Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla"

Transkriptio

1 Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

2 Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa Ideat mahdollisimman valmiita tuotantoon Jotka tarvitsevat rahoitusta: palveluiden ja markkinoinnin kehittämiseen verkoston avulla toteutettavaan markkinointiin Selvityksessä on koottu yhteen mm. Mistä rahoitusta/tukea voi hakea? Miten sitä voi hakea? Mitä vaatimuksia ja/tai reunaehdot rahoituksen/tuen saamiselle on? Mitä lähdetään rahoittamaan/tukemaan?

3 Tekes Tekes:n Yritysrahoitukset Ensisijaisesti rahoitus tutkimus- ja kehittämistoimintaan Voi olla avustusta, lainaa tai näiden yhdistelmä Yritystä ja projektia arvioidaan aina kokonaisuutena Arvioitavia osa-alueita ovat: rahoituksen vaikutus, tavoiteltava liiketoiminta sekä kehitettävä innovaatio (uutuusarvo) tai osaaminen, hakijan voimavarat; taloudelliset edellytykset ja verkottuminen sekä projektin välilliset vaikutukset Tekes on osarahoittaja ja siksi projektin kokonaisrahoitus pitää suunnitella jo etukäteen (asiakkaan omarahoitusosuus on noin 50 %:a) Kehittämisen kokonaiskustannukset tulee olla yli

4 Tekes Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Rahoittaa yritysten tutkimus- ja kehityshankkeita Antaa myös liiketoimintaa tukevia ohjelmapalveluja Tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille: rahoitusta, työkaluja ja osaamista uusien palvelukonseptien kehittämiseen, verkostoitumismahdollisuuksia Kenelle: erityisesti pk -yrityksille Hakuaika: jatkuva

5 Tekes Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Rahoitus jatkuu, vaikka ohjelma loppunut Tarjoaa rahoitusta ja palveluja: uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehittämiseen asiakastarpeen ja markkinoiden selvittämiseen markkinointikanavien ja asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen Kenelle: yrityksille ja tutkimusorganisaatioille, jotka osallistuvat vapaa-ajan palvelujen systemaattiseen kehittämiseen Hakuaika: jatkuva Tuen määrä: vaihtelee projektityypeittäin

6 Finnvera Valtionavustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Tukee suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä Venäjällä rahoittamalla vakiinnuttamiseen liittyviä hankeselvityksiä Hakuaika: jatkuva Tuen määrä: avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista

7 Finnvera Veraventure (Aloitusrahasto Vera Oy) Tekee suoria sijoituksia aikaisen vaiheen innovatiivisiin yrityksiin Yrityksellä täytyy olla uskottava ja toteutuskelpoinen liiketoimintasuunnitelma Hakuaika: jatkuva

8 Suomen Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoitusta yrityksen kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin Kenelle: kohteena ovat kaikki toimialat Hakuaika: jatkuva Tuen määrä: sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta

9 Finnfund Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä Korostetaan rahoituksessa myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia Rahoitusmuodot: osakepääomasijoitus: yrityksen oman pääoman rahoituksen vähemmistösijoittaja investointilaina: keskipitkiä ja pitkiä investointilainoja yrityksen perustamistai laajennusinvestointeihin välirahoitus yhteisrahoitus: hankkeen rahoitus yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa Kenelle: ensisijaisesti suomalaisyrityksille ja niiden yhteistyökumppaneille Hakuaika: jatkuva

10 Nopef Edullisia lainoja esitutkimushankkeiden osa-rahoittamiseen pohjoismaisten pkyritysten kilpailukyvyn edistämiseksi Rahoitusta myönnetään kansainvälistymiseen Kenelle: rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, alle 250 työntekijää ja alle 50 milj. euron liikevaihto Hakuaika: hakemukset käsitellään 4 krt vuodessa jättöpäivämäärät 2013: , , ja Tuen määrä: korotonta ehdollista lainaa, jolla voi kattaa 40% hyväksytyistä kansainvälistymishankkeen esitutkimuskustannuksista

11 Rahoituskone Rahoituskoneen avulla saa tietoa erilaisista valtiollisista tukiohjelmista Suomessa Löytyy paljon ajankohtaista tietoa eri rahoitusratkaisuista

12 Rahoituskone Midinvest Management Oy Rahoittaa yritysten omistusjärjestelyitä sekä kasvua Sijoituksia ei ole rajattu tietyillä toimialoilla tai tietyissä kehitysvaiheissa oleviin yhtiöihin Yrityksellä tulee olla kasvupotentiaalia mm. kansainvälistymällä Kenelle: rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille Hakuaika: jatkuva Tuen määrä: vaihteleva

13 ELY -keskukset Yritysrahoitukset Käytettävissä olevat yritysrahoitusmuodot ja -linjaukset ovat eri alueilla erilaiset Ajankohtaisimman tiedon rahoituksista saa jokaisen ELY -keskuksen omilta internetsivuilta

14 ELY -keskukset Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen Kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella Hakuaika: jatkuva Tuen määrä: muihin kehittämistoimiin enintään 50 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista investointeihin myönnettävä avustus pienille yrityksille vaihtelee 20 % ja 35 %:n välillä mahdollinen ns. de minimis -tuki

15 ELY -keskukset Harkinnanvarainen valmistelurahoitus Suunnataan hankkeisiin jotka edistävät mm. pk-yritysten kansainvälistymistä Hankkeen tulee olla soveltuva sovittuihin aluepainotuksiin Kenelle: pienille ja keskisuurille yrityksille Tuen määrä: myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa Hakuaika: jatkuva

16 ELY -keskukset Yritysten yhteishankkeet ja niiden tuki Riittävät edellytykset tukeen ovat: jatkuvan kannattavan ja taloudellisen liiketoiminnan harjoittaminen yrityksellä täytyy olla riittävät edellytykset yritysten yhteishankkeiden Yhteishankkeisiin tulee osallistua vähintään 4 yritystä Avustusten käytössä noudatetaan ohjeistusta joka löytyy TEM:n sivuilta Kenelle: suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille, yhteisöille ja järjestöille Tuen määrä: pääsääntöisesti enintään 50 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista Hakuaika: jatkuva

17 Rakennerahasto EAKR -ohjelmat ohjelmakausi Tuetaan hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella viittä alueellista EAKR -ohjelmaa Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa TL 1: Yritystoiminnan edistäminen, TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

18 Rakennerahasto Tuleva ohjelmakausi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi päättyy Uusi ohjelmakausi on valmisteilla Uuden ohjelmakauden päälinjat varmistuvat vuoden 2013 aikana Yhdeksi painopisteeksi on esitetty pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen jonka tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta Yritysten kansainvälistyminen on yksi toimenpiteen painopisteistä

19 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun mikroyritysten investointi- ja kehittämistuki - ohjelmakausi Tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Kenelle: mikroyritykselle tai yritysryhmälle, alle 10 henkilöä yrityksen tulee sijaita ja yrittäjän asua maaseutumaisella alueella Hakuaika: hanke voidaan käynnistää yritystukihakemuksen jättämisen jälkeen

20 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tuleva ohjelmakausi Alkavalla uudella ohjelmakaudella mm ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle Nykyisen ohjelmakauden kokemukset ovat pohjana tulevalle kaudelle EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on uudella kaudella vastattava uusiin haasteisiin niin ruoan, luonnonvarojen kuin alueiden käytön osalta Tavoitteena on Eurooppa strategian mukaisesti luoda älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua maaseudulle

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes

Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille. Copyright Tekes Ideasta liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 06-2010 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009. Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen

Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009. Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 Rahoitusta matkailun ja vapaa-ajan innovaatisten konseptien kehittämiseen Tekesin rooli matkailussa Tekes ei rahoita matkailun ja vapaa-ajan kehittämistä Tekes rahoittaa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008

Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 Julkisen tutkimus- ja t&k-rahoituksen muutokset 2008 IV Liekki-päivät 23.1.2008 Cumulus, Tampere Martti Korkiakoski Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus 2008 Tutkimusrahoituksen asiakkaat Asiakkaina kaikki

Lisätiedot