Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ESPOON PARTIOTUKI RY Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta ALUETYÖ Alueiden tapaamiset Muut aluetapahtumat Lippukuntaprojekti SUDENPENTUTOIMINTA VIMMATOIMINTA MUCU-TOIMINTA KILPAILUTOIMINTA Espoon Punanen Espoon Pinkki Espoon Vihree Rantalentisturnaus LEIRITOIMINTA Vinkuli-talvileiri Väiski-kesäleiri MUU TAPAHTUMATOIMINTA Vaeltajaillat Tankotanssi-ilta Kiitosgaala vuotisjuhlavuoden suunnittelu MAJATOIMINTA Kämppäryhmä Myllyjärven maja Dåvitsin maja TIEDOTUSTOIMINTA TALOUS TOIMISTO JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN TAPAHTUMAKALENTERI EPT:N JAETUT ANSIOMERKIT EPT:N RYHMIEN KOKOONPANOT JA YHTEYSHENKILÖT TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Teksti: Espoon Partiotuen hallitus Kuvat: EPT:n arkisto Julkaisija: Espoon Partiotuki ry 2

3 1 ESPOON PARTIOTUKI RY Espoon Partiotuki ry (EPT) on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 44 lippukuntaa, joista viisi on ruotsinkielisiä. Neljässä lippukunnassa käytetään meripartio-ohjelmaa. Yksi lippukunnista on opiskelijalippukunta. Lippukunnissa partiolaisia on 3548, joista suomenkielisiä on 3128 ja ruotsinkielisiä 420. Espoon Partiotuki ry:n toiminnan tarkoituksena on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien tukeminen. EPT järjestää kilpailuja, leirejä ja muita tapahtumia, joilla tuetaan lippukuntia partioohjelman toteuttamisessa. Toiminnan kautta EPT mahdollistaa jäsenlippukuntien välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen. Erityisesti vuonna 2014 EPT:ssä painotettiin seuraavia asioita: EPT tukee tarpojaohjelmaa EPT näkyy ja kuuluu EPT:n 50-vuotisjuhlavuosi EPT:n ryhmät tekevät yhteistyötä tapahtumien kanssa. 1.2 Hallinto Espoon Partiotuessa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Espoon Partiotuki ry piti vuoden aikana kaksi vuosikokousta, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosikokousten välillä EPT:n toimintaa ohjasi ja valvoi hallitus. tehtävänä on ollut suunnitella tulevaa toimintaa, vastata taloudesta sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin ja siten luoda alueen partiolippukunnille toimintaedellytyksiä. apuna toimi kuusi ryhmää. Ryhmät toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman puitteissa ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle yhteyshenkilön välityksellä. apuna toimi lisäksi yksi palkattu työntekijä (järjestösihteeri). Järjestösihteerin lisäksi tammi-elokuussa 2014 EPT:ssä toimi myös toinen palkattu työntekijä, projektityöntekijä. Projektityöntekijä teki Väiski kesäleiriä ja veti lippukunnan perustamisprojektia. kokousten valmistelusta ja työntekijän vastuualueisiin liittyvistä asioista vastasi toimintavuoden aikana toimistoryhmä. Ryhmään kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri. Hallitus piti toimintavuoden aikana yhdeksän kokousta, yhden perehdytysillan, kaksi viikonlopun mittaista seminaaria, kaksi vapaamuotoista iltatee-keskustelutilaisuutta, yhden strategiaillan sekä yhden hallituksen ja ryhmien yhteisen tapaamisen, kesäretken ja pikkujoulun. Seminaarit järjestettiin tammikuussa ja elokuussa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksessa. Seminaareissa tarkennettiin tulevan kauden tavoitteita ja toimintaa, sovittiin hallituksen työnjaosta ja tehtiin yhdistyksen toimintaa koskevia linjauksia. Seminaarit järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Partiokannuksen hallitusten kanssa. 1.3 Työntekijät Järjestösihteeri on EPT:n täysiaikainen palkattu työntekijä. Järjestösihteeri toimi lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. Vuonna 2009 laaditun sopimuksen mukaisesti EPT osti järjestösihteerin työajan Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ltä. Järjestösihteeri osallistui vuosittain järjestettävään partiotoimihenkilöiden seminaariin ja muuhun partiokentän koulutukseen. Lisäksi järjestösihteeri osallistui Espoon kaupungin nuorisotoimen ja aluenuorisojärjestöjen yhteisiin kokouksiin sekä avustusinfoon. Lisäksi vuonna 2013 palkattiin projektityöntekijä vastaamaan kesän 2014 Väiski-leiristä. Projektityöntekijä työskenteli elokuun 2014 loppuun asti. Projektityöntekijän vastuulla oli myös uusien lippukuntien perustamisprojektin käynnistäminen Espoossa. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri hoiti EPT:n rahaliikenteen vuonna 2006 tehdyn sopimuksen mukaisesti. 3

4 1.4 Ryhmät EPT:ssa toimi vuoden aikana kuusi ryhmää. Ryhminä toimivat sudenpenturyhmä, kämppäryhmä, Vimma-ryhmä, viestintäryhmä, toimistoryhmä ja Mucu-ryhmä. Sudenpenturyhmä vastasi sudenpentutapahtumien järjestämisestä eli Lumiveistoskisasta, Meriretkestä ja Pinkistä. Kämppäryhmä vastasi EPT:N kämppien Mylliksen ja Dåvarin ylläpidosta. Vimmaryhmä järjesti samoajille ja vaeltajille tapahtumia. Viestintäryhmä vastasi EPT:N viestintäkanavista muun muassa EPT tiedottaa lehdestä. Toimistoryhmä vastasi talous- ja hallintoasioiden valmistelusta hallitukselle. Mucu-ryhmän tehtävänä oli monikulttuurisuuden edistäminen. Projektiryhminä vuoden aikana toimivat Espoon Punasen, Espoon Pinkin ja Espoon Vihreen järjestelytoimikunnat. Lisäksi vuoden aikana toimi talvileiri Vinkuli 14:n ja Väiski 14:n leiritoimikunnat. Ryhmät pitivät vuoden aikana kokouksia, joissa suunniteltiin toimintaa ja tapahtumia. Jokaisella ryhmällä oli EPT:n hallituksessa oma nimetty yhteyshenkilönsä, jonka tehtävänä oli pitää yhteyttä ryhmään sekä huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. yhteyshenkilöt pitivät pestikeskustelut projektiryhmien puheenjohtajien kanssa. Pestikeskustelussa luotiin puitteet tulevalle tapahtumalle tai ryhmän puheenjohtajana toimimiselle sekä käytiin läpi, mitä EPT odottaa projektilta tai toimikunnalta ja mitä tukea projekti tai toimikunta saa vastaavasti EPT:ltä. Näin varmistetaan järjestön tavoitteiden toteutuminen kussakin tapahtumassa. 1.5 Yhteistyö ja edunvalvonta Hallitus ja järjestösihteeri hoitivat edunvalvontaa, jonka tavoitteena oli jäsenlippukuntien toimintaedellytysten parantaminen sekä partiotoiminnan kehittäminen yhdistyksen toiminta-alueella. Näkyvyydestä huolehdittiin kattavalla tiedottamisella EPT:n järjestämien isojen tapahtumien yhteydessä sekä ohjaamalla alueen partiolaisia esittelemään toimintaansa erilaisiin tapahtumiin. Partiotoiminnan piirissä edunvalvonnasta huolehdittiin tapaamalla säännöllisesti eri yhdistysten puheenjohtajia ja muita edustajia. EPT:n hallitus piti yhteisen seminaariviikonlopun Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) ja Vantaan Partiokannuksen hallitusten kanssa heti toimintavuoden alussa tammikuussa sekä elokuussa ennen syyskauden alkua. edustajia ja muita EPT:n luottamushenkilöitä osallistui myös PäPan luottamushenkilöiden talvi- ja syysseminaariin. Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa tehtiin tapaamalla nuorisotoimen edustajia säännöllisesti ja osallistumalla arviointi- ja kehittämisneuvotteluihin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja heidät kutsuttiin Partioaseman partioglögeille joulukuussa. Espoon kaupungin lisäksi EPT teki säännöllistä yhteistyötä seurakuntien kanssa, sillä useiden EPT:n jäsenlippukuntien taustayhteisönä on seurakunta. Jokaisessa Espoon viidessä evankelis-luterilaisessa seurakunnassa sekä Kauniaisten suomenkielisessä seurakunnassa on partiotyöstä vastaava henkilö eli seppo, jonka kanssa seurakunnan alueella toimivat lippukunnat tekevät yhteistyötä. Vuonna 2014 EPT edisti lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä pitämällä yhteyttä seurakuntiin ja tiedottamalla heitä yhdistyksen asioista. Muutama seppo osallistui myös aktiivisesti Väiskin suunnitteluun. Väiskillä toimi myös seurakunnan oma ohjelmapiste Lataamo. Espoon Partiotuki oli perustamassa maaliskuussa 2014 uutta Espoon nuorisojärjestöjen yhteistyö -elintä ENNUa. ENNUn päätavoitteena on nuorisojärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen Espoossa ja järjestöissä toimivien nuorten äänen esiin tuominen Espoon kaupungin päätöksenteossa. EPT:N järjestösihteeri Tarja Vartiainen toimi ENNU:n puheenjohtajana vuoden 2014 ajan. ENNU:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät vuodenaikana esittelemässä ENNU:n toimintaa Espoon kaupungin nuoriso- ja liikuntalautakunnalle sekä kaupungin nuoriso- ja liikuntapuolen työntekijöille. 4

5 2 ALUETYÖ Espoon Partiotuen lippukunnat on jaettu viiteen alueeseen: Elli (Espoonlahti), Lommo (Suur- Matinkylä), Tapiiri (Suur-Tapiola), Järeä-Grani (Järvi-Espoo - Kauniainen) ja Vespa (Vanha-Espoo). Kaikilla alueilla toimii aluetiimi, joka auttaa lippukuntia partio-ohjelman sujuvassa toteuttamisessa ja lippukunnan johtamiseen liittyvissä asioissa. Aluetiimi koostuu neljästä henkilöstä: kahdesta alueohjaajasta, alueellisesta ohjelmaohjaajasta sekä alueellisesta koulutusohjaajasta. He tukevat lippukunnissa erityisesti lippukunnanjohtajaa, ohjelmavastaavaa ja koulutusvastaavaa. Alueohjaajat järjestävät aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnanjohtajilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja saada ajankohtaista tietoa EPT:stä ja PäPasta. Aluetyöllä tuetaan lippukuntien toimintaa ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämistä lippukunnissa. Lisäksi aluetyöllä ylläpidetään EPT:n, PäPan ja jäsenlippukuntien keskinäistä tiedonkulkua sekä edistetään lippukuntien välistä yhteistyötä. Lippukuntia kannustettiin pitämään yhteyttä taustayhteisöihin ja sidosryhmiin, joita ovat useimmiten kaupunki ja alueiden seurakunnat. Lippukuntia tuettiin uuteen ohjelmaan ja ikäkausiin liittyvissä haasteissa ja kannustettiin järjestämään alueellisia ikäkausitapahtumia. Aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta lippukuntien mahdollisiin ongelmiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Lippukunnat järjestivät yhteisiä ryhmänohjaajakoulutuksia, eri ikäryhmien ohjelmatapahtumia sekä johtajiston virkistystoimintaa. 2.1 Alueiden tapaamiset Aluetapaamisia järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa. Keväällä ja syksyllä kokoonnuttiin lippukuntien koon mukaan kolmessa eri ryhmässä, niin että pienet, keskisuuret ja isot lippukunnat kokoontuivat keskenään. Koon mukaisten tapaamisten lisäksi kokoonnuttiin aluejaon mukaan kerran keväällä ja kerran syksyllä, niin, että kullakin viidestä alueesta Elli, Lommo, Tapiiri, Järeä-Grani ja Vespa oli omat aluetapaamisensa. Näiden tapaamisten lisäksi alueohjaajat tapasivat lippukunnanjohtajia PäPan LPK2030-seminaarin yhteydessä lokakuussa Nurmijärven Kiljavalla. Lisäksi ohjelmaohjaajilla oli vuoden aikana kaksi omaa tapaamista samoin kuin koulutusohjaajilla. Tapaamisten lisäksi alueohjaajat, ohjelmaohjaajat, koulutusohjaajat ja EPT:n järjestösihteeri tapasivat lippukuntia tarpeen mukaan tukien lippukunnissa toimivia vapaaehtoisia heidän pesteissään ja lippukunnanjohtamisessa. 2.2 Muut aluetapahtumat Espoon Partiotuki oli mukana maaliskuussa 2014 Espoossa järjestetyssä Vaikuttamo-tapahtumassa. EPT:n pisteellä partiolaiset esittelivät partiotoimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia partiossa. Tapahtumaan osallistui yli 2000 espoolaista 9-luokkalaista. Espoon Partiotuen edustajat kävivät onnittelemassa Järvihaukkoja heidän 20-vuotisjuhlissaan ja Tapiolan Metsänkävijöitä heidän 50-vuotisjuhlissaan. 5

6 2.2 Lippukuntaprojekti Vuonna 2013 Perkkaalle alettiin valmistella uuden lippukunnan perustamista projektityöntekijän johdolla. Vuodenvaihteessa Perkkaalta saatiin kasaan aktiivisten aikuisten joukko, joiden kanssa uutta lippukuntaa alettiin suunnittelemaan. Toukokuussa 2014 perustettiin Perkkaalle uusi lippukunta, Susivuoren Vaeltajat ry partiolippukunta. Elokuussa starttasivat uuden lippukunnan ensimmäiset sudenpentulaumat. 3 SUDENPENTUTOIMINTA Sudenpenturyhmä tuki vuoden aikana espoolaista ja kauniaislaista sudenpentutoimintaa järjestämällä kohderyhmälle (7-9-vuotiaille) erilaisia tapahtumia. Sudenpenturyhmässä toimi kuusi henkilöä. Kaikille avoin lumiveistoskilpailu järjestettiin maaliskuun alussa Leppävaarassa. Teemana oli supereläimet. Tapahtumaan osallistui 142 henkilöä. Toukokuun alussa ryhmä järjesti laumoille Meriretken Leppävaarassa. Retken teemana oli Välimeri. Tapahtumaan osallistui 15 laumaa ja 95 henkilöä. Lokakuussa järjestettiin perinteinen Espoon Pinkki -sudenpentukilpailu. Kilpailu järjestetään alueittain kiertävällä vuorolla. Sudenpenturyhmästä yksi jäsen osallistui Pinkin järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa. Lisäksi sudenpenturyhmä vastasi yhden rastin järjestämisestä. Pinkissä oli noin 550 osallistujaa. Sudenpenturyhmän järjestämässä lumiveistoskisassa teemana olivat supereläimet. Tapahtumassa lumiveistoksia teki 142 osallistujaa. 6

7 4 VIMMATOIMINTA Vimma-ryhmän tarkoituksena on järjestää espoolaisille samoaja- ja vaeltajaikäisille johtajille eli vuotiaille viihdyttävää, monipuolista sekä partio-ohjelman mukaista ohjelmaa. Vimma-toiminnan myötä nuorten johtajien on mahdollista luoda verkostoja ja tutustua toisiin johtajiin oman lippukuntansa ulkopuolelta. Vimma-tapahtumissa johtaja saa itse olla osallisena ohjelmassa vastapainoksi muulle järjestämiselle ja suunnittelulle partiossa. Vuonna 2014 Vimma-ryhmä järjesti kaksi viikonloppua, toisen huhtikuussa ja toisen marraskuussa. Molempien viikonloppujen osallistujamäärä oli noin 130, mikä on enemmän, kuin kertaakaan aikaisemmin. Lisäksi Vimma-ryhmä järjesti kolme iltamaa, yhden maaliskuussa ja toisen heinäkuussa Väiski-kesäleirillä sekä kolmannen lokakuussa. Kevään kaupunkisota-iltama keräsi noin 50 osallistujaa ja kesäleirin iltamaa osallistui noin 70 samoajaa ja vaeltajaa. Syksyn iltamaan Pirttimäessä osallistujia kerääntyi vielä noin 20. Vimma-toiminta vuonna 2014 oli kaikin puolin erittäin onnistunutta ja Vimman suosio kasvaa edelleen. 5 MUCU-TOIMINTA Mucu-ryhmä on Espoon Partiotuen monikulttuurisuusryhmä. Mucu-ryhmän toimintaa ei saatu käyntiin vuonna 2014, koska Mucu-ryhmään ei saatu useista yrityksistä huolimatta rekryttyä vapaaehtoistoimijoita, jotka olisivat pyörittäneet ryhmän toimintaa. 6 KILPAILUTOIMINTA Espoon Partiotuki järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneet partiotaitokilpailut Espoon Punasen, Pinkin ja Vihreen sekä rantalentopalloturnauksen. 6.1 Espoon Punanen Espoon Punanen on tarpojaikäisille (12-15-vuotiaat) ja sitä vanhemmille tarkoitettu partiotaitokilpailu. Kisaan osallistuvien sarjajako tapahtuu kisaajien iän ja sukupuolen perusteella. Espoon Punanen 2014 järjestettiin Nuuksiossa syyskuun kolmantena viikonloppuna Kisa käynnistyi Rinnekodilta lauantai aamuna. Mustan sarjan vartiot olivat lähteneet matkaan jo edellisenä yönä. Kisan järjestivät Espoonlahden lippukunnat. Kilpailussa oli 221 osallistujaa 138 vartiossa. Espoon Punasen sarjojen voittajavartiot: Valkoinen sarja: Wompatit, Haukkavuoren Haltiat Kultainen sarja: Viikin Viksut, Viikin Vesikot Keltainen sarja: Torni, Kelotytöt Punainen sarja: Haastaja, Pitkäjärven Vaeltajat Sininen sarja: Pilviveikot, Hakasiskot ja Otavaeltajat Harmaa sarja: AEPT, Koudat Musta sarja: JEES, Pitkäjärven Vaeltajat 7

8 6.2 Espoon Pinkki Lokakuussa kisattiin sudenpentujen oma partiotaitokilpailu Espoon Pinkki. Kisa kulki nimellä Juhla- Pinkki ja kisan nimen mukaisesti päivän aikana kierrettiin erilaisia EPT:n 50-vuotisjuhlavuoteen liittyviä rasteja. Pinkki järjestettiin Vanttilan koulun lähistöllä ja järjestelyvuoro oli Vespan alueella. Kilpailuun osallistui 51 sudenpentulaumaa, eli 500 sudenpentua ja johtajaa. Kisassa oli noin 50 tekijää. 6.3 Espoon Vihree Toukokuussa järjestettiin Espoon Vihree -niminen päiväkilpailu seikkailijoille ja tarpojille. Myös vanhemmille partiolaisille tarjottiin mahdollisuus osallistua omassa sarjassaan. Sarjajako oli perinteinen, Jopo-sarja nuoremmille kisaajille ja Mopo-sarja vanhemmille. Perinteiseen tapaan kilpailussa edettiin polkupyörillä, tällä kertaa Matinkylän ympäristössä. Kisan teemana oli vallankumous. Kilpailuun osallistui 12 vartiota eli yli 50 partiolaista. Tapahtuman järjestivät samoaja- ja vaeltajaikäiset partiolaiset, jotka saivat hyvän tilaisuuden harjoitella kilpailun järjestämistä. Yhteensä järjestäjiä oli Rantalentisturnaus Perinteinen rantalentisturnaus järjestettiin elokuun lopussa Matinkylän rannalla. Tapahtumaan osallistui 40 henkilöä. Järjestelyistä vastasi EPT:n hallitus. Rantalentisturnauksen tulokset: 1. NiiNu 3 2. NiiNu 2 3. MuHö 4. Tikka (Loupa) 5. Hualto (Väiskin Huolto) 6. Team OMS 7. VaVa 8. PitVa 7 LEIRITOIMINTA Espoon Partiotuki järjesti vuonna 2014 kaksi leiriä, Vinkuli-talvileirin ja Väiski-kesäleirin. Leirien valmistelut aloitettiin jo vuoden 2013 aikana. 7.1 Vinkuli-talvileiri Perinteinen talvileiri Vinkuli järjestettiin hiihtolomaviikolla Espoon Kattilaniemen leirikeskuksessa. Vinkulille osallistui noin 120 yli 12-vuotiasta partiolaista ja yksi ei-partiolainen. Leiri kesti viisi päivää. Leirin aikana nukuttiin kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja päivisin tehtiin partiomaisia talviaktiviteetteja. Vinkulilla pääsi esimerkiksi pelaamaan vesikanistericurlingia, osallistumaan lumiveistoskisaan, pelaamaan Vinkulin omaa versiota huispauksesta, tutustumaan uusiin partiokavereihin, napakelkkailemaan, tanssimaan ja laulamaan huopatossudiskossa, osallistumaan yön yli kestäneelle haikille sekä oppimaan uusia talviretkeilytaitoja. Vuoden 2014 Vinkuli jatkoi kaksi vuotta aiemmin järjestetyn Vinkulin jäljillä onnistuneesti espoolaisten partiolaisten talvileireilyinnon sekä jo valmiiksi hyvän yhteishengen kasvattamista. 8

9 Vinkuli-talvileirillä 120 osallistujaa opetteli talviretkeilytaitoja ja kokeili erilaisia talvisia aktiviteettejä. 7.2 Väiski-kesäleiri Väiski-leireistä on EPT:ssä saatu nauttia jo vuodesta 1973 lähtien. Vuonna 2014 järjestetty Väiski-leiri oli jo 11. espoola ja kauniaislaisten yhteinen leiri. Väiski järjestettiin Skutvikenissä Tammisaaressa Leirille osallistui yli 2000 espoolaista ja kauniaislaista. Leirillä järjestettiin myös vierailupäivä, johon osallistui 1500 leiriläisten kutsumaa vierasta, lähinnä leiriläisten vanhempia. Väiskin tekeminen aloitettiin jo tammikuussa Vuoden 2013 aikana leirille nimitettiin yhdeksän hengen toimikunta, leirinjohtaja sekä leirin varajohtaja. Syksyllä 2013 aloitti myös osa-aikainen työntekijä, jonka työaika kasvoi leirin lähestyessä portaittain. Vuoden 2014 aikana työntekijä työskenteli täysipäiväisesti elokuun loppuun asti. Vuoden 2013 loppuun mennessä Väiskiä teki erilaisissa tehtävissä jo noin 100 partiolaista Espoon ja Kauniaisten alueelta. Vapaaehtoistenmäärä kasvoi leirille mentäessä noin 200 henkilöön. Leirin tavoitteet luotiin tukemaan Espoon partiotuen Visiota vuodelle 2014 ja niiden toteutuminen oli tärkeässä osassa leirin tekemistä. Leirin tavoitteet ovat seuraavat: 1. Leiri noudattaa EPT:n hallituksen Visiota vuodelle 2014, joka on tehty yhdistyksen hallituksen toimesta. 2. Leiri kasvattaa EPT-henkeä 3. Leirin tekeminen on ryhmäkeskeistä 4. Leirin tekemisessä siirretään osaamista 5. Leirillä on omaa ohjelmaa myös vaeltajille ja aikuisille. Väiskillä pääsi testaamaan useita eri lajeja muun muassa jousiammuntaa. 9

10 Väiskin osallistujat Päivä-/perheleiri Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen YHTEENSÄ Väiski-leirille osallistui yli 2000 leiriläistä. 9 MUU TAPAHTUMATOIMINTA Espoon Partiotuki järjesti vuonna 2014 vaeltajaikäisten eli vuotiaiden toimintaan järjestämällä kaksi vaeltajailtaa yhdessä Vantaan Partiokannuksen kanssa. Illoissa tehtiin kohderyhmälle mieluisia aktiviteetteja muun muassa graffittien tekoa. Vuoden lopussa oli 50 vuotiaan Espoon Partiotuki ry:n kunniaksi juhlavuosigaala, jossa palkittiin ahkeria vapaaehtoistoimijoita. 9.1 Vaeltajaillat Graffitti-ilta Vaeltajaohjelma on yksi aktiviteetti on taiteen muodot, jonka tarkoituksena on viedä tekijänsä tutustumaan uuteen taiteen muotoon. Graffiti illan tarkoituksena oli tuoda katutaide lähemmäs vaeltajia ja näyttää heille miten sitä voi toteuttaa siihen tarkoitetussa paikassa. Vantaan Partiokannus järjesti Suvilahden graffitiseinä Stop töhryille - tehdään taidetta -vaeltajaillan. Illan aikana kahden aluejärjestön vaeltajat tutustuivat toisiinsa ja maalailivat graffiteja ympäri Suvilahden seiniä. Paikalle osallistui 4 EPT:läistä vaeltajaa, joiden mielestä ilta oli ollut onnistunut. Järjestelyistä vastasi Vantaan Partiokannuksen hallituksen yhteyshenkilö: Jenni Väisänen ja EPT:n hallitus Tankotanssi-ilta Vaeltajaohjelman extreme-lajit aktiviteetin tavoitteena on saada vaeltaja kokeilemaan jotain hänelle uutta ja tavanomaisuudesta poikkeavaa lajia. Aktiviteetin tarkoituksena on luoda toteuttajalleen uusia kokemuksia ja elämyksiä. Tankotanssi-illan tarkoituksena oli luoda vaeltajille turvallinen ympäristö kokeilla ohjaajan opastuksella uutta liikunnan muotoa. Monen vaeltajan näkemys tästä liikunnan muodosta uudistui ja suurin osa piti iltaa menestyksenä. Ilta järjestettiin Pole4Fitin tiloissa Pasilassa. Illassa oli paikalla 25 henkeä, jonka määrän palveluntarjoaja oli asettanut rajakseen. Iltaan osallistui myös Vantaan Partiokannuksen vaeltajia. Syksyn vaeltajaillan extremelajina oli tankotanssi. 10

11 9.3 Kiitosgaala Vuosittain järjestettävässä EPT:n kiitosgaalassa kiitetään ja kannustetaan espoolaisia ja kauniaislaisia johtajia, jotka ovat olleet mukana tapahtumien järjestämisessä, ryhmissä tai muuten antaneet panoksensa espoo-kauniaislaisen partiotoiminnan hyväksi. Perinteinen EPT:n kiitosgaala yhdessä yhdistyksen 50-vuotisjuhlien kanssa. Paikalle kutsuttiin panoksensa antaneet espoo-kauniaislaiset johtajat, tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä EPT:n historialle merkityksellisiä henkilöitä. Kiitosgaala järjestettiin 13.joulukuuta Sörnäisissä sijaitsevassa Käärmeenpesässä. Gaalaan osallistui yli 110 partiolaista, joista suurin osa oli kutsuvieraita. Tilaisuus piti sisällään kiitoksia, vanhojen puheenjohtajien muistelmuksista, ansiomerkkien jakoa, illallisen sekä tanssimista elävän musiikin tahtin vuotisjuhlavuoden suunnittelu Vuonna 2014 Espoon Partiotuki juhli 50-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi näkyi mm. Partiotoimintaa Espoossa 50- -blogin, tapahtumien mainostuksen ja juhlagaalan kautta. Juhlavuoden ohjeistus tapahtumia varten piti sisällään visuaalisen ohjeistuksen ja juhlavuoden logon, jonka tarkoituksena oli luoda yhtäläinen kuva ikinuoresta EPT:stä. Juhlavuosi onnistui suunnitelmien mukaisesti, vaikka suoritusmerkkiä ei julkaistukaan sen myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi. 10 MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja Espoon Nuuksiossa sekä Dåvitsin maja Kirkkonummen Hirsalassa Kämppäryhmä Espoon Partiotuen majatoiminnasta vastaa kämppäryhmä. Sen tehtävänä on majojen valvonta, talkoiden järjestäminen, toiminnan kehittäminen, kämppien kunnosta huolehtiminen sekä vuorojen jako yhdessä järjestösihteerin kanssa. Kämppäryhmä kokoontui vuoden aikana muutamia kertoja lähinnä majojen tarkastusten ja talkoiden yhteydessä. Kämppäryhmä kävi jokaisen käyttövuoron jälkeen tarkistamassa majan kunnon ja täydentämässä varastoja tarpeen mukaan. Molemmat kämpät nuohottiin ja niillä vieraili palotarkastaja vuoden aikana. Kämppäryhmä piti lisäksi yhdet yleiset talkoot kämpällä, joissa tavoitteena oli myös opettaa yleisiä kämpän ylläpitotaitoja. Majojen vuokraushinnat pidettiin vuonna 2012 tarkistetuissa hinnoissa: Partiolaisille 60 euroa viikonlopulta tai 30 euroa illalta. Vuokratuotoilla katettiin majojen ylläpitoa ja huoltoa Myllyjärven maja Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven rannalla Espoon Nuuksiossa. Majaa käytettiin vuoden aikana 22 viikonloppuna. Majan käyttäjät olivat pääasiassa EPT:n jäsenlippukunnista Dåvitsin maja Dåvitsin maja eli Dåvari sijaitsee Kirkkonummella. Dåvarin omistaa partiolippukunta Tellervoiset ry. Majan kunnossapidosta, vuokrauksesta ja ylläpidosta vastasi EPT. Käyttöviikonloppuja kämpälle kertyi vuonna

12 11 TIEDOTUSTOIMINTA Espoon Partiotuki viesti toiminnastaan EPT tiedottaa lehdessä, verkko- ja facebook-sivustoilla, sähköisessä tiedotteessa, postituslistoilla, blogissa sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Espoon viestintäkanavissa. EPT Tiedottaa lehti toimii tärkeänä kanavana tulevien tapahtumien tiedottamisessa. Maksuton tiedotuslehti postitettiin noin 600 EPT:läiselle sekä EPT:n sidosryhmille. Tiedotteen sisällöstä vastasi järjestösihteeri yhdessä viestintäryhmän ja hallituksen kanssa. Taitosta vastasi viestintäryhmä. EPT Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi kesällä ilmestyi vielä yksi lisänumero EPT Tiedottaa kesäekstra sähköisenä numerona. Jäsenlippukunnille lähetettiin tietoja EPT:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös PäPa:n lippukuntapostin yhteydessä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehdessä julkaistiin useita EPT:stä, sen jäsenistä ja alueen partiotoiminnasta kertovia juttuja ja mainoksia. Sähköinen tiedotus jäsenlippukunnille toteutettiin aluekohtaisten postituslistojen kautta sekä PäPa:n kautta. EPT:n verkkosivujen päivityksestä huolehti lähinnä järjestösihteeri. Suurempien tapahtumien tiedotus suoritettiin Internet-sivuilla. Ilmoittautuminen kaikkiin EPT:n tapahtumiin tapahtui sähköisesti Suomen Partiolaisten Polku- ja Kuksa-jäsenrekisterien kautta. EPT:n tapahtumista lähetettiin toimintavuoden aikana muutamia lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteet lähetettiin erityisesti suuremmista tapahtumista, kuten Espoon Punasesta ja Väiskistä. Lisäksi lehdissä, esimerkiksi Länsiväylässä, julkaistiin muutamia juttuja EPT:n tapahtumista ja toiminnasta. EPT:n 50-vuotisjulavuoden kunniaksi EPT julkaisi vuoden aikana blogia, jossa muisteltiin menneitä tapahtumia ja kerrottiin juhlavuoden tapahtumista. 12 TALOUS Yhdistyksen taloudenhoidon ja taloudellisen tilanteen seurannasta huolehti järjestösihteeri yhdessä toimistoryhmän ja hallituksen kanssa. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta huolehtivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri ja talouspäällikkö. Hallitus valvoi aktiivisesti budjetin toteutumista, erityisesti vuoden tapahtumien osalta. Vuoden 2014 tilintarkastuksesta vastasivat tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n edustajat. Yhdistyksen merkittävin taloudellinen tukija oli Espoon kaupunki. Vuoden aikana omaa varainhankintaa tehtiin lähinnä tapahtumien osallistumismaksuilla sekä kämppien vuokrauksella. Näiden lisäksi yhdistyksellä oli myynnissä omia EPT-aiheisia tuotteita. Lisäksi Väiski-leirillä pidettiin kioskia ja kahvilaa. EPT keräsi tapahtumistaan osallistumismaksuja, joilla katettiin suurimmat tapahtumakulut. Samalla osallistumismaksut pyrittiin kuitenkin pitämään riittävän alhaisina, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. EPT tuki lippukuntien ja niiden jäsenten osallistumista tapahtumiin myös taloudellisesti vuoden aikana. Väiski-leirin osallistumismaksuja tuettiin stipendein, joita pystyi hakemaan sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. 13 TOIMISTO Espoon Partiotuen toimisto sijaitsee Helsingissä Partioasemalla. Partioasemalta löytyvät järjestösihteerin ja projektityöntekijän työpisteet. Partioasemalla toimistoaan pitävät myös Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry, Helsingfors Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Scouter rf, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry ja Leirikesä ry. Partioaseman osoite on Töölönkatu 55, H 12

13 14 JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN EPT:n jäsenlippukunnat alueittain Lyhenne ELLI 1 Haukkavuoren Haltiat HaHa Karhunvartijat ry Kava Kaskenpolttajat Kapo Kivenlahden Piilevät KiPi Lounapartio ry Lou Mastonvartijat Mava Mesikämmenet Mekä YHTEENSÄ JÄREÄ-GRANI 8 Kara-Karhut Kar-Ka Kilon Kipinät KKp Oravanmarjat OMA Pitkäjärven Vaeltajat PitVa Toimen Pojat ry TP Viherlaakson Peurat ry ViPe YHTEENSÄ TAPIIRI 14 Hakasiskot ry Hasi Kelotytöt Kety Kelovartijat Keva Laajalahden Eräveikot LEV Mankkaan Eräsudet MES Otavaeltajat ry Otava Tapiolan Eräpojat TEP Tapiolan Metsänkävijät TapMe Tellervoiset ry Tellut Teepakki YHTEENSÄ

14 VESPA 24 Espoon Leppäversot (ei jäsen) EsLe Espoon Metsänkävijät EsMe Järvihaukat Jäha Kauka-Kuutit ry Kau-Ku Leppävaaran Korvenkävijät LeKo Niipperin Nuolihaukat NiiNu Nuuksion Eräkarhut ry NuKa Susivuoren Vaeltajat SuVa Suvelan Samoojat SuSa Vaaran Vaeltajat ry VaVa Pohjois-Espoon Kalahaukat KaHa YHTEENSÄ LOMMO 35 Leppäpirkot Lepi Merimetsot ry Meme Muuttolinnut ry Muli Olarin Eräkotkat ry OEK Olarinmäen Samoojat OMS YHTEENSÄ

15 RUOTSINKIELISET 40 Scoutkåren Tre Björkar TreB Södrik Stigfinnare SÖS Grankulla Scoutkår Grani Scoutkåren MuHö MuHö Sjöscoutkåren Stormfågeln Stormf (ei jäsen) YHTEENSÄ Espoossa partiolaisia EPT:ssä partiolaisia

16 15 TAPAHTUMAKALENTERI tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Hallinto EPT:n kevätkokous EPT:n syyskokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous perehdytysilta talviseminaari syysseminaari yötä 10 2 yötä 8 iltatee iltatee ja ryhmien ilta strategia tapaaminen kesäretki pikkujoulut toimistoryhmän kokoukset vuosi

17 Aluetyö tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Osallistuminen kohtivuotta 2030 tapahtuma Espoossa Helmiseminaari LPKJtapaaminen (uudet) LPKJtapaaminen (0-49 jäsentä) Osallistuminen Vaikuttamo infoon Olarin srk ja Lommon LPKJtapaaminen LPKJtapaaminen (50-99 jäsentä) LPKJtapaaminen ( jäsentä) Espoon aluejärjestöjen tapaaminen yön yli osallistujia Vaikuttamo edustus, Järvihaukkojen 20-vuotisjuhla edustus, Mankkaan Eräsudet 20- vuotisjuhla OHVAtapaaminen Järeä-Grani Tapiolan Metsänkävijöid en 50- vuotisiltajuhla, Taru Öster ao ja Emilia Knaapi osallistuu LPKJtapaaminen (0-49 jäsentä)

18 LPKJtapaaminen (50-99 jäsentä) LPKJtapaaminen ( jäsentä) OHVA ja KOVA tapaaminen Tapiirin ja Lommon aluetapaaminen Tapiirin aluetapaaminen Muut aluetapaamiset Vuosi tapahtumia alle 18 Sudenpentutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Lumiveistoskis a Meriretki Pinkki Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous yön yli osallistujia tapahtumia alle 18 Sudenpenturyhmä Vimmatoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Vimmaryhmän kokous Vimmaryhmän kokous PäPa goes Vimma yö 130 Vimmaryhmän kokous Vimmailta: kaupunkisota Vimmaryhmän kokous Vimmailtama: Väiski yön yli osallistujia 18

19 Vimmaryhmän kokous Vimmaryhmän kokous Vimmailtama: Pirttimäki Vimmaryhmän kokous #KreisiVimma yö 120 tapahtumia alle 18 Mucutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Mucun suunnittelukok ous 2 yön yli osallistujia tapahtumia alle 18 Kilpailutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Vihreen kokous Vihreen kokous Vihreen kokous Vihreen kokous Vihree Pinkki tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Pinkin avauskokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkki yön yli yön yli osallistujia osallistujia Punkku tapahtumaaika alle v - sekä vierailijat Tapahtuma tyttöjä poikia tyttöjä poikia tyttöjä poikia Kesti yön yli KTMK KTMK Suunnitteluviikonloppu x 27 Tehtävätiimin kokous Osallistujia 19

20 Tehtävätiimin kokous KTMK Huollon kokous Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin kokous KTMK Tehtävät ja rata Tehtävätiimi Huolto KTMK Tehtävätiimi + huolto KTMK Tehtävätiimi+Joonas+Sami Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin skypekokous Tehtävätiimin palaveri Rastipäällikköilta KTMK Punkkurasti Väiskin vierailupäivässä Punkkurasti Väiskin haikilla Rastipäällikköilta Tehtävätiimi Tehtävätiimi Tehtävätiimi Tehtävät+tulos+joonas huollon kokous KTMK Tehtävätiimi Rastimiesilta Tehtävien katsominen Kike plääni-ilta KTMK Tehtävätiimi tehtävätiimi tehtävä + tulos

21 KTMK Huolto Punkku tapahtuma-aika tapahtumia alle alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Rantalentisturnaus Leiritoiminta tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailija t muut osallistumiskerra t esim. yleisö yön yli osallistuji a Vinkuli-talvileiri yötä 116 Vinkulin ennakkotapaamine n Vinkulin leiritoimikunnanko kous Väiski tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailija t muut osallistumiskerra t esim. yleisö Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous yön yli osallistujia 21

22 Leirin osallistujat Muut tapahtumat tapahtu mia yhteens ä alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Gaala Vaeltajailta: Tankotanssi Vaeltajailta: Graffiti Kämppätoiminta tapahtu mia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Kämppäkoulutuspäivä yön yli osallistujia Viestintäryhmä tapahtu mia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Viestintäryhmänko kous Viestintäryhmän kokous yön yli osallistujia 16 EPT:N JAETUT ANSIOMERKIT EPT:n jaetut ansiomerkit 2014 EPT:n hopeinen asiomitali Espoon Metsänkävijät Taipale Joni Lounapartio Salo Ossi Lounapartio Jakobsson Mikko Kauka-Kuutit Taskinen Heidi Karhunvartijat Rantanen Mimi Merimetsot Hyvärinen Petteri Kivenlahden Piilevät Heinonen Elina EPT:N pronssien ansiomitali Tapiolan Metsänkävijät Reponen Ville-Pekka Pitkäjärven Vaeltajat Holm Petrus Niipperin Nuolihaukat Lehtikuja Nuutti Kara-Karhut Laitinen Maisa Haukkavuoren Haltiat Konttas Lotta 22

23 17 EPT:N RYHMIEN KOKOONPANOT JA YHTEYSHENKILÖT Hallitus Pesti Hakasiskot ry Knaapi Emilia puheenjohtaja Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka varapuheenjohtaja Kelotytöt Heiniö Kirsi Oravanmarjat Lambert Annika Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville Merimetsot Lairila Jenni Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto Vaaran Vaeltajat ry Tanner Meri Viestintäryhmä Kivenlahden Piilevät Eskola Kia Merimetsot Nikulainen Jukka-Pekka Tapiolan Metsänkävijät Reponen Ville-Pekka Oravanmarjat Lambert Annika Sudenpenturyhmä Kara-Karhut Lahti Kristiina Kilon Kipinät Laukkanen Marja Hakasiskot Lietzen Niina Vaaran Vaeltajat Autio Jukka Kara-Karhut Laukkanen Saana puheenjohtaja Kilon Kipinät Vilpas Sonja Olarinmäen Samoojat Kukkonen Anna-Maria Alueryhmä Kekäle Kilon Kipinät Harinen Anni Pitkäjärven Vaeltajat Sahlberg Eerika Kelotytöt Öster Taru Kauka-Kuutit Vuorinen Emmi Merimetsot Hyvärinen Petteri puheenjohtaja Kilon Kipinät Vilpas Sonja Vaaran Vaeltajat Lehtinen Leo 23

24 Mucu-ryhmä Oravanmarjat Nygren Heini Attila Suvi Kämppäryhmä Niipperin Nuolihaukat Kotro Kimmo (pj) Niipperin Nuolihaukat Toivanen Johanna Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Niipperin Nuolihaukat Anteroinen Jarno Tapiolan Metsänkävijät Joensuu Juha-Pekka Niipperin Nuolihaukat Lehtikuja Nuutti Espoon Metsänkävijät Kiviluoto Vesa Vimmaryhmä Pesti Kara-Karhut Laitinen Maisa puheenjohtaja Kivenlahden Piilevät Hiillos Lauri Pitkäjärven Vaeltajat Holm Petrus Kelotytöt Koste Sanna Oravanmarjat Kallunki Jenna Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Karhunvartijat Rantanen Niko Oravanmarjat Vihonen Sandra Toimistoryhmä Hakasiskot ry Knaapi Emilia (pj) Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Vartiainen Tarja Pinkki 2014 Espoon Metsänkävijät Taipale Joni kisanjohtaja Järvihaukat Kokko Kalle Järvihaukat Heinä Laura Espoon Metsänkävijät Einola Tuukka Vaaran Vaeltajat Kanninen Laura Niipperin Nuolihaukat Marttala Tuomas Kauka-Kuutit Taskinen Heidi 24

25 Vinkuli 2014 Merimetsot Lairila Jenni leirinjohtaja Haukkavuorenhaltijat Konttas Lotta leirin varajohtaja Merimetsot Tammivuori Paula muonituspäällikkö Oravanmarjat Lambert Annika ohjelmapällikkö Merimetsot Kekäläinen Inka ohjelman kakkonen Karhunvartijat Rantanen Niko huoltopäällikkö Pitkäjärvenvaeltajat Holm Petrus huollon kakkonen Pitkäjärvenvaeltajat Tulkki Kasperi tiedotuspäällikkö Väiski 2014 Oravanmarjat Eerola Linnea Mastonvartijat Hollo Johanna Karhunvartijat ry Honkaniemi Tero Kivenlahden Piilevät Laari Monna Haukkavuoren Haltiat Merenheimo Tiia Järvihaukat Parviainen Oona Lounapartio ry Salo Ossi leirinjohtaja Kauka-Kuutit ry Taskinen Heidi Vihree 2014 Leppävaaran Korvenkävijät Aaltonen Joona kisanjohtaja Leppävaaran Korvenkävijät Akkanen Mirjami tmk Leppävaaran Korvenkävijät Pohjola Lauri tmk Leppävaaran Korvenkävijät Aaltonen Evita tmk Mankkaan Eräsudet Heinonen Meri tmk Punkku 2014 Kivenlahden Piilevät Hirn Joonas Kisanjohtaja Maston Vartijat Vuorinen Markus Varajohtaja Maston Vartijat Rantanen Mimi Järjestelysihteeri Kivenlahden Piilevät Raudasoja Jouko Tehtäväpäällikkö Maston Vartijat Mustonen Salla Tehtäväsihteeri Haukkavuoren Haltijat Setälä Laura Sarjat (va/ku) Haukkavuoren Haltijat Konttas Lotta Sarjat (ke/pu) Maston Vartijat Laamanen Iina Sarjat (si/ha) 25

26 Karhun Vartijat Numminen Elmeri Tulospäällikkö Karhun Vartijat Salmi Albert Ratamestari Kivenlahden Piilevät Mustonen Sami Huoltopäällikkö Karhun Vartijat Honkaniemi Tero Kisakeskus Kivenlahden Piilevät Heinonen Elina Viestintä Karhun Vartijat Saari Eero Viesti/tilannekeskus Otavaeltajat Kaivosoja Joonas Valvoja Ryhmien yhteyshenkilöt: Kelotytöt Heiniö Kirsi Vimma-ryhmä Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Alueryhmä Kekäle Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Kämppäryhmä Merimetsot Lairila Jenni Sudenpenturyhmä Oravanmarjat Lambert Annika Viestintäryhmä Lounapartio Tanner Meri Mucu-ryhmä Hakasiskot Knaapi Emilia Toimistoryhmä Tapahtumien yhteyshenkilöt Kelotytö Heiniö Kirsi pikkujoulut Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville Vihree: Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville 50v-juhlavuosi Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto rantalentis Oravanmarjat Lambert Annika kesäretki Merimetsot Lairila Jenni joulukortit Oravanmarjat Lambert Annika Vaikuttamo Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto Seppeleenlasku Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Gaala Lounapartio Tanner Meri Gaala Lounapartio Tanner Meri Punkku 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00 Partioasemalle (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Hyväksytty EPT:n kevätkokouksessa 27.3.2013 2012 SISÄLLYSLUETTELO VIS12... 3 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 HALLINTO... 4 TYÖNTEKIJÄT... 5 RYHMÄT... 6 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

EPT 5/2010. tiedottaa

EPT 5/2010. tiedottaa EPT 5/2010 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Katja Arvilommi Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Vuosikokoukselle hyväksyttäväksi 21.3.2012 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VISI 11... 4 TOIMINNAN TARKOITUS... 5 HALLINTO... 5 Työntekijät... 6 Ryhmät... 6

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 1 Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 24.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO VIS114... 4 YLEISTÄ... 5 TOIMINNAN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA MITTARIT...

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös EPT:n kevätkokoukselle 27.3.2013 2012 SISÄLLYSLUETTELO VIS12... 3 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 HALLINTO... 4 TYÖNTEKIJÄT... 5 RYHMÄT... 6 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA...

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Hyväksytty EPT:n syyskokouksessa 18.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO VIS13... 4 YLEISTÄ... 5 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO... 8 YHTEISTYÖ- JA EDUNVALVONTA...

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

EPT 1/2012. tiedottaa

EPT 1/2012. tiedottaa EPT 1/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Petra Turtiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy huhtikuussa.

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy huhtikuussa. 2 / 2007 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Heikki Laine (050 61860) Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Lönnrotinkatu 30 D 00180 Helsinki puh. 6122 4035 fax. 6122 4033 s-posti: ept@ept.fi www.ept.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 16.3.2015 1 ESPOON PARTIOTUKI RY... 3 1.1 Hallinto ja työntekijät... 3 1.2 Ryhmät... 4 1.5 Yhteistyö ja edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hallituksen esitys syyskokoukselle 26.10.2017 VISI 17 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Painotetaan palautekeskusteluja

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

EPT 3/2012. tiedottaa

EPT 3/2012. tiedottaa EPT 3/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Susanne Nylund Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

EPT. Kesä 2014. tiedottaa

EPT. Kesä 2014. tiedottaa EPT Kesä 2014 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Projektipäällikkö Toimisto Pankkitili Emilia Knaapi (050 523 4441) Tarja Vartiainen Riikka Mykrä Töölönkatu 55 00250 Helsinki

Lisätiedot

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 EPT tiedottaa 2/2010 tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Annukka Helander Töölönkatu 55 00250

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta 5 / 2009 tiedote0509.indd 1 6.10.2009 16:16:51 Espoon Partiotuki Ry. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm. 044 272

Lisätiedot

6 / 2004. WWW.PAPA.PARTIO.FI/EPT/VAISKI Leppävaaran Korvenkävijät Vaaran Vaeltajat Mankkaan Eräsudet

6 / 2004. WWW.PAPA.PARTIO.FI/EPT/VAISKI Leppävaaran Korvenkävijät Vaaran Vaeltajat Mankkaan Eräsudet Mastonvartijat Tellervoiset Otavaeltajat Tapiolan Eräpojat Peurat n Samoojat aran Korvenkävijät n Vaeltajat nkkaan Eräsude Hakasiskot Kelovartijat Nuuksion Eräkarhut Tre Björkar Oravanmarjat at Karhunvartijat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Vinkuli 2006 4 Tuloksia 5 Hallituksessa puhuttua 6 Kämppävuorot jaossa! 8 Rautaa rintaan! 9 Kesätöihin EPT:lle 10 Tapahtumakalenteri 11

Pääkirjoitus 3 Vinkuli 2006 4 Tuloksia 5 Hallituksessa puhuttua 6 Kämppävuorot jaossa! 8 Rautaa rintaan! 9 Kesätöihin EPT:lle 10 Tapahtumakalenteri 11 2 / 2006 Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Vinkuli 2006 4 Tuloksia 5 Hallituksessa puhuttua 6 Kämppävuorot jaossa! 8 Rautaa rintaan! 9 Kesätöihin EPT:lle 10 Tapahtumakalenteri 11 JULKAISIJA PAINOS PAINOPAIKKA

Lisätiedot

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 5 / 2003

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 5 / 2003 Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 5 / 2003 5 / 2003 Tapahtumakalenteri Sisällys: sivu Pääkirjoitus 3 Syyskokous 4 Hallituksen kuulumiset 5 Espoon Punasen tulokset 6 Pinkin

Lisätiedot

EPT 4/2015. tiedottaa

EPT 4/2015. tiedottaa EPT 4/2015 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle 18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4 aikuispartiolaista. Lippukunta on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

2/2011 EPT. tiedottaa. tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13

2/2011 EPT. tiedottaa. tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13 EPT 2/2011 tiedottaa tiedote0211.indd 1 1.3.2011 14:36:13 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Katja Arvilommi Töölönkatu 55 00250 Helsinki

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY.

ESPOON PARTIOTUKI RY. 5 / 2005 Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Vinkuli 2006 4 Hallituksessa puhuttua 6 Kämppävuorot jaossa! 8 Syyskokouksessa päätettyä 9 Punkun ja Pinkin tulokset 10 Tapahtumakalenteri 11 JULKAISIJA PAINOS PAINOPAIKKA

Lisätiedot

EPT 1/2015 tiedottaa

EPT 1/2015 tiedottaa EPT tiedottaa 1/2015 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy maaliskuussa.

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy maaliskuussa. 1 / 2007 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Heikki Laine (050 61860) Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Lönnrotinkatu 30 D 00180 Helsinki puh. 6122 4035 fax. 6122 4033 s-posti: ept@ept.fi www.ept.fi

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

EPT 5/2012. tiedottaa

EPT 5/2012. tiedottaa EPT 5/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Susanne Nylund Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 2 / 2004

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 2 / 2004 Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 2 / 2004 Tapahtumakalenteri Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Pinkki 4 Lumiveistoskisan tulokset 5 Lpkj-klubi 6 Hallituksen kuulumiset 7 Väiski

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Toimintakertomus!vuodelle!2008!

Toimintakertomus!vuodelle!2008! TÖÖLÖNSINISETRY TOIMINTAKERTOMUS 12.3.2009 Toimintakertomusvuodelle2008 Yleistä Vuosi 2008 oli partiolippukunta Töölön Siniset ry:n 75. toimintavuosi. Toimipaikkamme on edelleentöölöjakolotöölönkatu34:ssä.uusirakenteillaolevaeräkämppäonkirkkonummella,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

EPT 2/2015. tiedottaa

EPT 2/2015. tiedottaa EPT 2/2015 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy helmikuussa. Materiaali 23.1.09 mennessä. Talvista vuodenvaihdetta!

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy helmikuussa. Materiaali 23.1.09 mennessä. Talvista vuodenvaihdetta! 6 / 2008 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm (040 587 9514) Järjestösihteeri Annukka Helander Projektipäällikkö Riikka Nenonen Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintakertomus vuodelta 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille vuosi 2012 oli jälleen aktiivinen ja toiminnantäyteinen. Lisäksi lippukunnan jäsenmäärä kasvoi vahvasti syksyllä,

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014 28.3.2014 1 (7) HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014 Aika Piirineuvoston kokous sunnuntaina 2.2.2014 Paikka Sunnuntaina 2.2.2013 klo 10.00 16.30 Helsingin nuorisoasiainkeskus (Hietaniemenkatu 9

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

MYLLIKSEN TALKOOT 15.5 ESPOON PARTIOTUKI RY.

MYLLIKSEN TALKOOT 15.5 ESPOON PARTIOTUKI RY. 1565 2 / 2005 Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Partiomessu 4 Pinkki 5 Retro - Punkku 6 Väiski 2005 7-10 Lentisturnaus 11 Hallituksen kootut puheenaiheet 12 Kiva talousilta 13 Ilmoitustaulu 14 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2015

Toimintakertomus vuodelta 2015 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2015 oli Mankkaan Eräsusille toiminnantäytteinen. Lippukunnan jäsenmäärä on tasaantunut ja vuoden lopussa Mankkaan Eräsusissa oli 159 jäsentä. Maaliskuussa pidettiin

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Lippukunnan jäsenmäärä oli myös pienessä kasvussa. Vuoden lopussa se oli 167 jäsentä.

Lippukunnan jäsenmäärä oli myös pienessä kasvussa. Vuoden lopussa se oli 167 jäsentä. Mankkaan Eräsudet ry Toimintakertomus 2014 Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2014 oli Mankkaan Eräsudet ry:n 20-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi järjestettiin lippukunnan vuosijuhla ja syntymäpäiväjuhlat. Sen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

1 / 2004. Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki

1 / 2004. Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 1 / 2004 Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki Sisällys: 1 / 2004 sivu Pääkirjoitus 3 Sählyturnaus 4 Hallituksen kuulumiset 6 Kummit 7 EPT 40v. 8 EPT:n kevätkokous 10 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 1 / 2002

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 1 / 2002 Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki 1 / 2002 Sisällys: 1 / 2002 2 sivu Pääkirjoitus 3 Lumiveistoskisa 4 VJ-jatkis & Lentisturnaus 5 Avustusasiaa 6-7 Sählyturnaus 7 EPT:n

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo 25.10.2016 PIIRIN KOKOUS 23.10.2016 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina 23.10.2016

Lisätiedot

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja,

Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, Hei Sinä espoolainen tai kauniaislainen lippukunnanjohtaja, onnea pestiisi! Tässä muutama perusasia, joilla on tarkoitus tukea toimintasi aloittamista lippukunnassasi. Kaikissa mieltäsi askarruttavissa

Lisätiedot

1680 kpl Kopio Niini Oy EPT:n viestintäryhmä Juuso Heikkilä Petrus Holm, Kiira Karimaa, Aaron Kling, Alex Inkiläinen, Anna Vuorenmaa, Antti Vuorela

1680 kpl Kopio Niini Oy EPT:n viestintäryhmä Juuso Heikkilä Petrus Holm, Kiira Karimaa, Aaron Kling, Alex Inkiläinen, Anna Vuorenmaa, Antti Vuorela EPT Tiedottaa 2017 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Petrus Holm (040 417 3435) Lippukuntakoordinaattori Tarja Vartiainen Toimisto Töölönkatu 55 00250 HELSINKI puh. 09 8865 1212 www.ept.fi ept@partio.fi

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Seuraava EPT-tiedotteet ilmestyvät maalis- ja huhtikuussa. Tiedotteiden DL:t ovat 22.2 ja 25.4.

Seuraava EPT-tiedotteet ilmestyvät maalis- ja huhtikuussa. Tiedotteiden DL:t ovat 22.2 ja 25.4. 1 / 2008 ESPOON PARTIOTUKI RY. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm (040 587 9514) Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm. 044 272 3465 fax. 8865 1233 s-posti:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

EPT 3/2014. tiedottaa

EPT 3/2014. tiedottaa EPT 3/2014 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Projektipäällikkö Toimisto Pankkitili Emilia Knaapi (050 523 4441) Tarja Vartiainen Riikka Mykrä Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

www.papa.partio.fi/ept/vaiski

www.papa.partio.fi/ept/vaiski www.papa.partio.fi/ept/vaiski 1 / 2005 Sisällys sivu Pääkirjoitus 3 Lumiveistoskisa 4 Sählyturnaus 5 Kutsu EPT:n kevätkokoukseen 6 Väiski 2005 7 Anna mielipiteesi Tiedotteesta 11 Hallituksen kootut puheenaiheet

Lisätiedot