Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen, Reino Auvinen, Toni Mattila, Marita Kupiainen, Aune Sironen, Olli Aro, Marja Kilpeläinen, Marjukka Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Kallio, Vesa Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Seila, Heikki Wuorinen, Jarkko Puurunen, Maija Sokka, Irja Vehviläinen, Hannu Viialainen, Matti Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Löf, Christa Makkula, Hanna Huoviala, Tuula poistui klo 14:35 150käsittelyn aikana poistui klo 14: käsittelyn aikana poistui klo 14: käsittelyn aikana saapui klo 14: käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 123 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 126 Pöytäkirjantarkastajien valinta 127 liite 127 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 128 liite 128 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet 129 VERTAINEN-hanke (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 130 Tuotekehitysstudio Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 131 Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 132 Viva3 (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 133 MOT-Moniosaajat palveluammatissa, Mikkelin seutu (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet 134 Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Työmarkkinoiden toimivuus teeman hankkeet 135 Työyhteisöjen monimuotoisuus (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 136 Tiimityön haasteet ja niiden voittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 137 Kultturimentorointi kotoutumisen tukena (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hyvinvointiteeman hankkeet 138 Voimavuodet - Hyvinvoivat työyhteisöt (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 139 Voimavuodet - Sähköiset terveyspalvelut (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Matkailu- ja kulttuuriteeman hakkeet 140 Pattoin tilan kunnostus nähtävyydeksi (EAKR) - Hankkeesta voidaan tehdä rahoituspäätös sihteeristökäsittelyn jälkeen (tiedoksi merkittävä hanke) 141 Haapakosken ruukkikylän saneeraushanke (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 142 Haapakosken tehdasalueen saneeraushanke (EAKR) - Hankkeesta voidaan tehdä rahoituspäätös sihteeristökäsittelyn jälkeen (tiedoksi merkittävä hanke) Teemoihin kuulumattomat hankkeet 143 Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 144 Hiirolan alueen vesihuoltoverkosto (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 145 Suonteen rakennusvaihe 3 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 146 Jäppilän seudun vesihuolto vaihe 1 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 147 Toivolan vesihuollon II-rakennusvaihe (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 148 Helppanalan vesihuolto ja Heinälahti-Taaveli-alueen täydennysverkosto ja viemäri (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 149 Tavoite 1-ohjelman arviointi 150 Muut asiat 151 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen pl Hanna Makkula. Vesa Kallio Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Marja Aro.. Aune Kupiainen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 123 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 125 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 126 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Aro ja Aune Kupiainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 127 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin - Katsaus rakennerahasto-ohjelmien rahoitustilanteeseen - Muut ajankohtaiset asiat Liite 127a: maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma vuodelle b: TE-keskuksen yritysosaston myöntämät yritystuet vuosina Merkitään tiedoksi. Päätös Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi TE-keskuksen yritysosaston myöntämät yritystuet vuosina liitteen 127 b mukaisesti sekä muut ajankohtaiset ohjelma-asiat. Lisäksi yhteistyöryhmä päättää, että Etelä-Savossa siirrytään EAKR- sekä ESR-ohjelmien osalta jatkuvaan hakuun, jolloin hakijat voivat toimittaa hankehakemuksia rahoittajaviranomaisille ilman erillisiä määräaikoja. Ohjelman teemoittaisen toteuttamisen näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että kulloinkin painotetuista teemoista informoidaan hakijoita, jolloin myös määritellään hankehakemusten käsittelyaikataulu maakunnassa. Esittelijän muuttama päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 128 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat (Totsu) on laadittu alueilla vuosittain vuodesta 2003 alkaen, ja niitä koskevat neuvottelut maakuntien ja ministeriöiden välillä on järjestetty vuosina 2006 ja Totsu-menettelyä neuvotteluineen kehitetään edelleen erityisesti budjettivaikuttavuuden parantamiseksi. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Toteuttamissuunnitelmista ministeriöiden kanssa käytävien neuvottelujen organisoinnissa vuonna 2008 otetaan huomioon aikaisemmista neuvotteluista saatu palaute sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjaukset alueviranomaisten tulosneuvottelujen ja toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen yhdistämisestä. Neuvotteluprosessiin tulee vuoden aikana kuulumaan useita maakuntien ja ministeriöiden välisiä, erityyppisiä tapaamisia. Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulee vaikuttamaan kuluvan vuoden aikana myös hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston tavoitepäätöksessä linjattu aluekehittämisen ohjelmarakenteen yksinkertaistaminen. Parin seuraavan vuoden kuluessa toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulevat vaikuttamaan lisäksi valtion aluehallinnon uudistaminen sekä alueiden kehittämislain uudistaminen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu kolmesta osasta: maakuntaohjelman mukaiset toimenpiteet ja niiden toteuttaminen hallinnonaloittain vv , neuvotteluesitykset ministeriöille (enintään 2/maakunta) sekä maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle Uusiutuva Etelä-Savo prosessissa esiin tulevat uudet linjaukset otetaan mahdollisuuksien mukaan ennakoivasti huomioon totsu-valmistelussa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 Alustava valmisteluaikataulu: Maakuntahallitus: lähetekeskustelu vko 26 ja 32 Hallinnonalakohtaiset neuvottelut alueviranomaisten kanssa Maakuntahallitus: evästyskeskustelu käytyjen neuvottelujen pohjalta vko Seutukierros Maakuntahallitus: 1. luonnos vko 39 Kommentointikierros keskeisille yhteistyötahoille (sähköpostitse) Maakuntahallitus: 2. luonnos MYR-käsittelyä varten MYR hyväksyy MYAKin ja käsittelee totsun Maakuntahallitus hyväksyy totsun MYR sihteeristö osallistuu MYAK ja totsu sisältöjen valmisteluun koko prosessin ajan. Liite 128 TEM:n ohjeet maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimista varten Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 Osaamisteemaan hankkeet 129 VERTAINEN-hanke - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Kuvaus Tavoite Hankkeessa edistetään vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten työllistymistä ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Etelä-Savossa. Tulokset Projekti kehittää Etelä-Savon alueelle vertaisryhmätoimintamallin, jonka avulla vähemmistöryhmiin kuuluvat voivat tukea toisiaan työllistymisessä ja itselleen sopivan koulutuksen löytämisessä. Vertaisryhmätoiminnasta vähemmistöryhmien koulutukseen hakeutuminen ja työllistyminen lisääntyvät. Sisältö ja toimet Hankkeessa kartoitetaan vähemmistöryhmien ongelmia työelämään pääsemisessä. Hankkeessa käynnistetään vertaistukiryhmätoiminta, jossa osallistujia tuetaan löytämään itselleen sopiva koulutusala ja ammatti sekä laaditaan henkilökohtaiset työpolkusuunnitelmat. Hankkeen aikana osallistujat suorittavat perustaitoja ja erityisosaamista tukevia osatutkintoja. Lisäksi kehitetään virkamiestason yhteistyöverkosto, joka rakentaa vähemmistöryhmien työllistymistä tukevan tukiverkoston. Hankkeessa tuotetaan materiaalia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää vähemmistöjen työllistymisen parantamiseksi. Kohderyhmä Vähemmistöryhmät: maahanmuuttajat, romanit, kuulovammaiset sekä muut vammaiset, joilla on edellytyksiä selvitä työelämästä. Hanke suuntautuu ensisijaisesti vuotiaisiin nuoriin ja nuorille aikuisille, joille ei ole vielä rakennettu työelämäpolkua. Kumppanuus TE-keskus, Itä-Suomen lääninhallitus, Mikkelin ammattiopisto, Savoset, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Mikkelin työvoimatoimisto, Mikkelin kuurojen yhdistys ry. Pysyvät vaikutukset Vertaisryhmätoiminta jatkuu projektin päätyttyä vapaaehtoistoimintana olemassa olevien vähemmistöryhmien etuja ajavissa järjestöissä. Budjetin erittely Hankkeen suurin kustannuserä ovat henkilöstökustannukset, jotka kattavat noin 75 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset vähemmistöryhmien kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi ovat kannatettavia, mutta hanke pyrkii kattamaan liian erilaisia kohderyhmiä ollakseen toimiltaan toteuttamiskelpoinen. Myös hankkeen toimien tehokkuus on kyseenalaista, koska kohderyhmä on laaja. Hankkeen toteutusalue on suppea kattaen ainoastaan Mikkelin ja Ristiinan, joten hanketta ei voi tältäkään osin pitää kustannustehokkaana. Hankkeen kustannusarvio on erittäin suuri suhteessa siihen, että hakijana on yhdistys. Pitkäaikainen lisäarvo ja pysyvyys eivät toteudu, mikäli hankkeen jälkeen toteuttaminen jää täysin vapaaehtoistyön varaan. Hankkeen toimia ei ole avattu riittävästi hankehakemuksessa ja menetelmien kehittämisen osuus jää heikoksi, joten myöskään hankkeen tulokset eivät ole realistisia. Hankkeessa ei ole kumppanina koulutusorganisaatioita. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 130 Tuotekehitysstudio Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Hankkeen tavoitteena on kehittää monialainen tuotekehitysympäristö, joka tekee mahdolliseksi kohderyhmien edustajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisen. Tulokset Hankkeen tuloksena syntyy menetelmiä ja osaamista yritysten monialaiseen tuotekehitystoimintaan teolliseen muotoiluun ja materiaalitekniikkaan. Tuloksia ovat seuraavat. (1) Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan tuotekehitysprosessin malli hyödynnettäväksi yritysten tuotekehitystoiminnassa sekä muotoilun ja materiaalitekniikan koulutuksessa; malli koostuu neljästä vaiheesta: idea, konseptointi, mallinnus tai prototypointi ja testaus. (2) Vuorovaikutusmenetelmien ja -prosessien kehittämismoduulit, joista kootaan digitaalisen tuotekehityksen menetelmäpankki. (3) Tuotekehitysympäristö, joka koostuu koulutus-, yritysten henkilö-, laite- ja tilaresursseista. Hankkeessa luodaan joustava digitaalinen innovaatioympäristö, joka antaa mahdollisuudet tuotekehitykseen laajoissa verkostoissa vuorovaikutteisesti. Hankkeessa suoritetaan 12 ammattikorkeakoulun osatutkintoa. Sisältö ja toimet 1) Lähtöselvitykset ja kehittämisryhmät Projektihenkilöstö ja asiantuntijat määrittelevät yrityksittäin kehittämistarpeet ja tavoitteet. Laaditaan kirjalliset visiot, joissa kuvataan yrityksen tavoitetila pitkällä aikavälillä (10 v.) sekä tavoitetila projektissa. Lähtöselvitysten perusteella määritellään yrityksittäin ja pilottikohteittain asiantuntijoista ja opiskelijoista koostuvat kehittämisryhmät. 2) Kehittämissuunnitelmat ja kehittäminen Projektihenkilöstö ja kehittämisryhmät määrittelevät yrityksittäiset kehittämissuunnitelmat sekä toteuttavat yrityskohtaiset kehittämisprojektit. Kehittäminen voi kohdistua esimerkiksi yrityksen tuotekehityksen systematisointiin, uuden materiaalin käyttäjälähtöiseen tuotteistamiseen, olemassa olevan tuotteen edelleen kehittämiseen, uuden asiakkaan kanssa aloitettavan vuorovaikutusprosessin kehittämiseen tai henkilöstön tuotekehitysosaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen. 3) Mallin testaus, arviointi ja raportointi Kehittämisen perusteella määritellään tuotekehitystoiminnan malli, joka koostuu yleispätevästä prosessimallista sekä ideointiin, konseptointiin, mallinnukseen ja testaukseen liittyvistä menetelmämoduuleista. Mallia testataan simuloiduissa käyttäjätilanteissa ja -ympäristöissä. Testien tulokset raportoidaan ja määritellään mahdolliset kehittämistarpeet ja -toimet. Tulokset ristiinarvioidaan vertaamalla ja siirretään hyviä käytänteitä yritysverkostossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 Kohderyhmä Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Etelä-Savon alueen tuotantoyritykset ja yritysten henkilöstö sekä materiaalitekniikan ja teollisen muotoilun koulutus Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja Savonlinnan muotoiluyksikkö (opiskelijat, opettajat, henkilöstö). Projektin kohderyhmiä ovat myös yritysten ja tuotekehityksen niin kutsutut välittäjäorganisaatiot (teknologiayhtiöt, yrityspalvelut, kuntayhtymät), joiden osaamista kehitetään osaksi tuotekehitysstudion kokonaisuutta. Kumppanuus Aiesopimukset on tehty seuraavien kanssa: Mikkelin teknologiakeskus, Miktech Oy Savled/Disert Oy Controll expres Oy OPAmuurikka Oy Rihotec Oy OC system Oy Neuvotteluja käydään lisäksi Rejlers Oy:n, Suomen Viilutuote Oy:n, Bierkuhl Oy:n, Olavi Räsänen Oy:n, Savonlinnan seudun kuntayhtymän, Pieksämäen yrityspalvelujen, Sankar Men s Fashion Oy:n, Kwintet Leijona Oy:n ja Jocca Oy:n kanssa. Hankkeessa arvioidaan olevan mukana alkuvaiheessa 9 ja myöhemmin 15 yritystä. Ohjausryhmän kokoonpano: Miktech Oy, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Pieksämäen yrityspalvelut, Etelä-Savon TE-keskus/Tekes, Miset Oy, yritysten edustus (3 henkeä), Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu ja Kuopion Muotoiluakatemia. Hankkeessa osallistutaan yhteistyön rakentamiseen käytännön toiminnassa sekä osaamisen siirrossa läänin ammattikorkeakoulujen muotoilukoulutuksen kesken. Pysyvät vaikutukset Välillisesti projektin tulokset heijastuvat alueen yritystoimintaan sekä yritystoiminnan kehittämiseen. Projektin tuloksena syntyvä tuotekehitysstudion toimintamalli on oleellinen osa maakunnallista innovaatioympäristöä. Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset (kokoaikainen projektipäällikkö, osaaikaiset projektisihteeri ja kaksi asiantuntijaa) sekä palvelujen ostot Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoittamista ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hanke on ESRohjelman toimintalinjan 3 ja maakunnan painopisteiden mukainen. Hanke tukee OPM:n valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Hanke tukee hallitusohjelman elinkeinopolitiikan innovaatiopolitiikkaa. Materiaalitekniikka on nimetty Etelä-Savon kärkiosaamisalueeksi. Hankkeessa kehitetään alueellista innovaatiopotentiaalia luomalla tuotekehitysympäristö, johon verkottuvat hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja yritykset. Hankkeessa luodaan innovaatioverkosto, jossa kehitetään digitaalisen teknologian käyttöä tuotekehitysosaamisessa vuorovaikutteisesti. Mukaan tulevat yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet yhteistyöhön aiesopimuksin ja taloudellisesti. Mikkelin ammattikorkeakoululla on osaamista materiaalitekniikassa. Mikkelin ammattikorkeakoulu vahvistaa omaa ja alueen teollista muotoiluosaamista hankkeessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan muotoiluyksiköstä hankkeeseen osallistuu teollinen vaatesuunnittelu. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa kehitettävä menetelmäpankki tulisi olla Itä-Suomen laajuinen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 131 Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Kansallinen digitointikeskus Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Digitalian missiona on tehdä mahdolliseksi digitaalisen kirjaston syntyminen digitoimalla kansallisia aineistoja korkealaatuisesti ja kokonaistaloudellisesti. Digitalian on tarkoitus toimia tehokkaana, osaavana ja asiakaslähtöisenä kansallisena digitoinnin palvelukeskuksena. Ephemera-projekti antaa mahdollisuudet museoiden, arkistojen ja kirjastojen kulttuuriperinnön (pienpainatteiden ja vanhemman irtolehti-, esim. arkistoaineiston) massadigitointiin massatuotantotekniikkaa ja -prosesseja käyttäen. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa luoda Digitalian toiminnalle perustaa. Prosessien suunnittelu ja toimintojen kehittäminen muodostavat kokonaisuuden. Suunnitteluperiaatteena on skaalautuvuus eli laajennettavan, kokonaisvaltaisen toimintaympäristön rakentaminen. Prosessiympäristöä voidaan myöhemmin täydentää erillisin laitehankinnoin. Digitointia pyritään kehittämään mahdollisimman tehokkaaksi ja laadukkaaksi panostamalla prosessien sekä logistiikan sujuvaan toimintaan. Tulokset Tuloksena on massadigitointia tukeva pienpainatteiden ja vanhemman irtolehtiaineiston tuotantoprosessi, joka on mahdollisimman tehokas, automaattinen ja skaalautuva. Sisältö ja toimet - Eurooppalainen kärkitaso massadigitoinnissa ja jälkikäsittelyssä - Pilotointi testiympäristössä: fyysisen, analogisen aineiston muuntaminen digitaaliseen muotoon ja korvaavien tallenteiden tuottaminen - Digitaalisen korvaavan tallenteen prosessin luominen: metadatan suunnittelu ja integrointi - Asiakaskeskeisyys: lisäarvon tuottaminen digitaaliselle aineistolle kehittämällä metadatapoimintaa yhteistyössä - Pitkäaikaissäilytyksen ja käyttöönsaattamisen varmistaminen - Massatuotannon logistiikkaratkaisujen kehittäminen fyysisen materiaalin kuljetukseen, varastointiin ja palauttamiseen - Massadigitoinnin edellyttämän jälkikäsittelyohjelmiston logistiikkamodulin suunnittelu ja toteuttaminen - Palveluiden kaupallistamisen kehittäminen Kansallinen digitointikeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat hankkeen kestäessä kolme yhteistä työryhmää, joiden tehtävänä on yhteisesti kehittää valittuja osa-alueita. Ryhmät tekevät toimintasuunnitelman. Ryhmiin osallistuu tarpeen mukaan hankkeen henkilöstöä, organisaatioiden muuta henkilöstöä sekä ulkopuolisia organisaatioita ja asiantuntijoita. Kohderyhmä Digitalian digitoimia aineistoja voivat hyödyntää laajat käyttäjäryhmät: tutkijat, opiskelijat, julkaisijat, opetustoimi, viranomaiset, sukututkijat, sisällöntuottajat, erilaiset innovaatioiden hyödyntäjät, harrastajat sekä suuri yleisö. Muistiorganisaatiot (Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Åbo Akademis Bibliotek, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 Litteratursällskapet i Finland) sekä ekam-yhteisö (kirjastot, arkistot, museot) ja kirjastojen digitointiohjelman jäsenkirjastot eri kirjastosektoreilta ovat projektin kohderyhmänä. Kumppanuus Hankkeen toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ViVa3-hankkeen kanssa (yhteinen johtoryhmä ja kolme projektiryhmää). Lisäksi mukana ovat Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto, joiden kanssa on tehty Digitalian liiketoimintasuunnitelma, Mikkelin teknologiakeskus, Mikkelin kaupunki. Pysyvät vaikutukset Aineistojen digitointi tuottaa muistiorganisaatioille hyötyä esimerkiksi asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksista seuraavana työajan säästönä. Myös aineistojen säilymisen paraneminen sekä tilasäästöt ovat keskeisiä digitoinnin hyötyjä muistiorganisaatioiden näkökulmasta. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti maaliskuussa 2008 toteaa, että Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminta vakinaistetaan. Keskuksen toiminnan vahvistamista ja laajentamista tukevat myös mm. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia (2006), valtioneuvoston periaatepäätös (06/2007) kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina sekä Kansalliskirjaston strategia. Opetusministeriön infrastruktuurityöryhmän (2007) mukaan digitointi tulee ottaa huomioon tärkeänä osana kehityksessä, jonka avulla erilaiset tietokannat ja kokoelmat tulevat olemaan tutkijoiden ja kansalaisten vapaassa käytössä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke on ESR:n toimintalinja 3:n sekä maakunnan painotusten mukaista. Digitaalinen arkistointi on yksi maakunnan määrittelemistä avaintoiminta-aloista. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportissa todetaan, että Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminta Mikkelissä vakinaistetaan. Keskuksen vahvistamista ja laajentamista tukevat myös mm. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, valtioneuvoston periaatepäätös (06/2007) kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina sekä Kansalliskirjaston strategia. Opetusministeriön infrastruktuurityöryhmän (2007) mukaan digitointi tulee ottaa huomioon tärkeänä osana kehityksessä, jonka avulla erilaiset tietokannat ja kokoelmat tulevat olemaan tutkijoiden ja kansalaisten vapaassa käytössä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 Keväällä 2007 on laadittu Mikkelin seudun aluekeskusohjelman rahoituksella Mikkelin teknologiakeskuksen ja kansallisten muistiorganisaatioiden yhteistyössä (Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja Museovirasto) Digitalian liiketoimintasuunnitelma. Hankkeen toiminta on Digitalian liiketoimintasuunnitelman mukaista. Hankkeen toimet ovat realistisia ja konkreettisia ja ne ovat suhteessa kustannusarvioon. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 132 Viva3 - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija astuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Tavoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektin tavoitteena on kehittää digitoinnin prosesseja alan osaamisen vahvistamiseksi ja palvelutuotantoa mahdolliseksi tekeviä kustannustehokkaita toimintamalleja. Tulokset Tuloksena on Olavinlinnan 3D-malli suunnittelu- ja esittelykäyttöön ja Olavinlinnaa koskevien aineistojen sähköinen säilyttäminen palveluna ja tähän liittyvä palvelukonsepti. Tuloksena on korkea osaamistaso 3D-mallinnusten tuottamisessa ja soveltamisessa sekä kustannustehokas malli videoiden ja filmiaineistojen digitointiin. Tärkeimmät aineistonhaltijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat liikkuvan kuvan aineistojen laajaan digitointiin. Tuloksena ovat uudet koulutussisällöt: 3D-mallien hyödyntäminen käyttöliittyminä ja 3D-mallit internetissä, pelialustojen hyödyntäminen 3D-mallien sovelluksissa esittelykäyttöön, liikkuvan kuvan digitoinnin koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussisällöt. Sisältö ja toimet Hankkeessa suunnitellaan, tutkitaan ja testataan menetelmät maisemien, rakennusten ja esineiden 3D-mallinnusta varten, mitkä pilotoidaan ja minkä tueksi suunnitellaan koulutus. Projektissa selvitetään 3D-mallinnuksen ja virtualisoinnin tarpeita, kehitetään kustannustehokasta digitointiprosessia nostetaan MAMK:n 3D-mallinnusosaamista kouluttautumalla ja asiantuntijuutta hankkimalla sekä suunnitellaan 3D-aineiston tallennus- ja aineistonhallintaratkaisuja. Lisäksi projektissa tutkitaan liikkuvan teollisen mittakaavan digitoinnin menetelmiä ja tekniikoita, tehdään jatkotutkimusta metatietostandardeista, tallennusformaateista ja jakelu- tai esikatseluformaateista, kehitetään liiketoimintamalleja, kehitetään opetussuunnitelmia, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusta sekä luodaan uusia koulutustuotteita. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat liikkuvaa kuvaa sisältävän kulttuurin tuottajat, levittäjät ja säilyttäjät Suomessa sekä pohjoisessa ja itäisessä Euroopassa; MAMK:n henkilökunta ja opiskelijat, Yle, muut AVarkistoa tarvitsevat sekä 3D-mallinnuksessa ensisijaisesti museoalan toimijat, mutta myös matkailuja media-alat. Kumppanuus Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA), SATU ry., Yle, MTV3 Pysyvät vaikutukset Hanke edistää tietoyhteiskuntakehitystä, tuottaa uutta palveluliiketoimintaa ja osaamista sekä parantaa aineistojen saatavuutta tietoverkkojen kautta ja siten niiden käytettävyyttä. Budjetin erittely Suurimman kustannuserän hankkeen kokonaiskustannusarviosta muodostavat henkilöstökustannukset Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke on ESR:n toimintalinja 3:n ja maakunnan painotusten mukaista. Digitaalinen arkistointi on linjattu yhdeksi maakunnan avain- ja kasvualoista, sen tärkeimpiä toimijoita ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston kansalliskirjasto. Hankkeessa syvennetään MAMK:n osaamista digitaalisen arkistoinnin osaajana erityisesti 3D-prosesseissa. Hanke tuottaa myös tietoa digitaalisen arkistoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toteuttamisen tueksi. Ephemera- ja ViVa3-hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä ja niillä on yhteinen johtoryhmä sekä kolme projektiryhmää digitaalisen arkistoinnin eri aihealueilta. Hankkeiden toimet tukevat Mikkelin asemaa digitaalisen arkistoinnin keskittymänä. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 133 MOT-Moniosaajat palveluammatissa, Mikkelin seutu - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Projektin tavoitteena on rakentaa ratkaisuja kiinto- ja puhtausalan työn rakennemuutokseen ja yritysten tarpeeseen ja saada alalle ammattitaitoisia monipalveluosaajia. Tulokset Oppilaitoksen ja työelämän verkostoitumisella toimitilapalveluiden opetukseen saadaan työelämälähtöisiä projekteja ja käytänteitä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen koulutusohjelmien opetusyhteistyö laajenee, mikä lisää alan työtehtävien monipuolistumista ja parantaa työvoiman saatavuutta. Oikea tieto monipuolisesta palvelutyöstä kasvattaa alan vetovoimaa. Projektissa syntyy alueellinen ja valtakunnallinen verkosto, joka on osa koko kiinteistöklusteria ja toimii yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sisältö ja toimet Opettajat ja toimialan työelämän edustajat suunnittelevat yhteistyössä oppimisympäristöjä ja rakentavat yksilöllisiä oppimispolkuja. Opettajien työelämäjaksoja laajennetaan työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamismuodoksi pienyrityksissä. Järjestetään alueellisia koulutus-, rekry- ja messutapahtumia alan vetovoimaisuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. Toimialalle luodaan alueellinen työelämän, järjestöjen ja oppilaitosten pysyvä yhteistyöverkosto sekä osallistutaan valtakunnallisen toimijaverkoston rakentamiseen. Kohderyhmä Etelä-Savon ammattiopiston toimialueella toimivat yritykset ja julkishallinnon työpaikat, perusopetuksen opinto-ohjaajat ja työvoimahallinnon ohjaajat sekä työvoimaneuvojat, työperäistä maahanmuuttoa organisoivat ja maahanmuuttajat, alalle hakeutuvat nuoret, aikuiset ja maahanmuuttajat, opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat Kumppanuus Etelä-Savon ammattiopiston toimialueella toimivat kiinteistöpalvelualan ja puhtauspalvelualan yritykset sekä kiinteistöjä omistavat ja ylläpitävät organisaatiot: Suur-Savon Siivous Oy, Savon Talohoito STH Oy, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä, Ristiinan kunta, ISS Palvelut, SOL Palvelut OY, Lassila & Tikanoja Pysyvät vaikutukset Tuotetaan pysyvä alueellinen toimintatapa. Hankkeen tuloksena alan opetuksen työelämävastaavuus paranee ja koulutus ohjelmiin hakeudutaan innokkaammin. Budjetin erittely Suurin kustannuserä projektissa ovat henkilöstökulut, jotka muodostavat noin ¾:n projektin kokonaiskustannusarviosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hanke on ESRohjelman mukainen ja sillä on yhteys valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin, mutta hanke ei painota maakunnan painotuksia eikä siksi sisälly ensisijaisesti rahoitettaviin hankkeisiin. Hankkeen toimia ei ole riittävästi eritelty, joten niiden toteuttamiskelpoisuutta suhteessa kustannusarvioon on vaikea arvioida. Hanke on myös kohderyhmältään hajanainen. Osan hankkeen toimista voidaan katsoa kuuluvaksi oppilaitoksen normaaliin toimintaan. Hankkeen toiminnassa pääpaino tulisi olla yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hankkeen kustannusarvio on suuri suhteessa hakemuksessa esitettyihin tuloksiin. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 Yrittäjyysteema 134 Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Polstop Oy TE-keskus ESR 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kuvaus Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille Projektin tavoitteena on rakentaa laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja vastuullisuusjärjestelmä kohteena oleviin Etelä-Savon alueen pk-yrityksiin. Päämääränä on tukea alueen pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä em. asioiden tiedostamisen välittymistä kohdeyrityksissä ja pitkällä tähtäimellä k.o. asioden kohoamista yritysten kilpailuvalteiksi. Tavoitteena on luoda laatu-, ympäristö-, turvallisuus ja vastuullisuusjärjestelmiä kehittäville yrityksille verkosto; tehostaa kohdealueen yritysten keskinäistä yritys- ja laatukulttuuria sekä luoda kehitettävien järjestelmien kautta jatkuvuutta tehokkaille toimille kohdeyrityksissä sekä parempaa muutoksenhallintaa. Ympäristö- ja laatukriteerit yhdenmukaistuvat yrityksissä ja niiden kilpailukyky ja toiminta tehostuu. Tuloksena on kohonnut yrityskuuva ja myös parempi henkilöstön työssä jaksaminen ja motivaatio. Kehittämistyön puitteissa luodaan yhteistyöverkosto laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, ja vastuullisuusasioissa. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Myös asiakastyytyväisyys paranee. Konsulttiyritys Polstop Oy rakentaa osallistuville yrityksille valmiit ISO-standardien vaatimukset täyttävät laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, ja yhteiskuntavastuujärjestelmät. Tämän jälkeen yritykset voivat halutessaan sertifioida järjestelmänsä. Sertifiointi kohentaa yrityskuvaa ja heijastuu viimekädessä myös toimintaympäristöön ja aikaansaa myös omaa ympäristöään tiedostavampia työntekijöitä. Kehittämisprojektin tuloksena syntyneet toimintajärjestelmät huomioivat ympäristönäkökohdat yritysten kaikessa toiminnassa. Järjestelmän liittyessä kiinteäksi osaksi yritysten toimintaa, saavutetaan merkittäviä ympäristönsuojelullisia ja energiaa säästäviä hyötyjä yritysten liiketoiminnassa. Hyötyjä saadaan myös jätteiden lajittelun ja hyötykäytön sekä raaka-aineiden ja materiaalien valinnan ja tuotteiden kierrätettävyyden myötä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:05 12:05 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 4.4.2008 MAAKUNTAOHJELMIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN VUONNA 2008 1. Yleistä Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat on laadittu alueilla

Lisätiedot

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

LAMPPU kumppanuushanke Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry LAMPPU kumppanuushanke 2012-2015 Pieksämäen Omaishoitajat ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TAUSTA JA TARVE Työssäkäyvät omaishoitajat antavat kaksinkertaisen panoksen yhteiskunnalle Läheisensä

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta

Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Ajankohtaista ESR-ohjelmasta Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus ESR toimintaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET

MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET MAAHANMUUTON ESR-PROJEKTIEN TUKIRAKENTEET Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 Paula Kuusipalo Tapani Kojonsaari 20.3.2009 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN KEHITTÄMISOHJELMAT Ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 28.11.2016 Kokousaika 24.11.2016 kello 13:00 15:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot