*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita."

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huvivenedirektiivi 94/25/EY; 2003/44/EY 807 Soveltuv vtimus Sovelletut stndrdit Omistjn käsikirj (A.2.5) ISO Rungon, knnen j ylärkenteen ukot (A.3.4) ISO ; ISO Käsittelyominisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO Polttoinejärjestelmä (A.5.2) ISO 10088; ISO 7840; ISO 8469 Sähköjärjestelmä (A.5.3) ISO 10133; ISO 8846 Ohjusjärjestelmä (A.5.4) Seurvien stndrdien soveltuvt ost: ISO 10592, ISO 8848 j ABYC P-17 Pkoksupäästöjen vtimukset (B.2) ISO 8178 Omistjn käsikirj (B.4) ISO 8665 Melupäästötsot (C.1) ISO Syttymisvrlt suojttu lite (liite II) ISO 8846; SAE J1171; SAE J1191; SAE J 2031 Mercury MerCruiser vkuutt, että sisäperämoottorimme ti sisämoottorimme, joiss ei ole kiinteää pkojärjestelmää, sennettuin huviveneeseen vlmistjn toimittmien ohjeiden mukn täyttävät edellä minitun direktiivin pkoksupäästöjä koskevt vtimukset. Moottori ei s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon se sennetn, on vkuutettu, mikäli niin vditn, direktiivin sinkuuluvn säädöksen vtimusten mukiseksi. Sähkömgneettisen yhteensopivuuden direktiivi 89/336/EY, 92/31/ETY j 93/68/ETY Tunnisteet Häiriönpäästöstndrdi EN Häiriönsietostndrdi EN Ajoneuvot, veneet j polttomoottorikäyttöiset litteet rdiohäiriöominisuudet SAE J551 (CISPR 12) Sähköstttisen purkuksen testus EN ; EN ; EN Ilmoituksen snut litos, jok vst ltujärjestelmän vlvonnst direktiivin 2003/44/EY ldunvrmistusmoduulin H mukisesti, on: Det Norske Verits Norj Ilmoituksen sneen litoksen numero: 0575 Tämä vkuutus on nnettu Mercury Mrinen j Mercury MerCruiserin yksinomisell vstuull. Pääjohtj Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, Yhdysvllt Säädösyhteyshenkilö: Engineering - Regultory MerCruiser 3003 N. Perkins Rd Stillwter, Oklhom USA (405) Kirj muistiin seurvt tiedot: Ptrick C. Mckey 2008, Mercury Mrine 8.1 MAG- j SeCore 8.1 -mllit *864839C70* C70 Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero

2 Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistenumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Pkoksupäästöjen todistusnumero Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun kysyt vltuutetult Mercury MerCruiser - jälleenmyyjältä huollost, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä ops hyväksyttiin pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. Pinettu Yhdysvlloiss. 2007, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröity plvelumerkki. Tervetulo Tkuuilmoitus Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull nutit kunnoll tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilystäsi tulee miellyttävää! Mercury MerCruiser Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu Mercury Mrinelt. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen siitä, mitä tkuull suojtn, mitä sillä ei suojt, tkuun keston, miten tkuusuojn s prhiten, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit sinkuuluvi tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot.

3 Lue tämä ops perusteellisesti Huomutus Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen vrsymolin knss), joill! kiinnitetään sentjn/käyttäjän huomio erityisohjeisiin jostin huollost ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Nämä turvllisuusohjeet ovt ANSI-stndrdin Z mukisi tuoteturvllisuustietoj, joit käytetään ohjekirjoiss, ohjeiss j muiss lisämterileiss. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei voi poist niiden ilmoittm vr kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: On merkkinä tiedost, jok on tärkeää tehtävän onnistuneelle suorittmiselle. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedost, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.

4 ! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit.

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd...2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell...2 Tkuun siirto...3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd...3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore sisäperämoottorit (ensiini) USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost)...6 Yleiset tkuutulukot...6 Kuluttjsovellusten tkuutulukko...7 Kupllisten sovellusten tkuutulukko...7 Hllituksen sovellusten tkuutulukko...8 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm...8 Päästöjenhllinttietojen merkki...9 Omistjn vstuu...10 Päästöjen todistuskyltti (tähti)...10 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus...14 Moottorin srjnumeron trr...14 Brvo sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...14 Brvo peräpeilin srjnumero...15 Nrullinen hätäktkisin...15 Mittristo...17 System View...17 Digitlimittrit...17 Anlogimittrit...18 Kukosäätimet (ei DTS mllit)...18 Kukosäätimet...18 Kojelutn sennettvt...19 Konsoliin sennettvt...20 Zero Effort toiminnot...20 Kukosäätimet (DTS mllit)...21 Kukosäätimet...21 Kojelutn sennettvn mllin toiminnot. 21 Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori...22 Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori...23 Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori...24 Khden moottorin synkronointi...24 Khden ruorisemn hllinnn siirto...25 Khden ruorisemn synkronointi ennen semnsiirto...26 Zero Effort toiminnot...26 Hydrulinen jokulmn säätö...26 Yhden moottorin jokulm/ylöskippus...27 Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus...28 Trimmus ilmn vint...28 Trimmidelt...28 Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus...28 Äänihälytin...31 Äänihälyttimen testus...31 Engine Gurdin vlvontjärjestelmä...31 Vroituksen merkkiäänet...32 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn...34 Vro häkämyrkytystä...35 Hyvä tuuletus...36 Huono tuuletus...36 Veneen peruskäyttö (ei DTS mllit)...36 Vesille lsku j veneen käyttö...36 Käyttötulukko...36 Veneen käynnistys j pysäytys...37 Moottorin käynnistys...37 Moottorin pysäytys...38 Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä...38 Pelkän ksun käyttö...38 Veneen perävunukuljetus...38 Käyttö pkksell...38 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...38 Veneen peruskäyttö (DTS mllit)...38 Vesille lsku j veneen käyttö...38 Käyttötulukko C70 ELOKUU 2007 Sivu i

6 Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Veneen perävunukuljetus...41 Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Kun risteilet Veneen olless piklln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo...42 Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä...42 Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen...43 Vedenlisiin esteisiin osuminen...43 Vetolitteen iskusuojus Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss...44 Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...45 Veneen pohj Kvittio...45 Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint...46 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...46 Totutusjojkson jälkeen...47 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt)...50 Alkoholi sisältävät polttoineet...50 Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot...52 Moottori Brvo perävetolitteet Ohjustehostin j Power Trim nesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet...52 Hyväksytyt ohjustehostinnesteet...53 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus...57 Huoltoiktulut...57 Rutiinihuolto...57 Määräikishuolto Huoltoloki...58 Moottoriöljy Trkstus Täyttö...60 Öljyn j suodttimen vihto...61 Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu...61 Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste...62 Trkstus Täyttö...63 Vihto...63 Moottorin jäähdytysneste...63 Trkstus Täyttö...64 Vihto...64 Vetolitteen öljy Trkstus Täyttö...65 Vihto...66 Power Trim neste Trkstus Täyttö...68 Vihto...68 Akku...68 Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet...69 Liekinsmmuttimen puhdistus Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin...71 GEN III mllit Irrotus...72 Asennus Voitelu...73 Ohjusjärjestelmä...73 Ksukpeli...75 Vihdekpeli tyypillinen...75 Perävetolite j peräpeilisrj Sivu ii C70 ELOKUU 2007

7 Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...76 Moottorin yhdistin...76 Moottorin yhdistin...77 Vetokselin jtkeell vrustetut mllit...78 Potkurit...78 Potkurin korjus...78 Brvo perävetolitteen potkurin irrotus...78 Brvo One mllit:...78 Brvo Two mllit...80 Brvo Three mllit...81 Brvo perävetolitteen potkurin sennus...82 Brvo One mllit:...82 Brvo Two mllit...84 Brvo Three...85 Apulitehihn...86 Trkstus...86 Vihto...87 Korroosiosuoj...89 Korroosiotietoj...89 Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito...89 Anodit j MerCthode järjestelmän sijinti..89 Quicksilver MerCthode järjestelmän trkistus...90 Moottorin ulkopinnt...91 Veneen pohjn hoito...91 Ksvillisuudenestomli...91 Perävetolitteen pinnn hoito...93 Merivesijärjestelmän tyhjennys...94 Tyhjennysjärjestelmän tunnistus...94 Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä...94 Käsinvlutusjärjestelmä...95 Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä...95 Veneen olless vedessä...95 Veneen olless poiss vedestä...97 Käsinvlutusjärjestelmä...99 Veneen olless vedessä...99 Veneen olless poiss vedestä...99 Perävetolitteen tyhjentäminen Mnulinen tyhjennysjärjestelmä 8.1 mllit Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot Vihtoehtoiset vedenotot SeCore moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Käsinvlutusjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Käsinvlutusjärjestelmä Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Perävetolitteen tyhjentäminen Akun säilytys Moottorin uudelleen käyttöönotto Os 7 - Vinetsintä Elektronisen polttoineruiskutuksen (EFI) ongelmt DTS ongelmien määritys Engine Gurdin vlvontjärjestelmä Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää Moottori käy epätsisesti, pätkii j/ti jälkisytyttää Huono suorituskyky Liillinen moottorin lämpötil Riittämätön moottorin lämpötil Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Kukosäätimen käyttö vike, tkeltelu, liillist välystä ti epätvllisi ääniä Ohjuspyörän kääntö vike ti nykivää Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori ei toimi) Hydrulinen jokulmn säätö ei toimi (moottori toimii mutt perävetolite ei liiku) C70 ELOKUU 2007 Sivu iii

8 Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu Huolto poiss koto Vrstettu moottori Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen huoltotoimistot Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltin j Kndn ulkopuolell Sivu iv C70 ELOKUU 2007

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd... 2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 3 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-sisäperämoottorit (ensiini) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost)... 6 Yleiset tkuutulukot... 6 Kuluttjsovellusten tkuutulukko... 7 Kupllisten sovellusten tkuutulukko... 7 Hllituksen sovellusten tkuutulukko... 8 Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm... 8 Päästöjenhllinttietojen merkki... 9 Omistjn vstuu Päästöjen todistuskyltti (tähti) C70 ELOKUU 2007 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Tkuurekisteröintikortiss todetn lkuperäisen ostjn nimi j osoite, tuotteen mllij srjnumero(t), myyntipäivä, käyttötrkoitus sekä myyntiliikkeen koodi, nimi j osoite. Jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Sinulle nnetn tilpäinen omistjn tkuurekisteröintikortti, kun ostt tuotteen. Tehtn otettu tkuurekisteröintikortin vstn Mercury MerCruiser lähettää sinulle omistjn opsmterili, jok sisältää tkuurekisteröintivhvistuksen. Jos et s omistjn opsmterili 60 päivän kuluess uuden tuotteen ostost, ot yhteys myyntiliikkeeseen. Kosk myyntiliike hlu tt tyytyväisyytesi, tuote tulisi toimitt sinne tkuuhuoltoon. Tuotteen tkuu stuu voimn vst, kun tuote rekisteröidään tehtll. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury MerCruiserin tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Yhdysvlloiss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Kndss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se mhntuojlle, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, TÄYTYY nt sinulle välittömästi mhntuojn/jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin. Säilytä kortti. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemuksen vlmisteluun. Sivu C70 ELOKUU 2007

11 Os 1 - Tkuu Eräissä miss mhntuoj lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Lähetä nämä Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, ON Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys omn msi mhntuojn ti lähimpään mhntuojn. Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd (Ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi.) Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Vlinninen Mercuryn Tuotesuojohjelm on ino tehtn ohjelm, jok on stviss moottorillesi. Yhden, khden, kolmen, neljän ti viiden vuoden mittisen ohjelmn voi ost viimeistään 12 kuukutt lkuperäisen moottorin rekisteröintipäivän jälkeen. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) MERCURY MERCRUISERIN RAJOITETTU TAKUU (VAIN BENSIINILLÄ KÄYVÄT TUOTTEET) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt C70 ELOKUU 2007 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä huvivenekäyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQ-sertifioidun sentjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist; ktso omst mllistsi perustkuuik: Horizon-sisäperämoottorit j -sisämoottorit j MX 6.2 Blck Scorpion - hinusurheilumoottorit Rjoitettu tkuu Horizon-sisäperämoottoreille j -sisämoottoreille sekä MX 6.2 Blck Scorpion -hinusurheilumoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. SeCore-sisäperämoottorin tkuuik Rjoitettu tkuu SeCore-sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Vkiomllien tkuuik Rjoitettu tkuu vkiomlleille, joihin eivät kuulu Horizon-sisäperämoottorit j - sisämoottorit, MX 6.2 Blck Scorpion -hinusurheilumoottorit, ti SeCoresisämoottorit, on kksi (2) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti yksi (1) vuosi, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti, kumpi thns täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäytön sikklt toiselle huvivenekäytön sikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti uudelleen) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr itselleen oikeuden sett ehdon, että kikki tkuukte on riippuvinen siitä onko sinmukinen huolto todistettvsti suoritettu. Mitä Mercury Mrine tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Sivu C70 ELOKUU 2007

13 Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Os 1 - Tkuu Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuoppn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet-, M 2 Jet Drive-, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, MerCruisersisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäisen kerrn myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön, sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle (ei-kupllisess käytössä), kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj kumotn käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen. Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt Mercury Mrinen vltuuttmlt myyntiliikeeltä tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (rjoituksett mukn lukien suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. Mitä Mercury tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury pidättää itsellään oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Järjestämme sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt C70 ELOKUU 2007 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. 4 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn: SeCore-sisäperämoottorit (ensiini) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) 4 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN: SEACORE-SISÄPERÄMOOTTORIT (BENSIINI) - USA j Knd (ktso muiden miden tiedot tulukost) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei uusi MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää neljä (4) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin MerCruiser SeCore -moottori, -peräpeili j -sisäperämoottori ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Jäljellä olev tkuusuoj voidn siirtää seurvlle (eikupllisen käytön) ostjlle rekisteröimällä tuote sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehto, jok on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto on suoritettv ohjekirjss määrätyn huoltoiktulun mukisesti (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. Mitä Mercury Mrine tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt syöpyneet ost, viht syöpyneet ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Sähköjärjestelmän korroosio Vurioiden iheuttm korroosio Pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosio Väärinkäyttö ti epäsinmukinen huolto Lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosio Tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosio Vesiksvillisuudest johtuv korroosio Vrost (sikkn hnkkimt ost) Alle vuoden pituisell rjoitetull tkuull myyty tuote Sovelluksess käytetyt tuotteet. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö, ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Yleiset tkuutulukot TÄRKEÄÄ: Ktso sivult uusimmt yleiset tkuutulukot. Sivu C70 ELOKUU 2007

15 Os 1 - Tkuu Kuluttjsovellusten tkuutulukko Kuluttjsovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Yhdysvllt j Knd Ltinlinen Amerikk Vkio j Horizon SeCore 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 2 vuott 4 vuott 4 vuott 4 vuott 3 vuott 4 vuott 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 2 vuott 4 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott Meksiko 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 4 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 4 vuott EMEA 2 vuott 3 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott 4 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott 4 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Austrli j Uusi- Seelnti Eteläinen Tyynimeri Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 2 vuott 3 vuott 3 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 3 vuott 4 vuott 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott 4 vuott 2 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit 2 vuott 2 vuott 2 vuott 3 vuott kikki hinusurheilumoottorit HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. HUOMAUTUS: Alueill, joiden kohdll lukee TBD (ei vielä päätetty), kysy piklliselt jälleenmyyjältä tkuun kestost j ehdoist. Kupllisten sovellusten tkuutulukko Kupllinen sovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn 2 vuott 2 vuott Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Yhdysvllt j Knd Ltinlinen Amerikk 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Vkio j Horizon ei mitään ei mitään SeCore ei mitään ei mitään Meksiko 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi EMEA Jpni Austrli j Uusi- Seelnti Eteläinen Tyynimeri Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään ei mitään C70 ELOKUU 2007 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu Hllituksen sovellusten tkuutulukko Hllituksen sovellus: Tehtn vkio rjoitettu tkuu lueen j venemerkin mukn Rjoitettu korroosiotkuu Sertifioimton venemerkki Sertifioitu venemerkki Kikki venemerkit Alue Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio SeCore Horizon 6.2 Scorpion Vkio j Horizon SeCore Yhdysvllt j Knd 1 vuosi 3 vuott 3 vuott 3 vuott 2 vuott 4 vuott 4 vuott 4 vuott 3 vuott 4 vuott Ltinlinen Amerikk 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Meksiko 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi EMEA 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Jpni 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Austrli j Uusi- Seelnti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Eteläinen Tyynimeri 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään Asi (pitsi Jpni, Eteläinen Tyynimeri, Austrli, Uusi- Seelnti) 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti ei mitään ei mitään HUOMAUTUS: Tvllinen tkuu on voimss kikill lueill, joill sertifioidun veneveistämön ohjelm ei ole käytettävissä. Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQsertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Sivu C70 ELOKUU 2007

17 Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt Os 1 - Tkuu Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQ-järjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruiser-moottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruisermoottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQ-sertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen merkin. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteperhe, FEL-rvo (päästötso), vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorien kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2003 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL# OMXXXXXXXX D.O.M. JAN FAMILY XXXXX_XXXXXX DISP X.XL FEL. XX.X g/kw-hr Päästöjenhllintmerkki ei CE-merkkiä "SERIAL#" Moottorin srjnumero "FAMILY" - Moottoriryhmä "FEL." Ryhmän päästörj "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2003 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL# OMXXXXXX D.O.M. Dec 2004 FAMILY XXXXX XXXXXX FEL. XX.X g/kw-hr DISP. X.XL Päästöjenhllintmerkki vrustettu CE-merkillä "SERIAL#" Moottorin srjnumero C70 ELOKUU 2007 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu Omistjn vstuu "FAMILY" - Moottoriryhmä "FEL." Ryhmän päästörj "D.O.M." Vlmistuspäivämäärä "DISP" Iskutilvuus CE Kun tämä merkki näkyy moottoriss olevn päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss, vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. Omistjn ti käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Omistj/käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Päästöjen todistuskyltti (tähti) Veneesi runkoon on merkitty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symoli merkitsee: 1. Puhtmp ilm j vesistöjä - terveellisempää elämäntyyliä j ympäristöä. 2. Premp polttoinetloutt - kulutt jop prosentti vähemmän ksu j öljyä kuin tvnomiset kksithtiset ksutinmoottorit, mikä säästää rh j luonnonvroj. 3. Pitempää päästötkuut - suojelee kuluttj j tekee käytöstä huoletont. 1. tmmikuut 2003 lähtien yksi kolmen tähden merkki liitetään jokiseen tehtn hyväksymään Mercury MerCruiser -moottoriin. Kikkien Mercury MerCruiser moottorien (500 hv j pienempien) päästörvot ovt kolmen tähden ultrmtlt. Kolmen tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2003 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden merkki kiinnitetään rungon vsemmlle puolelle kuvn osoittmll tvll. XX 1234 XX mc Suositeltv sijinti - Toissijinen sijinti Sivu C70 ELOKUU 2007

19 Os 1 - Tkuu Yhden tähden vähäiset päästöt mc Yhden tähden merkki on osoitus henkilökohtisest vesikulkuneuvon moottorist, perämoottorist, sisäperä- j sisämoottorist, jok täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2001 henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorilt j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 75 % pienempiä kuin tvnomisten kksithtisten ksutinmoottorien päästöt. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuoden 2006 venemoottoristndrdej. Khden tähden erittäin vähäiset päästöt FO IDA mc Khden tähden merkki on osoitus henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorist, perämoottorist, sisäperä- j sisämoottorist, jok täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilökohtisen vesikulkuneuvon moottorilt j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolmen tähden ultrvähäiset päästöt A SS D mc Kolmen tähden merkki on osoitus moottoreist, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn henkilökohtisten vesikulkuneuvojen moottorien j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit ti vuonn 2003 sisäperä- j perämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Neljän tähden Super ultrvähäiset päästöt RN F T mc Neljän tähden merkki on osoitus moottoreist, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottorilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesikulkuneuvot j perämoottorit sttvt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien C70 ELOKUU 2007 Sivu 11

20 Os 1 - Tkuu Huomutuksi: Sivu C70 ELOKUU 2007

21 Sisällysluettelo Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Moottorin srjnumeron trr...14 Brvo-sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus...14 Brvo-peräpeilin srjnumero...15 Nrullinen hätäktkisin Mittristo System View Digitlimittrit Anlogimittrit Kukosäätimet (ei DTS-mllit) Kukosäätimet...18 Kojelutn sennettvt Konsoliin sennettvt Zero Effort -toiminnot...20 Kukosäätimet (DTS-mllit) Kukosäätimet...21 Kojelutn sennettvn mllin toiminnot...21 Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori...22 Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori...23 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori...24 Khden moottorin synkronointi...24 Khden ruorisemn hllinnn siirto...25 Khden ruorisemn synkronointi ennen semnsiirto Zero Effort -toiminnot...26 Hydrulinen jokulmn säätö Yhden moottorin jokulm/ylöskippus Kksoismoottorin jokulm/ylöskippus Trimmus ilmn vint...28 Trimmidelt...28 Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Äänihälytin Äänihälyttimen testus Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä Vroituksen merkkiäänet C70 ELOKUU 2007 Sivu 13

22 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt MerCruiser-moottorisi. Kun ott yhteyttä MerCruiser-huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumeron trr Srjnumeron trr sijitsee moottorin päällä. Srjnumeroiden j huoltokohteiden värikooditrr Moottorin srjnumero on myös leimttu moottorilohkoon. Brvo-sisäperämoottorien srjnumero j tunnistus Sisäperämoottorin srjnumero, välityssuhde, mllinumero j viivkoodi on upotettu mdoituskilpeen, jok sijitsee Brvo-sisäperämoottorin vsemmll puolell c d Viivkoodi - Srjnumero c - Välityssuhde d - Mllinumero Myös srjnumero on leimttu sisäperämoottorin koteloon tksuojuksen sisäpuolelle. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä Brvo-sisäperämoottorin srjnumeron leimus - Srjnumeron leimus Sivu C70 ELOKUU 2007

23 Brvo-peräpeilin srjnumero Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Brvo-peräpeilin srjnumero on leimttu Brvo-peräpeilisennelmn U-pultin kilpeen Brvo-peräpeilisennelmn U-pultin kilpi - Peräpeilisennelmn srjnumero Srjnumero on leimttu myös kiinnitysrunkoon. Tätä käytetään vltuutettujen MerCruiser-liikkeiden pysyvänä viitteenä. Kiinnitysrunko, johon on leimttu srjnumero - Peräpeilisennelmn srjnumero Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. piskutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). RUN c - Hätäktkisin - Nru c - Käyttäjäkiinnikkeet Vhingoss piskutuminen, kuten putominen yli lidn, tphtuu todennäköisimmin: C70 ELOKUU 2007 Sivu 15

24 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen mtllitisiss urheiluveneissä klstusveneissä suuritehoisiss veneissä Vhingoss piskutumisi voi sttu myös: huonojen jotpojen vuoksi jos istutn istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill jos seistään plnusnopeuksill jos jetn plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä jos päästetään irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn jos käytetään lkoholi ti huumeit jos tehdään käännöksiä suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) kun se vedetään suorksi, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee loppuun ympyräkäännöstä. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen olless moottorin työntämänä. Muille veneessä oleville knntt ehdottomsti opett sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt, jos he joutuvt hätätpuksess käyttämään moottori (esim. jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuriti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest johtuv vuhdin hidstumisen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Sivu C70 ELOKUU 2007

25 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Mittristo System View Sm rtcr ft SELECT S ys te m Vie w HOME 5650 Digitlimittrit Moottorin voi kytkeä Mercury SC5000 SmrtCrft System View -näyttöön. Näyttö vlvoo j rportoi informtiot perustoiminttiedoist moottorin hälytystietoihin. Järjestelmän SC5000 System View -näyttö on täydellinen veneen tietokeskus. System View nt veneen käyttäjälle tärkeitä toimint koskevi tietoj, jotk näkyvät selvästi j välittömästi nestekidenäytössä. System View vlvoo j nt tietoj jtkuvsti perustoiminttiedoist yksityiskohtisiin luksen ympäristöä koskeviin tietoihin. System View näyttää veden lämpötiln j syvyyden, moottorin jokulmn, veneen nopeuden, ohjuskulmn, ehkäisevän huollon muistutuksi j järjestelmän dignostiikk. System View -näyttöön voi yhdistää myös veneen GPS-järjestelmän, jos se on vrusteen. Tällöin sdn tuoreet tiedot sijinnist, kurssist, nopeudest j kohteeseen trvittvst polttoinemäärästä. Kun moottoriss ti järjestelmässä hvitn ongelm, System View hälyttää käyttäjää mhdollisest ongelmst näyttämällä hälytystiedot tietoikkunss, jok sijitsee näyttöruudun losss. Jos ongelm voi iheutt välitöntä moottorivhinko, Engine Gurdin -järjestelmä vst ongelmn rjoittmll moottorin teho. Alenn heti ksunopeus tyhjäkäynnille. Ktso System Viewn käyttöohjekirjst vik koskev koht sekä vin korjmiseen trvittvt toimenpiteet. Mercury SmrtCrft System -kojepketti voidn ost tätä tuotett vrten. Kojepketin toiminnot näyttävät mm.moottorin kierrosluvun, jäähdytysineen lämpötiln, öljynpineen, kkujännitteen, polttoineen kulutuksen j moottorin käyttötunnit. SmrtCrft-mittrijärjestelmä utt myös Engine Gurdin -järjestelmän vinmäärityksessä. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää kriittisiä moottorihälytystietoj j mhdollisi ongelmi. Ktso mittripkettisi ohjekirjst mitä vroitustoimintoj SmrtCrft-mittrijärjestelmä vlvoo j miten sitä käytetään C70 ELOKUU 2007 Sivu 17

26 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Anlogimittrit Seurvss on lyhyt kuvus joisskin veneissä olevist tyypillisistä instrumenteist. Omistjn/käyttäjän tulee perehtyä kikkiin instrumentteihin j niiden toimintoihin. Instrumenttien j niiden vlmistjien suuren vlikoimn vuoksi sinun on syytä pyytää veneesi jälleenmyyjää selittämään veneesi erityiset mittrit j normlit lukemt KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H c d e FUEL CRUISELOG TRIM f g h i j Nopeusmittri - Kierroslukumittri c - Öljynpinemittri d - Jännitemittri e - Veden lämpötilmittri Nopeusmittri: Osoitt veneen nopeuden. f - Polttoinemittri g - Tuntimittri h - Pilssituulettimen ktkisin i - Virtlukko j - Trimmimittri Kierroslukumittri: Osoitt moottorin kierrokset minuutiss. Öljynpinemittri: Osoitt moottoriöljyn pineen. Jännitemittri: Osoitt kun jännitteen. Veden lämpötilmittri: Osoitt moottorin käyntilämpötiln. Polttoinemittri: Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. Tuntimittri: Tllent moottorin käyttöjn. Pilssituulettimen kytkin: Käyttää pilssituuletint. Virtlukko: Ant käyttäjän käynnistää j pysäyttää moottorin. Trimmimittri: Osoitt perävetolitteen jokulmn (trimmus ylös/ulos j ls/sisään). Kukosäätimet (ei DTS-mllit) Kukosäätimet Omn veneesi vrusteen voi oll Mercury Precision Prts- ti Quicksilverkukosäädin. Kikiss säätimissä ei ole ehkä kikki näytettyjä toimintoj. Pyydä myyntiliikkeeltä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. Sivu C70 ELOKUU 2007

27 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen KOJELAUTAAN ASENNETTAVAT e f c d mc Vp-sennon lukituspinike - Pelkän ksun pinike c - Nrullinen hätäktkisin d - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi e - Kukosäätimen khv f - Trimmi/kippipinike Vp-sennon lukituspinike Estää vihteen j ksun kytkemisen vhingoss. Vp-sennon lukituspinike on pinettv sisään, jott ohjuskhv sdn pois vp-sennost. Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen khvn olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen vustmiseen. Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Ktso Nrullinen hätäktkisin. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Trimmi/kippipinike Ktso Hydrulinen jokulmn säätö C70 ELOKUU 2007 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen KONSOLIIN ASENNETTAVAT d c c d mc Pelkän ksun pinike - Kukosäätimen khv c - Ajokulmn säätökytkin d - Ylöskippuskytkin Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin, kun kukosäätimen khv on vp-sennoss. Kukosäätimen khvt Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin nopell, lujll liikkeellä vpsennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vpsennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Ajokulmn säätökytkin Ktso Hydrulinen jokulmn säätö -osst trkt jokulmn säätökytkimen käyttöohjeet. Ylöskippuskytkin Käytetään vetolitteen nostmiseen perävunukuljetust, vesillelsku, rntutumist ti mtlikkojo vrten. Ktso Hydrulinen jokulmn säätö -osst trkt ylöskippuskytkimen käyttöohjeet. Zero Effort -toiminnot c - Vihdevipu - Ksuvipu c - Trimmi/kippikytkin 5656 Sivu C70 ELOKUU 2007

29 Kukosäätimet (DTS-mllit) Kukosäätimet Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Vihdevipu Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Trimmi/kippikytkin Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. TÄRKEÄÄ: Koneess täytyy oll vrusteen Mercury Mrinen elektroninen kukosäädin. Tähän säätöjärjestelmään kuuluu vihteell käynnistyksen esto, mikä estää moottorin käynnistymisen, kun kukosäädin on eteenpäinjo- ti peruutussennoss. Lisätietoj on Mercury Precision Prtsin/Quicksilverin lisävrusteoppss. Digitlinen ksu- j vihdejärjestelmä (DTS), joll tätä moottori käytetään, trjo käynnistys- j smmutustoiminnot, ksun j vihteenvihdon hllinnn, vihteell käynnistyksen eston j hätäktkisintoiminnot. DTS-järjestelmä toimii erikoistuneiden ruorikomponenttien, kuten komentomoduulisrjn j elektronisen kukosäätimen knss. Pyydä jälleenmyyjältä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. Kojelutn sennettvn mllin toiminnot d c f e - + h - Nrullinen hätäktkisin - Kukosäätimen khv c - Vihdelukko d - Trimmi/kippikytkin g 3409 e - Pelkän ksun pinike f - Käynnistys-/pysäytyspinike g - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi h - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Lisätietoj kytkimen käytöstä on kohdss Nrullinen hätäktkisin. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Vihdelukko Vihdelukon pinminen sllii moottorin vihteenvihdon. Vihdelukko täytyy pin in, kun kukosäätimen khv siirretään pois vp-sennost. Trimmi/kippikytkin (jos vrusteen) Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö C70 ELOKUU 2007 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen ti lämmitämisen vustmiseen. Käynnistys-/pysäytyspinike Veneen käyttäjä voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori d e h - + c - Kukosäätimen khv - Trimmi/kippikytkin c - Aktiivinen vlo d - Neutrli vlo e - Vlintnäppäin g f i 3410 f - Nuolinäppäimet g - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin h - Pidäkkeen jäykkyyden säätö i - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Trimmi/kippikytkin (jos vrusteen) Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. HUOMAUTUS: Vihteiston til määritetään moottorin vihteentoimilitteen sennost eikä vihdekytkimen sennost. Vlintnäppäin Vlitsee System Viewn näytössä näkyvät vihtoehdot j vhvist syötetyt tiedot. Nuolipinikkeet Nvigoi System Viewn näytössä näkyvissä toimintviesteissä. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Lisätietoj on kohdss Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Sivu C70 ELOKUU 2007

31 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori d e g + c - Kukosäätimen khv - Trimmi/kippikytkin c - Aktiivinen vlo d - Neutrli vlo START STOP f h e - Käynnistys-/pysäytyspinike f - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin g - Pidäkkeen jäykkyyden säätö h - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Trimmi/kippikytkin (jos vrusteen) Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. HUOMAUTUS: Vihteiston til määritetään moottorin vihteentoimilitteen sennost eikä vihdekytkimen sennost. Käynnistys-/pysäytyspinike Veneen käyttäjä voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Lisätietoj on kohdss Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi C70 ELOKUU 2007 Sivu 23

32 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori d i - + e j c ACTIVE THROTTLE ONLY STATION SELECT SYNC h g f Trimmi/kippikytkin - Kukosäätimen khvt c - Aktiivinen vlo d - Neutrli vlo e - Vlintnäppäin f - Nuolinäppäimet g - Synkronointivlo h - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin i - Pidäkkeen jäykkyyden säätö j - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Trimmi/kippikytkin (jos vrusteen) Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. HUOMAUTUS: Vihteiston til määritetään moottorin vihteentoimilitteen sennost eikä vihdekytkimen sennost. Vlintnäppäin Vlitsee System Viewn näytössä näkyvät vihtoehdot j vhvist syötetyt tiedot. Nuolipinikkeet Nvigoi System Viewn näytössä näkyvissä toimintviesteissä. Synkronointivlo Synkronointivlo syttyy, kun DTS-järjestelmä thdist khden moottorin kierroslukuj. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Ktso koht Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Khden moottorin synkronointi Kun utomttinen synkronointitoiminto otetn käyttöön, se säätää utomttisesti vsemmn moottorin nopeutt oiken moottorin nopeutt vstvksi. Sivu C70 ELOKUU 2007

33 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottorien synkronointi ktivoituu utomttisesti, kun kummnkin moottorin nopeus on yli 900 1/min khden sekunnin jn j kukosäätimien khvt ovt 5 :n päässä toisistn. Automttinen synkronointi pysyy käytössä 95 %:n ksusentoon sti. Synkronointivlo syttyy, kun moottoreit synkronoidn. Poist käytöstä siirtämällä toisen ti kummnkin kukosäätimen khv, kunnes ne ovt yli 5 :n päässä toisistn, vähennä moottorin nopeutt lle 900 1/min ti lisää moottorin nopeutt yli 95 %:iin. Khden ruorisemn hllinnn siirto ACTIVE THROTTLE ONLY STAT ION SELECT SYNC Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen. Aktiivinen vlo pl moottori ohjvn kukosäätimen semss. 3434! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s jättää ktiivist sem moottorin olless vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. HUOMAUTUS: Asemnsiirron ikn suositelln tyhjäkäyntisento. Jos kukosäädintä ei voi sett tyhjäkäyntisentoon, semnsiirto voidn tehdä vihteell. HUOMAUTUS: Pinisemll semnvlintpinikett uuden semn kohdll moottorin säädin voidn siirtää uuteen semn. Kukosäädin lk utomttisesti säätää moottorin kierrosluku j vihdesento uuden semn kukosäätimen khvn setuksi vstviksi. Säädä kukosäätimen khvoj hluttuun ksu- j vihdesentoon. 1. Aset ktiivinen kukosäädinvipu tyhjäkäyntisentoon. 2. Siirry epäktiiviseen ruorisemn j set kukosäädinvipu tyhjäkäyntisemn. 3. Pin pelkän ksun / semn vlintpinikett kerrn. "ACTIVE"-vlo syttyy merkiksi siitä, että kukosäätimen sem ohj moottori. - Aktiivinen vlo ACTIVE THROTTLE ONLY STATION SELECT ACTIVE SYNC THROTTLE ONLY STAT ION SELECT Pelkän ksun / semn vlintpinike 4. Alkuperäisen kukosäädinsemn ktiivinen vlo smmuu C70 ELOKUU 2007 Sivu 25

34 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen KAHDEN RUORIASEMAN SYNKRONOINTI ENNEN ASEMANSIIRTOA Pinmll semnvlintpinikkeen ls veneen käyttäjä s kymmenen sekunti ik säätää uuden semn kukosäätimen khvn setukset entisen (epäktiiviseksi muuttuvn) semn khv-setuksi vstviksi. Jos khvt eivät vst toisin, neutrlivlo vilkkuu. Vlo vilkkuu nopemmin, kun khvt lähestyvät toistens setuksi. Kun vlo pl jtkuvsti, khvojen setukset vstvt toisin j pinike voidn vputt. Siirtoprosessi on nyt vlmis j uusi sem on hllinnss. Jos pinikett pinetn kuemmin kuin 10 sekunti, semnsiirto peruuntuu. Zero Effort -toiminnot c - Vihdevipu - Ksuvipu c - Trimmi/kippikytkin 5656 Vihdevipu Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Trimmi/kippikytkin Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. Hydrulinen jokulmn säätö Hydrulinen jokulmn säätö nt käyttäjän säätää perävetolitteen kulm jon ikn, jott veneelle sdn ihnteellinen kulm eri kuormitus- j vesiolosuhteiss. Ylöskippustoiminto sllii myös käyttäjän nost perävetolitett perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidsnopeuksist (moottorin käydessä lle / min) mtlikkojo vrten.! VAARA Liillinen trimmus voi suurill nopeuksill iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Ole vrovinen sisäperämoottori trimmtesssi. Älä trimm kippirenkn tukilppuj kuemms veneen olless mtkll ti moottorin kierrosnopeuden olless yli /min. Sivu C70 ELOKUU 2007

35 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Prhn suorituskyvyn smiseksi trimm perävetolite siten, että veneen pohj on 3-5 steen kulmss veteen. 3-5 mc79528 Perävetolitteen trimmus ylös/ulos voi: Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Aiheutt sen, että vene kiihtyy j lk plnt hitmmin. Liiksi trimmttun iheutt veneen hyppimistä ti kuplimist potkurin ympärillä. Aiheutt moottorin ylikuumenemisen, jos se on trimmttun ylös/ulos niin pitkälle, että jokin jäähdytysveden ottoukoist joutuu vesirjn yläpuolelle. mc78529 Perävetolitteen trimmus ls/sisään voi: Autt venettä kiihtymään j siirtymään plnukseen nopemmin. Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Useimmiten vähentää veneen nopeutt Liillisen lske eräiden veneiden keul niin pljon, että ne lkvt kyntää vettä keulll plntessn. Tämä voi iheutt odottmttomi käännöksiä jompnkumpn suuntn, ts. keulohjust, ti yliohjust, jos yritetään kääntyä ti kohdtn huomttv lto. mc79530 YHDEN MOOTTORIN AJOKULMA/YLÖSKIPPAUS Yhden moottorin sovelluksiss on pinike, jot voidn pin perävetolitteen trimmmiseksi ylös ti ls. Perävetolite nostetn perävunukuljetust, rntutumist, vesille lsku sekä hidst (lle /min) mtlikkojo vrten pinmll trimmikytkintä perävetolitteen nostmiseksi täyteen ylös/ulos-sentoon. Joisskin säätimissä on myös triler-pinike, jok kllist perävetolitteen vin perävunukuljetukseen sopivn sentoon. HUOMAUTUS: DTS-säätöjärjestelmä rjoitt perävetolitteen ylös/ulos trimmust, kun moottorin kierrosluku on yli /min C70 ELOKUU 2007 Sivu 27

36 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen KAKSOISMOOTTORIN AJOKULMA/YLÖSKIPPAUS HUOMAUTUS Jos käytät ulkoisi yhdystnkoj, vetolitteiden nostminen j lskeminen erikseen voi vurioitt vetolite- j ohjusjärjestelmiä. Jos käytät ulkoist yhdystnko, nost j lske kikki vetolitteet yhtenä yksikkönä. Kksoismoottorisovelluksiss voi oll yksi kiinteä pinike molempien perävetolitteiden käyttämiseksi smnikisesti ti niissä voi oll erilliset pinikkeet kumpkin perävetolitett vrten. Joisskin säätimissä on myös kippipinike, jok kllist perävetolitteet vin perävunukuljetukseen sopivn sentoon. Trimmus ilmn vint Trimmidelt Trimmus ilmn vint on menetelmä, jok sllii trimmuksen virt-lukon smmuttmisen jälkeen. Komentomoduuliss j propulsionhllintmoduuliss (PCM) pysyy virt, j ne voivt suoritt trimmuspyynnön 15 minuutin kuluess virtlukon smmutuksen jälkeen. Komentomoduuli ei suorit muit kuin trimmuspyyntöjä tämän jnjkson ikn. Kun 15 minuutin jkso päättyy, komentomoduuli lähettää komennon CAN-väylän kutt propulsionhllintmoduulin sulkemiseksi. Käytettäessä useit moottoreit päättymisik hllitn erikseen kullekin moottorille. Trimmus ilmn vint -jkso voidn päättää milloin thns siirtämällä kukosäätimen khv peruutuksen täysksusentoon virtlukko smmutettun. Keskusmoottorin 15 minuutin jkson päättämiseksi oltess seurnttilss pitää vrmist, että kikki virtlukot on smmutettu j molemmt kukosäätimen khvt ovt peruutuksen täysksusennoss. Trimmideltll hllitn yksittäisten, vierekkäisten vetolitteiden jokulmi trimmttess. Trimmideltn rj on setettu ennkkoon, eikä se slli äärimmäisiä jokulmien eroj, jotk voisivt vhingoitt yhdystnkoj. Jos trimmideltn enimmäisrj svutetn, trimmuksess ylimmäksi ti limmksi ehtinyt vetolite pysähtyy, kunnes viereinen vetolite on deltn rjoiss. Kun vetolite ti -litteet ovt ts delt-lueell, trimmus jtkuu. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus Jos esiintyy sähköistä ylikuormitust, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Sivu C70 ELOKUU 2007

37 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 1. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Automttisulke voidn testt pinmll punist nppi. Jos utomttisulke toimii sinmukisesti, esiin tulee keltinen vipu. Plut keltinen vipu testuksen ti lukemisen jälkeen pinmll se tkisin koteloon Keltisell vivull vrustettu utomttisulke - tyypillinen - Keltinen vipu - kuvss luenneen - Puninen testinppi mpeerin sulke sijitsee käynnistimen solenoidin suuress nvss. Tämän sulkkeen tehtävänä on suojt moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen sttuess. mc Moottorin vsemmll sivull on neljä sulkett. Nämä sulkkeet suojvt elektronisen polttoineen ruiskutuksen (EFI) eri piirejä. mc Päävirt- j polttoinepumpun releet sijitsevt sulkkeiden vieressä j ne ohjvt moottoriin tulev jännitettä virt-vimen olless päällä (ON). mc C70 ELOKUU 2007 Sivu 29

38 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 5. Virt-vimen I-nvn johtimess stt oll sähköjärjestelmän suojmiseksi 20 mpeerin sulke. Jos ei tphdu mitään, kun virt-vin siirretään käynnistyssentoon (START) (eikä utomttisulke ole luennut), trkist onko sulke plnut. mc Ajokulmn hydrulist säätöä suojtn ylikuormitukselt 110 mpeerin sulkkeell j hydrulipumpuss olevll 20 mpeerin lttsulkkeell. Trimmipumpuss stt myös oll piirisulkesuojlite hydrulisen jokulmn säädön positiivisess johdoss lähellä kkukytkintä ti kkukytkentää mpeerin lttsulke A:n sulke 7. Quicksilverin kolmipinikkeinen hydrulisen jokulmn säädön ohjuspneeli on lisäksi suojttu 20 A:n piirisulkkeell. mc Sivu C70 ELOKUU 2007

39 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 8. Quicksilver MerCthode -järjestelmässä on 20 A:n piirisulke, jok on vlvontyksikön positiiviseen (+) npn menevässä johdoss. Jos sulke pl, järjestelmä ei toimi, mikä joht korroosiosuojuksen menetykseen. mc79977 Äänihälytin Äänihälyttimen testus Mercury MerCruiser -moottorin vrusteen voi oll äänihälytin. Äänihälytin ei suoj moottori vuriolt. Se on suunniteltu vroittmn käyttäjää ilmenneestä vist. Äänihälyttimen merkkiääni soi yhtäjksoisesti, jos tphtuu jokin seurvist: Moottoriöljyn pine on liin lhinen Moottori on liin kuum Meriveden pine on liin lhinen Äänihälyttimen merkkiääni kuuluu jksottisesti, jos tphtuu seurv: Perävetolitteen öljytso on liin lhinen HUOMAUTUS Jtkuv äänimerkki merkitsee vkv vik. Moottorin käyttäminen vkvn vin ikn voi vurioitt sen osi. Jos hälytysäänimerkki on jtkuv, älä käytä moottori, ellei se ole trpeen vrllisen tilnteen välttämiseksi. Jos merkkiääni ktivoituu, pysäytä moottori välittömästi. Tutki j korj syy, mikäli mhdollist. Jos syytä ei pystytä selvittämään, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Käännä virt-vin päälle (ON) moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele ktivoituuko merkkiääni. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä TÄRKEÄÄ: Veneen nopeus voi lentu joutokäynnille eikä se ehkä vst ksuun. Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä on suunniteltu vähentämään moottorivurion mhdollisuutt lentmll moottorin teho, kun elektroninen ohjusmoduuli hvitsee mhdollisen ongelmn. Engine Gurdin vlvoo: Öljynpinett Jäähdytysnesteen lämpötil Meriveden pinett Moottorin ylikierroksi Pkosrjn lämpötil [vin 8,1 litrn (496 cid) moottorit] Engine Gurdin -vlvontjärjestelmä lent myös moottorin tehon 90 prosenttiin mksimist, jos jokin moottorin ntureist menee epäkuntoon C70 ELOKUU 2007 Sivu 31

40 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Vroituksen merkkiäänet Esimerkiksi jos veden imuukko tukkeutuu osittin, Engine Gurdin - vlvontjärjestelmä vähentää käytettävissä olev moottorin tehotso, mikä utt estämään pienentyneen vesivirrn iheuttmn moottorivurion. Jos roskt menevät läpi j täysi vesivirt plutuu, moottorin tehotsot plutuvt normleiksi. Välttääksesi mhdollisen ongelmn toistumisen, ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Elektroninen ohjusmoduuli tllent vin j tämän tiedon vull meknikko pystyy etsimään vit nopemmin. Useimmt vit ktivoivt vroitusmerkkiäänet. Merkkiäänen ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest. Vroitusmerkkiääniä on neljä: Huomio äänimerkki vihtelee tuotelinjst j kliroinnist riippuen. Vähäinen vlvont. Vroitus äänimerkki vihtelee tuotelinjst j kliroinnist riippuen. Vkv vroitus äänimerkki kuuluu jtkuvsti. Kriittinen vroitus äänimerkki kuuluu jtkuvsti j Gurdin-vlvont on tyhjäkäynnillä. Lisäksi mittripketist riippuen kojetulun mittreiss näkyy vroituskuvkkeit j vikviestejä. Sivu C70 ELOKUU 2007

41 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Vro häkämyrkytystä Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen peruskäyttö (ei DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö...36 Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys...37 Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä...38 Pelkän ksun käyttö...38 Veneen perävunukuljetus...38 Käyttö pkksell...38 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...38 Veneen peruskäyttö (DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö...38 Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys...39 Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö...40 Veneen perävunukuljetus...41 Käyttö pkksell...41 Tyhjennystulpp j pilssipumppu...41 Vedessä olevien ihmisten suojminen Kun risteilet Veneen olless piklln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Vetolitteen iskusuojus Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä...45 Veneen pohj...45 Kvittio...45 Kuplint...45 Korkeus merenpinnst j ilmsto...46 Potkurin vlint...46 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo...46 Totutusjojkson jälkeen...47 Trkstus ensimmäisen kuden lopuss C70 ELOKUU 2007 Sivu 33

42 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Mercury MerCruiser suositt vkvsti, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. Yhdysvlloiss tällisi kurssej trjovt: The U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset. Asi voi tiedustell soittmll veneilyn kuumn linjn numeroon ti Bot U.S. Foundtionin numeroon Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneen turvvälineet. Tässä on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksyttyjä plosmmuttimi Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvi työkluj Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Trnsistorirdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinelevyjä j sopiv vin Ensipupkkus j ohjeet Vesitiiviitä säilytysstioit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, polttimoj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olette menoss j milloin iotte plt. Mtkustjien tulo veneeseen. Pysäytä moottori, kun mtkustji tulee veneeseen, jos he stuvt pois veneestä ti jos heitä on veneen tkosn (perän) lähettyvillä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti -rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet muit käyttämään venettä. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneen käsittelyn perustiedot siltä vrlt, että kuljettj tulee kyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä kuormit venettäsi liik. Sivu C70 ELOKUU 2007

43 Os 3 - Vesillä Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser - myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen istuu veneessä sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit; kikki selliset pikt, joist äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön piskutumisen yli lidn ti veneen pohjlle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Nämä häiritsevät hrkintkykyäsi j vähentävät suuresti kykyäsi regoid nopesti. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole vlps. Vro häkämyrkytystä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näköj kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseensiirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn, kosk hiihtäjä stt ktu. Jos esimerkiksi veneesi nopeus on40 km/h (25 MPH), svutt61 m:n (200 ft.) päähän eteesi ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Kun käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille, kun vene joutuu tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Kikkien polttomoottorien pkoksuiss on hiilimonoksidi (häkää), mukn lukien perämoottorit, perävetolitteet j sisämoottorit, jotk liikuttvt veneitä, sekä generttorit, jotk ntvt teho veneiden eri lisävrusteille. Häkä on tppv ksu, jok on hjutont, väritöntä j mutont. Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, joit ei pidä sekoitt merisiruteen ti humltumiseen, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Vältä pitkään jtkuv ltistust hä'älle. Häkämyrkytys voi joht tjuttomuuteen, ivovurioon ti kuolemn. Vrmist, että vene tuulettuu hyvin sekä pikoilln seistessään että jon ikn C70 ELOKUU 2007 Sivu 35

44 Os 3 - Vesillä Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. 1. Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi. mc Huono tuuletus Tietyissä olosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt ulkoilmss piklln seisovn veneen lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss mc Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: - Veneen jokulm, joss keul on liin korkell mc Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen peruskäyttö (ei DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. KÄYTTÖTAULUKKO Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois josentoon. Sivu C70 ELOKUU 2007

45 Os 3 - Vesillä Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Käännä kun kytkin päälle (ON). Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Aset perävetolite täyteen ls/sisäänsentoon. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys MOOTTORIN KÄYNNISTYS HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. 1. Trkist kikki käyttötulukoss olevt kohteet. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn.! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. 3. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. Ann moottorin lämmetä (6 10 minuutti päivän luss). 4. Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j pne kukosäätimen khv/ksuvipu 1/4- ksun sentoon.. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty neljännen viheen jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täyden ksun sentoon j plut se sitten 1/4-ksuun.. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. 6. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 7. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäin-vihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen C70 ELOKUU 2007 Sivu 37

46 Os 3 - Vesillä MOOTTORIN PYSÄYTYS HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Moottorin käynnistys sen smmuttu vihde kytkettynä TÄRKEÄÄ: Vältä moottorin smmuttmist, jos perävetolite on vihteell. Jos moottori smmuu, noudt seurv menettelyä: 1. Työnnä j vedä toistuvsti kukosäätimen khv, kunnes khv pl vp/ tyhjäkäynti-sentoon. Tämä voi vti useit yrityksiä, jos moottori kävi tyhjäkäyntinopeuden yläpuolell pysähtyessään. 2. Khvn plttu vp/tyhjäkäynti-sentoon jtk normlej käynnistystoimenpiteitä. Pelkän ksun käyttö 1. Ktso Kukosäätimet -osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinike ls j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon poist pelkän ksun pinikkeen käytöstä j mhdollist moottorin siirtymisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vpsentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/ eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. Veneen perävunukuljetus Venettäsi voi kuljett perävunuss perävetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Kuljetettess trvitn riittävä mvr tien j perävetolitteen välille. Jos riittävä mvr on ongelm, set perävetoyksikkö ylimpään kuljetussentoon j tue se lisävrusteen stvll perävunusrjll, joit myy vltuutettu Mercury MerCruiser jälleenmyyjä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Veneen peruskäyttö (DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Sivu C70 ELOKUU 2007

47 Os 3 - Vesillä KÄYTTÖTAULUKKO Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle (ON). Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois josentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Aset perävetolite täyteen ls/sisäänsentoon. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys MOOTTORIN KÄYNNISTYS HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. 1. Trkist kikki ost, jotk on lueteltu kohdss Käyttötulukko. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn.! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. HUOMAUTUS: MerCruiser DTS-mlleiss on vrusteen SmrtStrt. SmrtStrtin ominisuuksiin kuuluu käynnistys pinikkeell. Käynnistyspinikett ti virtlukko ei trvitse pitää käynnistyssennoss j vputt käynnistymisen jälkeen, vn SmrtStrt hllitsee koko käynnistysprosessin. Kun käynnistyspinikett pinetn, DTS-järjestelmä käskee propulsionhllintmoduuli (PCM) käynnistämään moottorin. Jos moottori ei käynnisty, käynnistysprosessi päättyy khdeksn sekunnin kuluttu ti kun moottori svutt kierrosluvun 400 1/min. Jos moottori yritetään käynnistää sen olless jo käynnissä, moottori smmuu. 3. Käännä virt-vin josentoon (RUN). 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon (START) j vput välittömästi, ti pin käynnistys-/pysäytyspinikett j vput. Jos moottori on kylmä, nn sen käydä tyhjäkäynnillä 6 10 minuutti ti kunnes moottori svutt 60 C (140 F). 5. Jos moottori ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen: C70 ELOKUU 2007 Sivu 39

48 Os 3 - Vesillä MOOTTORIN PYSÄYTYS. Pin pelkän ksun pinikett j set kukosäätimen khv / ksuvipu 1/4- ksun sentoon.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 6. Jos moottori ei käynnisty viheen 5 jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täysksusentoon j plut sitten 1/4-ksulle.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 7. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 8. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäinvihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Moottorin voi pysäyttää millä thns seurvst 4 menetelmästä:. Käännä virt-vin lisälite- (ACCESSORY) ti smmutus-sentoon (OFF). Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä smmuu.. Pin käynnistys-/pysäytyspinikett, jos vrusteen. Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. c. Käännä virt-vin hetkeksi käynnistyssentoon (START) j vput vin välittömästi. Hllintjärjestelmä tunnist, että moottori käy j pysäyttää moottorin. Hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Jos käännät virtvimen käynnistyssentoon (START) uudestn, hllintjärjestelmä s käynnistyspyynnön j käynnistää moottorin, jos se on mhdollist. d. Aktivoi nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen. Moottori pysähtyy, mutt hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Hllintjärjestelmä ei slli moottorin käynnistämistä, jos nrullinen hätäktkisin on ktivoitu. Pelkän ksun käyttö HUOMAUTUS: Kun käytetään pelkkää ksu (vpll), DTS-hllintjärjestelmä ei slli moottorin kierrosluvun noust yli /min. Zero Effort -kukosäätimet: Zero Effort -kukosäätimissä on ksulle j vihteelle erilliset hllintvivut. Ksun hllintvivun siirtäminen tyhjäkäyntiä edemmäksi vihteen hllintvivun olless vpll lisää moottorin kierrosluku, mutt korkeintn vpll olevn moottorin enimmäisnopeuteen, jok on /min.! VAARA Kun käytetään digitlist ksun j vihteen DTS Zero Effort -hllintvipu, DTShllintjärjestelmä voi viht perävetolitteen ti vihteiston vihdett tyhjäkäyntiä suuremmll kierrosluvull. Tyhjäkäyntiä korkemp kierrosluku seurv veneen liike eteen-ti tksepäin voi oll äkillistä j odottmtont ti iheutt vrtilnteen, mistä seur veneen hllinnn menetyksen iheuttmi henkilö- j omisuusvhinkoj. Aset ksun hllintvipu in tyhjäkäynnille, ennen kuin siirrät DTS-vihdevivun eteenpäinjo- ti peruutussentoon. Sivu C70 ELOKUU 2007

49 Os 3 - Vesillä Kojelutn sennetut j konsoliin sennetut kukosäätimet: Kojelutn j konsoliin sennetuiss kukosäätimissä on vrusteen pelkän ksun pinike. Pelkän ksun til ktivoidn seurvsti: 1. Lisätietoj kukosäätimen ominisuuksist on kohdss Kukosäätimet. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti-/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinikett j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. DTS-hllintjärjestelmä nt kksi vroittv äänimerkkiä, jotk osoittvt pelkän ksun ktivoitumisen. Kojetuluun sennettujen kukosäätimien neutrli vlo lk vilkku. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sento edemmäksi lisää moottorin käyntinopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon lopett pelkän ksun käyttötiln j sllii moottorin vihtmisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vpsentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/vp-sennost tyhjäkäynti/ eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutussentoon pinmtt pelkän ksun pinikett viht yksikön vlitulle vihteelle. Veneen perävunukuljetus Venettäsi voi kuljett perävunuss perävetoyksikön olless ylös- ti ls-sennoss. Kuljetettess trvitn riittävä mvr tien j perävetolitteen välille. Jos riittävä mvr on ongelm, set perävetoyksikkö ylimpään kuljetussentoon j tue se lisävrusteen stvll perävunusrjll, joit myy vltuutettu Mercury MerCruiser jälleenmyyjä. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Vedessä olevien ihmisten suojminen Kun risteilet Vedessä olevn ihmisen on hyvin vike toimi nopesti häntä hitstikin lähestyvän veneen välttämiseksi. Hidst in j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet lueell, joll vedessä stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (jop itsestään) j vihteen olless vpll veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin pyöriminen vpll voi iheutt vkvn vmmn C70 ELOKUU 2007 Sivu 41

50 Os 3 - Vesillä Veneen olless piklln! VAARA Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vkv vmm vedessä olevlle henkilölle on todennäköinen, jos hän joutuu kosketuksiin pyörivän potkurin, liikkuvn veneen, liikkuvn vihteistokotelon ti minkä thns liikkuvn veneeseen ti vihteistokoteloon kiinnitetyn kovn esineen knss. Vihd vp-sentoon j smmut moottori, ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä se ole sinulle ennestään tuttu, suositmme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo - kirjsest ( R2), jok on stviss jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneen liikkuess pidä silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn. Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti piskutu lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc ! VAARA Vältä vkv vmm ti kuolem ponttonin etupään ti voknnen yli putomisen j veneen lle jäämisen seuruksen. Pysy kukn knnen etupäästä j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Sivu C70 ELOKUU 2007

51 Os 3 - Vesillä Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA mc Vältä vkv vmm ti kuolem, jok voi iheutu piskutumisest veneen pohjlle ti sen lidn yli, kun vene puto llon ti vnveden iheuttmn hypyn jälkeen. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. Opst kikki veneessä olevi pysymään mtln j pitämään kiinni veneen tukitngoist, jos tphtuu vnveden ti llon iheuttm hyppy. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovisuutt noudtten, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu. mc TÄRKEÄÄ: Tärkein si kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph) C70 ELOKUU 2007 Sivu 43

52 Os 3 - Vesillä Vetolitteen iskusuojus Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Mtkustjt piskutuvt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkst vetojärjestelmä särkyneiden ti löystyneiden osien vrlt. Jos vene on vurioitunut ti vuriot epäillään, moottori on syytä viedä vltuutetulle Mercury MerCruiserin jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti se voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Hydrulinen jokulmn säätöjärjestelmä on suunniteltu suojmn perävetolitett iskuilt. Jos vedenliseen kohteeseen törmätään veneen liikkuess eteenpäin, hydrulijärjestelmä viment perävetolitteen töytäisyä ylöspäin sen ylittäessä kohteen vähentäen siten litteen vurioit. Kun perävetolite on ohittnut kohteen, hydrulijärjestelmä nt perävetolitteen plt lkuperäiseen toimint-sentoon estäen siten ohjuksen hllinnn menetyksen j moottorin ryntäämisen. Ole äärimmäisen vrovinen, kun jt mtlss vedessä ti pikss, joss tiedetään olevn vedenlisi esineitä. Iskusuojust ei ole peruutettess. Ole äärimmäisen vrovinen peruuttesssi, jott vältät törmäykset vedenlisiin esineisiin. TÄRKEÄÄ: Iskusuojusjärjestelmää ei void suunnitell vrmistmn täydellistä suojust iskuvurioilt kikiss olosuhteiss. Mtlll sijitsevien vedenottoukkojen käyttö mtlikoss - Mtlll sijitsevt vedenottoukot mc Sivu C70 ELOKUU 2007

53 HUOMAUTUS Os 3 - Vesillä Aluksen käyttö mtlikoss voi iheutt vkvi moottorivurioit tukkiutuneiden vedenottoukkojen tähden. Vrmist, ettei vihteistokotelon vedenottoukkoihin pääse hiekk, lietettä eikä muit roski, jotk voivt rjoitt ti lkkutt moottoriin tulevn jäähdytysveden. On oltv äärimmäisen vrovinen, kun jetn mtlikoss veneellä, joss on mtlll sijitsevt vedenottoukot. Vältä myös ohjmst tällist venettä rntn moottorin käydessä. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Kuplint Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kertyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvn lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus. Potkurist puuttuu hjotinrengs. Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin. Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle C70 ELOKUU 2007 Sivu 45

54 Os 3 - Vesillä Korkeus merenpinnst j ilmsto Potkurin vlint Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo Mntieteellisen korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen syynä voi oll: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkempi lämpötil Alhinen ilmkehän pine Suuri kosteus Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll pienempinousuiseen potkuriin. TÄRKEÄÄ: Tässä ohjekirjss kuvtut moottorit on vrustettu kierrosluvun rjoittimell, jok on setettu ylemmälle kierroslukurjlle. Tämä rj, jok on hiemn yli moottorin normlin käyttölueen, utt estämään liillisen kierrosluvun iheuttmt moottorivuriot. Kun kierrosluku pl suositeltvlle käyttölueelle, moottori lk jälleen toimi normlisti. Veneen vlmistj j myyntiliike ovt vstuuss moottorin vrustmisest oikell potkurill. Ktso Mercury Mrinen Internet-sivusto everything_you_need_to_know_out_propellers6. Vlitse potkuri, jok nt moottorin toimi normlikuormituksell suositetun täysksusetuksen käyttölueen yläpäässä ti sen lähellä. Jos täysksukäyttö on suositetun lueen lpuolell, potkuri on vihdettv, jott estetään suorituskyvyn menetys j mhdollinen moottorivhinko. Toislt moottorin käyttö suositetun kierrosluvun yläpuolell iheutt normli suuremp kulumist j vhinko. Potkurin lkuvlinnn jälkeen seurvt tvlliset ongelmt voivt vti potkurin vihto pienempinousuiseen. Lämpimämpi sää j suurempi kosteus iheuttvt kierrosluvun lsku. Korkemmll sijitsevill lueill jminen iheutt kierrosluvun lsku. Ajo pohjstn likisell veneellä iheutt kierrosluvun häviötä. Mikäli moottori kuormitetn enemmän (lisämtkustji, vedetään vesihiihtäjiä), moottorin kierrosluku lenee. Prempi kiihtyvyys, jot trvitn esimerkiksi vesihiihdoss, svutetn seurvksi pienemmällä potkurin nousull. Jos et vedä vesihiihtäjiä, älä käytä täysksu, kun käytät pienempinousuist potkuri. TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu /min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn 5 minuutti kerrlln). Sivu C70 ELOKUU 2007

55 Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Os 3 - Vesillä Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Seurvi suosituksi knntt hrkit Mercury MerCruiser -moottorisi käyttöiän pidentämiseksi: Vrmist, että potkuri nt moottorin toimi ohjervojen mukisen täysksun kierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä (Ktso kohti Tekniset tiedot j Huolto) kun jetn täysksull veneen normlikuormll. Suositelln käyttöä enintään 3/4 ksull. Vältä pitkällistä käyttöä täysksull. Vihd öljy j öljynsuodtin. Ktso Huolto. Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin C70 ELOKUU 2007 Sivu 47

56 Os 3 - Vesillä Huomutuksi: Sivu C70 ELOKUU 2007

57 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot Nesteiden ohjervot Moottori...52 Brvo-perävetolitteet...52 Ohjustehostin j Power Trim -nesteet...52 Hyväksytyt ohjustehostinnesteet Hyväksytyt ohjustehostinnesteet C70 ELOKUU 2007 Sivu 49

58 Os 4 - Tekniset tiedot Polttoinevtimukset Polttoineldut TÄRKEÄÄ: Sopimttomn ensiinin käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn ensiinin käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin epäsilliseksi käytöksi eikä siitä iheutuv vurio ole rjoitetun tkuun kttm. Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä ensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-ensiini [92 (R+M)/2 oktni] on myös hyväksyttävää. ÄLÄ käytä lyijyllistä ensiiniä. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 90 RON. Korkeoktnisempi ensiini (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä ensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetun merkkistä lyijyllistä ensiiniä. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävät polttoineet Tämäntyyppistä ensiiniä vditn tietyillä USA:n lueill. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn ensiinin hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävät ensiinit. Näiden reformuloitujen ensiinien käyttö Mercury MerCruiser -moottorisssi on hyväksyttävää. Jos lueellsi myytävä ensiini sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun tulee tietää sen eräistä mhdollisist hittvikutuksist. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että ensiinissä olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen polttoinesäiliössä olevst ensiinistä. Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää ensiiniä. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt yksityiskohtiset suositukset veneen polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ole tietoinen siitä, että lkoholi sisältävä ensiini voi lisätä: Metlliosien syöpymistä Kumi- ti muoviosien rppeutumist Polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi Käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Polttoinevuoto polttoinejärjestelmän mistä thns osst voi muodost tuliplo- j räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Koko polttoinejärjestelmän määräikinen trkstus on välttämätöntä, vrsinkin säilytyksen jälkeen. Kikki polttoinejärjestelmän ost tulee trkst vuodon, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten johdost suositelln lkoholittomn polttoineen käyttöä mikäli mhdollist. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää ensiiniä ti jos ei tiedetä, onko ensiinissä lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. Sivu C70 ELOKUU 2007

59 Os 4 - Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää ensiiniä, sen pitkällistä säilytystä polttoinesäiliössä tulee välttää. Veneille yleiset pitkät säilytysjksot iheuttvt inutltuisi ongelmi. Autoiss lkoholisekoitteiset polttoineet yleensä käytetään, ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy vikeuksi, mutt veneet seisovt usein jouten niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Lisäksi säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosi suojvn öljyklvon. Moottoriöljy Optimin suorituskyvyn j moottorin prhn suojuksen smiseksi suosittelemme vhvsti seurvien suositusjärjestyksessä lueteltvien öljyjen käyttöä: 1. MerCruiser / Quicksilver Synthetic Blend, NMMA FC-W -luokk, 4-thtiöljy. 2. MerCruiser / Quicksilver 25W40 NMMA FC-W -luokn öljy. 3. NMMA FC-W -luokn öljy. 4. MerCruiser / Quicksilver 4-thtiöljy, 25W40, ei NMMA FC-W -luokk. 5. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä ei nimenomn suositet. MerCruiser/ Quicksilver Synthetic Blend, NMMA FC-W rted, 4-cycle oil ORDER OF PREFERENCE MerCruiser / Quicksilver 25W40 NMMA FC-W rted oil A NMMA FC-W rted oil MerCruiser / Quicksilver 4-cycle 25W40, non FC-W rted oil SAE40W SAE30W SAE 20W 32 F 0 C AIR TEMPERATURE 50 F 10 C C70 ELOKUU 2007 Sivu 51

60 Os 4 - Tekniset tiedot Moottorin tekniset tiedot Mllit 8.1 MAG 8.1 MAG H.O. Muistiinpnoj Hevosvoim Kilowtti Suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Iskutilvuus 8,1 l (496 cid) Määritelty täysksun kierroslukulue Kierrosluku tyhjäkäynnillä, vihde vpll 650 Mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. EFI-mllien tyhjäkäyntinopeus j sytytysennkko eivät ole säädettävissä. Öljyn vähimmäispine tyhjäkäynnillä Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä 103 kp (15 psi) 71 C (160 F) Ei säädettävä Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. EFI-mllien tyhjäkäyntinopeus j sytytysennkko eivät ole säädettävissä. Sytytysjärjestys Sähköjärjestelmä Lturin teho Suositeltvt kun vähimmäisrvot (ei DTSmllit) Suositeltvt kun vähimmäisrvot (DTS-mllit) 12 V, miinusmdoitus 65 A 750 cc, 950 mc ti 180 Ah 800 cc, 1000 mc ti 190 Ah Sytytystulpn tyyppi AC Pltinum (AC ) Sytytystulpn kärkiväli 1,5 mm (0.060 in.) Nesteiden ohjervot Moottori TÄRKEÄÄ: Kikki tilvuudet ovt likimääräisiä nestemittoj. TÄRKEÄÄ: Voi oll trpeen säätää öljymääriä riippuen sennuskulmst j jäähdytysjärjestelmistä (lämmönvihdin j nestejohdot). Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, pljonko öljyä ti nestettä trvitn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 litr (9 U.S. qt) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy 25W-40 Merivesijäähdytys (vin tlvisäilytys) 20 litr (21 U.S. qt) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 18 litr (19 U.S. qt) Mercury Extended Life pitkäikäinen jäähdytysneste/pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste/jäähdytysneste sekoitettun puhdistettuun veteen suhteess 50/50 Brvo-perävetolitteet HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Brvo One Brvo Two Brvo Three 2736 millilitr (92-1/2 oz) 3209 millilitr (108-1/2 oz) 2972 millilitr (100-1/2 oz) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Ohjustehostin j Power Trim -nesteet HYVÄKSYTYT OHJAUSTEHOSTINNESTEET Kuvus Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste K01 Dexron III utomttivihteistoneste Hnki pikn päältä Sivu C70 ELOKUU 2007

61 Os 4 - Tekniset tiedot HYVÄKSYTYT OHJAUSTEHOSTINNESTEET Kuvus Osnumero Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste K01 SAE 10W -30 -moottoriöljy Hnki pikn päältä SAE 10W -40 -moottoriöljy C70 ELOKUU 2007 Sivu 53

62 Os 4 - Tekniset tiedot Huomutuksi: Sivu C70 ELOKUU 2007

63 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulut Rutiinihuolto...57 Määräikishuolto...58 Huoltoloki Moottoriöljy Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Helppo moottoriöljyn tyhjennysjärjestelmä Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Suodttimen vihto Ohjustehostimen neste Trkstus Täyttö Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto Vetolitteen öljy Trkstus Täyttö Vihto Power Trim -neste Trkstus Täyttö Vihto Akku Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet...69 Liekinsmmuttimen puhdistus Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin GEN III -mllit...72 Irrotus Asennus Voitelu Ohjusjärjestelmä...73 Ksukpeli...75 Vihdekpeli - tyypillinen...75 Perävetolite j peräpeilisrj...76 Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun)...76 Moottorin yhdistin...76 Moottorin yhdistin...77 Vetokselin jtkeell vrustetut mllit...78 Potkurit Potkurin korjus...78 Brvo-perävetolitteen potkurin irrotus...78 Brvo One -mllit:...78 Brvo Two -mllit Brvo Three -mllit Brvo-perävetolitteen potkurin sennus...82 Brvo One -mllit:...82 Brvo Two -mllit Brvo Three Apulitehihn Trkstus Vihto Korroosiosuoj Korroosiotietoj...89 Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito...89 Anodit j MerCthode-järjestelmän sijinti...89 Quicksilver MerCthode -järjestelmän trkistus...90 Moottorin ulkopinnt...91 Veneen pohjn hoito...91 Ksvillisuudenestomli...91 Perävetolitteen pinnn hoito...93 Merivesijärjestelmän tyhjennys Tyhjennysjärjestelmän tunnistus...94 Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä Käsinvlutusjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä...95 Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Käsinvlutusjärjestelmä...99 Veneen olless vedessä Veneen olless poiss vedestä Perävetolitteen tyhjentäminen Mnulinen tyhjennysjärjestelmä mllit Moottorin huuhtelu Huuhtelulitteet Perävetolitteen vedenotot Vihtoehtoiset vedenotot SeCore-moottorin huuhtelu Perävetolitteen vedenotoll vrustetut mllit C70 ELOKUU 2007 Sivu 55

64 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huolto-ohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser -moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä.! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Voit itse huolt joitkin osi, mutt tietyt ost on nnettv Mercury MerCruiser -jälleenmyyjän huollettviksi. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistuksen helpottmiseksi. Tunnistmist utt moottorin päällä olev trr. Huoltokohteiden värit Sininen Keltinen Ornssi Must Jäähdytysneste Moottoriöljy Polttoinemittri Vihteistoöljy (vin sisäperämoottoreiss) Sivu C70 ELOKUU 2007

65 Os 5 - Huolto Huoltokohteiden värit Ruske Vihteisto (vin sisämoottoreiss) Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulut Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä yritä mitään korjuksi, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, ehdotmme, että tilt kyseisen mllin huoltoohjekirjn. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet noudtettviksi. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten siinä voi oll toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Eräiden korjusten suoritukseen trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv se ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen j yritä sd heitä määrittelemään ongelm ti pyydä heiltä korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Jälleenmyyjän tulee sett se syksyllä tlviteloille j huolt se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Rutiinihuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet C70 ELOKUU 2007 Sivu 57

66 Os 5 - Huolto Tehtävän suoritusväli Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikoittin Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein Suoritettv huolto Trkist moottorin öljytso. (Tätä väliä voidn pidentää tuotteest sdun kokemuksen mukn.) Trkist sisäperämoottorin vihteistoöljyn tso. Trkist trimmipumpun öljytso. Trkist ohjustehostimen pumpun ti mllisi ohjusjärjestelmästä riippuen ohjushydruliikn nesteen tso. Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist merivesisuodtin j puhdist se, jos vrusteen. Trkist jäähdytysnesteen tso. Trkist sisäperämoottorin nodit j vihd ne, jos ne ovt syöpyneet 50 %. Voitele potkurikseli j kiristä mutteri uudestn. (Jos jetn vin mkess vedessä, huoltoväli voidn pidentää neljään kuukuteen.) Jos jetn suolisess, murto- ti sstuneess vedessä, käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. (Jos jetn suolisess vedessä, lyhennä tämä väli 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin.) Määräikishuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Tehtävän vihtoväli Suoritettv huolto Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi) Vihd moottoriöljy j suodtin. 100 tunnin välein ti vuosittin (mikä thns tulee ensin) Korjusml moottorin mlipint. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd sisäperämoottorin vihteistoöljy. Kiristä kippirenkn liitos ohjuskseliin määrittelyjen mukisesti. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Trkist, ettei ohjusjärjestelmässä j kukosäätimessä ole löysiä, puuttuvi ti vioittuneit osi. Voitele kpelit j vivustot. Trkist, ettei mdoituspiirissä ole löysiä ti vioittuneit liitäntöjä. Jos vrusteen on MerCthode, test MerCthode-yksikön lähtörvot. Puhdist liekinsmmutin, imuilmn äänenvimennin (MPI-moottorit) j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst PCV-venttiili, jos vrusteen. HUOMAUTUS: MerCruiser V6 -mllien PCV-venttiiliä ei voi huolt, j se on venttiilikopp-sennelmn kuuluv sisäos. Trkst hihnojen kunto j kireys. Trkist, että jäähdytysnesteen tso j pkksnesteen vhvuus ntvt riittävän suojn pkkselt. Korj trpeen mukn. Lisätietoj on Tekniset tiedot -osst. Voitele vetokselin jtkeell vrustetuiss mlleiss vetokselin ristinivelet j tkpylkän tulo- j lähtölkerit. 200 tunnin ti 3 vuoden välein 300 tunnin ti 3 vuoden välein 5 vuoden välein Trkst ristinivelet, rihlt j plkeet. Trkist kiristimet. Trkist moottorin suuntus. Voitele ristinivelen rihlt j leikkuskohdt, jos niissä on rsvnippoj. Voitele kilven tukilkeri j vetolevy. HUOMAUTUS: Voitele moottorin yhdistin 50 tunnin välein, jos jetn pitkiä ikoj tyhjäkäynnillä. Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess määrittelyjen mukisesti. Trkist sähköjärjestelmä löysien, vioittuneiden ti syöpyneiden kiinnikkeiden vrlt. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst molemmt järjestelmät vurioiden j vuotojen vrlt. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost. Jos vrusteen on vedensulkuläpät (läppäventtiilit), trkist, etteivät ne ole hukss ti kuluneet. Vihd jäähdytys-/pkksneste. Vihd jok toinen vuosi, jos ei käytetä pitkäikäistä jäähdytys-/ pkksnestettä. Huoltoloki Kirj moottorin kikki huollot tähän. Muist tllett kikki työmääräykset j kuitit. Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Sivu C70 ELOKUU 2007

67 Os 5 - Huolto Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Moottoriöljy! VAROITUS YMPÄRISTÖVAARA! Öljyn ti öljyjätteiden päästö ympäristöön on liss kielletty. Älä läikytä öljyä ti öljyjätteitä ympäristöön, kun käytät ti huollt venettäsi. Pne öljy ti öljyjätteet stioihin pikllisten virnomisten määräysten mukisesti. Trkstus 1. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. 2. Poist mitttikku. Pyyhi puhtksi j senn kokonn tkisin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn C70 ELOKUU 2007 Sivu 59

68 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Vrmist mitttikun sennus niin, että öljytson trkistusmerkit osoittvt moottorin perää (vuhtipyörää) kohti Mitttikun putki Täyttö TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. 3. Poist mitttikku j trkist öljyn tso. Öljypinnn täytyy oll OK-lueell ti FULL j ADD-merkkien välissä. Asenn mitttikku tkisin putkeens. TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, pljonko öljyä ti nestettä trvitn. 1. Irrot öljyn täyttökorkki Öljyn täyttökorkki TÄRKEÄÄ: Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. 2. Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL ti OKlueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. Trkist öljytso uudestn. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Sivu C70 ELOKUU 2007

69 Os 5 - Huolto Öljyn j suodttimen vihto Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 litr (9 U.S. qt) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy 25W-40 Ktso vihtoväli Huoltoiktulust. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso Tekniset tiedot). HELPPO MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ HUOMAUTUS: Veneen täytyy oll poiss vedestä, jott tämä toimenpide voidn suoritt. 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Irrot pilssin tyhjennystulpp. 3. Vedä vetolnk tyhjennysukon läpi. c f - Pilssin tyhjennystulpp - Vetolnk c - Pinne d e d - Öljyntyhjennysletkun tulpp e - Öljyntyhjennysletku f - Pilssin tyhjennyslipp Aset öljyntyhjennysletku sopivn stin. 5. Irrot tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkust. 6. Kun öljy on vlutettu tyhjiin, senn tyhjennystulpp öljyntyhjennysletkuun. 7. Työnnä letku pilssin tyhjennysukon läpi j senn tulpp. MOOTTORIÖLJYN TYHJENNYSPUMPPU 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku. 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. - Tyypillinen öljypumppu - Mitttikun putki c mc c - Öljyntyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu C70 ELOKUU 2007 Sivu 61

70 Os 5 - Huolto 6. Asenn mitttikku. SUODATTIMEN VAIHTO 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin Ohjustehostimen neste - Öljynsuodtin 2. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä j senn. 3. Kiristä öljynsuodtin pitävästi (noudt suodttimen vlmistjn ohjeit). Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttökorkki. TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määritelläksesi täsmälleen pljonko öljyä trvitn. 5. Lisää suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun OK-lueen lreunn. 6. Trkist öljytso veneen kelluess vedessä j lisää ohjeiden mukist nestettä öljypinnn nostmiseksi FULL-merkkiin ti OK-lueen yläreunn sti, mutt ei niiden yli. HUOMAUTUS: Kun lisätään 0,95 litr (1 qt) moottoriöljyä, pint nousee ADD-merkistä OK-lueen yläreunn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 8,5 litr (9 U.S. qt) Mercury/Quicksilver Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy 25W Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti. Veneen pitää oll liikkumtt vedessä. Trkstus 1. Pysäytä moottori j keskitä perävetolite. 2. Poist täyttökorkki/mitttikku ohjustehostimen pumpun säiliöstä j trkist nestemäärä.. Moottorin olless normliss käyntilämpötilss nestepinnn pitäisi oll lämpimällä lueell. Sivu C70 ELOKUU 2007

71 . Moottorin olless kylmänä nestepinnn pitäisi oll kylmällä lueell. Os 5 - Huolto c Ohjustehostimen pumpun säiliö - Kylmä lue c - Lämmin lue Täyttö 3. Täytä FULL-viivn skk määritetyllä nesteellä. TÄRKEÄÄ: Jos pumpuss ei näy nestettä, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot täyttöukon korkki /mitttikku j trkist tso. 2. Lisää määriteltyä nestettä, jott nestepint nousee oikelle lueelle. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 28 Dexron III utomttivihteistoneste Ohjustehostusjärjestelmä Otin Loclly Vihto 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste 3. Asenn täyttöukon korkki /mitttikku tkisin. Ohjustehostusjärjestelmä Q1 Ohjustehostimen nestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Moottorin jäähdytysneste Trkstus! VAARA Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen. Moottorin jäähdyttyä käännä korkki 1/4 kierrost, jott pine pääsee vputumn hitsti; pin sitten korkki ls j väännä se kokonn irti C70 ELOKUU 2007 Sivu 63

72 Os 5 - Huolto 1. Trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä moottorin olless normliss toimintlämpötilss. - Jäähdytysnesteen pisuntsäiliö Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Täyttö! VAROITUS Alkoholi- ti metnolipohjist pkksnestettä ti pelkkää vettä ei suositell käytettäväksi jäähdytysjärjestelmän suljetuss osss missään olosuhteiss.! VAROITUS Riittämätön jäähdytysvesi iheutt ylikuumenemist j joht moottorin j vetojärjestelmän vurioon. Vrmist, että vedenottoukkoihin tulee in käytön ikn riittävästi vettä.! VAROITUS Moottorin jäähdytysjärjestelmän suljettuun osn jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmnpääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Poist täyttökorkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä j trkst tiiviste. Vihd tiiviste trvittess. TÄRKEÄÄ: Jäähdytysneste virt nopesti tässä suljetuss jäähdytysjärjestelmässä. Nope tyhjäkäynti lisää järjestelmään jääneen ilmn leviämistä j vikeutt järjestelmän ilmmist. Käytä tyhjäkäynnillä täytön ikn j määriteltyinä ikoin ilmttess. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Sivu C70 ELOKUU 2007

73 Os 5 - Huolto Vetolitteen öljy! VAROITUS YMPÄRISTÖVAARA! Öljyn ti öljyjätteiden päästö ympäristöön on liss kielletty. Älä läikytä öljyä ti öljyjätteitä ympäristöön, kun käytät ti huollt venettäsi. Pne öljy ti öljyjätteet stioihin pikllisten virnomisten määräysten mukisesti. Trkstus HUOMAUTUS: Öljyn tso vihtelee käytön ikn. Öljyn tso tulee trkist moottorin olless kylmä, ennen käynnistämistä. 1. Trkist vihteistoöljyn tso. Pidä öljyn määrä suositetull käyttölueell. Jos säiliön pohjll näkyy vettä ti sitä ilmestyy öljyn täyttö/tyhjennystulppn j/ti jos öljy näyttää väärän väriseltä, ot välittömästi yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Kumpikin tilnne stt osoitt vesivuoto perävetolitteen josskin osss Vihteistoöljysäiliö Täyttö TÄRKEÄÄ: Jos trvitn yli 59 ml (2 fl. oz.) suuritehoist vihteistovoiteluinett öljysäiliön täyttämiseen, jokin tiiviste voi vuot. Perävetolite voi vurioitu voitelun puutteest. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 1. Irrot vihteistoöljysäiliön korkki. 2. Täytä säiliö määritetyllä nesteellä siten, että öljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Vihteistoöljysäiliö Q01 3. Pne korkki tkisin. HUOMAUTUS: Koko perävetolitteen täyttämisohjeet nnetn seurviss öljynvihto-ohjeiss C70 ELOKUU 2007 Sivu 65

74 Os 5 - Huolto Vihto 1. Irrot vihteistoöljysäiliö kiinnikkeestä Vihteistoöljysäiliö 2. Tyhjennä sisältö sopivn stin. 3. Asenn säiliö kiinnikkeeseen. 4. Brvo One -mllit: Irrot potkuri, lske perävetolite kokonn ls/sisään, irrot öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy sekä vlut öljy pois. - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi mc Tiivisteluslevy Sivu C70 ELOKUU 2007

75 Os 5 - Huolto 5. Kikki muut mllit: Trimm perävetolite kokonn ulos, irrot öljyn täyttö-/ tyhjennysruuvi j tiivisteluslevy sekä vlut öljy pois. - Öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi mc Tiivisteluslevy 6. Irrot öljytiln ilmruuvi j tiivisteluslevy. Ann öljyn tyhjentyä kokonn. - Öljytiln ilmruuvi mc Tiivisteluslevy TÄRKEÄÄ: Jos öljyn täyttö/tyhjennysukost tulee vettä ti jos öljy näyttää mitomiselt, perävetoyksikkö vuot j tulee trkistutt välittömästi vltuutetull Mercury MerCruiser -jälleenmyyjällä. 7. Lske perävetolitett siten, että potkurin kseli on vksuorss. Täytä perävetolite öljyn täyttö-/tyhjennysukon kutt määritetyllä vihteistoöljyllä kunnes ilm sisältämätöntä voiteluinett virt öljytiln ilm-ukost. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 87 Suuritehoinen vihteistovoiteluine Perävetoliteyksikkö Q01 TÄRKEÄÄ: Käytä perävetolitteess inostn suuritehoist Mercury/Quicksilver High Performnce Ger Lue -voiteluinett. 8. Asenn öljyn ilmstusknvn ruuvi j tiivisteluslevy. 9. Jtk vihteiston voiteluineen pumppust vetolitteeseen öljyn täyttö/ tyhjennysukon kutt kunnes voiteluinett ilmestyy vihteiston öljysäiliöön. 10. Täytä säiliö siten, että öljyn tso on käyttölueell. Älä täytä liik. Vrmist, että korkin sisällä on kumitiiviste j pne se piklleen. Älä kiristä liik. HUOMAUTUS: Öljytilvuus sisältää vihteiston öljysäiliön. Mlli Tilvuus Nestetyyppi Brvo One Brvo Two 2736 ml (92-1/2 oz.) 3209 ml (108-1/2 oz.) Suuritehoinen vihteistovoiteluine Brvo Three 2972 ml (100-1/2 oz.) 11. Irrot pumppu öljyn täyttö-/tyhjennysukost. Asenn nopesti tiivisteluslevy j öljyn täyttö-/tyhjennysruuvi. Kiristä tiukkn C70 ELOKUU 2007 Sivu 67

76 Os 5 - Huolto Power Trim -neste 12. Asenn potkuri tkisin. Lisätietoj on kohdss Potkurit. 13. Trkist öljyn tso ensimmäisen käytön jälkeen. TÄRKEÄÄ: Öljyn tso vihteistoöljysäiliössä koho j lskee perävetolitteen käytön ikn. Trkist in öljyn tso, kun perävetolite on jäähtynyt j moottori on smmutettu. Trkstus TÄRKEÄÄ: Trkist öljymäärä vin, kun perävetolite on ivn lhll/sisässä. 1. Aset perävetolite ivn ls/sisään. 2. Trkist öljyn tso. Säiliön pinnn täytyy oll MIN- j MAX-viivojen välillä Säiliö - MIN- j MAX-viivt 3. Täytä trpeen mukn määritetyllä nesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 114 Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Täyttö 1. Irrot täyttöukon korkki säiliöstä. HUOMAUTUS: Täyttökorkiss on ilmreikä. 2. Lisää voiteluinett, jott pint nousee säiliössä olevien MIN- j MAX-viivojen välille. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero Vihto Asenn korkki. Hydrulisen jokulmn säädön j ohjustehostimen neste Hydrulisen jokulmn säätöpumppu Q1 Power Trim -nestettä ei trvitse viht, pitsi jos se sstuu vedestä ti roskist. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä. Sivu C70 ELOKUU 2007

77 Os 5 - Huolto! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet Lturit: Lturit on suunniteltu ltmn kku, jok tuott virt lturiin kiinnitettyyn moottoriin. Kun khden eri moottorin kut ovt kytkettyinä, yksi lturi tuott kiken ltusvirrn molemmille kuille. Normlisti toisen moottorin lturin ei trvitse syöttää linkn ltusvirt. EFI Elektroninen ohjusmoduuli (ECM): Elektoninen ohjusmoduuli (ECM vtii) vkn jännitelähteen. Usemmll moottorill jettess jokin veneessä olev sähkölite voi iheutt äkillisen jännitteenlskun moottorin kuss. Jännite voi lske ECM:n vtimn vähimmäisrvon lle. Toisen moottorin lturi voi nyt myös lk ldt. Tämä voi iheutt jännitepiikin moottorin sähköjärjestelmässä. Kummsskin tpuksess ECM voi sulkeutu. Jännitteen plutuess ECM:n käyttölueelle ECM plutuu itsestään lkutiln, j moottori toimii ts normlisti. ECM sulkeutuu j plutuu lkutiln niin nopesti, että moottoriss voi tuntu vin hetkellinen sytytyshäiriö. Akut: Veneissä, joiss on useit EFI-moottoreit, edellytetään kunkin moottorin kytkemistä omn kkuuns. Tämä vrmist sen, että moottorin ECM:llä on vk jännitelähde. Akun kytkimet: Akun kytkimet pitää in sett siten, että kukin moottori toimii omll kulln. Älä käytä moottoreit kytkimien olless "oth"- ti "ll"-sennoiss. Hätätilss toisen moottorin kku voi käyttää käynnistämään moottori, jonk kku on tyhjä. Akun erottimet: Veneessä olevien lisälitteiden käyttökun ltmisess voidn käyttää erottimi. Niitä ei pidä käyttää veneessä olevn toisen moottorin kun ltukseen, ellei erotin ole nimenomn tähän trkoitukseen suunnitellun tyyppinen. Generttorit: Generttorin kku on ktsottv toisen moottorin kuksi. Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Vältä ensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Ole vrovinen, kun puhdistt liekinsmmutint. Vrmist, että virt on smmutettu. Älä tupkoi j huolehdi, ettei liekinsmmutint puhdistettess lähistöllä ole kipinöitä ti votult. 1. Irrot moottorin knsi. 2. Löysää liekinsmmuttimen kiinnitin j irrot liekinsmmutin.! VAARA Vältä ensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Älä koskn käytä ensiiniä puhdistusliuotteen C70 ELOKUU 2007 Sivu 69

78 Os 5 - Huolto 3. Puhdist liekinsmmutin liuotteell. Kuiv pineilmll ti nn kuivu ilmss kokonn Liekinsmmutin 4. Asenn liekinsmmutin. Kiristä liekinsmmuttimen kiinnitin. 5. Asenn moottorin knsi. Imuilmn äänenvimentimen puhdistus! VAARA Vältä ensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Ole vrovinen, kun puhdistt imuilmn äänenvimennint. Vrmist, että virt on smmutettu. Älä tupkoi j huolehdi, ettei imuilmn äänenvimennint puhdistettess lähistöllä ole kipinöitä ti votult.! VAARA Vältä ensiinin iheuttm tuliplo ti räjähdys. Bensiini on herkästi syttyvää j räjähtävää määrätyissä olosuhteiss. Älä koskn käytä ensiiniä puhdistusliuotteen. 1. Irrot moottorin knsi. Sivu C70 ELOKUU 2007

79 Os 5 - Huolto 2. Irrot imuilmn äänenvimennin Imuilmn äänenvimennin sennettun ksuvivun runkoon. - Imuilmn äänenvimennin 3. Trkist, ettei imuilmn äänenvimentimess ole vikoj, kuten reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Jos trpeen, vihd imuilmn äänenvimennin uuteen. TÄRKEÄÄ: Älä käytä puhdistusliuost jok sisältää metyylietyyliketoni. TÄRKEÄÄ: Älä päästä puhdistusinett sähköliitäntöihin. 4. Puhdist ti vihd äänenvimennin uuteen, jos se on hrm ti must. Toimiv äänenvimennin on väriltään vlkoinen. 5. Puhdist imuilmn äänenvimennin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. 6. Ann imuilmn äänenvimentimen kuivu täysin ennen käyttöä. 7. Asenn imuilmn äänenvimennin uudelleen. Veden erottv polttoineensuodtin! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on offsennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAROITUS Jos polttoinejärjestelmästä ei vputet pinett, polttoinett suihku ulos, mistä voi oll seuruksen tuliplo ti räjähdys. Ann moottorin jäähtyä täysin j vput kikki pine polttoinejärjestelmästä ennen järjestelmän osien huoltmist. Suoj in silmät j iho pineenliselt polttoineelt j höyryiltä C70 ELOKUU 2007 Sivu 71

80 Os 5 - Huolto GEN III -mllit d c e h f g - Cool Fuel -moduuli - Cool Fuel -moduulin johtosrj c - Suodttimen korkki d - Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi 8837 e - Polttoineensuodttimen pnos f - Suodttimen kuppi g - Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliö h - O-rengs IRROTUS ASENNUS 1. Ann moottorin jäähtyä. HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori smmutetn 12 tunnin jksi ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Irrot Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjst. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon j nn käynnistimen toimi 5 sekunti. 5. Käännä virtlukko pois päältä. 6. Löysää jokist suodtinsennelmn kiinnitysruuvi, kunnes ruuvi irto Cool Fuel -moduulist. Älä irrot kiinnitysruuvej suodttimen korkist. 7. Irrot suodtinsennelm pikltn vetämällä sen khvst ylöspäin. Älä vielä irrot suodtinsennelm Cool Fuel -moduulist. 8. Ann suodtinsennelmss mhdollisesti olevn polttoineen vlu ulos suodtinsennelmn pohjst Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliöön. 9. Irrot suodtinkuppi suodttimen korkist kiertämällä korkki myötäpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumtt. 10. Irrot käytetty veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkupist j set se puhtseen, hyväksyttyyn stin. 11. Hävitä suodtinkupiss mhdollisesti olev vesi ti roskt. 1. Asenn uusi veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkuppiin. Työnnä pnos kunnoll piklleen kuppiin. 2. Asenn uusi O-rengs suodtinkupin päälle. Sivu C70 ELOKUU 2007

81 Os 5 - Huolto 3. Kiinnitä suodttimen korkki suodtinkuppiin kiertämällä korkki vstpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumttomn kunnes korkki lukittuu tiuksti piklleen. 4. Asenn polttoineensuodtinsennelm hitsti Cool Fuel -moduuliin, jott polttoinett ei läiky, j kohdist suodtinkupin kiinnitysruuvit Cool Fuel -moduulin reikiin. Kiristä suodtinsennelmn kiinnitysruuvit käsin. 5. Trkist, että suodtinkuppi on lujsti Cool Fuel -moduuli vsten j kiristä jokinen suodtinsennelmn kiinnitysruuvi. Kuvus Nm l. in. l. ft. Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 7. Liitä Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjn. 8. Tuulet moottoritil hyvin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole ensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Voitelu Ohjusjärjestelmä! VAARA Väärä kpelin voitelu stt iheutt hydrulilukon, jok voi joht vkvn vmmn ti kuolemn, jos veneen hllint menetetään. Vedä ohjuskpelin pää täysin tkisin ennen voiteluineen levittämistä. HUOMAUTUS: Jos ohjuskpeliss ei ole rsvnipp, kpelin sisävijeri ei voi rsvt. 1. Jos ohjuskpeliss on rsvnipt: Käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli vetäytyy täysin kpelin suojuksen sisään. Lisää noin 3 pinllust rsv tyypillisestä käsikäyttöisestä voitelupistoolist. - Ohjuskpelin rsvnipp C70 ELOKUU 2007 Sivu 73

82 Os 5 - Huolto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Luricnt 101 Ohjuskpelin rsvnipp Q02 2. Käännä ohjuspyörää, kunnes ohjuskpeli on täysin ojennettun. Voitele kevyesti kpelin esillä olevt ost. - Ohjuskpeli ojennettun 6222 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Luricnt 101 Ohjuskpeli Q02 3. Voitele ohjustppi. - Ohjustppi mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Ohjustppi K01 4. Kksoismoottoreill vrustetuiss veneissä: Voitele yhdystngon kääntöpisteet. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Yhdystngon kääntöpisteet K01 5. Käynnistä ensin moottori j käännä ohjuspyörää useit kertoj oikelle j sen jälkeen vsemmlle vrmistksesi, että ohjusjärjestelmä toimii oikein, ennen kuin lähdet liikkeelle. Sivu C70 ELOKUU 2007

83 Os 5 - Huolto Ksukpeli 1. Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt Kääntöpisteet - Ohjimien kosketuspinnt Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Vihdekpeli - tyypillinen Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt. Ksukpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K01 - Kääntöpisteet mc Ohjimien kosketuspinnt Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Vihdekpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K C70 ELOKUU 2007 Sivu 75

84 Os 5 - Huolto Perävetolite j peräpeilisrj 1. Voitele kilven tukilkeri pnemll siihen noin 8 10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. - Tukilkerin rsvnipp mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j tukilkerin rsv Tukilkeri Q1 2. Ktso potkurikselin voitelu kohdst Potkurit. Sisäperämoottorien ristinivelen kselin rihlt j O-renkt (sisäperämoottoriyksikkö irrotettun) 1. Levitä rsv ristinivelen O-renkisiin j vetokselin rihloihin. - Vetokselin rihlt - Ristinivelen O-renkt (3) 8591 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 91 Yhdistimen rihlojen rsv 2. Ktso potkurikselin voitelust kohdst Potkurit. Moottorin yhdistin Vetokselin rihlt j ristinivelen O- renkt Q 1 1. Voitele yhdistimen rihlt sen rsvnippojen kutt pumppmll noin 8-10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. Sivu C70 ELOKUU 2007

85 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Jos venettä käytetään joutokäynnillä pidemmän ik, yhdistin on voideltv Brvo-mlleiss 50 tunnin välein;alph-mlleiss 150 tunnin välein. Alph-vetolitteen yhdistin - Rsvnipp Brvo-vetolitteen yhdistin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 91 Moottorin yhdistimen rihlrsv Yhdistin Q 1 HUOMAUTUS: Alph-mllit Moottori on vrustettu suljetull moottorin yhdistimellä j kestovoidelluill ristinivelillä. Suljettu yhdistin j kselin rihlt voidn voidell perävetolitett irrottmtt. HUOMAUTUS: Brvo-mllit Yhdistin j kselin rihlt voidn voidell perävetolitett irrottmtt. Pumpp rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell kunnes hiemn rsv lk työntyä ulos. Moottorin yhdistin 1. Voitele yhdistimen rihlt sen rsvnippojen kutt pumppmll noin 8 10 pinllust rsv tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell. HUOMAUTUS: Jos venettä käytetään joutokäynnillä pidemmän ik, yhdistin on voideltv Brvo-mlleiss 50 tunnin välein; Alph-mlleiss 150 tunnin välein. - Rsvnipp 6212 Brvo-vetolitteen yhdistin Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 91 Yhdistimen rihlojen rsv Vetolevy Q 1 HUOMAUTUS: Brvo-mllit Yhdistin j kselin rihlt voidn voidell perävetolitett irrottmtt. Lisää voiteluinett tvllisell käsikäyttöisellä rsvpuristimell, kunnes pieni määrä rsv lk tull ulos C70 ELOKUU 2007 Sivu 77

86 Os 5 - Huolto Vetokselin jtkeell vrustetut mllit 1. Voitele vetokselin rsvnipt peräpeilinpuoleisess päässä pnemll noin pinllust rsv tvllisest käsikäyttöisestä rsvpuristimest. mc Rsvnippojen sijinti Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j tukilkerin rsv Vetokselin rsvnipt Q1 2. Voitele vetokselin rsvnipt moottorinpuoleisess päässä pnemll noin 3 4 pinllust rsv tvllisest käsikäyttöisestä rsvpuristimest. - Rsvnippojen sijinti mc Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 42 Ristinivelen j kilven tukilkerin rsv Vetokselin rsvnipt Q1 Potkurit Potkurin korjus Jotkut vurioituneet potkurit voidn korjt. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Brvo-perävetolitteen potkurin irrotus BRAVO ONE -MALLIT:! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. HUOMAUTUS: Brvo One XR -mlleiss ei ole lukkoprikk. Sivu C70 ELOKUU 2007

87 Os 5 - Huolto 1. Suorist potkurikselin lukkoprikn (jos vrusteen) tivutetut kielekkeet. c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin 4750 d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri 2. Aset puuplikk potkurin lvn j perävetolitteen kuplinnn estolevyn väliin. c Puuplikk - Potkuri c - Potkurin mutteri hylsyn ll 3. Kierrä potkurikselin mutteri vstpäivään j irrot se. 4. Liu'ut potkuri j kiinnitysost potkurikselist. d c e f Brvo One -mllit - Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Flo-Torq II -vetolitteen np d - Potkuri g 5301 e - Vetoyksikön kulussovitin f - Lukkoprikk g - Potkurin mutteri C70 ELOKUU 2007 Sivu 79

88 Os 5 - Huolto c d e f g Brvo One XR -mllit - Potkurikseli - Potkurinvn sisäke j kiinnitysköydet c - Potkuri d - Pinelevy e - Aluslevy f - Aluslevy g - Potkurin mutteri BRAVO TWO -MALLIT 1. Suorist potkurikselin lukkoprikn tivutetut kielekkeet. c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin 4750 d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri 2. Aset puuplikk potkurin lvn j perävetolitteen kuplinnn estolevyn väliin. c Puuplikk - Potkuri c - Potkurin mutteri hylsyn ll 3. Irrot potkurikselin mutteri kiertämällä sitä vstpäivään. Sivu C70 ELOKUU 2007

89 Os 5 - Huolto 4. Liu'ut potkuri j kiinnitysost potkurikselist. c d f e Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Potkuri Brvo Two d - Rihlttu luslevy e - Lukkoprikk f - Potkurin mutteri BRAVO THREE -MALLIT 1. Aset puuplikk potkurin lvn j perävetolitteen kuplinnn estolevyn väliin. 2. Irrot potkurikselin nodin kiinnittävä pultti j luslevyt. 3. Irrot potkurikselin nodi. d c - Potkuri - Potkurikselin mutteri c - Potkurikselin nodi f e d - Potkurikselin nodiruuvi e - Litteä luslevy f - Tähtiluslevy 4. Kierrä potkurin kselin perän puoleist mutteri vstpäivään sen irrottmiseksi. 5. Ot potkuri j pinelevy pois potkurin kselilt. 6. Käytä potkurimutterityöklu j käännä etummist potkurikselin mutteri vstpäivään j poist mutteri. Potkurimutterityöklu T 1 Autt etupotkurimutterin poistmisess j sentmisess C70 ELOKUU 2007 Sivu 81

90 Os 5 - Huolto 7. Ot potkuri j pinelevy pois potkurikselilt. c d e f g i h j Potkurin peräpuolen mutteri - Peräpotkuri c - Peräpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri Brvo Three f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi Brvo-perävetolitteen potkurin sennus! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. c Puuplikk - Potkuri c - Potkurin mutteri hylsyn ll BRAVO ONE -MALLIT: TÄRKEÄÄ: Käytä oikensuuntist potkuri. Potkurin pyörimisliikkeen suunnn pitää oll sm kuin potkurikselin pyörimisliikkeen. 1. Levitä potkurikselin rihllle jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Luricnt 101 Potkurikselin rihlt Q02 95 Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine Potkurikselin rihlt Q 1 94 Korroosiosuojrsv Potkurikselin rihlt Q1 Sivu C70 ELOKUU 2007

91 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Korroosionestorsv käytetään vin suolvesisovelluksiss. 2. Asenn potkuri j kiinnitysost kuvn mukisesti. 3. Kiristä potkurimutteri. d c e f Brvo One -mllit - Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Flo-Torq II -vetolitteen np d - Potkuri g 5301 e - Vetoyksikön kulussovitin f - Lukkoprikk g - Potkurin mutteri c d e f g Brvo One XR -mllit - Potkurikseli - Potkurinvn sisäke j kiinnitysköydet c - Potkuri d - Pksu luslevy e - Aluslevy f - Aluslevy g - Potkurin mutteri HUOMAUTUS: Potkurin ilmoitettu vääntömomentti on vääntömomentin vähimmäisrvo. Kuvus Nm l. in. l. ft. Brvo One -potkurimutteri HUOMAUTUS: Brvo One XR -mlleiss ei ole lukkoprikk. 4. Lukkoprikll vrustetut mllit. Jtk potkurimutterin kiristämistä, kunnes kolme lukkoprikn kielekettä ovt linjss rihltun luslevyn urien knss C70 ELOKUU 2007 Sivu 83

92 Os 5 - Huolto 5. Tivut kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin. c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin 4750 d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri BRAVO TWO -MALLIT TÄRKEÄÄ: Käytä oikensuuntist potkuri. Potkurin pyörimisliikkeen suunnn pitää oll sm kuin potkurikselin pyörimisliikkeen. 1. Levitä potkurikselin rihllle jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Luricnt 101 Potkurikselin rihlt Q02 95 Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine Potkurikselin rihlt Q 1 94 Korroosiosuojrsv Potkurikselin rihlt Q1 HUOMAUTUS: Korroosionestorsv käytetään vin suolvesisovelluksiss. 2. Asenn potkuri j kiinnitysost kuvn mukisesti. 3. Kiristä potkurimutteri. c d f e Potkurikselin rihlt - Etupinelevy c - Potkuri Brvo Two d - Rihlttu luslevy e - Lukkoprikk f - Potkurin mutteri HUOMAUTUS: Potkurin ilmoitettu vääntömomentti on vääntömomentin vähimmäisrvo. Kuvus Nm l. in. l. ft. Brvo Two -potkurimutteri Jtk potkurimutterin kiristämistä, kunnes kolme lukkoprikn kielekettä ovt linjss rihltun luslevyn urien knss. Sivu C70 ELOKUU 2007

93 Os 5 - Huolto 5. Tivut kolme kielekettä ls rihltun luslevyn uriin. c d e - Potkuri - Lukkoprikk c - Vetoyksikön kulussovitin 4750 d - Kieleke tivutettu ls e - Potkurin mutteri BRAVO THREE 1. Levitä potkurikselin rihllle jotkin seurvist Quicksilverin voiteluineist. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Luricnt 101 Potkurikselin rihlt Q Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine Tefloni sisältävä 2-4-Cvenevoiteluine Potkurikselin rihlt Q 1 Potkurikselin rihlt Q 1 HUOMAUTUS: Korroosionestorsv käytetään vin suolvesisovelluksiss. 2. Työnnä etupinelevy potkurin nvn päälle, suippenev puoli potkurin npn päin. 3. Kohdist rihlt j pne etumminen potkuri potkurikselille. 4. Asenn etumminen potkurin lukkomutteri j kiristä käyttämällä potkurimutterityöklu. Potkurimutterityöklu T 1 Autt etupotkurimutterin poistmisess j sentmisess Kuvus Nm l. in. l. ft. Brvo Three -mllin etupotkurimutteri Työnnä tkpinelevy potkurin nvn päälle, suippenev puoli potkurin npn päin. 6. Kohdist rihlt j senn peräpotkuri. 7. Asenn j kiristä potkurin mutteri. Kuvus Nm l. in. l. ft. Brvo Three -mllin tkosn potkurimutteri C70 ELOKUU 2007 Sivu 85

94 Os 5 - Huolto 8. Asenn potkurikselin nodi j ruuvi j kiristä. c d e f g i h j Tkpotkurin mutteri - Tkpotkuri c - Tkpotkurin pinelevy d - Etupotkurin mutteri e - Etupotkuri Brvo Three f - Etupotkurin pinelevy g - Potkurikselin nodiruuvi h - Litteä luslevy i - Tähtiluslevy j - Potkurikselin nodi Kuvus Nm l. in. l. ft. Potkurikselin nodiruuvi Apulitehihn! VAARA Vältä mhdollinen vkv vmm. Vrmist, että moottori pysäytetään j virt-vin poistetn ennen hihnn trkstust. g d e c f Tukipyörä - Vesipumpun hihnpyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Lturin hihnpyörä Hihnn reitityskvio e - Merivesipumpun hihnpyörä f - Ohjustehostimen pumpun hihnpyörä g - Hihnn kiristyspyörä Trkstus 1. Trkst vetohihnn oike kireys j seurvt seikt: Liillinen kuluminen Hlkemt Sivu C70 ELOKUU 2007

95 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Purkutuminen Kiillottuneet pinnt Oike kireys 13 mm (1/2 in.) pinum peukloll kohtuullisesti pinettess pisimmän khden hihnpyörän välisen etäisyyden puolivälistä. mc Vihto TÄRKEÄÄ: Jos hihn iotn käyttää uudelleen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin ikisemmin. Hihnkiristin on suunniteltu toimimn vrren liikelueell, jot rjoittvt vletut pysäyttimet, kun hihnn pituus j geometri ovt oiket. Jos kiristin koskett jompkump rjoitint toiminnn ikn, trkist kiinnittimet j hihnn pituus. Löysät ti rikkoutuneet kiinnittimet, pulitteen siirtyminen, väärä hihnpituus ti hihnn rikkoutuminen voivt sd kiristimen koskettmn rjoittimi. Sovi vltuutetun MerCruiser-jälleenmyyjän knss huollost, jos tällisi vikoj esiintyy.! VAROITUS Hihnkiristinsennelm sisältää suurijännitteisen jousen. Jos kiristin vputetn äkillisesti ti päästetään plutumn nopesti, se voi iheutt käyttäjän vmmoj ti tuotevurioit. Vput jousen jännitys hitsti vmmojen ti tuotevurioiden välttämiseksi C70 ELOKUU 2007 Sivu 87

96 Os 5 - Huolto 1. Pidättele kiristintä sorkkrudll j sopivll hylsyvimell j nn hihnn jännityksen purkutu. Käännä kiristintä poispäin hihnst kunnes se pysähtyy. Poist hihn tukipyörältä j vput jännitys hitsti sorkkrudn vull Kmpe sorkkrut liikkumissuuntnuolen suuntn jännityksen vputtmiseksi. - Sorkkrut 2. Poist vnh hihn j reititä uusi hihn reitityskvion mukn. Sivu C70 ELOKUU 2007

97 Os 5 - Huolto 3. Aset kiristin sorkkrudll j sopivll hylsyvimell tkisin moottorin toimintsentoon j liu'ut hihn kiristyspyörän päälle. Päästä hitsti kiristin vikuttmn hihnn Kmpe sorkkrut liikkumissuuntnuolen suuntn jännityksen settmiseksi. - Sorkkrut Korroosiosuoj Korroosiotietoj Kun kksi ti usempi erilisi metllej ovt sähköä johtvss liuoksess, kuten esimerkiksi suolisess, ssteisess ti runssti minerlej sisältävässä vedessä, tphtuu kemillinen rektio, jok iheutt sähkövirrn metllien välille. Sähkövirt iheutt kemillisesti ktiivisimmn eli nodisen metllin syöpymistä. Tätä kutsutn glvniseksi korroosioksi. Lisätietoj st ottmll yhteyttä vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään ti ktsomll Mercury Precision Prts / Mrine Corrosion Protection Guide -oppst ( ). Mdoituspiirin jtkuvuuden ylläpito Peräpeilisennelm j perävetolite on vrustettu mdoituspiirijohdoll, jok vrmist sähkön hyvän jtkuvuuden moottorin, peräpeilisennelmn j perävetolitteen osien välillä. Hyvä jtkuvuus on hyvin tärkeää MerCthodejärjestelmän tehokklle toiminnlle. Anodit j MerCthode-järjestelmän sijinti TÄRKEÄÄ: Vihd suoj-nodit, jos ne ovt syöpyneet vähintään 50 prosentin verrn. Moottoriisi on eri kohtiin sennettu seurvt suoj-nodit. Nämä nodit uttvt suojmn glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä moottorin metlliosien semst. MerCthode-järjestelmä - Elektrodisennelm korv nodipln. Järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Testi tulee suoritt veneen lituripikss käyttäen Quicksilverin vertiluelektrodi j mittri C70 ELOKUU 2007 Sivu 89

98 Os 5 - Huolto Kuvus Sijinti Kuv Vihteistokotelon nodilevy Asennettu lvihteiston lpuolelle Kuplinnn estolevyn nodi Asennettu vihteistokotelon etupuolelle MerCthode-järjestelmä MerCthode-elektrodi on sennettu kiinnitysrungon lpinnlle. MerCthode-vlvontyksikkö on sennettu moottoriin ti veneen peräpeiliin. Vlvontyksikön johtosrj yhdistyy elektrodijohtosrjn Anodipkkus (jos vrusteen) Kiinnitetty veneen peräpeiliin Ajokulmn säätösylinterin nodit Kiinnitetty kuhunkin säätösylinteriin Lkerituen nodi (Brvo One) Sijitsee potkurin edessä, potkurin etupuolen j vihteistokotelon välissä Potkurikselin nodi (Brvo Three) Sijitsee peräpotkurin tkn Quicksilver MerCthode -järjestelmän trkistus MerCthode-järjestelmä on testttv riittävän tehon vrmistmiseksi. Suorit testi veneen lituripikss käyttäen vertiluelektrodi j testimittri. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huollost j muist tiedoist. Vertiluelektrodi T 1 Hvitsimet j sähkövirt vedessä, kun testtn MerCthode-järjestelmää. Käytetään trkistmn rungon potentililukem Sivu C70 ELOKUU 2007

99 Moottorin ulkopinnt Os 5 - Huolto 1. Suihkut koko moottori suositelluin välein Corrosion Gurd -ineell. Ktso käyttöohjeet säiliöstä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Mltut pinnt Q55 2. Puhdist koko moottori. Pljstuneet ulkopinnt tulee mlt uudelleen suositellull lusmlill j ruiskumlt suositelluin välein. Kuvus Veneen pohjn hoito Osnumero Mercury Light Gry -pohjmli Mltut pinnt Mercury Phntom Blck Q 1 Prhn suorituskyvyn j polttoinetlouden smiseksi veneen pohj täytyy pitää puhtn. Vesiksvillisuuden ti muiden viersineiden kertyminen voi huomttvsti vähentää veneen nopeutt j lisätä polttoineenkulutust. Puhdist prhn suorituskyvyn j tehokkuuden vrmistmiseksi veneen pohj ik join veneen vlmistjn suositusten mukisesti. Joillkin lueill voi oll hyvä mlt veneen pohj vesiksvillisuuden estämiseksi. Ktso seurvi erityistietoj ksvillisuudenestomlien käytöstä. Ksvillisuudenestomli TÄRKEÄÄ: Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei ole rjoitetun tkuun kttm. Voit mlt veneen rungon j peräpeilin ksvillisuudenestomlill, mutt sinun on noudtettv seurvi vrotoimi: TÄRKEÄÄ: Älä ml ti pinepese nodej ti MerCthode-järjestelmän vertiluelektrodi ti nodi. Mli tekee ne tehottomiksi, jolloin ne eivät enää estä glvnist korroosiot C70 ELOKUU 2007 Sivu 91

100 Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Jos ksvillisuudenestosuoj on trpeen veneen rungolle ti peräpeilille,voit käyttää kupripohjist mli, jos sitä ei ole liss kielletty Jos käytät kupripohjist ksvillisuudenestomli, noudt seurv vrotoimenpidettä: Vältä sähköistä yhteyttä Mercury MerCruiser -tuotteen, nodiplojen ti MerCthode-järjestelmän sekä mlin välillä jättämällä vähintään 40 mm (1-1/2 in.) MAALAAMATONTA luett veneen peräpeiliin näiden kohtien ympärille Mlttu veneen peräpeili - Vähintään 40 mm (1-1/2 in.) mlmtont luett peräpeilisennelmn ympärille HUOMAUTUS: Peräveto- j peräpeiliyksikkö voidn mlt hyvällä venemlill ti ksvillisuudenestomlill, jok EI sisällä kupri ti mitään muut inett, jok stt joht sähkövirt. Älä ml tyhjennysukkoj, nodej, MerCthode-järjestelmää äläkä mitään veneen vlmistjn nimeämiä kohteit. HUOMAUTUS MerCthode-sennelmn pesu voi vurioitt osi j iheutt nope korroosiot. Älä puhdist MerCthode-sennelm millään puhdistusvälineillä, kuten hrjoill ti pinepesulitteill. Älä pinepese MerCthode-sennelmll vrustettu perävetolitett. Pinepesu voi vurioitt MerCthode-sennelmn vertilujohdon pinnoitett j lisätä korroosiot. - Vertiluelektrodi - Anodikilpi Sivu C70 ELOKUU 2007

101 Os 5 - Huolto Perävetolitteen pinnn hoito c d e f g Tvllinen Brvo-perävetolite - Trimmisylinterin suoj-nodi - Suoj-nodilevy c - Ohjusvivun mdoitusjohto d - Kiinnitysrenkn j kippirungon välinen mjohto e - Ruostumttomst teräksestä vlmistetut letkut f - Kiinnitysrungon j trimmisylinterin välinen mjohto g - Kiinnitysrenkn j kiinnitysrungon välinen mjohto Suosittelemme seurvi huoltotrvikkeit perävetolitteen korroosion ehkäisemiseksi: Pidä perävetolitteen pint täysin mlttun. Trkist pint säännöllisesti. Käytä lusmli j ml kolhut j nrmut käyttämällä Mercuryn emli- j korjusmli. Käytä vin tinpohjist ksvillisuudenestomli ti vstv vesirjn lpuolell oleviin lumiinipintoihin ti lumiinin läheisiin pintoihin. Jos pljs metlli on näkyvissä, käytä kht mlikerrost. Kuvus Käyttökoht Osnumero Mercury Phntom Blck Pljs metlli Suihkut kikki sähköliitännät tiivisteineell. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 25 Nestemäinen neopreeni Kikki sähköliitännät Trkst suojsäätöevä ti nodilevy (jos vrusteen) säännöllisin välijoin j vihd ne, ennen kuin niistä on kulunut puolet. Jos vrusteen on ruostumttomst teräksestä vlmistettu potkuri, trvitn lisänodej ti MerCthode-järjestelmä. Trkst, onko potkurikseliss siim, jok voi iheutt korroosiot ruostumttomst teräksestä vlmistettuun kseliin. Irrot potkuri vähintään khden kuukuden välein j voitele potkurikseli. Älä käytä grfiitti sisältäviä voiteluineit lumiiniin ti sen lähellä suolvedessä. Älä ml säätöeviä ti niiden kiinnityspint C70 ELOKUU 2007 Sivu 93

102 Os 5 - Huolto Merivesijärjestelmän tyhjennys! VAROITUS Vettä voi päästä pilssiin tyhjennysjärjestelmän olless uki, mikä voi vurioitt moottori ti iheutt veneen uppomisen. Ot vene pois vedestä ti sulje merivesihn, irrot j tulpp meriveden syöttöletku j vrmist, että pilssipumppu toimii, ennen kuin tyhjennät järjestelmän. Älä käytä moottori, jos tyhjennysjärjestelmä on uki. TÄRKEÄÄ: Tyhjennä vin suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. TÄRKEÄÄ: Veneen on oltv mhdollisimmn vksuorss, jott vrmistetn jäähdytysjärjestelmän täydellinen tyhjennys. Moottorisi on vrustettu tyhjennysjärjestelmällä. Ktso Tyhjennysjärjestelmän tunnistus jott voit päättää, mitkä ohjeet soveltuvt moottoriisi. TÄRKEÄÄ: Moottori ei s käyttää tämän tyhjennystoimenpiteen missään viheess. Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Tässä moottoriss on jokin monist stviss olevist meriveden tyhjennysjärjestelmistä. Ktso seurvist tiedoist omn moottorisi tyhjennysjärjestelmä. Sinun on tunnistettv tyhjennysjärjestelmä itse. Mercury MerCruiser ei vst pkksen iheuttmist vurioist. ILMAKÄYTTÖINEN YHDEN KOHDAN TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ c Vivun liitin - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti Oiken puolen tyhjennysukon sijinti Sivu C70 ELOKUU 2007

103 Os 5 - Huolto KÄSINVALUTUSJÄRJESTELMÄ Sinisten tyhjennystulppien sijinti Ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä VENEEN OLLESSA VEDESSÄ HUOMAUTUS: Tämä menettely on ldittu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on vksuorss smll tsoll kuin khv. 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d - Käyttölitteen liitin - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 8293 d - Ilmpumppu e - Vipu (lukittuv) C70 ELOKUU 2007 Sivu 95

104 Os 5 - Huolto 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät osoittimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. c Käyttölitteen liitin - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 7. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos vettä ei vlu, noudt kohdss Käsinvlutusjärjestelmä nnettuj ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti Oiken puolen tyhjennysukon sijinti 8. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreitten osoittimien pitämiseksi ojennettuin. 9. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 10. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 11. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 12. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. Sivu C70 ELOKUU 2007

105 Os 5 - Huolto 13. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät osoittimet eivät ole enää ojennettuin. - Vihreät osoittimet VENEEN OLLESSA POISSA VEDESTÄ Av merivesihn, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. HUOMAUTUS: Tämä menettely on ldittu moottoriin kiinnitettyä ilmpumppu vrten. Mitä thns ilmlähdettä voidn kuitenkin käyttää. 1. Aset vene vksuorlle pinnlle vrmistksesi järjestelmän tyhjenemisen kokonn. 2. Irrot ilmpumppu moottorist. 3. Vrmist, että pumpun päällä olev vipu on vksuorss smll tsoll kuin khv. 4. Asenn ilmpumppu käyttölitteen liittimeen. 5. Vedä ilmpumpun vipu pystyyn pumpun lukitsemiseksi liittimeen. c e d - Käyttölitteen liitin - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 8293 d - Ilmpumppu e - Vipu (lukittuv) C70 ELOKUU 2007 Sivu 97

106 Os 5 - Huolto 6. Pumpp ilm järjestelmään kunnes molemmt vihreät osoittimet työntyvät ulos j vettä vluu moottorin molemmilt puolilt. Vsen puoli lk vlu ennen oike puolt. c Käyttölitteen liitin - Vihreät osoittimet c - Käsikäyttöinen vputusventtiili 7. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. Jos vettä ei vlu, noudt kohdss Käsinvlutusjärjestelmä nnettuj ohjeit. - Vsemmn puolen tyhjennysukon sijinti Oiken puolen tyhjennysukon sijinti 8. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Pumpp ilm trpeen mukn vihreitten osoittimien pitämiseksi ojennettuin. 9. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 10. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 11. Irrot ilmpumppu ilmn jkoputkistost j plut se kiinnikkeeseen. 12. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess. Tämä utt vrmistmn, että kikki vesi tyhjenee. Sivu C70 ELOKUU 2007

107 Os 5 - Huolto 13. Vedä ennen veneen vesillelsku käsikäyttöinen vputusventtiili ylös. Trkist, että vihreät osoittimet eivät ole enää ojennettuin. Käsinvlutusjärjestelmä VENEEN OLLESSA VEDESSÄ - Vihreät osoittimet 6135 HUOMAUTUS: Käytä tätä menettelyä, jos ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä ei toimi. HUOMAUTUS: Letkuj voidn joutu nostmn, tivuttmn ti lentmn, jott vesi pääsee vlumn kokonn pois, kun letkut irrotetn. 1. Sulje merivesihn (jos vrusteen) ti irrot j sulje vedenottoletku tulpll. 2. Irrot kksi sinistä tyhjennystulpp merivesipumpust (edessä, oikell puolell) VENEEN OLLESSA POISSA VEDESTÄ - Sinisten tyhjennystulppien sijinti 3. Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. 4. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess, jott vrmistetn, että kikki vesi tyhjenee. 5. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 6. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 7. Sulje tyhjennysjärjestelmä ennen veneen vesillelsku ti moottorin käynnistämistä sentmll neljä sinistä tyhjennystulpp. 8. Av merivesihn, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. HUOMAUTUS: Käytä tätä menettelyä, jos ilmkäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä ei toimi C70 ELOKUU 2007 Sivu 99

108 Os 5 - Huolto HUOMAUTUS: Letkuj voidn joutu nostmn, tivuttmn ti lentmn, jott vesi pääsee vlumn kokonn pois, kun letkut irrotetn. 1. Aset vene vksuorlle pinnlle vrmistksesi järjestelmän tyhjenemisen kokonn. 2. Irrot kksi sinistä tyhjennystulpp merivesipumpust (edessä, oikell puolell). - Sinisten tyhjennystulppien sijinti Trkist, että vettä vluu jokisest ukost. 4. Ann järjestelmän tyhjentyä vähintään viisi minuutti. Mercury MerCruiser suositt tyhjennysjärjestelmän jättämistä uki veneen mkuljetuksen jksi ti muit huoltotehtäviä suoritettess, jott vrmistetn, että kikki vesi tyhjenee. 5. Lukise DTS-moottorien hätäktkisin (jos vrusteen) ti estä sytytyspiirin toimint poistmll sulke, joss lukee "CD". 6. Pyöräytä hiemn moottori käynnistimellä merivesipumppuun mhdollisesti jääneen veden poistmiseksi. Älä nn moottorin käynnistyä. 7. Sulje tyhjennysjärjestelmä ennen veneen vesillelsku ti moottorin käynnistämistä sentmll kksi sinistä tyhjennystulpp. Perävetolitteen tyhjentäminen HUOMAUTUS: Menettelyä trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess, ti pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. 1. Vie sisään ohut vijeri useit kertoj sen vrmistmiseksi, että kikki tuuletusreiät, veden tyhjennysukot j knvt ovt voimet. e d f c 6146 Perävetolitteen veden tyhjennysukot - Nopeusmittrin nturiputki - Säätöeväknvn tuuletusukko c - Säätöeväknvn tyhjennysukko d - Alvihteiston veden tyhjennysukko (1 molemmill puolill) e - Alvihteistoknvn tuuletusukko f - Alvihteistoknvn tyhjennysukko Sivu C70 ELOKUU 2007

109 Os 5 - Huolto! VAROITUS Vältä vurioittmst perävetoyksikköä. Säilytä perävetoyksikköä in äärimmäisessä l-sennoss. Ristinivelen plkeet voivt jäykistyä, jos litett säilytetään kohotetuss sennoss, j pettää, kun lite otetn uudelleen käyttöön. 2. Lske perävetolite kokonn ls/sisään. 3. Täytä lisävrmuudeksi jäätymistä j korroosiot vstn jäähdytysjärjestelmä propyleeniglykolipkksnesteen j veden seoksell, jok on sekoitettu vlmistjn suositusten mukn suojmn moottori lhisimpn lämpötiln skk, jolle moottori ltistuu pkksell ti pitkäikisen säilytyksen ikn. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser vtii vlmistjn ohjeiden mukn sekoitetun propyleeniglykolipkksnesteen käyttöä jäähdytysjärjestelmän merivesiosstoss pkksell ti pitkän säilytysjkson ikn. Vrmist, että propyleeniglykolipkksneste sisältää ruosteenestoinett j että se on trkoitettu käytettäväksi venemoottoreiss. Muist noudtt propyleeniglykolin vlmistjn suosituksi. Mnulinen tyhjennysjärjestelmä mllit HUOMAUTUS: Jos ilmll toimiv järjestelmä pettää, käytä sinisiä tyhjennystulppi moottorin tyhjennykseen. HUOMAUTUS: Voi oll trpeellist nost, tivutt ti lent letkuj, jott vesi voi vlu täysin pois, kun letkut irrotetn. 1. Irrot siniset tyhjennystulpt merivesipumpust 2. Irrot päänsuojukset, tiivisteluslevyt j tiivisteet lämmönvihtimist. - Lämmönvihdin - Tiivisteet c d 8295 c - Tiivisteluslevy d - Päänsuojus 3. Puhdist tyhjennysreiät toistuvsti käyttäen jäykkää rutlnk. Tee näin, kunnes koko järjestelmä on tyhjennetty C70 ELOKUU 2007 Sivu 101

110 Os 5 - Huolto 4. Irrot molemmt letkut merivesipumpust. c c Merivesipumppu - Merivedenottoletkun liitin c - Merivesiletku (ulos) jäähdyttimeen. 5. Työnnä sisään pieni rutlnk (toistuvsti) sen vrmistmiseksi, että nopeusmittrin nturiputki, säätöevien knvn reiät j säätöevien knvn tyhjennysreiät ovt esteettömiä j tyhjiä. c Moottorin huuhtelu - Nopeusmittrin nturiputki - Anodipikn tuuletusukko 8583 Tyypillinen Brvo-vetolite c - Anodipikn vlutusknv 6. Pyöritä moottori hiemn käynnistinmoottorill sdksesi pois merivedenottopumppuun mhdollisesti jääneen veden. ÄLÄ ANNA MOOTTORIN KÄYNNISTYÄ. 7. Säilytä venettä vetolitteen olless ALIMMASSA sennoss. Omn veneesi vrustein voi oll jokin kolmen eri tyyppisen vedenottojärjestelmän yhdistelmä: rungon läpi, peräpeilin läpi j perävetolitteen läpi. Näiden järjestelmien huuhtelumenettelyt jetn khteen luokkn: perävetolitteen vedenotot j vihtoehtoiset vedenotot. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä lisäselvitystä. TÄRKEÄÄ: Suljetull jäähdytyksellä vrustetuiss Brvo-mlleiss on oltv kksoisvedenotot, j ne pitää vrust rungon ti peräpeilin läpi toimivll vedenotoll perävetolitteen veden imuukkojen lisäksi. Sivu C70 ELOKUU 2007

111 Os 5 - Huolto HUUHTELULAITTEET c Huuhtelulitteet kksoisvedenottoon - Huuhtelulite - Letkukiinnitys Huuhtelulitteet sivuvedenottoon c - Kksoisvedenottojen huuhtelulitteen vihteistotiivistesrj Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä Kksoisvedenoton huuhtelulitteen vihteiston tiivistesrj K 1 Sulkee etuvedenottoukot vihteistokoteloiss, joiss on kksoisvedenottoukot C70 ELOKUU 2007 Sivu 103

112 Os 5 - Huolto PERÄVETOLAITTEEN VEDENOTOT Mercury MerCruiser -perävetolitteiss on kksi eri tyyppistä vedenotto: kksoisvedenotto j sivuvedenotto. Kksoisvedenotot trvitsevt huuhtelulitteen (44357Q 2) j huuhtelun tiivistesrjn (881150K 1), j sivuvedenotot trvitsevt huuhtelulitteen (44357Q2) Kksoisvedenotto Sivuvedenotto HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. HUOMAUTUS Moottorin huuhtelu veneen olless vedessä voi sd merivettä virtmn sisään moottoriin iheutten moottorivurion. Sulje pohjventtiili ennen moottorin huuhtelemist. Pidä pohjventtiili suljettun, kunnes moottori käynnistetään. 1. Merivesijäähdytteisissä mlleiss: Siirry viheeseen 3 ti Mkell vedellä jäähdytetyt Brvo-mllit, joiss käytetään perävetolitteen merivedenottoukko j rungon läpi ti peräpeilin läpi vrustettu vihtoehtoist vedenotto: Huuhteluvettä on johdettv vin perävetolitteeseen noudttmll seurvi viheit vihtoehtoisen merivedenottopumpun ottoukon Y-liittimeen kiinnitetyn letkun sulkemiseen ti irrottmiseen j sulkemiseen.. Jos siinä on pohjventtiili, sulje vihtoehtoisen vedenottoletkun pohjventtiili.. Jos siinä ei ole pohjventtiiliä, irrot vihtoehtoisen vedenoton letku j sulje molemmt päät. c. Ellei peräpeiliin kulje letku, ktso koht Vihtoehtoiset vedenotot. 3. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless vedessä:. Nost perävetolite perävunusentoon.. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. c. Lske perävetolite kokonn ls/sisään. 4. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless pois vedestä:. Lske perävetolite kokonn ls/sisään.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. Sivu C70 ELOKUU 2007

113 . Irrot potkuri. Os 5 - Huolto c. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 5. Kiinnitä letku huuhtelulitteen j vedensyötön väliin. 6. Av vesilähde kokonn perävetolitteen olless normliss toimintsennoss. 7. Aset kuko-ohjin vplle joutokäyntisentoon j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 8. Pin pelkän ksun pinikett j lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (± 100 1/min). 9. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 10. Käytä moottori perävetolitteen olless vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 11. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 12. Pysäytä moottori. VAIHTOEHTOISET VEDENOTOT 13. Sulje vesi j irrot huuhtelulite. 14. Irrot meriveden imuukon letku merivesipumpust j sulje letku tulpll, jott estät veden pääsyn moottoriin lppoilmiön seuruksen. 15. Kiinnitä sopiv muistilppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä. TÄRKEÄÄ: Tässä menetelmässä trvitn kksi vesilähdettä. HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. TÄRKEÄÄ: Moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll j joiss käytetään rungon läpi toimiv veden imuukko, trvitsevt jäähdytysveden tulon käytettäväksi sekä perävetolitteess että moottoriss jon ikn. 1. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless vedessä:. Nost perävetolite perävunusentoon.. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. c. Lske perävetolite kokonn ls/sisään. 2. Jos huuhtelet jäähdytysjärjestelmää veneen olless pois vedestä:. Lske perävetolite kokonn ls/sisään.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin.. Irrot potkuri. c. Asenn sopivt huuhtelulitteet vihteistokotelon vedenottoukkojen päälle. 3. Yhdistä huuhtelulitteen j vesilähteen välinen letku C70 ELOKUU 2007 Sivu 105

114 Os 5 - Huolto 4. Sulje merivesihn, jos se on vrusteen, jott vettä ei pääse moottoriin ti veneeseen. 5. Irrot meriveden imuukon letku merivesipumpust j sulje letku tulpll, jott estetään veden pääsy moottoriin ti veneeseen. 6. Käytä sopiv sovitint j yhdistä huuhteluletku vesilähteestä merivesipumpun vedentuloukkoon HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 7. Perävetolitteen olless normliss josennoss v vesilähde kokonn. 8. Aset kuko-ohjin vplle, tyhjäkäyntisentoon, j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Moottorin käyttäminen kuivll mll suurill nopeuksill muodost imun, jok voi litistää vedensyöttöletkun j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Älä käytä moottori yli /min kuivll mll j ilmn riittävää jäähdytysvesimäärää. 9. Lisää ksu hitsti, kunnes moottori svutt kierrosluvun /min (+/-100 1/min). 10. Pidä silmällä veden lämpömittri vrmistksesi, että moottori toimii normlill lueell. 11. Käytä moottori perävetolitteen olless vpll noin 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 12. Plut ksuvipu hitsti joutokäyntisentoon. 13. Smmut moottori. 14. Sulje vesi j irrot huuhteluvälineet. 15. Jos vene on poiss vedestä: Asenn vedentuloletku merivesipumpun peräpuolelle. Kiristä letkunkiristin kunnoll. 16. Jos vene on vedessä: Kiinnitä sopiv muistilppu virt-vimeen muistuttmn, että meriveden imuukon letku pitää yhdistää tkisin ennen moottorin käyttöä. SeCore-moottorin huuhtelu HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. TÄRKEÄÄ: SeCore-moottorin huuhtelu veneen j perävetolitteen olless vedessä ei ole yhtä tehoks. SeCore-moottorin voi huuhdell tehokkimmin silloin, kun vene j perävetolite ovt poiss vedestä, esim. veneen nostolitteess ti perävunuss. Sivu C70 ELOKUU 2007

115 PERÄVETOLAITTEEN VEDENOTOLLA VARUSTETUT MALLIT Os 5 - Huolto TÄRKEÄÄ: Järjestelmä on suunniteltu huuhtelemn Brvo-perävetolite j moottori yhdellä vesilähteellä. Älä tuki ti irrot perävetolitteest moottoriin menevää vedenottoletku. HUOMAUTUS: Moottorit, joiden perävetolitteen veden imuukko on suljettu kiinnitysrungon kohdll: ktso koht Vihtoehtoiset vedenotot.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. TÄRKEÄÄ: Älä nn moottorin imeä ilm ti merivettä vihtoehtoisest vedenotost huuhtelun ikn. Vrmist, että kikki vihtoehtoiset vedenottoletkut (jos vrusteen) on tukittu molemmist päistä. 1. Poist vene vedestä. 2. Sulje pohjventtiili, jos vrusteen. c d Kuvn selkeyttämiseksi kuvn merivesihn ei ole sennettu - Letkun moottoriliitin - Merivesihn c - Khv (suljetuss sennoss) d - Vedenottolitteeseen 3. Jos veneessä on vihtoehtoinen vedenotto mutt ei merivesihn, irrot vesiletku vihtoehtoisest vedenotost j tulpp molemmt päät, pitsi Brvoperävetolitteess. 4. Vrmist, että perävetolitteen j moottorin välinen vedenottoletku on kiinnitetty. 5. Ot pikliitin moottorin mukn toimitetust ospussist. 6. Liitä pikliitin vesiletkuun Pikliitin (vesiletkupää) - Vesiletku C70 ELOKUU 2007 Sivu 107

116 Os 5 - Huolto 7. Npsut pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitäntään. c - Vesiletku - Pikliitin (vesiletkupää) c - Huuhteluliitäntä 8. Av vesiletkun vedensyöttö täysin uki. 9. Ann veden huuhdell perävetolitett 30 sekunti. 10. Aset kuko-ohjin vplle, tyhjäkäyntisentoon, j käynnistä moottori. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 11. Käytä moottori tyhjäkäyntinopeudell vihde vpll. Älä ylitä /min. 12. Trkkile moottorin lämpötil moottori käytettäessä. 13. Huuhtele moottori 5 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 14. Smmut moottori. 15. Ann veden huuhdell perävetolitett 10 sekunti. 16. Kytke vesilähde pois. 17. Irrot pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitännästä pinmll huuhteluliitännän vputuspinikett - Pikliitin (vesiletkupää) Huuhteluliitännän vputuspinike Sivu C70 ELOKUU 2007

117 Os 5 - Huolto 18. Irrot pikliitin vesiletkust Pikliitin (vesiletkupää) - Vesiletku 19. Säilytä pikliitin j vesiletkun pää uutt käyttöä vrten settmll ne erikseen veneen säilytyslokeroon, jost ne on helppo sd käsiin. TÄRKEÄÄ: Älä säilytä pikliitintä moottorin huuhteluliitännässä. Tällöin merivesipumppu pystyisi imemään ilm moottorin käydessä j iheuttmn ylikuumenemisen. Mercury MerCruiserin tkuu ei kt moottorin ylikuumenemisest iheutuvi vurioit Pikliitin veneessä säilytettynä - Pikliitin (vesiletkupää) 20. Aset pölyknsi moottorin huuhteluliitäntään. - Pölyknsi Huuhteluliitäntään sennettu pölyknsi - Huuhteluliitäntä TÄRKEÄÄ: Jos yksikköä säilytetään vedessä, venttiilin on oltv suljettun käyttöön sti. Jos yksikköä säilytetään poiss vedestä, v venttiili. 21. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti kytke vihtoehtoinen vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä C70 ELOKUU 2007 Sivu 109

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 2016, Mercury Marine Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 8M0117202 216 fin TAKUUREKISTERÖINTI EMEA JA IVY Tarkista asia EMEA:n ja IVY:n ulkopuolella paikalliselta maahantuojalta. 1. Voit muuttaa Mercury

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit

Vetolaitteen sarjanumeron sijainnit Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel (CMD)

Lisätiedot