Vaikeiden palovammojen hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeiden palovammojen hoito"

Transkriptio

1 Plastiikkakirurgia Anthony Papp, Virve Koljonen ja Jyrki Vuola Vaikeiden palovammojen hoito Syvät ja laajat palovammat aiheuttavat haitallisen hypermetabolisen vasteen elimistössä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat tulevaisuudessa hoitokäytäntöjä enemmän haitallisten vaikutusten ehkäisyyn kuin niiden hoitoon. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat harvoin jopa vain kerran viikossa tehtävän siteiden vaihdon. Tämä vähentää kivuliaita haavanhoitoja, kipulääkkeiden tarvetta ja hoitajien työaikaa. Aikainen leikkaushoito ja uudet kirurgiset menetelmät parantanevat arven laatua. Tekoihomateriaalit eivät ole vielä täyttäneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta alan tuotekehitys on vilkasta. Kasvojen ja käsien transplantaatiot ovat jo mahdollista, mutta niihin liittyvät monet ongelmat vaikeuttavat menetelmän laajempaa käyttöä. Duodecim 2007;123:953 9 S uomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin palovammapotilasta, ja avohoidon puolella määrä on yli kymmenkertainen. Avohoitopotilaiden vammoista suurin osa on pinnallisia, alle kämmenen kokoisia, ja ne paranevat viikossa parissa melkeinpä hoitomenetelmästä riippumatta. Näiden vammojen hoito ei ole viime vuosina juuri muuttunut. Lääkärin tehtävänä on miellyttävimmän ja helppokäyttöisimmän hoitomateriaalin ja sopivan kipulääkkeen löytäminen. Kirjon toisessa päässä ovat ne erittäin vakavaa palovammaa, jotka hoidetaan Suomen kahdessa palovammakeskuksessa, Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloissa. Tällaisten potilaiden hoito kehittyy jatkuvasti, mutta melko hitaasti monella osa alueella. Haavanhoidossa hopea on bakterisidisenä aineena löydetty uudelleen, ja se on muutamassa vuodessa tullut merkittäväksi paikallishoitoaineeksi. Ihonviljely ja tekoihomateriaalit eivät ole toistaiseksi lunastaneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta kudosten ja tekomateriaalien yhdistäminen (tissue engineering) on nopeasti kehittyvä alue, jolta voidaan odottaa vähitellen myös merkittäviä ratkaisuja ihonpuutosongelmiin. Arpikudoksen liikakasvuun odotetaan ratkaisua perustutkimuksen piiristä. Diagnostiikka Laserdoppler palovamman syvyyden arvioinnissa. Laseria on käytetty palovammojen syvyyden arvioinnissa 1980 luvun lopulta lähtien. Menetelmän tarkoituksena on löytää ne palovammat, joiden paranemisaika on yli kolme viikkoa, eli ne potilaat, jotka hyötyisivät varhaisesta eksisiosta ja ihonsiirrosta. Ensimmäinen tutkimus skannaavan laserdopplerin käytöstä julkaistiin vuonna 1993 (Niazi ym.). Palovammoilla, jotka paranivat alle kolmessa viikossa, oli suurempi PU arvo (perfusion unit) kuin hitaammin paranevilla. Mittauksen positiivinen ennustearvo on ollut jopa 100 % ensimmäisenä ja kolmantena päivänä tapaturman jälkeen (Atiles ym. 1995). Parkin ym. (1998) tutkimuksessa löydettiin raja arvot eriasteisten palovammojen välille, kun mittaus tehtiin 72 tunnin kuluessa vammasta. Monissa palovammakeskuksissa skannaavalla laserdopplerilla tehtävä tutkimus ratkaisee, 953

2 hoidetaanko potilas leikkauksella vai konservatiivisesti, mutta toistaiseksi tämän menetelmän käyttöä ei voida pitää näyttöön perustuvana palovammojen syvyyden arvioinnissa (Chatterjee 2006). Dielektriset mittaukset. Vaikka turvotus on palovammoille luonteenomaista, ei sen mittaamista ole koskaan käytetty palovamman syvyyden arvioinnissa. Dielektrisillä mittauksilla voidaan määrittää kudoksen vesimäärä halutusta syvyydestä. Tekniikka perustuu suurtaajuuksiseen sähkömagneettiseen aaltoon, joka etenee kudoksessa, ja reagoi vesimolekyylien kanssa (kuva 1). Aallon muutokset voidaan rekisteröidä iholta aallon lähettäneellä anturilla. Mitä suurempi anturin halkaisija on, sitä syvemmälle sähkömagneettinen aalto tunkeutuu (Lahtinen ym. 1997). Käytettäessä 300 MHz:n taajuutta saadaan tieto sekä kudokseen sitoutuneesta että vapaasta vedestä (Nuutinen ym. 1998). Mittaustuloksena määritettävä dielektrisyysvakio on suoraan verrannollinen kudoksessa olevaan kokonaisvesimäärään ja antaa näin eräänlaisen lukuarvon turvotuksesta. Mittaus on kajoamaton, ja tulos saadaan sekunneissa. Ensimmäisessä palovammoja koskevassa tutkimuksessa dielektrisillä mittauksilla pystyttiin erottamaan toisistaan keskisyvät ja syvät kokeelliset palovammat jo ensimmäisten 24 tunnin aikana (Papp ym. 2006). Menetelmän kliininen kokeilu on aloitettu Suomessa. Haasteena on ihon paksuuden suuri vaihtelu eri anatomisilla alueilla. Paikallishoito Hopeaa on käytetty vuosikymmenien ajan palovammojen hoidossa. Tutuin tuote lienee hopeasulfadiatsiinivoide (Flamazine), joka kehitettiin Korean sodan aikana. Sen käyttö on kuitenkin työlästä, koska lääkkeen vaikutusaika on vain 12 tuntia, minkä takia haavasiteet tulisi vaihtaa ja voidetta sivellä kahdesti vuorokaudessa. Hopeasulfadiatsiinin on todettu hidastavan epitelisaatiota, mutta Cho Leen ym. (2005) tuoreessa tutkimuksessa voiteeseen lisätty epidermaalinen kasvutekijä vähensi voiteen sytotoksisia ominaisuuksia. Modernimmat hopeaa sisältävät haavanhoitotuotteet mahdollistavat siteiden vaihdon 2 3 päivän tai jopa viikon välein, mikä vähentää myös sairaalahoitoaikaa. Nanokristallihopeaa sisältävä Acticoat sisältää haavanhoitotuotteissa totunnaisen Ag + -muodon lisäksi sähkövarauksetonta hopeaa (Ag 0 ), jolla oletetaan olevan tulehdusta vähentäviä vaikutuksia (kuva). Siteiden vaihdon yhteydessä nanokristallihopean on todettu aiheuttavan vähemmän kipua verrattuna hopeasulfadiatsiinivoiteeseen (Varas ym. 2005). Sen on myös to Kuva 1. Kudoksen vesimäärän mittaus dielektristä tekniikkaa käyttäen. Vesimäärän mittaamisella voidaan arvioida kudoksen turvotusta. Anturi on asetettu porsaan vatsan iholle. 954 A. Papp ym.

3 A B Kuva 2. A) Vasemmassa hartiassa ihonsiirteellä peitetty palovamma-alue, jonka päälle on asetettu leikkauksen lopuksi Acticoat-side. B) Ihonsiirtein ja Acticoat-siteellä peitetty selän palovamma viiden vuorokauden kuluttua leikkauksesta. dettu vähentävän palovamman ympärille kehittyvää selluliittireaktiota, antibioottien tarvetta ja hoitokustannuksia (Fong ym. 2005). Sen käytöstä on raportoitu yksi argyriatapaus 30 %:n laajuisen palovamman saaneella aiemmin terveellä nuorella miehellä, joten hopeamyrkytyksen vaara liittyy uusiinkin tuotteisiin (Trop ym. 2006). Hopeaa sisältävä hydrokuitu (Aquacel Ag) geeliytyy haavapinnalla ja pitää sen kosteana. Tuote imee itseensä haavaeritettä ja sitoo sen sisäosaansa, josta vapautuu bakteereita tappavaa hopeaa. Uuden käyttösuosituksen mukaan tuote voidaan jättää paikoilleen haavan paranemiseen saakka. Hopeaa sisältävällä hydrokolloidilla (Contreet-H) on hyvän eritteenimemiskyvyn lisäksi myös samantyyppinen bakterisidinen kirjo kuin nanokristallihopealla, mutta sen vaikutus on hieman hitaampi (Thomas ja McCubbin 2003). Leikkaushoito Vaikeiden palovammojen hoito Tekoihot. Ensimmäinen tekoiho Integra tuli Suomen markkinoille vuonna Sen silikoninen pintakerros toimii epidermisanalogina ja alla oleva lehmän kollageenimatriksi ja glukosaminoglykaanikerros vastaa ihmisen dermistä. Eksidoitu syvä palovamma peitetään tekoiholla samassa leikkauksessa (kuva 3). Edellä mainittu dermaalinen kerros korvautuu viikkojen kuluessa elimistön kehittämällä omalla ns. neodermiksellä. Tässä vaiheessa poistetaan ohut suojaava silikonikerros ja neodermis peitetään ohuella ihosiirteellä. Etuna tavalliseen osaihosiirteeseen nähden on laadultaan parempi ja joustavampi dermisosa ja ohuen ihosiirteen mahdollistama ottokohdan nopea parantuminen. Integran käyttöaiheiksi ovat muodostuneet hyvin laajat palovammat ja vaikeat arpien korjaukset (Heitland ym. 2004). Toinen merkittävä tuote on asellulaarinen ihmisen allogeeninen dermis. Se on vainajalta otettu ihosiirre, josta epidermis ja hyljintää aiheuttavat solut on mekaanisesti poistettu (Allo Derm). Sen käyttöön liittyy samantapaisia ongelmia kuin Integraan: tulokset eivät täysin ole vastanneet odotuksia, ja tuote on kallis. Näitä ongelmia pyritään ratkomaan lisäämällä tuotteisiin jo etukäteen erilaisia kasvutekijöitä tai niitä sisältäviä soluja kasvuprosessin nopeuttamiseksi (Lagus ja Vuola 2004). Kudosten ja tekoaineiden yhdistäminen Elävien kudosten ja monin eri tekniikoin aikaansaadun keinotekoisen rungon tai solujen kantajien (scaffold, matrix, carrier) yhdistäminen on nykytutkimuksen kova haaste. Markkinoilla on jo tuotteita, joissa joko allogeenisia tai autogeenisia keratinosyyttejä tai muita soluja on liitet 955

4 A B C Kuva 3. A) Syvä palovamma sääressä. B) Säärten palovamma-alue on ekskidoitu ja haava peitetty Integra-tekoiholla. C) Syvä säären palovamma kolmen kuukauden kuluttua vammasta ja Integran siirrosta. ty fibriiniliimaan tai esimerkiksi polyglykoli tai polylaktidihapporunkoihin (Horch ym. 2005). Allogeenista ja asellulaarista dermistä (verinahkaa, josta on tuhottu kaikki solut ja vain lähinnä kollageenista oleva runko on jäljellä) on käytetty vastaavalla tavalla solujen kantajana. Fibroblastit ja kollageeni ovat myös monien matriksien tärkeitä rakennusaineita. Vaikka alan tutkimusta tehdään laajasti ja erilaisia menetelmiä on lukuisia, eivät käytännön sovellukset ole vielä siinä vaiheessa, että niitä voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön. Kalliit hinnat, tietyt käytännölliset ongelmat ja toistaiseksi vähäinen näyttö etenevissä satunnaistetuissa tutkimuksissa olemassa oleviin hoitomenetelmiin verrattuna rajoittavat näiden tuotteiden käyttöä. Lähivuosina on kuitenkin varmasti odotettavissa jonkinlainen läpimurto tällä alueella. Ehkä lähimpänä laajempaa käyttöä ovat erilaiset autogeeniset tai allogeeniset keratinosyyttisuihkeet, joilla nopeutetaan ihonottokohdan paranemista tai laajasti verkotettujen omaihosiirteiden epitelisoitumista (Horch ym. 2005). Kasvojen transplantaatio Puuttuvien kudosten korvaaminen toiselta ihmiseltä otetulta verisuonisella kudossiirteellä on kiehtova vaihtoehto tekomateriaalien sijaan. Useista eri kudostyypeistä muodostuvasta allogeenisesta komposiittisiirteestä on kertynyt jonkin verran kokemuksia ensimmäisten onnistuneiden kädensiirtojen jälkeen (Dubernard ym. 1999). Toissa vuonna tehtiin Ranskassa ensimmäinen kasvojen alueen siirto kuolleelta luovuttajalta suun alueen vaikean koiranpureman vuoksi. Nykyisellä tehokkaalla hyljinnänestolääkityksellä valmiuksia siirtoon on olemassa, mutta haitat ja eettiset ongelmat viivästyttänevät menetelmän laajempaa käyttöönottoa (Clark 2005). Tukihoidot»Fluid creep». Yli 20 % kehon pinta alasta käsittävät palovammat vaativat neste elvytyksen noin vuorokauden kestävän vaikean permeabiliteettihäiriön vuoksi. Nestehoidon perusta 956 A. Papp ym.

5 na on ns. Parklandin kaava, jossa otetaan huomioon palovamman laajuus ja potilaan paino. Uutena asiana on todettu ns. fluid creep ilmiö, joka kuvaa nesteytyksen lipumista vuosi vuodelta yli Parklandin kaavan (Friedrich ym. 2004). Ylinesteytys aiheuttaa paitsi tunnettuja komplikaatioita, kuten keuhkopöhöä, myös palovamman syvenemistä ödeeman takia ja hapenpuutetta periferiassa laimenemisen seurauksena. Sedaatiossa ja analgesiassa käytettävät lääkkeet aiheuttavat osaltaan ylinesteytystä (Sullivan ym. 2004). Mahdollinen syy tähän on invasiivisten monitorointimenetelmien lisääntynyt käyttö. Jos nestehoito toteutetaan pyrkimällä optimaalisiin arvoihin, voidaan päätyä ylinesteytykseen (Holm ym. 2004). Hypermetabolian hallinta. Laaja palovamma aiheuttaa hyperdynaamisen tilan, jota ei selektiivinen beetasalpaaja hillitsee. Yleisimmin käytetty lääke on propranololi. Toisaalta propranololin on havaittu vähentävän veren virtausta ihossa ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa ja heikentävän perfuusiota palaneissa raajoissa (Pereira ja Herndon 2005). Palovammasta seuraa myös kataboliaa ja androgeenisten hormonien määrän vähenemistä, varsinkin miespotilailla (Cassuto ym. 2005). Tämän puutteen korvaamiseen on alettu käyttää anabolista steroidia oksandrolonia. Se on synteettinen testosteronianalogi, jonka on kuvattu vähentävän palovammapotilailla painonlaskua ja nopeuttavan ihonottokohtien paranemista (Wolf ym. 2006). Suomessa oksandrolonia saa vain erityisluvalla. Sen käyttö on tarpeellista vain laajoissa palovammoissa. Välittäjäaineiden tutkiminen Palovamma aiheuttaa lukuisten välittäjäaineiden vapautumisen kudokseen. Näiden pitoisuuksia on aiemmin voitu tutkia ainoastaan ottamalla kudospaloja näytteiksi ja analysoitavaksi, mikä on tehnyt mahdottomaksi analysoida reaaliaikaisia tietyn yhdisteen pitoisuusmuutoksia tietyssä kohdassa kudosta. Mikrodialyysi mahdollistaa näytteiden keräämisen solunulkoisesta tilasta in vivo (kuva 4). Tubulaarinen puoliläpäisevä kanyyli, joka on yhdistetty tuovaan ja Vaikeiden palovammojen hoito Kuva 4. Mikrodialyysimenetelmä. Kudokseen viedyn puoliläpäisevän letkun läpi ruiskutetaan tasaisella vauhdilla nestettä, joka tasapainottuu ympäröivän kudoksen välittäjäaineiden suhteen. Näiden pitoisuudet määritetään nesteestä. vievään letkuun, asetetaan kudoksen sisään ja perfusoidaan nesteellä. Kanyylin ympärillä kudoksessa olevat yhdisteet, joiden pitoisuus kudoksessa on suurempi kuin perfuusionesteessä ja joilla on sopiva molekyylikoko, läpäisevät kalvon, ja niiden pitoisuus voidaan analysoida ulos tulevasta perfuusionesteestä. Ensimmäiset tutkimukset ihmisillä tehtiin v (Anderson ym.). Mikrodialyysimenetelmän käyttö palovammoissa julkaistiin ensimmäisen kerran suomalaisessa tutkimuksessa (Papp ym. 2005), jossa kokeellisista palovammoista kerättiin näytteitä histamiinipitoisuuden määrittämistä varten. Tämä menetelmä antaa täysin uuden tavan tutkia välittäjäaineita palovammoissa ja luo mahdollisuuden analysoida palovamma alueen tapahtumien ohella myös erilaisten hoitomenetelmien vaikutuksia välittäjäainepitoisuuksiin kudoksessa. 957

6 Kasvutekijöiden hallinta Transformoiva kasvutekijä beeta (TGF b) on osallisena lähes jokaisessa haavan paranemisvaiheessa, mutta vasta hiljattain todettiin, että sen rooli on erilainen erityyppisissä haavoissa. Keskisyvässä palovammassa TGF b:n ylimäärä nopeuttaa haavan paranemista aikaansaamalla keratinosyyttien vaeltamista, kun taas syvässä palovammassa se hidastaa epitelisaatiota (Tredget ym. 2005). Verihiutalekasvutekijää (PDGF) vapautuu aktivoituneista verihiutaleista, ja se saa aikaan mm. tulehdussolujen tulon haava alueelle sekä uudissuonten ja jyväiskudoksen muodostumisen. Paikallisesti käytettynä sen ei ole todettu nopeuttavan varsinaista haavan paranemista, mutta se on lisännyt merkittävästi jyväiskudoksen muodostumista geneettisesti diabeettisilla hiirillä (Chan ym. 2006). Epidermaalista kasvutekijää (EGF) sisältävän kitosaanigeelin on puolestaan todettu lyhentävän koe eläimillä toisen asteen palovammojen epitelisaatioaikaa (Alemdaroglu ym. 2006) ja kollageenihuopaan liitettynä parantavan muodostuvan kollageenin järjestyneisyyttä ja muodostuvan haavan mekaanista kestävyyttä (Lee 2005). Erytropoietiini on vuorovaikutuksessa vaskulaarisen endoteelikasvutekijän (VEGF) kanssa ja stimuloi endoteliaalista solumitoosia, mikä on tärkeää haavan paranemisessa. Koe eläimillä ihmisen erytropoietiini on nopeuttanut palovammojen paranemista lisäämällä solujen epiteliaalista lisääntymistä ja angiogeneesiä. Lisäksi se on lisännyt haavan VEGF pitoisuutta, ja aine näyttää lupaavalta palovammojen hoidossa (Galeano ym. 2006). Kaikista näistä löydöksistä huolimatta on vielä matkaa lampaan sikiölle tehdyn kokeellisen syvän palovamman arvettomaan paranemiseen (Fraser ym. 2005). Laser palovamma arven hoidossa Palovamma arven kypsyminen vie vuosia. Viime vuosina on raportoitu yksittäisiä tuloksia laserin käytöstä hypertrofisen palovamma arven hoidossa. Allison ym. (2003) käyttivät 585 nm:n pulssivärilaseria 38 potilaalla. Kullakin potilaalla osa arvesta hoidettiin laserilla ja osa ei. Ainoa saavutettu hyöty oli kutinan väheneminen. Pienteholaserhoito (LLLT, 400 mw, 670 nm) kahdesti viikossa annettuna kahdeksan viikon ajan sen sijaan vähensi merkitsevästi Vancouver Scar Scale pistemäärää sekä arpeen liittyvää kipua ja kutinaa (Gaida ym. 2004). Tulokset olivat paremmat alle 12 kuukauden ikäisissä arvissa verrattuna vanhempiin. Erbium YAG laserin (2,94 μm) todettiin madaltavan hypertrofisia arpia, mutta jopa 42 %:ssa todettiin arven uusiutuma (Eberlein ym. 2005). Kaiken kaikkiaan laserhoito ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa palovamma arven hoidossa. Lopuksi y d i n a s i a t Palovammojen diagnostiikassa ollaan menossa kohti objektiivisia koneellisia menetelmiä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat hoitokäytäntöjä siten, että haitallisia tulehduksia opitaan vaimentamaan. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat jopa kerran viikossa toistuvan siteiden vaihdon. Vaikeasti palaneen potilaan hoito on raskasta ja vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hoidon todellinen keskittäminen on haaste suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Palovammakeskuksissa on käytössä ajankohtaisin tieto ja taito soveltaa sitä käytäntöön. Tämän vuoksi vaikeiden palovammojen hoito on lopulta (asetuksen voimalla) keskittymässä palovammakeskuksiin, mikä on merkittävin parannus vuosiin palovammojen hoidossa Suomessa. 958 A. Papp ym.

7 Kirjallisuutta Alemdaroglu C, Degim Z, Celebi N, Zor F, Ozturk S, Erdogan D. An investigation on burn wound healing in rats with chitosan gel formulation containing epidermal growth factor. Burns 2006;32: Allison KP, Kiernan MN, Waters RA, Clement RM. Pulsed dye laser treatment of burn scars. Alleviation or irritation? Burns 2003;29: Anderson C, Andersson T, Andersson R. In vivo microdialysis estimation of histamine in human skin. Skin Pharmacol 1992;5: Atiles L, Mileski W, Purdue G, Hunt J, Baxter C. Laser Doppler flowmetry in burn wounds. J Burn Care Rehabil 1995;16: Cassuto J, Tarnow P, Yregard L, ym. Regulation of postburn ischemia by alpha- and beta-adrenoceptor subtypes. Burns 2005;31: Chatterjee JS. A critical evaluation of the clinimetrics of laser Doppler as a method of burn assessment in clinical practice. J Burn Care Res 2006;27: Chan RK, Liu PH, Pietramaggiori G, Ibrahim SI, Hechtman HB, Orgill DP. Effect of recombinant platelet-derived growth factor (Regranex) on wound closure in genetically diabetic mice. J Burn Care Rehabil 2006;27: Cho Lee AR, Leem H, Lee J, Park KC. Reversal of silver sulfadiazineimpaired wound healing by epidermal growth factor. Biomaterials 2005;26: Clark PA. Face transplantation: Part II an ethical perspective. Med Sci Monit 2005;11:RA41 7. Dubernard JM, Owen E, Herzberg G, ym. Human hand allograft: report on first 6 months. Lancet 1999;353: Eberlein A, Schepler H, Spilker G, Altmeyer P, Hartmann B. Erbium: YAG laser treatment of post-burn scars: potentials and limitations. Burns 2005;31: Fong J, Wood F, Fowler B. A silver coated dressing reduces the incidence of early burn wound cellulitis and associated costs of inpatient treatment: comparative patient care audits. Burns 2005;31: Fraser JF, Cuttle L, Kempf M, ym.. Deep dermal burn injury results in scarless wound healing in the ovine fetus. Wound Repair Regen 2005;13: Friedrich JB, Sullivan SR, Engrav LH, ym. Is supra-baxter resuscitation in burn patients a new phenomenon? Burns 2004;30: Gaida K, Koller R, Isler C, ym. Low level laser therapy a conservative approach to the burn scar? Burns 2004;30: Galeano M, Altavilla D, Bitto A, ym. Recombinant human erythropoietin improves angiogenesis and wound healing in experimental burn wounds. Crit Care Med 2006;34: Heitland A, Piatkowski A, Noah EM, Pallua N. Update on the use of collagen/glycosaminoglycate skin substitute-six years of experiences with artificial skin in 15 German burn centers. Burns 2004;30: Holm C, Mayr M, Tegeler J, ym. A clinical randomized study on the effects of invasive monitoring on burn shock resuscitation. Burns 2004;30: Horch RE, Kopp J, Kneser U, Beier J, Bach AD. Tissue engineering of cultured skin substitutes. J Cell Mol Med 2005;9: Lagus H, Vuola J. Keinotekoiset ihon korvikkeet. Duodecim 2004; 120: Lahtinen T, Nuutinen J, Alanen E. Dielectric properties of the skin. Phys Med Biol 1997;42: Lee AR. Enhancing dermal matrix regeneration and biomechanical properties of 2nd degree-burn wounds by EGF-impregnated collagen sponge dressing. Arch Pharm Res 2005;28: Niazi Z, Essex T, Papini R, Scott D, McLean N, Black M. New laser scanner, a valuable adjunct in burn depth assessment. Burns 1993;19: Nuutinen J, Lahtinen T, Turunen M, ym. A dielectric method for measuring early and late reactions in irradiated human skin. Radiother Oncol 1998;47: Papp A, Härmä M, Harvima R, Lahtinen T, Uusaro A, Alhava E. Microdialysis for detection of dynamic changes in tissue histamine levels in experimental thermal injury. Burns 2005;31: Papp A, Lahtinen T, Härmä M, Nuutinen J, Uusaro A, Alhava E. Dielectric measurement in experimental burns: a new tool for burn depth determination? Plast Reconstr Surg 2006;117: Park D, Hwang J, Jang K, Han D, Ahn K, Baik B. Use of laser Doppler flowmetry for estimation of the depth of burns. Plast Reconst Surg 1998;101: Pereira CT, Herndon DN. The pharmacologic modulation of the hypermetabolic response to burns. Adv Surg 2005;39: Sullivan SR, Friedrich JB, Engrav LH ym.»opioid creep» is real and may be the cause of»fluid creep». Burns 2004;30: Thomas S, McCubbin P. A comparison of the antimicrobial effects of four silver-containing dressings on three organisms. J Wound Care 2003;12: Tredget EB, Demare J, Chandran G, Tredget EE, Yang L, Ghahary A. Transforming growth factor-beta and its effect on re-epithelialization of partial-thickness ear wounds in transgenic mice. Wound Repair Regen 2005;13:61 7. Trop M, Novak M, Rodl S, Hellbom B, Kroell W, Goessler W. Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient. J Trauma 2006;60: Varas RP, O Keeffe T, Namias N, ym. A prospective, randomized trial of Acticoat versus silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burns: which method is less painful? J Burn Care Rehabil 2005;26: Wolf SE, Edelman LS, Kemalyan N, ym. Effects of oxandrolone on outcome measures in the severely burned: a multicenter prospective randomized double-blind trial. J Burn Care Rehabil 2006;27: Anthony Papp, LT, erikoislääkäri, palovammayksikön vastuulääkäri KYS:n plastiikkakirurgian klinikka, palovammayksikkö PL 1777, Kuopio Virve Koljonen, LT, erikoislääkäri Jyrki Vuola, LT, erikoislääkäri, palovammaosaston vastuulääkäri HYKS:n palovammakeskus Helsinki 959

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto

Vaikeat PALOVAMMAT IholIItto Vaikeat PALOVAMMAT Iholiitto Sisällys 1. Yleistä palovammoista 4 2. Polikliininen hoito 10 3. Haavanhoito 12 4. Ravitsemus 15 5. Fysio- ja toimintaterapia 16 6. Henkinen tuki 20 7. Sosiaaliturva 25 8.

Lisätiedot

Hoitava laser. Lars Hode. Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul

Hoitava laser. Lars Hode. Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul Hoitava laser Lars Hode Kustantaja Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Ruotsin laserlääkintäseura) Suomennos Liisa Fellman-Paul ja Bo Paul Hoitava laser 2 Tämän suppean tekstin tarkoitus on esittää kooste

Lisätiedot

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen

EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen EWMA Dokumentti: Haavan puhdistaminen Päivitetty yleiskatsaus ja selvitys puhdistuksen päätehtävistä Käännös: Veera Hjerppe, Anna Hjerppe Käännöksen tarkistus: Heidi Castrén 1 Johdanto Ei-paranevien ja

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT. HbA 1c TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT HbA 1c :n yksikkö muuttuu 50 vuotta elämää diabeteksen kanssa 5 2009 Marraskuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT

VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT VERISUONIKIRURGIASSA KÄYTETTÄVÄT BIOMATERIAALIT Osa 7 Juha-Pekka Salenius Leo Keski-Nisula Ilkka Uurto Kirjoittajat Juha-Pekka Salenius dos, oyl. Kirurgian klinikka, TAYS Leo Keski-Nisula LKT, ayl. Sädediagnostiikan

Lisätiedot

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae

Silmänpohjan ikärappeuma (degeneratio maculae Katsaus TAPANI PALOSAARI Silmänpohjan ikärappeuma Silmänpohjan ikärappeuma on pysyvän näkövammaisuuden merkittävin aiheuttaja Suomessa. Koska sen tärkein riskitekijä on ikä, sairauden ilmaantuvuuden oletetaan

Lisätiedot

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä

Sukupuolen korjausleikkauksista. Yleistä 1 Sukupuolen korjausleikkauksista Yleistä Sosiaalista sukupuolen korjausta helpottaa se, että fyysinen olemus muistuttaa sitä sukupuolta, jossa ihminen elää. Potilaan on tärkeä olla hyvin informoitu sukupuolen

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

Uusia apuvälineitä apteekista

Uusia apuvälineitä apteekista Uusia apuvälineitä apteekista Kun sormissa ei ole tarpeeksi puristusvoimaa tai kädet tärisevät, voi hillopurkin avaaminen, paidan napittaminen tai kotiavaimen kääntäminen lukossa tuntua ylivoimaiselta

Lisätiedot

opas Gynekologisen syöpäpotilaan Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg

opas Gynekologisen syöpäpotilaan Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg Gynekologisen syöpäpotilaan Munasarjasyöpä Kohdunrunkosyöpä Kohdunkaulasyöpä Ulkosynnytinsyöpä Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Sanasto opas Ulla Puistola Arto Leminen Leena Rosenberg

Lisätiedot

Migreenin käypä hoito

Migreenin käypä hoito 1 Migreenin käypä hoito Suomen Neurologinen Yhdistys ry (**Sisällysluettelo numerot alussa ok, sitten vähän aikaa 2 numeroa pienemmät kuin pitäisi ja jälleen lopussa ok. Viite 11 poistettu, koska siihen

Lisätiedot

Jarmo Laihia, Riikka Pastila, Leena Koulu, Anssi Auvinen, Taina Hasan, Erna Snellman, Katja Kojo, Kari Jokela

Jarmo Laihia, Riikka Pastila, Leena Koulu, Anssi Auvinen, Taina Hasan, Erna Snellman, Katja Kojo, Kari Jokela 5 UV-SÄTEILYN BIOLOGISIA JA TERVEYDELLISIÄ VAIKUTUKSIA Jarmo Laihia, Riikka Pastila, Leena Koulu, Anssi Auvinen, Taina Hasan, Erna Snellman, Katja Kojo, Kari Jokela SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Ihon rakenne ja

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden traumatologiset käytännön taidot

Lääketieteen opiskelijoiden traumatologiset käytännön taidot 278 SOT 4/2004 VOL 27 Lääketieteen opiskelijoiden traumatologiset käytännön taidot Salo Jari 1, Niemi-Murola Leila 2,3 1 Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaana, HUS, 2 Anestesiologian ja

Lisätiedot

Ihosyöpä aiheutuu auringon säteistä suojaa ihosi hyvin!

Ihosyöpä aiheutuu auringon säteistä suojaa ihosi hyvin! Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu! 1/2015 MILLAISTA TYÖTÄ TERVEYDENHOITAJA TEKEE OPISKELIJOIDEN PARISSA? Ihosyöpä aiheutuu auringon säteistä suojaa ihosi hyvin!

Lisätiedot

Lääkkeet, hinnat ja kilpailu. Levottomat jalat -oireyhtymän hoito. Etinyyliestradioli ja etonogestreeli

Lääkkeet, hinnat ja kilpailu. Levottomat jalat -oireyhtymän hoito. Etinyyliestradioli ja etonogestreeli TA BU 4.2001 9. vuosikerta 9 årgången 9th Annual volume Pääkirjoitus Hannes Wahlroos..................... Olli Polo............................ Olavi Tokola.......................... Jussi Holmalahti......................

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula

Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula TEEMANA LISÄSAIRAUDET: Diabeettinen neuropatia Diabeetikon gastropareesi Diabetes ja käsioireet 2 2009 Huhtikuu 38. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Tero Sivula diabetes.fi Tämä

Lisätiedot

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan Raxun remppa jatkuu himo. Parin viikon jälkeen myös olo alkoi olla vireämpi ja kylläinen. Tänään Raxun ruokavalioon kuuluu paljon kasviksia ja marjoja, kohtuullisesti hedelmiä sekä erilaisia proteiinin

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

4/2007. Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen

4/2007. Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen 4/2007 VOL. 36 SYYSKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Lipidilautat insuliinireseptorin toiminnassa Kansainvälinen kongressi diabeettisen jalan hoidosta Terveyskäyttäytymisen muuttaminen Kuva: Timo Saaristo d iabetes

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2

29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 29.VUOSIKERTA NUMERO 2/2011 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE HOSPITAL INFECTION SOCIETY SYMPOSIUMNUMERO 2 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2010 Veli-Jukka Anttila HUS Medisiininen tulosyksikkö,

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN

HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Jenny Kultanen & Lilli Mustonen HEMATOLOGISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN JA KANTASOLUSIIRTEEN SAANEEN POTILAAN KUNTOUTUMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot