Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla."

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset sekä niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huvivenedirektiivi 94/25/EY; 2003/44/EY Soveltuv vtimus Omistjn käsikirj (A.2.5) ISO Rungon, knnen j ylärkenteen ukot (A.3.4) ISO ; ISO Käsittelyominisuudet (A.4) ISO 8665 Sovelletut stndrdit Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO Polttoinejärjestelmä (A.5.2) ISO 10088; ISO 7840; ISO 8469 Sähköjärjestelmä (A.5.3) ISO 10133; ISO 8846 Ohjusjärjestelmä (A.5.4) Seurvien stndrdien soveltuvt ost: ISO 10592, ISO 8848 j ABYC P-17 Pkoksupäästöjen vtimukset (B.2) ISO 8178 Omistjn käsikirj (B.4) ISO 8665 Melupäästötsot (C.1) ISO Syttymisvrlt suojttu lite (liite II) ISO 8846; SAE J1171; SAE J1191; SAE J 2031 Mercury MerCruiser vkuutt, että sisäperämoottorimme ti sisämoottorimme, joiss ei ole kiinteää pkojärjestelmää, sennettuin huviveneeseen vlmistjn toimittmien ohjeiden mukn täyttävät edellä minitun direktiivin pkoksupäästöjä koskevt vtimukset. Moottori ei s ott käyttöön ennen kuin huvivene, johon se sennetn, on vkuutettu, mikäli niin vditn, direktiivin sinkuuluvn säädöksen vtimusten mukiseksi. Sähkömgneettisen yhteensopivuuden direktiivi 89/336/EY, 92/31/ETY j 93/68/ETY Tunnisteet Häiriönpäästöstndrdi EN Häiriönsietostndrdi EN Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet rdiohäiriöominisuudet SAE J551 (CISPR 12) Sähköstttisen purkuksen testus EN ; EN ; EN Ilmoitettu litos, jok vst ltujärjestelmän vlvonnst direktiivin 2003/44/EY ldunvrmistusmoduulin H mukisesti, on: Det Norske Verits Norj Ilmoitetun litoksen numero: 0575 Tämä vkuutus on nnettu Mercury Mrinen j Mercury MerCruiserin yksinomisell vstuull. Pääjohtj Mercury MerCruiser, Stillwter, OK, USA Säädösyhteyshenkilö: Regultions nd Product Sfety Deprtment Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod Fond du Lc, WI USA Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Kevin Grodzki Moottorin srjnumero , Mercury Mrine Axius j Axius SeCore 496 MAG- j 496 MAG H. O. -mllit *879355C05* C05 Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero

2 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistusnumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun ott huoltosioiss yhteyden vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. Pinettu Yhdysvlloiss. 2008, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Brvo Two, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, VesselView j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. Tervetulo Tkuuilmoitus Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull voit huolett nutti tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää! Mercury MerCruiser Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, Mercury Mrinelt. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä, mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, ktteen kestojn, kuink prhiten sdn tkuukte, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoitukset sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot.

3 Lue tämä ops perusteellisesti Huomutus Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen vrsymbolin knss), joill! kiinnitetään sentjn/käyttäjän huomio erityisohjeisiin koskien huoltoj ti toimenpiteitä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist niiden ilmoittm vr kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Käyttäjän tulee luke tämä Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.

4 ! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit.

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd...2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell...2 Tkuun siirto...3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd...3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore perämoottorit (bensiini)...6 Yleiset tkuutulukot...7 Kuluttjsovellusten tkuu...7 Kupllisten sovellusten tkuu...7 Hllituksen sovellusten tkuu...8 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm...8 Päästöjenhllinttietojen merkki...9 Omistjn vstuu...10 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus...12 Moottorin srjnumeron trr...12 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...12 Brvo peräpeilin srjnumero...13 Ominisuudet j hllintlitteet...13 Nrullinen hätäktkisin...13 Hätäktkisin...15 Mittristo...15 VesselView (jos vrusteen)...15 SC1000 j SC100 digitlimittrit (jos vrusteen)...16 SmrtCrft yhteistyökumppneiden digitlimittrit...16 Anlogimittrit (jos vrusteen)...16 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...17 Elektroninen ruoriohjus...17 Kksikhvisen elektronisen kukosäätimen, joss on DTS näppäimistö, ominisuudet j käyttö...17 Käyttö...17 Säätö...18 Ohjussuv peruskäyttö...19 Hydrulinen jokulmn säätö...19 Elektronisen kukosäätimen jokulmn säätö...19 Ohjussuv j jokulmn säätö...20 Perävunu j rjoitettu perävunusento 20 Trimmus ilmn virt vint...20 Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus...21 Vroituksen merkkiäänet...23 Äänihälytin...23 Huomio...24 Vkv...24 OBDM...24 Äänihälyttimen testus...24 Engine Gurdin vlvontjärjestelmä...24 Axius Premier tuotteen tärkeimmät ominisuudet (jos vrusteen)...25 Axius Premier Precision Pilot näppäimistön toiminnot...25 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn...28 Vro häkämyrkytystä...29 Hyvä tuuletus...30 Huono tuuletus...30 Veneen käytön perusteet...30 Veneen perävunukuljetus...30 Käyttö pkksell...30 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...30 Vedessä olevien ihmisten suojminen...31 Veneillessä...31 Veneen olless pikoilln...31 Pikveneen j suuritehoisen veneen jo...31 Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä...31 Veneet, joiss on voin etuknsi...31 Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit...32 Perältojen j vnvesien yli hyppiminen...32 Vedenlisiin esteisiin osuminen...33 Vetolitteen iskusuojus...33 Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss...34 Toimintn vikuttvt seikt C05 KESÄKUU 2008 Sivu i

6 Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...34 Veneen pohj Kvittio...34 Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint...35 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...36 Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko...36 Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell Veneen ohjus eteenpäinvihteell Veneen ohjus jyrkissä käännöksissä hitill nopeuksill Veneen kääntäminen hitill nopeuksill. 38 Ohjussuvll ohjus Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet...43 Lituri Pelkkä ksu (yksi) vipu...45 Synkronointi Totutusjojkson jälkeen...46 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Axius Premier (jos vrusteen) Axius Premier näppäimistön ominisuudet...46 Yleistietoj...46 Vlmiustil...47 Vlmiustil...47 Vlmiustil j ktiiviset vlot Tehokuvke...48 Automttikulkusuunt...48 Suunnn muutos j ohitus...51 Automttisuunnn kytkeminen pois päältä Suunnn jtkminen VesselView tiln näyttöikojen muuttminen Skyhook...52 Skyhookin kytkeminen (ktivointi)...53 Skyhook näyttö VesselView näytössä Skyhookin kytkeminen irti (dektivointi) Vstepinike...56 Mtkpisteen seurnt...56 Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen päälle...56 Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen pois päältä...57 Kääntymispinikkeet ti ohjussuv mtkpisteen seurnt tilss Automttikulkusuuntpinike mtkpisteen seurnt tilss...58 Kääntymisen hyväksyntä mtkpisteeseen svuttess...58 Mtkpistejärjestys...59 Vkionopeus...61 Vrtoiminnot Vin vsemmn moottorin käyttö...62 Axius vihteenohitus hätämenettely...62 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt)...66 Alkoholi sisältävät polttoineet...66 Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot...68 Moottori Sisäperämoottori Brvo...68 Ohjus...68 Hydrulinen jokulmn säätö...68 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus...71 Huoltoiktulut Axius mllit...71 Rutiinihuolto Axius mllit Määräikishuolto Axius mllit...72 Huoltoloki...72 Moottoriöljy Trkstus Täyttö...74 Öljyn j suodttimen vihto...75 Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu...75 Suodttimen vihto Ohjusneste Sivu ii C05 KESÄKUU 2008

7 Ohjusnesteen trkistminen j lisääminen...76 Ohjusnesteen vihtminen...77 Moottorin jäähdytysneste...77 Trkstus...77 Täyttö...78 Vihto...79 Vetolitteen öljy...79 Trkstus...79 Täyttö...79 Vihto...80 Power Trim neste...82 Trkstus...82 Täyttö...82 Vihto...82 Akku...82 Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet...83 Liekinsmmuttimen puhdistus...83 Veden erottv polttoineensuodtin...84 GEN III mllit...85 Irrotus...85 Asennus...85 Voitelu...86 Elektronisen vihteensäädön (ESC) vihdekpeli...86 Perävetolite j peräpeilisrj...87 Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...87 Vetolevy...87 Potkurit...88 Potkurin korjus...88 Brvo Three potkurin irrotus...88 Brvo Three potkurin sennus...90 Apulitehihn...91 Trkstus...92 Vihto...92 Korroosiosuoj...94 Korroosiotietoj...94 Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito...94 Anodit j MerCthode järjestelmän sijinti..94 Quicksilver MerCthode järjestelmän trkistus...95 Moottorin ulkopinnt...96 Veneen pohjn hoito...96 Ksvillisuudenestomli...96 Perävetolitteen pinnn hoito...98 Merivesijärjestelmän huuhtelu perävetolitemllit...99 Yleistietoj Brvo sisäperämoottori...99 Huuhtelulitteet...99 Perävetolitteen vedenotot...99 Veneen olless poiss vedestä Brvo sisäperämoottori Veneen olless vedessä Brvo sisäperämoottori Veneen olless poiss vedestä vihtoehtoiset vedenotot Veneen olless vedessä vihtoehtoiset vedenotot SeCore moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsinvlutusjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Käsinvlutusjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Perävetolitteen tyhjentäminen Akun säilytys Moottorin uudelleen käyttöönotto Os 7 - Vinetsintä Trkist ensin VesselView Elektronisen polttoineruiskutuksen (EFI) ongelmt DTS ongelmien määritys Engine Gurdin vlvontjärjestelmä Vinetsintätulukot Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää Huono suorituskyky C05 KESÄKUU 2008 Sivu iii

8 Moottori käy epätsisesti, pätkii ti jälkisytyttää Liillinen moottorin lämpötil Riittämätön moottorin lämpötil Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Ohjussuv Elektroniset kukosäätimet Ohjusjärjestelmä Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori ei toimi) Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori toimii mutt perävetolite ei liiku) Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu Huolto poiss koto Vrstettu moottori Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen huoltotoimistot Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltin j Kndn ulkopuolell Jälleenmyyjän trkistuslist j sikslähtöisyys Sivu iv C05 KESÄKUU 2008

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd... 2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore perämoottorit (bensiini)... 6 Yleiset tkuutulukot... 7 Kuluttjsovellusten tkuu...7 Kupllisten sovellusten tkuu...7 Hllituksen sovellusten tkuu...8 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 8 Päästöjenhllinttietojen merkki... 9 Omistjn vstuu C05 KESÄKUU 2008 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Tkuurekisteröintikortiss todetn lkuperäisen ostjn nimi j osoite, tuotteen mllij srjnumero(t), myyntipäivä, käyttötrkoitus sekä myyntiliikkeen koodi, nimi j osoite. Jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Sinulle nnetn tilpäinen omistjn tkuurekisteröintikortti, kun ostt tuotteen. Tehtn otettu tkuurekisteröintikortin vstn Mercury MerCruiser lähettää sinulle omistjn opsmterili, jok sisältää tkuurekisteröintivhvistuksen. Jos et s omistjn opsmterili 60 päivän kuluess uuden tuotteen ostost, ot yhteys myyntiliikkeeseen. Kosk myyntiliike hlu tt tyytyväisyytesi, tuote tulisi toimitt sinne tkuuhuoltoon. Tuotteen tkuu stuu voimn vst, kun tuote rekisteröidään tehtll. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury MerCruiserin tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Yhdysvlloiss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Kndss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se mhntuojlle, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, TÄYTYY nt sinulle välittömästi mhntuojn/jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin. Säilytä kortti. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemuksen vlmisteluun. Sivu C05 KESÄKUU 2008

11 Os 1 - Tkuu Eräissä miss mhntuoj lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Lähetä nämä Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys omn msi mhntuojn ti lähimpään mhntuojn. Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd (Ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi.) Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Vlinninen Mercuryn Tuotesuojohjelm on ino tehtn ohjelm, jok on stviss moottorillesi. Yhden, khden, kolmen, neljän ti viiden vuoden mittisen ohjelmn voi ost viimeistään 12 kuukutt lkuperäisen moottorin rekisteröintipäivän jälkeen. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin bensiinillä käyvät tuotteet) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu Tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä huvivenekäyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQ-sertifioidun sentjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist; ktso omst mllistsi perustkuuik: Tkuu Horizon-sisämoottoreille j Vzer 100 -sisäperämoottoreille Rjoitettu tkuu Horizon-sisämoottoreille j Vzer 100 -sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu SeCore-sisäperämoottoreille Rjoitettu tkuu SeCore-sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu hinusurheilusisämoottoreille Rjoitettu tkuu kikille hinusurheilusisämoottoreille on kolme (3) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kksi (2) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu kikille muille mlleille Rjoitettu tkuu kikille muille bensiinikäyttöisille sisäperämoottoreille j sisämoottoreille edellä minittuj moottoreit lukuun ottmtt on kksi (2) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti yksi (1) vuosi, kun sentjll ei ole sertifiointi. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti, kumpi thns täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäytön sikklt toiselle huvivenekäytön sikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti uudelleen) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr itselleen oikeuden sett ehdon, että kikki tkuukte on riippuvinen siitä onko sinmukinen huolto todistettvsti suoritettu. Mitä Mercury Mrine tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Sivu C05 KESÄKUU 2008

13 Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Os 1 - Tkuu Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuoppn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet-, M 2 Jet Drive-, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, MerCruisersisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäisen kerrn myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön, sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle (ei-kupllisess käytössä), kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj kumotn käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen. Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (rjoituksett mukn lukien suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. Mitä Mercury tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury pidättää itsellään oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Järjestämme sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt C05 KESÄKUU 2008 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. 4 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-perämoottorit (bensiini) 4 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN: SEACORE-PERÄMOOTTORIT (BENSIINI) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei uusi MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää neljä (4) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (eikupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehto, jok on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto on suoritettv ohjekirjss määrätyn huoltoiktulun mukisesti (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. Mitä Mercury Mrine tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn syöpyneen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen sertifioimiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Sähköjärjestelmän korroosio Vurioiden iheuttm korroosio Pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosio Väärinkäyttö ti epäsinmukinen huolto Lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosio Tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosio Vesiksvillisuudest johtuv korroosio Vrost (sikkn hnkkimt ost) Alle vuoden pituisell rjoitetull tkuull myyty tuote Sovelluksess käytetyt tuotteet. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö, ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Sivu C05 KESÄKUU 2008

15 Yleiset tkuutulukot Kuluttjsovellusten tkuu Os 1 - Tkuu Moottorin mlli Axius SeCore 496 MAG Axius SeCore 496 MAG HO Axius 496 MAG Axius 496 MAG HO Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Rjoitettu korroosiotkuu kuluttjlle Amerikt (pitsi Brsili) 3 vuott 4 vuott 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti 3 vuott 4 vuott 3 vuott 4 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Amerikt (pitsi Brsili) Brsili Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti 1 vuosi 2 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott 3 vuott 2 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Kupllisten sovellusten tkuu Moottorin mlli Axius SeCore 496 MAG Axius SeCore 496 MAG HO Axius 496 MAG Axius 496 MAG HO Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Kupllisten sovellusten rjoitettu korroosiotkuu Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti C05 KESÄKUU 2008 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu Hllituksen sovellusten tkuu Moottorin mlli Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Hllituksen sovellusten rjoitettu korroosiotkuu Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Axius SeCore 496 MAG Axius SeCore 496 MAG HO Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Axius 496 MAG Axius 496 MAG HO Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQsertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt Sivu C05 KESÄKUU 2008

17 Os 1 - Tkuu Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQ-järjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruiser-moottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruisermoottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQ-sertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen merkin. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteperhe, STD-rvo (päästöstndrdi/- rj), vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorien kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. HUOMAUTUS: Kun CE-merkki näkyy moottoriss olevn päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss, vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO XXXX CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL # FAMILY STD. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX.X g/kw-hr D.O.M. DISP MMM YYYY X.XL Päästöjenhllintmerkki täyttää Klifornin päästövtimukset "SERIAL#" Moottorin srjnumero "FAMILY" Moottoriryhmä "STD." Päästöstndrdi "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus 0575 EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL # FAMILY STD. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX.X g/kw-hr D.O.M. DISP MMM YYYY X.XL Päästöjenhllintmerkki Ei myytävänä Kliforniss "SERIAL#" Moottorin srjnumero "FAMILY" Moottoriryhmä C05 KESÄKUU 2008 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu Omistjn vstuu "STD." Päästöstndrdi "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus Käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Sivu C05 KESÄKUU 2008

19 Sisällysluettelo Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Moottorin srjnumeron trr...12 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...12 Brvo peräpeilin srjnumero...13 Ominisuudet j hllintlitteet Nrullinen hätäktkisin...13 Hätäktkisin...15 Mittristo...15 VesselView (jos vrusteen)...15 SC1000 j SC100 digitlimittrit (jos vrusteen)...16 SmrtCrft yhteistyökumppneiden digitlimittrit Anlogimittrit (jos vrusteen)...16 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...17 Elektroninen ruoriohjus...17 Kksikhvisen elektronisen kukosäätimen, joss on DTS näppäimistö, ominisuudet j käyttö...17 Käyttö Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Säätö Ohjussuv peruskäyttö...19 Hydrulinen jokulmn säätö...19 Elektronisen kukosäätimen jokulmn säätö Ohjussuv j jokulmn säätö Perävunu j rjoitettu perävunusento Trimmus ilmn virt vint...20 Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus...21 Vroituksen merkkiäänet...23 Äänihälytin...23 Huomio Vkv OBDM Äänihälyttimen testus Engine Gurdin vlvontjärjestelmä...24 Axius Premier tuotteen tärkeimmät ominisuudet (jos vrusteen) Axius Premier Precision Pilot näppäimistön toiminnot C05 KESÄKUU 2008 Sivu 11

20 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt MerCruiser-moottorisi. Kun ott yhteyttä MerCruiser-huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumeron trr Srjnumeron trr sijitsee moottorin päällä. Srjnumeroiden j huoltokohteiden värikooditrr Moottorin srjnumero on myös leimttu moottorilohkoon. Brvo-sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus Sisäperämoottorin srjnumero, välityssuhde, mllinumero j viivkoodi on upotettu mdoituskilpeen, jok sijitsee Brvo-sisäperämoottorin vsemmll puolell b c d Viivkoodi b - Srjnumero c - Välityssuhde d - Mllinumero Myös srjnumero on leimttu sisäperämoottorin koteloon tksuojuksen sisäpuolelle. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä Brvo-sisäperämoottorin srjnumeron leimus - Srjnumeron leimus Sivu C05 KESÄKUU 2008

21 Brvo-peräpeilin srjnumero Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Brvo-peräpeilin srjnumero on leimttu Brvo-peräpeilisennelmn U-pultin kilpeen Brvo-peräpeilisennelmn U-pultin kilpi - Peräpeilisennelmn srjnumero Srjnumero on leimttu myös kiinnitysrunkoon. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä. Kiinnitysrunko, johon on leimttu srjnumero - Peräpeilisennelmn srjnumero Ominisuudet j hllintlitteet Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. piskutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). b RUN c - Hätäktkisin b - Nru c - Käyttäjäkiinnikkeet C05 KESÄKUU 2008 Sivu 13

22 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Vhingoss piskutuminen, kuten putominen yli lidn, tphtuu todennäköisimmin: mtllitisiss urheiluveneissä klstusveneissä suuritehoisiss veneissä Vhingoss piskutumisi voi sttu myös: huonojen jotpojen vuoksi jos istutn istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill jos seistään plnusnopeuksill jos jetn plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä jos päästetään irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn jos käytetään lkoholi ti huumeit jos tehdään käännöksiä suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) kun se vedetään suorksi, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee loppuun ympyräkäännöstä. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen olless moottorin työntämänä. Muille veneessä oleville knntt ehdottomsti opett sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt, jos he joutuvt hätätpuksess käyttämään moottori (esim. jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest johtuv vuhdin hidstumisen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Sivu C05 KESÄKUU 2008

23 Hätäktkisin Mittristo VESSELVIEW (JOS VARUSTEENA) Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Hätäktkisin smmutt moottorit hätätilnteess, esim. jos joku puto yli lidn ti jos potkuri juuttuu johonkin kiinni. Kun hätäktkisint käytetään, se keskeyttää tehonsyötön päätehoreleeseen, mukn lukien mittreihin, ohjustehostimeen j lisälitteisiin tulevn virrn. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorit välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee loppuun täyttä ympyräkäännöstä. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen olless moottorin työntämänä. Suosittelemme, että näytät muille mtkustjille oiket käynnistys- j käyttömenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt käyttämään moottori hätätilnteess. Joskus ktkisin voidn ktivoid vhingoss normlin käytön ikn, mikä voi iheutt seurvt vrtilnteet: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Käyttäjä stt menettää tehon j ohjuksen hllinnn kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Käyttäjä stt menettää hllinnn rntuduttess. SmrtCrft VesselView on kikkien vetolitetietojen, moottoritietojen, vikkoodien, lustietojen, nvigoinnin perustietojen j järjestelmätietojen suositeltv tietolähde. Ktso lisätiedot VesselView-tuotteen käyttöohjekirjst. VesselView C05 KESÄKUU 2008 Sivu 15

24 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen SC1000- JA SC100-DIGITAALIMITTARIT (JOS VARUSTEENA) SmrtCrft SC1000- j SC100-digitlimittrit täydentävät VesselView-toiminto. Ktso lisätietoj SC1000- j SC100-digitlimittrien käyttöohjekirjst. b - Kierroslukumittri b - Nopeusmittri c Tyypilliset SmrtCrft-mittrit c - Järjestelmän nestekidenäyttö SMARTCRAFT-YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN DIGITAALIMITTARIT Tietoj muist mittrinvlmistjist sekä muist SmrtCrft-yhteensopivist tuotteist on osoitteess Ktso lisätietoj kunkin vlmistjn käyttöohjekirjst. ANALOGIMITTARIT (JOS VARUSTEENA) Mittripkkukset sttvt vihdell, j niissä stt oll lisämittreit. Omistjn/ käyttäjän tulee tunte kikki veneessä olevt mittrit j niiden toiminnot. Pyydä veneen jälleenmyyjää selittämään veneessä näkyvät mittrit j normlilukemt. Moottorin mukn stetn toimitt seurvntyyppisiä mittreit KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H b c d e FUEL CRUISELOG f g Os Mittri Toiminto Nopeusmittri Osoitt veneen nopeuden. b Kierroslukumittri Osoitt moottorin kierrokset minuutiss. c Öljynpinemittri Osoitt moottoriöljyn pineen. d Jännitemittri Osoitt kun jännitteen. e Veden lämpötilmittri Osoitt moottorin käyntilämpötiln. f Polttoinemittri Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. g Tuntimittri Tllent moottorin käyttöjn. Sivu C05 KESÄKUU 2008

25 Brvo-sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sisäperämoottorin srjnumero, välityssuhde, mllinumero j viivkoodi on upotettu mdoituskilpeen, jok sijitsee Brvo-sisäperämoottorin vsemmll puolell. b c d Viivkoodi b - Srjnumero c - Välityssuhde d - Mllinumero Myös srjnumero on leimttu sisäperämoottorin koteloon tksuojuksen sisäpuolelle. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä Brvo-sisäperämoottorin srjnumeron leimus - Srjnumeron leimus Elektroninen ruoriohjus Elektroninen ruoriohjus toimii elektronisten signlien kutt. Tietokoneohjttv sähkömoottori simuloi hydrulisten ohjusjärjestelmien vstustkisinkytkentää. Suosittelemme, että jt venettä vrovisesti, kunnes pystyt totuttelemn Axiusjärjestelmän käsittelyominisuuksiin voimell, esteettömällä lueell j opit näkemään, miten vene regoi järjestelmään. Ruorin lustv setus kksi kierrost lock-to-lock nt nopen ohjusvsteen. Liikkeet nopess joss sttvt oll äkillisempiä kuin on odotettu. Jälleenmyyjä voi hluttess muutt kierrosten määrää. Kksikhvisen elektronisen kukosäätimen, joss on DTS-näppäimistö, ominisuudet j käyttö KÄYTTÖ Elektronisen kukosäätimen khv ohj vihteen j ksun toimint. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vp-sennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv eteenpäinsennost vp-sentoon, jott vuhti hidstuu j lus lopult pysähtyy. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi C05 KESÄKUU 2008 Sivu 17

26 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS: Käytettäessä ohjussuv tietokone siirtää moottorin vihteelle j pois, vikk khvt olisivt vp-sennoss. c b d Tyypilliset elektronisen kukosäätimen khvt - Vp b - Eteenpäin c - Peruutus d - Veneen keul SÄÄTÖ Elektronisen kukosäätimen khvojen siirtämiseen, ti niiden siirtämiseen pykälästä toiseen, trvittv voim voidn säätää, jott voidn estää khvn väärä liikkuminen kovss llokoss. Elektronisen kukosäätimen khvn jäykkyyden säätö: 1. Irrot vsemmnpuoleinen knsi vsemmn vivun säätämistä j oikenpuoleinen knsi oiken vivun säätämistä vrten. 2. Kierrä ruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä jäykkyys hlutuksi. Elektronisen kukosäätimen khvn pidätysjäykkyyden säätö: 1. Irrot vsemmnpuoleinen knsi vsemmn vivun säätämistä j oikenpuoleinen knsi oiken vivun säätämistä vrten. 2. Kierrä ruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä jäykkyys hlutuksi. b Oike puoli sivusuojus poistettun. - Elektronisen kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi, joss on merkintä "De" b - Kukosäätimen khvn pykälän jäykkyydensäätöruuvi, joss on merkintä "Fr" Sivu C05 KESÄKUU 2008

27 Ohjussuv peruskäyttö Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Ohjussuvll venettä voidn ohjt trksti j intuitiivisesti hitll vuhdill j rntuduttess. Tässä tilss moottorin nopeus on rjoitettu, jott vältytään lilliselt ltoilult ti veneen odottmttomilt liikkeiltä ohjuksen ikn. Ohjussuvn käyttö on helppo j selkeää, mutt sen käyttöä tulee välttää, kunnes st tilisuuden tutustu sen toimintn voimill vesillä. Sen jälkeen on hyvä silloin tällöin hrjoitell veneen käyttöä ilmn ohjussuv siltä vrlt, ettei ohjussuv joskus toimi. Hydrulinen jokulmn säätö Hydrulinen jokulmn säätö nt käyttäjän säätää sisäperämoottorin kulm jon ikn, jott veneelle sdn ihnteellinen kulm eri kuormitus- j vesiolosuhteiss. Ylöskippustoiminto sllii käyttäjän nost perävetolitett perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidsnopeuksist (lle /min) mtlikkojo vrten. ELEKTRONISEN KAUKOSÄÄTIMEN AJOKULMAN SÄÄTÖ! VAARA Liillinen trimmus voi suurill nopeuksill iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Ole vrovinen sisäperämoottori trimmtesssi. Älä trimm kippirenkn tukilppuj kuemms veneen olless mtkll ti moottorin kierrosnopeuden olless yli /min. Joisskin elektronisiss kukosäätimissä on yksi pinike molempien perävetolitteiden jokulmn säätämiseksi smnikisesti ti niissä voi oll erilliset pinikkeet kumpkin perävetoliteyksikköä vrten. Prhn suorituskyvyn smiseksi trimm perävetolite siten, että veneen pohj on 3-5 steen kulmss veteen. 3-5 mc79528 Perävetolitteen trimmus ylös/ulos voi: Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Aiheutt veneen hitmp kiihtymistä j plnuksest poistumist. Liiksi trimmttun iheutt veneen hyppimistä ti kuplimist potkurin ympärillä. Aiheutt moottorin ylikuumenemisen, jos se on trimmttun ylös/ulos niin pitkälle, että jokin jäähdytysveden ottoukoist joutuu vesirjn yläpuolelle. mc78529 Perävetolitteen trimmus ls/sisään voi: C05 KESÄKUU 2008 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Aiheutt veneen nopemp kiihtymistä j plnuksest poistumist. Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Useimmiten vähentää veneen nopeutt Liillisen voi iheutt keulohjust (odottmttomn kääntymisen) lskemll veneen keul siten, että se kyntää vesirj plnttess. mc79530 OHJAUSSAUVA JA AJOKULMAN SÄÄTÖ Tyypillinen ohjussuv Axius-ohjussuv käytettäessä venettä voidn hllit prhiten, kun perävetolitteet on trimmttu täysin ls/sisään. Täysi trimmus ls/sisään mksimoi potkurin tehokkuuden sllien veneen liikkumisen ohjussuvn komennon suuntn. Ohjussuv toimii perävetolitteiden olless trimmttuin ylös/ulos, mutt veneen hllint stt oll rjllist ti muuttunut, kosk potkureiss ei ole teho vedenrjss ti sen lähellä. PERÄVAUNU- JA RAJOITETTU PERÄVAUNUASENTO Digitlisiss ksu- j vihdehllintjärjestelmissä kippipinike (jos vrusteen) toimii myös perävunupinikkeen, jok trimm perävetolitteet inostn kuljetukseen trkoitettuun rjlliseen ylös-/ulos-sentoon. Moottorin kierrosluvun perusteell järjestelmä rjoitt ylös-/lstrimmuksen määrää j perävunusennon stvuutt. Rjoitettu perävunutoiminto on trkoitettu estämään uintilustojen vurioituminen. Säätö- ti pneelityypistä riippuen perävunusennoss on yksi kiinteä pinike molempien perävetolitteiden käyttämiseksi smnikisesti ti niissä voi oll erilliset pinikkeet kumpkin perävetolitett vrten. Trimmus ilmn virt-vint! VAROITUS Trimmus ilmn virt-vint -til sllii trimmuksen sen jälkeen, kun virt smmutetn vimell. Vmmojen j tuotevurioiden välttämiseksi moottoriin ti perävetolitteeseen liittyviä korjuksi ei s yrittää tehdä, ennen kuin tehdään täysksuperuutus Trimmus ilmn virt-vint -tiln lopettmiseksi. Sivu C05 KESÄKUU 2008

29 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Trimmus ilmn virt-vint -til on menetelmä, jok sllii trimmuksen sen jälkeen, kun virt smmutetn vimell. Komentomoduuliin j propulsionohjusmoduuliin jää virt j ne käsittelevät trimmipyyntöjä enintään 15 minuutti sen jälkeen, kun virt smmutetn virt-vimell. Komentomoduuli ei käsittele muit kuin trimmipyyntöjä tänä ikn. Kun 15 minuutin jkso päättyy, komentomoduuli lähettää CAN-linjoj pitkin propulsionohjusmoduulin sulkemiskomennon. Usen moottorin sovelluksiss kunkin moottorin ikktkisu hllitn erikseen. Trimmus ilmn virt-vint -jkso voidn lopett milloin thns siirtämällä kukosäätimen khv täysksun peruutussentoon (WOTR) virt-vimen olless off-sennoss. Jott keskimmäisen moottorin 15 minuutin jkso voidn lopett suojtilsovelluksess, kikkien virt-vinten on oltv "OFF"-sennoss j kummnkin kukosäätimen khvn on oltv täysksun peruutussennoss (WOTR). Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen (ylikuormituksen) syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. 1. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Test utomttisulke pinmll punist nppi. Voit nollt utomttisulkkeen pinmll keltisen vivun tkisin koteloon. b Keltinen vipu kuvss luenneen b - Puninen testinppi C05 KESÄKUU 2008 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen mpeerin sulke sijitsee käynnistinmoottorin suuress nvss. Tämä sulke suoj moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen ti kun käänteisen npisuuden sttuess. mc Moottorin vsemmll sivull on neljä sulkett. Nämä sulkkeet suojvt eri sähköruiskutuspiirejä (EFI). mc HUOMAUTUS: Päävirt- j polttoinepumpun releet sijitsevt sulkkeiden vieressä j säätelevät moottoriin tulev jännitettä virt-vimen olless on-sennoss. mc Ajokulmn hydrulist säätöä suojtn ylikuormitukselt 110 mpeerin sulkkeell j hydrulipumpuss olevll 20 A:n lttsulkkeell. Trimmipumpuss stt myös oll piirisulkesuojlite hydrulisen jokulmn säädön positiivisess johdoss lähellä kkukytkintä ti kkukytkentää. b A:n lttsulke b mpeerin sulke Sivu C05 KESÄKUU 2008

31 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 5. Kunkin moottorin elektronisess ohjusyksikössä on erillinen virtjohtosrj jännitteenlskun vähentämiseksi. Virtjohtosrj liitetään moottorin käynnistyskkuun j sitä suojtn 10 mpeerin lttsulkkeell, jok on kun lähellä olevss sulkkeenpitimessä. b c - Knsi b - 10 A:n lttsulke Tyypillinen c - Sulkkeen pidin 6. Quicksilver MerCthode -järjestelmässä on 20 A:n piirisulke, jok on vlvontyksikön positiiviseen (+) npn menevässä johdoss. Jos sulke pl, järjestelmä ei toimi, mikä joht korroosiosuojuksen menetykseen. Vroituksen merkkiäänet Äänihälytin mc79977 Useimmt vit sttvt ktivoid vroitustorvipiirin. Vroitustorven ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest. Vroitustorven tiloj on neljä: Huomio merkkiääni vihtelee tuotelinjn j klibroinnin mukn. Vähäinen Gurdin. Vroitus merkkiääni vihtelee tuotelinjn j klibroinnin mukn. Vkv äänimerkki kuuluu jtkuvsti. Kriittinen äänimerkki kuuluu jtkuvsti j Gurdin on pkkotyhjäkäynnillä. Mittrijärjestelmästä riippuen kojelutn sennetuiss mittreiss on lisäksi vroituskuvkkeit j vikilmoituksi. TÄRKEÄÄ: Äänihälytin ilmoitt käyttäjälle, että on ilmennyt ongelm. Se ei suoj moottori vuriolt. Mercury MerCruiser -moottorin vrusteen voi oll äänihälytin. Useimmt vit ktivoivt vroitustorvipiirin. Vroitustorven ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest. Vroitustorven tiloj on kolme: Huomio Vkv Veneen vinmääritykseen (OBDM) liittyvä vik C05 KESÄKUU 2008 Sivu 23

32 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMIO Huomiotilss äänihälyttimen merkkiääni kuuluu kuuden sekunnin jkson jn. ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF - Torvi (päällä ti pois) b b - Aik (sekuntein) VAKAVA Seurvss on esimerkkejä huomiotiln vist: Vihteistonesteen lämpötil on liin kuum Vetolitteen öljytso on lhinen Anturivik TÄRKEÄÄ: Jos ilmenee vkv vik, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjään. Jos hvitn vkv vik, äänihälyttimen äänimerkki kuuluu kuuden sekunnin jn, smmuu kuudeksi sekunniksi j kuuluu jälleen kuuden sekunnin jn. ON ON OFF b - Torvi (päällä ti pois) b - Aik (sekuntein) OBDM Seurvss on esimerkkejä vkvst vist: Moottoriöljyn pine on liin lhinen Moottori on liin kuum Meriveden pine on liin lhinen Vihteistopine on lhinen (vlitut mllit) Jos hvitn OBDM-vik, äänihälyttimen äänimerkki kuuluu yhdellä viiden sekunnin torvell, sitten yhdellä lyhyellä, puolen sekunnin torvell 60 sekunnin välein tietyille vioille, jotk liittyvät päästöihin ti polttoinejärjestelmään. Pyydä pu vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä. ON ON ON ON ½ ½ ½ OFF - Torvi (päällä ti pois) b OFF OFF b - Aik (sekuntein) ÄÄNIHÄLYTTIMEN TESTAUS 1. Käännä virt-vin päälle (ON) moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele ktivoituuko merkkiääni. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä TÄRKEÄÄ: Veneen nopeus voi lentu joutokäynnille eikä se ehkä vst ksuun. Sivu C05 KESÄKUU 2008

33 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä on suunniteltu vähentämään moottorivurion mhdollisuutt lentmll moottorin teho, kun elektroninen ohjusmoduuli hvitsee mhdollisen ongelmn. Engine Gurdin vlvoo: Öljynpinett Jäähdytysnesteen lämpötil Meriveden pinett Moottorin ylikierroksi Pkosrjn lämpötil [vin 8,1 litrn (496 cid) moottorit] Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä lent myös moottorin tehon 90 prosenttiin mksimist, jos jokin moottorin ntureist menee epäkuntoon. Esimerkiksi jos veden imuukko tukkeutuu osittin, Engine Gurdin - vlvontjärjestelmä vähentää käytettävissä olev moottorin tehotso, mikä utt estämään pienentyneen vesivirrn iheuttmn moottorivurion. Jos roskt menevät läpi j täysi vesivirt plutuu, moottorin tehotsot plutuvt normleiksi. Välttääksesi mhdollisen ongelmn toistumisen, ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Elektroninen ohjusmoduuli tllent vin j tämän tiedon vull meknikko pystyy etsimään vit nopemmin. Axius Premier -tuotteen tärkeimmät ominisuudet (jos vrusteen) Axius Premier Precision Pilot -näppäimistön toiminnot Axius Premier System on täysin integroitu järjestelmä, johon kuuluu GPS-nturi, itse hnkittv NMEA-0183-yhteensopiv krttpiirturi, jtkuvuusmittlite (IMU), elektroninen ruori, VesselView -näyttö, ohjussuv sekä Axius Premier -näppäimistö, jok toimitetn järjestelmän mukn. Muiden vlmistjien utomttiohjust ei trvit. Axius Premier edellyttää seurvi: CAN-pohjinen NMEA-0183-tietovirt GPS-yksiköltä Mercuryn hyväksymä krttpiirturi Jtkuvuusmittlite (IMU) Elektroninen ruori VesselView Axius Premier Precision Pilot -näppäimistö sllii käyttäjän hllit seurvi: SkyHook mhdollist veneen pysymisen piklln ilmn johtoj ti nkkureit Vste vähentää tuulen, ltojen j virtojen vikutust veneen kulkusuuntn. Automttikulkusuunt ohj venettä etukäteen määrättyyn suuntn Mtkpisteen seurnt ohj venettä etukäteen määrättyyn suuntn yhden mtkpisteen vull C05 KESÄKUU 2008 Sivu 25

34 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Mtkpistejärjestys ohj venettä etukäteen määrättyyn suuntn usen mtkpisteen vull h g f b c d e SkyHook b - Kääntö oikelle c - Mtkpistejärjestys d - Vste e - Mtkpisteen seurnt f - Automttikulkusuunt g - Jtk h - Kääntö vsemmlle Trkkuusohjusnäppäimistön pinikkeill on seurvt toiminnot: Toiminto SkyHook Käännä < j > Mtkpistejärjestys Vste Mtkpisteen seurnt Automttikulkusuunt Jtk Kuvus Kytkee SkyHook-toiminnon päälle j pois. Toiminto on käytettävissä vin, kun ohjussuv on keskellä, kumpikin moottori käynnissä, GPS- j suunt-nturit ovt käytettävissä h vivut vpll. Jokinen pinikkeen pinllus muutt utomttisuunttiln kurssi 10 stett. (Pieni ohjussuvn näpäytys vsemmlle ti oikelle muutt kurssi yhden steen.) Kytkee päälle mtkjärjestyksen j ohj veneen kurssi krttpiirturiss olevien useiden mtkpisteiden mukn. Mtkpistejärjestys on käytettävissä, kun WAYPOINT SEQUENCE (mtkpistejärjestys) -pinikett pinetn j krttpiirturin NMEA-0183-tietovirt sekä GPS- j suunt-nturien signlit ovt käytettävissä. WAYPOINT SEQUENCE -tilss ohjussuv ti < ti > svt trkkuusohjustoiminnon siirtymään suuntohjukseen j muuttmn suunt 1 :n. Lisää ti vähentää kolmess tsoss trkkuusohjustoiminnon ohjuksen määrää tilnteiss, joiss ulkoiset häiriöt iheuttvt kurssinmuutoksi. Vlint on "( )"-muodoss. Vstetsot voidn klibroid. Kytkee trkkuusohjuksen päälle (GPS-) seurnttilss. Seurnt voidn kytkeä päälle joko pinmll seurntpinikett ti ensin utomttipinikett j sen jälkeen seurntpinikett. Reittiseurnt on käytettävissä, kun "Trck" (seurnt) -pinikett pinetn j krttpiirturin NMEA-0183-tietovirt sekä GPSj suunt-nturien signlit ovt käytettävissä. "Trck"-tilss ohjussuv ti < ti > svt trkkuusohjustoiminnon siirtymään suuntohjukseen j muuttmn suunt 1 :n. Kytkee utomttisuunttiln päälle. Suuntohjus on käytettävissä, kun "Auto Heding" (utomttisuunt) -pinikett pinetn j GPS- j IMU-signlit ovt käytettävissä. (Ktso kurssinmuutostiedot kohdst "Turn < j >".) Jtk iemp utomtti-/seurntkurssi. HUOMAUTUS: Vene voidn in ott hllintn ohjuspyörää siirtämällä. Hyvin pieni pidäke joudutn ylittämään, jott käyttäjä tietää ottvns veneen hllintn trkkuusohjukselt. "Resume"-pinikkeell vene plutetn trkkuusohjukseen iemmss tilss. Sivu C05 KESÄKUU 2008

35 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Vro häkämyrkytystä Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen käytön perusteet Veneen perävunukuljetus...30 Käyttö pkksell...30 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...30 Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Vetolitteen iskusuojus Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...34 Veneen pohj...34 Kvittio...34 Kuplint...35 Korkeus merenpinnst j ilmsto...35 Potkurin vlint...35 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...36 Vesille lsku j veneen käyttö...36 Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys...36 Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö...38 Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell...38 Veneen ohjus eteenpäinvihteell Veneen ohjus jyrkissä käännöksissä hitill nopeuksill Veneen kääntäminen hitill nopeuksill Ohjussuvll ohjus...39 Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet...43 Lituri Pelkkä ksu (yksi) vipu Synkronointi Totutusjojkson jälkeen...46 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss...46 Axius Premier (jos vrusteen) Axius Premier näppäimistön ominisuudet...46 Yleistietoj Vlmiustil Vlmiustil Vlmiustil j ktiiviset vlot Tehokuvke Automttikulkusuunt Suunnn muutos j ohitus Automttisuunnn kytkeminen pois päältä Suunnn jtkminen VesselView tiln näyttöikojen muuttminen Skyhook...52 Skyhookin kytkeminen (ktivointi)...53 Skyhook näyttö VesselView näytössä Skyhookin kytkeminen irti (dektivointi) Vstepinike...56 Mtkpisteen seurnt...56 Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen päälle Mtkpisteen seurnt tiln kytkeminen pois päältä Kääntymispinikkeet ti ohjussuv mtkpisteen seurnt tilss Automttikulkusuuntpinike mtkpisteen seurnt tilss Kääntymisen hyväksyntä mtkpisteeseen svuttess Mtkpistejärjestys Vkionopeus...61 Vrtoiminnot Vin vsemmn moottorin käyttö...62 Axius vihteenohitus hätämenettely C05 KESÄKUU 2008 Sivu 27

36 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Suosittelemme, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. USA:ss The U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset järjestävät kurssej. Lisätietoj kursseist USA:ss st soittmll Bot U.S. Foundtionin numeroon BOAT (2628). Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneen turvvälineet. Tässä on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytyt plosmmuttimet Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvt työklut Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Trnsistorirdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinenvt j sopiv vin Ensiputrvikkeet j ohjeet Vesitiiviitä säilytysstioit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, polttimoj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Mtkustjien tulo veneeseen. Pysäytä moottori, kun mtkustji tulee veneeseen, jos he stuvt pois veneestä ti jos heitä on veneen tkosn (perän) lähettyvillä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet muit käyttämään venettä. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneen käsittelyn perustiedot siltä vrlt, että kuljettj tulee kyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä kuormit venettäsi liik. Sivu C05 KESÄKUU 2008

37 Os 3 - Vesillä Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen veneessä istuu sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit; kikki selliset pikt, joist äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön heittymisen yli lidn ti veneen sisälle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j että hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Nämä häiritsevät hrkintkykyäsi j vähentävät suuresti kykyäsi regoid nopesti. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole vlps. Vro häkämyrkytystä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näköj kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseensiirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn, kosk hiihtäjä stt ktu. Jos esimerkiksi veneesi nopeus on 40 km/h (25 MPH) svutt 61 m:n (200 ft) päähän eteesi ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Kun käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille veneen joutuess tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Kikkien polttomoottorien pkoksuiss on hiilimonoksidi (häkää), mukn lukien perämoottorit, sisäperämoottorit j sisämoottorit, jotk liikuttvt veneitä, sekä generttorit, jotk ntvt teho veneiden eri lisävrusteille. Häkä on tppv ksu, jok on hjutont, väritöntä j mutont. Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, joit ei pidä sekoitt merisiruteen ti humltumiseen, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Häkämyrkytys voi joht tjuttomuuteen, ivovurioon ti kuolemn. Vrmist veneen hyvä ilmstointi sen olless piklln sekä mtkll j vältä pitkään jtkuv ltistust hä'älle C05 KESÄKUU 2008 Sivu 29

38 Os 3 - Vesillä Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. 1. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi. mc Huono tuuletus Tietyissä olosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt ulkoilmss piklln seisovn veneen lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen olless piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss b mc b - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: - Veneen jokulm, joss keul on liin korkell b mc b - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen käytön perusteet Veneen perävunukuljetus Venettäsi voi kuljett perävunuss perävetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Kuljetettess trvitn riittävä mvr tien j perävetolitteen välille. Jos riittävä mvr on ongelm, set perävetoyksikkö ylimpään kuljetussentoon j tue se lisävrusteen stvll perävunusrjll, joit myy vltuutettu Mercury MerCruiser jälleenmyyjä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Sivu C05 KESÄKUU 2008

39 Os 3 - Vesillä Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin. Veneen olless pikoilln Hidst j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (itsestään) vihdevivun olless vpll, veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn ! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vplle j smmut moottori ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä se ole sinulle ennestään tuttu, suositmme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo - kirjsest ( R2), jok on stviss jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, jok seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn. Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti heittyä lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc C05 KESÄKUU 2008 Sivu 31

40 Os 3 - Vesillä! VAARA Jos veneessä istutn ti seisotn muill kuin mtkustjille trkoitetuill lueill veneen jess tyhjäkäyntiä nopemmin, seuruksen voi oll vkv vmm ti kuolem. Pysy loitoll knnen etupäästä ti koholl olevist tsoist j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA mc Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. Sivu C05 KESÄKUU 2008

41 Os 3 - Vesillä Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovisuutt noudtten, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu. Vetolitteen iskusuojus mc TÄRKEÄÄ: Tärkein si kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph). Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Mtkustjt piskutuvt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkst vetojärjestelmä särkyneiden ti löystyneiden osien vrlt. Jos vene on vurioitunut ti vuriot epäillään, moottori on syytä viedä vltuutetulle Mercury MerCruiserin jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti se voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Hydrulinen jokulmn säätöjärjestelmä on suunniteltu suojmn perävetolitett iskuilt. Jos vedenliseen kohteeseen törmätään veneen liikkuess eteenpäin, hydrulijärjestelmä viment perävetolitteen töytäisyä ylöspäin sen ylittäessä kohteen vähentäen siten litteen vurioit. Kun perävetolite on ohittnut kohteen, hydrulijärjestelmä nt perävetolitteen plt lkuperäiseen toimint-sentoon estäen siten ohjuksen hllinnn menetyksen j moottorin ryntäämisen. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt mtlss vedessä ti pikss, joss tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Iskusuojust ei ole peruutettess. Ole äärimmäisen vrovinen peruuttesssi, jott vältät törmäykset vedenlisiin esineisiin C05 KESÄKUU 2008 Sivu 33

42 Os 3 - Vesillä TÄRKEÄÄ: Iskusuojusjärjestelmää ei void suunnitell vrmistmn täydellistä suojust iskuvurioilt kikiss olosuhteiss. Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss - Mtlll sijitsevt vedenottoukot mc HUOMAUTUS Aluksen käyttö mtlikoss voi iheutt vkvi moottorivurioit tukkiutuneiden vedenottoukkojen tähden. Vrmist, ettei vihteistokotelon vedenottoukkoihin pääse hiekk, lietettä eikä muit roski, jotk voivt rjoitt ti lkkutt moottoriin tulevn jäähdytysveden. On oltv äärimmäisen vrovinen, kun jetn mtlikoss veneellä, joss on mtlll sijitsevt vedenottoukot. Vältä myös ohjmst tällist venettä rntn moottorin käydessä. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kerääntyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Sivu C05 KESÄKUU 2008

43 Kuplint Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Os 3 - Vesillä Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvn lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus. Potkurist puuttuu hjotinrengs. Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin. Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle. Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint Korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen voi iheutt: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkemmt lämpötilt Alhiset ilmkehän pineet Suuri kosteus Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll lemmn nousukulmn potkuriin. TÄRKEÄÄ: Tässä ohjekirjss kuvtut moottorit on vrustettu kierrosluvun rjoittimell, jok on setettu ylemmälle kierroslukurjlle. Tämä rj, jok on hiemn yli moottorin normlin käyttölueen, utt estämään liillisen kierrosluvun iheuttmt moottorivuriot. Kun kierrosluku pl suositeltvlle käyttölueelle, moottori lk jälleen toimi normlisti. Veneen vlmistj j myyntiliike ovt vstuuss moottorin vrustmisest oikell potkurill. Ktso Mercury Mrinen Internet-sivusto everything_you_need_to_know_bout_propellers6. Vlitse potkuri, jok nt moottorin toimi normlikuormituksell suositetun täysksusetuksen käyttölueen yläpäässä ti sen lähellä. Jos täysksukäyttö on suositetun lueen lpuolell, potkuri on vihdettv, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivhinko. Toislt moottorin käyttö suositetun kierrosluvun yläpuolell iheutt normli suuremp kulumist j vhinko. Potkurin lkuvlinnn jälkeen seurvt tvlliset ongelmt voivt vti potkurin vihto pienempinousuiseen. Lämpimämpi sää j suurempi kosteus iheuttvt kierrosluvun lsku. Korkemmll sijitsevill lueill jminen iheutt kierrosluvun lsku. Ajo pohjstn likisell veneellä iheutt kierrosluvun häviötä. Mikäli moottori kuormitetn enemmän (lisämtkustji, vedetään vesihiihtäjiä), moottorin kierrosluku lenee. Prempi kiihtyvyys, jot trvitn esimerkiksi vesihiihdoss, svutetn seurvksi pienemmällä potkurin nousull. Jos et vedä vesihiihtäjiä, älä käytä täysksu, kun käytät pienempinousuist potkuri C05 KESÄKUU 2008 Sivu 35

44 Os 3 - Vesillä Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu /min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn 5 minuutti kerrlln). Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Vesille lsku j veneen käyttö KÄYTTÖTAULUKKO TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle (ON). Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois josentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Aset perävetolite täyteen ls/sisäänsentoon. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys MOOTTORIN KÄYNNISTYS HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. 1. Trkist kikki käyttötulukoss olevt kohteet. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. Sivu C05 KESÄKUU 2008

45 Os 3 - Vesillä MOOTTORIN PYSÄYTYS! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. HUOMAUTUS: MerCruiser DTS-mlleiss on vrusteen SmrtStrt. SmrtStrtin ominisuuksiin kuuluu käynnistys pinikkeell. Käynnistyspinikett ti virtlukko ei trvitse pitää käynnistyssennoss j vputt käynnistymisen jälkeen, vn SmrtStrt hllitsee koko käynnistysprosessin. Kun käynnistyspinikett pinetn, DTS-järjestelmä käskee propulsionhllintmoduuli (PCM) käynnistämään moottorin. Jos moottori ei käynnisty, käynnistysprosessi päättyy muutmn sekunnin kuluttu ti kun moottori svutt kierrosluvun 400 1/min. Jos moottori yritetään käynnistää sen olless jo käynnissä, moottori smmuu. 3. Käännä virt-vin sentoon "RUN" (käy).! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon (START) j vput välittömästi, ti pin käynnistys-/pysäytyspinikett j vput. Jos moottori on kylmä, nn sen käydä tyhjäkäynnillä 6-10 minuutti ti kunnes moottori svutt 60 C (140 F). 5. Jos moottori ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j set kukosäätimen khv / ksuvipu 1/4- ksun sentoon. b. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 6. Jos moottori ei käynnisty viheen 5 jälkeen:. Siirrä kukosäätimen vipu täysksusentoon j plut sitten 1/4-ksulle. b. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 7. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 8. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäinvihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Moottorin voi pysäyttää millä thns seurvst neljästä menetelmästä:. Käännä virt-vin lisälite- (ACCESSORY) ti smmutus-sentoon (OFF). Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä smmuu. b. Pin käynnistys-/pysäytyspinikett, jos vrusteen. Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen C05 KESÄKUU 2008 Sivu 37

46 Os 3 - Vesillä c. Käännä virt-vin hetkeksi käynnistyssentoon (START) j vput vin välittömästi. Hllintjärjestelmä tunnist, että moottori käy j pysäyttää moottorin. Hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Jos käännät virtvimen käynnistyssentoon (START) uudestn, hllintjärjestelmä s käynnistyspyynnön j käynnistää moottorin, jos se on mhdollist. d. Aktivoi nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen. Moottori pysähtyy, mutt hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Hllintjärjestelmä ei slli moottorin käynnistämistä, jos nrullinen hätäktkisin on ktivoitu. Pelkän ksun käyttö HUOMAUTUS: Kun jetn pelkän ksun tilss (vpll), DTS-ohjusjärjestelmä ei päästä moottorin nopeutt nousemn lukemn /min yläpuolelle. Konsoliin sennettviss kukosäätimissä on pelkän ksun pinike. Pelkän ksun til ktivoidn seurvsti: 1. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Kukosäätimet -osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti-/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinikett j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. DTS-ohjusjärjestelmän äänihälytystorvest kuuluu kksi äänimerkkiä sen merkiksi, että pelkän ksun til on ktiivinen. Konsoliin sennetuiss kukosäätimissä vp-sennon vlo lk vilkku. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon ei lopet pelkän ksun käyttötil eikä sllii moottorin vihtmist vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vpsentoon j pinmll pelkän ksun pinikett. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutussentoon pinmtt pelkän ksun pinikett inostn lisää moottorin nopeutt. Muist poist molemmt moottorit pelkän ksun tilst ennen käyttöä. Perinteinen ohjus pinelevyohjuksell Axius-moottorill vrustettu lust voidn ohjt pitkälti perinteisen sisäperämoottoriveneen tpn. Axius-vetolite kuitenkin lisää luksen ohjttvuutt sekä hitill että plnusnopeuksill. Hitill nopeuksill vetolitejärjestelmä pystyy ohjmn pinelevyä siten, että lus kääntyy herkemmin. Axiusvetolitejärjestelmässä on vstkkispyörintäpotkurit, jotk eivät iheut sivuttisliikettä kiihdytyksen ti hidstuksen ikn. HUOMAUTUS: Kun lust käännetään hitsti ohjuspyörällä, sisäpuolell olev vetolite kääntyy jop 42, mikä mhdollist jyrkät käännökset. Päinvstoin kuin perinteisissä veneissä, voit jyrkentää käännöstä lisäämällä sisäpuolisen vetolitteen teho. VENEEN OHJAUS ETEENPÄINVAIHTEELLA Aset toinen ti molemmt moottorit eteenpäinvihteelle j ohj ohjuspyörällä muiden veneiden tpn. VENEEN OHJAUS JYRKISSÄ KÄÄNNÖKSISSÄ HITAILLA NOPEUKSILLA Voit kääntää venettä jyrkästi hitill nopeuksill kääntämällä ohjuspyörää käännöksen suuntn. Kun olet kääntänyt ohjuspyörän äärisentoon j hlut kääntyä enemmän, voit lisätä sisäpuolisen vetolitteen teho. VENEEN KÄÄNTÄMINEN HITAILLA NOPEUKSILLA Voit kääntää venettä oikelle settmll oikenpuoleisen moottorin peruutusvihteelle j vsemmnpuoleisen moottorin eteenpäinvihteelle. Sivu C05 KESÄKUU 2008

47 Os 3 - Vesillä Voit kääntää venettä vsemmlle settmll vsemmnpuoleisen moottorin peruutusvihteelle j oikenpuoleisen moottorin eteenpäinvihteelle. Voit lisätä kääntymisnopeutt lisäämällä smnikisesti ksu kullkin kukosäätimen khvll. Ohjussuvll ohjus Ohjussuvll ohjus! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Ohjussuv nt intuitiivisen joliittymän luksen ohjmiseen. Aluksen ohjminen ohjussuvll on sopiv htiss pikoiss j rntuduttess. Tietokoneen ohjusjärjestelmä lskee utomttisesti kunkin vetolitteen ohjuskulmn, ksumäärän sekä vihteen j sitten työntää ti kääntää venettä ohjussuvn liikettä ti kääntöä vstvn suuntn. Jos esimerkiksi siirrät ohjussuv sivuttin, tietokoneen ohjusjärjestelmä työntää venettä sivusuunnss. Ohjussuvn kääntäminen s tietokoneen tuottmn voimi, jotk svt veneen kääntymään ympäri kselilln. Voit siirtää j kääntää ohjussuv smnikisesti, mikä mhdollist monipuoliset liikkeet htiss pikoiss. Ohjussuv on suhteeseen perustuv toiminto, ts. mitä kuemms keskustst ohjussuv siirretään, sitä enemmän venettä työnnetään kyseiseen suuntn. Tietokoneen ohjusjärjestelmä yrittää utomttisesti vähentää keuln kääntymistä ohjussuvn käytön ikn. Jos ohjussuv ei käännetä, tietokone mitt veneen suuntpoikkemn j vikutt ktiivisesti sitä vstn. Veneen ohjminen ohjussuvll: 1. Ohjussuv toimii vin, jos molemmt moottorit ovt käynnissä. 2. Hllint onnistuu prhiten trimmmll molemmt vetolitteet täysin ls. 3. Siirrä molemmt kukosäätimen khvt vp-sentoon. 4. Siirrä ohjussuv suuntn, johon hlut veneen liikkuvn, ti käännä ohjussuv suuntn, johon hlut veneen kääntyvän. Ohjussuv voidn siirtää j kääntää smnikisesti. Seurvss tulukoss on joitkin esimerkkejä perusrektioist ohjussuvn liikkeille. Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu eteenpäin C05 KESÄKUU 2008 Sivu 39

48 Os 3 - Vesillä Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu tksepäin Vene liikkuu oikelle kääntymättä Vene liikkuu vsemmlle kääntymättä Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntymättä Sivu C05 KESÄKUU 2008

49 Ohjussuvn liike Veneen rektio Os 3 - Vesillä Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu vinoittin tksepäin j oikelle kääntymättä Vene liikkuu vinoittin tksepäin j vsemmlle kääntymättä Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j vsemmlle kääntymättä Vene kääntyy myötäpäivään C05 KESÄKUU 2008 Sivu 41

50 Os 3 - Vesillä Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene kääntyy vstpäivään Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntyen smll myötäpäivään Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j oikelle kääntyen smll vstpäivään Vene liikkuu vinoittin eteenpäin j vsemmlle kääntyen smll vstpäivään Sivu C05 KESÄKUU 2008

51 Os 3 - Vesillä Ohjussuvn liike Veneen rektio Liike (kuvss vlenhrmst tummnhrmseen) Vene liikkuu vsemmlle kääntyen smll myötäpäivään Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. Kikki luetellut toiminnot voivt toimi smnikisesti, j ne voivt utt: moottorien lämmittämisessä moottorien synkronoimisess mhdollisten pääsyn integroidun vihteistojärjestelmän hitisiin uistelutoimintoihin. h b g c f e d Veneen kukosäätimen vivut j DTS-näppäimistö, tyypillinen Os Säädin Toiminto NEUTRAL [VAPAA] -vlot Syttyvät, kun vihteisto on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. b Ei käytössä Ei mitään c TRANSFER [SIIRTO] Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. Ktso koht Ruorin siirto. d DOCK [LAITURI] Vähentää ksun tehon noin puoleen normlist. e THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. f g 1 LEVER [1 VIPU] SYNC Mhdollist molempien moottorien ksun j vihteiston ohjuksen vsemmnpuoleisell vivull. Kytkee utomttisen synkronointitoiminnon päälle ti pois. Ktso koht Moottorien synkronointi. h "+" (lisäys) j " " (vähennys) Lisää j vähentää eri toimintojen setuksi, esim. vkionopeutt. HUOMAUTUS: Kikki toiminnot eivät ehkä ole ktiivisi C05 KESÄKUU 2008 Sivu 43

52 Os 3 - Vesillä LAITURI Lituritil vähentää kierrosluku puoleen koko lueell. Lituritil vähentää myös käytettävissä olev teho ohjussuvn olless kytkettynä, mikä mhdollist moottoritehon trkemmn hllinnn htiss pikoiss. DOCK [LAITURI] -pinike PELKKÄ KAASU Lituritiln kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin DOCK-pinikett, jok sijitsee kukosäätimen vipuihin kiinnitetyssä DTSnäppäimistössä. 3. DOCK-pinikkeen vlo syttyy. 4. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorit lisäävät kierrosluku kukosäätimen vivun sentoon nähden suhteess lemmll kierrosnopeudell j vin puolell teholl tvllisesti käytettävissä olevst tehost. Lituritiln kytkeminen pois: HUOMAUTUS: Lituritil voidn kytkeä pois vin, jos vivut ovt pykälässä. 1. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut mihin thns pykälään. 2. Pin DOCK-pinikett. DOCK-pinikkeen vlo smmuu. THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinike Pelkän ksun til kytketään seurvsti: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin THROTTLE ONLY -pinikett, jok sijitsee DTS-näppäimistössä. 3. THROTTLE ONLY -pinikkeen vlo syttyy j vp-sennon vlot vilkkuvt Sivu C05 KESÄKUU 2008

53 Os 3 - Vesillä 1 (YKSI) VIPU 4. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorien kierrosluku voidn lisätä vihteistojen olless vpll. HUOMAUTUS: THROTTLE ONLY -pinikkeen pinminen kukosäätimen vipujen olless vihteell smmutt pinikkeen vlon, mutt vene jää pelkän ksun tiln, kunnes vivut siirretään vp-sentoon. Pelkän ksun tiln kytkeminen pois: 1. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut vplle. Pelkän ksun til ei kytkeydy pois, ennen kuin kukosäätimen vivut ovt vp-sennoss. 2. Pin THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinikett. THROTTLE ONLY - pinikkeen vlo smmuu. 3. Vp-sennon vlot jäävät plmn. Axius-järjestelmässä on toiminto, joll molempi moottoreit ohjtn smll vivull. Tämä toiminto helpott moottorin hllint kovss llokoss, kosk molempi moottoreit voidn ohjt yhdellä vivull smnikisesti LEVER [1 VIPU] -pinike SYNKRONOINTI 1-viputoiminnon kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett, jok sijitsee kukosäätimen vipuihin kiinnitetyssä DTS-näppäimistössä LEVER [1 VIPU] -pinikkeen vlo syttyy. 4. Aset oikenpuoleisen kukosäätimen vipu vihteelle. 5. Moottorin kierrosluku ksv j lskee smnikisesti vihteistojen pysyessä smll vihteell. 1-viputoiminnon kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. 1 LEVER -pinikkeen vlo smmuu. Axius-järjestelmässä on moottorin utomttisen synkronoinnin toiminto (Sync), jok kytkeytyy utomttisesti päälle, kun virt kytketään. Sync vlvoo kummnkin vivun sento. Jos vipujen sennot poikkevt enintään 10 prosentti toisistn, vsen moottori synkronoituu oiken moottorin kierrosluvulle. SmrtCrft-järjestelmä kytkee Sync-toiminnon pois utomttisesti vivun viimeisen 10 %:n liikelueell, jott jokinen moottori voi svutt suurimmn käytettävissä olevn kierrosnopeuden. Sync ei voi kytkeytyä, ennen kuin sen vähimmäiskierrosluku svutetn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 45

54 Os 3 - Vesillä VesselView näyttää ornssin kuvkkeen, jos moottorien kierrosluvut poikkevt toisistn yli 10 prosentti, j kuvkkeet muuttuvt punisiksi, kun moottorit synkronoituvt. Kuvkkeet poistuvt synkronoinnin olless pois päältä SYNC [SYNKRONOINTI] -pinike Synkronointitiln kytkeminen pois: 1. Aset kukosäätimen vivut mihin thns pykälään. 2. Pin SYNC-pinikett. Voit kytkeä synkronointitiln uudelleen päälle pinmll SYNC-pinikett. Totutusjojkson jälkeen Vihjeitä Mercury MerCruiser -moottorisi käyttöiän pidentämiseksi: Vrmist, että potkuri nt moottorin toimi ohjervojen mukisen täysksun kierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä (ktso kohti Tekniset tiedot j Huolto) kun jetn täysksull veneen normlikuormll. Käytä enintään 3/4 ksull. Vältä pitkällistä käyttöä täysksull. Vihd moottoriöljy j öljynsuodtin. Ktso lisätietoj kohdst Huolto. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Axius Premier (jos vrusteen) Axius Premier -näppäimistön ominisuudet YLEISTIETOJA HUOMAUTUS: Kikki Axius-järjestelmän toiminnot eivät toimi, kun DTS-toiminnot kytketään päälle. Kun hlut käyttää Axius-näppäimistön toimintoj, kytke DTStoiminnot pois. Axius Premier -toimintoj voidn ohjt vin Axius-näppäimistöllä. Axius Premier -näppäimistönäytöt näkyvät VesselView-näytössä kolmen sekunnin jn. Jos pinetn mitä thns VesselView-näytön pinikett, Axius Premier CAN - näppäimistönäyttö poistuu VesselView-näytöstä, ellei näyttöä vlittu VesselViewympäristön vlikost. Seurvt tiedot osoittvt Axius-näppäimistön vlojen j pinikkeiden sijinnin j toiminnot. Sivu C05 KESÄKUU 2008

55 Os 3 - Vesillä VALMIUSTILA Vlmiustilnäytön ost ovt: Vlmiustilss näytössä näkyvät digitlikompssirvo j vetolitteiden kulm. Kompssirvo on GPS-toiminnon ntm vrsininen nykyinen suunt. Näytön oikess reunss näkyvä kuvke OFF osoitt, ettei Axius Premier ole kytkettynä. HUOMAUTUS: Kikki Axius Premier -toiminnot eivät toimi, kun DTS-toiminnot kytketään päälle. Kun hlut käyttää Axius Premier -toimintoj, kytke DTS-toiminnot pois. b c d - OFF-kuvke b - Kulkusuunt Vlmiustilnäyttö VesselView-näytössä c - Ajokulmn viitervo d - Moottorin kierrosluku VALMIUSTILA VALMIUSTILA- JA AKTIIVISET VALOT Vlmiustilss näytössä näkyvät digitlikompssirvo j vetolitteiden kulm. Kompssirvo on Axius CAN -toiminnon ntm vrsininen nykyinen suunt. Kuvke OFF osoitt, ettei Axius-näppäimistö ole kytkettynä. Axius Premier on kytketty pois, kun STANDBY-vlo pl. Axius-toiminto voidn ktivoid vin pinmll jotkin pinikett. ACTIVE-vlo pl, kun yksi Axius-toiminto on kytkettynä. b STANDBY [VALMIUSTILA] -vlo b - ACTIVE [AKTIIVINEN] -vlo C05 KESÄKUU 2008 Sivu 47

56 Os 3 - Vesillä TEHOKUVAKE Tehokuvke Osoitt pinikkeen, jok kytkee siinä näkyvän Axius Premier - näppäimistötoiminnon päälle ti pois. Vin yksi toiminto voi oll kytkettynä kerrlln. Jos pint tehokuvkkeell vrustettu pinikett pless, vlo smmuu j STANDBY-vlo syttyy. kyseisen pinikkeen vlon Jos pint tehokuvkkeell vrustettu pinikett kyseisen pinikkeen vlon olless smmunut, vlo syttyy, kuuluu yksi äänimerkki j ACTIVE-vlo syttyy. b c AUTOMAATTIKULKUSUUNTA Tehokuvkkeill vrustetut pinikkeet - SKYHOOK-pinike b - AUTO HEADING [AUTOMAATTIKULKUSUUNTA] - pinike c - TRACK WAYPOINT [MATKAPISTEEN SEURANTA] -pinike 1. Toiminto toimii vin, jos vähintään yksi moottori on säädetty utomttisuunnlle. 2. Kytke Axius päälle pinmll AUTO HEADING (utomttisuunt) -pinikett. Pinikkeen vlo syttyy j siitä kuuluu äänimerkki. Pinikkeest kuuluu kksi äänimerkkiä, jos utomttisuunt ei kytkeydy päälle. b Merkkivlo b - AUTO HEADING [AUTOMAATTIKULKUSUUNTA] - pinike Sivu C05 KESÄKUU 2008

57 Os 3 - Vesillä 3. Axius-toiminto säilyttää veneen nykyisen kompssisuunnn sen jälkeen, kun AUTO HEADING -pinikett pinetn. 4. Voit säätää suunt utomttisuunnn olless ktiivinen j pinikkeen vlon pless pinmll näppäimistön TURN-pinikett ti nputtmll (liikuttmll nopesti) ohjussuv. 5. Kääntyminen: Pin jotkin TURN-pinikett suuntn, johon hlut kääntyä. Kukin pinikkeen pinllus muutt hluttu suunt b Vsemmnpuoleinen TURN-pinike b - Oikenpuoleinen TURN-pinike Nput ohjussuv hlumsi kääntymissuuntn. Nput ohjussuv vsemmlle ti oikelle, kun hlut säätää kurssi 1 :n Kulkusuunnn säätö oikelle (vsemmlle päinvstoin) C05 KESÄKUU 2008 Sivu 49

58 Os 3 - Vesillä 6. Voit kytkeä utomttisuunnn pois kääntämällä ohjuspyörää ti pinmll AUTO HEADING -pinikett. Kun se kytkeytyy irti, kuuluu yksi äänimerkki. Jos utomttisuunt kytketään pois päältä ohjuspyörän vull, RESUME (jtk) - pinikkeen LED-vlo syttyy j kuuluu yksi äänimerkki. Kun LED-vlo pl, kurssi voidn jtk utomttisuunnss pinmll RESUME (jtk) -pinikett. b c d Vsemmnpuoleinen TURN-pinike b - Oikenpuoleinen TURN-pinike c - RESUME [JATKA] -pinike d - AUTO HEADING [AUTOMAATTIKULKUSUUNTA] - pinike 7. Kun kukosäätimen khvt siirretään vp-sentoon, utomttisuunt kytkeytyy pois, kuuluu yksi äänimerkki j STANDBY (lepo) -vlo syttyy. Et voi jtk kurssisi pinmll RESUME-pinikett. b c d - OFF-pinike b - Nykyinen suunt c - Ajosennot d - Moottorin kierrosluku AUTO HEADING -pinikkeen pinminen tuo AUTO HEADING -näytön VesselViewnäyttöön kolmeksi sekunniksi. Jos VesselView-näytön AUTO HEADING -näyttö ei tule näkyviin, AUTO HEADING -näyttö pitää ktivoid VesselView-klibroinniss. Axius kytkeytyy edelleen päälle riippumtt siitä, näkyykö näyttö vi ei. HUOMAUTUS: Jos pint AUTO HEADING -pinikett toisen kerrn, Axius siirtyy lepotiln j kikki muut kuin STANDBY-vlot smmuvt. Sivu C05 KESÄKUU 2008

59 SUUNNAN MUUTOS JA OHITUS Os 3 - Vesillä Kun utomttisuunt on kytkettynä, ohjuspyörä on lukittun pykälään. Noin 3,4 4,5 kg (8 10 lb) voim trvitn tästä pykälästä poistumiseen. Ohjuspyörän pykälästä poistuminen mnulisesti siirtää Axius-toiminnon lepotiln j plutt ohjuspyörähllinnn. Kun utomttisuunt on kytkettynä, TURN-pinikkeiden jokinen pinllus nt 10 :n kurssikorjuksen vsemmlle ti oikelle. Ohjussuv nt jokisell pinlluksell 1 :n kurssikorjuksen vsemmlle ti oikelle. AUTOMAATTISUUNNAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ 1. Voit kytkeä utomttisuunnn pois päältä jollkin seurvist tvoist. Aset kummnkin moottorin kukosäätimen khvt vplle. Käännä ohjuspyörä pykälän ohi. Pin Axius-näppäimistön AUTO HEADING (utomttisuunt) -pinikett. AUTO HEADING -pinikkeen LED-vlo smmuu. b Merkkivlo b - AUTO HEADING [AUTOMAATTIKULKUSUUNTA] - pinike SUUNNAN JATKAMINEN RESUME (jtk) -pinikkeen vlo syttyy, jos edellisessä kurssiss jtkminen on mhdollist. Edellisessä kulkusuunnss voidn jtk vin yhden minuutin sisällä utomttisuunnn poiskytkemisen jälkeen ti jos vene ei ole kääntynyt enempää kuin 90. Näitä rvoj voidn säätää setusten tekemisen ikn. Jos kytket utomttisuunnn pois kääntämällä ohjuspyörää ti jos pint jotkin TURN-pinikkeist utomttisuunnn olless kytkettynä, voit jtk edellisessä suunnss pinmll RESUME-pinikett. VESSELVIEW-TILAN NÄYTTÖAIKOJEN MUUTTAMINEN Kikiss tiloiss VesselView-näytössä näkyy oletuksen jokin näyttö kolmen sekunnin jn. Sen jn pituutt, jonk näyttö näkyy VesselView-näytössä, voidn muutt nollst 10 sekuntiin ti kunnes näyttö vihdetn. Näyttöjn muuttminen: 1. Av VesselView. 2. Vlitse Setting (setus). 3. Vlitse Screen Options (näyttövlinnt). 4. Vlitse til, jonk hlut muutt. 5. Vlitse hlumsi vihtoehto C05 KESÄKUU 2008 Sivu 51

60 Os 3 - Vesillä Skyhook 6. Poistu pinmll.! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti liikkuvn veneeseen liitetty lite voi iheutt vkvn vmmn vedessä oleville ihmisille. Kun Skyhook on kytkettynä, potkurit pyörivät j vene liikkuu sijintins säilyttämiseksi. Smmut moottorit välittömästi in, kun joku on vedessä veneen lähellä. Skyhook käyttää GPS- j kompssisuunttietoj ksun, vihdesennon j ohjuksen ohjmiseen, jott veneen sijinti säilyy noin 3 m (10 ft)3 metrissä (10 ft). Skyhook-toiminto voi pitää veneen lähes liikkumttomn esimerkiksi silloin, kun odottelet vuorosi stmien tnkkuspikoiss ti odottelet silln vutumist. Voit myös käyttää Skyhook-toiminto veneen pikn säilyttämiseksi, kun vesi on liin syvää nkkurille. Skyhook-toiminto ei tule käyttää, kun vene on liturin ti muun kohteen vieressä, mukn lukien muut nkkuroidut veneet. Kosk Skyhook pitää venettä piklln suunnilleen, ei trklleen, se voi iheutt veneen törmäämisen sitä lähellä oleviin kohteisiin iheutten veneen j lähellä olevien kohteiden vurioitumisen. Toisinn Skyhook-järjestelmä voi iheutt lyhytikisen tehonlisäyksen pitäessään venettä piklln. Tällöin veneen lidn lähellä seisov henkilö stt menettää tspinons j ktu. Skyhook voidn kytkeä päälle vin, jos vetolitteet ovt vpll. Skyhook-toiminnon kytkemisen jälkeen vetolitteen vste ei kuitenkn ole sm kuin normlisti vplle siirrettäessä. Potkurit pyörivät, kun Skyhook ktivoidn, mutt potkurien pyöriminen ei ehkä ole ilmeistä. Kuten kikiss veneissä, joiden moottori käy, on tärkeää vrmist, ettei ketään ole vedessä veneen lähellä j että mtkustjt ovt turvllisesti pikoilln. Tämä menettely on vieläkin tärkeämpää silloin, kun Skyhook on kytkettynä. Ennen Skyhookin kytkemistä (ktivointi) käyttäjän täytyy: ilmoitt mtkustjille, miten Skyhook toimii j että heidän tulee pysytellä poiss vedestä j uintilustlt sekä vrutu mhdollisiin veneen pikn äkillisiin muutoksiin. trkist, ettei ketään ole uintilustll ti vedessä veneen lähellä. Kun Skyhook on kytkettynä, käyttäjän täytyy: pysyä ruoriss j oll erittäin vlppn. irrott (dektivoid) Skyhook, jos joku menee veteen ti lähestyy venettä vedestä. Useimpien lusten suorituskyky rjoitt Skyhookin kyvyn toimimiseen virroiss, joiden voimkkuus on enintään 2 solmu (3,7 km/h) veneen olless sivuttin virtn nähden. Jos hvitset, että veneesi jelehtii sivuttin Skyhookin olless kytkettynä, siirrä keul ti perää suoremmin virt vsten tilnteen korjmiseksi.! VAARA Kun Skyhook kytketään päälle, vene pysyy esisetetuss pikss; Skyhook voi kuitenkin kytkeytyä odottmtt irti. Kun Skyhook kytkeytyy irti, vene ei pysy esisetetuss pikss vn stt jelehti, mistä voi oll seuruksen vurio ti henkilövmm. Ruorin käyttäjän on pystyttävä hllitsemn venettä Skyhooki käytettäessä. Sivu C05 KESÄKUU 2008

61 Os 3 - Vesillä Skyhook perustuu toimivn GPS-vstnottimeen j toimivn kulkusuunt-nturiin. Joskus epätäydellisen stelliittiviestinnän tähden GPS-signli stt tilpäisesti hävitä. Skyhook jtk toimint enintään 10 sekunti GPS-signlin ktketess, mutt kytkeytyy sitten pois, jos GPS-ktkos jtkuu pitempään. Jos Skyhook kytkeytyy pois, järjestelmä hälyttää siitä vroitusäänellä j Axius Premier -näppäimistön SKYHOOKpinikkeen merkkivlo smmuu. Tällöin vene jelehtii tuulen ti virrn mukn, kosk moottorit käyvät edelleen mutt vetolitteet ovt vpll. Skyhookin suorituskyky riippuu pitkälti veneen Zeus GPS -järjestelmän suorituskyvystä. Zeus GPS -järjestelmä on trkk 3 metrin säteellä WAAS-korjust vstnotettess. WAAS on järjestelmä, joss stelliitit j m-semt ntvt GPSsignlien korjuksi. Jos WAAS ei ole käytettävissä, järjestelmän suorituskyky pitää veneen 20 metrin sisällä hlutust semst. SKYHOOKIN KYTKEMINEN (AKTIVOINTI) TÄRKEÄÄ: Jos vedessä luksen lähellä on ihmisiä Skyhookin olless kytkettynä, seuruksen stt oll vmm. Kpteenin (ti käyttäjän) j mtkustjien tulee luke veneen vroitustrrt j noudtt niitä ennen Skyhookin kytkemistä päälle. 8M Axius Premier CAN -näppäimistön vieressä olev trr Peräpeilin knsilueen lähellä olev trr TÄRKEÄÄ: Jos jompkump trr ei löydy ti ne ovt lukukelvottomi, ne on vihdettv ennen Skyhookin kytkemistä. Ot yhteys veneen vlmistjn, Cumminsjälleenmyyjään ti vltuutettuun Cummins MerCruiser Diesel -korjusliikkeeseen j vihd trrt. HUOMAUTUS: Skyhook ei kytkeydy, jos DOCK (lituri) -til on kytkettynä. Kytke DOCK-til pois ennen SKYHOOK-tiln kytkemistä päälle. 1. Pysäytä vene j siirrä ERC-vivut vp-sentoon. Skyhook ei kytkeydy päälle, ennen kuin vene on vpll. 2. Ilmoit mtkustjille, että heidän tulee pysytellä poiss vedestä j uintilustlt sekä vrutu mhdollisiin veneen pikn äkillisiin muutoksiin, kun Skyhook on kytkettynä Vrmist, ettei ketään ole uintilustll ti vedessä veneen lähellä C05 KESÄKUU 2008 Sivu 53

62 Os 3 - Vesillä! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti liikkuvn veneeseen liitetty lite voi iheutt vkvn vmmn vedessä oleville ihmisille. Kun Skyhook on kytkettynä, potkurit pyörivät j vene liikkuu sijintins säilyttämiseksi. Smmut moottorit välittömästi in, kun joku on vedessä veneen lähellä. 4. Pin SKYHOOK-pinikett Skyhookin kytkemiseksi päälle. b Merkkivlo b - SKYHOOK-pinike 5. VesselView-näyttöön ilmestyy turvikkun (vroitusnäyttö) Skyhook-vroitusnäyttö VesselView-näytössä 6. Voit vhvist, että ymmärrät näytössä olevn vroituksen, j sulke turvikkunn pinmll VesselView-näytön Enter-pinikett. Enter-pinike on väkäsellä vrustettu pinike. 7. Kun Skyhook-järjestelmä kytkeytyy, sekunnin jtkuv äänimerkki kuuluu kerrn. SKYHOOK-pinikkeen vlo lkk vilkkumst j jää plmn, kun Skyhook on kytkeytynyt. 8. VesselView-näytön SKYHOOK-näytössä näkyy vihreä ympyrä j siinä sn ON, kun Skyhook kytkeytyy päälle. Ktso kohdst Skyhook-näyttö VesselViewnäytössä. 9. Kun Skyhook on kytkettynä, sinun tulee pysyä ruoriss j oll erittäin vlppn. Kytke (dektivoi) Skyhook irti, jos joku menee veteen ti lähestyy venettä vedestä. 10. Voit sett Axius Premier -toiminnon vlmiustiln pinmll SKYHOOKpinikett toisen kerrn. Kikki muut vlot pitsi STANDBY smmuvt. 11. Voit kytkeä Skyhookin irti vin vlitsemll jonkin seurvist menetelmistä: Pin Axius Premier -näppäimistön SKYHOOK-pinikett. Siirrä jokin ERC-vipu pois vp-sennost. Siirrä ohjussuv. Sivu C05 KESÄKUU 2008

63 Os 3 - Vesillä Kun toiminto kytkeytyy irti, kuuluu yksi äänimerkki. Ktso kohdst Skyhookin kytkeminen irti trkt tiedot. SKYHOOK-NÄYTTÖ VESSELVIEW-NÄYTÖSSÄ Skyhook-tilss VesselView näyttää erityisen Skyhook-näytön. Skyhook-näytön ost ovt: Moottorien kierrosluku. Veneen kuvkkeen pyörimiskulm näyttää veneen suunnn suhteess sen semn silloin, kun Skyhook ensin kytkettiin päälle. Aluksen vk- j pystypoikkem hiusristikost on suhteess GPS:n ilmoittmn pikkvirheeseen. Jokinen väriporrstus VesselView-näytön pyöreässä mlituluss vst 5 metrin virhettä. Jos veneen virhe ylittää 20 metriä, vene sijitsee ympyrän reunll. Vene yrittää korjt tilnnett, kunnes Skyhook kytketään irti. b c d Skyhook-näyttö VesselView-näytössä - Skyhookin setuspikk b - Pikk, joss vene on, suhteess setuspikkn c - 5 metrin porrstus d - Moottorin kierrosluku SKYHOOKIN KYTKEMINEN IRTI (DEAKTIVOINTI) TÄRKEÄÄ: Useimmiss olosuhteiss kummnkin moottorin j vetolitteen täytyy oll toiminnss, jott Skyhook toimii hyväksyttävästi. Skyhook kytkeytyy utomttisesti irti, jos moottorilt ti vetolitteelt stvt vertilusignlit eivät ole käytettävissä. 1. Voit kytkeä Skyhookin irti vin jollkin seurvist tvoist: Pin Axius Premier CAN -näppäimistön SKYHOOK-pinikett. Siirrä jokin ERC-vipu pois vp-sennost. Siirrä ohjussuv. HUOMAUTUS: Kusskin menetelmässä Axius Premier CAN -näppäimistön SKYHOOK-pinikkeen vlo smmuu C05 KESÄKUU 2008 Sivu 55

64 Os 3 - Vesillä Vstepinike 1. Pin RESPONSE (vste) -pinikett, kun hlut muutt sitä, miten kovsti vlittu Axius Premier -ohjelm yrittää pitää venettä piklln eri tiloiss. b Merkkivlo b - RESPONSE [VASTE] -pinike 2. Voit muutt herkkyyttä enemmän pinmll RESPONSE-pinikett uudelleen. Jok kert kun pint RESPONSE-pinikett, sen vlo vilkkuu osoitten kyseisen tiln herkkyyssetuksen. Pinikkeen ensimmäinen pinllus näyttää nykyisen rvon. Pinikkeen lisäpinllukset lisäävät herkkyyttä portittin enintään kolmeen j plvt sitten yhteen. Vilkuntojen määrä Osoitettu vstesetus Korjuksen voimkkuus 1 1 Lievä (lievässä llokoss ti tyynellä säällä) 2 2 Keskivhv (kohtlisiss olosuhteiss) 3 3 Voimks (vikeiss olosuhteiss) 3. Vstetson ilmisin näkyy VesselView-näytön utomttikulkusuuntsivull. Mtkpisteen seurnt! VAARA Joisskin trkkuusohjustiloiss, esim. utomttikulkusuunt, mtkpisteen seurnt j mtkpistejärjestys, vene nvigoi esisetetuss kurssiss. Vene ei regoi utomttisesti vroihin, kuten muihin veneisiin, esteisiin, uimreihin ti vedenliseen mstoon. Törmäys näihin vroihin voi iheutt venevurion, vkvn vmmn ti kuolemn. Käyttäjän on pysyttävä ruoriss, vlmiin väistämään vrt j vroittmn muit kurssin muutoksist. TÄRKEÄÄ: Mtkpisteen seurnt voidn käyttää vin CMD:n hyväksymien krttpiirturien knss. Mtkpisteen seurnnn vull vene voi utomttisesti nvigoid tiettyyn mtkpisteeseen ti mtkpistesrjn, jot kutsutn mtkpistereitiksi. Muun vlmistjn krttpiirturin on nnettv mtkpistetiedot VesselView-näyttöön. Ktso trkempi tietoj krttpiirturin käyttöoppst. MATKAPISTEEN SEURANTA -TILAN KYTKEMINEN PÄÄLLE Kytke Axius Premier -toiminnon Mtkpisteen seurnt -til päälle seurvsti: 1. Kytke krttpiirturi päälle j vlitse yksi seurttv mtkpiste ti mtkpistereitti. 2. Aset vähintään yksi kukosäätimen khv eteenpäinvihteelle. Mtkpisteen seurnt ei toimi, jos molemmt khvt ovt vp- ti peruutussennoss. 3. Ohj venettä mnulisesti ensimmäisen mtkpisteen suuntn j pidä veneen suunt vkn turvllisell jonopeudell. Sivu C05 KESÄKUU 2008

65 Os 3 - Vesillä 4. Pin Axius Premier -näppäimistön TRACK WAYPOINT -pinikett. TRACK WAYPOINT -pinikkeen vlo syttyy j kuuluu yksi äänimerkki trkkuusohjustoiminnon päälle kytkeytymisen merkiksi. Mtkpisteen seurnt seur krttpiirturin kurssi ensimmäiseen mtkpisteeseen. Jos mtkpisteen seurnt ei kytkeydy, kuuluu kksi äänimerkkiä. b Merkkivlo b - TRACK WAYPOINT [MATKAPISTEEN SEURANTA] -pinike 5. VesselView-näytön TRACK WAYPOINT -näyttö näkyy yhden sekunnin VesselView-näytössä sen jälkeen, kun TRACK WAYPOINT -pinikett pinetn. Näytössä näkyvät veneen digitlinen kulkusuunt, vetolitekulmt j moottorin kierrosluku minuutiss. Ktso kohdst Tiln näyttö osss VesselView. HUOMAUTUS: Tämä näyttö ktivoituu VesselView-klibroinnin ikn. GPSjärjestelmä tuott näytön kulkusuunnn mgneettisen pohjoisen perusteell. Mtkpisteen seurnt -näyttö MATKAPISTEEN SEURANTA -TILAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ 1. Kytke Mtkpisteen seurnt -til pois päältä jollkin seurvist menetelmistä: Pin Axius Premier -näppäimistön TRACK WAYPOINT -pinikett. TRACK WAYPOINT -vlo smmuu j Axius Premier -toiminto siirtyy vlmiustiln. STANDBY-vlo syttyy Käännä ohjuspyörää riittävän voimkksti pidäkkeen ylittämiseksi, jolloin Axius Premier -toiminnot siirtyvät vlmiustiln. Siirrä molemmt kukosäätimen vivut vplle, jolloin Axius Premier siirtyy vlmiustiln C05 KESÄKUU 2008 Sivu 57

66 Os 3 - Vesillä Pin jompkump TURN-pinikett, jolloin Axius Premier siirtyy utomttisuunttiln. Pin AUTO HEADING -pinikett, jolloin Axius Premier CAN -näppäimistö siirtyy utomttisuunttiln. Kytke krttpiirturi pois päältä, jolloin Axius Premier siirtyy vlmiustiln. 2. Voit jtk mtkpisteen seurnt -kulkusuuntn minuutin sisällä, jos lus ei ole kääntynyt liin kus j RESUME-vlo pl edelleen ti vilkkuu. KÄÄNTYMISPAINIKKEET TAI OHJAUSSAUVA MATKAPISTEEN SEURANTA -TILASSA TRACK WAYPOINT -tilss pinmll näppäimistön vsent ti oike TURNpinikett ti käyttämällä ohjussuv tilksi sdn vihtumn AUTO HEADING. AUTOMAATTIKULKUSUUNTAPAINIKE MATKAPISTEEN SEURANTA -TILASSA TRACK WAYPOINT -tilss pinmll AUTO HEADING -pinikett Axius Premier sdn siirtymään AUTO HEADING -tiln. KÄÄNTYMISEN HYVÄKSYNTÄ MATKAPISTEESEEN SAAVUTTAESSA TÄRKEÄÄ: Mtkpisteen seurnt -til ei utomttisesti käännä venettä svuttess piirrettyyn mtkpisteeseen. 1. Veneen spuess krttpiirturin osoittmn mtkpisteen spumislueelle kuuluu lyhyt vroitusääni j WAYPOINT SEQUENCING -pinikkeen vlo lk vilkku osoitten, että käyttäjän tulee kääntää venettä. b Merkkivlo b - WAYPOINT SEQUENCE [MATKAPISTEJÄRJESTYS] -pinike Sivu C05 KESÄKUU 2008

67 Os 3 - Vesillä 2. Jos mtkpistejärjestystä ei ole kytketty päälle, WAYPOINT SEQUENCE - kuvkkeen vlo vilkkuu spumislueell Mtkpistejärjestyskuvkkeen vlo 3. VesselView näyttää vroitusikkunn. Käyttäjän on todettv, että veneen kääntäminen on turvllist. Jos näin on, pin WAYPOINT SEQUENCE -pinikett sen merkiksi, että Axius Premier CAN -näppäimistö voi nyt utomttisesti kääntää veneen turvllisesti j ohjt sen uuteen kurssiin. MATKAPISTEJÄRJESTYS Viesti-ikkunvroitus Jos mtkpistettä ei hyväksytä, vene jtk nykyisessä suunnss. 5. Syötä Mtkpisteen seurnt -kurssin lopuss uusi reitti ti l ohjt venettä. Muuten vene pl utomttisuunttiln j jtk viimeisen kurssin mukn. 1. Aset kukosäätimen khv ti khvt eteenpäinsentoon. WAYPOINT SEQUENCE ei kytkeydy päälle, jos vivut ovt vp- ti peruutussennoss. 2. Jos mtkpisteen seurnt -pinikkeen vlo ei pl, pin TRACK WAYPOINT - pinikett C05 KESÄKUU 2008 Sivu 59

68 Os 3 - Vesillä 3. Kytke mtkpistejärjestystil päälle pinmll WAYPOINT SEQUENCE - pinikett. Pinikkeen merkkivlo syttyy. b Merkkivlo b - WAYPOINT SEQUENCE [MATKAPISTEJÄRJESTYS] -pinike 4. VesselView-näytössä kuuluu äänimerkki j Axius Premier -näytön vihreässä ympyräkuvkkeess näkyy sn TRACK. VesselView-näytön TRACK-kuvkkeen vlon tulisi syttyä Mtkpistejärjestyksen TRACK-kuvke 5. Jos olet krttpiirturin settmll mtkpisteen spumislueell, mtkpistejärjestystil ilmoitt Axius Premier -toiminnolle inostn sen, että vene voi jtk turvllisesti seurvn mtkpisteeseen. Mtkpistejärjestystil toimii mtkpisteen vhvistustoiminton j Axius Premier -ohjus nt äänimerkin lueelle svuttess.! VAARA Joisskin trkkuusohjustiloiss, esim. utomttikulkusuunt, mtkpisteen seurnt j mtkpistejärjestys, vene nvigoi esisetetuss kurssiss. Vene ei regoi utomttisesti vroihin, kuten muihin veneisiin, esteisiin, uimreihin ti vedenliseen mstoon. Törmäys näihin vroihin voi iheutt venevurion, vkvn vmmn ti kuolemn. Käyttäjän on pysyttävä ruoriss, vlmiin väistämään vrt j vroittmn muit kurssin muutoksist. Sivu C05 KESÄKUU 2008

69 Os 3 - Vesillä 6. Pin Enter-pinikett sen merkiksi, että vene voi kääntyä. Enter-pinike on VesselView-näytön oikess yläkulmss j siinä on väkäsmerkki. Hyväksymisen jälkeen Axius Premier -näppäimistö seur reittiä seurvn mtkpisteeseen. 7. Pysy vlppn. Vene kääntyy utomttisesti tässä tilss. Käyttäjän tulee tietää, voiko luksen kääntää turvllisesti sen tulless mtkpisteen spumislueelle. Ilmoit mtkustjille, että vene kääntyy utomttisesti, jott he voivt vrutu siihen. Mtkpisteen hyväksyntänäyttö 8. Jos et ole iemmin setetull mtkpisteen spumislueell, WAYPOINT SEQUENCE -til käynnistää reitin mtkpisteiden utomttisen järjestämisen. Vhvist, että ymmärrät vroitusikkunn tiedot j pin Enter-pinikett (väkäsellä vrustettu pinikett) Vkionopeus Viesti-ikkunvroitus 9. Pin TRACK WAYPOINT (mtkpisteen seurnt) -pinikett. WAYPOINT SEQUENCE -pinikkeen vlo syttyy j kuuluu yksi äänimerkki. 10. Voit sett Axius Premier -toiminnon vlmiustiln pinmll TRACK WAYPOINT -pinikett toisen kerrn. Kikki muut vlot pitsi STANDBY smmuvt. VesselView-järjestelmässä on integroitu vkionopeustoiminto (risteily), joll käyttäjä voi rjoitt hluttu huippukierrosnopeutt lle täysksun (WOT). Tähän toimintoon trvitn VesselView. Ktso käyttöohjeet VesselView-tuotteen mukn toimitetust omistjn käsikirjst Nämä lisähuomutukset koskevt inostn hnkkimsi moottori: C05 KESÄKUU 2008 Sivu 61

70 Os 3 - Vesillä Voit viht risteilyyn ti kytkeä sen pois näytön kutt milloin thns. Risteily nollutuu, kun virt-vin kytketään OFF-sentoon. Jos risteilyrj muutetn vipujen olless täysksun sennoss, risteily siirtyy uuteen nopeuteen vähitellen. Risteily ei kytkeydy pois, jos kukosäätimen vivut ovt suuremmll moottorin nopeudell kuin vrsininen kierrosluku. Kytke pois siirtämällä vivut tkisin eteenpäinsentoon. Vrtoiminnot Vin vsemmn moottorin käyttö Ohjuspyörän plutusvoimtoiminto on käytettävissä vin, kun oikenpuoleinen virtvin on ON-sennoss. Jos oikenpuoleinen virt-vin on OFF-sennoss ti jos oikenpuoleinen sähköjärjestelmä on jotenkin vurioitunut, vsemmnpuoleinen ohjusjärjestelmä vlvoo ohjuspyörää. Jos inostn vsen puoli toimii ti vin vsemmnpuoleinen virt-vin on ONsennoss, plutusvoimjärjestelmä ei nn ohjuspyörälle päätypysäyttimiä. Tällöin vetolite kääntyy siihen suuntn, johon ohjuspyörää käännetään, kunnes vetolitteen mekniset rjt svutetn. HUOMAUTUS: Jos vsemmnpuoleinen sähköjärjestelmä on vurioitunut, ohjuspyörä toimii normlisti täydellä plutusvoimll j päätypysäyttimillä. Ohjussuvtoiminto ei ole käytettävissä, jos käytetään vin yhtä moottori. Axiusjärjestelmässä on kuitenkin vrnäppäimistöjärjestelmät, joten utomttisuunt on edelleen käytettävissä jettess vin yhdellä moottorill. Axius-vihteenohitus hätämenettely Jos VesselView-näytössä näkyy virheviesti GEAR POS DIFF j moottori ei käynnisty ti siirry vihteelle, elektronisess vihteensäätöjärjestelmässä (ESC) on ongelm. Jos yksi vetolite toimii, voit j venettä yhdellä moottorill j vetolitteell.! VAROITUS Kun vetolitteen vihde ohitetn hätämenettelyllä, ruorin vihteensäätö kytkeytyy pois. Vältä vuriot j vmmt jmll vrovsti, kun vihde kytketään mnulisesti. Vetolite j sen potkuri voidn pysäyttää kääntämällä virt-vin off-sentoon. Voit kytkeä vihdevivun pois, jott vetolite voidn siirtää mnulisesti vplle käynnistämistä vrten j eteenpäinvihteelle käyttöä vrten. Moottorin kierrosluku on rjoitettu lueelle /min jettess venettä hätävihteenohituksell. Vihdevivun kytkeminen pois: 1. Käännä virt-vin off-sentoon j kytke nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen.! VAARA Moottorikomponentit j -nesteet ovt kuumi j voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Ann moottorin jäähtyä, ennen kuin poistt siitä komponenttej ti vt nesteletkuj. 2. Irrot vihdevivun johtosrjn liitin. Sivu C05 KESÄKUU 2008

71 Os 3 - Vesillä 3. Siirrä vihdevipu vp-sentoon. Vihdevipu on vp-sennoss, kun vihdetnko on suorn ylöspäin j vihdon keskeytysktkisin on täysin kytkettynä. b R N F e c f Y d - Johtosrj b - Vihdevipu c - Vihdevipu vp-sennoss d - Vihdevipu eteenpäinsennoss e - Vihdevipu peruutussennoss f - Vihteen sentokytkin 4. Kun vetolite on vpll, set elektroninen kukosäädin vplle (tyhjäkäynnille). 5. Noll nrullinen hätäktkisin.! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. 6. Vrmist, ettei vedessä veneen lähellä ole ketään, j käynnistä sitten moottori. 7. Kun moottori käy tyhjäkäynnillä, vetolite voidn siirtää vihteelle j pois vihteelt siirtämällä vihdevipu mnulisesti. HUOMAUTUS: Moottorin kierrosluku on rjoitettu lueelle /min jettess venettä hätävihteenohituksell. Axius-näppäimistöllä käytettävä utomttisuunt toimii vielä mutt on rjoitettu pienempään kierroslukusetukseen. TÄRKEÄÄ: Veneen pysähtymisetäisyys ksv mnulisen vihteenkytkennän ikn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 63

72 Os 3 - Vesillä Huomutuksi: Sivu C05 KESÄKUU 2008

73 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot Moottori...68 Sisäperämoottori Brvo...68 Ohjus...68 Hydrulinen jokulmn säätö C05 KESÄKUU 2008 Sivu 65

74 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut TÄRKEÄÄ: Sopimttomn polttoineen käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn polttoineen käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin väärinkäytöksi, eikä rjoitettu tkuu kt siitä iheutuv vuriot. Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetun merkkistä lyijytöntä bensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-polttoine [92 (R+M)/2 oktni] on myös hyväksyttävää. Älä käytä lyijyä sisältävää polttoinett. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 90 RON. Korkeoktnisempi polttoine (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä bensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetunmerkkistä lyijyä sisältävää polttoinett. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Tämäntyyppistä bensiiniä vditn tietyillä USA:n lueill. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävät polttoineet. Näiden reformuloitujen bensiinien käyttö Mercury MerCruiser -moottorisssi on hyväksyttävää. Jos lueellsi myytävä polttoine sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on oltv tietoinen sen mhdollisist hittvikutuksist. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että polttoineess olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen polttoinesäiliössä olevst polttoineest. Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää bensiiniä. Me emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt täsmälliset suositukset veneen polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j yhteet). Ole tietoinen siitä, että lkoholi sisältävä bensiini voi lisätä: Metlliosien syöpymistä Kumi- ti muoviosien rppeutumist Polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi Vikeuksi moottorin käynnistyksessä j käytössä! VAARA Polttoinevuoto voi muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten vuoksi suosittelemme lkoholittomn polttoineen käyttöä, mikäli mhdollist. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää polttoinett ti jos et tiedä, onko polttoineess lkoholi, trkkile vuotoj j tvnomisest poikkevi sioit tvllist usemmin. Sivu C05 KESÄKUU 2008

75 Os 4 - Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää bensiiniä, älä säilytä sitä polttoinesäiliössä pitkiä ikoj. Alkoholisekoitteiset polttoineet käytetään utoiss yleensä ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneet sen sijn seisovt usein käyttämättömänä niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Lisäksi säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvt öljyklvot. Moottoriöljy Moottorin optimisuorituskyvyn smiseksi j mksimisuojuksen ntmiseksi suositmme seurvn öljyn käyttämistä: Käyttö Kikki MerCruiser-moottorit Suositeltv öljy Mercury MerCruiser Full-Synthetic Engine Oil, 20W-40, NMMA FC-W -luokk Jos Mercury MerCruiser Full-Synthetic, 20W-40 -öljyä ei ole stviss, voit käyttää seurvi voiteluineit, jotk on lueteltu suositusjärjestyksessä. 1. Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W luokk, MerCruiserin 4-thtiöljy 2. Mercury/Quicksilver 25W-40, NMMA FC-W luokk, MerCruiserin 4-thtiöljy 3. Muut tunnetut NMMA FC-W luokkn kuuluvt 4-thtiöljyt 4. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Emme suosittele pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä. Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil, 20W-40, NMMA FC-W rted ORDER OF PREFERENCE MerCruiser/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W rted 4-cycle MerCruiser oil Mercury/Quicksilver 25W-40, NMMA FC-W rted 4-cycle MerCruiser oil Other recognized brnds of NMMA FC-W rted oils SAE40W SAE30W SAE 20W 0 C (32 F) AIR TEMPERATURE 10 C (50 F) Moottorin tekniset tiedot HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. HUOMAUTUS: Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss C05 KESÄKUU 2008 Sivu 67

76 Os 4 - Tekniset tiedot Mllit Axius 496 MAG Axius SeCore 496 MAG Axius 496 MAG H.O. Axius SeCore 496 MAG H.O. Teho 280 kw (375 hp) 317 kw (425 hp) Sylinterien lukumäärä 8 Iskutilvuus Sylinterin läpimitt j iskunpituus 8,1 l (496 cid) mm ( in.) Puristussuhde 9,1:1 Kierrosluku tyhjäkäynnillä, vihde vpll 625 Määritelty täysksun kierroslukulue Öljyn vähimmäispine tyhjäkäynnillä Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä 103 kp (15 psi) 71 C (160 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Sähköjärjestelmä Lturin teho Suositeltvt kun nimellisrvot (ei DTS-mllit) (vähimmäisrvot) Suositeltvt kun nimellisrvot (DTS-mllit) (vähimmäisrvot) 12 V, miinusmdoitus 65 A 750 cc, 950 mc ti 180 Ah 800 cc, 1000 mc ti 190 Ah Sytytystulpn tyyppi AC Pltinum (AC ) Sytytystulpn kärkiväli 1,5 mm (0.060 in.) Nesteiden ohjervot Moottori TÄRKEÄÄ: Kikki tilvuudet ovt likimääräisiä nestemittoj. TÄRKEÄÄ: Kikki tilvuudet ovt likimääräisiä nestemittoj. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 l (9 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W-40 Merivesijäähdytys (vin tlvisäilytys) 20 l (21 US qt) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 18 l (19 US qt) Mercury Extended Life -jäähdytysneste/pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste sekoitettun puhdistettuun veteen suhteess 50/50 Sisäperämoottori Brvo HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Brvo Three j kksoisvedenotot Brvo Three j vin sivuvedenotot 2736 millilitr (92-1/2 oz) 2972 millilitr (100-1/2 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Ohjus Hydrulinen jokulmn säätö Axius kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Ohjusjärjestelmä 2914 millilitr (98-1/2 oz) Dexron III Kuvus Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste K01 SAE 10W -30 -moottoriöljy SAE 10W -40 -moottoriöljy Hnki pikn päältä Sivu C05 KESÄKUU 2008

77 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulut Axius mllit Rutiinihuolto Axius mllit...71 Määräikishuolto Axius mllit...72 Huoltoloki Moottoriöljy Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Suodttimen vihto Ohjusneste Ohjusnesteen trkistminen j lisääminen...76 Ohjusnesteen vihtminen...77 Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto Vetolitteen öljy Trkstus Täyttö Vihto Power Trim neste Trkstus Täyttö Vihto Akku Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet...83 Liekinsmmuttimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin GEN III mllit...85 Irrotus Asennus Voitelu Elektronisen vihteensäädön (ESC) vihdekpeli...86 Perävetolite j peräpeilisrj...87 Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...87 Vetolevy...87 Potkurit Potkurin korjus...88 Brvo Three potkurin irrotus...88 Brvo Three potkurin sennus...90 Apulitehihn Trkstus...92 Vihto...92 Korroosiosuoj Korroosiotietoj...94 Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito...94 Anodit j MerCthode järjestelmän sijinti...94 Quicksilver MerCthode järjestelmän trkistus...95 Moottorin ulkopinnt...96 Veneen pohjn hoito...96 Ksvillisuudenestomli...96 Perävetolitteen pinnn hoito...98 Merivesijärjestelmän huuhtelu perävetolitemllit Yleistietoj Brvo sisäperämoottori...99 Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot Veneen olless poiss vedestä Brvo sisäperämoottori Veneen olless vedessä Brvo sisäperämoottori Veneen olless poiss vedestä vihtoehtoiset vedenotot Veneen olless vedessä vihtoehtoiset vedenotot SeCore moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit C05 KESÄKUU 2008 Sivu 69

78 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huolto-ohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser -moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä.! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Voit itse huolt joitkin osi, mutt tietyt ost on nnettv Mercury MerCruiser -jälleenmyyjän huollettviksi. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistuksen helpottmiseksi. Tunnistmist utt moottorin päällä olev trr. Huoltokohteiden värit Sininen Keltinen Ornssi Must Jäähdytysneste Moottoriöljy Polttoinemittri Vihteistoöljy (vin sisäperämoottoreiss) Sivu C05 KESÄKUU 2008

79 Os 5 - Huolto Huoltokohteiden värit Ruske Vihteisto (vin sisämoottoreiss) Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Trkstus Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä ryhdy mihinkään korjuksiin, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, ehdotmme, että tilt kyseisen mllin huoltoohjekirjn. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet noudtettviksi. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten siinä voi oll toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Eräiden korjusten suorittmisess trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv lite ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen sdksesi heidät määrittelemään ongelmn ti pyytääksesi korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Jälleenmyyjän tulee sett moottori syksyllä tlviteloille j huolt se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Huoltoiktulut Axius-mllit Rutiinihuolto Axius-mllit HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet C05 KESÄKUU 2008 Sivu 71

80 Os 5 - Huolto Huoltoväli Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikoittin Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein Suoritettv huolto Trkist moottorin öljytso. (Tätä väliä voidn pidentää tuotteest sdun kokemuksen mukn.) Trkist sisäperämoottorin vihteistoöljyn tso. Trkist trimmipumpun öljytso. Trkist ohjustehostimen pumpun nestemäärä. Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist merivesisuodtin j puhdist se, jos vrusteen. Trkist jäähdytysnesteen tso. Trkist sisäperämoottorin nodit j vihd ne, jos ne ovt syöpyneet 50 %. Voitele potkurikselit j kiristä potkurimutterit määrittelyjen mukisesti. (Jos jetn vin mkess vedessä, huoltoväli voidn pidentää neljään kuukuteen.) Jos jetn suolisess, murto- ti sstuneess vedessä, käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. (Jos jetn suolisess vedessä, lyhennä tämä väli 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin.) Määräikishuolto Axius-mllit HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli Ensimmäisten 20 tunnin jälkeen (ei yli 25 tunti) 100 tunnin välein ti vuosittin (mikä thns tulee ensin) 200 tunnin ti 3 vuoden välein 300 tunnin ti 3 vuoden välein 5 vuoden välein Vihd moottoriöljy j suodtin. Suoritettv huolto Trkist pulitehihnn kireys j säädä trvittess. Korjusml moottorin mlipint. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd sisäperämoottorin vihteistoöljy. Jos sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn korkin j roottorin kunto oli tyydyttävä lkutrkstuksess (koht 300 tunnin ti 3 vuoden välein), trkst näiden osien kunto. Vihd ne trvittess. Kiristä kippirenkn liitos ohjuskseliin määrittelyjen mukisesti. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Trkist, ettei ohjusjärjestelmässä j kukosäätimessä ole löysiä, puuttuvi ti vioittuneit osi. Voitele kpelit j vivustot. Trkist, ettei mdoituspiirissä ole löysiä ti vioittuneit liitäntöjä. Jos vrusteen on MerCthode, test MerCthode-yksikön lähtörvot. Puhdist liekinsmmutin, imuilmn äänenvimennin (MPI-moottorit) j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst PCV-venttiili (jos vrusteen) j vihd se trvittess. Trkst hihnojen kunto j kireys. Trkist, että jäähdytysnesteen tso j pkksnesteen vhvuus ntvt riittävän suojn pkkselt. Korj trpeen mukn. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Tekniset tiedot -koht. Trkst ristinivelet, rihlt j plkeet. Trkist kiristimet. Trkist moottorin suuntus. Voitele ristinivelen rihlt j leikkuskohdt, jos niissä on rsvnippoj. Voitele kilven tukilkeri j vetolevy. HUOMAUTUS: Voitele moottorin yhdistin 50 tunnin välein, jos jetn pitkiä ikoj tyhjäkäynnillä. Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess määrittelyjen mukisesti. Trkst sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn knnen j roottorin, jos vrusteen, kunto. Vihd ne trvittess. Jos näiden osien kunto on tyydyttävä trkstuksess, toist trkstus 100 tunnin välein ti kerrn vuodess, kumpi tulee ensin. Trkist sähköjärjestelmä löysien, vioittuneiden ti syöpyneiden kiinnikkeiden vrlt. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst, ettei kummsskn järjestelmässä ole vurioit ti vuotoj. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost. Jos vrusteen on vedensulkuläpät (läppäventtiilit), trkist, etteivät ne ole hukss ti kuluneet. Vihd jäähdytys-/pkksneste. Vihd jok toinen vuosi, jos ei käytetä pitkäikäistä jäähdytys-/ pkksnestettä. Huoltoloki Kirj moottorin kikki huollot tähän. Muist tllett kikki työmääräykset j kuitit. Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Sivu C05 KESÄKUU 2008

81 Os 5 - Huolto Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Moottoriöljy HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. Trkstus 1. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. 2. Poist mitttikku. Pyyhi puhtksi j senn kokonn tkisin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 73

82 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Vrmist mitttikun sennus niin, että öljytson trkistusmerkit osoittvt moottorin perää (vuhtipyörää) kohti Mitttikun putki Täyttö TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes pint nousee mitttikun FULL-merkin ti OK-lueen ylämerkin tsolle muttei yläpuolelle. 3. Poist mitttikku j trkist öljyn tso. Öljytson on oltv täyden ti OK-lueen j lisää-lueen välissä. Aset mitttikku tkisin mitttikun putkeen. TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. 1. Irrot öljyn täyttökorkki Öljyntäyttökorkki TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes pint nousee mitttikun FULL-merkin ti OK-lueen ylämerkin tsolle muttei yläpuolelle. 2. Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes pint nousee mitttikun FULL-merkin ti OK-lueen ylämerkin tsolle muttei yläpuolelle. Trkist öljytso uudestn. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Sivu C05 KESÄKUU 2008

83 Os 5 - Huolto Öljyn j suodttimen vihto Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 l (9 US qt) Mercury MerCruiser Full-Synthetic Engine Oil, 20W-40 Ktso vihtoväli huoltoiktulust. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso Tekniset tiedot). HELPPO MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ HUOMAUTUS: Veneen täytyy oll poiss vedestä, jott tämä toimenpide voidn suoritt. 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Irrot pilssin tyhjennystulpp. 3. Vedä vetolnk tyhjennysukon läpi. b c f - Pilssin tyhjennystulpp b - Vetolnk c - Pinne d e d - Öljyntyhjennysletkun tulpp e - Öljyn tyhjennysletku f - Pilssin tyhjennyslipp Aset öljyntyhjennysletku sopivn stin. 5. Irrot tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkust. 6. Kun öljy on vlutettu tyhjiin, senn tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkuun. 7. Työnnä letku pilssin tyhjennysukon läpi j senn tulpp. MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSPUMPPU 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku. 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. b - Tyypillinen öljypumppu b - Mitttikun putki c mc c - Öljyn tyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu C05 KESÄKUU 2008 Sivu 75

84 Os 5 - Huolto 6. Asenn mitttikku. SUODATTIMEN VAIHTO 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin Öljynsuodtin 2. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä j senn. 3. Kiristä öljynsuodtin huolellisesti (noudt suodttimen vlmistjn ohjeit). Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttökorkki. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen pljonko öljyä trvitn. 5. Lisää suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun OK-lueen lreunn. 6. Trkist öljytso veneen kelluess vedessä j lisää ohjeiden mukist nestettä öljypinnn nostmiseksi FULL-merkkiin ti OK-lueen yläreunn sti, mutt ei niiden yli. HUOMAUTUS: Kun lisätään 0,95 l (1 qt) moottoriöljyä, pint nousee ADD-merkistä OKlueen yläreunn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 l (9 US qt Mercury MerCruiser Full-Synthetic Engine Oil, 20W Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. Ohjusneste Ohjusnesteen trkistminen j lisääminen TÄRKEÄÄ: Käytä vin määritettyä voiteluinett. TÄRKEÄÄ: Pumppu vurioituu, jos sen nnetn käydä kuivn. Trkist ohjusjärjestelmän nestetsot in ennen veneen käyttöä. 1. Moottorin käydessä keskitä perävetolite. 2. Pysäytä moottori. Sivu C05 KESÄKUU 2008

85 Os 5 - Huolto 3. Pyyhi puhtll, nukttomll liinll lik j roskt pois täyttökorkist j nestesäiliön ulkopinnlt. 4. Poist täyttökorkki nestesäiliöstä j trkist nestemäärä mitttikull. TÄRKEÄÄ: Jos säiliössä ei näy nestettä, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 5. Nestetson tulee oll lämpimällä lueell, mutt ei full hot -merkin yläpuolell moottorin olless lämmin. Kun moottori on kylmä, nestetson on oltv kylmällä lueell mutt ei full cold -merkin lpuolell. 6. Lisää ohjeiden mukist nestettä trvittess. b d c - Säiliö b - Täyttökorkki c - Lämmin lue f e d - Kylmä lue e - Full hot -merkki f - Full cold -merkki Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 28 Dexron III utomttivihteistoneste Ohjusjärjestelmä Obtin Loclly 7. Pne öljyn täyttökorkki piklleen. HUOMAUTUS: Jos nestetso oli lhinen ti jos suoritt järjestelmän sennust ti huolto, vlmistudu pysäyttämään moottori j lisäämään nestettä ensimmäisen käytön jälkeen. Ohjusnesteen vihtminen Moottorin jäähdytysneste Trkstus Ohjusnestettä ei trvitse viht, ellei siihen pääse vettä ti roski. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään.! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist C05 KESÄKUU 2008 Sivu 77

86 Os 5 - Huolto 1. Trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä moottorin olless normliss toimintlämpötilss. - Jäähdytysnesteen pisuntsäiliö Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Täyttö HUOMAUTUS Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistetn. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Moottorin suljettuun jäähdytysjärjestelmään jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmn pääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Irrot täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä j trkst tiiviste. Vihd tiiviste trvittess. TÄRKEÄÄ: Tässä suljetuss jäähdytysjärjestelmässä jäähdytysneste virt nopesti. Suuremmt tyhjäkäyntinopeudet lisäävät sisäänjääneen ilmn hjntumist järjestelmään, mikä vikeutt ilmn poistmist. Aj venettä tyhjäkäynnillä nesteen lisäämisen j ilmn poistmisen ikn. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Sivu C05 KESÄKUU 2008

87 Os 5 - Huolto Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Vetolitteen öljy HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. Trkstus HUOMAUTUS: Öljyn tso vihtelee käytön ikn. Öljytso tulee trkist ennen käynnistystä moottorin olless kylmä. 1. Trkist vihteistoöljyn tso. Pidä öljyn määrä suositetull käyttölueell. Jos säiliön pohjll näkyy vettä ti sitä ilmestyy öljyn täyttö/tyhjennystulppn j/ti jos öljy näyttää väärän väriseltä, ot välittömästi yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Kumpikin tilnne stt viitt vesivuotoon perävetolitteen josskin osss Vihteistoöljysäiliö Täyttö TÄRKEÄÄ: Jos trvitn yli 59 ml (2 fl. oz) suuritehoist vihteistovoiteluinett öljysäiliön täyttämiseen, jokin tiiviste voi vuot. Perävetolite voi vurioitu voitelun puutteest. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön knsi. 2. Täytä säiliö määritetyllä nesteellä siten, että öljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Vihteistoöljysäiliö Q01 3. Pne korkki tkisin. HUOMAUTUS: Koko perävetolitteen täyttämisohjeet nnetn seurviss öljynvihto-ohjeiss C05 KESÄKUU 2008 Sivu 79

88 Os 5 - Huolto Vihto 1. Irrot vihteistoöljysäiliö kiinnikkeestä Vihteistoöljysäiliö 2. Tyhjennä sisältö sopivn stin. 3. Asenn säiliö kiinnikkeeseen. 4. Brvo One -mllit: Irrot potkuri, lske perävetolite kokonn ls/sisään, irrot öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy sekä vlut öljy pois. b - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi mc b - Tiivisteluslevy Sivu C05 KESÄKUU 2008

89 Os 5 - Huolto 5. Kikki muut mllit: Trimm perävetolite kokonn ulos, irrot öljyn täyttö-/ tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy sekä vlut öljy pois. b - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi mc b - Tiivisteluslevy 6. Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann öljyn tyhjentyä kokonn. b - Öljytiln ilmruuvi mc b - Tiivisteluslevy TÄRKEÄÄ: Jos öljyn täyttö/tyhjennysukost tulee vettä ti jos öljy näyttää mitomiselt, perävetoyksikkö vuot, j se tulee trkistutt välittömästi vltuutetull Mercury MerCruiser -jälleenmyyjällä. 7. Lske perävetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. Täytä perävetolite öljyn täyttö-/tyhjennysukon kutt määritetyllä vihteistoöljyllä kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett virt öljytiln ilm-ukost. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Perävetoliteyksikkö Q01 TÄRKEÄÄ: Käytä perävetolitteess inostn suuritehoist Mercury/Quicksilver High Performnce Ger Lube -voiteluinett. 8. Asenn öljyn ilmstusknvn ruuvi j tiivisteluslevy. 9. Jtk vihteiston voiteluineen pumppust vetolitteeseen öljyn täyttö/ tyhjennysukon kutt kunnes voiteluinett ilmestyy vihteiston öljysäiliöön. 10. Täytä säiliö siten, että öljytso on käyttölueell. Älä täytä liik. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Älä kiristä liik. HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Brvo One Brvo Two 2736 ml (92-1/2 oz.) 3209 ml (108-1/2 oz.) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Brvo Three 2972 ml (100-1/2 oz.) 11. Irrot pumppu öljyn täyttö-/tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi. Kiristä tiukkn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 81

90 Os 5 - Huolto Power Trim -neste 12. Asenn potkuri tkisin. Ktso lisätietoj kohdst Potkurit. 13. Trkist öljytso ensimmäisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Öljyn tso vihteistoöljysäiliössä koho j lskee sisäperämoottorin käytön ikn. Trkist in öljyn tso, kun sisäperämoottori on jäähtynyt j moottori on smmutettu. Trkstus TÄRKEÄÄ: Trkist öljymäärä vin, kun perävetolite on ivn lhll/sisässä. 1. Aset perävetolite ivn ls/sisään. 2. Trkist öljyn tso. Säiliön pinnn täytyy oll MIN- j MAX-viivojen välillä. b Säiliö b - MIN- j MAX-viivt 3. Täytä trpeen mukn määritetyllä nesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Täyttö 1. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä. HUOMAUTUS: Täyttökorkiss on ilmreikä. 2. Lisää voiteluinett, jott pint nousee säiliössä olevien MIN- j MAX-viivojen välille. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Vihto Asenn korkki. Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Power Trim -nestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä. Sivu C05 KESÄKUU 2008

91 Os 5 - Huolto! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet Lturit: Lturit on suunniteltu ltmn kku, jok tuott virt lturiin kiinnitettyyn moottoriin. Kun khden eri moottorin kut ovt kytkettyinä, yksi lturi tuott kiken ltusvirrn molemmille kuille. Normlisti toisen moottorin lturin ei trvitse syöttää linkn ltusvirt. EFI Elektroninen ohjusmoduuli (ECM): Elektoninen ohjusmoduuli (ECM vtii) vkn jännitelähteen. Usemmll moottorill jettess jokin veneessä olev sähkölite voi iheutt äkillisen jännitteenlskun moottorin kuss. Jännite voi lske ECM:n vtimn vähimmäisrvon lle. Toisen moottorin lturi voi nyt myös lk ldt. Tämä voi iheutt jännitepiikin moottorin sähköjärjestelmässä. Kummsskin tpuksess ECM voi sulkeutu. Jännitteen plutuess ECM:n käyttölueelle ECM plutuu itsestään lkutiln, j moottori toimii ts normlisti. ECM sulkeutuu j plutuu lkutiln niin nopesti, että moottoriss voi tuntu vin hetkellinen sytytyshäiriö. Akut: Veneissä, joiss on useit EFI-moottoreit, edellytetään kunkin moottorin kytkemistä omn kkuuns. Tämä vrmist sen, että moottorin ECM:llä on vk jännitelähde. Akun kytkimet: Akun kytkimet pitää in sett siten, että kukin moottori toimii omll kulln. Älä käytä moottoreit kytkimien olless "both"- ti "ll"-sennoiss. Hätätilss toisen moottorin kku voi käyttää käynnistämään moottori, jonk kku on tyhjä. Akun erottimet: Veneessä olevien lisälitteiden käyttökun ltmisess voidn käyttää erottimi. Niitä ei pidä käyttää veneessä olevn toisen moottorin kun ltukseen, ellei erotin ole nimenomn tähän trkoitukseen suunnitellun tyyppinen. Generttorit: Generttorin kku on ktsottv toisen moottorin kuksi. Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Vältä bensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Ole vrovinen, kun puhdistt liekinsmmutint. Vrmist, että virt on smmutettu. Älä tupkoi j huolehdi, ettei liekinsmmutint puhdistettess lähistöllä ole kipinöitä ti votult. 1. Irrot moottorin knsi. 2. Löysää liekinsmmuttimen kiinnitin j irrot liekinsmmutin.! VAARA Vältä bensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Älä koskn käytä bensiiniä puhdistusliuotteen C05 KESÄKUU 2008 Sivu 83

92 Os 5 - Huolto 3. Puhdist liekinsmmutin liuotteell. Kuiv pineilmll ti nn kuivu ilmss kokonn Liekinsmmutin 4. Asenn liekinsmmutin. Kiristä liekinsmmuttimen kiinnitin. 5. Asenn moottorin knsi. Veden erottv polttoineensuodtin! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on offsennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAROITUS Jos polttoinejärjestelmästä ei vputet pinett, polttoinett suihku ulos, mistä voi oll seuruksen tuliplo ti räjähdys. Ann moottorin jäähtyä täysin j vput kikki pine polttoinejärjestelmästä ennen järjestelmän osien huoltmist. Suoj in silmät j iho pineenliselt polttoineelt j höyryiltä. Sivu C05 KESÄKUU 2008

93 Os 5 - Huolto GEN III -mllit d c e b h f g - Cool Fuel -moduuli b - Cool Fuel -moduulin johtosrj c - Suodttimen korkki d - Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi 8837 e - Polttoineensuodttimen pnos f - Suodttimen kuppi g - Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliö h - O-rengs IRROTUS ASENNUS 1. Ann moottorin jäähtyä. HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori smmutetn 12 tunnin jksi ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Irrot Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjst. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon j nn käynnistimen toimi 5 sekunti. 5. Käännä virtlukko pois päältä. 6. Löysää jokist suodtinsennelmn kiinnitysruuvi, kunnes ruuvi irto Cool Fuel -moduulist. Älä irrot kiinnitysruuvej suodttimen korkist. 7. Irrot suodtinsennelm pikltn vetämällä sen khvst ylöspäin. Älä vielä irrot suodtinsennelm Cool Fuel -moduulist. 8. Ann suodtinsennelmss mhdollisesti olevn polttoineen vlu ulos suodtinsennelmn pohjst Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliöön. 9. Irrot suodtinkuppi suodttimen korkist kiertämällä korkki myötäpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumtt. 10. Irrot käytetty veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkupist j set se puhtseen, hyväksyttyyn stin. 11. Hävitä suodtinkupiss mhdollisesti olev vesi ti roskt. 1. Asenn uusi veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkuppiin. Työnnä pnos kunnoll piklleen kuppiin. 2. Asenn uusi O-rengs suodtinkupin päälle C05 KESÄKUU 2008 Sivu 85

94 Os 5 - Huolto Voitelu 3. Kiinnitä suodttimen korkki suodtinkuppiin kiertämällä korkki vstpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumttomn kunnes korkki lukittuu tiuksti piklleen. 4. Asenn polttoineensuodtinsennelm hitsti Cool Fuel -moduuliin, jott polttoinett ei läiky, j kohdist suodtinkupin kiinnitysruuvit Cool Fuel -moduulin reikiin. Kiristä suodtinsennelmn kiinnitysruuvit käsin. 5. Trkist, että suodtinkuppi on lujsti Cool Fuel -moduuli vsten j kiristä jokinen suodtinsennelmn kiinnitysruuvi. Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 7. Liitä Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjn. 8. Tuulet moottoritil hyvin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole bensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Elektronisen vihteensäädön (ESC) vihdekpeli 1. Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt. d c b - Kääntöpisteet b - Vihdevivull c - Ohjimien kosketuspinnt d - Vihdekpeli Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Vihdekpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K01 Sivu C05 KESÄKUU 2008

95 Perävetolite j peräpeilisrj Os 5 - Huolto 1. Voitele kilven tukilkeri pnemll siihen noin 8 10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. - Tukilkerin rsvnipp mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j tukilkerin rsv Tukilkeri Q1 2. Ktso potkurikselin voitelu kohdst Potkurit. Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun) 1. Levitä rsv ristinivelen O-renkisiin j vetokselin rihloihin. b - Vetokselin rihlt b - Ristinivelen O-renkt (3) 8591 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Vetolevy 91 Yhdistimen rihlojen rsv 2. Ktso potkurikselin voitelust kohdst Potkurit. Vetokselin rihlt j ristinivelen O- renkt Q 1 1. Voitele vetolevyn rihlt vetolevyssä olevien rsvnippojen kutt pnemll noin 8 10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpistoolill C05 KESÄKUU 2008 Sivu 87

96 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Jos venettä käytetään tyhjäkäynnillä pidemmän ik, vetolevy on voideltv 50 tunnin välein. - Rsvnipp Brvo-vetolitteen yhdistin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 91 Yhdistimen rihlojen rsv Vetolevy Q 1 HUOMAUTUS: Brvo-mlleissvetolevy j kselin rihlt voidn voidell sisäperämoottori irrottmtt. Pne voiteluinett tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell, kunnes pieni määrä rsv lk tull ulos. Potkurit Potkurin korjus Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Brvo Three -potkurin irrotus! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. 1. Aset puukpul potkurin lpojen j kuplinnn estolevyn väliin pyörimisen estämiseksi. 2. Irrot potkurikselin nodin kiinnittävä pultti j luslevyt. Sivu C05 KESÄKUU 2008

97 Os 5 - Huolto 3. Irrot potkurikselin nodi. d c b - Potkuri b - Potkurikselin mutteri c - Potkurikselin nodi f e 5303 d - Potkurikselin nodiruuvi e - Litteä luslevy f - Tähtiluslevy 4. Kierrä potkurikselin peränpuoleist mutteri 37 mm:n (1-7/16 in.) vstpäivään, kunnes mutteri irto. 5. Ot potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. 6. Kierrä potkurikselin etupuolell olev mutteri 70 mm:n (2-3/4 in.) vstpäivään, kunnes mutteri irto. 7. Ot potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. HUOMAUTUS: Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. b c d e f g i h j Tkpotkurin mutteri b - Tkpotkuri c - Tkpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi C05 KESÄKUU 2008 Sivu 89

98 Os 5 - Huolto Brvo Three -potkurin sennus HUOMAUTUS Jos moottori käytetään löysällä potkurill, seuruksen voi oll potkurin, vetolitteen ti vetolitteen osien vurioituminen. Kiristä in potkurin mutteri ti mutterit määrittelyjen mukisesti j trkist niiden kireys säännöllisesti sekä vdittuin huoltoväleinä. b c d e f g i h j Tkpotkurin mutteri b - Tkpotkuri c - Tkpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi 1. Työnnä etuminen pinenp potkurin kselille suippenev puoli potkurin npn päin (kselin pään suuntn). 2. Sivele runss kerros jotkin seurvist voiteluineist potkurin kseliin. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Potkurikseli Q02 94 Korroosionsuojrsv Potkurikseli Q1 95 Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine 3. Kohdist rihlt j pne potkuri potkurikselille. Potkurikseli Q 1 4. Asenn j kiristä potkurin mutteri. Trkist potkuri vähintään 20 käyttötunnin välein j kiristä uudelleen trpeen mukn. Kuvus Nm lb-in. lb-ft Potkurin etupuolen mutteri Työnnä peränpuoleinen pinelevy potkurikselille suippenev puoli potkurin npn päin (kselin pään suuntn). 6. Kohdist rihlt j pne potkuri potkurikselille. 7. Asenn j kiristä potkurin mutteri. Trkist potkuri vähintään 20 käyttötunnin välein j kiristä uudelleen trpeen mukn. Kuvus Nm lb-in. lb-ft Potkurin peräpuolen mutteri Asenn potkurikselin nodi potkurikselin mutterin päälle. 9. Pne litteä luslevy potkurikselin nodiruuvin päälle. 10. Pne tähtiluslevy potkurikselin nodiruuvin päälle. Sivu C05 KESÄKUU 2008

99 Os 5 - Huolto 11. Jos potkurikselin nodi sennetn uudelleen, levitä Loctite Thredlocker rsv potkurikselin nodin ruuvin kierteille. d c b - Potkuri b - Potkurikselin mutteri c - Potkurikselin nodi f e 5303 d - Potkurikselin nodiruuvi e - Litteä luslevy f - Tähtiluslevy Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 7 Loctite 271 -kierreliim Potkurikselin kierteet Kiinnitä potkurikselin nodi potkurikseliin nodiruuvill j luslevyillä. Kiristä ruuvi. Kuvus Nm llb-in. lb-ft Potkurikselin nodiruuvi 38 mm:n ( x 1.5 in.) pitkä Apulitehihn! VAARA Hihnojen trkstminen moottorin käydessä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Smmut moottori j poist virt-vin, ennen kuin säädät kireyttä ti trkstt hihnoj. b c i d e h - Tukipyörä b - Vesipumpun hihnpyörä c - Lturin hihnpyörä d - Tukipyörä e - Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä g Hihnn reitityskvio f f - Tukipyörä g - Kmpikselin hihnpyörä h - Merivesipumpun hihnpyörä i - Hihnn kiristyspyörä C05 KESÄKUU 2008 Sivu 91

100 Os 5 - Huolto Trkstus 1. Trkst käyttöhihnn oike kireys j seurvt seikt: Liillist kulumist Hlkemi HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Purkutuminen Kiillottuneit pintoj Oike kireys 13 mm:n (1/2 in.) pinum peukloll kohtuullisesti pinettess pisimmän khden hihnpyörän välisen etäisyyden puolivälistä. mc Vihto TÄRKEÄÄ: Jos hihn iotn käyttää uudelleen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin ikisemmin. Hihnkiristin on suunniteltu toimimn vrren liikelueell, jot rjoittvt vletut pysäyttimet, kun hihnn pituus j geometri ovt oiket. Jos kiristin koskett jompkump rjoitint toiminnn ikn, trkist kiinnittimet j hihnn pituus. Löysät ti rikkoutuneet kiinnittimet, pulitteen siirtyminen, väärä hihnpituus ti hihnn rikkoutuminen voivt sd kiristimen koskettmn rjoittimi. Sovi vltuutetun MerCruiser-jälleenmyyjän knss huollost, jos tällisi vikoj esiintyy.! VAROITUS Jos hihnnkiristin vputetn äkillisesti ti päästetään plutumn nopesti, se voi iheutt vmmoj ti tuotevurioit. Vput jousen jännitys hitsti. Sivu C05 KESÄKUU 2008

101 Os 5 - Huolto 1. Pidättele kiristintä sorkkrudll j sopivll hylsyvimell j nn hihnn jännityksen purkutu. Käännä kiristintä poispäin hihnst kunnes se pysähtyy. Poist hihn tukipyörältä j vput jännitys hitsti sorkkrudn vull Kmpe sorkkrut liikkumissuuntnuolen suuntn jännityksen vputtmiseksi. - Sorkkrut 2. Poist vnh hihn j reititä uusi hihn reitityskvion mukn C05 KESÄKUU 2008 Sivu 93

102 Os 5 - Huolto 3. Aset kiristin sorkkrudll j sopivll hylsyvimell tkisin moottorin toimintsentoon j liu'ut hihn kiristyspyörän päälle. Päästä hitsti kiristin vikuttmn hihnn Kmpe sorkkrut liikkumissuuntnuolen suuntn hihnn sentmiseksi. - Sorkkrut Korroosiosuoj Korroosiotietoj Kun kksi ti usempi erilisi metllej ovt sähköä johtvss liuoksess, kuten esimerkiksi suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok iheutt sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi. Lisätietoj st ottmll yhteyttä vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään ti ktsomll Mercury Precision Prts / Mrine Corrosion Protection Guide -oppst ( ). Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito Peräpeilisennelm j perävetolite on vrustettu mdoituspiirijohdoll, jok vrmist sähkön hyvän jtkuvuuden moottorin, peräpeilisennelmn j perävetolitteen osien välillä. Hyvä jtkuvuus on hyvin tärkeää MerCthodejärjestelmän tehokklle toiminnlle. Anodit j MerCthode-järjestelmän sijinti TÄRKEÄÄ: Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 prosentin verrn. Moottoriisi on eri kohtiin sennettu seurvt suoj-nodit. Nämä nodit uttvt suojmn glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä moottorin metlliosien semst. MerCthode-järjestelmä - Elektrodisennelm korv nodipln. Järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Testi tulee suoritt veneen lituripikss käyttäen Quicksilverin vertiluelektrodi j mittri. Sivu C05 KESÄKUU 2008

103 Os 5 - Huolto Kuvus Sijinti Kuv Vihteistokotelon nodilevy Asennettu lvihteiston lpuolelle Kuplinnn estolevyn nodi Asennettu vihteistokotelon etupuolelle MerCthode-järjestelmä MerCthode-elektrodi on sennettu kiinnitysrungon lpinnlle. MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu moottoriin ti veneen peräpeiliin. Vlvontyksikön johtosrj yhdistyy elektrodijohtosrjn Anodipkkus (jos vrusteen) Kiinnitetty veneen peräpeiliin Ajokulmn säätösylinterin nodit Kiinnitetty kuhunkin säätösylinteriin Lkerituen nodi (Brvo One) Sijitsee potkurin edessä, potkurin etupuolen j vihteistokotelon välissä Potkurikselin nodi (Brvo Three) Sijitsee peräpotkurin tkn Quicksilver MerCthode -järjestelmän trkistus MerCthode-järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Suorit testi veneen lituripikss käyttäen vertiluelektrodi j testimittri. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huollost j muist tiedoist. Vertiluelektrodi T 1 Hvitsimet j sähkövirt vedessä, kun testtn MerCthode-järjestelmää. Käytetään trkistmn rungon potentililukem C05 KESÄKUU 2008 Sivu 95

104 Os 5 - Huolto Moottorin ulkopinnt 1. Suihkut koko moottori suositelluin välein Corrosion Gurd -ineell. Ktso käyttöohjeet säiliöstä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Mltut pinnt Q55 2. Puhdist koko moottori. Pljstuneet ulkopinnt tulee mlt uudelleen suositellull lusmlill j ruiskumlt suositelluin välein. Kuvus Veneen pohjn hoito Osnumero Mercury Light Gry -pohjmli Mltut pinnt Mercury Phntom Blck Q 1 Prhn suorituskyvyn j polttoinetlouden smiseksi veneen pohj täytyy pitää puhtn. Vesiksvillisuuden ti muiden viersineiden kertyminen voi huomttvsti vähentää veneen nopeutt j lisätä polttoineenkulutust. Puhdist prhn suorituskyvyn j tehokkuuden vrmistmiseksi veneen pohj ik join veneen vlmistjn suositusten mukisesti. Joillkin lueill voi oll hyvä mlt veneen pohj vesiksvillisuuden estämiseksi. Ktso seurvi erityistietoj ksvillisuudenestomlien käytöstä. Ksvillisuudenestomli TÄRKEÄÄ: Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei ole rjoitetun tkuun kttm. Voit mlt veneen rungon j peräpeilin ksvillisuudenestomlill, mutt sinun on noudtettv seurvi vrotoimi: TÄRKEÄÄ: Älä ml ti pinepese nodej ti MerCthode-järjestelmän vertiluelektrodi ti nodi. Mli tekee ne tehottomiksi, jolloin ne eivät enää estä glvnist korroosiot. Sivu C05 KESÄKUU 2008

105 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Jos ksvillisuudenestosuoj on trpeen veneen rungolle ti peräpeilille,voit käyttää kupripohjist mli, jos sitä ei ole liss kielletty Jos käytät kupripohjist ksvillisuudenestomli, noudt seurv vrotoimenpidettä: Vältä sähköistä yhteyttä Mercury MerCruiser -tuotteen, nodiplojen ti MerCthode-järjestelmän sekä mlin välillä jättämällä vähintään 40 mm (1-1/2 in.) MAALAAMATONTA luett veneen peräpeiliin näiden kohtien ympärille. b Mlttu veneen peräpeili b - Vähintään 40 mm (1-1/2 in.) mlmtont luett peräpeilisennelmn ympärille HUOMAUTUS: Peräveto- j peräpeiliyksikkö voidn mlt hyvällä venemlill ti ksvillisuudenestomlill, jok EI sisällä kupri ti mitään muut inett, jok stt joht sähkövirt. Älä ml tyhjennysukkoj, nodej, MerCthode-järjestelmää äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthode-sennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. Älä pinepese MerCthode-sennelmll vrustettu perävetolitett. Pinepesu voi vurioitt MerCthode-sennelmn vertilujohdon pinnoitett j lisätä korroosiot. b - Vertiluelektrodi b - Anodikilpi C05 KESÄKUU 2008 Sivu 97

106 Os 5 - Huolto Perävetolitteen pinnn hoito c d e f g b Tvllinen Brvo-perävetolite - Trimmisylinterin suoj-nodi b - Suoj-nodilevy c - Ohjusvivun mdoitusjohto d - Kiinnitysrenkn j kippirungon välinen mjohto e - Ruostumttomst teräksestä vlmistetut letkut f - Kiinnitysrungon j trimmisylinterin välinen mjohto g - Kiinnitysrenkn j kiinnitysrungon välinen mjohto Suosittelemme seurvi huoltotrvikkeit perävetolitteen korroosion ehkäisemiseksi: Pidä perävetolitteen pint täysin mlttun. Trkist pint säännöllisesti. Käytä lusmli j ml kolhut j nrmut käyttämällä Mercuryn emli- j korjusmli. Käytä vin tinpohjist ksvillisuudenestomli ti vstv vesirjn lpuolell oleviin lumiinipintoihin ti lumiinin läheisiin pintoihin. Jos pljs metlli on näkyvissä, käytä kht mlikerrost. Kuvus Käyttökoht Osnumero Mercury Phntom Blck Pljs metlli Suihkut kikki sähköliitännät tiivisteineell. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25 Nestemäinen neopreeni Kikki sähköliitännät Trkst suojsäätöevä ti nodilevy (jos vrusteen) säännöllisin välijoin j vihd ne, ennen kuin niistä on kulunut puolet. Jos vrusteen on ruostumttomst teräksestä vlmistettu potkuri, trvitn lisänodej ti MerCthode-järjestelmä. Trkst, onko potkurikseliss siim, jok voi iheutt korroosiot ruostumttomst teräksestä vlmistettuun kseliin. Irrot potkuri vähintään khden kuukuden välein j voitele potkurikseli. Älä käytä grfiitti sisältäviä voiteluineit lumiiniin ti sen lähellä suolvedessä. Älä ml säätöeviä ti niiden kiinnityspint. Sivu C05 KESÄKUU 2008

107 Os 5 - Huolto Merivesijärjestelmän huuhtelu - perävetolitemllit Yleistietoj Brvo-sisäperämoottori HUUHTELULAITTEET Omn veneesi vrustein voi oll jokin kolmen eri tyyppisen vedenottojärjestelmän yhdistelmä: rungon läpi, peräpeilin läpi j perävetolitteen läpi. Näiden järjestelmien huuhtelumenettelyt jetn khteen luokkn: perävetolitteen vedenotot j vihtoehtoiset vedenotot. Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Kksoisvedenottoisen vihteiston huuhtelun tiivistesrj K 1 Sulkee etuvedenottoukot vihteistokoteloiss, joiss on kksoisvedenottoukot Huuhteluvälinesrj T 1 Käytetään sellisten vihteistokotelojen huuhtelemiseen, joiss on mtlll sijitsevt vedenottoukot PERÄVETOLAITTEEN VEDENOTOT Mercury MerCruiser -perävetolitteiss on kolme eri tyyppistä vedenotto: mtl vedenotto, kksoisvedenotto j sivuvedenotto. Kksoisvedenotot vtivt huuhtelulisälitteen (44357Q 2) j huuhtelulitteen tiivistesrjn (881150K 1), mtlll olevt vedenotot vtivt huuhtelulisälitteen (849996T 1) j sivuvedenotot vtivt huuhtelulisälitteen (44357Q 2) Kksoisvedenotto Mtl vedenotto Sivuvedenotto C05 KESÄKUU 2008 Sivu 99

108 Os 5 - Huolto Veneen olless poiss vedestä Brvo-sisäperämoottori TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene j sisäperämoottori ovt poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä. 1. Alenn perävetolite ivn ls/sisään.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. 2. Irrot potkuri. Ktso sinmukist Mercury MerCruiser -perävetolitteen huoltoohjekirj. 3. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 4. Liitä veden tuloletku vesilähteeseen. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 5. Sisäperämoottorin olless normliss käyttösennoss v vesilähde täysin uki, jott vesi virt mksimiss. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 7. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 8. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/min). 9. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 10. Käytä moottori sisäperämoottori vpll vähintään 10 minuutti. 11. Moottorit, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: käytä moottori, kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 12. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 13. Pysäytä moottori. 14. Ktkise heti veden tulo j irrot huuhtelulite. 15. Asenn potkuri. Ktso sinmukist Mercury MerCruiser -perävetolitteen huoltoohjekirj. Veneen olless vedessä Brvo-sisäperämoottori TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene j sisäperämoottori ovt poiss vedestä. Sivu C05 KESÄKUU 2008

109 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä. 1. Nost sisäperämoottori perävunusentoon. 2. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 3. Alenn sisäperämoottori ivn ls/sisään. 4. Liitä veden tuloletku vesilähteeseen. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 5. Sisäperämoottorin olless normliss käyttösennoss v vesilähde täysin uki, jott vesi virt mksimiss. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 7. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 8. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/min). 9. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 10. Käytä moottori sisäperämoottori vpll vähintään 10 minuutti. 11. Moottorit, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: käytä moottori, kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 12. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 13. Pysäytä moottori. 14. Kytke tulovesi heti pois. Älä poist huuhtelulitett sisäperämoottorist tässä viheess. HUOMAUTUS Moottorin huuhtelu veneen olless vedessä voi sd merivettä virtmn sisään moottoriin iheutten moottorivurion. Sulje pohjventtiili ennen moottorin huuhtelemist. Pidä pohjventtiili suljettun, kunnes moottori käynnistetään. HUOMAUTUS Kun meriveden tuloletku irrotetn, pilssiin pääsee vettä j moottori vurioituu. Sulje pohjventtiili ennen kuin irrott meriveden tuloletkun. Tulpp meriveden tuloletku heti sen irrottmisen jälkeen. 15. Sulje merivesihn, jos se on vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku, jott vettä ei pääse moottoriin ti veneeseen. 16. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku merivesipumpust j lit välittömästi tulpp meriveden tuloletkuun estääksesi veden pääsyn moottoriin ti veneeseen. 17. Nost sisäperämoottori perävunusentoon. 18. Poist huuhtelulite sisäperämoottorist C05 KESÄKUU 2008 Sivu 101

110 Os 5 - Huolto 19. Kiinnitä sopiv lppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä. Veneen olless poiss vedestä vihtoehtoiset vedenotot TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene j sisäperämoottori ovt poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä. 1. Alenn sisäperämoottori ivn ls/sisään.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. 2. Irrot potkuri. Ktso sinmukist Mercury MerCruiser -perävetolitteen huoltoohjekirj. 3. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. 4. Jos perävetolitteess ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku merivesipumpust. 5. Käytä sopiv sovitint j yhdistä vesilähteestä tulev huuhteluletku merivesipumpun vedentuloukkoon. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 6. Sisäperämoottorin olless normliss käyttösennoss v vesilähde täysin uki, jott vesi virt mksimiss. 7. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 8. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 9. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/min). 10. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 11. Käytä moottori sisäperämoottori vpll vähintään 10 minuutti. 12. Moottorit, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: käytä moottori, kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 13. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 14. Pysäytä moottori. 15. Ktkise heti veden tulo j irrot huuhtelulite. 16. Asenn vedentuloletku merivesipumpun meriveden ottoletkuun. Kiristä letkunkiristin kunnoll. Sivu C05 KESÄKUU 2008

111 Os 5 - Huolto 17. Asenn potkuri. Ktso sinmukist Mercury MerCruiser -perävetolitteen huoltoohjekirj. Veneen olless vedessä vihtoehtoiset vedenotot TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene j sisäperämoottori ovt poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä. 1. Alenn sisäperämoottori ivn ls/sisään. HUOMAUTUS Kun meriveden tuloletku irrotetn, pilssiin pääsee vettä j moottori vurioituu. Sulje pohjventtiili ennen kuin irrott meriveden tuloletkun. Tulpp meriveden tuloletku heti sen irrottmisen jälkeen. 2. Sulje merivesihn, jos se on vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku, jott vettä ei pääse moottoriin ti veneeseen. 3. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku merivesipumpust j pne välittömästi tulpp tuloletkuun estämään veden pääsy moottoriin ti veneeseen. 4. Käytä sopiv sovitint j yhdistä vesilähteestä tulev huuhteluletku merivesipumpun vedentuloukkoon. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 5. Sisäperämoottorin olless normliss käyttösennoss v vesilähde täysin uki, jott vesi virt mksimiss. 6. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 7. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 8. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/min). 9. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 10. Käytä moottori sisäperämoottori vpll vähintään 10 minuutti. 11. Moottorit, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: käytä moottori, kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 12. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 13. Pysäytä moottori. 14. Ktkise heti veden tulo j irrot huuhtelulite. 15. Kiinnitä sopiv lppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä C05 KESÄKUU 2008 Sivu 103

112 Os 5 - Huolto SeCore-moottorin huuhtelu HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. TÄRKEÄÄ: SeCore-moottorin huuhtelu veneen j perävetolitteen olless vedessä ei ole yhtä tehoks. SeCore-moottorin voi huuhdell tehokkimmin silloin, kun vene j perävetolite ovt poiss vedestä, esim. veneen nostolitteess ti perävunuss. PERÄVETOLAITTEEN VEDENOTOLLA VARUSTETUT MALLIT TÄRKEÄÄ: Järjestelmä on suunniteltu huuhtelemn Brvo-perävetolite j moottori yhdellä vesilähteellä. Älä tuki ti irrot perävetolitteest moottoriin menevää vedenottoletku. HUOMAUTUS: Moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll: ktso koht Vihtoehtoiset vedenotot.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. TÄRKEÄÄ: Älä nn moottorin imeä ilm ti merivettä vihtoehtoisest vedenotost huuhtelun ikn. Vrmist, että kikki vihtoehtoiset vedenottoletkut (jos vrusteen) on tukittu molemmist päistä. 1. Poist vene vedestä. 2. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. c b d Kuvn selkeyttämiseksi kuvn merivesihn ei ole sennettu - Letkun moottoriliitin b - Merivesihn c - Khv (suljetuss sennoss) d - Vedenottolitteeseen 3. Jos veneessä on vihtoehtoinen vedenotto mutt ei merivesihn, irrot vesiletku vihtoehtoisest vedenotost j tulpp molemmt päät, pitsi Brvoperävetolitteess. 4. Vrmist, että perävetolitteen j moottorin välinen vedenottoletku on kiinnitetty. 5. Ot pikliitin moottorin mukn toimitetust ospussist. Sivu C05 KESÄKUU 2008

113 Os 5 - Huolto 6. Liitä pikliitin vesiletkuun. b Pikliitin (vesiletkupää) b - Vesiletku 7. Npsut pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitäntään. b c - Vesiletku b - Pikliitin (vesiletkupää) c - Huuhteluliitäntä 8. Av vesiletkun vedensyöttö täysin uki. 9. Ann veden huuhdell perävetolitett 30 sekunti. 10. Aset kuko-ohjin vplle, tyhjäkäyntisentoon, j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 11. Käytä moottori tyhjäkäyntinopeudell vihde vpll. Älä ylitä /min. 12. Trkkile moottorin lämpötil moottori käytettäessä. 13. Huuhtele moottori 5 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 14. Smmut moottori. 15. Ann veden huuhdell perävetolitett 10 sekunti. 16. Kytke vesilähde pois C05 KESÄKUU 2008 Sivu 105

114 Os 5 - Huolto 17. Irrot pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitännästä pinmll huuhteluliitännän vputuspinikett b - Pikliitin (vesiletkupää) b - Huuhteluliitännän vputuspinike 18. Irrot pikliitin vesiletkust. b Pikliitin (vesiletkupää) b - Vesiletku 19. Säilytä pikliitin j vesiletkun pää uutt käyttöä vrten settmll ne erikseen veneen säilytyslokeroon, jost ne on helppo sd käsiin. TÄRKEÄÄ: Älä säilytä pikliitintä moottorin huuhteluliitännässä. Tällöin merivesipumppu pystyisi imemään ilm moottorin käydessä j iheuttmn ylikuumenemisen. Mercury MerCruiserin tkuu ei kt moottorin ylikuumenemisest iheutuvi vurioit. - Pikliitin (vesiletkupää) Pikliitin veneessä säilytettynä Sivu C05 KESÄKUU 2008

115 Os 5 - Huolto 20. Aset pölyknsi moottorin huuhteluliitäntään. b - Pölyknsi Huuhteluliitäntään sennettu pölyknsi b - Huuhteluliitäntä TÄRKEÄÄ: Jos yksikköä säilytetään vedessä, venttiilin on oltv suljettun käyttöön sti. Jos yksikköä säilytetään poiss vedestä, v venttiili. 21. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti kytke vihtoehtoinen vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä C05 KESÄKUU 2008 Sivu 107

116 Os 5 - Huolto Huomutuksi: Sivu C05 KESÄKUU 2008

117 Sisällysluettelo Os 6 - Säilytys Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsinvlutusjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Käsinvlutusjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Perävetolitteen tyhjentäminen Akun säilytys Moottorin uudelleen käyttöönotto C05 KESÄKUU 2008 Sivu 109

118 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser suosittelee vkvsti, että vltuutettu Mercury MerCruiser -jälleenmyyjä suoritt tämän huollon. Jäätymisen iheuttm vhinko EI OLE Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun kttm. HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä kylmällä säällä Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Moottorin vlmistelu säilytystä vrten 1. Täytä polttoinesäiliöt tuoreell bensiinillä (jok ei sisällä lkoholi) j riittävällä määrällä Quicksilver Gsoline Stbilizer for Mrine Engines -ineell bensiinin käsittelemiseksi. Noudt säiliössä olevi ohjeit. 2. Jos vene pnnn säilöön sen säiliöiden sisältäessä lkoholi sisältävää polttoinett (jollei lkoholitont bensiiniä ole stviss): Polttoinesäiliö on lskettv mhdollisimmn tyhjäksi j säiliöön jäävään polttoineeseen on lisättävä Mercuryn/Quicksilverin venemoottorien bensiinin stbilointiinett. Ktso lisätietoj kohdst Polttoinevtimukset -kohdst lisätietoj. 3. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Huolto -koht. 4. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Huolto - kohdss. 5. Käytä moottori trpeeksi kun, jott se svutt normlin toimintlämpötiln j Mercury/Quicksilver Gsoline Stbilizer -stbilointiinett sisältävä polttoine pääsee kiertämään polttoinejärjestelmän läpi. Smmut moottori. 6. Vihd öljy j öljynsuodtin. 7. Vlmistele moottori j polttoinejärjestelmä säilytystä vrten. Ktso lisätietoj kohdst Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu. 8. Tyhjennä moottorin merivesijäähdytysjärjestelmä. Ktso lisätietoj kohdst Merivesijärjestelmän tyhjennys. HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä kylmällä säällä Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. Sivu C05 KESÄKUU 2008

119 Os 6 - Säilytys 9. Täytä meriveden jäähdytysjärjestelmä lisävrmuudeksi jäätymistä j korroosiot vstn propyleeniglykolipkksnesteen j veden seoksell, jok on sekoitettu vlmistjn suositusten mukn suojmn moottori lhisimpn lämpötiln skk, jolle moottori ltistuu kylmän sään ti pitkäikisen säilytyksen ikn. 10. Vrstoi kku vlmistjn ohjeiden mukisesti. MOOTTORIN JA POLTTOAINEJÄRJESTELMÄN VALMISTELU! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on offsennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. 1. Sekoit 23 litrn (6 US gl) erillisessä polttoinesäiliössä:. 19 litr (5 US gl) tvllist lyijytöntä 87 oktnist (90 RON) bensiiniä b. 1,89 litr (2 US qt) Premium Plus TC-W3 -kksithtiperämoottoriöljyä c. 150 ml (5 oz) polttoinejärjestelmän käsittely- j stbilointiinett ti 30 ml (1 oz) polttoinejärjestelmän käsittely- j stbilointitiivistettä Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 115 TCW3 Premium Plus - kksithtiperämoottoriöljy Polttoinejärjestelmä Q Polttoineen käsittely- j stbilointiine Polttoinejärjestelmä Q01 2. Ann moottorin jäähtyä. TÄRKEÄÄ: Pyyhi mhdolliset polttoineläiskeet ti -suihkut heti pois. 3. Sulje polttoineen sulkuventtiili, jos vrusteen. Irrot j tuki polttoineen tuloliitin, jos polttoineen sulkuventtiiliä ei ole. 4. Yhdistä irtotnkki (suojöljy sekoitettun) polttoineen tuloukon liittimeen. TÄRKEÄÄ: Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 5. Käynnistä moottori j käytä sitä kierrosnopeudell /min 5 minuutti. 6. Kun määritetty käyttöik on lopuss, plut ksutin hitsti tyhjäkäynnille j smmut moottori. TÄRKEÄÄ: Vrmist, että jonkin verrn sekoitettu suojöljyä jää moottoriin. Älä nn moottorin polttoinejärjestelmän kuivu kokonn. 7. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Ktso oike menettely kohdst 5. Merivesijärjestelmän tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki C05 KESÄKUU 2008 Sivu 111

120 Os 6 - Säilytys TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. Moottorisi on vrustettu tyhjennysjärjestelmällä. Ktso Tyhjennysjärjestelmän tunnistus jott voit päättää, mitkä ohjeet soveltuvt moottoriisi. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. Tyhjennysjärjestelmän tunnistus ILMAKÄYTTÖINEN YHDEN PISTEEN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ c b Käyttölitteen liitin b - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti b b - Oiken puolen tyhjennysukon sijinti KÄSINVALUTUSJÄRJESTELMÄ Sinisten tyhjennystulppien sijinti Sivu C05 KESÄKUU 2008

121 Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä VENEEN OLLESSA VEDESSÄ Os 6 - Säilytys HUOMAUTUS: Tämä menettely on ldittu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on vksuorss smll tsoll kuin khv. 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d b - Käyttölitteen liitin b - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 8293 d - Ilmpumppu e - Vipu (lukittuv) 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät osoittimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. c b Käyttölitteen liitin b - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili C05 KESÄKUU 2008 Sivu 113

122 Os 6 - Säilytys 7. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos vettä ei vlu, noudt kohdss Käsinvlutusjärjestelmä nnettuj ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti b b - Oiken puolen tyhjennysukon sijinti 8. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreitten osoittimien pitämiseksi ojennettuin. 9. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 10. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 11. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 12. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 13. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät osoittimet eivät ole enää ojennettuin. - Vihreät osoittimet VENEEN OLLESSA POISSA VEDESTÄ Av merivesihn, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. HUOMAUTUS: Tämä menettely on ldittu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Aset vene vksuorlle pinnlle vrmistksesi järjestelmän tyhjenemisen kokonn. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on vksuorss smll tsoll kuin khv. 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. Sivu C05 KESÄKUU 2008

123 Os 6 - Säilytys 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d b - Käyttölitteen liitin b - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 8293 d - Ilmpumppu e - Vipu (lukittuv) 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät osoittimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. c b Käyttölitteen liitin b - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 7. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos vettä ei vlu, noudt kohdss Käsinvlutusjärjestelmä nnettuj ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti b b - Oiken puolen tyhjennysukon sijinti 8. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreitten osoittimien pitämiseksi ojennettuin C05 KESÄKUU 2008 Sivu 115

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel (CMD)

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

*CMD ,/, C80*

*CMD ,/, C80* Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot