Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013"

Transkriptio

1 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Hyväksytty EPT:n syyskokouksessa

2

3 SISÄLLYSLUETTELO VIS YLEISTÄ... 5 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO... 8 YHTEISTYÖ- JA EDUNVALVONTA... 9 ALUETYÖ OHJELMATOIMINTA SUDENPENNUT OHJELMATOIMINTA - SEIKKAILIJAT JA TARPOJAT OHJELMATOIMINTA - SAMOAJA- JA VAELTAJAT OHJELMATOIMINTA AIKUISILLE OHJELMATOIMINTA - KILPAILUT OHJELMATOIMINTA - URHEILUTAPAHTUMAT LEIRIT MAJATOIMINTA VIESTINTÄ TAPAHTUMAKALENTERI TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Teksti: Espoon Partiotuen hallitus Kuvat: Tero Honkaniemi, Jari Ollikka ja Susanne Nylund Julkaisija: Espoon Partiotuki ry

4 VIS13 EPT AUTTAA VAELTAJAOHJELMAN KÄYNNISTÄMISESSÄ VIESTII TOIMINNASTAAN TEHOKKAASTI ROHKAISEE LIPPUKUNTIA AVOIMUUTEEN KANNUSTAA ERÄHENKISYYTEEN

5 YLEISTÄ Espoon Partiotuen (EPT) tarkoituksena on Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella toimivien partiolippukuntien ja niiden yhteistoiminnan tukeminen. Partio on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilölliset ominaisuudet huomioiden kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. EPT tukee tätä lippukunnissa tehtävää partiokasvatusta auttamalla lippukunnanjohtajia tehtävissään, järjestämällä toimintaa tukevia tapahtumia sekä kannustamalla lippukuntia yhteistyöhön toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi ja uuden oppimiseksi. Toimintaa ohjaa partioaate, johon kuuluvat partioihanteet, partio-ohjelma ja partiomenetelmä sekä partion arvomaailma. EPT tukee toiminta-alueensa partiolippukuntia yhteistyössä paikallisen piirijärjestön, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n (PäPa), kanssa. Sovitun työnjaon mukaisesti EPT vastaa alueen lippukuntien tukemisesta sekä järjestää alueen lippukuntien toimintaa ja partio-ohjelman toteuttamista tukevia ohjelmatapahtumia. Kotien kasvatustyön tukemiseksi EPT turvaa mahdollisuuden partion harrastamiseen mahdollisimman monelle toiminta-alueellaan asuvalle lapselle. EPT järjestää terveitä elämäntapoja edistävää, päihteetöntä ja tavoitteellista lapsi- ja nuorisotoimintaa. Espoossa ja Kauniaisissa toimii yhteensä 42 partiolippukuntaa, joiden toiminnalla pyritään tarjoamaan mahdollisuus partioharrastukseen koko alueella. EPT on jaettu viiteen alueeseen, jotka ovat Elli (Espoonlahti), Järeä-Grani (Suur-Leppävaara), Lommo (Matinkylä), Tapiiri (Tapiola) ja Vespa (Kauklahti, Nuuksio, Kalajärvi). Yhdistyksessä seurataan tiiviisti väestörakenteen muuttumista ja uusien asuinalueiden kehittymistä. Alueella tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan tehokkaasti ja näin varmistamaan laadukas partiotoiminta koko toiminta-alueella. Yksi EPT:n keskeisimmistä tehtävistä on alueen partiolaisten edunvalvonta. Etujärjestönä yhdistys huolehtii alueen partiotoiminnan puitteista sekä edistää toiminnan laajentamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. EPT vaikuttaa viestinnällään siihen, että partio näkyy pääkaupunkiseudulla voimakkaana toimijana ja merkittävänä kasvattajana. EPT:n vahvuuksia ovat läheiset suhteet alueen lippukuntiin ja perinteiksi muodostuneet leirit ja partiotaitokilpailut, joista on tullut paikallisen partiokulttuurin 5

6 keskeisiä tekijöitä. Tapahtumat järjestetään EPT:n koordinoimina lippukuntien yhteisinä projekteina, mikä tukee lippukuntien välisen yhteistyön kehittymistä ja mahdollistaa osaamisen jakamisen lippukuntien välillä. EPT tukee tapahtumia käytännön järjestelyissä sekä mahdollistaa niiden järjestämisen taloudellisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET TAVOITTEET EPT:n toiminnalle syksyllä 2011 linjatut keskeiset tavoitteet vuosille tiivistettynä ovat: Lippukuntien alueellinen yhteistyö on luontevaa ja monipuolista. Paikallinen lippukunta tunnetaan jokaisella espoolaisella ja kauniaislaisella alueella. Yhteistyö muiden partio- ja nuorisojärjestöjen kanssa on toimivaa. Lippukunnat käyttävät partio-ohjelmaa aktiivisesti ja kaikissa ikäkausissa. Vuodelle 2013 valitut toiminnan painopisteet on listattu VISI13:een, joka löytyy tämän toimintasuunnitelman ensimmäiseltä sivulta. 6

7 TOIMINTAMUODOT Tavoitteiden ja toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi EPT neuvoo ja tukee alueen lippukuntia sekä järjestää kilpailuja, leirejä ja ohjelmatapahtumia tukemaan partioohjelman toteutumista. Lisäksi EPT huolehtii viestinnän ja edunvalvonnan keinoin partiolippukuntien toimintaedellytyksistä ja partion julkisuuskuvasta alueellaan. EPT:lla on hallinnassaan kaksi partiomajaa, jotka ovat alueen lippukuntien käytössä retki- ja leiritoimintaan. EPT huolehtii majojen vuokrauksesta, ylläpidosta ja huollosta. Vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa partiotaitokilpailut Espoon Punanen, Pinkki ja Espoon Vihree sekä erilaiset ikäkausi- ja urheilutapahtumat. Lisäksi EPT järjestää säännöllisesti Vinkuli-talvileirejä, Väiski-kesäleirejä sekä Vimmajohtajaleirejä. Tapahtumat toteutetaan partio-ohjelman mukaisesti ja niillä tuetaan alueen lippukuntien toimintaa. Alueen partiolaisten johtajakoulutuksesta huolehtii sovitun työnjaon mukaan piirijärjestö PäPa. Lippukuntia tuetaan ohjelmatapahtumien lisäksi aluetoiminnalla. Jokaisella lippukunnalla on käytettävissä ainakin kaksi nimettyä alueohjaajaa, jotka pitävät säännöllisesti yhteyttä lippukunnanjohtajiin muun muassa aluetapaamisissa. Lisäksi lippukunnanjohtajille järjestetään tapaamisia ja virkistystä. 7

8 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO HALLINTO Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus apunaan toimintaryhmät, projektiryhmät ja järjestösihteeri. Järjestösihteeri toimii yhdistyksen kokopäiväisenä työntekijänä lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. EPT ostaa järjestösihteerin palvelut PäPa:lta erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Hallitus pitää toimintavuoden aikana noin kymmenen kokousta sekä kaksi viikonlopun mittaista seminaaria. Tarvittaessa hallitus kokoontuu iltateelle käsittelemään yksittäisiä, ajankohtaisia aiheita. EPT:ssä toimii vuoden 2013 aikana seuraavat ryhmät: Kekäle, Potka, Vimma ja Vapepa sekä kämppä-, viestintä-, sudenpentu-, toimisto- ja talousryhmät. Jokainen ryhmä pitää vuoden aikana 3-15 kokousta, joissa suunnitellaan toimintaa ja tapahtumia. Jokaiselle ryhmälle on nimetty oma yhteyshenkilö EPT:n hallituksessa. Yhteyshenkilön tehtävänä on pitää yhteyttä ryhmään ja huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. Syksyn aluksi järjestetään hallituksen ja ryhmien yhteinen toiminnansuunnitteluilta, jossa ryhmät suunnittelevat yhteyshenkilöiden avulla seuraavan vuoden toimintaa sekä tekevät talousarviot. Joulukuussa järjestetään kiitosgaala, jonne kutsutaan EPT:ssä toimintavuoden 2013 aktiiviset toimijat ja alueen lippukunnanjohtajat. Gaala on EPT:n tapa kiittää ja kannustaa vapaaehtoistoimijoita, jotka työllään antavat suuren panoksen yhdistyksen toimintaan. TALOUS Järjestösihteeri ja talousryhmä hoitavat yhdessä yhdistyksen talouden suunnittelun ja seurannan. Yhdistyksen taloushallinnon hoitaa PäPa erillisen sopimuksen mukaisesti. EPT:n talousryhmä avustaa EPT:n projekteja talousasioissa ja sen tehtävä on toimia taloudellisena neuvonantajana. Ryhmä opastaa myös jäsenlippukuntia taloudenhoitoa koskevissa kysymyksissä. 8

9 Talousryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämä talouden osaaja ja jäsenenä siihen kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Näin pyritään ohjaamaan talousryhmän toimintaa neuvonantajana tehokkaaseen suuntaan. Ryhmä kokoontuu vuoden aikana noin viisi kertaa ja se käsittelee talousarvion sekä tilinpäätöksen lisäksi myös isoimpien projektien budjetointia ja talouden seurantaa. TOIMISTO Espoon Partiotuki ry toimii Helsingin Töölönkadun Partioasemalla yhteistyössä muiden Uudellamaalla toimivien partiojärjestöjen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry ja Helsingfors Svenska Scouter rf) sekä samassa rakennuksessa toimivien Suomen Partiolaiset ry:n, Finlands Svenska Scouter rf:n ja Leirikesä ry:n kanssa. YHTEISTYÖ- JA EDUNVALVONTA YHTEISTYÖ ESPOON KAUPUNGIN KANSSA EPT osallistuu Espoon kaupungin kanssa käytäviin aluenuorisojärjestötapaamisiin sekä avustusneuvotteluihin kaksi kertaa vuodessa. EPT osallistuu myös muihin yhteisiin tapahtumiin ja seminaareihin kaupungin ja aluenuorisojärjestöjen kanssa. SEURAKUNTAYHTEISTYÖ EPT tekee yhteistyötä alueen seurakuntien kanssa ja tukee lippukuntien yhteistyötä omien taustayhteisöjensä kanssa. Seurakuntien partioyhteyshenkilöihin eli seppoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse ja lähettämällä heille EPT Tiedottaa postitse. YHTEISTYÖ PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY:N KANSSA EPT toimii PäPan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimukseen on kirjattu muun muassa aluetyön järjestämisestä Espoossa ja Kauniaisissa, johtajakoulutuksesta sekä toimiston palveluista. Yhteistyötä tehdään mm. osallistumalla PäPan luottisseminaareihin tammi- ja syyskuussa, joissa luottamushenkilöille on tarjolla koulutusta ja yhteistä toiminnansuunnittelua. Lisäksi hallitus pitää omat syys- ja tammiseminaarinsa yhdessä PäPa:n piirinhallituksen ja Vantaan Partiokannus ry:n hallituksen kanssa. 9

10 YHTEISTYÖ MUIDEN ALUEELLA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN KANSSA EPT toimii Espoon alueella aktiivisesti järjestöllisen yhteistyön kehittäjänä ja avaajana. EPT osallistuu vuoden alussa Espoon kaupungin järjestämään Aktiivisen Kansalaisuuden Tori-tapahtumaan ja Espoo-päivän nuorisotapahtumaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa. ALUETYÖ Kekäle on espoolaisten alueohjaajien oma ryhmä, jonka perustehtävänä on varmistaa laadukkaan partiotoiminnan toteutuminen sekä tukea lippukuntien kasvua ja kehitystä kaikilla Espoon ja Kauniaisten alueilla. Jokaisella EPT:n viidestä alueesta toimii kaksi alueohjaajaa. Kekäleellä on kaksi edustajaa PäPa:n alueryhmässä, jota johtaa piirin alueministeri. Kekäleen alueohjaajat toteuttavat piirin aluetyötä EPT:n alueella, joten toiminnassa näkyy vahvasti myös PäPan jäsenkokouksen vuosille hyväksymä strategia sekä Piirineuvoston III/2011 kokouksessaan hyväksymä kasvusuunnitelma. Strategian pääpainopisteet ovat laatu, näkyvyys ja avoimuus. Vuonna 2013 Kekäle varmistaa, että lippukunnissa toteutetaan partio-ohjelmaa nyt ja tulevaisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että alueohjaajat tuntevat alueensa lippukunnat ja voivat siten tarjota näille räätälöityä tukea. Alueohjaat kannustavat lippukuntia näkymään alueellaan ja osallistumaan paikallisiin tapahtumiin. Partio-ohjelman toteuttamista tuetaan erityisesti alueellisilla ikäkausitapahtumilla, joita alueohjaajat kannustavat järjestämään. EPT:n painopisteenä olevaan vaeltajaohjelman käynnistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lippukunnille 10

11 halutaan tarjota räätälöityä tukea. Toisia lippukuntia kannustetaan kasvamaan, joillakin kehittämiskohteena voi olla toiminnan laatu tai hallinto. Kekäle panostaa siihen, että uusi lippukunnanjohtaja saa aina ensimmäiseksi kontaktin omalta alueohjaajaltaan ja että lippukunnat tietävät, mitä alueohjaajat tekevät ja mihin heitä voi hyödyntää. Alueita kannustetaan näkyvyyden kasvattamiseen ja levitetään partiota uusille alueille: PäPa tarjoaa hyviä materiaaleja, joilla lippukunta voi näkyä alueensa tapahtumissa. Lippukuntia kannustetaan tekemään myös viikkotoimintaa näkyväksi ja tarjotaan esimerkkejä muiden järjestämistä tapahtumista, joihin partiolaiset voivat osallistua. Erityisenä painotuksena pidetään monikulttuurisia tapahtumia ja paikkoja, jotta partio tulee luontevasti tutuksi myös monikulttuurisille lapsille ja nuorille. Aluetyön tavoitteena on perustaa uusi lippukunta tai toimintaryhmä alueelle, jolla partiotoimintaa ei ennestään ole. OHJELMATOIMINTA SUDENPENNUT Sudenpenturyhmä toimii espoolaisten ja kauniaislaisten sudenpentujohtajien eli akeloiden tukena järjestämällä 7-9 -vuotiaille sudenpennuille ja akeloille erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Ryhmä kokoontuu suunnittelemaan toimintaansa tasaisin väliajoin. TAPAHTUMAT Sudenpenturyhmä järjestää perinteisen lumiveistoskisan maaliskuussa. Kisa on avoinna sudenpentujen lisäksi myös muille EPT:n alueen toimintaryhmille. Toukokuussa järjestettävä Meriretki tarjoaa akeloille mahdollisuuden osallistua laumansa kanssa valmiiksi suunnitellulle päiväretkelle. Retken tarkoituksena on viettää mukava päivä yhdessä lauman kanssa puuhastellen. Lokakuussa järjestettävä päiväkilpailu Pinkki järjestetään alueiden välillä kiertävillä vuoroilla. Vuonna 2013 järjestelyvuorossa on Tapiiri eli Tapiolan alueen lippukunnat. Sudenpenturyhmä vastaa yhden rastin toteuttamisesta ja on kilpailun järjestelytoimikunnan tukena. Lisäksi sudenpenturyhmä järjestää kerran vuodessa akela-illan. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota akeloille virkistävä ilta ja mukavaa ohjelmaa muiden EPT:n akeloiden kanssa sekä antaa valmiita kokousideoita toteutettaviksi laumailloissa. 11

12 OHJELMATOIMINTA - SEIKKAILIJAT JA TARPOJAT Vuonna 2013 EPT tarjoaa seikkailija- ja tarpojaikäisille (10 15 v.) Espoon Vihree ja Espoon Punanen partiotaitokilpailut. Lisäksi EPT tuottaa materiaalin alueellisesti järjestettävää seikkailijapeliä varten. OHJELMATOIMINTA - SAMOAJA- JA VAELTAJAT EPT:n toiminnassa vuonna 2013 painotetaan vaeltajaohjelman käynnistämistä alueellisesti tai lippukuntatasolla. Lisäksi EPT tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille (15 22 v.) toimintaa Vimma- ja Vapepa-ryhmien järjestämänä. VIMMA Vimma-ryhmä järjestää samoaja- ja vaeltajaikäisille partio-ohjelman mukaista toimintaa. Ryhmä järjestää sekä keväällä että syksyllä yhden viikonlopputapahtuman sekä kaksi Vimma-iltamiksi kutsuttua iltatapahtumaa. Tapahtumien tavoitteena on hauskanpidon ohella tutustuttaa eri alueiden johtajistoa toisiinsa ja siten helpottaa yhteistyötä. 12

13 VAPEPA EPT:ssä toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ryhmä eli Vapepa-ryhmä. Vapepa toimii viranomaisten apuna erilaisissa auttamistehtävissä, mm. kadonneiden henkilöiden etsinnässä. Ryhmä on tarkoitettu pääasiassa yli 18-vuotiaille, mutta harjoituksiin ja ryhmän toimintaan voi osallistua jo 17-vuotiaasta alkaen. Etsintätehtäviin voivat osallistua täysi-ikäiset. Vuoden 2013 tavoitteena on muodostaa aktiivisesti toimiva noin 10 hengen ryhmä, jolloin se olisi toimintavalmis mahdollisiin hälytystilanteisiin. Ryhmän jäsenet osallistuvat etsintäkurssille tai järjestävät omat harjoitukset vähintään kerran vuodessa. OHJELMATOIMINTA AIKUISILLE POTKA Potka järjestää ohjelmaa partio-ohjelmasta ulos kasvaneille, yli 22-vuotiaille johtajille. Ryhmän toiminnan punaisena lankana on tapahtumien erähenkisyys sekä mielekkäiden partiokokemusten tarjoaminen oman ikäisessä seurassa. Potkan tapahtumissa otetaan huomioon myös perheelliset partiolaiset. Vuonna 2013 kerätään kokoon muutaman hengen ydinryhmä, joka vastaa Potkan tapahtumien järjestämisestä. Tapahtumia järjestetään vuoden aikana vähintään yksi. Kalajärven uuden lippukunnan perustaneet aikuiset. 13

14 OHJELMATOIMINTA - KILPAILUT EPT:ssa jarjestetaan vuosittain kolme partiotaitokilpailua, joilla kannustetaan kaikenikäisiä jäseniä erähenkiseen toimintaan. Vuonna 2013 kilpailutapahtumia ovat perinteiset Espoon Punanen, Pinkki ja Espoon Vihree. ESPOON PUNANEN Paakaupunkiseudun suurin vuotuinen partiotaitokilpailu Espoon Punanen eli Punkku jarjestetaan syyskuun kolmantena viikonloppuna. Kilpailuun odotetaan noin 400 kilpailijaa ja jarjestelyihin osallistuu noin 200 toimitsijaa. Jarjestelyistä vastaavat vuonna 2013 Järeä-Granin alueen lippukunnat. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukulttuuria tarjoamalla mahdollisimman monelle espoolaiselle ja kauniaislaiselle partiolaiselle kilpailukokemuksia partio-ohjelman mukaisten tehtavien parissa. Espoon Punasen kohderyhmä on 12-vuotiaat ja sita vanhemmat partiolaiset. PINKKI Pinkki on sudenpennuille suunnattu leikkimielinen paivakilpailu, joka jarjestetaan lokakuun alkupuolella. Kilpailussa kuljetaan maaston merkitty rata johtajan kanssa laumassa. Radan varrella on hauskoja ja hyodyllisia tehtavia. Tapiirin eli Tapiolan alueen lippukunnat vastaavat vuoden 2013 Pinkin jarjestelyista. Kilpailuun odotetaan yli 600 kilpailijaa ja noin 100 toimitsijaa. Kilpailu on kaksikielinen. ESPOON VIHREE Toukokuussa jarjestetaan seikkailijoiden ja tarpojien paivakilpailu Espoon Vihree. Kilpailun tarkoituksena on tukea partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistaa kohderyhmän kilpailukulttuuria. Espoon Vihreen toteuttavat EPT:n samoajat ja vaeltajat, joille tarjotaan nain mahdollisuus harjoitella kilpailun jarjestamista. Nuorten jarjestajien tukena toimii EPT:n hallituksen yhteyshenkilo. Seikkailija- ja tarpojavartioiden lisaksi tapahtuma on kilpailusarjan ulkopuolella avoin kaikille espoolaisille partiolaisille. 14

15 OHJELMATOIMINTA - URHEILUTAPAHTUMAT Lippukuntien välistä tutustumista ja yhteistyötä tuetaan järjestämällä kaksi rentoa urheilutapahtumaa. Vuonna 2013 järjestettäviä urheilutapahtumia ovat sahlyturnaus ja rantalentopalloturnaus. Sählyturnaus järjestetään maaliskuussa ja sen järjestämisestä huolehtii edellisessä turnauksessa parhaiten sijoittunut espoolainen lippukunta. Sählyturnaukseen odotetaan noin sataa osallistujaa. Elokuussa järjestettävästä rantalentopalloturnauksesta vastaa EPT:n hallitus. Osallistujia odotetaan 50. LEIRIT Vuonna 2013 espoolaiset lippukunnat leireilevät alue- ja lippukuntaleireillä. Suomen Partiolaiset järjestää meripartiolaisille suunnatun Satahanka -leirin, jonne myös EPT:n meripartiolaisilla on mahdollisuus osallistua. Kaikkien espoolaisten yhteinen kesäleiri Väiski järjestetään vuonna Leirivalmistelut alkavat alkuvuodesta Myös seuraava Vinkuli-talvileiri ajoittuu vuodelle 2014 ja sen valmistelut käynnistetään 2013 aikana. MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja sekä Dåvitsin maja. Majoja vuokrataan lippukunnille ja muiden partiotapahtumien käyttöön. Vuokratuotoilla katetaan majojen ylläpitoa ja huoltoa. Majojen käyttäjät ovat pääasiassa EPT:n lippukunnista, mutta niitä vuokrataan myös Partiotuen ulkopuolisille yhdistyksille ja henkilöille. MYLLYJÄRVEN MAJA Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven vieressä Espoon Nuuksiossa. Majalla on toimintaa noin 20 viikonloppuna vuodessa. Myllis on myös suosittu kesäleirien järjestämispaikka. DÅVITSIN MAJA Dåvitsin maja eli Dåvari on partiolippukunta Tellervoisten omistama, mutta lippukunnan pienen jäsenmäärän vuoksi EPT huolehtii majan ylläpidosta ja huollosta. Vuonna 2012 Tellervoiset ry päätettiin lakkauttaa. Yhdistyksen purkaminen on kesken mutta majan omistuksen odotetaan siirtyvän EPT:lle. Maja sijaitsee Kirkkonummella. Majalla on toimintaa noin 15 viikonloppuna vuodessa. 15

16 KÄMPPÄRYHMÄ Espoon Partiotuen majatoiminnasta vastaa kämppäryhmä. Sen tehtävänä on majojen valvonta, talkoiden järjestäminen, toiminnan kehittäminen ja majojen kunnosta huolehtiminen. Vuorojen jakamisesta huolehtii järjestösihteeri. Vuoden 2013 aikana kämppäryhmä huoltaa ja korjaa majoja muutaman kerran vuodessa ja järjestää talkoot, joihin osallistumalla EPT:n jäsenet saavat oikeuden majaviikonloppujen ennakkovarauksiin. Kämppäryhmä käy käyttövuorojen välissä tarkistamassa majan kunnon ja täydentämässä varastoja tarpeen mukaan. 16

17 VIESTINTÄ Kehitetään EPT tiedottaan tekemiseen ja toimittamiseen uusia tapoja sekä EPT:n sisäistä ja ulkoista tiedotusta. Viestintäryhmä kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa. Viestintäryhmä vastaa myös EPT:n www-sivujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivuston sisällön päivittämisestä ovat vastuussa järjestösihteeri ja hallitus. EPT TIEDOTTAA LEHTI Pääosa tiedotustoiminnasta hoidetaan edelleen EPT tiedottaa -lehden avulla. Espoolaisille ja Kauniaislaisille johtajille ilmaistilaus -periaatteella postitettava tiedotuslehti ilmestyy 3 kertaa vuoden aikana. Tiedotuslehden materiaalin kokoamisesta vastaa toimisto ja sen taittamisesta ja ulkoisesta ilmeestä viestintäryhmä. Tiedottaa julkaistaan myös sähköisenä yhdistyksen www-sivuilla.. SUORA JA SÄHKÖINEN TIEDOTUS JÄSENLIPPUKUNNILLE Tiedottaan rinnalla suorina tiedotusmuotoina käytetään sähköpostia, www-sivuja sekä lippukuntiin lähetettävää PäPa:n lippukuntapostia. Tiedotukseen ja markkinointiin käytetään Facebookista. Lippukuntapostia lähetetään EPT:n tapahtumista noin neljä kertaa vuodessa. Käyttöön on vakiintunut myös noin kahdeksan kertaa vuodessa lähtevä EPT:n sähköinen tiedote. MUU TIEDOTUSTOIMINTA Ulkoista tiedotusta kehitetään edelleen tiedottamalla EPT:n tapahtumista PäPan Heppu-lehdessä sekä tiedotusvälineille lehdistötiedottein. Lehdistötiedotteet julkaistaan mahdollisimman monista tapahtumista, vähintään vuoden suurimmista. Tulevana vuonna pyritään luomaan hyviä kontakteja partion ulkopuolisiin tiedotusvälineisiin sekä saamaan palstatilaa alueen lehdistä. Tästä esimerkkinä toimii Länsiväylän Kumppanit-sivusto, jonne tavoitteena on saada 2-4 juttua EPT:n ryhmien, tapahtumien tai projektien toimesta. Kyseistä sivustoa mainostetaan myös lippukunnille hyvänä tiedotuskanavana ja näkyvyyden lisääjänä. MARKKINOINTI Vuoden aikana tuotetaan EPT:lle ja lippukuntien käyttöön markkinointivälineitä ja - materiaalia. Panostuksella markkinointiin EPT tukee lippukuntien ja partion näkyvyyttä toiminta-alueellaan. 17

18 TAPAHTUMAKALENTERI Tammikuu Hallitusseminaari 15 EPT Tiedottaa 1 DL vko 4-5 Aluetapaamiset Helmikuu Helmi Maaliskuu 3 Lumiveistoskisa 17 Sählyturnaus 27 Kevätkokous vko Aluetapaamiset Huhtikuu Potkaisu Vimma-viikonloppu vko Vapepa-ilta Toukokuu 4 Meriretki 19 Vihree LPKJ-klubi 22 EPT-Tiedottaa 2 DL Kesäkuu 7-9/ hallituksen kesäretki Heinäkuu Elokuu Hallitusseminaari 24 Espoo-päivä 25 Rantalentisturnaus 30 EPT Tiedottaa 3 DL Syyskuu 4 Ryhmien & hallituksen ilta Espoon Punanen vko Aluetapaamiset Lokakuu 6 Pinkki LPKJ Syyskokous Marraskuu 9-10 Vimma 9-10 Potka vko Aluetapaamiset Joulukuu 13 Gaala LPKJ-klubi 18

19 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset EmCe 2012 ( ) Kohteiden tuloslaskelma, Budjetti 2013 kaikki kohteet KS Kustannusseuranta ( EUR ) 10: Sivu 86 Espoon Partiotuki ry Budjetti Budjetti Toteutunut VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTA OMA NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3000 Osanottomaksut 7 650, , ,12 AVUSTUKSET 3150 Muut avustukset 500, ,00 0,00 OMA NUORISOTOIMINTA 8 150, , ,12 TOIMINTA 8 150, , ,12 KULUT VAPAAEHTOISET SOS.KULUT 4130 Muut henkilökuntakulut 0,00 0,00-65,00 MUUT KULUT VUOKRAT 4200 Tilavuokrat , , , Laite- ja tarvikevuokrat -700,00-700,00 0,00 VUOKRAT , , ,33 ULKOPUOLISET PALVELUT 4300 Muut palvelut , , , Atk-palvelut -30,00 0,00-24,00 ULKOPUOLISET PALVELUT , , ,98 MATKAT, RUOKA 4400 Matkakorvaukset -500,00-490,00-114, Kuljetukset , ,00-50, Ruoka , , , Kokouskulut , ,00-422,64 MATKAT, RUOKA , , ,06 MATERIAALIKULUT 4500 Painatus , , , Monistus , ,00-471, Tarvikkeet , , , Toimistokalusto 0,00 0,00-14, Kirjallisuus ja lehdet -100,00-100,00-115, Konttoritarvikkeet -125,00-165,00-35,00 MATERIAALIKULUT , , ,39 MUUT TOIMINTAKULUT 4617 Korjaus ja huolto 0,00 0,00-690, Posti , , , Puhelin -100,00-80,00-37, Pankkikulut -350,00-350,00-263, Edustus ja , ,00-38,78 huomionosoitukset 4657 Jaetut stipendit 0,00 0,00-227, Muut kulut , ,00-323,30 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,25 MUUT KULUT , , ,01 KULUT , , ,01 VARSINAINEN TOIMINTA , , ,89 KIINTEISTÖT TUOTOT MUUT TUOTOT 6020 Vuokratuotot partiokäyttö 2 400, , ,00 KULUT POISTOT 6525 Poistot -175,00-175,00 0,00 MUUT KULUT HOITOKULUT 6710 Energia -400,00-450,00 0, Puhtaanapito -100,00-140,00-92, Korjaus ja huolto -900,00-600,00 0, Kokouskulut -80,00 0,00 0, Maa-alueen vuokra -650,00-650,00 0, Vakuutukset -195,00-195,00-206, Matkakorvaukset -200,00-350,00 0, Ruoka -200,00-200,00 0,00

20 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset EmCe 2012 ( ) Kohteiden tuloslaskelma, Budjetti 2013 kaikki kohteet KS Kustannusseuranta ( EUR ) 10: Sivu 87 Espoon Partiotuki ry Budjetti Budjetti Toteutunut Ruoka -200,00-200,00 0, Monistus -20,00 0,00 0,00 HOITOKULUT , ,00-298,44 MUUT KULUT , ,00-298,44 KIINTEISTÖT -520,00-60, ,56 VARAINHANKINTA TUOTOT MYYNTITUOTOT 8011 Laulukirjamyynti 0, , , Muu myynti 500,00 850,00 345,00 MYYNTITUOTOT 500, , ,00 TUOTOT 500, , ,00 MUUT VARAINHANKINNAN KULUT OSTOKULUT 8145 Varaston muutos , ,00 0,00 MUUT KULUT 8165 OEK Posti 0,00 0,00-6, OEK Vakuutus 0,00 0,00-42,84 MUUT KULUT 0,00 0,00-48,93 MUUT VARAINHANKINNAN KULUT , ,00-48,93 VARAINHANKINTA , , ,07 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT 8200 Korkotuotot 0,00 0,00 1,57 KULUT KORKOKULUT 8300 Viivästyskorot 0,00 0,00 0,42 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0,00 0,00 1,99 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , ,27 OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , ,27 YLEISAVUSTUKSET KAUPUNGIN AVUSTUKSET 3100 Kaupungin avustukset , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,73 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,00 0, ,73

21 Talousarvion koonti kustannuspaikoittain 2013 Kustannuspaikka Yli-/alijäämä 2012 Budjetti 110 Potka Vapepa OEK-laulukirjat Tarvikevälitys Aluetyö Kekäle LPKJ-klubi Pinkki Espoon Vihree Seikkailijaryhmä Espoon Punanen Rantalentis Sählyturnaus Vimma Gaala Metsähölkkä Muut tapahtumat Vinkuli Sudenpenturyhmä Lumiveistoskisa Meriretki Toimisto (vain kulut) Kaupungin avustus Hallitus Talousryhmä Vuosikokoukset Kämppäryhmä Myllis Dåvari Tiedotusryhmä EPT tiedottaa LPK-posti Internet Markkinointi Uusi

22

23

24

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 1 Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO VIS114... 4 YLEISTÄ... 5 TOIMINNAN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA MITTARIT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hallituksen esitys syyskokoukselle 26.10.2017 VISI 17 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Painotetaan palautekeskusteluja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Hyväksytty EPT:n kevätkokouksessa 27.3.2013 2012 SISÄLLYSLUETTELO VIS12... 3 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 HALLINTO... 4 TYÖNTEKIJÄT... 5 RYHMÄT... 6 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös EPT:n kevätkokoukselle 27.3.2013 2012 SISÄLLYSLUETTELO VIS12... 3 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 HALLINTO... 4 TYÖNTEKIJÄT... 5 RYHMÄT... 6 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

EPT 1/2012. tiedottaa

EPT 1/2012. tiedottaa EPT 1/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Petra Turtiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

EPT 5/2010. tiedottaa

EPT 5/2010. tiedottaa EPT 5/2010 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Katja Arvilommi Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Vuosikokoukselle hyväksyttäväksi 21.3.2012 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VISI 11... 4 TOIMINNAN TARKOITUS... 5 HALLINTO... 5 Työntekijät... 6 Ryhmät... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 ESPOON PARTIOTUKI RY... 3 1.2 Hallinto... 3 1.3 Työntekijät... 3 1.4 Ryhmät... 4 1.5 Yhteistyö ja edunvalvonta... 4 2 ALUETYÖ...

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

2/2011 EPT. tiedottaa. tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13

2/2011 EPT. tiedottaa. tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13 EPT 2/2011 tiedottaa tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Katja Arvilommi Töölönkatu 55 00250 Helsinki

Lisätiedot

EPT 3/2012. tiedottaa

EPT 3/2012. tiedottaa EPT 3/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Susanne Nylund Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy huhtikuussa.

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy huhtikuussa. 2 / 2007 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Heikki Laine (050 61860) Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Lönnrotinkatu 30 D 00180 Helsinki puh. 6122 4035 fax. 6122 4033 s-posti: ept@ept.fi www.ept.fi

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja,

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, onnea pestiisi! Tässä muutama perusasia, joilla on tarkoitus tukea toimintasi aloittamista lippukunnassasi. Kaikissa mieltäsi askarruttavissa

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00 Partioasemalle (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 TOIMINNANALOITTAIN

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 TOIMINNANALOITTAIN 4.10.2016 N TALOUSARVIO 2017 TOIMINNANALOITTAIN - Alueryhmä - Koulutusryhmä - Aikuis- ja luottisryhmä - Ohjelmaryhmä - Viestintäryhmä - Jäsenhankinta- ja markkinointiryhmä - Talousryhmä - Yhteiskuntasuhde-ryhmä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN TALOUSARVIO 2018 TOIMINNANALOITTAIN

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN TALOUSARVIO 2018 TOIMINNANALOITTAIN 11.10.2017 N TALOUSARVIO 2018 TOIMINNANALOITTAIN - Alueryhmä - Koulutusryhmä - Aikuis- ja luottisryhmä - Ohjelmaryhmä - Viestintä ja markkinointiryhmä - Jäsenhankintaryhmä - Talousryhmä - Yhteiskuntasuhde-ryhmä

Lisätiedot

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 29.9.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2008. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot