TIEDOTE N:o 7 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010"

Transkriptio

1 TIEDOTE N:o 7 / LIITTOVALTUUSTON KOKOUS Liittovaltuuston kokous pidettiin Vantaan Tikkurilassa. Paikalla oli 38 varsinaista kokousedustajaa sekä 1 edustaja läsnä- ja puheoikeudella. Valtuuston puheenjohtaja Satu Kaukonen avasi liittovaltuuston kokouksen ja kokouksen alussa PalkansaajaPardian puheenjohtaja Antti Palola selosti meneillään olevaa valtion sopimusta sekä valmistautumista vuoden 2011 valtion neuvotteluun. Samoin hän kertoi yleisestä työmarkkinatilanteesta ja loi katsauksen maan taloudelliseen tilanteeseen, joka antaa puitteet myös valtion sopimuspöytään. Lisäksi puheenjohtaja Palola valotti Pardian kehittämissuunnitelmaa. Avajaisissa jaettiin 17 liiton kultaista jäsenmerkkiä alla mainituille liittomme jäsenille: Tiedotussihteeri Pia Enroos Pohjois-Kymen osasto Varastomestari Kari Eskelinen Oulun osasto Toimistosihteeri Seija Hautamäki Haapajärven osasto Varastomestari Petri Heinonen Keuruun osasto Henkilöstösihteeri Tiina Kainlauri Pohjois-Kymen osasto Laskentasihteeri Aune Kuikka Kuopion osasto Henkilöstösuunnittelija Katariina Liisanantti Mikkelin osasto Henkilöstösihteeri Outi Lohikoski Rovaniemen osasto Sihteeri Helena Nykänen Mikkelin osasto Taloussihteeri Arja Paajanen Luonetjärven osasto Taloussihteeri Rauni Pirttijärvi Rovaniemen osasto Toimistosihteeri Pirjo Pitkälahti Vekaranjärven osasto ICT-suunnittelija Mika Salminen Riihimäen osasto Toimistosihteeri Anne-Mari Sumala Rovaniemen osasto Kirjastosihteeri Stina Svenfelt Kauhavan osasto Varastomestari Seppo Tapio Rovaniemen osasto Laboratoriomestari Armi Tervamäki Haapajärven osasto Kultainen jäsenmerkki on saajalleen näkyvänä tunnustuksena erittäin ansiokkaasta toiminnasta liiton toiminnan ja tavoitteiden hyväksi Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry puh Ratamestarinkatu 11 fax Helsinki 1

2 Valtuustossa päätettiin, että liiton perittävä jäsenmaksu on edelleen 1,2 % veronalaisesta ansiosta. Määräaikaan mennessä liittovaltuustolle oli tehty 4 aloitetta perusteluineen. Aloitteet koskivat liiton lomatoimintaa, osastojen puheenjohtajien luottamusmieskoulutusta sekä virkaehtosopimuksiin liittyviä esityksiä. Valtuustossa tehtiin myös kaksi ponsiesitystä, jotka liiton hallitus käsittelee. Valtuustossa hyväksytyt aloitteet pannaan täytäntöön vuoden 2011 toiminnan suunnittelun yhteydessä. Virkaehtosopimuksia koskevat aloitteet siirretään seuraavalla neuvottelukierroksella esille otettaviksi. Vuoden 2011 aikana päätettiin myös uusia kaikkien jäsenten jäsenkortit. Lisäksi vuonna 2011 päätettiin järjestää jäsenhankintakampanja ajalle Valtion sopimuksen toisen vuoden (2011) osalta valmistaudutaan tavoitteiden asettamiseen vuoden 2011 palkkausten ja muiden palvelussuhteiden ehtojen tarkistamisesta. TARKENTAVAT VES/TES NEUVOTTELUT HALLINNONALOILLA Tarkentavat VES/TES neuvottelut saatiin päätökseen. Palkkataulukot jaetaan seuraavan tiedotteen yhteydessä. Korotukset ovat voimassa taannehtivasti lukien. Neuvoteltavana oli 0,43 % virastoerä sekä valtion keskustason 11, joka koskee arviointityön kehittämistä valtion hallinnossa. Rajavartiolaitoksen osalta neuvottelut ajautuivat ns. perälautaan, joka tarkoittaa, että 0,43 % kohdennetaan palkkataulukkoihin. Keskustason 11 :n määrittämää sisältöä ei rajavartiolaitoksessa ole neuvoteltu vielä lainkaan. Rakennuslaitoksen toimihenkilötyöehtosopimuksen osalta virastoerä kohdennettiin vaatitasoihin 4, 6 ja 7. Puolustusvoimien SIV-arviontijärjestelmän tasokuvausta kehitettiin 0,43 % virastoerällä. Puolustusvoimien ESJA-arviointijärjestelmän osalta neuvottelut ajautuivat ns. perälautaan, jonka seurauksena 0,43 % virastoerä kohdennetaan taulukkoon. Puolustusministeriön osalta 0,43 % virastoerä kohdennettiin tasoihin 6, 7, 8, 9, 13 ja :n osalta tehtiin seuraava kirjauksia, jotka ovat voimassa lukien: Rakennuslaitoksen toimihenkilösopimus: Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Aluejohtaja hyväksyy muuttuneen tehtävänkuvauksen sekä uuden tehtävän tehtävänkuvauksen toimialapäällikön esityksestä. Muuttunut tai uusi tehtävänkuvaus käsitellään keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmässä 2

3 sopimuksen 9 :n 1 mom. tarkoitetuissa tapauksissa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtaja vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat. Puolustusvoimien ESJA- ja SIV-arviointityöstä tehtiin seuraava kirjaus: Työnantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Työnantajaa edustava paikallishallintotason arvioiniryhmän puheenjohtaja tekee työnantajan ehdotuksen tehtävän vaativuusluokasta arvioinryhmän jäsenille. Työnantajan ehdotus perustuu keskushallintotasolla arvioituihin tehtäviin ja niiden vaativuudenarviointituloksiin. Joukko-osaston komentaja (vast) vahvistaa tehtävän vaativuusluokan tapauksissa, joissa paikallishallintotason arviointiryhmän jäsenet eivät ole esittäneet eriäviä mielipiteitä ja joissa arviointiryhmän jäsen ei ole vaatinut paikallishallintotason arviointiryhmän koollekutsumista. Sellaiset vaativuudenarvioinnit, joihin on liitetty eriävä mielipide, käsitellään keskushallintotason arviointi- ja kehittämisryhmässä puolustushaaratason arviointilausunnolla varustettuna. Samoin menetellään tapauksissa, joissa ei ole keskushallintotasolla vahvistettua vastaavaa tai kokonaisuutena samankaltaista tehtävän vaativuusarviointia. Pääesikunta antaa keskushallintotason lausunnon arvioinnin jälkeen. Joukko-osaston komentaja (vast) vahvistaa tehtävän vaativuusluokan Pääesikunnan lausunnon mukaisesti. Puolustusvoimissa paikallisarviointityö muuttuu siis merkittävästi jälkeen. Tällöin joukko-osaston komentaja (vast) vahvistaa kaikki arviointiryhmän yksimieliset tulokset. Yksimielisiä voivat olla siis sekä vaativuustasojen laskut että niiden nousut tai niiden pysyttäminen samalla tasolla. Tämä vaati luottamusmiesten valveutumista arviointityöryhmissä. Jatkossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että aina on mphl:läinen luokittaja mukana arviointiryhmässä. Mikäli varsinainen on estynyt, niin varajäsenen on oltava paikalla. VALTION ELÄKEASIAT HENKILÖASIAKKAIDEN OSALTA SIIRTYY KEVAAN Valtion ja muiden valtion eläkelain mukaan vakuutettujen työntekijöiden eläkeasioiden hoito siirtyy Valtiokonttorista Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien. Samassa yhteydessä Kuntien eläkevakuutuksen nimi muuttuu. Kuntien eläkevakuutuksen uusi nimi vuoden 2011 alusta alkaen on Keva. Valtiokonttorin ja Kevan tietojärjestelmien yhteensovittaminen aiheuttaa vuodenvaihteen siirtymävaiheessa järjestelmäkatkoksen. Katkos saattaa vaikuttaa lyhytaikaisesti uusien eläkkeiden myöntämiseen. Vuodenvaihteen tienoilla eläkkeelle aikovien kannattaa tehdä eläkehakemus hyvissä ajoin. Myönnettyihin ja maksussa oleviin eläkkeisiin mahdollinen katkos ei vaikuta. Valtiokonttori vastaa jatkossakin valtion työnantajapalveluista ja niihin liittyvistä työnantajalle annettavista eläkkeisiin liittyvistä palveluista. Valtiokonttori hoitaa muun muassa palvelussuhteiden rekisteröimisen. Muutoksella ei ole vaikutusta vakuutettujen eläketurvaan, eläkkeiden rahoitukseen eikä eläkevarojen sijoittamiseen. 3

4 MUUTOKSIA LIITON LUOTTAMUSMIESORGANISAATIOSSA JA EDUSTUKSISSA Itä-Suomen Sotilasläänin alueluottamusmies talouspäällikkö Pirjo Kovasiipi siirtyi eläkkeelle Hänen tilalleen liiton hallitus on nimennyt tietoturvavastaava Mervi Kelloniityn Utin Jääkärirykmentistä. Varapääluottamusmies nimetään myöhemmin. Maavoimien ESJA -arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi on liiton hallitus nimennyt lukien koulutussuunnittelija Hanna Selivuon Maavoimien Esikunnasta eläkkeelle siirtyneen Pirjo Kovasiiven tilalle. Varajäsen nimetään myöhemmin. LIITTO KOULUTTAA LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKUSSI 2010 Luottamusmiesten peruskurssi järjestettiin Sokos Hotelli Pasilassa Helsingissä. KURSSIN SISÄLTÖ Peruskurssilla opeteltiin luottamusmiestehtävän perusteita. Koulutuksen tavoitteena oli antaa hyvät edellytykset luottamusmiestehtävän hoitoa silmälläpitäen haasteissa, joita palkkausjärjestelmien PVPJ -SIV / ESJA, sopimusten tulkinta sekä rakennemuutosten kirjo tuo meille eteemme. Pääaiheita kurssilla olivat: luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet lait ja sopimukset neuvottelutoiminta yhteistoimintajärjestelmä palkkausjärjestelmät PVPJ SIV ja ESJA sekä Kurssin oppilasvahvuus oli runsaslukuinen eli peräti 19 osallistujaa, ja kurssilla vallitsi tosi hyvä tunnelma! Kurssilaiset saivat tilaisuudesta mukaansa LM - kansiot, joihin on koottuna mittava tietopaketti luottamusmiestehtävän perustietoutta. On hienoa todeta, että meillä on kasvamassa päteviä uusia aktiiveja, jotka sitoutuvat tekemään edunvalvontaa jäsenistömme hyväksi tulevaisuudessakin. Kiitokset kaikille kurssilaisille aktiivisesta osallistumisesta sekä antoisista keskusteluista! 4

5 Kuten tiedotteessa 6/2010 todettiin, on MPHL ry:n Lievestuoreen osasto ylimääräisessä kokouksessaan päättänyt muuttaa osastonsa nimen lukien. Osaston uusi nimi on MPHL Toimihenkilöt osasto ry. Osaston puheenjohtajaksi on lukien valittu Timo Lammi Kalkusta. Tähän valtakunnalliseen osastoon kuuluvat jatkossa Millog Oy:ssä palvelevat mphl:läiset jäsenet. MPHL Toimihenkilöt osasto ry tarjoaa kaikille Millog Oy:ssä työskenteleville työntekijöille / toimihenkilöille mahdollisuuden saada tehokasta MPHL:n yhteistä edunvalvontaa tulevaisuudessakin ottaen huomioon Millogin erityispiirteet. Uudet jäsenet ovat tervetulleita osastoon! Lisätietoja osaston toiminnasta voi kysellä puheenjohtaja Timo Lammilta. Timo Lammi Toimihenkilöiden Pääluottamusmies (MPHL ry) Kalkun Korjaamo Millog OY Petsanpuisto Tampere +358(0)

6 LAKIMIESPALVELUA YKSITYISASIOISSA MPHL:N JÄSENILLE Lakimies Ari Komulainen antaa jäsenetuna juridista neuvontapalvelua MPHL ry:n jäsenille yksityisoikeudellisissa asioissa (= mm. testamentit, avioehtosopimukset, perunkirjat yms.). Neuvontapalvelu toteutetaan siten, että jäsenellä on mahdollisuus keskustella asioista lakimiehen kanssa joko kahden kesken, puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvontapalvelu toteutetaan MPHL:n toimitiloissa kerran kuukaudessa. Puhelinnumero, johon voit soittaa: (09) Vuoden 2010 neuvontapäivät ja ajat ovat: klo klo Sähköpostiosoite: Sähköpostitse yhteyttä otettaessa on aina ehdottomasti alkuun ilmoitettava, että kyse MPHL:n yksityisoikeudellisesta asiasta. Aina tekstin alkuun on koodina laitettava MPHL. MPHL:n jäsensivuilla netissä on lomake jolla voi lähettää kysymyksiä suoraan lakimiehelle: jäsenalue Etuudet Lakimiespalvelut kysymyksiä lakimiehelle Suullinen neuvontapalvelu on MPHL:n jäsenelle täysin ilmaista. Mikäli asiat johtavat kirjallisiin toimeksiantoihin, niistä johtuvat kustannukset maksavat jäsenet itse. 6

7 TILAISUUKSIA, JOISSA LIITOSTA MUKANA: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) Joensuu, palkkausjärjestelmäinfot päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Pohjoismainen konferenssi varapuheenjohtaja Jukka Peltola ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö Osasto MPHL Palkeet ry:n jäsentilaisuus Hämeenlinna päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Pardian koulutusvastaavien ja koulutusyhdyshenkilöiden suunnittelukokous Järvenpää MPHL ry:n hallituksen kokous Helsinki MPHL ry:n luottamusmiesten peruskurssi Helsinki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) Linnan kasarmien vihkiäistilaisuus Hämeenlinna päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Työpaikkakäynnit Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Itä-Suomen Huoltorykmentin Esikunta Kouvola päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö Luottamusmieskäynti Mikkelissä vierailut: MAAVE, ESAVALSTO, PVJJK / ISJJK, ISHR/ MIKKVAR päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn Rajavartiolaitoksen järjestökokous ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö 7.10 Luottamusmieskäynti Koelentokeskuksessa ja Ilmavoimien Teknillisellä koululla päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn 7

8 ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö VES -neuvottelu Rajavartiolaitoksen Esikunta ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö PVPJ SIV / ESJA: n koulutustilaisuus Oulun osaston jäsenille, Oulussa päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn (SIV) valtakunnallinen pääluottamusmies Jukka Peltola (ESJA) VES -neuvottelu Rajavartiolaitoksen Esikunta ESJA -neuvottelu Puolustusministeriö VES -neuvottelu Rajavartiolaitoksen Esikunta Rajavartiolaitoksen järjestökokous MPHL ry:n hallituksen työvaliokunnan kokous varapuheenjohtaja Jukka Peltola hallituksen jäsen Marjo Pohjola hallituksen jäsen Matti Kakko päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn 8

9 MPHL:N JÄSENETUUS: Matkapalvelut kustannustehokkaasti laivalla ja Tallinnassa Syksy saapuu. Työhön paluu voi tuntua joskus harmaalta, joten muistathan piristää itseäsi myös iloisella risteilyllä. Ja, kun kokousjärjestelyt Tallinnaan ja Baltiaan on hoidettava niin anna meidän auttaa. Syyskokous, pikkujoulut? Laivalla ja Tallinnassa järjestät matkapalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle? Meille suomalaisuus merkitsee palvelua omalla äidinkielellä, turvallisuutta ja luotettavuutta. Suomalaisuutemme saa syksyllä lisää painoarvoa ja tulee näkymään myös buffetravintolassamme. Eckerö Linen ja Valion keittiömestarit ovat loihtineet maukkaan menun asiakkaidemme iloksi ja voimme ylpeänä esitellä Suomi-herkkujen juhlaa Eckerö Buffetissa Tarjolla on perinteisiä, mutta myös runsaasti uusia suomalaisia herkkuja. Kolme kiireetöntä tuntia Tallinnaan! Aikataulumme antaa juuri sopivasti aikaa kokouksen pitämiseen laivalla. Menomatka taitetaan kätevästi 3 tunnissa, jolloin päivän ehtii aloittaa esimerkiksi aamiaisella, jonka jälkeen on helppo siirtyä kokoustilaan jatkamaan päivää. Runsas maissaoloaika antaa hyvää joustovaraa, jolloin Tallinnaan voi siirtyä haluamaansa aikaan (sovittava etukäteen varauksen yhteydessä) ja siltikin jää mukavasti aikaa esimerkiksi shoppailuun tai retkeen Tallinnassa. Halutessaan kokousta on helppo jatkaa myös jossakin laadukkaista yhteistyöhotelleistamme. Ryhmämyyntipalvelu , Olemme myös Facebookissa! Olethan jo liittynyt faniksi? 9

10 MPHL:N JÄSENVAKUUTUKSEN SOPIMUKSEN PÄIVITYS V

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

3/2013 AMMATTI - SOTILAS

3/2013 AMMATTI - SOTILAS 3/2013 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565

Lisätiedot

2/2015 AMMATTI SOTILAS -

2/2015 AMMATTI SOTILAS - 2/2015 AMMATTI SOTILAS - Ammattisotilas 2/2015 Aliupseeriliitto ry 28.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 Töissä yliopistolla Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 SISÄLTÖ TYÖAIKA Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet yliopistolla väitöskirjatyöntekijänä. Oppaassa on lyhyesti kerrottu kysymyksistä,

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

2/2011 AMMATTI - SOTILAS

2/2011 AMMATTI - SOTILAS 2/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 2/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16

RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2012 Uusin työasuin VR:n juhlavuoteen sivu 16 Luottamusmiestoimintaan Tampereen palveluneuvojien tuoreita voimia sivu 6 stressiä mitataan sivu

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot