Jälleenvienti vuonna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jälleenvienti vuonna 2016"

Transkriptio

1 Kauppa 2017 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2016 Kuvio 1. ja kokonaisviennin , % -3% -4% Kaikki maat yhteensä 1% 7% Ruotsi -8% -6% Venäjä 6% 17% Kiina -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Jälleenvienti Kokonaisvienti Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 Jälleenvienti Kiinaan ja Ruotsiin kasvoi vuonna 2016 Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin vuonna 2016 oli 52 miljardia euroa. Viennin laski neljä prosenttia vuodesta Viennin sta noin seitsemän miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä. on kirjattiin laskua kolme prosenttia edellisvuodesta. osuus kokonaisviennistä nousi 14 prosenttiin vuonna Osuus laski tasaisesti vuodesta 2008 (15 %) vuoteen 2014 (12 %), mutta kääntyi vuonna 2015 loivaan kasvuun. Ruotsi oli vuonna 2016 edellisvuoden tapaan Suomen suurin jälleenvientimaa. Toiseksi suurin jälleenvientimaa Venäjä säilytti myös asemansa edellisvuodesta. Kiina nousi viime vuonna Viron ohi kolmanneksi suurimmaksi jälleenvientimaaksi. osuus viennistä Kiinaan on kasvanut viime vuosina ja oli viime vuonna jo melkein viidennes kokonaisviennistä. oli suurin teollisuuskoneiden ja -laitteiden viennissä. Toiseksi suurin jälleenviennin oli sähkökoneiden ja -laitteiden ryhmässä. Kolmanneksi eniten jälleenvietiin energiatuotteita. Mrd euroa Kuvio 2. Jälleenvienti vuosina , mrd euroa, ja %-osuus viennistä Suomen jälleenvienti osuus viennistä 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jälleenvienti tavararyhmittäin Teollisuuskoneiden ja -laitteiden kokonaisviennin oli viime vuonna lähes seitsemän miljardia euroa. Siitä reilu viidennes eli 1,5 miljardia euroa oli jälleenvientiä. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden jälleenviennin pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla, vaikka ryhmän kokonaisvienti väheni viisi prosenttia. Ryhmän jälleenviennistä suurin osa oli erilaisten koneiden ja moottoreiden osia. Sähkökoneiden ja -laitteiden 4,4 miljardin euron viennistä jälleenviennin osuus oli 1,2 miljardia euroa, eli 27 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti kasvoi 12 prosenttia vuodesta 2015, kun tuoteryhmän kokonaisvienti laski viisi prosenttia. Tärkeimpiä sähkölaitteita jälleenviennissä olivat mikropiirit, joiden viennistä 92 prosenttia oli jälleenvientiä. Niiden jälleenviennin oli noin 230 miljoonaa euroa.

3 Muualla valmistettuja energiatuotteita vietiin Suomesta 570 miljoonan euron sta, mikä kattoi 14 prosenttia ryhmän kokonaisviennistä. Energiatuotteiden kokonaisviennin kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta, mutta energiatuotteiden jälleenviennin aleni 18 prosenttia. Dieselöljyt olivat suurin yksittäinen energiatuotteiden jälleenvientituote. Dieselin jälleenviennin oli noin 340 miljoonaa euroa, laskua kaksi prosenttia edellisvuodesta. Muita suuria jälleenviennin tavararyhmiä olivat lääketieteelliset kojeet ja tieteelliset mittaus- ja analyysilaitteet, farmaseuttiset tuotteet, kulkuneuvot, ilma-alukset, turkisnahat, muovit, kumi ja kumitavarat. Yksittäisistä ltaan huomattavista nimikkeistä jälleenviennin osuus oli suurin kobolttikiven (jälleenviennin 130 miljoonaa euroa, osuus kokonaisviennistä 98 %), lentokoneiden (140 milj. e, 88 %), minkinnahkojen (150 milj. e, 86 %) ja lääkkeiden (380 milj. e, 79 %) kohdalla. Mrd euroa 4 3 Kuvio 3. Jälleenvienti Ruotsiin, Venäjälle ja Kiinaan vuosina % 30% 2 20% 1 10% Jälleenvienti Ruotsiin, miljardia euroa Jälleenvienti Venäjälle, miljardia euroa Jälleenvienti Kiinaan miljardia euroa osuus Ruotsin viennistä, % osuus Venäjän viennistä, % osuus Kiinan viennistä, % 0% Jälleenvienti Ruotsiin Ruotsi nousi vuonna 2015 Suomen suurimmaksi jälleenvientimaaksi, ja säilytti ensimmäisen sijan myös viime vuonna. Jälleenvienti Ruotsiin kasvoi vuonna 2016 seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Arvo nousi 957 miljoonaan euroon. Ruotsiin kasvoi vain prosentin. osuus koko viennistä Ruotsiin kohosi 17 prosenttiin edellisvuoden 16 prosentista. Vientiltaan merkittävistä tavararyhmistä Ruotsin-kaupassa jälleenviennin osuus oli suurin kumin ja kumitavaroiden (62 %), sähkökoneiden ja -laitteiden (34 %) sekä teollisuuden koneiden ja laitteiden (24 %) kohdalla. Kuljetusvälineiden jälleenviennin osuus kokonaisviennistä oli suhteellisen vähäinen, 17 prosenttia.

4 Kuvio 4. Jälleenvienti ja kokonaisvienti Ruotsiin, viennin n , % -7% 2% 27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt -2% 4% 84 - koneet ja mekaaniset laitteet -13% -3% 85 - sähkökoneet ja -laitteet 5% 15% 87 - kuljetusvälineet ja kulkuneuvot -3% 30% 40 - kumi ja kumitavarat -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Jälleenvienti Kokonaisvienti Sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti Ruotsiin laski kolme prosenttia ja koko vienti 13 prosenttia. Kumin ja kumitavaroiden, pääosin autonrenkaiden, jälleenvienti lisääntyi vajaan kolmanneksen, mutta kokonaisvienti madaltui kolme prosenttia. Myös koneiden ja laitteiden kohdalla kokonaisvientiin kirjattiin laskua (-2 %), mutta jälleenvientiin kasvua (+4 %). Polttoaineiden osalta sen sijaan kokonaisvientiin tuli kaksi prosenttia kasvua, mutta jälleenviennin laskua tilastoitiin seitsemän prosenttia. Kuljetusvälineiden jälleenvienti kasvoi selvästi kokonaisvientiä nopeammin. Jälleenvienti Venäjälle Venäjän-kauppa laski vuonna 2016 edelleen sekä kokonaisviennin että jälleenviennin osalta. Venäjälle suuntautuvan jälleenviennin jäi viime vuonna 732 miljoonaan euroon. Jälleenvienti laski kahdeksan prosenttia edellisvuodesta, kun kokonaisvienti Venäjälle laski kuusi prosenttia. osuus Venäjän-kaupasta säilyi viime vuonna lähes edellisvuoden tasolla. Suurin tavararyhmä jälleenviennissä Venäjälle oli teollisuuskoneet ja -laitteet, joiden jälleenviennin oli 172 miljoonaa euroa. Teollisuuskoneiden ja -laitteiden jälleenvienti heikkeni kaksi prosenttia, mutta kokonaisvienti kasvoi prosentin. osuus teollisuuskoneiden ja -laitteiden koko viennistä oli 26 prosenttia. Merkittävä osa ryhmän jälleenviennistä oli erilaisia työstökoneita, kuten hiomakoneita ja muotteja. Farmaseuttisten tuotteiden kokonaisvienti Venäjälle laski hieman vähemmän kuin jälleenvienti maahan. Kokonaisvientiin tuli 26 prosenttia, jälleenvientiin 34 prosenttia laskua. osuus koko lääkeviennistä oli 64 prosenttia eli 99 miljoonaa euroa, kun osuus oli edellisvuonna 71 prosenttia. Energiatuotteiden jälleenviennin Venäjälle oli 60 miljoonaa euroa viime vuonna. Suurin osa ryhmän tuotteista oli voiteluöljyjä. Energiatuotteiden jälleenvienti supistui selvästi (-23 %), mutta kokonaisvientiin tuli kolme prosenttia kasvua. Samalla jälleenviennin osuus energiatuotteiden viennistä laski edellisvuoden 54 prosentista viime vuoden 41 prosenttiin.

5 Kuvio 5. Jälleenvienti ja kokonaisvienti Venäjälle, viennin n , % -2% 1% 84 - koneet ja mekaaniset laitteet -34% -26% -23% 3% 30 - farmaseuttiset tuotteet 27 - kivennäispolttoaineet ja -öljyt -7% 53% 85 - sähkökoneet ja -laitteet -15% -6% 39 - muovit ja muovitavarat -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jälleenvienti Kokonaisvienti Venäjälle jälleenvietyjen sähkökoneiden ja -laitteiden viennin kasvoi 53 prosenttia 97 miljoonaan euroon. Kokonaisvienti laski seitsemän prosenttia. Jälleenviedyn tavaran osuus ryhmän viennistä nousi 38 prosenttiin edellisvuoden 23 prosentista. Venäjälle jälleenvietiin erityisesti matkapuhelimia ja mikropiirejä. Muovien jälleenvienti Venäjälle laski kuusi prosenttia, eli hieman vähemmän kuin muovien kokonaisvienti (-15 %). osuus muovien viennistä oli 19 prosenttia, eli 47 miljoonaa euroa. Jälleenvienti Kiinaan Jälleenvienti Kiinaan on viime vuosina ollut kasvu-uralla. oli viime vuonna 520 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 445 miljoonaa euroa. osuudeksi Kiinan-kaupasta tilastoitiin 19 prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli 18 prosenttia. Kiinaan suuntautunut jälleenvienti lisääntyi 17 prosenttia vuonna 2016, kun kokonaisviennin kasvu jäi kuuteen prosenttiin. tavararyhmistä ltaan suurinta oli sähkökoneiden ja -laitteiden jälleenvienti. Niiden vienti kasvoi jopa 80 prosenttia 201 miljoonaan euroon, kun kokonaisviennin kasvu jäi vain 15 prosenttiin. Jälleenvienti käsitti puolet koko ryhmän viennistä, kun edellisvuonna osuus oli vajaa kolmannes. Erityisesti Kiinaan jälleenvietiin prosessoreja, muisteja ja muita elektronisia piirejä. Kiinaan jälleenvietyjen teollisuuskoneiden ja -laitteiden on kertyi kasvua 18 prosenttia vertailuvuodesta. kasvu jäi neljään prosenttiin. osuudeksi tuli viime vuonna 29 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 26 prosenttia. Kiinaan jälleenvietiin pääasiassa hissien, paperi- ja sellukoneiden sekä mäntämoottoreiden osia.

6 Turkisnahkojen ja turkisten, enimmäkseen raakojen minkinnahkojen, jälleenvienti Kiinaan jäi 32 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi viime vuonna. Kokonaisvienti laski peräti 51 prosenttia. osuus turkisviennistä oli viime vuonna 63 prosenttia, kun edellisvuonna se oli 45 prosenttia. Muissa ltaan huomattavissa tavararyhmissä jälleenviennin osuus kokonaisviennistä Kiinaan oli viime vuonna melko pieni. Lääketieteellisten kojeiden ja tieteellisten mittaus- ja analyysilaitteiden jälleenvienti ylsi 20 miljoonaan euroon, eli 11 prosenttiin kokonaisviennistä. laski hieman viime vuodesta. Kuvio 6. Jälleenvienti ja kokonaisvienti Kiinaan, viennin n , % -2% 14% 90 - optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet -51% -32% 43 - turkisnahat ja turkikset 4% 18% 84 - koneet ja mekaaniset laitteet 15% 80% 85 - sähkökoneet ja -laitteet -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jälleenvienti Kokonaisvienti

7 Taulu 1 Jälleenvienti ja vienti, miljardia euroa Viennin Maat Viennin Viennin Ruotsi 5,5 0,9 16 % 5,6 1,0 17 % 1 % 7 % Venäjä 3,2 0,8 25 % 3,0 0,7 25 % 6 % 8 % Kiina 2,5 0,4 18 % 2,7 0,5 19 % 6 % 17 % Viro 1,6 0,6 36 % 1,5 0,5 34 % 5 % 9 % Saksa 7,5 0,4 6 % 6,8 0,4 6 % 9 % 2 % USA 3,8 0,4 11 % 3,9 0,4 9 % 4 % 8 % Alankomaat 3,6 0,3 9 % 3,5 0,3 10 % 2 % 8 % Norja 1,6 0,3 17 % 1,5 0,3 17 % 1 % 0 % Muut maat 24,7 3,1 13 % 23,4 2,9 12 % 5 % 8 % Kaikki maat yhteensä 53,9 7,3 13 % 51,9 7,0 14 % 4 % 3 % Taulu 2 suurimmat CN2 ja CN8 tavararyhmät, miljardia euroa CN2 Viennin 84 koneet ja mekaaniset laitteet 7,3 1,5 20 % 6,9 1,5 21 % 5 % 0 % 85 sähkökoneet ja laitteet 4,6 1,1 23 % 4,4 1,2 27 % 5 % 12 % 27 kivennäispolttoaineet ja öljyt 3,6 0,7 19 % 4,0 0,6 14 % 9 % 18 % 30 farmaseuttiset tuotteet 0,8 0,4 48 % 0,8 0,5 54 % 1 % 10 % 90 optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet 2,4 0,4 18 % 2,5 0,4 17 % 6 % 0 % 87 kuljetusvälineet ja kulkuneuvot 3,1 0,3 11 % 2,7 0,3 13 % 14 % 2 % 40 kumi ja kumitavarat 0,5 0,2 43 % 0,4 0,2 51 % 7 % 12 % 39 muovit ja muovitavarat 2,0 0,2 11 % 2,0 0,2 10 % 3 % 3 % 88 ilma alukset, avaruusalukset ja niiden osat 0,5 0,3 61 % 0,2 0,2 78 % 54 % 42 % 43 turkisnahat, tekoturkikset ja tavarat niistä 0,6 0,3 50 % 0,3 0,2 52 % 50 % 47 % 73 rauta ja terästavarat 0,9 0,1 15 % 0,8 0,1 18 % 6 % 8 % 81 muut epäjalot metallit ja tavarat niistä 0,2 0,2 87 % 0,2 0,1 88 % 18 % 17 % 29 orgaaniset kemialliset yhdisteet 0,8 0,2 19 % 0,8 0,1 15 % 9 % 28 % Muut 26,4 1,3 5 % 25,9 1,4 5 % 2 % 5 % Kaikki yhteensä 53,9 7,3 13 % 51,9 7,0 14 % 4 % 3 % Viennin CN lääkkeet terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten 0,5 0,3 62 % 0,5 0,4 79 % 5 % 35 % dieselöljyt 1,5 0,4 23 % 1,7 0,3 20 % 11 % 2 % elektroniset integroidut piirit kuten prosessorit ja ohjaimet 0,2 0,1 68 % 0,2 0,2 92 % 39 % 87 % henkilöauton uudet pneumaattiset ulkorenkaat 0,2 0,1 60 % 0,2 0,2 72 % 3 % 16 % minkin kokonaiset raa'at turkisnahat 0,3 0,3 88 % 0,2 0,2 86 % 47 % 48 % lentokoneet ja muut ilma alukset 0,4 0,3 73 % 0,2 0,1 88 % 58 % 49 % kobolttikivi ja muut koboltin valmistuksen välituotteet 0,2 0,2 99 % 0,1 0,1 98 % 18 % 18 % puristussytytteisten mäntämoottoreiden osat 0,2 0,1 71 % 0,2 0,1 69 % 17 % 15 % nimikkeiden 8426, 8429 ja 8430 koneiden ja laitteiden osat 0,3 0,2 53 % 0,3 0,1 45 % 5 % 19 % paperikoneiden osat 0,3 0,1 41 % 0,3 0,1 35 % 5 % 19 % Muut 49,9 5,2 11 % 48,0 5,1 11 % 4 % 2 % Kaikki yhteensä 53,9 7,3 13 % 51,9 7,0 14 % 4 % 3 %

8 Taulu 3 Jälleenvienti Ruotsiin, Venäjälle ja Kiinaan, miljoonaa euroa Ruotsi CN2 27 kivennäispolttoaineet ja öljyt % % 2 % 7 % joista dieselöljyt % % 4 % 2 % 84 koneet ja mekaaniset laitteet % % 2 % 4 % joista paperin ja sellun kuivauskoneet % % >999 % >999 % 85 sähkökoneet ja laitteet % % 13 % 3 % joista luokan lähettimet ja matkapuhelimet % % 60 % 49 % 40 kumi ja kumitavarat % % 3 % 30 % joista henkilöauton pneumaattiset renkaat % % 7 % 29 % 87 kuljetusvälineet ja kulkuneuvot % % 5 % 15 % joista luokan moottoriajoneuvot % % 20 % 13 % 73 rauta ja terästavarat % % 1 % 10 % joista luokan lämmönsäteilijät % % 12 % 15 % 30 farmaseuttiset tuotteet % % 6 % 35 % joista luokan lääkkeet % % 14 % 56 % 90 optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet % % 4 % 3 % 39 muovit ja muovitavarat % % 2 % 6 % 64 jalkineet % % 14 % 37 % joista suojajalkineet % % 9 % 26 % 76 alumiini ja alumiinitavarat % % 12 % 21 % 44 Puutavara % % 9 % 26 % Muut % % 1 % 13 % Kaikki yhteensä % % 1 % 7 % Venäjä CN2 84 koneet ja mekaaniset laitteet % % 1 % 2 % joista luokan kovalevyasemat % % 30 % 49 % joista luokan muotit kumia tai muovia varten % % 25 % 25 % joista kulmahiomakoneet % % 13 % 6 % 30 farmaseuttiset tuotteet % % 26 % 34 % joista luokan lääkkeet % % 16 % 19 % joista luokan lääkkeet % % 36 % 31 % joista luokan lääkkeet % % 52 % 68 % 85 sähkökoneet ja laitteet % % 7 % 53 % joista matkapuhelimet % % 53 % 413 % joista elektroniset integroidut piirit % % 8 % 22 % 27 kivennäispolttoaineet ja öljyt % % 3 % 23 % joista luokan moottori ja voiteluöljyt % % 5 % 26 % joista luokan hydrauliikkanesteet % % 1 % 13 % 39 muovit ja muovitavarat % % 15 % 6 % joista luokan eteenipolymeerit % % 26 % 17 % 34 pesu ja voiteluvalmisteet % % 2 % 10 % joista luokan voiteluvalmisteet % joista luokan voiteluvalmisteet % % 1 % 1 % 90 optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet % % 13 % 27 % 09 kahvi, tee, mate ja mausteet % % 19 % 36 % joista paahtamaton kofeiinipitoinen kahv % % 38 % 44 % 38 erinäiset kemialliset tuotteet % % 1 % 4 % 73 rauta ja terästavarat % % 13 % 6 % 40 kumi ja kumitavarat % % 1 % 3 % 32 Väri ja parkitusaineet % % 8 % 3 % Muut % % 6 % 17 % Kaikki yhteensä % % 6 % 8 % Kiina CN2 85 sähkökoneet ja laitteet % % 15 % 80 % joista prosessorit, muistit ym % % 61 % 116 % joista sähkögeneraattoreiden yms osat % % 85 % 178 % joista luokan elektroniset integroidut piirit % % 288 % 484 % 84 koneet ja mekaaniset laitteet % % 4 % 18 % joista hissien, liukuportaiden osat % % 8 % 7 % joista paperikoneiden osat % % 24 % 6 % joista mäntämoottoreiden osat % % 60 % 58 % joista höyrykattiloiden yms osat % % 566 % >999 % joista sellunvalmistuskoneiden osat % % 48 % 545 % 43 turkisnahat ja turkikset % % 51 % 32 % joista minkinnahat % % 30 % 31 % 90 optiset ja lääketieteelliset kojeet ja laitteet % % 14 % 2 % 30 farmaseuttiset tuotteet % % 65 % 81 % joista luokan lääkkeet % % 57 % 131 % 44 puutavara % % 52 % 5 % joista sahattu kuusi % % 56 % 4 % 39 muovit ja muovitavarat % % 14 % 2 % 47 paperimassa % % 13 % 1 % 38 erinäiset kemialliset tuotteet % % 16 % 14 % 73 rauta ja terästavarat % % 37 % 31 % 28 luokan kemikaalit % % 80 % 23 % 76 alumiini ja alumiinitavarat % % 11 % 23 % Muut % % 9 % 1 % Kaikki yhteensä % % 6 % 17 %

9 Liite määrittely Vienti Suomesta sisältää sekä Suomessa valmistettuja että muualla tuotettuja tavaroita. Jossain muualla kuin Suomessa valmistettujen tavaroiden toimitukset Suomen kautta voidaan luokitella tullikohtelun mukaan kolmeen ryhmään: 1) Kauttakuljetus eli transito. Transitotoimitukset kulkevat Suomen tullialueen kautta, mutta niitä ei missään vaiheessa lasketa vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Transito ei kuulu tämän selvityksen piiriin, eikä se ole mukana ulkomaankauppatilastossa. 2) Tavaroiden tuonti maahan väliaikaisesti esim. säilytettäväksi tullivarastossa, korjattavaksi tai jalostettavaksi. Tämä EU:n säädösten mukaan määritelty jälleenvienti on vähäistä eikä kuulu tämän selvityksen piiriin. 3) Muualla valmistettujen ja Suomeen tuotujen tavaroiden vienti edelleen. Kyseiset tavarat voivat Suomessa vaihtaa omistajaa, niitä voidaan varastoida, pakata uudelleen ja varustaa esim. käyttöohjeilla. Tavaran olennainen luonne ja CN-tavaraluokituksen mukainen tavaranimike ei kuitenkaan käsittelyn aikana muutu. Tässä katsauksessa jälleenvienniksi katsotaan Suomeen tuodut ja edelleen viedyt tavarat, jotka eivät ole Suomessa vaihtaneet omistajaa tai ovat vaihtaneet omistajaa konsernin sisällä. Näitä tavaroita on voitu Suomessa varastoida, pakata uudelleen tai varustaa esim. käyttöohjeilla siten, ettei tavaran olennainen luonne ja CN-tavaraluokituksen mukainen tavaranimike ole käsittelyn aikana muuttunut. laskentamenetelmä Jälleenvienti lasketaan tarkastelemalla yritysten ja konsernien läpi kulkevia tavaravirtoja tuoteluokittain. Tarkasteltavat toimijat ovat joko konserneja, eli emoyhtiö ja sen tytäryritykset, tai yksittäisiä yrityksiä. Tavaraluokittainen tarkastelu tehdään CN-nimikkeistön (Combined Nomenclature) tarkimmalla 8-numeron tasolla (CN8). Yrityksen tai konsernin saman tuoteluokan tuonti- ja vientitavaroista jälleenvienniksi katsotaan vain ne tuotteet, joissa tuonnin alkuperämaa on muu kuin viennin kohdemaa eli tavara ei palaudu lähtömaahansa. Kun yritys tai konserni sekä tuo että vie saman CN8-luokan tavaraa, jälleenvienniksi katsotaan ne viedyt tavarat, joiden määrän saman yrityksen tai konsernin kyseisen CN8:n tuonti kattaa. Sitä paljonko tuonnista tosiasiassa päätyy kotimarkkinoille ja paljonko vientitavaroista on peräisin muualta kuin omasta tuonnista, eli esimerkiksi Suomessa tuotettua omaa tuotantoa, ei pystytä erittelemään aineistosta. Tapauksissa, joissa yritys tuo tietyn CN8-luokan tavaraa vähemmän kuin vie, koko tuonti katsotaan jälleenvienniksi. Tällöin tavaran jälleenviennin määrä maittain lasketaan jakamalla yrityksen kyseisen CN8-luokan tuonnin määrä viennin kohdemaittain samassa suhteessa kuin yrityksen koko vienti jakaantuu eri maille kyseisen CN8-luokan osalta. Esimerkiksi, jos yritys tuo maahan 100 kiloa CN :aa ja vie Venäjälle 200 kiloa ja Ruotsiin 100 kiloa samaa CN8:a, niin silloin tuonnista oletetaan jälleenvienniksi kaksi kolmasosaa Venäjälle ja yksi kolmasosa Ruotsiin. Vastaavasti, jos yritys tuo 50 kiloa tiettyä CN8:a ja vie 90 kiloa, joista kaikki kohdistuu ainoastaan Venäjälle, niin silloin 50 kiloa määritellään jälleenvienniksi Venäjälle. Tapauksissa, joissa tietyn CN8:n tuonti kattaa saman CN8:n koko viennin, jälleen-

10 vienniksi lasketaan tämän CN8:n koko vienti. Esimerkiksi jos tuontia on 300 kiloa ja vientiä Ruotsiin 100 kiloa ja Venäjälle 100 kiloa, jälleenvienniksi Venäjälle määräytyy 100 kiloa ja Ruotsiin 100 kiloa. lasketaan käyttämällä aluksi tuonnin ja viennin paljouksia eli useimmissa tapauksissa kilomääriä, jotta tuonnin ja viennin välillä tapahtuva nnousu ei vääristäisi tilastoa. Sähköenergian CN tapauksessa laskentaan käytetään megawattituntia. lasketaan käyttäen yritys- tai konsernikohtaisia keskihintoja CN8- luokittain oletuksella että yrityksen tai konsernin jälleenvientitavara on kilo- tai yksikköhinnaltaan samanista kuin yrityksen muukin vienti. Tulli on tuottanut vuosina katsauksia Venäjälle suuntautuvasta jälleenviennistä. Kyseisen katsauksen laadinta perustui makrotason tuotanto- ja ulkomaankauppatilastojen vertailuun. Menetelmäerojen vuoksi tämän katsauksen ja Jälleenvienti Venäjälle -katsauksen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

11 Kauppa 2017 Handel Trade Jälleenvienti vuonna :M21, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Jälleenvienti vuonna 2015

Jälleenvienti vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2015 ja kokonaisviennin, % -4% 4% Kaikki maat yhteensä -11% 1% Ruotsi -32% -24% Venäjä -12% 8% Viro -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Jälleenvienti Kokonaisvienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Jälleenvienti vuonna 2013

Jälleenvienti vuonna 2013 Kauppa 2014 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2013 12 Mrd Jälleenvienti vuosina 2007-2013, mrd euroa 60,0 % 10 50,0 % 8 40,0 % 6 30,0 % 4 20,0 % 2 10,0 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suomen jälleenvienti

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 50 Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2006 2016 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 % Kuvio 1. Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2005 2015 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Japanin välinen kauppa

Suomen ja Japanin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Japanin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Japanin välinen kauppa v. 2006 2017 (1-2) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 30.5.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa

Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-9) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2003-2012(1-10) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Australian välinen kauppa

Suomen ja Australian välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Australian välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Australian välinen kauppa v. 2007 2017 (1-3) 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti Helsinki 28.6.2017. Julkaistavissa

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2003-2013 (1-8) 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. e 2003 2004

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005 2017 (1-8) 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2002-2012 (1-3) Milj. e 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 2006 2017 (1-3) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 15.6.2017.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2012(1-9) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (1-9)

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2001-2012 (1-8) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 2007 2017 (1-7) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Suomen ja Turkin välinen kauppa

Suomen ja Turkin välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Turkin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Turkin välinen kauppa v. 2000-2010 (tammikuu) 800 Milj. e 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 211 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-211 (1-8) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 (1-8) Tuonti Vienti 211 (1-8) Helsinki

Lisätiedot

Suomen ja Tanskan välinen kauppa

Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Tanskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Tanskan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-10) 2 500 Milj. e 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa v. 21-21 (1-3) Milj. e 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-3) Tuonti Vienti 21 (1-3)

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2-21 (1-7) 5 Milj. e 4 3 2 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 (1-7) Tuonti Vienti 21 (1-7) Helsinki 2.1.21

Lisätiedot

Suomen ja Espanjan välinen kauppa

Suomen ja Espanjan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2 000 Milj. e Suomen ja Espanjan välinen kauppa 2004-2014(1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2006 2016 (1-6) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj.e 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2007 2017 (1-5) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.8.2017.

Lisätiedot

Suomen ja Saksan välinen kauppa

Suomen ja Saksan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Saksan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Saksan välinen kauppa v. 2002-2013(1-9) 9 Mrd. e 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tuonti 2009 2010 Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 22-211 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tuonti Vienti Helsinki 26.3.212 Tietoja lainattaessa lähteenä

Lisätiedot

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa

Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Väli- ja Etelä-Amerikan maiden välinen kauppa v. 2003-2013(1-9) 2500 Milj. e 2000 1500 1000 500 0 2003

Lisätiedot

Suomen ja Norjan välinen kauppa

Suomen ja Norjan välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Norjan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Norjan välinen kauppa v. 2002-2011(1-11) Milj. e 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa

Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa Milj. e 2 000 Kuvio 1. Suomen ja GCC-maiden välinen kauppa v. 2002 2015 (1-10) 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2004-2014 (1-8) 8 000 Milj. e 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Brasilian välinen kauppa

Suomen ja Brasilian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Brasilian välinen kauppa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Brasilian välinen kauppa v. 2002 2015 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa v. 2005 2015 (1-6) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Milj. e 2005

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Kauppa 2011 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2009 Jälleenvienti Venäjälle v. 2009; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin arvo epävarma; viihde-elektroniikan, atk-laitteiden

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2003-2013 (1-7) 5000 Milj. e 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 212 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 22-211(1-1) 2 Milj. e 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 21 211 (1-1) (1-1) Tuonti Vienti Helsinki 17.1.212

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2012 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2002-2012 (1-2) 8000 Milj. e 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Suomen ja Italian välinen kauppa

Suomen ja Italian välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Italian välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Italian välinen kauppa v. 2006-2016(1-8) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa

Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kauppa 2010 Handel Trade Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Etelä-Korean välinen kauppa v. 2000-2009 Milj. e 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lisätiedot

Suomen ja Kiinan välinen kauppa

Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Kiinan välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Kiinan välinen kauppa v. 2004 2014 (1-7) 5 000 Milj. e 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Suomen ja Venäjän välinen kauppa Kauppa 2014 Handel Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 2004-2014(1-9) 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2009 Kauppa 20 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 20 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin v. 20 I-III (1000 tonnia) Erittelemätön; 39; 8 Elintarvikkeet; 55;

Lisätiedot

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa v. 2007 2017 (1-8) 4 500 Milj. e 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007 2008

Lisätiedot