Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa"

Transkriptio

1 Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Antti Hakkarainen LK Opiskelijanumero: Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Helsinki Tutkielma Ohjaaja: Jyrki Vuola dos. erikoislääkäri HYKS palovammakeskus

2 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET POTILAS POTILAS POTILAS POTILAS POTILAS YHTEENVETO TULOKSISTA POHDINTA LÄHTEET

3 3 1 JOHDANTO Kolmannen asteen palovammalla tarkoitetaan vauriota, jossa tyypillisimmin liekki tai kontakti kuumaan pintaan on tuhonnut ihon, mahdollisesti ihonalaisrasvan ja pahimmillaan lihakset jättäen luut, jänteet ja nivelet paljaiksi. Kansainvälisissä julkaisuissa näistä vaikeimmista vammoista käytetään nimitystä neljännen asteen palovamma(1). Tyypillisessä III asteen palovammassa poistetaan nekroottinen kudos ja myös koko ihonalaiskudos (subcutis), minkä jälkeen ihosiirre kiinnitetään lihaksen päälle. Tällöin kyseessä on faskiaalinen eksiisio. Tangentiaalisessa eksiisiossa nekroottinen kudos poistetaan kerros kerrokselta, kunnes päästään vitaaliin pintaan. Viimeksimainittu menetelmä on tavallisin leikkaustapa ja ihon (dermis) alaosaan rajoittuvissa syvissä II vammoissa voidaan jättää myös osa tervettä dermistä jäljelle ja saavuttaa hyvä toiminnallinen ja esteettinen tulos. Luiden ja jänteiden verenkierto on huono eivätkä ihosiirteet tartu niiden pintaan(1-4). Tämän vuoksi IV asteen palovammoissa on käytettävä verenkierron omaavia kielekkeitä, joko mikrokirurgisia tai varrellisia. Näin voidaan välttää muutoin uhkaava amputaatio. Nämä menetelmät vaativat plastiikkakirurgista erityisosaamista eivätkä aina ole edes mahdollisia potilaan huonon kunnon tai puuttuvien (palaneiden) terveiden kielekealueiden vuoksi. Uudentyyppinen hoitomenetelmä, jossa vamma-alueen ympärille muodostetaan ympäröivästä ilmasta eristetty alipaineistettu tila (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT), on osoittautunut lupaavaksi menetelmäksi tällaisten vammojen hoidossa. On osoitettu, että näin pystytään tehokkaasti kasvattamaan granulaatiokudosta luiden ja jänteiden päälle paikkoihin, joihin se normaaliolosuhteissa ei juurikaan kasva tai kasvaa hyvin hitaasti viikkojen/kuukausien kuluessa. Kun granulaatiokudos on saatu indusoitua vamma-alueen peitoksi, on se verekäs ja puhdas pohja ihosiirteelle(1,4-6). Haavojen paikallisen alipainehoidon tutkimusta on tehty kahden viimeisen vuosikymmenen aikana(5). Vaikka akuutin haavan paranemisessa alipainehoito ei näytä olevan tehokkaampi kuin perinteisemmät hoitomuodot(7), on kroonisten haavojen ja vaikeasti paranevien ihodefektien hoidossa se useassa tutkimuksessa osoittanut paremmuutensa(3,5,7). Kahden Cochrane-katsauksen

4 4 mukaan laadukkaita randomized-controlled-trial-tutkimuksia (RCT) kuitenkin puuttuu ennen kuin hoidon teho on tilastollisesti todistettu kroonisten haavojen ja II palovammojen tapauksessa(8,9). Käyttöaiheita alipaineterapialle ovat raajojen krooniset haavaumat esim. diabeteksen tai verenkierron heikenemisen seurauksena, sternaali-infektiot ja mediastiniitit sydänkirurgian jälkeen, vatsanpeitteiden ja perineumin alueen kudospuutokset, ortopediset traumat sekä palovammat(5). Alipainehoidon on myös havaittu parantavan osa- ja kokoihosiirteiden kiinnittymistä(5,10-14). Tämä ominaisuus on hyödyllinen etenkin anatomisesti hankalassa paikassa sijaitsevan ihosiirteen tarttumisen varmistamiseksi. Sairaaloissamme käytetty NPWT-laite kertakäyttöisine materiaaleineen on V.A.C. (Vacuum- Assisted Closure, KCI; San Antonio, Texas U.S.A). V.A.C:iin kuuluu pumppulaite, jossa on säiliö hoidetulta alueelta imetyille nesteille. Kertakäyttöisiin materiaaleihin kuuluvat ominaisuuksiltaan hieman toisistaan eroavat musta ja valkoinen polyuretaanivaahto, jossa kaikki ontelot kommunikoivat toistensa kanssa sekä läpinäkyvät ihoon kiinnitettävät kalvot ja imuputki, jonka päässä on päätelevy ja kiinnityskalvo. Kalvojen päälle tehdään reikä, jonka päälle imuputken päätelevy kiinnitetään levyssä olevalla ilmatiiviillä kalvolla. Huokosten kautta pumpulla muodostettu alipaine välittyy kaikkialle vaahdolla peitetylle haava-alueelle ja kalvoilla alue peitetään ja eristetään huoneilmasta. Käytetty paine suhteessa ilmanpaineeseen on tyypillisesti - 125mmHg, joka on yleisessä käytössä ja todistetusti tehokas alueen paranemisen kannalta(5,6,11). Yksittäisessä sioilla tehdyssä tutkimuksessa 25mmHg:n ja 500mmHg:n alipaineet olivat huomattavasti tehottomampia kuin 125mmHg:n. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että hoidetun alueen ilmatiiviys on ehdottoman tärkeää, sillä vuoto aiheuttaa jatkuvaa ilmavirtausta dehydroiden haava-alueen, jolloin pinnallista nekroosia syntyy lisää(15). Alipainetta voidaan ylläpitää jatkuvana tai tietyin intervallein tulevana. Tyypillisesti tutkimuksissa peitteet on vaihdettu 48h välein(6,15) ja infektoituneiden haavojen tapauksessa 24h välein(5). Ehdottomat kontraindikaatiot NPWT:lle ovat: Fisteli johonkin elimeen tai kehon onteloon, osteomyeliitti, nekroottista tai maliginia kudosta vamma-alueella. Suhteellisia kontraindikaatioita ovat: Huono hemostaasi tai antitromboottinen lääkehoito(14). Fysiologinen perusta paikallisen alipainehoidon teholle ihon vammojen paranemisessa on monitahoinen. Vamma-alueelta imeytyy pumpun säiliöön runsaasti ödeemanestettä vähentäen turvotusta mm. lyhentäen kaasujen ja ravinteiden diffuusiomatkoja(3,5,6,16-19). Perfuusion on

5 5 osoitettu paranevan alipaineella hoidetulla vamma-alueella huomattavasti ja tutkittaessa tapahtumia mikrovaskulaaritasolla, on havaittu pienten arterioiden ja kapillaarien dilataatiota(13,16,18-20). Tämä tapahtuu minuuteissa pumpun käynnistämisen jälkeen(18). Tällä on merkitystä palovammoissa, joihin kuuluu tyypillisesti kolme funktionaalisesti ja histopatologisesti eroteltavaa kerrosta(21): 1) Nekroottinen koaguloitunut tai hiiltynyt kudos vamman keskialueella, joka on peruuttamattomasti tuhoutunutta ja on poistettava kirurgisesti. 2) Uloin kerros, joka on hypereeminen ja hyperalgeesinen, inflammoitunut mutta perustaltaan terve ja toipuu todennäköisesti. 3) Näiden kahden välissä on niin kutsuttu zone of stasis, jolle on tyypillistä voimakas inflammaatio, valkosolujen ekstravasaatio, turvotus ja suonten trombosoituminen. On arvioitu, että pienet laskimot trombosoituvat ensin, minkä jälkeen tukkeutuvat kapillaarit ja arteriolit(22-24). Tämä tuhoaa kudoksen yhdessä voimakkaan ödeeman kanssa, mikä johtaa palovamman synnystä n. 48 tunnin kuluessa tapahtuvaan palovamman syvenemiseen(25). On viitteitä siitä, että NPWT-hoidolla pystytään akuutissa ja subakuutissa vaiheessa estämään näitä tapahtumia parantamalla perfuusiota ja vähentämällä ödeemaa, jolloin palovamman syveneminen vähenee(13,19). On myös näyttöä, että nesteen poisto vamma-alueelta pumpun säiliöön kuljettaa samalla pois proinflammatorisia välittäjäaineita ja kudoksille vahingollisia proteolyyttisiä entsyymejä(26). Useassa tutkimuksessa on todettu NPWT-hoidetun alueen bakteerikasvuston vähenevän huomattavasti, jolloin myös kliiniset infektiot ovat vähentyneet(5,6,10,11,13,16). Eräässä tutkimuksessa todettiin, että NPWT-hoito oli parantanut haavan tehokkaammin mutta kvantitatiivisesti pienempiä bakteerimääriä ei oltu todettu kontrolliryhmään verrattaessa(27). Fysikaalisilla tekijöillä on selvä vaikutus kudosten regeneraatioon ja angiogeneesiin(28-30). On esitetty, että soluissa mekaanisen stressin aiheuttama deformaatio aktivoi sytoskeletonin ym. proteiinien reagoinnin kautta tulevan signaalireitin, joka lisää mitoottista aktiivisuutta(13). Haavaalueen hoito alipaineella tuo mekaanisen stressin vamma-aluetta ympäröiviin kudoksiin ja alipaihehoidetuisa haavoissa onkin havaittu huomattavasti voimistunutta angiogeneesiä ja granulaatiokudoksen induktiota(3,5,6,13,16,18,20). Granulaatiokudoksen muodostuminen on selvästi nopeampaa verrattuna perinteisin haavanhoitomenetelmin saatuun kasvuun etenkin heikentyneen verenkierron omaavilla vamma-alueilla. Granulaatiokudoksen tuotto on niin voimakasta, että se kasvaa paljastuneiden luiden ja jänteiden päälle, mitä ei normaalissa

6 6 sekundaarisessa haavan paranemisessa tapahdu(1,4-6). Myös paljastuneet ortopediset proteesimateriaalit saadaan peittymään granulaatiokudoksen suojaan NPWT-hoidolla(5,6). NPWT on ollut sairaaloidemme hoitovalikoimassa jo muutaman vuoden ajan. HYKS:n palovammakeskuksessa hoitoa on ensimmäisen kerran käytetty 2000-luvun puolivälissä. NPWT:n käytön indikaatio on tyypillisesti ollut vaikea, syvä käden palovamma, jossa pikkunivelet, luut ja/tai jänteet ovat paljaana. Ihonsiirteet eivät tartu näille pinnoille, joten primaarina hoitoina ovat olleet paikalliskielekkeet tai mikrokirurgiset kielekerekonstruktiot. Kielekerekonstrutiot eivät ole aina mahdollisia, jolloin NPWT-hoidon kyky indusoida granulaatiokudosta sinne mihin se spontaanisti ei kasva, on osoittautunut arvokkaaksi voimavaraksi. Ihonsiirto on mahdollistunut ja suurilta amputaatioilta on vältytty. Hoitomuodon käyttö ei kuitenkaan ole vakiinnuttanut asemaansa hoitoprotokollassa vaan sitä on käytetty vaihtelevasti. Selkeät linjavedot NPWT:n käyttöönotosta palovammojen hoidossa puuttuvat myös kansainvälisissä julkaisuissa. Suuri osa palovammapotilaiden hoitoa käsittelevistä kirjoituksista on yksittäisiä tapausselostuksia. Tämän vuoksi on syytä selvittää mm. millaisia tuloksia ja missä ajassa NPWT:lla on saatu aikaan, jotta hoidon käyttöä voitaisiin optimoida. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa NPWT-hoidon indikaatioita, hoitoprosessia ja tuloksia HYKS:n palovammakeskuksessa Töölön sairaalassa vuosilta Käsiteltävä alue rajattiin raajojen syviin distaalisiin palovammoihin. Käsien ja jalkojen syvä palovamma, jossa luut, nivelet ja jänteet ovat paljastuneet, on melko harvinainen ja liittyy usein hyvin vaikeisiin ja laajoihin muun kehon palovammoihin. Näiden alueiden amputaatioiden välttäminen ja mahdollisimman hyvän funktion säästäminen on kuitenkin potilaan elämänlaadun kannalta ensiarvoisen tärkeää. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimuksen aineistona ovat vuosien aikana HYKS:n Töölön sairaalassa NPWT:lla hoidettujen käsien ja jalkojen syvät palovammat. Potilaiden valintakriteerinä oli tois- tai molemminpuolinen käden tai jalan palovammaksi luokiteltava vaurio, jossa demarkoitumisen ja revision jälkeen on paljastuneena luun, nivelen tai jänteen pintaa. Potilaita tutkimukseen tuli 5, hoidettuja raajoja yhteensä 7.

7 7 Käsiteltävää potilasmateriaalia oli vähän ja se on heterogeenistä niin iän, vammamekanismin, liitännäisvammojen, tehohoidon tarpeen ja useiden muiden muuttujien suhteen. Tämän vuoksi vertailu retrospektiivisesti ennen NPWT:n tuloa hoidettujen potilaiden kanssa ei ollut mahdollista. Potilaat käsiteltiin erillisinä tapausselostuksina ja heidän hoitoprosessistaan seulottiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä oli NPWT-hoidon rooli palovamman hoidossa? Mikä oli epäonnistuneiden ihonsiirtojen määrä ennen NPWT-hoidon aloitusta? NPWT:n aloituspäivä tapaturmasta laskien? Aika NPWT-hoidon alusta riittävään granulaatiokudokseen ja onnistuneeseen ihonsiirtoon? amputaatioiden määrä? Vastaukset tavoitteissa mainittuihin kysymyksiin etsittiin potilaskertomuksista. Palovammojen kokonaislaajuudet (Total Body Surface Area, TBSA) vaihtelevat potilaskohtaisesti, samoin liitännäisvammat. Nämä mainitaan mutta varsinaisesti keskitytään raajojen distaaliosien vammojen tarkkaan kuvaukseen ja paranemisprosessin kartoitukseen. Hoidon tulokset analysoitiin Töölön sairaalan valokuva-arkiston kuvilla, joista pyrittiin kokoamaan havainnollistavat kuvat paranemisprosessille. Tutkimukseen ei ole osallistunut ulkopuolisia tahoja rahoituksellisessa tai muussa tarkoituksessa.

8 8 4 TULOKSET 4.1 POTILAS 1 Esitiedot 47-vuotias nainen. Potilaan oikea käsi oli työtehtävissä jäänyt mankelin väliin useaksi minuutiksi. Vamman kuvaus ja hoitojakso KUVAT 1 ja 2 (Päivä 5 tapaturman jälkeen) Seurauksena oli kontaktipalovamma (TBSA 1,5%). Oikean kämmenen kohdalla ranteesta distaaliseen kämmenpoimuun ja peukalon radiaalisyrjälle III o palovammaa. Volaarisesti antebrachiumissa oli kämmenen kokoinen II o palovamma. Dorsaalipuolella III-V sormet olivat palaneet kynsiä myöten PIP-nivelistä distaalisesti (kuvat 1 ja 2). Vitaliteetti todettiin kaikissa sormissa hyväksi. Koukistus ja suoristus onnistui kaikilla sormilla. Tunto säilyi palamattomilla alueilla. 7. päivä: Demarkaation ja revision jälkeen tehtiin palaneille alueille ihonsiirteet. Siirteiden päälle aloitettiin NPWT-hoito. 10. päivä: Siirteistä puolet todettiin menetetyiksi, kun NPWT-hoito lopetettiin. Potilas kotiutui väliaikaisesti.

9 9 KUVA 3 (päivä 13 ) 18. päivä: Loputkin ihosiirteet menetettiin infektoitumisen takia. Dorsaalisesti III-V-sormissa todettiin paljasta luupintaa ja thenar-alueen lihaksisto vaikutti huonokuntoiselta. 24. päivä: Käteen tehtiin revisio ja NPWT aloitettiin. 27. päivä: 3 vrk:n NPWT-hoidon jälkeen kämmenen alueella todettiin granulaatiokudosta ja thenarlihakset todettiin vitaaleiksi. 31. päivä: 7 vrk:n NPWT-hoidon jälkeen todettiin granulaatiota kämmenessä ja ranteessa. NPWT lopetettiin ja näille alueille tehtiin ihonsiirrot. V-sormi jouduttiin amputoimaan PIP-tasoon. III-IVsormien PIP-nivelten todettiin jääneen dorsaalisesti paljaiksi. KUVA 4 (päivä 31) KUVA 5 (päivä 32) 40. päivä: III-IV-sormiin tehtiin vena-kielekkeet 45. päivä: Sormien vena-kielekkeet todettiin nekroottisiksi. Potilaan toivomuksesta sormet amputoitiin DIP-tasoon asti.

10 10 KUVAT 6 ja 7 (5kk tapaturman jälkeen). NPWT-hoidon osuus NPWT:lla pyrittiin hoidon alkuvaiheessa parantamaan ihosiirteiden tarttumista. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu vaan siirteet menetettiin. Siirteiden menetystä seuranneen revision jälkeen NPWT aloitettiin uudelleen suoraan vitaalin haavapohjan päälle, koska paikallisten kielekkeitä ei ollut käytettävissä. 7 vuorokauden hoidon jälkeen haavapohjaa päällysti hyvä granulaatiokudos ja uudet ihosiirteet tarttuivat tähän. Kolmen palaneen sormen amputaatioilta ei kuitenkaan vältytty.

11 POTILAS 2 Esitiedot 46-vuotias mies. Potilas oli työtehtävissä saanut korkeajännitteisen sähköiskun oikeaan käteensä. Käsi oli hetkeksi jäänyt kiinni sähkökaapeliin. Vamman kuvaus ja hoitojakso Oikeassa kämmenessä todettiin dorsaalisesti ja volaarisesti III o palovamma (TBSA 0,5%). Käsi ja antebrachium olivat turvoksissa, laboratoriokokeissa oli rabdomyolyysin kuvaa. Sormien koukistus ja suoristus onnistuivat. I ja II sormissa tunto oli alentunut. 1. päivä: Primaaristi käteen tehtiin revisio, faskiotomiat ja diskisio turvotuksen takia. 6. päivä: Potilaan tila oli stabiloitunut. Päädyttiin tekemään palaneiden alueiden revisio ja ihonsiirto. 8., 15., 22., 27. ja 30. päivä: Tehty useita revisioita ja suunniteltu mikrokirurgista rekonstruktiota. I-III-sormissa tunto todettiin lähes olemattomaksi n. medianuksen hermotusalueelta. Extensor indicis- ja extensor pollicis longus-jänteet todettiin katkenneiksi. Potilas kotiutui päivän ajaksi. KUVAT 8 ja 9 (päivä 13 tapaturman jälkeen) 34. päivä: Radiocarpaali-nivelen havaittiin avoimeksi. Vamma-alue revidoitiin ja NPWT-hoito aloitettiin. 41. päivä: Vamma-alue oli siistiytynyt. EPL- ja EIP-jänteet olivat siis poikki ja ekstensoriapparaatti vaikutti huonokuntoiselta. Peukalon luut olivat paljaana IP-tasolta CMC-tasolle ja Ranteen

12 12 nivelkapseli oli auki pikkuniveliin. NPWT-hoito lopetettiin ja tehtiin mikrovaskulaarinen kielekerekonstruktio 50. päivä: Kotiutus KUVA 10 (päivä 56) 69. päivä: Kieleke todettiin vitaaliksi. Ympärillä olevat aukilealueet peitettiin ihosiirteillä KUVAT 11 ja 12 (3kk tapaturman jälkeen) NPWT-hoidon osuus NPWT aloitettiin melko myöhäisessä hoitojakson vaiheessa päivänä 34. Haava-alue oli kehittynyt huonoon suuntaan; RC-nivel ja peukalon luut olivat paljaana ja jännevaurioita oli syntynyt. NPWThoidolla haava-alue saatiin siistittyä ja paljaana olevat nivelet pidettyä suojassa mikrovaskulaariseen rekonstruktioon saakka.

13 POTILAS 3 Esitiedot 28 vuotias mies. Ollut nukkumassa laavussa vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena. Laavu syttynyt tuleen. Vamman kuvaus ja hoitojakso (oikean käden osalta) Seurauksena liekkivammat (TBSA 42%). Molemmissa kämmenissä ja kämmenselissä, oikean puolen olkavarressa, rintakehässä, selässä, poskessa, ohimolla ja takaraivossa III o palovammat. 3. päivä: Ihonsiirto tehtiin oikeaan käteen 7. päivä: Ihonsiirteet todettiin tarttumattomiksi 13. päivä: Oikeaan kämmenselkään ja sormiin tehtiin ekskiisiot ja uudet ihonsiirteet. I-sormen IP- ja II-sormen PIP-nivelet todettiin osin paljaiksi. KUVA 13 (18. päivä) KUVA 14 (20. päivä) 24. päivä: Oikea kämmenselkä I-III-sormet revidoitiin. Kämmenselkään laitettiin uusi ihosiirre. 28. päivä: Oikean kämmenselän ihosiirre todettiin tarttuneeksi. I-III-sormien pikkuniveliä oli edelleen paljaana. NPWT aloitettiin oikeaan käteen. 35. päivä: I-III-sormissa todettiin kohtalainen granulaatiokudos. NPWT-hoitoa jatkettiin.

14 14 KUVAT 15 ja 16 (päivä 35) 38. päivä: I-III-sormissa oli hyvä granulaatiokudos. NPWT lopetettiin. Ekstensoriapparaatti todettiin menetetyksi. Sormiin I-III tehtiin ihonsiirrot. 41. päivä: Ihosiirteet oikean käden alueella olivat tarttuneet. KUVAT 17 ja 18 (2kk tapaturman jälkeen) NPWT-hoidon osuus NPWT-hoito aloitettiin neljän viikon kuluttua tapaturmasta, koska paljaana oleviin sormien pikkuniveliin tehdyt ihosiirrot epäonnistuivat eikä paikallisia kielekkeitä ollut käytettävissä. 10 vuorokauden kuluttua NPWT-hoidon aloituksesta palaneiden sormien ympärillä oli kattava granulaatiokudos, jonka päälle ihonsiirto saatiin tehdyksi. Sormiamputaatioilta vältyttiin, vaikkakin käteen jäi funktion alenema ekstensoriapparaatin vaurion takia.

15 POTILAS 4 Esitiedot 26-vuotias mies. Ollut autossa kuuntelemassa musiikkia, kun auto tuntemattomasta syystä syttynyt palamaan. Vamman kuvaus ja hoitojakso Seurauksena liekkivammat (TBSA 60%) päähän ja kasvoille, yläraajoihin, vasemmalle selkään ja reisiin, kaikki III o palovammaa. Genitaaleihin saanut II o palovamman. 7. päivä: Molempien käsien eksiisio tehty. Vasemman käden sormia III-IV ja oikean käden sormia II-III typistettiin. Ihonsiirteet ja allograftit laitettiin päälle. KUVAT 19 ja 20 (oikea käsi, päivä 7) 8. päivä: Ekstensorien päälle laitettiin intrasite-geeliä kuivumisen estämiseksi. 14. päivä: vasemman käden II sormeen ja oikean käden sormiin IV-V tehtiin partiaaliset amputaatiot. Käsiin tehtiin ihonsiirrot.

16 16 KUVAT 21 ja 22 (päivä 14) 15. päivä: Ekstensoriapparaatit todettu molemmissa käsissä paljaiksi, samoin pikkuniveliä paljaana. 21. päivä: Re-amputaatiot vasemman käden IV-V sormiin. Ihonsiirrot tehty. KUVAT 23 ja 24 (päivä 21) 28. päivä: Kämmenissä ja kämmenselissä ihonsiirteet todettiin tarttuneksi. Sormissa oli yhä luuta ja jänteitä paljaana. Tehtiin revisio ja aloitettiin NPWT-hoito molempiin käsiin (siteiden vaihto kolmen päivän välein).

17 17 KUVAT 25 ja 26 (päivä 28) KUVAT 27 ja 28 (päivä 32)

18 18 KUVAT 29 ja 30 (päivä 36) KUVAT 31 ja 32 (päivä 42) 46. päivä: Oikean käden NPWT-hoito lopetettiin. Sormien alueella todettiin runsas granulaatiokudos, jota kauhottiin. Ihonsiirrot tehtiin oikeaan käteen ja vasemman käden NPWThoitoa jatkettiin. KUVAT 33 ja 34 (oikea käsi, päivä 50)

19 päivä: NPWT-hoito lopetettiin vasemmasta kädestä. Käteen tehtiin ihonsiirrot. KUVAT 35 ja 36 (vasen käsi, päivä 74) KUVAT 37 ja 38 (oikea käsi, päivä 74) KUVAT 39 ja 40 (3kk tapaturman jälkeen)

20 20 NPWT-hoidon osuus Potilaan kokonaishoito oli laajan palovamman takia hyvin vaativaa. Pahasti palaneita sormia jouduttiin hoidon alkuvaiheessa typistämään. Ihonsiirrot saatiin muuten tarttumaan käsiin mutta sormien paljaat nivelet ja jänteet muodostivat ongelman. NPWT-hoidolla saatiin aikaan hyvin nopeasti kasvava granulaatiokudos, jota jo neljäntenä päivänä hoidon aloituksesta otetut kuvat havainnollistavat. Ihonsiirrot tehtiin NPWT-hoidon jälkeen sormiin hyvällä tuloksella. 4.5 POTILAS 5 Esitiedot 10-vuotias poika, joka oli joutunut liikenneonnettomuuteen matkustaessaan moottoripyörän sivuvaunussa. Vaatteet olivat syttyneet bensiinistä palamaan ja potilas oli lentänyt päin liikennemerkkiä. Vamman kuvaus ja hoitojakso Seurauksena liekkivammat (TBSA 57,5%) jalkoihin, jalkapohjiin, alaraajoihin, alavartalolle III o palovammat. Lisäksi vasempaan yläraajaan ja oikean käden ranteen alueelle syviä palovammaläiskiä. Liitännäisvammoina frontaalialueen aivokontuusio, subduraalihematooma, frontaaliluun ja orbitan murtumat ja molemminpuoliset keuhkokontuusiot. 6. päivä: Oikean jalan varpaat todettiin nekroottisiksi. Vasemmassa jalassa II-IV olivat vitaaleja ja I-varvas kuivassa gangreenassa.. Jalkapohjan palovamma oli demarkoitumassa.

21 21 KUVAT 41 ja 42 (päivä 16) KUVAT 43 ja 44 (päivä 25)

22 22 KUVAT 45 ja 46 (päivä 37) 41. päivä: Jalkateriin tehtiin revisiot ja päälle laitettiin allografti-ihosiirteet. KUVA 47 (oikea jalka, päivä 45) 55. päivä: NPWT-hoito aloitettiin molempiin jalkoihin. 62. päivä: Oikea jalka oli turvonnut ja punoittava. Infektio diagnosoitiin kliinisesti ruusuksi. NPWT laitettiin oikeasta jalasta tauolle. Vasemman jalan NPWT-hoitoa jatkettiin.

23 päivä: Muut palovamma-alueet oli saatu peitettyä ihonsiirteillä. NPWT-hoitoa jatkettiin molemmissa jaloissa. KUVAT 48 ja 49 (oikea jalka, päivä 69) KUVAT 50 ja 51 (vasen jalka, päivä 69) 72. päivä: Molempiin jalkoihin tehtiin ihonsiirrot. KUVAT 52 ja 53 (oikea jalka, päivä 81)

24 24 KUVAT 54 ja 55 (vasen jalka, päivä 81) NPWT-hoidon osuus Potilaan jalat olivat pahoin palaneet ja vamman annettiin kypsyä usean päivän ajan ennen ensimmäistä revisiota. Revision jälkeen jaloissa oli paljaana olevia jänteitä ja luuta. NPWT-hoidon myötä saatiin kasvatettua hyvä granulaatiokudos pohjaksi ihonsiirrolle. Tilannetta olivat vaikeuttamassa potilaan hoidon aikana kehittynyt sienisepsis ja oikean jalan erysipelas. 4.6 YHTEENVETO TULOKSISTA Potilaiden hoitoprosessissa NPWT-hoito aloitettiin keskimäärin 35. päivänä. Hoidon aloituksesta riitävään granulaatiokudokseen kului keskimäärin 15 päivää. Keskimäärin yksi epäonnistunut ihonsiirto edelsi NPWT-hoidon aloitusta ja hoidon jälkeen kaiki ihonsiirteet tarttuivat. Kaikissa tapauksissa suurilta amputaatiolta vältyttiin mutta kekimäärin 2,3 sormiamputaatiota jouduttiin tekemään kättä kohti. Hoidetuissa jaloissa vain minimaaliset varvasamputaatiot olivat tarpeen. Potilaille annettiin hoitojakson aikana ja sen jälkeen fysioterapiaa. Kaikki potilaat kuntoutuivat riittävän omatoimisiksi selviytymään päivitäisistä toiminnoistaan. 5 POHDINTA NPWT-hoitoa voidaan tämän tutkimuksen tulosten perusteella käyttää vaikeasti palaneiden raajojen pelastamiseen, kun suora ihonsiirto ei ole mahdollinen. Tutkimuksessa suoraan ihonsiirtoon pyrittiin hoidon alkuvaiheen aikana yhtä potilasta lukuunottamatta. Siirteiden tarttuminen palaneisiin käsiin oli osittaista jättäen eritoten pikkuniveliä ja ekstensoriapparaatin jänteitä paljaiksi. Tällaisessa tilanteessa ensisijaisena valintana hoidossa ovat yhä ns.paikalliset kielekkeet, jossa kudosta lainataan lähiympäristöstä siten, että kieleke saa verenkiertonsa joltain alueelta

25 25 alkuperäisestä kiinnityskohdastaan. Nämä alueet ovat usein myös palaneet eikä tätä vaihtoehtoa voida käyttää, mikä oli lähtökohta myös tutkimuksessa olleiden potilaiden hoidossa. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää ns. mikrovaskulaarisia vapaita kudossiirteitä, jolloin voidaan valita eri puolilta kehoa sopivia kudoskappaleita ja liitää ne kohdealueen verenkiertoon. Nämä ratkaisut vaativat eritysosaamista eivätkä sovellu vaikeasti loukkaantuneen palovammapotilaan alkuhoitoon. Yhden potilaan kohdalla päädyttiin tähän menetelmään menestyksellisesti, jolloin NPWT:n rooli oli lähinnä vamman pintaa suojaava ja puhdistava. Käsien palovammojen hoidossa myös upottaminen keskivartalon ihoon on mahdollinen, mutta käden immobilisoiva hoitomuoto. Paljastuneiden luieden, hermojen ja nivelten päälle on saatava verekästä kudosta, jotta niihin voidaan asettaa ihonsiirre. NPWT-hoidon aikaansaama granulaatiokudos tarjoaa erinomaisen tarttumapinnan osaihonsiirteelle, jolloin muutoin infektion tai kuivumisen ja nekroosin takia amputaation joutuva raaja tai raajan osa saadaan peitettyä suojaavalla iholla ja vamman on mahdollista parantua. Potilaiden hoidon päätavoitteena oli välttyä suurilta ylä- tai alaraajatyngän jättäviltä amputaatioilta. Kaikki NPWT-jakson jälkeiset ihonsiirteet tarttuivat erinomaisesti ja vain osittaiset sormien ääriosien ja varpaiden amputaatiot olivat tarpeellisia elinkelvottomaksi käyneen kudoksen takia. Runsaalla granulaatiokudoksella on kuitenkin pitkäaikaisten hoitotulosten kannalta negatiivisiakin vaikutuksia; kypsyminen fibroosiksi aiheuttaa ihonsiirteen alaisen kudoksen jäykistymisen ja kiristymisen joka saattaa nivelten yli kulkiessaan rajoittaa liikelaajuutta vaikka nivel itsessään olisi terve. Fibroottinen kudos myös adheroituu jänteisiin vaikeuttaen niiden vapaata liukumista. Toisaalta NPWT-hoito tarjoaa jänteille kostean mikroympäristön, joka osaltaan edesauttaa huonosti verisuonitetun jännekudoksen säilymistä vitaalina. Epäedullisia vaikutuksia vältetään tehokkaalla fysioterapialla sekä oikealla nivelten ja raajan asennolla. Liiallinen granulaatiokudos voidaan myös poistaa ihonsiirron yhteydessä leikkaamalla tai kauhomalla vaarantamatta ihonsiirteen tarttumista. NPWT-hoitoa voidaan jatkaa ihonsiirteen päällä leikkauksen jälkeen edistämään siirteen tarttumista (11,12). Haittojen minimointi onnistui tutkimuksen potilaiden hoidossa kiitettävästi. Kotiuduttuaan kaikki potilaat kykenivät selviämään päivittäisistä toiminnoista sairaalassa aloitetun intensiivisen kuntouksen myötä. NPWT-hoidolla on myös ominaisuus, joka osaltaan toimii nivelten liikelaajuuksia säästävästi ja helpottaa hoitotyötä; Potilaiden hoidossa todettiin, että V.A.C.-siteiden alipaineistuksen yhteydessä voidaan käsien asento fiksoida helposti haluttuun asentoon ja tiiviinä olevien sidosten puristava vaikutus stabiloi sen aina seuraavaan siteiden vaihtoon asti ilman lastoituksia. Käsien nk. suojaasento estää fleksiokontraktuurien ja tätä kautta hankalien virheasentojen syntymisen.

26 26 Akillesjänteen aiheuttaman voimakkaan vedon takia jalkojen immobilisaatio lastalla oikeaan asentoon saattaa kuitenkin olla tarpeellinen. Keinotekoiset dermismateriaalit (Integra, Matriderm ) ovat lisääntyvä plastiikkakirurginen hoitomuoto vaikeiden kudospuutosten korjaamisessa. Integran ja NPWT:n yhteiskäytöllä on todettu selviä edullisia vaikutuksia lähinnä komplikaatioriskin pienentymisenä. Integran päälle asennettu NPWT, joko yhdessä fibriiniliiman kanssa tai ilman, parantaa Integran tarttumisprosenttia fiksoimalla sen tiiviisti ja estäen ongelmallista hankausta, joka infektion ohella on useimmiten syynä hoidon epäonnistumiselle. Etu tulee esiin erityisesti hankalissa anatomisissa paikoissa, kuten nivelissä ja raajoissa(35-38). Myös Integraan liittyvä korkea infektioriski näyttää samojen tutkimusten mukaan vähenevän merkittävästi siteiden suojatessa hoidettavan alueen ja imemällä veren sekä eksudaatit pois. On myös näyttöä siitä, että NPWT-hoito integran kanssa nopeuttaa neovaskularisaatiota ja lyhentää merkittävästi ihonsiirtoon vaadittavaa aikaa(35,36). Tätä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan varmuudella kaikissa tutkimuksissa(37,38). Yhteenvetona todetaan, että NPWT on hyödyllinen lisä vaikeasti palaneiden raajojen hoidossa, kun paikallisia kudoskielekkeitä ei ole käytettävissä. Se edesauttaa paljaaksi jääneiden nivelten, luiden ja jänteiden peittymistä granulaatiokudokseen ja valmistaa revidoidun pinnan ihonsiirrettä varten. Hoito voidaan aloittaa suhteellisen myöhäisessäkin vaiheessa vaikean palovamman hoitoprosessissa, jolloin kunnollisen demarkaation ja revision jälkeen päästään toiminnallisesti hyviin ja kosmeettisesti tyydyttäviin tuloksiin. Käden immobilisoivissa hoidoissa suoja-asennon säilyttäminen hoidon aikana on keskeistä jännekontraktuurien välttämiseksi, jolloin siteiden fiksoiva ominaisuus on hyödyllinen. Hoito sitoo potilaan sairaalaan ja mahdollisesti täysin vuoteeseen, jolloin liikkuminen ja täysipainoinen fysikaalinen kuntoutus ei onnistu. Laajat palovammat ovat usein niin vakavia, että potilas viettää joka tapauksessa pitkän ajanjakson vuoteessa, jolloin hoidon toteutus voidaan liittää kokonaisuuteen hyvin. Epäkäytännöllisyys tulee ilmeiseksi lähinnä pinta-alaltaan pienten syvien palovammojen hoidossa, jolloin potilaat voidaan väliaikaisesti myös kotiuttaa ja kalliita sairaalahoitopäiviä vähentää. Tätä ajatellen on kuitenkin jo olemassa pienikokoisia kannettavia laitteita, joiden soveltaminen käytäntöön voi mahdollisten hyvien tulosten valossa olla kustannuksia säästävää ja potilaan kannalta hyvää hoitoa.

27 27 LÄHTEET (1) Parrett BM, Pomahac B, Demling RH, Orgill DP. Fourth-degree burns to the lower extremity with exposed tendon and bone: a ten-year experience. Journal of burn care research 2006;27(1):34. (2) Nuchtern JG, Engrav LH, Nakamura DY, Dutcher KA, Heimbach DM, Vedder NB. Treatment of fourth-degree hand burns. Journal of burn care rehabilitation 1995;16(1):36. (3) Nugent N, Lannon D, O'Donnell M. Vacuum-assisted closure - a management option for the burns patient with exposed bone. Burns 2005;31(3):390. (4) Heugel JR, Parks KS, Christie SS, Pulito JF, Zegzula DH, Kemalyan NA. Treatment of the exposed Achilles tendon using negative pressure wound therapy: a case report. Journal of burn care rehabilitation 2002;23(3):167. (5) Argenta LC, Morykwas MJ, Marks MW, DeFranzo AJ, Molnar JA, David LR. Vacuum-assisted closure: state of clinic art. Plastic and reconstructive surgery 2006;117(7 Suppl):127S. (6) DeFranzo AJ, Argenta LC, Marks MW, Molnar JA, David LR, Webb LX, et al. The use of vacuum-assisted closure therapy for the treatment of lower-extremity wounds with exposed bone. Plastic and reconstructive surgery 2001;108(5):1184. (7) Miller Q, Bird E, Bird K, Meschter C, Moulton MJ. Effect of subatmospheric pressure on the acute healing wound. Current surgery 2004;61(2):205. (8) Ubbink Dirk T, Westerbos Stijn J, Evans D, Land L, Vermeulen H. Topical negative pressure for treating chronic wounds. 2008(3). (9) Wasiak J, Cleland H. Topical negative pressure (TNP) for partial thickness burns. 2007(3). (10) Landau AG, Hudson DA, Adams K, Geldenhuys S, Pienaar C. Full-thickness skin grafts: maximizing graft take using negative pressure dressings to prepare the graft bed. Annals of plastic surgery 2008;60(6):661. (11) Schneider AM, Morykwas MJ, Argenta LC. A new and reliable method of securing skin grafts to the difficult recipient bed. Plastic and reconstructive surgery 1998;102(4):1195. (12) Llanos S, Danilla S, Barraza C, Armijo E, Piñeros JL, Quintas M, et al. Effectiveness of negative pressure closure in the integration of split thickness skin grafts: a randomized, doublemasked, controlled trial. Annals of surgery 2006;244(5):700.

28 28 (13) Morykwas MJ, Simpson J, Punger K, Argenta A, Kremers L, Argenta J. Vacuum-assisted closure: state of basic research and physiologic foundation. Plastic and reconstructive surgery 2006;117(7 Suppl):121S. (14) Avery C, Pereira J, Moody A, Whitworth I. Clinical experience with the negative pressure wound dressing. The British journal of oral maxillofacial surgery 2000;38(4):343. (15) Morykwas MJ, Faler BJ, Pearce DJ, Argenta LC. Effects of varying levels of subatmospheric pressure on the rate of granulation tissue formation in experimental wounds in swine. Annals of plastic surgery 2001;47(5):547. (16) Morykwas MJ, Argenta LC, Shelton-Brown EI, McGuirt W. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Annals of plastic surgery 1997;38(6):553. (17) Molnar JA, Simpson JL, Voignier DM, Morykwas MJ, Argenta LC. Management of an acute thermal injury with subatmospheric pressure. Journal of burns and wounds 2005;4:e5. (18) Chen S, Li J, Li X, Xu L. Effects of vacuum-assisted closure on wound microcirculation: an experimental study. Asian journal of surgery 2005;28(3):211. (19) Kamolz L, Andel H, Haslik W, Winter W, Meissl G, Frey M. Use of subatmospheric pressure therapy to prevent burn wound progression in human: first experiences. Burns 2004;30(3):253. (20) Cozart RF, Atchison JR, Lett ED, Fabian TS, Brzezienski MA, Breazeale EE. The use of controlled subatmospheric pressure to promote wound healing in preparation for split-thickness skin grafting in a fourth degree burn. Tennessee medicine 1999;92(10):382. (21) JACKSON DM. The diagnosis of the depth of burning. Br.J.Surg May;40(164): (22) Noble HG, Robson MC, Krizek TJ. Dermal ischemia in the burn wound. The Journal of surgical research 1977;23(2):117. (23) Massiha H, Monafo WW. Dermal ischemia in thermal injury: the importance of venous occlusion. The Journal of trauma 1974;14(8):705. (24) BERKELEY WT. BLOOD SLUDGING AND TISSUE DESTRUCTION IN BURNS. Southern medical journal 1965;58:1182. (25) ORDER SE, MASON AD, SWITZER WE, MONCRIEF JA. ARTERIAL VASCULAR OCCLUSION AND DEVITALIZATION OF BURN WOUNDS. Annals of surgery 1965;161:502. (26) Mouës CM, van Toorenenbergen AW, Heule F, Hop WC, Hovius SER. The role of topical negative pressure in wound repair: expression of biochemical markers in wound fluid during wound healing. Wound repair and regeneration 2008;16(4):488.

29 29 (27) Mouës CM, Vos MC, van den Bemd,Gert-Jan C M., Stijnen T, Hovius SER. Bacterial load in relation to vacuum-assisted closure wound therapy: a prospective randomized trial. Wound repair and regeneration 2004;12(1):11. (28) Ryan TJ, Barnhill RL. Physical factors and angiogenesis. Ciba Foundation symposium 1983;100:80. (29) Sumpio BE, Banes AJ, Levin LG, Johnson G. Mechanical stress stimulates aortic endothelial cells to proliferate. Journal of vascular surgery 1987;6(3):252. (30) Urschel JD, Scott PG, Williams HT. The effect of mechanical stress on soft and hard tissue repair a review. British Journal of Plastic Surgery 1988;41(2):182. (31) Jeschke. Development of New Reconstructive Techniques: Use of Integra in Combination with Fibrin Glue and Negative-Pressure Therapy for Reconstruction of Acute and Chronic Wounds. Plast.Reconstr.Surg. 2004;113(2):525. (32) Molnar C. Outpatient reconstruction using integra* and subatmospheric pressure. Ann.Plast.Surg. 2009:164. (33) Helgeson. Bioartificial Dermal Substitute: A Preliminary Report on Its Use for the Management of Complex Combat-Related Soft Tissue Wounds. J.Orthop.Trauma 2007;21(6):394. (34) Stiefel D, Schiestl C, Meuli M. The positive effect of negative pressure: vacuum-assisted fixation of Integra artificial skin for reconstructive surgery. J.Pediatr.Surg. 2009;44(3):575. (35) Jeschke. Development of New Reconstructive Techniques: Use of Integra in Combination with Fibrin Glue and Negative-Pressure Therapy for Reconstruction of Acute and Chronic Wounds. Plast.Reconstr.Surg. 2004;113(2):525. (36) Molnar C. Outpatient reconstruction using integra* and subatmospheric pressure. Ann.Plast.Surg. 2009:164. (37) Helgeson. Bioartificial Dermal Substitute: A Preliminary Report on Its Use for the Management of Complex Combat-Related Soft Tissue Wounds. J.Orthop.Trauma 2007;21(6):394. (38) Stiefel D, Schiestl C, Meuli M. The positive effect of negative pressure: vacuum-assisted fixation of Integra artificial skin for reconstructive surgery. J.Pediatr.Surg. 2009;44(3):575.

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Antti Hakkarainen LK Opiskelijanumero: 012709205 Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Helsinki 21.12.2008 Tutkielma antti.hakkarainen@welho.com

Lisätiedot

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa Vesa Juutilainen, HYKS Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Endopäivät 2008 Terminologiaa V.A.C., Vacuum Assisted Closure NPWT, Negative Pressure

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla 2011/808 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2291-0 Tiivistelmä TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2 Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja *Osoitettu In vitro Suurimmat haasteet Bakteerikasvun hallitseminen on suuri haaste haavan infektioriskin pienentämisessä.

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa..

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. V.A.C. VeraFlo -hoito Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. Mitkä ovat omat haasteesi haavojen hoidossa? Terveydenhuollon ammattilaiset ja KCI etsivät jatkuvasti keinoja parantaa haavoja nopeammin ja tehokkaammin

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Hyvän kipsin ominaisuudet Ei aiheuta ylimääräistä kipua. Tukee vammautunutta raajaa hyvin. Sallii kipsin ulkopuolelle jäävien nivelten liikuttamisen.

Lisätiedot

Ongelmahaavojen hoito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. lääketiede.

Ongelmahaavojen hoito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa. Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus. lääketiede. Katsausartikkeli Vesa Juutilainen, Pirkka Vikatmaa, Pekka Kuukasjärvi, Antti Malmivaara Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus Tärkein tieto K Viime vuosina alipaineimuhoito on levinnyt

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Potilaan vastaanotto Potilaat tulevat kiireellisellä lähetteellä (1-7 vrk) Potilaat tulevat

Lisätiedot

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO TYÖKALUJA HAAVANHOIDON HAASTEISIIN HYVINKÄÄ 27.10.2016 PÄIVI SALMINEN-PELTOLA PLASTIIKKAKIRURGI OSASTONYLILÄÄKÄRI HAAVAN LEIKKAUS Infektoituneen/nekroottisen

Lisätiedot

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE 1/2012 haavanhoito käyttöohjeet alovammat Ihorikot EB-haavat Traumaattiset haavat Kirurgiset haavat Diabeettiset haavat PUHDISTAA Laskimoperäise KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE altimoperäiset säärihaavat Painehaavat

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 1.11.2017 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala

PAINE (p) massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala PAINE (p) p= F A p= massa (kg) x maan vetovoima (G) Pinta-ala 2 3 4 5 6 7 Mukaeltu BRADEN - painehaavariskiluokitus 1 2 3 4 paineen kesto & voimakkuus FYYSINEN AKTIIVI- SUUS KYKY MUUTTAA KEHON ASENTOA

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka Esityksen sisältö Riskiluokitus ja sen tekeminen Miten jalkahaavoja voi ennaltaehkäistä? Miten diabeetikon

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Bellovac Exudrain Abdovac

Bellovac Exudrain Abdovac Bellovac Exudrain Abdovac Haavaimut Täydellinen tuotevalikoima kaikkiin indikaatioihin ja tarpeisiin Hellävarainen ja oikea imuteho Matala alipaine on oikea valinta Matalalle alipaineelle ei nykyään ole

Lisätiedot

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala

KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT. Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala KASVOJEN ALUEEN PAHOINPITELYVAMMAT Mikko Aho Osastonylilääkäri Savonlinnan Keskussairaala SO WHAT!? YLEISIMMÄT VAMMATYYPIT KNK-LÄÄKÄRIN OSUUS, HOIDOT ENSIHOITO HOIDON KIIREELLISYYS? KASVOVAMMAT Suomessa

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Hyvinvointia työstä 29.1.2015 E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Olkapään jännevaivojen kuntoutus Esa-Pekka Takala, ylilääkäri, Dos. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 29.1.2015 2

Lisätiedot

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon.

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. AESTHETICS DEEP OSCILLATION Personal AESTHETICS Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. Nopeuttaa kudoksen paranemista esteettisen kirurgian operaatioiden sekä laserhoitojen

Lisätiedot

Edistyksellinen laite, jossa yhdistyy kaksi hyvin tunnettua ja toimivaa hoitomenetelmää: LYMFATERAPIA MAGNEETTITERAPIA

Edistyksellinen laite, jossa yhdistyy kaksi hyvin tunnettua ja toimivaa hoitomenetelmää: LYMFATERAPIA MAGNEETTITERAPIA Edistyksellinen laite, jossa yhdistyy kaksi hyvin tunnettua ja toimivaa hoitomenetelmää: LYMFATERAPIA MAGNEETTITERAPIA Mikä aiheuttaa nesteen kerääntymisen Epänormaali imunestekierto aiheuttaa muutoksia

Lisätiedot

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012

KÄSIHYGIENIAOHJE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN. KÄSIHYGIENIAOHJE KUNTAYHTYMÄ Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö 28.11.2012 MITÄ KÄSIHYGIENIALLA TARKOITETAAN? Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään infektioiden ja niitä aiheuttavien mikrobien siirtymistä käsien välityksellä.

Lisätiedot

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala ENSIHAVAINNOT Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu tuskainen ilme,

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ihotaipeiden sieni-infektio

Ihotaipeiden sieni-infektio Ihotaipeiden sieni-infektio Sorbact Luonnollinen RATKAISU HAAVANHOITOON Sitoo välittömästi ja Tehokkaasti hydrofobisia mikrobeja Sorbact -menetelmä perustuu luonnollisiin fysikaalisiin voimiin, joiden

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT JOKAISEEN TILANTEESEEN

LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT JOKAISEEN TILANTEESEEN LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT JOKAISEEN TILANTEESEEN SAKSALAISEN RAL STANDARDIN MUKAAN THERAPIES. HAND IN HAND. MIKSI JUURI LÄÄKINNÄLLISET HOITOSUKAT? Jobstin lääkinnälliset hoitosukat auttavat jalkojen väsymiseen

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti

Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti Bariatrisista ja kirurgisista haavoista yleisesti Antti Rahko Vatsaelinkir. EL 20.9.2016 LSHP:n haavakoulutuspäivä Kirurgian ala, jossa ruoansulatuskanavaa muokkaamalla, pyritään ehkäisemään tai hoitamaan

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Iikka Lantto, Juuso Heikkinen, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilahti Kirurgian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO. Markus Suontakanen

VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO. Markus Suontakanen VALMENTAJA 2 AMPUMAHIIHDON LIHASHUOLTO Markus Suontakanen LIHASHUOLTO Markus Suontakanen Sisältö Määritelmä Tavoitteet Lihastasapaino venyttely Hieronta Fysikaaliset hoidot Lihashuollon määritelmä Urhelijan

Lisätiedot

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen

Käsikirurgisen potilaan hoito Heidi Pehkonen Käsikirurgisen potilaan hoito 22.9.17 Heidi Pehkonen Käsipäikissä hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyksellisiä käsikirurgisia leikkauspotilaita Elektiivisistä yleisimmät: canalis carpi, napsusormi,

Lisätiedot

Verisuoniperäiset alaraajahaavat

Verisuoniperäiset alaraajahaavat Verisuoniperäiset alaraajahaavat Jukka Palokangas Haavalla tarkoitetaan väkivallan aiheuttamaa ihon tai sen alaisen kudoksen äkillistä vioittumaa tai kudososien puutosta tai irtoamista toisistaan ( mukaan

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi

SEISAN 1(12) SEISAN. 1. Yoi SEISAN 1(12) Kuvien lähde: Gijomonkai ry:n katavideo Tekstien lähde: Shoko-Ryu kolleegio Shoko-Ryu vyokoevaatimukset (Lokakuu 2003 Tarkistettu versio helmikuu 2004 ) SEISAN 1. Yoi 2. Askel vasemmalla jalalla

Lisätiedot

Hyvät kirurgiset tekniikat. Anna Meller

Hyvät kirurgiset tekniikat. Anna Meller Hyvät kirurgiset tekniikat Anna Meller Leikkaustilat Tulisi olla eristetty muista toiminnoista Oma huone, jossa erilliset alueet Eläimen valmistelua ja nukuttamista varten Kirurgin valmistelua varten Varsinainen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku

VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT. KANNATTELUONNETTOMUUDEN SYNTY Alku VALJAIDEN VARASSA ROIKKUMISEN TERVEYSRISKIT Valjaassa roikkuminen on kuin asennossa seisoisi. Veri pakkautuu jalkoihin. Tajuton on suuressa vaarassa Ongelmia voi tulla jo minuuteissa Veri kertyy jalkoihin

Lisätiedot

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata!

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata! Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt tunnetaan hyvin. Liikunnalla voi olla myös terveydelle haitallisia puolia ja usein nämä ilmenevät tuki- ja liikuntaelimistön vammoina. Kolme yleisimmin

Lisätiedot

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri

Tärinän vaikutukset ihmiseen. Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri Tärinän vaikutukset ihmiseen Esa-Pekka Takala, LKT, Dos. Apulaisylilääkäri "Tärinätauti" Selkävaivat Pahoinvointi Näköhäiriöt Tärinän terveysvaikutuksia Keskittymisvaikeudet, uneliaisuus / unettomuus,

Lisätiedot

JOBST JOVIPAK MUKAVA JA TEHOKAS. TÄYDENTÄVÄ RATKAISU LYMFEDEEMAN HOITAMISEEN. THERAPIES. HAND IN HAND.

JOBST JOVIPAK MUKAVA JA TEHOKAS. TÄYDENTÄVÄ RATKAISU LYMFEDEEMAN HOITAMISEEN. THERAPIES. HAND IN HAND. JOBST JOVIPAK MUKAVA JA TEHOKAS. TÄYDENTÄVÄ RATKAISU LYMFEDEEMAN HOITAMISEEN. THERAPIES. HAND IN HAND. JOBST & JOVIPAK VARMISTAA LYMFEDEEMAN MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAAN HOIDON Lymfedeeman hoitaminen voi olla

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun

HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun HETKESSÄ NOTKEEKS? Opas tanssijan itsenäiseen fasciaharjoitteluun Ida Fredriksson Tuukka Kari Joonas Ryhänen Petri Sirviö Savonia AMK, fysioterapian koulutusohjelma Mitä fasciat ovat? Sidekudosrakenteista/tiukasti/tiheästi

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe).

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS. Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS Fin, III) PARKINSON POTILAAN MOTORINEN TUTKIMUS ID: Pvm ja aika (off vaihe / on vaihe). Lääke klo Puheen tuotto 0 Normaalia. Puheen ilmeikkyys, ääntäminen

Lisätiedot

Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle

Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle Pieni tietopaketti painehaavoista hoitohenkilökunnalle SISÄLLYSLUETTELO IHO 3 HAAVA 4 HAAVAN LUOKITTELU 5 HAAVAN PARANEMINEN 6 PAINEHAAVA JA DIAGNOSTIIKKA 7-8 SYVYYSLUOKITUS 9-10 PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY

Lisätiedot

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata ENSIHAVAINNOT HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu, tuskainen

Lisätiedot

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ green wound healing HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ Ajatellen Green Wound Healing -menetelmä on ruotsalainen kliinisesti testattu innovaatio kaikentyyppisten haavojen hoitoon. Bakteerit

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Kuntouttava työote heräämöhoidossa Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Vuodelevon vaikutukset potilaalle Vuodelepo ja liikkumattomuus ovat epäfysiologista ja vaikuttavat merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja

Lisätiedot

Neurokirurgisen haavan hoito

Neurokirurgisen haavan hoito Neurokirurgisen haavan hoito Alueellinen neurohoitotyön iltapäivä 9.5.2017 sh. Laura Louhi, TYKS Neurokirurgian vuodeosasto Miksi neurokirurgisen haavan hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota? Keskushermoston

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

The spectroscopic imaging of skin disorders

The spectroscopic imaging of skin disorders Automation technology October 2007 University of Vaasa / Faculty of technology 1000 students 4 departments: Mathematics and statistics, Electrical engineerin and automation, Computer science and Production

Lisätiedot

Vaikeiden palovammojen hoito

Vaikeiden palovammojen hoito Plastiikkakirurgia Anthony Papp, Virve Koljonen ja Jyrki Vuola Vaikeiden palovammojen hoito Syvät ja laajat palovammat aiheuttavat haitallisen hypermetabolisen vasteen elimistössä. Välittäjäaineiden ja

Lisätiedot

GKS koulutuspäivät 13.10.2011 Marjaleena Setälä, EL 1. Fossa Douglas on endometrioosipesäkkeiden yleisin sijaintipaikka kuoppaa verhoava peritoneum sakrouteriiniset ligamentit peräsuoli 2. Endometrioosi

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä)

V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä) V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä) Turvallisuusohjeet Käytettäväksi vain KCI V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmän kanssa Sisällysluettelo Käyttöaiheet 4 V.A.C. -hoidon siirtäminen

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

REPLANTAATIOT JA REVASKULARISAATIOT TAYS:SSA 01.01.2005 31.05.2008

REPLANTAATIOT JA REVASKULARISAATIOT TAYS:SSA 01.01.2005 31.05.2008 REPLANTAATIOT JA REVASKULARISAATIOT TAYS:SSA 01.01.2005 31.05.2008 Heini Katajamäki Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Huhtikuu 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

DIABETES JALAN KEVENTÄMINEN KUNTOUTUKSESSA

DIABETES JALAN KEVENTÄMINEN KUNTOUTUKSESSA DIABETES JALAN KEVENTÄMINEN KUNTOUTUKSESSA Cure Care Commitment SBi Motus 5 HAAVAN HOITO JA DIABETESJALAN HAAVAN HOITO 6 4 1 2 INNOVATIIVINEN KEVENNYSTEKNIIKKA ITCC* IRROTUKSEN ESTÄVÄLLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA OHJEESTA ESBL HYGIENIAHOITAJA LEENA SIMONS

KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA OHJEESTA ESBL HYGIENIAHOITAJA LEENA SIMONS KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA OHJEESTA ESBL HYGIENIAHOITAJA LEENA SIMONS LASTENKLINIKKA UUSI LASTENSAIRAALA 2016 - koko sairaala 258 potilaspaikka - prevanlensseihin mukaan n.177 potilaspaikkaa - yht. 23 teho-osastopaikkaa

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

Kari Haikonen Tulipalojen terveyskustannukset -tutkimus

Kari Haikonen Tulipalojen terveyskustannukset -tutkimus Kari Haikonen Tulipalojen terveyskustannukset -tutkimus Palotutkimuksen päivät 2011 Hanasaaren kulttuurikeskus 23. 24.8.2011 1 Mitä tehdään ja miksi? Tutkitaan savusta, tulesta tai liekeistä (~ liekkivammat)

Lisätiedot

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön ASENTOHOITO. 22-2270071 x40 x28 cm väri musta. 85 x 31 x 17 cm väri musta 30 ASENTOHOITOTYYNY

Virtually Oy. Laadukas tyynysarja vaativaan käyttöön ASENTOHOITO. 22-2270071 x40 x28 cm väri musta. 85 x 31 x 17 cm väri musta 30 ASENTOHOITOTYYNY TYYNYT 22-22060 22-22100 22-22110 22-22120 22-22130 85 x 18 x väri musta 21 x 18 x väri musta 35 x 18 x väri musta 42 x 18 x väri musta 51 x 18 x väri musta 18 cm 85 cm 22-22200 Triangeli väri musta 22-22300

Lisätiedot

Vaaranmerkit Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja hoito. Jalkaterapeutti Anne Räsänen 2016

Vaaranmerkit Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja hoito. Jalkaterapeutti Anne Räsänen 2016 Vaaranmerkit Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja hoito Jalkaterapeutti Anne Räsänen 2016 Vaaranmerkit Omahoito - Ongelmia aiheuttavat Huono hygienia, hoitamattomat kynnet ja iho Virheelliset hoitotottumukset

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot