Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö Kekäle Alueiden tapaamiset LPKJ-klubit PLUS-hanke Sytyketoiminta 6 Sudenpentutoiminta 6 Vaeltaja- ja johtajatoiminta Eräryhmä Potka Vimma 7 Kilpailutoiminta Espoon Punanen Espoon Pinkki Espoon Vihree 8 Urheilutapahtumat Sählyturnaus Rantalentis Metsähölkkä 9 Muu tapahtumatoiminta Vinkuli Kiitosgaala 10 Majatoiminta Kämppäryhmä Myllyjärven maja Dåvitsin maja 11 Tiedotustoiminta Tiedotusryhmä EPT tiedottaa Tiedotus jäsenlippukunnille Visuaalisen ilmeen uudistus Muu tiedotustoiminta 12 Talous 12 Toimisto 13 Jäsenmäärät lippukunnittain ja alueittain 15 Tapahtumakalenteri 16 Jaetut ansiomitalit 17 Ryhmien kokoonpanot vuonna Vuoden 2011 projektit 19 Tilinpäätös ilman tilintarkastuskertomusta ja myynti- ja ostoreskontran erittelyjä

3 VIS10 EPT TUKEE UUDEN PARTIO-OHJELMAN TOTEUTTAMISTA JOHTAJIEN JAKSAMISTA ERÄHENKISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ LIPPUKUNTIEN VÄLILLÄ PÄIHTEETÖNTÄ PARTIOTA Ville-Pekka Reponen

4 TOIMINNAN TARKOITUS Espoon Partiotuki ry (EPT) on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 42 lippukuntaa, joista viisi on ruotsinkielisiä. Neljässä lippukunnassa käytetään meripartio-ohjelmaa. Yksi lippukunnista on opiskelijalippukunta. Lippukunnissa partiolaisia on yhteensä 3257 (Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri ). EPT:n toiminnan tarkoituksena on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien tukeminen. EPT järjestää kilpailuja, leirejä, koulutusta ja muita tapahtumia, joilla tuetaan lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Toiminnan kautta EPT mahdollistaa jäsenlippukuntien välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen. Espoon Partiotuen toiminnan painopisteenä vuonna 2010 oli uuden partio-ohjelman käyttäminen ja johtajien jaksamisen tukeminen. Vuoden aikana järjestetyt tapahtumat noudattivat Suomen Partiolaisten uutta ikäkausijakoa. Alueiden ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota. Erityisesti lippukunnissa toimivien johtajien välistä yhteistoimintaa ja yhteishenkeä on lujitettu järjestämällä juuri heille suunnattua ohjelmaa. Lisäksi toiminnan painopisteinä olivat erähenkisyys sekä päihteetön partio. Pääpaino oli EPT:n jäsenlippukuntien tukemisessa. HALLINTO Yhdistys piti vuoden aikana kaksi varsinaista kokousta, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. EPT:n toimintaa ohjasi ja valvoi hallitus apunaan ryhmät ja järjestösihteeri palkattuna työntekijänä. Ryhmät toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman puitteissa ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle yhteyshenkilön välityksellä. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on suunnitella tulevaa toimintaa, vastata taloudesta ja pitää yhteyttä sidosryhmiin ja siten luoda alueen partiolippukunnille toimintaedellytyksiä. Hallitus piti toimintavuoden aikana yksitoista kokousta, kaksi viikonlopun mittaista seminaaria, viisi vapaamuotoista iltatee-keskustelutilaisuutta, kesäretken ja pikkujoulut. Tammikuun talviseminaari ja elokuun syysseminaari järjestettiin Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksessa. Seminaareissa tarkennettiin tulevan kauden tavoitteita ja toimintaa, sovittiin hallituksen työnjaosta ja tehtiin yhdistyksen toimintaa koskevia linjauksia. Syysseminaarissa laadittiin järjestön Visio vuodelle 2011, jonka pohjana on aikaisemmin luotu pitkän tähtäimen suunnitelma vuosille Lisäksi muutettiin toiminnansuunnittelun toteutustapaa käyttämällä valtaosa elokuun seminaarista vuoden 2011 suunnitteluun. Toiminnansuunnittelu viimeisteltiin hallituksen ja ryhmien illassa syyskuussa, jossa ryhmät suunnittelivat toimintaansa yhdessä oman yhteyshenkilönsä kanssa. Projekteja ja ryhmiä tuettiin perehdyttämällä niiden jäsenet tehtäviinsä entistä perusteellisemmin sekä tehostamalla jälkiraportointia. Yhdistyksen toimintaa kehitettiin vuoden aikana puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten kesken käytävien vapaamuotoisten kehityskeskustelujen myötä. Hallituksen kokousten valmistelusta ja työntekijöihin liittyvistä asioista vastasi toimintavuoden aikana toimistoryhmä. Ryhmään kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri.

5 TYÖNTEKIJÄT Järjestösihteeri toimi yhdistyksen täysiaikaisena, palkattuna työntekijänä lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. Yhdistyksen vakituinen järjestösihteeri on jäänyt äitiyslomalle ja jatkanut sen jälkeen perhevapaalla. Järjestösihteeri palasi töihin kesäloman jälkeen ja jäi uudelle äitiyslomalle syyskuun lopussa. Järjestösihteerin sijaisen määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuun lopussa. Vuonna 2009 laaditun sopimuksen mukaisesti yhdistys ostaa järjestösihteerin työajan Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ltä (PäPa). Työntekijät osallistuivat vuosittain järjestettävään partiotoimihenkilöiden seminaariin ja muuhun partiokentän koulutukseen. Lisäksi järjestösihteeri osallistui Espoon kaupungin aluenuorisojärjestöjen työntekijätapaamisiin. RYHMÄT EPT:ssa toimi vuoden aikana 13 ryhmää. Pysyvinä ryhminä toimivat alueohjaajien ryhmä Kekäle, sudenpenturyhmä, eräryhmä Potka, kämppäryhmä, tiedotusryhmä, toimistoryhmä, talousryhmä sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan ryhmä (Vapepa). Vimmavaeltajatoiminnalle pyrittiin perustamaan aktiivinen ryhmä, mutta siihen ei löydetty tekijöitä. Vimma-toiminnassa pääpaino päätettiinkin keskittää vuonna 2011 pidettävän Vimma-leirin suunnitteluun ja yksittäisten iltatapahtumien järjestämiseen. Projektiryhminä vuoden aikana toimivat Espoon Punasen, Espoon Pinkin ja Espoon Vihreen järjestelytoimikunnat. Lisäksi vuoden aikana toimivat talvileiri Vinkulin ja vaeltajaleiri Vimma 2011:n leiritoimikunnat. Jokaisella ryhmällä oli hallituksessa oma nimetty yhteyshenkilönsä, jonka tehtävänä oli pitää yhteyttä ryhmään ja huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. Ryhmät pitivät vuoden aikana kokouksia, joissa suunniteltiin toimintaa ja tapahtumia. Hallituksen yhteyshenkilöt pitivät aloituspalaverit, eli ns. pestikeskustelut projektiryhmien puheenjohtajien kanssa. Näin varmistettiin järjestön tavoitteiden toteutuminen kussakin tapahtumassa. YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA Hallitus ja järjestösihteeri hoitivat edunvalvontaa, jonka tavoitteena oli jäsenlippukuntien toimintaedellytysten parantaminen sekä partiotoiminnan kehittäminen yhdistyksen toiminta-alueella. Näkyvyydestä huolehdittiin kattavalla tiedottamisella EPT:n järjestämien isojen tapahtumien yhteydessä sekä ohjaamalla alueen partiolaisia esittelemään toimintaansa erilaisiin tapahtumiin. Syksyllä EPT osallistui PäPa:n Koloilta Kaduille -tapahtumaan, jossa tarkoituksena oli markkinoida partiotoimintaa Pääkaupunkiseudulla. EPT:n hallitus marssi partiopiirin kevätparaatissa alueen lippukuntien edellä kantaen EPT:n kylttiä ja lippua. Partiokentällä edunvalvonnasta huolehdittiin tapaamalla säännöllisesti eri yhdistysten puheenjohtajia sekä muita edustajia. Talviseminaari pidettiin yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Vantaan Partiokannuksen hallitusten kanssa. Elokuun seminaariin osallistuttiin yhdessä PäPa:n hallituksen kanssa.

6 Hallituksen edustajia ja muita EPT:n luottamushenkilöitä osallistui myös PäPa:n luottamushenkilöiden talvi- ja syysseminaariin. Lisäksi PäPa:n kasvuhankkeen, PLUShankkeen, ohjausryhmässä oli edustus EPT:stä. Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa tehtiin tapaamalla nuorisotoimen edustajia säännöllisesti sekä osallistumalla arviointi- ja kehittämisneuvotteluihin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja heidät kutsuttiin Partioaseman partioglögeille joulukuussa. Useiden EPT:n jäsenlippukuntien taustayhteisönä on seurakunta. EPT pyrki edistämään lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä sekä luomaan kontakteja lippukuntien ja seurakuntien välille. Työntekijä piti yhteyttä seurakuntien partiotyöstä vastaaviin työntekijöihin. Lippukuntien jäseniä kannustettiin vaikuttamaan marraskuussa pidettyihin seurakuntavaaleihin. ALUETYÖ EPT:n lippukunnat on jaettu viiteen alueeseen: Elli (Espoonlahti), LOMMO (Suur- Matinkylä), Tapiiri (Suur-Tapiola), Järeä-Grani (Järvi-Espoo - Kauniainen) ja Vespa (Vanha- Espoo). Jokaisella alueella on vähintään kaksi alueohjaajaa, jotka kuuluvat alueohjaajien ryhmä Kekäleeseen. Aluetyöllä tuetaan lippukuntien toimintaa ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämistä lippukunnissa. Lisäksi aluetyöllä ylläpidetään EPT:n, PäPa:n ja jäsenlippukuntien keskinäistä tiedonkulkua sekä edistetään lippukuntien yhteistyötä. Lippukuntia kannustetaan pitämään yhteyttä taustayhteisöihin ja sidosryhmiin, joita ovat useimmiten alueiden seurakunnat ja kaupunki. Lippukuntia on tuettu uuteen ohjelmaan ja ikäkausiin liittyvissä haasteissa ja kannustettu järjestämään alueellisia ikäkausitapahtumia. Aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta lippukuntien mahdollisiin ongelmiin on pystytty reagoimaan nopeasti. KEKÄLE EPT:n alueohjaajat ovat osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten aluetyötä. Alueohjaajat ja järjestösihteeri kokoontuivat vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Kokouksissa valmisteltiin tulevia aluetapaamisia sekä seurattiin Espoon ja Kauniaisten partiotoiminnan tilaa ja toimintaedellytyksiä. Alueohjaajat pitivät yhteyttä lippukuntiin henkilökohtaisesti järjestämällä lippukuntahoitoja sekä neljä kertaa vuoden aikana aluetapaamisissa. Kaikkiaan virallisia lippukuntakontakteja vuoden aikana oli 117 kappaletta. Kekäle järjesti lippukunnanjohtajille kaksi iltatapahtumaa, LPKJ-klubia. Alueohjaajat edustivat Espoon Partiotukea myös muun muassa lippukuntien syntymäpäiväjuhlissa. Kekäleen jäseniä osallistui lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten LPK2020-tapahtuman järjestelyihin keväällä. ALUEIDEN TAPAAMISET Alueohjaajat järjestivät keväällä ja syksyllä kaksi tapaamista oman alueensa lippukunnanjohtajille. Näiden tapaamisten lisäksi alueohjaajat tapasivat lippukunnanjohtajia partiopiirin LPK2020-seminaarin yhteydessä maaliskuun alussa. Seminaari järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla, aiheena oli mm. motivointi ja palautteen antaminen, lippukunnan kehittäminen, erilaiset muutostilanteet ja lippukunnan yhteistyötahot.

7 Vuoden 2010 tavoitteena oli saada kaikki lippukuntahoidot tehtyä, ja tavoite saavutettiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Lippukuntahoidossa alueohjaajat keskustelevat koko lippukunnan johtajiston kanssa ennakkoon sovitusta aiheesta. Aiheet keskittyivät yhdistyksen nykytilaan, tulevaisuuden mahdollisuuksiin tai lippukunnan ajankohtaisiin ongelmiin tai haasteisiin. Hoidot koettiin erittäin hyödyllisiksi sekä alueohjaajien että lippukunnan johtajiston näkökulmasta ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään aluetyön kehittämisessä. LPKJ-KLUBIT Espoolaisille ja kauniaislaisille lippukunnanjohtajille järjestettiin kaksi lippukunnanjohtajaklubia. Toukokuun LPKJ-klubissa pelattiin Mailan päivän hengessä hohtominigolfia. Toinen tapaaminen järjestettiin joulukuussa Pitkäjärven VPK-talolla paloturvallisuuskoulutuksen, alkusammutusharjoituksen ja saunomisen merkeissä. LPKJ-klubin tarkoituksena on toimia lippukunnanjohtajien tapaamisena, jossa pääsee rentoutumaan ja jakamaan kokemuksia kollegoiden kanssa. LPKJ-klubeihin osallistui noin 15 henkilöä molempina kertoina. PLUS-HANKE EPT oli mukana mahdollistamassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten PLUS-hanketta, jonka tarkoituksena oli vuotiaiden partiolaisten määrän kasvattaminen. Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa hankkeen ohjausryhmässä, minkä lisäksi EPT osallistui hankkeen kustannuksiin. Oleellisena osana hanketta oli syksyllä toteutettu Koloilta Kaduille -tapahtuma, jossa partiotoimintaa esiteltiin kaikkiaan 16 eri pisteessä ympäri pääkaupunkiseutua, joista viisi oli Espoossa. Espoon pisteet valittiin kattamaan kaikki EPT:n toiminta-alueet. Ne sijaitsivat Leppävaarassa, Tapiolassa, Matinkylässä, Espoon keskuksessa sekä Espoonlahdessa. Tapahtumassa yleisöllä oli mahdollisuus nähdä, kokea ja kuulla, mitä partio on, tutustua oman asuinalueensa partiotoimintaan ja ilmoittautua mukaan partioon. Tapahtumapisteitä oli pitämässä kunkin alueen lippukuntien jäseniä ja alueohjaajia. SYTYKETOIMINTA Uusien lippukuntien perustamisesta ja hiipuvien elvyttämisestä vastaa PäPa:n Sytyketoimikunta. Vuonna 2010 Saunalahden alueelle ryhdyttiin valmistelemaan lippukunnan tai ryhmän perustamista.

8 SUDENPENTUTOIMINTA Sudenpenturyhmä tukee espoolaista ja kauniaislaista sudenpentutoimintaa järjestämällä kohderyhmälle erilaisia tapahtumia. Ryhmän toiminnassa oli vuoden aikana mukana seitsemän henkilöä. Kaikille avoin lumiveistoskilpailu järjestettiin maaliskuun alussa Leppävaarassa. Kisassa tehtiin meriaiheisia veistoksia. Tapahtumaan osallistui 14 laumaa. Toukokuun alussa ryhmä järjesti Meri-retken Otsolahden ympäristössä. Retken teemana oli Karibianmeri. Tapahtumaan osallistui 11 laumaa. Lokakuussa järjestettiin perinteinen Espoon Pinkki -sudenpentukilpailu. Kilpailu järjestetään alueittain kiertävällä vuorolla. Sudenpenturyhmästä yksi jäsen osallistui Pinkin järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa. Lisäksi Sudenpenturyhmä vastasi yhden rastin järjestämisestä. VAELTAJA- JA JOHTAJATOIMINTA ERÄRYHMÄ POTKA Ryhmän tavoitteena on tukea partiolippukuntien erätoimintaa. Potkan toiminta suunnataan yli 22-vuotiaille. Vuoden aikana potkaistiin kaksi kertaa. Maaliskuussa suunnattiin lumikengät kohti Nuuksiota retkiviikonlopun muodossa ja syksyllä Potka järjesti partioaikuisuuteen ehtineille kalliolaskeutumista ja sienestystä. VIMMA Vuoden aikana järjestettiin kaksi Vimma-viikonloppua, maaliskuussa ja lokakuussa. Toinen viikonlopuista toteutettiin yhdessä Potka-ryhmän kanssa. Lisäksi tammikuussa järjestettiin Vimma-iltama, jossa askarreltiin heijastinpinssit.

9 KILPAILUTOIMINTA ESPOON PUNANEN Espoon Punanen -partiotaitokilpailu järjestettiin perinteiseen tapaan syyskuun kolmantena viikonloppuna. Kilpailun teemana olivat legendat eli tarkemmin legendaariset partiotaidot ja tietämys niistä. Kilpailun järjestelyistä vastasivat Tapiolan alueen lippukunnat. Legenda-Punkku kilpailtiin Siuntion suunnalla. Reitti kulki Meikon alueen läpi ja päättyi Kirkkonummen keskustaan. Legendaarisuudesta pääsi nauttimaan kaikkiaan 71 kilpailuvartiota. Kilpailun järjestelyihin osallistui noin 150 toimitsijaa. Legenda-Punkun voiton veivät: Valkoinen sarja: Haisulit32, Karhunvartijat Keltainen sarja: Hippiäiset, Järvihaukat Punainen sarja: J.E.E.S., Pitkäjärven Vaeltajat Sininen sarja: Ilm.Myöhemmin, Koudat Harmaa sarja: Ravut, Pitkäjärven Vaeltajat Antti Vuorela Kultainen sarja: Musta Helmi, Lounapartio/Haukkavuoren Haltiat Kilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Olarin koulun tiloissa. Palkintojenjakotilaisuudessa julkistettiin vuodesta 2007 työstetty tehtäväkäskyjen sähköinen arkisto, Kiska eli kisakanta. Arkisto löytyy Internetistä ja on tulevien kisanjärjestäjien käytettävissä esimerkiksi tehtäviä suunniteltaessa. Antti Vuorela

10 ESPOON PINKKI Lokakuussa kisattiin kolmastoista Pinkki-sudenpentukilpailu tänä vuonna Kaiku-Pinkki. Kilpailun tarkoituksena on tutustuttaa sudenpennut ja seikkailijat partiokilpailukulttuuriin. Suomen suurimpiin sudenpentutapahtumiin lukeutuva kisa järjestettiin Kasavuoren ulkoilualueella. Järjestelyvuorossa olivat Lommon alueen lippukunnat. Kilpailu pohjautui Suomen Partiolaisten Kaiku-tapahtumaan, joka oli partioliikkeen juhlavuoden loppuhuipennus sudenpennuille ja seikkailijoille Kilpailuun osallistui 61 sudenpentulaumaa. Pinkin 2010 voittajat olivat: Sarja: sudenpennut 1. Haukat, Vaaran Vaeltajat ry 2. Berninpennut, Mastonvartijat 3. Joutsenet, Kilon Kipinät Sarja: seikkailijat 1. KyrkslättNorra, KyrkslättScouter 2. Loistot, Merimetsot ry 3. Huuhkajat 1, Kaskenpolttajat 3. Niagarat, Niipperin Nuolihaukat ESPOON VIHREE Seikkailija- ja tarpojaikäisille luonnollisille vartioille suunnattu päiväkisa Espoon Vihree järjestettiin toukokuun puolivälissä. Kilpailun reitti kuljettiin jälleen polkupyörillä suorittaen matkan varrelle sijoitetut rastitehtävät. Kilpailussa ratkottiin myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten päiväsarjojen mestaruudet. Kilpailuun osallistui viisi vartiota. Tulokset 1. Moottoribanaani, Kauka-Kuutit 2. öxönpöhlö, Susiveikot 3. Ketut, Karhunvartijat URHEILUTAPAHTUMAT SÄHLYTURNAUS EPT:n sählyturnaus järjestettiin maaliskuun lopussa Otahallissa. Turnaukseen osallistui 14 joukkuetta ja sen järjestelyistä vastasi edellisen vuoden mestari Lounapartio, joka myös uusi mestaruutensa. Tulokset 1. Lounapartio 2. Itä-Helsingin Palloveikot 3. Mastonvartijat

11 RANTALENTIS Perinteinen rantalentisturnaus järjestettiin elokuun lopussa Matinkylän rannalla. Tapahtumaan osallistui noin 50 partiolaista kymmenessä joukkueessa. Tulokset 1. Lounapartio 2. Piirihallitus 3. Vaaran Vaeltajat METSÄHÖLKKÄ Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Metsähölkkä juostiin lokakuussa Vimma- ja Potka-viikonlopun yhteydessä. Tapahtumaan osallistui kolme juoksijaa. Metsähölkkä ei ollut kilpailu, vaan enemmänkin yhteinen juoksulenkki. MUU TAPAHTUMATOIMINTA VINKULI Perinteinen talvileiri Vinkuli järjestettiin talvilomaviikolla Kattilajärven maastossa. Viiden vuorokauden mittaiselle leirille osallistui 33 partiolaista. Teemana olivat erätaidot ja tavoitteena oli saada EPT:läiset innostumaan talviretkeilystä. Ohjelmassa oli mm. jääveistoskisa, talvileiriolympialaiset, päivähaikki, napakelkan tekoa ja curlingin peluuta. Noin kuukautta ennen leiriä pidetyssä ennakkotapaamisessa annettiin neuvoja talviolosuhteissa selviämiseen ja yöpymiseen sekä tutustuttiin omiin leirivartioihin, kieppeihin. VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU VAPEPA Ryhmä sai riittävän määrän koulutettuja jäseniä ja on käytettävissä hälytyksen tullessa. Ryhmän jäsenet osallistuivat vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutukseen keväällä ja kokoontuivat muutaman kerran vuoden aikana. KIITOSGAALA Kiitosgaala järjestettiin nykyisessä muodossaan kolmatta kertaa joulukuussa. Juhlatilaisuuden paikkana oli Merimelojien maja Töölössä. Tilaisuuteen kutsuttiin vuoden aikana EPT:n ryhmissä ja projekteissa toimineita johtajia ja lippukunnanjohtajia. Juhlava tilaisuus koostui edellisvuosien tapaan puheenvuoroista, ruokailusta sekä EPT:n toiminnassa ansioituneiden henkilöiden palkitsemisesta. Tapahtumaan osallistui noin 70 partiolaista. Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs

12 MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja sekä Dåvitsin maja. Majojen vuokraus maksoi vuonna 2010 partiolaisille 47 euroa viikonlopulta tai 20 euroa illalta. Vuokratuotoilla katettiin majojen ylläpitoa ja huoltoa. KÄMPPÄRYHMÄ Espoon Partiotuen majatoiminnasta vastaa kämppäryhmä. Sen tehtävänä oli majojen valvonta, talkoiden järjestäminen, toiminnan kehittäminen, kämppien kunnosta huolehtiminen sekä vuorojen jako yhdessä järjestösihteerin kanssa. Kämppäryhmä kokoontui vuoden aikana muutamia kertoja lähinnä majojen tarkastusten ja talkoiden yhteydessä. Kämppäryhmän edustaja kävi jokaisen käyttövuoron jälkeen tarkistamassa majan kunnon ja täydentämässä varastoja tarpeen mukaan. Molemmilla majoilla suoritettiin vuoden aikana palotarkastus. MYLLYJÄRVEN MAJA Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven rannalla Espoon Nuuksiossa. Maja oli vuoden aikana käytössä 21 viikonloppuna. Lisäksi majalla pidettiin kaksi kesäleiriä. Majan käyttäjät olivat pääasiassa EPT:n jäsenlippukunnista. Syksyllä Mylliksellä uusittiin koko sähköjärjestelmä täyttämään nykyaikaiset määräykset. Työ teetettiin Keskuspuiston ammattiopistolla oppilastyönä. DÅVITSIN MAJA Dåvitsin maja eli Dåvari on Tellervoiset ry -lippukunnan omistama kämppä, jonka kunnossapidosta, vuokrauksesta ja ylläpidosta EPT vastaa. Käyttöviikonloppuja kämpällä oli vuoden aikana yhteensä 16. Vuoden aikana Dåvarille jo aiemmin ostettu imeytysjärjestelmä kaivettiin maahan sekä pystytettiin uusi huussirakennus kompostoivine säiliöineen. Samalla piha-aluetta muokattiin pienimuotoisesti käyttäjäystävällisemmäksi ja vanha huussirakennus purettiin pois. Katja Arvilommi

13 TIEDOTUSTOIMINTA TIEDOTUSRYHMÄ Tiedotusryhmä kokoontui vuoden aikana muutaman kerran ja vastasi lisäksi verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä. EPT TIEDOTTAA Maksuton tiedote postitettiin noin 850:lle EPT:läiselle sekä EPT:n sidosryhmille. Tiedotteen sisällöstä vastasi järjestösihteeri yhdessä tiedotusryhmän ja hallituksen kanssa. Taitosta vastasi tiedotusryhmän jäsen. Tiedote toimi tärkeänä kanavana tulevien tapahtumien tiedottamisessa. EPT Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. TIEDOTUS JÄSENLIPPUKUNNILLE Jäsenlippukunnille lähetettiin tietoja EPT:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös PäPa:n lippukuntapostin yhteydessä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehdessä julkaistiin useita EPT:stä, sen jäsenistä ja alueen partiotoiminnasta kertovia juttuja ja mainoksia. Sähköinen tiedotus jäsenlippukunnille toteutettiin aluekohtaisten postituslistojen kautta, sekä yhteistyössä PäPa:n kanssa. EPT:n verkkosivuja päivityksestä huolehti lähinnä järjestösihteeri. Suurempien tapahtumien, kuten Espoon Punasen tiedottaminen tapahtui suurilta osin projektien omien nettisivujen kautta (punkku.ept.fi). Myös ilmoittautuminen tapahtumiin oli mahdollista sähköisesti Suomen Partiolaisten Polku-jäsenrekisterin kautta. VISUAALISEN ILMEEN UUDISTUS Vuonna 2010 jatkettiin vuonna 2009 aloitettua visuaalisen ilmeen uudistusta. EPT:n asiakirjojen ja EPT Tiedottaan uusi ilme otettiin käyttöön vuosien vaihteessa ja nettisivujen ulkoasu uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2010 aikana. MUU TIEDOTUSTOIMINTA EPT:n tapahtumista lähetettiin toimintavuoden aikana lukuisia lehdistötiedotteita. Lehdissä julkaistiin useita juttuja EPT:n tapahtumista ja toiminnasta.

14 TALOUS Yhdistyksen taloudenhoidon ja taloudellisen tilanteen seurannasta huolehti järjestösihteeri yhdessä talousryhmän kanssa. Talousryhmään kuuluu järjestösihteerin ja puheenjohtajien lisäksi hallituksen ulkopuolisia vanhoja partioaktiiveja, jotka antavat neuvoja yhdistyksen taloudenhoitoon. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta huolehtivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri ja talouspäällikkö. Vuoden 2010 tilintarkastuksesta vastasivat tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n edustajat. Vuoden aikana merkittävimpiä oman varainhankinnan muotoja oli Lauluja - OEK -kirjan myynti. Kirja on myös Suomen Partiolaisten virallinen laulukirja. EPT tuki lippukuntien ja niiden jäsenten osallistumista tapahtumiin vuoden aikana. Espoon Punasen, Vihreen ja Pinkin osallistumismaksut pidettiin alhaisina, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. Pienimuotoisimmista tapahtumista (lumiveistoskisa, rantalentisturnaus ja metsähölkkä) ei peritty lainkaan osanottomaksua. Vuonna 2010 puretun Partioapu ry:n varat siirtyivät purkavan kokouksen päätöksellä EPT:lle. Purkava kokous määräsi varojen kohdentamisesta muun muassa yhdistyksen retkija leiritoiminnan kehittämiseen sekä EPT:n majojen kunnostamiseen. TOIMISTO EPT:n toimisto sijaitsee Helsingissä Partioasemalla toimivien partiojärjestöjen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry, Helsingfors Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Scouter rf, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry, Leirikesä ry) kanssa. Samassa toimistossa toimivien järjestöjen kesken tehdään paljon yhteistyötä ja vaihdetaan kokemuksia. Partioaseman osoite on Töölönkatu 55, Helsinki.

15 JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN Lippukunta Lyhenne Espoon keskus (Vespa, Järeä-Grani) Espoon Metsänkävijät EsMe Järvihaukat Jäha Kauka-Kuutit ry Kau-Ku Niipperin Nuolihaukat NiiNu Nuuksion Eräkarhut ry NuKa Pitkäjärven Vaeltajat PitVa Tre Björkar TreB Suvelan Samoojat SuSa Södrik Stigfinnare SÖS Viherlaakson Peurat ry ViPe Espoonlahti (Elli) Haukkavuoren Haltiat HaHa Karhunvartijat ry Kava Kaskenpolttajat Kapo Kivenlahden Piilevät KiPi Lounapartio ry Lou Mastonvartijat Mava Mesikämmenet Mekä Kauniainen (Järeä-Grani) Grankulla Scoutkår Grani Oravanmarjat OMA Toimen Pojat ry TP Leppävaara (Vespa, Järeä-Grani) Espoon Leppäversot EsLe Kara-Karhut Kar-Ka Kilon Kipinät KKp Leppävaaran Korvenkävijät LeKo Vaaran Vaeltajat ry VaVa

16 Lippukunta Lyhenne Matinkylä-Olari (Lommo) Leppäpirkot Lepi Merimetsot ry Meme Muuttolinnut ry Muli Olarin Eräkotkat ry OEK Olarinmäen Samoojat OMS Scoutkåren MuHö MuHö Sjöscoutkåren Stormfågeln Stormf Tapiola (Tapiiri) Hakasiskot ry Hasi Kelotytöt Kety Kelovartijat Keva Laajalahden Eräveikot LEV Mankkaan Eräsudet MES Otavaeltajat ry Otava Tapiolan Eräpojat TEP Tapiolan Metsänkävijät TapMe Tellervoiset ry Tellut Teepakki Espoossa partiolaisia yhteensä EPT:ssä partiolaisia yhteensä Antti Vuorela

17 TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI 2010 ALUETYÖ osallistujia aika alle 18 v v. yli 29 v. & vieraiijat Aluetapaamiset tammikuu viikot Aluetapaamiset maaliskuu viikot Aluetapaamiset syyskuu viikot Aluetapaamiset marraskuu viikot Kekäleen kokoukset 8 kokousta LPK Kummiseminaari Lpkj-klubi kevät Lpkj-klubi syksy Muut aluetyön tapaamiset HALLINTO Kevätkokous Syyskokous tapahumia yhteensä yön yli osallistujia Hallituksen kokous 1, talviseminaari Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous 6, syysseminaari Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kesäretki Hallituksen pikkujoulut Hallituksen iltateet 5 kokousta 28 5 Hallituksen muut tapaamiset Toimistoryhmän kokoukset 10 kokousta Kiitosgaala Itsenäisyyspäivän seppeleen lasku RYHMIEN KOKOUKSET Tiedotusryhmä kokoukset 4 kokousta 11 5 Talousryhmä 4 kokousta Sudenpenturyhmä 9 kokousta Potka 3 kokousta Tulospalvelu, Kipa 3 kokousta Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa tapaamiset, kokoukset ja koulutukset

18 TAPAHTUMAKALENTERI 2010 TAPAHTUMAT osallistujia aika alle 18 v v. yli 29 v. & vieraiijat Sählyturnaus Lumiveistoskisa Meri-retki Rantalentisturnaus Rantalentis suunnittelu + testaus 8 3 Maastojuoksu tapahumia yhteensä yön osallistujia yli Potka: Potkaisu Potka: kalliokiipeily Vimma viikonloppu , Tapailu Espoon Vihree kisatoimikunta 4 kokousta 15 4 Espoon Vihree (6 vartiota) Espoon Punasen kisatoimikunta 14 kokousta Espoon Punasen tehtävätoimikunta 9 kokousta 32 9 Espoon Punasen muut kokoukset 20 kokousta Espoon Punasen suunnitteluviikonloput 2 viikonloppua Espoon Punanen (85 vartiota) Espoon Punanen, toimitsijat Espoon Punasen palkintojenjako Piirin seminaarit, kokoukset, paraati ja muut tapahtumat 35 6 Espoon Pinkin kisatoimikunta 8 kokousta Pinkki (65 joukkuetta) Vinkuli Vinkuli leiritoimikunta kokoukset 3 kokousta 18 3 Vinkuli vierailijoita 10 KÄMPPÄTOIMINTA Mylliksen ja Dåvitsin talkoot 5 kertaa Kämppäryhmä, tarkastukset 35 kertaa Yhteensä JAETUT ANSIOMITALIT KULTAINEN ANSIOMITALI Anna Munsterhjelm HOPEINEN ANSIOMITALI Jenny-Maria Bjårs

19 RYHMIEN KOKOONPANOT 2010 HALLITUS Martti Suontausta, pj Anna Cajanus Emilia Knaapi Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Katariina Paasio (27.7. asti) Simo Pynnönen Jouko Raudasoja Ossi Salo Anna Sell KÄMPPÄRYHMÄ Kimmo Kotro, pj Juha-Pekka Joensuu Veli-Pekka Peltola Ilkka Paukkuri Nuutti Lehtikuja Vesa Kiviluoto Johanna Toivanen Eero Saarijärvi Jarno Anteroinen TIEDOTUSRYHMÄ Sonja Vilpas, pj Ville-Pekka Reponen Saana Laukkanen Joonas Hirn TALOUSRYHMÄ Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs, pj Anna Munsterhjelm Martti Suontausta Krista Kauppinen Heikki Laine Marjukka Ilmanen Jarmo Hakonen SUDENPENTURYHMÄ Niina Lietzen, pj (22.8. alkaen) Saana Laukkanen, pj (21.8. asti) Anna-Maria Kukkonen Kristiina Lahti Marja Laukkanen Sonja Vilpas Anu Kononen hallitus: Jouko Raudasoja ERÄRYHMÄ POTKA Timo Anttalainen, pj Erika Henriksson Emmy Hämäläinen Petri Julkunen Helena Manner Pekka Manner Mirka Juntunen ALUERYHMÄ KEKÄLE Maija Salmiovirta, pj Saana Laukkanen Kalle Kyyrö Helena Wähling Jenny Bjårs Helka-Liisa Lääperi Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Simo Pynnönen Carita Mykrä järjestösihteeri hallitus: Simo Pynnönen VAPEPA-RYHMÄ Annukka Debenjak, pj Henri Österberg Tony Johansson Juha Wasama Tiia Merenheimo Sara Veltheim Janne Peltola Kalle Kyyrö Stepi Sundberg Arri Niemenmaa Mirka Juntunen, asti Tero Honkaniemi LEGENDA PUNKKU Hannele Mikkonen, pj Anna Voutilainen Antti Vuorela Juha-Pekka Joensuu Tuula Myllymäki Nina Suihkonen Ursula Koivikko Mikko Leino Jaakko Aho-Mantila Marja Nappa Veera Hakaste Riikka Torpo Katariina Karstila

20 ESPOON VIHREE Joonas Lehtonen, pj Anssi Tukiainen Toni Konttinen Kia Eskola Helena Kykkänen Heidi Taskinen Essi Oja-Lipasti Perttu Rantanen VINKULI Nicole Finell Noona Rautjärvi Johanna Hollo Kalle Kyyrö Oona Parviainen Veli-Pekka Peltola ESPOON PINKKI Heli Männistö Satu Wessman Mimi Rantanen Susanna Kouti Anu Paajanen Heljä Kuuluvainen Henri Kekäläinen Julius Jäppinen Marja Laukkanen Heidi Välisalmi Suvi Männistö Heini Kuusisto Miia-Liisa Pulkkinen Antti Vuorela VUODEN 2011 PROJEKTIT VIMMA-LEIRI Mikko Jakobsson, pj Henrik Vuornos Heini Nygren Alex Pitkänen Jouko Raudasoja Henri Haaksiala Oona Parviainen Petra Tuomiranta VIMMA-LEIRIN OHJAUSRYHMÄ Krista Kauppinen Linda Finell Emilia Knaapi TÄHTI PUNKKU Joni Taipale Tommi Linho Henna Lehtikuja Meri Tanner Veli-Pekka Peltola Heidi Taskinen Leena Hannonen

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus...3 Tunnuslukuraportti...7 Rahoitetut keksinnöt...8 Tuloslaskelma...10 Tase...11 Tilintarkastuskertomus...12 Valtuuskunta...13 Hallitus

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY.

ESPOON PARTIOTUKI RY. 2 / 2009 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm (040 587 9514) Järjestösihteeri Annukka Helander Projektipäällikkö Riikka Nenonen Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm.

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa

VUOSIKERTOMUS 2013. Pyöräilyä Hyvässä Seurassa VUOSIKERTOMUS 2013 Pyöräilyä Hyvässä Seurassa Hallitus 03.04.2014 Vuosikokous 23.04.2014 0 Sisällysluettelo: 1. Yleiskatsaus 2. Liittokokoukset 3. Hallinto 4. Jäsenistö 5. Jäsenyydet ja edustukset 6. Koulutustoiminta

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot