Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo käsittelyn aikana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana"

Transkriptio

1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja Auvinen, Toni Linnamurto, Saku Mattila, Marita Hämäläinen, Maritta Kilpeläinen, Marjukka Ahvenainen Sari Pulliainen, Juha Raatikainen, Tea Rinta-Porkkunen, Antti Kallio, Vesa Kivivuori, Paula Kääriäinen, Tuula Rouhiainen, Risto Smolander, Riitta Seila, Heikki Heikkinen, Jouko Jurvelius, Juha Kemppinen, Helena Tiitinen, Jorma Vehviläinen, Hannu Koskinen, Riitta Aarnio, Eero Löf, Christa Pelkonen, Katariina Huoviala, Tuula Saapui klo käsittelyn aikana Saapui klo käsittelyn aikana Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 175 Kokouksen avaus, yhteistyöryhmän kokoonpanomuutokset ja läsnäolijoiden toteaminen 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 177 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 178 Pöytäkirjantarkastajien valinta 179 Liite 179 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 180 Liite 180 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja 180a 181 Liite 181 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 ja 181 a Materiaali- ja ympäristötekniikan teemaryhmään kuuluvat hankkeet (2 kpl). Hankkeet muodostavat yhdessä kokonaisuuden 182 API ja RTM veneteollisuudessa tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 183 API ja RTM veneteollisuudessa tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Työllisyys- ja matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 184 Luovuus esiin työyhteisössä (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 185 Aikuiskoulutuksen eurooppalaiset parhaat käytännöt (ESR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 186 PROTOUR- Matkailualan ammattikorkea-asteen ja toisen asteen koulutusyhteistyön työelämälähtöinen kehittäminen EU:n ja venäläisten toimijoiden välillä (ESR) - Sihteeristössä käsitelty hanke (kielteinen kanta) 187 Arknet (ESR) - Sihteeristössä käsitelty hanke (kielteinen kanta) Yrittäjyysteemaan kuuluvat hankkeet (3 kpl) 188 Monialaisella yrittäjyyskoulutuksella uusia palveluinnovaatioita Etelä-Savoon (ESR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 189 Etelä-Savon kasvuyritysvalmennusohjelman pilotointi (ESR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 190 Yrittäjäpolvenvaihdosten aktivoiminen (EAKR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Matkailu- ja kulttuuriteeman kuuluvat hankkeet (2 kpl) 191 Heinäveden matkailu 2013 (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 192 Elävä historia vahvat tapahtumat (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ii

3 Hyvinvointiteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 193 Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Teemoihin kuulumattomat hankkeet (2kpl) 194 Laitaatsalmen syväväyläratkaisun yleissuunnitelma Savonlinnassa (EAKR) - Yhteistyöryhmälle tiedoksi 195 Pohjavesien suojeluohjelma (EAKR) - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 196 Muut asiat 197 Seuraava kokous Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri.. Reino Matilainen. Katariina Pelkonen Pöytäkirja on..../ / tarkastettu paikka paikka. Tea Raatikainen.. Juha Pulliainen Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet iii

4 175 KOKOUKSEN AVAUS, YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOMUUTOKSET JA LÄSNÄ- OLIJOIDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja Reino Matilainen avasi kokouksen. Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Todettiin läsnäolijat. 176 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 177 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 178 NTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tea Raatikainen ja Juha Pulliainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 1

5 179 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin - Ohjelmakauden Tavoite 1- ja 2- ohjelmien toteutuminen (liite 179) - Hanketilanne vuoden 2008 osalta - Uudet saapuneet hakemukset päättyneessä haussa. Yhteistyöryhmä ja EU-ohjelmia rahoittavat maakunnalliset viranomaiset ovat huolissaan maakunnan uusien hankehakemusten osittain heikosta tasosta, ympäripyöreistä sisällöistä ja ylimitoitetuista kustannusarvioista. Keskustelussa painotettiin kuitenkin myös sitä, että hyviä hankehakemuksia saapuu viranomaisille edelleen. Maakunnan yhteistyöryhmä pitää tärkeänä sitä, että maakunnan EUohjelmarahat suunnataan strategisesti tärkeimpiin, maakunnan yhteistyöryhmän linjaamiin kehittämistoimiin. Merkitään keskustelu tiedoksi. Merkittiin. 180 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja hankkeista sekä rahoituksen tavoitetasosta vuosille Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Totsun tavoitteena on tuottaa ministeriöille aineistoa seuraavan vuoden määrärahojen alueellista jakoa sekä sitä seuraavan vuoden talousarvion valmistelua varten. Maakunnallinen asiakirja valmistellaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ja sen hyväksyy maakuntaliitto. Sitä ennen se käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. Toteuttamissuunnitelmien laatiminen nähdään eri tahoja yhteiseen kehittämistyöhön sitouttavana ja toimintaa suuntaavana prosessina. Jotta maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat toimisivat osana valtion talousarvion valmistelua, suunnitelmissa tarkastellaan samaa ajanjaksoa kuin valtiontalouden kehyspäätös ( ). Osana Totsua valmistellaan maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK). Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma koostuu maakuntaohjelman mukaisista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta hallinnonaloittain vuosina sekä maakunnan yhteistyöasiakirjasta vuodelle Tämän lisäksi laaditaan esitykset joulukuussa käytäviin neuvotteluihin ministeriöiden kanssa (enintään 2/maakunta). Maakuntahallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman ehdollisena kokouksessaan Liite 180: maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman luonnos. Liite 180a: maakuntaohjelman vaikutukset Yhteistyöryhmä käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman vuosille Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman seuraavin lisäyksin: 3.5. TL 4 INFRASTRUKTUURI Toimintalinjan keskeiset toimenpiteet : s. 16. Jatketaan puuhuollon tukemista perustienpitoon myönnetyn erityisrahoituksen turvin. Valtioneuvosto on päättänyt osoittaa puukuljetusten turvaamisen vuosien kehyksiin yhteensä 185 M euron lisämäärärahan. Kaakkois-Suomen tiepiirin osuus tuosta rahoituksesta tulee olemaan noin 15 %. Luvut (185 M ja 15 %) korjataan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 2

6 4.3. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Perustienpito: s. 21 kohta: Etelä-Savon maakunnan osalta vuoden 2008 perustienpidon alueellinen rahoitus on 24,4 euroa, mistä alueellisiin investointeihin kohdistuu 1,1. Kappale siirretään ensimmäisen kappaleen jälkeen. Eräät tiehankkeet: s. 22 kohta: Savonlinnan syväväylän siirron väyläsuunnittelu vuonna 2010 ja toteutuksen käynnistäminen vuonna Teksti muutetaan: "Savonlinnan Laitaatsalmen syväväylän rakentamisen väyläsuunnittelu vuonna 2011 ja toteutuksen käynnistäminen vuonna Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3

7 181 Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 Maakunnan yhteistyöryhmä yhteen sovittaa seuraavan varainhoitovuoden aluekehitysrahastosta osarahoitettavien toimenpideohjelmien sekä sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion rakennerahastovarat ja niitä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa näitä ohjelmavaroja koskevan maakunnan yhteistyöasiankirjan rakennerahastolain 21 mukaisesti. Maakunnan yhteistyöasiakirja laaditaan nyt toista kertaa osana maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on valmistellut asiakirjan ja käsitellyt asiakirjan pitämässään kokouksessa. Liite 181: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009 (luonnos) Liite 181a: ESR- osion rahoitustaulukko vuodelle Yhteistyöryhmä hyväksyy maakunnan yhteistyöasiakirjan liitteen 181 mukaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2009 täydennettynä liitteen 181a mukaisella indikatiivisella ESR- osion rahoitustaulukolla vuodelle Päätöksen yhteydessä Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä saattaa hallintoviranomaisen (TEM) tietoon seuraavan kannanoton: Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja on ESR-rahoituksen osalta laadittu ESR-osiota koordinoivan Etelä-Savon TE-keskuksen esittämällä tavalla. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä paheksuu hallintoviranomaisen yksipuolista päätöstä muuttaa Itä-Suomen maakuntien ja TE-keskusten yhdessä hyväksymää ESR-ohjelmarahoituksen maakunnittaista jakamista ja tapaa jättää kuulematta maakuntien yhteistyöryhmiä tässä asiassa. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi liitteen 181 mukaisen maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2009 täydennettynä liitteen 181a mukaisella indikatiivisella ESR- osion rahoitustaulukolla vuodelle Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 4

8 Materiaali- ja ympäristötekniikan teemaryhmään kuuluvat hankkeet (2 kpl). Hankkeet ovat rinnakkaisia ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. 182 API ja RTM veneteollisuudessa - tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Tekes Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 2 Kuvaus Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n kesken. Hankkeen kokonaistyömäärä on 6 henkilötyövuotta ja se totutetaan kahden vuoden ja kolmen kuukauden aikana. Hankkeessa selvitetään veneteollisuudessa nykyisin käytettyjen avomuoteihin perustuvien tuotantotapojen todellinen kustannusrakenne, sekä haetaan ja optimoidaan tehokkaampia suljetun muotin valmistusmenetelmiä erityyppisille osille. Lisäksi selvitetään tuotantoteknologian siirtoa tuulivoima- ja autoteollisuudesta soveltuvin osin, sekä uusien materiaalien käyttöönottoa, ominaisuuksia ja pitkäaikaiskestoa. Hankkeen päätavoitteena on veneteollisuuden lujitemuovituotannon kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantaminen. Hankkeen teknologisina tavoitteina ovat mm. Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla, pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi, pinnanlaatua parantavien uusien, vähäkutisteisten DCPD-hartsien käytön vaikutukset tuotteen pitkäaikaiskestävyyteen, muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, sekä valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknis-taloudellinen analyysi. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla ja käytännön kokeilla sekä tulosten skaalaus tuotantomittakaavaan. 2.Pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi tuotantomittakaavan valmistuksessa sekä pinnanlaadun parantamisessa käytettävien vähäkutisteisten, mutta hauraiden DCPD-hartsien ja suuren kuitupitoisuuden vaikutukset mm. tuotteen iskun- ja pitkäaikaiskestävyyteen. 3.Tuotanto- ja laboratoriomittakaavassa valmistettujen laminaattirakenteiden suunnitteluarvojen määritys sekä laminaattirakenteiden vaurionsiedon kokeellinen arviointi.. 4.Tuotantoprosessien optimointi: muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, termoplastiset matriisit. 5.Light-RTM ja API menetelmien valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknistaloudellinen analyysi. 6.Uuden osaamisen synnyttäminen tutkimusyksiköihin, tutkimusalihankkijoille ja yhteistyöyrityksiin. Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin toimenpitein: 1.Parhaiden tekniikoiden etsintä ja raportointi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 5

9 2.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi sekä valmistusmenetelmien teknistaloudellinen analyysi. 3.Materiaaliominaisuuksien karakterisointi käyttökohteiden vaatimusprofiilien perusteella. 4.Johtopäätökset ja raportointi Hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset : Ashland Finland Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Trikatex Oy, Esmarin Oy, Oy Botnia Marin Ab, Konekesko Oy Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Hanke on alustavasti linjattu rahoitettavaksi TEKESissä ja TE-keskuksen TKOS:ssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 6

10 183 API ja RTM veneteollisuudessa - tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Tampereen teknillinen yliopisto Vastuuviranomainen Tekes Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja 2 Kuvaus Hanke toteutetaan rinnakkaishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston Materiaaliopin laitoksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n kesken. Hankkeen kokonaistyömäärä on 6 henkilötyövuotta ja se totutetaan kahden vuoden ja kolmen kuukauden aikana. TTY:n tutkijan toimipaikka hankkeessa on Mikkeli, mikä lisää lujitemuovialan osaamispohjaa Etelä-Savossa. Hankkeessa selvitetään veneteollisuudessa nykyisin käytettyjen avomuoteihin perustuvien tuotantotapojen todellinen kustannusrakenne, sekä haetaan ja optimoidaan tehokkaampia suljetun muotin valmistusmenetelmiä erityyppisille osille. Lisäksi selvitetään tuotantoteknologian siirtoa tuulivoima- ja autoteollisuudesta soveltuvin osin, sekä uusien materiaalien käyttöönottoa, ominaisuuksia ja pitkäaikaiskestoa. Hankkeen päätavoitteena on veneteollisuuden lujitemuovituotannon kustannustehokkuuden ja tuotteiden laadun parantaminen. Hankkeen teknologisina tavoitteina ovat mm. Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla, pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi, pinnanlaatua parantavien uusien, vähäkutisteisten DCPD-hartsien käytön vaikutukset tuotteen pitkäaikaiskestävyyteen, muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, sekä valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknis-taloudellinen analyysi. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi numeerisella laskennalla ja käytännön kokeilla sekä tulosten skaalaus tuotantomittakaavaan. 2.Pinnan laadun hallinta ja muottiaikojen minimointi tuotantomittakaavan valmistuksessa sekä pinnanlaadun parantamisessa käytettävien vähäkutisteisten, mutta hauraiden DCPD-hartsien ja suuren kuitupitoisuuden vaikutukset mm. tuotteen iskun- ja pitkäaikaiskestävyyteen. 3.Tuotanto- ja laboratoriomittakaavassa valmistettujen laminaattirakenteiden suunnitteluarvojen määritys sekä laminaattirakenteiden vaurionsiedon kokeellinen arviointi.. 4.Tuotantoprosessien optimointi: muottien suunnittelu ja valmistus, lujitteiden leikkauksen ja ladonnan automatisointi, kustannustehokas alipaineistaminen, termoplastiset matriisit. 5.Light-RTM ja API menetelmien valmistusmenetelmien simulointi sekä vertaileva teknistaloudellinen analyysi. 6.Uuden osaamisen synnyttäminen tutkimusyksiköihin, tutkimusalihankkijoille ja yhteistyöyrityksiin. Hankkeen tavoitteet saavutetaan neljän työpaketin toimenpitein: 1.Parhaiden tekniikoiden etsintä ja raportointi. 2.Light-RTM ja alipaineinjektiomenetelmien optimointi sekä valmistusmenetelmien teknistaloudellinen analyysi. 3.Materiaaliominaisuuksien karakterisointi käyttökohteiden vaatimusprofiilien perusteella. 4.Johtopäätökset ja raportointi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 7

11 Hankkeeseen osallistuvat seuraavat yritykset : Ashland Finland Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Trikatex Oy, Esmarin Oy, Oy Botnia Marin Ab, Konekesko Oy. TTY:n päävastuualueena on tarraliimojen, hartsien ja kuitujen kemiallinen yhteesopivuus sekä prosessiparametrien (hartsin virtaus, huokoisuus ja kovettuminen) mittaus. TTY:n tutkimusta johtaa professori Jyrki Vuorinen. Tutkijana toimii DI Asta Luukkonen. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta - muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Hanke on alustavasti linjattu rahoitettavaksi TEKESissä ja TE-keskuksen TKOS:ssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille EAKR-ohjelman toimintalinjassa 2 innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 8

12 Työllisyys- ja matkailuteemaan kuuluvat hankkeet (1 kpl) 184 Luovuus esiin työyhteisöissä - Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 1 Kuvaus Tavoite Hankkeessa on tarkoituksena kehittää taiteilijaresidenssiverkoston tuotteita ja yritystoimintaa. Tavoitteena on uusien palvelujen ja tuotepakettien luominen ja uusien asiakasryhmien tavoittaminen ja yritystoiminnan kehittäminen edelleen. Hankkeella vastataan luovien alojen yritystoiminnan ajankohtaiseen kehittämistarpeeseen: taiteen ja hyvinvointipalelujen yhdistämiseen. Tulokset Hankkeen keskeisenä tuloksena ovat kehitettävät palvelut, tuotteet ja toimintamallit sekä henkilöstön kehittämistä palvelevat toimintaympäristöt. Hanke luo mahdollisuuden - elinkeinon harjoittamiseen uudenlaisella kulttuuriyrittäjyyden alueella, jossa yhdistyy taide ja työssäjaksaminen - tarjota uusia työllistymisen mahdollisuuksia alueen taiteilijoille - edistää taiteen ja ilmaisun keinoin työhyvinvointia ja elämänhallintaa - tarjota innovatiivisia oppimisympäristöjä organisaatioille, yrittäjille, taiteilijoille ja opiskelijoille - kehittää uudenlaisia taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja - edistää samalla eteläsavolaisten taiteilijaresidenssien toimintaedellytyksiä. - Sisältö ja toimet - Suunnitellaan kulttuuriyrittäjien, erikseen valittavien yhteistyöorganisaatioiden, kulttuurituotannon ammattilaisten, hyvinvointialan osaajien ja ammattitaiteilijoiden kanssa taiteen soveltavaan käyttöön perustuvat osallistavat työpajat. - Pilotoidaan taiteen soveltavan käytön työpajat kohderesidensseissä. - Kehitetään palveluja ja tuotteita työpajojen kokemusten perusteella. - Järjestetään koulutusta preventiiviseen ja promotiiviseen kuntoutukseen liittyen taiteilijoille ja residenssiyrittäjille sekä asiantuntija-apua tuotekehitykseen, liiketoimintaosaamiseen sekä markkinointiin. Kohderyhmä Varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaisten organisaatioiden edustajat (työyhteistöt), alueen taiteilijat, välillisenä kohderyhmänä ovat myös pilottikohteiden residenssiyrittäjät sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kumppanuus Kumppaneina hankkeessa on kolme taiteilijaresidenssiä ArtRadius Saksala, Kouluniemi ja Ilola Kalliopeia, muita yhteistyötahoja (aiesopimukset) Kangasniemen kunta ja Pieksämäen kaupunki. Pysyvät vaikutukset Luodaan tuotteita, palveluja ja toimintamalli, kehitettyjen tuotteiden kysyntä kasvaa, taiteilijoiden työllistyminen monipuolistuu ja paranee, työhyvinvointi paranee. Pitkäaikaisina vaikutuksina työllistyminen parantuu, mm. kulttuuriyrityksien mahdollisuudet työllistää ihmisiä toiminnan monipuolistumisen kautta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 9

13 Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoitusta ja esittää hankkeelle Etelä- Savosta EU-rahoitusta enintään ja valtion rahoitusta Hankkeen toimet ovat linjassa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman painotusten kanssa. Hankkeessa tuetaan kulttuuriyrittäjien tuotekehitys- sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista. Hanke soveltuu rahoitettavaksi ESR-ohjelmasta. Hankkeen toimet ovat maakunnan painotusten mukaisia. Hanke perustuu viime ohjelmakaudella Taitelijaresidenssi-hankkeessa luotuun pohjaan ja verkostoon, joka jäi elämään. Hankkeessa on varmistettu kohderyhmän avoimuus ja se, että hankkeeseen on mahdollista tulla mukaan myös muita taiteilijaresidenssejä. Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja toimet ovat toteuttamiskelpoisia. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU+ valtio yhteensä) enintään vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 1 työorganisaatioiden työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. Vastuuviranomainen veti hankkeen pois listalta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 10

14 Osaamisteemaan kuuluvat hankkeet ( 3 kpl) 185 Aikuiskoulutuksen eurooppalaiset parhaat käytännöt - Yhteistyöryhmälle tiedoksi Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Kuvaus Tavoite Löytää ja levittää eurooppalaisia aikuiskoulutuksen hyviä käytäntöjä Tuoda aikuiskoulutukseen uusia joustavien opiskelumahdollisuuksien, työelämälähtöisyyden ja tieto- ja viestintäteknologian soveltamismalleja Verkostoitua ja tukea koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä Tulokset Aikuiskoulutusorganisaatiot saavat uusia ideoita ja konkreettisia malleja koulutuksen toteutustavoista, menetelmistä ja oppimisympäristöistä, joita voivat soveltaa ja kehittää. Aikuiskoulutukseen syntyy uusia joustavia toteutusmalleja, joiden avulla luodaan motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia aikuisille siten, että osaamisen kehittäminen näkyy yksilöiden, organisaatioiden ja alueen kilpailukyvyn parantumisena. Tuloksena on julkaisu, jossa esitellään eurooppalaisten aikuiskoulutuksen parhaiden käytäntöjen soveltamismalleja Suomeen. Koulutusorganisaatiot ja henkilöstö ovat verkostoituneet uusien koti- ja ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa ja luoneet pohjaa jatkoyhteistyölle koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistämiseksi. Kansainvälisyysosaaminen on kasvanut ja opetushenkilöstö on tutustunut monikulttuurisen koulutuksen toteuttamiseen ja kulttuurien väliseen kanssakäymiseen. Sisältö ja toimet Määritellään aikuiskoulutuksen hyvien käytäntöjen tutustumiskohteet Euroopassa ja vierailujen tavoitteet. Kohteiksi valitaan erityisesti hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät 1) työssä oppimisen malleihin ja työelämäyhteistyöhön (Itävalta), 2) nonformaalin oppimisen hyväksi lukemiseen ja hyödyntämiseen (Saksa), 3) uudenlaisiin oppimisympäristöihin (esim. sosiaalisen median ratkaisut, Iso-Britannia) ja 4) koulutusorganisaatioiden uusiin yhteistyömalleihin ja oppisopimukseen korkeakoulutuksessa (Italia). Lisäksi osallistutaan aikuiskoulutuksen innovatiivisiin toteutustapoihin keskittyviin kansainvälisiin seminaareihin. Vierailuihin osallistuu opetus- ja suunnitteluhenkilöstöä ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, määrä vaihtelee kohteittain. Vierailuilla tutustutaan aikuiskoulutuksen parhaisiin käytäntöihin, vaihdetaan kokemuksia koulutuksesta ja luodaan kumppanuuksia. Uudet mallit ja menetelmät dokumentoidaan yhteisen mallin mukaan. Dokumentoinnin tekee tutustumisvierailulle osallistunut ryhmä. Hyvät käytännöt analysoidaan eritellen niiden teoreettiset taustat ja soveltamisen reunaehdot. Mallien soveltamista Suomeen pohditaan työryhmissä. Hyviä käytäntöjä jaetaan Etelä-Savoa laajemmalle järjestämällä seminaari, jossa esitellään vierailukohteista saatuja ajatuksia ja toimintamalleja, tekemällä julkaisu, tiedottamalla nettisivuilla ja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 11

15 blogissa sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia työelämän kanssa, joissa esitellään malleja ja analysoidaan soveltuvuutta. Kohderyhmä Hankkeen varsinainen kohderyhmänä ovat Etelä-Savossa toimivat oppilaitokset ja niiden henkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat Etelä-Savon oppilaitosten opiskelijat ja maakunnan aikuisväestö sekä sekä työelämän järjestöt. Toiminta kohdistuu myös muihin Itä-Suomen korkeakouluihin ja aikuiskoulutusoppilaitoksiin ja niiden henkilöstöön kokemusten, tulosten ja mallien jakamisena ja levittämisenä. Kumppanuus Hankkeen osatoteuttajat Helsingin yliopisto, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä Yhteistyökumppanit Työelämä- ja yrittäjäjärjestöt: SAK, Etelä-Savon Yrittäjät ja Etelä-Savon kauppakamari Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Pysyvät vaikutukset Hyviin käytäntöihin tutustuminen tuo uusia malleja aikuiskoulutukseen parantaen koulutuksen vaikuttavuutta. Uusien oppimisympäristöjen ja menetelmien myötä koulutuksen mielekkyys, joustavuus ja laatu paranevat, millä positiivisia vaikutuksia koulutuksen vetovoimaisuuteen, opintojen loppuunsaattamiseen ja saavutetun osaamisen tasoon. Valikoituja parhaita käytäntöjä aletaan soveltaa hanketta toteuttavien organisaatioiden aikuiskoulutuksessa. Parhaat käytännöt linkittyvät osaksi organisaatioiden toimintaa, mikä luo niiden edelleen kehittämiselle ja käyttöönotolle jatkuvuutta hankkeen jälkeen. Projektin aikana luoduilla yhteistyösuhteilla tulee olemaan vaikutusta jatkoyhteistyössä niin alueella kuin kansainvälisestikin uusien hankkeiden toteuttamisessa ja muussa tutkimus- ja koulutusyhteistyössä. Projekti on kertaluonteinen eikä sen toimintaa ole tarkoitus sellaisenaan jatkaa. Hankkeen tulokset tulevat yleiseen käyttöön. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 12

16 Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto puoltaa hankkeen rahoittamista ja esittää hankkeelle EU-rahoitusta ja valtion rahoitusta Hanke parantaa aikuiskoulutuksen laatua, osuvuutta ja tehokkuutta. Projektin avulla tiivistetään Etelä-Savon korkeakoulujen ja työelämäjärjestöjen välistä yhteistyötä, jotta alueen koulutustarpeisiin voidaan vastata paremmin. Hankevalmisteluun on osallistunut tiiviisti yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, Pienyrityskeskus, Ruralia-instituutti sekä MAMK, Savonlinna ja DIAK. Myös Etelä-Savon yrittäjät sekä kauppakamari ovat olleet mukana hankevalmistelussa. Hanke on ESR-ohjelman mukaista toimintaa ja se soveltuu rahoitettavaksi toimintalinjasta 4. Hanke on toteuttamiskelpoinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen. Hankkeessa on varmistettu yhteistyö Itä- Suomen aikuiskoulutushankkeiden kanssa sekä valtakunnallisten aikuiskoulutuksen kehittämisohjelman hankkeiden kanssa. Sihteeristökäsittely Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Sihteeristössä ESR- toimintalinjaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 13

17 186 PROTOUR - Matkailualan ammattikorkea-asteen ja toisen asteen koulutusyhteistyön työelämälähtöinen kehittäminen EU:n ja venäläisten toimijoiden välillä - hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Kuvaus Tavoite Hankkeen kohteena on matkailun ammatillisen korkea-asteen ja toisen asteen sekä yritysten yhteistyön tiivistäminen ja koulutusrakenteiden kestävä työelämälähtöinen kehittäminen kahden EUmaan sekä Venäjän vastaavien koulutusorganisaatioiden kanssa. Lähtökohtana on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ja Savonlinnan ammattiopistojen yhteinen tarve kehittää yhteistyötä erityisesti matkailualan korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksessa työelämälähtöisesti sekä kansainvälistää koulutusta yhdessä. Tulokset Valmisteluhankkeessa tehdään suunnitelma matkailualan kansainväliseksi yhteistyöhankkeeksi. Selvitetään rahoituslähteet ja tehdään rahoitushakemus. Hankkeen tuloksena syntyy englanninkielinen julkaisu, jossa vertaillaan matkailualan koulutusta Suomessa, hankkeessa mukana olevissa EU-maissa ja Venäjällä. Valmisteltavan yhteistyöhankkeen alustavat tavoitteet: Matkailun korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen työelämälähtöisen yhteistoiminnan vakiinnuttaminen Etelä-Savossa ja kansainvälisissä verkostoissa Koulutuksen kansainvälistäminen sekä hyvien käytänteiden vertailu ja siirtäminen Etelä- Savon, EU:n maiden ja Venäjän välillä Matkailun koulutuksen ja matkailun toimijoiden osaamisen vahvistaminen Venäjällä ja Etelä- Savossa ja muissa EU-maissa Tiivis yhteistoiminta tuottaa osaamista kansainvälisten asiakkaiden laadukkaaseen palveluun Etelä-Savossa. Tavoitteet täsmentyvät valmisteluhankkeen aikana. Sisältö ja toimet Etelä-Savon matkailualan oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen ja kansainvälisen oppilaitosja yritysverkoston rakentaminen EU-maissa ja Venäjällä Työkokoukset, tutustumiskäynnit Koulutusohjelmien sisällön vertailu Etelä-Savossa, valituissa EU-maiden oppilaitoksissa ja Venäjällä ja tästä tehtävä julkaisu Rahoituslähteiden kartoitus Hankehakemus Kohderyhmä Matkailualan korkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta antavia organisaatioita Etelä- Savosta Pieksämäen ammattioppilaitos ja Suomen Nuoriso-opisto Matkailualan korkeakoulutusta ja toisen asteen koulutusta antavia organisaatioita muualta EU:sta ja Venäjältä Kumppanuus Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä Pysyvät vaikutukset Kyseessä on esiselvityshanke. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 14

18 Budjetin erittely Henkilöstökulut Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallitus ei puolla hankkeen rahoittamista. Hakemus ei sovellu rahoitettavaksi ESRohjelmasta, koska sen toimet tukevat heikosti ohjelman sisältöjä. Hanke ei myöskään tue Etelä- Savon matkailun strategisia painopisteitä. Hankkeen painopiste jää epäselväksi. Hakemuksesta ei selviä, onko kyseessä yhteistyöverkoston rakentaminen vai koulutuksen vertailuun keskittyminen. Hankkeen toimilla ei tuoda konkreettista lisäarvoa Etelä-Savon matkailulle eikä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Sihteeristön kielteinen kanta merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 15

19 187 Arknet -hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) Hakija Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 4 Tavoite Sähköisten palvelujen kehittämisen ja tuottamisen ytimessä on sähköisen pitkäaikaissäilytyksen alalla eri puolilla maailmaa tehtävä kehitys. Siinä pyritään vastaamaan informaatio- ja mediateknologian nopean kehityksen aineistojen säilyvyydelle ja elinkaarelle asettamiin haasteisiin, eli pyrkimys on varmistaa tietojärjestelmissä tuotetun ja käsitellyn tiedon säilyminen tulevaisuuteen. Alan ongelmat ja tavoitteet ovat oleellisesti samanlaiset kaikkialla maailmassa. Myös useissa Euroopan maissa muistiorganisaatiot ja niiden yhteistyökumppanit kehittävät ratkaisuja näihin haasteisiin. Toiminnan tehokkuutta voidaan huomattavasti parantaa yhteistyön kautta. Mikkelin ammattikorkeakoulu onkin hankkinut arvokkaita kontakteja alan toimijoihin, erityisesti Ruotsissa ja Virossa, mutta myös mm. Alankomaissa, Portugalissa ja Unkarissa. Verkostojen edelleen kehittäminen ja yhteistyön hoitaminen käytännössä vaatii kuitenkin resursseja. Tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen levittäminen edellyttävät yhteydenpitoa ja matkustamista sekä osallistumista alan tapahtumiin. Tulokset Koulutusyhteistyö ja asiantuntijavaihto Jatkuvat jäsenyydet alan kansainvälisissä järjestöissä ja lisääntyvät yhteydet alan eurooppalaisiin toimijoihin Osaamisen kehittyminen ja toiminnan tehostuminen kansainvälisen yhteistyön sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen kautta Sähköisen arkistoinnin ja asioinnin toimijoiden verkostoitumisen toimenpideohjelma Sisältö ja toimet Hankkeen keskeiset toimet sisältävät seuraavaa. - Tietämyksen siirto kansainväliseltä tasolta Mikkeliin ja Etelä-Savoon - Osallistuminen EU-projektien järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin (esim. Drambora) - Osallistuminen DLM-Forumin toimintaan ja kokouksiin - Osallistuminen alan konferensseihin (esim. DLM-Forum Pariisissa syksyllä 2008) - Verkostojen kehittäminen tavoitteena mm. luoda edellytykset yhteishankkeille - Neuvottelu- ja tutustumismatkat - Workshopien järjestäminen, aiheina tietokantojen pitkäaikaissäilytys ja semanttiset, monikieliset hakutekniikat - Kansallisen pitkäaikaistallennusratkaisun (PAS) kehitystyön tukeminen - Yritysarkistojen kansainvälisten ratkaisujen kartoituksen Elkan kanssa Kohderyhmä Varsinaisena kohderyhmänä ovat Mamk:n ja Elka:n henkilöstö. Välillisenä kohderyhmänä ovat muut alueen kirjasto-, arkisto- ja museoalan toimijat, eurooppalaiset yhteistyökumppanit. Kumppanuus Hankkeessa ei ole kumppaneita. Pysyvät vaikutukset - Mamk on keskeinen toimija kansainvälisessä muistiorganisaatioiden koulutusverkostossa. - Mikkelin KAM-organisaatiot saavat nopeasti ja laajasti tietoa kansainvälisestä alan kehittämisestä. - Mamk osallistuu kansainvälisiin puiteohjelma- ja muihin European Digital Library -hankkeisiin partnerina ja mahdollisesti myös hallinnoijana. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 16

20 - Hankkeen avulla luodaan yhteyksiä, joiden kautta voidaan tarjota Mikkelin palveluita. Budjetin erittely Suurin kustannuserä on projektin osa-aikainen henkilöstö noin Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta muu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallitus ei puolla hankkeen rahoittamista. Asiantuntijavaihto ja koulutusyhteistyön konkreettiset toimet jäävät epäselviksi, myöskään tulosten juurruttamisen malleja ei avata riittävästi. Mikkelin ammattikorkeakoululle on rahoitettu digitaaliseen arkistointiin liittyvä ViVa3-hanke. Arknethankkeen toimintoja olisi voinut tehdä ViVa3-hankkeessa. Hanke ei kuitenkaan ole tullut esiin digitaalisen arkistoinnin hankekokonaisuuden valmistelun yhteydessä. Hankkeessa jää esittämättä konkreettiset toimet ja systemaattisen dokumentaation malli. Sihteeristökäsittely Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Sihteeristön kielteinen kanta merkitään tiedoksi. Merkittiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 17

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot