Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö Kekäle Alueiden tapaamiset LPKJ-klubit PLUS-hanke Sytyketoiminta 6 Sudenpentutoiminta 6 Vaeltaja- ja johtajatoiminta Eräryhmä Potka Vimma 7 Kilpailutoiminta Espoon Punanen Espoon Pinkki Espoon Vihree 8 Urheilutapahtumat Sählyturnaus Rantalentis Metsähölkkä 9 Muu tapahtumatoiminta Vinkuli Kiitosgaala 10 Majatoiminta Kämppäryhmä Myllyjärven maja Dåvitsin maja 11 Tiedotustoiminta Tiedotusryhmä EPT tiedottaa Tiedotus jäsenlippukunnille Visuaalisen ilmeen uudistus Muu tiedotustoiminta 12 Talous 12 Toimisto 13 Jäsenmäärät lippukunnittain ja alueittain 15 Tapahtumakalenteri 16 Jaetut ansiomitalit 17 Ryhmien kokoonpanot vuonna Vuoden 2011 projektit 19 Tilinpäätös ilman tilintarkastuskertomusta ja myynti- ja ostoreskontran erittelyjä

3 VIS10 EPT TUKEE UUDEN PARTIO-OHJELMAN TOTEUTTAMISTA JOHTAJIEN JAKSAMISTA ERÄHENKISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ LIPPUKUNTIEN VÄLILLÄ PÄIHTEETÖNTÄ PARTIOTA Ville-Pekka Reponen

4 TOIMINNAN TARKOITUS Espoon Partiotuki ry (EPT) on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 42 lippukuntaa, joista viisi on ruotsinkielisiä. Neljässä lippukunnassa käytetään meripartio-ohjelmaa. Yksi lippukunnista on opiskelijalippukunta. Lippukunnissa partiolaisia on yhteensä 3257 (Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri ). EPT:n toiminnan tarkoituksena on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien tukeminen. EPT järjestää kilpailuja, leirejä, koulutusta ja muita tapahtumia, joilla tuetaan lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Toiminnan kautta EPT mahdollistaa jäsenlippukuntien välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen. Espoon Partiotuen toiminnan painopisteenä vuonna 2010 oli uuden partio-ohjelman käyttäminen ja johtajien jaksamisen tukeminen. Vuoden aikana järjestetyt tapahtumat noudattivat Suomen Partiolaisten uutta ikäkausijakoa. Alueiden ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön on kiinnitetty huomiota. Erityisesti lippukunnissa toimivien johtajien välistä yhteistoimintaa ja yhteishenkeä on lujitettu järjestämällä juuri heille suunnattua ohjelmaa. Lisäksi toiminnan painopisteinä olivat erähenkisyys sekä päihteetön partio. Pääpaino oli EPT:n jäsenlippukuntien tukemisessa. HALLINTO Yhdistys piti vuoden aikana kaksi varsinaista kokousta, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. EPT:n toimintaa ohjasi ja valvoi hallitus apunaan ryhmät ja järjestösihteeri palkattuna työntekijänä. Ryhmät toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman puitteissa ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle yhteyshenkilön välityksellä. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on suunnitella tulevaa toimintaa, vastata taloudesta ja pitää yhteyttä sidosryhmiin ja siten luoda alueen partiolippukunnille toimintaedellytyksiä. Hallitus piti toimintavuoden aikana yksitoista kokousta, kaksi viikonlopun mittaista seminaaria, viisi vapaamuotoista iltatee-keskustelutilaisuutta, kesäretken ja pikkujoulut. Tammikuun talviseminaari ja elokuun syysseminaari järjestettiin Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksessa. Seminaareissa tarkennettiin tulevan kauden tavoitteita ja toimintaa, sovittiin hallituksen työnjaosta ja tehtiin yhdistyksen toimintaa koskevia linjauksia. Syysseminaarissa laadittiin järjestön Visio vuodelle 2011, jonka pohjana on aikaisemmin luotu pitkän tähtäimen suunnitelma vuosille Lisäksi muutettiin toiminnansuunnittelun toteutustapaa käyttämällä valtaosa elokuun seminaarista vuoden 2011 suunnitteluun. Toiminnansuunnittelu viimeisteltiin hallituksen ja ryhmien illassa syyskuussa, jossa ryhmät suunnittelivat toimintaansa yhdessä oman yhteyshenkilönsä kanssa. Projekteja ja ryhmiä tuettiin perehdyttämällä niiden jäsenet tehtäviinsä entistä perusteellisemmin sekä tehostamalla jälkiraportointia. Yhdistyksen toimintaa kehitettiin vuoden aikana puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenten kesken käytävien vapaamuotoisten kehityskeskustelujen myötä. Hallituksen kokousten valmistelusta ja työntekijöihin liittyvistä asioista vastasi toimintavuoden aikana toimistoryhmä. Ryhmään kuului puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri.

5 TYÖNTEKIJÄT Järjestösihteeri toimi yhdistyksen täysiaikaisena, palkattuna työntekijänä lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. Yhdistyksen vakituinen järjestösihteeri on jäänyt äitiyslomalle ja jatkanut sen jälkeen perhevapaalla. Järjestösihteeri palasi töihin kesäloman jälkeen ja jäi uudelle äitiyslomalle syyskuun lopussa. Järjestösihteerin sijaisen määräaikainen työsuhde päättyi kesäkuun lopussa. Vuonna 2009 laaditun sopimuksen mukaisesti yhdistys ostaa järjestösihteerin työajan Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ltä (PäPa). Työntekijät osallistuivat vuosittain järjestettävään partiotoimihenkilöiden seminaariin ja muuhun partiokentän koulutukseen. Lisäksi järjestösihteeri osallistui Espoon kaupungin aluenuorisojärjestöjen työntekijätapaamisiin. RYHMÄT EPT:ssa toimi vuoden aikana 13 ryhmää. Pysyvinä ryhminä toimivat alueohjaajien ryhmä Kekäle, sudenpenturyhmä, eräryhmä Potka, kämppäryhmä, tiedotusryhmä, toimistoryhmä, talousryhmä sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan ryhmä (Vapepa). Vimmavaeltajatoiminnalle pyrittiin perustamaan aktiivinen ryhmä, mutta siihen ei löydetty tekijöitä. Vimma-toiminnassa pääpaino päätettiinkin keskittää vuonna 2011 pidettävän Vimma-leirin suunnitteluun ja yksittäisten iltatapahtumien järjestämiseen. Projektiryhminä vuoden aikana toimivat Espoon Punasen, Espoon Pinkin ja Espoon Vihreen järjestelytoimikunnat. Lisäksi vuoden aikana toimivat talvileiri Vinkulin ja vaeltajaleiri Vimma 2011:n leiritoimikunnat. Jokaisella ryhmällä oli hallituksessa oma nimetty yhteyshenkilönsä, jonka tehtävänä oli pitää yhteyttä ryhmään ja huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. Ryhmät pitivät vuoden aikana kokouksia, joissa suunniteltiin toimintaa ja tapahtumia. Hallituksen yhteyshenkilöt pitivät aloituspalaverit, eli ns. pestikeskustelut projektiryhmien puheenjohtajien kanssa. Näin varmistettiin järjestön tavoitteiden toteutuminen kussakin tapahtumassa. YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA Hallitus ja järjestösihteeri hoitivat edunvalvontaa, jonka tavoitteena oli jäsenlippukuntien toimintaedellytysten parantaminen sekä partiotoiminnan kehittäminen yhdistyksen toiminta-alueella. Näkyvyydestä huolehdittiin kattavalla tiedottamisella EPT:n järjestämien isojen tapahtumien yhteydessä sekä ohjaamalla alueen partiolaisia esittelemään toimintaansa erilaisiin tapahtumiin. Syksyllä EPT osallistui PäPa:n Koloilta Kaduille -tapahtumaan, jossa tarkoituksena oli markkinoida partiotoimintaa Pääkaupunkiseudulla. EPT:n hallitus marssi partiopiirin kevätparaatissa alueen lippukuntien edellä kantaen EPT:n kylttiä ja lippua. Partiokentällä edunvalvonnasta huolehdittiin tapaamalla säännöllisesti eri yhdistysten puheenjohtajia sekä muita edustajia. Talviseminaari pidettiin yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Vantaan Partiokannuksen hallitusten kanssa. Elokuun seminaariin osallistuttiin yhdessä PäPa:n hallituksen kanssa.

6 Hallituksen edustajia ja muita EPT:n luottamushenkilöitä osallistui myös PäPa:n luottamushenkilöiden talvi- ja syysseminaariin. Lisäksi PäPa:n kasvuhankkeen, PLUShankkeen, ohjausryhmässä oli edustus EPT:stä. Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa tehtiin tapaamalla nuorisotoimen edustajia säännöllisesti sekä osallistumalla arviointi- ja kehittämisneuvotteluihin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja heidät kutsuttiin Partioaseman partioglögeille joulukuussa. Useiden EPT:n jäsenlippukuntien taustayhteisönä on seurakunta. EPT pyrki edistämään lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä sekä luomaan kontakteja lippukuntien ja seurakuntien välille. Työntekijä piti yhteyttä seurakuntien partiotyöstä vastaaviin työntekijöihin. Lippukuntien jäseniä kannustettiin vaikuttamaan marraskuussa pidettyihin seurakuntavaaleihin. ALUETYÖ EPT:n lippukunnat on jaettu viiteen alueeseen: Elli (Espoonlahti), LOMMO (Suur- Matinkylä), Tapiiri (Suur-Tapiola), Järeä-Grani (Järvi-Espoo - Kauniainen) ja Vespa (Vanha- Espoo). Jokaisella alueella on vähintään kaksi alueohjaajaa, jotka kuuluvat alueohjaajien ryhmä Kekäleeseen. Aluetyöllä tuetaan lippukuntien toimintaa ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämistä lippukunnissa. Lisäksi aluetyöllä ylläpidetään EPT:n, PäPa:n ja jäsenlippukuntien keskinäistä tiedonkulkua sekä edistetään lippukuntien yhteistyötä. Lippukuntia kannustetaan pitämään yhteyttä taustayhteisöihin ja sidosryhmiin, joita ovat useimmiten alueiden seurakunnat ja kaupunki. Lippukuntia on tuettu uuteen ohjelmaan ja ikäkausiin liittyvissä haasteissa ja kannustettu järjestämään alueellisia ikäkausitapahtumia. Aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta lippukuntien mahdollisiin ongelmiin on pystytty reagoimaan nopeasti. KEKÄLE EPT:n alueohjaajat ovat osa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten aluetyötä. Alueohjaajat ja järjestösihteeri kokoontuivat vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Kokouksissa valmisteltiin tulevia aluetapaamisia sekä seurattiin Espoon ja Kauniaisten partiotoiminnan tilaa ja toimintaedellytyksiä. Alueohjaajat pitivät yhteyttä lippukuntiin henkilökohtaisesti järjestämällä lippukuntahoitoja sekä neljä kertaa vuoden aikana aluetapaamisissa. Kaikkiaan virallisia lippukuntakontakteja vuoden aikana oli 117 kappaletta. Kekäle järjesti lippukunnanjohtajille kaksi iltatapahtumaa, LPKJ-klubia. Alueohjaajat edustivat Espoon Partiotukea myös muun muassa lippukuntien syntymäpäiväjuhlissa. Kekäleen jäseniä osallistui lisäksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten LPK2020-tapahtuman järjestelyihin keväällä. ALUEIDEN TAPAAMISET Alueohjaajat järjestivät keväällä ja syksyllä kaksi tapaamista oman alueensa lippukunnanjohtajille. Näiden tapaamisten lisäksi alueohjaajat tapasivat lippukunnanjohtajia partiopiirin LPK2020-seminaarin yhteydessä maaliskuun alussa. Seminaari järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla, aiheena oli mm. motivointi ja palautteen antaminen, lippukunnan kehittäminen, erilaiset muutostilanteet ja lippukunnan yhteistyötahot.

7 Vuoden 2010 tavoitteena oli saada kaikki lippukuntahoidot tehtyä, ja tavoite saavutettiin muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Lippukuntahoidossa alueohjaajat keskustelevat koko lippukunnan johtajiston kanssa ennakkoon sovitusta aiheesta. Aiheet keskittyivät yhdistyksen nykytilaan, tulevaisuuden mahdollisuuksiin tai lippukunnan ajankohtaisiin ongelmiin tai haasteisiin. Hoidot koettiin erittäin hyödyllisiksi sekä alueohjaajien että lippukunnan johtajiston näkökulmasta ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään aluetyön kehittämisessä. LPKJ-KLUBIT Espoolaisille ja kauniaislaisille lippukunnanjohtajille järjestettiin kaksi lippukunnanjohtajaklubia. Toukokuun LPKJ-klubissa pelattiin Mailan päivän hengessä hohtominigolfia. Toinen tapaaminen järjestettiin joulukuussa Pitkäjärven VPK-talolla paloturvallisuuskoulutuksen, alkusammutusharjoituksen ja saunomisen merkeissä. LPKJ-klubin tarkoituksena on toimia lippukunnanjohtajien tapaamisena, jossa pääsee rentoutumaan ja jakamaan kokemuksia kollegoiden kanssa. LPKJ-klubeihin osallistui noin 15 henkilöä molempina kertoina. PLUS-HANKE EPT oli mukana mahdollistamassa Pääkaupunkiseudun Partiolaisten PLUS-hanketta, jonka tarkoituksena oli vuotiaiden partiolaisten määrän kasvattaminen. Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa hankkeen ohjausryhmässä, minkä lisäksi EPT osallistui hankkeen kustannuksiin. Oleellisena osana hanketta oli syksyllä toteutettu Koloilta Kaduille -tapahtuma, jossa partiotoimintaa esiteltiin kaikkiaan 16 eri pisteessä ympäri pääkaupunkiseutua, joista viisi oli Espoossa. Espoon pisteet valittiin kattamaan kaikki EPT:n toiminta-alueet. Ne sijaitsivat Leppävaarassa, Tapiolassa, Matinkylässä, Espoon keskuksessa sekä Espoonlahdessa. Tapahtumassa yleisöllä oli mahdollisuus nähdä, kokea ja kuulla, mitä partio on, tutustua oman asuinalueensa partiotoimintaan ja ilmoittautua mukaan partioon. Tapahtumapisteitä oli pitämässä kunkin alueen lippukuntien jäseniä ja alueohjaajia. SYTYKETOIMINTA Uusien lippukuntien perustamisesta ja hiipuvien elvyttämisestä vastaa PäPa:n Sytyketoimikunta. Vuonna 2010 Saunalahden alueelle ryhdyttiin valmistelemaan lippukunnan tai ryhmän perustamista.

8 SUDENPENTUTOIMINTA Sudenpenturyhmä tukee espoolaista ja kauniaislaista sudenpentutoimintaa järjestämällä kohderyhmälle erilaisia tapahtumia. Ryhmän toiminnassa oli vuoden aikana mukana seitsemän henkilöä. Kaikille avoin lumiveistoskilpailu järjestettiin maaliskuun alussa Leppävaarassa. Kisassa tehtiin meriaiheisia veistoksia. Tapahtumaan osallistui 14 laumaa. Toukokuun alussa ryhmä järjesti Meri-retken Otsolahden ympäristössä. Retken teemana oli Karibianmeri. Tapahtumaan osallistui 11 laumaa. Lokakuussa järjestettiin perinteinen Espoon Pinkki -sudenpentukilpailu. Kilpailu järjestetään alueittain kiertävällä vuorolla. Sudenpenturyhmästä yksi jäsen osallistui Pinkin järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa. Lisäksi Sudenpenturyhmä vastasi yhden rastin järjestämisestä. VAELTAJA- JA JOHTAJATOIMINTA ERÄRYHMÄ POTKA Ryhmän tavoitteena on tukea partiolippukuntien erätoimintaa. Potkan toiminta suunnataan yli 22-vuotiaille. Vuoden aikana potkaistiin kaksi kertaa. Maaliskuussa suunnattiin lumikengät kohti Nuuksiota retkiviikonlopun muodossa ja syksyllä Potka järjesti partioaikuisuuteen ehtineille kalliolaskeutumista ja sienestystä. VIMMA Vuoden aikana järjestettiin kaksi Vimma-viikonloppua, maaliskuussa ja lokakuussa. Toinen viikonlopuista toteutettiin yhdessä Potka-ryhmän kanssa. Lisäksi tammikuussa järjestettiin Vimma-iltama, jossa askarreltiin heijastinpinssit.

9 KILPAILUTOIMINTA ESPOON PUNANEN Espoon Punanen -partiotaitokilpailu järjestettiin perinteiseen tapaan syyskuun kolmantena viikonloppuna. Kilpailun teemana olivat legendat eli tarkemmin legendaariset partiotaidot ja tietämys niistä. Kilpailun järjestelyistä vastasivat Tapiolan alueen lippukunnat. Legenda-Punkku kilpailtiin Siuntion suunnalla. Reitti kulki Meikon alueen läpi ja päättyi Kirkkonummen keskustaan. Legendaarisuudesta pääsi nauttimaan kaikkiaan 71 kilpailuvartiota. Kilpailun järjestelyihin osallistui noin 150 toimitsijaa. Legenda-Punkun voiton veivät: Valkoinen sarja: Haisulit32, Karhunvartijat Keltainen sarja: Hippiäiset, Järvihaukat Punainen sarja: J.E.E.S., Pitkäjärven Vaeltajat Sininen sarja: Ilm.Myöhemmin, Koudat Harmaa sarja: Ravut, Pitkäjärven Vaeltajat Antti Vuorela Kultainen sarja: Musta Helmi, Lounapartio/Haukkavuoren Haltiat Kilpailun palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Olarin koulun tiloissa. Palkintojenjakotilaisuudessa julkistettiin vuodesta 2007 työstetty tehtäväkäskyjen sähköinen arkisto, Kiska eli kisakanta. Arkisto löytyy Internetistä ja on tulevien kisanjärjestäjien käytettävissä esimerkiksi tehtäviä suunniteltaessa. Antti Vuorela

10 ESPOON PINKKI Lokakuussa kisattiin kolmastoista Pinkki-sudenpentukilpailu tänä vuonna Kaiku-Pinkki. Kilpailun tarkoituksena on tutustuttaa sudenpennut ja seikkailijat partiokilpailukulttuuriin. Suomen suurimpiin sudenpentutapahtumiin lukeutuva kisa järjestettiin Kasavuoren ulkoilualueella. Järjestelyvuorossa olivat Lommon alueen lippukunnat. Kilpailu pohjautui Suomen Partiolaisten Kaiku-tapahtumaan, joka oli partioliikkeen juhlavuoden loppuhuipennus sudenpennuille ja seikkailijoille Kilpailuun osallistui 61 sudenpentulaumaa. Pinkin 2010 voittajat olivat: Sarja: sudenpennut 1. Haukat, Vaaran Vaeltajat ry 2. Berninpennut, Mastonvartijat 3. Joutsenet, Kilon Kipinät Sarja: seikkailijat 1. KyrkslättNorra, KyrkslättScouter 2. Loistot, Merimetsot ry 3. Huuhkajat 1, Kaskenpolttajat 3. Niagarat, Niipperin Nuolihaukat ESPOON VIHREE Seikkailija- ja tarpojaikäisille luonnollisille vartioille suunnattu päiväkisa Espoon Vihree järjestettiin toukokuun puolivälissä. Kilpailun reitti kuljettiin jälleen polkupyörillä suorittaen matkan varrelle sijoitetut rastitehtävät. Kilpailussa ratkottiin myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten päiväsarjojen mestaruudet. Kilpailuun osallistui viisi vartiota. Tulokset 1. Moottoribanaani, Kauka-Kuutit 2. öxönpöhlö, Susiveikot 3. Ketut, Karhunvartijat URHEILUTAPAHTUMAT SÄHLYTURNAUS EPT:n sählyturnaus järjestettiin maaliskuun lopussa Otahallissa. Turnaukseen osallistui 14 joukkuetta ja sen järjestelyistä vastasi edellisen vuoden mestari Lounapartio, joka myös uusi mestaruutensa. Tulokset 1. Lounapartio 2. Itä-Helsingin Palloveikot 3. Mastonvartijat

11 RANTALENTIS Perinteinen rantalentisturnaus järjestettiin elokuun lopussa Matinkylän rannalla. Tapahtumaan osallistui noin 50 partiolaista kymmenessä joukkueessa. Tulokset 1. Lounapartio 2. Piirihallitus 3. Vaaran Vaeltajat METSÄHÖLKKÄ Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Metsähölkkä juostiin lokakuussa Vimma- ja Potka-viikonlopun yhteydessä. Tapahtumaan osallistui kolme juoksijaa. Metsähölkkä ei ollut kilpailu, vaan enemmänkin yhteinen juoksulenkki. MUU TAPAHTUMATOIMINTA VINKULI Perinteinen talvileiri Vinkuli järjestettiin talvilomaviikolla Kattilajärven maastossa. Viiden vuorokauden mittaiselle leirille osallistui 33 partiolaista. Teemana olivat erätaidot ja tavoitteena oli saada EPT:läiset innostumaan talviretkeilystä. Ohjelmassa oli mm. jääveistoskisa, talvileiriolympialaiset, päivähaikki, napakelkan tekoa ja curlingin peluuta. Noin kuukautta ennen leiriä pidetyssä ennakkotapaamisessa annettiin neuvoja talviolosuhteissa selviämiseen ja yöpymiseen sekä tutustuttiin omiin leirivartioihin, kieppeihin. VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU VAPEPA Ryhmä sai riittävän määrän koulutettuja jäseniä ja on käytettävissä hälytyksen tullessa. Ryhmän jäsenet osallistuivat vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutukseen keväällä ja kokoontuivat muutaman kerran vuoden aikana. KIITOSGAALA Kiitosgaala järjestettiin nykyisessä muodossaan kolmatta kertaa joulukuussa. Juhlatilaisuuden paikkana oli Merimelojien maja Töölössä. Tilaisuuteen kutsuttiin vuoden aikana EPT:n ryhmissä ja projekteissa toimineita johtajia ja lippukunnanjohtajia. Juhlava tilaisuus koostui edellisvuosien tapaan puheenvuoroista, ruokailusta sekä EPT:n toiminnassa ansioituneiden henkilöiden palkitsemisesta. Tapahtumaan osallistui noin 70 partiolaista. Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs

12 MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja sekä Dåvitsin maja. Majojen vuokraus maksoi vuonna 2010 partiolaisille 47 euroa viikonlopulta tai 20 euroa illalta. Vuokratuotoilla katettiin majojen ylläpitoa ja huoltoa. KÄMPPÄRYHMÄ Espoon Partiotuen majatoiminnasta vastaa kämppäryhmä. Sen tehtävänä oli majojen valvonta, talkoiden järjestäminen, toiminnan kehittäminen, kämppien kunnosta huolehtiminen sekä vuorojen jako yhdessä järjestösihteerin kanssa. Kämppäryhmä kokoontui vuoden aikana muutamia kertoja lähinnä majojen tarkastusten ja talkoiden yhteydessä. Kämppäryhmän edustaja kävi jokaisen käyttövuoron jälkeen tarkistamassa majan kunnon ja täydentämässä varastoja tarpeen mukaan. Molemmilla majoilla suoritettiin vuoden aikana palotarkastus. MYLLYJÄRVEN MAJA Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven rannalla Espoon Nuuksiossa. Maja oli vuoden aikana käytössä 21 viikonloppuna. Lisäksi majalla pidettiin kaksi kesäleiriä. Majan käyttäjät olivat pääasiassa EPT:n jäsenlippukunnista. Syksyllä Mylliksellä uusittiin koko sähköjärjestelmä täyttämään nykyaikaiset määräykset. Työ teetettiin Keskuspuiston ammattiopistolla oppilastyönä. DÅVITSIN MAJA Dåvitsin maja eli Dåvari on Tellervoiset ry -lippukunnan omistama kämppä, jonka kunnossapidosta, vuokrauksesta ja ylläpidosta EPT vastaa. Käyttöviikonloppuja kämpällä oli vuoden aikana yhteensä 16. Vuoden aikana Dåvarille jo aiemmin ostettu imeytysjärjestelmä kaivettiin maahan sekä pystytettiin uusi huussirakennus kompostoivine säiliöineen. Samalla piha-aluetta muokattiin pienimuotoisesti käyttäjäystävällisemmäksi ja vanha huussirakennus purettiin pois. Katja Arvilommi

13 TIEDOTUSTOIMINTA TIEDOTUSRYHMÄ Tiedotusryhmä kokoontui vuoden aikana muutaman kerran ja vastasi lisäksi verkkosivujen ylläpidosta ja kehittämisestä. EPT TIEDOTTAA Maksuton tiedote postitettiin noin 850:lle EPT:läiselle sekä EPT:n sidosryhmille. Tiedotteen sisällöstä vastasi järjestösihteeri yhdessä tiedotusryhmän ja hallituksen kanssa. Taitosta vastasi tiedotusryhmän jäsen. Tiedote toimi tärkeänä kanavana tulevien tapahtumien tiedottamisessa. EPT Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa. TIEDOTUS JÄSENLIPPUKUNNILLE Jäsenlippukunnille lähetettiin tietoja EPT:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös PäPa:n lippukuntapostin yhteydessä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehdessä julkaistiin useita EPT:stä, sen jäsenistä ja alueen partiotoiminnasta kertovia juttuja ja mainoksia. Sähköinen tiedotus jäsenlippukunnille toteutettiin aluekohtaisten postituslistojen kautta, sekä yhteistyössä PäPa:n kanssa. EPT:n verkkosivuja päivityksestä huolehti lähinnä järjestösihteeri. Suurempien tapahtumien, kuten Espoon Punasen tiedottaminen tapahtui suurilta osin projektien omien nettisivujen kautta (punkku.ept.fi). Myös ilmoittautuminen tapahtumiin oli mahdollista sähköisesti Suomen Partiolaisten Polku-jäsenrekisterin kautta. VISUAALISEN ILMEEN UUDISTUS Vuonna 2010 jatkettiin vuonna 2009 aloitettua visuaalisen ilmeen uudistusta. EPT:n asiakirjojen ja EPT Tiedottaan uusi ilme otettiin käyttöön vuosien vaihteessa ja nettisivujen ulkoasu uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2010 aikana. MUU TIEDOTUSTOIMINTA EPT:n tapahtumista lähetettiin toimintavuoden aikana lukuisia lehdistötiedotteita. Lehdissä julkaistiin useita juttuja EPT:n tapahtumista ja toiminnasta.

14 TALOUS Yhdistyksen taloudenhoidon ja taloudellisen tilanteen seurannasta huolehti järjestösihteeri yhdessä talousryhmän kanssa. Talousryhmään kuuluu järjestösihteerin ja puheenjohtajien lisäksi hallituksen ulkopuolisia vanhoja partioaktiiveja, jotka antavat neuvoja yhdistyksen taloudenhoitoon. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta huolehtivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri ja talouspäällikkö. Vuoden 2010 tilintarkastuksesta vastasivat tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n edustajat. Vuoden aikana merkittävimpiä oman varainhankinnan muotoja oli Lauluja - OEK -kirjan myynti. Kirja on myös Suomen Partiolaisten virallinen laulukirja. EPT tuki lippukuntien ja niiden jäsenten osallistumista tapahtumiin vuoden aikana. Espoon Punasen, Vihreen ja Pinkin osallistumismaksut pidettiin alhaisina, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. Pienimuotoisimmista tapahtumista (lumiveistoskisa, rantalentisturnaus ja metsähölkkä) ei peritty lainkaan osanottomaksua. Vuonna 2010 puretun Partioapu ry:n varat siirtyivät purkavan kokouksen päätöksellä EPT:lle. Purkava kokous määräsi varojen kohdentamisesta muun muassa yhdistyksen retkija leiritoiminnan kehittämiseen sekä EPT:n majojen kunnostamiseen. TOIMISTO EPT:n toimisto sijaitsee Helsingissä Partioasemalla toimivien partiojärjestöjen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry, Helsingfors Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Scouter rf, Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry, Leirikesä ry) kanssa. Samassa toimistossa toimivien järjestöjen kesken tehdään paljon yhteistyötä ja vaihdetaan kokemuksia. Partioaseman osoite on Töölönkatu 55, Helsinki.

15 JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN Lippukunta Lyhenne Espoon keskus (Vespa, Järeä-Grani) Espoon Metsänkävijät EsMe Järvihaukat Jäha Kauka-Kuutit ry Kau-Ku Niipperin Nuolihaukat NiiNu Nuuksion Eräkarhut ry NuKa Pitkäjärven Vaeltajat PitVa Tre Björkar TreB Suvelan Samoojat SuSa Södrik Stigfinnare SÖS Viherlaakson Peurat ry ViPe Espoonlahti (Elli) Haukkavuoren Haltiat HaHa Karhunvartijat ry Kava Kaskenpolttajat Kapo Kivenlahden Piilevät KiPi Lounapartio ry Lou Mastonvartijat Mava Mesikämmenet Mekä Kauniainen (Järeä-Grani) Grankulla Scoutkår Grani Oravanmarjat OMA Toimen Pojat ry TP Leppävaara (Vespa, Järeä-Grani) Espoon Leppäversot EsLe Kara-Karhut Kar-Ka Kilon Kipinät KKp Leppävaaran Korvenkävijät LeKo Vaaran Vaeltajat ry VaVa

16 Lippukunta Lyhenne Matinkylä-Olari (Lommo) Leppäpirkot Lepi Merimetsot ry Meme Muuttolinnut ry Muli Olarin Eräkotkat ry OEK Olarinmäen Samoojat OMS Scoutkåren MuHö MuHö Sjöscoutkåren Stormfågeln Stormf Tapiola (Tapiiri) Hakasiskot ry Hasi Kelotytöt Kety Kelovartijat Keva Laajalahden Eräveikot LEV Mankkaan Eräsudet MES Otavaeltajat ry Otava Tapiolan Eräpojat TEP Tapiolan Metsänkävijät TapMe Tellervoiset ry Tellut Teepakki Espoossa partiolaisia yhteensä EPT:ssä partiolaisia yhteensä Antti Vuorela

17 TAPAHTUMAKALENTERI TAPAHTUMAKALENTERI 2010 ALUETYÖ osallistujia aika alle 18 v v. yli 29 v. & vieraiijat Aluetapaamiset tammikuu viikot Aluetapaamiset maaliskuu viikot Aluetapaamiset syyskuu viikot Aluetapaamiset marraskuu viikot Kekäleen kokoukset 8 kokousta LPK Kummiseminaari Lpkj-klubi kevät Lpkj-klubi syksy Muut aluetyön tapaamiset HALLINTO Kevätkokous Syyskokous tapahumia yhteensä yön yli osallistujia Hallituksen kokous 1, talviseminaari Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous 6, syysseminaari Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kokous Hallituksen kesäretki Hallituksen pikkujoulut Hallituksen iltateet 5 kokousta 28 5 Hallituksen muut tapaamiset Toimistoryhmän kokoukset 10 kokousta Kiitosgaala Itsenäisyyspäivän seppeleen lasku RYHMIEN KOKOUKSET Tiedotusryhmä kokoukset 4 kokousta 11 5 Talousryhmä 4 kokousta Sudenpenturyhmä 9 kokousta Potka 3 kokousta Tulospalvelu, Kipa 3 kokousta Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa tapaamiset, kokoukset ja koulutukset

18 TAPAHTUMAKALENTERI 2010 TAPAHTUMAT osallistujia aika alle 18 v v. yli 29 v. & vieraiijat Sählyturnaus Lumiveistoskisa Meri-retki Rantalentisturnaus Rantalentis suunnittelu + testaus 8 3 Maastojuoksu tapahumia yhteensä yön osallistujia yli Potka: Potkaisu Potka: kalliokiipeily Vimma viikonloppu , Tapailu Espoon Vihree kisatoimikunta 4 kokousta 15 4 Espoon Vihree (6 vartiota) Espoon Punasen kisatoimikunta 14 kokousta Espoon Punasen tehtävätoimikunta 9 kokousta 32 9 Espoon Punasen muut kokoukset 20 kokousta Espoon Punasen suunnitteluviikonloput 2 viikonloppua Espoon Punanen (85 vartiota) Espoon Punanen, toimitsijat Espoon Punasen palkintojenjako Piirin seminaarit, kokoukset, paraati ja muut tapahtumat 35 6 Espoon Pinkin kisatoimikunta 8 kokousta Pinkki (65 joukkuetta) Vinkuli Vinkuli leiritoimikunta kokoukset 3 kokousta 18 3 Vinkuli vierailijoita 10 KÄMPPÄTOIMINTA Mylliksen ja Dåvitsin talkoot 5 kertaa Kämppäryhmä, tarkastukset 35 kertaa Yhteensä JAETUT ANSIOMITALIT KULTAINEN ANSIOMITALI Anna Munsterhjelm HOPEINEN ANSIOMITALI Jenny-Maria Bjårs

19 RYHMIEN KOKOONPANOT 2010 HALLITUS Martti Suontausta, pj Anna Cajanus Emilia Knaapi Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Katariina Paasio (27.7. asti) Simo Pynnönen Jouko Raudasoja Ossi Salo Anna Sell KÄMPPÄRYHMÄ Kimmo Kotro, pj Juha-Pekka Joensuu Veli-Pekka Peltola Ilkka Paukkuri Nuutti Lehtikuja Vesa Kiviluoto Johanna Toivanen Eero Saarijärvi Jarno Anteroinen TIEDOTUSRYHMÄ Sonja Vilpas, pj Ville-Pekka Reponen Saana Laukkanen Joonas Hirn TALOUSRYHMÄ Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs, pj Anna Munsterhjelm Martti Suontausta Krista Kauppinen Heikki Laine Marjukka Ilmanen Jarmo Hakonen SUDENPENTURYHMÄ Niina Lietzen, pj (22.8. alkaen) Saana Laukkanen, pj (21.8. asti) Anna-Maria Kukkonen Kristiina Lahti Marja Laukkanen Sonja Vilpas Anu Kononen hallitus: Jouko Raudasoja ERÄRYHMÄ POTKA Timo Anttalainen, pj Erika Henriksson Emmy Hämäläinen Petri Julkunen Helena Manner Pekka Manner Mirka Juntunen ALUERYHMÄ KEKÄLE Maija Salmiovirta, pj Saana Laukkanen Kalle Kyyrö Helena Wähling Jenny Bjårs Helka-Liisa Lääperi Anna-Riikka Kutinlahti-Kerbs Simo Pynnönen Carita Mykrä järjestösihteeri hallitus: Simo Pynnönen VAPEPA-RYHMÄ Annukka Debenjak, pj Henri Österberg Tony Johansson Juha Wasama Tiia Merenheimo Sara Veltheim Janne Peltola Kalle Kyyrö Stepi Sundberg Arri Niemenmaa Mirka Juntunen, asti Tero Honkaniemi LEGENDA PUNKKU Hannele Mikkonen, pj Anna Voutilainen Antti Vuorela Juha-Pekka Joensuu Tuula Myllymäki Nina Suihkonen Ursula Koivikko Mikko Leino Jaakko Aho-Mantila Marja Nappa Veera Hakaste Riikka Torpo Katariina Karstila

20 ESPOON VIHREE Joonas Lehtonen, pj Anssi Tukiainen Toni Konttinen Kia Eskola Helena Kykkänen Heidi Taskinen Essi Oja-Lipasti Perttu Rantanen VINKULI Nicole Finell Noona Rautjärvi Johanna Hollo Kalle Kyyrö Oona Parviainen Veli-Pekka Peltola ESPOON PINKKI Heli Männistö Satu Wessman Mimi Rantanen Susanna Kouti Anu Paajanen Heljä Kuuluvainen Henri Kekäläinen Julius Jäppinen Marja Laukkanen Heidi Välisalmi Suvi Männistö Heini Kuusisto Miia-Liisa Pulkkinen Antti Vuorela VUODEN 2011 PROJEKTIT VIMMA-LEIRI Mikko Jakobsson, pj Henrik Vuornos Heini Nygren Alex Pitkänen Jouko Raudasoja Henri Haaksiala Oona Parviainen Petra Tuomiranta VIMMA-LEIRIN OHJAUSRYHMÄ Krista Kauppinen Linda Finell Emilia Knaapi TÄHTI PUNKKU Joni Taipale Tommi Linho Henna Lehtikuja Meri Tanner Veli-Pekka Peltola Heidi Taskinen Leena Hannonen

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Vuosikokoukselle hyväksyttäväksi 21.3.2012 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VISI 11... 4 TOIMINNAN TARKOITUS... 5 HALLINTO... 5 Työntekijät... 6 Ryhmät... 6

Lisätiedot

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00 Partioasemalle (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

EPT 1/2012. tiedottaa

EPT 1/2012. tiedottaa EPT 1/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Petra Turtiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 EPT tiedottaa 2/2010 tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Annukka Helander Töölönkatu 55 00250

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta 5 / 2009 tiedote0509.indd 1 6.10.2009 16:16:51 Espoon Partiotuki Ry. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm. 044 272

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY.

ESPOON PARTIOTUKI RY. 5 / 2005 Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Vinkuli 2006 4 Hallituksessa puhuttua 6 Kämppävuorot jaossa! 8 Syyskokouksessa päätettyä 9 Punkun ja Pinkin tulokset 10 Tapahtumakalenteri 11 JULKAISIJA PAINOS PAINOPAIKKA

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA

Ruohonjuuri Oy Y-tunnus Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS TASEKIRJA Ruohonjuuri Oy Y-TUNNUS 0510981-4 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLTÖ SIVU T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2009 Arttu Takala 3/3/2010 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 6 LIITE 1:... 7 Kassan oikaisu... 7 LIITE 2:... 8 Vakuudet ja takaukset... 8 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN PUKKILAN YHDISTYS YHDISTYKSEN VUOSIKERTOMUS 212 Yhdistyksen perustamisvuosi 1917 JÄSENET Henkilöjäsenet: Viljelijöiden lukumäärä peltopinta-ala luokittain Metsä,1-1, - 25, - 5, - 1,

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hallituksen esitys syyskokoukselle 26.10.2017 VISI 17 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Painotetaan palautekeskusteluja

Lisätiedot