Vaikeiden palovammojen hoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeiden palovammojen hoito"

Transkriptio

1 Plastiikkakirurgia Anthony Papp, Virve Koljonen ja Jyrki Vuola Vaikeiden palovammojen hoito Syvät ja laajat palovammat aiheuttavat haitallisen hypermetabolisen vasteen elimistössä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat tulevaisuudessa hoitokäytäntöjä enemmän haitallisten vaikutusten ehkäisyyn kuin niiden hoitoon. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat harvoin jopa vain kerran viikossa tehtävän siteiden vaihdon. Tämä vähentää kivuliaita haavanhoitoja, kipulääkkeiden tarvetta ja hoitajien työaikaa. Aikainen leikkaushoito ja uudet kirurgiset menetelmät parantanevat arven laatua. Tekoihomateriaalit eivät ole vielä täyttäneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta alan tuotekehitys on vilkasta. Kasvojen ja käsien transplantaatiot ovat jo mahdollista, mutta niihin liittyvät monet ongelmat vaikeuttavat menetelmän laajempaa käyttöä. Duodecim 2007;123:953 9 S uomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin palovammapotilasta, ja avohoidon puolella määrä on yli kymmenkertainen. Avohoitopotilaiden vammoista suurin osa on pinnallisia, alle kämmenen kokoisia, ja ne paranevat viikossa parissa melkeinpä hoitomenetelmästä riippumatta. Näiden vammojen hoito ei ole viime vuosina juuri muuttunut. Lääkärin tehtävänä on miellyttävimmän ja helppokäyttöisimmän hoitomateriaalin ja sopivan kipulääkkeen löytäminen. Kirjon toisessa päässä ovat ne erittäin vakavaa palovammaa, jotka hoidetaan Suomen kahdessa palovammakeskuksessa, Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloissa. Tällaisten potilaiden hoito kehittyy jatkuvasti, mutta melko hitaasti monella osa alueella. Haavanhoidossa hopea on bakterisidisenä aineena löydetty uudelleen, ja se on muutamassa vuodessa tullut merkittäväksi paikallishoitoaineeksi. Ihonviljely ja tekoihomateriaalit eivät ole toistaiseksi lunastaneet kaikkia niille asetettuja odotuksia, mutta kudosten ja tekomateriaalien yhdistäminen (tissue engineering) on nopeasti kehittyvä alue, jolta voidaan odottaa vähitellen myös merkittäviä ratkaisuja ihonpuutosongelmiin. Arpikudoksen liikakasvuun odotetaan ratkaisua perustutkimuksen piiristä. Diagnostiikka Laserdoppler palovamman syvyyden arvioinnissa. Laseria on käytetty palovammojen syvyyden arvioinnissa 1980 luvun lopulta lähtien. Menetelmän tarkoituksena on löytää ne palovammat, joiden paranemisaika on yli kolme viikkoa, eli ne potilaat, jotka hyötyisivät varhaisesta eksisiosta ja ihonsiirrosta. Ensimmäinen tutkimus skannaavan laserdopplerin käytöstä julkaistiin vuonna 1993 (Niazi ym.). Palovammoilla, jotka paranivat alle kolmessa viikossa, oli suurempi PU arvo (perfusion unit) kuin hitaammin paranevilla. Mittauksen positiivinen ennustearvo on ollut jopa 100 % ensimmäisenä ja kolmantena päivänä tapaturman jälkeen (Atiles ym. 1995). Parkin ym. (1998) tutkimuksessa löydettiin raja arvot eriasteisten palovammojen välille, kun mittaus tehtiin 72 tunnin kuluessa vammasta. Monissa palovammakeskuksissa skannaavalla laserdopplerilla tehtävä tutkimus ratkaisee, 953

2 hoidetaanko potilas leikkauksella vai konservatiivisesti, mutta toistaiseksi tämän menetelmän käyttöä ei voida pitää näyttöön perustuvana palovammojen syvyyden arvioinnissa (Chatterjee 2006). Dielektriset mittaukset. Vaikka turvotus on palovammoille luonteenomaista, ei sen mittaamista ole koskaan käytetty palovamman syvyyden arvioinnissa. Dielektrisillä mittauksilla voidaan määrittää kudoksen vesimäärä halutusta syvyydestä. Tekniikka perustuu suurtaajuuksiseen sähkömagneettiseen aaltoon, joka etenee kudoksessa, ja reagoi vesimolekyylien kanssa (kuva 1). Aallon muutokset voidaan rekisteröidä iholta aallon lähettäneellä anturilla. Mitä suurempi anturin halkaisija on, sitä syvemmälle sähkömagneettinen aalto tunkeutuu (Lahtinen ym. 1997). Käytettäessä 300 MHz:n taajuutta saadaan tieto sekä kudokseen sitoutuneesta että vapaasta vedestä (Nuutinen ym. 1998). Mittaustuloksena määritettävä dielektrisyysvakio on suoraan verrannollinen kudoksessa olevaan kokonaisvesimäärään ja antaa näin eräänlaisen lukuarvon turvotuksesta. Mittaus on kajoamaton, ja tulos saadaan sekunneissa. Ensimmäisessä palovammoja koskevassa tutkimuksessa dielektrisillä mittauksilla pystyttiin erottamaan toisistaan keskisyvät ja syvät kokeelliset palovammat jo ensimmäisten 24 tunnin aikana (Papp ym. 2006). Menetelmän kliininen kokeilu on aloitettu Suomessa. Haasteena on ihon paksuuden suuri vaihtelu eri anatomisilla alueilla. Paikallishoito Hopeaa on käytetty vuosikymmenien ajan palovammojen hoidossa. Tutuin tuote lienee hopeasulfadiatsiinivoide (Flamazine), joka kehitettiin Korean sodan aikana. Sen käyttö on kuitenkin työlästä, koska lääkkeen vaikutusaika on vain 12 tuntia, minkä takia haavasiteet tulisi vaihtaa ja voidetta sivellä kahdesti vuorokaudessa. Hopeasulfadiatsiinin on todettu hidastavan epitelisaatiota, mutta Cho Leen ym. (2005) tuoreessa tutkimuksessa voiteeseen lisätty epidermaalinen kasvutekijä vähensi voiteen sytotoksisia ominaisuuksia. Modernimmat hopeaa sisältävät haavanhoitotuotteet mahdollistavat siteiden vaihdon 2 3 päivän tai jopa viikon välein, mikä vähentää myös sairaalahoitoaikaa. Nanokristallihopeaa sisältävä Acticoat sisältää haavanhoitotuotteissa totunnaisen Ag + -muodon lisäksi sähkövarauksetonta hopeaa (Ag 0 ), jolla oletetaan olevan tulehdusta vähentäviä vaikutuksia (kuva). Siteiden vaihdon yhteydessä nanokristallihopean on todettu aiheuttavan vähemmän kipua verrattuna hopeasulfadiatsiinivoiteeseen (Varas ym. 2005). Sen on myös to Kuva 1. Kudoksen vesimäärän mittaus dielektristä tekniikkaa käyttäen. Vesimäärän mittaamisella voidaan arvioida kudoksen turvotusta. Anturi on asetettu porsaan vatsan iholle. 954 A. Papp ym.

3 A B Kuva 2. A) Vasemmassa hartiassa ihonsiirteellä peitetty palovamma-alue, jonka päälle on asetettu leikkauksen lopuksi Acticoat-side. B) Ihonsiirtein ja Acticoat-siteellä peitetty selän palovamma viiden vuorokauden kuluttua leikkauksesta. dettu vähentävän palovamman ympärille kehittyvää selluliittireaktiota, antibioottien tarvetta ja hoitokustannuksia (Fong ym. 2005). Sen käytöstä on raportoitu yksi argyriatapaus 30 %:n laajuisen palovamman saaneella aiemmin terveellä nuorella miehellä, joten hopeamyrkytyksen vaara liittyy uusiinkin tuotteisiin (Trop ym. 2006). Hopeaa sisältävä hydrokuitu (Aquacel Ag) geeliytyy haavapinnalla ja pitää sen kosteana. Tuote imee itseensä haavaeritettä ja sitoo sen sisäosaansa, josta vapautuu bakteereita tappavaa hopeaa. Uuden käyttösuosituksen mukaan tuote voidaan jättää paikoilleen haavan paranemiseen saakka. Hopeaa sisältävällä hydrokolloidilla (Contreet-H) on hyvän eritteenimemiskyvyn lisäksi myös samantyyppinen bakterisidinen kirjo kuin nanokristallihopealla, mutta sen vaikutus on hieman hitaampi (Thomas ja McCubbin 2003). Leikkaushoito Vaikeiden palovammojen hoito Tekoihot. Ensimmäinen tekoiho Integra tuli Suomen markkinoille vuonna Sen silikoninen pintakerros toimii epidermisanalogina ja alla oleva lehmän kollageenimatriksi ja glukosaminoglykaanikerros vastaa ihmisen dermistä. Eksidoitu syvä palovamma peitetään tekoiholla samassa leikkauksessa (kuva 3). Edellä mainittu dermaalinen kerros korvautuu viikkojen kuluessa elimistön kehittämällä omalla ns. neodermiksellä. Tässä vaiheessa poistetaan ohut suojaava silikonikerros ja neodermis peitetään ohuella ihosiirteellä. Etuna tavalliseen osaihosiirteeseen nähden on laadultaan parempi ja joustavampi dermisosa ja ohuen ihosiirteen mahdollistama ottokohdan nopea parantuminen. Integran käyttöaiheiksi ovat muodostuneet hyvin laajat palovammat ja vaikeat arpien korjaukset (Heitland ym. 2004). Toinen merkittävä tuote on asellulaarinen ihmisen allogeeninen dermis. Se on vainajalta otettu ihosiirre, josta epidermis ja hyljintää aiheuttavat solut on mekaanisesti poistettu (Allo Derm). Sen käyttöön liittyy samantapaisia ongelmia kuin Integraan: tulokset eivät täysin ole vastanneet odotuksia, ja tuote on kallis. Näitä ongelmia pyritään ratkomaan lisäämällä tuotteisiin jo etukäteen erilaisia kasvutekijöitä tai niitä sisältäviä soluja kasvuprosessin nopeuttamiseksi (Lagus ja Vuola 2004). Kudosten ja tekoaineiden yhdistäminen Elävien kudosten ja monin eri tekniikoin aikaansaadun keinotekoisen rungon tai solujen kantajien (scaffold, matrix, carrier) yhdistäminen on nykytutkimuksen kova haaste. Markkinoilla on jo tuotteita, joissa joko allogeenisia tai autogeenisia keratinosyyttejä tai muita soluja on liitet 955

4 A B C Kuva 3. A) Syvä palovamma sääressä. B) Säärten palovamma-alue on ekskidoitu ja haava peitetty Integra-tekoiholla. C) Syvä säären palovamma kolmen kuukauden kuluttua vammasta ja Integran siirrosta. ty fibriiniliimaan tai esimerkiksi polyglykoli tai polylaktidihapporunkoihin (Horch ym. 2005). Allogeenista ja asellulaarista dermistä (verinahkaa, josta on tuhottu kaikki solut ja vain lähinnä kollageenista oleva runko on jäljellä) on käytetty vastaavalla tavalla solujen kantajana. Fibroblastit ja kollageeni ovat myös monien matriksien tärkeitä rakennusaineita. Vaikka alan tutkimusta tehdään laajasti ja erilaisia menetelmiä on lukuisia, eivät käytännön sovellukset ole vielä siinä vaiheessa, että niitä voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön. Kalliit hinnat, tietyt käytännölliset ongelmat ja toistaiseksi vähäinen näyttö etenevissä satunnaistetuissa tutkimuksissa olemassa oleviin hoitomenetelmiin verrattuna rajoittavat näiden tuotteiden käyttöä. Lähivuosina on kuitenkin varmasti odotettavissa jonkinlainen läpimurto tällä alueella. Ehkä lähimpänä laajempaa käyttöä ovat erilaiset autogeeniset tai allogeeniset keratinosyyttisuihkeet, joilla nopeutetaan ihonottokohdan paranemista tai laajasti verkotettujen omaihosiirteiden epitelisoitumista (Horch ym. 2005). Kasvojen transplantaatio Puuttuvien kudosten korvaaminen toiselta ihmiseltä otetulta verisuonisella kudossiirteellä on kiehtova vaihtoehto tekomateriaalien sijaan. Useista eri kudostyypeistä muodostuvasta allogeenisesta komposiittisiirteestä on kertynyt jonkin verran kokemuksia ensimmäisten onnistuneiden kädensiirtojen jälkeen (Dubernard ym. 1999). Toissa vuonna tehtiin Ranskassa ensimmäinen kasvojen alueen siirto kuolleelta luovuttajalta suun alueen vaikean koiranpureman vuoksi. Nykyisellä tehokkaalla hyljinnänestolääkityksellä valmiuksia siirtoon on olemassa, mutta haitat ja eettiset ongelmat viivästyttänevät menetelmän laajempaa käyttöönottoa (Clark 2005). Tukihoidot»Fluid creep». Yli 20 % kehon pinta alasta käsittävät palovammat vaativat neste elvytyksen noin vuorokauden kestävän vaikean permeabiliteettihäiriön vuoksi. Nestehoidon perusta 956 A. Papp ym.

5 na on ns. Parklandin kaava, jossa otetaan huomioon palovamman laajuus ja potilaan paino. Uutena asiana on todettu ns. fluid creep ilmiö, joka kuvaa nesteytyksen lipumista vuosi vuodelta yli Parklandin kaavan (Friedrich ym. 2004). Ylinesteytys aiheuttaa paitsi tunnettuja komplikaatioita, kuten keuhkopöhöä, myös palovamman syvenemistä ödeeman takia ja hapenpuutetta periferiassa laimenemisen seurauksena. Sedaatiossa ja analgesiassa käytettävät lääkkeet aiheuttavat osaltaan ylinesteytystä (Sullivan ym. 2004). Mahdollinen syy tähän on invasiivisten monitorointimenetelmien lisääntynyt käyttö. Jos nestehoito toteutetaan pyrkimällä optimaalisiin arvoihin, voidaan päätyä ylinesteytykseen (Holm ym. 2004). Hypermetabolian hallinta. Laaja palovamma aiheuttaa hyperdynaamisen tilan, jota ei selektiivinen beetasalpaaja hillitsee. Yleisimmin käytetty lääke on propranololi. Toisaalta propranololin on havaittu vähentävän veren virtausta ihossa ensimmäisen ja toisen asteen palovammoissa ja heikentävän perfuusiota palaneissa raajoissa (Pereira ja Herndon 2005). Palovammasta seuraa myös kataboliaa ja androgeenisten hormonien määrän vähenemistä, varsinkin miespotilailla (Cassuto ym. 2005). Tämän puutteen korvaamiseen on alettu käyttää anabolista steroidia oksandrolonia. Se on synteettinen testosteronianalogi, jonka on kuvattu vähentävän palovammapotilailla painonlaskua ja nopeuttavan ihonottokohtien paranemista (Wolf ym. 2006). Suomessa oksandrolonia saa vain erityisluvalla. Sen käyttö on tarpeellista vain laajoissa palovammoissa. Välittäjäaineiden tutkiminen Palovamma aiheuttaa lukuisten välittäjäaineiden vapautumisen kudokseen. Näiden pitoisuuksia on aiemmin voitu tutkia ainoastaan ottamalla kudospaloja näytteiksi ja analysoitavaksi, mikä on tehnyt mahdottomaksi analysoida reaaliaikaisia tietyn yhdisteen pitoisuusmuutoksia tietyssä kohdassa kudosta. Mikrodialyysi mahdollistaa näytteiden keräämisen solunulkoisesta tilasta in vivo (kuva 4). Tubulaarinen puoliläpäisevä kanyyli, joka on yhdistetty tuovaan ja Vaikeiden palovammojen hoito Kuva 4. Mikrodialyysimenetelmä. Kudokseen viedyn puoliläpäisevän letkun läpi ruiskutetaan tasaisella vauhdilla nestettä, joka tasapainottuu ympäröivän kudoksen välittäjäaineiden suhteen. Näiden pitoisuudet määritetään nesteestä. vievään letkuun, asetetaan kudoksen sisään ja perfusoidaan nesteellä. Kanyylin ympärillä kudoksessa olevat yhdisteet, joiden pitoisuus kudoksessa on suurempi kuin perfuusionesteessä ja joilla on sopiva molekyylikoko, läpäisevät kalvon, ja niiden pitoisuus voidaan analysoida ulos tulevasta perfuusionesteestä. Ensimmäiset tutkimukset ihmisillä tehtiin v (Anderson ym.). Mikrodialyysimenetelmän käyttö palovammoissa julkaistiin ensimmäisen kerran suomalaisessa tutkimuksessa (Papp ym. 2005), jossa kokeellisista palovammoista kerättiin näytteitä histamiinipitoisuuden määrittämistä varten. Tämä menetelmä antaa täysin uuden tavan tutkia välittäjäaineita palovammoissa ja luo mahdollisuuden analysoida palovamma alueen tapahtumien ohella myös erilaisten hoitomenetelmien vaikutuksia välittäjäainepitoisuuksiin kudoksessa. 957

6 Kasvutekijöiden hallinta Transformoiva kasvutekijä beeta (TGF b) on osallisena lähes jokaisessa haavan paranemisvaiheessa, mutta vasta hiljattain todettiin, että sen rooli on erilainen erityyppisissä haavoissa. Keskisyvässä palovammassa TGF b:n ylimäärä nopeuttaa haavan paranemista aikaansaamalla keratinosyyttien vaeltamista, kun taas syvässä palovammassa se hidastaa epitelisaatiota (Tredget ym. 2005). Verihiutalekasvutekijää (PDGF) vapautuu aktivoituneista verihiutaleista, ja se saa aikaan mm. tulehdussolujen tulon haava alueelle sekä uudissuonten ja jyväiskudoksen muodostumisen. Paikallisesti käytettynä sen ei ole todettu nopeuttavan varsinaista haavan paranemista, mutta se on lisännyt merkittävästi jyväiskudoksen muodostumista geneettisesti diabeettisilla hiirillä (Chan ym. 2006). Epidermaalista kasvutekijää (EGF) sisältävän kitosaanigeelin on puolestaan todettu lyhentävän koe eläimillä toisen asteen palovammojen epitelisaatioaikaa (Alemdaroglu ym. 2006) ja kollageenihuopaan liitettynä parantavan muodostuvan kollageenin järjestyneisyyttä ja muodostuvan haavan mekaanista kestävyyttä (Lee 2005). Erytropoietiini on vuorovaikutuksessa vaskulaarisen endoteelikasvutekijän (VEGF) kanssa ja stimuloi endoteliaalista solumitoosia, mikä on tärkeää haavan paranemisessa. Koe eläimillä ihmisen erytropoietiini on nopeuttanut palovammojen paranemista lisäämällä solujen epiteliaalista lisääntymistä ja angiogeneesiä. Lisäksi se on lisännyt haavan VEGF pitoisuutta, ja aine näyttää lupaavalta palovammojen hoidossa (Galeano ym. 2006). Kaikista näistä löydöksistä huolimatta on vielä matkaa lampaan sikiölle tehdyn kokeellisen syvän palovamman arvettomaan paranemiseen (Fraser ym. 2005). Laser palovamma arven hoidossa Palovamma arven kypsyminen vie vuosia. Viime vuosina on raportoitu yksittäisiä tuloksia laserin käytöstä hypertrofisen palovamma arven hoidossa. Allison ym. (2003) käyttivät 585 nm:n pulssivärilaseria 38 potilaalla. Kullakin potilaalla osa arvesta hoidettiin laserilla ja osa ei. Ainoa saavutettu hyöty oli kutinan väheneminen. Pienteholaserhoito (LLLT, 400 mw, 670 nm) kahdesti viikossa annettuna kahdeksan viikon ajan sen sijaan vähensi merkitsevästi Vancouver Scar Scale pistemäärää sekä arpeen liittyvää kipua ja kutinaa (Gaida ym. 2004). Tulokset olivat paremmat alle 12 kuukauden ikäisissä arvissa verrattuna vanhempiin. Erbium YAG laserin (2,94 μm) todettiin madaltavan hypertrofisia arpia, mutta jopa 42 %:ssa todettiin arven uusiutuma (Eberlein ym. 2005). Kaiken kaikkiaan laserhoito ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa palovamma arven hoidossa. Lopuksi y d i n a s i a t Palovammojen diagnostiikassa ollaan menossa kohti objektiivisia koneellisia menetelmiä. Välittäjäaineiden ja kasvutekijöiden hallinta muuttanevat hoitokäytäntöjä siten, että haitallisia tulehduksia opitaan vaimentamaan. Uudet paikallishoitotuotteet mahdollistavat jopa kerran viikossa toistuvan siteiden vaihdon. Vaikeasti palaneen potilaan hoito on raskasta ja vaatii moniammatillista yhteistyötä. Hoidon todellinen keskittäminen on haaste suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Palovammakeskuksissa on käytössä ajankohtaisin tieto ja taito soveltaa sitä käytäntöön. Tämän vuoksi vaikeiden palovammojen hoito on lopulta (asetuksen voimalla) keskittymässä palovammakeskuksiin, mikä on merkittävin parannus vuosiin palovammojen hoidossa Suomessa. 958 A. Papp ym.

7 Kirjallisuutta Alemdaroglu C, Degim Z, Celebi N, Zor F, Ozturk S, Erdogan D. An investigation on burn wound healing in rats with chitosan gel formulation containing epidermal growth factor. Burns 2006;32: Allison KP, Kiernan MN, Waters RA, Clement RM. Pulsed dye laser treatment of burn scars. Alleviation or irritation? Burns 2003;29: Anderson C, Andersson T, Andersson R. In vivo microdialysis estimation of histamine in human skin. Skin Pharmacol 1992;5: Atiles L, Mileski W, Purdue G, Hunt J, Baxter C. Laser Doppler flowmetry in burn wounds. J Burn Care Rehabil 1995;16: Cassuto J, Tarnow P, Yregard L, ym. Regulation of postburn ischemia by alpha- and beta-adrenoceptor subtypes. Burns 2005;31: Chatterjee JS. A critical evaluation of the clinimetrics of laser Doppler as a method of burn assessment in clinical practice. J Burn Care Res 2006;27: Chan RK, Liu PH, Pietramaggiori G, Ibrahim SI, Hechtman HB, Orgill DP. Effect of recombinant platelet-derived growth factor (Regranex) on wound closure in genetically diabetic mice. J Burn Care Rehabil 2006;27: Cho Lee AR, Leem H, Lee J, Park KC. Reversal of silver sulfadiazineimpaired wound healing by epidermal growth factor. Biomaterials 2005;26: Clark PA. Face transplantation: Part II an ethical perspective. Med Sci Monit 2005;11:RA41 7. Dubernard JM, Owen E, Herzberg G, ym. Human hand allograft: report on first 6 months. Lancet 1999;353: Eberlein A, Schepler H, Spilker G, Altmeyer P, Hartmann B. Erbium: YAG laser treatment of post-burn scars: potentials and limitations. Burns 2005;31: Fong J, Wood F, Fowler B. A silver coated dressing reduces the incidence of early burn wound cellulitis and associated costs of inpatient treatment: comparative patient care audits. Burns 2005;31: Fraser JF, Cuttle L, Kempf M, ym.. Deep dermal burn injury results in scarless wound healing in the ovine fetus. Wound Repair Regen 2005;13: Friedrich JB, Sullivan SR, Engrav LH, ym. Is supra-baxter resuscitation in burn patients a new phenomenon? Burns 2004;30: Gaida K, Koller R, Isler C, ym. Low level laser therapy a conservative approach to the burn scar? Burns 2004;30: Galeano M, Altavilla D, Bitto A, ym. Recombinant human erythropoietin improves angiogenesis and wound healing in experimental burn wounds. Crit Care Med 2006;34: Heitland A, Piatkowski A, Noah EM, Pallua N. Update on the use of collagen/glycosaminoglycate skin substitute-six years of experiences with artificial skin in 15 German burn centers. Burns 2004;30: Holm C, Mayr M, Tegeler J, ym. A clinical randomized study on the effects of invasive monitoring on burn shock resuscitation. Burns 2004;30: Horch RE, Kopp J, Kneser U, Beier J, Bach AD. Tissue engineering of cultured skin substitutes. J Cell Mol Med 2005;9: Lagus H, Vuola J. Keinotekoiset ihon korvikkeet. Duodecim 2004; 120: Lahtinen T, Nuutinen J, Alanen E. Dielectric properties of the skin. Phys Med Biol 1997;42: Lee AR. Enhancing dermal matrix regeneration and biomechanical properties of 2nd degree-burn wounds by EGF-impregnated collagen sponge dressing. Arch Pharm Res 2005;28: Niazi Z, Essex T, Papini R, Scott D, McLean N, Black M. New laser scanner, a valuable adjunct in burn depth assessment. Burns 1993;19: Nuutinen J, Lahtinen T, Turunen M, ym. A dielectric method for measuring early and late reactions in irradiated human skin. Radiother Oncol 1998;47: Papp A, Härmä M, Harvima R, Lahtinen T, Uusaro A, Alhava E. Microdialysis for detection of dynamic changes in tissue histamine levels in experimental thermal injury. Burns 2005;31: Papp A, Lahtinen T, Härmä M, Nuutinen J, Uusaro A, Alhava E. Dielectric measurement in experimental burns: a new tool for burn depth determination? Plast Reconstr Surg 2006;117: Park D, Hwang J, Jang K, Han D, Ahn K, Baik B. Use of laser Doppler flowmetry for estimation of the depth of burns. Plast Reconst Surg 1998;101: Pereira CT, Herndon DN. The pharmacologic modulation of the hypermetabolic response to burns. Adv Surg 2005;39: Sullivan SR, Friedrich JB, Engrav LH ym.»opioid creep» is real and may be the cause of»fluid creep». Burns 2004;30: Thomas S, McCubbin P. A comparison of the antimicrobial effects of four silver-containing dressings on three organisms. J Wound Care 2003;12: Tredget EB, Demare J, Chandran G, Tredget EE, Yang L, Ghahary A. Transforming growth factor-beta and its effect on re-epithelialization of partial-thickness ear wounds in transgenic mice. Wound Repair Regen 2005;13:61 7. Trop M, Novak M, Rodl S, Hellbom B, Kroell W, Goessler W. Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient. J Trauma 2006;60: Varas RP, O Keeffe T, Namias N, ym. A prospective, randomized trial of Acticoat versus silver sulfadiazine in the treatment of partial-thickness burns: which method is less painful? J Burn Care Rehabil 2005;26: Wolf SE, Edelman LS, Kemalyan N, ym. Effects of oxandrolone on outcome measures in the severely burned: a multicenter prospective randomized double-blind trial. J Burn Care Rehabil 2006;27: Anthony Papp, LT, erikoislääkäri, palovammayksikön vastuulääkäri KYS:n plastiikkakirurgian klinikka, palovammayksikkö PL 1777, Kuopio Virve Koljonen, LT, erikoislääkäri Jyrki Vuola, LT, erikoislääkäri, palovammaosaston vastuulääkäri HYKS:n palovammakeskus Helsinki 959

Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa?

Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa? Katsaus Jyrki Vuola plastiikkakirurgian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka, palovammakeskus jyrki.vuola@hus.fi Mitä uutta vaikeiden palovammojen hoidossa? Vaikeita

Lisätiedot

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro

Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2. Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja. *Osoitettu In vitro Mikromuotoutuva ja bakteereja tappava* 1,2 Hopeaa sisältävien sidosten välillä on eroja *Osoitettu In vitro Suurimmat haasteet Bakteerikasvun hallitseminen on suuri haaste haavan infektioriskin pienentämisessä.

Lisätiedot

Epidermiksestä ja dermiksestä koostuva iho

Epidermiksestä ja dermiksestä koostuva iho Biomateriaalit HELI LAGUS JA JYRKI VUOLA Tekoihon täytyy olla rakenteeltaan kaksikerroksinen oikean ihon tapaan: epidermis toimii suojaavana ja haihduttamista säätelevänä raja-aitana ympäristöön nähden

Lisätiedot

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013

haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön 6/2013 6/2013 haavanhoito käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Maailman tutkituin lääkehunaja Antibakteerinen lääkehunaja Medihoney haavanhoitoon Medihoney-haavanhoitotuotteet sisältävät Manuka-hunajaa

Lisätiedot

Lasten tehohoitoiset palovammat Suomessa 1994 2004

Lasten tehohoitoiset palovammat Suomessa 1994 2004 Alkuperäistutkimus Tanja Rytkönen, Anthony Papp, Virve Koljonen ja Jyrki Vuola Lasten tehohoitoiset palovammat Suomessa 1994 2004 TAUSTA: Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää lasten tehohoitoa vaativien

Lisätiedot

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon.

AESTHETICS. Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. AESTHETICS DEEP OSCILLATION Personal AESTHETICS Turvallinen, miellyttävä ja tehokas hoitolaite kuntouttavaan ihonhoitoon. Nopeuttaa kudoksen paranemista esteettisen kirurgian operaatioiden sekä laserhoitojen

Lisätiedot

PALOVAMMAPOTILAAN HAAVANHOITO. Itseopiskelumateriaalia hoitotyön opiskelijoille

PALOVAMMAPOTILAAN HAAVANHOITO. Itseopiskelumateriaalia hoitotyön opiskelijoille PALOVAMMAPOTILAAN HAAVANHOITO Itseopiskelumateriaalia hoitotyön opiskelijoille Mira Simolin Reetta Uskelin Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka

Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa. sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Alipaineimuhoito diabeettisen jalkahaavan hoidossa Vesa Juutilainen, HYKS Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Endopäivät 2008 Terminologiaa V.A.C., Vacuum Assisted Closure NPWT, Negative Pressure

Lisätiedot

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ

HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ green wound healing HAAVAN HOITOA KAIKKIALLA MAAILMASSA YMPÄRISTÖÄ Ajatellen Green Wound Healing -menetelmä on ruotsalainen kliinisesti testattu innovaatio kaikentyyppisten haavojen hoitoon. Bakteerit

Lisätiedot

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE

käyttöohjeet uusia innovaatioita hoitotyöhön Käyttöohjeet myös osoitteesta PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE 1/2012 haavanhoito käyttöohjeet alovammat Ihorikot EB-haavat Traumaattiset haavat Kirurgiset haavat Diabeettiset haavat PUHDISTAA Laskimoperäise KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE altimoperäiset säärihaavat Painehaavat

Lisätiedot

1. Palovammapotilaan hoito terveyskeskuksessa tai paikallisessa sairaalassa

1. Palovammapotilaan hoito terveyskeskuksessa tai paikallisessa sairaalassa Sisällys 1. Palovammapotilaan hoito terveyskeskuksessa tai paikallisessa sairaalassa... 1 2. Palovammaosasto ja tehohoito... 2 3. Plastiikkakirurgi arvioi lapsen leikkaushoidon tarpeellisuuden:... 3 3.1.

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

Ihotaipeiden sieni-infektio

Ihotaipeiden sieni-infektio Ihotaipeiden sieni-infektio Sorbact Luonnollinen RATKAISU HAAVANHOITOON Sitoo välittömästi ja Tehokkaasti hydrofobisia mikrobeja Sorbact -menetelmä perustuu luonnollisiin fysikaalisiin voimiin, joiden

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 PolyMem PolyMem

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja

Alueellinen Haavakoulutuspäivä LKS / auditorio. Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Alueellinen Haavakoulutuspäivä 19.09.2017 LKS / auditorio Raili Oikkonen-Heikkuri Sairaanhoitaja/ Auktorisoitu haavahoitaja Haavanhoitotuotteiden käyttö Haavanhoitotuotteisiin kuuluvat tuotteet; Haavanpuhdistusaineet

Lisätiedot

Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT. Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille

Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT. Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille Ekaterina Gräsbeck PALOVAMMAT Koulutus Vaasan sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen hoitajille Sosiaali- ja terveysala 2015 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Ekaterina

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Antti Hakkarainen LK Opiskelijanumero: 012709205 Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Helsinki 21.12.2008 Tutkielma antti.hakkarainen@welho.com

Lisätiedot

Hyvä tietää biofilmistä

Hyvä tietää biofilmistä Hyvä tietää biofilmistä S a i r a a l a h y g i e n i a p ä i v ä t 2 5. 3. 1 4 K a i s u R a n t a k o k k o - J a l a v a K l i i n i s e n m i k r o b i o l o g i a n e l, T y k s l a b Mitä biofilmit

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle

Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Ultraäänellä uusi ilme kulmille, leualle, kaulalle ja dekolteelle Mistä Ultherapy -hoidossa on kysymys? Ultherapy kohdistaa fokusoitua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään

Lisätiedot

6-16 -VUOTIAIDEN LASTEN PALOVAMMAT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA 2006 2010

6-16 -VUOTIAIDEN LASTEN PALOVAMMAT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA 2006 2010 6-16 -VUOTIAIDEN LASTEN PALOVAMMAT TAMPEREEN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA 2006 2010 Eeva Ruusala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu 2015 Tampereen

Lisätiedot

Pitkälle kehittyneet terapiatuotteet. Paula Salmikangas Lääkelaitos

Pitkälle kehittyneet terapiatuotteet. Paula Salmikangas Lääkelaitos Pitkälle kehittyneet terapiatuotteet Paula Salmikangas Lääkelaitos Pitkälle kehittyneet terapiatuotteet (Advanced Therapy Medicinal Products) geeniterapiatuotteet soluterapiatuotteet kudosmuokkaustuotteet

Lisätiedot

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi.

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. NIVELRIKKO tunnista ajoissa! Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Polven nivelrikko

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka GLAUKOOMA Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka 30.10.2017 GLAUKOOMA SILMÄNPAINETAUTI (viherkaihi) Silmän anatomiaa Mikä on glaukooma Miten glaukooma todetaan Miten glaukoomaa hoidetaan

Lisätiedot

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla

Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Alipaineimuhoidon käyttö laajoissa pehmytkudosvammoissa ja avomurtumissa monivammapotilailla Töölön sairaala, plastiikkakirurgian klinikka Lea Pulliainen, LL, plastiikkakirurgi Erkki Tukiainen, professori,

Lisätiedot

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN NUOREKKUUTTA. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, elastiisuus

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Intubaatio ensihoidossa hengenvaarallinen toimenpide?

Intubaatio ensihoidossa hengenvaarallinen toimenpide? Intubaatio ensihoidossa hengenvaarallinen toimenpide? Timo Jama Anestesiologian ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri Ensihoitolääketieteen, päivystyslääketieteen sekä sukellus- ja ylipainelääketieteen

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA?

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS KUNTOOTUS KOHALLEEN KUOPIO 10.-11.9.2015 MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? Heli Sätilä LT, Lastenneurologi Ylilääkäri Päijät-Hämeen ks Liiallinen syljeneritys: johdanto Esiintyy

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa..

V.A.C. VeraFlo -hoito. Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. V.A.C. VeraFlo -hoito Puhdistaa.. hoitaa.. parantaa.. Mitkä ovat omat haasteesi haavojen hoidossa? Terveydenhuollon ammattilaiset ja KCI etsivät jatkuvasti keinoja parantaa haavoja nopeammin ja tehokkaammin

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

Laparotomiahaavan sulku

Laparotomiahaavan sulku Laparotomiahaavan sulku Juha Saarnio gastrokirurgi dosentti, osastonylilääkäri Kirurgian klinikka, OYS Helsinki 23.9.2010 10 v ONNITTELUT GKS:lle! Terveiset Oulun yliopistollisesta sairaalasta! Laparotomiahaavan

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009 TYPPIOKSIDIANALYYSI Pt-NO-ex Katriina Jokela bio6sn 2009 Typpioksidianalyysi Typpioksidianalyysi on viimeaikoina yleistynyt tutkimus jota käytetään astman diagnostiikassa. Astma aiheuttama eosinofiilinen

Lisätiedot

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen

RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTELÄISYYTTÄ. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, kimmoisuus ja vahvuus on kollageenin ansiota. Mitä

Lisätiedot

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla

Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Haavanhoidon Tapauskertomuksia Sorbact sidoksilla Nilkan haavan jatkohoito hydrofobisella antimikrobisella sidoksella Ulla-Riitta Vappula, sh AMK, auktorisoitu haavahoitaja Tausta 44 v mies sairastanut

Lisätiedot

Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa

Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa Vilma Korteniemi ja Noora Lundén Palovammamaskit arven liikakasvun hoidossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Apuvälineteknikko Apuvälinetekniikka Opinnäytetyö 6.11.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko Vilma Korteniemi

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala

Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma. 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Käsimurtumapotilaan hoitotyö Hoitajan näkökulma 11.9.2015 Heidi Pehkonen Sairaanhoitaja TYKS, Kirurginen sairaala Potilaan vastaanotto Potilaat tulevat kiireellisellä lähetteellä (1-7 vrk) Potilaat tulevat

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi gramma sisältää 1,56 mg metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja 0,17 mg propyyliparahydroksibentsoaattia (E 216), ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI REGRANEX 0,01 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma geeliä sisältää 100 μg bekaplermiiniä*. * Rekombinantti-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen BB-verihiutalekasvutekijä

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI

KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI KOODAUS- JA TUONTIDIREKTIIVI JA SUOMEN KANTASOLUREKISTERI matti korhonen, ylilääkäri Solupalvelut SPR Veripalvelu 21.9.2016 Sisältö 1. Suomen Kantasolurekisterin toiminta 2. Luovuttajan valinta, siirteen

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa

Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Alipainehoidon käyttö raajojen syvissä palovammoissa Antti Hakkarainen LK Opiskelijanumero: 012709205 Helsingin Yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta Helsinki 21.12.2008 Tutkielma antti.hakkarainen@welho.com

Lisätiedot

ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS

ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS ageloc Tru Face Essence Ultra TUOTEKOULUTUS IHO SULKEE SISÄÄNSÄ IHMISEN ITSEN. JA ON SEN VUOKSI OMAN IDENTITEETIN NÄKYVÄ ILMENTYMÄ. EUROOPAN VÄESTÖ VANHENEE 1/2 KANSALAISISTA ON 40+ IKÄÄNTYMISEN AIHEUTTAMAT

Lisätiedot

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä

Akne. totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä Akne totta ja tarua nuoruusiän näppylöistä LÄHES KAIKKI NUORET KÄRSIVÄT JOSSAKIN VAIHEESSA FINNEISTÄ KASVOISSA, RINNASSA JA SELÄSSÄ. NE OVAT NUORUUSIÄSSÄ NIIN TAVALLISIA, ETTÄ NIIDEN KATSOTAAN KUULUVAN

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Tutkimus maadoituksen kasvojen verenkiertoa edistävästä vaikutuksesta

Tutkimus maadoituksen kasvojen verenkiertoa edistävästä vaikutuksesta Tutkimus maadoituksen kasvojen verenkiertoa edistävästä vaikutuksesta Grounding the Human Body Improves Facial Blood Flow Regulation: Results of a Randomized, Placebo Controlled Pilot Study Gaétan Chevalier

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon

Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon Plastiikkakirurgia Vesa Juutilainen ja Tarja Niemi Uusia ajatuksia ja välineitä haavan hoitoon Akuutit ja krooniset haavaongelmat muodostavat suurenevan haasteen terveydenhuoltojärjestelmällemme. Syynä

Lisätiedot

Virpi Kulju ja Rita Winter. Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle

Virpi Kulju ja Rita Winter. Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle Virpi Kulju ja Rita Winter Kun polttaa ja sattuu! II-asteen palovamman ja palovammakivun potilasohje Virtain terveyskeskuksen poliklinikalle Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön

Lisätiedot

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja

Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Potilaan ohjeistaminen ennen leikkausta Dinah Arifulla Sh, ETK, TtM hygieniahoitaja Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy Tavoitteena on lisätä potilaan omaa toimintaa (EU 2009, WHO 2009,WHO 2011) Infektioiden

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa

Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa Alkuperäistutkimus HELI MAJAMAA JA ANU MUSTAKARI Ihopalasiirteet säärihaavan hoidossa Satakunnan keskussairaalassa ihopalojen siirtoa on käytetty säärihaavapotilaiden hoidossa jo 1970-luvulta lähtien.

Lisätiedot

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO NIOX VERO on vieritestauslaite, jolla mitataan astmasta tai muista vastaavista hengitysongelmista kärsivien potilaiden hengitysteiden

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

19th January 2008 EHL Pertti Väisänen 19th January 2008 EHL Pertti Väisänen

19th January 2008 EHL Pertti Väisänen 19th January 2008 EHL Pertti Väisänen When to do surgical treatment instead of conservative periodontal treatment? TALLINNA 19th, January 2008 Kroonisen aikuisparodontiitin etiologia Plakin kerääntyminen Subgingivaalisen plakin kypsyminen

Lisätiedot

Palovammapotilaan alkuhoito. Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS

Palovammapotilaan alkuhoito. Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS Palovammapotilaan alkuhoito Ilkka Parviainen Tehohoidon osasto KYS Palovammat Suomessa n. 13000 palovammaa vuosittain sairaalahoitoon yli 1000 tehohoitoon 50-80 Palovammapotilaiden hoidon keskittäminen

Lisätiedot

epiteeli endodermi Nisäkkään hampaan kehitys nisäkkään alkio:

epiteeli endodermi Nisäkkään hampaan kehitys nisäkkään alkio: -mesenkyymi-vuorovaikutukset, esimerkkinä hammas ja ihokarva elimiä muodostuu kaikista alkiokerroksista, usein epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutuksesta epiteeli ektodermi kumpi aloittaa elimen kehityksen:

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat

Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Virtsan perustutkimusten näytteenoton laatutekijät ja niiden ongelmat Maire Jaakkola Apulaisosastonhoitaja, OYS, Laboratorio Virtsatieinfektiot ja tutkimukset Laadukkaan

Lisätiedot

Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille

Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille Fotodynaamista hoitoa saaville potilaille Laatija: Olli Saksela osastonylilääkäri, dosentti HYKS / Iho- ja allergiasairaala Mitä on fotodynaaminen hoito (PDT)? Fotodynaaminen hoito on menetelmä ihokasvaimien

Lisätiedot

Spa SHR Edistynyt fluoresenssi valoteknologia

Spa SHR Edistynyt fluoresenssi valoteknologia Spa SHR Edistynyt fluoresenssi valoteknologia Kliiniset käyttöohjeet Maahantuoja ES-Cosmetics Ky Spa SHR Hoitopäät SHR SSR SST SAcne Spa SHR Koodit SHR Super Hair Removal SSR Super Skin Rejuvenation SST

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen 1 SHHY ry suosittelee käytettävän painehaava Pressure ulcer Pressure injury Pressure sore Decubitus Decubiti Decubitus ulcer Trophic ulcer Bed sore Ischaemic

Lisätiedot

käyttöohjeet PUHDISTAA

käyttöohjeet PUHDISTAA käyttöohjeet PUHDISTAA KOSTEUTTAA SUOJAA IMEE peräiset Säärihaavat Painehaavat Palovammat Ihorikot Kirurgiset haavat Traumaat kun hoitotulokset ratkaisevat Puh. 09 417 606 00 www.steripolar.fi ISO 9001:2008

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija

HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus. Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, tilannekatsaus ja SKKY:n suositus Ilkka Penttilä Emeritusprofessori HbA1c-kierrosasiantuntija HbA1c, % vaiko mooli? Eli olemmeko vielä vanhassa 1960-luvun ajatusmaailmassa mg% vaiko uudessa mmol/l

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

Palovammojen hoito-opas terveysaseman hoitohenkilökunnalle

Palovammojen hoito-opas terveysaseman hoitohenkilökunnalle Palovammojen hoito-opas terveysaseman hoitohenkilökunnalle Halenius, Hanne Hyvönen, Emma Saari, Susanna 2016 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Palovammojen hoito-opas terveysaseman hoitohenkilökunnalle

Lisätiedot

VITAL INJECTOR SkinBooster

VITAL INJECTOR SkinBooster VITAL INJECTOR SkinBooster Mitä hyaluronihappo on? Hyaluronihappo on luonnossa esiintyvä polysakkaridi, jota esiintyy samanmuotoisena sekä ihmisillä että eläimillä. Iho sisältää sitä runsaasti ja se sitoo

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel)

PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) PAINEHAAVAN HOITOPERIAATTEET EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel) MÄÄRITELMÄ Painehaava Painehaava on paikallinen vaurio iholla tai sen alla olevassa kudoksessa. Vaurion on aiheuttanut paine,

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014

Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014. A.Ojala 2014 Haavakipu Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala 12.11.2014 Haavakivun luokittelu -akuuttikipu eli lyhytkestoinen kipu -krooninen kipu eli pitkäkestoinen kipu -nosiseptiivinen eli kudosvauriokipu -neuropaattinen

Lisätiedot

Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä. EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014

Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä. EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014 Perioperatiivinen CO2-seuranta lapsilla Transkutaanisella mittausmenetelmällä TcpCO2 EL Wojciech Chrapek SULAT Tampere 2014 Miksi CO2 monitorointi Hypokapnia PaCO2 < 35mmHg ( 4,5kPa) esim. respiratorinen

Lisätiedot

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO

KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO KIRURGISEN HAAVAPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN HOITO TYÖKALUJA HAAVANHOIDON HAASTEISIIN HYVINKÄÄ 27.10.2016 PÄIVI SALMINEN-PELTOLA PLASTIIKKAKIRURGI OSASTONYLILÄÄKÄRI HAAVAN LEIKKAUS Infektoituneen/nekroottisen

Lisätiedot

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy

Uusinta uutta kroonisesta migreenistä. Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy Uusinta uutta kroonisesta migreenistä Markku Nissilä, neurologi Ylilääkäri, kliininen tutkimus Suomen Terveystalo Oy G43.3 Komplisoitunut migreeni ICHD-3 koodit 1.3. Krooninen migreeni 8.2. Lääkkeen liikakäyttöön

Lisätiedot

KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018

KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018 KESKI-SUOMI KOHTI KIERTOTALOUTTA 2018 7.2.2017 Jyväskylä Virva Kinnunen Mikä ihmeen nanopartikkeli? Nano: 1 nm = 10-9 m Nanopartikkeli: Partikkeli, jonka vähintään yksi dimensio 1 100 nm Luonnollisista

Lisätiedot

Palovammojen hoito opas väestölle

Palovammojen hoito opas väestölle Jenni Purhonen, Emma Kosonen, Riina Paasonen Palovammojen hoito opas väestölle Marjatta Luukkanen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 27.11.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot