Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ESPOON PARTIOTUKI RY Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta ALUETYÖ Alueiden tapaamiset Muut aluetapahtumat Lippukuntaprojekti SUDENPENTUTOIMINTA VIMMATOIMINTA MUCU-TOIMINTA KILPAILUTOIMINTA Espoon Punanen Espoon Pinkki Espoon Vihree Rantalentisturnaus LEIRITOIMINTA Vinkuli-talvileiri Väiski-kesäleiri MUU TAPAHTUMATOIMINTA Vaeltajaillat Tankotanssi-ilta Kiitosgaala vuotisjuhlavuoden suunnittelu MAJATOIMINTA Kämppäryhmä Myllyjärven maja Dåvitsin maja TIEDOTUSTOIMINTA TALOUS TOIMISTO JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN TAPAHTUMAKALENTERI EPT:N JAETUT ANSIOMERKIT EPT:N RYHMIEN KOKOONPANOT JA YHTEYSHENKILÖT TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Teksti: Espoon Partiotuen hallitus Kuvat: EPT:n arkisto Julkaisija: Espoon Partiotuki ry 2

3 1 ESPOON PARTIOTUKI RY Espoon Partiotuki ry (EPT) on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 44 lippukuntaa, joista viisi on ruotsinkielisiä. Neljässä lippukunnassa käytetään meripartio-ohjelmaa. Yksi lippukunnista on opiskelijalippukunta. Lippukunnissa partiolaisia on 3548, joista suomenkielisiä on 3128 ja ruotsinkielisiä 420. Espoon Partiotuki ry:n toiminnan tarkoituksena on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien tukeminen. EPT järjestää kilpailuja, leirejä ja muita tapahtumia, joilla tuetaan lippukuntia partioohjelman toteuttamisessa. Toiminnan kautta EPT mahdollistaa jäsenlippukuntien välisen yhteistyön ja osaamisen jakamisen. Erityisesti vuonna 2014 EPT:ssä painotettiin seuraavia asioita: EPT tukee tarpojaohjelmaa EPT näkyy ja kuuluu EPT:n 50-vuotisjuhlavuosi EPT:n ryhmät tekevät yhteistyötä tapahtumien kanssa. 1.2 Hallinto Espoon Partiotuessa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Espoon Partiotuki ry piti vuoden aikana kaksi vuosikokousta, joissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Vuosikokousten välillä EPT:n toimintaa ohjasi ja valvoi hallitus. tehtävänä on ollut suunnitella tulevaa toimintaa, vastata taloudesta sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin ja siten luoda alueen partiolippukunnille toimintaedellytyksiä. apuna toimi kuusi ryhmää. Ryhmät toimivat itsenäisesti toimintasuunnitelman puitteissa ja raportoivat toiminnastaan hallitukselle yhteyshenkilön välityksellä. apuna toimi lisäksi yksi palkattu työntekijä (järjestösihteeri). Järjestösihteerin lisäksi tammi-elokuussa 2014 EPT:ssä toimi myös toinen palkattu työntekijä, projektityöntekijä. Projektityöntekijä teki Väiski kesäleiriä ja veti lippukunnan perustamisprojektia. kokousten valmistelusta ja työntekijän vastuualueisiin liittyvistä asioista vastasi toimintavuoden aikana toimistoryhmä. Ryhmään kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri. Hallitus piti toimintavuoden aikana yhdeksän kokousta, yhden perehdytysillan, kaksi viikonlopun mittaista seminaaria, kaksi vapaamuotoista iltatee-keskustelutilaisuutta, yhden strategiaillan sekä yhden hallituksen ja ryhmien yhteisen tapaamisen, kesäretken ja pikkujoulun. Seminaarit järjestettiin tammikuussa ja elokuussa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksessa. Seminaareissa tarkennettiin tulevan kauden tavoitteita ja toimintaa, sovittiin hallituksen työnjaosta ja tehtiin yhdistyksen toimintaa koskevia linjauksia. Seminaarit järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Partiokannuksen hallitusten kanssa. 1.3 Työntekijät Järjestösihteeri on EPT:n täysiaikainen palkattu työntekijä. Järjestösihteeri toimi lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. Vuonna 2009 laaditun sopimuksen mukaisesti EPT osti järjestösihteerin työajan Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ltä. Järjestösihteeri osallistui vuosittain järjestettävään partiotoimihenkilöiden seminaariin ja muuhun partiokentän koulutukseen. Lisäksi järjestösihteeri osallistui Espoon kaupungin nuorisotoimen ja aluenuorisojärjestöjen yhteisiin kokouksiin sekä avustusinfoon. Lisäksi vuonna 2013 palkattiin projektityöntekijä vastaamaan kesän 2014 Väiski-leiristä. Projektityöntekijä työskenteli elokuun 2014 loppuun asti. Projektityöntekijän vastuulla oli myös uusien lippukuntien perustamisprojektin käynnistäminen Espoossa. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri hoiti EPT:n rahaliikenteen vuonna 2006 tehdyn sopimuksen mukaisesti. 3

4 1.4 Ryhmät EPT:ssa toimi vuoden aikana kuusi ryhmää. Ryhminä toimivat sudenpenturyhmä, kämppäryhmä, Vimma-ryhmä, viestintäryhmä, toimistoryhmä ja Mucu-ryhmä. Sudenpenturyhmä vastasi sudenpentutapahtumien järjestämisestä eli Lumiveistoskisasta, Meriretkestä ja Pinkistä. Kämppäryhmä vastasi EPT:N kämppien Mylliksen ja Dåvarin ylläpidosta. Vimmaryhmä järjesti samoajille ja vaeltajille tapahtumia. Viestintäryhmä vastasi EPT:N viestintäkanavista muun muassa EPT tiedottaa lehdestä. Toimistoryhmä vastasi talous- ja hallintoasioiden valmistelusta hallitukselle. Mucu-ryhmän tehtävänä oli monikulttuurisuuden edistäminen. Projektiryhminä vuoden aikana toimivat Espoon Punasen, Espoon Pinkin ja Espoon Vihreen järjestelytoimikunnat. Lisäksi vuoden aikana toimi talvileiri Vinkuli 14:n ja Väiski 14:n leiritoimikunnat. Ryhmät pitivät vuoden aikana kokouksia, joissa suunniteltiin toimintaa ja tapahtumia. Jokaisella ryhmällä oli EPT:n hallituksessa oma nimetty yhteyshenkilönsä, jonka tehtävänä oli pitää yhteyttä ryhmään sekä huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. yhteyshenkilöt pitivät pestikeskustelut projektiryhmien puheenjohtajien kanssa. Pestikeskustelussa luotiin puitteet tulevalle tapahtumalle tai ryhmän puheenjohtajana toimimiselle sekä käytiin läpi, mitä EPT odottaa projektilta tai toimikunnalta ja mitä tukea projekti tai toimikunta saa vastaavasti EPT:ltä. Näin varmistetaan järjestön tavoitteiden toteutuminen kussakin tapahtumassa. 1.5 Yhteistyö ja edunvalvonta Hallitus ja järjestösihteeri hoitivat edunvalvontaa, jonka tavoitteena oli jäsenlippukuntien toimintaedellytysten parantaminen sekä partiotoiminnan kehittäminen yhdistyksen toiminta-alueella. Näkyvyydestä huolehdittiin kattavalla tiedottamisella EPT:n järjestämien isojen tapahtumien yhteydessä sekä ohjaamalla alueen partiolaisia esittelemään toimintaansa erilaisiin tapahtumiin. Partiotoiminnan piirissä edunvalvonnasta huolehdittiin tapaamalla säännöllisesti eri yhdistysten puheenjohtajia ja muita edustajia. EPT:n hallitus piti yhteisen seminaariviikonlopun Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) ja Vantaan Partiokannuksen hallitusten kanssa heti toimintavuoden alussa tammikuussa sekä elokuussa ennen syyskauden alkua. edustajia ja muita EPT:n luottamushenkilöitä osallistui myös PäPan luottamushenkilöiden talvi- ja syysseminaariin. Yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa tehtiin tapaamalla nuorisotoimen edustajia säännöllisesti ja osallistumalla arviointi- ja kehittämisneuvotteluihin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti kaupungin luottamushenkilöille ja heidät kutsuttiin Partioaseman partioglögeille joulukuussa. Espoon kaupungin lisäksi EPT teki säännöllistä yhteistyötä seurakuntien kanssa, sillä useiden EPT:n jäsenlippukuntien taustayhteisönä on seurakunta. Jokaisessa Espoon viidessä evankelis-luterilaisessa seurakunnassa sekä Kauniaisten suomenkielisessä seurakunnassa on partiotyöstä vastaava henkilö eli seppo, jonka kanssa seurakunnan alueella toimivat lippukunnat tekevät yhteistyötä. Vuonna 2014 EPT edisti lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyötä pitämällä yhteyttä seurakuntiin ja tiedottamalla heitä yhdistyksen asioista. Muutama seppo osallistui myös aktiivisesti Väiskin suunnitteluun. Väiskillä toimi myös seurakunnan oma ohjelmapiste Lataamo. Espoon Partiotuki oli perustamassa maaliskuussa 2014 uutta Espoon nuorisojärjestöjen yhteistyö -elintä ENNUa. ENNUn päätavoitteena on nuorisojärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen Espoossa ja järjestöissä toimivien nuorten äänen esiin tuominen Espoon kaupungin päätöksenteossa. EPT:N järjestösihteeri Tarja Vartiainen toimi ENNU:n puheenjohtajana vuoden 2014 ajan. ENNU:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät vuodenaikana esittelemässä ENNU:n toimintaa Espoon kaupungin nuoriso- ja liikuntalautakunnalle sekä kaupungin nuoriso- ja liikuntapuolen työntekijöille. 4

5 2 ALUETYÖ Espoon Partiotuen lippukunnat on jaettu viiteen alueeseen: Elli (Espoonlahti), Lommo (Suur- Matinkylä), Tapiiri (Suur-Tapiola), Järeä-Grani (Järvi-Espoo - Kauniainen) ja Vespa (Vanha-Espoo). Kaikilla alueilla toimii aluetiimi, joka auttaa lippukuntia partio-ohjelman sujuvassa toteuttamisessa ja lippukunnan johtamiseen liittyvissä asioissa. Aluetiimi koostuu neljästä henkilöstä: kahdesta alueohjaajasta, alueellisesta ohjelmaohjaajasta sekä alueellisesta koulutusohjaajasta. He tukevat lippukunnissa erityisesti lippukunnanjohtajaa, ohjelmavastaavaa ja koulutusvastaavaa. Alueohjaajat järjestävät aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnanjohtajilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja saada ajankohtaista tietoa EPT:stä ja PäPasta. Aluetyöllä tuetaan lippukuntien toimintaa ja laadukkaan partiotoiminnan järjestämistä lippukunnissa. Lisäksi aluetyöllä ylläpidetään EPT:n, PäPan ja jäsenlippukuntien keskinäistä tiedonkulkua sekä edistetään lippukuntien välistä yhteistyötä. Lippukuntia kannustettiin pitämään yhteyttä taustayhteisöihin ja sidosryhmiin, joita ovat useimmiten kaupunki ja alueiden seurakunnat. Lippukuntia tuettiin uuteen ohjelmaan ja ikäkausiin liittyvissä haasteissa ja kannustettiin järjestämään alueellisia ikäkausitapahtumia. Aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta lippukuntien mahdollisiin ongelmiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Lippukunnat järjestivät yhteisiä ryhmänohjaajakoulutuksia, eri ikäryhmien ohjelmatapahtumia sekä johtajiston virkistystoimintaa. 2.1 Alueiden tapaamiset Aluetapaamisia järjestettiin vuoden aikana neljä kertaa. Keväällä ja syksyllä kokoonnuttiin lippukuntien koon mukaan kolmessa eri ryhmässä, niin että pienet, keskisuuret ja isot lippukunnat kokoontuivat keskenään. Koon mukaisten tapaamisten lisäksi kokoonnuttiin aluejaon mukaan kerran keväällä ja kerran syksyllä, niin, että kullakin viidestä alueesta Elli, Lommo, Tapiiri, Järeä-Grani ja Vespa oli omat aluetapaamisensa. Näiden tapaamisten lisäksi alueohjaajat tapasivat lippukunnanjohtajia PäPan LPK2030-seminaarin yhteydessä lokakuussa Nurmijärven Kiljavalla. Lisäksi ohjelmaohjaajilla oli vuoden aikana kaksi omaa tapaamista samoin kuin koulutusohjaajilla. Tapaamisten lisäksi alueohjaajat, ohjelmaohjaajat, koulutusohjaajat ja EPT:n järjestösihteeri tapasivat lippukuntia tarpeen mukaan tukien lippukunnissa toimivia vapaaehtoisia heidän pesteissään ja lippukunnanjohtamisessa. 2.2 Muut aluetapahtumat Espoon Partiotuki oli mukana maaliskuussa 2014 Espoossa järjestetyssä Vaikuttamo-tapahtumassa. EPT:n pisteellä partiolaiset esittelivät partiotoimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia partiossa. Tapahtumaan osallistui yli 2000 espoolaista 9-luokkalaista. Espoon Partiotuen edustajat kävivät onnittelemassa Järvihaukkoja heidän 20-vuotisjuhlissaan ja Tapiolan Metsänkävijöitä heidän 50-vuotisjuhlissaan. 5

6 2.2 Lippukuntaprojekti Vuonna 2013 Perkkaalle alettiin valmistella uuden lippukunnan perustamista projektityöntekijän johdolla. Vuodenvaihteessa Perkkaalta saatiin kasaan aktiivisten aikuisten joukko, joiden kanssa uutta lippukuntaa alettiin suunnittelemaan. Toukokuussa 2014 perustettiin Perkkaalle uusi lippukunta, Susivuoren Vaeltajat ry partiolippukunta. Elokuussa starttasivat uuden lippukunnan ensimmäiset sudenpentulaumat. 3 SUDENPENTUTOIMINTA Sudenpenturyhmä tuki vuoden aikana espoolaista ja kauniaislaista sudenpentutoimintaa järjestämällä kohderyhmälle (7-9-vuotiaille) erilaisia tapahtumia. Sudenpenturyhmässä toimi kuusi henkilöä. Kaikille avoin lumiveistoskilpailu järjestettiin maaliskuun alussa Leppävaarassa. Teemana oli supereläimet. Tapahtumaan osallistui 142 henkilöä. Toukokuun alussa ryhmä järjesti laumoille Meriretken Leppävaarassa. Retken teemana oli Välimeri. Tapahtumaan osallistui 15 laumaa ja 95 henkilöä. Lokakuussa järjestettiin perinteinen Espoon Pinkki -sudenpentukilpailu. Kilpailu järjestetään alueittain kiertävällä vuorolla. Sudenpenturyhmästä yksi jäsen osallistui Pinkin järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa. Lisäksi sudenpenturyhmä vastasi yhden rastin järjestämisestä. Pinkissä oli noin 550 osallistujaa. Sudenpenturyhmän järjestämässä lumiveistoskisassa teemana olivat supereläimet. Tapahtumassa lumiveistoksia teki 142 osallistujaa. 6

7 4 VIMMATOIMINTA Vimma-ryhmän tarkoituksena on järjestää espoolaisille samoaja- ja vaeltajaikäisille johtajille eli vuotiaille viihdyttävää, monipuolista sekä partio-ohjelman mukaista ohjelmaa. Vimma-toiminnan myötä nuorten johtajien on mahdollista luoda verkostoja ja tutustua toisiin johtajiin oman lippukuntansa ulkopuolelta. Vimma-tapahtumissa johtaja saa itse olla osallisena ohjelmassa vastapainoksi muulle järjestämiselle ja suunnittelulle partiossa. Vuonna 2014 Vimma-ryhmä järjesti kaksi viikonloppua, toisen huhtikuussa ja toisen marraskuussa. Molempien viikonloppujen osallistujamäärä oli noin 130, mikä on enemmän, kuin kertaakaan aikaisemmin. Lisäksi Vimma-ryhmä järjesti kolme iltamaa, yhden maaliskuussa ja toisen heinäkuussa Väiski-kesäleirillä sekä kolmannen lokakuussa. Kevään kaupunkisota-iltama keräsi noin 50 osallistujaa ja kesäleirin iltamaa osallistui noin 70 samoajaa ja vaeltajaa. Syksyn iltamaan Pirttimäessä osallistujia kerääntyi vielä noin 20. Vimma-toiminta vuonna 2014 oli kaikin puolin erittäin onnistunutta ja Vimman suosio kasvaa edelleen. 5 MUCU-TOIMINTA Mucu-ryhmä on Espoon Partiotuen monikulttuurisuusryhmä. Mucu-ryhmän toimintaa ei saatu käyntiin vuonna 2014, koska Mucu-ryhmään ei saatu useista yrityksistä huolimatta rekryttyä vapaaehtoistoimijoita, jotka olisivat pyörittäneet ryhmän toimintaa. 6 KILPAILUTOIMINTA Espoon Partiotuki järjestää vuosittain jo perinteeksi muodostuneet partiotaitokilpailut Espoon Punasen, Pinkin ja Vihreen sekä rantalentopalloturnauksen. 6.1 Espoon Punanen Espoon Punanen on tarpojaikäisille (12-15-vuotiaat) ja sitä vanhemmille tarkoitettu partiotaitokilpailu. Kisaan osallistuvien sarjajako tapahtuu kisaajien iän ja sukupuolen perusteella. Espoon Punanen 2014 järjestettiin Nuuksiossa syyskuun kolmantena viikonloppuna Kisa käynnistyi Rinnekodilta lauantai aamuna. Mustan sarjan vartiot olivat lähteneet matkaan jo edellisenä yönä. Kisan järjestivät Espoonlahden lippukunnat. Kilpailussa oli 221 osallistujaa 138 vartiossa. Espoon Punasen sarjojen voittajavartiot: Valkoinen sarja: Wompatit, Haukkavuoren Haltiat Kultainen sarja: Viikin Viksut, Viikin Vesikot Keltainen sarja: Torni, Kelotytöt Punainen sarja: Haastaja, Pitkäjärven Vaeltajat Sininen sarja: Pilviveikot, Hakasiskot ja Otavaeltajat Harmaa sarja: AEPT, Koudat Musta sarja: JEES, Pitkäjärven Vaeltajat 7

8 6.2 Espoon Pinkki Lokakuussa kisattiin sudenpentujen oma partiotaitokilpailu Espoon Pinkki. Kisa kulki nimellä Juhla- Pinkki ja kisan nimen mukaisesti päivän aikana kierrettiin erilaisia EPT:n 50-vuotisjuhlavuoteen liittyviä rasteja. Pinkki järjestettiin Vanttilan koulun lähistöllä ja järjestelyvuoro oli Vespan alueella. Kilpailuun osallistui 51 sudenpentulaumaa, eli 500 sudenpentua ja johtajaa. Kisassa oli noin 50 tekijää. 6.3 Espoon Vihree Toukokuussa järjestettiin Espoon Vihree -niminen päiväkilpailu seikkailijoille ja tarpojille. Myös vanhemmille partiolaisille tarjottiin mahdollisuus osallistua omassa sarjassaan. Sarjajako oli perinteinen, Jopo-sarja nuoremmille kisaajille ja Mopo-sarja vanhemmille. Perinteiseen tapaan kilpailussa edettiin polkupyörillä, tällä kertaa Matinkylän ympäristössä. Kisan teemana oli vallankumous. Kilpailuun osallistui 12 vartiota eli yli 50 partiolaista. Tapahtuman järjestivät samoaja- ja vaeltajaikäiset partiolaiset, jotka saivat hyvän tilaisuuden harjoitella kilpailun järjestämistä. Yhteensä järjestäjiä oli Rantalentisturnaus Perinteinen rantalentisturnaus järjestettiin elokuun lopussa Matinkylän rannalla. Tapahtumaan osallistui 40 henkilöä. Järjestelyistä vastasi EPT:n hallitus. Rantalentisturnauksen tulokset: 1. NiiNu 3 2. NiiNu 2 3. MuHö 4. Tikka (Loupa) 5. Hualto (Väiskin Huolto) 6. Team OMS 7. VaVa 8. PitVa 7 LEIRITOIMINTA Espoon Partiotuki järjesti vuonna 2014 kaksi leiriä, Vinkuli-talvileirin ja Väiski-kesäleirin. Leirien valmistelut aloitettiin jo vuoden 2013 aikana. 7.1 Vinkuli-talvileiri Perinteinen talvileiri Vinkuli järjestettiin hiihtolomaviikolla Espoon Kattilaniemen leirikeskuksessa. Vinkulille osallistui noin 120 yli 12-vuotiasta partiolaista ja yksi ei-partiolainen. Leiri kesti viisi päivää. Leirin aikana nukuttiin kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja päivisin tehtiin partiomaisia talviaktiviteetteja. Vinkulilla pääsi esimerkiksi pelaamaan vesikanistericurlingia, osallistumaan lumiveistoskisaan, pelaamaan Vinkulin omaa versiota huispauksesta, tutustumaan uusiin partiokavereihin, napakelkkailemaan, tanssimaan ja laulamaan huopatossudiskossa, osallistumaan yön yli kestäneelle haikille sekä oppimaan uusia talviretkeilytaitoja. Vuoden 2014 Vinkuli jatkoi kaksi vuotta aiemmin järjestetyn Vinkulin jäljillä onnistuneesti espoolaisten partiolaisten talvileireilyinnon sekä jo valmiiksi hyvän yhteishengen kasvattamista. 8

9 Vinkuli-talvileirillä 120 osallistujaa opetteli talviretkeilytaitoja ja kokeili erilaisia talvisia aktiviteettejä. 7.2 Väiski-kesäleiri Väiski-leireistä on EPT:ssä saatu nauttia jo vuodesta 1973 lähtien. Vuonna 2014 järjestetty Väiski-leiri oli jo 11. espoola ja kauniaislaisten yhteinen leiri. Väiski järjestettiin Skutvikenissä Tammisaaressa Leirille osallistui yli 2000 espoolaista ja kauniaislaista. Leirillä järjestettiin myös vierailupäivä, johon osallistui 1500 leiriläisten kutsumaa vierasta, lähinnä leiriläisten vanhempia. Väiskin tekeminen aloitettiin jo tammikuussa Vuoden 2013 aikana leirille nimitettiin yhdeksän hengen toimikunta, leirinjohtaja sekä leirin varajohtaja. Syksyllä 2013 aloitti myös osa-aikainen työntekijä, jonka työaika kasvoi leirin lähestyessä portaittain. Vuoden 2014 aikana työntekijä työskenteli täysipäiväisesti elokuun loppuun asti. Vuoden 2013 loppuun mennessä Väiskiä teki erilaisissa tehtävissä jo noin 100 partiolaista Espoon ja Kauniaisten alueelta. Vapaaehtoistenmäärä kasvoi leirille mentäessä noin 200 henkilöön. Leirin tavoitteet luotiin tukemaan Espoon partiotuen Visiota vuodelle 2014 ja niiden toteutuminen oli tärkeässä osassa leirin tekemistä. Leirin tavoitteet ovat seuraavat: 1. Leiri noudattaa EPT:n hallituksen Visiota vuodelle 2014, joka on tehty yhdistyksen hallituksen toimesta. 2. Leiri kasvattaa EPT-henkeä 3. Leirin tekeminen on ryhmäkeskeistä 4. Leirin tekemisessä siirretään osaamista 5. Leirillä on omaa ohjelmaa myös vaeltajille ja aikuisille. Väiskillä pääsi testaamaan useita eri lajeja muun muassa jousiammuntaa. 9

10 Väiskin osallistujat Päivä-/perheleiri Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen YHTEENSÄ Väiski-leirille osallistui yli 2000 leiriläistä. 9 MUU TAPAHTUMATOIMINTA Espoon Partiotuki järjesti vuonna 2014 vaeltajaikäisten eli vuotiaiden toimintaan järjestämällä kaksi vaeltajailtaa yhdessä Vantaan Partiokannuksen kanssa. Illoissa tehtiin kohderyhmälle mieluisia aktiviteetteja muun muassa graffittien tekoa. Vuoden lopussa oli 50 vuotiaan Espoon Partiotuki ry:n kunniaksi juhlavuosigaala, jossa palkittiin ahkeria vapaaehtoistoimijoita. 9.1 Vaeltajaillat Graffitti-ilta Vaeltajaohjelma on yksi aktiviteetti on taiteen muodot, jonka tarkoituksena on viedä tekijänsä tutustumaan uuteen taiteen muotoon. Graffiti illan tarkoituksena oli tuoda katutaide lähemmäs vaeltajia ja näyttää heille miten sitä voi toteuttaa siihen tarkoitetussa paikassa. Vantaan Partiokannus järjesti Suvilahden graffitiseinä Stop töhryille - tehdään taidetta -vaeltajaillan. Illan aikana kahden aluejärjestön vaeltajat tutustuivat toisiinsa ja maalailivat graffiteja ympäri Suvilahden seiniä. Paikalle osallistui 4 EPT:läistä vaeltajaa, joiden mielestä ilta oli ollut onnistunut. Järjestelyistä vastasi Vantaan Partiokannuksen hallituksen yhteyshenkilö: Jenni Väisänen ja EPT:n hallitus Tankotanssi-ilta Vaeltajaohjelman extreme-lajit aktiviteetin tavoitteena on saada vaeltaja kokeilemaan jotain hänelle uutta ja tavanomaisuudesta poikkeavaa lajia. Aktiviteetin tarkoituksena on luoda toteuttajalleen uusia kokemuksia ja elämyksiä. Tankotanssi-illan tarkoituksena oli luoda vaeltajille turvallinen ympäristö kokeilla ohjaajan opastuksella uutta liikunnan muotoa. Monen vaeltajan näkemys tästä liikunnan muodosta uudistui ja suurin osa piti iltaa menestyksenä. Ilta järjestettiin Pole4Fitin tiloissa Pasilassa. Illassa oli paikalla 25 henkeä, jonka määrän palveluntarjoaja oli asettanut rajakseen. Iltaan osallistui myös Vantaan Partiokannuksen vaeltajia. Syksyn vaeltajaillan extremelajina oli tankotanssi. 10

11 9.3 Kiitosgaala Vuosittain järjestettävässä EPT:n kiitosgaalassa kiitetään ja kannustetaan espoolaisia ja kauniaislaisia johtajia, jotka ovat olleet mukana tapahtumien järjestämisessä, ryhmissä tai muuten antaneet panoksensa espoo-kauniaislaisen partiotoiminnan hyväksi. Perinteinen EPT:n kiitosgaala yhdessä yhdistyksen 50-vuotisjuhlien kanssa. Paikalle kutsuttiin panoksensa antaneet espoo-kauniaislaiset johtajat, tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä EPT:n historialle merkityksellisiä henkilöitä. Kiitosgaala järjestettiin 13.joulukuuta Sörnäisissä sijaitsevassa Käärmeenpesässä. Gaalaan osallistui yli 110 partiolaista, joista suurin osa oli kutsuvieraita. Tilaisuus piti sisällään kiitoksia, vanhojen puheenjohtajien muistelmuksista, ansiomerkkien jakoa, illallisen sekä tanssimista elävän musiikin tahtin vuotisjuhlavuoden suunnittelu Vuonna 2014 Espoon Partiotuki juhli 50-vuotista taivaltaan. Juhlavuosi näkyi mm. Partiotoimintaa Espoossa 50- -blogin, tapahtumien mainostuksen ja juhlagaalan kautta. Juhlavuoden ohjeistus tapahtumia varten piti sisällään visuaalisen ohjeistuksen ja juhlavuoden logon, jonka tarkoituksena oli luoda yhtäläinen kuva ikinuoresta EPT:stä. Juhlavuosi onnistui suunnitelmien mukaisesti, vaikka suoritusmerkkiä ei julkaistukaan sen myöhäisen valmistumisajankohdan vuoksi. 10 MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja Espoon Nuuksiossa sekä Dåvitsin maja Kirkkonummen Hirsalassa Kämppäryhmä Espoon Partiotuen majatoiminnasta vastaa kämppäryhmä. Sen tehtävänä on majojen valvonta, talkoiden järjestäminen, toiminnan kehittäminen, kämppien kunnosta huolehtiminen sekä vuorojen jako yhdessä järjestösihteerin kanssa. Kämppäryhmä kokoontui vuoden aikana muutamia kertoja lähinnä majojen tarkastusten ja talkoiden yhteydessä. Kämppäryhmä kävi jokaisen käyttövuoron jälkeen tarkistamassa majan kunnon ja täydentämässä varastoja tarpeen mukaan. Molemmat kämpät nuohottiin ja niillä vieraili palotarkastaja vuoden aikana. Kämppäryhmä piti lisäksi yhdet yleiset talkoot kämpällä, joissa tavoitteena oli myös opettaa yleisiä kämpän ylläpitotaitoja. Majojen vuokraushinnat pidettiin vuonna 2012 tarkistetuissa hinnoissa: Partiolaisille 60 euroa viikonlopulta tai 30 euroa illalta. Vuokratuotoilla katettiin majojen ylläpitoa ja huoltoa Myllyjärven maja Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven rannalla Espoon Nuuksiossa. Majaa käytettiin vuoden aikana 22 viikonloppuna. Majan käyttäjät olivat pääasiassa EPT:n jäsenlippukunnista Dåvitsin maja Dåvitsin maja eli Dåvari sijaitsee Kirkkonummella. Dåvarin omistaa partiolippukunta Tellervoiset ry. Majan kunnossapidosta, vuokrauksesta ja ylläpidosta vastasi EPT. Käyttöviikonloppuja kämpälle kertyi vuonna

12 11 TIEDOTUSTOIMINTA Espoon Partiotuki viesti toiminnastaan EPT tiedottaa lehdessä, verkko- ja facebook-sivustoilla, sähköisessä tiedotteessa, postituslistoilla, blogissa sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Espoon viestintäkanavissa. EPT Tiedottaa lehti toimii tärkeänä kanavana tulevien tapahtumien tiedottamisessa. Maksuton tiedotuslehti postitettiin noin 600 EPT:läiselle sekä EPT:n sidosryhmille. Tiedotteen sisällöstä vastasi järjestösihteeri yhdessä viestintäryhmän ja hallituksen kanssa. Taitosta vastasi viestintäryhmä. EPT Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi kesällä ilmestyi vielä yksi lisänumero EPT Tiedottaa kesäekstra sähköisenä numerona. Jäsenlippukunnille lähetettiin tietoja EPT:n ajankohtaisista asioista ja tapahtumista myös PäPa:n lippukuntapostin yhteydessä. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Heppu-lehdessä julkaistiin useita EPT:stä, sen jäsenistä ja alueen partiotoiminnasta kertovia juttuja ja mainoksia. Sähköinen tiedotus jäsenlippukunnille toteutettiin aluekohtaisten postituslistojen kautta sekä PäPa:n kautta. EPT:n verkkosivujen päivityksestä huolehti lähinnä järjestösihteeri. Suurempien tapahtumien tiedotus suoritettiin Internet-sivuilla. Ilmoittautuminen kaikkiin EPT:n tapahtumiin tapahtui sähköisesti Suomen Partiolaisten Polku- ja Kuksa-jäsenrekisterien kautta. EPT:n tapahtumista lähetettiin toimintavuoden aikana muutamia lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteet lähetettiin erityisesti suuremmista tapahtumista, kuten Espoon Punasesta ja Väiskistä. Lisäksi lehdissä, esimerkiksi Länsiväylässä, julkaistiin muutamia juttuja EPT:n tapahtumista ja toiminnasta. EPT:n 50-vuotisjulavuoden kunniaksi EPT julkaisi vuoden aikana blogia, jossa muisteltiin menneitä tapahtumia ja kerrottiin juhlavuoden tapahtumista. 12 TALOUS Yhdistyksen taloudenhoidon ja taloudellisen tilanteen seurannasta huolehti järjestösihteeri yhdessä toimistoryhmän ja hallituksen kanssa. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistelusta huolehtivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten taloussihteeri ja talouspäällikkö. Hallitus valvoi aktiivisesti budjetin toteutumista, erityisesti vuoden tapahtumien osalta. Vuoden 2014 tilintarkastuksesta vastasivat tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n edustajat. Yhdistyksen merkittävin taloudellinen tukija oli Espoon kaupunki. Vuoden aikana omaa varainhankintaa tehtiin lähinnä tapahtumien osallistumismaksuilla sekä kämppien vuokrauksella. Näiden lisäksi yhdistyksellä oli myynnissä omia EPT-aiheisia tuotteita. Lisäksi Väiski-leirillä pidettiin kioskia ja kahvilaa. EPT keräsi tapahtumistaan osallistumismaksuja, joilla katettiin suurimmat tapahtumakulut. Samalla osallistumismaksut pyrittiin kuitenkin pitämään riittävän alhaisina, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. EPT tuki lippukuntien ja niiden jäsenten osallistumista tapahtumiin myös taloudellisesti vuoden aikana. Väiski-leirin osallistumismaksuja tuettiin stipendein, joita pystyi hakemaan sosiaalisin, taloudellisin tai terveydellisin perustein. 13 TOIMISTO Espoon Partiotuen toimisto sijaitsee Helsingissä Partioasemalla. Partioasemalta löytyvät järjestösihteerin ja projektityöntekijän työpisteet. Partioasemalla toimistoaan pitävät myös Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry, Helsingfors Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Scouter rf, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry ja Leirikesä ry. Partioaseman osoite on Töölönkatu 55, H 12

13 14 JÄSENMÄÄRÄT LIPPUKUNNITTAIN JA ALUEITTAIN EPT:n jäsenlippukunnat alueittain Lyhenne ELLI 1 Haukkavuoren Haltiat HaHa Karhunvartijat ry Kava Kaskenpolttajat Kapo Kivenlahden Piilevät KiPi Lounapartio ry Lou Mastonvartijat Mava Mesikämmenet Mekä YHTEENSÄ JÄREÄ-GRANI 8 Kara-Karhut Kar-Ka Kilon Kipinät KKp Oravanmarjat OMA Pitkäjärven Vaeltajat PitVa Toimen Pojat ry TP Viherlaakson Peurat ry ViPe YHTEENSÄ TAPIIRI 14 Hakasiskot ry Hasi Kelotytöt Kety Kelovartijat Keva Laajalahden Eräveikot LEV Mankkaan Eräsudet MES Otavaeltajat ry Otava Tapiolan Eräpojat TEP Tapiolan Metsänkävijät TapMe Tellervoiset ry Tellut Teepakki YHTEENSÄ

14 VESPA 24 Espoon Leppäversot (ei jäsen) EsLe Espoon Metsänkävijät EsMe Järvihaukat Jäha Kauka-Kuutit ry Kau-Ku Leppävaaran Korvenkävijät LeKo Niipperin Nuolihaukat NiiNu Nuuksion Eräkarhut ry NuKa Susivuoren Vaeltajat SuVa Suvelan Samoojat SuSa Vaaran Vaeltajat ry VaVa Pohjois-Espoon Kalahaukat KaHa YHTEENSÄ LOMMO 35 Leppäpirkot Lepi Merimetsot ry Meme Muuttolinnut ry Muli Olarin Eräkotkat ry OEK Olarinmäen Samoojat OMS YHTEENSÄ

15 RUOTSINKIELISET 40 Scoutkåren Tre Björkar TreB Södrik Stigfinnare SÖS Grankulla Scoutkår Grani Scoutkåren MuHö MuHö Sjöscoutkåren Stormfågeln Stormf (ei jäsen) YHTEENSÄ Espoossa partiolaisia EPT:ssä partiolaisia

16 15 TAPAHTUMAKALENTERI tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Hallinto EPT:n kevätkokous EPT:n syyskokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous kokous perehdytysilta talviseminaari syysseminaari yötä 10 2 yötä 8 iltatee iltatee ja ryhmien ilta strategia tapaaminen kesäretki pikkujoulut toimistoryhmän kokoukset vuosi

17 Aluetyö tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Osallistuminen kohtivuotta 2030 tapahtuma Espoossa Helmiseminaari LPKJtapaaminen (uudet) LPKJtapaaminen (0-49 jäsentä) Osallistuminen Vaikuttamo infoon Olarin srk ja Lommon LPKJtapaaminen LPKJtapaaminen (50-99 jäsentä) LPKJtapaaminen ( jäsentä) Espoon aluejärjestöjen tapaaminen yön yli osallistujia Vaikuttamo edustus, Järvihaukkojen 20-vuotisjuhla edustus, Mankkaan Eräsudet 20- vuotisjuhla OHVAtapaaminen Järeä-Grani Tapiolan Metsänkävijöid en 50- vuotisiltajuhla, Taru Öster ao ja Emilia Knaapi osallistuu LPKJtapaaminen (0-49 jäsentä)

18 LPKJtapaaminen (50-99 jäsentä) LPKJtapaaminen ( jäsentä) OHVA ja KOVA tapaaminen Tapiirin ja Lommon aluetapaaminen Tapiirin aluetapaaminen Muut aluetapaamiset Vuosi tapahtumia alle 18 Sudenpentutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Lumiveistoskis a Meriretki Pinkki Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous Sudariryhmän kokous yön yli osallistujia tapahtumia alle 18 Sudenpenturyhmä Vimmatoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Vimmaryhmän kokous Vimmaryhmän kokous PäPa goes Vimma yö 130 Vimmaryhmän kokous Vimmailta: kaupunkisota Vimmaryhmän kokous Vimmailtama: Väiski yön yli osallistujia 18

19 Vimmaryhmän kokous Vimmaryhmän kokous Vimmailtama: Pirttimäki Vimmaryhmän kokous #KreisiVimma yö 120 tapahtumia alle 18 Mucutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Mucun suunnittelukok ous 2 yön yli osallistujia tapahtumia alle 18 Kilpailutoiminta tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Vihreen kokous Vihreen kokous Vihreen kokous Vihreen kokous Vihree Pinkki tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Pinkin avauskokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkin kokous Pinkki yön yli yön yli osallistujia osallistujia Punkku tapahtumaaika alle v - sekä vierailijat Tapahtuma tyttöjä poikia tyttöjä poikia tyttöjä poikia Kesti yön yli KTMK KTMK Suunnitteluviikonloppu x 27 Tehtävätiimin kokous Osallistujia 19

20 Tehtävätiimin kokous KTMK Huollon kokous Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin kokous KTMK Tehtävät ja rata Tehtävätiimi Huolto KTMK Tehtävätiimi + huolto KTMK Tehtävätiimi+Joonas+Sami Tehtävätiimin kokous Tehtävätiimin skypekokous Tehtävätiimin palaveri Rastipäällikköilta KTMK Punkkurasti Väiskin vierailupäivässä Punkkurasti Väiskin haikilla Rastipäällikköilta Tehtävätiimi Tehtävätiimi Tehtävätiimi Tehtävät+tulos+joonas huollon kokous KTMK Tehtävätiimi Rastimiesilta Tehtävien katsominen Kike plääni-ilta KTMK Tehtävätiimi tehtävätiimi tehtävä + tulos

21 KTMK Huolto Punkku tapahtuma-aika tapahtumia alle alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Rantalentisturnaus Leiritoiminta tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailija t muut osallistumiskerra t esim. yleisö yön yli osallistuji a Vinkuli-talvileiri yötä 116 Vinkulin ennakkotapaamine n Vinkulin leiritoimikunnanko kous Väiski tapahtumia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailija t muut osallistumiskerra t esim. yleisö Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous Väiski LTMK kokous yön yli osallistujia 21

22 Leirin osallistujat Muut tapahtumat tapahtu mia yhteens ä alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö yön yli osallistujia Gaala Vaeltajailta: Tankotanssi Vaeltajailta: Graffiti Kämppätoiminta tapahtu mia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Kämppäkoulutuspäivä yön yli osallistujia Viestintäryhmä tapahtu mia alle 18 tapahtumaaika alle ja vierailijat muut osallistumiskerrat esim. yleisö Viestintäryhmänko kous Viestintäryhmän kokous yön yli osallistujia 16 EPT:N JAETUT ANSIOMERKIT EPT:n jaetut ansiomerkit 2014 EPT:n hopeinen asiomitali Espoon Metsänkävijät Taipale Joni Lounapartio Salo Ossi Lounapartio Jakobsson Mikko Kauka-Kuutit Taskinen Heidi Karhunvartijat Rantanen Mimi Merimetsot Hyvärinen Petteri Kivenlahden Piilevät Heinonen Elina EPT:N pronssien ansiomitali Tapiolan Metsänkävijät Reponen Ville-Pekka Pitkäjärven Vaeltajat Holm Petrus Niipperin Nuolihaukat Lehtikuja Nuutti Kara-Karhut Laitinen Maisa Haukkavuoren Haltiat Konttas Lotta 22

23 17 EPT:N RYHMIEN KOKOONPANOT JA YHTEYSHENKILÖT Hallitus Pesti Hakasiskot ry Knaapi Emilia puheenjohtaja Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka varapuheenjohtaja Kelotytöt Heiniö Kirsi Oravanmarjat Lambert Annika Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville Merimetsot Lairila Jenni Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto Vaaran Vaeltajat ry Tanner Meri Viestintäryhmä Kivenlahden Piilevät Eskola Kia Merimetsot Nikulainen Jukka-Pekka Tapiolan Metsänkävijät Reponen Ville-Pekka Oravanmarjat Lambert Annika Sudenpenturyhmä Kara-Karhut Lahti Kristiina Kilon Kipinät Laukkanen Marja Hakasiskot Lietzen Niina Vaaran Vaeltajat Autio Jukka Kara-Karhut Laukkanen Saana puheenjohtaja Kilon Kipinät Vilpas Sonja Olarinmäen Samoojat Kukkonen Anna-Maria Alueryhmä Kekäle Kilon Kipinät Harinen Anni Pitkäjärven Vaeltajat Sahlberg Eerika Kelotytöt Öster Taru Kauka-Kuutit Vuorinen Emmi Merimetsot Hyvärinen Petteri puheenjohtaja Kilon Kipinät Vilpas Sonja Vaaran Vaeltajat Lehtinen Leo 23

24 Mucu-ryhmä Oravanmarjat Nygren Heini Attila Suvi Kämppäryhmä Niipperin Nuolihaukat Kotro Kimmo (pj) Niipperin Nuolihaukat Toivanen Johanna Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Niipperin Nuolihaukat Anteroinen Jarno Tapiolan Metsänkävijät Joensuu Juha-Pekka Niipperin Nuolihaukat Lehtikuja Nuutti Espoon Metsänkävijät Kiviluoto Vesa Vimmaryhmä Pesti Kara-Karhut Laitinen Maisa puheenjohtaja Kivenlahden Piilevät Hiillos Lauri Pitkäjärven Vaeltajat Holm Petrus Kelotytöt Koste Sanna Oravanmarjat Kallunki Jenna Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Karhunvartijat Rantanen Niko Oravanmarjat Vihonen Sandra Toimistoryhmä Hakasiskot ry Knaapi Emilia (pj) Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Vartiainen Tarja Pinkki 2014 Espoon Metsänkävijät Taipale Joni kisanjohtaja Järvihaukat Kokko Kalle Järvihaukat Heinä Laura Espoon Metsänkävijät Einola Tuukka Vaaran Vaeltajat Kanninen Laura Niipperin Nuolihaukat Marttala Tuomas Kauka-Kuutit Taskinen Heidi 24

25 Vinkuli 2014 Merimetsot Lairila Jenni leirinjohtaja Haukkavuorenhaltijat Konttas Lotta leirin varajohtaja Merimetsot Tammivuori Paula muonituspäällikkö Oravanmarjat Lambert Annika ohjelmapällikkö Merimetsot Kekäläinen Inka ohjelman kakkonen Karhunvartijat Rantanen Niko huoltopäällikkö Pitkäjärvenvaeltajat Holm Petrus huollon kakkonen Pitkäjärvenvaeltajat Tulkki Kasperi tiedotuspäällikkö Väiski 2014 Oravanmarjat Eerola Linnea Mastonvartijat Hollo Johanna Karhunvartijat ry Honkaniemi Tero Kivenlahden Piilevät Laari Monna Haukkavuoren Haltiat Merenheimo Tiia Järvihaukat Parviainen Oona Lounapartio ry Salo Ossi leirinjohtaja Kauka-Kuutit ry Taskinen Heidi Vihree 2014 Leppävaaran Korvenkävijät Aaltonen Joona kisanjohtaja Leppävaaran Korvenkävijät Akkanen Mirjami tmk Leppävaaran Korvenkävijät Pohjola Lauri tmk Leppävaaran Korvenkävijät Aaltonen Evita tmk Mankkaan Eräsudet Heinonen Meri tmk Punkku 2014 Kivenlahden Piilevät Hirn Joonas Kisanjohtaja Maston Vartijat Vuorinen Markus Varajohtaja Maston Vartijat Rantanen Mimi Järjestelysihteeri Kivenlahden Piilevät Raudasoja Jouko Tehtäväpäällikkö Maston Vartijat Mustonen Salla Tehtäväsihteeri Haukkavuoren Haltijat Setälä Laura Sarjat (va/ku) Haukkavuoren Haltijat Konttas Lotta Sarjat (ke/pu) Maston Vartijat Laamanen Iina Sarjat (si/ha) 25

26 Karhun Vartijat Numminen Elmeri Tulospäällikkö Karhun Vartijat Salmi Albert Ratamestari Kivenlahden Piilevät Mustonen Sami Huoltopäällikkö Karhun Vartijat Honkaniemi Tero Kisakeskus Kivenlahden Piilevät Heinonen Elina Viestintä Karhun Vartijat Saari Eero Viesti/tilannekeskus Otavaeltajat Kaivosoja Joonas Valvoja Ryhmien yhteyshenkilöt: Kelotytöt Heiniö Kirsi Vimma-ryhmä Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Alueryhmä Kekäle Niipperin Nuolihaukat Peltola Veli-Pekka Kämppäryhmä Merimetsot Lairila Jenni Sudenpenturyhmä Oravanmarjat Lambert Annika Viestintäryhmä Lounapartio Tanner Meri Mucu-ryhmä Hakasiskot Knaapi Emilia Toimistoryhmä Tapahtumien yhteyshenkilöt Kelotytö Heiniö Kirsi pikkujoulut Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville Vihree: Mankkaan Eräsudet Vuorenmaa Ville 50v-juhlavuosi Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto rantalentis Oravanmarjat Lambert Annika kesäretki Merimetsot Lairila Jenni joulukortit Oravanmarjat Lambert Annika Vaikuttamo Pitkäjärven Vaeltajat Sihvola Otto Seppeleenlasku Pitkäjärven Vaeltajat Keskitalo Kari Gaala Lounapartio Tanner Meri Gaala Lounapartio Tanner Meri Punkku 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00 Partioasemalle (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

EPT 1/2012. tiedottaa

EPT 1/2012. tiedottaa EPT 1/2012 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Juho Uotila (050 364 0885) Petra Turtiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233 s-posti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hallituksen esitys syyskokoukselle 26.10.2017 VISI 17 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Painotetaan palautekeskusteluja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57

EPT 2/2010 tiedottaa tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 EPT tiedottaa 2/2010 tiedote0210.indd 1 19.2.2010 18:39:57 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Annukka Helander Töölönkatu 55 00250

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Espoon Partiotuki ry Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 16.3.2015 1 ESPOON PARTIOTUKI RY... 3 1.1 Hallinto ja työntekijät... 3 1.2 Ryhmät... 4 1.5 Yhteistyö ja edunvalvonta...

Lisätiedot

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta

Ville-Pekka Reponen Riikka Nenonen, Nicole Finell, Niina Johansson, Sanna Kaistinen, Heikki Laine, Saana Laukkanen, Martti Suontausta 5 / 2009 tiedote0509.indd 1 6.10.2009 16:16:51 Espoon Partiotuki Ry. Puheenjohtaja Anna Munsterhjelm Järjestösihteeri Annukka Helander Toimisto Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 gsm. 044 272

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

EPT 4/2015. tiedottaa

EPT 4/2015. tiedottaa EPT 4/2015 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2015

Toimintakertomus vuodelta 2015 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2015 oli Mankkaan Eräsusille toiminnantäytteinen. Lippukunnan jäsenmäärä on tasaantunut ja vuoden lopussa Mankkaan Eräsusissa oli 159 jäsentä. Maaliskuussa pidettiin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo 25.10.2016 PIIRIN KOKOUS 23.10.2016 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina 23.10.2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2011-2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS TAUSTAA... 3 VISIO... 3 MISSIO... 3 TAVOITTEIDEN PURKU... 4 KÄSITTEET... 5 LIITTEET: Kolkkavihko Ruskea Linja, jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma

Lisätiedot

Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta-

Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta- Uuden lippukunnan perustaminen -Piirin aloitteesta- Mari Lätzä Lähteinen Uusimaa Haastateltavien nimet muutettu 20,0 % 18,0 % Pohjatyö 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % Partio% 7-17 v Partio% 18-22 v 6,0

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Strategia HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Strategia 2015-2018 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS Taustaa... 3 Visio... 3 Missio... 3 Tavoitteet... 3 Käytetyt termit... 5 TAUSTAA Lippukunnan nykyistä strategiaa suunniteltaessa Johtajaneuvostoissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

EPT 3/2014. tiedottaa

EPT 3/2014. tiedottaa EPT 3/2014 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Projektipäällikkö Toimisto Pankkitili Emilia Knaapi (050 523 4441) Tarja Vartiainen Riikka Mykrä Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

EPT 6/2011 tiedottaa

EPT 6/2011 tiedottaa EPT tiedottaa 6/2011 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Järjestösihteeri Toimisto Pankkitili Martti Suontausta (040 506 2400) Katja Arvilommi Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 fax. 8865 1233

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio YHDISTELMÄ VUODEN NUORISOAVUSTUSTEN HAKIJOISTA Liikunta nuorisojaosto 8.5. Avustushakemukset kokonaisuudessaan ovat liikunta ja nuorisojaoston jäsenten nähtävänä sivistystoimistossa (Tampereentie 10, II

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot