*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita."

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huvivenedirektiivi 94/25/EY; 2003/44/EY 807 Soveltuv vtimus Sovelletut stndrdit Omistjn käsikirj (A.2.5) ISO Rungon, knnen j ylärkenteen ukot (A.3.4) ISO ; ISO Käsittelyominisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO Polttoinejärjestelmä (A.5.2) ISO 10088; ISO 7840; ISO 8469 Sähköjärjestelmä (A.5.3) ISO 10133; ISO 8846 Ohjusjärjestelmä (A.5.4) Seurvien stndrdien soveltuvt ost: ISO 10592, ISO 8848 j ABYC P-17 Pkoksupäästöjen vtimukset (B.2) ISO 8178 Omistjn käsikirj (B.4) ISO 8665 Melupäästötsot (C.1) ISO Syttymisvrlt suojttu lite (liite II) ISO 8846; SAE J1171; SAE J1191; SAE J 2031 Mercury MerCruiser vkuutt, että sisäperämoottorimme ti sisämoottorimme, joiss ei ole kiinteää pkojärjestelmää, sennettuin huviveneeseen vlmistjn toimittmien ohjeiden mukn täyttävät edellä minitun direktiivin pkoksupäästöjä koskevt vtimukset. Moottori ei s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon se sennetn, on vkuutettu, mikäli niin vditn, direktiivin sinkuuluvn säädöksen vtimusten mukiseksi. Sähkömgneettisen yhteensopivuuden direktiivi 89/336/EY, 92/31/ETY j 93/68/ETY Tunnisteet Häiriönpäästöstndrdi EN Häiriönsietostndrdi EN Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet rdiohäiriöominisuudet SAE J551 (CISPR 12) Sähköstttisen purkuksen testus EN ; EN ; EN Ilmoituksen snut litos, jok vst ltujärjestelmän vlvonnst direktiivin 2003/44/EY ldunvrmistusmoduulin H mukisesti, on: Det Norske Verits Norj Ilmoituksen sneen litoksen numero: 0575 Tämä vkuutus on nnettu Mercury Mrinen j Mercury MerCruiserin yksinomisell vstuull. Pääjohtj Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, Yhdysvllt Säädösyhteyshenkilö: Engineering - Regultory MerCruiser 3003 N. Perkins Rd Stillwter, Oklhom USA (405) Kirj muistiin seurvt tiedot: Ptrick C. Mckey 2008, Mercury Mrine 3.0 TKS *860168C70* C70 Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero

2 Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistenumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Pkoksupäästöjen todistusnumero Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun kysyt vltuutetult Mercury MerCruiser - jälleenmyyjältä huollost, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä ops hyväksyttiin pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. Pinettu Yhdysvlloiss. 2007, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Tervetulo Tkuuilmoitus Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull nutit kunnoll tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilystäsi tulee miellyttävää! Mercury MerCruiser Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu Mercury Mrinelt. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen siitä, mitä tkuull suojtn, mitä sillä ei suojt, tkuun keston, miten tkuusuojn s prhiten, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit sinkuuluvi tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot.

3 Lue tämä ops perusteellisesti Huomutus Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen vrsymbolin knss), joill! kiinnitetään sentjn/käyttäjän huomio erityisohjeisiin jostin huollost ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Nämä turvllisuusohjeet ovt ANSI-stndrdin Z mukisi tuoteturvllisuustietoj, joit käytetään ohjekirjoiss, ohjeiss j muiss lisämterileiss. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei voi poist niiden ilmoittm vr kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: On merkkinä tiedost, jok on tärkeää tehtävän onnistuneelle suorittmiselle. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedost, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.

4 ! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit.

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd...2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell...2 Tkuun siirto...3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd...3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore sisäperämoottorit (bensiini) USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost)...6 Yleiset tkuutulukot...6 Kuluttjsovellusten tkuutulukko...7 Kupllisten sovellusten tkuutulukko...7 Hllituksen sovellusten tkuutulukko...8 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm...8 Päästöjenhllinttietojen merkki...9 Omistjn vstuu...10 Päästöjen todistuskyltti (tähti)...10 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Nrullinen hätäktkisin...14 Mittristo...15 Kukosäätimet...15 Kojelutn sennettvt...16 Konsoliin sennettvt...17 Hydrulinen jokulmn säätö...17 Yhden moottorin jokulm/ylöskippus...18 Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus...19 Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus ksutinmllit...19 Äänihälytin...21 Äänihälyttimen testus...22 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn...24 Vro häkämyrkytystä...25 Hyvä tuuletus...26 Huono tuuletus...26 Veneen käytön perusteet...26 Vesille lsku j veneen käyttö...26 Käyttötulukko...27 Moottorin käynnistys j smmutus...27 Moottorin käynnistys...27 Moottorin pysäytys...28 Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä...28 Pelkän ksun käyttö...28 Veneen perävunukuljetus...28 Käyttö pkksell...28 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...29 Vedessä olevien ihmisten suojminen...29 Kun risteilet...29 Veneen olless piklln...29 Pikveneen j suuritehoisen veneen jo...29 Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä...29 Veneet, joiss on voin etuknsi...29 Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit...30 Perältojen j vnvesien yli hyppiminen...30 Vedenlisiin esteisiin osuminen...31 Vetolitteen iskusuojus...31 Toimintn vikuttvt seikt...32 Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...32 Veneen pohj...32 Kvittio...32 Kuplint...32 Korkeus merenpinnst j ilmsto...32 Potkurin vlint...33 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...33 Totutusjojkson jälkeen...33 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss C70 ELOKUU 2007 Sivu i

6 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset...36 Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet...36 Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot...37 Nesteiden ohjervot...38 Perävetolitteet Moottori Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus...41 Huoltoiktulu Sisäperämoottorit...41 Rutiinihuolto Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi...42 Viikoittin...42 Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein. 42 Määräikishuolto...42 Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi) tunnin välein ti vuosittin (kumpi sttuu ensin) Jok 200 tunnin ti 3 vuoden välein...42 Jok 300 tunnin ti 3 vuoden välein vuoden välein...43 Huoltoloki...43 Ksutinseoksen tiivisteellinen ruuvi...43 Moottoriöljy Trkstus Täyttö...44 Öljyn j suodttimen vihto...45 Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu...45 Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste...46 Trkstus Täyttö...47 Vihto...47 Moottorin jäähdytysneste...47 Trkstus Täyttö...48 Vihto...49 Vetolitteen öljy Trkstus Täyttö...49 Vihto...50 Ajokulmn säädön hydrulineste...51 Trkstus Täyttö...51 Vihto...52 Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto...53 Veden erottvn polttoineensuodttimen vihto...53 Polttoinepumpun trkkiluputken trkstus...54 Voitelu...54 Ohjusjärjestelmä...54 Mnulinen ohjusjärjestelmä...57 Ksukpeli...57 Vihdekpeli tyypillinen...58 Perävetolite j peräpeilisrj Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...58 Vetolevy...59 Vetokselin jtkeell vrustetut mllit Potkurit Potkurin korjus...60 Alph potkurin irrotus Alph potkurin sennus...60 Vetohihnt Trkstus Vihto Etukiinnitysmllit Ohjustehostimen pumpun vetohihn, jos vrusteen Lturin hihn Vihto Sivukiinnitysmllit...63 Ohjustehostimen pumpun vetohihn, jos vrusteen Lturin hihn Moottorin huuhtelu...64 Huuhtelulitteet...64 Perävetolitteen vedenotot Akku...66 Korroosiosuoj...67 Moottorin mlus Sivu ii C70 ELOKUU 2007

7 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys...74 Moottorin vlmistelu säilytystä vrten...74 Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu...75 Merivesijärjestelmän tyhjennys...76 Yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä...76 Merivesiosston tyhjentäminen mkell vedellä jäähdytetyissä mlleiss...78 Tukkeutuneiden sinisten tyhjennysletkujen vminen...80 Perävetolitteen tyhjentäminen...81 Akun säilytys...82 Moottorin uudelleen käyttöönotto...82 Os 7 - Vinetsintä Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti...86 Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää...86 Moottori käy epätsisesti, pätkii j/ti jälkisytyttää...86 Huono suorituskyky...86 Liillinen moottorin lämpötil...86 Riittämätön moottorin lämpötil...87 Alhinen moottoriöljynpine...87 Akku ei ltudu...87 Kukosäätimen käyttö vike, tkeltelu, liillist välystä ti epätvllisi ääniä...87 Ohjuspyörän kääntö vike ti nykivää...87 Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori ei toimi)...87 Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori toimii mutt perävetolite ei liiku)...88 Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu...90 Pikllinen korjusplvelu...90 Huolto poiss koto...90 Vrstettu moottori...90 Trvittvt toimet uppomisen jälkeen...90 Huoltovrost...90 Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt...91 Ongelmien rtkisu...91 Mercury Mrinen huoltotoimistot...91 Oppiden tilus...92 Yhdysvllt j Knd...92 Yhdysvltin j Kndn ulkopuolell C70 ELOKUU 2007 Sivu iii

8 Sivu iv C70 ELOKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd... 2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-sisäperämoottorit (bensiini) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost)... 6 Yleiset tkuutulukot... 6 Kuluttjsovellusten tkuutulukko... 7 Kupllisten sovellusten tkuutulukko... 7 Hllituksen sovellusten tkuutulukko... 8 Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm... 8 Päästöjenhllinttietojen merkki... 9 Omistjn vstuu Päästöjen todistuskyltti (tähti) C70 ELOKUU 2007 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Tkuurekisteröintikortiss todetn lkuperäisen ostjn nimi j osoite, tuotteen mllij srjnumero(t), myyntipäivä, käyttötrkoitus sekä myyntiliikkeen koodi, nimi j osoite. Jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Sinulle nnetn tilpäinen omistjn tkuurekisteröintikortti, kun ostt tuotteen. Tehtn otettu tkuurekisteröintikortin vstn Mercury MerCruiser lähettää sinulle omistjn opsmterili, jok sisältää tkuurekisteröintivhvistuksen. Jos et s omistjn opsmterili 60 päivän kuluess uuden tuotteen ostost, ot yhteys myyntiliikkeeseen. Kosk myyntiliike hlu tt tyytyväisyytesi, tuote tulisi toimitt sinne tkuuhuoltoon. Tuotteen tkuu stuu voimn vst, kun tuote rekisteröidään tehtll. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury MerCruiserin tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Yhdysvlloiss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Kndss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se mhntuojlle, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, TÄYTYY nt sinulle välittömästi mhntuojn/jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin. Säilytä kortti. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemuksen vlmisteluun. Sivu C70 ELOKUU 2007

11 Os 1 - Tkuu Eräissä miss mhntuoj lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Lähetä nämä Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys omn msi mhntuojn ti lähimpään mhntuojn. Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd (Ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi.) Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Vlinninen Mercuryn Tuotesuojohjelm on ino tehtn ohjelm, jok on stviss moottorillesi. Yhden, khden, kolmen, neljän ti viiden vuoden mittisen ohjelmn voi ost viimeistään 12 kuukutt lkuperäisen moottorin rekisteröintipäivän jälkeen. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) MERCURY MERCRUISERIN RAJOITETTU TAKUU (VAIN BENSIINILLÄ KÄYVÄT TUOTTEET) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt C70 ELOKUU 2007 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä huvivenekäyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQ-sertifioidun sentjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist; ktso omst mllistsi perustkuuik: Horizon-sisäperämoottorit j -sisämoottorit j MX 6.2 Blck Scorpion - hinusurheilumoottorit Rjoitettu tkuu Horizon-sisäperämoottoreille j -sisämoottoreille sekä MX 6.2 Blck Scorpion -hinusurheilumoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. SeCore-sisäperämoottorin tkuuik Rjoitettu tkuu SeCore-sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Vkiomllien tkuuik Rjoitettu tkuu vkiomlleille, joihin eivät kuulu Horizon-sisäperämoottorit j - sisämoottorit, MX 6.2 Blck Scorpion -hinusurheilumoottorit, ti SeCoresisämoottorit, on kksi (2) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti yksi (1) vuosi, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti, kumpi thns täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäytön sikklt toiselle huvivenekäytön sikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti uudelleen) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr itselleen oikeuden sett ehdon, että kikki tkuukte on riippuvinen siitä onko sinmukinen huolto todistettvsti suoritettu. Mitä Mercury Mrine tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Sivu C70 ELOKUU 2007

13 Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Os 1 - Tkuu Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuoppn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet-, M 2 Jet Drive-, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, MerCruisersisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäisen kerrn myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön, sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle (ei-kupllisess käytössä), kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj kumotn käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen. Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt Mercury Mrinen vltuuttmlt myyntiliikeeltä tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (rjoituksett mukn lukien suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. Mitä Mercury tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury pidättää itsellään oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Järjestämme sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt C70 ELOKUU 2007 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. 4 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-sisäperämoottorit (bensiini) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) 4 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN: SEACORE-SISÄPERÄMOOTTORIT (BENSIINI) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei uusi MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää neljä (4) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (eikupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehto, jok on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto on suoritettv ohjekirjss määrätyn huoltoiktulun mukisesti (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. Mitä Mercury Mrine tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt syöpyneet ost, viht syöpyneet ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Sähköjärjestelmän korroosio Vurioiden iheuttm korroosio Pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosio Väärinkäyttö ti epäsinmukinen huolto Lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosio Tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosio Vesiksvillisuudest johtuv korroosio Vrost (sikkn hnkkimt ost) Alle vuoden pituisell rjoitetull tkuull myyty tuote Sovelluksess käytetyt tuotteet. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö, ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Yleiset tkuutulukot TÄRKEÄÄ: Ktso sivult uusimmt yleiset tkuutulukot. Sivu C70 ELOKUU 2007

15 Os 1 - Tkuu Kuluttjsovellusten tkuutulukko Kuluttjsovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Yhdysvllt j Knd Ltinlinen Amerikk Vkio j Horizon SeCore 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 2 vuott 4 vuott 4 vuott 4 vuott 3 vuott 4 vuott 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 2 vuott 4 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott Meksiko 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 4 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 4 vuott EMEA 2 vuott 3 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Austrli j Uusi- Seelnti Eteläinen Tyynimeri Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 3 vuott 4 vuott 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott 4 vuott 2 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 2 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. HUOMAUTUS: Alueill, joiden kohdll lukee TBD (ei vielä päätetty), kysy piklliselt jälleenmyyjältä tkuun kestost j ehdoist. Kupllisten sovellusten tkuutulukko Kupllinen sovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn 2 vuott 2 vuott Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Yhdysvllt j Knd Ltinlinen Amerikk 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Vkio j Horizon ei mitään ei mitään SeCore ei mitään ei mitään Meksiko 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi EMEA Jpni Austrli j Uusi- Seelnti Eteläinen Tyynimeri Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään C70 ELOKUU 2007 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu Hllituksen sovellusten tkuutulukko Hllituksen sovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio j Horizon SeCore Yhdysvllt j Knd 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 2 vuott 4 vuott 4 vuott 4 vuott 3 vuott 4 vuott Ltinlinen Amerikk 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Meksiko 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi EMEA 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Jpni 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Austrli j Uusi- Seelnti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Eteläinen Tyynimeri 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQsertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Sivu C70 ELOKUU 2007

17 Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt Os 1 - Tkuu Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQ-järjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruiser-moottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruisermoottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQ-sertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen merkin. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteperhe, FEL-rvo (päästötso), vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorien kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2003 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL# OMXXXXXXXX D.O.M. JAN FAMILY XXXXX_XXXXXX DISP X.XL FEL. XX.X g/kw-hr Päästöjenhllintmerkki ei CE-merkkiä "SERIAL#" Moottorin srjnumero "FAMILY" - Moottoriryhmä "FEL." Ryhmän päästörj "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2003 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL# OMXXXXXX D.O.M. Dec 2004 FAMILY XXXXX XXXXXX FEL. XX.X g/kw-hr DISP. X.XL Päästöjenhllintmerkki vrustettu CE-merkillä "SERIAL#" Moottorin srjnumero C70 ELOKUU 2007 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu Omistjn vstuu "FAMILY" - Moottoriryhmä "FEL." Ryhmän päästörj "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus CE Kun tämä merkki näkyy moottoriss olevn päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss, vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. Omistjn ti käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Omistj/käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Päästöjen todistuskyltti (tähti) Veneesi runkoon on merkitty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symboli merkitsee: 1. Puhtmp ilm j vesistöjä - terveellisempää elämäntyyliä j ympäristöä. 2. Premp polttoinetloutt - kulutt jop prosentti vähemmän ksu j öljyä kuin tvnomiset kksithtiset ksutinmoottorit, mikä säästää rh j luonnonvroj. 3. Pitempää päästötkuut - suojelee kuluttj j tekee käytöstä huoletont. 1. tmmikuut 2003 lähtien yksi kolmen tähden merkki liitetään jokiseen tehtn hyväksymään Mercury MerCruiser -moottoriin. Kikkien Mercury MerCruiser moottorien (500 hv j pienempien) päästörvot ovt kolmen tähden ultrmtlt. Kolmen tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2003 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden merkki kiinnitetään rungon vsemmlle puolelle kuvn osoittmll tvll. XX 1234 XX b mc Suositeltv sijinti b - Toissijinen sijinti Sivu C70 ELOKUU 2007

19 Os 1 - Tkuu Yhden tähden vähäiset päästöt mc Yhden tähden merkki on osoitus henkilökohtisest vesikulkuneuvon moottorist, perämoottorist, sisäperä- j sisämoottorist, jok täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2001 henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorilt j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 75 % pienempiä kuin tvnomisten kksithtisten ksutinmoottorien päästöt. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuoden 2006 venemoottoristndrdej. Khden tähden erittäin vähäiset päästöt FO IDA mc Khden tähden merkki on osoitus henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorist, perämoottorist, sisäperä- j sisämoottorist, jok täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorilt j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden ultrvähäiset päästöt A SS D mc Kolmen tähden merkki on osoitus moottoreist, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn henkilökohtisten vesikulkuneuvojen moottorien j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit ti vuonn 2003 sisäperä- j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Neljän tähden Super ultrvähäiset päästöt RN F T mc Neljän tähden merkki on osoitus moottoreist, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesikulkuneuvot j perämoottorit sttvt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien C70 ELOKUU 2007 Sivu 11

20 Os 1 - Tkuu Huomutuksi: Sivu C70 ELOKUU 2007

21 Sisällysluettelo Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Nrullinen hätäktkisin Mittristo Kukosäätimet Kojelutn sennettvt Konsoliin sennettvt Hydrulinen jokulmn säätö Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus - ksutinmllit Äänihälytin Äänihälyttimen testus C70 ELOKUU 2007 Sivu 13

22 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. piskutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). b RUN c - Hätäktkisin b - Nru c - Käyttäjäkiinnikkeet Vhingoss piskutuminen, kuten putominen yli lidn, tphtuu todennäköisimmin: mtllitisiss urheiluveneissä klstusveneissä suuritehoisiss veneissä Vhingoss piskutumisi voi sttu myös: huonojen jotpojen vuoksi jos istutn istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill jos seistään plnusnopeuksill jos jetn plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä jos päästetään irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn jos käytetään lkoholi ti huumeit jos tehdään käännöksiä suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) kun se vedetään suorksi, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee loppuun ympyräkäännöstä. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen olless moottorin työntämänä. Muille veneessä oleville knntt ehdottomsti opett sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt, jos he joutuvt hätätpuksess käyttämään moottori (esim. jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Sivu C70 ELOKUU 2007

23 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest johtuv vuhdin hidstumisen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Mittristo Seurvss on lyhyt kuvus joisskin veneissä olevist tyypillisistä instrumenteist. Omistjn/käyttäjän tulee perehtyä kikkiin instrumentteihin j niiden toimintoihin. Instrumenttien j niiden vlmistjien pljouden vuoksi sinun on syytä pyytää veneesi jälleenmyyjää selittämään veneessäsi olevt mittrit j niiden normlilukemt KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H b c d e FUEL CRUISELOG TRIM Kukosäätimet f g h i j Nopeusmittri b - Kierroslukumittri c - Öljynpinemittri d - Jännitemittri e - Veden lämpötilmittri Nopeusmittri: Osoitt veneen nopeuden. f - Polttoinemittri g - Tuntimittri h - Pilssituulettimen ktkisin i - Virtlukko j - Trimmimittri Kierroslukumittri: Osoitt moottorin kierrokset minuutiss. Öljynpinemittri: Osoitt moottoriöljyn pineen. Jännitemittri: Osoitt kun jännitteen. Veden lämpötilmittri: Osoitt moottorin käyntilämpötiln. Polttoinemittri: Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. Tuntimittri: Tllent moottorin käyttöjn. Pilssituulettimen kytkin: Käyttää pilssituuletint. Virtlukko: Ant käyttäjän käynnistää j pysäyttää moottorin. Trimmimittri: Osoitt perävetoyksikön kulmn (trimmi ylös/ulos j ls/sisään). Omn veneesi vrusteen voi oll Mercury Precision Prts- ti Quicksilverkukosäädin. Kikiss säätimissä ei ole ehkä kikki näytettyjä toimintoj. Pyydä myyntiliikkeeltä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely C70 ELOKUU 2007 Sivu 15

24 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kojelutn sennettvt f e b c d mc Vp-sennon lukituspinike b - Pelkän ksun pinike c - Nrullinen hätäktkisin d - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi e - Kukosäätimen khv f - Trimmi/kippipinike Vp-sennon lukituspinike Estää vihteen j ksun kytkemisen vhingoss. Vp-sennon lukituspinike on pinettv sisään, jott ohjuskhv sdn pois vp-sennost. Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen khvn olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen vustmiseen. Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Ktso Nrullinen hätäktkisin. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Trimmi/kippipinike Ktso Hydrulinen jokulmn säätö. Sivu C70 ELOKUU 2007

25 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Konsoliin sennettvt d c b b c d mc Pelkän ksun pinike b - Kukosäätimen khv c - Ajokulmn säätökytkin d - Ylöskippuskytkin Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin, kun kukosäätimen khv on vp-sennoss. Kukosäätimen khvt Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin nopell, lujll liikkeellä vpsennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vpsennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Ajokulmn säätökytkin Ktso Hydrulinen jokulmn säätö -osst trkt jokulmn säätökytkimen käyttöohjeet. Ylöskippuskytkin Käytetään vetolitteen nostmiseen perävunukuljetust, vesillelsku, rntutumist ti mtlikkojo vrten. Ktso Hydrulinen jokulmn säätö -osst trkt ylöskippuskytkimen käyttöohjeet. Hydrulinen jokulmn säätö Hydrulinen jokulmn säätö nt käyttäjän säätää perävetolitteen kulm jon ikn, jott veneelle sdn ihnteellinen kulm eri kuormitus- j vesiolosuhteiss. Ylöskippustoiminto sllii myös käyttäjän nost perävetolitett perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidsnopeuksist (moottorin käydessä lle / min) mtlikkojo vrten.! VAROITUS Älä koskn trimm perävetolitett ylös/ulos käyttämällä ylöskippuskytkintä, kun vene on liikkeellä j moottorin käyntinopeus on yli /min. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt perävetolite nostettun. Perävetolitteelle voi iheutu vkvi vurioit, jos yksikkö nostetn kippirenkn tukilippoj kuemms moottorin käyntinopeuden olless yli /min C70 ELOKUU 2007 Sivu 17

26 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Prhn suorituskyvyn smiseksi trimm perävetolite siten, että veneen pohj on 3-5 steen kulmss veteen. 3-5 mc79528 Perävetolitteen trimmus ylös/ulos voi: Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Aiheutt veneen hitmp kiihtymistä j plnuksest poistumist. Liiksi trimmttun iheutt veneen poukkoilu ti kuplimist potkurin ympärillä. Aiheutt moottorin ylikuumenemisen, jos se on trimmttun ylös/ulos niin pitkälle, että jokin jäähdytysveden ottoukoist joutuu vesirjn yläpuolelle. mc78529 Perävetolitteen trimmus ls/sisään voi: Autt venettä kiihtymään j siirtymään plnukseen nopemmin. Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Useimmiten vähentää veneen nopeutt. Liillisen lske eräiden veneiden keul niin pljon, että ne lkvt kyntää vettä keulll plntessn. Tämä voi iheutt odottmttomi käännöksiä jompnkumpn suuntn, ts. keulohjust ti yliohjust, jos yritetään kääntyä ti kohdtn huomttv lto. mc79530 Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Yhden moottorin sovelluksiss on pinike, jot voidn pin perävetolitteen trimmmiseksi ylös ti ls. Perävetolite nostetn perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidst (lle /min) mtlikkojo vrten pinmll trimmikytkintä perävetolitteen nostmiseksi täyteen ylös/ulos-sentoon. Joisskin hllintlitteiss on myös ylöskippuspinike, jok kllist perävetolitteen vin perävunukuljetukseen sopivn sentoon. Sivu C70 ELOKUU 2007

27 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus! VAROITUS Vältä kksoismoottorien yhdystnkojen vääntyminen ti juuttuminen. Seuruksen voi oll yhdystngon j perävetolitteiden vurio. Nost ti lske perävetolitteit in smn verrn. Kksoismoottorisovelluksiss voi oll yksi kiinteä pinike molempien perävetolitteiden käyttämiseksi smnikisesti ti niissä voi oll erilliset pinikkeet kumpkin perävetolitett vrten. Joisskin säätimissä on myös ylöskippuspinike, jok säätää vetolitteet sentoon, jok sopii vin perävunukuljetukseen. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus - ksutinmllit Jos esiintyy sähköistä ylikuormitust, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. 1. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Automttisulke voidn testt pinmll punist nppi. Jos utomttisulke toimii sinmukisesti, esiin tulee keltinen vipu. Plut keltinen vipu testuksen ti lukemisen jälkeen pinmll vipu tkisin koteloon. b Keltisell vivull vrustettu utomttisulke - tyypillinen - Keltinen vipu - kuvss luenneen b - Puninen testinppi C70 ELOKUU 2007 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen mpeerin sulke sijitsee käynnistimen solenoidin suuress nvss. Tämän sulkkeen tehtävänä on suojt moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen sttuess. mc mpeerin lisävrustesulke sijitsee moottorin tkosss. Tämä sulke suoj lisävrustepiirejä. Smnlinen 20 mpeerin sulke sijitsee moottorin yläosss suojmss TKS-piiriä. 4. Virt-vimen I-nvn johtimess stt oll sähköjärjestelmän suojmiseksi 20 mpeerin sulke. Trkist plneet sulkkeet, jos virt-vin on käännettynä KÄYNNISTYS-sentoon j mitään ei tphdu (eikä utomttisulke ole luennut) mc Sivu C70 ELOKUU 2007

29 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 5. Ajokulmn hydrulist säätöä suojtn ylikuormitukselt 110 mpeerin sulkkeell j hydrulipumpuss olevll 20 mpeerin lttsulkkeell. Trimmipumpuss stt myös oll piirisulkesuojlite hydrulisen jokulmn säädön positiivisess johdoss lähellä kkukytkintä ti kkukytkentää. b mpeerin lttsulke b A:n sulke 6. Quicksilverin kolmipinikkeinen hydrulisen jokulmn säädön ohjuspneeli on lisäksi suojttu 20 A:n piirisulkkeell. mc Quicksilver MerCthode -järjestelmässä on 20 A:n piirisulke, jok on vlvontyksikön positiiviseen (+) npn menevässä johdoss. Jos sulke pl, järjestelmä ei toimi, mikä joht korroosiosuojuksen menetykseen. mc79977 Äänihälytin Mercury MerCruiser -moottorin vrusteen voi oll äänihälytin. Äänihälytin ei suoj moottori vuriolt. Se on suunniteltu vroittmn käyttäjää sttuneest vist. Äänihälyttimen merkkiääni soi yhtäjksoisesti, jos tphtuu jokin seurvist: Moottoriöljyn pine on liin lhinen Moottori on liin kuum C70 ELOKUU 2007 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Äänihälyttimen testus Perävetolitteen öljytso on liin mtl! VAROITUS Moottorin käyttäminen äänihälyttimen äänimerkin soitu voi joht moottorivurioon. Älä käytä moottori sen jälkeen kun merkkiääni on ktivoitunut, pitsi vrtilnteen välttämiseksi. Jos hälytys kuuluu, pysäytä moottori välittömästi. Tutki j korj syy, mikäli mhdollist. Jos syytä ei pystytä selvittämään, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjään. 1. Käännä virt-vin päälle (ON) moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele, toimiiko äänihälytys. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Sivu C70 ELOKUU 2007

31 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Vro häkämyrkytystä Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen käytön perusteet Vesille lsku j veneen käyttö...26 Käyttötulukko Moottorin käynnistys j smmutus...27 Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä...28 Pelkän ksun käyttö...28 Veneen perävunukuljetus...28 Käyttö pkksell...28 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...29 Vedessä olevien ihmisten suojminen Kun risteilet Veneen olless piklln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Vetolitteen iskusuojus Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...32 Veneen pohj...32 Kvittio...32 Kuplint...32 Korkeus merenpinnst j ilmsto...32 Potkurin vlint...33 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...33 Totutusjojkson jälkeen...33 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss C70 ELOKUU 2007 Sivu 23

32 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Mercury MerCruiser suositt vkvsti, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. Yhdysvlloiss tällisi kurssej trjovt: The U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset. Asi voi tiedustell soittmll veneilyn kuumn linjn numeroon ti Bot U.S. Foundtionin numeroon Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneen turvvälineet. Tässä on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksyttyjä plosmmuttimi Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvi työkluj Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Trnsistorirdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinelevyjä j sopiv vin Ensipupkkus j ohjeet Vesitiiviitä säilytysstioit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, polttimoj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olette menoss j milloin iotte plt. Mtkustjien tulo veneeseen. Pysäytä moottori, kun mtkustji tulee veneeseen, jos he stuvt pois veneestä ti jos heitä on veneen tkosn (perän) lähettyvillä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet muit käyttämään venettä. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneen käsittelyn perustiedot siltä vrlt, että kuljettj tulee kyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä kuormit venettäsi liik. Sivu C70 ELOKUU 2007

33 Os 3 - Vesillä Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen istuu veneessä sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit; kikki selliset pikt, joist äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön piskutumisen yli lidn ti veneen pohjlle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Nämä häiritsevät hrkintkykyäsi j vähentävät suuresti kykyäsi regoid nopesti. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole vlps. Vro häkämyrkytystä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näköj kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseensiirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn, kosk hiihtäjä stt ktu. Jos esimerkiksi veneesi nopeus on40 km/h (25 MPH), svutt61 m:n (200 ft.) päähän eteesi ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Kun käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Kikkien polttomoottorien pkoksuiss on hiilimonoksidi (häkää), mukn lukien perämoottorit, perävetolitteet j sisämoottorit, jotk liikuttvt veneitä, sekä generttorit, jotk ntvt teho veneiden eri lisävrusteille. Häkä on tppv ksu, jok on hjutont, väritöntä j mutont. Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, joit ei pidä sekoitt merisiruteen ti humltumiseen, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Vältä pitkään jtkuv ltistust hä'älle. Häkämyrkytys voi joht tjuttomuuteen, ivovurioon ti kuolemn. Vrmist, että vene tuulettuu hyvin sekä pikoilln seistessään että jon ikn C70 ELOKUU 2007 Sivu 25

34 Os 3 - Vesillä Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. 1. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi. mc Huono tuuletus Tietyissä olosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt ulkoilmss piklln seisovn veneen lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss b mc b - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: - Veneen jokulm, joss keul on liin korkell b mc b - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen käytön perusteet Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku.! VAROITUS Jott moottoriin ei pääse vettä, jok voi vurioitt moottorin osi, älä smmut virtlukko, kun moottori käy tyhjäkäyntiä nopemmin. Kun lsket venettä vesille jyrkältä luisklt, päästä se hitsti veteen. Älä käytä nrullist hätäktkisint moottorin smmuttmiseen tyhjäkäyntinopeuden yläpuolell. Kun tulet pois plnuksest j seurv suuri lto stt tull yli veneen peräpeilin, lisää lyhyt, keveä pyrähdys ksu, jok vähentää llon vikutust veneen perää vsten. Älä tule pois plnuksest liin nopesti, vihd peruutukselle j smmut moottori. Sivu C70 ELOKUU 2007

35 Os 3 - Vesillä KÄYTTÖTAULUKKO Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle (ON). Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois päältä (OFF). Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje pohjventtiili. Av polttoineen sulku- venttiili. Av pohjventtiili. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Aset perävetolite täyteen ls/sisäänsentoon. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Moottorin käynnistys j smmutus MOOTTORIN KÄYNNISTYS HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. 1. Trkist kikki käyttötulukoss olevt kohteet. 2. Aset kukosäätimen khv vplle.! VAROITUS Riittämättömästä jäähdytysvedestä johtuv ylikuumeneminen vurioitt moottori j vetojärjestelmää. Vrmist, että vedenottoukkoihin tulee in käytön ikn riittävästi vettä.! VAARA Räjähtäviä bensiinihöyryjä kerääntyy moottoritiln. Vältä vmm ti omisuusvhinko. Käytä pilssin tuuletint vähintään 5 minuutti ennen moottorin käynnistystä. Jos veneessä ei ole pilssin tuuletint, v moottori luukku j jätä se uki moottorin käynnistyksen jksi. 3. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. Ann moottorin lämmetä (6 10 minuutti päivän ensimmäisessä käynnistyksessä). HUOMAUTUS: Jos moottori ei ole käytetty pitkään ikn, käynnistys voi vti pri yritystä. 4. Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j pne kukosäätimen khv/ksuvipu 1/4- ksun sentoon. b. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn vivun plt ON-sentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty neljännen viheen jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täyden ksun sentoon j plut se sitten 1/4-ksuun C70 ELOKUU 2007 Sivu 27

36 Os 3 - Vesillä MOOTTORIN PYSÄYTYS b. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn vivun plt ON-sentoon. 6. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 7. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäin-vihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen.! VAROITUS Vältä vurioittmst vetojärjestelmää. Jos vetojärjestelmän vihdett vihdetn moottorin tyhjäkäyntiä nopemmill kierrosluvuill, seuruksen voi oll vetojärjestelmän sisäinen vurioituminen. Vihd vetojärjestelmän vihdett vin kun moottori on kierrosluvun tyhjäkäynnillä. 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä TÄRKEÄÄ: Vältä moottorin smmuttmist, jos perävetolite on vihteell. Jos moottori smmuu, noudt seurv menettelyä: 1. Työnnä j vedä toistuvsti kukosäätimen khv, kunnes khv pl vp/ tyhjäkäynti-sentoon. Tämä voi vti useit yrityksiä, jos moottori kävi tyhjäkäyntinopeuden yläpuolell pysähtyessään. 2. Khvn plttu vp/tyhjäkäynti-sentoon jtk normlej käynnistystoimenpiteitä. Pelkän ksun käyttö 1. Ktso Kukosäätimet -osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinike ls j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon poist pelkän ksun pinikkeen käytöstä j mhdollist moottorin siirtymisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vpsentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/ eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. Veneen perävunukuljetus Venettäsi voi kuljett perävunuss perävetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Kuljetettess trvitn riittävä mvr tien j perävetolitteen välille. Jos riittävä mvr on ongelm, set perävetoyksikkö ylimpään kuljetussentoon j tue se lisävrusteen stvll perävunusrjll, joit myy vltuutettu Mercury MerCruiser jälleenmyyjä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Sivu C70 ELOKUU 2007

37 Tyhjennystulpp j pilssipumppu Os 3 - Vesillä Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Vedessä olevien ihmisten suojminen Kun risteilet Vedessä olevn ihmisen on hyvin vike toimi nopesti häntä hitstikin lähestyvän veneen välttämiseksi. Veneen olless piklln Hidst in j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet lueell, joll vedessä stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (jop itsestään) j vihteen olless vpll veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin pyöriminen vpll voi iheutt vkvn vmmn ! VAARA Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vkv vmm vedessä olevlle henkilölle on todennäköinen, jos hän joutuu kosketuksiin pyörivän potkurin, liikkuvn veneen, liikkuvn vihteistokotelon ti minkä thns liikkuvn veneeseen ti vihteistokoteloon kiinnitetyn kovn esineen knss. Vihd vp-sentoon j smmut moottori, ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä se ole sinulle ennestään tuttu, suositmme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo - kirjsest ( R2), jok on stviss jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneen liikkuess pidä silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn C70 ELOKUU 2007 Sivu 29

38 Os 3 - Vesillä Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti piskutu lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc ! VAARA Vältä vkv vmm ti kuolem ponttonin etupään ti voknnen yli putomisen j veneen lle jäämisen seuruksen. Pysy kukn knnen etupäästä j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA mc Vältä vkv vmm ti kuolem, jok voi iheutu piskutumisest veneen pohjlle ti sen lidn yli, kun vene puto llon ti vnveden iheuttmn hypyn jälkeen. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. Opst kikki veneessä olevi pysymään mtln j pitämään kiinni veneen tukitngoist, jos tphtuu vnveden ti llon iheuttm hyppy. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. Sivu C70 ELOKUU 2007

39 Os 3 - Vesillä Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovisuutt noudtten, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu. Vetolitteen iskusuojus mc TÄRKEÄÄ: Tärkein si kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph). Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä pisk mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkst vetojärjestelmä särkyneiden ti löystyneiden osien vrlt. Jos esiintyy vurio, ti sellist epäillään, moottori on syytä viedä vltuutettuun Mercury MerCruiser jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti se voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä pljon hitmmll nopeudell.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Törmäysvurioituneen perämoottorin käytön jtkminen voi joht odottmttomn osn rikkoutumiseen myöhemmän törmäyksen tphtuess ti ilmnkin. Trkstut moottori perusteellisesti j teetä kikki trpeelliset korjukset. Hydrulinen jokulmn säätöjärjestelmä on suunniteltu suojmn perävetolitett iskuilt. Jos vedenliseen kohteeseen törmätään veneen liikkuess eteenpäin, hydrulijärjestelmä viment perävetolitteen töytäisyä ylöspäin sen ylittäessä kohteen vähentäen siten litteen vurioit. Kun perävetolite on ohittnut kohteen, hydrulijärjestelmä nt perävetolitteen plt lkuperäiseen toimint-sentoon estäen siten ohjuksen hllinnn menetyksen j moottorin ryntäämisen. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt mtlss vedessä ti pikss, joss tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Iskusuojus ei koske peruutust. Ole äärimmäisen vrovinen peruutusvihteell jesssi, jott vältät törmäykset vedenlisiin esineisiin C70 ELOKUU 2007 Sivu 31

40 Os 3 - Vesillä TÄRKEÄÄ: Iskusuojusjärjestelmää ei void suunnitell vrmistmn täydellistä suojust iskuvurioilt kikiss olosuhteiss. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Kuplint Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kertyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvn lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus. Potkurist puuttuu hjotinrengs. Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin. Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle. Korkeus merenpinnst j ilmsto Mntieteellisen korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen syynä voi oll: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkempi lämpötil Alhinen ilmkehän pine Suuri kosteus Sivu C70 ELOKUU 2007

41 Os 3 - Vesillä Potkurin vlint Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll pienempinousuiseen potkuriin. TÄRKEÄÄ: Tässä ohjekirjss kuvtut moottorit on vrustettu kierrosluvun rjoittimell, jok on setettu ylemmälle (ti rjoitetulle) kierrosluvulle. Tämä rj on hiemn yli moottorin normlin käyttölueen j on suunniteltu estämään liillisen kierrosluvun iheuttm moottorivhinko. Kun kierrosluku pl suositeltvlle käyttölueelle, moottori lk jälleen toimi normlisti. Veneen vlmistj j/ti myyjäliike on vstuuss siitä, että moottori vrustetn oikell potkurill. Ktso Mercury Mrinen web-sivusto everything_you_need_to_know_bout_propellers6. Vlitse potkuri, jok nt moottorin toimi normlikuormituksell suositetun täysksusetuksen käyttölueen yläpäässä ti sen lähellä. Jos täysksukäyttö on suositetun lueen lpuolell, potkuri on vihdettv, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivhinko. Toislt moottorin käyttö suositetun kierrosluvun yläpuolell iheutt normli suuremp kulumist j/ ti vhinko. Potkurin lkuvlinnn jälkeen seurvt tvlliset ongelmt voivt vti potkurin vihto pienempinousuiseen. Lämpimämpi sää j suurempi kosteus iheuttvt kierrosluvun lsku. Korkemmill lueill jminen iheutt kierrosluvun lsku. Ajo pohjstn likisell veneellä iheutt kierrosluvun häviötä. Mikäli moottori kuormitetn enemmän (lisämtkustji, vedetään vesihiihtäjiä), moottorin kierrosluku lenee. Prempi kiihtyvyys, jot trvitn esimerkiksi vesihiihdoss, svutetn seurvksi pienemmällä potkurin nousull. Älä käytä täysksu, kun käytät pienempinousuist potkuri etkä vedä vesihiihtäjiä. Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu /min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn 5 minuutti kerrlln). Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Seurvi suosituksi knntt hrkit Mercury MerCruiserin moottorin käyttöiän pidentämiseksi: C70 ELOKUU 2007 Sivu 33

42 Os 3 - Vesillä Vrmist, että potkuri nt moottorin käydä täysksun kierroslukulueen yläpäässä (lisätietoj kohdiss Tekniset tiedot j Huolto) kun ksu on täysin uki j veneessä on normli kuorm. Suositelln käyttöä enintään 3/4 ksull. Vältä pitkäikist käyttöä täysksull. Vihd moottoriöljy j öljynsuodtin. Ktso koht Huolto. Vihd perävetolitteen ti vihteiston öljy sekä suodtin. Ktso koht Huolto (ZFvihteistolliset mllit). 1. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. 1. Neste j suodtin täytyy viht ensimmäisten 25 tunnin jälkeen j sitten jok 100. tunti. Sivu C70 ELOKUU 2007

43 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot Perävetolitteet Moottori C70 ELOKUU 2007 Sivu 35

44 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut TÄRKEÄÄ: Sopimttomn bensiinin käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn bensiinin käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin epäsilliseksi käytöksi eikä siitä iheutuv vurio ole rjoitetun tkuun kttm. Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä bensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-bensiini [92 (R+M)/2 oktni] on myös hyväksyttävää. ÄLÄ käytä lyijyllistä bensiiniä. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 90 RON. Korkeoktnisempi bensiini (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä bensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetun merkkistä lyijyllistä bensiiniä. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Tämäntyyppistä bensiiniä vditn tietyillä USA:n lueill. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn bensiinin hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävät bensiinit. Näiden reformuloitujen bensiinien käyttö Mercury MerCruiser -moottorisssi on hyväksyttävää. Jos lueellsi myytävä bensiini sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun tulee tietää sen eräistä mhdollisist hittvikutuksist. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että bensiinissä olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen polttoinesäiliössä olevst bensiinistä. Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää bensiiniä. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt yksityiskohtiset suositukset veneen polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ole tietoinen siitä, että lkoholi sisältävä bensiini voi lisätä: Metlliosien syöpymistä Kumi- ti muoviosien rppeutumist Polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi Käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Polttoinevuoto polttoinejärjestelmän mistä thns osst voi muodost tuliplo- j räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Koko polttoinejärjestelmän määräikinen trkstus on välttämätöntä, vrsinkin säilytyksen jälkeen. Kikki polttoinejärjestelmän ost tulee trkst vuodon, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten johdost suositelln lkoholittomn polttoineen käyttöä mikäli mhdollist. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää bensiiniä ti jos ei tiedetä, onko bensiinissä lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. Sivu C70 ELOKUU 2007

45 Os 4 - Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää bensiiniä, sen pitkällistä säilytystä polttoinesäiliössä tulee välttää. Veneille yleiset pitkät säilytysjksot iheuttvt inutltuisi ongelmi. Autoiss lkoholisekoitteiset polttoineet yleensä käytetään, ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy vikeuksi, mutt veneet seisovt usein jouten niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Lisäksi säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosi suojvn öljyklvon. Moottoriöljy Optimin suorituskyvyn j moottorin prhn suojuksen smiseksi suosittelemme vhvsti seurvien suositusjärjestyksessä lueteltvien öljyjen käyttöä: 1. MerCruiser / Quicksilver Synthetic Blend, NMMA FC-W -luokk, 4-thtiöljy. 2. MerCruiser / Quicksilver 25W40 NMMA FC-W -luokn öljy. 3. NMMA FC-W -luokn öljy. 4. MerCruiser / Quicksilver 4-thtiöljy, 25W40, ei NMMA FC-W -luokk. 5. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä ei nimenomn suositet. MerCruiser/ Quicksilver Synthetic Blend, NMMA FC-W rted, 4-cycle oil ORDER OF PREFERENCE MerCruiser / Quicksilver 25W40 NMMA FC-W rted oil A NMMA FC-W rted oil MerCruiser / Quicksilver 4-cycle 25W40, non FC-W rted oil SAE40W SAE30W SAE 20W 32 F 0 C AIR TEMPERATURE 50 F 10 C 8082 Moottorin tekniset tiedot Mllit 3.0 TKS Hevosvoim Kilowtti Sylinterien lukumäärä 4 Iskutilvuus 181 cid (3,0 l) Puristussuhde 9,25:1 Kierrosluku tyhjäkäynnillä, vihde vpll Suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt C70 ELOKUU 2007 Sivu 37

46 Os 4 - Tekniset tiedot Mllit 3.0 TKS Suurin täysksun kierrosluku Öljyn vähimmäispine tyhjäkäynnillä Sähköjärjestelmä Akun teho vähintään 28 kp (4 psi) 12 voltti, miinusmdoitus 375 CCA / 475 MCA / 90 Ah Sytytysjärjestys AC - MR43LTS Sytytystulpn tyyppi Chmpion RS12YC NGK BPR6EFS Sytytystulpn kärkiväli Aik perusjoitustilss Termosttti 0,9 mm (0.045 in.) 2 ATDC 71 C (160 F) Nesteiden ohjervot Perävetolitteet HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vetolitteen öljysäiliön Mlli Tilvuus Nestetyyppi Alph One 1892 ml (64 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Moottori TÄRKEÄÄ: Kikki tilvuudet ovt likimääräisiä nestemittoj. TÄRKEÄÄ: Voi oll trpeen säätää öljymääriä riippuen sennuskulmst j jäähdytysjärjestelmistä (lämmönvihdin j nestejohdot). 3.0 l (181 CID) mlli Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 1. 3,8 litr (4 U.S qts) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser - moottoriöljy 25W-40 Merivesijäähdytysjärjestelmä 2. 9 litr (9.5 U.S. qts) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä (vin ksutinmllit) 9 litr (9.5 U.S. qts) Mercury Extended Life pitkäikäinen jäähdytysneste/ pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste/jäähdytysneste sekoitettun puhdistettuun veteen suhteess 50/50 1. Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, pljonko öljyä ti nestettä trvitn. 2. Merivesijäähdytyksen tilvuustiedot ovt inostn tlvisäilytystä vrten. Sivu C70 ELOKUU 2007

47 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu Sisäperämoottorit Rutiinihuolto Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikoittin Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein Määräikishuolto Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi) tunnin välein ti vuosittin (kumpi sttuu ensin)...42 Jok 200 tunnin ti 3 vuoden välein...42 Jok 300 tunnin ti 3 vuoden välein vuoden välein Huoltoloki Ksutinseoksen tiivisteellinen ruuvi Moottoriöljy Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste Trkstus Täyttö Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto Vetolitteen öljy Trkstus Täyttö Vihto Ajokulmn säädön hydrulineste Trkstus Täyttö Vihto Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto Veden erottvn polttoineensuodttimen vihto Polttoinepumpun trkkiluputken trkstus Voitelu Ohjusjärjestelmä...54 Mnulinen ohjusjärjestelmä...57 Ksukpeli...57 Vihdekpeli - tyypillinen...58 Perävetolite j peräpeilisrj...58 Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...58 Vetolevy...59 Vetokselin jtkeell vrustetut mllit...59 Potkurit Potkurin korjus...60 Alph-potkurin irrotus...60 Alph-potkurin sennus...60 Vetohihnt Trkstus Vihto Etukiinnitysmllit Ohjustehostimen pumpun vetohihn, jos vrusteen Lturin hihn Vihto Sivukiinnitysmllit Ohjustehostimen pumpun vetohihn, jos vrusteen Lturin hihn Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot Akku Korroosiosuoj Moottorin mlus C70 ELOKUU 2007 Sivu 39

48 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huolto-ohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser -moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä.! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Voit itse huolt joitkin osi, mutt tietyt ost on nnettv Mercury MerCruiser -jälleenmyyjän huollettviksi. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistuksen helpottmiseksi. Tunnistmist utt moottorin päällä olev trr. Huoltokohteiden värit Sininen Keltinen Ornssi Must Jäähdytysneste Moottoriöljy Polttoinemittri Vihteistoöljy (vin sisäperämoottoreiss) Sivu C70 ELOKUU 2007

49 Os 5 - Huolto Huoltokohteiden värit Ruske Vihteisto (vin sisämoottoreiss) Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Trkstus Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä yritä mitään korjuksi, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, ehdotmme, että tilt kyseisen mllin huoltoohjekirjn. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet noudtettviksi. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten siinä voi oll toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Eräiden korjusten suoritukseen trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv se ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen j yritä sd heitä määrittelemään ongelm ti pyydä heiltä korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Jälleenmyyjän tulee sett se syksyllä tlviteloille j huolt se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Huoltoiktulu Sisäperämoottorit Rutiinihuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet C70 ELOKUU 2007 Sivu 41

50 Os 5 - Huolto JOKAISEN PÄIVÄN ALUKSI Trkist kmpikmmion öljy (ikväliä voi pidentää kokemusten perusteell). Trkist vetolitteen öljyn tso, trimmipumpun öljyn tso j ohjustehostimen pumpun ti ohjushydruliikn nesteen tso. JOKAISEN PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI VIIKOITTAIN Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist merivesisuodtin j puhdist. Trkist jäähdytteen tso. Trkst vetolitteen nodit j vihd, jos ne ovt 50 prosentti syöpyneet. JOKA TOINEN KUUKAUSI TAI 50 TUNNIN VÄLEIN Määräikishuolto Voitele potkurin kseli j kiristä mutteri uudelleen (jos jetn vin mkess vedessä, tämä huolto voidn pidentää neljän kuukuden välein suoritettvksi). Vin kun jetn suolisess, sstuneess ti murtovedessä: käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. 1. HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. ENSIMMÄISEN 20 TUNNIN JÄLKEEN (TOTUTUSAJOKAUSI) Jott Mercury MerCruiser -veneesi moottori sisi mhdollisimmn pitkän käyttöiän, suosittelemme seurv: Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd perävetolitteen öljy. 100 TUNNIN VÄLEIN TAI VUOSITTAIN (KUMPI SATTUU ENSIN) Korjusml moottorin mlipint. Vihd kmpikmmion öljy j suodtin. Vihd vetolitteen öljy. Kiristä kippirenkn liitos ohjuskseliin. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Trkist, ettei ohjusjärjestelmässä j kukosäätimessä ole löysiä, puuttuvi ti vioittuneit osi. Voitele kpelit j vivustot. Trkist, ettei mdoituspiirissä ole löysiä ti vioittuneit liitäntöjä. Trkst Brvomllien MerCthode-yksikön lähtörvot. HUOMAUTUS: V6-mllien PCV-venttiiliä ei voi huolt j se on venttiilikoppsennelmn kuuluv sisäos. Puhdist liekinsmmutin, imuilmn äänenvimennin (MPI-moottorit) j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst PCV-venttiili, jos vrusteen. Trkst hihnojen kunto j kireys. Vetokselin jtkeell vrustetut mllit: Voitele vetokselin ristinivelet j tkpylkän tulo- j lähtölkerit. JOKA 200 TUNNIN TAI 3 VUODEN VÄLEIN Trkst ristinivelet, rihlt j plkeet. Trkist kiristimet. Trkist moottorin linjus. Voitele ristinivelien rihlt j lkerit, jos niissä on rsvnipp. Voitele kilven tukilkeri j moottorin yhdistin Jos jetn suolisess vedessä, väli lyhennetään 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä kumpi sttuu ensin. 2. Voitele moottorin yhdistin 50 tunnin välein, jos jetn pitkiä ikoj tyhjäkäynnillä. Sivu C70 ELOKUU 2007

51 JOKA 300 TUNNIN TAI 3 VUODEN VÄLEIN Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess. Trkist virrnjkjn knsi, jos vrusteen. Os 5 - Huolto Trkist, ettei sähköjärjestelmässä ole löysiä, vioittuneit ti syöpyneitä kiinnikkeitä. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst, ettei kummsskn järjestelmässä ole vurioit ti vuotoj. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost j vrmist, että läppäventtiilit, jos vrusteen, eivät ole hukss ti kuluneet. 5 VUODEN VÄLEIN Huoltoloki Vihd jäähdytysneste (jok toinen vuosi, jos käytetään pitkäikäistä pkksnesteellistä jäähdytysnestettä). Kirj moottorin kikki huollot tähän. Muist tllett kikki työmääräykset j kuitit. Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Ksutinseoksen tiivisteellinen ruuvi! VAROITUS Älä poist seoksen ruuvien tiivisteitä j/ti yritä säätää polttoineseoksen setust. Tämän moottorin seossetusten muuttminen voi vikutt pkoksupäästöjen määrään j mitätöidä päästöhyväksynnän. Nämä tiivisteet s poist vin vltuutettu jälleenmyyjä ti päästöjentestusvirsto C70 ELOKUU 2007 Sivu 43

52 Os 5 - Huolto Moottoriöljy! VAROITUS YMPÄRISTÖVAARA! Öljyn ti öljyjätteiden päästö ympäristöön on liss kielletty. Älä läikytä öljyä ti öljyjätteitä ympäristöön, kun käytät ti huollt venettäsi. Pne öljy ti öljyjätteet stioihin pikllisten virnomisten määräysten mukisesti. Trkstus 1. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. 2. Poist mitttikku. Pyyhi puhtksi j senn kokonn tkisin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn. HUOMAUTUS: Vrmist mitttikun sennus niin, että öljytson trkistusmerkit osoittvt moottorin perää (vuhtipyörää) kohti. - Mitttikun putki 7150 Täyttö TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. 3. Poist mitttikku j trkist öljyn tso. Öljytson on oltv täyden ti OK-lueen j lisää-lueen välissä. Aset mitttikku tkisin mitttikun putkeen. TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, pljonko öljyä ti nestettä trvitn. 1. Irrot öljyn täyttökorkki. - Öljyn täyttökorkki 7519 Sivu C70 ELOKUU 2007

53 Öljyn j suodttimen vihto Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. 2. Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OKlueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. Trkist öljytso uudestn. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Moottorin mlli Tilvuus Nestetyyppi 3.0 l (181 cid) 3,8 litr (4 U.S. qt) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy 25W-40 Ktso vihtoväli Huoltoiktulust. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso Tekniset tiedot). HELPPO MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ HUOMAUTUS: Veneen täytyy oll poiss vedestä, jott tämä toimenpide voidn suoritt. 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Irrot pilssin tyhjennystulpp. 3. Vedä vetolnk tyhjennysukon läpi. b c f - Pilssin tyhjennystulpp b - Vetolnk c - Pinne d e d - Öljyntyhjennysletkun tulpp e - Öljyntyhjennysletku f - Pilssin tyhjennyslipp Aset öljyntyhjennysletku sopivn stin. 5. Irrot tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkust. 6. Kun öljy on vlutettu tyhjiin, senn tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkuun. 7. Työnnä letku pilssin tyhjennysukon läpi j senn tulpp. MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSPUMPPU 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku C70 ELOKUU 2007 Sivu 45

54 Os 5 - Huolto 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. b c mc Tyypillinen öljypumppu b - Mitttikun putki c - Öljyntyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu. 6. Asenn mitttikku. SUODATTIMEN VAIHTO Ohjustehostimen neste 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin. 2. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä j senn. 3. Kiristä öljynsuodtin pitävästi (noudt suodttimen vlmistjn ohjeit). Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttökorkki. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen pljonko öljyä trvitn. 5. Lisää suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun OK-lueen lreunn. 6. Trkist öljytso veneen kelluess vedessä j lisää ohjeiden mukist nestettä öljypinnn nostmiseksi FULL-merkkiin ti OK-lueen yläreunn sti, mutt ei niiden yli. HUOMAUTUS: Kun lisätään 0,95 litr (1 qt) moottoriöljyä, pint nousee ADD-merkistä OK-lueen yläreunn. Moottorin mlli Tilvuus Nestetyyppi 3,0 l (181) 3,8 litr (4 U.S. qt) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy 25W Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. Trkstus 1. Pysäytä moottori j keskitä perävetolite. 2. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso.. Moottorin olless normliss käyntilämpötilss nestepinnn pitäisi oll lämpimällä lueell. Sivu C70 ELOKUU 2007

55 b. Moottorin olless kylmänä nestepinnn pitäisi oll kylmällä lueell. Os 5 - Huolto b c Ohjustehostimen pumpun täyttökorkki/mitttikku b - Kylmä lue c - Lämmin lue Täyttö 3. Täytä FULL-viivn skk määritetyllä nesteellä. TÄRKEÄÄ: Jos pumpuss ei näy nestettä, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso. 2. Lisää Quicksilverin hydrulisen jokulmn säätö- j ohjusnestettä ti Dexron III - utomttivihteistoöljyä (ATF) kunnes neste tulee oikelle tsolle. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Vihto 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste 3. Asenn täyttöukon korkki /mitttikku tkisin. Ohjustehostusjärjestelmä Q1 Ohjustehostimen nestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Moottorin jäähdytysneste Trkstus! VAARA Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytteen kiehumisen j rjun purkutumisen. Moottorin jäähdyttyä käännä korkki 1/4 kierrost, jott pine pääsee vputumn hitsti; pin sitten tulpp ls j väännä se kokonn irti C70 ELOKUU 2007 Sivu 47

56 Os 5 - Huolto 1. Irrot korkki termosttin kotelost j trkist nesteen tso. - Termosttin kotelon korkki Termosttin kotelon jäähdytysnesteen tson tulee oll täyttökuln pohjn kohdll. Jos jäähdytysnesteen pint on lhll, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 3. Asenn korkki termosttin koteloon. TÄRKEÄÄ: Kun sett pinekorkki tkisin, muist kiristää sitä kunnes se settuu täyttökuln päälle. 4. Trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä moottorin olless normliss toimintlämpötilss. 5. Jäähdytysnesteen pinnn tulee oll ADD- j FULL-merkkien välillä Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Täyttö! VAROITUS Alkoholi- ti metnolipohjist pkksnestettä ti pelkkää vettä ei suositell käytettäväksi jäähdytysjärjestelmän suljetuss osss missään olosuhteiss.! VAROITUS Riittämätön jäähdytysvesi iheutt ylikuumenemist j joht moottorin j vetojärjestelmän vurioon. Vrmist, että vedenottoukkoihin tulee in käytön ikn riittävästi vettä. Sivu C70 ELOKUU 2007

57 Os 5 - Huolto! VAROITUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän suljettuun osn jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmnpääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Irrot täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Vetolitteen öljy! VAROITUS YMPÄRISTÖVAARA! Öljyn ti öljyjätteiden päästö ympäristöön on liss kielletty. Älä läikytä öljyä ti öljyjätteitä ympäristöön, kun käytät ti huollt venettäsi. Pne öljy ti öljyjätteet stioihin pikllisten virnomisten määräysten mukisesti. Trkstus Täyttö HUOMAUTUS: Öljyn tso vihtelee käytön ikn. Öljyn tso tulee trkist moottorin olless kylmä, ennen käynnistämistä. 1. Trkist vihteistoöljyn tso. Pidä öljyn määrä suositetull käyttölueell. Jos säiliön pohjll näkyy vettä ti sitä ilmestyy öljyn täyttö/tyhjennystulppn j/ti jos öljy näyttää väärän väriseltä, ot välittömästi yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Kumpikin tilnne stt osoitt vesivuoto perävetolitteen josskin osss. TÄRKEÄÄ: Jos trvitn yli 59 ml (2 fl. oz.). suuritehoist vihteistovoiteluinett öljysäiliön täyttämiseen, jokin tiiviste voi vuot. Perävetolite voi vurioitu voitelun puutteest. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön korkki. 2. Täytä säiliö määritetyllä nesteellä siten, että öljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Vihteistoöljysäiliö Q01 3. Pne korkki tkisin. HUOMAUTUS: Koko perävetolitteen täyttämisohjeet nnetn seurviss öljynvihto-ohjeiss C70 ELOKUU 2007 Sivu 49

58 Os 5 - Huolto Vihto 1. Irrot vihteistoöljysäiliö kiinnikkeestä. - Vihteistoöljysäiliö Tyhjennä sisältö sopivn stin. 3. Asenn säiliö kiinnikkeeseen. 4. Trimm perävetolite kokonn ulos, irrot öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy sekä vlut öljy pois. b - Öljyntäyttö/tyhjennysruuvi 7160 b - Tiivisteluslevy 5. Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann öljyn tyhjentyä kokonn. b Öljytiln ilmruuvi b - Tiivisteluslevy TÄRKEÄÄ: Jos öljyn täyttö/tyhjennysukost tulee vettä ti jos öljy näyttää mitomiselt, perävetoyksikkö vuot j tulee trkistutt välittömästi vltuutetull Mercury MerCruiser -jälleenmyyjällä. 6. Lske perävetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. Täytä perävetolite öljyn täyttö-/tyhjennysukon kutt määritetyllä vihteistoöljyllä kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett virt öljytiln ilm-ukost. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Perävetoliteyksikkö Q01 Sivu C70 ELOKUU 2007

59 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Käytä perävetolitteess inostn suuritehoist Mercury/Quicksilver High Performnce Ger Lube -voiteluinett. 7. Asenn öljyn ilmstusknvn ruuvi j tiivisteluslevy. 8. Jtk vihteiston voiteluineen pumppust vetolitteeseen öljyn täyttö/ tyhjennysletkun kutt, kunnes voiteluinett ilmestyy vihteiston öljysäiliöön. 9. Täytä säiliö siten, että öljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Älä kiristä liik. HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Alph One 1892 ml (64 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine 10. Irrot pumppu öljyn täyttö-/tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi. Kiristä tiukkn. 11. Trkist öljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Öljyn tso vihteistoöljysäiliössä koho j lskee perävetolitteen käytön ikn. Trkist in öljyn tso, kun perävetolite on jäähtynyt j moottori on smmutettu. Ajokulmn säädön hydrulineste Trkstus 1. Aset perävetolite ivn ls/sisään. 2. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä. b c Täyttökorkki b - Säiliön täyttökul c - MIN- j MAX-viivt 3. Trkist öljytso. Säiliön pinnn täytyy oll MIN- j MAX-viivojen välillä. HUOMAUTUS: Täyttöukon korkiss on ilmreikä. 4. Täytä trpeen mukn määritetyllä nesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Täyttö 1. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä. 2. Lisää voiteluinett, kunnes sen pint on täyttökuln pohjn tsoll. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Asenn korkki. Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q C70 ELOKUU 2007 Sivu 51

60 Os 5 - Huolto Vihto Ajokulmn säädön hydrulinestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Vältä bensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Ole vrovinen, kun puhdistt liekinsmmutint. Vrmist, että virt on smmutettu. Älä tupkoi j huolehdi, ettei liekinsmmutint puhdistettess lähistöllä ole kipinöitä ti votult. 1. Irrot j poist kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevst liitoksest. 2. Irrot liekinsmmutin. b c Liekinsmmutin b - Liekinsmmuttimen mutteri j luslevy c - Kmpikmmion tuuletusletku 3. Puhdist liekinsmmutin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. 4. Trkst, ettei liekinsmmuttimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Vihd trvittess. 5. Ann liekinsmmuttimen kuivu kokonn ennen käyttöä. 6. Puhdist kmpikmmion tuuletusletku lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. Kuiv pineilmll ti nn kuivu ilmss. 7. Trkst, ettei kmpikmmion tuuletusletkuss ole hlkemi j rppeutumist. Vihd trvittess. 8. Asenn liekinsmmutin, tiivisteluslevy j lukkomutteri. Kiristä liekinsmmuttimen lukkomutteri. Kuvus Nm lb-in. lb-ft. Liekinsmmuttimen mutteri Kytke kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevn liitokseen. Sivu C70 ELOKUU 2007

61 Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) VAIHTO Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Käytä inostn Mercury MerCruiser -vrosi, jott vrmistt päästöjä koskevien määräysten noudttmisen. HUOMAUTUS: V6-mllien PCV-venttiiliä ei voi huolt j se on venttiilikoppn kuuluv sisäos. 1. Irrot PCV-venttiili. 2. Irrot PCV-venttiili letkust j hävitä venttiili. b - PCV-venttiili b - Letku 3. Asenn uusi PCV-venttiili venttiilikoppn j yhdistä letku tkisin. 4. Vrmist, että PCV-venttiili settuu tiiviisti venttiilikoppn. Veden erottvn polttoineensuodttimen vihto! VAARA Vältä bensiiniplon ti räjähdyksen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Bensiini on määrätyissä oloiss äärimmäisen tulenrk j helposti räjähtävää. Polttoinejärjestelmän komponenttej huollettess pitää vrmist, että moottori on kylmä, virtlukko on pois päältä j nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen, on pois päältä. Älä tupkoi ti slli lueell kipinöitä ti votult. Pyyhi mhdollisesti läikkynyt polttoine heti pois. Vrmist, ettei polttoinevuotoj esiinny ennen kuin suljet moottorin luukun. 1. Ann moottorin jäähtyä. HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori on smmutettun 12 tunti ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Kääri veden erottv polttoineensuodtin knkn sisään, jok utt keräämään mhdollisesti läikkyneen ti suihkunneen polttoineen. 4. Irrot j heitä pois veden erottv polttoineensuodtin j kiinnikkeen tiivistysrengs. 5. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Suodttimen tiivistysrengs K C70 ELOKUU 2007 Sivu 53

62 Os 5 - Huolto 6. Ruuv suodtin knnkkeeseen j kiristä kunnoll käsin. Älä käytä suodtinvint. b c Polttoineensuodttimen knt b - Tiivistysrengs c - Polttoineensuodtin 7. Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 8. Vrmist, että moottoritil tuulettuu kunnoll. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole bensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Polttoinepumpun trkkiluputken trkstus 1. Moottorin polttoinepumpuss on trkkiluputki, jost näkyy, jos polttoinepumpun klvo repeää. TÄRKEÄÄ: Jos putkess näkyy polttoinett, vie polttoinepumppu välittömästi vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle vihdettvksi. - Trkkiluputki 7162 Voitelu Ohjusjärjestelmä! VAROITUS Älä voitele ohjuskpeli sen olless ojennettun. Se voi iheutt hydrulilukon j ohjuksen hllinnn menetyksen. HUOMAUTUS: Jos ohjuskpeliss ei ole rsvnipp, kpelin sisävijeri ei voi rsvt. Sivu C70 ELOKUU 2007

63 Os 5 - Huolto 1. Jos ohjuskpeliss on rsvnipt: Käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli vetäytyy täysin kpelin suojuksen sisään. Lisää noin 3 pinllust rsv tyypillisestä käsikäyttöisestä voitelupistoolist. - Ohjuskpelin rsvnipp 6221 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Ohjuskpelin rsvnipp Q02 2. Käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli ojentuu täysin. Voitele ohuelti kpelin esillä olevt ost. - Ohjuskpeli ojennettun 6222 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Ohjuskpeli Q C70 ELOKUU 2007 Sivu 55

64 Os 5 - Huolto. Voitele ohjusjärjestelmän kääntöpiste. - Ohjusjärjestelmän kääntöpiste Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Ohjusjärjestelmän kääntöpiste Q02 3. Voitele ohjustppi. - Ohjustppi mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Ohjustppi K01 4. Kksoismoottoreill vrustetuiss veneissä: Voitele yhdystngon kääntöpisteet. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Yhdystngon kääntöpisteet K01 5. Käynnistä ensin moottori j käännä ohjuspyörää useit kertoj oikelle j sen jälkeen vsemmlle vrmistksesi, että ohjusjärjestelmä toimii oikein, ennen kuin lähdet liikkeelle. Sivu C70 ELOKUU 2007

65 Os 5 - Huolto Mnulinen ohjusjärjestelmä 1. Trkst, onko holkeiss roski j voitele holkit Holkit Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Ohjuskpelin pään holkit Q02 Ksukpeli 1. Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt Kääntöpisteet Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Ksukpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K C70 ELOKUU 2007 Sivu 57

66 Os 5 - Huolto Vihdekpeli - tyypillinen 1. Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt. b - Kääntöpisteet mc79736 b - Ohjimien kosketuspinnt Perävetolite j peräpeilisrj Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Vihdekpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K01 1. Voitele kilven tukilkeri pnemll siihen noin 8 10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. - Tukilkerin rsvnipp mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j tukilkerin rsv Tukilkeri Q1 2. Ktso potkurikselin voitelu kohdst Potkurit. Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun) 1. Levitä rsv ristinivelen O-renkisiin j vetokselin rihloihin. - Ristinivelen O-renkt (3) b b - Vetokselin rihlt Sivu C70 ELOKUU 2007

67 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Vetolevy 91 Vetolevyn rihlojen rsv 2. Ktso potkurikselin voitelu kohdst Potkurit. Vetokselin rihlt j ristinivelen O- renkt Q 1 1. Voitele yhdistimen rihlt sen rsvnippojen kutt pumppmll noin 8-10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. HUOMAUTUS: Jos venettä käytetään joutokäynnillä pidemmän ik, yhdistin on voideltv Alph-mlleiss 150 tunnin välein. - Vetolevyn rsvnipp 6213 Alph-vetolitteen yhdistin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 91 Vetolevyn rihlojen rsv Vetolevy Q 1 HUOMAUTUS: Alph-mllit Moottori on vrustettu suljetull moottorin yhdistimellä j kestovoidelluill ristinivelillä. Suljettu vetolevy j kselin rihlt voidn voidell perävetolitett irrottmtt. Perm--Lube-ristinivelet eivät trvitse voitelu. Vetokselin jtkeell vrustetut mllit 1. Voitele vetokselin rsvnipt peräpeilinpuoleisess päässä pnemll noin pinllust rsv tvllisest käsikäyttöisestä rsvpuristimest. mc Rsvnippojen sijinti Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j tukilkerin rsv Vetokselin rsvnipt Q C70 ELOKUU 2007 Sivu 59

68 Os 5 - Huolto 2. Voitele vetokselin rsvnipt moottorinpuoleisess päässä pnemll noin 3 4 pinllust rsv tvllisest käsikäyttöisestä rsvpuristimest. - Rsvnippojen sijinti mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j kilven tukilkerin rsv Vetokselin rsvnipt Q1 Potkurit Potkurin korjus Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Alph-potkurin irrotus! VAARA Vältä henkilövmm: Kuko-ohjimen pitää oll vpll j virt-vimen poistettun virtlukost ennen potkurin irrotust j/ti sennust.! VAARA Vältä henkilövmm: Aset puukpul kuplinnn estolevyn j potkurin väliin suojmn käsiä potkurin lvoilt j estämään potkurien pyöriminen potkurimuttereit irrotettess. 1. Aset puukpul potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. Suorist lukkoprikn tivutetut kielekkeet. 2. Kierrä potkurikselin mutteri vstpäivään sen irrottmiseksi. 3. Vedä lukkoprikk, vetoyksikön kulus, potkuri j pinelevy irti potkurin kselilt. Alph-potkurin sennus! VAROITUS Vältä löysien potkurien iheuttmt vmmt j potkuri- ti perävetolitteen vuriot ti molemmt. Potkuri stt löystyä normlikäytössä. Trkist määräjoin veneilykuden ikn j määrättyinä huoltoväleinä potkurin mutterin ti mutterien kireys. Kiristä potkurin mutteri(t) määriteltyyn momenttiin. Sivu C70 ELOKUU 2007

69 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Jos lukkoprikk käytetään uudelleen, trkst, ettei kielekkeissä ole vurioit. Vihd lukkoprikk, jos sen kunto on kyseenlinen. d b - Potkurikseli b - Pinelevy c - Flo-Torq II -vetolitteen np d - Potkuri c e g f 6215 e - Vetoyksikön kulus f - Lukkoprikk g - Potkurin mutteri 1. Sivele runss kerros jotkin seurvist voiteluineist potkurin kseliin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Potkurikseli Q02 94 Korroosionestorsv Potkurikseli Q1 95 Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine Potkurikseli Q 1 2. Työnnä pinelevy potkurin nvn päälle, porrstettu puoli potkurin npn päin. 3. Asenn Flo-Torq II -vetolitteen np potkuriin. HUOMAUTUS: Vetoyksikön kulus on krtiominen j liukuu kokonn potkuriin, kun mutteri kiristetään oikelle kireydelle. 4. Kohdist rihlt j pne potkuri potkurikselille. 5. Asenn vetoyksikön kulus j lukkoprikk. 6. Asenn j kiristä potkurin mutteri. Kuvus Nm lb-in. lb-ft. Potkurin mutteri Tivut lukkoprikn kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin. Ensimmäisen käytön jälkeen tivut kolme kielekettä suoriksi j kiristä potkurin mutteri uudelleen. Tivut kielekkeet tkisin rihlttuun luslevyyn. Trkist potkuri vähintään jok 20 käyttötunnin jälkeen. Älä j löystyneellä potkurill. 1. Potkurin ilmoitettu vääntömomentti on vääntömomentin vähimmäisrvo C70 ELOKUU 2007 Sivu 61

70 Os 5 - Huolto Vetohihnt! VAARA Vältä mhdollinen vkv vmm. Vrmist, että moottori pysäytetään j virt-vin poistetn ennen hihnn trkstust. b d c Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä b - Vesipumpun hihnpyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Lturin hihnpyörä Trkstus 1. Trkst vetohihnn oike kireys j seurvt seikt: Liillinen kuluminen Hlkemt HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Purkutuminen Kiillottuneet pinnt Oike kireys 6 mm (1/4 in.) pinum peukloll kohtuullisesti pinettess pisimmän khden hihnpyörän välisen etäisyyden puolivälistä. Vihto Etukiinnitysmllit OHJAUSTEHOSTIMEN PUMPUN VETOHIHNA, JOS VARUSTEENA 1. Löysää ohjustehostimen pumpun kiinnityspulttej j sennuspulttej. 2. Pyöritä ohjustehostimen pumppu moottori kohti trpeen mukn, kunnes hihn voidn irrott. Sivu C70 ELOKUU 2007

71 Os 5 - Huolto 3. Asenn uusi vetohihn hihnpyörille. Säädä kireyttä. d c b Ohjustehostimen hihn b - Välikeplikk c - Lturi d - Lturin hihn Kuvus Pinum 6 mm ( 1/4 in.) LATURIN HIHNA 1. Irrot ohjustehostimen hihn, jos vrusteen. 2. Irrot kksi vsemmll, moottorin sennustelineen etupuolell olev ruuvi j luslevyä. 3. Poist telineen j sylinteriryhmän välissä olev välike. Välikettä joudutn ehkä nputtmn kevyesti, jott se irto. 4. Löysää lturi. Irrot j vihd lturin hihn. 5. Aset välike tkisin telineen j sylinteriryhmän väliin. Asenn kksi ruuvi käyttäen edellä irrotettu litteää j lukkoluslevyä. Kiristä kksi välikkeen ruuvi. Kuvus Nm lb-in. lb-ft. Välikkeen ruuvit Asenn ohjustehostimen hihn, jos vrusteen. Säädä kummnkin vetohihnn kireyttä. Kuvus Pinum 6 mm ( 1/4 in.) Vihto Sivukiinnitysmllit OHJAUSTEHOSTIMEN PUMPUN VETOHIHNA, JOS VARUSTEENA 1. Löysää ohjustehostimen pumpun kiinnityspulttej j sennuspulttej. 2. Pyöritä ohjustehostimen pumppu moottori kohti trpeen mukn, kunnes hihn voidn irrott C70 ELOKUU 2007 Sivu 63

72 Os 5 - Huolto 3. Asenn uusi vetohihn hihnpyörille. Säädä kireys seurvien määrittelyjen mukisesti. b c - Ohjustehostimen hihn b - Lturin hihn c - Lturi Kuvus LATURIN HIHNA Pinum 6 mm ( 1/4 in.) 1. Irrot ohjustehostimen pumpun vetohihn, jos vrusteen. 2. Löysää lturi. Irrot j vihd lturin hihn. 3. Asenn ohjustehostimen hihn, jos vrusteen. Siirrä ohjustehostimen tuki lkuperäiseen kohtn j säädä kummnkin vetohihnn kireyttä. Kuvus Pinum 6 mm ( 1/4 in.) Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Veneessäsi on perävetolitteen läpi kulkevt vedenotot. Lisätietoj on kohdss Perävetolitteen vedenotot (seurvss) huuhtelumenettelyä vrten. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä lisäselvitystä. TÄRKEÄÄ: Alph-moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll j joiss käytetään rungon läpi toimiv veden imuukko, trvitsevt jäähdytysveden tulon käytettäväksi sekä perävetolitteess että moottoriss jon ikn. Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Sivu C70 ELOKUU 2007

73 Perävetolitteen vedenotot Os 5 - Huolto Tässä Mercury MerCruiser -perävetolitteess on sivuvedenotot. Sivuvedenottoj vrten trvitn huuhtelulite (44357Q 2) Sivuvedenotto HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi.! VAROITUS Jos huuhtelu suoritetn veneen olless vedessä, merivettä stt virrt moottoriin iheutten moottorivurion. Vedenottoukko pitää sulke moottori huuhdeltess. 1. Merivesijäähdytteisissä mlleiss: Siirry viheeseen 5 ti 6. HUOMAUTUS: Suljetull jäähdytyksellä vrustetuiss mlleiss on moottorin sivuss lämmönvihdin. 2. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless vedessä:. Nost perävetolite perävunu-sentoon. b. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. c. Lske perävetolite kokonn ls/sisään. 3. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless pois vedestä:. Lske perävetolite kokonn ls/sisään.! VAARA Liikkuviin vetolitteen osiin j potkuriin koskeminen voi iheutt henkilövmmn ti kuolemn. Mhdollisen vmmn välttämiseksi irrot potkuri j vrmist, ettei lähettyvillä ole ihmisiä ti eläimiä yksikköä huuhdeltess. b. Irrot potkuri. c. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 4. Yhdistä huuhtelulitteen j vesilähteen välinen letku. 5. Perävetolitteen olless normliss josennoss, v vesilähde kokonn. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon j käynnistä moottori.! VAROITUS Vältä ylikuumenemisen iheuttm moottorivurio. Jos moottorin kierrosluku on yli /min huuhtelun ikn, merivedenottopumpun tuottm imu voi litistää huuhteluvesiletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen C70 ELOKUU 2007 Sivu 65

74 Os 5 - Huolto 7. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottorin kierrosluvuksi nousee /min (± 100 1/min).! VAROITUS Moottorin ylikuumeneminen voi iheutt moottorivurioit. Sen välttämiseksi pidä silmällä veden lämpömittri j vrmist, että moottori toimii normlill lueell. 8. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 9. Käytä moottori perävetolitteell joutokäynnillä vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulostulev vesi on kirkst. 10. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 11. Smmut moottori. 12. Sulje vesi j irrot huuhtelulite. 13. Tämä tulee tehdä vin jos venettä iotn säilyttää vedessä. Kun huuhtelu on suoritettu, irrot meriveden tuloletku termostttikotelost j sulje letku tulpll estääksesi veden pääsyn veneeseen. Tämä estää sen, että merivesi ei sstut moottorihuuhtelu. 14. Kiinnitä sopiv muistilppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Sivu C70 ELOKUU 2007

75 Korroosiosuoj! VAROITUS Os 5 - Huolto Veneen vääränlinen puhdistus voi iheutt tuotteelle vurioit. MerCthodesennelmn pesu, etenkin hrjll ti pinepesurill, vurioitt MerCthodesennelm, jolloin se ei pysty estämään glvnist korroosiot. Kun puhdistt venettä, älä käytä hrj ti pinepesuri peräpeilin pohjss sijitsevn MerCthode-sennelmn pesuun. c b - MerCthode-vertiluelektrodi b - Älä ml 6211 c - Älä pese pinepesurill Kun kksi ti usempi erilisi metllej (esim. perävetolitteess esiintyviä) on sähköä johtvss liuoksess, kuten esimerkiksi suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok ikns sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi j mikäli sitä ei estetä, se tekee jn mittn trpeelliseksi veden knss kosketuksiin joutuvien moottorin osien vihdon. Lisätietoj kohdss Veneiden korroosiosuojusops ( ) C70 ELOKUU 2007 Sivu 67

76 Os 5 - Huolto Mercury MerCruiser -moottorit on vrustettu nodeill, jotk uttvt suojmn niitä glvniselt korroosiolt kohtuullisiss olosuhteiss. Ankriss olosuhteiss (kuten käytettäessä ruostumttomst teräksestä tehtyä potkuri, lituri-/nkkuripikll on nope vesivirt yms.) kuitenkin suositelln Quicksilver korroosionsuojnodipkkuksen j/ti MerCthode-järjestelmän sennust (joisskin mlleiss MerCthode-järjestelmä on vkiovrusteen) Vihteistokotelon nodilevy 2 - Ilmnoton estolevyn nodi 3 - Krdniniveleen kiinnitetty nodipl 4 - MerCthode-järjestelmä 5 - Anodipkkus 6 - Ajokulmn säätösylinterin nodit 7 - Lkerituen nodit (vin Alph) 8 - Potkurikselin nodi (Brvo III vkio) TÄRKEÄÄ: Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 prosentin verrn. Moottoriisi on eri kohtiin sennettu seurvt suoj-nodit. Nämä nodit uttvt suojmn glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä moottorin metlliosien semst. Sivu C70 ELOKUU 2007

77 Os 5 - Huolto Vihteistokotelon nodilevy Asennettu lvihteiston lpuolelle. - Anodi Ilmnoton estolevyn nodi Asennettu vihteistokotelon etupuolelle. - Anodi Vetolitteen nodipl (jos vrusteen). Asennettu krdnikotelon lpuolelle MerCthode-järjestelmä Elektrodisennelm korv nodipln. Järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Testi tulee suoritt veneen lituripikss käyttäen Quicksilverin vertiluelektrodi j mittri. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään C70 ELOKUU 2007 Sivu 69

78 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Vrmist, ettei MerCthode vertiluelektrodi vurioidu. Älä ml ti pese sitä pinepesurill. b - MerCthode-vlvontyksikkö 6206 b - MerCthode-sennelm Anodipkkus (jos vrusteen) Kiinnitetty veneen peräpeiliin Ajokulmn säätösylinterin nodit Kiinnitetty kuhunkin säätösylinteriin. - Ajokulmn säätösylinterin nodit 7460 Sivu C70 ELOKUU 2007

79 Os 5 - Huolto Lkerituen nodit (Alph) Sijitsee potkurin edessä, potkurin etupuolen j vihteistokotelon välissä. b Lkerituen nodi b - Ruuvit Moottorin mlus Korroosiosuojlitteiden lisäksi tulee suoritt seurvt toimenpiteet korroosion estämiseksi: 1. Ml moottori, lisätietoj kohdss Moottorin mlus. 2. Suihkut veneen sisällä olevt moottorin ost vuosittin Corrosion Gurd -ineell pintkäsittelyn suojmiseksi himmentymiseltä j korroosiolt. Moottorin ulko-ost voidn myös suihkutt. 3. Kikki voitelukohteet, vrsinkin ohjusjärjestelmä, vihde- j ksuvivustot, tulee pitää hyvin voideltuin. 4. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä määräjoin, mieluiten jokisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei ole rjoitetun tkuun kttm. 1. Veneen rungon ti veneen peräpeilin mlus: Ksvillisuudenestomli voi käyttää veneen runkoon j veneen peräpeiliin, mutt seurvt sit pitää ott huomioon: TÄRKEÄÄ: Älä ml nodej ti MerCthode-järjestelmän vertiluelektrodi j nodi, sillä tämä tekee ne tehottomiksi estämään glvnist korroosiot. TÄRKEÄÄ: Jos ksvillisuudeneston suojust trvitn veneen runkoon ti veneen peräpeiliin, kupri- ti tinpohjisi mlej voidn käyttää, mikäli lki ei niitä kiellä. Jos käytät kupri- ti tinpohjisi ksvillisuudenestomlej, huomioi seurv: C70 ELOKUU 2007 Sivu 71

80 Os 5 - Huolto Vältä sähköistä yhteyttä Mercury MerCruiser -tuotteen, nodiplojen ti MerCthode-järjestelmän sekä mlin välillä jättämällä vähintään 40 mm (1-1/2 in.) mlmtont luett veneen peräpeiliin näiden kohtien ympärille. b - Mlttu veneen peräpeili 5578 b - Peräpeilin mlmton lue 2. Perävetolitteen ti peräpeilin mlus: Perävetolite j peräpeili pitää mlt hyvältuisell vene- ti ksvillisuudenestomlill, jok ei sisällä kupri, tin ti mitään muut sähkövirt mhdollisesti johtv inett. Älä ml tyhjennysukkoj, nodej, MerCthode-järjestelmää äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. Sivu C70 ELOKUU 2007

81 Sisällysluettelo Os 6 - Säilytys Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten...74 Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä...76 Merivesiosston tyhjentäminen mkell vedellä jäähdytetyissä mlleiss...78 Tukkeutuneiden sinisten tyhjennysletkujen vminen...80 Perävetolitteen tyhjentäminen...81 Akun säilytys Moottorin uudelleen käyttöönotto C70 ELOKUU 2007 Sivu 73

82 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser suosittelee vkvsti, että vltuutettu Mercury MerCruiser -jälleenmyyjä suoritt tämän huollon. Jäätymisen iheuttm vhinko EI OLE Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun kttm. HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä kylmällä säällä Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Moottorin vlmistelu säilytystä vrten 1. Täytä polttoinesäiliöt tuoreell bensiinillä (jok ei sisällä lkoholi) j riittävällä määrällä Quicksilverin venemoottorien bensiinin stbilointiinett bensiinin käsittelemiseksi. Noudt säiliössä olevi ohjeit. 2. Jos vene pnnn säilöön sen säiliöiden sisältäessä lkoholi sisältävää polttoinett (jollei lkoholitont bensiiniä ole stviss): Polttoinesäiliö on lskettv mhdollisimmn tyhjäksi j säiliöön jäävään polttoineeseen on lisättävä Mercuryn/Quicksilverin venemoottorien bensiinin stbilointiinett. Ktso kodst Polttoinevtimukset lisätietoj. 3. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä. Lisätietoj Huolto -kohdss. TÄRKEÄÄ: Jott moottorin käyttäminen onnistuisi sen vrstointiin vlmistelun loppujn, moottorin vedensnnist pitää huolehti huuhtelumenettely-kohdss esitetyllä tvll. 4. Huolehdi edellisessä viheess kuvtull tvll, että moottori s jäähdytysvettä. 5. Käytä moottori trpeeksi kun, jott se svutt normlin toimintlämpötiln j Mercury/Quicksilver Gsoline Stbilizer -stbilointiinett sisältävä polttoine pääsee kiertämään polttoinejärjestelmän läpi. Smmut moottori. 6. Vihd öljy j öljynsuodtin. 7. Vlmistele moottori j polttoinejärjestelmä säilytystä vrten. Ktso koht Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu. 8. Tyhjennä moottorin merivesijäähdytysjärjestelmä. Ktso koht Merivesijärjestelmän tyhjennys.! VAROITUS Jos vene on vedessä, pohjventtiili täytyy pitää kiinni kunnes moottori käynnistetään uudelleen, jott vettä ei virtisi tkisin jäähdytysjärjestelmään ti veneeseen. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, pidä vedenottoletku irrotettun j suljettun, jott vesi ei pääsisi virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään ti veneeseen. Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu: Av pohjventtili ti kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käynnistystä. Sivu C70 ELOKUU 2007

83 Os 6 - Säilytys 9. Vrmist, että perävetolitteen ilmreiät j veden tyhjennysreiät j -knvt ovt uki, eivätkä tukoss (ktso koht Tyhjennysohjeet). 10. Täytä lisävrmuudeksi jäätymistä j korroosiot vstn jäähdytysjärjestelmä propyleeniglykolipkksnesteen j veden seoksell, jok on sekoitettu vlmistjn suositusten mukn suojmn moottori lhisimpn lämpötiln skk, jolle moottori ltistuu kylmän sään ti pitkäikisen säilytyksen ikn.! VAROITUS Perävetoyksikkö tulee säilyttää limmss sennossn. Ristinivelen plkeet voivt jäykistyä, jos litett säilytetään kohotetuss sennoss j pettää, kun lite otetn uudelleen käyttöön. 11. Säilytä venettä vetolitteen olless limmss sennoss. 12. Vrstoi kku vlmistjn ohjeiden mukisesti. MOOTTORIN JA POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN VALMISTELU! VAARA Vältä bensiiniplon ti räjähdyksen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Bensiini on määrätyissä oloiss äärimmäisen tulenrk j helposti räjähtävää. Polttoinejärjestelmän komponenttej huollettess pitää vrmist, että moottori on kylmä, virtlukko on pois päältä j nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen, on pois päältä. Älä tupkoi. Vrmist, ettei lueell ole kipinöitä ti votult. Pyyhi mhdollisesti läikkynyt polttoine heti pois. Vrmist, ettei polttoinevuotoj esiinny, ennen kuin suljet moottorin luukun.! VAARA Moottoritilss voi oll polttoinehöyryjä. Vältä polttoinehöyryjen ti räjähdyksen iheuttmt henkilövmmt ti moottorivuriot. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. 1. Vlmistele ksutinmllien polttoinejärjestelmä pitkäikist säilytystä vrten seurvsti:. Käynnistä moottori. b. Huolehdi edellisessä viheess kuvtull tvll, että moottori s jäähdytysnestettä. c. Irrot liekinsmmutinyksikkö. d. Sulje polttoineen sulkuventtiili, jos vrusteen. Irrot j tuki polttoineen tuloliitin, jos polttoineen sulkuventtiiliä ei ole. e. Käytä moottori nopell tyhjäkäynnillä (1300 1/min) j sumut imujärjestelmän j plotiln pinnt ruiskuttmll noin227 g (8 oz.) Mercury/ Quicksilver Storge Sel -tiivistettä ti SAE 20W -moottoriöljyä ksuttimen sisälle. f. Ruiskut loput57 g (2 oz.) Storge Sel -tiivistettä (ti öljyä) ksuttimeen moottorin olless pysähtymäisillään polttoineen loppumisen vuoksi. Ann moottorin pysähtyä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 119 Storge Sel -ruosteenestoine Ksutin Q01 g. Käännä virt-vin sentoon OFF (POIS PÄÄLTÄ). 2. Ktso koht Moottorin huuhtelu j irrot merivedenottopumpun vesisäiliö. 3. Puhdist liekinsmmutin j kmpikmmion tuuletusletkut j senn tkisin. 4. Voitele kikki ost, jotk on lueteltu Voitelu -kohdss C70 ELOKUU 2007 Sivu 75

84 Os 6 - Säilytys 5. Suljetuill jäähdytysjärjestelmillä vrustetut mllit: Test jäähdytysneste j vrmist, että se kestää säilytyksen ikn odotettu lhisint lämpötil. 6. Huoll kku vlmistjn ohjeiden mukisesti. 7. Puhdist moottori ulkopuolelt j ml trvittvt kohdt Mercuryn ti Quicksilverin vlenhrmll pohjmlill j Phntom Blck -mlill. Kun mli on kuivunut, pyyhi moottorin ulkopint korroosionsuoj-ineell. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Moottorin ulkopint Q55 8. Ktso perävetolitteen settelun oslt sinmukist Mercury MerCruiser - perävetolitteen huolto-opst. 9. Vihd polttoineensuodtin. Ktso lisätietoj Huolto -kohdst oike menettelyä vrten. 10. Vihd öljy j öljynsuodtin. Merivesijärjestelmän tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki.! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki. TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. Yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä! VAARA Plovmmojen vr. Sinisissä tyhjennysletkuiss voi oll pineistettu kuum vettä. Smmut moottori j nn sen jäähtyä ennen sinisten tyhjennysletkujen irrottmist.! VAROITUS Jos vene on vedessä, merivesihn täytyy pitää kiinni kunnes moottori käynnistetään uudelleen, jott vettä ei virtisi tkisin jäähdytysjärjestelmään j/ti veneeseen. Jos veneessä ei ole merivesihn, vedenottoletku täytyy jättää irti j suljetuksi, jott vettä ei pääsisi virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään j/ti veneeseen. Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu: Av merivesihn ti kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käynnistystä. TÄRKEÄÄ: Älä käynnistä ti käytä moottori missään tämän menettelyn viheess. Sivu C70 ELOKUU 2007

85 Os 6 - Säilytys 1. Jos tyhjennys tehdään veneen olless vedessä, sulje hn (jos vrusteen) ti irrot vedenottoletku j sulje se tulpll. Jos tyhjennys tehdään veneen olless pois vedestä, set vene tsmlle, jott järjestelmä tyhjenee täysin. 2. Kytke pilssipumppu päälle. 3. Pin pikliittimen vputuspinikett j irrot siniset tyhjennysletkut telineestä. b - Vputuspinike b - Siniset tyhjennysletkut 4. Vedä T-khv, kunnes letkunohjin koskett pikliittimiä. - T-khv b 7183 b - Letkunohjin 5. Pin T-khv ls, jott siniset tyhjennysletkut siirtyvät lohkoss niiden liitäntäkohtien lpuolelle. 6. Vrmist, että vesi tyhjenee sinisistä tyhjennysletkuist. Jos vesi ei tyhjene kikist sinisistä tyhjennysletkuist, ktso koht Tukkeutuneiden tyhjennysletkujen vminen. 7. Jätä siniset tyhjennysletkut liittämättä, kunnes kikki vesi on tyhjentynyt moottorist. 8. Vedä T-khv, kunnes sinisten tyhjennysletkujen pikliittimiin voidn trttu. 9. Asenn pikliittimet telineeseen. Vedä sinisiä tyhjennysletkuj sen vrmistmiseksi, että ne ovt tukevsti pikoilln. 10. Pin T-khv ls, kunnes se on piklln. 11. Kytke pilssipumppu pois. 12. Jos vene tyhjennettiin sen olless vedessä, v hn (jos vrustettu) ti irrot vedenottoletku j sulje se tulpll ennen moottorin käyttämistä. TÄRKEÄÄ: Kun moottori käynnistetään seurvn kerrn, trkist, että siniset tyhjennysletkut on liitetty eivätkä ne vuod C70 ELOKUU 2007 Sivu 77

86 Os 6 - Säilytys Merivesiosston tyhjentäminen mkell vedellä jäähdytetyissä mlleiss HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä kylmällä säällä Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. 1. Jos tyhjennys tehdään veneen olless vedessä, sulje hn (jos vrusteen) ti irrot vedenottoletku j sulje tulpll. Jos tyhjennys tehdään veneen olless pois vedestä, set vene tsmlle, jott järjestelmä tyhjenee täysin. 2. Poist tyhjennystulpp seurvist kohdist:. Perän (tk) tyhjennystulpp lämmönvihtimest. - Lämmönvihtimen tyhjennystulpp 7184 b. Pkosrjn pohj. - Pkosrjn tyhjennystulpp Puhdist tyhjennysukkoj jäykällä vijerill, kunnes koko järjestelmä tyhjenee. HUOMAUTUS: Letkuj voidn joutu nostmn ti tittmn, jott vesi pääsee tyhjenemään kokonn. Sivu C70 ELOKUU 2007

87 Os 6 - Säilytys 4. Irrot vedenoton j ohjustehostimen jäähdyttimen (jos vrusteen) ti vedenoton j lämmönvihtimen välinen letku j lske se ls. b Ohjustehostimen jäähdytin, jos vrusteen b - Vedenoton j lämmönvihtimen välinen letku 5. Vrmist, että vihteistokotelon vesiventtiili j tyhjennysukot, nopeusmittrin nturireikä j säätöevän knvn venttiili j tyhjennysreiät ovt uki eikä niissä ole esteitä. c d b Alvihteiston tuuletusreiät b - Säätöeväknvn tyhjennysukot c - Alvihteistoknvn tyhjennysukko d - Nopeusmittrin nturiputken reikä 6. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä C70 ELOKUU 2007 Sivu 79

88 Os 6 - Säilytys 7. Kun jäähdytysjärjestelmä on tyhjentynyt kokonn, levitä tiivistysinett lämmönvihtimen tktulppn. - Lämmönvihtimen tyhjennystulpp 7184 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 19 Perfect Sel -tiivistysine Lämmönvihtimen tktulpp Ennen kuin lsket veneen vesille ti käynnistät moottorin, senn tyhjennystulpt, liitä letkut uudelleen j kiristä kikki letkunkiristimet tiuksti. 9. Jos vene tyhjennettiin sen olless vedessä, v hn (jos vrustettu) ti irrot j liitä vedenottoletku ennen moottorin käyttämistä. Tukkeutuneiden sinisten tyhjennysletkujen vminen! VAROITUS Sinisten tyhjennysletkujen irrottminen voi iheutt vikeit plovmmoj kuumn veden tähden. Trkist kikki letkuliitännät ennen moottorin käyttöä. Älä koskn irrot letkuj ennen kuin moottori on ehtinyt jäähtyä riittävästi. 1. Jos moottori voidn käynnistää, siirry viheeseen 2. Jos moottori ei void käynnistää, siirry viheeseen Jos yksi letku toimii vpsti, liitä se tkisin telineeseen. 3. Vrmist, että tukkeutunut sininen letku on oikess sennoss lohkoss sen liitäntäkohdn lpuolell. 4. Kytke pilssipumppu päälle j syötä vettä vedenottoukkoihin. Jos vene on poiss vedestä, senn huuhtelulite j v vesilähde kokonn, jott vesi pääsee virtmn mksimissn. - Huuhtelulite 7358 Sivu C70 ELOKUU 2007

89 Os 6 - Säilytys Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Käynnistä moottori j nn sen toimi tyhjäkäynnillä, kunnes tukos on poistettu letkust ti noin yhden minuutin, kumpi tphtuu ensin. 6. Trkist, tyhjeneekö vesi sinisestä tyhjennysletkust. Jos sininen tyhjennysletku on edelleen tukoss yhden minuutin tyhjäkäynnin jälkeen, siirry viheeseen 7. Jos vesi tyhjenee, smmut moottori j jtk Yksipisteisen tyhjennysjärjestelmän kohdst Smmut moottori. Irrot vesilähde, jos se on liitetty huuhtelulitteeseen. 8. Liitä vesiletkun sovittimen nrspää vesilähteeseen Letkun sovitin ( ) 9. Liitä tukkeutunut sininen tyhjennysletku vesiletkun sovittimen urospäähän. 10. Av vesilähde täysin uki j nn veden virrt yhden minuutin jn. 11. Kytke vesilähde pois. Irrot vesiletkun sovitin sinisestä tyhjennysletkust j vesiletkust. 12. Pin T-khv ls, jott siniset tyhjennysletkut siirtyvät lohkoss niiden liitäntäkohtien lpuolelle. 13. Trkist, tyhjeneekö vesi sinisestä tyhjennysletkust. Jos sininen tyhjennysletku on edelleen tukoss, smmut pilssipumppu j liitä siniset tyhjennysletkut uudelleen seurvsti. Yksikkö on huolltettv vltuutetull Mercury MerCruiser - jälleenmyyjällä.. Vedä T-khv, kunnes sinisten tyhjennysletkujen pikliittimiin voidn trttu. b. Asenn pikliittimet telineeseen. Vedä sinisiä tyhjennysletkuj sen vrmistmiseksi, että ne ovt tukevsti pikoilln. c. Pin T-khv ls, kunnes se on piklln. 14. Jos sinisestä tyhjennysletkust poistuu vettä, jtk Yksipisteisen tyhjennysjärjestelmän kohdst 4. Perävetolitteen tyhjentäminen HUOMAUTUS: Menettelyä trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess, ti pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn C70 ELOKUU 2007 Sivu 81

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot