Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen, Reino Auvinen, Toni Mattila, Marita Kupiainen, Aune Sironen, Olli Aro, Marja Kilpeläinen, Marjukka Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Kallio, Vesa Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Seila, Heikki Wuorinen, Jarkko Puurunen, Maija Sokka, Irja Vehviläinen, Hannu Viialainen, Matti Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Löf, Christa Makkula, Hanna Huoviala, Tuula poistui klo 14:35 150käsittelyn aikana poistui klo 14: käsittelyn aikana poistui klo 14: käsittelyn aikana saapui klo 14: käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 123 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 126 Pöytäkirjantarkastajien valinta 127 liite 127 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 128 liite 128 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet 129 VERTAINEN-hanke (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 130 Tuotekehitysstudio Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 131 Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 132 Viva3 (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 133 MOT-Moniosaajat palveluammatissa, Mikkelin seutu (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet 134 Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Työmarkkinoiden toimivuus teeman hankkeet 135 Työyhteisöjen monimuotoisuus (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 136 Tiimityön haasteet ja niiden voittaminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 137 Kultturimentorointi kotoutumisen tukena (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hyvinvointiteeman hankkeet 138 Voimavuodet - Hyvinvoivat työyhteisöt (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 139 Voimavuodet - Sähköiset terveyspalvelut (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Matkailu- ja kulttuuriteeman hakkeet 140 Pattoin tilan kunnostus nähtävyydeksi (EAKR) - Hankkeesta voidaan tehdä rahoituspäätös sihteeristökäsittelyn jälkeen (tiedoksi merkittävä hanke) 141 Haapakosken ruukkikylän saneeraushanke (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 142 Haapakosken tehdasalueen saneeraushanke (EAKR) - Hankkeesta voidaan tehdä rahoituspäätös sihteeristökäsittelyn jälkeen (tiedoksi merkittävä hanke) Teemoihin kuulumattomat hankkeet 143 Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 144 Hiirolan alueen vesihuoltoverkosto (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 145 Suonteen rakennusvaihe 3 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 146 Jäppilän seudun vesihuolto vaihe 1 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 147 Toivolan vesihuollon II-rakennusvaihe (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 148 Helppanalan vesihuolto ja Heinälahti-Taaveli-alueen täydennysverkosto ja viemäri (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 149 Tavoite 1-ohjelman arviointi 150 Muut asiat 151 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen pl Hanna Makkula. Vesa Kallio Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Marja Aro.. Aune Kupiainen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 123 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 125 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 126 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Aro ja Aune Kupiainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 127 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin - Katsaus rakennerahasto-ohjelmien rahoitustilanteeseen - Muut ajankohtaiset asiat Liite 127a: maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma vuodelle b: TE-keskuksen yritysosaston myöntämät yritystuet vuosina Merkitään tiedoksi. Päätös Esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi TE-keskuksen yritysosaston myöntämät yritystuet vuosina liitteen 127 b mukaisesti sekä muut ajankohtaiset ohjelma-asiat. Lisäksi yhteistyöryhmä päättää, että Etelä-Savossa siirrytään EAKR- sekä ESR-ohjelmien osalta jatkuvaan hakuun, jolloin hakijat voivat toimittaa hankehakemuksia rahoittajaviranomaisille ilman erillisiä määräaikoja. Ohjelman teemoittaisen toteuttamisen näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että kulloinkin painotetuista teemoista informoidaan hakijoita, jolloin myös määritellään hankehakemusten käsittelyaikataulu maakunnassa. Esittelijän muuttama päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 128 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma /Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat (Totsu) on laadittu alueilla vuosittain vuodesta 2003 alkaen, ja niitä koskevat neuvottelut maakuntien ja ministeriöiden välillä on järjestetty vuosina 2006 ja Totsu-menettelyä neuvotteluineen kehitetään edelleen erityisesti budjettivaikuttavuuden parantamiseksi. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Toteuttamissuunnitelmista ministeriöiden kanssa käytävien neuvottelujen organisoinnissa vuonna 2008 otetaan huomioon aikaisemmista neuvotteluista saatu palaute sekä hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueiden kehittämistä koskevan tavoitepäätöksen linjaukset alueviranomaisten tulosneuvottelujen ja toteuttamissuunnitelmista käytävien neuvottelujen yhdistämisestä. Neuvotteluprosessiin tulee vuoden aikana kuulumaan useita maakuntien ja ministeriöiden välisiä, erityyppisiä tapaamisia. Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulee vaikuttamaan kuluvan vuoden aikana myös hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston tavoitepäätöksessä linjattu aluekehittämisen ohjelmarakenteen yksinkertaistaminen. Parin seuraavan vuoden kuluessa toteuttamissuunnitelmien laatimiseen tulevat vaikuttamaan lisäksi valtion aluehallinnon uudistaminen sekä alueiden kehittämislain uudistaminen. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu kolmesta osasta: maakuntaohjelman mukaiset toimenpiteet ja niiden toteuttaminen hallinnonaloittain vv , neuvotteluesitykset ministeriöille (enintään 2/maakunta) sekä maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle Uusiutuva Etelä-Savo prosessissa esiin tulevat uudet linjaukset otetaan mahdollisuuksien mukaan ennakoivasti huomioon totsu-valmistelussa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 Alustava valmisteluaikataulu: Maakuntahallitus: lähetekeskustelu vko 26 ja 32 Hallinnonalakohtaiset neuvottelut alueviranomaisten kanssa Maakuntahallitus: evästyskeskustelu käytyjen neuvottelujen pohjalta vko Seutukierros Maakuntahallitus: 1. luonnos vko 39 Kommentointikierros keskeisille yhteistyötahoille (sähköpostitse) Maakuntahallitus: 2. luonnos MYR-käsittelyä varten MYR hyväksyy MYAKin ja käsittelee totsun Maakuntahallitus hyväksyy totsun MYR sihteeristö osallistuu MYAK ja totsu sisältöjen valmisteluun koko prosessin ajan. Liite 128 TEM:n ohjeet maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimista varten Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 Osaamisteemaan hankkeet 129 VERTAINEN-hanke - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Kuvaus Tavoite Hankkeessa edistetään vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten työllistymistä ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Etelä-Savossa. Tulokset Projekti kehittää Etelä-Savon alueelle vertaisryhmätoimintamallin, jonka avulla vähemmistöryhmiin kuuluvat voivat tukea toisiaan työllistymisessä ja itselleen sopivan koulutuksen löytämisessä. Vertaisryhmätoiminnasta vähemmistöryhmien koulutukseen hakeutuminen ja työllistyminen lisääntyvät. Sisältö ja toimet Hankkeessa kartoitetaan vähemmistöryhmien ongelmia työelämään pääsemisessä. Hankkeessa käynnistetään vertaistukiryhmätoiminta, jossa osallistujia tuetaan löytämään itselleen sopiva koulutusala ja ammatti sekä laaditaan henkilökohtaiset työpolkusuunnitelmat. Hankkeen aikana osallistujat suorittavat perustaitoja ja erityisosaamista tukevia osatutkintoja. Lisäksi kehitetään virkamiestason yhteistyöverkosto, joka rakentaa vähemmistöryhmien työllistymistä tukevan tukiverkoston. Hankkeessa tuotetaan materiaalia, jota voidaan myöhemmin hyödyntää vähemmistöjen työllistymisen parantamiseksi. Kohderyhmä Vähemmistöryhmät: maahanmuuttajat, romanit, kuulovammaiset sekä muut vammaiset, joilla on edellytyksiä selvitä työelämästä. Hanke suuntautuu ensisijaisesti vuotiaisiin nuoriin ja nuorille aikuisille, joille ei ole vielä rakennettu työelämäpolkua. Kumppanuus TE-keskus, Itä-Suomen lääninhallitus, Mikkelin ammattiopisto, Savoset, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Mikkelin työvoimatoimisto, Mikkelin kuurojen yhdistys ry. Pysyvät vaikutukset Vertaisryhmätoiminta jatkuu projektin päätyttyä vapaaehtoistoimintana olemassa olevien vähemmistöryhmien etuja ajavissa järjestöissä. Budjetin erittely Hankkeen suurin kustannuserä ovat henkilöstökustannukset, jotka kattavat noin 75 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset vähemmistöryhmien kouluttautumisen ja työllistymisen edistämiseksi ovat kannatettavia, mutta hanke pyrkii kattamaan liian erilaisia kohderyhmiä ollakseen toimiltaan toteuttamiskelpoinen. Myös hankkeen toimien tehokkuus on kyseenalaista, koska kohderyhmä on laaja. Hankkeen toteutusalue on suppea kattaen ainoastaan Mikkelin ja Ristiinan, joten hanketta ei voi tältäkään osin pitää kustannustehokkaana. Hankkeen kustannusarvio on erittäin suuri suhteessa siihen, että hakijana on yhdistys. Pitkäaikainen lisäarvo ja pysyvyys eivät toteudu, mikäli hankkeen jälkeen toteuttaminen jää täysin vapaaehtoistyön varaan. Hankkeen toimia ei ole avattu riittävästi hankehakemuksessa ja menetelmien kehittämisen osuus jää heikoksi, joten myöskään hankkeen tulokset eivät ole realistisia. Hankkeessa ei ole kumppanina koulutusorganisaatioita. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 130 Tuotekehitysstudio Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Hankkeen tavoitteena on kehittää monialainen tuotekehitysympäristö, joka tekee mahdolliseksi kohderyhmien edustajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämisen. Tulokset Hankkeen tuloksena syntyy menetelmiä ja osaamista yritysten monialaiseen tuotekehitystoimintaan teolliseen muotoiluun ja materiaalitekniikkaan. Tuloksia ovat seuraavat. (1) Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan tuotekehitysprosessin malli hyödynnettäväksi yritysten tuotekehitystoiminnassa sekä muotoilun ja materiaalitekniikan koulutuksessa; malli koostuu neljästä vaiheesta: idea, konseptointi, mallinnus tai prototypointi ja testaus. (2) Vuorovaikutusmenetelmien ja -prosessien kehittämismoduulit, joista kootaan digitaalisen tuotekehityksen menetelmäpankki. (3) Tuotekehitysympäristö, joka koostuu koulutus-, yritysten henkilö-, laite- ja tilaresursseista. Hankkeessa luodaan joustava digitaalinen innovaatioympäristö, joka antaa mahdollisuudet tuotekehitykseen laajoissa verkostoissa vuorovaikutteisesti. Hankkeessa suoritetaan 12 ammattikorkeakoulun osatutkintoa. Sisältö ja toimet 1) Lähtöselvitykset ja kehittämisryhmät Projektihenkilöstö ja asiantuntijat määrittelevät yrityksittäin kehittämistarpeet ja tavoitteet. Laaditaan kirjalliset visiot, joissa kuvataan yrityksen tavoitetila pitkällä aikavälillä (10 v.) sekä tavoitetila projektissa. Lähtöselvitysten perusteella määritellään yrityksittäin ja pilottikohteittain asiantuntijoista ja opiskelijoista koostuvat kehittämisryhmät. 2) Kehittämissuunnitelmat ja kehittäminen Projektihenkilöstö ja kehittämisryhmät määrittelevät yrityksittäiset kehittämissuunnitelmat sekä toteuttavat yrityskohtaiset kehittämisprojektit. Kehittäminen voi kohdistua esimerkiksi yrityksen tuotekehityksen systematisointiin, uuden materiaalin käyttäjälähtöiseen tuotteistamiseen, olemassa olevan tuotteen edelleen kehittämiseen, uuden asiakkaan kanssa aloitettavan vuorovaikutusprosessin kehittämiseen tai henkilöstön tuotekehitysosaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen. 3) Mallin testaus, arviointi ja raportointi Kehittämisen perusteella määritellään tuotekehitystoiminnan malli, joka koostuu yleispätevästä prosessimallista sekä ideointiin, konseptointiin, mallinnukseen ja testaukseen liittyvistä menetelmämoduuleista. Mallia testataan simuloiduissa käyttäjätilanteissa ja -ympäristöissä. Testien tulokset raportoidaan ja määritellään mahdolliset kehittämistarpeet ja -toimet. Tulokset ristiinarvioidaan vertaamalla ja siirretään hyviä käytänteitä yritysverkostossa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 Kohderyhmä Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat Etelä-Savon alueen tuotantoyritykset ja yritysten henkilöstö sekä materiaalitekniikan ja teollisen muotoilun koulutus Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja Savonlinnan muotoiluyksikkö (opiskelijat, opettajat, henkilöstö). Projektin kohderyhmiä ovat myös yritysten ja tuotekehityksen niin kutsutut välittäjäorganisaatiot (teknologiayhtiöt, yrityspalvelut, kuntayhtymät), joiden osaamista kehitetään osaksi tuotekehitysstudion kokonaisuutta. Kumppanuus Aiesopimukset on tehty seuraavien kanssa: Mikkelin teknologiakeskus, Miktech Oy Savled/Disert Oy Controll expres Oy OPAmuurikka Oy Rihotec Oy OC system Oy Neuvotteluja käydään lisäksi Rejlers Oy:n, Suomen Viilutuote Oy:n, Bierkuhl Oy:n, Olavi Räsänen Oy:n, Savonlinnan seudun kuntayhtymän, Pieksämäen yrityspalvelujen, Sankar Men s Fashion Oy:n, Kwintet Leijona Oy:n ja Jocca Oy:n kanssa. Hankkeessa arvioidaan olevan mukana alkuvaiheessa 9 ja myöhemmin 15 yritystä. Ohjausryhmän kokoonpano: Miktech Oy, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Pieksämäen yrityspalvelut, Etelä-Savon TE-keskus/Tekes, Miset Oy, yritysten edustus (3 henkeä), Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulu ja Kuopion Muotoiluakatemia. Hankkeessa osallistutaan yhteistyön rakentamiseen käytännön toiminnassa sekä osaamisen siirrossa läänin ammattikorkeakoulujen muotoilukoulutuksen kesken. Pysyvät vaikutukset Välillisesti projektin tulokset heijastuvat alueen yritystoimintaan sekä yritystoiminnan kehittämiseen. Projektin tuloksena syntyvä tuotekehitysstudion toimintamalli on oleellinen osa maakunnallista innovaatioympäristöä. Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset (kokoaikainen projektipäällikkö, osaaikaiset projektisihteeri ja kaksi asiantuntijaa) sekä palvelujen ostot Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoittamista ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hanke on ESRohjelman toimintalinjan 3 ja maakunnan painopisteiden mukainen. Hanke tukee OPM:n valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Hanke tukee hallitusohjelman elinkeinopolitiikan innovaatiopolitiikkaa. Materiaalitekniikka on nimetty Etelä-Savon kärkiosaamisalueeksi. Hankkeessa kehitetään alueellista innovaatiopotentiaalia luomalla tuotekehitysympäristö, johon verkottuvat hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja yritykset. Hankkeessa luodaan innovaatioverkosto, jossa kehitetään digitaalisen teknologian käyttöä tuotekehitysosaamisessa vuorovaikutteisesti. Mukaan tulevat yritykset ja organisaatiot ovat sitoutuneet yhteistyöhön aiesopimuksin ja taloudellisesti. Mikkelin ammattikorkeakoululla on osaamista materiaalitekniikassa. Mikkelin ammattikorkeakoulu vahvistaa omaa ja alueen teollista muotoiluosaamista hankkeessa. Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan muotoiluyksiköstä hankkeeseen osallistuu teollinen vaatesuunnittelu. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa kehitettävä menetelmäpankki tulisi olla Itä-Suomen laajuinen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 131 Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto, Kansallinen digitointikeskus Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Digitalian missiona on tehdä mahdolliseksi digitaalisen kirjaston syntyminen digitoimalla kansallisia aineistoja korkealaatuisesti ja kokonaistaloudellisesti. Digitalian on tarkoitus toimia tehokkaana, osaavana ja asiakaslähtöisenä kansallisena digitoinnin palvelukeskuksena. Ephemera-projekti antaa mahdollisuudet museoiden, arkistojen ja kirjastojen kulttuuriperinnön (pienpainatteiden ja vanhemman irtolehti-, esim. arkistoaineiston) massadigitointiin massatuotantotekniikkaa ja -prosesseja käyttäen. Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa luoda Digitalian toiminnalle perustaa. Prosessien suunnittelu ja toimintojen kehittäminen muodostavat kokonaisuuden. Suunnitteluperiaatteena on skaalautuvuus eli laajennettavan, kokonaisvaltaisen toimintaympäristön rakentaminen. Prosessiympäristöä voidaan myöhemmin täydentää erillisin laitehankinnoin. Digitointia pyritään kehittämään mahdollisimman tehokkaaksi ja laadukkaaksi panostamalla prosessien sekä logistiikan sujuvaan toimintaan. Tulokset Tuloksena on massadigitointia tukeva pienpainatteiden ja vanhemman irtolehtiaineiston tuotantoprosessi, joka on mahdollisimman tehokas, automaattinen ja skaalautuva. Sisältö ja toimet - Eurooppalainen kärkitaso massadigitoinnissa ja jälkikäsittelyssä - Pilotointi testiympäristössä: fyysisen, analogisen aineiston muuntaminen digitaaliseen muotoon ja korvaavien tallenteiden tuottaminen - Digitaalisen korvaavan tallenteen prosessin luominen: metadatan suunnittelu ja integrointi - Asiakaskeskeisyys: lisäarvon tuottaminen digitaaliselle aineistolle kehittämällä metadatapoimintaa yhteistyössä - Pitkäaikaissäilytyksen ja käyttöönsaattamisen varmistaminen - Massatuotannon logistiikkaratkaisujen kehittäminen fyysisen materiaalin kuljetukseen, varastointiin ja palauttamiseen - Massadigitoinnin edellyttämän jälkikäsittelyohjelmiston logistiikkamodulin suunnittelu ja toteuttaminen - Palveluiden kaupallistamisen kehittäminen Kansallinen digitointikeskus ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat hankkeen kestäessä kolme yhteistä työryhmää, joiden tehtävänä on yhteisesti kehittää valittuja osa-alueita. Ryhmät tekevät toimintasuunnitelman. Ryhmiin osallistuu tarpeen mukaan hankkeen henkilöstöä, organisaatioiden muuta henkilöstöä sekä ulkopuolisia organisaatioita ja asiantuntijoita. Kohderyhmä Digitalian digitoimia aineistoja voivat hyödyntää laajat käyttäjäryhmät: tutkijat, opiskelijat, julkaisijat, opetustoimi, viranomaiset, sukututkijat, sisällöntuottajat, erilaiset innovaatioiden hyödyntäjät, harrastajat sekä suuri yleisö. Muistiorganisaatiot (Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto, Valtion taidemuseo, Åbo Akademis Bibliotek, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 Litteratursällskapet i Finland) sekä ekam-yhteisö (kirjastot, arkistot, museot) ja kirjastojen digitointiohjelman jäsenkirjastot eri kirjastosektoreilta ovat projektin kohderyhmänä. Kumppanuus Hankkeen toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ViVa3-hankkeen kanssa (yhteinen johtoryhmä ja kolme projektiryhmää). Lisäksi mukana ovat Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Museovirasto, joiden kanssa on tehty Digitalian liiketoimintasuunnitelma, Mikkelin teknologiakeskus, Mikkelin kaupunki. Pysyvät vaikutukset Aineistojen digitointi tuottaa muistiorganisaatioille hyötyä esimerkiksi asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksista seuraavana työajan säästönä. Myös aineistojen säilymisen paraneminen sekä tilasäästöt ovat keskeisiä digitoinnin hyötyjä muistiorganisaatioiden näkökulmasta. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti maaliskuussa 2008 toteaa, että Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminta vakinaistetaan. Keskuksen toiminnan vahvistamista ja laajentamista tukevat myös mm. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia (2006), valtioneuvoston periaatepäätös (06/2007) kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina sekä Kansalliskirjaston strategia. Opetusministeriön infrastruktuurityöryhmän (2007) mukaan digitointi tulee ottaa huomioon tärkeänä osana kehityksessä, jonka avulla erilaiset tietokannat ja kokoelmat tulevat olemaan tutkijoiden ja kansalaisten vapaassa käytössä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke on ESR:n toimintalinja 3:n sekä maakunnan painotusten mukaista. Digitaalinen arkistointi on yksi maakunnan määrittelemistä avaintoiminta-aloista. Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportissa todetaan, että Kansallisen digitointikeskuksen digitointitoiminta Mikkelissä vakinaistetaan. Keskuksen vahvistamista ja laajentamista tukevat myös mm. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, valtioneuvoston periaatepäätös (06/2007) kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina sekä Kansalliskirjaston strategia. Opetusministeriön infrastruktuurityöryhmän (2007) mukaan digitointi tulee ottaa huomioon tärkeänä osana kehityksessä, jonka avulla erilaiset tietokannat ja kokoelmat tulevat olemaan tutkijoiden ja kansalaisten vapaassa käytössä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 Keväällä 2007 on laadittu Mikkelin seudun aluekeskusohjelman rahoituksella Mikkelin teknologiakeskuksen ja kansallisten muistiorganisaatioiden yhteistyössä (Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja Museovirasto) Digitalian liiketoimintasuunnitelma. Hankkeen toiminta on Digitalian liiketoimintasuunnitelman mukaista. Hankkeen toimet ovat realistisia ja konkreettisia ja ne ovat suhteessa kustannusarvioon. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 132 Viva3 - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija astuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Tavoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektin tavoitteena on kehittää digitoinnin prosesseja alan osaamisen vahvistamiseksi ja palvelutuotantoa mahdolliseksi tekeviä kustannustehokkaita toimintamalleja. Tulokset Tuloksena on Olavinlinnan 3D-malli suunnittelu- ja esittelykäyttöön ja Olavinlinnaa koskevien aineistojen sähköinen säilyttäminen palveluna ja tähän liittyvä palvelukonsepti. Tuloksena on korkea osaamistaso 3D-mallinnusten tuottamisessa ja soveltamisessa sekä kustannustehokas malli videoiden ja filmiaineistojen digitointiin. Tärkeimmät aineistonhaltijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat liikkuvan kuvan aineistojen laajaan digitointiin. Tuloksena ovat uudet koulutussisällöt: 3D-mallien hyödyntäminen käyttöliittyminä ja 3D-mallit internetissä, pelialustojen hyödyntäminen 3D-mallien sovelluksissa esittelykäyttöön, liikkuvan kuvan digitoinnin koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussisällöt. Sisältö ja toimet Hankkeessa suunnitellaan, tutkitaan ja testataan menetelmät maisemien, rakennusten ja esineiden 3D-mallinnusta varten, mitkä pilotoidaan ja minkä tueksi suunnitellaan koulutus. Projektissa selvitetään 3D-mallinnuksen ja virtualisoinnin tarpeita, kehitetään kustannustehokasta digitointiprosessia nostetaan MAMK:n 3D-mallinnusosaamista kouluttautumalla ja asiantuntijuutta hankkimalla sekä suunnitellaan 3D-aineiston tallennus- ja aineistonhallintaratkaisuja. Lisäksi projektissa tutkitaan liikkuvan teollisen mittakaavan digitoinnin menetelmiä ja tekniikoita, tehdään jatkotutkimusta metatietostandardeista, tallennusformaateista ja jakelu- tai esikatseluformaateista, kehitetään liiketoimintamalleja, kehitetään opetussuunnitelmia, sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusta sekä luodaan uusia koulutustuotteita. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat liikkuvaa kuvaa sisältävän kulttuurin tuottajat, levittäjät ja säilyttäjät Suomessa sekä pohjoisessa ja itäisessä Euroopassa; MAMK:n henkilökunta ja opiskelijat, Yle, muut AVarkistoa tarvitsevat sekä 3D-mallinnuksessa ensisijaisesti museoalan toimijat, mutta myös matkailuja media-alat. Kumppanuus Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA), SATU ry., Yle, MTV3 Pysyvät vaikutukset Hanke edistää tietoyhteiskuntakehitystä, tuottaa uutta palveluliiketoimintaa ja osaamista sekä parantaa aineistojen saatavuutta tietoverkkojen kautta ja siten niiden käytettävyyttä. Budjetin erittely Suurimman kustannuserän hankkeen kokonaiskustannusarviosta muodostavat henkilöstökustannukset Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke on ESR:n toimintalinja 3:n ja maakunnan painotusten mukaista. Digitaalinen arkistointi on linjattu yhdeksi maakunnan avain- ja kasvualoista, sen tärkeimpiä toimijoita ovat Mikkelin ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston kansalliskirjasto. Hankkeessa syvennetään MAMK:n osaamista digitaalisen arkistoinnin osaajana erityisesti 3D-prosesseissa. Hanke tuottaa myös tietoa digitaalisen arkistoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon toteuttamisen tueksi. Ephemera- ja ViVa3-hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä ja niillä on yhteinen johtoryhmä sekä kolme projektiryhmää digitaalisen arkistoinnin eri aihealueilta. Hankkeiden toimet tukevat Mikkelin asemaa digitaalisen arkistoinnin keskittymänä. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 133 MOT-Moniosaajat palveluammatissa, Mikkelin seutu - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto ESR 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tavoite Projektin tavoitteena on rakentaa ratkaisuja kiinto- ja puhtausalan työn rakennemuutokseen ja yritysten tarpeeseen ja saada alalle ammattitaitoisia monipalveluosaajia. Tulokset Oppilaitoksen ja työelämän verkostoitumisella toimitilapalveluiden opetukseen saadaan työelämälähtöisiä projekteja ja käytänteitä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen koulutusohjelmien opetusyhteistyö laajenee, mikä lisää alan työtehtävien monipuolistumista ja parantaa työvoiman saatavuutta. Oikea tieto monipuolisesta palvelutyöstä kasvattaa alan vetovoimaa. Projektissa syntyy alueellinen ja valtakunnallinen verkosto, joka on osa koko kiinteistöklusteria ja toimii yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sisältö ja toimet Opettajat ja toimialan työelämän edustajat suunnittelevat yhteistyössä oppimisympäristöjä ja rakentavat yksilöllisiä oppimispolkuja. Opettajien työelämäjaksoja laajennetaan työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamismuodoksi pienyrityksissä. Järjestetään alueellisia koulutus-, rekry- ja messutapahtumia alan vetovoimaisuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi. Toimialalle luodaan alueellinen työelämän, järjestöjen ja oppilaitosten pysyvä yhteistyöverkosto sekä osallistutaan valtakunnallisen toimijaverkoston rakentamiseen. Kohderyhmä Etelä-Savon ammattiopiston toimialueella toimivat yritykset ja julkishallinnon työpaikat, perusopetuksen opinto-ohjaajat ja työvoimahallinnon ohjaajat sekä työvoimaneuvojat, työperäistä maahanmuuttoa organisoivat ja maahanmuuttajat, alalle hakeutuvat nuoret, aikuiset ja maahanmuuttajat, opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat Kumppanuus Etelä-Savon ammattiopiston toimialueella toimivat kiinteistöpalvelualan ja puhtauspalvelualan yritykset sekä kiinteistöjä omistavat ja ylläpitävät organisaatiot: Suur-Savon Siivous Oy, Savon Talohoito STH Oy, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä, Ristiinan kunta, ISS Palvelut, SOL Palvelut OY, Lassila & Tikanoja Pysyvät vaikutukset Tuotetaan pysyvä alueellinen toimintatapa. Hankkeen tuloksena alan opetuksen työelämävastaavuus paranee ja koulutus ohjelmiin hakeudutaan innokkaammin. Budjetin erittely Suurin kustannuserä projektissa ovat henkilöstökulut, jotka muodostavat noin ¾:n projektin kokonaiskustannusarviosta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto ei puolla hankkeen rahoittamista. Hanke on ESRohjelman mukainen ja sillä on yhteys valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin, mutta hanke ei painota maakunnan painotuksia eikä siksi sisälly ensisijaisesti rahoitettaviin hankkeisiin. Hankkeen toimia ei ole riittävästi eritelty, joten niiden toteuttamiskelpoisuutta suhteessa kustannusarvioon on vaikea arvioida. Hanke on myös kohderyhmältään hajanainen. Osan hankkeen toimista voidaan katsoa kuuluvaksi oppilaitoksen normaaliin toimintaan. Hankkeen toiminnassa pääpaino tulisi olla yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hankkeen kustannusarvio on suuri suhteessa hakemuksessa esitettyihin tuloksiin. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin pohjautuen ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle ei esitellä puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä ei puolla hanketta vastuuviranomaisen esittämiin perusteluihin nojautuen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 Yrittäjyysteema 134 Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Vastuuviranomainen Ohjelma EAKR/ESR Toimintalinja Polstop Oy TE-keskus ESR 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kuvaus Vastuullista kilpailukykyä Etelä-Savossa - EQHSR-ohjelma pk-yrityksille Projektin tavoitteena on rakentaa laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja vastuullisuusjärjestelmä kohteena oleviin Etelä-Savon alueen pk-yrityksiin. Päämääränä on tukea alueen pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä em. asioiden tiedostamisen välittymistä kohdeyrityksissä ja pitkällä tähtäimellä k.o. asioden kohoamista yritysten kilpailuvalteiksi. Tavoitteena on luoda laatu-, ympäristö-, turvallisuus ja vastuullisuusjärjestelmiä kehittäville yrityksille verkosto; tehostaa kohdealueen yritysten keskinäistä yritys- ja laatukulttuuria sekä luoda kehitettävien järjestelmien kautta jatkuvuutta tehokkaille toimille kohdeyrityksissä sekä parempaa muutoksenhallintaa. Ympäristö- ja laatukriteerit yhdenmukaistuvat yrityksissä ja niiden kilpailukyky ja toiminta tehostuu. Tuloksena on kohonnut yrityskuuva ja myös parempi henkilöstön työssä jaksaminen ja motivaatio. Kehittämistyön puitteissa luodaan yhteistyöverkosto laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, ja vastuullisuusasioissa. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Myös asiakastyytyväisyys paranee. Konsulttiyritys Polstop Oy rakentaa osallistuville yrityksille valmiit ISO-standardien vaatimukset täyttävät laatu-, ympäristö-, turvallisuus-, ja yhteiskuntavastuujärjestelmät. Tämän jälkeen yritykset voivat halutessaan sertifioida järjestelmänsä. Sertifiointi kohentaa yrityskuvaa ja heijastuu viimekädessä myös toimintaympäristöön ja aikaansaa myös omaa ympäristöään tiedostavampia työntekijöitä. Kehittämisprojektin tuloksena syntyneet toimintajärjestelmät huomioivat ympäristönäkökohdat yritysten kaikessa toiminnassa. Järjestelmän liittyessä kiinteäksi osaksi yritysten toimintaa, saavutetaan merkittäviä ympäristönsuojelullisia ja energiaa säästäviä hyötyjä yritysten liiketoiminnassa. Hyötyjä saadaan myös jätteiden lajittelun ja hyötykäytön sekä raaka-aineiden ja materiaalien valinnan ja tuotteiden kierrätettävyyden myötä. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:05 12:05 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit

Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Lapin maakunnan yhteistyöasiakirja 2009 lisäresurssit Hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 20.3.2009 EAKR 2009 lisäresurssit EU VALTIO KUNTA TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TE-keskus, yritystuet 1,100

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 6.2.2017 kello 13:00-16:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, nh. Pyöreätorni, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan Pöytäkirja 2/2005 12 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 15.3.2005 klo 10.03 10.52 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 40 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 31 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan EAKR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 40 Maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 4.4.2008 MAAKUNTAOHJELMIEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN VUONNA 2008 1. Yleistä Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat on laadittu alueilla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika 17.9.2008 klo. 10-12 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot