Vaikeiden palovammojen hoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeiden palovammojen hoito"

Transkriptio

1 Plastiikkakirurgia Anthony Papp, Virve Koljonen ja Jyrki Vuola Vaikeiden palovammojen hoito Syvät ja laajat palovammat aiheuttavat haitallisen hypermetabolisen vasteen elimistössä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat tulevaisuudessa hoitokäytäntöjä enemmän haitallisten vaikutusten ehkäisyyn kuin niiden hoitoon. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat harvoin jopa vain kerran viikossa tehtävän siteiden vaihdon. Tämä vähentää kivuliaita haavanhoitoja, kipulääkkeiden tarvetta ja hoitajien työaikaa. Aikainen leikkaushoito ja uudet kirurgiset menetelmät parantanevat arven laatua. Tekoihomateriaalit eivät ole vielä täyttäneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta alan tuotekehitys on vilkasta. Kasvojen ja käsien transplantaatiot ovat jo mahdollista, mutta niihin liittyvät monet ongelmat vaikeuttavat menetelmän laajempaa käyttöä. Duodecim 2007;123:953 9 S uomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin palovammapotilasta, ja avohoidon puolella määrä on yli kymmenkertainen. Avohoitopotilaiden vammoista suurin osa on pinnallisia, alle kämmenen kokoisia, ja ne paranevat viikossa parissa melkeinpä hoitomenetelmästä riippumatta. Näiden vammojen hoito ei ole viime vuosina juuri muuttunut. Lääkärin tehtävänä on miellyttävimmän ja helppokäyttöisimmän hoitomateriaalin ja sopivan kipulääkkeen löytäminen. Kirjon toisessa päässä ovat ne erittäin vakavaa palovammaa, jotka hoidetaan Suomen kahdessa palovammakeskuksessa, Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloissa. Tällaisten potilaiden hoito kehittyy jatkuvasti, mutta melko hitaasti monella osa alueella. Haavanhoidossa hopea on bakterisidisenä aineena löydetty uudelleen, ja se on muutamassa vuodessa tullut merkittäväksi paikallishoitoaineeksi. Ihonviljely ja tekoihomateriaalit eivät ole toistaiseksi lunastaneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta kudosten ja tekomateriaalien yhdistäminen (tissue engineering) on nopeasti kehittyvä alue, jolta voidaan odottaa vähitellen myös merkittäviä ratkaisuja ihonpuutosongelmiin. Arpikudoksen liikakasvuun odotetaan ratkaisua perustutkimuksen piiristä. Diagnostiikka Laserdoppler palovamman syvyyden arvioinnissa. Laseria on käytetty palovammojen syvyyden arvioinnissa 1980 luvun lopulta lähtien. Menetelmän tarkoituksena on löytää ne palovammat, joiden paranemisaika on yli kolme viikkoa, eli ne potilaat, jotka hyötyisivät varhaisesta eksisiosta ja ihonsiirrosta. Ensimmäinen tutkimus skannaavan laserdopplerin käytöstä julkaistiin vuonna 1993 (Niazi ym.). Palovammoilla, jotka paranivat alle kolmessa viikossa, oli suurempi PU arvo (perfusion unit) kuin hitaammin paranevilla. Mittauksen positiivinen ennustearvo on ollut jopa 100 % ensimmäisenä ja kolmantena päivänä tapaturman jälkeen (Atiles ym. 1995). Parkin ym. (1998) tutkimuksessa löydettiin raja arvot eriasteisten palovammojen välille, kun mittaus tehtiin 72 tunnin kuluessa vammasta. Monissa palovammakeskuksissa skannaavalla laserdopplerilla tehtävä tutkimus ratkaisee, 953

2 hoidetaanko potilas leikkauksella vai konservatiivisesti, mutta toistaiseksi tämän menetelmän käyttöä ei voida pitää näyttöön perustuvana palovammojen syvyyden arvioinnissa (Chatterjee 2006). Dielektriset mittaukset. Vaikka turvotus on palovammoille luonteenomaista, ei sen mittaamista ole koskaan käytetty palovamman syvyyden arvioinnissa. Dielektrisillä mittauksilla voidaan määrittää kudoksen vesimäärä halutusta syvyydestä. Tekniikka perustuu suurtaajuuksiseen sähkömagneettiseen aaltoon, joka etenee kudoksessa, ja reagoi vesimolekyylien kanssa (kuva 1). Aallon muutokset voidaan rekisteröidä iholta aallon lähettäneellä anturilla. Mitä suurempi anturin halkaisija on, sitä syvemmälle sähkömagneettinen aalto tunkeutuu (Lahtinen ym. 1997). Käytettäessä 300 MHz:n taajuutta saadaan tieto sekä kudokseen sitoutuneesta että vapaasta vedestä (Nuutinen ym. 1998). Mittaustuloksena määritettävä dielektrisyysvakio on suoraan verrannollinen kudoksessa olevaan kokonaisvesimäärään ja antaa näin eräänlaisen lukuarvon turvotuksesta. Mittaus on kajoamaton, ja tulos saadaan sekunneissa. Ensimmäisessä palovammoja koskevassa tutkimuksessa dielektrisillä mittauksilla pystyttiin erottamaan toisistaan keskisyvät ja syvät kokeelliset palovammat jo ensimmäisten 24 tunnin aikana (Papp ym. 2006). Menetelmän kliininen kokeilu on aloitettu Suomessa. Haasteena on ihon paksuuden suuri vaihtelu eri anatomisilla alueilla. Paikallishoito Hopeaa on käytetty vuosikymmenien ajan palovammojen hoidossa. Tutuin tuote lienee hopeasulfadiatsiinivoide (Flamazine), joka kehitettiin Korean sodan aikana. Sen käyttö on kuitenkin työlästä, koska lääkkeen vaikutusaika on vain 12 tuntia, minkä takia haavasiteet tulisi vaihtaa ja voidetta sivellä kahdesti vuorokaudessa. Hopeasulfadiatsiinin on todettu hidastavan epitelisaatiota, mutta Cho Leen ym. (2005) tuoreessa tutkimuksessa voiteeseen lisätty epidermaalinen kasvutekijä vähensi voiteen sytotoksisia ominaisuuksia. Modernimmat hopeaa sisältävät haavanhoitotuotteet mahdollistavat siteiden vaihdon 2 3 päivän tai jopa viikon välein, mikä vähentää myös sairaalahoitoaikaa. Nanokristallihopeaa sisältävä Acticoat sisältää haavanhoitotuotteissa totunnaisen Ag + -muodon lisäksi sähkövarauksetonta hopeaa (Ag 0 ), jolla oletetaan olevan tulehdusta vähentäviä vaikutuksia (kuva). Siteiden vaihdon yhteydessä nanokristallihopean on todettu aiheuttavan vähemmän kipua verrattuna hopeasulfadiatsiinivoiteeseen (Varas ym. 2005). Sen on myös to Kuva 1. Kudoksen vesimäärän mittaus dielektristä tekniikkaa käyttäen. Vesimäärän mittaamisella voidaan arvioida kudoksen turvotusta. Anturi on asetettu porsaan vatsan iholle. 954 A. Papp ym.

3 A B Kuva 2. A) Vasemmassa hartiassa ihonsiirteellä peitetty palovamma-alue, jonka päälle on asetettu leikkauksen lopuksi Acticoat-side. B) Ihonsiirtein ja Acticoat-siteellä peitetty selän palovamma viiden vuorokauden kuluttua leikkauksesta. dettu vähentävän palovamman ympärille kehittyvää selluliittireaktiota, antibioottien tarvetta ja hoitokustannuksia (Fong ym. 2005). Sen käytöstä on raportoitu yksi argyriatapaus 30 %:n laajuisen palovamman saaneella aiemmin terveellä nuorella miehellä, joten hopeamyrkytyksen vaara liittyy uusiinkin tuotteisiin (Trop ym. 2006). Hopeaa sisältävä hydrokuitu (Aquacel Ag) geeliytyy haavapinnalla ja pitää sen kosteana. Tuote imee itseensä haavaeritettä ja sitoo sen sisäosaansa, josta vapautuu bakteereita tappavaa hopeaa. Uuden käyttösuosituksen mukaan tuote voidaan jättää paikoilleen haavan paranemiseen saakka. Hopeaa sisältävällä hydrokolloidilla (Contreet-H) on hyvän eritteenimemiskyvyn lisäksi myös samantyyppinen bakterisidinen kirjo kuin nanokristallihopealla, mutta sen vaikutus on hieman hitaampi (Thomas ja McCubbin 2003). Leikkaushoito Vaikeiden palovammojen hoito Tekoihot. Ensimmäinen tekoiho Integra tuli Suomen markkinoille vuonna Sen silikoninen pintakerros toimii epidermisanalogina ja alla oleva lehmän kollageenimatriksi ja glukosaminoglykaanikerros vastaa ihmisen dermistä. Eksidoitu syvä palovamma peitetään tekoiholla samassa leikkauksessa (kuva 3). Edellä mainittu dermaalinen kerros korvautuu viikkojen kuluessa elimistön kehittämällä omalla ns. neodermiksellä. Tässä vaiheessa poistetaan ohut suojaava silikonikerros ja neodermis peitetään ohuella ihosiirteellä. Etuna tavalliseen osaihosiirteeseen nähden on laadultaan parempi ja joustavampi dermisosa ja ohuen ihosiirteen mahdollistama ottokohdan nopea parantuminen. Integran käyttöaiheiksi ovat muodostuneet hyvin laajat palovammat ja vaikeat arpien korjaukset (Heitland ym. 2004). Toinen merkittävä tuote on asellulaarinen ihmisen allogeeninen dermis. Se on vainajalta otettu ihosiirre, josta epidermis ja hyljintää aiheuttavat solut on mekaanisesti poistettu (Allo Derm). Sen käyttöön liittyy samantapaisia ongelmia kuin Integraan: tulokset eivät täysin ole vastanneet odotuksia, ja tuote on kallis. Näitä ongelmia pyritään ratkomaan lisäämällä tuotteisiin jo etukäteen erilaisia kasvutekijöitä tai niitä sisältäviä soluja kasvuprosessin nopeuttamiseksi (Lagus ja Vuola 2004). Kudosten ja tekoaineiden yhdistäminen Elävien kudosten ja monin eri tekniikoin aikaansaadun keinotekoisen rungon tai solujen kantajien (scaffold, matrix, carrier) yhdistäminen on nykytutkimuksen kova haaste. Markkinoilla on jo tuotteita, joissa joko allogeenisia tai autogeenisia keratinosyyttejä tai muita soluja on liitet 955

4 A B C Kuva 3. A) Syvä palovamma sääressä. B) Säärten palovamma-alue on ekskidoitu ja haava peitetty Integra-tekoiholla. C) Syvä säären palovamma kolmen kuukauden kuluttua vammasta ja Integran siirrosta. ty fibriiniliimaan tai esimerkiksi polyglykoli tai polylaktidihapporunkoihin (Horch ym. 2005). Allogeenista ja asellulaarista dermistä (verinahkaa, josta on tuhottu kaikki solut ja vain lähinnä kollageenista oleva runko on jäljellä) on käytetty vastaavalla tavalla solujen kantajana. Fibroblastit ja kollageeni ovat myös monien matriksien tärkeitä rakennusaineita. Vaikka alan tutkimusta tehdään laajasti ja erilaisia menetelmiä on lukuisia, eivät käytännön sovellukset ole vielä siinä vaiheessa, että niitä voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön. Kalliit hinnat, tietyt käytännölliset ongelmat ja toistaiseksi vähäinen näyttö etenevissä satunnaistetuissa tutkimuksissa olemassa oleviin hoitomenetelmiin verrattuna rajoittavat näiden tuotteiden käyttöä. Lähivuosina on kuitenkin varmasti odotettavissa jonkinlainen läpimurto tällä alueella. Ehkä lähimpänä laajempaa käyttöä ovat erilaiset autogeeniset tai allogeeniset keratinosyyttisuihkeet, joilla nopeutetaan ihonottokohdan paranemista tai laajasti verkotettujen omaihosiirteiden epitelisoitumista (Horch ym. 2005). Kasvojen transplantaatio Puuttuvien kudosten korvaaminen toiselta ihmiseltä otetulta verisuonisella kudossiirteellä on kiehtova vaihtoehto tekomateriaalien sijaan. Useista eri kudostyypeistä muodostuvasta allogeenisesta komposiittisiirteestä on kertynyt jonkin verran kokemuksia ensimmäisten onnistuneiden kädensiirtojen jälkeen (Dubernard ym. 1999). Toissa vuonna tehtiin Ranskassa ensimmäinen kasvojen alueen siirto kuolleelta luovuttajalta suun alueen vaikean koiranpureman vuoksi. Nykyisellä tehokkaalla hyljinnänestolääkityksellä valmiuksia siirtoon on olemassa, mutta haitat ja eettiset ongelmat viivästyttänevät menetelmän laajempaa käyttöönottoa (Clark 2005). Tukihoidot»Fluid creep». Yli 20 % kehon pinta alasta käsittävät palovammat vaativat neste elvytyksen noin vuorokauden kestävän vaikean permeabiliteettihäiriön vuoksi. Nestehoidon perusta 956 A. Papp ym.

5 na on ns. Parklandin kaava, jossa otetaan huomioon palovamman laajuus ja potilaan paino. Uutena asiana on todettu ns. fluid creep ilmiö, joka kuvaa nesteytyksen lipumista vuosi vuodelta yli Parklandin kaavan (Friedrich ym. 2004). Ylinesteytys aiheuttaa paitsi tunnettuja komplikaatioita, kuten keuhkopöhöä, myös palovamman syvenemistä ödeeman takia ja hapenpuutetta periferiassa laimenemisen seurauksena. Sedaatiossa ja analgesiassa käytettävät lääkkeet aiheuttavat osaltaan ylinesteytystä (Sullivan ym. 2004). Mahdollinen syy tähän on invasiivisten monitorointimenetelmien lisääntynyt käyttö. Jos nestehoito toteutetaan pyrkimällä optimaalisiin arvoihin, voidaan päätyä ylinesteytykseen (Holm ym. 2004). Hypermetabolian hallinta. Laaja palovamma aiheuttaa hyperdynaamisen tilan, jota ei selektiivinen beetasalpaaja hillitsee. Yleisimmin käytetty lääke on propranololi. Toisaalta propranololin on havaittu vähentävän veren virtausta ihossa ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa ja heikentävän perfuusiota palaneissa raajoissa (Pereira ja Herndon 2005). Palovammasta seuraa myös kataboliaa ja androgeenisten hormonien määrän vähenemistä, varsinkin miespotilailla (Cassuto ym. 2005). Tämän puutteen korvaamiseen on alettu käyttää anabolista steroidia oksandrolonia. Se on synteettinen testosteronianalogi, jonka on kuvattu vähentävän palovammapotilailla painonlaskua ja nopeuttavan ihonottokohtien paranemista (Wolf ym. 2006). Suomessa oksandrolonia saa vain erityisluvalla. Sen käyttö on tarpeellista vain laajoissa palovammoissa. Välittäjäaineiden tutkiminen Palovamma aiheuttaa lukuisten välittäjäaineiden vapautumisen kudokseen. Näiden pitoisuuksia on aiemmin voitu tutkia ainoastaan ottamalla kudospaloja näytteiksi ja analysoitavaksi, mikä on tehnyt mahdottomaksi analysoida reaaliaikaisia tietyn yhdisteen pitoisuusmuutoksia tietyssä kohdassa kudosta. Mikrodialyysi mahdollistaa näytteiden keräämisen solunulkoisesta tilasta in vivo (kuva 4). Tubulaarinen puoliläpäisevä kanyyli, joka on yhdistetty tuovaan ja Vaikeiden palovammojen hoito Kuva 4. Mikrodialyysimenetelmä. Kudokseen viedyn puoliläpäisevän letkun läpi ruiskutetaan tasaisella vauhdilla nestettä, joka tasapainottuu ympäröivän kudoksen välittäjäaineiden suhteen. Näiden pitoisuudet määritetään nesteestä. vievään letkuun, asetetaan kudoksen sisään ja perfusoidaan nesteellä. Kanyylin ympärillä kudoksessa olevat yhdisteet, joiden pitoisuus kudoksessa on suurempi kuin perfuusionesteessä ja joilla on sopiva molekyylikoko, läpäisevät kalvon, ja niiden pitoisuus voidaan analysoida ulos tulevasta perfuusionesteestä. Ensimmäiset tutkimukset ihmisillä tehtiin v (Anderson ym.). Mikrodialyysimenetelmän käyttö palovammoissa julkaistiin ensimmäisen kerran suomalaisessa tutkimuksessa (Papp ym. 2005), jossa kokeellisista palovammoista kerättiin näytteitä histamiinipitoisuuden määrittämistä varten. Tämä menetelmä antaa täysin uuden tavan tutkia välittäjäaineita palovammoissa ja luo mahdollisuuden analysoida palovamma alueen tapahtumien ohella myös erilaisten hoitomenetelmien vaikutuksia välittäjäainepitoisuuksiin kudoksessa. 957

6 Kasvutekijöiden hallinta Transformoiva kasvutekijä beeta (TGF b) on osallisena lähes jokaisessa haavan paranemisvaiheessa, mutta vasta hiljattain todettiin, että sen rooli on erilainen erityyppisissä haavoissa. Keskisyvässä palovammassa TGF b:n ylimäärä nopeuttaa haavan paranemista aikaansaamalla keratinosyyttien vaeltamista, kun taas syvässä palovammassa se hidastaa epitelisaatiota (Tredget ym. 2005). Verihiutalekasvutekijää (PDGF) vapautuu aktivoituneista verihiutaleista, ja se saa aikaan mm. tulehdussolujen tulon haava alueelle sekä uudissuonten ja jyväiskudoksen muodostumisen. Paikallisesti käytettynä sen ei ole todettu nopeuttavan varsinaista haavan paranemista, mutta se on lisännyt merkittävästi jyväiskudoksen muodostumista geneettisesti diabeettisilla hiirillä (Chan ym. 2006). Epidermaalista kasvutekijää (EGF) sisältävän kitosaanigeelin on puolestaan todettu lyhentävän koe eläimillä toisen asteen palovammojen epitelisaatioaikaa (Alemdaroglu ym. 2006) ja kollageenihuopaan liitettynä parantavan muodostuvan kollageenin järjestyneisyyttä ja muodostuvan haavan mekaanista kestävyyttä (Lee 2005). Erytropoietiini on vuorovaikutuksessa vaskulaarisen endoteelikasvutekijän (VEGF) kanssa ja stimuloi endoteliaalista solumitoosia, mikä on tärkeää haavan paranemisessa. Koe eläimillä ihmisen erytropoietiini on nopeuttanut palovammojen paranemista lisäämällä solujen epiteliaalista lisääntymistä ja angiogeneesiä. Lisäksi se on lisännyt haavan VEGF pitoisuutta, ja aine näyttää lupaavalta palovammojen hoidossa (Galeano ym. 2006). Kaikista näistä löydöksistä huolimatta on vielä matkaa lampaan sikiölle tehdyn kokeellisen syvän palovamman arvettomaan paranemiseen (Fraser ym. 2005). Laser palovamma arven hoidossa Palovamma arven kypsyminen vie vuosia. Viime vuosina on raportoitu yksittäisiä tuloksia laserin käytöstä hypertrofisen palovamma arven hoidossa. Allison ym. (2003) käyttivät 585 nm:n pulssivärilaseria 38 potilaalla. Kullakin potilaalla osa arvesta hoidettiin laserilla ja osa ei. Ainoa saavutettu hyöty oli kutinan väheneminen. Pienteholaserhoito (LLLT, 400 mw, 670 nm) kahdesti viikossa annettuna kahdeksan viikon ajan sen sijaan vähensi merkitsevästi Vancouver Scar Scale pistemäärää sekä arpeen liittyvää kipua ja kutinaa (Gaida ym. 2004). Tulokset olivat paremmat alle 12 kuukauden ikäisissä arvissa verrattuna vanhempiin. Erbium YAG laserin (2,94 μm) todettiin madaltavan hypertrofisia arpia, mutta jopa 42 %:ssa todettiin arven uusiutuma (Eberlein ym. 2005). Kaiken kaikkiaan laserhoito ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa palovamma arven hoidossa. Lopuksi y d i n a s i a t Palovammojen diagnostiikassa ollaan menossa kohti objektiivisia koneellisia menetelmiä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat hoitokäytäntöjä siten, että haitallisia tulehduksia opitaan vaimentamaan. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat jopa kerran viikossa toistuvan siteiden vaihdon. Vaikeasti palaneen potilaan hoito on raskasta ja vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hoidon todellinen keskittäminen on haaste suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Palovammakeskuksissa on käytössä ajankohtaisin tieto ja taito soveltaa sitä käytäntöön. Tämän vuoksi vaikeiden palovammojen hoito on lopulta (asetuksen voimalla) keskittymässä palovammakeskuksiin, mikä on merkittävin parannus vuosiin palovammojen hoidossa Suomessa. 958 A. Papp ym.

7 Kirjallisuutta Alemdaroglu C, Degim Z, Celebi N, Zor F, Ozturk S, Erdogan D. An investigation on burn wound healing in rats with chitosan gel formulation containing epidermal growth factor. Burns 2006;32: Allison KP, Kiernan MN, Waters RA, Clement RM. Pulsed dye laser treatment of burn scars. Alleviation or irritation? Burns 2003;29: Anderson C, Andersson T, Andersson R. In vivo microdialysis estimation of histamine in human skin. Skin Pharmacol 1992;5: Atiles L, Mileski W, Purdue G, Hunt J, Baxter C. Laser Doppler flowmetry in burn wounds. J Burn Care Rehabil 1995;16: Cassuto J, Tarnow P, Yregard L, ym. Regulation of postburn ischemia by alpha- and beta-adrenoceptor subtypes. Burns 2005;31: Chatterjee JS. A critical evaluation of the clinimetrics of laser Doppler as a method of burn assessment in clinical practice. J Burn Care Res 2006;27: Chan RK, Liu PH, Pietramaggiori G, Ibrahim SI, Hechtman HB, Orgill DP. Effect of recombinant platelet-derived growth factor (Regranex) on wound closure in genetically diabetic mice. J Burn Care Rehabil 2006;27: Cho Lee AR, Leem H, Lee J, Park KC. Reversal of silver sulfadiazineimpaired wound healing by epidermal growth factor. Biomaterials 2005;26: Clark PA. Face transplantation: Part II an ethical perspective. Med Sci Monit 2005;11:RA41 7. Dubernard JM, Owen E, Herzberg G, ym. Human hand allograft: report on first 6 months. Lancet 1999;353: Eberlein A, Schepler H, Spilker G, Altmeyer P, Hartmann B. Erbium: YAG laser treatment of post-burn scars: potentials and limitations. Burns 2005;31: Fong J, Wood F, Fowler B. A silver coated dressing reduces the incidence of early burn wound cellulitis and associated costs of inpatient treatment: comparative patient care audits. Burns 2005;31: Fraser JF, Cuttle L, Kempf M, ym.. Deep dermal burn injury results in scarless wound healing in the ovine fetus. Wound Repair Regen 2005;13: Friedrich JB, Sullivan SR, Engrav LH, ym. Is supra-baxter resuscitation in burn patients a new phenomenon? Burns 2004;30: Gaida K, Koller R, Isler C, ym. Low level laser therapy a conservative approach to the burn scar? Burns 2004;30: Galeano M, Altavilla D, Bitto A, ym. Recombinant human erythropoietin improves angiogenesis and wound healing in experimental burn wounds. Crit Care Med 2006;34: Heitland A, Piatkowski A, Noah EM, Pallua N. Update on the use of collagen/glycosaminoglycate skin substitute-six years of experiences with artificial skin in 15 German burn centers. Burns 2004;30: Holm C, Mayr M, Tegeler J, ym. A clinical randomized study on the effects of invasive monitoring on burn shock resuscitation. Burns 2004;30: Horch RE, Kopp J, Kneser U, Beier J, Bach AD. Tissue engineering of cultured skin substitutes. J Cell Mol Med 2005;9: Lagus H, Vuola J. Keinotekoiset ihon korvikkeet. Duodecim 2004; 120: Lahtinen T, Nuutinen J, Alanen E. Dielectric properties of the skin. Phys Med Biol 1997;42: Lee AR. Enhancing dermal matrix regeneration and biomechanical properties of 2nd degree-burn wounds by EGF-impregnated collagen sponge dressing. Arch Pharm Res 2005;28: Niazi Z, Essex T, Papini R, Scott D, McLean N, Black M. New laser scanner, a valuable adjunct in burn depth assessment. Burns 1993;19: Nuutinen J, Lahtinen T, Turunen M, ym. A dielectric method for measuring early and late reactions in irradiated human skin. Radiother Oncol 1998;47: Papp A, Härmä M, Harvima R, Lahtinen T, Uusaro A, Alhava E. Microdialysis for detection of dynamic changes in tissue histamine levels in experimental thermal injury. Burns 2005;31: Papp A, Lahtinen T, Härmä M, Nuutinen J, Uusaro A, Alhava E. Dielectric measurement in experimental burns: a new tool for burn depth determination? Plast Reconstr Surg 2006;117: Park D, Hwang J, Jang K, Han D, Ahn K, Baik B. Use of laser Doppler flowmetry for estimation of the depth of burns. Plast Reconst Surg 1998;101: Pereira CT, Herndon DN. The pharmacologic modulation of the hypermetabolic response to burns. Adv Surg 2005;39: Sullivan SR, Friedrich JB, Engrav LH ym.»opioid creep» is real and may be the cause of»fluid creep». Burns 2004;30: Thomas S, McCubbin P. A comparison of the antimicrobial effects of four silver-containing dressings on three organisms. J Wound Care 2003;12: Tredget EB, Demare J, Chandran G, Tredget EE, Yang L, Ghahary A. Transforming growth factor-beta and its effect on re-epithelialization of partial-thickness ear wounds in transgenic mice. Wound Repair Regen 2005;13:61 7. Trop M, Novak M, Rodl S, Hellbom B, Kroell W, Goessler W. Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient. J Trauma 2006;60: Varas RP, O Keeffe T, Namias N, ym. A prospective, randomized trial of Acticoat versus silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burns: which method is less painful? J Burn Care Rehabil 2005;26: Wolf SE, Edelman LS, Kemalyan N, ym. Effects of oxandrolone on outcome measures in the severely burned: a multicenter prospective randomized double-blind trial. J Burn Care Rehabil 2006;27: Anthony Papp, LT, erikoislääkäri, palovammayksikön vastuulääkäri KYS:n plastiikkakirurgian klinikka, palovammayksikkö PL 1777, Kuopio Virve Koljonen, LT, erikoislääkäri Jyrki Vuola, LT, erikoislääkäri, palovammaosaston vastuulääkäri HYKS:n palovammakeskus Helsinki 959

Epidermiksestä ja dermiksestä koostuva iho

Epidermiksestä ja dermiksestä koostuva iho Biomateriaalit HELI LAGUS JA JYRKI VUOLA Tekoihon täytyy olla rakenteeltaan kaksikerroksinen oikean ihon tapaan: epidermis toimii suojaavana ja haihduttamista säätelevänä raja-aitana ympäristöön nähden

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT. Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille

Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT. Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille Sosiaali- ja terveysala 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Ekaterina

Lisätiedot

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa..

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. V.A.C. VeraFlo -hoito Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. Mitkä ovat omat haasteesi haavojen hoidossa? Terveydenhuollon ammattilaiset ja KCI etsivät jatkuvasti keinoja parantaa haavoja nopeammin ja tehokkaammin

Lisätiedot

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI matti korhonen, ylilääkäri Solupalvelut SPR Veripalvelu 21.9.2016 Sisältö 1. Suomen Kantasolurekisterin toiminta 2. Luovuttajan valinta, siirteen

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Antti Hakkarainen LK Opiskelijanumero: 012709205 Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Helsinki 21.12.2008 Tutkielma antti.hakkarainen@welho.com

Lisätiedot

Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat

Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat Maire Jaakkola Apulaisosastonhoitaja, OYS, Laboratorio Virtsatieinfektiot ja tutkimukset Laadukkaan

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS

ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS IHO SULKEE SISÄÄNSÄ IHMISEN ITSEN. JA ON SEN VUOKSI OMAN IDENTITEETIN NÄKYVÄ ILMENTYMÄ. EUROOPAN VÄESTÖ VANHENEE 1/2 KANSALAISISTA ON 40+ IKÄÄNTYMISEN AIHEUTTAMAT

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Nilkan haavan jatkohoito hydrofobisella antimikrobisella sidoksella Ulla-Riitta Vappula, sh AMK, auktorisoitu haavahoitaja Tausta 44 v mies sairastanut

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa

Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Mikrobilääkkeiden käyttö avohoidossa Asko Järvinen HYKS infektiosairauksien klinikka Mikrobilääkkeiden sairaalakäytön osuus (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI. AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI AURIZON korvatipat, suspensio 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttavat aineet: Marbofloksasiini... 3,0 mg Klotrimatsoli...

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Komplementtitutkimukset

Komplementtitutkimukset Komplementtitutkimukset Hanna Jarva HUSLAB ja Haartman-instituutti Bakteriologian ja immunologian osasto Komplementti osa luontaista immuunijärjestelmää koostuu yli 30 proteiinista aktivoituu kaskadimaisesti

Lisätiedot

Tips for teachers and expected results

Tips for teachers and expected results Tips for teachers and expected results Työskentely aloitetaan JOHDANNOLLA, jonka aikana annetaan tietoa vatsahappoihin liittyvistä ongelmista ja antasideista. Lisäksi esitetään kysymys, joka ohjaa oppilaiden

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 litraa/50 kg Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa

Lisätiedot

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kuka omistaa genomitiedon - työpaja 12.09.2014 Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kristiina Aittomäki, prof., ylilääkäri HUSLAB, Helsingin yliopisto Genomistrategia työryhmä

Lisätiedot

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman?

Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Miten suunnittelen potilaani kanssa progressiivisen harjoitusohjelman? Arto Hautala, FT, THM, ft Laboratoriopäällikkö, Dosentti arto.hautala@verve.fi Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje

Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Tämä käyttöohje on kirjoitettu ESR-projektissa Mikroanturitekniikan osaamisen kehittäminen Itä-Suomen lääninhallitus, 2007, 86268 Park systems XE-100 atomivoimamikroskoopin käyttöohje Mihin laitetta käytetään?

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

LAIHDUTUS; RAVINTOLISÄT, SELLULIITTI, RASVA

LAIHDUTUS; RAVINTOLISÄT, SELLULIITTI, RASVA LAIHDUTUS; RAVINTOLISÄT, SELLULIITTI, RASVA RASVA JA SOKERISIEPPARI SAMASSA KAPSELISSA Laihdutusvalmisteiden läpimurto 2013 Nauti yksi annospussi jokaisen arterian jälkeen. Rasva ja sokeri palavat kehostasi

Lisätiedot

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO TYÖKALUJA HAAVANHOIDON HAASTEISIIN HYVINKÄÄ 27.10.2016 PÄIVI SALMINEN-PELTOLA PLASTIIKKAKIRURGI OSASTONYLILÄÄKÄRI HAAVAN LEIKKAUS Infektoituneen/nekroottisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat Puh. 09 417 606 00 www.steripolar.fi ISO 9001:2008

Lisätiedot

Oppaani... sumutinkompressorijärjestelmän käyttöön

Oppaani... sumutinkompressorijärjestelmän käyttöön Oppaani... sumutinkompressorijärjestelmän käyttöön Sumutinkompressorijärjestelmä Seuraavassa on perusohje Philips Respironics -kompressorin kanssa käytettävälle SideStream-sumuttimelle. Tarkemmat ohjeet

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sormenpään halkeamat Rakot Hiertymät Huuliherpes Haavat Naarmut Vaivaisenluut Liikavarpaat Känsät Kovettumat

Sormenpään halkeamat Rakot Hiertymät Huuliherpes Haavat Naarmut Vaivaisenluut Liikavarpaat Känsät Kovettumat Rakot Hiertymät Huuliherpes Haavat Naarmut Vaivaisenluut Liikavarpaat Känsät Kovettumat Kantapään halkeamat Sormenpään halkeamat Rakot Hiertymät Huuliherpes Haavat Naarmut Vaivaisenluut Liikavarpaat Känsät

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala Neurokirugisen potilaan nestehoito LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala 80% brain tissue 10% blood 10% cerebrospinal fluid Nestehoidon tavoitteet riittävä verenkierto: aivojen perfuusiopaine

Lisätiedot

Verisuoniperäiset alaraajahaavat

Verisuoniperäiset alaraajahaavat Verisuoniperäiset alaraajahaavat Jukka Palokangas Haavalla tarkoitetaan väkivallan aiheuttamaa ihon tai sen alaisen kudoksen äkillistä vioittumaa tai kudososien puutosta tai irtoamista toisistaan ( mukaan

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Palovammapotilaan alkuhoito. Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS

Palovammapotilaan alkuhoito. Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS Palovammapotilaan alkuhoito Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS Palovammat Suomessa n. 13000 palovammaa vuosittain sairaalahoitoon yli 1000 tehohoitoon 50-80 Palovammapotilaiden hoidon keskittäminen

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Virpi Kulju ja Rita Winter. Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle

Virpi Kulju ja Rita Winter. Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle Virpi Kulju ja Rita Winter Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEPANTHEN 100 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää 100 mg dekspantenolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tisseel 23.3.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kudosliimoja tai fibriiniliimoja käytetään haavojen

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Ylikemisti, dos., Kari Åkerman, Kliininen kemian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pikamittaus Pikamittauksella ymmärretään

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Heli Pyrhönen laillistettu ravitsemusterapeutti Mikkelin keskussairaala 5.11.2015 Ennaltaehkäisyn näkökulma Huono ravitsemustila ja puutteellinen ravinnonsaanti

Lisätiedot

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Kliiniset laitetutkimukset: säädökset ja menettelytavat Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista: 53

Lisätiedot

Nora Ollikainen & Salla Roivainen PALOVAMMAPOTILAAN TOIMINTATERAPIA. Opas toimintaterapeuteille

Nora Ollikainen & Salla Roivainen PALOVAMMAPOTILAAN TOIMINTATERAPIA. Opas toimintaterapeuteille Nora Ollikainen & Salla Roivainen PALOVAMMAPOTILAAN TOIMINTATERAPIA Opas toimintaterapeuteille PALOVAMMAPOTILAAN TOIMINTATERAPIA Opas toimintaterapeuteille Nora Ollikainen Salla Roivainen Opinnäytetyö

Lisätiedot

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment D4.5.1.2 Test report Tekijät: Antti Rostedt, Marko Marjamäki Tampereen teknillinen yliopisto Fysiikan laitos PPS-M anturin hiukkaskokovaste Johdanto

Lisätiedot

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015

VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET. Jan Seppälä. Sädehoitopäivät 2015 VUODEN TÄRKEÄT SÄDEHOITOTUTKIMUKSET Jan Seppälä Sädehoitopäivät 2015 17/04/2015 1 Viime vuoden tärkeät tapahtumat Adrian Begg (1946 2014), kuului mm. ESTROn säteilybiologiatoimikuntaan, piti kursseja kliinisestä

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP

Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP Sairaanhoitaja Arsi Hytönen Sydänyksikkö, KSSHP } KENELLE? } Potilaille joilla toistuvia ja hankalaoireisia takykardioita Lääkehoito ei tehoa Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa } Presynkopee tai

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

Naisten terveys ja hormonien käyttö

Naisten terveys ja hormonien käyttö Helsingin yliopiston Kansanterveystieteen laitoksen tutkimus: Naisten terveys ja hormonien käyttö Tutkimusryhmämme selvittää HORMONIVALMISTEIDEN KÄYTÖN ja NAISTEN TERVEYDEN SUHDETTA. Tässä kyselylomakkeessa

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

UUTTA IHONHOITOSETTI. MINUUTTIA kertaa päivässä (-40%) 130 KP. NovAge Ultimate Lift KAIKKI 6 TUOTETTA yhteensä SÄÄSTÄ 99 TILAUSNRO: 424407

UUTTA IHONHOITOSETTI. MINUUTTIA kertaa päivässä (-40%) 130 KP. NovAge Ultimate Lift KAIKKI 6 TUOTETTA yhteensä SÄÄSTÄ 99 TILAUSNRO: 424407 UUTTA IHONHOITOSETTI Maksimoi ihonhoitotuotteiden teho Oriflamen nuorekkuuden säilyttävän ihonhoitorutiinin ja NovAge Ultimate Lift -ihonhoitosetin avulla. Rutiinissa jokainen vaihe valmistaa ihon seuraavaan

Lisätiedot