Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo käsittelyn aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Auvinen, Toni Linnamurto, Saku Mattila, Marita Hämäläinen, Maritta Kilpeläinen, Marjukka Ahvenainen Sari Pulliainen, Juha Raatikainen, Tea Rinta-Porkkunen, Antti Kallio, Vesa Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Smolander, Riitta Seila, Heikki Heikkinen, Jouko Jurvelius, Juha Kemppinen, Helena Tiitinen, Jorma Vehviläinen, Hannu Koskinen, Riitta Aarnio, Eero Löf, Christa Pelkonen, Katariina Huoviala, Tuula Saapui klo käsittelyn aikana Saapui klo käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 175 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 177 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 178 Pöytäkirjantarkastajien valinta 179 Liite 179 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 180 Liite 180 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja 180a 181 Liite 181 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 ja 181 a Materiaali- ja ympäristötekniikan teemaryhmään kuuluvat hankkeet (2 kpl). Hankkeet muodostavat yhdessä kokonaisuuden 182 API ja RTM veneteollisuudessa tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 183 API ja RTM veneteollisuudessa tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Työllisyys- ja matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 184 Luovuus esiin työyhteisössä (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 185 Aikuiskoulutuksen eurooppalaiset parhaat käytännöt (ESR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 186 PROTOUR- Matkailualan ammattikorkea-asteen ja toisen asteen koulutusyhteistyön työelämälähtöinen kehittäminen EU:n ja venäläisten toimijoiden välillä (ESR) - Sihteeristössä käsitelty hanke (kielteinen kanta) 187 Arknet (ESR) - Sihteeristössä käsitelty hanke (kielteinen kanta) Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 188 Monialaisella yrittäjyyskoulutuksella uusia palveluinnovaatioita Etelä-Savoon (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 189 Etelä-Savon kasvuyritysvalmennusohjelman pilotointi (ESR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 190 Yrittäjäpolvenvaihdosten aktivoiminen (EAKR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Matkailu- ja kulttuuriteeman kuuluvat hankkeet (2 kpl) 191 Heinäveden matkailu 2013 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 192 Elävä historia vahvat tapahtumat (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Hyvinvointiteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 193 Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Teemoihin kuulumattomat hankkeet (2kpl) 194 Laitaatsalmen syväväyläratkaisun yleissuunnitelma Savonlinnassa (EAKR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 195 Pohjavesien suojeluohjelma (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 196 Muut asiat 197 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Katariina Pelkonen Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Tea Raatikainen.. Juha Pulliainen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 175 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Todettiin läsnäolijat. 176 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 177 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 178 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Raatikainen ja Juha Pulliainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 179 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin - Ohjelmakauden Tavoite 1- ja 2- ohjelmien toteutuminen (liite 179) - Hanketilanne vuoden 2008 osalta - Uudet saapuneet hakemukset päättyneessä haussa. Yhteistyöryhmä ja EU-ohjelmia rahoittavat maakunnalliset viranomaiset ovat huolissaan maakunnan uusien hankehakemusten osittain heikosta tasosta, ympäripyöreistä sisällöistä ja ylimitoitetuista kustannusarvioista. Keskustelussa painotettiin kuitenkin myös sitä, että hyviä hankehakemuksia saapuu viranomaisille edelleen. Maakunnan yhteistyöryhmä pitää tärkeänä sitä, että maakunnan EUohjelmarahat suunnataan strategisesti tärkeimpiin, maakunnan yhteistyöryhmän linjaamiin kehittämistoimiin. Merkitään keskustelu tiedoksi. Merkittiin. 180 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu maakuntaohjelman mukaisista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta hallinnonaloittain vuosina sekä maakunnan yhteistyöasiakirjasta vuodelle Tämän lisäksi laaditaan esitykset joulukuussa käytäviin neuvotteluihin ministeriöiden kanssa (enintään 2/maakunta). Maakuntahallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman ehdollisena kokouksessaan Liite 180: maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman luonnos. Liite 180a: maakuntaohjelman vaikutukset Yhteistyöryhmä käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman seuraavin lisäyksin: 3.5. TL 4 INFRASTRUKTUURI Toimintalinjan keskeiset toimenpiteet : s. 16. Jatketaan puuhuollon tukemista perustienpitoon myönnetyn erityisrahoituksen turvin. Valtioneuvosto on päättänyt osoittaa puukuljetusten turvaamisen vuosien kehyksiin yhteensä 185 M euron lisämäärärahan. Kaakkois-Suomen tiepiirin osuus tuosta rahoituksesta tulee olemaan noin 15 %. Luvut (185 M ja 15 %) korjataan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 4.3. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Perustienpito: s. 21 kohta: Etelä-Savon maakunnan osalta vuoden 2008 perustienpidon alueellinen rahoitus on 24,4 euroa, mistä alueellisiin investointeihin kohdistuu 1,1. Kappale siirretään ensimmäisen kappaleen jälkeen. Eräät tiehankkeet: s. 22 kohta: Savonlinnan syväväylän siirron väyläsuunnittelu vuonna 2010 ja toteutuksen käynnistäminen vuonna Teksti muutetaan: "Savonlinnan Laitaatsalmen syväväylän rakentamisen väyläsuunnittelu vuonna 2011 ja toteutuksen käynnistäminen vuonna Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 181 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakunnan yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavien toimenpideohjelmien sekä sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa näitä ohjelmavaroja koskevan maakunnan yhteistyöasiankirjan rakennerahastolain 21 mukaisesti. Maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan nyt toista kertaa osana maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on valmistellut asiakirjan ja käsitellyt asiakirjan pitämässään kokouksessa. Liite 181: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 (luonnos) Liite 181a: ESR- osion rahoitustaulukko vuodelle Yhteistyöryhmä hyväksyy maakunnan yhteistyöasiakirjan liitteen 181 mukaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2009 täydennettynä liitteen 181a mukaisella indikatiivisella ESR- osion rahoitustaulukolla vuodelle Päätöksen yhteydessä Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saattaa hallintoviranomaisen (TEM) tietoon seuraavan kannanoton: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja on ESR-rahoituksen osalta laadittu ESR-osiota koordinoivan Etelä-Savon TE-keskuksen esittämällä tavalla. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä paheksuu hallintoviranomaisen yksipuolista päätöstä muuttaa Itä-Suomen maakuntien ja TE-keskusten yhdessä hyväksymää ESR-ohjelmarahoituksen maakunnittaista jakamista ja tapaa jättää kuulematta maakuntien yhteistyöryhmiä tässä asiassa. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi liitteen 181 mukaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2009 täydennettynä liitteen 181a mukaisella indikatiivisella ESR- osion rahoitustaulukolla vuodelle Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 Materiaali- ja ympäristötekniikan teemaryhmään kuuluvat hankkeet (2 kpl). Hankkeet ovat rinnakkaisia ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. 182 API ja RTM veneteollisuudessa - tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Tekes Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 2 Kuvaus Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n kesken. Hankkeen kokonaistyömäärä on 6 henkilötyövuotta ja se totutetaan kahden vuoden ja kolmen kuukauden aikana. Hankkeessa selvitetään veneteollisuudessa nykyisin käytettyjen avomuoteihin perustuvien tuotantotapojen todellinen kustannusrakenne, sekä haetaan ja optimoidaan tehokkaampia suljetun muotin valmistusmenetelmiä erityyppisille osille. Lisäksi selvitetään tuotantoteknologian siirtoa tuulivoima- ja autoteollisuudesta soveltuvin osin, sekä uusien materiaalien käyttöönottoa, ominaisuuksia ja pitkäaikaiskestoa. Hankkeen päätavoitteena on veneteollisuuden lujitemuovituotannon kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantaminen. Hankkeen teknologisina tavoitteina ovat mm. Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla, pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi, pinnanlaatua parantavien uusien, vähäkutisteisten DCPD-hartsien käytön vaikutukset tuotteen pitkäaikaiskestävyyteen, muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, sekä valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknis-taloudellinen analyysi. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla ja käytännön kokeilla sekä tulosten skaalaus tuotantomittakaavaan. 2.Pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi tuotantomittakaavan valmistuksessa sekä pinnanlaadun parantamisessa käytettävien vähäkutisteisten, mutta hauraiden DCPD-hartsien ja suuren kuitupitoisuuden vaikutukset mm. tuotteen iskun- ja pitkäaikaiskestävyyteen. 3.Tuotanto- ja laboratoriomittakaavassa valmistettujen laminaattirakenteiden suunnitteluarvojen määritys sekä laminaattirakenteiden vaurionsiedon kokeellinen arviointi.. 4.Tuotantoprosessien optimointi: muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, termoplastiset matriisit. 5.Light-RTM ja API menetelmien valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknistaloudellinen analyysi. 6.Uuden osaamisen synnyttäminen tutkimusyksiköihin, tutkimusalihankkijoille ja yhteistyöyrityksiin. Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin toimenpitein: 1.Parhaiden tekniikoiden etsintä ja raportointi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 2.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi sekä valmistusmenetelmien teknistaloudellinen analyysi. 3.Materiaaliominaisuuksien karakterisointi käyttökohteiden vaatimusprofiilien perusteella. 4.Johtopäätökset ja raportointi Hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset : Ashland Finland Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Trikatex Oy, Esmarin Oy, Oy Botnia Marin Ab, Konekesko Oy Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Hanke on alustavasti linjattu rahoitettavaksi TEKESissä ja TE-keskuksen TKOS:ssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 183 API ja RTM veneteollisuudessa - tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Tampereen teknillinen yliopisto Vastuuviranomainen Tekes Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 2 Kuvaus Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n kesken. Hankkeen kokonaistyömäärä on 6 henkilötyövuotta ja se totutetaan kahden vuoden ja kolmen kuukauden aikana. TTY:n tutkijan toimipaikka hankkeessa on Mikkeli, mikä lisää lujitemuovialan osaamispohjaa Etelä-Savossa. Hankkeessa selvitetään veneteollisuudessa nykyisin käytettyjen avomuoteihin perustuvien tuotantotapojen todellinen kustannusrakenne, sekä haetaan ja optimoidaan tehokkaampia suljetun muotin valmistusmenetelmiä erityyppisille osille. Lisäksi selvitetään tuotantoteknologian siirtoa tuulivoima- ja autoteollisuudesta soveltuvin osin, sekä uusien materiaalien käyttöönottoa, ominaisuuksia ja pitkäaikaiskestoa. Hankkeen päätavoitteena on veneteollisuuden lujitemuovituotannon kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantaminen. Hankkeen teknologisina tavoitteina ovat mm. Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla, pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi, pinnanlaatua parantavien uusien, vähäkutisteisten DCPD-hartsien käytön vaikutukset tuotteen pitkäaikaiskestävyyteen, muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, sekä valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknis-taloudellinen analyysi. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla ja käytännön kokeilla sekä tulosten skaalaus tuotantomittakaavaan. 2.Pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi tuotantomittakaavan valmistuksessa sekä pinnanlaadun parantamisessa käytettävien vähäkutisteisten, mutta hauraiden DCPD-hartsien ja suuren kuitupitoisuuden vaikutukset mm. tuotteen iskun- ja pitkäaikaiskestävyyteen. 3.Tuotanto- ja laboratoriomittakaavassa valmistettujen laminaattirakenteiden suunnitteluarvojen määritys sekä laminaattirakenteiden vaurionsiedon kokeellinen arviointi.. 4.Tuotantoprosessien optimointi: muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, termoplastiset matriisit. 5.Light-RTM ja API menetelmien valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknistaloudellinen analyysi. 6.Uuden osaamisen synnyttäminen tutkimusyksiköihin, tutkimusalihankkijoille ja yhteistyöyrityksiin. Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin toimenpitein: 1.Parhaiden tekniikoiden etsintä ja raportointi. 2.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi sekä valmistusmenetelmien teknistaloudellinen analyysi. 3.Materiaaliominaisuuksien karakterisointi käyttökohteiden vaatimusprofiilien perusteella. 4.Johtopäätökset ja raportointi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 Hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset : Ashland Finland Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Trikatex Oy, Esmarin Oy, Oy Botnia Marin Ab, Konekesko Oy. TTY:n päävastuualueena on tarraliimojen, hartsien ja kuitujen kemiallinen yhteesopivuus sekä prosessiparametrien (hartsin virtaus, huokoisuus ja kovettuminen) mittaus. TTY:n tutkimusta johtaa professori Jyrki Vuorinen. Tutkijana toimii DI Asta Luukkonen. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Hanke on alustavasti linjattu rahoitettavaksi TEKESissä ja TE-keskuksen TKOS:ssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Työllisyys- ja matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 184 Luovuus esiin työyhteisöissä - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Tavoite Hankkeessa on tarkoituksena kehittää taiteilijaresidenssiverkoston tuotteita ja yritystoimintaa. Tavoitteena on uusien palvelujen ja tuotepakettien luominen ja uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja yritystoiminnan kehittäminen edelleen. Hankkeella vastataan luovien alojen yritystoiminnan ajankohtaiseen kehittämistarpeeseen: taiteen ja hyvinvointipalelujen yhdistämiseen. Tulokset Hankkeen keskeisenä tuloksena ovat kehitettävät palvelut, tuotteet ja toimintamallit sekä henkilöstön kehittämistä palvelevat toimintaympäristöt. Hanke luo mahdollisuuden - elinkeinon harjoittamiseen uudenlaisella kulttuuriyrittäjyyden alueella, jossa yhdistyy taide ja työssäjaksaminen - tarjota uusia työllistymisen mahdollisuuksia alueen taiteilijoille - edistää taiteen ja ilmaisun keinoin työhyvinvointia ja elämänhallintaa - tarjota innovatiivisia oppimisympäristöjä organisaatioille, yrittäjille, taiteilijoille ja opiskelijoille - kehittää uudenlaisia taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja - edistää samalla eteläsavolaisten taiteilijaresidenssien toimintaedellytyksiä. - Sisältö ja toimet - Suunnitellaan kulttuuriyrittäjien, erikseen valittavien yhteistyöorganisaatioiden, kulttuurituotannon ammattilaisten, hyvinvointialan osaajien ja ammattitaiteilijoiden kanssa taiteen soveltavaan käyttöön perustuvat osallistavat työpajat. - Pilotoidaan taiteen soveltavan käytön työpajat kohderesidensseissä. - Kehitetään palveluja ja tuotteita työpajojen kokemusten perusteella. - Järjestetään koulutusta preventiiviseen ja promotiiviseen kuntoutukseen liittyen taiteilijoille ja residenssiyrittäjille sekä asiantuntija-apua tuotekehitykseen, liiketoimintaosaamiseen sekä markkinointiin. Kohderyhmä Varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaisten organisaatioiden edustajat (työyhteistöt), alueen taiteilijat, välillisenä kohderyhmänä ovat myös pilottikohteiden residenssiyrittäjät sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kumppanuus Kumppaneina hankkeessa on kolme taiteilijaresidenssiä ArtRadius Saksala, Kouluniemi ja Ilola Kalliopeia, muita yhteistyötahoja (aiesopimukset) Kangasniemen kunta ja Pieksämäen kaupunki. Pysyvät vaikutukset Luodaan tuotteita, palveluja ja toimintamalli, kehitettyjen tuotteiden kysyntä kasvaa, taiteilijoiden työllistyminen monipuolistuu ja paranee, työhyvinvointi paranee. Pitkäaikaisina vaikutuksina työllistyminen parantuu, mm. kulttuuriyrityksien mahdollisuudet työllistää ihmisiä toiminnan monipuolistumisen kautta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoitusta ja esittää hankkeelle Etelä- Savosta EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hankkeen toimet ovat linjassa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman painotusten kanssa. Hankkeessa tuetaan kulttuuriyrittäjien tuotekehitys- sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista. Hanke soveltuu rahoitettavaksi ESR-ohjelmasta. Hankkeen toimet ovat maakunnan painotusten mukaisia. Hanke perustuu viime ohjelmakaudella Taitelijaresidenssi-hankkeessa luotuun pohjaan ja verkostoon, joka jäi elämään. Hankkeessa on varmistettu kohderyhmän avoimuus ja se, että hankkeeseen on mahdollista tulla mukaan myös muita taiteilijaresidenssejä. Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja toimet ovat toteuttamiskelpoisia. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 1 työorganisaatioiden työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Vastuuviranomainen veti hankkeen pois listalta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet ( 3 kpl) 185 Aikuiskoulutuksen eurooppalaiset parhaat käytännöt - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Kuvaus Tavoite Löytää ja levittää eurooppalaisia aikuiskoulutuksen hyviä käytäntöjä Tuoda aikuiskoulutukseen uusia joustavien opiskelumahdollisuuksien, työelämälähtöisyyden ja tieto- ja viestintäteknologian soveltamismalleja Verkostoitua ja tukea koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä Tulokset Aikuiskoulutusorganisaatiot saavat uusia ideoita ja konkreettisia malleja koulutuksen toteutustavoista, menetelmistä ja oppimisympäristöistä, joita voivat soveltaa ja kehittää. Aikuiskoulutukseen syntyy uusia joustavia toteutusmalleja, joiden avulla luodaan motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia aikuisille siten, että osaamisen kehittäminen näkyy yksilöiden, organisaatioiden ja alueen kilpailukyvyn parantumisena. Tuloksena on julkaisu, jossa esitellään eurooppalaisten aikuiskoulutuksen parhaiden käytäntöjen soveltamismalleja Suomeen. Koulutusorganisaatiot ja henkilöstö ovat verkostoituneet uusien koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa ja luoneet pohjaa jatkoyhteistyölle koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämiseksi. Kansainvälisyysosaaminen on kasvanut ja opetushenkilöstö on tutustunut monikulttuurisen koulutuksen toteuttamiseen ja kulttuurien väliseen kanssakäymiseen. Sisältö ja toimet Määritellään aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen tutustumiskohteet Euroopassa ja vierailujen tavoitteet. Kohteiksi valitaan erityisesti hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät 1) työssä oppimisen malleihin ja työelämäyhteistyöhön (Itävalta), 2) nonformaalin oppimisen hyväksi lukemiseen ja hyödyntämiseen (Saksa), 3) uudenlaisiin oppimisympäristöihin (esim. sosiaalisen median ratkaisut, Iso-Britannia) ja 4) koulutusorganisaatioiden uusiin yhteistyömalleihin ja oppisopimukseen korkeakoulutuksessa (Italia). Lisäksi osallistutaan aikuiskoulutuksen innovatiivisiin toteutustapoihin keskittyviin kansainvälisiin seminaareihin. Vierailuihin osallistuu opetus- ja suunnitteluhenkilöstöä ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, määrä vaihtelee kohteittain. Vierailuilla tutustutaan aikuiskoulutuksen parhaisiin käytäntöihin, vaihdetaan kokemuksia koulutuksesta ja luodaan kumppanuuksia. Uudet mallit ja menetelmät dokumentoidaan yhteisen mallin mukaan. Dokumentoinnin tekee tutustumisvierailulle osallistunut ryhmä. Hyvät käytännöt analysoidaan eritellen niiden teoreettiset taustat ja soveltamisen reunaehdot. Mallien soveltamista Suomeen pohditaan työryhmissä. Hyviä käytäntöjä jaetaan Etelä-Savoa laajemmalle järjestämällä seminaari, jossa esitellään vierailukohteista saatuja ajatuksia ja toimintamalleja, tekemällä julkaisu, tiedottamalla nettisivuilla ja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 blogissa sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia työelämän kanssa, joissa esitellään malleja ja analysoidaan soveltuvuutta. Kohderyhmä Hankkeen varsinainen kohderyhmänä ovat Etelä-Savossa toimivat oppilaitokset ja niiden henkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Savon oppilaitosten opiskelijat ja maakunnan aikuisväestö sekä sekä työelämän järjestöt. Toiminta kohdistuu myös muihin Itä-Suomen korkeakouluihin ja aikuiskoulutusoppilaitoksiin ja niiden henkilöstöön kokemusten, tulosten ja mallien jakamisena ja levittämisenä. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajat Helsingin yliopisto, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Yhteistyökumppanit Työelämä- ja yrittäjäjärjestöt: SAK, Etelä-Savon Yrittäjät ja Etelä-Savon kauppakamari Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Pysyvät vaikutukset Hyviin käytäntöihin tutustuminen tuo uusia malleja aikuiskoulutukseen parantaen koulutuksen vaikuttavuutta. Uusien oppimisympäristöjen ja menetelmien myötä koulutuksen mielekkyys, joustavuus ja laatu paranevat, millä positiivisia vaikutuksia koulutuksen vetovoimaisuuteen, opintojen loppuunsaattamiseen ja saavutetun osaamisen tasoon. Valikoituja parhaita käytäntöjä aletaan soveltaa hanketta toteuttavien organisaatioiden aikuiskoulutuksessa. Parhaat käytännöt linkittyvät osaksi organisaatioiden toimintaa, mikä luo niiden edelleen kehittämiselle ja käyttöönotolle jatkuvuutta hankkeen jälkeen. Projektin aikana luoduilla yhteistyösuhteilla tulee olemaan vaikutusta jatkoyhteistyössä niin alueella kuin kansainvälisestikin uusien hankkeiden toteuttamisessa ja muussa tutkimus- ja koulutusyhteistyössä. Projekti on kertaluonteinen eikä sen toimintaa ole tarkoitus sellaisenaan jatkaa. Hankkeen tulokset tulevat yleiseen käyttöön. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoittamista ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke parantaa aikuiskoulutuksen laatua, osuvuutta ja tehokkuutta. Projektin avulla tiivistetään Etelä-Savon korkeakoulujen ja työelämäjärjestöjen välistä yhteistyötä, jotta alueen koulutustarpeisiin voidaan vastata paremmin. Hankevalmisteluun on osallistunut tiiviisti yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, Pienyrityskeskus, Ruralia-instituutti sekä MAMK, Savonlinna ja DIAK. Myös Etelä-Savon yrittäjät sekä kauppakamari ovat olleet mukana hankevalmistelussa. Hanke on ESR-ohjelman mukaista toimintaa ja se soveltuu rahoitettavaksi toimintalinjasta 4. Hanke on toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen. Hankkeessa on varmistettu yhteistyö Itä- Suomen aikuiskoulutushankkeiden kanssa sekä valtakunnallisten aikuiskoulutuksen kehittämisohjelman hankkeiden kanssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Sihteeristössä ESR- toimintalinjaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 186 PROTOUR - Matkailualan ammattikorkea-asteen ja toisen asteen koulutusyhteistyön työelämälähtöinen kehittäminen EU:n ja venäläisten toimijoiden välillä - hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Kuvaus Tavoite Hankkeen kohteena on matkailun ammatillisen korkea-asteen ja toisen asteen sekä yritysten yhteistyön tiivistäminen ja koulutusrakenteiden kestävä työelämälähtöinen kehittäminen kahden EUmaan sekä Venäjän vastaavien koulutusorganisaatioiden kanssa. Lähtökohtana on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ja Savonlinnan ammattiopistojen yhteinen tarve kehittää yhteistyötä erityisesti matkailualan korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksessa työelämälähtöisesti sekä kansainvälistää koulutusta yhdessä. Tulokset Valmisteluhankkeessa tehdään suunnitelma matkailualan kansainväliseksi yhteistyöhankkeeksi. Selvitetään rahoituslähteet ja tehdään rahoitushakemus. Hankkeen tuloksena syntyy englanninkielinen julkaisu, jossa vertaillaan matkailualan koulutusta Suomessa, hankkeessa mukana olevissa EU-maissa ja Venäjällä. Valmisteltavan yhteistyöhankkeen alustavat tavoitteet: Matkailun korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisen yhteistoiminnan vakiinnuttaminen Etelä-Savossa ja kansainvälisissä verkostoissa Koulutuksen kansainvälistäminen sekä hyvien käytänteiden vertailu ja siirtäminen Etelä- Savon, EU:n maiden ja Venäjän välillä Matkailun koulutuksen ja matkailun toimijoiden osaamisen vahvistaminen Venäjällä ja Etelä- Savossa ja muissa EU-maissa Tiivis yhteistoiminta tuottaa osaamista kansainvälisten asiakkaiden laadukkaaseen palveluun Etelä-Savossa. Tavoitteet täsmentyvät valmisteluhankkeen aikana. Sisältö ja toimet Etelä-Savon matkailualan oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen ja kansainvälisen oppilaitosja yritysverkoston rakentaminen EU-maissa ja Venäjällä Työkokoukset, tutustumiskäynnit Koulutusohjelmien sisällön vertailu Etelä-Savossa, valituissa EU-maiden oppilaitoksissa ja Venäjällä ja tästä tehtävä julkaisu Rahoituslähteiden kartoitus Hankehakemus Kohderyhmä Matkailualan korkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta antavia organisaatioita Etelä- Savosta Pieksämäen ammattioppilaitos ja Suomen Nuoriso-opisto Matkailualan korkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta antavia organisaatioita muualta EU:sta ja Venäjältä Kumppanuus Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä Pysyvät vaikutukset Kyseessä on esiselvityshanke. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 Budjetin erittely Henkilöstökulut Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallitus ei puolla hankkeen rahoittamista. Hakemus ei sovellu rahoitettavaksi ESRohjelmasta, koska sen toimet tukevat heikosti ohjelman sisältöjä. Hanke ei myöskään tue Etelä- Savon matkailun strategisia painopisteitä. Hankkeen painopiste jää epäselväksi. Hakemuksesta ei selviä, onko kyseessä yhteistyöverkoston rakentaminen vai koulutuksen vertailuun keskittyminen. Hankkeen toimilla ei tuoda konkreettista lisäarvoa Etelä-Savon matkailulle eikä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Sihteeristön kielteinen kanta merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 187 Arknet -hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Tavoite Sähköisten palvelujen kehittämisen ja tuottamisen ytimessä on sähköisen pitkäaikaissäilytyksen alalla eri puolilla maailmaa tehtävä kehitys. Siinä pyritään vastaamaan informaatio- ja mediateknologian nopean kehityksen aineistojen säilyvyydelle ja elinkaarelle asettamiin haasteisiin, eli pyrkimys on varmistaa tietojärjestelmissä tuotetun ja käsitellyn tiedon säilyminen tulevaisuuteen. Alan ongelmat ja tavoitteet ovat oleellisesti samanlaiset kaikkialla maailmassa. Myös useissa Euroopan maissa muistiorganisaatiot ja niiden yhteistyökumppanit kehittävät ratkaisuja näihin haasteisiin. Toiminnan tehokkuutta voidaan huomattavasti parantaa yhteistyön kautta. Mikkelin ammattikorkeakoulu onkin hankkinut arvokkaita kontakteja alan toimijoihin, erityisesti Ruotsissa ja Virossa, mutta myös mm. Alankomaissa, Portugalissa ja Unkarissa. Verkostojen edelleen kehittäminen ja yhteistyön hoitaminen käytännössä vaatii kuitenkin resursseja. Tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen levittäminen edellyttävät yhteydenpitoa ja matkustamista sekä osallistumista alan tapahtumiin. Tulokset Koulutusyhteistyö ja asiantuntijavaihto Jatkuvat jäsenyydet alan kansainvälisissä järjestöissä ja lisääntyvät yhteydet alan eurooppalaisiin toimijoihin Osaamisen kehittyminen ja toiminnan tehostuminen kansainvälisen yhteistyön sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen kautta Sähköisen arkistoinnin ja asioinnin toimijoiden verkostoitumisen toimenpideohjelma Sisältö ja toimet Hankkeen keskeiset toimet sisältävät seuraavaa. - Tietämyksen siirto kansainväliseltä tasolta Mikkeliin ja Etelä-Savoon - Osallistuminen EU-projektien järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin (esim. Drambora) - Osallistuminen DLM-Forumin toimintaan ja kokouksiin - Osallistuminen alan konferensseihin (esim. DLM-Forum Pariisissa syksyllä 2008) - Verkostojen kehittäminen tavoitteena mm. luoda edellytykset yhteishankkeille - Neuvottelu- ja tutustumismatkat - Workshopien järjestäminen, aiheina tietokantojen pitkäaikaissäilytys ja semanttiset, monikieliset hakutekniikat - Kansallisen pitkäaikaistallennusratkaisun (PAS) kehitystyön tukeminen - Yritysarkistojen kansainvälisten ratkaisujen kartoituksen Elkan kanssa Kohderyhmä Varsinaisena kohderyhmänä ovat Mamk:n ja Elka:n henkilöstö. Välillisenä kohderyhmänä ovat muut alueen kirjasto-, arkisto- ja museoalan toimijat, eurooppalaiset yhteistyökumppanit. Kumppanuus Hankkeessa ei ole kumppaneita. Pysyvät vaikutukset - Mamk on keskeinen toimija kansainvälisessä muistiorganisaatioiden koulutusverkostossa. - Mikkelin KAM-organisaatiot saavat nopeasti ja laajasti tietoa kansainvälisestä alan kehittämisestä. - Mamk osallistuu kansainvälisiin puiteohjelma- ja muihin European Digital Library -hankkeisiin partnerina ja mahdollisesti myös hallinnoijana. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 - Hankkeen avulla luodaan yhteyksiä, joiden kautta voidaan tarjota Mikkelin palveluita. Budjetin erittely Suurin kustannuserä on projektin osa-aikainen henkilöstö noin Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallitus ei puolla hankkeen rahoittamista. Asiantuntijavaihto ja koulutusyhteistyön konkreettiset toimet jäävät epäselviksi, myöskään tulosten juurruttamisen malleja ei avata riittävästi. Mikkelin ammattikorkeakoululle on rahoitettu digitaaliseen arkistointiin liittyvä ViVa3-hanke. Arknethankkeen toimintoja olisi voinut tehdä ViVa3-hankkeessa. Hanke ei kuitenkaan ole tullut esiin digitaalisen arkistoinnin hankekokonaisuuden valmistelun yhteydessä. Hankkeessa jää esittämättä konkreettiset toimet ja systemaattisen dokumentaation malli. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Sihteeristön kielteinen kanta merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:05 12:05 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu

Aika keskiviikko klo Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu 9 Aika keskiviikko 15.3.2006 klo 10.05 11.55 Paikka Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, neuvottelutila Käpy Yliopistokatu 6, Joensuu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 2: Läsnäolijat.

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Katsaus ideahaun tuloksiin

Katsaus ideahaun tuloksiin Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen - valtionavustushankehakemusten työstö- ja kehittämisseminaari Katsaus ideahaun tuloksiin 14.6.2016 Leena Koski ja Marjatta Säisä Osaamisperusteisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi

ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ONKO OIKEA VASTAUS 18 VAI LAATU JA VAIKUTTAVUUS? Tavoitteena aito rakenteellinen kehittäminen ja alueellinen hyvinvointi ARENE tiedotustilaisuus 23.4.2010 - Helsinki Vesa Saarikoski YHTÄÄLTÄ: RAKENTAKAA

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet:

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet: Maakunnan yhteistyöryhmän 52 30.11.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 5 10.01.2017 5 Etelä-Suomen ESR-hankehaku 1.6. - 3.10.2016 MYRS 30.11.2016 52 Etelä-Suomen 3.10.2016 päättyneessä ESR-haussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN LAATIMINEN. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (6) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM 2007-01010/Ha-63 Annettu Nro 2 14.3.2007 Voimassaoloaika Toistaiseksi Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Muuttaa/Kumoaa (ei aikaisempia ohjeita)

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot