Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta"

Transkriptio

1 Hannele Yki-Järvinen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta Keskeistä Päätavoite on ehkäistä valtimo- ASA-lääkitystä (100 mg) annetaan kaikille, joilla valtimotau- taudin sekä retino-, nefro- ja ti A ja yli 50-vuotiaille miehille ja neuropatian, ja vakavan maksa- yli 60-vuotiaille naisille, joilla on sairauden NASHin (non-alcoho- diabeteksen lisäksi vähintään lic steatohepatitis) kehittymistä yksi riskitekijä (suvussa alle ja pahenemista hoito-ohjelmal- 50-vuotiaalla esiintynyt koro- la, jossa hoidon kohteina ovat naaritauti, tupakointi, hyper- 1. hyperglykemia tensio, dyslipidemia, albuminu- 2. dyslipidemia ria) ja joilla ei ole vasta-aiheita 3. hypertonia ASAn käytölle. Nuoremmille 4. ylipaino ja liikunnan vähyys harkitaan ASA-lääkitystä, jos 5. lisääntynyt hyytymistaipu- heillä on diabeteksen lisäksi mus vähintään 2 kardiovaskulaariris- 6. tupakointi. kitekijää. -tavoite on lääkehoi- Tupakoivia kannustetaan lopet- ni, sulfonyyliureat, insuliini. Tuo- dossa < 7.0 % (53 mmol/ tamaan. reessa tyypin 2 diabeteksessa mol) ilman hypoglykemioita (1) B, lääkkeettömässä hoidossa normaali HbA 1c (4 6 %, Hyperglykemian hoito Hyperglykemian hoito vaikut- kardiovaskulaaririskiä vähentävät metformiini, sulfonyyliurea ja insuliini (1) mmol/mol). taa ennen kaikkea mikrovas- Jos potilaalla jo on kardiovas- Tavoitteen asettaminen kor- kulaaristen komplikaatioiden kulaarisairaus, etenkin sydämen keammaksi saattaa olla pe- kehittymiseen ja potilaan oi- vajaatoiminta, empagliflotsiini rusteltua, jos potilaalla on reisiin. vähentää kardiovaskulaarita- lyhyt elinajan ennuste Elintapamuutoksilla voidaan pahtumia (3). vaikeita vaskulaarisia vaikuttaa riskitekijöihin. Ruoka- Lihavuusleikkaus vähentää komplikaatioita tai muita valiohoidossa tärkeätä on ko- sekä sydän- ja verisuonitapah- yleissairauksia toistuvia vaikeita hypoglykemioita. konaiskalorimäärän vähentäminen sekä tyydyttyneen rasvan ja nopeiden sokereiden (mm. tumia että mikrovaskulaarikomplikaatioita (4). B Tyypin 2 diabeteksessa hyper- Rasva-arvojen tavoitetasot: sokerilimonadit, karamellit, glykemian aiheuttamat oireet HDL miehillä > 1.0, naisil- makeat jälkiruoat) välttäminen. kehittyvät yleensä hitaasti, eikä la > 1.3, Trigly < 1.7, LDL Liikuntasuositukset ovat yksi- potilas välttämättä tiedosta < 2.5 mmol/l (jos valtimosai- löllisiä, keskimäärin suositellaan niitä (väsymys, päiväunien tar- raus, LDL < 1.8 mmol/l) (2). puoli tuntia kohtuukuormit- ve, masennus, voimattomuus). Verenpaine hoidetaan tehok- teista liikuntaa viitenä päivänä Nämä oireet voivat esiintyä kaasti (tavoite 140/80 mmhg). viikossa. yhdessä tyypillisten oireiden Pienikin painon pudotus ja Lääkkeitä, joiden on osoitettu (laihtuminen, tihentynyt virt- liikunnan lisäys helpottaa riskitekijöiden hoitoa. vähentävän mikrovaskulaarikomplikaatoita ovat: metformii- saamistarve, jano) kanssa. Tyypin 2 diagnoosi tehdään 2045 Duodecim 2015;131:

2 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA vähäisten oireiden vuoksi usein yhdellä oraalisella lääkkeellä, TYYPIN 2 DIABETES JA myöhään. aloita toinen oraalinen lääke. KARDIOVASKULAARISAIRAUS Laihtuminen, väsymys ja dep % ( mmol/ Tuoreessa tutkimuksessa empa- ressio heikentävät potilaan mo- mol) diagnoosivaiheessa glifotsiini vähensi sydämen va- tivaatiota ja kykyä vastaanottaa Elämäntapaneuvonta ja 2 jaatoimintaan liittyviä kuolemia. elämäntapaohjausta, minkä oraalista lääkettä. Glitatsonia ei pidä käyttää po- vuoksi lääkehoito tulee aloittaa aina, kun hyperglykemia on > 12 % (108 mmol/mol) diagnoosivaiheessa tilaalla, jolla on sydämen vajaatoiminta. A vaikea-asteinen tai hankalaoireinen. Lääkehoito ei saa korvata elämäntapaohjausta ja sen voi lopettaa, jos elämänta- Elämäntapaneuvonta ja 1 2 oraalista lääkettä, esim. metformiini ja sulfonyyliurea, ja iltainsuliini tai GLP-1-analogi Kohonneen verenpaineen hoito Verenpaineen tehokas hoito paohjaus onnistuu. tai näiden yhdistelmä. vähentää merkitsevästi diabe- Hyperglykemian hoidon periaatteet Kerro potilaalle, että tyypin 2 diabeteksen voi hävittää pysy- Ateriainsuliinit lihottavat ja lisäävät hypoglykemioita tyypillisillä ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla. A Kerran aloitettu anti-hypergly- teksen makro- ja mikrovaskulaarisia komplikaatioita (myös diabeettisen retinopatian etenemistä). Tavoitetaso on 140/90 mmhg. A villä elämäntapamuutoksilla. keeminen lääkehoito ei välttä- Lääkkeetön hoito (laihdut- Sairaalloisen lihavalla (BMI yli mättä ole pysyvä, vaan sitä voi taminen, suolan käytön 40 kg/m 2 ) tyypin 2 diabetes on keventää tai sen voi lopettaa, vähentäminen, liikunta) neu- lisäsyy pohtia laihdutusleikkausta, elleivät elämäntapa- jos elämäntapaohjaus onnistuu. votaan aina kaikille kun verenpaine on yli 120/80 mmhg. B muutokset onnistu (5). Tär- Glitatsonit vähentävät maksan Lääkehoito aloitetaan, jos keintä on HbA 1c -tavoitteeseen pääsy (ks. yllä keskeistä ). Hyperglykemian hoitoon voidaan rasvapitoisuutta ja vaikuttavat edullisesti NASHiin (ei-alkoholiperäiseen steatohepatiittiin). B systolinen paine on yli 140 tai diastolinen yli 90 mmhg. A Valtimotapahtumia estävät käyttää kaikkia verensokeria Näyttö edullisesta vaikutukses- tehokkaasti alentavia lääkkeitä yksin tai ta kardiovaskulaaritapahtumiin ACE:n estäjä A (tai ATR:n yhdistelminä, elleivät sivuvaikutukset tai vasta-aiheet estä puuttuu. SGLT-2-estäjät poistavat elimis- salpaaja, jos ACE:n estäjä ei käy) B käyttöä. töstä virtsaan sokeria, vettä ja pieniannoksinen diureetti suolaa. ( mg hydroklooritiat- TYYPIN 2 DIABETES, EI KARDIOVASKULAARISAIRAUTTA < 7.0 % (53 mmol/mol) diagnoosivaiheessa NÄYTÖN ASTEEN LUOKITUS: sidia) kalsiuminestäjä selektiivinen beetasalpaaja. Riittävän tehokas verenpaineen Elämäntapaneuvonta 6 kk. Ellei tuota tulosta, aloita metformiini, tai jos metformiini ei sovi, sulfonyyliurea. A A = VAHVA TUTKIMUSNÄYTTÖ B = KOHTALAINEN TUTKIMUS- NÄYTTÖ C = NIUKKA TUTKIMUSNÄYTTÖ D = EI TUTKIMUSNÄYTTÖÄ hoito vaatii usein useamman lääkkeen käyttöä. Potilaan muut sairaudet vaikuttavat verenpainelääkkeen 2046 Ellei sulfonyyliurea sovi tai tulee hypoglykemioita, aloita gliptiini tai SGLT-2-estäjä % (54 75 mmol/ mol) diagnoosivaiheessa Jos HbA 1c ei laske < 8 %:iin (64 mmol/mol) 3 6 kk:n kuluessa elintapamuutoksin ja Artikkelin täydellinen versio on luettavissa Lääkärin tietokannoista Terveysportista Lääkärin käsikirja Hannele Yki-Järvinen 2015 Kustannus Oy Duodecim valintaan. Sepelvaltimotauti Selektiivinen beetasalpaaja Katkokävelyoire, krooninen bronkiitti tai astma H. Yki-Järvinen

3 tamista on syytä arvioida poti- 5 Hyvä sokeritasapaino ehkäisee laan sitoutuminen hoitoon ja nefropatian ilmaantumista Diureetti Impotenssi varmistaa käytetty lääkeannos. Seurattavia asioita lääkityksen aloituksen jälkeen: Dyslipidemian hoito TAVOITETASO ACE:n estäjät ja ATR:n salpaa- Tyypin 2 diabeetikolla valtimo- Metabolinen oireyhtymä jat: P-Krea ja P-K määritetään taudin riski on niin suuri, että ja huomattavat lipidimuu- 1 2 viikkoa hoidon alusta. hyperlipidemian lääkehoito tokset Suolan välttäminen tehostaa on usein tavoitearvojen saa- vaikutusta! vuttamiseksi tarpeen, vaikka Tiatsidit: P-Na, P-K, P-Uraat potilaalla ei vielä olisi todettu Diabeettinen nefropatia valtimotautia. VERENPAINEEN HOITO, KUN POTILAALLA ON NEFROPATIA Lipidipitoisuuksien tavoitearvot: P-kol-LDL < 2.5 mmol/l, Nefropatian varhaisin merkki jos ei valtimotautia ja VERENPAINEEN HOITO, KUN POTILAALLA EI OLE NEFROPATIAA on mikroalbuminuria (vuorokausivirtsan albumiinieritys 30 <1.8 mmol/l jos valtimotauti. P-Trigly < 1.7 mmol/l, P-kol- 1. Elämäntapamuutokset 300 mg/vrk tai Alb/Krea-suhde HDL mihet > 1.0 mmol/l, naiset Ylipainoisilla laihduttaminen, [mg/mmol] miehillä, > 1.3 mmol/l. suolan rajoittaminen, liialli naisilla tai yövirtsan al- sen alkoholinkäytön vähen- bumiinieritys µg/min). HOITOSTRATEGIA täminen, kasvisten, marjojen Makroalbuminuria tai proteinu- 1. Elämäntapamuutokset riittä- ja hedelmien osuuden lisää- ria, jos vuorokausivirtsan al- vät, jos LDL-kolesteroli saadaan minen, säännöllinen liikunta, tupakoinnin lopetus. B bumiinieritys > 300 mg/vrk tai proteiinin eritys yli 1 g/vrk. laskemaan alle 2.5. Laihdutus, ruokavalio (oleel- Elintarvikkeita hankittaessa 1. Tavoite 130/80 mmhg (125/75 lista kohtuullisuus rasvaisuu- oikeisiin valintoihin ohjaa mmhg jos proteinuria) dessa ja riittävä pehmeän Sydänmerkki. 2. ACE:n estäjä (annosta pienen- rasvan osuus), liikunnan Diabetes on erityinen syy nettävä, jos kreatiniini koholla) lisääminen, tupakoinnin harkita lihavuusleikkausta, kun BMI ylittää 35 kg/m 2 B tai ATR:n salpaaja. Määritä kreatiniini- ja kaliumpitoisuudet 1 2 lopettaminen 2. Diabeteksen hoidon tehosta- 2. Aloita esim. ACE:n estäjäl- viikon kuluttua. ACE:n estäjän minen lä (tai ATR:n salpaajalla). Ota tai ATR:n salpaajan käytön Hyperglykemian korjaus pie- huomioon muut sairaudet ja keskeyttäminen on tarpeen, jos nentää triglyseridipitoisuut- haittavaikutukset lääkkeen valinnassa. B P-Krea nousee yli 30 % lähtöarvosta ensimmäisten 2 kk:n ta, mutta LDL-kolesterolin pitoisuus ei yleensä muutu. 3. Lisää tarvittaessa toinen lääke, aikana tai kehittyy hyperkale- 3. Lääkehoito esim. pieniannoksinen diureetti mia (P-K yli 5.6 mmol/l). Tällöin Syytä aloittaa, jos muulla tai kalsiuminestäjä. erikoissairaanhoidon konsul- hoidolla LDL-kolesteroli ei 4. Lisää tarvittaessa kolmas lääke, taatio. laske alle 2.5 mmol:iin/l tai esim. diureetti + ACE:n estäjä + 3. Lisää tarvittaessa pieni annos potilaalla on mikroalbumi- pitkävaikutteinen dihydropyri- tiatsididiureettia. Jos egfr nuria. diiniryhmän kalsiuminestäjä tai on alle 30 ml/min/1.73 m 2 tai Jos potilaalla on valtimo- diureetti + selektiivinen beeta- P-Krea on > 150 µmol/l, tiatsi- tauti (sepelvaltimosairaus, salpaaja + kalsiuminestäjä. didiureetti korvataan loop-diu- aivovaltimosairaus, peri- Jos jollekin lääkkeelle ei saada reetilla, kuten furosemidilla. feerinen valtimosairaus tai vastetta, on siitä syytä luopua ja 4. Lisää tarvittaessa muu veren- ateroskleroottinen aortan kokeilla toisen ryhmän lääkettä. Ennen uuden lääkkeen aloit- painelääke, kuten kalsiuminestäjä. aneurysma), tulee pyrkiä vähintään alle 1.8 mmol/l:n 2047 Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta

4 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA LDL-kolesterolipitoisuuteen. Statiinia voi myös käyttää kolesteroliarvoista riippumatta ja ASA-allergia, klopidogreeli 75 mg/vrk. B ASA:n tauotus primaaripreventiossa on aina Sepelvaltimotaudin diagnoosi EKG kuuluu tyypin 2 diabee- ellei sille ole vasta-aihetta. mahdollista, kun potilaalla mer- tikon rutiiniseurantaan 1 v:n LDL-kolesterolipitoisuudelle kittävä vuotoriski, kuten esim. välein. ei käytännössä ole alarajaa (2). A suurten leikkausten yhteydessä Kliinistä rasituskoetta on syytä harkita, jos potilaalla on Diabeettisessa dyslipidemiassa, jolle on tyypillistä MIKROALBUMINURIAN TULKINTA JA HOITO oireita (tyypillinen tai epätyypillinen oireisto) seerumin suuri triglyseri- Määritelmä: yövirtsan albumii- poikkeava lepo-ekg dipitoisuus (S-Trigly yleensä nin eritys µg/min, vuo- muu valtimosairaus mmol/l) ja pieni HDL- rokausivirtsan albumiinineritys useita riskitekijöitä. kolesterolipitoisuus, ensisijainen lääke on statiini. Vaikeassa diabeettisessa dyslipidemiassa fenofibraa mg/vrk tai tai Alb/Kreasuhde miehillä, naisilla Jos on samanaikainen retinopa- Tutkimukset vastaanottokäyntien yhteydessä Käyntitiheys yksilöllinen, vuosi- tin liittämistä statiinin oheen tia, on kyseessä mahdollisesti kontrollit kaikille voidaan kuitenkin harkita. alkava diabeettinen nefropatia. Tällöin yleensä on syytä kon- Jos ei ole retinopatiaa, mikro- KAIKILLA KÄYNNEILLÄ sultoida erikoislääkäriä (2). albuminuria voi viitata suureen Oireet Statiinien tehovertailu: ator- kardiovaskulaaririskiin. Mikroal- Fyysinen suorituskyky: se- vastatiini 10 mg = simvasta- buminurisen potilaan verenpai- pelvaltimotauti/katkokäve- tiini 20 mg = rosuvastatiini ne voi olla normaali tai koholla. lyoire? 5 mg = lovastatiini 40 mg = Mikroalbuminurian syynä voi Väsymys ja huono hoitomo- pravastatiini 40 mg = fluvas- olla myös muu nefropatia kuin tivaatio voivat johtua myös tatiini 80 mg diabeettinen nefropatia. huonosta sokeritasapai- HYYTYMISEN ESTOLÄÄKITYS ASA-lääkitys (100 mg) anne- Hoito 1. Verenpaineen huolellinen hoito nosta. Hypoglykemiat (harvoin ylipainoisilla) taan kaikille, joilla on valtimotauti A (suolan käytön vähentäminen ja lääkehoito, tavoite alle Tutkimukset Kirjaa paino ja pituus, laske ASA-lääkitys (100 mg) yli 130/80, makroalbuminuriassa BMI 50-vuotiaille miehille ja yli alle 125/75 mmhg) Verenpaine (tavoite 60-vuotiaille naisille, joilla on 2. Tupakoinnin lopettaminen 140/90 mmhg, nefropatiassa diabeteksen lisäksi vähintään 3. Sokeritasapainon huolellinen 130/80 mmhg) yksi riskitekijä (suvussa alle hoito Jalat tarkistetaan, jos ns. 50-vuotiaalla esiintynyt koro- 4. Dyslipidemian hoito riskijalka naaritauti, tupakointi, hyper- Jos P-Krea on 150 µmol/l Aiempi haavauma tai am- tensio, dyslipidemia, albuminu- (egfr < 30 ml/min/1.73 m 2 ), putaatio ria) ja joilla ei ole vasta-aiheita munuaisten toiminnasta Perifeerinen neuropatia ASAn käytölle. Nuoremmille 50 % on menetetty, vanhem- (puutteellinen monofila- harkitaan ASA-lääkitystä, jos milla jopa enemmän; potilas menttitunto, värinätunto heillä on diabeteksen lisäksi tulisi lähettää nefrologiseen tai akillesheijaste) vähintään kaksi kardiovaskulaaririskitekijää. C konsultaatioon. Potilas tulisi lähettää myös Alaraajavaltimotauti (klaudikaatio, puuttuvat pulssit, ASA on vasta-aiheinen potilail- sisätautikonsultaatioon, jos iholöydökset) la, joilla on verenvuototauti, vuorokausivirtsan proteinin Virheasennot ja kovettu aktiivivuoto tai ASA-allergia. Potilaille, joilla valtimotauti eritys ylittää 1.5 g/vrk. mat HbA 1c H. Yki-Järvinen

5 Tavoite lääkehoidossa Krea-suhde) tai vuorokauden on lievää vaikeampi retino- < 7.0 % (53 mmol/mol) albumiinieritys (du-alb), mak- patia, tai jos kuvista ei voida Paastoverensokeri (ei välttä- roalbuminurisilla myös vuo- väliainesamentumien tai mätön, säännöllinen kotimit- rokausivirtsan proteiinieritys pienen mustuaisen vuoksi taus antaa luotettavamman (du-prot). arvioida silmänpohjan tilaa käsityksen) Tavoite tabletti- ja dieettihoitoisella < 6.7 mmol/l, Milloin konsultoin? Konsultaatioindikaatioista on luotettavasti. Jalan kohtalainen tai vaikea infektio, akuutti alaraajais- iltainsuliinihoidossa usein sovittu alueellisesti. Har- kemia, kriittinen iskemia, mmol/l, jotta pääs- kitse konsultaatiota esim. alla- hoidolle reagoimaton jalka- täisiin HbA 1c -tavoitteeseen kuvatuissa tilanteissa. haava, Charcot n artropatia, 7.0 % (53 mmol/mol Hoitoresistentti hypergly- hoitoa edellyttävät virhe- Terveellisten elämäntapojen kemia (HbA 1c > 10 % huo- asennot, osteomyeliitti tukeminen limatta maksimaalisesta Diabeettinen nefropatia Lääkkeet useamman tabletin ja insulii- (egfr < 30 ml/min/1.73 m 2 ), Lääkkeiden annostus (veren- nin/glp-1-analogin yhdistel- merkittävä proteinuria (du- paine/sokeri/rasva) mästä) tai hypertonia tai dys- Prot yli 3.5 g/vrk) tai tehos- Onko ASA (100 mg) indi- lipidemia (LDL-kolesteroli > tetusta hoidosta huolimatta soitu? 2.5 mmol/l huolimatta statii- albuminuria lisääntyy tai KERRAN VUODESSA nista, triglyseridit > 5 mmol/l huolimatta antihypergly- egfr pienenee NASH-epäily (kohonneet EKG; rasitus-ekg herkästi, jos keemisestä lääkityksestä ja maksaentsyymit metaboli- koronaarioireita statiinista ja fibraatista) tai seen oireyhtymään liittyen, Silmänpohjakuvaus (laajenne- tromboositaipumus huo- viitealueen alapuolella ole- tut mustuaiset) 1 3 v:n välein. limatta ASA-lääkityksestä. vat trombosyytit, kaiku- tai Kuvausväli voi olla harva (joka Muista laihdutusleikkauksen muussa radiologisessa tutki- 3. vuosi), jos tasapaino on hyvä mahdollisuus näillä potilail- muksessa todettu merkittävä (HbA 1c < 7.5 % [58 mmol/mol]) la (5). rasvamaksa ja silmänpohjakuvalöydös on normaali. Verenpaine (tavoite Koronaaritauti- tai muu valtimotautiepäily Potilas ohjataan silmälääkä- Kotiseuranta Paino 140/90 mmhg, nefropatiassa rin tutkimuksiin ja hoitoon, Verenpaine (oma mittari suosi- alle 130/80 mmhg) jos hänellä on silmä-/näköoi- teltava) Jalat tarkastetaan: lämpötila, reita tai jos oireettoman poti- Verensokerin omaseuranta. varvasvälit, pulssit, haavaumat, laan määräaikaissilmänpoh- Mieti mittausten tarkoitus monofilamenttikoe. jakuvauksessa on todettu vaihtelee hoitomuodon mu- Pistospaikat tarkastetaan insu- makulopatia, erityisesti kaan. liinihoitoisilla. makulaturvotus (lipidiek- Dieettihoitoiset oppivat LDL-Kol, HDL-Kol, Trigly sudaatit) ymmärtämään, mitkä tekijät P-Na, P-K, jos verenpainetauti vaikea taustaretinopatia vaikuttavat verensokerita- P-ALAT ja P-ASAT, jos maksaan proliferatiivinen retino- soon ja miten. vaikuttavia lääkkeitä tai NASH- patia tai sen aiheuttamia Lääkehoidossa tarkoituksena epäily (jos kohonneet maksa- muutoksia (lasiaisveren- on edellisen lisäksi doku- entsyymit, viitealueen alarajan vuoto tai verkkokalvon mentoida hypoglykemioita, alittava trombosyyttitaso voi vetoirtauma) jos käytössä on näitä ai- olla merkki kirroosista). Mikäli hoitava lääkäri vastaa heuttava lääkitys (metformii- PLV, P-Krea, egfr, albumiinin silmänpohjakuvien arvioin- ni, gliptiinit, GLP-1-analogit eritys: joko ajastettu yökeräys (cu-alb) tai kertanäyte (Alb/ nista, suositellaan silmälääkärin arvioita kuvista, joissa ja glitatsonit eivät aiheuta hypoglykemioita) Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta

6 AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Insuliinihoitoiset ovat tärkein verensokerin omaseurannan kohderyhmä. Tavoitteena on erityisesti insuliiniannoksen omasäädön oppiminen. Paastoglukoosin mittaus riittää perusinsuliinihoitoa käytettäessä. Iltainsuliinihoidon yksinkertainen aloitus Jos oraalisella lääkityksellä ei päästä HbA 1c -tavoitteeseen, lisätään hoitoon iltainsuliini. Motivoi potilasta esim. kertomalla, että varhain aloitettu insuliinihoito estää sekä pienten että suurten suonten liitännäissairauksia, eikä liikuntatottumuksia tai ruokavaliota tarvitse muuttaa iltainsuliinin aloittamisen vuoksi. Lisää iltainsuliini tablettilääkitykseen. Iltainsuliinin aloitusannos on kaikille 10 yksikköä (perusinsuliini kerran päivässä, voi pistää muinakin aikoina, kunhan aina samaan aikaan vuorokaudesta); reseptiin esim. annosohje omasäädön perusteella yksikköä ihon alle vuorokaudessa. Omasäätöohje Potilas mittaa paastoverensokerin joka aamu. Jos paastosokeri on kolmena aamuna peräkkäin yli 5.5 mmol/l, lisää annosta 2 yksikköä. Keskimääräinen tarve 70 yksikköä, jos käytössä 1 oraalinen lääke, kuten metformiini, 50 yksikköä, jos käytössä 2 oraalista lääkettä, kuten metformiini ja sulfonyyliurea. Kirjallisuutta 1. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359: Dyslipidemiat. Käypä Hoito -suositus. Duodecim 2013;129: Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, Mattheus M, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med Sjostrom L, Peltonen M, Jacobson P, Ahlin S, Andersson-Assarsson J, Anveden A, Bouchard C, et al. Association of bariatric surgery with long-term remission of type 2 diabetes and with microvascular and macrovascular complications. JAMA 2014;311: Suomalaisen Laakariseuran D, Suomen Lihavuustutkijat r.y. Käypä hoito -suositus. Lihavuus (aikuiset). Duodecim 2011;127: H. Yki-Järvinen

Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta

Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta Hannele Yki-Järvinen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Tyypin 2 diabeteksen hoito ja seuranta Keskeistä Hyperglykemian hoito Hoidon päätavoite on ehkäistä Hyperglykemian hoito vaikuttaa valtimotaudin

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät

Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät Omahoito ja valtimotaudin riskitekijät 2017 Virittäytyminen (10 min) Miten olet hoitanut itseäsi viimeisen viikon aikana? Mieti hetki yksin ja kirjaa asiat ylös Keskustelkaa asiasta ryhmässä tai Liiku

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Duodecim 2007;123(20):2510 4 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Diabeteksen hoito perusterveydenhuollossa

Diabeteksen hoito perusterveydenhuollossa Diabeteksen hoito perusterveydenhuollossa Johdanto Diabetes on eräs nopeimmin lisääntyvistä sairauksista Suomessa ja maailmassa Diabetesta sairastaa jo yli 500 000 suomalaista ja tauti vie 15 % terveydenhuollon

Lisätiedot

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA

DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Diabeetikon hoidon aloitus ja hoitopolku Simon terveysasemalla DIABEETIKON HOIDON ALOITUS JA HOITOPOLKU SIMON TERVEYSKESKUKSESSA Simon terveyskeskuksessa noudatetaan L-PKS:n alueellista diabeetikon hoitokäytäntöä.

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Määritelmiä Lihavuus =kehon rasvakudoksen liian suuri määrä Pituuspaino (suhteellinen paino) = pituuteen

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015

DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA. Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 DIABEETIKKO ERITYISTILANTEESSA Konsultoiva diabeteshoitaja Irmeli Virta 04.11.2015 TULEHDUSSAIRAUKSIEN VAIKUTUKSIA VATSATAUDIN KANSSA TARKKANA Verensokerin seuranta: nouseeko vai laskeeko? Jos suolistossa

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa

Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Metabolinen oireyhtymä tyypin 1 diabeteksessa Lena Thorn HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka, Biomedicum Helsinki Sipoon terveyskeskus VIII Valtakunnallinen diabetespäivä 12.11.2009, Dipoli, Espoo Väitöskirjan

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys

Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus. Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Tyypin 2 diabeetikon hoito ja kuntoutus Vuokko Kallioniemi sisätautien erikoislääkäri diabeteksen hoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Mitä on kuntoutus ja kuntoutuminen? Kuntoutuminen on ihmisen tai

Lisätiedot

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Juhon ja Kallen tarinat Kahden diabeetikko miehen tarinat haasteellisia mutta opettavaisia

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen

Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Tyypin 1 diabetes - ennen raskautta, sen aikana ja raskauden jälkeen Diabetespäivä Helsinki 23.11.2016 Marja Vääräsmäki, perinatologi OYS Naistentaudit ja synnytykset, OYS Raskauden suunnittelu Raskauden

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010 Lääkityksien purku geriatrin näkökulma Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki Esityksen teemat perusperiaatteet antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet kipulääkkeet

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät Suomessa FINRISKI-terveystutkimuksen tuloksia Pekka Jousilahti Tutkimusprofessori, THL 25.10.2014 Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus - Viisi aluetta Suomessa

Lisätiedot

Diabeetikon suunnitelmallinen hoito. Loviisan terveyskeskuksessa

Diabeetikon suunnitelmallinen hoito. Loviisan terveyskeskuksessa Diabeetikon suunnitelmallinen hoito Loviisan terveyskeskuksessa Näe suuret linjat, tee pieniä muutoksia kiinalainen sananlasku Taustaa Hoitosuunnitelmien teko aloitettu v. 2004 lääkäri Raija Sihvosen toimesta

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOKETJU:K-SSHP

TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOKETJU:K-SSHP TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOKETJU:K-SSHP Suomessa 500 000 diabeetikkoa Diabeteksen hoidon suorat kustannukset vievät 15 % koko terveydenhuollon menoista. Kaksi kolmannesta tästä koituu vältettävissä olevien

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Miten tähän on tultu?

Miten tähän on tultu? Miten tähän on tultu? Dec 11th 2003 From The Economist print edition Dec 11th 2003 The Economist Mitä ylipaino ja huono kunto/ vähäinen liikunta aiheuttaa? Tyypin 2 diabetes (moninkertaistuu) Sepelvaltimotauti

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

VASTA-AIHEET (kts. tarkemmin Terveysportti Duodecim lääketietokanta )

VASTA-AIHEET (kts. tarkemmin Terveysportti Duodecim lääketietokanta ) MS-TAUDIN IMMUNOMODULOIVA LÄÄKITYS Lähteenä Käypähoito-suositus (3.12.2014, kohdennettu päivitys 16.12.2015). MS-tauti käypähoito suositus Lisäksi hoitojen toteutuksessa ja seurannassa huomioitava sairaalakohtaiset

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia. Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja ravintolisät lisähyötyä vai humpuukia Tutkimusjohtaja Essi Sarkkinen Foodfiles Ravitsemusalan tutkimuspalveluyritys Kliiniset tutkimuspalvelut Elintarvikelääke- terveys-

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

Valtimotaudin ABC 2016

Valtimotaudin ABC 2016 Valtimotaudin ABC 2016 Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia Valtakunnallinen Diabetespäivä 23.11.2016 Minna Koivikko Steroidien indusoima diabetes SIDM: määritelmä poikkeava sokeritason nousu glukokortikoidihoitoa

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Sisältö Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä Näkökohtia insuliinianalogeista GLP-1-järjestelmä DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Onnistummeko HIV-potilaiden kardiovaskulaaririskien hoidossa? Pia Kivelä 11.2.2015

Onnistummeko HIV-potilaiden kardiovaskulaaririskien hoidossa? Pia Kivelä 11.2.2015 Onnistummeko HIV-potilaiden kardiovaskulaaririskien hoidossa? Pia Kivelä 11.2.2015 Mitä HIV-potilaiden kardiovaskulaaritautien riskit ovat? Mitä pitäisi tehdä ja kenelle? Olemmeko onnistuneet? Mitä voisimme

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Potilas 1. YLEISLÄÄ NEFROLOGIAN ABC Laboratoriosta käytk hoitoon. Hb+++: miten edetään???? Hb+++: miten edetään???? Hematuria: diagnoosi?

Potilas 1. YLEISLÄÄ NEFROLOGIAN ABC Laboratoriosta käytk hoitoon. Hb+++: miten edetään???? Hb+++: miten edetään???? Hematuria: diagnoosi? YLEISLÄÄ ÄÄKÄRIN NEFROLOGIAN ABC Laboratoriosta käytk ytännön hoitoon Eero Honkanen HUS Medisiininen tulosyksikkö Nefrologian klinikka 5.12.2012 Potilas 1 36-vuotias nainen hakeutuu terveyskeskukseen tutkimuksiin

Lisätiedot

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO

HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO HAAVAPOTILAAN DIABETEKSEN HOITO 6.10.2016/1.11.2017 Kirsi Pipinen, erik.lääk., diabeteksen hoidon erityispätevyys MISTÄ DIABEETIKON JALKA/HAAVAONGELMAT JOHTUVAT? - Diabetes aiheuttaa hyperglykemiaa, mikä

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

Näin Hoidan Diabetesta

Näin Hoidan Diabetesta Vaikea insuliininpuute katabolia Verensokeri nousee spontaanisti Ketoaineita ja ketoasidoosi Näin Hoidan Diabetesta Näivettyminen ja lihasvoimien häviäminen HOITO: Perusinsulinisaatio! Säätö:paastoglukoosi

Lisätiedot

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN Dehkon 2D-hanke (Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kakkostyypin diabetesta ehkäisevät Painonhallinta Hyvät ruokavalinnat kuitu

Lisätiedot

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa

LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa LiPaKe liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua Lounais-Suomessa Susanna Laivoranta-Nyman ylilääkäri, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Perusturvakuntayhtymä Akseli Tino-Taneli Tanttu terveysliikunnan

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OTA VASTAANOTOLLE MUKAAN: Täytetty omahoitolomake + lääkelistasi

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Omat hoitotavoitteet Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen

Lisätiedot

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan terveyskeskus Kustannus Oy Duodecim Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea

Lisätiedot

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSTERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN DIABETESHOITOMALLI

YLÄ-PIRKANMAAN PERUSTERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN DIABETESHOITOMALLI LIITE 6. Alueellinen diabeteshoitomalli, MSTH:een versio YLÄ-PIRKANMAAN PERUSTERVEYDENHUOLLON ALUEELLINEN DIABETESHOITOMALLI DILLI -hanke 2006 2008 Syyskuu 2008 Sanna-Leena Paarlahti Anu Saunamäki Anitta

Lisätiedot

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012 Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten Pertti Mustajoki 3.9. 2013 Vartiainen ym. Suom Lääkl 2008;63:1375 DIABETEKSEN (Tuomilehto ym. NEJM 2001;344:1343) Interventio Kunnon ohjaus:

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

STATIINIT kohonneen kolesterolin hoidossa

STATIINIT kohonneen kolesterolin hoidossa STATIINIT kohonneen kolesterolin hoidossa Orion on suomalainen avainlippuyritys. SISÄLLYSLUETTELO Kenelle määrätään statiineja?...4 Mitä kolesteroli tekee verisuonille?...6 Miten statiinit vaikuttavat?...8

Lisätiedot

Itsehoito-opas 100/09 R 08.2009 ITSEHOITO-OPAS TYYPIN 2 DIABETES. siaa

Itsehoito-opas 100/09 R 08.2009 ITSEHOITO-OPAS TYYPIN 2 DIABETES. siaa Itsehoito-opas 100/09 R 08.2009 ITSEHOITO-OPAS TYYPIN 2 DIABETES siaa Arvoisa lukija Tämä itsehoito-opas on tarkoitettu sinulle, tyypin 2 diabeetikko. Kerromme sinulle lyhyesti tyypin 2 diabete ksesta

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miten käytän sykevälivaihtelun mittausta sairauksia potevilla ja lääkityksiä käyttävillä? Harri Lindholm erikoislääkäri Työterveyslaitos HRV- eri tekijöiden vaikutus Stressi Perimä

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Verenpaineen kotiseuranta

Verenpaineen kotiseuranta Verenpaineen kotiseuranta Liikunnan vaikutus 3-9 kk aikana Lääkityksen vaikutus Hoitotulokset ja seuranta Autotehtaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakautuma, yhteensä 1002 henkeä Tästä kaikki

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012

DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT. El Juha Peltonen 16.3.2012 DIABETES JA SEN KOMPLIKAATIOT El Juha Peltonen 16.3.2012 Diabetestyypit Tyyppi 1 eli nuoruusiän diabetes Autoimmuunisairaus Beetasolujen tuho ja insuliininpuute Ketoasidoosi Tyyppi 2 eli aikuisiän diabetes

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella Tyypin 1 diabeetikoiden hoitomalli Tampereella LL Susanna Aspholm Tampereen Diabetesvastaanotto Tiimiklubi 25.10.2013 Aitolahti Tampereen Diabeetikot 2012 Tampereen väestö 217 579 henkeä 12 200 diabeetikkoa

Lisätiedot

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät DIABETES JA SYDÄN Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Diabetes nostaa sydän- ja verisuonitautien riskin 2-4 kertaiseksi. Riskiin voi vaikuttaa elämäntavoillaan. Riskiä vähentää diabeteksen hyvä hoito,

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuusleikkausmillä indikaatiolla? LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuuden hoitomenetelmän valintaperusteet (Käypä hoito) Painoindeksi ja lisätekijät Perushoito (ryhmä) ENED 1) ja

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot