ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Hallituksen esitys syyskokoukselle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle."

Transkriptio

1 ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle.

2 VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA ALUEJAKO A ARVIOIDAAN JA UUDISTET AAN ROHKE ASTI Toimintasuunnitelman tekstit Espoon Partiotuki ry:n hallitus Kannen kuva: Väiski 2014, Antti Kurkinen, kuva tällä sivulla: Vinkuli 2014, Paula Tammivuori 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Visi Sisällysluettelo... 3 YLEISTÄ... 5 TOIMINNAN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA MITTARIT Kaikki alueen nuoret haluavat osallistua partiotoimintaan EPT:ssä on hyvä harjoitella johtamista Yhteistyö EPT:n alueella on luontevaa... 6 TOIMINTAMUODOT... 7 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO... 8 Hallinto... 8 Talous... 8 Toimisto... 9 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA... 9 Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa... 9 Seurakuntayhteistyö... 9 Yhteistyö Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kanssa... 9 Yhteistyö muiden alueella toimivien järjestöjen kanssa... 9 ALUEEELLINEN TYÖ ja lippukuntien tukeminen IKÄKAUSIOHJELMA Sudenpentutoiminta samoajat & vaeltajat MUCU Vaeltaja-illat LEIRIT Vinkuli KILPAILUT Espoon Punanen Pinkki Espoon Vihree URHEILUTAPAHTUMAT Rantalentopalloturnaus MAJATOIMINTA Myllyjärven maja Dåvitsin maja KÄMPPÄRYHMÄ VIESTINTÄ EPT tiedottaa -lehti

4 Suora ja sähköinen viestintä jäsenlippukunnille Muu viestintätoiminta toimintakalenteri Tammikuu TALOUSARVIO talousarvion koonti kustannuspaikoittain Kuvat Väiski 2014, Paula Tammivuori, Antti Kurkinen 4

5 YLEISTÄ Espoon Partiotuen (EPT) tarkoituksena on Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella toimivien partiolippukuntien ja niiden yhteistoiminnan tukeminen. Partio on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus yksilölliset ominaisuudet huomioiden kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. EPT tukee tätä lippukunnissa tehtävää partiokasvatusta auttamalla lippukunnanjohtajia tehtävissään, järjestämällä toimintaa tukevia tapahtumia sekä kannustamalla lippukuntia yhteistyöhön toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi ja uuden oppimiseksi. Toimintaa ohjaa partioaate, johon kuuluvat partioihanteet, partio-ohjelma ja partiomenetelmä sekä partion arvomaailma. EPT tukee toiminta-alueensa partiolippukuntia yhteistyössä paikallisen piirijärjestön, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n (PäPa), kanssa. Sovitun työnjaon mukaisesti EPT vastaa alueen lippukuntien tukemisesta sekä järjestää alueen lippukuntien toimintaa tukevia tavoitteellisia ohjelmatapahtumia. Kotien kasvatustyön tukemiseksi EPT turvaa mahdollisuuden partion harrastamiseen mahdollisimman monelle toiminta-alueellaan asuvalle lapselle. EPT järjestää terveitä elämäntapoja edistävää, päihteetöntä ja tavoitteellista lapsi- ja nuorisotoimintaa. Espoossa ja Kauniaisissa toimii yhteensä 44 partiolippukuntaa, joiden toiminnalla pyritään tarjoamaan mahdollisuus partioharrastukseen koko alueella. Yhdistyksessä seurataan tiiviisti väestörakenteen muuttumista ja uusien asuinalueiden kehittymistä. Alueella tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan tehokkaasti ja näin varmistamaan laadukas partiotoiminta koko toiminta-alueella. Yksi EPT:n keskeisimmistä tehtävistä on alueen partiolaisten edunvalvonta. Etujärjestönä yhdistys huolehtii alueen partiotoiminnan puitteista sekä edistää toiminnan laajentamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. EPT vaikuttaa viestinnällään siihen, että partio näkyy pääkaupunkiseudulla voimakkaana toimijana ja merkittävänä kasvattajana. EPT:n vahvuuksia ovat läheiset suhteet alueen lippukuntiin ja perinteiksi muodostuneet leirit sekä partiotaitokilpailut, joista on tullut paikallisen partiokulttuurin keskeisiä tekijöitä. Tapahtumat järjestetään EPT:n koordinoimina lippukuntien yhteisinä projekteina, mikä tukee lippukuntien välisen yhteistyön kehittymistä ja mahdollistaa osaamisen jakamisen lippukuntien välillä. EPT tukee tapahtumia käytännön järjestelyissä sekä mahdollistaa niiden järjestämisen taloudellisesti. 5

6 TOIMINNAN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA MITTARIT EPT:n toiminnalle syksyllä 2014 linjatut keskeiset tavoitteet vuosille ovat: 1. KAIKKI ALUEEN NUORET HALUAVAT OSALLISTUA PARTIOTOIMINTAAN Nuorille on omaa toimintaa EPT:n tapahtumat ovat avoimia kaikille Samoaja- ja vaeltajatapahtumia markkinoidaan kaikille nuorille 2. EPT:SSÄ ON HYVÄ HARJOITELLA JOHTAMISTA Nuorille on tarjolla nousujohteisia johtamispestejä Pestit ovat selkeitä ja niillä on kesto Pestiin kuuluu tuki ja palaute Johtamista arvioidaan ja kehitetään 3. YHTEISTYÖ EPT:N ALUEELLA ON LUONTEVAA EPT:n lippukunnat tekevät alueellista ja aluerajat ylittävää yhteistyötä EPT ja lippukunnat ovat aloitteellisia yhteistyökumppaneita muiden tahojen kanssa EPT auttaa lippukuntia löytämään erilaisia yhteistyön muotoja 6

7 TOIMINTAMUODOT Tavoitteiden ja toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi EPT järjestää kilpailuja, leirejä ja ohjelmatapahtumia sekä neuvoo ja tukee alueen lippukuntia. Lisäksi EPT huolehtii viestinnän ja edunvalvonnan keinoin partiolippukuntien toimintaedellytyksistä sekä partion julkisuuskuvasta alueellaan. EPT:llä on hallinnassaan kaksi partiomajaa, jotka ovat alueen lippukuntien käytössä retki- ja leiritoimintaan. EPT huolehtii majojen vuokrauksesta, ylläpidosta ja huollosta. Vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa partiotaitokilpailut Espoon Vihree, Espoon Punanen ja Pinkki sekä erilaiset ikäkausi- ja urheilutapahtumat. Lisäksi EPT järjestää säännöllisesti Vinkuli-talvileirejä, Väiski-kesäleirejä sekä Vimma-johtajaleirejä. Tapahtumat toteutetaan partio-ohjelman mukaisesti ja niillä tuetaan alueen lippukuntien toimintaa. Alueen partiolaisten johtajakoulutuksesta huolehtii sovitun työnjaon mukaan piirijärjestö Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Lippukuntia tuetaan toimintatapahtumien lisäksi aluetoiminnalla. Jokaisella lippukunnalla on käytettävissä aluetiimi, neljä nimettyä alueellista ohjaajaa, jotka pitävät säännöllisesti yhteyttä lippukunnanjohtajiin, koulutusvastaaviin ja ohjelmavastaaviin muun muassa alueellisissa tapaamisissa. Aluetiimien tarkoituksen on tukea lippukuntia entistä paremmin, myös ohjelman ja koulutuksen osalta. Lisäksi lippukunnanjohtajille järjestetään tapaamisia ja virkistystä. Vinkuli 2014, kuva Paula Tammivuori 7

8 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO HALLINTO Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus apunaan toimintaryhmät, projektiryhmät ja järjestösihteeri. Järjestösihteeri toimii yhdistyksen kokopäiväisenä työntekijänä lippukuntien, hallituksen ja eri ryhmien apuna. Hallituksen tehtävänä on johtaa menestyksekkäästi yhdistystä. Hallitus pitää toimintavuoden aikana noin kymmenen kokousta sekä kaksi viikonlopun mittaista seminaaria. Tarvittaessa hallitus kokoontuu iltateelle käsittelemään yksittäisiä, ajankohtaisia aiheita. EPT:ssä toimii vuoden 2015 aikana Vimma- ja Mucu- sekä kämppä-, viestintä-, sudenpentu- ja toimistoryhmät sekä aluetiimit. Jokainen ryhmä pitää vuoden aikana 3-15 kokousta, joissa suunnitellaan toimintaa ja tapahtumia. Jokaiselle ryhmälle on nimetty oma yhteyshenkilö EPT:n hallituksesta. Yhteyshenkilön tehtävänä on pitää yhteyttä ryhmään ja huolehtia tiedonkulusta hallituksen ja ryhmän välillä. Syksyn aluksi järjestetään hallituksen ja ryhmien yhteinen toiminnansuunnitteluilta, jossa ryhmät suunnittelevat yhteyshenkilöiden avulla seuraavan vuoden toimintaa sekä tekevät talousarviot. Hallituksen omia virkistystapahtumia ovat hallituksen perinteinen kesäretki sekä pikkujoulut. Nämä vapaamuotoisemmat tapahtumat ovat yksi tapa kiittää hallitustyöhön, EPT:lle ja sitä kautta Espoon alueen lippukunnille osaltaan panoksensa antaneita hallituksen jäseniä. Tapahtumat tiivistävät myös osaltaan hallituslaisten yhteishenkeä ja tuovat partioaatteita sekä retkeilykulttuuria myös osaksi hallitustoimintaa. Joulukuussa järjestetään kiitosgaala, jonne kutsutaan EPT:ssä toimintavuoden 2015 aktiiviset toimijat ja alueen lippukunnanjohtajat. Gaala on EPT:n tapa kiittää ja kannustaa vapaaehtoistoimijoita, jotka työllään antavat suuren panoksen yhdistyksen toimintaan. EPT haluaa olla aktiivinen ja näkyä partioliikkeen edustajana sekä tuoda partioliikkeen näkyviin muiden nuorisojärjestöjen rinnalle. EPT osallistuu myös vuonna 2015 Espoon nuorisovaltuuston järjestämään Vaikuttamo tapahtumaan, Espoon Järjestöjen Yhteistyö ENNU:n toimintaan sekä on osana Espoo-päivän katukuvaa. TALOUS Järjestösihteeri ja puheenjohtajisto hoitavat yhdessä yhdistyksen talouden suunnittelun ja seurannan. Yhdistyksen taloushallinnon hoitaa PäPa erillisen sopimuksen mukaisesti. Budjetti tehdään yhdessä ryhmien ja hallituksen kanssa. Isommat tapahtumat, kuten Punkku, Pinkki, Vinkuli ja Väiski, tekevät omat budjetit, jotka hallitus hyväksyy erikseen. 8

9 TOIMISTO Espoon Partiotuki ry toimii Helsingin Töölönkadun Partioasemalla yhteistyössä muiden Uudellamaalla toimivien partiojärjestöjen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Vantaan Partiokannus ry, Uudenmaan Partiopiiri ry, Helsingfors Svenska Scouter rf ja Finlands Svenska Scouter rf) sekä samassa rakennuksessa toimivan Suomen Partiolaiset ry:n ja Leirikesä ry:n kanssa. YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA YHTEISTYÖ ESPOON KAU PUNGIN KANSSA EPT osallistuu Espoon kaupungin kanssa käytäviin aluenuorisojärjestötapaamisiin sekä avustusneuvotteluihin kaksi kertaa vuodessa. EPT osallistuu myös muihin yhteisiin tapahtumiin ja seminaareihin kaupungin ja aluenuorisojärjestöjen kanssa. EPT on myös mukana kaupungin ja seurakunnan järjestämässä itsenäisyyspäivän seppeleenlaskussa. SEURAKUNT AYHTEISTYÖ EPT tekee yhteistyötä alueen seurakuntien kanssa ja tukee lippukuntien yhteistyötä omien taustayhteisöjensä kanssa. Seurakuntien partioyhteyshenkilöihin eli seppoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä sähköpostitse ja lähettämällä heille EPT Tiedottaa postitse. YHTEISTYÖ PÄÄK AUPUNK ISEUDUN PARTIOLAISET RY:N KANSSA EPT toimii PäPan kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimukseen on kirjattu muun muassa aluetyön järjestämisestä Espoossa ja Kauniaisissa, johtajakoulutuksesta sekä toimiston palveluista. Sopimusta päivitettiin vuonna 2014 vastaamaan yhdistyksen nykyistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään muun muassa osallistumalla syyskuussa PäPan luottisseminaariin, jossa luottamushenkilöille on tarjolla koulutusta ja yhteistä toiminnan suunnittelua. Lisäksi hallitus pitää omat syys- ja tammiseminaarinsa yhdessä PäPan piirinhallituksen ja Vantaan Partiokannus ry:n hallituksen kanssa. YHTEISTYÖ MUIDEN ALU EELLA TOIMIVIEN JÄRJESTÖJEN KANSSA EPT toimii Espoon alueella aktiivisesti järjestöllisen yhteistyön kehittäjänä ja avaajana, ja osallistuu aktiivisesti Espoon Nuorisojärjestojen Yhteistyö ENNU:n toimintaan. 9

10 ALUEELLINEN TYÖ JA LIPPUKUNTIEN TUKEMINEN Aluetyön perustehtävänä on varmistaa laadukkaan partiotoiminnan toteuminen sekä tukea lippukuntien kasvua ja kehitystä koko EPT:n toiminta-alueella. EPT:n lippukunnat on jaettu viiteen alueeseen: Elli (Espoonlahti), LOMMO (Suur-Matinkylä), Tapiiri (Suur-Tapiola), Järeä-Grani (Järvi-Espoo - Kauniainen) ja Vespa (Vanha-Espoo). Jokaisella EPT:n viidestä alueesta toimii aluetiimi, johon alueen 1-2 alueohjaajaa kuuluvat yhdessä alueellisen ohjelmaohjaajan ja alueellisen koulutusohjaajan kanssa. Aluetiimit toteuttavat piirin aluetyötä EPT:n alueella. Vuonna 2015 aluetiimit varmistavat, että lippukunnat pysyvät elinvoimaisina, ja että niissä toteutetaan partio-ohjelmaa nyt ja tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ohjaajat tuntevat alueensa lippukunnat ja voivat siten tarjota näille räätälöityä tukea. Lippukunnan avainjohtajia, lippukunnanjohtajaa, koulutusvastaavaa ja ohjelmavastaavaa tuetaan pestissään henkilökohtaisten ohjauskontaktien, yhteisten atapaamisten ja vapaamuotoisten lippukuntaklubien kautta. Ohjaajat kannustavat lippukuntia näkymään alueellaan ja osallistumaan paikallisiin tapahtumiin. Partio-ohjelman toteuttamista tuetaan erityisesti alueellisilla ikäkausitapahtumilla, joita alueohjaajat koordinoivat ja kannustavat järjestämään. Lippukunnille ja lippukunnanjohtajille tarjotaan räätälöityä tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Toisia lippukuntia kannustetaan kasvamaan, joillakin kehittämiskohteena voi olla toiminnan laatu tai hallinto. Lippukuntien tukemisessa panostetaan siihen, että uusi lippukunnanjohtaja saa aina ensimmäiseksi kontaktin omalta alueohjaajaltaan, lippukunnat tietävät mitä alueohjaajat tekevät ja mihin asioihin heiltä saa tukea sekä ohjausta. Alueita kannustetaan näkyvyyden kasvattamiseen ja levitetään partiota uusille alueille: nyt piirillä on tarjota hyviä materiaaleja, joilla lippukunta voi näkyä alueensa tapahtumissa, joten niitä kannattaa hyödyntää. Kannustetaan lippukuntien viikkotoimintaa näkyvämmäksi ja keskitytään tarjoamaan partiota kaikille, varsin niille jotka eivät vielä ole partiossa. Painotuksena pidetään monikulttuurisia tapahtumia ja paikkoja, jotta partio tulee luontevasti tutuksi myös monikulttuurisille lapsille ja nuorille. Tuetaan uusia lippukuntaprojekteja ja kohdistetaan tuki vasta aloittaneille lippukunnille. 10

11 Kuvat Väiski 2014, Paula Tammivuori 11

12 IKÄKAUSIOHJELMA SUDENPENTUTOIMINTA Sudenpenturyhmä toimii espoolaisten ja kauniaislaisten akeloiden (sudenpenturyhmän johtaja) tukena järjestämällä erilaisia tapahtumia sudenpennuille ja heidän johtajilleen. Ryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään kuusi kertaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Ryhmä pyrkii seuraamaan uusien tapahtumien tarvetta ja toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Sudenpenturyhmä järjestää maaliskuun alussa perinteisen lumiveistoskisan. Lumiveistoskisassa on kolme sarjaa: sudenpentujen sarja, muiden ikäryhmien sarja sekä avoin sarja ei vielä partioon kuuluville. Ohikulkijat saavat osallistua kisaan. Toukokuinen Meriretki on espoolaisille ja kauniaislaisille laumoille tarkoitettu päiväretki. Sudenpenturyhmän järjestämä tapahtuma tarjoaa akeloille mahdollisuuden osallistua laumansa kanssa valmiiksi suunnitellulle päiväretkelle, jossa tärkeää on oman lauman kanssa yhdessä toimiminen. Lokakuussa järjestettävä Pinkki on sudenpennuille tarkoitettu päiväkilpailu. Sudenpenturyhmä auttaa järjestelyvuorossa olevaa aluetta olemalla mukana kisan suunnittelussa alusta asti. Sudenpenturyhmän yhteyshenkilö on jäsenenä kisatoimikunnassa ja tukee kisanjohtajaa järjestelyissä. Ryhmä ottaa vastuulleen myös yhden rastin kisassa. Sudenpenturyhmä järjestää akelailtoja tarvittaessa. SAMOAJAT & VAELTAJ AT Vimma-ryhma jarjestaa samoaja- ja vaeltajaikaisille partio-ohjelman mukaista toimintaa. Ryhmä järjestää sekä yhden metsäviikonlopun keväällä että yhden kämppäviikonlopun syksyllä. Tämän lisäksi järjestetään kaksi Vimma-iltamiksi kutsuttua iltatapahtumaa. Suunnitteilla on Vimma-leiri vuodeksi 2016, ja sen suunnittelu aloitetaan vuonna Leiri järjestetään näillä näkymin alkukesästä. Viimeksi Vimma-leiri on järjestetty kesäkuussa MUCU Mucu-ryhmän tavoite on varmistaa, että partio on kaikille avoin harrastus, eikä partioon liittyminen saa jäädä kiinni suomen kielen taidosta tai kulttuuritaustasta. Mucu-ryhmä toimii lippukuntien tukena monikulttuurisen toiminnan kehittämisessä ja auttaa lippukuntia monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vuonna 2015 Mucu-ryhmä haluaa vakiinnuttaa roolinsa EPT:n ryhmänä. Espoon alueen monikulttuurisen toiminnan tukemisen lisäksi Mucu-ryhmä pyrkii järjestämään ainakin yhden monikulttuurisen tapahtuman. Mucu-ryhmä haluaa lisätä eri kulttuuritaustaisten osuutta EPT:ssä. 12

13 VAELT AJ A-ILLAT Vuoden 2014 tapaan EPT järjestää vaeltajaikäisille iltamia, joissa he pääsevät suorittamaan partio-ohjelman vaeltaja-aktiviteetteja, rentoutumaan ja verkostoitumaan muiden vaeltajien kanssa. Iltoja on tarkoitus pitää 2-4 vuodessa. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Vantaan Partiokannuksen kanssa jatketaan yhteisten vaeltajailtojen muodossa. LEIRIT VINKULI Hiihtolomalla 2016 pidetään EPT:n perinteinen, joka toinen vuosi järjestettävä Vinkuli-talvileiri. Leiritoimikunta kootaan ja leirin suunnittelu aloitetaan jo vuoden 2015 puolella. KILPAILUT EPT:llä on vuosittain kolme perinteistä partiotaitokilpailua: Espoon Punanen, Pinkki ja Espoon Vihree. Kilpailutoiminta on osa partio-ohjelmaa ja yhdistelee monia sen osa-alueita. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukulttuuria tarjoamalla mahdollisimman monelle EPT:n lippukuntien jäsenelle kilpailukokemuksia partio-ohjelman mukaisten tehtävien parissa. Espoon Punasella ja Pinkillä järjestelyvastuu kiertää alueelta toiselle. Kilpailuilla EPT pyrkii kannustamaan kaikenikäisiä jäseniä erähenkiseen toimintaan. ESPOON PUNANEN Paakaupunkiseudun suurin vuosittainen partiotaitokilpailu Espoon Punanen eli Punkku jarjestetaan syyskuun kolmantena viikonloppuna. Kilpailuun odotetaan yli 400 kilpailijaa ja jarjestelyihin osallistuu noin 200 toimitsijaa. Jarjestelyista vastaavat vuonna 2015 Tapiolan alueen lippukunnat. Yön yli kestävän Espoon Punasen kohderyhma on 12-vuotiaat ja sita vanhemmat partiolaiset. PINKKI Pinkki on sudenpennuille suunnattu leikkimielinen paivakilpailu, joka jarjestetaan lokakuun alkupuolella. Kilpailussa kuljetaan maastoon merkitty rata johtajan kanssa. Radan varrella on hauskoja ja hyodyllisia tehtavia, jotka testaavat sudenpentujen partiotaitoja. Kisa järjestetään Suomen Partiolaisten valmiin tukimateriaalin avulla ja kisan teema valitaan sen mukaan. Lommon alueen lippukunnat vastaavat vuoden 2015 Pinkin jarjestelyista. Kilpailuun odotetaan yli 600 kilpailijaa ja noin 100 toimitsijaa. Kilpailu on kaksikielinen. ESPOON VIHREE Kevään perinteinen kilpailu Espoon Vihree järjestetään toukokuun puolivälissä. Vihree on polkupyörillä kisattava päiväkilpailu, jossa kisavartiot polkevat annetun reitin ja suorittavat tehtäviä matkan varrella. Vihree on rento ja hauska tapahtuma seikkailija- ja tarpojaikäisille partiolaisille. 13

14 Espoon Vihreen järjestää samoaja tai nuori vaeltaja yhdessä toimikuntansa kanssa. EPT:n hallituksen yhteyshenkilö tukee kisatoimikuntaa. Tämä antaa kokemattomallekin nuorelle mahdollisuuden harjoitella tapahtuman järjestämistä. Seikkailija- ja tarpojavartioiden lisaksi tapahtuma on kilpasarjan ulkopuolella avoin kaikille partiolaisille. URHEILUTAPAHTUMAT RANT ALENTOPALLOTURNAUS Rentoa lippukuntien valista tutustumista ja yhteistyota tuetaan jarjestamällä rantalentopalloturnaus, joka perinteisesti järjestetään elokuun lopulla. Turnauksen järjestelyistä vastaa EPT:n hallitus. Osallistujia odotetaan olevan noin 50 eli noin 10 joukkuetta. MAJATOIMINTA EPT:n hallinnassa on kaksi majaa, Myllyjärven maja sekä Dåvitsin maja. Majoja vuokrataan ensisijaisesti lippukunnille ja muiden partiotapahtumien käyttöön. Vuokratuotoilla katetaan majojen ylläpitoa ja huoltoa. Majojen käyttövuorot jakaa järjestösihteeri. EPT:n majat tarjoavat lippukunnille helpon ja edullisen tavan pitää retkiä ja näin järjestää laadukasta partiotoimintaa mahdollisimman monelle. MYLLYJÄRVEN M AJA Myllyjärven maja eli Myllis on EPT:n omistama partiokämppä, joka sijaitsee Myllyjärven vieressä Espoon Nuuksiossa. Majan tontti on vuokrattu Espoon kaupungilta. Majalla on toimintaa noin 20 viikonloppuna vuodessa. Myllis on myös suosittu kesäleirien järjestämispaikka. DÅVITSIN M AJ A Dåvitsin maja eli Dåvari sijaitsee Kirkkonummen Hirsalassa. Majan omistaa partiolippukunta Tellervoiset, mutta sitä hallinnoi EPT. Majalla on käyttöä noin 20 viikonloppuna vuodessa. KÄM PPÄRYHM Ä Kämppäryhmä on vastuussa EPT:n majojen huollosta. Mylliksen ympäristöä siistitään hävittämällä majan ympäristöön kasautunutta leirimateriaalia. Lisäksi Myllikselle rakennetaan pieni puuvarasto. Dåvarilla toteutetaan kattoremontti. Molempien majojen jätevesien imeytysprojektit saatetaan loppuun. Kämppäryhmän jäsenmäärää pyritään kasvattamaan rekrytoimalla mukaan nuoria partiolaisia. Jäsenistön tietoisuutta majoista lisätään markkinointikampanjalla, joka sisältää muun muassa blogikirjoituksia. 14

15 VIESTINTÄ EPT:n viestintää hoitaa pääasiassa viestintäryhmä. Ryhmän tarkoituksena on kehittää EPT Tiedottaa -lehden tekemiseen ja toimittamiseen uusia tapoja sekä hoitaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Viestintäryhmä kokoontuu vuoden aikana säännöllisesti. Viestintäryhmän tehtäviin kuuluu myös EPT:n www-sivujen päivittäminen ja kehittäminen sekä Facebook-sivujen ylläpito yhdessä hallituksen kanssa. Ryhmä takaa viestinnän sujuvuuden EPT:ssä. EPT TIEDOTTAA -LEHTI EPT Tiedottaa on espoolaisille ja kauniaislaisille johtajille postitettava tiedotuslehti. Lehti ilmestyy vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Lehden materiaalin kokoamisesta ja sen taittamisesta sekä ulkoisesta ilmeestä vastaa viestintäryhmä. Vuonna 2015 kartoitetaan paperisen lehden tarpeellisuutta. Vuoden 2011 aikana aloitettua sähköisen Tiedottaan julkaisua jatketaan edelleen ja kaikki halukkaat voivat lukea lehden EPT:n www-sivuilta. SUORA JA SÄHKÖINEN VIESTINT Ä JÄSENLIPPUK UNNILLE Tiedottaan rinnalla suorina viestintämuotoina käytetään sähköpostia, www-sivuja sekä lippukuntiin lähetettävää lippukuntapostia. Lähinnä tapahtumien markkinointiin käytetään Facebookia. Lippukuntapostia lähetetään EPT:n tapahtumista noin neljä kertaa vuodessa. Käyttöön on vakiintunut myös noin kymmenen kertaa vuodessa lähtevä EPT Tiedottaasähköposti. Sähköpostilistoja käytetään viestinnässä yhteistyössä PäPan kanssa. MUU VIESTINT ÄTOIMINT A Ulkoista viestintää kehitetään edelleen tiedottamalla EPT:n tapahtumista PäPan Heppu-lehdessä sekä tiedotusvälineille lehdistötiedottein. Lehdistötiedotteita julkaistaan mahdollisimman monista tapahtumista. Tulevana vuonna pyritään luomaan hyviä kontakteja partion ulkopuolisiin tiedotusvälineisiin sekä saamaan palstatilaa alueen lehdistä. Tästä esimerkkinä toimii Länsiväylän Kumppanit-sivusto, jonne tavoitteena on saada 2-4 juttua EPT:n ryhmien, tapahtumien tai projektien toimesta. Kyseistä sivustoa mainostetaan myös lippukunnille hyvänä tiedotuskanavana ja näkyvyyden lisääjänä. 15

16 TOIMINTAKALENTERI 2015 TAMMIKUU EPT tiedottaa DL Vaeltajailta vko 6 arki-iltana ELOKUU EPT tiedottaa DL Rantalentis Espoo-päivä HELMIKUU SYYSKUU Syyssemma Punkku M AALISKUU Lumiveistoskisa 1.3. LOKAKUU Pinkki HUHTIKUU Vimma-viikonloppu TAI M ARRASKUU Vimma-viikonloppu EPT tiedottaa DL TOUKOKUU Meriretki 9.5. Vihree 9.5. JOULUKUU EPT tiedottaa DL Itsenäisyyspäivän seppeleen lasku Gaala

17 TALOUSARVIO

18 18

19 TALOUSARVION KOONTI KUSTANNUSPAIKOITTAIN 19

20 Väiski 2014, Antti Kurkinen 20

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hespartto ry:n toimintakertomus 2010 1/13 HESPARTTO RY Toimintakertomus 23.3.2011 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hallinto Hespartto ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa lippukunnanjohtaja

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Toimintasuunnitelma 2015 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY 2 1.YLEISTÄ Vuoden 2015 tavoitteena on jalkauttaa uusi strategia käytäntöön. Erityisesti painotetaan uusien jäsenhankintamuotojen kehittämistä ja toteuttamista,

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot