V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä)"

Transkriptio

1 V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä) Turvallisuusohjeet Käytettäväksi vain KCI V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmän kanssa

2

3 Sisällysluettelo Käyttöaiheet 4 V.A.C. -hoidon siirtäminen kotihoitoympäristöön 5 V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmän vasta-aiheet 5 Pelkästään V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat vasta aiheet 5 V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää koskevat varoitukset 6 V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat lisävaroitukset 10 V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää koskevat varotoimet 10 V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat lisävarotoimet 12 V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta koskevat lisävarotoimet: 13 Kertakäyttöisten osien merkintätarroissa käytettyjen symboleiden selitykset 14 3

4 V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmä) on integroitu haavanhoitojärjestelmä, jota voidaan käyttää seuraaviin hoitoihin: V.A.C. VeraFlo -hoitoon (huuhteluun), joka sisältää haavan alipaineimuhoidon (V.A.C. -hoidon) sekä ohjatun haavaliuosten/ suspensioiden syötön ja tyhjentämisen haavan pohjassa. TAI V.A.C. -hoitoon, joka sisältää ainoastaan haavan alipaineimuhoidon. Käytettäessä V.A.C. VeraFlo -hoitoa (huuhtelu) on otettava huomioon tärkeitä vasta-aiheita, varoituksia ja varotoimia V.A.C. -hoitoa koskevien vastaaiheiden, varoitusten ja varotoimien lisäksi. V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat vasta-aiheet, varoitukset ja varotoimet on korostettu asiakirjassa harmaalla ja ne on merkitty V.A.C. VeraFlo -hoidon symbolilla (tekstin vasemmalla puolella). Käytettäessä pelkästään V.A.C. -hoitoa V.A.C. VeraFlo -hoidon vasta-aiheita, varoituksia ja varotoimia ei sovelleta. V.A.C.Ulta -hoitoyksikköä käytetään vain V.A.C. -sidosten (V.A.C. GranuFoam -, V.A.C. GranuFoam Silver -, V.A.C. WhiteFoam-, V.A.C. VeraFlo -sidosjärjestelmät) ja kertakäyttöisten osien kanssa. V.A.C. VeraFlo -hoitoa saa antaa vain käytettäessä V.A.C. VeraFlo -sidoksia ja kertakäyttöisiä osia. HUOMAUTUS: V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei ole tarkoitettu käytettäväksi V.A.C. VeraFlo -hoidon kanssa, koska huuhteluliuokset voivat vaikuttaa negatiivisesti V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen hyötyihin TÄRKEÄÄ: Lue kaikki hoitoyksikköä, sidosta ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä. Ellei ohjeita noudateta tai lääkäriin oteta yhteyttä, laitteen suorituskyky saattaa olla odotettua heikompi ja voi aiheutua vakavan tai kuolemaan johtavan vamman vaara. Älä säädä hoitoyksikön asetuksia tai anna hoitoa ilman lääkärin ohjeita tai valvontaa. Käyttöaiheet V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä on integroitu haavanhoitojärjestelmä, jolla annetaan haavan alipaineimuhoitoa, ja jossa on myös huuhteluhoitovaihtoehto. Ilman huuhtelua annetun alipaineimuhoidon tarkoituksena on luoda ympäristö, joka edistää haavan sekundaarista tai tertiääristä (viivästynyttä välitöntä) paranemista valmistelemalla haavan pohjan sulkemista varten, vähentämällä turvotusta, edistämällä granulaatiokudoksen muodostumista ja perfuusiota ja poistamalla tulehdusnestettä ja tartunta-aineita. Huuhteluhoitovaihtoehto on tarkoitettu potilaille, jotka hyötyvät alipaineistetusta huuhteluhoidosta ja haavaliuosten ja suspensioiden ohjatusta syötöstä haavan pohjassa. V.A.C.Ulta -alipaineimuhoitojärjestelmä huuhteluhoitovaihtoehdon kanssa tai ilman on tarkoitettu potilaille, joilla on kroonisia, akuutteja, traumaattisia, subakuutteja ja auenneita haavoja, toisen asteen palovammoja, haavaumia (kuten diabeettiset tai painehaavaumat tai verisuonten vajaatoiminta), läppiä tai siirteitä. 4

5 V.A.C. -hoidon siirtäminen kotihoitoympäristöön V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää ei ole tarkoitettu kotikäyttöön. Jos V.A.C. -hoitoa on tarpeen jatkaa potilaan kotiuttamisen jälkeen, harkinnan mukaan sopivia vaihtoehtoja voivat olla muut epäakuuttiin hoitoympäristöön sopivat KCI-hoitojärjestelmät. Kyseisten laitteiden mukana on tärkeitä turvallisuustietoja. V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmän VAsta-aiheet Älä aseta V.A.C. Ulta -hoitojärjestelmän vaahtosidoksia välittömään kosketukseen paljaiden verisuonten, anastomoosikohtien, elinten tai hermojen kanssa. Tämä koskee sekä V.A.C. - hoitoa että V.A.C. VeraFlo -hoitosidoksia. HUOMAUTUS: Lue Varoitukset-osiosta lisätietoja verenvuodosta. V.A.C. -hoito ja V.A.C. VeraFlo -hoito on kontraindikoitu potilailla, joilla on maligniteetti haavassa hoitamaton osteomyeliitti HUOMAUTUS: Lue Varoitukset-osiosta lisätietoja osteomyeliitistä. ei-enteerisiä ja tutkimattomia fisteleitä nekroottista kudosta, jossa on escharaa HUOMAUTUS: Sen jälkeen, kun nekroottinen kudos on puhdistettu ja eschara poistettu kokonaan, V.A.C. -hoitoa voi käyttää. yliherkkyys hopealle (vain V.A.C. GranuFoam Silver -sidos). Pelkästään V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat vasta aiheet Älä käytä V.A.C. -sidoksia Octenisept -desinfiointiaineiden*, vetyperoksidin tai alkoholipohjaisten tai alkoholia sisältävien liuosten kanssa. Älä lisää nesteitä rinta- tai vatsaonteloon. Tämä saattaa muuttaa ruumiin ydinlämpötilaa ja nesteitä saattaa jäädä rinta- tai vatsaonteloon. Älä käytä V.A.C. VeraFlo -hoitoa, jos haavaa ei ole kokonaan tutkittu, jotta huuhtelunesteet eivät vahingossa vuoda haavan viereisiin onteloihin. * Ei saatavana Yhdysvalloissa. Tuotenimi ei ole KCI:n, sen tytäryhtiöiden tai lisenssiantajien tavaramerkki. 5

6 V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää koskevat VAroitukset Verenvuoto: Joillakin potilailla verenvuotokomplikaatioiden riski on suuri sekä ilman V.A.C. -hoitoa tai V.A.C. VeraFlo -hoitoa että niitä käytettäessä. Seuraavilla potilastyypeillä verenvuodon riski on suurentunut, mikä voi ilman valvontaa johtaa kuolemaan: Potilaat, joiden haavassa tai sen läheisyydessä sijaitsevat verisuonet tai elimet ovat heikentyneet tai hauraat mm. seuraavista syistä: verisuonen (natiivianastamoosit tai siirteet) / elimen ompelu infektio trauma säteily Potilaat, joilla haavan hemostaasi ei ole riittävä Potilaat, joille on annettu antikoagulantteja tai trombosyyttiaggregaation estäjiä Potilaat, joilla kudospeite ei riitä peittämään verisuonirakenteita Jos V.A.C. -hoito tai V.A.C. VeraFlo -hoito on määrätty potilaille, joiden verenvuotokomplikaatioiden vaara on lisääntynyt, heitä on hoidettava ja tarkkailtava hoitavan lääkärin määräämässä hoitoympäristössä. Jos aktiivinen verenvuoto alkaa äkillisesti tai runsaana V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoidon aikana, tai letkuissa tai säiliössä havaitaan näkyvää (kirkkaan punaista) verta, lopeta hoito heti, jätä sidos paikalleen, pyri tyrehdyttämään verenvuoto ja kutsu lääkintäapua heti paikalle. V.A.C.Ulta -hoitoyksikköä ja sidoksia ei saa käyttää verisuonivuotojen ehkäisemiseen, minimointiin tai tyrehdyttämiseen. Tämä koskee sekä V.A.C. - että V.A.C. VeraFlo -hoitoa. Suojaa verisuonet ja elimet: Kaikki haavassa tai sen ympärillä olevat paljaat verisuonet tai pintaverisuonet ja elimet on peitettävä ja suojattava kokonaan ennen V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoidon antamista. Varmista aina, että V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -vaahtosidokset eivät ole suorassa kosketuksessa verisuoniin tai elimiin. Luonnollisen kudoksen käyttö paksuna kerroksena antaa tehokkaimman suojauksen. Jos paksua luonnollista kudoskerrosta ei ole käytettävissä tai sen käyttö ei ole kirurgisesti mahdollista, vaihtoehtona voidaan harkita monia ohuesta, tarttumattomasta materiaalista tehtyjä kerroksia, jos hoitava lääkäri katsoo niiden antavan täydellisen suojaesteen. Mikäli käytetään tarttumattomia materiaaleja, varmista, että ne on kiinnitetty hyvin, jotta ne suojaavat koko hoidon ajan. Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota myös alipaineasetukseen ja hoitotapaan. Suurien haavojen hoidossa on oltava varovaisia, sillä suonia voi olla paikoissa, jotka eivät ole suoraan havaittavissa. Potilasta on tarkkailtava kiinteästi verenvuoron varalta hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri katsoo soveltuvan tarkoitukseen. 6

7 Infektoituneet verisuonet: Infektio voi syövyttää verisuonia ja heikentää verisuonten seinämiä, mikä voi lisätä alttiutta abraasion tai manipulaation aiheuttamalle suonivauriolle. Infektoituneet verisuonet muodostavat komplikaatioriskejä, joihin sisältyy verenvuoto, joka voi kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoitoa käytettäessä infektoituneiden tai mahdollisesti infektoituneiden verisuonien välittömässä läheisyydessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. (Katso kohta Suojaa verisuonet ja elimet edellä.) Hemostaasi, antikoagulantit ja trombosyyttiaggregaation estäjät: Jos haavan hemostaasi ei ole riittävä, potilaalla on lisääntynyt verenvuotovaara, joka voi kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Tällaisia potilaita on hoidettava ja tarkkailtava hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri katsoo soveltuvan tarkoitukseen. Hoidossa on noudatettava varovaisuutta, kun potilaille on annettu antikoagulanttiannoksia tai trombosyyttiaggregaation estäjäannoksia. Niiden arvellaan lisäävän verenvuodon riskiä (määräytyy haavatyypin ja kompleksisuuden mukaan). Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota alipaineasetukseen ja hoitotapaan. Haavakohtaan asetettavat, verenvuotoa tyrehdyttävät aineet: Ompeleettomat hemostaattiset aineet (esimerkiksi luuvaha, liukeneva gelatiinisieni tai ruiskutettava haavansulkija) voivat rikki mennessään lisätä verenvuotovaaraa, mikä voi kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Tällaisten aineiden irtoaminen on estettävä. Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota alipaineasetukseen ja hoitotapaan. (Katso V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat lisävaroitukset) Terävät reunat: Luunsirut tai terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja puhkaisemalla suojaesteitä, suonia tai elimiä. Vamma voi aiheuttaa verenvuotoa, joka voi kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Varo haavan sisäisten kudosten, suonten tai elinten mahdollista siirtymistä. Se voi lisätä kosketusvaaraa teräviin reunoihin. Ennen V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoidon suorittamista terävät reunat ja luunsirut on poistettava haava-alueelta tai peitettävä, jotta ne eivät puhkaise verisuonia tai elimiä. Mikäli mahdollista, vähennä vakavan tai hengenvaarallisen vamman vaaraa tasoittamalla ja peittämällä kaikki jäljelle jäävät reunat sen varalta, että rakenteet sattuisivat siirtymään. Ole varovainen poistaessasi sidoksen osia haavasta, jotta suojaamattomat terävät reunat eivät vahingoita haavakudosta ml:n säiliö: 1000 ml:n säiliötä EI SAA KÄYTTÄÄ potilailla, joilla on suuri verenvuotoriski tai potilailla, jotka eivät kestä suurien nestemäärien menetystä, kuten lapset ja vanhukset. Ota huomioon potilaan koko ja paino, potilaan tila, haavatyyppi, tarkkailumahdollisuudet ja hoitoympäristö, kun käytät tätä säiliötä. Tätä säiliötä suositellaan käytettäväksi ainoastaan akuuttihoidossa (sairaalassa). 7

8 Infektoituneet haavat: Infektoituneita haavoja on tarkkailtava erityisen huolellisesti. Niiden sidokset on ehkä tarpeen vaihtaa useammin kuin infektoitumattomien haavojen. Tämä määräytyy haavan tilan, hoitotavoitteiden ja V.A.C. VeraFlo -hoitoparametrien (V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmässä) mukaan. Lisätietoja sidoksen vaihtotiheydestä on sidoksen asetusohjeissa (V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -pakkauksissa). Kuten haavanhoidossa yleensä, lääkärien ja potilaiden/hoitajien on tarkkailtava potilaan haavaa, haavan reuna-alueen kudosta ja tulehdusnestettä infektion, pahenevan infektion tai muiden komplikaatioiden merkkien varalta. Merkkejä infektiosta ovat esimerkiksi kuume, aristus, punoitus, turvotus, kutina, ihottuma, lisääntynyt lämmöntunne haavassa tai haavan reuna-alueilla, märkäerite tai voimakas haju. Infektio voi olla vakava ja aiheuttaa komplikaatioita kuten kipua, epämiellyttävää oloa, kuumetta, kuolion, toksisen sokin, septisen sokin ja/tai kuolemaan johtavan vamman. Yleisinfektion aiheuttamien komplikaatioiden oireita ovat esimerkiksi pahoinvointi, oksentelu, ripuli, päänsärky, huimaus, pyörtyminen, kurkkukipu ja limakalvojen turvotus, sekavuus, korkea kuume, refraktorinen ja/tai ortostaattinen hypotensio tai erytrodermia (punaihoisuus). Jos yleisinfektion alkamisesta tai haavakohdassa etenevästä yleistulehduksesta on havaittavissa merkkejä, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jotta voidaan määrittää onko V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoito keskeytettävä. Verisuoniin liittyvistä haavainfektioista on tietoja myös kohdassa Infektoituneet verisuonet. Infektoituneet haavat ja V.A.C. GranuFoam Silver -sidos: Jos havaitaan kliininen infektio, V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei ole tarkoitettu korvaamaan systeemistä hoitoa tai muita infektioiden hoito-ohjelmia. V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta voidaan käyttää infektoituneiden haavojen hoidossa vakiohoito-ohjelman apuvälineenä ja estämään bakteerien tunkeutuminen. V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei ole tarkoitettu käytettäväksi V.A.C. VeraFlo -hoidossa (lisätietoja on sivulla 2) Osteomyeliitti: V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -hoitoa EI saa käyttää haavaan, jossa on hoitamaton osteomyeliitti. Kuolleen elinkelvottoman kudoksen, tulehtunut luu mukaan lukien (mikäli tarpeen), poistamista kokonaan sekä asiaankuuluvan antibioottihoidon aloittamista on syytä harkita. Suojaa jänteet, ligamentit ja hermot: Jänteet, ligamentit ja hermot eivät saa olla suorassa kosketuksessa V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -vaahtosidoksiin. Kuivumis- tai vaurioriski voidaan minimoida peittämällä nämä rakenteet luonnollisella kudoksella tai ohuella tarttumattomalla materiaalilla. Vaahtosidosten asettaminen: Käytä aina steriilejä V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidoksia, joiden pakkaus on ehjä ja avaamaton. Vaahtosidosta ei saa asettaa peitossa oleviin / tutkimattomiin kanaviin. V.A.C. WhiteFoam -sidos sopii paremmin tutkittujen kanavien kanssa käytettäväksi. Vaahtosidosten asettamisessa haava-alueelle ei saa käyttää voimaa, sillä se saattaa vahingoittaa kudosta, muuttaa alipaineen syöttöä tai hankaloittaa tulehdusnesteen ja vaahdon poistamista. Laske aina haavaan käytettyjen vaahtosidosten lukumäärä. Merkitse lukumäärä ja sidoksen vaihtoajankohta sidokseen, potilaskertomukseen ja tyynyn letkuihin kiinnitettyyn vaahdon määrän merkintätarraan (jos käytettävissä). 8

9 Sidoksen poistaminen: V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -vaahtosidokset eivät ole bioabsorboituvia. Laske aina haavasta poistettujen vaahtosidosten kokonaismäärä ja tarkista, että niitä on yhtä paljon kuin haavaan asetettuja vaahtosidoksia. Jos vaahto jätetään haavaan suositeltua aikajaksoa pidemmäksi ajaksi, vaahdon sisään voi kasvaa vaahdon poistamista vaikeuttavaa kudosta. Siitä voi seurata myös infektio tai muita haitallisia vaikutuksia. Jos esiintyy huomattavaa verenvuotoa, keskeytä V.A.C. Ulta -hoitojärjestelmän käyttö heti ja pyri tyrehdyttämään verenvuoto. Älä poista vaahtosidosta, ennen kuin hoitavaan lääkäriin tai kirurgiin on oltu yhteydessä. Älä jatka V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoidon käyttöä, ennen kuin riittävä hemostaasi on saavutettu ja verenvuodon jatkumisen vaaraa ei enää ole. Anna V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -hoidon olla käynnissä: Älä koskaan jätä V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidosta paikalleen ilman aktiivista V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi. Jos hoito on pois käytöstä yli kaksi tuntia, poista vanha sidos ja huuhtele haava. Käytä joko uutta V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidosta steriilistä ja avaamattomasta pakkauksesta ja aloita hoito uudelleen tai käytä vaihtoehtoista sidosta hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Akryyliliima: V.A.C. -erikoisidoksessa (toimitetaan V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -sidosten kanssa) on akryyliliimapinta, joka saattaa aiheuttaa haitallisen reaktion akryyliliimoille allergisissa tai yliherkissä potilaissa. Älä käytä V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää, jos potilas on allerginen tai yliherkkä tällaisille liimoille. Jos havaitset allergisen reaktion tai yliherkkyyden oireita, kuten punaisuutta, turvotusta, ihottumaa, nokkosihottumaa tai merkittävää kutinaa, keskeytä käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Mikäli bronkospasmia tai allergisen reaktion vakavampia oireita ilmenee, hakeudu heti lääkäriin. Defibrillaatio: Poista V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidos, jos defibrillaatiota tarvitaan sidoksen asettamiskohdassa. Sidoksen poistamatta jättäminen saattaa estää sähköenergian välittymisen ja/ tai potilaan elvytyksen. Magneettikuvaus (MRI) ja hoitoyksikkö: V.A.C.Ulta -hoitoyksikkö ei sovellu MRI-kuvaukseen. Älä vie V.A.C.Ulta -hoitoyksikköä MR-ympäristöön. Magneettikuvaus (MRI) ja V.A.C. -sidokset: V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -sidoksia voidaan tavallisesti käyttää potilaalla MR-ympäristössä ilman mainittavaa riskiä, jos V.A.C.Ulta hoitojärjestelmän käyttöä ei keskeytetä kahta tuntia pidemmäksi ajaksi (katso edellä kohta Anna V.A.C. -hoidon olla käynnissä). HUOMAUTUS: Jos käytössä on V.A.C. VeraFlo -hoito, varmista, että huuhteluliuos tai haavaliuokset/suspensiot on täysin poistettu sidoksesta ennen alipainehoidon lopettamista. V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen ei ole osoitettu aiheuttavan vaaratilanteita MR-ympäristössä, jos sitä käytetään seuraavien ehtojen mukaisesti: staattinen magneettikenttä suuruudeltaan 3 teslaa tai vähemmän spatiaalinen gradienttikenttä suuruudeltaan 720 gaussia/cm tai vähemmän ja koko kehon keskiarvoinen ominaisabsorptionopeus (SAR) suuruudeltaan enintään 3 W/kg 15 minuutin skannauksessa. 9

10 Ei-kliiniset testaukset samoissa olosuhteissa tuottivat <0,4 C:n lämpötilan nousun. MRkuvannuksen laatu saattaa heikentyä, jos tutkittava alue on sama tai suhteellisen lähellä V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta. Hyperbaarinen happihoito (HBO): Älä vie V.A.C.Ulta -hoitoyksikköä HBO-kammioon. Koska V.A.C.Ulta -hoitoyksikköä ei ole suunniteltu siihen ympäristöön, voi muodostua tulipalon vaara. V.A.C.Ulta -hoitoyksikön irtikytkennän jälkeen voit joko (i) vaihtaa V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidoksen toiseen HBO:n kanssa yhteensopivaan materiaaliin hyperbaarisen hoidon ajaksi tai (ii) peittää V.A.C. -letkun avoimen pään kostealla puuvillaharsolla ja V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -sidoksen (ja letkun) kokonaan kostealla liinalla kammiossa tehtävän hoidon ajaksi. V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -letkua ei saa sulkea HBO-hoitoa varten. Älä koskaan jätä V.A.C. - sidosta paikalleen ilman aktiivista V.A.C. -hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi; katso edellä kohta Anna V.A.C. -hoidon olla käynnissä. HUOMAUTUS: Jos käytössä on V.A.C. VeraFlo -hoito, varmista, että huuhteluliuos tai haavaliuokset/suspensiot on täysin poistettu sidoksesta ennen alipainehoidon lopettamista. V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat lisävaroitukset Haavaliuokset: Haavaliuokset/suspensiot voivat joutua kehon onteloihin, jos haavasta on pääsy niihin. Niitä ei saa käyttää haavoihin, joissa on tutkimattomia kanavia tai tunneleita, sillä liuokset saattavat joutua vääriin onteloihin. Tauot alipaineessa: V.A.C. VeraFlo -hoidon käyttäminen johtaa taukoihin haavan alipaineimuhoidossa. Taukoja ei suositella haavoissa, jotka edellyttävät jatkuvaa V.A.C. -hoitoa Älä käytä V.A.C. VeraFlo -hoitoa epästabiileille rakenteille, kuten epästabiili rintakehän seinämä tai vahingoittunut faskia tai potilaille, joilla on lisääntynyt verenvuoron vaara, runsaasti tulehdusnestettä tihkuvia haavoja, läppiä ja siirteitä sekä haavoja, joissa on akuutteja suoliavanteita. Biotekninen kudos: V.A.C. VeraFlo -sidosjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi luonnollisen tai keinotekoisen bioteknisen kudoksen kanssa. Hemostaasi: Potilailla, joiden haavan hemostaasi on huono, on lisääntynyt V.A.C. VeraFlo -hoitoon liittyvä verenvuotovaara hyytymien mahdollisen repeämisen ja hyytymistekijöiden laimentumisen vuoksi. Älä käytä V.A.C. VeraFlo -hoitoa, jos haavan pohjaan on käytetty hemostaattisia aineita. V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmää koskevat VArotoimet Tavanmukaiset varotoimet: Veren kantamien patogeenien välittymisvaara on minimoitava noudattamalla tavanomaisia varotoimia laitoksen käytäntöjen mukaan potilaiden infektiokontrolleissa taudinmäärityksestä tai otaksutusta infektiostatuksesta huolimatta. Käsineiden lisäksi on käytettävä myös suojatakkia ja -laseja, jos ruumiinnesteille altistuminen on todennäköistä. 10

11 V.A.C. -hoitojen vertailu (jatkuva hoito ja dynaaminen paineohjattu hoito eli DPC-hoito): Jatkuvaa V.A.C. -hoitoa suositellaan haavapohjan stabiloimiseen ja sen liikkumisen minimoimiseen epästabiileille rakenteille, kuten epästabiili rintakehän seinämä tai vahingoittunut faskia. Jatkuvaa hoitoa suositellaan myös yleisesti potilaille, joilla on lisääntynyt verenvuoron vaara, runsaasti tulehdusnestettä tihkuvia haavoja, uusia läppiä ja siirteitä sekä haavoja, joissa on akuutteja suoliavanteita. HUOMAUTUS: Haavan huuhtelu- ja hoitoliuosten ohjatun syötön takia V.A.C. VeraFlo -hoito vastaa jaksottaista V.A.C. -hoitoa eikä sitä suositella edellä mainituille haavatyypeille tai tiloille. Potilaan koko ja paino: Potilaan koko ja paino on otettava huomioon V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoitoa määrättäessä. Imeväisikäiset, lapset, tietyt pienet aikuiset ja vanhat potilaat on asetettava tarkkaan seurantaan nestehukan ja dehydraation varalta. Lisäksi potilaat, joilla runsaasti tulehdusnestettä tihkuvia tai suuria haavoja potilaan kokoon ja painoon nähden, on asetettava tarkkaan seurantaan, sillä heillä on liiallisen nestehukan ja dehydraation vaara. Nestetuotannon seurannassa on otettava huomioon sekä letkun että säiliön nestemäärä. Selkäydinvamma: Mikäli selkäydinvammapotilaalla ilmenee autonomista dysrefleksiaa (äkillisiä muutoksia verenpaineessa tai sydämen sykkeessä sympaattista hermostoa stimuloitaessa), minimoi tuntoärsytys keskeyttämällä V.A.C. - tai V.A.C. VeraFlo -hoito ja hakeudu lääkäriin. Bradykardia: Minimoi bradykardian vaara asettamalla V.A.C. - ja V.A.C. VeraFlo -hoito etäälle vagushermosta. Suoliavanteet: Suoliavanteita sisältävät haavat vaativat erityisiä varotoimia, jotta V.A.C. -hoidon onnistuminen voidaan taata. Lisätietoja saat V.A.C. -hoidon kliinisistä hoitosuosituksista. V.A.C. - hoitoa ei suositella, jos hoidon ainoa tavoite on suoliavanteen nestevuodon hallinta tai estäminen. HUOMAUTUS: V.A.C. VeraFlo -hoitoa ei saa käyttää suoliavannetapauksissa, sillä se voi johtaa haavan kontaminoitumiseen. Suojaa haavaa ympäröivä iho: Käytä tarvittaessa ihon valmistelutuotetta haavaa ympäröivän ihon suojaamisessa. Vaahto ei saa peittää vahingoittumatonta ihoa. Suojaa haavaa ympäröivä herkkä/hauras iho lisäksi V.A.C. -erikoissidoksella, ihonsuojatuotteella, hydrokolloidilla tai muulla läpinäkyvällä kalvolla. Moninkertaiset V.A.C. -erikoissidoskerrokset voivat vähentää kosteushöyryn siirtonopeutta, mikä voi lisätä maseraatioriskiä. Mikäli oireita sidoksen, vaahdon tai letkukokoonpanon aiheuttamasta ärsytyksestä tai herkkyydestä havaitaan, keskeytä käyttö välittömästi ja pyydä lääkärin apua. Vältä haavaa ympäröivän ihon vaurioituminen asettamalla sidos suoraan vaahtosidoksen päälle venyttämättä liimapintaa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on neuropaattinen etiologia tai joilla esiintyy verenkierron heikkenemistä. 11

12 Ympärisidonta: Vältä ympäri asetettavien sidosten käyttöä, paitsi alueilla, joilla on voimakasta turvotusta, tai runsaasti tihkuvissa raajoissa. Tuolloin tiiviyden aikaansaaminen ja säilyttäminen voi edellyttää ympäri asetettavaa sidosta. Minimoi distaalisen verenkierron heikentymisvaara käyttämällä mieluummin useita pieniä V.A.C. -erikoissidosten paloja kuin yhtä suurta palaa. Kiinnitä sidosta vetämättä sitä: anna sen asettua vapaasti paikalleen. Tarvittaessa reunojen paikallaan pysyminen voidaan varmistaa kuminauhoilla. Ympäri asetettavia sidoksia käytettäessä on tärkeää järjestelmällisesti ja toistuvasti tunnustella distaalista pulssia ja arvioida distaalisen verenkierron tila. Mikäli verenkierron heikkenemistä epäillään, keskeytä hoito, poista sidos ja ota yhteyttä lääkäriin. Painepisteet: Tarkista letkun liitinten, korkkien, suljinten ja muiden joustamattomien osien sijainnit ajoittain. Näin varmistetaan, etteivät ne aiheuta tahattomia painepisteitä suhteessa potilaan asentoon. V.A.C.Ulta -hoitoyksikön paineen vaihtelu: Harvinaisissa tapauksissa V.A.C.Ulta hoitoyksikön letkuston tukokset voivat johtaa alipainevaihteluihin (yli 250 mmhg:n alipaine). Korjaa hälytystilat viipymättä. Lisätietoja saat V.A.C.Ulta -hoitojärjestelmän käyttöoppaasta tai paikalliselta KCI-edustajalta. V.A.C. VeraFlo -hoitoa koskevat lisävarotoimet Sopivat liuokset: V.A.C. VeraFlo on tarkoitettu käytettäväksi kertakäyttöisten V.A.C. VeraFlo -osien ja -haavaliuosten/suspensioiden kanssa. Käytä vain seuraavanlaisia liuoksia: Valmistajan ohjeiden mukaan haavanhoitoon tarkoitetut liuokset. Joitain haavaliuoksia ei välttämättä ole tarkoitettu pitkäaikaiseen kudoskontaktiin. Jos olet epävarma liuoksen käyttämisestä V.A.C. VeraFlo -hoidossa, saat lisätietoja liuoksen soveltuvuudesta haavan paikalliseen huuhteluhoitoon ottamalla yhteyttä liuoksen valmistajaan. V.A.C. -sidosten ja kertakäyttöisten osien kanssa yhteensopivat liuokset. Saat luettelon V.A.C. -sidosten ja kertakäyttöisten osien kanssa yhteensopivista liuoksista ottamalla yhteyttä paikalliseen KCI-edustajaan. HUOMAUTUS: Usein ja korkeina pitoisuuksina käytetyt hypokloorihappoliuokset voivat aiheuttaa merkittävää materiaalien haurastumista. Pyri käyttämään mahdollisimman pieniä pitoisuuksia. HUOMAUTUS: V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei ole tarkoitettu käytettäväksi V.A.C. VeraFlo -hoidon kanssa, koska huuhteluliuokset voivat vaikuttaa negatiivisesti V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen hyötyihin Säiliön vaihtaminen: Tarkista säiliöiden nestetaso säännöllisesti V.A.C. VeraFlo -hoidon aikana. Säiliöiden vaihtotiheyteen vaikuttaa huuhdellun nesteen ja haavan tulehdusnesteiden määrä. Säiliö on vaihdettava vähintään viikoittain ja hävitettävä laitoksen käytäntöjen mukaisesti. 12

13 V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta koskevat lisävarotoimet: Haavaliuokset/aineet: V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei ole tarkoitettu käytettäväksi V.A.C. VeraFlo -hoidon kanssa, koska huuhteluliuokset voivat vaikuttaa negatiivisesti V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen hyötyihin Suojakerros: Tehokkuutta voidaan lisätä käyttämällä GranuFoam Silver -sidosta suoraan haavapintaan. Tämä parantaa kudoksen kontaktia vaahtoon/hopeaan. Kuten mitään V.A.C. - vaahtosidosta myöskään V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta ei saa asettaa välittömään kosketukseen paljaiden verisuonten, anastomoosikohtien, elinten tai hermojen kanssa (lisätietoja on kohdassa Suojaa verisuonet ja elimet). Tarttumattomia kerroksia voidaan asettaa V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen ja haavapinnan väliin. Nämä tuotteet voivat kuitenkin vaikuttaa V.A.C. GranuFoam Silver -sidoksen tehokkuuteen tarttumattoman kerroksen alla olevalla alueella. Elektrodit tai johtava geeli: Älä päästä V.A.C. GranuFoam Silver -sidosta kosketukseen EKG-elektrodien, muiden elektrodien tai johtavien geelien kanssa sähköisen valvonnan tai mittausten aikana. Diagnostinen kuvannus: V.A.C. GranuFoam Silver -sidos sisältää metallihopeaa, joka saattaa heikentää näkyvyyttä tietyissä kuvannuslaitteissa. Sidoksen osat: V.A.C. GranuFoam Silver -sidos sisältää hopeaa (10 %) jatkuvasti vapautuvana koostumuksena. Hopeaa sisältävien tuotteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa väliaikaista kudosten värjäytymistä. Lisävaroitukset ja -varotoimet koskevat tiettyjä V.A.C. -sidoksia ja V.A.C. -hoitoyksiköitä. Lue kyseisen tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä. Mikäli V.A.C. -hoidon oikeasta asettamisesta tai käytöstä on kysyttävää, katso lisäohjeita V.A.C. - hoidon kliinisistä hoitosuosituksista, tai ota yhteyttä paikalliseen KCI-edustajaan. Lisätietoja ja ajankohtaista tietoa saat KCI:n web-sivuilta osoitteessa 13

14 Kertakäyttöisten osien merkintätarroissa käytettyjen symboleiden selitykset STERILE R Sterilointimenetelmä säteily Pidettävä kuivana Tuotetta ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut tai auki. Viimeinen käyttöpäivä Latex Ei sisällä lateksia 2 Kertakäyttöinen Valmistuspäivä Do Not Resterilize Älä steriloi uudelleen LOT Eränumero i Lue käyttöohjeet Valmistaja Rx Only VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkärin määräyksestä. EC REP Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella REF Tuotenumero n Tietoa sisällöstä Each Sisältää FTALAATTEJA (V.A.C. VeraT.R.A.C. -tyynyn letku, V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo -letkupakkauksen letku, V.A.C. VeraLink -kasetin letku) V.A.C. VeraFlo Dressing Laske ja kirjaa aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten määrä. 14

15 15

16 0473 KCI USA, Inc IH 10 West San Antonio, TX USA EC REP KCI Medical Products (UK), Ltd. 11 Nimrod Way Wimborne, Dorset BH21 7SH United Kingdom 3M Tegaderm ja Cavilon ovat 3M Corporationin tavaramerkkejä. Mikäli toisin ei ole mainittu, muut tässä oppaassa käytetyt tavaramerkit ovat KCI Licensing, Inc.:n, sen tytäryhtiöiden ja lisenssinantajien omaisuutta KCI Licensing, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Versio B 5/

Tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille:

Tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille: Pikaopas Tärkeitä tietoja laitteen käyttäjille: V.A.C.Ulta -hoitoyksikön mukana toimitetaan turvallisuusohjeet ja tämä erillinen pikaopas, joka sisältää peruskäyttöä koskevat tiedot. Tämä pikaopas ei ole

Lisätiedot

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa..

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. V.A.C. VeraFlo -hoito Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. Mitkä ovat omat haasteesi haavojen hoidossa? Terveydenhuollon ammattilaiset ja KCI etsivät jatkuvasti keinoja parantaa haavoja nopeammin ja tehokkaammin

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa Vesa Juutilainen, HYKS Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Endopäivät 2008 Terminologiaa V.A.C., Vacuum Assisted Closure NPWT, Negative Pressure

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE 1/2012 haavanhoito käyttöohjeet alovammat Ihorikot EB-haavat Traumaattiset haavat Kirurgiset haavat Diabeettiset haavat PUHDISTAA Laskimoperäise KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE altimoperäiset säärihaavat Painehaavat

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN TARVITTAVIIN KOHTIIN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN TARVITTAVIIN KOHTIIN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN TARVITTAVIIN KOHTIIN 1 Tisseel A. Valmisteyhteenveto Seuraavat muutokset on tehtävä Tisseel -valmisteen ja muilla myyntinimillä myytävien valmisteiden

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella.

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STERILLIUM, liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 g liuosta sisältää: Isopropanoli N-propanoli Mesetroniumetyylisulfaatti 45 g 30 g 0,2 g Täydellinen

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa

PAKKAUSSELOSTE. Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa PAKKAUSSELOSTE Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus ME677001_1 13 cm, yksittäiskappale Mesorb on tarkoitettu AQ177902_dc Aquacel hydrofiber - vahvistettu haavasidos, 10cm x 10cm, 10kpl/pkt - TARJOUS TARJOUS - VARASTOSSA 7 AQUACEL -sidoksessa on käytetty

Lisätiedot

Ihotaipeiden sieni-infektio

Ihotaipeiden sieni-infektio Ihotaipeiden sieni-infektio Sorbact Luonnollinen RATKAISU HAAVANHOITOON Sitoo välittömästi ja Tehokkaasti hydrofobisia mikrobeja Sorbact -menetelmä perustuu luonnollisiin fysikaalisiin voimiin, joiden

Lisätiedot

Neurokirurgisen haavan hoito

Neurokirurgisen haavan hoito Neurokirurgisen haavan hoito Alueellinen neurohoitotyön iltapäivä 9.5.2017 sh. Laura Louhi, TYKS Neurokirurgian vuodeosasto Miksi neurokirurgisen haavan hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota? Keskushermoston

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 38/46 A. Valmisteyhteenveto 4.1 Käyttöaiheet [tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet on poistettava ja korvattava seuraavilla]

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Alueellinen Haavakoulutuspäivä 19.09.2017 LKS / auditorio Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Haavanhoitotuotteiden käyttö Haavanhoitotuotteisiin kuuluvat tuotteet; Haavanpuhdistusaineet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP } KENELLE? } Potilaille joilla toistuvia ja hankalaoireisia takykardioita Lääkehoito ei tehoa Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa } Presynkopee tai

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä.

1. Tarkista, että pullon vakuumi on kunnossa. Vihreän haitarin pitää olla lytyssä. PleurX-dreeni on katetri, jonka avulla voitte itse tyhjentää keuhkopussiin kertyneen nesteen. Katetri laitetaan potilaille, jotka ovat toistuvasti joutuneet käymään keuhkopussin tyhjennyksessä. Katetri

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) MÄÄRITELMÄ Painehaava Painehaava on paikallinen vaurio iholla tai sen alla olevassa kudoksessa. Vaurion on aiheuttanut paine,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Ohjeet Qutenza -laastareita (kapsaisiinia) määräävälle lääkärille (versio 4.1; huhtikuu 2015)

Ohjeet Qutenza -laastareita (kapsaisiinia) määräävälle lääkärille (versio 4.1; huhtikuu 2015) Koulutusmateriaali Qutenza-laastari, joka sisältää 8 % kapsaisiinia Ohjeet Qutenza -laastareita (kapsaisiinia) määräävälle lääkärille (versio 4.1; huhtikuu 2015) Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetut

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Picato 150 mikrog/g geeli ingenolimebutaatti (ingenoli mebutas)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Picato 150 mikrog/g geeli ingenolimebutaatti (ingenoli mebutas) Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Picato 150 mikrog/g geeli ingenolimebutaatti (ingenoli mebutas) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa

Lisätiedot

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2 Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja *Osoitettu In vitro Suurimmat haasteet Bakteerikasvun hallitseminen on suuri haaste haavan infektioriskin pienentämisessä.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 Sähköiset KÄTTÖOHJEET Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Nilkan haavan jatkohoito hydrofobisella antimikrobisella sidoksella Ulla-Riitta Vappula, sh AMK, auktorisoitu haavahoitaja Tausta 44 v mies sairastanut

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat Puh. 09 417 606 00 www.steripolar.fi ISO 9001:2008

Lisätiedot

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata

ENSIHAVAINNOT TOIMENPITEET ENSIHAVAINNOT ELÄINLÄÄKÄRIN TARVE. HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata ENSIHAVAINNOT HAAVAT JA HAAVAHOITO 14.3.2013 Killerin ravirata Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu, tuskainen

Lisätiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- MEO 1 (6) Pinnallinen haava (pituus alle 3 cm) Jäykkäkouristusrokote Ei vuoda runsaasti Puhdistus ja syvyyden tarkistaminen (varovaisuutta silmien ja kasvojen alueella) Tarvittaessa

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi)

Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) EMA/169447/2015 Riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto valmisteelle Sivextro (teditsolidi) Tämä on Sivextro-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN O-RENGAS-/SILIKONIRASVA Päivämäärä: 4.3.2010 1. Tuotteen ja yrityksen nimi TUOTE: Tubman O-rengas-/silikonirasva, valkoinen peltituubi, 6 tai

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ green wound healing HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ Ajatellen Green Wound Healing -menetelmä on ruotsalainen kliinisesti testattu innovaatio kaikentyyppisten haavojen hoitoon. Bakteerit

Lisätiedot

Käyttöopas. EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden. käyttö

Käyttöopas. EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden. käyttö Käyttöopas EasySpray- ja Duplospraypaineensäätölaitteiden oikea käyttö b EASYSPRAY- ja DUPLOSPRAY EASYSPRAY-paineensäätölaitteen käyttö (avoleikkauksiin) Aseta 9 V:n paristo EASYSPRAYpaineensäätölaitteeseen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuote : Käyttötarkoitus: QUICK FIX Bulk Lukitteet ja liimat Valmistaja : Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 Tarkistus 06/12/2011 Laadintapäiväys 4 Tarkastuspäivä 17/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ARDEX 8 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi ARDEX

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SYMBIO PHYTOGRO 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: Symbio PhytoGro 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut käyttötarkoitukset ja sopimattomat käyttötarkoitukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala

HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät. Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala HAAVAT JA HAAVAHOITO 13.2.2013 Jalostuspäivät Heidi Kellokoski-Kiiskinen Laukaan Eläinsairaala ENSIHAVAINNOT Verenvuoto: valtimovuoto suihkuaa Kipu: tärinä, pinnallinen hengitys, hikoilu tuskainen ilme,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa.

PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Analysaattori ja FIA PIKAOHJEET Käytettäväksi vain Sofia-analysaattorin kanssa. Testausmenetelmä Tutki pakkausseloste ja käyttöohje huolellisesti ennen pikaohjeiden käyttöä. Tämä ei ole täydellinen pakkausseloste.

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BETADINE 75 mg/ml -ihonpuhdisteliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jodattu povidoni 75 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI. AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit

Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma. (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas (asitretiini) 10 mg:n ja 25 mg:n kovat kapselit Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot