TIEDOTE N:o 8 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE N:o 8 /15.12.2010"

Transkriptio

1 TIEDOTE N:o 8 / KEHITYSKESKUSTELUT JA SUORITUSARVIOINNIT KÄYNNIS- TYIVÄT PUOLUSTUSVOIMISSA Vuotuiset kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit ovat käynnistyneet. KEHITYSKESKUSTELUN AJAKOHDASTA SOPIMINEN Kehityskeskustelun tarkka ajankohta sekä sen mahdollinen jakaminen kahteen tai useampaan osaan on sovittava vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä keskustelua, jotta molemmat osapuolet voivat valmistautua keskusteluihin. Keskusteluun valmistautumiselle (etukäteisarvioinneille) sekä itse keskustelulle on myös varattava riittävästi aikaa (1-2 tuntia) ja rauhallinen tila. Vähintään kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain on syytä tarkistaa myös tehtävänkuvauksen ajantasaisuus. Muistilistaa kehityskeskusteluun ja suoritusarviointiin: Asia Seuranta, sopiminen ja kehittäminen Sopikaa ajankohta ajoissa ja varatkaa Sopikaa neutraali ja häiriötön neuvottelu- riittävästi aikaa paikka Tutustukaa ja täyttäkää lomake etukäteen. (esimiehen tarvittaessa neuvottava) Kiinnitä huomiota myös edellisen vuoden keskustelulomakkeen tulos- ja kehitystavoitteisiin, ovatko ne toteutuneet? Tulostavoitteet sekä tehtävään liittyvät avaintehtävät ja velvoitteet Mitkä tehtävät olet hoitanut erityisen hyvin Miksi tulostavoitteita ei ole mahdollisesti saavutettu. Miten toivoisit tehtävien kehittyvän ja onko muita kehittämisehdotuksia? Panosta tulevalla kaudella asetettujen painopisteiden ja tavoitteiden tulokselliseen hoitamiseen Kirjaa arviointijakson aikana muistiin Ovatko ne johtuneet niistä resursseista, joihin olet tosiasiallisesti voinut itse omalla toiminnallasi vaikuttaa? Ura- ja kehityssuunnittelu Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry puh Ratamestarinkatu 11 fax Helsinki 1

2 Mitä lisäkoulutusta tarvitset seuraavan 3 vuoden aikana? Ovatko resurssit riittävät ja kunnossa: - Työvälineet ja atk- - Muut resurssit? - Henkilöstö resurssit / työmäärä Miten henkilökohtaiset odotuksesi ovat toteutuneet, missä on- nistuttu, missä ollut vaikeata, Miten yhteistyö on sujunut, esimiehet, työtoverit jne. Mitkä ovat esimiehen hyvät ja huonot puolet Onko tehtäväkuvauksesi ajan tasalla? Ennakoimattomat, oleelliset lisätehtävät / resurssimuutokset kauden aikana Osaamistason vahvistaminen Urasuunnittelua tukevat koulutukset Tehtävien priorisointi tarvittaessa (yhdessä esimiehen kanssa) Mikä muu asia / resurssi vaatisi toimenpiteitä? Oletko voinut käyttää hyväksesi niitä kykyjä ja taitoja joita omaat? Jos et, niin miksi? Miten voitaisiin tarvittaessa kehittää? Sinulla on oikeus esittää rakentavaa kritiikkiä, mutta älä ole aggressiivinen Jos ei ole, sopikaa yhteisesti toimenpiteet ja päivämäärä, johon mennessä tehtävänkuvaus on päivitetty Tulostavoitteita / tehtäviä tarkistettava tilanteen mukaan, myös kesken vuoden. Tehtävänkuvaus päivitettävä tarvittaessa Mikäli et ole perustellusti tyytyväinen omaan suoritusarviointiisi, sinulla on tarvittaessa oikeus jättää se erimieliseksi. Ota em. tapauksissa yhteyttä omaan luottamusmieheesi! Sopimuksen 5 :n 4 momentissa on sovittu henkilön asemaa turvaavista järjestelyistä, mikäli henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi samassa tehtävässä laskee enemmän kuin yhden pisteen. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että myös muussa tapauksessa henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin laskiessa merkittävästi aiemmasta arvioinnista, tulee ryhtyä asiankuuluviin kehittämis-, koulutus- ja muihin tukitoimenpiteisiin. Suoritusarvioinnin tuloksen laskun perusteena ei voi olla: äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, sairausloma, vuorottelu- tai opintovapaa taikka näihin verrattava poissaolo. Yleensä ihmiset arvostavat kehityskeskusteluja, mikäli: Ne ovat luontevia (esimies ja alaistaito) Niissä ei koe tulevansa loukatuksi Niissä sovitut asiat johtavat käytännön toimenpiteisiin ja sovitut asiat toteutuvat MUISTA, ETTÄ LUOTTAMUSMIESPALVELUT OVAT JÄSENETUSI!! 2

3 TARKENTAVAT VES/TES NEUVOTTELUT HALLINNONALOILLA Puolustusvoimien osalta allekirjoittamispöytäkirjalla sovittiin työnantajan ja järjestöjen toimesta pitkään ongelmallisena ollut tilanne, kun henkilö siirtyy puolustusvoimien sisällä suoraan sopimusalalta toiselle esim. siv -järjestelmästä esja- järjestelmään sellaiseen tehtävään, jonka tehtävänkuvauksen sisältö ei olennaisesti eroa aikaisemmasta ja jonka palkkaus määräytyy eri palkkausjärjestelmäsopimuksella, määräytyy hänen henkilökohtainen palkanosansa lukien euromääräisenä, kunnes henkilön työsuoritus uudessa tehtävässä arvioidaan palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti. Erillään asuvien perheellisten virkamiesten erityiskorvauksen käyttöaikaa pidennettiin 24:stä kuukaudesta 30 kuukauteen. Niitä voidaan tehdä enintään yksi viikossa ja yhteensä 52 matkaa siirtohetkestä lukien. Lisäksi päätettiin selvittää sopimuskauden aikana mahdollisuuksia kehittää kriisinhallintaoperaation toimialueelle suuntautuvien virkamatkojen palvelussuhteen ehtoja. Selvitystyö järjestetään siten, että mahdolliset sopimusmuutokset voidaan tehdä määräajan puitteissa. MPHL: ssä asiassa ovat olleet aloitteellisia Huovinrinteen ja Utin jäsenet. Sopimuskauden aikana perustetaan myös työryhmä selvittämään mahdollisuutta rinnastaa perheellisten virkamiesten erityisasumiskorvauksen edellytyksiin liittyvää 400 kilometrin etäisyyttä myös matkustusaikaan. Tämän tiedotteen lopussa on ESJA -palkkausjärjestelmän palkkataulukko lukien samoin kuin Puolustusministeriön palkkataulukko. Puolustusvoimien SIV-arviointijärjestelmän osalta sopimusvarallisuus 0,43 % kohdennettiin palkkausjärjestelmän kehittämiseen tällä kertaa. Tästä syystä tiedotteen liitteessä ei ole SIV-palkkataulukkkoa, koska voimassa olevaan taulukkoon ei tullut muutoksia. SIV-arviointijärjestelmän piiriin kuuluvista tehtävistä kohdennukset tulivat mm. hankinta-, arkistosihteeri-, arkistotoimen tiimivetäjän, ajoneuvoasentajan-, ajoneuvoasentajien työnjohtajien, sähkötöiden johtajien, työterveyshoitajien-, hammashoitajien-, ohjekirjavalmistelijoiden-, tekstiilihuoltajien- ja ajojärjestelijän tehtävissä toimivien vaativuusluokkien korottamiseen. Neuvotteluohjeet erän kohdentamisesta olivat sen sisältöiset, että varallisuutta ei voitu jakaa yleiskorotustyyppisesti. Tällä kertaa sopimusvarallisuus kohdennettiin tasokuvauksen kehittämiseen edellä kuvatulla tavalla. Jatkossakin on vielä paljon kehitettävää myös SIV-arviointijärjestelmän osalta. Varallisuuden pienuuden takia tällä kaudelle sai vain em. kohdennukset toteutettua. Tätä kirjoitettaessa Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen uudet palkkataulukot eivät vielä ole ilmestyneet. Korotetut palkat pyritään maksamaan takautuvasti joulukuun loppuun mennessä. Rajavartiolaitoksen osalta sopimusneuvottelut päättyivät erimielisyyteen ja korotusvarallisuus ohjataan suoraan palkkataulukkoon. Kuitenkin taulukkoon kohdennettava %-korotus jäi erimieliseksi. Työnantaja tulkitsee sopimusvarallisuuden olevan 0,23 % ja järjestöt edellyttävät, että koko sopimusvarallisuus 0,43 % tulee kohdentaa palkkataulukkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että rajavartiolaitoksessa taulukkoon tulevista korotuksista on jätetty paikallisneuvottelupyyntö ja asia 3

4 etenee pääsopimuksen mukaisesti. Tästä syystä emme liitä tiedotteeseen rajavartiolaitosta koskevaa palkkataulukkoa. Tiedotamme jatkossa erimielisyysneuvottelujen tuloksesta. LOMASATASET VUODELLE 2011 Liiton hallituksen kokouksessa arvottiin 40 kpl liiton myöntämää lomatukea vuodelle 2011 á 200,00 euroa. Onnetar suosi seuraavia liiton jäseniä: Nimi Osasto Siivooja Kirsti Rikkonen Helsingin osasto Tiedotussihteeri Minna Kivinen Hallin osasto Palkkasihteeri Mirja Lindroos Huovinrinteen osasto Sihteeri Anne Lähteenmäki Huovinrinteen osasto Varastonhoitaja Kauno Mäkinen Huovinrinteen osasto Kv-henkilöstösuunn. Auli Pakola Huovinrinteen osasto Varastomies Salla Kekäläinen Hämeenlinnan osasto Varastomies Timo Laaksonen Hämeenlinnan osasto Puhelinasentaja Mauri Mertanen Hämeenlinnnan osasto Arkistosihteeri Riitta Satela Hämeenlinnan osasto Suunnittelija Pirjo Nielikäinen Kaartin osasto Kokki Sanna Haikala Lappeenrannan osasto kokki Hannele Salmi Lappeenrannan osasto Ravitsemistyöntekijä Eeva-Marjatta Tuomoja Lappeenrannan osasto Toimistosihteeri Ritva Hatakka Luonetjärven osasto Toimistosihteeri Riitta Kuisma Luonetjärven osasto Toimistosihteeri Merja Parkkonen Luonetjärven osasto Valokuvateknikko Teija Vuosjoki Niinisalon osasto Taloussihteeri Lea Tamminen Palkeet osasto Toimistosihteeri Jaana Latokylä Pansion osasto Hankkija Jaana Kovero Pohjois-Kymen osasto Koulutussihteeri Riina Löfman Pohjois-Kymen osasto Laskuvarjohuoltaja Sirpa Töyry Pohjois-Kymen osasto Kirjastosihteeri Aino Ojala Riihimäen osasto Nimikkeenperustaja Harri Syrjälä Riihimäen osasto Toimistosihteeri Ritva Enberg Rovaniemen osasto Kokki Pirkko Hiltunen Santahaminan osasto Kokki Raili Korhonen Santahaminan osasto 4

5 Toimistosihteeri Sari Koivula Sodankylän osasto Arkistosihteeri Saini Leskinen Sodankylän osasto Ravitsemispäällikkö Liisa Kärsämä Sotilasemäntäyhdistys Kiinteistöesimies Olli-Pekka Heinonen Tampereen osasto Osastosihteeri Riikka Kovero Tampereen osasto Asentaja Päivi Noppee Turun osasto Toimistosihteeri Eija Ulvinen Turun osasto Toimistiosihteeri Satu Tuupanen Tuusulan osasto Toimistosihteeri Päivi Hämäläinen Upinniemen osasto Taloussihteeri Tiina Eerola Ähtärin osasto Varastonhoitaja Esko Kotanen Ähtärin osasto Työnjohtaja Simopekka Lonka Ähtärin osasto Saariselän lomaviikot: Lomaviikko 6: Liiton hallituksen kokouksessa arvottiin liiton Saariselän lomaviikot 6 ja 39. Molemmilla viikoilla on kaksi mökkiä. Jäseneltä perittävä omavastuu on 150,00 euroa/vko. Onnetar suosi seuraavia liiton jäseniä: Nimi Osasto Ravitsemistyöntekijä Marja-Liisa Alho Huovinrinteen osasto Hankkija Tiina-Maija Lehtinen Tuusulan osasto Lomaviikko 39: Nimi Osasto Sähköyliasentaja Kari Alho Huovinrinteen osasto Materiaalisihteeri Anu Luoma Mikkelin osasto MYÖNNETYT OPINTOSTIPENDIT V 2010 (MPHL ry:n hallituksen kokous ) Nimi Osasto 5

6 Piirtäjä Susanna Jyrkinen Helsingin osasto Sihteeri Kirsi Luototie Hämeenlinnan osasto Ravitsemistyöntekijä Taina Koivunen Hämeenlinnan osasto Ravitsemistyöntekijä Anne Rintanen Hämeenlinnan osasto Osastosihteeri Tiina Rantanurmi Osasto Ilmavoimat Sihteeri Riitta-Liisa Nukarinen Kaartin osasto Toimistosihteeri Nina Kaarnola Kaartin osasto Ravitsemistyönjohtaja Virpi Orava Kajaanin osasto Tuotekehittäjä Anne Tiilikainen Kuopion osasto Kokki Vaula Kiuru Lahden osasto Ravitsemistyöntekijä Leena Muhonen Lahden osasto Henkilöstösihteeri Päivi Harju Mikkelin osasto Varastomestari Jarmo Holappa Oulun osasto Piirtäjä Heino Seluska Oulun osasto Televalvoja Eija Ranne Oulun osasto Palkkasihteeri Minna Riihimäki Osasto Palkeet Ravitsemistyöntekijä Outi Rautio Pansion osasto Autonkuljettaja Jukka Harjamäki Pansion osasto Varastonhoitaja Mikko Leskinen Pohjois-Kymen osasto Talouspäällikkö Hannele Pirttilä Riihimäen osasto Atk-tukihenkilö Teressa Sääskilahti Rovaniemen osasto Kokki Mika Koivisto Rovaniemen osasto Ravitsemistyöntekijä Sanna Lohela Rovaniemen osasto Kokki Mikko Praatskonen Santahaminan osasto Varastomies Kati Virtanen Sotilasemäntäyhdistys Arkistosihteeri Anu Kaarela Tampereen osasto Valokuvateknikko Jarno Riipinen Tuusulan osasto Toimistosihteeri Kristiina Linjos Turun osasto Lähihoitaja Teija Boman Upinniemen osasto Sosiaalikuraattori Riikka Sarapelto Vekaranjärven osasto 6

7 MUUTOKSIA LIITON LUOTTAMUSMIESORGANISAATIOSSA JA EDUSTUKSISSA Maavoimien alueellisen yhteistoimintaelimen varajäseneksi eläkkeelle jääneen Pirjo Kovasiiven tilalle on valittu lukien tietoturvavastaava Mervi Kelloniitty Utin Jääkärirykmentistä. LIITTO KOULUTTAA Rajan ja Rakennuslaitoksen neuvottelupäivät MPHL ry:n Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen alueluottamusmiesten sekä alueyt/varajäsenten sekä MPHL ry:n Rajavartiolaitoksen luottamusmiesten, yt- /palkkatiimin jäsenten koulutuspäivät järjestettiin Vantaalla Neuvottelupäivien aikana päivitettiin osallistujien tiedot: MPHL ry:n keskeisistä ajankohtaisista asioista, tällä kertaa keskeisistä oikeudellisista asioista mm. tasa-arvokysymyksistä Pardian lakimiehen Pirkko Janaksen esittämänä, suhtautumisesta päihteisiin työelämässä Myllyhoitoyhdistyksen asiantuntijan toiminnanjohtaja VTL Raila Taipaleen johdolla. Erikseen RAJA:n osalta kuultiin laitoksen henkilöstöalan ajankohtaiskatsaus neuvottelupäällikkö Mika Saarisen esittämänä, syvennettiin näkemyksiä ja taitoja vaativuudenarvioinnissa sekä avattiin yhdessä esiintyneitä ongelmatapauksia. Erikseen PHRAKL: n osalta kuultiin laitoksen johdon ajankohtaiskatsaus johtaja Pekka Salojärven ja hallintojohtaja Ritva Peuran esittäminä, käsiteltiin yhteistyöasioiden hoitoa sekä syvennettiin tietoja ja taitoja palkkausjärjestelmistä. Kumppanuus-, rake- ja yhteistoimintakurssi Kumppanuus-, rakennemuutos- ja yhteistoimintakurssi järjestettiin Helsingissä Kurssin tavoitteena oli antaa ajankohtaista tietoa puheenjohtajille, luottamusmiehille sekä yt -jäsenille puolustushallintoa koskettavista rakennemuutoksista, kumppanuushankkeista, yhteistoiminta-asioista sekä hallinnonalan henkilöstöä koskevista tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi käsiteltiin MPHL ry:n jäsenhankintakampanjaa Puolustushallinnon henkilöstöalalta muutoksia oli esittelemässä puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kontra-amiraali Antero Karumaa. Puolustusministeriön kehitysnäkökulmia henkilöstön näkökulmasta oli valaisemassa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta. Puolustushallinnon pääluottamusmiesten koulutuspäivät 7

8 Puolustushallinnon pääluottamusmiesten koulutuspäivät järjestettiin Helsingissä. Pääluottamusmiehet osallistuivat myös kumppanuus, rakennemuutosja yhteistoimintakurssiin saaden arvokasta tietoa kehitysnäkymistä ja tulevasta rakennemuutoksesta puolustushallinnossa henkilöstöalan näkökulmasta. Koulutuksessa muita aiheita olivat yhteistoiminta-asiat, eri palkkausjärjestelmiin kohdistuneet muutokset sekä pääluottamusmiesten kentän kuulumiset ja ongelmien yhteinen käsittely. LIITON TOIMISTO ON SULJETTU VÄLISEN AJAN Palvelemme taas alkaen. 8

9 9

10 LAKIMIESPALVELUA YKSITYISASIOISSA MPHL:N JÄSENILLE Lakimies Ari Komulainen antaa jäsenetuna juridista neuvontapalvelua MPHL ry:n jäsenille yksityisoikeudellisissa asioissa (= mm. testamentit, avioehtosopimukset, perunkirjat yms.). Neuvontapalvelu toteutetaan siten, että jäsenellä on mahdollisuus keskustella asioista lakimiehen kanssa joko kahden kesken, puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvontapalvelu toteutetaan MPHL:n toimitiloissa kerran kuukaudessa. Puhelinnumero, johon voit soittaa: (09) Vuoden 2011 neuvontapäivät ja ajat ovat: klo klo klo klo klo klo Sähköpostiosoite: Sähköpostitse yhteyttä otettaessa on aina ehdottomasti alkuun ilmoitettava, että kyse MPHL:n yksityisoikeudellisesta asiasta. Aina tekstin alkuun on koodina laitettava MPHL. MPHL:n jäsensivuilla netissä on lomake jolla voi lähettää kysymyksiä suoraan lakimiehelle: jäsenalue Etuudet Lakimiespalvelut kysymyksiä lakimiehelle Suullinen neuvontapalvelu on MPHL:n jäsenelle täysin ilmaista. Mikäli asiat johtavat kirjallisiin toimeksiantoihin, niistä johtuvat kustannukset maksavat jäsenet itse. 10

11 KUNTOREMONTTILOMAT 2011 HAKUOHJEET Kuntoremonttia haetaan T-Lomien lomatukihakemuksella Lomatukihakemuksen voit tulostaa myös osoitteesta Palauta hakemuksesi viimeistään mennessä osoitteella: MPHL / Kuntoremontit Ratamestarinkatu HELSINKI Jälkikäteen voi hakea lomien mahdollisille peruutuspaikoille. Mikäli ensimmäisellä hakukierroksella jää täyttämättä kuntoremontteja, niin voidaan järjestää toinen hakukierros. Myönteisestä tukipäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti (s-postitse) mennessä, paitsi Lapin Urheiluopiston ja Siuntion kuntoremonttien osalta mennessä Lisätietoja: MPHL TOIMISTONHOITAJA SIRPA LAAKSOLTA ( lukien) PUH: Kuntoremontti on viiden (5) vuorokauden mittainen aktiiviloma, jonka tarkoituksena on edistää työikäisen väestön terveyttä sekä työ - ja toimintakykyä motivoimalla terveellisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan ja muuhun itsestä huolehtimiseen. Kuntoremonttiloma on työikäisten työssä jaksamisen tukemista ja ennaltaehkäisevää toimintaa heidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuntoremonttiviikko sisältää kuntoremonttistandardin mukaiset kuntotestit ja mittaukset sekä monipuolista liikuntaa asiantuntijoiden ohjauksessa. Kuntoremontin perusajatus on, että saat tietää nykyisen kuntotasosi ja sen mukaisesti sinulle laaditaan yksilöllinen kunto-ohjelma. Kahden (2) vuorokauden mittainen terveystreffi on kuntoremontin seurantajakso, johon osallistutaan 3-9 kuukauden kuluttua varsinaisesta kuntoremontista. Kuntosi testataan treffeillä uudelleen muilta osin, vain lepo-ekg:n ja UKK-kävelytestin osuutta ei uusita. Näin voit verrata kuntosi kehittymistä ja saat mukaasi päivitetyt, nykykuntoasi vastaavat kuntoiluohjeet. RAY:n tuen suuruus on yhteensä 500 euroa; kuntoremonttiin 350 euroa ja 150 euroa puolen vuoden päästä järjestettävään seurantaviikonloppuun (terveystreffit). Lomalaiset maksavat lomien omavastuuosuudet ja matkat lomakohteeseen. Kuntoremonttiviikon omavastuuosuus vaihtelee euroon kohteesta riippuen. Majoitus sekä kuntoremonttilomalla että seurantatreffeillä on kahden hengen huoneissa joko puoli- tai täysihoidolla. Hakukaavake on täytettävä huolellisesti ja kaikilta osin, puutteellisia, allekirjoittamattomia tai myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa käsittelyyn. Omat ja puolison tulot on aina mainittava, vaikka toiselle ei tukea haettaisikaan, sekä selvitys taloudellisesta tilanteesta. Lomatukihakemuksessa tulee perustella, miksi tukea haetaan kuntoremonttiin. Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet kuntoremonttilomalle. Kuntoremonttiin voi hakeutua myös omalla kustannuksella, mainitse siitä hakemuksessasi. Kuntoremontti ei ole kuntoutusta, eikä sitä ole tarkoitettu toipilaille tai sairauslomalaisille. Kuntoremonttiin ei voi hakea Kelan kuntoutuspäivärahaa Kuntoremonttiloman lomatukea haetaan T-Lomien lomakohteisiin, jotka luetellaan alla. Kerro hakemuk- 11

12 sessasi 1-3 itsellesi sopivaa kohdevaihtoehtoa. Varaathan lomasi hakemallesi viikolle. Kuntoremonttikohteet 2011 Haettavissa olevat kuntoremonttikohteet omavastuuosuuksineen: Ajankohta/ Teema Paikka Omavastuuosuus 5 vrk/hlö/ 2 hh/täysihoito (su-pe) Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 140 euroa Hyvän Olon - kuntoremontti (ma-la) Siuntion Hyvinvointikeskus 175 euroa Peruskuntoremontti (ma-la) Kisakallion Urheiluopisto, Lohja 160 euroa Peruskuntoremontti ( su-pe) Naantalin Kylpylä 169 euroa 50+ kuntoremontti (su-pe) Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä 149 euroa Peruskuntoremontti (su-pe) HC Oulun Eden 149 euroa Kunto ja mieli - kuntoremontti (ma-la) Hyvän Olon -kuntoremontti HC Bomba, Nurmes 187 euroa (ma-la) Peruskuntoremontti JOULUMUISTAMINEN Hotelli Ylläs Saaga 140 euroa MPHL ry on myös tänä jouluna perinteisesti muistanut sotiemme veteraaneja ja luovuttanut Kaunialan sotavammasairaalassa toimivalle Kaunialan toverikunnalle rahalahjoituksen sekä joulutervehdyksiin varatun summan. TILAISUUKSIA, JOISSA LIITOSTA MUKANA: Fazer Food Service Oy:n MPHL: n jäsenten tapaaminen, Kotka päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämistä koskeva henkilöstöryhmän kokous MPHL:n työvaliokunta Puolustusvoimien yhteistoimintaelimen (PYTE) kokous päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Työpaikkakäynti Saaristomeren Meripuolustusalue Esikunta, Turku päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Taloushallinnon TAHKO-hankkeen ohjausryhmän kokous (PLM) ELKAKOP-hankkeen ohjausryhmän kokous (PE) 12

13 Pardian työvaliokunnan kokous Luottamusmieskäynti Hämeen Rykmentissä, Lahti päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn MPHL:n hallituksen kokous Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämisen PURU:n ohjausryhmän kokous (PLM) Palkansaajajärjestö Pardia ry:n edustajakokous, Helsinki MPHL ry:n valtuuston puheenjohtaja Satu Kaukonen, kokousedustaja MPHL ry:n, Pardian hallitus MPHL ry:n varapuheenjohtaja Jukka Peltola, kokousedustaja MPHL ry:n hallituksen jäsen Marjo Pohjola, kokousedustaja MPHL ry:n päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn, kokousedustaja MPHL ry:n järjestösihteeri Pekka Alhovaara, tarkkailija PhRakL /ISS oy:n välinen yhteistyöfoorumi, Helsinki päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Pohjois-Suomen Poroparlamentti, Rovaniemi järjestösihteeri Pekka Alhovaara Pardian työvaliokunnan kokous PhRakL toimihenkilö vpj -luokitusryhmän kokous päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho STTK:n edustajiston kokous Puolustusvoimien yhteistoimintaelimen (PYTE) kokous päätoiminen pääluottamusmies Elina Laiho Pardian hallituksen kokous Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen yhteistoimintaelimen HEPO:n kokous (PLM) puheenjohtaja Marja-Leena Neuvottelut Rajavartiolaitoksen luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintasopimusten muuttamisesta vastaamaan voimaan tulevaa Rajavartiolaitoksen kaksiportaista hallintorakennetta 13

14 järjestösihteeri Pekka Alhovaara Puolustusvoimain komentajan tarjoama joululounas Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämisen PURU:n ohjausryhmän kokous (PLM) Kurkistus sosiaaliseen mediaan koulutustilaisuus päätoiminen pääluottamusmies Marko Torn Valtion Virkamiesten työttömyyskassa Valtion Virkamiesten työttömyyskassa palvelee MPHL: n jäseniä lomamme aikana seuraavasti. Soittoajat työttömyyskassaan on ma ja ke klo Puhelinnumero on (09)

15 Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry toivottaa kaikille jäsenilleen Rauhallista ja Hyvää Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2011! 15

16 PALKKATAULUKKO MUUTOKSET LUKIEN 16

TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010

TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010 TIEDOTE N:o 7 /29.10.2010 LIITTOVALTUUSTON KOKOUS 21.10.2010 Liittovaltuuston kokous pidettiin 21.10.2010 Vantaan Tikkurilassa. Paikalla oli 38 varsinaista kokousedustajaa sekä 1 edustaja läsnä- ja puheoikeudella.

Lisätiedot

TIEDOTE N:o 1 /16.2.2010

TIEDOTE N:o 1 /16.2.2010 TIEDOTE N:o 1 /16.2.2010 PUOLUSTUSHALLINNON PALVELUSUHDEASUNTOJEN VUOK- RAUKSESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET Puolustusministeri Jyri Häkämies on 17.12.2010 hyväksynyt esityksen, jonka mukaan ohjeistetaan

Lisätiedot

TIEDOTE N:o 3/20.5.2011

TIEDOTE N:o 3/20.5.2011 TIEDOTE N:o 3/20.5.2011 SAP HCM JA PALKANMAKSU PUOLUSTUSVOIMISSA Kaikkien palkansaajien palkanmaksu on siirtynyt tulemaan SAP HCM:n ja Logican kautta. Työsopimussuhteiset saivat uuden järjestelmän kautta

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi

6/2014 JOULUKUU. Juhlaa arkisen työn ohessa. Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 6/2014 JOULUKUU Juhlaa arkisen työn ohessa Sotilaspapisto sinunkin tukenasi 4 20 1 6/2014 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI

Lisätiedot

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui

TIEMIES. TAJ:n hallituksen. 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin. Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003. TAJ:n hallitus kokoontui TIEMIES Tekevät-lehden TAJ:n järjestöliite 3/2003 TAJ:n hallituksen toiminnansuunnitteluseminaari TAJ:n hallitus kokoontui 22.-24.8. toiminnansuunnitteluseminaariin Savonlinnaan. Kylpylähotelli Casino

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565 (Painettu)

Lisätiedot

1/2011 HELMIKUU. Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan

1/2011 HELMIKUU. Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan 1/2011 HELMIKUU Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan s.4 1 1/2011 HELMIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV.

Lisätiedot

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista

2/2014 HUHTIKUU. Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 2/2014 HUHTIKUU Puheenjohtajapäivät - tärkeä osa liiton viestintää Perheestä erillään asuminen on kallista 4 8 1 2/2014 HUHTIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI

Lisätiedot

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla

Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 6/2012 JOULUKUU Rajan säästöt vaikuttavat opistoupseerien urakehitykseen Puolustusvoimauudistus puhuttaa monella tasolla 1 6/2012 JOULUKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle

5/2012 MARRASKUU. Puolustusvoimauudistuksen. logistiikalle 5/2012 MARRASKUU Puolustusvoimauudistuksen haasteet logistiikalle 1 5/2012 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV. 1974-89.

Lisätiedot

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville

Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville R a u t a t i e v i r k a m i e s 2. 1 0. 2 0 0 9 n : o 6 Ensimmäiset yt-neuvottelut kiville s. 4 Kuva: Seppo Juselius Ihmisiä johdetaan omalla persoonalla s. 6 YMPÄRISTÖMERKKI tässä numerossa Puheenjohtaja

Lisätiedot

3/2013 AMMATTI - SOTILAS

3/2013 AMMATTI - SOTILAS 3/2013 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 3/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi

Rakennusliiton kotisivut: www.rakennusliitto.fi OPAS rakennusalan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2013 Tämä opas on tarkoitettu talonrakennusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille/yhteysmiehille. Työntekijöiden edustusjärjestelmäsopimus

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 1 2 0 0 4 Specian kevätkokous huhtikuussa Tarjolla kevään koulutukset Valtion uusi palkkausjärjestelmä etenee f sivu6 f sivu9 f sivu

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

5/2014 MARRASKUU. Edunvalvontaa Rajalla. Rajanylitys sujuu entistä joustavammin. Työterveyshuoltoa kehitetään

5/2014 MARRASKUU. Edunvalvontaa Rajalla. Rajanylitys sujuu entistä joustavammin. Työterveyshuoltoa kehitetään 5/2014 MARRASKUU Edunvalvontaa Rajalla Rajanylitys sujuu entistä joustavammin Työterveyshuoltoa kehitetään 20 16 1 5/2014 MARRASKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53,

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013

PÖYTÄKIRJA. kevät 2013 PÖYTÄKIRJA kevät 2013 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry PÖYTÄKIRJA 1 (69) Sisällysluettelo Pöytäkirja... 2 Osallistujaluettelo... 59 Esityslista... 62 Puheenjohtaja Ann Selinin puhe... 63 Edustajiston

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot