Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Auvinen, Toni Halko, Harri Mattila, Marita Myllyvirta, Jyrki Rautio-Teijonmaa, Jaana Sironen, Olli Jordan, Jukka-Pekka Kellokumpu, Matti Teräsvirta, Heikki Kosunen, Kirsi Toivakainen, Tuija Pulliainen, Juha Raatikainen, Tea saapui kello14:15 63 käsittelyn aikana järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Suomalainen, Ritva Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Smolander, Riitta Seila, Heikki Wuorinen, Jarkko Jurvelius, Juha Kemppinen, Helena Tiitinen, Jorma Vehviläinen, Hannu Torniainen, Kati Aholainen, Markku Koskinen, Riitta Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Löf, Christa Makkula, Hanna i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 59 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 63 liite 63 Tilannekatsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 64 liite 64 Hankehakujen avaaminen vuodelle Tavoite 1-ohjelman arviointi Tavoite 1- ohjelmaan kuuluvien hankkeiden merkitseminen tiedoksi Toimenpidekokonaisuus 1.2 Yritysten toimintaympäristön parantaminen 66 Etelä-Savon pk-yritysten tuotekehitysvalmennuksen pilotointi Toimenpidekokonaisuus 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen 67 Etelä-Savon Työorganisaatioiden palvelut, TOP 10 + Toimenpidekokonaisuus 2.3 Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen 68 Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittäminen Toimenpidekokonaisuus 2.4 Työelämän tasa-arvon edistäminen 69 Välityömarkkinoiden kehittäminen Etelä-Savossa, lisärahoitus Toimenpidekokonaisuus 4.1 Osaamisen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen 70 Luston laajennuksen II -vaihe 71 Muut asiat 72 Seuraava kokous ii

3 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Hanna Makkula Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Tuula Kääriäinen.. Olli Sironen iii

4 59 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 61 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 62 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Kääriäinen ja Olli Sironen. 1

5 63 Tilannekatsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Kokouksessa annetaan yleiskatsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin ja merkitään tiedoksi maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma. Liite 63: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työsuunnitelma Merkitään tiedoksi Päätös Merkittiin. 2

6 64 Hankehakujen avaaminen vuodelle 2007 Maakunnan yhteistyöryhmä päätti vuoden 2007 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjaa hyväksyessään järjestää teemahakuja seuraavista teemoista: - materiaali- ja ympäristötekniikka - hyvinvointi - bioenergia - matkailu ja kulttuuri - seudulliset välityömarkkinat - maahanmuutto Yhteistyöryhmä keskusteli teemojen linjauksista pitämässään kokouksessa. Yhteistyöryhmä päätti lisätä teemoihin osaavan työvoiman saatavuus. Maakunnan yhteistyöryhmän antaman evästyksen pohjalta teemahakujen valmistelua on jatkettu yhteistyöryhmän sihteeristössä. Sihteeristö on laatinut teemahakuja varten pohjaesityksen, joka on tämän pykälän liitteenä. Liite 64: EU-ohjelmakauden hankehaut Etelä-Savossa vuonna 2007 (luonnos) Maakunnan yhteistyöryhmä päättää avata Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelman (EAKR) sekä Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosion (ESR) hankehaut Etelä-Savossa liitteen 64 mukaisesti. Ensimmäisen haun alkamisesta ilmoitetaan alueen lehdissä ja tarkempi hakuilmoitus löytyy maakunnan internetsivuilta osoitteesta Samassa yhteydessä informoidaan myös vuoden 2007 myöhemmistä hauista. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 3

7 65 Tavoite 1-ohjelman arviointi Maakunnan yhteistyöryhmä Euroopan Unionin rahoituskaudella toteutettu Tavoite 1-ohjelma lähestyy loppuaan. Virallisesti ohjelma päättyi vuoden 2006 loppuun, mutta ohjemassa jäljellä olevasta rahoituksesta voidaan kuitenkin tehdä rahoituspäätöksi vielä kuluvan vuoden aikana. Hankkeita voidaan toteuttaa pääsääntöisesti vuoden 2007 loppuun saakka, joskin hankkeiden keston takaraja vaihtelee hieman hallinnonaloittain. Tavoite 1-ohjelman rahoituksen lähestyessä loppuaan on oleellista selvittää, millaisia tuloksia ohjelmarahoituksella on saatu maakunnassa aikaan. Päättymässä olevan ohjelman arviointia on valmisteltu maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, joka on perustanut arviointia varten erillisen arviointiryhmän. Ryhmä koostuu ohjelmaa toteuttavien viranomaisten edustajista. Arviointiryhmän tehtävänä on suunnitella arvioinnin menetelmät aikatauluineen. Arviointiryhmä on kokoontunut ensimmäiseen kokoukseensa, jossa se on hahmottanut arviointityön toteuttamista ja aikataulua seuraavasti: Arviointimenetelmä ja lähestymistapa: Arvioinnin lähtökohta ovat ohjelmakauden alussa määritellyt klusterit. Klusterit: Metsä- ja puu Elintarviketalous Metalli Matkailu Kulttuuri Informaatioala Hyvinvointi Klusteritarkastelun lisäksi Tavoite 1-ohjelman toteuttamista tulee tarkastella tiettyjen kokonaisuuksien kautta, joita ovat erityisesti: - Mikkelin ammattikorkeakoulu - YTI - Kuitulaboratorio - Mikkelin yliopistokeskus - Diakonia ammattikorkeakoulu - Joensuun yliopisto - Yrittäjyys - Työllisyyden hoito - Professuurihankkeet (ei eriytetä kokonaan klusteritarkastelusta) 4

8 Arvioinnin työsuunnitelma ja aikataulu: Toukokuussa Arviointityön ensimmäisessä vaiheessa päivitetään Tavoite 1-ohjelman kehittämishankkeet Etelä- Savossa raporttiin vuoden 2006 ja 2007 aikana hyväksytyt kehittämishankkeet. Raportti perustuu klusterijaotteluun. Kesäkuussa Arviointiryhmä kokoontuu seuraavan kerran kello 10:30, jolloin tarkastellaan päivitetyn raportin antamia klusterikohtaisia jakaumia Päätetään, miten klusteriarviointia syvennetään laadulliseen arviointiin Kullekin klusterille on ohjelmakauden alussa luotu tavoitteet miten nämä on saavutettu Määritellään jokaiselle klusterille arviointimittaristo, jolla tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan Loppukesä ja alkusyksy Kukin rahoittajaviranomainen tuottaa tietoa oman hanketoimintansa osalta Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksessa luodaan katsaus arvioinnin tilanteeseen. Merkitään tiedoksi Päätös Merkittiin. 5

9 66 Etelä-Savon pk-yritysten tuotekehitysvalmennuksen pilotointi Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Mikkelin teknologiakeskus Oy. Etelä-Savon maakuntaliitto TPK 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hanke kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin enintään 10 osallistujayrityksen kertaryhmissä. Hanke koostuu tutkimuksesta, koulutuksesta ja sovelluksesta. Pk-yritysten kohdalla tuotekehitys ja siihen liittyvä tutkimus- ja kehitystoiminta ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaprosessia, tuotekehityksen alkuvaiheen virheiden kustannukset muodostavat olennaisen osan koko liiketoiminnan laadun virhekustannuksista, liiketoiminnan ja sitä kautta myös tuotekehitystoimen kehittämisen tärkein kriteeri on mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika. Hanke koostuu a) osaamista täydentävistä lähiopetuspäivistä, b) toisiltaan oppimiseen tähtäävistä vuoropuheluista, c) yritysten omissa tiloissa tapahtuvista konsultaatioista ja työntekijäkoulutuksesta sekä d) konkreettisesta yrityskohtaisesta tuotekehitystehtävästä. Mainittu kehittämistehtävä tähtää uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja/tai olemassa olevan olennaiseen kasvattamiseen. Hanke alkaa osallistuvista yrityksistä tehtävillä nykytilan analyyseillä. Näistä saatava tietoa ja ymmärrystä käytetään opetuksen sisällön yksityiskohtaiseen suunnitteluun, toiminnan virhekustannusten määrällistämiseen ja yritysten kehittämistehtävien tunnistamiseen.hankkeeseen voidaan kerrallaan ottaa lähiopetuspäiväkoulutettaviksi kaksi edustajaa 10 yrityksestä. Hanke sellaisenaan on suunniteltu toistettavaksi prosessiksi. Identtisiä hankkeita voidaan käynnistää edullisesti noin puolen vuoden vaihesiirroilla toisiinsa nähden. Hankkeen tavoitteena on - Luoda yrityskohtaisia valmiuksia kasvuun ja kehittymiseen - Poistaa tai vähentää tuotekehityksen ja sitä kautta liiketoiminnan puutteita - Tunnistaa tehokas ja käyttökelpoinen pienyrityksen tuotekehitysprosessi - Aktivoida yrityksiä verkostotyöskentelyyn myös tuotekehityksen osalta - Vähentää ja mahdollisuuksien mukaan poistaa verkostotyöskentelyn riskejä - Luoda lisää työpaikkoja parantuneen liiketoimintaosaamisen kautta Etelä-Savoon. Pilotointivaiheessa toteutetaan valittujen yritysten ennakkokyselyt ja nykytila-analyysit sekä lähiopetuksessa yritysten tavoiteasetanta ja tuotekehitysmodulien määrittely. Alustavasti hakijan ja TE-keskuksen kanssa on sovittu, että vuonna 2008 tuotekehitysvalmennus siirtyy yritysosaston rahoitettavaksi. 6

10 Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Esitys maakuntahallitukselle :Maakuntahallitus varautuu myöntämään Mikkelin teknologiakeskus Oy:lle Etelä-Savon pk-yritysten tuotekehitysvalmennuksen pilotointi - hankkeeseen tukea kertyneen korkorahan myöntämisvaltuudesta valtion rahoitusosuutena enintään euroa EU:n osarahoituksena aluekehitysrahastosta enintään euroa Hakemukseen perustuvat, hyväksyttävät kustannukset tämän rahoituspäätöksen tarkoittamalla ajanjaksolla ovat euroa. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 70 %. EU:n osarahoituksen osuus hankkeen julkisesta rahoituksesta on 71 %. Hankkeen hyväksytty kesto on Hanke kuuluu Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 2.2. Mikäli maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen kuuluvaksi tavoite 1-ohjelmaan, hankkeen lopullisen rahoituspäätöksen tekee esittelijä maakuntahallituksen valtuutuspäätöksen nojalla. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 7

11 67 Etelä-Savon Työorganisaatioiden palvelut, TOP 10 + Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Työväen sivistysliitto TSL ry:n opintokeskus Etelä-Savon TE-keskus, Työvoimaosasto TPK 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Työorganisaatioden palveluhankkeen kohderyhmänä on pk-yritysten ja muiden organisaatioiden koko henkilöstö ja sukupolvevaihdosta suunnittelevat yritykset ja yrittäjät sekä työelämäosapuolet. Hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista, tasa-arvoa, työssäjaksamista, sisäistä yrittäjyyttä, tiimityötä sekä verkostoitumista. Em. tavoitteita toteuttamalla hanke edistää mukana olevien yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta ja samalla työllistämismahdollisuuksia sekä henkilöstön työssäjaksamista ja sopeutumiskykyä työelämän muutoksissa. Avainalueina ovat oppimisen arviointi, yritys/rypäskohtaiset kehittämis- ja koulutusohjelmat, työssä jaksaminen ja työkyky erityisesti ikääntyvän työvoiman osalta. Tavoitteena on myös laajentaa työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa työmarkkinoiden kysyntää vastaavaksi. Hankkeen avulla pyritään lisäämään tietoutta tulevaisuuden työn osaamisvaatimuksista ja työelämän kehittymisestä sekä työelämässä toimivista rakenteista. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta TE-keskus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle euron EUrahoitusosuutta lisärahoitukseksi vuodelle yrityksille hankittavien kehittämispalvelujen ostoon. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 8

12 68 Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittäminen Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto Vastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, Työvoimaosasto Ohjelmakohta TPK 2.3 Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Hankkeen tarkoituksena on kokeilla ja kehittää uudentyyppistä, aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettua suomenkielen koulutusta Etelä-Savossa. Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena toteutetusta maahanmuuttajien kielikoulutuksesta saatu opiskelijapalaute sekä koulutuksenjälkeiset oppimisvalmiudet ovat jatkuvasti heikentyneet. Perinteinen, luokassa tapahtuva kielikoulutus ei sovi välttämättä maahanmuuttajille, joiden lähtömaassaan saama peruskoulutus on heikkotasoista. Tässä hankkeessa kehitetään vaihtoehtoinen, suggestopedistä kielenoppimista hyödyntävä kielikoulutusmalli yhdessä alueen kouluttajien kanssa. Koulutukseen yhdistetään alusta asti myös työssäoppimisjaksot ja hankkeen avulla pyritään löytämään myös uusia työyhteisöjä maahanmuuttajien työssäoppimispaikoiksi. Työssäoppimisjaksot rakennetaan opiskelijoiden käytännön kielenoppimista ja työelämään integroitumista varten. Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien kielenoppimista työelämälähtöiseksi ja omaa työllistymissuunnitelmaa tukevaksi. Hankkeessa toteutetaan kaksi työvoimapoliittista koulutusta Mikkelissä ja Savonlinnassa. Koulutukset hankitaan normaalilla kilpailutusmenettelyllä. Molemmille kursseille valitaan opiskelijaa. Hankkeeseen palkataan päätoiminen projektipäällikkö, jonka tehtävänä on koulutuspilottien suunnittelu, uusien työssäoppimispaikkojen etsiminen ja opiskelijoiden ohjaaminen yhdessä kouluttajien kanssa. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta lisärahoituksena työvoimakoulutusten hankintaan Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 9

13 69 Välityömarkkinoiden kehittäminen Etelä-Savossa, lisärahoitus Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto Vastuuviranomainen Etelä-Savon TE-keskus, Työvoimaosasto Ohjelmakohta TPK 2.4 Työelämän tasa-arvon edistäminen MYAKin määr. toimenpiteet: Maakunnan yhteistyöryhmän ( 165) tekemän päätöksen mukaan kaikista Etelä-Savon Tavoite 1-ohjelman toimenpidekokonaisuuksista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä sihteeristökäsittelyn jälkeen. Kuvaus Tässä lisärahoitusesityksessä lisätään välityömarkkinahankkeeseen palkkatukia tukemaan ns. välityömarkkinatyöpaikkoihin sijoittumista. Palkkatuet ohjataan Mäntyharjun, Kangasniemen ja Kerimäen työvoimatoimistoille. Hankkeessa on kyse välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta, jonka pohjalta luodaan seudullinen yhteistyörakenne ja palvelumalli, joilla vahvistetaan välityömarkkinoiden toimivuutta ja merkitystä työllistämisjärjestelmässä. Yhteistyörakenteen avulla luodaan uusia työtilaisuuksia erityisesti kolmannen sektorin piirissä sekä luodaan palvelumalli, joka integroi työttömien aktivoinnin, kuntoutuksen ja työvalmennuksen palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Selvitys- ja suunnitteluprosessi toteutetaan Etelä-Savon alueella seudullisesti siten, että kohdealueet ovat: 1) Mikkelin seutu 2) Pieksämäen-Juvan seutu 3) Savonlinnan seutu. Kullekin alueelle luodaan niiden omista lähtökohdista käsin yhteistyörakenne ja palvelumalli, joka vastaa seudun tarpeisiin ja tukeutuu olemassa olevien toimijoiden panokseen ja yhteistyöhön. Selvitystyö on tärkeimmiltä osin osallistava suunnitteluprosessi, jossa eri osapuolet antavat siihen panoksensa. Prosessi etenee siten, että kullekin seudulle nimitetään työllisyydenhoidon eri osapuolista koostuva suunnitteluryhmä. Lisäksi hankkeella on maakunnallinen ohjausryhmä. Sekä työhallinnon, että muiden työllisyydenhoidon osapuolten odotetaan sitoutuvan suunnitteluprosessiin ja antavan siihen omaa tietämystään, näkemystään ja myös työpanostaan. Koko projektin sisältö, eli selvitystyö hankitaan ulkopuoliselta asiantuntijalta. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto

14 Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus esittää hankkeelle euron Eu-rahoitusosuutta, joka käytetään kokonaisuudessaan palkkatukiin Mäntyharjun, Kerimäen ja Kangasniemen työvoimatoimistoissa Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 11

15 70 Luston laajennuksen II -vaihe Sihteeristö Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Hakija Vastuuviranomainen Ohjelmakohta Suomen metsämuseosäätiö Etelä-Savon TE-keskus, Työvoimaosasto TPK 4.1 Osaamisen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen Kuvaus Tässä hankkeessa toteutetaan Luston metsämuseon laajennuksen II -vaihe. II-vaiheeseen kuuluu näyttely- ja yleisötilojen rakentaminen valmiiksi, monitoimisalin sekä piha-alueen valmiiksi rakentaminen sekä uutta ja vanhaa osaa yhdistävän yhdyskäytävän rakentaminen. Näyttelytiloihin on tarkoitus sijoittaa mm. koneellisesta metsänkorjuusta kertova näyttely. Laajennussuunnitelman avulla Luston vuosittaisen kävijämäärän arvioidaan nousevan kävijällä sekä pysyvien näyttelyjen avulla vahvistetaan Luston ympärivuotista käyttöä. Rahoitustaulukko Yht Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja esittää sille euron EUrahoitusosuutta. Sihteeristössä puollettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. 12

16 71 Muut asiat Maakunnan yhteistyöryhmässä kuntaosapuolta edustava Jyrki Myllyvirta pyysi eroa yhteistyöryhmän jäsenyydestä hänen muuttaessaan pois maakunnasta. Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 72 Seuraava kokous Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu syyskaudella seuraavasti: KESKIVIIKKO kello 10:00 TORSTAI kello 10:00 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 13

17 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n perusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymis-. tä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja /

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:45 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Sironen, Olli Tiihonen, Hannu KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.05 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.09.2009 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvotteluhuone Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot