Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser"

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huviveneiden propulsiomoottorit, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod, P.O. Box 1939 Kupunki: Fond du Lc, WI Postinumero: M: USA Vltuutetun edustjn nimi: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Osoite: Prc Industriel de Petit-Rechin Kupunki: Verviers Postinumero: B-4800 M: Belgi Pkoksupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: Det Norske Verits AS Osoite: Veritsveien 1 Kupunki: Hovik Postinumero: 1322 M: Norj Tunnusnumero: 0575 Pkoksupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: B+C B+D B+E B+F G H Muut soveltuvt yhteisön direktiivit: Sähkömgneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EY Kuvus moottoreist j perusvtimuksist Moottorityyppi Polttoinetyyppi Thtisuus Sisämoottori Bensiini Nelithtinen Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien moottoreiden tunnistus Moottorituoteryhmän nimi: Erityinen moottorin tunnusnumero: Alken srjnumerost EC-moduulin H todistusnumero 5,7 MPI 2A RCD-H-1 R1 5.7 Horizon 2A RCD-H-1 R1 5.7 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 5.7 Horizon ECT 2A RCD-H-1 R1 6,2 MPI 2A RCD-H-1 R1 6.2 Horizon 2A RCD-H-1 R1 6,2 MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 6.2 Horizon ECT 2A RCD-H-1 R1 5.7 TowSport MPI 2A RCD-H-1 R1 Scorpion 350 2A RCD-H-1 R1 Scorpion 377 2A RCD-H-1 R1 5.7 TowSport MPI ECT 2A RCD-H-1 R1 Scorpion 350 ECT 2A RCD-H-1 R1 Scorpion 377 ECT 2A RCD-H-1 R1 8.2 Horizon 2A RCD-H-1 R1 8,2 H.O. 2A RCD-H-1 R1 8.2 Horizon ECT 2A RCD-H-1 R1 8.2 H.O. ECT 2A RCD-H-1 R1 Perusvtimukset Stndrdit Muu normisikirj/menetelmä Tekninen tiedosto Liite 1.B Pkoksupäästöt B.1 Moottorin tunnus Määrittele trkemmin (* = pkollinen stndrdi) B.2 Pkoksupäästöjen vtimukset * * EN ISO :1996 B.3 Kestävyys B.4 Omistjn käsikirj ISO 8665:2006 Liite 1.C Melupäästöt Ktso sen veneen vtimustenmukisuusvkuutus, johon moottorit on sennettu Tämä vtimustenmukisuusvkuutus on nnettu vlmistjn yksinomisell vstuull. Vkuutn moottorivlmistjn puolest, että moottorit täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutosdirektiivin 2003/44/EY pkoksupäästöjä koskevt vtimukset, kun moottorit sennetn huviveneeseen moottorivlmistjn toimittmien ohjeiden mukisesti, j ettei näitä moottoreit s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon ne sennetn, on julistettu edellä minittujen direktiivien vtimukset täyttäväksi. 2014, Mercury Mrine 5.7, 6.2 MPI j Horizon kikki mllit 8M fin

2 Nimi j sem: John Pfeifer Pääjohtj, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, Yhdysvllt Allekirjoitus Julkisupäivämäärä j -pikk: kesäkuu 10, 2014 Fond du Lc, Wisconsin, USA Säädösyhteyshenkilö: Regultions nd Product Sfety Deprtment Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod Fond du Lc, WI USA Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistusnumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun ott huoltosioiss yhteyden vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull voit huolett nutti tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää! Mercury MerCruiser Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk Mercury Mrine on ntnut. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä, mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, tkuusuojn kestojn, kuink prhiten sdn tkuusuoj, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. Lue tämä ops perusteellisesti TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä.

3 Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi yhdessä knsinvälisen vrsymolin knss,! kiinnittämään sentjn/käyttäjän huomio erityisohjeisiin koskien tiettyjä huoltoj ti toimenpiteitä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit. Tvrmerkkiä j tekijänoikeutt koskevt tiedot MERCURY MARINE. Kikki oikeudet pidätetään. Ohjekirjn ti sen osn kopiointi ilmn lup on kielletty. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, M j llot ympyrässä -logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury j llot -logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter j We're Driven to Win ovt Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Pro XS on Brunswick Corportionin tvrmerkki. Mercury Product Protection on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki.

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 2 Yhdysvllt j Knd... 2 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 3 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 3 Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn... 5 Päästöjenhllinnn tkuutiedot... 6 Tärkeitä tietoj... 6 Päästöjenhllinttietojen merkki... 6 Omistjn vstuu... 7 Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu... 7 Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit... 8 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu... 8 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus...10 Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Mitä tkuu ktt Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tämän rjoitetun tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuun siirto Tkuun lkkutus Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Mitä Mercury tekee Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Mitä tkuu ei kt Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Yleiset tkuutulukot...13 Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Yhdysvltojen ulkopuolell Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Kndn ulkopuolell Tkuutulukko Austrliss j Uudess Seelnniss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Austrlin j Uuden Seelnnin ulkopuolell Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Asin ulkopuolell Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Tkuutulukot Lähi idässä j Afrikss (Etelä Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Lähi idän j Afrikn ulkopuolell Tkuutulukot Etelä Afrikss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Etelä Afrikn ulkopuolell Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Moottorin srjnumero...18 Vihteistot Velvet Drive vihteistot ZF Mrine vihteistot Wlter V Drive vihteistot Nrullinen hätäktkisin...19 Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Kojeisto VesselView Etuhllintlitteet Digitlimittrit Anlogimittrit Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Lituri Pelkkä ksu vipuinen Synkronointi Siirto (khden ruorin veneissä) Ruorisemn hllinnn siirto Zero Effort toiminnot Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT mllit Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Kriittinen Konfiguroimton hälytys vin DTS Äänihälyttimen testus Gurdinin strtegi M fin MARRASKUU 2014 Sivu i

6 Os 3 - Vesillä Suosituksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen peruskäyttö (DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Os 4 - Tekniset tiedot Risteilyn kierrosluku kikki mllit Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT Sisämoottori 6.2 MPI ECT Horizon 5.7 ECT Horizon 6.2 ECT Moottorin tekniset tiedot muut kuin ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5, Horizon Nesteiden ohjervot Moottori Vihteisto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto Määräikishuolto Moottoriöljy Trkstus Öljytso liik täyttö Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Öljynsuodttimen vihto Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin Trkistus moottorin olless kylmä Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto...59 Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin Gen III mllit Irrotus...61 Asennus Akku Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet Apulitehihn Trkstus Hihnn vihto j/ti kireyden säätö...63 Moottorin huuhtelu Horizon mllit...64 Veneen olless poiss vedestä Vene vedessä Sivu ii 90-8M fin MARRASKUU 2014

7 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Reformuloidut (hpetetut) polttoineet (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottorin vlmistelu säilytystä vrten MPI mllit Erikoispolttoineseos Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsikäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä (MPD) Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä (MPD) Vene poiss vedestä Vene vedessä Veden tyhjentäminen Gen III Cool Fuel moduulist Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto...82 Os 7 - Vinetsintä Elektronisen polttoineruiskutuksen (EFI) ongelmt DTS ongelmien määritys Engine Gurdin vlvontjärjestelmä Vinetsintätulukot Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää Moottori käy epätsisesti, pätkii ti jälkisytyttää Huono suorituskyky Liillinen moottorin lämpötil Riittämätön moottorin lämpötil Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Kukosäädintä on vike liikutell ti siitä kuuluu epätvllisi ääniä Ohjuspyörä nykii ti sitä on vike kääntää Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu...88 Huolto poiss koto Vrstettu moottori...88 Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen siksplvelun yhteystiedot Asikkn huolto oppt Englnninkieliset Muunkieliset Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 9 - Trkistuslistt Luovutust edeltävä trkstus (PDI)...92 Asikkn toimitustrkstus (CDI)...93 Os 10 - Huoltoloki. Määräikishuoltoloki Veneen huoltomuistiinpnoj M fin MARRASKUU 2014 Sivu iii

8 Sivu iv 90-8M fin MARRASKUU 2014

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuutiedot... 2 Tkuurekisteröinti USA j Knd... 2 Tkuurekisteröinti USA:n j Kndn ulkopuolell...2 Tkuun siirto... 2 Yhdysvllt j Knd... 2 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 3 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd...3 Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn... 5 Päästöjenhllinnn tkuutiedot... 6 Tärkeitä tietoj... 6 Päästöjenhllinttietojen merkki... 6 Omistjn vstuu... 7 Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu...7 Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit... 8 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu... 8 Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus Tkuukäytäntö Austrli j Uusi Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Mitä tkuu ktt Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tämän rjoitetun tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuun siirto Tkuun lkkutus Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Mitä Mercury tekee Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Mitä tkuu ei kt Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tkuun siirto Austrli j Uutt Seelnti koskev käytäntö Yleiset tkuutulukot Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiinij dieselmoottorit Yhdysvltojen ulkopuolell Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Kndn ulkopuolell Tkuutulukko Austrliss j Uudess Seelnniss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Austrlin j Uuden Seelnnin ulkopuolell Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Asin ulkopuolell Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit...14 Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Tkuutulukot Lähi idässä j Afrikss (Etelä Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini j dieselmoottorit Lähi idän j Afrikn ulkopuolell Tkuutulukot Etelä Afrikss MerCruiserin ensiinij dieselmoottorit Etelä Afrikn ulkopuolell Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu M fin MARRASKUU 2014 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuutiedot Tkuurekisteröinti USA j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Trkist piklliselt mhntuojlt. 1. Voit muutt Mercury Mrinen tiedoiss olevn osoitteesi milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuunrekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi HUOMAUTUS: Mercury Mrinen j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisterilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion turvllisuuslkien perusteell. 2. Tkuusuojn smiseksi tuote täytyy rekisteröidä Mercury Mrinell. Myyntijnkohtn jälleenmyyjän tulee täyttää tkuurekisteröinti j lähettää se välittömästi Mercury Mrinelle MercNETin, sähköpostin ti postin välityksellä. Vstnotettun tkuurekisteröinnin Mercury Mrine kirj sen. 3. Tkuurekisteröintiä käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen ostjlle. Jos tämä rekisteröintivhvistus ei svu 30 päivän kuluess, ot viipymättä yhteys jälleenmyyjään. Tkuusuoj on voimss vst, kun tuote on rekisteröity Mercury Mrinell. Tkuurekisteröinti - USA:n j Kndn ulkopuolell 1. On tärkeää, että myyntiliike täyttää tkuurekisteröintikortin kokonn j lähettää sen mhntuojlle ti Mrine Powerin huoltokeskukseen, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. 2. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. 3. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, täytyy nt sinulle välittömästi mhntuojn/ jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin, j sinun pitää säilyttää se mhdollist tulev käyttöä vrten. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemusten vlmisteluun. 4. Eräissä miss Mrine Powerin huoltokeskus lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. 5. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. TÄRKEÄÄ: Eräiden miden lki vtii, että tehds j jälleenmyyjä pitävät yllä rekisteröintilistoj. Me hlumme, että KAIKKI tuotteet rekisteröidään tehtll siltä vrlt, että meidän täytyy ott omistjiin yhteyttä. Vrmist, että Mercury Mrine - mhntuoj ti vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjä täyttää tkuurekisteröintikortin välittömästi j lähettää tehtn kppleen lueesi Mrine Powerin knsinväliseen huoltokeskukseen. Tkuun siirto Yhdysvllt j Knd Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Yhdysvlloiss j Kndss: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W 6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine kirj ylös uuden omistjn tiedot. Tästä plvelust ei veloitet. Sivu M fin MARRASKUU 2014

11 Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 1 - Tkuu Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQ-sertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt. Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQjärjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruisermoottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruiser-moottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQsertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd TÄRKEÄÄ: Mercuryn tuotesuojohjelm ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi. Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Ohjelm voidn hnkki viimeistään vuoden kuluttu lkuperäisestä moottorin rekisteröintipäivästä, j sopimuksen kestoksi voidn vlit 1 5 vuott. Vlinninen Mercuryn tuotesuojohjelm on ino tehtn vltuuttm jtkotkuuohjelm, jok on stviss moottorillesi. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin tkuusuoj (ensiinillä käyvät tuotteet) TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä omistjn käsikirjn tkuuosss ilmoitettun ikn. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu TAKUUSUOJAN KESTO HUVIVENEKÄYTÖSSÄ: Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQsertifioidun vlmistjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Ktso tämän oppn kohdst Yleiset tkuutulukot tkuuik kyseiselle mllille sekä lueelle, joss moottori hnkittiin. TAKUUSUOJA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN: Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. TAKUUN SIIRTO: Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Tkuusuojn smiseksi rutiinihuolto on suoritettv omistjn käsikirjss olevn iktulun mukisesti. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Hlistunut mli Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst suositeltvi toimint- j käyttöjksorvoj. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö tuotteelle sopimttomien polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso lisätietoj kohdss Tekniset tiedot olevill ohjeill. Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Sivu M fin MARRASKUU 2014

13 Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori liin pitkälle trimmttun Os 1 - Tkuu Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. TAKUUN LAKKAUTUS: Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupst Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet- ti M 2 -Jetvetolite, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, Mercury MerCruiser -sisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (ei-kupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-ohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö- j huoltoohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn syöpyneen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen sertifioimiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työj mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tämä korroosiotkuu ei kt hjsähkövirtojen iheuttm korroosiovuriot (rnnll olevt sähköliitännät, lähellä olevt veneet, vedenlinen metlli), vn siltä on suojuduttv käyttämällä korroosionsuojjärjestelmää, esim. Mercury Precision Prts- ti Quicksilver MerCthode -järjestelmää j/ti glvnisi eristimiä. Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä kupripohjisen ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei myöskään ole tämän rjoitetun tkuun kttm. Jos ksvillisuudenestosuojus on trpeen, suosittelemme triutyylitin-diptti (TBTA) -pohjisi ksvillisuudenestomlej perämoottoreille j MerCruiser-veneilysovelluksille. Alueill, joill TBTA-pohjiset mlit ovt lkisääteisesti kiellettyjä, voidn käyttää kupripohjisi mlej runkoon j peräpeiliin. Älä sivele mli suorn perämoottoriin ti MerCruisertuotteeseen. Lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköä johtv yhteyttä tkuunlisen tuotteen j mlin välillä. MerCruiser-tuotteess on jätettävä vähintään 38 mm (1.5 in.) mlmton os peräpeilisennelmn ympärille. Ktso lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjst. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huoltoohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Päästöjenhllinnn tkuutiedot Tärkeitä tietoj Voit nähdä tuotettsi koskevt päästöjenhllinnn tkuutiedot moottoriin kiinnitetystä Päästöjenhllinttiedot -merkistä. Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin ntmn vlmistjn tkuuseen. Luettelo tyypillisistä moottorin päästöjenhllintkomponenteist on omistjn käsikirjn tkuuosn kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit. Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen (ECI) merkin. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorin kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteryhmä, soveltuv päästöstndrdi, vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh c d DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh e g f - Soveltuv stndrdi - Moottorin srjnumero c - Moottoriryhmän nimi d - Hiilivety- j typpioksidiryhmän päästörj e - Vlmistuspäivä f - Moottorin iskutilvuus, moottorin teho g - Hiilimonoksidiryhmän päästörj TÄRKEÄÄ: CE-merkki päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss osoitt, että EU:n vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. TÄRKEÄÄ: Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen ECIEPACA ECI-merkki REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS FAMILY: XXXXXXXXXXXX EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR 2009 SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPA Vtimustenmukisuusstndrdi On merkki venemoottorist, jok täyttää Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. Sivu M fin MARRASKUU 2014

15 Os 1 - Tkuu ECI-merkki Vtimustenmukisuusstndrdi EMISSION CONTROL INFORMATION ECICARB THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPACA On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n j Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEXEMP On merkki venemoottorist, jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset 2010 eivät koske 40 CFR :n mukisesti. Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS. REFER TO THE OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX DISP: X.XL POWER : XXX kw HC+NOx FEL : XX.X g/kwh CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECICARBX On merkki venemoottorist, jok täyttää 2010 Klifornin päästösäännökset mutt jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset eivät koske 40 CFR :n mukisesti. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH U.S. EPA NONROAD EMISSION REQUIREMENTS. SELLING OR INSTALLING THIS ENGINE FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO REPLACE A NONROAD ENGINE BUILT BEFORE JANUARY 1, 2010 MAY BE A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO CIVIL PENALTY. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECISERV Merkki huollon venemoottorist, jok voi korvt ennen rkennetun venemoottorin. Omistjn vstuu Käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Yhdysvltin EPA-päästöjä koskev rjoitettu tkuu Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle kolmen vuoden ti 480 käyttötunnin (kumpi tulee ensin) päästötkuun siitä, että moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästötkuu koskee kikki osi, joiss esiintyvä vik lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä, mukn lukien seurvt: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (ti polttoineen pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä). Ilm/polttoinesuhteen tkisinkytkentä- j hllintjärjestelmä c. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä d. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä. Hllittu kuumilminen imujärjestelmä. Imusrj c. Ilmnsuodtin d. Turohtusjärjestelmät e. Kuumilmn nousuputken venttiilisennelm 3. Sytytysjärjestelmä. Sytytystulpt. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Kipinänohjusjärjestelmä d. Sytytyskäämi ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä. Öljypumppu j sisäiset ost. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Positiivinen kmpikmmion tuuletusjärjestelmä (PCV). PCV-venttiili. Öljyn täyttöukon tulpp 6. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj. Pkoputken mutk c. Pkoputken välimutk d. Alempi pkoputki e. Peräputki 7. Ktlysttori- ti lämpörektorijärjestelmä. Ktlysttori. Lämpörektori c. Pkosrj d. Pkoventtiilit 8. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet HUOMAUTUS: Päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä. Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn (CARB) tkuumääräysten noudttmiseksi, j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn HUOMAUTUS: Jälleenmyyjä rekisteröi moottorisi tkuun sinun puolestsi. Tkuurekisteröinti ei liity millään tvll luvn, nimikkeen ti rekisteröinnin hnkintn osvltion veneilyvirnomisilt. Sinun on pyydettävä jälleenmyyjää päivittämään tkuurekisteröintitietosi, jos osoitteesi vihtuu ti moottorin omistjuus siirtyy toiselle (tämä muutos voidn tehdä milloin thns). Ktso lisätietoj omistjn käsikirjn tkuurekisteröintitiedoist ti kysy jälleenmyyjältä. Sivu M fin MARRASKUU 2014

17 Os 1 - Tkuu Klifornin ilmvrntolutkunt (CARB) on julkissut ilmnssteiden päästömääräykset sisä- j sisäperämoottoreille. Määräykset koskevt kikki sisä- j sisäperämoottoreit, jotk on vlmistettu mllivuodeksi 2003 j sitä myöhemmin. Näiden määräysten mukisesti Mercury Mrine nt tämän rjoitetun tkuun päästöjenhllintjärjestelmille (ktso seurvss lueteltvt päästöjenhllintjärjestelmien ost) j tk lisäksi, että sisä- ti sisäperämoottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu noudttmn kikki voimss olevi Klifornin ilmvrntolutkunnn omksumi sääntöjä sen työturvllisuuslin (Helth nd Sfety Code) lukujen 1 j 2, osn 5, joksen 26 ntmien vltuuksien nojll. Tietoj rjoitetust tkuust, jok koskee päästöihin liittymättömiä perämoottorin osi, st perämoottoriisi kuuluvst rjoitetun tkuun ilmoituksest. TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusien mllivuoden 2003 j myöhempien Kliforniss sertifioitujen sisä- j sisäperämoottorien, jotk on j rekisteröity Kliforniss suville sikkille, päästöjenhllintjärjestelmien osiss (ktso seurv luettelo Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit), jotk klifornilinen jälleenmyyjä on myynyt Kliforniss suville vähittäissikkille, ei ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk iheuttvt tkuunlisen osn poikkemisen kikiss olennisiss suhteiss Mercury Mrinen Klifornin ilmvrntolutkunnlle jättämässä sertifiointihkemuksess kuvtust osst jnjksoksi j ehdoill, jotk ilmoitetn myöhempänä. Tkuuvin määrityksen hint kuuluu tkuun piiriin, jos tkuukorvushkemus hyväksytään. Tkuun lisen osn vioittumisen iheuttmt vuriot muille moottorin osille korjtn myös tkuun lisin. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu koskee päästöjenhllintjärjestelmän komponenttej. Uusien sisä- ti sisäperämoottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin) joko tuotteen myyntipäivästä ti sen ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien (kumpi tulee ensin). Päästöihin liittyvät normlin kunnosspidon kohteet, kuten sytytystulpt j suodttimet, jotk ovt tkuunlisten osien listll, on tttu vin niiden ensimmäiseen vdittvn vihtoon sti. Ktso tämän oppn kohti Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit j Huoltoiktulu. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle. Ktso tämän oppn koht Tkuun siirto. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää järjestää Mercurylle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Jos ostj ei voi toimitt tuotett selliselle jälleenmyyjälle, ilmoit sist Mercury Mrinelle, jolloin Mercury järjestää trkstuksen j tkuunliset korjukset. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, omll kustnnuksellmme j vlintmme mukn korjt ti viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä, normli kulumist, vurioit, jotk johtuvt väärinkäytöstä, epänormlist käytöstä, sellisen potkurin ti välityssuhteen käytöstä, jok ei slli moottorin käyntiä suositeltvll täysksun kierroslukulueell (ktso Tekniset tiedot), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttöj huolto-ohjekirjn toimint-/käyttökierto-osn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -tekniikt on selostettu tuotteen sennusohjeiss), epäkelpo huolto, suihkupumpun siipipyöriä j sisäkkeitä, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu tuotteess käytettäviksi (ktso Tekniset tiedot), osien muuttelu ti poistminen. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Tkuuseen kuulumttomn päästöjenhllintlitteiden j -järjestelmien kunnosspidon, vihdon ti korjuksen s suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti -henkilö. Muiden kuin Mercury-osien käyttö tkuuseen kuulumttomn kunnosspitoon j korjukseen ei ole peruste muiden tkuunlisten töiden kieltämiseen. Lisäosien (kuten Klifornin sääntökokoelmn nimikkeen 13 kohdss 1900 ()(1) j ()(10) on määritelty) ti muutettujen osien käyttö, joit Klifornin ilmvrntolutkunt ei ole sllinut, voi oll iheen tkuuvteen kieltämiseen Mercury Mrinen hrkinnn mukn. Sllimttomien lisäosien ti muutettujen osien iheuttmt tkuunlisten osien vit eivät kuulu tkuun piiriin. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Jos sinull on kysyttävää tkuut koskevist oikeuksistsi j velvollisuuksistsi, ktso yhteystiedot kohdst Omistjn huoltopu. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn (CARB) tkuumääräysten noudttmiseksi, j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn TAKUUSEEN LIITTYVÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI: Klifornin ilmvrntolutkunt (CARB) selittää mielellään mllivuoden sisä- j sisäperämoottorien päästöjenhllintjärjestelmän tkuun. Kliforniss uudet sisä- j sisäperämoottorit täytyy suunnitell, rkent j vrust niin, että ne täyttävät osvltion nkrt svusumu estävät normit. Mercury Mrinen täytyy nt tkuu sisä- ti sisäperämoottorisi päästöjenhllintjärjestelmälle ll lueteltviksi joiksi edellyttäen, ettei sisä- ti sisäperämoottorisi ole käytetty väärin, liminlyöty ti huollettu kelvottomsti. Moottorin päästöjenhllintjärjestelmään voi kuulu sellisi osi kuin ksutin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä, sytytysjärjestelmä ti ktlysttori. Siihen voi myös sisältyä letkuj, hihnoj, liittimiä j muit päästöihin liittyviä sennelmi. Jos tkuun linen vik esiintyy, Mercury Mrine korj sisä- ti sisäperämoottorisi ilmn sinulle koituvi kuluj, mukn lukien vinmääritys, ost j työ. VALMISTAJAN TAKUUSUOJA: Vuosimllin 2009 j myöhempien (sisä- ti sisäperä-) moottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin). Käyttötunteihin perustuv tkuusuoj sllitn kuitenkin vin moottoreille, jotk on vrustettu pykälässä 2441()(13) määritellyillä ti niitä vstvill käyttötuntimittreill. Jos jokin päästöihin liittyvä moottorisi os vioittuu tkuun olless voimss, Mercury Mrine korj ti viht kyseisen osn. OMISTAJAN TAKUUSEEN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET: Sinä olet sisämoottorin ti sisäperämoottorin omistjn vstuuss omistjn käsikirjss lueteltujen vdittvien huoltojen suorittmisest. Mercury Mrine suosittelee, että pidät tlless kikkien sisä- ti sisäperämoottoriisi liittyvien huoltotöiden kuitit, mutt Mercury Mrine ei voi kieltää tkuut pelkästään kuittien puutteen vuoksi ti sen tki, ettet ole vrmistnut kikkien iktulun mukisten huoltotöiden suorittmist. Sisä- ti sisäperämoottorin omistjn sinun pitäisi oll tietoinen siitä, että Mercury Mrine voi kieltää sinult tkuusuojn, jos sisä- ti sisäperämoottorisi ti sen os on vioittunut väärinkäytön, liminlyönnin, kelvottomn kunnosspidon ti hyväksymättömien muutoksien tki. Olet velvollinen viemään heti, kun ongelm esiintyy, sisä- ti sisäperämoottorisi Mercury-jälleenmyyjälle, joll on vltuudet huolt tuote. Tkuukorjukset suoritetn loppuun kohtuullisess jss, jok ei ylitä 30 päivää. Jos sinull on kysyttävää tkuuseen liittyvistä oikeuksistsi ti velvollisuuksistsi, ot yhteys Mercury Mrineen numeroon (USA). Tkuukäytäntö Austrli j Uusi-Seelnti MerCruiserin rjoitettu tkuu Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Tämän rjoitetun tkuun myöntäjä on Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN osoitteest Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175, Austrli (puhelin (61) (3) ) sähköposti: Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kuluttjlle myöntämät edut nnetn muiden kuluttjlin myöntämien oikeuksien j korvuskeinojen lisäksi suhteess tuotteisiin ti plveluihin, joit tkuu koskee. Austrlin kuluttjlin mukiset tkuut Tuotteemme sisältävät tkuit, joit ei void sulke pois Austrlin kuluttjlin puitteiss. Sinull on oikeus sd korvv tuote ti hyvitys merkittävästä vist sekä korvus muist kohtuullisesti ennkoitvist menetyksistä ti vhingoist. Sinull on myös oikeus sd tuotteet korjtuiksi ti vihdetuiksi, mikäli tuotteet eivät ole hyväksyttävän ltuisi ti vik ei täytä merkittävän vin määritystä. Tämän rjoitetun tkuun kestoik Voit vti tämän rjoitetun tkuun list korvust vin virheille, jotk ilmenevät sinmukisen tkuujkson ikn (ktso seurv). Meidän on myös stv korvushkemuksesi ennen tkuujn päättymistä. MerCruiserin ensiinikäyttöiset sisäperä- j sisämoottorit Khden vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen MerCruiser SeCore Kolmen vuoden tuotetkuu Neljän vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen Sivu M fin MARRASKUU 2014

19 Os 1 - Tkuu MerCruiser Tow Sport -moottorit Kolmen vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen MerCruiser Diesel Khden vuoden tuotetkuu Kolmen vuoden korroosiotkuu Yhden vuoden / 500 tunnin tuotetkuu, kevyt kupllinen Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle huvivenekäyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen ei pidennä tämän rjoitetun tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist. Trkist omn mllisi perustkuuik. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk päivästä, jon tuote on myyty vähittäisostjlle kuplliseen käyttöön, ti päivästä, jon tuote on ensimmäisen kerrn otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huollon suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää seurvlle huvikäyttöön ostvlle sikklle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tämän rjoitetun tkuun mukinen tkuuik päättyy seurvsti hnkitun, käytetyn tuotteen oslt: Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Hnkint romuliikkeestä Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupst Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn svt vin vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteen Mercury Mrinen myyntimss vltuuttmlt jälleenmyyjältä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuusuojn smiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että kikki tkuusuoj riippuu todistettvsti sinmukisest huollost. Mitä Mercury tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän rjoitetun tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Tämän rjoitetun tkuun ntmn tkuusuojn sminen Asikkn pitää nt Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen tuotteeseen käsiksi pääsy tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine - myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu huoltmn tuotteen. Luettelo jälleenmyyjistä yhteystietoineen on stvn osoitteest Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus yllä minittuun osoitteeseen. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tämä rjoitettu tkuu ei korv ostjlle sin liittyviä kuljetuskuluj ti mtkik. Jos suoritettu huolto ei ole tämän rjoitetun tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut, mikäli kuluttj ei ole velvollinen mksmn silloin, kun huolto suoritetn hyväksyttävän ltutkuun virheen korjmiseksi j kyseinen tkuu on Mercury Mrine sitov Austrlin kuluttjlin mukn. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tämän rjoitetun tkuun mukisen tkuusuojn smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 11

20 Os 1 - Tkuu Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi. Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö tuotteelle sopimttomien polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss. Ktso Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj. Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, silloinkin, kun käyttäjänä on edellinen omistj, mitätöi tkuun. Tämä rjoitettu tkuu ei kt kuluj, jotk liittyvät kuljetukseen, vesillelskuun, hinukseen, säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin. Tämä rjoitettu tkuu ei myöskään kt veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyviä kuluj. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Tämän rjoitetun tkuun vtimisest koituvt kulut Tämä rjoitettu tkuu ei kt mitään kuluj, jotk tkuun vtiminen stt iheutt sikklle. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET LUKUUNOTTAMATTA SOVELLETTAVIA TAKUITA JA MUITA OIKEUKSIA JA KORVAUSKEINOJA, JOITA KULUTTAJALLA VOI OLLA AUSTRALIAN KULUTTAJALAIN TAI MUUN LAIN MUKAAN KYSEISIÄ TUOTTEITA KOSKIEN, KONKLUDENTTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN ON ERITYISESTI KIELLETTY. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. Tkuun siirto Austrli j Uutt-Seelnti koskev käytäntö Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jääneeltä oslt. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Tkuu on mhdollist siirtää seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä rungon tunnistenumeron (HIN) Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Postitusosoite Austrliss j Uudess-Seelnniss: Sivu M fin MARRASKUU 2014

21 Os 1 - Tkuu Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment Brunswick Asi Pcific Group Privte Bg 1420 Dndenong South, Victori 3164 Austrli Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Osoitteenmuutos on mhdollist tehdä milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä rungon tunnistenumero (HIN). Yleiset tkuutulukot Tkuutulukko Yhdysvlloiss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit MerCruiser-hinusurheilumoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott 4 vuott MerCruiser-sisämoottorit MPI, 8.2 H.O. MerCruiser-sisämoottorit Horizon Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Yhdysvltojen ulkopuolell Jos tuote on ostettu Yhdysvltojen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Kndss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit MerCruiser-hinusurheilumoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott 4 vuott MerCruiser-sisämoottorit MPI, 8.2 H.O. MerCruiser-sisämoottorit Horizon Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Kndn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Austrliss j Uudess-Seelnniss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit 2 vuott 3 vuott MerCruiser SeCore 3 vuott 4 vuott MerCruiserhinusurheilumoottorit Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 3 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 13

22 Os 1 - Tkuu Austrlin j Uuden-Seelnnin ulkopuolell Jos tuote on ostettu Austrlin j Uuden-Seelnnin ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Eteläisen Tyynenmeren lueell MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit Normli rjoitettu tkuu 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell Jos tuote on ostettu Eteläisen Tyynenmeren lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään vltuutettuun Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukko Asiss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote MerCruiserin ensiinikäyttöiset sisäperä- j sisämoottorit Normli rjoitettu tkuu Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 3 vuott Asin ulkopuolell Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus 1 vuosi 3 vuott Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Jos tuote on ostettu Asin lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Euroopss j Itsenäisten vltioiden yhteisössä MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 2 vuott Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell Jos tuote on ostettu Euroopn j Itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Lähi-idässä j Afrikss (Etelä-Afrikk lukuun ottmtt) MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott 1 vuosi Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Lähi-idän j Afrikn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Lähi-idän j Afrikn lueen ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuutulukot Etelä-Afrikss MerCruiserin ensiini- j dieselmoottorit Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu MerCruiserin sisäperä- j sisämoottorit Horizon, Scorpion, Se Core 1 vuosi 2 vuott 3 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott Normli rjoitettu korroosiotkuu Kupllinen sovellus Ot yhteys lähimpään Mrine Power Service Centeriin Sivu M fin MARRASKUU 2014

23 Tuote Normli rjoitettu tkuu IQ-sertifiointitkuu Mercury Dieselin sisäperä- j sisämoottorit 1 vuosi Ei stvn oppn mennessä pinoon. Normli rjoitettu korroosiotkuu 3 vuott Kupllinen sovellus Os 1 - Tkuu Etelä-Afrikn ulkopuolell Jos tuote on ostettu Etelä-Afrikn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Päästöjen todistuskyltti (tähti) Veneesi runkoon on merkitty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symoli merkitsee: 1. Puhtmp ilm j vesistöjä - terveellisempää elämäntyyliä j ympäristöä. 2. Premp polttoinetloutt - kulutt jop prosentti vähemmän ensiiniä j öljyä kuin tvnomiset kksithtiset ksutinmoottorit, mikä säästää rh j luonnonvroj. 3. Pitempää päästötkuut suojelee kuluttj j tekee käytöstä huoletont. 1. tmmikuut 2003 lähtien yksi kolmen ti neljän tähden merkki liitetään jokiseen tehtn hyväksymään Mercury MerCruiser -moottoriin. Kikkien Mercury MerCruiser -moottorien (500 hv j pienempien) päästörvot ovt kolmen tähden erittäin vähäiset ti neljän tähden huippuvähäiset päästöt. Tähtimerkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2007 j myöhemmin sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottoreiden päästöt ovt % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottoreiden. Tähtimerkki kiinnitetään rungon vsemmlle puolelle kuvn osoittmll tvll. XX 1234 XX - Suositeltv sijinti - Toissijinen sijinti Yhden tähden vähäiset päästöt Yhden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2001 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 75 % pienempiä kuin tvnomisten kksithtisten ksutinmoottorien päästöt. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuoden 2006 venemoottoristndrdej. Khden tähden erittäin vähäiset päästöt Khden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden ultr- vähäiset päästöt Kolmen tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vuonn 2008 vdittvt pkoksunormit ti vuonn 2003 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Neljän tähden Super- ultrvähäiset päästöt Neljän tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesikulkuneuvot j perämoottorit sttvt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 15

24 Os 1 - Tkuu Lppu Jälleenmyyjän tulee merkitä yhden lpun sinmukinen ruutu niin, että se vst veneeseen kiinnitettyä Str-trr. Jälleenmyyjällä on velvollisuus sett lppu näkyvälle piklle veneeseen, jok on myytävänä Kliforniss. Jos lppu ei setet selvästi esille, seuruksen voi oll hste j mhdollinen skko jälleenmyyjälle Klifornin ilmvrntolutkunnlt. Jos vene on näytteillä Kliforniss, jälleenmyyjän on setettv lppu selvästi näkyviin veneeseen ennen sen settmist näytteille Lpun etupuoli Lpun tkpuoli Sivu M fin MARRASKUU 2014

25 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sisällysluettelo Tunnistus Moottorin srjnumero Vihteistot Velvet Drive vihteistot ZF Mrine vihteistot Wlter V Drive vihteistot Nrullinen hätäktkisin Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Kojeisto VesselView Etuhllintlitteet Digitlimittrit Anlogimittrit Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Säätö Digitlisen ksu j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet Lituri Pelkkä ksu vipuinen Synkronointi Siirto (khden ruorin veneissä) Ruorisemn hllinnn siirto Zero Effort toiminnot Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT mllit Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Kriittinen Konfiguroimton hälytys vin DTS Äänihälyttimen testus Gurdinin strtegi M fin MARRASKUU 2014 Sivu 17

26 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt MerCruiser-moottorisi. Kun ott yhteyttä MerCruiser-huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumero Srjnumero sijitsee khdess eri kohdss moottorin päällä. Toinen on moottorikopn päällä olevss moottorin tietotrrss j toinen on kiinnitetty moottorilohkoon käynnistysmoottorin lähelle. ATF COOLANT Kuvss 5.7 MPI, muut smnlisi Sijinti moottorilohkoss - Moottorin srjnumerokilpi - Vuhtipyörän kotelo c - Käynnistysmoottori c Vihteistot Velvet Drive -vihteistot Velvet Drive suoriss j V-Drive-vihteistoiss (71C, 72C, 72C V-Drive, Wlter-vihteistojen knss ti ilmn) välityssuhde (eteenpäin-vihteell) on merkitty vihteistojen tunnistuskilpeen. Vihteiston pääkselin j potkurin vdittv pyörimissuunt (eteenpäin-vihteell) näkyy vihteistokoteloss olevst trrst. Vihteiston pyörimissuunt on kuvttu ktsottun vihteiston tk päin. c Suor vihteisto (muut sijitsevt smntpisesti) - Vihteiston tunnistuskilpi - Välityssuhde (eteenpäin-vihteell) c - Pääkselin lipn pyörimissuunnn trr (eteenpäinvihteell) 7424 Sivu M fin MARRASKUU 2014

27 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Velvet Drive 5000A- j 5000V-vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Velvet Drive 5000A - 8 steen lskulmvihteisto (5000V - V-drive smntyyppinen) - Vihteiston tunnistuskilpi 7370 ZF Mrine -vihteistot ZF Mrine 63A 8 steen lskulmvihteistoiss j V-Drive-vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Tyypillinen ZF Mrine -lskulmvihteisto (V-drive on smntyyppinen) - Vihteiston tunnistuskilpi 7449 Wlter V-Drive -vihteistot Wlter V-Drive -vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Wlter RV-36 V-drive - Vihteiston tunnistuskilpi 7452 Nrullinen hätäktkisin Nrullisen hätäktkisimen trkoituksen on smmutt moottori, mikäli kuljettj odottmtt siirtyy pois ruorist, esimerkiksi jos kuljettj piskutuu vhingoss pois pikltn. Nru on kiinnitetty kuljettjn henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Nrullisen hätäktkisimen lähellä olev trr muistutt käyttäjää kiinnittämään nrun henkilökohtiseen kellukkeeseen ti rnteeseen. ATTACH LANYARD RUN OFF - Hätäktkisimen nrun kiinnike - Nrun trr c - Nrullinen hätäktkisin c Vhingoss heittymiset, kuten putominen yli lidn, tphtuvt todennäköisimmin: Mtllitiset urheiluveneet Klstusveneet Moottoriurheiluveneet Vhingoss heittymisiä voi sttu myös: Huonot jotvt Istuminen istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill Seisominen plnusnopeuksill Ajminen plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä Otteen hellittäminen ohjuspyörästä Alkoholin ti huumeiden käytön iheuttm huolimttomuus Käännösten tekeminen suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) suorksi vedettynä, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä thttomn ktivoinnin minimoimiseksi siinä tpuksess, että kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Kuljettj voi lyhentää nru kietomll sen rnteeseens ti tekemällä siihen solmun. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj smoin kuin ollessn käynnissä. Näytä muille mtkustjille oiket käynnistys- j käyttömenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt ohjmn venettä hätätilnteess.! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hidstusvoimien iheuttm vkv vmm ti kuolem, jok johtuu hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Pidä nrullinen hätäktkisin j ktkisimen nru hyvässä toimintkunnoss Vrmist ennen jokist käyttöä, että nrullinen hätäktkisin toimii kunnoll. Käynnistä moottori j smmut se sitten vetämällä hätäktkisimen nrust. Jos moottori ei smmu, vie ktkisin korjttvksi ennen veneen käyttöä. Trkst ennen jokist käyttöä, että hätäktkisin on hyvässä toimintkunnoss eikä sen nruss ole repeämiä, viiltoj ti kulumi. Trkst, että nrun päissä olevt kiinnikkeet ovt hyvässä kunnoss. Vihd vurioituneet ti kuluneet hätäktkisimen nrut. Sivu M fin MARRASKUU 2014

29 Kojeisto VesselView Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottoriss stt oll SmrtCrft VesselView -näyttö. VesselView on kttv venetietokeskus, jok voi näyttää jop neljän ensiini- ti dieselmoottorin tiedot. Se vlvoo j rportoi jtkuvsti peruskäyttötietoj, kuten tietoj polttoineest, öljystä, vedestä j polttoine-, öljy-, vesi- j jätevesisäiliöistä, j se nt hälytyksen tiettyjen ongelmien ilmetessä. VesselView-näyttöön voidn yhdistää myös veneen GPS-järjestelmä ti muu NMEA-yhteensopiv lite. Tällöin sdn tuoreet tiedot nvigoinnist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä. Etuhllintlitteet c d e f g h i Kosketusnäyttö - Mrk Menu (merkki vlikko) -pinike c - Stndy Auto (lepotil utom.) -pinike d - Exit (poistuminen) -pinike e - Pyörönuppi (pinetn toimintoon pääsemiseksi) f - Goto Pges (siirry sivut) -pinike g - In/out zoom (lähennys/loitonnus)-, henkilö yli lidn (MOB) -pinike h - Virt/kirkkus i - Kortinlukijn luukku Digitlimittrit Mercury SmrtCrft System -kojepketti voidn ost tätä tuotett vrten. Mittripketti näyttää mm. seurvi toimintoj: moottorin kierrosluvun, jäähdytysineen lämpötiln, öljynpineen (vtii SmrtCrft-öljynpinelähetinsrjn), kkujännitteen, polttoineen kulutuksen j moottorin käyttötunnit. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen SmrtCrft-digitlimittreiss on myös uisteluohjus. Tämän vull lus pystyy pitämään yllä vkionopeutt moottorin kierroslukulueell /min. SmrtCrft-mittrit - Kierroslukumittri - Nopeusmittri c - Järjestelmän LCD-näyttö c SmrtCrft-mittrijärjestelmä utt myös Engine Gurdin -järjestelmän vinmäärityksessä. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää kriittisiä moottorihälytystietoj j mhdollisi ongelmi. Ktso SmrtCrft-mittrijärjestelmän ohjekirjst, mitä vroitustoimintoj mittrijärjestelmä vlvoo j miten sitä käytetään. Anlogimittrit Seurvss on lyhyt kuvus joisskin veneissä olevist tyypillisistä instrumenteist. Omistjn/käyttäjän tulee perehtyä kikkiin instrumentteihin j niiden toimintoihin. Instrumenttien j niiden vlmistjien suuren vlikoimn vuoksi sinun on syytä pyytää veneesi jälleenmyyjää selittämään veneesi erityiset mittrit j normlit lukemt KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H c d e FUEL CRUISELOG f g h i Viite Mittri Toiminto Nopeusmittri Osoitt veneen nopeuden. Kierroslukumittri Osoitt moottorin kierrokset minuutiss. c Öljynpinemittri Osoitt moottoriöljyn pineen. d Jännitemittri Osoitt kun jännitteen. e Jäähdytysnesteen lämpötilmittri Osoitt moottorin käyntilämpötiln. f Polttoinemittri Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. g Tuntimittri Tllent moottorin käyttöjn. h Pilssituulettimen ktkisin Käyttää pilssituuletint. i Virtlukko Ant käyttäjän käynnistää j pysäyttää moottorin. Kukosäätimet (DTS-mllit) Kukosäätimet TÄRKEÄÄ: Koneess täytyy oll vrusteen Mercury Mrinen elektroninen kukosäädin. Tähän säätöjärjestelmään kuuluu vihteell käynnistyksen esto, mikä estää moottorin käynnistymisen, kun kukosäädin on eteenpäinjo- ti peruutussennoss. Lisätietoj on Mercury Precision Prtsin/Quicksilverin lisävrusteoppss. Sivu M fin MARRASKUU 2014

31 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Digitlinen ksu- j vihdejärjestelmä (DTS), joll tätä moottori käytetään, trjo käynnistys- j smmutustoiminnot, ksun j vihteenvihdon hllinnn, vihteell käynnistyksen eston j hätäktkisintoiminnot. DTS-järjestelmä toimii erikoistuneiden ruorikomponenttien, kuten komentomoduulisrjn j elektronisen kukosäätimen knss. Pyydä jälleenmyyjältä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. Kojelutn sennettvn mllin toiminnot c d e f g h - Nrullinen hätäktkisin - Säätimen khv c - Vihdelukko d - Trimmi/kippikytkin e - Pelkän ksun pinike f - Käynnistys-/pysäytyspinike g - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi h - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Ktso lisätietoj kohdst Nrullinen hätäktkisin. Säätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Vihdelukko Vihdelukon pinminen sllii moottorin vihteenvihdon. Vihdelukko täytyy pin in, kun kukosäätimen khv siirretään pois vp-sennost. Kllistus/kippikytkin (jos vrustettu) - Ktso lisätietoj kohdst Hydrulinen jokulmn säätö. Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen ti lämmittämisen vustmiseen. Käynnistys-/pysäytyspinike Veneen käyttäjä voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. DTS ohuen, yksikhvisen kompssinsuojuksen ominisuudet j käyttö 1. Vihteen j ksun toimint ohjtn liikuttmll kukosäätimen khv. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vp-sennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk tksepäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. 2. Trimmikytkin (jos vrusteen) - Kun hydrulisen jokulmn säätökykin ktivoidn elektronisen kukosäätimen khvst, DTS-komentomoduuli hvitsee oikosulun joko ylös- ti lstrimmuksess. DTS-komentomoduuli muodost signlin j lähettää sen PCM-moduuliin. PCM sulkee mdoituspiirin ylä- ti ltrimmireleeseen. - Eteenpäin - Vp c - Peruutus d - Trimmiktkisin d c Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn hllintkhvn siirtämiseen pois pidäkesennoist. Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Säädä jäykkyys hlutuksi. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 23

32 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 4. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvill kukosäätimen khvn jäykkyyttä voidn lisätä ti vähentää. Tällöin kukosäätimen khv ei pääse äkisti liikkumn kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä jäykkyys hlutuksi. - Korkit (2) - Pidäkkeen jäykkyyden säätö c - Kukosäätimen khvn jäykkyyden säätö c HUOMAUTUS: Kukosäätimen khvn jäykkyys j pidäkkeen jäykkyyden säätöruuvi sttvt edellyttää säännöllistä säätöä. Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. STOP/ START h N g f DOCK TRANSFER THROTTLE - ONLY c d e Ohuell kompssinsuojuksell vrustettu ERC Os Säädin Toiminto ei s ylittää Ajokulmn säätö (khv) "Stop/Strt" (käynnistys/ pysäytys) Kohott j lskee moottori prhn tehon smiseksi ti erilisiin olosuhteisiin kuten mtlikkoon, kuljettmiseen jne. sopivksi. Kuljettj voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Virt-vimen on oltv josennoss, jott käynnistys-/pysäytyskytkin toimisi. c "Trnsfer" (siirto) Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. d "Throttle-only" (pelkkä ksu) Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. e "+" Lisää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. f " " Vähentää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. g "Dock" (lituri) Vähentää kukosäätimen vivuill ohjttvn ksun tehon noin 50 %:iin normlist. h Neutrli vlo Kksikhvinen elektroninen kukosäädin käyttö j säätö Käyttö Syttyy, kun vetolitteen vihde on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. Elektronisen kukosäätimen khv ohj vihteen j ksun toimint. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vpsennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv eteenpäinsennost vp-sentoon, jott vuhti hidstuu j lus lopult pysähtyy. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi peruutettess. Sivu M fin MARRASKUU 2014

33 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS: Tietyissä tiloiss vihteen sennon määrää elektroninen vihteensäätö (ESC), ei elektronisen kukosäätimen (ERC) vipujen sento. Käytettäessä ohjussuv ti oltess Skyhook-tilss tietokone ohj vihteiden siirtämistä vihteelle j pois, vikk khvt olisivt vp-sennoss. - Eteenpäin - Vp c - Peruutus c Khvojen siirtämiseen, ti niiden siirtämiseen pykälästä toiseen, trvittv voim voidn säätää thttomn liikkeen estämiseksi. Säätö HUOMAUTUS: Kukosäätimen khvn jäykkyys j pidikejäykkyys sttvt edellyttää säännöllistä huolto säätöruuvej käyttämällä. Khvn pidätysjäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä se hlutulle kireydelle. Khvn jäykkyyden säätö: 1. Poist säädettävän khvn sivusuojn tpit. 2. Kierrä säätöruuvi myötäpäivään, kun hlut lisätä kukosäätimen khvn jäykkyyttä, j vstpäivään, kun hlut vähentää jäykkyyttä. 3. Säädä se hlutulle kireydelle. - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Khvn jäykkyydensäätöruuvi M fin MARRASKUU 2014 Sivu 25

34 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Digitlisen ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) erikoisominisuudet DTS-järjestelmässä on useit vihtoehtoisi käyttötoimintoj elektronisen kukosäätimen vivuille. Mitkä thns minituist toiminnoist voivt toimi smnikisesti. c j i h f d e g Khden moottorin kukosäätimet Lituri Os Säädin Toiminto ei s ylittää c d e Ajokulmn säätö (khv) Ajokulmn säätö (CANnäppäimistö) NEUTRAL [VAPAA] -vlot TRANSFER [SIIRTO] DOCK [LAITURI] Kohott j lskee moottorit prhn tehon smiseksi ti erilisiin olosuhteisiin kuten mtlikkoon, kuljettmiseen jne. sopiviksi. Nost j lskee kikki moottorit. Syttyvät, kun vetolitteen vihde on vp-sennoss. Vlot vilkkuvt, kun moottori on pelkän ksun tilss. Mhdollist veneen ohjuksen siirtämisen toiseen ruoriin. Lisätietoj on kohdss Ruorisemn hllinnn siirto. Käytettävissä ohjussuvll ohjmisen j kukosäätimen vipujen knss. Ohjussuvll ohjminen vähentää ksun tehon noin 70 %:iin normlist. Kukosäätimen vivuill ohjminen vähentää ksun tehon noin 50 %:iin normlist. f "+" Lisää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. g THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] Ant veneen käyttäjän lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä vihteisto vihteelle. h " " Vähentää CAN-näppäimistön, VesselView-näytön j SmrtCrft-mittreiden kirkkussetuksi. i 1 LEVER [1 VIPU] Mhdollist molempien moottorien ksun j vihteiston ohjuksen vsemmnpuoleisell vivull. j SYNC HUOMAUTUS: Kikki toiminnot eivät ehkä ole ktiivisi. Kytkee utomttisen synkronointitoiminnon päälle ti pois. Lisätietoj on kohdss Moottorien synkronointi. Lituritil voidn käyttää ohjussuvll j kukosäätimen vivull. Lituritil vähentää ksun tehon noin 70 prosenttiin normlist ohjussuvn ksutehost, mikä mhdollist moottoritehon trkn hllinnn htiss pikoiss. Jos veneen hllintn trvitn enemmän teho, kun ympäristöolosuhteet edellyttävät enemmän voim, käytä elektronisi kukosäätimen vipuj DOCK [LAITURI] -pinike Sivu M fin MARRASKUU 2014

35 Pelkkä ksu Os 2 - Moottoriisi tutustuminen HUOMAUTUS: Ohjussuv voi ktivoitu, jos sitä siirretään milloin thns moottoreiden käydessä j kukosäätimen vipujen olless vp-sennoss. Ohjussuvn käytöstä poistmiseen tulee käyttää pelkän ksun til, jos kpteeni ei ole ruoriss. Kukosäätimen settminen pelkän ksun tiln estää thttomn vihteen kytkennän. Moottoreit käännetään ohjuspyörällä ti ohjussuvll, j moottoreiden kierrosluku voidn lisätä pelkän ksun tilss, mutt vihde pysyy vp-sennoss Pelkän ksun til kytketään seurvsti: THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinike 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinikett. Pinikkeen vlo syttyy j vp-sennon vlot vilkkuvt. 3. Aset jompikumpi kukosäätimen vipu vihteelle. Vroitustorvest kuuluu ääni jok kerrn, kun vipuj siirretään vihteelle ti vihteelt pois pelkän ksun tilss, mutt vene pysyy vpll. 4. Moottorien kierrosluku voidn lisätä. 5. Pelkän ksun til vikutt myös ohjussuvn. Moottorit liikkuvt j kierrosluku voidn lisätä, mutt moottorit pysyvät vpll. HUOMAUTUS: THROTTLE ONLY -pinikkeen pinminen kukosäätimen vipujen olless vihteell smmutt pinikkeen vlon j vene jää pelkän ksun tiln. Kukosäätimen vivut on setettv vp-sentoon pelkän ksun tiln poistmiseksi. Pelkän ksun tiln kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. Pelkän ksun til ei kytkeydy pois, ennen kuin kukosäätimen vivut ovt vp-sennoss. 2. Pin THROTTLE ONLY [PELKKÄ KAASU] -pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. 3. Vp-sennon vlot lkkvt vilkkumst j jäävät plmn. Ohjussuv on nyt vlmiin käyttöön. 1-vipuinen Perämoottorin ohjussuvjärjestelmässä on toiminto, joll molempi moottoreit ohjtn smll vivull khden moottorin sovelluksess. Tämä toiminto helpott moottorin hllint kovss llokoss, kosk molempi moottoreit voidn ohjt yhdellä vivull smnikisesti. Se ei vikut ohjussuvn toimintn. Tämä ei ole sm kuin järjestelmän synkronointitoiminto LEVER [1 VIPU] -pinike 1 vivun tiln kytkeminen: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. Pinikkeen vlo syttyy. 3. Aset oikenpuoleisen kukosäätimen vipu vihteelle. 4. Kun khv siirretään, moottorin kierrosluku j vihdesento synkronoidn. 1 vivun tiln kytkeminen pois: 1. Aset molemmt kukosäätimen vivut vp-sentoon. 2. Pin 1 LEVER -pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 27

36 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Synkronointi Sync on moottorin utomttinen synkronointitoiminto, jok on in päällä, ellei sitä kytketä pois. Sync vlvoo kukosäätimen kummnkin vivun sento. Jos vipujen sennot poikkevt enintään 10 prosentti toisistn, vsen moottori synkronoituu oiken moottorin kierrosluvulle. SmrtCrft-järjestelmä kytkee Sync-toiminnon pois utomttisesti ksusennon 95 %:n lueen jälkeen, jott jokinen moottori voi svutt suurimmn käytettävissä olevn kierrosnopeuden. Sync ei voi kytkeytyä päälle, ennen kuin moottorit ovt miniminopeudess. "SYNC"-pinikkeen merkkivlo pl, kun molemmt moottorit ovt käynnissä. Vlo on keltinen tyhjäkäynnillä j 95 %:n ksull sekä silloin, kun moottoreit ei ole synkronoitu. Vlo muuttuu puniseksi, kun moottorit synkronoidn SYNC [SYNKRONOINTI] -pinike VesselView-kierroslukunäyttö näyttää myös ornssin kuvkkeen kierroslukunumeroiden lpuolell, jos moottorien kierrosluvut poikkevt toisistn yli 10 prosentti, j kuvkkeet muuttuvt punisiksi, kun moottorit synkronoituvt. Synkronointitiln kytkeminen pois päältä: 1. Aset kukosäätimen vivut mihin thns pykälään. 2. Pin SYNC-pinikett. Pinikkeen vlo smmuu. Voit kytkeä synkronointitiln päälle pinmll "SYNC"-pinikett milloin thns. Siirto (khden ruorin veneissä) TRANSFER (siirto) -pinike sllii veneen kuljettjn siirtää veneen hllinnn ktiivisest ruorist epäktiiviseen ruoriin veneissä, joiss on kksi ruori. Ktso tämän oppn koht Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemn hllinnn siirto TRANSFER -pinike Joisskin veneissä venettä voidn ohjt usemmst kuin yhdestä pikst. Näistä pikoist puhutn yleensä ruorein ti semin. Ruorisemn hllinnn siirto -termillä kuvilln menetelmää, joss hllint siirretään jostkin ruorist (ti semst) toiseen.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s milloinkn jättää ktiivist sem, kun moottori on vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. Ruorisemn hllinnn siirto -toiminto nt veneen käyttäjälle mhdollisuuden vlit, mikä ruori hllitsee venettä. Ennen kuin siirto voidn käynnistää, prhilln käytössä olevn ruorin sekä siirron kohteen olevn ruorin kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss. HUOMAUTUS: Jos yrität siirtää ruorin hllinnn kukosäädinvipujen olless muuss kuin vp-sennoss, kuuluu äänimerkki eikä ruorisemn hllinnn siirto onnistu, ennen kuin ruorisemien vivut siirretään vp-sentoon j siirto pyydetään uudelleen. VesselView-näytössä stt näkyä vikkoodej, jos ruorisemn hllinnn siirron käynnistämisen jälkeen yritetään käyttää muit ohjus- ti nvigointitoimintoj. Vikkoodien poistmiseksi stt oll trpeen viht virtkytkimen sento pois j tkisin päälle j käynnistää sitten ruorisemn hllinnn siirto uudelleen. Suorit muut ohjus- j nvigointitoiminnot vst ruorisemn hllinnn siirron jälkeen, jott järjestelmään ei synny vikkoodej. Sivu M fin MARRASKUU 2014

37 HUOMAUTUS Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kukosäädinvipujen tulee oll vp-sennoss ruorisemn hllinnn siirto vrten. Kun ne ovt vp-sennoss, vene voi jelehti j törmätä lähellä oleviin esineisiin iheutten vhinko. Ole riittävän vlppn suorittesssi ruorisemn hllinnn siirto. Jott vältyt vhingoilt, ole erittäin huolellinen ruorisemn hllinnn siirto yrittäessäsi silloin, kun vene on stmn, liturin ti muiden kiinteiden kohteiden ti muiden lusten lähellä. Zero Effort -toiminnot c - Vihdevipu - Ksuvipu c - Trimmi/kippikytkin Vihdevipu - Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu - Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Trimmi/kippikytkin - Ktso lisätietoj kohdst Hydrulinen jokulmn säätö. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT -mllit Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. TÄRKEÄÄ: Säilytä vrsulkkeit in veneessä vihto vrten. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot mhdollisimmn pin yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Noll utomttisulke pinmll punist nppi M fin MARRASKUU 2014 Sivu 29

38 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 90 A:n sulke, jok sijitsee käynnistinsolenoidin suuress nvss, suoj moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen tphtuess. mc Moottorin vsemmll puolell olevt neljä sulkett suojvt päävirt, polttoinepumppu, sytytystä j lisävrustepiirejä. Moottorin sulkkeet Kksi 10 mpeerin sulkett suojvt O 2 (hppi) -ntureit. Ne sijitsevt moottorin tkpuolell 14-npisen liittimen lähellä Hppinturin sulkkeet Sivu M fin MARRASKUU 2014

39 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 15 A:n lisävrustesulke suoj lisävrustepiirejä. c - Sulkkeen knsi - 15 A:n sulke c - Virtjohtosrj Virtjohtosrj, jok on liitetty moottorin käynnistyskkuun, vähentää sähköjärjestelmän jännitehäviötä. Johtosrj suoj 5 A:n sulke. Tämä liitäntä sijitsee moottorin tkpuolell 14-npisen liittimen lähellä Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD-M MIL -srj Veneissä, joiss on päästöjenhllinttekniikk (ECT) käyttävät ktlysttorimoottorit, on oltv SmrtCrft-yhteensopiv mittri, jok pystyy näyttämään huoltomoottorikuvkkeen ti kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon. Toimintvin merkkivlon (MIL) srj, jok sisältää kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon j moottorin johtosrjn liitettävän erityisen johtosrjn, voidn hnkki erikseen. Huoltomoottorikuvke ti MIL on osoitus moottorin päästöjenhllintjärjestelmän toimintvist, j se pysyy vlistun niin kun kuin OBD-M-vik on ktiivinen. OBD-M-toimintvin merkkivlon (MIL) testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. SC mittri j huoltomoottorivlo 2. Huoltomoottorikuvke j toimintvin merkkivlo plvt neljä sekunti, jos osoitusjärjestelmä toimii oikein. Äänihälytin TÄRKEÄÄ: Äänihälytin ilmoitt käyttäjälle, että on ilmennyt ongelm. Se ei suoj moottori vuriolt. Useimmt vit ktivoivt vroitustorvipiirin. Vroitustorven ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest M fin MARRASKUU 2014 Sivu 31

40 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Vroitustorven tiloj on kksi: Huomio Kriittinen Järjestelmästä kuuluu myös hälytysääni, jos ruori ei ole konfiguroitu oikein G3-huoltotyöklull. Huomio Huomiotilss äänihälyttimen merkkiääni kuuluu kuuden sekunnin jkson jn. ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 OFF - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Kriittinen Jos hvitn kriittinen til, äänihälytysjärjestelmä hälyttää kuuden sekunnin jn j kytkeytyy sitten pois. ON 6 - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) OFF Konfiguroimton hälytys vin DTS Jos ruori ei ole konfiguroitu oikein G3-huoltotyöklull, äänihälytysjärjestelmä hälyttää viisi kert sekunnin jn. ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 OFF - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Äänihälyttimen testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele ktivoituuko merkkiääni. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Gurdinin strtegi MerCruiser Engine Gurdin -järjestelmä vähentää moottorivurion mhdollisuutt rjoittmll moottorin teho, kun propulsionohjusmoduuli (PCM) hvitsee mhdollisen ongelmn. Seurvss on esimerkkejä siitä, mitä Engine Gurdin -järjestelmä vlvoo: Öljynpine Moottorin ylikierroksi Pkosrjn lämpötil TÄRKEÄÄ: Engine Gurdin voi vähentää teho missä thns 100 %:st tyhjäkäyntiin ongelmn vkvuudest riippuen. Jos vene pkotetn tyhjäkäynnille, sen nopeus ei ehkä regoi ksun toimintn. PCM tllent virheen vinmääritystä vrten. Jos esimerkiksi veden imuukko tukkeutuu osittin, Engine Gurdin vähentää käytettävissä olev moottorin tehotso, mikä utt estämään pienentyneen vesivirtuksen iheuttmn moottorivurion. Jos roskt menevät läpi j täysi vesivirtus plutuu, Engine Gurdin plutt moottorin tehon normliksi. Sivu M fin MARRASKUU 2014

41 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Suosituksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen peruskäyttö (DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...40 Veneen pohj Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss M fin MARRASKUU 2014 Sivu 33

42 Os 3 - Vesillä Suosituksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Suosittelemme, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. USA:ss U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset järjestävät kurssej. Lisätietoj USA:ss järjestettävistä kursseist st soittmll Bot U.S. Foundtionin numeroon BOAT (2628). Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneessä olevt turvlitteet. Seurvss on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytyt plosmmuttimet Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvt työklut Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Rdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinelevyjä j sopiv vin Ensipupkkus j ohjeet Vedenpitävät säilytysstit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, lmppuj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Mtkustjien nousu veneeseen. Pysäytä moottori in, kun mtkustji tulee veneeseen, stuu pois veneestä ti oleskelee veneen tkosn (perän) lähellä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet veneen käyttöä myös muille. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneenkäsittelyn perusteet siltä vrlt, että kuljettj tulee jokyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä ylikuormit venettä. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuorm (pino) kntokyvyn oslt (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen veneessä istuu sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit. Mtkustjt eivät s istu ti oll missään pikss, jost äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön heittymisen yli lidn ti veneen sisälle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j että hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn käytä venettä ollesssi lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen. Lki vtii näin. Alkoholin ti huumeiden käyttö voi heikentää hrkintkykyä j hidst huomttvsti regointikykyä. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole trkkvinen. Sivu M fin MARRASKUU 2014

43 Os 3 - Vesillä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus tähystää j kuunnell ympäristöä jtkuvsti. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseen siirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn. Jos veneesi nopeus on 40 km/h, svutt 61 m:n päähän eteesi ktuneen hiihtäjän viidessä sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Jos käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään, eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Häkä (CO) on tppv ksu, jot esiintyy kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss, mukn lukien moottorit, jotk liikuttvt veneitä, j generttorit, jotk ntvt teho veneiden lisävrusteille. Sellisenn CO on hjuton, väritön j muton ksu, mutt jos voit hist ti mist moottorin pkoksuj, hengität itse siss häkää (CO). Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, jotk ovt smnkltisi merisirus- ti humltumisoireiden knss, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Moottorin pkoksujen hengittäminen voi iheutt häkämyrkytyksen, jost voi oll seuruksen tjuttomuus, ivovurio ti kuolem. Vältä ltistust hä'älle. Pysyttele loitoll pkoksulueist moottorin käydessä. Pidä vene hyvin tuuletettun sekä sen seistessä pikoilln että jon ikn. Pysyttele loitoll pkoksulueist Moottorin pkoksut sisältävät hitllist häkää. Vältä lueit, joill on konsentroituj moottorin pkoksuj. Kun moottori käy, pidä uimrit loitoll veneestä, älä istu, mk ti seiso uintilustll ti sisääntulotikkill. Kun olet mtkll, älä nn mtkustjien oll välittömästi veneen tkn (lustlt roikkuminen, linelutilu/odysurffus). Sen lisäksi, että tämä vrllinen toimint sett kyseisen henkilön lueelle, joss on erittäin korke moottorin pkoksukonsentrtio, se myös ltist hänet vrlle loukkntu veneen potkurist. Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi: Huono tuuletus Tietyissä jo- ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 35

44 Os 3 - Vesillä Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen voimell lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: Veneen jokulm, joss keul on liin korkell - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen peruskäyttö (DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Käyttötulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle. Käyttö Tulukko KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. MATKALLA OLTAESSA Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois- sentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. Moottorin käynnistys 1. Trkist kikki ost, jotk on lueteltu kohdss Käyttötulukko. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. Sivu M fin MARRASKUU 2014

45 Os 3 - Vesillä! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. HUOMAUTUS: MerCruiser DTS-mlleiss on vrusteen SmrtStrt. SmrtStrtin ominisuuksiin kuuluu käynnistys pinikkeell. Käynnistyspinikett ti virtlukko ei trvitse pitää käynnistyssennoss j vputt käynnistymisen jälkeen, vn SmrtStrt hllitsee koko käynnistysprosessin. Kun käynnistyspinikett pinetn, DTS-järjestelmä käskee propulsionhllintmoduuli (PCM) käynnistämään moottorin. Jos moottori ei käynnisty, käynnistysprosessi päättyy muutmn sekunnin kuluttu ti kun moottori svutt kierrosluvun 400 1/min. Jos moottori yritetään käynnistää sen olless jo käynnissä, moottori smmuu. 3. Käännä virt-vin josentoon (RUN). 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon (START) j vput välittömästi, ti pin käynnistys-/pysäytyspinikett j vput. Jos moottori on kylmä, nn sen käydä tyhjäkäynnillä 6-10 minuutti ti kunnes moottori svutt 60 C (140 F).. 5. Jos moottori ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j set kukosäätimen khv ti ksuvipu 1/4-ksun sentoon.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 6. Jos moottori ei käynnisty viheen 5 jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täyden ksun sentoon j plut se sitten 1/4-ksuun.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 7. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 8. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäinvihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Vihteen vihdon jälkeen siirrä ksu hlutulle setukselle. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. Moottorin pysäytys 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty suurell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Moottorin voi pysäyttää millä thns seurvst neljästä menetelmästä:. Käännä virt-vin lisälite- (ACCESSORY) ti smmutus-sentoon (OFF). Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä smmuu.. Pin käynnistys-/pysäytyspinikett, jos vrusteen. Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. c. Käännä virt-vin hetkeksi käynnistyssentoon (START) j vput vin välittömästi. Hllintjärjestelmä tunnist, että moottori käy j pysäyttää moottorin. Hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Jos käännät virtvimen käynnistyssentoon (START) uudestn, hllintjärjestelmä s käynnistyspyynnön j käynnistää moottorin, jos se on mhdollist. d. Aktivoi nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen. Moottori pysähtyy, mutt hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Hllintjärjestelmä ei slli moottorin käynnistämistä, jos nrullinen hätäktkisin on ktivoitu. Pelkän ksun käyttö HUOMAUTUS: Kun jetn pelkän ksun tilss (vpll), DTS-ohjusjärjestelmä ei päästä moottorin nopeutt nousemn lukemn /min yläpuolelle. Zero effort -kukosäätimet: Zero effort -kukosäätimissä on erilliset ksun- j vihteenhllintvivut. Kun ksunhllintvipu viedään tyhjäkäyntikoht pitemmälle vihteenhllintvivun olless vp-sennoss, moottorin nopeus ksv, mutt vin moottorin suurimpn vpnopeuteen /min.! VAARA Ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) Zero Effort -ohjus voi siirtää moottori ti vihteit tyhjäkäyntiä nopemmlle j iheutt veneen odottmttomn liikkumisen, mistä voi oll seuruksen vmm, kuolem ti ineellinen vurio veneen hllinnn menettämisen seuruksen. Aset ksunhllintvipu tyhjäkäyntisentoon in ennen vihteenhllintvivun siirtämistä eteenpäin- ti peruutusvihteelle. Kojetuluun j konsoliin sennettvt kukosäätimet: Kojetuluun j konsoliin sennettviss kukosäätimissä on pelkän ksun pinike. Pelkän ksun til ktivoidn seurvsti: 1. Ktso lisätietoj kohdn Kukosäätimet osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 37

46 Os 3 - Vesillä 3. Pin pelkän ksun pinikett j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. DTSohjusjärjestelmän äänihälytystorvest kuuluu kksi äänimerkkiä sen merkiksi, että pelkän ksun til on ktiivinen. Konsoliin sennetuiss kukosäätimissä vp-sennon vlo lk vilkku. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon lopett pelkän ksun käyttötiln j sllii moottorin vihtmisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin Hidst j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (itsestään) vihdevivun olless vpll, veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. Veneen olless pikoilln! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vplle j smmut moottori ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä sen toimint ole sinulle ennestään tuttu, suosittelemme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo -kirjsest ( R03), jonk st jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Veneet, joiss on voin etuknsi Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn. Sivu M fin MARRASKUU 2014

47 Os 3 - Vesillä Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti heittyä lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc ! VAARA Jos veneessä istutn ti seisotn muill kuin mtkustjille trkoitetuill lueill veneen jess tyhjäkäyntiä nopemmin, seuruksen voi oll vkv vmm ti kuolem. Pysy loitoll knnen etupäästä ti koholl olevist tsoist j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. mc Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Sen Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovsti, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu M fin MARRASKUU 2014 Sivu 39

48 Os 3 - Vesillä TÄRKEÄÄ: Tärkein tekijä kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph). Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä heittää mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkist, ettei vetojärjestelmässä ole särkyneitä ti löystyneitä osi. Jos vene on vurioitunut ti vuriot epäillään, moottori on syytä viedä vltuutetulle Mercury MerCruiserin jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Veneen pohj Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kerääntyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittio Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvt lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus Potkurist puuttuv hjotinrengs Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin Sivu M fin MARRASKUU 2014

49 Os 3 - Vesillä Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle Korkeus merenpinnst j ilmsto Korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen voi iheutt: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkemmt lämpötilt Alhiset ilmkehän pineet Suuri kosteus Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll lemmn nousukulmn potkuriin. Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu 1500:n 1/min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn viisi minuutti kerrlln). Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Suosituksi Mercury MerCruiser -moottorisi käyttöiän pidentämiseksi: Vrmist, että potkuri nt moottorin toimi ohjervojen mukisen täysksun kierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä. Ktso Tekniset tiedot j Huolto. Käytä moottori enintään 3/4 ksull. Vältä pitkäikist käyttöä täysksull. Vihd moottoriöljy j öljynsuodtin. Lisätietoj on Huolto. Vihd vihteiston öljy j suodtin. Ktso kohdsthuolto (ZF-vihteistolliset mllit). 1. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. 1. Neste j suodtin täytyy viht ensimmäisten 25 tunnin jälkeen j sitten jok 100. tunti. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 41

50 Os 3 - Vesillä Huomutuksi: Sivu M fin MARRASKUU 2014

51 Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Sisällysluettelo Risteilyn kierrosluku kikki mllit Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT Sisämoottori 6.2 MPI ECT Horizon 5.7 ECT Horizon 6.2 ECT Moottorin tekniset tiedot muut kuin ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5, Horizon Nesteiden ohjervot Moottori...49 Vihteisto M fin MARRASKUU 2014 Sivu 43

52 Os 4 - Tekniset tiedot Risteilyn kierrosluku kikki mllit Mterilien j rkenteiden edistykset mhdollistvt nykyikisten sisämoottorien käytön edeltäviä mllej suuremmill nopeuksill. Suurempi kierrosluku lisää huomttvsti näiden uusien moottorien hevosvoim j on tärkeä suorituskykyyn j tehokkuuteen vikuttv tekijä. Uusien moottorien vlmistusmterilit j muotoilu mhdollistvt suuremmt nopeudet kestävyydestä tinkimättä. Liin suurten ti liin monien potkurien käyttö veneessä risteilyn kierrosluvun vähentämiseksi lisää moottorin vurioitumisriskiä nkutusilmiön ti ennenikisen sytytyksen seuruksen. Suositeltvt risteilynopeuden kierroslukulueet ovt: 5.7 MPI, 5.7 MPI ECT Horizon 5.7, Horizon 5.7 ECT 6.2 MPI, 6.2 MPI ECT Horizon 6.2, Horizon 6.2 ECT Polttoinevtimukset Mlli Kierroslukulue HUOMAUTUS Polttoineen loppuminen voi vurioitt ktlysttorin komponenttej. Älä päästä polttoinesäiliöitä tyhjenemään käytön ikn. TÄRKEÄÄ: Sopimttomn polttoineen käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn polttoineen käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin sittomksi käytöksi eikä rjoitettu tkuu kt sitä. Polttoineldut Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä ensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-ensiini 92 (R +M)/2 oktni on myös hyväksyttävää. Älä käytä lyijyä sisältävää ensiiniä. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 91 RON. Korkeoktnisempi polttoine (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä ensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetunmerkkistä lyijyä sisältävää polttoinett. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Reformuloituj polttoineit vditn tietyillä lueill USA:ss, j niitä voidn käyttää Mercury MerCruiser -moottoriss. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävä polttoine. Alkoholi sisältävä polttoine Jos lueellsi myytävä ensiini sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on syytä tunte sen mhdolliset hittvikutukset. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnoli käytettäessä j phenevt polttoineess olevn lkoholiprosentin ksvess. Polttoineess olev lkoholi voi imeä kosteutt ilmst j sd veden j lkoholin eromn polttoinesäiliössä olevst polttoineest. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää ensiiniä. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt täsmälliset suositukset veneesi polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ot huomioon, että lkoholi sisältävä polttoine voi lisätä: metlliosien syöpymistä kumi- ti muoviosien rppeutumist polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA Polttoinevuoto muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. TÄRKEÄÄ: Jos käytät polttoinett, jok sisältää ti stt sisältää lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. Sivu M fin MARRASKUU 2014

53 Os 4 - Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää ensiiniä, älä säilytä sitä polttoinesäiliössä pitkiä ikoj. Alkoholisekoitteiset polttoineet käytetään utoiss yleensä ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneet sen sijn seisovt usein käyttämättöminä niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvt öljyklvot. Moottoriöljy Optimin suorituskyvyn j moottorin prhn suojuksen smiseksi käytä seurv öljyä: Käyttö Kikki MerCruiser-moottorit Suositeltv öljy Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend -moottoriöljy, NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopiv TÄRKEÄÄ: Ktlysttorimoottorien voiteluvtimukset erovt muiden moottorien vtimuksist. Joisskin venevoiteluineiss on suuri määriä fosfori. Vikk nämä runssti fosfori sisältävät voiteluineet sttvt mhdollist moottorien hyväksyttävän suorituskyvyn, ik myöten niille ltistuminen vurioitt ktlysttori. Runssti fosfori sisältävien voiteluineiden vurioittmt ktlysttorit eivät ehkä kuulu MerCruiserin rjoitetun tkuun piiriin. Jos Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend -moottoriöljyä ei ole stviss, käytä seurvi voiteluineit, jotk on lueteltu suositusjärjestyksessä. 1. Mercury/Quicksilver 25W-40 -minerliöljy, NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopiv. TÄRKEÄÄ: Jos huollt ktlysttorimoottori, käytä näitä öljyjä vin lyhyitä ikoj. 2. Muut tunnetut NMMA FC-W -ktlysttoreiden knss yhteensopivt 4-thtiöljyt. 3. Muut tunnetut NMMA FC-W -luokkn kuuluvt 4-thtiöljyt. 4. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Emme suosittele pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä. Käytä seurvi tietoj öljytyypin vlintn hlutuss järjestyksessä. Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil ORDER OF PREFERENCE Mercury/Quicksilver 25W-40 Minerl NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W Ctlyst Comptile rted 4-cycle oil Other recognized rnds of NMMA FC-W rted 4-cycle oil SAE40W SAE30W SAE 20W 0 C (32 F) AIR TEMPERATURE 10 C (50 F) Moottorin tekniset tiedot ECT-mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. HUOMAUTUS: Öljynpinemäärittelyt on trkoitettu vin viitteeksi, ne sttvt vihdell. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) RPM (kierrosluku) WOT A 65 A 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 45

54 Os 4 - Tekniset tiedot Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivesijäähdytteiset Suljettu jäähdytysjärjestelmä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Sisämoottori 6.2 MPI ECT Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivesijäähdytteiset Suljettu jäähdytysjärjestelmä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 5.7 ECT Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Öljyn vähimmäispine Kierrosnopeudell kp (18 psi) Sivu M fin MARRASKUU 2014

55 Tyhjäkäynnillä Os 4 - Tekniset tiedot 41 kp (6 psi) Termosttti Suljettu jäähdytysjärjestelmä 77 C (170 F) Ajoitus tyhjäkäynnillä Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 6.2 ECT Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) Termosttti Suljettu jäähdytysjärjestelmä 77 C (170 F) Ajoitus tyhjäkäynnillä Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto Moottorin tekniset tiedot muut kuin ECT-mllit Sisämoottori 5.7 MPI NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. HUOMAUTUS: Öljynpinemäärittelyt on trkoitettu vin viitteeksi, ne sttvt vihdell. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 47

56 Os 4 - Tekniset tiedot Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivesijäähdytteiset Suljettu jäähdytysjärjestelmä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Sisämoottori 6.2 MPI Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen moottorinhllint (EC) HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivesijäähdytteiset Suljettu jäähdytysjärjestelmä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 5,7 Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen moottorinhllint (EC) HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) 72 A 65 A Sivu M fin MARRASKUU 2014

57 RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Os 4 - Tekniset tiedot 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) Termosttti Suljettu jäähdytysjärjestelmä 77 C (170 F) Ajoitus tyhjäkäynnillä Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 6.2 Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen moottorinhllint (EC) HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM (kierrosluku) Öljyn vähimmäispine Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) Termosttti Suljettu jäähdytysjärjestelmä 77 C (170 F) Ajoitus tyhjäkäynnillä Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot DTS-mllit 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Nesteiden ohjervot Tehtll sennettu AC Pltinum (AC ) Huolto NGK (ITAR4A15) 1,5 mm (1,524 mm.) Elektroninen moottorinhllint (EC) Moottori TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.50 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W-40 Merivesijäähdytys (vin tlvisäilytys) 20 l (21 US qt) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Suljettu jäähdytysjärjestelmä 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit 18 l (19 US qt) Mercury Extended Life -jäähdytysneste/pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste sekoitettun puhdistettuun veteen 19 l (20 US qt) suhteess 50/50 Vihteisto Mlli Tilvuus Nestetyyppi 5000A 5000V 2,84 l (3.00 US qt) 3,30 l (3.50 US qt) Dexron III -utomttivihteistoneste 71C suor 1,66 l (1.75 US qt) Dexron III -utomttivihteistoneste 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 49

58 Os 4 - Tekniset tiedot Mlli Tilvuus Nestetyyppi 71C vihteenlennus 71C erillinen V-käyttölite 72C suor 72C vihteenlennus 72C erillinen V-käyttölite 72C V-käyttölite 63A 63V 2,84 l (3.00 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 3,79 l (4.00 US qt) 4,00 l (4.5 US qt) 4,00 l (4.5 US qt) Dexron III -utomttivihteistoneste Dexron III -utomttivihteistoneste HUOMAUTUS: Wlters V-drive -sovelluksiss on kksi nestehuoltopistettä: vihteisto j V-käyttölitteell vrustettu vihdeltikko. Ktso Wltersin omistjn käsikirjst teho j huoltovälit. Sivu M fin MARRASKUU 2014

59 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto Määräikishuolto Moottoriöljy Trkstus Öljytso liik täyttö Täyttö...55 Öljyn j suodttimen vihto Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Öljynsuodttimen vihto Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin Trkistus moottorin olless kylmä Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö...58 Vihto Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin Gen III mllit Irrotus Asennus Akku Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet...62 Apulitehihn Trkstus Hihnn vihto j/ti kireyden säätö Moottorin huuhtelu Horizon mllit Veneen olless poiss vedestä Vene vedessä M fin MARRASKUU 2014 Sivu 51

60 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huoltoohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Huolto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Jotkut huollot s suoritt vin Mercury MerCruiserin vltuutettu jälleenmyyjä. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistuksen helpottmiseksi. Huoltokohteiden värit Keltinen Puninen Ornssi Sininen Moottoriöljy ATF (vihteisto) Jäähdytysneste Rkvesihuuhtelu Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä yritä mitään korjuksi, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, knntt tilt kyseisen mllin huolto-ohjekirj. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet, joit noudtt. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten se stt sisältää toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Eräiden korjusten suorittmisess trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv lite ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Sivu M fin MARRASKUU 2014

61 Os 5 - Huolto Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen j yritä sd heitä määrittelemään ongelm ti pyydä heiltä korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Pyydä häntä settmn moottori syksyllä tlviteloille j huoltmn se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkstus Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikoittin Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein Suoritettv huolto Trkist moottorin öljytso. Tätä väliä voidn pidentää tuotteest sdun kokemuksen mukn. Trkist vihteistoöljyn määrä. Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist merivesisuodtin j puhdist se, jos vrusteen. Trkist jäähdytysnesteen tso. Trkist vihteistoöljy. Jos jetn suolisess, murto- ti sstuneess vedessä, käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. Jos jetn suolisess vedessä, lyhennä tämä väli 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Määräikishuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi) 100 tunnin välein ti vuosittin (mikä thns tulee ensin) Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd moottoriöljy j suodtin. Suoritettv huolto Vihd vihteiston öljy j suodtin. Tkuun säilymiseksi ZF Mrine vtii vihteistoöljyn j -suodttimen vihtmist. Korjusml moottorin mlipint. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd vihteistoöljy (ZF-vihteistomllit). Jos sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn korkin j roottorin kunto oli tyydyttävä lkutrkstuksess (koht 300 tunnin ti 3 vuoden välein), trkst näiden osien kunto. Vihd trvittess. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Puhdist liekinsmmutin, imuilmn äänenvimennin (MPI-moottorit) j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst PCV-venttiili, jos vrusteen. HUOMAUTUS: MerCruiser V6 -mllien PCV-venttiiliä ei voi huolt, j se on venttiilikopp-sennelmn kuuluv sisäos. Trkst hihnojen kunto j kireys. Trkist, että jäähdytysnesteen tso j pkksnesteen vhvuus ntvt riittävän suojn pkkselt. Korj trpeen mukn. Ktso Tekniset tiedot. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 53

62 Os 5 - Huolto Huoltoväli 300 tunnin ti 3 vuoden välein (mikä thns tulee ensin) Moottoriöljy Trkstus Suoritettv huolto Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess määrittelyjen mukisesti. Trkst sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn knnen j roottorin, jos vrusteen, kunto. Vihd trvittess. Jos näiden osien kunto on tyydyttävä trkstuksess, toist trkstus 100 tunnin välein ti kerrn vuodess, kumpi tulee ensin. Trkist sähköjärjestelmä löysien, vioittuneiden ti syöpyneiden kiinnikkeiden vrlt. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst, ettei kummsskn järjestelmässä ole vurioit ti vuotoj. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost. Jos vrusteen on vedensulkuläpät (läppäventtiilit), trkist, etteivät ne ole hukss ti kuluneet. 5 vuoden välein Vihd jäähdytys-/pkksneste. Vihd jok toinen vuosi, jos ei käytetä pitkäikäistä jäähdytys-/pkksnestettä. HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. 1. Kun moottori on lämmin muttei käy, odot viisi minuutti, jott öljy vluu öljypohjn. 2. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j senn se täysin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn. HUOMAUTUS: Asenn mitttikku niin, että öljytson trkistusmerkit osoittvt moottorin perää (vuhtipyörää) kohti Mhdolliset mitttikun sijinnit 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Mhdolliset mitttikun sijinnit 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit - Mitttikun putki Trkst mitttikun lukem, jonk pitäisi oll täyden ti "OK"-merkin j "ADD"-merkin välillä. Asenn mitttikku putkeen. Jos öljytso on lhinen, ktso koht Täyttö. Öljytso liik täyttö TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. Liik täytetty kmpikmmio voi iheutt öljynpineen vihtelu ti lsku sekä keinuvivun kolin, joiden seuruksen moottoriteho stt lske. Sivu M fin MARRASKUU 2014

63 Os 5 - Huolto Liik täytetty kmpikmmio (öljytso liin korke) voi iheutt öljynpineen vihtelu ti lsku sekä keinuvivun kolin. Tämä til s moottorin kmpikmmion roiskuttmn j sekoittmn öljyä, jolloin se vhto (siihen voi joutu ilm). Ilmstettu öljy s hydruliventtiilien nostimet ilmutumn. Tämä iheutt keinuvivun kolin j moottoritehon lsku. Moottoriöljyn tson trkistmisess on noudtettv vrovisuutt. Öljytso on pidettävä mitttikun ADD-merkin j FULLti OK RANGE -merkin välissä. Jott vältetään virheelliset lukemt, toimi seurvsti. Täyttö TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. 1. Irrot öljyn täyttökorkki Öljyn täyttökorkki 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Öljyn täyttökorkki 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit - Öljyn täyttökorkki Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL- ti OK-lueen merkin tsolle mutt ei sen yläpuolelle. Trkist öljytso uudestn. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4,5 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W-40 Öljyn j suodttimen vihto Ktso Huoltoiktulust vihtovälit. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso os Tekniset tiedot). Moottoriöljyn tyhjennyspumppu 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 55

64 Os 5 - Huolto 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. c mc Tyypillinen öljypumppu - Mitttikun putki c - Öljyn tyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu. 6. Asenn mitttikku. Öljynsuodttimen vihto 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin Öljynsuodttimen sijinti tyypillinen - Suor pkoputki - V-käyttölitteen pkoputki. 2. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä. 3. Asenn j kiristä öljynsuodtin pitävästi (noudt suodttimen vlmistjn ohjeit). Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttöukon korkki. 5. Määritä trvittv moottoriöljyn määrä mitttikull. Aset mitttikku piklleen. 6. Lisää trvittv määrä suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun OK-lueen lreunn. 7. Veneen olless levoss vedessä toist viheet 5 j 6 trpeen mukn. HUOMAUTUS: Kun lisätään 0,95 l (1 US qt) moottoriöljyä, pint nousee "ADD"-merkistä "OK"-lueen yläreunn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.50 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. 9. Pysäytä moottori j nn öljyn vlu öljypohjn noin 5 minuutti veneen olless liikkumttomn vedessä. Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin 1. Velvet Drive -vihteistot smmut moottori j trkist nestetso välittömästi kääntämällä T-khv vstpäivään j poistmll mitttikku. Nestetson tulee oll Full-merkissä. Jos nestetso on lhinen, lisää määritettyä nestettä mitttikun putken kutt. 2. ZF Mrine -vihteistot smmut moottori, poist mitttikku j trkist tso. Jos neste on yläviivn (Full) lpuolell, lisää määritettyä nestettä mitttikun reiän kutt. Älä täytä liik. Aset mitttikku tkisin piklleen korkki tiuksti kiinni. Sivu M fin MARRASKUU 2014

65 Os 5 - Huolto 3. Wlter V-Drive -vihteistot smmut moottori, poist mitttikku j trkist tso. Jos neste on yläviivn (Full) lpuolell, lisää määritettyä nestettä ilmstusmutkn kutt. Älä täytä liik. Aset mitttikku tkisin piklleen korkki tiuksti kiinni. Trkistus moottorin olless kylmä HUOMAUTUS: Kylmän nesteen tson trkistus: Nestetson trkistust voidn helpott pnemll mitttikkuun kylmän tson merkki. 1. Tee smoin kuin lämpimän nesteen tson trkistuksess j jätä vene sitten piklleen yön yli. TÄRKEÄÄ: Työnnä mitttikku putken pohjn nestetso trkistesssi. 2. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j vie se tkisin putkeen. 3. Poist mitttikku, trkst nestetso j merkitse tikkuun kylmän nesteen tso. 4. Aset mitttikku tkisin piklleen j kiristä T-khv hyvin. Älä kiristä liik. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Moottorin jäähdytysneste Trkstus! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. 1. Irrot korkki lämmönvihtimest j trkist nesteen tso. Lämmönvihtimen korkki 2. Lämmönvihtimen jäähdytysnesteen pinnn tulee oll täyttökuln pohjn tsoll. Jos jäähdytysnesteen pint on lhll, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 3. Asenn korkki lämmönvihtimeen. TÄRKEÄÄ: Kun sett pinekorkki tkisin, muist kiristää sitä, kunnes se settuu täyttökuln päälle. 4. Moottorin olless normliss toimintlämpötilss trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä. 5. Jäähdytysnesteen pinnn tulee oll ADD- j FULL-merkkien välillä Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 57

66 Os 5 - Huolto Täyttö Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste HUOMAUTUS Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistuu. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Moottorin suljettuun jäähdytysjärjestelmään jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmn pääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Irrot täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä. Trkst tiiviste j vihd se trvittess. TÄRKEÄÄ: Jäähdytysneste virt nopesti tässä suljetuss jäähdytysjärjestelmässä. Suuremmt tyhjäkäyntinopeudet voivt sulke ilm järjestelmään j vikeutt sen poistmist. Aj venettä tyhjäkäynnillä, kun täytät järjestelmää ti poistt ilm. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Trkist pkksnesteen vhvuus riittävän pkkssuojn vrmistmiseksi j korj se trvittess. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Tekniset tiedot -kohdss. 4. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. 1. Irrot moottorikopp. 2. Irrot j poist kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevst liitoksest. 3. Poist kolme mutteri, joill kopn kiinnitysknnke on kiinnitetty liekinsmmuttimeen. Sivu M fin MARRASKUU 2014

67 Os 5 - Huolto 4. Irrot liekinsmmutin. c d e f Moottorikopn nuppi - Moottorikopp c - Mutterit d - Kopn kiinnitysknnke e - Liekinsmmutin f - Kmpikmmion tuuletusletku 5. Puhdist liekinsmmutin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. 6. Trkst, ettei liekinsmmuttimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Vihd trvittess. 7. Ann liekinsmmuttimen kuivu kokonn ennen käyttöä. 8. Puhdist kmpikmmion tuuletusletku lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. Kuiv pineilmll ti nn kuivu ilmss. 9. Trkst, ettei kmpikmmion tuuletusletkuss ole hlkemi j rppeutumist. Vihd trvittess. 10. Asenn liekinsmmutin j liekinsmmuttimen kiinnike. Kiristä liekinsmmuttimen kiinnikemutterit ilmoitettuun tiukkuuteen. Kuvus Nm l-in. l-ft Liekinsmmuttimen kiinnikkeen mutteri Kytke kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevn liitokseen. 12. Asenn moottorikopp. Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto HUOMAUTUS: Suosittelemme Mercury MerCruiser -vrosien käyttöä, jott vrmistetn päästöjä koskevien määräysten noudttmisen. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 59

68 Os 5 - Huolto 1. Irrot PCV-venttiili vsemmst venttiilikopst Irrot PCV-venttiili letkust j hävitä venttiili. PCV-venttiili (kuvss ei näy letku) 3. Asenn uusi PCV-venttiili venttiilikoppn j yhdistä letku tkisin. 4. Vrmist, että PCV-venttiili settuu tiiviisti venttiilikoppn. Imuilmn äänenvimentimen puhdistus! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. HUOMAUTUS: Imuilmn vimennin on voitu sent ksurunkoon ti imuilmn sovittimeen. Piknn imuilmn vimennin poistmll moottorikopp. 1. Irrot moottorin knsi. 2. Irrot imuilmn äänenvimennin. Imuilmn äänenvimennin sennettun imuilmn sovittimeen. 3. Trkst, ettei imuilmn äänenvimentimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Jos trpeen, vihd imuilmn äänenvimennin uuteen. TÄRKEÄÄ: Älä päästä puhdistusliuost sähköliitäntöihin äläkä käytä metyylietyyliketoni sisältävää puhdistusliuost. 4. Puhdist imuilmn äänenvimennin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. Vihd trvittess. 5. Ann imuilmn äänenvimentimen kuivu täysin j senn se Sivu M fin MARRASKUU 2014

69 Veden erottv polttoineensuodtin Os 5 - Huolto! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAROITUS Jos polttoinejärjestelmästä ei vputet pinett, polttoinett suihku ulos, mistä voi oll seuruksen tuliplo ti räjähdys. Ann moottorin jäähtyä täysin j vput kikki pine polttoinejärjestelmästä ennen järjestelmän osien huoltmist. Suoj in silmät j iho pineenliselt polttoineelt j höyryiltä. Gen III -mllit c d e h - Cool Fuel -moduuli - Cool Fuel -moduulin johtosrj c - Suodttimen korkki d - Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi e - Polttoineensuodttimen pnos f - Suodttimen kuppi g - Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliö h - O-rengs f g Irrotus 1. Ann moottorin jäähtyä. HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori smmutetn 12 tunnin jksi ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Irrot Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjst. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon j nn käynnistimen toimi viisi sekunti. 5. Käännä virtlukko "OFF"-sentoon Löysää jokist suodtinsennelmn kiinnitysruuvi, kunnes ruuvi irto Cool Fuel -moduulist. Älä irrot kiinnitysruuvej suodttimen korkist. 7. Irrot suodtinsennelm pikltn vetämällä sen khvst ylöspäin. Älä vielä irrot suodtinsennelm Cool Fuel - moduulist. 8. Ann suodtinsennelmss mhdollisesti olevn polttoineen vlu ulos suodtinsennelmn pohjst Cool Fuel - moduulin suodtinsäiliöön. 9. Irrot suodtinkuppi suodttimen korkist kiertämällä korkki myötäpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumtt. 10. Irrot käytetty veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkupist j set se puhtseen, hyväksyttyyn stin. 11. Hävitä suodtinkupiss mhdollisesti olev vesi ti roskt. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 61

70 Os 5 - Huolto Asennus 1. Asenn uusi veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkuppiin. Työnnä pnos kunnoll piklleen kuppiin. 2. Asenn uusi O-rengs suodtinkupin päälle. 3. Kiinnitä suodttimen korkki suodtinkuppiin kiertämällä korkki vstpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumttomn, kunnes korkki lukittuu tiuksti piklleen. 4. Asenn polttoineensuodtinsennelm hitsti Cool Fuel -moduuliin, jott polttoinett ei läiky, j kohdist suodtinkupin kiinnitysruuvit Cool Fuel -moduulin reikiin. Kiristä suodtinsennelmn kiinnitysruuvit käsin. 5. Trkist, että suodtinkuppi on lujsti Cool Fuel -moduuli vsten j kiristä jokinen suodtinsennelmn kiinnitysruuvi. Kuvus Nm l-in. l-ft Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 7. Liitä Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjn. 8. Tuulet moottoritil hyvin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole ensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - jälleenmyyjään. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet Lturit: Lturit on suunniteltu ltmn kku, jok tuott virt lturiin kiinnitettyyn moottoriin. Kun khden eri moottorin kut ovt kytkettyinä, yksi lturi tuott kiken ltusvirrn molemmille kuille. Normlisti toisen moottorin lturin ei trvitse syöttää linkn ltusvirt. EFI Elektroninen ohjusmoduuli (ECM): Moottorin ohjusyksikkö (ECM) vtii vkn jännitelähteen. Usemmll moottorill jettess jokin veneessä olev sähkölite voi iheutt äkillisen jännitteenlskun moottorin kuss. Jännite voi lske ECM:n vtimn vähimmäisrvon lle. Toisen moottorin lturi voi nyt myös lk ldt. Tämä voi iheutt jännitepiikin moottorin sähköjärjestelmässä. Kummsskin tpuksess ECM voi sulkeutu. Jännitteen plutuess ECM:n käyttölueelle ECM plutuu itsestään lkutiln, j moottori toimii ts normlisti. ECM sulkeutuu j plutuu lkutiln niin nopesti, että moottoriss voi tuntu vin hetkellinen sytytyshäiriö. Akut: Veneissä, joiss on useit EFI-moottoreit, edellytetään kunkin moottorin kytkemistä omn kkuuns. Tämä vrmist sen, että moottorin ECM:llä on vk jännitelähde. Akun kytkimet: Akun kytkimet pitää in sett siten, että kukin moottori toimii omll kulln. Älä käytä moottoreit kytkimien olless "oth"- ti "ll"-sennoiss. Hätätilss toisen moottorin kku voi käyttää käynnistämään moottori, jonk kku on tyhjä. Akun erottimet: Veneessä olevien lisälitteiden käyttökun ltmisess voidn käyttää erottimi. Niitä ei pidä käyttää veneessä olevn toisen moottorin kun ltukseen, ellei erotin ole nimenomn tähän trkoitukseen suunnitellun tyyppinen. Generttorit: Generttorin kku on ktsottv toisen moottorin kuksi. Sivu M fin MARRASKUU 2014

71 NEWTONE Apulitehihn Os 5 - Huolto! VAARA Hihnojen trkstminen moottorin käydessä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Smmut moottori j poist virt-vin, ennen kuin säädät kireyttä ti trkstt hihnoj. - Tukipyörä - Kiertovesipumpun pyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Lturin hihnpyörä e - Merivesipumpun hihnpyörä e c d 6089 Trkstus Trkst vetohihnn oike kireys j seurvt seikt: Liillinen kuluminen Hlkemt HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Purkutuminen Kiillottuneet pinnt Oike kireys 13 mm (1/2 in.) pinum peukloll kohtuullisesti pinettess pisimmän khden hihnpyörän välisen etäisyyden puolivälistä. mc Hihnn vihto j/ti kireyden säätö TÄRKEÄÄ: Jos hihn iotn käyttää uudelleen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin ikisemmin. HUOMAUTUS: Hihnn pinum on mitttv pikst, joss etäisyys khden hihnpyörän välillä on pisimmillään. 1. Löysää lukkomutteri säätöpultist 16 mm (5/8 in.) verrn. 2. Käännä säätöpultti j löysää hihn. 3. Jos trvitn uusi pulitehihn, poist vnh hihn j senn uusi hihn hihnpyöriin. 4. Aset kiintovin säätöpultin 16 mm (5/8 in.) lukkomutteriin. 5. Käytä 8 mm (5/16 in.) hylsyä j kiristä pultti pinumn säätämiseksi. 6. Trkist oike pinum jommllkummll seurvist menetelmistä.. Pin kohtuullisell peuklon voimll hihnn pisintä suor os. Oike pinum on 13 mm (1/2 in.).. Kiinnitä hihnn kireysmittri. Mittriss on eri steikot uusille j käytetyille hihnoille. COLOR GUIDE for NEWTONE PATENT Kireysmittri - Apulitehihn M fin MARRASKUU 2014 Sivu 63

72 Os 5 - Huolto 7. Smll kun pidät säätöpultti oikess hihnkireydessä, kiristä 16 mm (5/8 in.) lukkomutteri. - 8 mm (5/16 in.) säätöpultti - 16 mm (5/8 in.) lukkomutteri 8. Käytä moottori lyhyen ik j trkist hihnn säätö uudestn. Moottorin huuhtelu Horizon-mllit HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. 1. Sulje pohjventtiili (jos vrusteen) ti irrot vedenottoletku j sulje se tulpll. 2. Liitä pikliitin vesiletkuun Irrot sininen korkki moottorin huuhteluliitännästä. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 4. Npsut pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitäntään. 5. Av vesilähde täysin. 6. Käynnistä moottori 15 sekunnin kuluess. V-drive kuvss (rivimoottori smnlinen) 7. Käytä moottori kierroslukulueell /-100 1/min. 8. Ann moottorin svutt normli käyttölämpötil. Trkkile kojeludn lämpömittri vrmistksesi, ettei moottori ylikuumene. 9. Huuhtele moottori 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst Sivu M fin MARRASKUU 2014

73 Os 5 - Huolto 10. Smmut moottori. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 11. Käännä vesi pois päältä 15 sekunnin kuluess moottorin sulkemisest. 12. Irrot pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitännästä pinmll huuhteluliitännän vputuspinikett 13. Liitä seurvn moottoriin, jos vrusteen, j toist menettely. 14. Kytke vesilähde pois. 15. Irrot pikliitin vesiletkust. 16. Aset sininen korkki tkisin moottorin huuhteluliitäntään. 17. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. HUOMAUTUS: Jos yksikköä säilytetään vedessä, venttiilin on oltv suljettun käyttöön sti. Jos yksikköä säilytetään poiss vedestä, v venttiili. Veneen olless poiss vedestä TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene on poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnnestolevyn väliin. 1. Wlter V-Drive -vihteistoll vrustetut mllit:. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku vihteiston meriveden tuloliittimestä.. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku vihteiston meriveden tuloliittimestä j lit tulpp meriveden tuloletkuun c. Käytä sopiv liitintä j liitä huuhteluvesiletku vihteiston meriveden tuloliittimeen. d. Siirry viheeseen Kikki muut mllit:. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku merivesipumpun tuloliittimestä. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 65

74 Os 5 - Huolto. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku merivesipumpust j lit tulpp meriveden tuloletkuun c. Käytä sopiv sovitint j yhdistä huuhteluletku vesilähteestä merivesipumpun vedentuloukkoon. d. Siirry viheeseen 3. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 3. Av vesilähde kokonn, jott vettä tulee niin pljon kuin mhdollist. 4. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 5. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 6. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottorin kierrosluvuksi nousee /min (± 100 1/ min). 7. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 8. Käytä moottori joutokäynnillä vähintään 10 minuutti. 9. Moottoreille, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: Käytä moottori kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 10. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 11. Pysäytä moottori. 12. Ktkise heti veden tulo j irrot huuhtelulite. 13. Asenn vedentuloletku merivesipumpun ti V-käyttölitteen vedenoton merivedentuloon. 14. Kiristä letkunkiristin kunnoll. 15. Liitä seurvn moottoriin, jos vrusteen, j toist menettely. Vene vedessä TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene on poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä. HUOMAUTUS Kun meriveden tuloletku irrotetn, pilssiin pääsee vettä j moottori vurioituu. Sulje pohjventtiili ennen kuin irrott meriveden tuloletkun. Tulpp meriveden tuloletku heti sen irrottmisen jälkeen. 1. Wlter V-Drive -vihteistoll vrustetut mllit:. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku vihteiston meriveden tuloliittimestä. Sivu M fin MARRASKUU 2014

75 HUOMAUTUS Os 5 - Huolto Kun meriveden tuloletku irrotetn, pilssiin pääsee vettä j moottori vurioituu. Sulje pohjventtiili ennen kuin irrott meriveden tuloletkun. Tulpp meriveden tuloletku heti sen irrottmisen jälkeen.. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku vihteiston meriveden tuloliittimestä j lit heti tulpp meriveden tuloletkuun estääksesi veden pääsyn moottoriin ti veneeseen c. Käytä sopiv liitintä j liitä huuhtelev vesiletku vihteiston meriveden tuloliittimeen. d. Siirry viheeseen Kikki muut mllit:. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen, j irrot sitten meriveden tuloletku merivesipumpun tuloliittimestä. HUOMAUTUS Kun meriveden tuloletku irrotetn, pilssiin pääsee vettä j moottori vurioituu. Sulje pohjventtiili ennen kuin irrott meriveden tuloletkun. Tulpp meriveden tuloletku heti sen irrottmisen jälkeen.. Jos veneessä ei ole pohjventtiiliä, irrot meriveden tuloletku merivesipumpun tuloliittimestä j lit heti tulpp meriveden tuloletkuun estääksesi veden pääsyn moottoriin ti veneeseen c. Käytä sopiv sovitint j yhdistä huuhteluletku vesilähteestä merivesipumpun vedentuloukkoon. d. Siirry viheeseen 3. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 3. Av vesilähde kokonn, jott vettä tulee niin pljon kuin mhdollist. 4. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon. 5. Käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 6. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottorin kierrosluvuksi nousee /min (± 100 1/ min). 7. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 8. Käytä moottori joutokäynnillä vähintään 10 minuutti. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 67

76 Os 5 - Huolto 9. Moottoreille, joit on käytetty murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä: Käytä moottori kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 10. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 11. Pysäytä moottori. 12. Ktkise heti veden tulo j irrot huuhtelulite. 13. Irrot vedenoton huuhteluliitin. 14. Kiinnitä sopiv lppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä. 15. Toist huuhtelu myös seurvlle moottorille, jos vrusteen. Sivu M fin MARRASKUU 2014

77 Sisällysluettelo Os 6 - Säilytys Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Reformuloidut (hpetetut) polttoineet (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottorin vlmistelu säilytystä vrten MPI mllit Erikoispolttoineseos Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsikäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä (MPD) Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä...78 Vene vedessä Vene poiss vedestä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä (MPD) Vene poiss vedestä Vene vedessä Veden tyhjentäminen Gen III Cool Fuel moduulist Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto M fin MARRASKUU 2014 Sivu 69

78 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Reformuloidut (hpetetut) polttoineet (vin Yhdysvllt) Tämäntyyppistä ensiiniä edellytetään suurimmss osss Yhdysvltoj. Polttoineiss käytetään kht erityyppistä hpetint: lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Etnoli sisältävä ensiini imee itseensä herkästi ilmkehän kosteutt j muodost hrtsej ti kiinteitä ineit, ti se stt erottutu vesi- j lkoholikerroksen päällä kelluvksi polttoinekerrokseksi. Erottumismhdollisuuden vähentämiseksi polttoinett tulee säilyttää stioiss, jotk estävät hpettumisen ti vesihöyryjen sekoittumisen. Mikäli omll seudullsi stvss polttoineess käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävä polttoine. Mercury Mrine -moottorien polttoineet svt sisältää enintään 10 % etnoli ti eetteriä. Alkoholi sisältävä polttoine Joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi) sisältävät polttoineet sttvt iheutt tiettyjä hittvikutuksi. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että polttoineess olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen (fsi) polttoinesäiliössä olevst polttoineest. Mercury Mrine -moottorin polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää polttoinett. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt täsmälliset suositukset veneen polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ot huomioon, että lkoholi sisältävä polttoine voi lisätä: metlliosien syöpymistä kumi- ti muoviosien rppeutumist polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA Polttoinevuoto muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten vuoksi tulee käyttää vin lkoholitont polttoinett. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää polttoinett ti jos ei tiedetä, onko polttoineess lkoholi, vuotoj j tvnomisest poikkevi sioit pitää trkkill tvllist usemmin. TÄRKEÄÄ: Kun Mercury Mrine -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää polttoinett, sen pitkäikist säilytystä polttoinesäiliössä tulee välttää. Veneille yleiset pitkät säilytysjksot iheuttvt erityisiä ongelmi. Autoiss lkoholisekoitteiset polttoineet yleensä käytetään, ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneitä ts ei ehkä käytetä useisiin päiviin, viikkoihin ti kuukusiin, jolloin nesteet ehtivät erottu. Lisäksi säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvt öljyklvot. TÄRKEÄÄ: HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. HUOMAUTUS: Kiinnitä vielä kiken vrlt veneen virtlukkoon ti ohjuspyörään vroituslppu, joss kehotetn käyttäjää vmn pohjventtiili ti vmn vedenottoletku j kytkemään se tkisin ennen moottorin käynnistämistä. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Moottorin vlmistelu säilytystä vrten MPI-mllit Monipisteruiskutus (MPI) -järjestelmissä on oltv erityinen seos polttoinett, stilointiinett j voiteluinett, j sen on täytettävä polttoineensyöttöjärjestelmä kokonn. Tämä polttoineseos stiloi polttoineen j voitelee polttoinepumput, polttoineen pineensäätimen sekä polttoineen ruiskuttimet j vähentää polttoinejärjestelmän metllikomponenttien sisäistä hpettumist. TÄRKEÄÄ: Tätä erikoist polttoineseost voidn käyttää Mercury Mrinen ktlysttoriensiinimoottoreiss. Sivu M fin MARRASKUU 2014

79 Os 6 - Säilytys Erikoispolttoineseos! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. 1. Täytä 23 litr (6 US gl) vetävä erillinen polttoinesäiliö 19 l (5 US gl) tvllist lyijytöntä 87-oktnist (90 RON) ensiiniä. 2. Kd erilliseen polttoinesäiliöön 1,89 l (2 US qt) Premium Plus TC-W3 -kksithtiperämoottoriöljyä j 29,5 ml (1 oz) Mercury Quickstor -stilointiinett. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero TC-W3 Premium Plus - kksithtiperämoottoriöljy Quickstor- ensiinin stilointiine Polttoinejärjestelmä Q01 Polttoinejärjestelmä 92-8M Asenn erillisen polttoinesäiliön korkki j vrmist, että lisätyt ineet sekoitetn perusteellisesti polttoineen knss. Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. HUOMAUTUS Polttoineen loppuminen voi vurioitt ktlysttorin komponenttej. Älä päästä polttoinesäiliöitä tyhjenemään käytön ikn. 1. Trkist pkksnesteen konsentrtio, jos trkoituksenmukist. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osss Tekniset tiedot olevill ohjeill. 2. Ennen kuin lisäät Mercury Quickstor -stilointiinett säiliössä olevn polttoineeseen, määritä säiliöissä olevien polttoineiden tyyppi j jtk seurvsti:. Veneet, joiss käytetään lkoholitont polttoinett täytä veneen polttoinesäiliöt tuoreell ensiinillä, jok ei sisällä lkoholi, j lisää riittävä määrä Mercury Quickstor -stilointiinett ensiinin käsittelemiseksi. Noudt säiliössä olevi ohjeit.. Veneet, joiss käytetään lkoholi sisältävää polttoinett tyhjennä polttoinesäiliöt mhdollisimmn tyhjiksi j lisää riittävä määrä Mercury Quickstor -stilointiinett ensiinin käsittelemiseksi. Noudt säiliössä olevi ohjeit. 3. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä. Ktso Huolto -koht. 4. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn osss Huolto olevill ohjeill. 5. Sulje polttoineen sulkuventtiili, jos vrusteen, ti irrot veneen polttoinesäiliön letku j sulje se tulpll. 6. Yhdistä erikoispolttoineseost sisältävä erillinen säiliö polttoineen tuloukon liittimeen. 7. Käynnistä moottori j käytä sitä kierrosnopeudell /min viisi minuutti. Tämä nt erikoispolttoineseokselle riittävästi ik kiertää koko polttoinejärjestelmässä. Trkist, ettei järjestelmässä ole öljyvuotoj. Smmut moottori. TÄRKEÄÄ: Älä nn moottorin polttoineen loppu täysin. 8. Irrot erikoispolttoineseoksen letku tuloukon liittimestä. Liitä veneen polttoinesäiliön letku tuloukon liittimeen. Aukise polttoineen sulkuventtiili, jos vrusteen. 9. Vihd öljy j öljynsuodtin. 10. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos, jos sinmukist. 11. Tyhjennä moottorin merivesijäähdytysjärjestelmä. Lisätietoj on kohdss Merivesijärjestelmän tyhjennys. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 71

80 Os 6 - Säilytys HUOMAUTUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoon jäänyt vesi voi iheutt syöpymis- ti jäätymisvurioit. Tyhjennä jäähdytysjärjestelmän merivesiossto heti käytön jälkeen ti ennen säilytystä pkksess. Jos vene on vedessä, pidä pohjventtiili kiinni moottorin uudelleenkäynnistämiseen sti, jott vesi ei pääse virtmn tkisin jäähdytysjärjestelmään. Jos veneessäsi ei ole pohjventtiiliä, älä kiinnitä vedenottoletku. Tuki letku. 12. Täytä meriveden jäähdytysjärjestelmä propyleeniglykolipkksnesteen j veden seoksell, jok on sekoitettu vlmistjn suositusten mukn moottorin suojmiseksi lhisint lämpötil vrten, jolle se ltistuu kylmän sään ti pitkäikisen säilytyksen ikn. Tämä estää myös korroosiot iheuttvn ruosteen muodostumisen jäähdytysjärjestelmän knviin. 13. Vrstoi kku vlmistjn ohjeiden mukisesti. Merivesijärjestelmän tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki. TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. Moottorisi on vrustettu tyhjennysjärjestelmällä. Lisätietoj on kohdss Tyhjennysjärjestelmän tunnistus jott voit päättää, mitkä ohjeet soveltuvt moottoriisi. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä c c d 6124 d 6125 Suljetun jäähdytyksen mllit - Sinisen tyhjennystulpn sijinti - Sininen ilmpumppu c - Ilmn jkoputkisto d - Vihreät ilmisimet Merivesijäähdytteiset mllit Sivu M fin MARRASKUU 2014

81 Os 6 - Säilytys c Scorpion-mllit - Sininen ilmpumppu - Ilmn jkoputkisto c - Vihreät ilmisimet d - Sinisten tyhjennystulppien sijinti d d Käsikäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Sininen khv - Sinisen tyhjennystulpn sijinti Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä - Sininen tyhjennystulp p 6126 Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä (MPD) - Sylinterilohkon kylki - Pkosrjojen pohj M M fin MARRASKUU 2014 Sivu 73

82 Os 6 - Säilytys Vesipumpun letku - Polttoineen jäähdyttimestä termostttikoteloon - Tkiskuventtiili (jos vrusteen) Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä HUOMAUTUS: Tämä menettely on kirjoitettu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on khvn tsll (vksuorss). 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e 6131 d - Käyttölitteen liitin - Vihreät ilmisimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili d - Ilmpumppu e - Vipu (lukitus) Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. Sivu M fin MARRASKUU 2014

83 Os 6 - Säilytys 7. Irrot välittömästi sininen tyhjennystulpp termostttikotelon kyljestä ti lämmönvihtimest. Se on irrotettv 30 sekunnin kuluess jäähdytysjärjestelmän tuulettmiseksi sinmukisesti. c c d d Suljetun jäähdytyksen mllit - Sinisen tyhjennystulpn sijinti - Sininen ilmpumppu c - Ilmn jkoputkisto d - Vihreät ilmisimet Merivesijäähdytteiset mllit c Scorpion-mllit - Sininen ilmpumppu - Ilmn jkoputkisto c - Vihreät ilmisimet d - Sinisten tyhjennystulppien sijinti d d Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos ei, käytä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä -kohdn ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon si jinti - Oiken puolen tyhjennysukon sijinti Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojennettuin. 10. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 11. Asenn sininen tyhjennystulpp tkisin termostttikoteloon ti lämmönvihtimeen. 12. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 13. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 75

84 Os 6 - Säilytys 14. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät ilmisimet eivät ole enää ojennettuin. - Vihreät ilmisimet 15. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. Vene poiss vedestä HUOMAUTUS: Tämä menettely on kirjoitettu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Aset vene vksuorlle pinnlle vrmistksesi järjestelmän tyhjenemisen kokonn. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on khvn tsll (vksuorss). 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c 6135 e d - Käyttölitteen liitin - Vihreät ilmisimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili d - Ilmpumppu e - Vipu (lukitus) 8293 Sivu M fin MARRASKUU 2014

85 Os 6 - Säilytys 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät ilmisimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. c c d d Suljetun jäähdytyksen mllit - Sinisen tyhjennystulpn sijinti - Sininen ilmpumppu c - Ilmn jkoputkisto d - Vihreät ilmisimet Merivesijäähdytteiset mllit c Scorpion-mllit - Sininen ilmpumppu - Ilmn jkoputkisto c - Vihreät ilmisimet d - Sinisten tyhjennystulppien sijinti d d Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos ei, käytä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä -kohdn ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon si jinti - Oiken puolen tyhjennysukon sijinti Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreiden ilmisimien pitämiseksi ojennettuin. 9. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 10. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 11. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. 90-8M fin MARRASKUU 2014 Sivu 77

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tervetuloa. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2013, Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M !

Tervetuloa. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2013, Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M ! Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 110 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 110 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 8 hv, 9,9 hv, 9,9 hv Bigfoot huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot