaleanvihreä soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä AMG ja toisella 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mimpara 30 mg kalvopäällysteiset tabletit. Mimpara 60 mg kalvopäällysteiset tabletit. Mimpara 90 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos.

Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka. Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosi ja osteoporoosin diagnostiikka Seppo Kivinen, LKT, prof. Synnytys- ja naistentautien erik.lääkäri,dos. Osteoporoosin Käypähoitosuositus 24.4.2014 Suosituksella pyritään parantamaan osteoporoosin

Lisätiedot

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008

Hypertension endokriiniset syyt. Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Hypertension endokriiniset syyt Leena Moilanen Sisätautien klinikka KYS Lääkärien kertausharjoitukset: Endokrinologia 5.12.2008 Sidonnaisuudet Leena Moilanen En omista lääke-, terveysteknologia- tai instrumenttiteollisuuden

Lisätiedot

(S-Ferrit) Kertoo elimistön rautavarastoista tarkemmin kuin pelkkä hemoglobiiniarvo.

(S-Ferrit) Kertoo elimistön rautavarastoista tarkemmin kuin pelkkä hemoglobiiniarvo. TUTKIMUSPAKETIT Tutkimuspaketti aktiiviliikkujalle 80,00 Aktiivisesti treenaavan on hyvä tietää, mitä elimistölle kuuluu. Aktiiviliikkujan tutkimuspaketissa on yhteensä 16 laboratoriotutkimusta. Tutkimukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 81,00 mg/ml, makrogoliglyserolihydroksistearaatti 120,00 mg/ml.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli 81,00 mg/ml, makrogoliglyserolihydroksistearaatti 120,00 mg/ml. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Jekovit D 3 2440 IU/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää 2440 IU kolekalsiferolia (D 3 -vitamiinia). Apuaineet, joiden

Lisätiedot