Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA"

Transkriptio

1 HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen: Huviveneiden propulsiomoottorit, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Rod Kupunki: Stillwter, OK Postinumero: M: USA Vltuutetun edustjn nimi: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Osoite: Prc Industriel de Petit-Rechin Kupunki: Verviers Postinumero: 4800 M: Belgi Pkoksupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: Det Norske Verits AS Osoite: Veritsveien 1 Kupunki: Hovik Postinumero: 1322 M: Norj Tunnusnumero: 0575 Pkoksupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: B+C B+D B+E B+F G H Muut soveltuvt yhteisön direktiivit: Sähkömgneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EY Kuvus moottoreist j perusvtimuksist Moottorityyppi Polttoinetyyppi Thtisuus Sisämoottori Bensiini Nelithtinen Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien moottoreiden tunnistus Moottorituoteryhmän nimi: Erityinen moottorin tunnusnumero: Alken srjnumerost EC-moduulin H todistusnumero 5.7 MPI 0W RCD-H-1 Horizon 5.7 0W RCD-H MPI ECT 1A RCD-H-1 Horizon 5.7 ECT 1A RCD-H MPI 0W RCD-H-1 Horizon 6.2 0W RCD-H MPI ECT 1A RCD-H-1 Horizon 6.2 ECT 1A RCD-H-1 Tow Sports 5.7 MPI 0W RCD-H-1 Scorpion 350 0W RCD-H-1 Scorpion 377 0W RCD-H-1 Tow Sports 5.7 MPI ECT 1A RCD-H-1 Scorpion 350 ECT 1A RCD-H-1 Scorpion 377 ECT 1A RCD-H-1 Horizon 8.1 0W RCD-H H.O. 0W RCD-H-1 Horizon 8.2 ECT 1A RCD-H H.O. ECT 1A RCD-H-1 Perusvtimukset Stndrdit Muu normisikirj/menetelmä Tekninen tiedosto Liite 1.B Pkoksupäästöt B.1 Moottorin tunnus Määrittele trkemmin (* = pkollinen stndrdi) B.2 Pkoksupäästöjen vtimukset * * EN ISO :1996 B.3 Kestävyys B.4 Omistjn käsikirj ISO 8665:1995 Liite 1.C Melupäästöt Ktso sen veneen vtimustenmukisuusvkuutus, johon moottorit on sennettu , Mercury Mrine 5.7, 6.2 MPI j Horizon 5.7, 6.2 kikki mllit *8M * 90-8M

2 Tämä vtimustenmukisuusvkuutus on nnettu vlmistjn yksinomisell vstuull. Vkuutn moottorivlmistjn puolest, että moottorit täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutosdirektiivin 2003/44/EY pkoksupäästöjä koskevt vtimukset, kun moottorit sennetn huviveneeseen moottorivlmistjn toimittmien ohjeiden mukisesti, j ettei näitä moottoreit s ott käyttöön, ennen kuin huvivene, johon ne sennetn, on julistettu edellä minittujen direktiivien vtimukset täyttäväksi. Nimi/ sem: Mrk Schwero, pääjohtj, Mercury Mrine Allekirjoitus j rvo: Julkisupäivämäärä j -pikk: Stillwter, Oklhom, USA Säädösyhteyshenkilö: Regultions nd Product Sfety Deprtment Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod Fond du Lc, WI USA Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde Vihteiston srjnumero Potkurin numero Nousu Läpimitt Rungon tunnistusnumero (HIN) Ostopäivä Veneen vlmistj Venemlli Pituus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Mercury MerCruiser -moottorisi. Kun ott huoltosioiss yhteyden vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset ovt olleet voimss silloin, kun tämä ops on hyväksytty pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns sekä muutt määrityksiä ti ominisuuksi ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. Pinettu Yhdysvlloiss. 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K-Plnes, MerCthode, OptiMx, Precision Pilot, Pro Mx, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Totl Commnd, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On The Wter, M j llot -logo, Mercury j llot -logo sekä SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportionin rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull voit huolett nutti tämän tuotteen käytöstä mont veneilykutt. Prhn suorituskyvyn j huolettomn käytön vrmistmiseksi pyydämme sinu lukemn tämän oppn läpikotisin. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirj sisältää erityisiä tuotteesi käyttöä j huolto koskevi ohjeit. Ehdotmme, että tämä ohjekirj pidetään trpeen vrlt tuotteen mukn, kun olet vesillä. Kiitos, että olet ostnut yhden Mercury MerCruiser -tuotteistmme. Toivomme vilpittömästi, että veneilysi on miellyttävää! Mercury MerCruiser

3 Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk Mercury Mrine on ntnut. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn tkuut koskeviss luvuiss. Tkuuselitys sisältää kuvuksen siitä, mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, tkuusuojn kestojn, kuink prhiten sdn tkuusuoj, tärkeitä vstuuvputuslusekkeit j vhinkojen rjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Mercury Mrinen tuotteet on suunniteltu j vlmistettu noudtten omi korken ldun vtimuksimme, soveltuvi ln normej j määräyksiä sekä tiettyjä päästömääräyksiä. Mercury Mrinell jokinen moottori käynnistetään j testtn ennen sen pkkmist kuljetust vrten tuotteen käyttövlmiuden vrmistmiseksi. Lisäksi tietyt Mercury Mrinen tuotteet testtn säännellyssä j vlvotuss ympäristössä käyttäen moottori jop 10 tunti, jott soveltuvien normien j määräysten noudttminen voidn todent j kirjt. Kikki uuten myydyt Mercury Mrinen tuotteet svt soveltuvn rjoitetun tkuusuojn riippumtt siitä, onko moottori osllistunut johonkin edellä kuviltuun testiohjelmn. Lue tämä ops perusteellisesti TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotin tämän käsikirjn os, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- j käyttötoimenpiteiden hvintoesitystä. Huomutus Tässä julkisuss sekä moottorisssi käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi, yhdessä knsinvälisen vrsymolin knss,! j niiden vull kiinnitetään sentjn/käyttäjän huomio erityisohjeisiin tietyistä huolloist ti toimenpiteistä, jotk voivt oll vrllisi, jos ne suoritetn väärin ti huolimttomsti. Noudt niitä huolellisesti. Näiden turvllisuusohjeiden noudttminen ei poist ilmoitetun vrn mhdollisuutt kokonn. Näiden erikoisohjeiden trkk noudttminen j terveen järjen käyttö ovt prhit keinoj onnettomuuksien estämiseksi huolto suoritettess.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti keskiviken vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. TÄRKEÄÄ: Merkitsee tieto, jok on tärkeää tehtävän onnistumiselle. HUOMAUTUS: Merkitsee tieto, jok utt ymmärtämään tiettyä vihett ti toiminto.! VAARA Käyttäjä (kuljettj) on vstuuss oikest j turvllisest veneen käytöstä, veneessä olevst litteistost j kikkien mtkustjien turvllisuudest. Suositmme vkvsti, että käyttäjä lukee tämän Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjn j ymmärtää täysin moottorin j kikkien sen lisälitteiden toimint koskevt ohjeet ennen veneen käyttöä.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit.

4

5 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd... 2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 2 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 4 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn... 5 Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit... 6 Kuluttjsovellusten tkuu... 6 Kupllisten sovellusten tkuu... 6 Hllituksen sovellusten tkuu... 7 Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit... 7 Kuluttjsovellusten tkuu... 7 Kupllisten sovellusten tkuu... 7 Hllituksen sovellusten tkuu... 8 Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit... 8 Tärkeitä tietoj... 8 Päästöjenhllinttietojen merkki... 8 Omistjn vstuu... 9 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu Mitä tkuu ktt Tkuun kestoik Miten tkuusuojn s...10 Mitä Mercury tekee Mitä tkuu ei kt Vstuuvputuslusekkeet j rjoitukset Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus Tkuut koskevt oikeutesi j velvollisuutesi Vlmistjn tkuusuoj...11 Omistjn tkuut koskevt velvollisuudet Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Tärkeitä tietoj Päästöjenhllinttietojen merkki Omistjn vstuu Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Moottorin srjnumeron trr Vihteistot Velvet Drive vihteistot ZF Mrine vihteistot Wlter V Drive vihteistot Nrullinen hätäktkisin Kojeisto VesselView Digitlimittrit Anlogimittrit Kukosäätimet (ei DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot Konsoliin sennettvn mllin ominisuudet...25 Zero Effort toiminnot Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori Khden moottorin synkronointi Khden ruorisemn hllinnn siirto Khden ruorisemn synkronointi ennen semnsiirto Zero Effort toiminnot Kksikhvisen ohjuskonsolin, joss on CAN näppäimistö, ominisuudet j käyttö Kksikhvisen konsolin säädin, joss on CAN näppäimistö Ominisuudet j käyttö Moottorien synkronointi Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemien synkronointi ennen ruorisemn vihto Zero Effort toiminnot Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Vkv...38 Äänihälyttimen testus Gurdinin strtegi M fin TOUKOKUU 2011 Sivu i

6 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen peruskäyttö (ei DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko...42 Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneen peruskäyttö (DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö Käyttötulukko...44 Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö Käyttö pkksell Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Os 4 - Tekniset tiedot Risteilyn kierrosluku kikki mllit Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT Sisämoottori 6.2 MPI ECT Horizon 5.7 ECT Horizon 6.2 ECT Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5, Horizon Nesteiden ohjervot Moottori Vihteisto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto Määräikishuolto Huoltoloki Moottoriöljy Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Öljynsuodttimen vihto Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin Trkistus moottorin olless kylmä Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin Sivu ii 90-8M fin TOUKOKUU 2011

7 GEN III mllit Irrotus Asennus...73 Akku Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet.. 73 Voitelu Ksukpeli Vihdevivusto Apulitehihn Trkstus...75 Hihnn vihto j/ti kireyden säätö Moottorin huuhtelu Horizon mllit Veneen olless poiss vedestä Vene vedessä...79 Os 6 - Säilytys Kylmällä säällä tphtuv ti pitkäikinen säilytys Moottorin vlmistelu säilytystä vrten Moottorin j polttoinejärjestelmän vlmistelu Merivesijärjestelmän tyhjennys 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä Kolmipisteinen mnulinen tyhjennysjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Veden tyhjentäminen Gen III Cool Fuel moduulist Merivesijärjestelmän tyhjennys 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Tyhjennysjärjestelmän tunnistus Ilmkäyttöinen yksipisteinen tyhjennysjärjestelmä Käsikäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Kolmipisteinen mnulinen tyhjennysjärjestelmä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä Ilmkäyttöinen yhden kohdn tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Käsikäyttöinen yhden pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Käsikäyttöinen kolmen pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene vedessä Vene poiss vedestä Monen pisteen tyhjennysjärjestelmä Vene poiss vedestä Vene vedessä Veden tyhjentäminen Gen III Cool Fuel moduulist Akun säilytys Moottorin uudelleenkäyttöönotto Os 7 - Vinetsintä Elektronisen polttoineruiskutuksen (EFI) ongelmt DTS ongelmien määritys Engine Gurdin vlvontjärjestelmä Vinetsintätulukot Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori ti pyörittää hitsti Moottori ei käynnisty ti sitä on vike käynnistää Moottori käy epätsisesti, pätkii ti jälkisytyttää Huono suorituskyky Liillinen moottorin lämpötil Riittämätön moottorin lämpötil Alhinen moottoriöljynpine Akku ei ltudu Kukosäätimen käyttö vike, tkeltelu, liillist välystä ti epätvllisi ääniä Ohjuspyörä nykii ti sitä on vike kääntää Os 8 - Asiksplvelutiedot Omistjn huoltopu Pikllinen korjusplvelu Huolto poiss koto Vrstettu moottori Trvittvt toimet uppomisen jälkeen Huoltovrost Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Ongelmien rtkisu Mercury Mrinen siksplvelun yhteystiedot Oppiden tilus Yhdysvllt j Knd Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Os 9 - Trkistuslistt Luovutust edeltävä trkstus (PDI) Asikkn toimitustrkstus (CDI) M fin TOUKOKUU 2011 Sivu iii

8 Sivu iv 90-8M fin TOUKOKUU 2011

9 Sisällysluettelo Os 1 - Tkuu Os 1 - Tkuu 1 Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd... 2 Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell... 2 Tkuun siirto... 2 Mercuryn IQ sertifiointiohjelm... 3 Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd... 4 Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn... 5 Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit... 6 Kuluttjsovellusten tkuu... 6 Kupllisten sovellusten tkuu... 6 Hllituksen sovellusten tkuu... 7 Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit... 7 Kuluttjsovellusten tkuu... 7 Kupllisten sovellusten tkuu... 7 Hllituksen sovellusten tkuu... 8 Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit... 8 Tärkeitä tietoj... 8 Päästöjenhllinttietojen merkki... 8 Omistjn vstuu... 9 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu...10 Mitä tkuu ktt Tkuun kestoik Miten tkuusuojn s Mitä Mercury tekee Mitä tkuu ei kt Vstuuvputuslusekkeet j rjoitukset Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus Tkuut koskevt oikeutesi j velvollisuutesi Vlmistjn tkuusuoj Omistjn tkuut koskevt velvollisuudet Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Tärkeitä tietoj Päästöjenhllinttietojen merkki Omistjn vstuu Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästöjen todistuskyltti (tähti) Lppu M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 1

10 Os 1 - Tkuu Tkuurekisteröinti: Yhdysvllt j Knd Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Tkuurekisteröintikortiss yksilöidään lkuperäisen ostjn nimi j osoite, tuotteen mlli- j srjnumero(t), myyntipäivä, käyttötrkoitus sekä myyntiliikkeen koodi, nimi j osoite. Jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Sinulle nnetn tilpäinen omistjn tkuurekisteröintikortti, kun ostt tuotteen. Tehtn otettu tkuurekisteröintikortin vstn Mercury MerCruiser lähettää sinulle omistjn opsmterili, jok sisältää tkuurekisteröintivhvistuksen. Jos et s omistjn opsmterili 60 päivän kuluess uuden tuotteen ostost, ot yhteys myyntiliikkeeseen. Kosk myyntiliike hlu tt tyytyväisyytesi, tuote tulee toimitt sinne tkuuhuoltoon. Tuotteen tkuu stuu voimn vst, kun tuote rekisteröidään tehtll. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury MerCruiserin tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Yhdysvlloiss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Kndss sikkt ti jälleenmyyjät voivt ott yhteyttä seurvn osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuurekisteröinti: Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Jott tkuusuoj lkisi viiveettä, myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se mhntuojlle, jok vst tkuurekisteröinnistä j korvusvteist lueellsi. Tkuurekisteröintikortiss todetn nimesi j osoitteesi, tuotteen mlli- j srjnumerot, myyntipäivä, käyttötyyppi j myyvän mhntuojn j jälleenmyyjän koodinumero, nimi j osoite. Mhntuoj ti jälleenmyyjä vhvist myös, että sinä olet tuotteen lkuperäinen ostj j käyttäjä. Tkuurekisteröintikortin kpple, jok merkitään ostjn kppleeksi, TÄYTYY nt sinulle välittömästi mhntuojn/jälleenmyyjän täytettyä kortin. Tämä kortti ilmoitt, että olet tehnyt tehdsrekisteröinnin. Säilytä kortti. Jos trvitset tälle tuotteelle tkuuhuolto, jälleenmyyjä voi pyytää sinult tkuurekisteröintikortti ostopäivän vrmistmiseksi j käyttääkseen kortiss olevi tietoj tkuukorvushkemuksen vlmisteluun. Eräissä miss mhntuoj lähettää sinulle kestävän (muovisen) tkuurekisteröintikortin 30 päivän kuluess siitä, kun olet snut mhntuojlt ti jälleenmyyjältä tkuurekisteröintikortin tehdskppleen. Jos st muovisen tkuurekisteröintikortin, voit hävittää ostjn kppleen, jonk sit mhntuojlt ti jälleenmyyjältä ostesssi tuotteen. Kysy mhntuojlt ti jälleenmyyjältä, koskeeko tämä muovikortti sinu. Lisätietoj tkuurekisteröintikortist j sen suhteest tkuukorvushkemusten käsittelyyn on kohdss Knsinvälinen tkuu. Ktso sisällysluettelost. HUOMAUTUS: Tehtn j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisteröintilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion veneturvllisuuslkien perusteell. Tkuun siirto Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss osoitteeseen: Sivu M fin TOUKOKUU 2011

11 Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Lähetä nämä Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Cnd Limited 2395 Medowpine Blvd. Mississug, Cnd, L5N 7W6 Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine lähettää rekisteröintivhvistuksen postitse tuotteen uudelle omistjlle. Tästä plvelust ei veloitet. Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys omn msi mhntuojn ti lähimpään mhntuojn. Mercuryn IQ-sertifiointiohjelm Os 1 - Tkuu Mercuryn IQ-sertifioidun vlmistjn sentmt Mercury MerCruiser -tuotteet ovt IQ-sertifioituj tuotteit, joille nnetn ehkä yhden (1) vuoden rjoitettu lisätkuu. IQ-sertifiointiohjelm kehitettiin niitä MerCruiserin veneveistämösikkit vrten, jotk ovt yltäneet korkempiin vlmistusstndrdeihin. Se on ln ensimmäinen j ino kttv vlmistjien sennuksiin liittyvä sertifiointiohjelm. Ohjelmll on kolme tvoitett: 1. Prnt tuotteiden kokonisltu. 2. Prnt veneen omistmiskokemust. 3. Prnt sikstyytyväisyyttä yleensä. Sertifiointiprosessin trkoituksen on trkist kikki vlmistukseen j moottorien sennukseen liittyvät seikt. Ohjelm käsittää suunnittelun, vlmistuksen j sennuksen trkistusviheet, joit veneveistämöjen on noudtettv. Sertifioinniss sovelletn johtvi menetelmiä, joill pyritään seurvn: Moottorin sennukseen liittyvät tehokkuudet j prht käytännöt Ensiluokkiset sennelm- j komponenttimäärittelyt. Tehokkt sennusprosessit. Aln vkiot lopputestusmenettelyt Veneveistämöt, jotk suorittvt ohjelmn menestyksellisesti loppuun j täyttävät kikki sertifiointivtimukset, svt IQjärjestelmän sertifioidun vlmistjn semn sekä Mercuryn yhden (1) vuoden rjoitetun lisätkuun kikille MerCruisermoottorill vrustetuille veneille, jotk on rekisteröity veneveistämön sertifiointipäivänä ti sen jälkeen missä päin milm thns. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 3

12 Os 1 - Tkuu Mercury on omistnut osn verkkosivustostn IQ-sertifiointiohjelmn minostmiseen j sen kuluttjille ntmien etujen vlottmiseen. Tämänhetkinen luettelo MerCruiser-moottorill vrustetuist venemerkeistä, jotk ovt sneet IQ-sertifioinnin, on nähtävissä sivustoss Mercuryn Tuotesuojohjelm: Yhdysvllt j Knd TÄRKEÄÄ: Mercuryn tuotesuojohjelm ei koske tiettyjä suurtehotuotteit, kolmimoottorisennuksi j kupllisi sovelluksi. Mercuryn Tuotesuojohjelm ktt odottmttomt mekniset vit j sähkövit, joit voi tphtu vkioikisen rjoitetun tkuun jälkeen. Ohjelm voidn hnkki viimeistään vuoden kuluttu lkuperäisestä moottorin rekisteröintipäivästä, j sopimuksen kestoksi voidn vlit 1 5 vuott. Vlinninen Mercuryn tuotesuojohjelm on ino tehtn vltuuttm jtkotkuuohjelm, jok on stviss moottorillesi. Kysy osllistuvlt Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä ohjelmn täydet tiedot. Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) Mercury MerCruiserin rjoitettu tkuu (vin ensiinillä käyvät tuotteet) Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. Tkuun kestoik Tkuuik huvivenekäyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä huvivenekäyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. IQ-sertifioidun sentjn sentmille tuotteille nnetn yhden (1) vuoden lisätkuu. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuuik riippuu mllist; ktso omst mllistsi perustkuuik: Tkuu Horizon-sisämoottoreille j Vzer 100 -sisäperämoottoreille Rjoitettu tkuu Horizon-sisämoottoreille j Vzer 100 -sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu SeCore-sisäperämoottoreille Rjoitettu tkuu SeCore-sisäperämoottoreille on neljä (4) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kolme (3) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu hinusurheilusisämoottoreille Rjoitettu tkuu kikille Tow Sports 5.7 TKS -hinusurheilusisämoottoreille on kksi (2) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti yksi (1) vuosi, jos sentjll ei ole sertifiointi. Rjoitettu tkuu kikille muille hinusurheilusisämoottoreille on kolme (3) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti kksi (2) vuott, jos sentjll ei ole sertifiointi. Tkuu kikille muille mlleille Rjoitettu tkuu kikille muille ensiinikäyttöisille sisäperämoottoreille j sisämoottoreille edellä minittuj moottoreit lukuun ottmtt on kksi (2) vuott, kun sentjn on IQ-sertifioitu sentj, ti yksi (1) vuosi, kun sentjll ei ole sertifiointi. Tkuuik kuplliseen käyttöön Tkuuik lk tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä kuplliseen käyttöön vähittäisostjlle ti siitä päivästä, jolloin tuote on ensimmäistä kert otettu käyttöön, riippuen siitä, kumpi tphtuu ensin. Näitä tuotteit kuplliseen trkoitukseen käyttäville tkuu on voimss yhden (1) vuoden ensimmäisestä vähittäismyyntipäivästä ti 500 käyttötunti, kumpi thns täyttyy ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Tkuun siirto Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäytön sikklt toiselle huvivenekäytön sikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuun lkkutus Tkuusuoj lkkutetn käytetyille tuotteille, jotk on hnkittu seurvsti: Hltuunotto vähittäissikklt Hnkint huutokupss Hnkint romuliikkeestä Hnkint vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt tuotteen myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti uudelleen) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Rutiinihuolto on suoritettv käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss olevn iktulun mukisesti tkuuktteen smiseksi. Mercury Mrine vr itselleen oikeuden sett ehdon, että kikki tkuukte on riippuvinen siitä onko sinmukinen huolto todistettvsti suoritettu. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

13 Os 1 - Tkuu Mitä Mercury Mrine tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury Mrine -tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury Mrine vr oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercury Mrinelle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercury Mrine -myyntiliikkeeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi tuod tuotett tälliselle myyjälle, Mercury Mrinelle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Mercury Mrine järjestää sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury Mrine niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercury Mrinelle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt seurvi: Rutiinihuoltokohteet Säädöt Normli kuluminen Vuriot, joiden syynä on väärinkäyttö Epänormli käyttö Sellisen potkurin ti välityssuhteen käyttö, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll kierrosnopeudell (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Tuotteen käyttö tvll, jok ei vst käyttö-, huolto- j tkuuoppn toimint- j käyttöjkso-osn suosituksi Liminlyönti Onnettomuus Uppominen Väärä sennus (sinmukiset sennusmääräykset j -menetelmät on selitetty tuotteen sennusohjeiss) Asiton huolto Muun kuin Mercury Mrinen vlmistmn ti myymän lisälitteen ti osn Mercury-tuotett vurioittv käyttö Suihkupumpun siipipyörät j sisäkkeet Käyttö sellisten polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (ktso käyttö-, huolto- j tkuuops) Osien muuttelu ti poistminen Veden pääsy moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttm vurio Moottorin käyttäminen poiss vedestä Moottorin kiinnittäminen liin korkelle peräpeiliin Veneen käyttäminen moottori ylitrimmttun Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn, ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Vesiltä pois ottmiseen, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokriin, iheutuneeseen vivn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppisiin stunnis- ti seurnnistppioihin liittyvät kustnnukset eivät ole tämän tkuun kttmi. Veneen rkenteiden ti muun mterilin poistoon ti vihtoon (jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi) liittyvät kulut eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen. Jos tällisi vkuutuksi, esityksiä ti tkuit on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDES TA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOI TUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SI NULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU KORROOSIOTA VASTAAN Mitä tkuu ktt Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jet-, M 2 Jet Drive-, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, MerCruisersisämoottori ti -sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. Tkuun kestoik Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäisen kerrn myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön, sen mukn, kumpi sttuu ensin. Tkuuikn suoritettu osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää pitemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle (ei-kupllisess käytössä), kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Tkuusuoj kumotn käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä, jok si tuotteen vkuutusvteen seuruksen. Ehdot, jotk on täytettävä tkuusuojn smiseksi 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 5

14 Os 1 - Tkuu Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt myyntiliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö-, huolto- j tkuuohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (rjoituksett mukn lukien suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää itsellään oikeuden vti, että tkuusuojn sminen riippuu sinmukisen huollon todistettvst suorittmisest. Mitä Mercury tekee Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt villiset ost, viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury pidättää itsellään oikeuden ik join prnt ti tehdä muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Miten tkuusuojn s Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Järjestämme sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Kuluttjsovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI EC Sisämoottori 6.2 MPI EC Horizon 5.7 EC Horizon 6.2 EC Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Rjoitettu korroosiotkuu kuluttjlle Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 2 vuott 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk 2 vuott 3 vuott 3 vuott Austrli, Uusi-Seelnti 2 vuott 2 vuott 3 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Amerikt (pitsi Brsili) 3 vuott 4 vuott 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk 2 vuott 3 vuott 3 vuott Austrli, Uusi-Seelnti 2 vuott 2 vuott 3 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Kupllisten sovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI EC Sisämoottori 6.2 MPI EC Horizon 5.7 EC Horizon 6.2 EC Alue Amerikt (pitsi Brsili) Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Kupllisten sovellusten rjoitettu korroosiotkuu 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Sivu M fin TOUKOKUU 2011

15 Os 1 - Tkuu Hllituksen sovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI EC Sisämoottori 6.2 MPI EC Horizon 5.7 EC Horizon 6.2 EC Alue Amerikt (pitsi Brsili) Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Hllituksen sovellusten rjoitettu korroosiotkuu 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Yleiset sovellustkuutulukot 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit Kuluttjsovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5.7 Horizon 6,2 Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Rjoitettu korroosiotkuu kuluttjlle Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 2 vuott 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk 2 vuott 3 vuott 3 vuott Austrli, Uusi-Seelnti 2 vuott 2 vuott 3 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Amerikt (pitsi Brsili) 3 vuott 4 vuott 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk 2 vuott 3 vuott 3 vuott Austrli, Uusi-Seelnti 2 vuott 2 vuott 3 vuott Jpni 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Eteläinen Tyynimeri 2 vuott 2 vuott 2 vuott Muu Asi 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Kupllisten sovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5.7 Horizon 6.2 Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Kupllisten sovellusten rjoitettu korroosiotkuu Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 1 vuosi Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 7

16 Os 1 - Tkuu Hllituksen sovellusten tkuu Moottorin mlli Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5.7 Horizon 6.2 Alue Tehtn vkio rjoitettu tkuu veneenvlmistjn sertifiointisemn mukn Ei sertifioitu IQ-sertifioitu Hllituksen sovellusten rjoitettu korroosiotkuu Amerikt (pitsi Brsili) 1 vuosi 1 vuosi 3 vuott Brsili 2 vuott 2 vuott 2 vuott Euroopp, Lähi-Itä, Afrikk Austrli, Uusi-Seelnti Jpni Eteläinen Tyynimeri Muu Asi 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti 1 vuosi ti 500 tunti Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Tärkeitä tietoj Voit nähdä tuotettsi koskevt päästöjenhllinnn tkuutiedot moottoriin kiinnitetystä Päästöjenhllinttietojen merkistä. Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen. Luettelo tyypillisistä moottorin päästöjenhllintkomponenteist on omistjn käsikirjn tkuuosn kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit. Päästöjenhllinttietojen merkki Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen (ECI) merkin. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorin kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteryhmä, soveltuv päästöstndrdi, vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh c d DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh e g f Soveltuv stndrdi - Moottorin srjnumero c - Moottoriryhmän nimi d - Hiilivety- j typpioksidiryhmän päästörj e - Vlmistuspäivä f - Moottorin iskutilvuus, moottorin teho g - Hiilimonoksidiryhmän päästörj TÄRKEÄÄ: CE-merkki päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss osoitt, että EU:n vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. TÄRKEÄÄ: Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen. ECIEPACA ECI-merkki REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS FAMILY: XXXXXXXXXXXX EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR 2009 SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPA Vtimustenmukisuusstndrdi On merkki venemoottorist, jok täyttää Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

17 Os 1 - Tkuu ECI-merkki Vtimustenmukisuusstndrdi EMISSION CONTROL INFORMATION ECICARB THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPACA On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n j Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEXEMP On merkki venemoottorist, jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset 2010 eivät koske 40 CFR :n mukisesti. Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS. REFER TO THE OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX DISP: X.XL POWER : XXX kw HC+NOx FEL : XX.X g/kwh CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECICARBX On merkki venemoottorist, jok täyttää 2010 Klifornin päästösäännökset mutt jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset eivät koske 40 CFR :n mukisesti. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH U.S. EPA NONROAD EMISSION REQUIREMENTS. SELLING OR INSTALLING THIS ENGINE FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO REPLACE A NONROAD ENGINE BUILT BEFORE JANUARY 1, 2010 MAY BE A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO CIVIL PENALTY. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECISERV Merkki huollon venemoottorist, jok voi korvt ennen rkennetun venemoottorin. Omistjn vstuu Käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 9

18 Os 1 - Tkuu Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn tkuumääräysten noudttmiseksi j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn Klifornin ilmvrntolutkunt (Cliforni Air Resources Bord) on julkissut ilmnssteiden päästömääräykset sisä- j sisäperämoottoreille. Määräykset koskevt kikki sisä- j sisäperämoottoreit, jotk on vlmistettu mllivuodeksi 2003 j sitä myöhemmin. Näiden määräysten mukisesti Mercury Mrine nt tämän rjoitetun tkuun päästöjenhllintjärjestelmille (ktso seurvss lueteltvt päästöjenhllintjärjestelmien ost) j tk lisäksi, että sisä- ti sisäperämoottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu noudttmn kikki voimss olevi Klifornin ilmvrntolutkunnn omksumi sääntöjä sen työturvllisuuslin (Helth nd Sfety Code) lukujen 1 j 2, osn 5, joksen 26 ntmien vltuuksien nojll. Tietoj rjoitetust tkuust, jok koskee päästöihin liittymättömiä perämoottorin osi, st perämoottoriisi kuuluvst rjoitetun tkuun ilmoituksest. Mitä tkuu ktt HUOMAUTUS: Jälleenmyyjä rekisteröi moottorisi tkuun sinun puolestsi. Tkuurekisteröinti ei liity millään tvll luvn, nimikkeen ti rekisteröinnin hnkintn osvltion veneilyvirnomisilt. Sinun pitää pyytää jälleenmyyjää päivittämään tkuurekisteröintitietosi, jos osoitteesi vihtuu ti moottorin omistjuus siirtyy toiselle. (Tällinen muutos voidn tehdä milloin thns.) Ktso lisätietoj omistjn käsikirjn tkuurekisteröintitiedoist ti kysy jälleenmyyjältä. Mercury Mrine tk, että sen uusien mllivuoden 2003 j myöhempien sisä- j sisäperämoottorien, jotk on sertifioitu Kliforniss j rekisteröity Kliforniss suville sikkille, päästöjenhllintjärjestelmien osiss (ktso seurv päästöjenhllintjärjestelmän osien luettelo) ei ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk iheuttvt tkuunlisen osn poikkemisen kikiss olennisiss suhteiss Mercury Mrinen Klifornin ilmvrntolutkunnlle jättämässä sertifiointihkemuksess kuvtust osst jnjksoksi j ehdoill, jotk ilmoitetn myöhempänä. Tkuuvin määrityksen hint kuuluu tkuun piiriin, jos tkuukorvushkemus hyväksytään. Tkuun lisen osn vioittumisen iheuttmt vuriot muille moottorin osille korjtn myös tkuun lisin. Tkuun kestoik HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn tkuumääräysten noudttmiseksi j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn Tämä rjoitettu tkuu koskee päästöjenhllintjärjestelmän komponenttej. Uusien sisä- ti sisäperämoottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin) joko tuotteen myyntipäivästä ti sen ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien (kumpi tulee ensin). Päästöihin liittyvät normlin kunnosspidon kohteet, kuten sytytystulpt j suodttimet, jotk ovt tkuunlisten osien listll, on tttu vin niiden ensimmäiseen vdittvn vihtoon sti. Ktso lisätietoj kohdist Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit j Huoltoiktulu. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä eivät pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle. Ktso lisätietoj kohdst Tkuun siirto. Miten tkuusuojn s Asikkn pitää järjestää Mercurylle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Jos ostj ei voi toimitt tuotett selliselle jälleenmyyjälle, ilmoit sist Mercury Mrinelle, niin Mercury järjestää trkstuksen j tkuunliset korjukset. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Mitä Mercury tekee Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, omll kustnnuksellmme j vlintmme mukn, korjt ti viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. Mitä tkuu ei kt Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä, normli kulumist, vurioit, jotk johtuvt väärinkäytöstä, epänormlist käytöstä, sellisen potkurin ti välityssuhteen käytöstä, jok ei nn moottorin käydä sille suositetull täysksun kierroslukulueell (ktso koht Tekniset tiedot), tuotteen käytöstä tvll, jok ei noudt suositeltvi käyttötoimenpiteitä, liminlyönnistä, onnettomuudest, veteen uppomisest, virheellisestä sennuksest (sinmukiset sennust koskevt tekniset tiedot j menettelyt ovt tuotteen sennusohjeiss), epäsillisest huollost, suihkupumpun siipipyöriä j putki, polttoineit, öljyjä ti voiteluineit, jotk eivät sovi tuotteen knss käytettäviksi (ktso koht Tekniset tiedot) ti osien muuntmist ti poisto. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

19 Os 1 - Tkuu Tämä tkuu ei kt vesiltä nostoon, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokrn, iheutuneeseen hittn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppiseen stunnis- ti seurnnisvhinkoon liittyviä kustnnuksi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Tkuuseen kuulumttomn päästöjenhllintlitteiden j -järjestelmien kunnosspidon, vihdon ti korjuksen s suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti -henkilö. Muiden kuin Mercury-osien käyttö tkuuseen kuulumttomn kunnosspitoon j korjukseen ei ole ihe muiden tkuunlisten töiden kieltämiseen. Lisäosien (kuten Klifornin sääntökokoelmn nimikkeen 13 kohdss 1900 ()(1) j ()(10) on määritelty) ti muutettujen osien käyttö, joit Klifornin ilmvrntolutkunt ei ole sllinut, voi oll iheen tkuuvteen kieltämiseen Mercuryn Mrinen hrkinnn mukn. Sllimttomien lisäosien ti muutettujen osien iheuttmt tkuunlisten osien vit eivät kuulu tkuun piiriin. Vstuuvputuslusekkeet j rjoitukset VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. ERÄISSÄ OSAVALTIOISSA/MAISSA EI SALLITA YLLÄ YKSILÖITYJÄ VASTUUVAPAUS-, RAJOITUS- JA POISSULKEMISLAUSEKKEITA. NE EIVÄT SITEN EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Jos sinull on kysyttävää tkuut koskevist oikeuksistsi j velvollisuuksistsi, ktso yhteystiedot Omistjn huoltovust. Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoitus Tkuut koskevt oikeutesi j velvollisuutesi HUOMAUTUS: Mercury Mrine ei käytä mllivuosi Mercury MerCruiser-tuotelinjss. Klifornin ilmvrntolutkunnn tkuumääräysten noudttmiseksi j pelkästään sitä trkoitust vrten, mllivuosi trkoitt sm kuin klenterivuosi. Esimerkiksi mllivuoden 2003 tuotteet viittvt tuotteisiin, jotk on vlmistettu klenterivuonn Klifornin ilmvrntolutkunt selittää mielellään mllivuoden 2003 j myöhempien sisä- j sisäperämoottorien päästöjenhllintjärjestelmän tkuun. Kliforniss uudet sisä- j sisäperämoottorit täytyy suunnitell, rkent j vrust täyttämään osvltion nkrt svusumu estävät normit. Mercury Mrinen täytyy nt tkuu sisä- ti sisäperämoottorisi päästöjenhllintjärjestelmälle ll lueteltviksi joiksi edellyttäen, ettei sisä- ti sisäperämoottorisi ole käytetty väärin, liminlyöty ti huollettu kelvottomsti. Moottorin päästöjenhllintjärjestelmään voi kuulu sellisi osi kuin ksutin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä, sytytysjärjestelmä ti ktlysttori. Siihen voi myös sisältyä letkuj, hihnoj, liittimiä j muit päästöihin liittyviä sennelmi. Missä tkuun linen vik esiintyy, Mercury Mrine korj sisä- ti sisäperämoottorisi ilmn sinulle koituvi kuluj, mukn lukien vinmääritys, ost j työ. Vlmistjn tkuusuoj Vuosimllin 2009 j myöhempien (sisä- ti sisäperä-) moottorien tietyillä päästöjenhllintosill on kolmen (3) vuoden ti 480 tunnin tkuu (kumpi tulee ensin). Käyttötunteihin perustuv tkuusuoj sllitn kuitenkin vin moottoreille, jotk on vrustettu s 2441()(13):ss määritellyillä ti niitä vstvill käyttötuntimittreill. Jos jokin päästöihin liittyvä moottorisi os vioittuu tkuun olless voimss, Mercury Mrine korj ti viht osn. Omistjn tkuut koskevt velvollisuudet Sinä olet sisämoottorin ti sisäperämoottorin omistjn vstuuss omistjn käsikirjss vdittvien huoltojen suorittmisest. Mercury Mrine suosittelee, että pidät tlless kikkien sisä- ti sisäperämoottoriisi liittyvien huoltotöiden kuitit, mutt Mercury Mrine ei voi kieltää tkuut pelkästään kuittien puutteen vuoksi ti sen tki, ettet ole vrmistnut kikkien iktulun mukisten huoltotöiden suorittmist. Sisä- ti sisäperämoottorin omistjn sinun pitäisi oll tietoinen, että Mercury Mrine voi kieltää sinult tkuusuojn, jos sisäti sisäperämoottorisi ti sen os on vioittunut väärinkäytön, liminlyönnin, kelvottomn kunnosspidon ti hyväksymättömien muutoksien tki. Olet velvollinen viemään heti, kun ongelm esiintyy, sisä- ti sisäperämoottorisi Mercury-jälleenmyyjälle, joll on vltuudet huolt tuote. Tkuukorjukset suoritetn loppuun kohtuullisess jss, jok ei ylitä 30 päivää. Jos sinull on kysyttävää tkuut koskevist oikeuksistsi j velvollisuuksistsi, ktso yhteystiedot Omistjn huoltovust. Yhdysvltin EPA-päästöjä koskev rjoitettu tkuu Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle kolmen vuoden ti 480 käyttötunnin (kumpi tulee ensin) päästötkuun siitä, että moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 11

20 Os 1 - Tkuu Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästötkuu koskee kikki osi, joiss esiintyvä vik lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä, mukn lukien seurvt: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (ti polttoineen pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä). Ilm/polttoinesuhteen tkisinkytkentä- j hllintjärjestelmä c. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä d. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä. Hllittu kuumilminen imujärjestelmä. Imusrj c. Ilmnsuodtin d. Turohtusjärjestelmät e. Kuumilmn nousuputken venttiilisennelm 3. Sytytysjärjestelmä. Sytytystulpt. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Kipinänohjusjärjestelmä d. Sytytyskäämi ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä. Öljypumppu j sisäiset ost. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Positiivinen kmpikmmion tuuletusjärjestelmä (PCV). PCV-venttiili. Öljyn täyttöukon tulpp 6. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj. Pkoputken mutk c. Pkoputken välimutk d. Alempi pkoputki e. Peräputki 7. Ktlysttori- ti lämpörektorijärjestelmä. Ktlysttori. Lämpörektori c. Pkosrj d. Pkoventtiilit 8. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet HUOMAUTUS: EPA-päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädeltäviä päästöjä. Päästöjenhllinnn tkuutiedot 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit Tärkeitä tietoj Voit nähdä tuotettsi koskevt päästöjenhllinnn tkuutiedot moottoriin kiinnitetystä Päästöjenhllinttietojen merkistä. Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

21 Luettelo tyypillisistä moottorin päästöjenhllintkomponenteist on omistjn käsikirjn tkuuosn kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit. Päästöjenhllinttietojen merkki Os 1 - Tkuu Mercury MerCruiser kiinnittää tehtll näkyvään pikkn moottoriin väärinkäyttöä kestävän päästöjenhllinttietojen (ECI) merkin. Huom, että todistus mtlist päästöistä ei vikut moottorin kuntoon, toimintn ti suorituskykyyn. Veneveistämöt j jälleenmyyjät eivät s poist ennen myyntiä tätä kilpeä ti os, johon se on kiinnitetty. Jos muutokset ovt välttämättömiä, ot yhteys Mercury MerCruiseriin j kysy vihtomerkkien stvuudest ennen kuin jtkt. Vdittvn päästöilmoituksen lisäksi merkissä luetelln moottorin srjnumero, tuoteryhmä, soveltuv päästöstndrdi, vlmistusik (kuukusi, vuosi) j moottorin iskutilvuus. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh c d DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh e g f Soveltuv stndrdi - Moottorin srjnumero c - Moottoriryhmän nimi d - Hiilivety- j typpioksidiryhmän päästörj e - Vlmistuspäivä f - Moottorin iskutilvuus, moottorin teho g - Hiilimonoksidiryhmän päästörj TÄRKEÄÄ: CE-merkki päästöjenhllinttietojen merkin oikess lkulmss osoitt, että EU:n vtimustenmukisuusvkuutus on voimss. Ktso lisätietoj tämän ohjekirjn etusivult. TÄRKEÄÄ: Moottoreill, joit Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännökset eivät koske, ei ole erillistä päästöjenhllintkomponenttien tkuut. Moottorin määrittely Yhdysvltin EPA- ti Klifornin päästöjenhllintsäännösten mukisesti ei vikut Mercury MerCruiserin tuotteelle ntmn vlmistjn tkuuseen. ECIEPACA ECI-merkki REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS FAMILY: XXXXXXXXXXXX EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR 2009 SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPA Vtimustenmukisuusstndrdi On merkki venemoottorist, jok täyttää Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION ECICARB THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPACA On merkki venemoottorist, jok täyttää Klifornin CARB:n j Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 13

22 Os 1 - Tkuu ECI-merkki EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEXEMP Vtimustenmukisuusstndrdi On merkki venemoottorist, jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset 2010 eivät koske 40 CFR :n mukisesti. Tätä venemoottori ei myydä Kliforniss. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS. REFER TO THE OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX DISP: X.XL POWER : XXX kw HC+NOx FEL : XX.X g/kwh CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECICARBX On merkki venemoottorist, jok täyttää 2010 Klifornin päästösäännökset mutt jot Yhdysvltin EPA:n pkoksupäästöjä koskevt säännökset eivät koske 40 CFR :n mukisesti. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH U.S. EPA NONROAD EMISSION REQUIREMENTS. SELLING OR INSTALLING THIS ENGINE FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO REPLACE A NONROAD ENGINE BUILT BEFORE JANUARY 1, 2010 MAY BE A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO CIVIL PENALTY. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECISERV Merkki huollon venemoottorist, jok voi korvt ennen rkennetun venemoottorin. Omistjn vstuu Käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti slli päästöjen ylittävän tsot, joiden mukisiksi moottorin tehdssetukset on tehty. Yhdysvltin EPA-päästöjä koskev rjoitettu tkuu Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle kolmen vuoden ti 480 käyttötunnin (kumpi tulee ensin) päästötkuun siitä, että moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit Päästötkuu koskee kikki osi, joiss esiintyvä vik lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä, mukn lukien seurvt: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (ti polttoineen pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä). Ilm/polttoinesuhteen tkisinkytkentä- j hllintjärjestelmä c. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä d. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä. Hllittu kuumilminen imujärjestelmä. Imusrj c. Ilmnsuodtin d. Turohtusjärjestelmät e. Kuumilmn nousuputken venttiilisennelm 3. Sytytysjärjestelmä Sivu M fin TOUKOKUU 2011

23 . Sytytystulpt. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Kipinänohjusjärjestelmä d. Sytytyskäämi ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä. Öljypumppu j sisäiset ost. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Positiivinen kmpikmmion tuuletusjärjestelmä (PCV). PCV-venttiili. Öljyn täyttöukon tulpp 6. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj. Pkoputken mutk c. Pkoputken välimutk d. Alempi pkoputki e. Peräputki 7. Ktlysttori- ti lämpörektorijärjestelmä. Ktlysttori. Lämpörektori c. Pkosrj d. Pkoventtiilit 8. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet HUOMAUTUS: EPA-päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädeltäviä päästöjä. Päästöjen todistuskyltti (tähti) Veneesi runkoon on merkitty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symoli merkitsee: 1. Puhtmp ilm j vesistöjä - terveellisempää elämäntyyliä j ympäristöä. Os 1 - Tkuu 2. Premp polttoinetloutt - kulutt jop prosentti vähemmän ensiiniä j öljyä kuin tvnomiset kksithtiset ksutinmoottorit, mikä säästää rh j luonnonvroj. 3. Pitempää päästötkuut - suojelee kuluttj j tekee käytöstä huoletont. 1. tmmikuut 2003 lähtien yksi kolmen ti neljän tähden merkki liitetään jokiseen tehtn hyväksymään Mercury MerCruiser - moottoriin. Kikkien Mercury MerCruiser -moottorien (500 hv j pienempien) päästörvot ovt kolmen tähden erittäin vähäiset ti neljän tähden huippuvähäiset päästöt. Kolmen tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2007 j myöhemmin sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Tähtimerkki kiinnitetään rungon vsemmlle puolelle kuvn osoittmll tvll. XX 1234 XX - Suositeltv sijinti - Toissijinen sijinti M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 15

24 Os 1 - Tkuu Yhden tähden vähäiset päästöt mc Yhden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2001 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 75 % pienempiä kuin tvnomisten kksithtisten ksutinmoottorien päästöt. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuoden 2006 venemoottoristndrdej. Khden tähden erittäin vähäiset päästöt Khden tähden merkki yksilöi henkilökohtiset vesikulkuneuvot, perä-, sisäperä- j sisämoottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien Kolmen tähden ultr- vähäiset päästöt Kolmen tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn henkilökohtisilt vesikulkuneuvoilt j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit ti vuonn 2003 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien Neljän tähden Super- ultrvähäiset päästöt Neljän tähden merkki yksilöi moottorit, jotk täyttävät ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesikulkuneuvot j perämoottorit sttvt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien Lppu Jälleenmyyjän tulee merkitä yhden lpun sinmukinen ruutu niin, että se vst veneeseen kiinnitettyä Str-trr. Jälleenmyyjällä on velvollisuus sett lppu näkyvälle piklle veneeseen, jok on myytävänä Kliforniss. Jos lppu ei setet selvästi esille, seuruksen voi oll hste j mhdollinen skko jälleenmyyjälle Klifornin ilmvrntolutkunnlt. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

25 Os 1 - Tkuu Jos vene on näytteillä Kliforniss, jälleenmyyjän on setettv lppu selvästi näkyviin veneeseen ennen sen settmist näytteille Lpun etupuoli Lpun tkpuoli 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 17

26 Os 1 - Tkuu Huomutuksi: Sivu M fin TOUKOKUU 2011

27 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Sisällysluettelo Tunnistus Moottorin srjnumeron trr Vihteistot Velvet Drive vihteistot ZF Mrine vihteistot Wlter V Drive vihteistot Nrullinen hätäktkisin Kojeisto VesselView Digitlimittrit Anlogimittrit Kukosäätimet (ei DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot Konsoliin sennettvn mllin ominisuudet Zero Effort toiminnot Kukosäätimet (DTS mllit) Kukosäätimet Kojelutn sennettvn mllin toiminnot Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori Khden moottorin synkronointi Khden ruorisemn hllinnn siirto Khden ruorisemn synkronointi ennen semnsiirto Zero Effort toiminnot Kksikhvisen ohjuskonsolin, joss on CAN näppäimistö, ominisuudet j käyttö Kksikhvisen konsolin säädin, joss on CAN näppäimistö Ominisuudet j käyttö Moottorien synkronointi...31 Ruorisemn hllinnn siirto Ruorisemien synkronointi ennen ruorisemn vihto Zero Effort toiminnot Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD M MIL srj OBD M toimintvin merkkivlon (MIL) testus Äänihälytin Huomio Vkv Äänihälyttimen testus Gurdinin strtegi M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 19

28 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Tunnistus Srjnumerot ovt vlmistjn koodej moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt MerCruiser-moottorisi. Kun ott yhteyttä MerCruiser-huoltoon, ilmoit in mlli- j srjnumerot. Moottorin srjnumeron trr Srjnumeron trr sijitsee moottorin päällä Moottorin srjnumero on myös leimttu moottorilohkoon. Vihteistot Velvet Drive -vihteistot Srjnumeroiden j huoltokohteiden värikooditrr Velvet Drive suoriss j V-Drive-vihteistoiss (71C, 72C, 72C V-Drive, Wlter-vihteistojen knss ti ilmn) välityssuhde (eteenpäin-vihteell) on merkitty vihteistojen tunnistuskilpeen. Vihteiston pääkselin j potkurin vdittv pyörimissuunt (eteenpäin-vihteell) näkyy vihteistokoteloss olevst trrst. Vihteiston pyörimissuunt on kuvttu ktsottun vihteiston tk päin. c Suor vihteisto (muut sijitsevt smntpisesti) - Vihteiston tunnistuskilpi - Välityssuhde (eteenpäin-vihteell) c - Pääkselin lipn pyörimissuunnn trr (eteenpäin-vihteell) Velvet Drive 5000A- j 5000V-vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli Velvet Drive 5000A - 8 steen lskulmvihteisto (5000V - V-drive smntyyppinen) - Vihteiston tunnistuskilpi 7370 Sivu M fin TOUKOKUU 2011

29 ZF Mrine -vihteistot Os 2 - Moottoriisi tutustuminen ZF Mrine 63A 8 steen lskulmvihteistoiss j V-Drive-vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Tyypillinen ZF Mrine -lskulmvihteisto (V-drive on smntyyppinen) - Vihteiston tunnistuskilpi 7449 Wlter V-Drive -vihteistot Wlter V-Drive -vihteistoiss tunnistuskilvessä näkyvät välityssuhde, srjnumero j mlli. Wlter RV-36 V-drive - Vihteiston tunnistuskilpi 7452 Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen tehtävänä on smmutt moottori, kun kuljettj poistuu jjn piklt (esim. piskutuu vhingoss pois kuljettjn piklt). c RUN - Hätäktkisin - Nru c - Käyttäjäkiinnikkeet Vhingoss piskutuminen, kuten putominen yli lidn, tphtuu todennäköisimmin: mtllitisiss urheiluveneissä klstusveneissä 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 21

30 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen suuritehoisiss veneissä Vhingoss piskutumisi voi sttu myös: huonojen jotpojen vuoksi jos istutn istuimell ti veneen lidll plnusnopeuksill jos seistään plnusnopeuksill jos jetn plnusnopeuksill mtlss ti esteikköisessä vedessä jos päästetään irti ohjuspyörästä sen vetäessä jompnkumpn suuntn jos käytetään lkoholi ti huumeit jos tehdään käännöksiä suurell veneen nopeudell Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft) kun se vedetään suorksi, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. Hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, mutt veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee loppuun ympyräkäännöstä. Vene voi vpll kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen olless moottorin työntämänä. Muille veneessä oleville knntt ehdottomsti opett sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt, jos he joutuvt hätätpuksess käyttämään moottori (esim. jos kuljettj piskutuu vhingoss ulos veneestä).! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt piskutu eteenpäin, eteenpäinliikkeen odottmttomsti pysähtyessä, mikä on erityisen huolestuttv veneen etuosss oleville mtkustjille, jotk sttvt lentää keuln yli j jäädä mhdollisesti potkuri- ti ohjuskomponenttien runtelemiksi. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess.! VAARA Vältä hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest johtuv vuhdin hidstumisen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Kojeisto VesselView Moottorisssi stt oll seurv järjestelmänäyttö. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

31 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Moottori stt oll liitetty SmrtCrft VesselView -näyttöön. Tämä näyttö on helppokäyttöinen lähde luksen eri järjestelmäien reliikisten tietojen trksteluun. Interktiivinen VesselView-näyttö vlvoo j rportoi jtkuvsti nopeus-, suorituskyky-, jokulm-, veden lämpötil-, syvyys- ym. käyttötietoj. Kun VesselView hvitsee ongelmn josskin siihen liitetyssä järjestelmässä, se ilmoitt veneen käyttäjälle ongelmst näyttämällä hälytysviestin. Tyypillinen VesselView-sovellus VesselView voidn liittää myös muihin luksen järjestelmiin, kuten GPS, generttorit j hytin ympäristösäädöt. Näin kttv luksen integrointi nt käyttäjälle mhdollisuuden vlvo j ohjt useit luksen järjestelmiä kätevästi yhdestä näytöstä. Digitlimittrit Mercury SmrtCrft System -kojepketti voidn ost tätä tuotett vrten. Mittripketti näyttää mm. seurvi toimintoj: moottorin kierrosluvun, jäähdytysineen lämpötiln, öljynpineen (vtii SmrtCrft-öljynpinelähetinsrjn), kkujännitteen, polttoineen kulutuksen j moottorin käyttötunnit. SmrtCrft-digitlimittreiss on myös uisteluohjus. Tämän vull lus pystyy pitämään yllä vkionopeutt moottorin kierroslukulueell /min SmrtCrft-mittrit - Kierroslukumittri - Nopeusmittri c - Järjestelmän LCD-näyttö c SmrtCrft-mittrijärjestelmä utt myös Engine Gurdin -järjestelmän vinmäärityksessä. SmrtCrft-mittrijärjestelmä näyttää kriittisiä moottorihälytystietoj j mhdollisi ongelmi. Ktso SmrtCrft-mittrijärjestelmän ohjekirjst, mitä vroitustoimintoj mittrijärjestelmä vlvoo j miten sitä käytetään. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 23

32 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Anlogimittrit Seurvss on lyhyt kuvus joisskin veneissä olevist tyypillisistä instrumenteist. Omistjn/käyttäjän tulee perehtyä kikkiin instrumentteihin j niiden toimintoihin. Instrumenttien j niiden vlmistjien suuren vlikoimn vuoksi sinun on syytä pyytää veneesi jälleenmyyjää selittämään veneesi erityiset mittrit j normlit lukemt KPH MPH X R P M L OIL H BATT C TEMP H c d e FUEL CRUISELOG f g h i Viite Mittri Toiminto Nopeusmittri Osoitt veneen nopeuden. Kierroslukumittri Osoitt moottorin kierrokset minuutiss. c Öljynpinemittri Osoitt moottoriöljyn pineen. d Jännitemittri Osoitt kun jännitteen. e Jäähdytysnesteen lämpötilmittri Osoitt moottorin käyntilämpötiln. f Polttoinemittri Osoitt säiliössä olevn polttoinemäärän. g Tuntimittri Tllent moottorin käyttöjn. h Pilssituulettimen ktkisin Käyttää pilssituuletint. i Virtlukko Ant käyttäjän käynnistää j pysäyttää moottorin. Kukosäätimet (ei DTS-mllit) Kukosäätimet Omn veneesi vrusteen voi oll Mercury Precision Prts- ti Quicksilver-kukosäädin. Kikiss säätimissä ei ole ehkä kikki näytettyjä toimintoj. Pyydä jälleenmyyjältä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. Kojelutn sennettvn mllin toiminnot e - Vp-sennon lukituspinike - Pelkän ksun pinike c - Nrullinen hätäktkisin d - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi e - Säätimen khv c d Vp-sennon lukituspinike Estää vihteen j ksun kytkemisen vhingoss. Vp-sennon lukitusnppi on pinettv sisään, jott ohjuskhv sdn pois vp-sennost. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

33 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen khvn olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen vustmiseen. Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Lisätietoj on kohdss Nrullinen hätäktkisin. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Konsoliin sennettvn mllin ominisuudet - Kukosäätimen khv - Pelkän ksun pinike Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Tämä tehdään vputtmll vihdemeknismi kukosäätimen khvst. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin, kun kukosäätimen khv on vp-sennoss. Kukosäätimen khvt Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin nopell, lujll liikkeellä vp-sennost eteenpäin-vihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll eteenpäin työntämistä. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi (ei näkyvissä) Tällä ruuvill säädetään kukosäätimen khvn liikuttmiseen trvittv voim. Yksityiskohtiset säätöohjeet ovt kukosäätimen mukn tuleviss ohjeiss. Zero Effort -toiminnot Vihdevipu - Ksuvipu Vihdevipu Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 25

34 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Ksuvipu Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Kukosäätimet (DTS-mllit) Kukosäätimet TÄRKEÄÄ: Koneess täytyy oll vrusteen Mercury Mrinen elektroninen kukosäädin. Tähän säätöjärjestelmään kuuluu vihteell käynnistyksen esto, mikä estää moottorin käynnistymisen, kun kukosäädin on eteenpäinjo- ti peruutussennoss. Lisätietoj on Mercury Precision Prtsin/Quicksilverin lisävrusteoppss. Digitlinen ksu- j vihdejärjestelmä (DTS), joll tätä moottori käytetään, trjo käynnistys- j smmutustoiminnot, ksun j vihteenvihdon hllinnn, vihteell käynnistyksen eston j hätäktkisintoiminnot. DTS-järjestelmä toimii erikoistuneiden ruorikomponenttien, kuten komentomoduulisrjn j elektronisen kukosäätimen knss. Pyydä jälleenmyyjältä omn kukosäätimesi kuvus j/ti esittely. Kojelutn sennettvn mllin toiminnot c d e f - g + - Nrullinen hätäktkisin - Säätimen khv c - Vihdelukko d - Trimmi/kippikytkin e - Pelkän ksun pinike f - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi g - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Nrullinen hätäktkisin Kytkee sytytyksen pois, jos kuljettj (hätäktkisimeen yhdistettynä ollessn) siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Lisätietoj on kohdss Nrullinen hätäktkisin. Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Vihdelukko Vihdelukon pinminen sllii moottorin vihteenvihdon. Vihdelukko täytyy pin in, kun kukosäätimen khv siirretään pois vp-sennost. Pelkän ksun pinike Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun pinikett voidn pin vin kukosäätimen olless vpll j sitä tulee käyttää inostn moottorin käynnistyksen ti lämmittämisen vustmiseen. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

35 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori c - + d g f e h Kukosäätimen khv - Aktiivinen vlo c - Neutrli vlo d - Vlintnäppäin e - Nuolinäppäimet f - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin g - Pidäkkeen jäykkyyden säätö h - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. Vlintnäppäin Vlitsee System Viewn näytössä näkyvät vihtoehdot j vhvist syötetyt tiedot. Nuolipinikkeet Nvigoi System Viewn näytössä näkyvissä toimintviesteissä. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Ktso Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Ohuell kompssinsuojuksell vrustetun, konsoliin sennettvn mllin toiminnot yksi moottori c START STOP d e f + g Kukosäätimen khv - Aktiivinen vlo c - Neutrli vlo d - Käynnistys-/pysäytyspinike e - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin f - Pidäkkeen jäykkyyden säätö g - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 27

36 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. Käynnistys-/pysäytyspinike Veneen käyttäjä voi käynnistää ti pysäyttää moottorin ilmn virt-vint. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Ktso Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Konsoliin sennettvn mllin toiminnot kksi moottori ACTIVE - Kukosäätimen khvt - Aktiivinen vlo c - Neutrli vlo d - Vlintnäppäin e - Nuolinäppäimet f - Synkronointivlo g - Pelkän ksun / semn vlintnäppäin h - Pidäkkeen jäykkyyden säätö i - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Kukosäätimen khv Vihteen j ksun toimint ohjtn kukosäätimen khvn liikkeellä. Pin kukosäätimen khv eteenpäin vplt nopell, lujll liikkeellä eteenpäinvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen. Jtk eteenpäin pinmist nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost nopell, lujll liikkeellä peruutusvihteen ensimmäiseen pidäkkeeseen j lisää nopeutt jtkmll tksepäin työntämistä. Aktiivinen vlo Aktiivinen vlo pl merkkinä siitä, että kukosäädin on ktivoitu j käyttövlmis. Neutrli vlo Neutrli vlo pl, kun moottori on vpll. Vlintnäppäin Vlitsee System Viewn näytössä näkyvät vihtoehdot j vhvist syötetyt tiedot. Nuolipinikkeet Nvigoi System Viewn näytössä näkyvissä toimintviesteissä. Synkronointivlo Synkronointivlo syttyy, kun DTS-järjestelmä thdist khden moottorin kierroslukuj. Pelkän ksun / semn vlintnäppäin Sllii ksun lisäyksen vihtmtt moottori vihteelle. Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi myös vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen, kun käytetään useit ruorisemi. Ktso Khden ruorisemn hllinnn siirto. Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn kukosäätimen khvn siirtämiseen pidäkesennoist (suojus täytyy poist). Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Kukosäätimen khvn kitkn säätöruuvi Tätä ruuvi säätämällä voidn lisätä ti vähentää kukosäätimen khvn jäykkyyttä (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Khden moottorin synkronointi c THROTTLE ONLY STATION SELECT g SYNC d f e h Kun utomttinen synkronointitoiminto otetn käyttöön, se säätää utomttisesti vsemmn moottorin nopeutt oiken moottorin nopeutt vstvksi. Moottorien synkronointi ktivoituu utomttisesti, kun kummnkin moottorin nopeus on yli 900 1/min khden sekunnin jn j kukosäätimien khvt ovt 5 :n päässä toisistn. - + i Sivu M fin TOUKOKUU 2011

37 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Automttinen synkronointi pysyy käytössä 95 %:n ksusentoon sti. Synkronointivlo syttyy, kun moottoreit synkronoidn. ACTIVE THROTTLE ONLY STAT ION SELECT Poist käytöstä siirtämällä toisen ti kummnkin kukosäätimen khv, kunnes ne ovt yli 5 :n päässä toisistn, vähennä moottorin nopeutt lle 900 1/min ti lisää moottorin nopeutt yli 95 %:iin. Khden ruorisemn hllinnn siirto Pelkän ksun / semn vlintpinikkeen vull veneen käyttäjä voi vlit moottorin toimint ohjvn kukosäätimen. Aktiivinen vlo pl moottori ohjvn kukosäätimen semss.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s jättää ktiivist sem moottorin olless vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. HUOMAUTUS: Asemnsiirron ikn suositelln tyhjäkäyntisento. Jos kukosäädintä ei voi sett tyhjäkäyntisentoon, semnsiirto voidn tehdä vihteell. HUOMAUTUS: Pinisemll semnvlintpinikett uuden semn kohdll moottorin säädin voidn siirtää uuteen semn. Kukosäädin lk utomttisesti säätää moottorin kierrosluku j vihdesento uuden semn kukosäätimen khvn setuksi vstviksi. Säädä kukosäätimen khvoj hluttuun ksu- j vihdesentoon. 1. Aset ktiivinen kukosäädinvipu tyhjäkäyntisentoon. 2. Siirry epäktiiviseen ruorisemn j set kukosäädinvipu tyhjäkäyntisemn. 3. Pin pelkän ksun / semn vlintpinikett kerrn. "ACTIVE"-vlo syttyy merkiksi siitä, että kukosäätimen sem ohj moottori. SYNC Aktiivinen vlo - Pelkän ksun / semn vlintpinike ACTIVE THROTTLE ONLY STATION SELECT 4. Alkuperäisen kukosäädinsemn ktiivinen vlo smmuu. Khden ruorisemn synkronointi ennen semnsiirto Pinmll semnvlintpinikkeen ls veneen käyttäjä s kymmenen sekunti ik säätää uuden semn kukosäätimen khvn setukset entisen (epäktiiviseksi muuttuvn) semn khv-setuksi vstviksi. Jos khvt eivät vst toisin, neutrlivlo vilkkuu. Vlo vilkkuu nopemmin, kun khvt lähestyvät toistens setuksi. Kun vlo pl jtkuvsti, khvojen setukset vstvt toisin j pinike voidn vputt. Siirtoprosessi on nyt vlmis j uusi sem on hllinnss. Jos pinikett pinetn kuemmin kuin 10 sekunti, semnsiirto peruuntuu. ACTIVE THROTTLE ONLY STAT ION SELECT SYNC M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 29

38 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Zero Effort -toiminnot - Vihdevipu - Ksuvipu Vihdevipu Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Kksikhvisen ohjuskonsolin, joss on CAN-näppäimistö, ominisuudet j käyttö Kksikhvisen konsolin säädin, joss on CAN-näppäimistö Ominisuudet j käyttö 1. Vihteen j ksun toimint ohjtn liikuttmll kukosäätimen khv. Työnnä kukosäätimen khv eteenpäin vp-sennost eteenpäinvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn eteenpäin työntämistä nopeuden lisäämiseksi. Vedä kukosäätimen khv tksepäin vp-sennost peruutusvihteen ensimmäiseen pykälään. Jtk khvn tksepäin vetämistä nopeuden lisäämiseksi. F N R Trimmikytkimen (jos vrusteen) pinminen mhdollist jokulmn säätämisen ylös j ls. - N E U T R A L TROLL + TRANSFER SYNC 1 LEVER THROTTLE ONLY DOCK 3. Neutrl-vlo pl, kun moottori on vpll. Vlot vilkkuvt kun moottori on pelkän ksun tilss. HUOMAUTUS: Vihteiston sento määritetään moottorin vihteentoimilitteen sennost eikä kukosäätimen khvn sennost Sivu M fin TOUKOKUU 2011

39 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 4. Uistelupinikett pinettess uistelun ohjus ktivoituu. Kun käytetään uistelun ohjustoiminto, veneen kuljettj voi sett moottorin hitlle mtknopeudelle. Kytkeäksesi päälle, liikut ohjinkhvoj eteenpäinvihteen pidäkesentoon j pin nppi. Käytä - / + -näppäimiä lskeksesi ti lisätäksesi nopeutt, mksimissn /min. Jos olet settnut uisteluohjuksen hlutulle nopeudelle j sitten suljet uisteluohjuksen, järjestelmä muist setetun nopeuden j pl siihen nopeuteen, kun se kytketään jälleen päälle. Kytkeäksesi uisteluohjuksen pois päältä, pin "TROLL"-nppi j siirrä ksu eri nopeudelle, ti moottori vplle. 5. Siirtopinikkeen (TRANSFER) pinminen mhdollist moottorin ohjuksen siirtämisen eri ruorille. Lue lisätietoj kohdst Ruorisemn hllinnn siirto. 6. Lituriin kiinnitys -pinikett (DOCK) pinettess lituriin kiinnitys -til kytkeytyy päälle. Lituriin kiinnitys -til vähentää ksutilvuutt noin puoleen normlist. Kytkeäksesi lituriin kiinnitys -tiln pois päältä, vihd moottori vplle j pin lituriin kiinnitys -nppi. 7. Pelkän ksuttimen pinike Veneen käyttäjä voi lisätä moottorin kierrosluku sen lämmetessä siirtämättä moottori vihteelle. Pelkän ksun kytkemiseksi hllintkhv pitää siirtää vplle. Pin pelkän ksun pinike ls j siirrä kukosäätimen khv eteenpäin-sentoon. Torvi soi kerrn, j neutrl-vlo lk vilkku. Torvi soi khdesti, kun käytössä on pelkkä ksu. Lisää ksu lisätäksesi moottorin kierrosluku. Poist käytöstä pluttmll khv vplle j pinmll pelkän ksun pinikett. Moottorien kierrosluku on rjoitettu moottorivurioiden estämiseksi. 8. Yhden vivun -pinikett pinettess kytkeytyy päälle yhden vivun til. Yhden vivun til mhdollist molempien moottorien ksun j vihteiston ohjuksen vsemmnpuoleisest khvst. Kytkeäksesi yhden vivun tiln pois päältä, vihd moottori vplle j pin yhden vivun nppi. 9. Synkronointi-pinikkeen pinminen kytkee päälle ti pois päältä utomttisen synkronoinnin. Lue lisätietoj kohdst Moottorien synkronointi. N E U T R A L - SYNC NEUTRAL TROLL + TRANSFER c - Neutrl-merkkivlo - Uistelupinike c - Siirtopinike d - Lituriin kiinnitys -pinike e - Pelkkä ksu f - Yhden vivun pinike g - Synkronointi-pinike g 1 LEVER THROTTLE ONLY DOCK f e d Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvill kukosäätimen khvn jäykkyyttä voidn lisätä ti vähentää (suojus täytyy poist). Tällöin khv ei liiku yllättäen kovss llokoss. Käännä ruuvi myötäpäivään jäykkyyden lisäämiseksi j vstpäivään sen vähentämiseksi. Säädä jäykkyys hlutuksi. 11. Pidäkkeen jäykkyyden säätöruuvi (suojus on irrotettv) säätämällä voidn lisätä ti vähentää voim, jot trvitn hllintkhvn siirtämiseen pois pidäkesennoist. Ruuvin kiertäminen myötäpäivään lisää jäykkyyttä. Säädä jäykkyys hlutuksi. - Pidäkkeen jäykkyydensäätöruuvi - Kukosäätimen khvn jäykkyydensäätöruuvi Moottorien synkronointi Kun utomttinen synkronointitoiminto otetn käyttöön, se säätää utomttisesti kikken moottorien nopeuden oikenpuoleisen moottorin nopeutt vstvksi. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 31

40 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Pin synkronointi-pinikett CAN-näppäimistössä littksesi utomttisen synkronoinnin päälle ti pois päältä. Kun synkronoinnin merkkivlo on keltinen, synkronointi-nppi on pinettu, mutt olosuhteet eivät slli utomttisen synkronoinnin käyttöönotto. Kun synkronoinnin merkkivlo on puninen, moottorin synkronointi on käynnistynyt. Moottorit pysyvät synkronoituin kunnes moottorinopeus ylittää 900 1/min khdeksi sekunniksi, kukosäädinkhvt ovt 10 %:n etäisyydellä toisistn, j moottorit ovt lle 95 %:n ksusennoss. Ottksesi utomttisen synkronoinnin pois päältä, pin synkronointi-pinikett. NEUTRAL - TROLL + SYNC TRANSFER 1 LEVER THROTTLE ONLY DOCK Ruorisemn hllinnn siirto! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Veneen kuljettj ei s milloinkn jättää ktiivist sem, kun moottori on vihteell. Ruorisemn hllinnn s siirtää vin, kun kumpikin sem on miehitettynä. Yksi henkilö s tehdä ruorisemn hllinnn siirron vin moottorin olless vpll. HUOMAUTUS: Asemnsiirron ikn suositelln vpkäyntisento. Jos kukosäädintä ei voi sett vpkäyntisentoon, ruorisemnsiirto voidn tehdä vihteell. Ruorisemn hllint -toiminto nt veneen käyttäjälle mhdollisuuden vlit, mikä ruori ohj moottorin toimint. Kun pinetn siirtopinikett khdesti, moottorin ohjus vihtuu uuteen ruoriin. Kun ruorisemn hllinnn vihto on suoritettu, kukosäädin lk utomttisesti säätää moottorin kierrosluku j vihdesento uuden ruorisemn kukosäätimen khvn setuksi vstviksi. Säädä kukosäätimen khvoj hluttuun ksu- j vihdesentoon. Kun TRANSFER -pinikett pinetn, siirron merkkivlo syttyy j kuuluu yksi piippus. Pin TRANSFER-pinikett uudelleen lopettksesi ruorin vihdon. Kun ruorin vihto on vlmis, kuuluu toinen piippus j siirron merkkivlo smmuu. HUOMAUTUS: Ruorisemn vihto tulee suoritt 10 sekunnin sisällä. Jos ruorisemn vihto ei suoritet loppuun, toiminto peruuntuu j kuuluu kksoispiippus. Kun pinetn TRANSFER (siirto) -pinikett uudestn, ruorisemn vihto ktivoituu jälleen. NEUTRAL - TROLL + SYNC TRANSFER 1 LEVER THROTTLE ONLY DOCK Ruorisemien synkronointi ennen ruorisemn vihto Pinmll TRANSFER -pinikkeen ls veneen käyttäjä s kymmenen sekunti ik säätää uuden semn kukosäätimen khvn setukset entisen (epäktiiviseksi muuttuvn) semn khv-setuksi vstviksi. Jos khvt eivät vst toisin, neutrlivlo vilkkuu. Vlo vilkkuu nopemmin, kun khvt lähestyvät toistens setuksi. Kun vlo pl tsisesti, khvt vstvt toistens setuksi, j pinikett voidn pin uudelleen toimenpiteen lopettmiseksi. Nyt vihtoprosessi on suoritettu j ohjus on siirtynyt uudelle semlle. Jos ruorisemn vihto ei ole suoritettu 10 sekunnin sisällä, toiminto peruuntuu. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

41 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Zero Effort -toiminnot c - Vihdevipu - Ksuvipu c - Trimmi/kippikytkin Vihdevipu Vihteit hllitn vihdevipu siirtämällä. Vihd peruutussentoon siirtämällä vihdevipu tkse. Vihd vplle siirtämällä vihdevipu keskelle. Vihd eteenpäinjoon siirtämällä vihdevipu eteen. Ksuvipu Ksu hllitn ksuvipu siirtämällä. Lisää kierrosluku siirtämällä ksuvipu eteen. Siirry täysksusentoon settmll ksuvipu etummiseen sentoon. Vähennä kierrosluku siirtämällä ksuvipu tksepäin. Siirry vähimmäiskierroslukuun (tyhjäkäynnille) settmll ksuvipu täysin tkse. Trimmi/kippikytkin Lisätietoj on kohdss Hydrulinen jokulmn säätö. Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. TÄRKEÄÄ: Säilytä vrsulkkeit in veneessä vihto vrten. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Test utomttisulke pinmll punist nppi. Jos utomttisulke toimii sinmukisesti, esiin tulee keltinen vipu. Pin keltinen vipu koteloon utomttisulkkeen nollmiseksi Keltinen vipu (kuvss luenneen) - Puninen testinppi M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 33

42 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 90 mpeerin sulke sijitsee käynnistimen solenoidin suuress nvss. Tämän sulkkeen tehtävänä on suojt moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen sttuess. mc Moottorin vsemmll sivull on neljä sulkett. Nämä sulkkeet suojvt päävirt, polttoinepumppu, sytytystä j lisävrustepiirejä. Moottorin sulkkeet Kksi 10 mpeerin sulkett suojvt O 2 (hppi) -ntureit. Ne sijitsevt moottorin tkpuolell 14-npisen liittimen lähellä Hppinturin sulkkeet Sivu M fin TOUKOKUU 2011

43 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 15 A:n lisävrustesulke suoj lisävrustepiirejä. c - Sulkkeen knsi - 15 mpeerin sulke c - Virtjohtosrj Virtjohtosrj, jok on liitetty moottorin käynnistyskkuun, vähentää sähköjärjestelmän jännitehäviötä. Johtosrj suoj 5 mpeerin sulke. Tämä liitäntä sijitsee moottorin tkpuolell 14-npisen liittimen lähellä Virt-vimen I-nvn johtimess stt oll sähköjärjestelmän suojmiseksi 20 mpeerin sulke. Jos mitään ei tphdu, kun virt-vin siirretään käynnistyssentoon (START) (eikä utomttisulke ole luennut), trkist onko sulke plnut. mc Sähköjärjestelmän ylivirtsuojus 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit Jos sähköistä ylikuormitust esiintyy, sulke pl ti utomttisulke ktkisee piirin. Syy täytyy etsiä j korjt, ennen kuin sulke vihdetn ti utomttisulke plutetn. HUOMAUTUS: Kun moottori pitää käyttää hätätilnteess eikä suuren virrnkulutuksen syytä pystytä löytämään j korjmn, smmut ti kytke irti kikki moottoriin j mittreihin kytketyt lisälitteet. Plut utomttisulke. Jos utomttisulke pysyy uki, sähköistä ylikuormitust ei ole poistettu. Sähköjärjestelmän trkstust on jtkettv. Ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 35

44 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 1. Automttisulke suoj moottorin johtosrj j kojetulun virtjohdint. Test utomttisulke pinmll punist nppi. Jos utomttisulke toimii sinmukisesti, esiin tulee keltinen vipu. Plut keltinen vipu testuksen ti lukemisen jälkeen pinmll se tkisin koteloon. Keltisell vivull vrustettu utomttisulke - tyypillinen - Keltinen vipu - kuvss luenneen - Puninen testinppi mpeerin sulke sijitsee käynnistimen solenoidin suuress nvss. Tämän sulkkeen tehtävänä on suojt moottorin johtosrj sähköisen ylikuormituksen sttuess. mc Moottorin vsemmll sivull on neljä sulkett. Nämä sulkkeet suojvt päävirt, polttoinepumppu, sytytystä j lisävrustepiirejä Sivu M fin TOUKOKUU 2011

45 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen 4. Virt-vimen I-nvn johtimess stt oll sähköjärjestelmän suojmiseksi 20 mpeerin sulke. Jos ei tphdu mitään, kun virt-vin siirretään käynnistyssentoon (START) (eikä utomttisulke ole luennut), trkist onko sulke plnut. mc Vroitusjärjestelmä j äänihälytin Huoltomoottorin vlo j OBD-M MIL -srj Veneissä, joiss on päästöjenhllinttekniikk (ECT) käyttävät ktlysttorimoottorit, in oltv SmrtCrft-yhteensopiv mittri, jok pystyy näyttämään huoltomoottorikuvkkeen ti kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon. Toimintvin merkkivlon (MIL) srj, jok sisältää kojetuluun sennetun huoltomoottorivlon j moottorin johtosrjn liitettävän erityisen johtosrjn, voidn hnkki erikseen. Huoltomoottorikuvke ti MIL on osoitus moottorin päästöjenhllintjärjestelmän toimintvist, j se pysyy vlistun niin kun kuin OBD-M-vik on ktiivinen. OBD-M-toimintvin merkkivlon (MIL) testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. SC mittri j huoltomoottorivlo 2. Huoltomoottorikuvke j toimintvin merkkivlo plvt neljä sekunti, jos osoitusjärjestelmä toimii oikein. Äänihälytin TÄRKEÄÄ: Äänihälytin ilmoitt käyttäjälle, että on ilmennyt ongelm. Se ei suoj moottori vuriolt. Mercury MerCruiser -moottorin vrusteen voi oll äänihälytin. Useimmt vit ktivoivt vroitustorvipiirin. Vroitustorven ktivoitumistp riippuu ongelmn vkvuudest. Vroitustorven tiloj on kksi: Huomio Vkv M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 37

46 Os 2 - Moottoriisi tutustuminen Huomio Huomiotilss äänihälyttimen merkkiääni kuuluu kuuden sekunnin jkson jn. ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 1 OFF ON 1 OFF - Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Seurvss on esimerkkejä huomiotilst: Vetolitteen lhinen öljytso (vin sisäperämoottorit) Anturivik Vkv TÄRKEÄÄ: Käyttäjiä neuvotn ottmn yhteyttä vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään, jos ilmenee vkv vik. Jos hvitn vkv til, äänihälyttimen äänimerkki kuuluu kuuden sekunnin jn, smmuu kuudeksi sekunniksi j kuuluu jälleen kuuden sekunnin jn. Sen jälkeen äänihälytin kuuluu kksi kert puolen sekunnin välijll jok minuutti ON ON ON ON ON ON ½ ½ 60 ½ ½ OFF OFF OFF Torvi (päällä ti pois) - Aik (sekuntein) Seurvss on esimerkkejä vkvst tilst: Vihteistonesteen lämpötil on liin kuum (vin sisämoottorimllit) Moottoriöljyn pine on liin lhinen Moottori on liin kuum Meriveden pine on liin lhinen Vihteistopine on lhinen (vin sisämoottorimllit) Äänihälyttimen testus 1. Käännä virt-vin päälle moottori pyörittämättä. 2. Kuuntele ktivoituuko merkkiääni. Merkkiääni ktivoituu, jos järjestelmä toimii oikein. Gurdinin strtegi Engine Gurdin vähentää moottorivurion mhdollisuutt rjoittmll moottorin teho, kun propulsionohjusmoduuli (PCM) hvitsee mhdollisen ongelmn. Seurvss on esimerkkejä siitä, mitä Engine Gurdin -järjestelmä vlvoo: Öljynpinett Moottorin ylikierroksi Pkosrjn lämpötil TÄRKEÄÄ: Gurdin voi vähentää teho missä thns 100 %:st tyhjäkäyntiin ongelmn vkvuudest riippuen. Jos vene pkotetn tyhjäkäynnille, sen nopeus ei ehkä regoi ksun toimintn. PCM tllent virheen vinmääritystä vrten. Esimerkiksi jos veden imuukko tukkeutuu osittin, Gurdin vähentää käytettävissä olev moottorin tehotso, mikä utt estämään pienentyneen vesivirtuksen iheuttmn moottorivurion. Jos roskt menevät läpi j täysi vesivirtus plutuu, Gurdin plutt moottorin tehon normliksi. Välttääksesi ongelmn toistumisen ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Toinen esimerkki: Trnsmission Gurdin on MerCruiser DTS -toiminto, jok suoj vihteisto kytkinvurioilt. Trnsmission Gurdin vlvoo vihteistoyksikön pinett eteenpäin- j peruutusvihteill. Jos vihteistonesteen pine lskee lle määritetyn tson, Trnsmission Gurdin lskee moottorin momentti j nopeutt kytkimen luiston estämiseksi. Välttääksesi mhdollisen ongelmn toistumisen ot yhteys vltuutettuun jälleenmyyjään. Elektroninen ohjusmoduuli tllent vin, j tämän tiedon vull meknikko pystyy etsimään ongelmn iheuttjt nopemmin. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

47 Sisällysluettelo Os 3 - Vesillä Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Pysyttele loitoll pkoksulueist Hyvä tuuletus Huono tuuletus Veneen peruskäyttö (ei DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö...42 Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö...43 Käyttö pkksell...44 Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneen peruskäyttö (DTS mllit) Vesille lsku j veneen käyttö...44 Käyttötulukko Veneen käynnistys j pysäytys Moottorin käynnistys Moottorin pysäytys Pelkän ksun käyttö...45 Käyttö pkksell...46 Tyhjennystulpp j pilssipumppu Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Veneen olless pikoilln Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Mtkustjien turvllisuus ponttoni j knsiveneissä Veneet, joiss on voin etuknsi Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Perältojen j vnvesien yli hyppiminen Vedenlisiin esteisiin osuminen Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Veneen pohj...48 Kvittio Kuplint Korkeus merenpinnst j ilmsto...49 Alkuvlmistelut tunnin totutusjo Totutusjojkson jälkeen Trkstus ensimmäisen kuden lopuss M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 39

48 Os 3 - Vesillä Ehdotuksi turvlliseen veneilyyn Jott voit turvllisesti nutti vesistöistä, tutustu pikllisiin j muihin hllituksen veneilysäännöksiin j rjoituksiin sekä hrkitse seurvi ehdotuksi. Tunne kikki veneilysäännöt j -lit j tottele niitä vesistöillä. Suosittelemme, että kikki moottoriveneen käyttäjät suorittvt veneturvllisuuskurssin. USA:ss The U.S. Cost Gurd Auxiliry, Power Squdron, Puninen Risti j eri osvltioiden veneilyä vlvovt poliisivirnomiset järjestävät kurssej. Lisätietoj kursseist USA:ss st soittmll Bot U.S. Foundtionin numeroon BOAT (2628). Suorit turvtrkstukset j vdittvt huollot. Noudt säännöllistä iktulu j vrmist, että kikki korjukset tehdään kunnoll. Trkist veneen turvvälineet. Tässä on ehdotuksi eri turvvälineistä, joit knntt pitää mukn veneiltäessä: Hyväksytyt plosmmuttimet Merkinntovälineitä: tskulmppu, rkettej ti vlommuksi, lippu j vihellyspilli ti torvi Pikkukorjuksiss trvittvt työklut Ankkuri j ylimääräistä nkkuriköyttä Käsikäyttöinen pilssipumppu j ylimääräisiä tyhjennystulppi Juomvettä Trnsistorirdio Mel ti iro Vrpotkuri, pinenvt j sopiv vin Ensiputrvikkeet j ohjeet Vesitiiviitä säilytysstioit Ylimääräisiä käyttölitteit, kkuj, polttimoj j sulkkeit Kompssi j lueen krtt ti merikortti Henkilökohtinen kelluke (yksi kutkin veneessä olij vrten) Pidä silmällä merkkejä sään muutoksest j vältä veneilyä huonon sään j kovn merenkäynnin ikn. Kerro jollekulle, mihin olet menoss j milloin iot plt. Mtkustjien tulo veneeseen. Pysäytä moottori, kun mtkustji tulee veneeseen, jos he stuvt pois veneestä ti jos heitä on veneen tkosn (perän) lähettyvillä. Vetolitteen vihtminen vplle ei riitä. Käytä henkilökohtisi kellukkeit. Liittovltion lki vtii, että kikill veneessä olijoill on oltv Yhdysvltin rnnikkovrtioston hyväksymä pelstusliivi (henkilökohtinen kelluke), jok on kooltn sopiv j johon pääsee nopesti käsiksi, sekä heitettävä pelstuskelluke ti - rengs. Neuvomme vkvsti, että kikki pitävät pelstusliiviä in veneessä ollessn. Opet muit käyttämään venettä. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle moottorin käynnistyksen j käytön sekä veneen käsittelyn perustiedot siltä vrlt, että kuljettj tulee kyvyttömäksi ti puto yli lidn. Älä kuormit venettäsi liik. Useimmille veneille ilmoitetn j vhvistetn todisteell mksimikuormn (pinon) kntokyky (ktso veneesi kntokykyä osoittv kilpeä). Tunne veneesi käyttöä j kuormust koskevt rjoitukset. Selvitä, kelluuko veneesi, jos se on täynnä vettä. Jos olet epävrm, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -myyntiliikkeeseen ti veneen vlmistjn. Vrmist, että jokinen veneessä istuu sinmukisesti. Älä nn kenenkään istu ti oleskell missään veneen osss, jot ei ole trkoitettu tälliseen käyttöön. Tähän kuuluvt istuimien selkänojt, lidt, peräpeili, keul, knnet, kohotetut klstustuolit j kikki kääntyvät klstustuolit; kikki selliset pikt, joist äkillinen odottmton kiihdytys, äkkipysähdys, veneen hllinnn odottmton menetys ti äkillinen veneen liike voi iheutt henkilön heittymisen yli lidn ti veneen sisälle. Vrmist, että jokisell mtkustjll on sinmukinen istuin j että hän istuu siinä, ennen kuin vene liikkuu. Älä koskn veneile lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen (se on litont). Nämä häiritsevät hrkintkykyäsi j vähentävät suuresti kykyäsi regoid nopesti. Tunne veneilyvesistö j vältä vrllisi pikkoj. Ole vlps. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

49 Os 3 - Vesillä Veneen kuljettjll on liss määrätty velvollisuus pitää yllä sinmukist näkö- j kuulotähystystä. Kuljettjll pitää oll esteetön näkyvyys vrsinkin eteenpäin. Mtkustjt, lsti ti klstustuolit eivät s estää kuljettjn näkyvyyttä, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä nopemmin ti plnukseensiirtymisnopeudell. Pidä silmällä muit, vettä j om vnvettäsi. Älä koskn j venettäsi suorn vesihiihtäjän tkn, kosk hiihtäjä stt ktu. Jos esimerkiksi veneesi nopeus on 40 km/h (25 MPH) svutt 61 m:n (200 ft) päähän eteesi ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit hiihtäjiä. Kun käytät venettä vesihiihtoon ti vstviin hrrstuksiin, pidä ktunut hiihtäjä in veneen kuljettjn puolell, kun plt uttmn hiihtäjää. Kuljettjn pitää in säilyttää näköyhteys ktuneeseen hiihtäjään eikä hän s peruutt hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olijn luo. Ilmoit onnettomuuksist. Veneen kuljettj vditn lin mukn lähettämään veneilyonnettomuusrportti osvltions veneilylin vlvontvirnomisille veneen joutuess tietynlisiin onnettomuuksiin. Veneilyonnettomuus on ilmoitettv, jos 1) joku kuolee ti on vrss kuoll, 2) sttunut henkilövhinko vtii ensipu vkvmp lääkintähoito, 3) veneille ti muulle omisuudelle on iheutunut yli 500,00 dollrin vhinkoj ti 4) vene tuhoutuu täysin. Pyydä lisäpu pikllisilt linvlvontvirnomisilt. Hiilimonoksidiltistus Vro häkämyrkytystä Häkä (CO) on tppv ksu, jot esiintyy kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss, mukn lukien moottorit, jotk liikuttvt veneitä, j generttorit, jotk ntvt teho veneiden lisävrusteille. Sellisenn CO on hjuton, väritön j muton ksu, mutt jos voit hist ti mist moottorin pkoksuj, hengität itse siss häkää (CO). Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, jotk ovt smnkltisi merisirus- ti humltumisoireiden knss, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Moottorin pkoksujen hengittäminen voi iheutt häkämyrkytyksen, jost voi oll seuruksen tjuttomuus, ivovurio ti kuolem. Vältä ltistust hä'älle. Pysyttele loitoll pkoksulueist moottorin käydessä. Pidä vene hyvin tuuletettun sekä sen seistessä pikoilln että jon ikn. Pysyttele loitoll pkoksulueist Moottorin pkoksut sisältävät hitllist häkää. Vältä lueit, joill on konsentroituj moottorin pkoksuj. Kun moottori käy, pidä uimrit loitoll veneestä, älä istu, mk ti seiso uintilustll ti sisääntulotikkill. Kun olet mtkll, älä nn mtkustjien oll välittömästi veneen tkn (lustlt roikkuminen, linelutilu/odysurffus). Sen lisäksi, että tämä vrllinen toimint sett kyseisen henkilön lueelle, joss on erittäin korke moottorin pkoksukonsentrtio, se myös ltist hänet vrlle loukkntu veneen potkurist. Hyvä tuuletus Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 41

50 Os 3 - Vesillä Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi: Huono tuuletus Tietyissä jo- ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen voimell lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 1. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen seistessä piklln: - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss - Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy 2. Esimerkkejä huonost tuuletuksest veneen liikkuess: Veneen jokulm, joss keul on liin korkell - Veneen jminen etupään luukkuj vmtt (frmriutoilmiö) Veneen peruskäyttö (ei DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Käyttötulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle. Käyttö Tulukko KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. MATKALLA OLTAESSA Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois- sentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

51 Os 3 - Vesillä Käyttö Tulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN MATKALLA OLTAESSA PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. Moottorin käynnistys 1. Trkist kikki käyttötulukoss olevt kohteet. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn.! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. 3. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄsentoon. Ann moottorin lämmetä (6 10 minuutti päivän luss). 4. Jos moottori ei käynnisty kolmen yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j pne kukosäätimen khv/ksuvipu 1/4-ksun sentoon.. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. 5. Jos moottori ei käynnisty neljännen viheen jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täyden ksun sentoon j plut se sitten 1/4-ksuun.. Käännä virt-vin KÄYNNISTYS-sentoon. Vput vin, kun moottori käynnistyy, j nn kytkimen plutu PÄÄLLÄ-sentoon. 6. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 7. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäin-vihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. Moottorin pysäytys 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Pelkän ksun käyttö 1. Ktso kohdst Kukosäätimet lisätietoj kukosäätimen toiminnoist. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinike ls j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon poist pelkän ksun pinikkeen käytöstä j mhdollist moottorin siirtymisen vihteelle. 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/ vp-sennost tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 43

52 Os 3 - Vesillä Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Veneen peruskäyttö (DTS-mllit) Vesille lsku j veneen käyttö TÄRKEÄÄ: Asenn pilssiveden tyhjennystulpp ennen veneen vesille lsku. Käyttötulukko ENNEN KÄYNNISTYSTÄ Asenn pilssin tyhjennystulpp. Av moottorin luukku. Käännä kun kytkin päälle. Käyttö Tulukko KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Trkist polttoineen, öljyn, veden, nesteiden j pkoksujen vuodot. Trkist vihteen j ksun hllinnn toimint. MATKALLA OLTAESSA Trkist kikist mittreist moottorin kunto. Jos epänormli, smmut moottori. Kuuntele hälytyksen äänimerkkiä. PYSÄHTYMISEN JÄLKEEN Käännä virt-vin pois päältä (OFF). Käännä kun kytkin pois- sentoon. Sulje polttoine- venttiili. Käytä pilssitiln tuulettimi. Trkist ohjuksen toimint. Sulje merivesihn, jos vrusteen. Av polttoineen sulku- venttiili. Av merivesihn, jos vrusteen. Sulje tyhjennys- järjestelmä. Trkist moottorin öljy. Suorit kikki muut trkstukset, jotk jälleenmyyjä j/ti veneveistämö on määritellyt. Kuuntele, soiko hälytysääni, kun virtkytkin on päällä (ON). Veneen käynnistys j pysäytys HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt toiminnot. Moottorin käynnistys 1. Trkist kikki käyttötulukoss olevt kohteet. 2. Aset kukosäätimen khv vplle. HUOMAUTUS Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, jos olln suolisess vedessä. Tyhjennä pilssi. Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn.! VAARA Moottoritilss olevt räjähtävät höyryt voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Ennen kuin käynnistät moottorin, käytä pilssituuletint ti tuulet moottoritil vähintään viisi minuutti. HUOMAUTUS: MerCruiser DTS-mlleiss on vrusteen SmrtStrt. SmrtStrtin ominisuuksiin kuuluu käynnistys pinikkeell. Käynnistyspinikett ti virtlukko ei trvitse pitää käynnistyssennoss j vputt käynnistymisen jälkeen, vn SmrtStrt hllitsee koko käynnistysprosessin. Kun käynnistyspinikett pinetn, DTS-järjestelmä käskee propulsionhllintmoduuli (PCM) käynnistämään moottorin. Jos moottori ei käynnisty, käynnistysprosessi päättyy muutmn sekunnin kuluttu ti kun moottori svutt kierrosluvun 400 1/min. Jos moottori yritetään käynnistää sen olless jo käynnissä, moottori smmuu. 3. Käännä virt-vin josentoon (RUN). Sivu M fin TOUKOKUU 2011

53 Os 3 - Vesillä 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon (START) j vput välittömästi, ti pin käynnistys-/pysäytyspinikett j vput. Jos moottori on kylmä, nn sen käydä tyhjäkäynnillä 6-10 minuutti ti kunnes moottori svutt 60 C (140 F). 5. Jos moottori ei käynnisty 3 yrityksen jälkeen:. Pin pelkän ksun pinikett j set kukosäätimen khv / ksuvipu 1/4-ksun sentoon.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 6. Jos moottori ei käynnisty viheen 5 jälkeen:. Siirrä kukosäätimen khv/ksuvipu täysksusentoon j plut sitten 1/4-ksulle.. Käännä virt-vin käynnistyssentoon (START). Vput vin, kun moottori käynnistyy j nn virtlukon plutu päälle (ON). 7. Trkst moottori polttoineen, öljyn, veden j pkoksun vuotojen vrlt. 8. Siirrä kukosäätimen khv lujll, nopell liikkeellä eteenpäin vihtksesi eteenpäinvihteelle ti tksepäin vihtksesi peruutusvihteelle. Siirrä ksu hlutulle setukselle vihteen vihdon jälkeen. HUOMAUTUS Vetolitejärjestelmä vurioituu, jos siirrytään vihteelle moottorin nopeuden olless tyhjäkäyntiä suurempi. Siirry vihteelle in vst, kun moottori toimii tyhjäkäynnillä. Moottorin pysäytys 1. Siirrä kukosäätimen khv vp/tyhjäkäynti-sentoon j nn moottorin hidstu tyhjäkäyntinopeudelle. Jos moottori on käytetty korkell nopeudell pitkän ik, nn moottorin jäähtyä tyhjäkäyntinopeudell 3 5 minuutti. 2. Moottorin voi pysäyttää millä thns seurvst 4 menetelmästä:. Käännä virt-vin lisälite- (ACCESSORY) ti smmutus-sentoon (OFF). Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä smmuu.. Pin käynnistys-/pysäytyspinikett, jos vrusteen. Moottori pysähtyy j hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. c. Käännä virt-vin hetkeksi käynnistyssentoon (START) j vput vin välittömästi. Hllintjärjestelmä tunnist, että moottori käy j pysäyttää moottorin. Hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Jos käännät virt-vimen käynnistyssentoon (START) uudestn, hllintjärjestelmä s käynnistyspyynnön j käynnistää moottorin, jos se on mhdollist. d. Aktivoi nrullinen hätäktkisin, jos vrusteen. Moottori pysähtyy, mutt hllintjärjestelmä pysyy ktivoituneen. Hllintjärjestelmä ei slli moottorin käynnistämistä, jos nrullinen hätäktkisin on ktivoitu. Pelkän ksun käyttö HUOMAUTUS: Kun jetn pelkän ksun tilss (vpll), DTS-ohjusjärjestelmä ei päästä moottorin nopeutt nousemn lukemn /min yläpuolelle. Zero effort -kukosäätimet: Zero effort -kukosäätimissä on erilliset ksun- j vihteenhllintvivut. Kun ksunhllintvipu viedään tyhjäkäyntikoht pitemmälle vihteenhllintvivun olless vp-sennoss, moottorin nopeus ksv, mutt vin moottorin suurimpn vpnopeuteen /min.! VAARA Ksu- j vihdehllintjärjestelmän (DTS) Zero Effort -ohjus voi siirtää moottori ti vihteit tyhjäkäyntiä nopemmlle j iheutt veneen odottmttomn liikkumisen, mistä voi oll seuruksen vmm, kuolem ti ineellinen vurio veneen hllinnn menettämisen seuruksen. Aset ksunhllintvipu tyhjäkäyntisentoon in ennen vihteenhllintvivun siirtämistä eteenpäin- ti peruutusvihteelle. Kojetuluun j konsoliin sennettvt kukosäätimet: Kojetuluun j konsoliin sennettviss kukosäätimissä on pelkän ksun pinike. Pelkän ksun til ktivoidn seurvsti: 1. Ktso lisätietoj kohdst Kukosäätimet -osst kukosäätimen toiminnot. 2. Siirrä hllintvipu tyhjäkäynti-/vp-sentoon. 3. Pin pelkän ksun pinikett j siirrä hllintvipu tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon. DTSohjusjärjestelmän äänihälytystorvest kuuluu kksi äänimerkkiä sen merkiksi, että pelkän ksun til on ktiivinen. Konsoliin sennetuiss kukosäätimissä vp-sennon vlo lk vilkku. 4. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sennon yli voi lisätä moottorin nopeutt. TÄRKEÄÄ: Hllintvivun siirtäminen tkisin tyhjäkäynti/vp-sentoon lopett pelkän ksun käyttötiln j sllii moottorin vihtmisen vihteelle. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 45

54 Os 3 - Vesillä 5. Pelkän ksun käyttö lopetetn siirtämällä hllintvipu tyhjäkäynti/vp-sentoon. Hllintvivun siirtäminen tyhjäkäynti/ vp-sennost tyhjäkäynti/eteenpäin- ti tyhjäkäynti/peruutus-sentoon pinmtt pelkän ksun pinikett siirtää yksikön vlitulle vihteelle. Käyttö pkksell TÄRKEÄÄ: Jos venettä käytetään pkksell, pitää ryhtyä vrotoimiin moottorin jäätymisvurioiden estämiseksi. Jäätymisen iheuttm vurio ei ole Mercury MerCruiserin rjoitetun tkuun linen. Tyhjennystulpp j pilssipumppu Veneesi moottoritiln kerääntyy luonnollisesti vettä. Siksi veneissä on yleensä tyhjennystulpp j/ti pilssipumppu. On erittäin tärkeää trkist nämä vrusteet säännöllisesti, jott vedenpint ei pääse koskettmn moottori. Moottorin ost vurioituvt, jos ne jäävät veden lle. Veden lle jäämisen iheuttm vhinko ei ole Mercury MerCruiser Limitedin rjoitetun tkuun kttm. Vedessä olevien ihmisten suojminen Veneillessä Vedessä olevn ihmisen on vike väistää nopesti lähestyvää venettä, vikk se liikkuisi hitstikin Hidst j ole äärimmäisen vrovinen in, kun veneilet vesillä, joill stt oll ihmisiä. Veneen liikkuess (itsestään) vihdevivun olless vpll, veden voim riittää pyörittämään potkuri. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. Veneen olless pikoilln! VAARA Pyörivä potkuri, liikkuv vene ti mikä thns veneeseen kiinnitetty kov esine stt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn uimreille. Pysäytä moottori välittömästi, jos joku on vedessä veneesi läheisyydessä. Vihd vplle j smmut moottori ennen kuin nnt kenenkään uid ti oleskell vedessä veneesi lähellä. Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos jmsi vene ktsotn pikveneeksi ti suuritehoiseksi urheiluveneeksi, eikä se ole sinulle ennestään tuttu, suositmme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j esittelyä jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust veneestä. Ktso lisätietoj Suuritehoisen veneen jo -kirjsest ( R2), jok on stviss jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Mtkustjien turvllisuus ponttoni- j knsiveneissä Pidä veneen liikkuess silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. Veneet, joiss on voin etuknsi Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti - ituksen tkn. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

55 Os 3 - Vesillä Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti heittyä lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen. mc ! VAARA Jos veneessä istutn ti seisotn muill kuin mtkustjille trkoitetuill lueill veneen jess tyhjäkäyntiä nopemmin, seuruksen voi oll vkv vmm ti kuolem. Pysy loitoll knnen etupäästä ti koholl olevist tsoist j istu, kun vene on liikkeessä. Veneet, joiden etupäähän on sennettu korkejlustiset klstustuolit Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli. mc Perältojen j vnvesien yli hyppiminen! VAARA Perältojen ti vnvesien yli hyppiminen voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn, kosk se voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vältä mhdollisuuksien mukn llon ti vnveden iheuttmi hyppyjä. mc Huviveneiden jminen ltojen j vnvesien yli kuuluu veneilyyn. Kun tätä kuitenkin hrrstetn sellisell nopeudell, että veneen runko nousee osittin ti kokonn vedestä, syntyy tiettyjä vroj, etenkin veneen pltess veteen. Suurin vr on se, että vene muutt suunt kesken hyppyä. Sellisess tpuksess lskeutuminen voi iheutt veneen rjun suunnnmuutoksen. Terävä suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneesi päästessä törmäämään ltoon ti vnveteen on olemss toinenkin, hrvinisempi vrllinen seurus. Jos veneen ilmss olless keul koukk trpeeksi syvään lspäin, se stt veteen koskettessn tunkeutu vedenpinnn lle j sukelt hetken jksi. Tämä pysäyttää heti veneen lähes täysin j heittää veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi sivusuuntn. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 47

56 Os 3 - Vesillä Vedenlisiin esteisiin osuminen Vähennä nopeutt j jtk vrovsti, kun jt venettä mtlss vedessä ti sellisill lueill, joill epäillään olevn vedenlisi esteitä, joihin veden ll olevt vetolitteen ost, peräsin ti veneen pohj sttvt osu. TÄRKEÄÄ: Tärkein tekijä kelluvn ti vedenliseen esineeseen osumisvrn j siitä iheutuvn henkilövmmn ti iskuvurion estämiseksi on veneen nopeuden hllint. Tällisiss olosuhteiss veneen nopeus ei s ylittää km/h (15 25 mph). Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen stt joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Nope suunnnvihdos voi piskt mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Vene voi hidstu nopesti. Tämä heittää mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Iskuvurio vetolitteen vedenlisille osille, peräsimelle j/ti veneelle. Muist, että yksi tärkeimmistä sioist, jonk voit tehdä näissä tilnteiss loukkntumis- ti törmäysvhinkojen vähentämiseksi, on veneen nopeuden hllint. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Jos vene on osunut vedenliseen kohteeseen, pysäytä moottori mhdollisimmn pin j trkist, ettei vetojärjestelmässä ole särkyneitä ti löystyneitä osi. Jos vene on vurioitunut ti vuriot epäillään, moottori on syytä viedä vltuutetulle Mercury MerCruiserin jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Veneestä tulee trkist rungon murtumt, peräpeilin murtumt j vesivuodot. Vurioituneiden vedenlisten vetolitteen osien, peräsimen ti veneen pohjn käyttäminen voi iheutt lisävhinko muille moottorin osille ti se voi vikutt veneen hllintn. Jos jo on jtkettv, jtk sitä huomttvsti hitmmll nopeudell.! VAARA Jos käytetään venettä ti moottori, joss on törmäyksen iheuttmi vurioit, seuruksen voi oll tuotevurio, vkv vmm ti kuolem. Jos lus joutuu minkäänliseen törmäykseen, pyydä vltuutettu Mercury Mrine -jälleenmyyjää trkstmn j korjmn lus ti moottori. Toimintn vikuttvt seikt Pinojkum (mtkustjien j vrusteiden) veneen sisällä Pinon siirtäminen tkse (perään): Lisää yleensä nopeutt j moottorin kierrosluku Aiheutt keuln hyppimistä llokoss Lisää vr, että perälto loiskht veneeseen, kun tulln pois plnuksest Phimmilln se voi iheutt veneen pomppimist Pinon siirtäminen eteen (keuln): Helpott plnust Prnt jo kovll merenkäynnillä Phimmilln se voi iheutt veneen ohjutumisen edestkisin (keulohjus) Veneen pohj Mksiminopeuden säilyttämiseksi veneen pohjn on oltv: Puhds eliöistä j vesiksvillisuudest Kieroutumton; lähes tsinen veden kosketuskohdss Suor j sileä edestä j tk Vesiksvillisuutt voi kerääntyä, kun vene on lituriss. Tämä ksvillisuus pitää poist ennen käyttöä. Se voi tukki vedenottoukot j iheutt moottorin ylikuumenemisen Sivu M fin TOUKOKUU 2011

57 Kvittio Os 3 - Vesillä Kvittiot tphtuu, kun vesivirt ei pysty myötäilemään nopesti liikkuvn vedenlisen kohteen, kuten lvihteiston ti potkurin pinnnmuoto. Kvittio lisää potkurin nopeutt j vähentää veneen nopeutt. Kvittio voi syövyttää phoin lvihteiston ti potkurin pint. Tvllisi kvittion syitä ovt: Potkuriin tkertuneet ruohot ti muut roskt Tipunut potkurin lp Potkuriss koholl olevt särmät ti terävät reunt Kuplint Kuplint iheutuu pintilmn ti pkoksujen joutumisest potkurin ympärille, mistä seur potkurin pyörimisnopeuden lisääntyminen j veneen nopeuden väheneminen. Ilmkuplt iskeytyvät potkurin lpn j iheuttvt lvn pinnn eroosiot. Jos tämän nnetn jtku, lp lkk lopult toimimst (rikkoutuu). Liillisen kuplinnn tvllinen syy on: Vetolite on trimmttu liin kus Potkurist puuttuv hjotinrengs Vurioitunut potkuri ti vihteistokotelo, jok päästää pkoksuj potkurin j vihteistokotelon väliin Vetolite on sennettu peräpeiliin liin korkelle Korkeus merenpinnst j ilmsto Korkeuden j ilmston muutokset vikuttvt moottorin suorituskykyyn. Suorituskyvyn huononemisen voi iheutt: Suurempi mntieteellinen korkeus Korkemmt lämpötilt Alhiset ilmkehän pineet Suuri kosteus Sdksesi moottoristsi optimisuorituskyvyn vihteleviss sääolosuhteiss on hyvin tärkeää, että moottorin knss käytetään potkuri, jok nt moottorin käydä ohjervojen mksimikierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä vene normlisti kuormitettun normliss veneilysäässä. Useimmiss tpuksiss suositeltv kierrosluku voidn svutt vihtmll lemmn nousukulmn potkuriin. Alkuvlmistelut 20 tunnin totutusjo TÄRKEÄÄ: Ensimmäiset 20 käyttötunti ovt moottorin totutusjojkso. Oike totutusjo on välttämätöntä vähimmäisöljynkulutuksen j enimmäissuorituskyvyn svuttmiseksi. Tämän totutusjojkson ikn täytyy noudtt seurvi sääntöjä: Älä j lle /min kierrosluvull pitkään ensimmäisten 10 tunnin ikn. Vihd vihteelle mhdollisimmn pin käynnistyksen jälkeen j lisää ksu /min kierrosluvun yli, jos olosuhteet sllivt turvllisen käytön. Älä j yhdellä nopeudell jtkuvsti pitkiä ikoj kerrlln. Älä ylitä 3/4 ksu ensimmäisten 10 tunnin ikn. Seurvien 10 tunnin ikn sllitn stunninen täysksun käyttö (korkeintn 5 minuutti kerrlln). Vältä kiihdytystä täysksull tyhjäkäynnistä. Älä käytä täysksu, ennen kuin moottori svutt normlin käyntilämpötiln. Trkist moottoriöljyn tso usein. Lisää öljyä trpeen mukn. Korke öljyn kulutus totutusjokuden ikn on normli. Totutusjojkson jälkeen Suosituksi Mercury MerCruiser -moottorisi käyttöiän pidentämiseksi: Vrmist, että potkuri nt moottorin toimi ohjervojen mukisen täysksun kierroslukulueen yläpäässä ti sen lähellä. Ktso kohdsttekniset tiedot jhuolto. Käytä moottori enintään 3/4 ksull. Vältä pitkäikist käyttöä täysksull. Vihd moottoriöljy j öljynsuodtin. Lisätietoj on Huolto. Vihd vihteiston öljy j suodtin. Ktso kohdsthuolto (ZF-vihteistolliset mllit) Neste j suodtin täytyy viht ensimmäisten 25 tunnin jälkeen j sitten jok 100. tunti. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 49

58 Os 3 - Vesillä Trkstus ensimmäisen kuden lopuss Ot ensimmäisen käyttökuden jälkeen yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser myyjäliikkeeseen keskustellksesi j järjestääksesi määräikishuolto koskevt sit Jos olet sellisell seudull, joss tuotett käytetään jtkuvsti ympäri vuoden, sinun on syytä ott yhteys piklliseen myyntiliikkeeseen ensimmäisten 100 käyttötunnin päätteeksi ti kerrn vuodess riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

59 Sisällysluettelo Os 4 - Tekniset tiedot Os 4 - Tekniset tiedot Risteilyn kierrosluku kikki mllit Polttoinevtimukset Polttoineldut Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Alkoholi sisältävä polttoine Moottoriöljy Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI ECT, Horizon 5.7, 6.2 ECT mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT Sisämoottori 6.2 MPI ECT Horizon 5.7 ECT Horizon 6.2 ECT Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI, Horizon 5.7, 6.2 mllit Sisämoottori 5.7 MPI Sisämoottori 6.2 MPI Horizon 5, Horizon Nesteiden ohjervot Moottori Vihteisto M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 51

60 Os 4 - Tekniset tiedot Risteilyn kierrosluku kikki mllit Mterilien j rkenteiden edistykset mhdollistvt nykyikisten sisämoottorien käytön edeltäviä mllej suuremmill nopeuksill. Suurempi kierrosluku lisää huomttvsti näiden uusien moottorien hevosvoim j on tärkeä suorituskykyyn j tehokkuuteen vikuttv tekijä. Uusien moottorien vlmistusmterilit j muotoilu mhdollistvt suuremmt nopeudet kestävyydestä tinkimättä. Liin suurten ti liin monien potkurien käyttö veneessä risteilyn kierrosluvun vähentämiseksi lisää moottorin vurioitumisriskiä nkutusilmiön ti ennenikisen sytytyksen seuruksen. Suositeltvt risteilynopeuden kierroslukulueet ovt: 5.7 MPI, 5.7 MPI ECT Horizon 5.7, Horizon 5.7 ECT 6.2 MPI, 6.2 MPI ECT Horizon 6.2, Horizon 6.2 ECT Polttoinevtimukset Mlli Kierroslukulue HUOMAUTUS Polttoineen loppuminen voi vurioitt ktlysttorin komponenttej. Älä päästä polttoinesäiliöitä tyhjenemään käytön ikn. TÄRKEÄÄ: Sopimttomn polttoineen käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn polttoineen käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin sittomksi käytöksi eikä rjoitettu tkuu kt sitä. Polttoineldut Mercury MerCruiser -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä ensiiniä, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premium-ensiini 92 (R+M)/2 oktni on myös hyväksyttävää. Älä käytä lyijyä sisältävää ensiiniä. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 91 RON. Korkeoktnisempi polttoine (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä ensiiniä ei ole stvn, käytä tunnetunmerkkistä lyijyä sisältävää polttoinett. Reformuloitujen (hpetettujen) polttoineiden käyttö (vin Yhdysvllt) Reformuloituj polttoineit vditn tietyillä lueill USA:ss, j niitä voidn käyttää Mercury MerCruiser -moottoriss. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävä polttoine. Alkoholi sisältävä polttoine Jos lueellsi myytävä ensiini sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on syytä tunte sen mhdolliset hittvikutukset. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnoli käytettäessä j phenevt polttoineess olevn lkoholiprosentin ksvess. Polttoineess olev lkoholi voi imeä kosteutt ilmst j sd veden j lkoholin eromn polttoinesäiliössä olevst polttoineest. TÄRKEÄÄ: Mercury MerCruiser -moottorisi polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää ensiiniä. Emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt täsmälliset suositukset veneesi polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ot huomioon, että lkoholi sisältävä polttoine voi lisätä: metlliosien syöpymistä kumi- ti muoviosien rppeutumist polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA Polttoinevuoto muodost tuliplo- ti räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Trkst säännöllisesti, j etenkin vrstoinnin jälkeen, kikki polttoinejärjestelmän ost vuotojen, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

61 Os 4 - Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ: Jos käytät polttoinett, jok sisältää ti stt sisältää lkoholi, vuotoj j epänormlej tphtumi pitää trkkill tvllist usemmin. TÄRKEÄÄ: Kun Mercury MerCruiser -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää ensiiniä, älä säilytä sitä polttoinesäiliössä pitkiä ikoj. Alkoholisekoitteiset polttoineet käytetään utoiss yleensä ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy ongelmi. Veneet sen sijn seisovt usein käyttämättöminä niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvt öljyklvot. Moottoriöljy Optimin suorituskyvyn j moottorin prhn suojuksen smiseksi käytä seurv öljyä: Käyttö Kikki MerCruiser-moottorit Suositeltv öljy Mercury MerCruiser Full-Synthetic Engine Oil, 20W-40, NMMA FC-W -luokk TÄRKEÄÄ: Ktlysttorimoottorien voiteluvtimukset erovt muiden moottorien vtimuksist. Joisskin venevoiteluineiss on suuri määriä fosfori, jok voi vurioitt MerCruiser-moottorien ktlysttorijärjestelmää. Vikk nämä runssti fosfori sisältävät voiteluineet sttvt mhdollist moottorien hyväksyttävän suorituskyvyn, ik myöten niille ltistuminen vurioitt ktlysttori. Runssti fosfori sisältävien voiteluineiden vurioittmt ktlysttorit eivät ehkä kuulu MerCruiserin rjoitetun tkuun piiriin. Jos Mercury MerCruiser Full-Synthetic 20W-40 -moottoriöljyä ei ole stviss, käytä seurvi voiteluineit, jotk on lueteltu suositusjärjestyksessä. Jos huollt ktlysttorimoottori, käytä näitä öljyjä vin lyhyitä ikoj. 1. Mercury/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W luokk, MerCruiserin 4-thtiöljy 2. Mercury/Quicksilver 25W-40, NMMA FC-W luokk, MerCruiserin 4-thtiöljy 3. Muut tunnetut NMMA FC-W luokkn kuuluvt 4-thtiöljyt 4. Hyvältuinen, yksisteinen, pesevä uton öljy ll olevn käyttötulukon mukisesti. HUOMAUTUS: Emme suosittele pesemättömien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin määriteltyjen), FC-W-luokittmttomien synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen ti kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä. Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil, 20W-40, NMMA FC-W rted ORDER OF PREFERENCE MerCruiser/Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend, NMMA FC-W rted 4-cycle MerCruiser oil Mercury/Quicksilver 25W-40, NMMA FC-W rted 4-cycle MerCruiser oil Other recognized rnds of NMMA FC-W rted oils SAE40W SAE30W SAE 20W 0 C (32 F) AIR TEMPERATURE 10 C (50 F) Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Sisämoottori 5.7 MPI ECT HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. HUOMAUTUS: Öljynpinemäärittelyt on trkoitettu vin viitteeksi, ne sttvt vihdell. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 53

62 Os 4 - Tekniset tiedot Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Ei DTS-mllit DTS-mllit Sisämoottori 6.2 MPI ECT 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori Sivu M fin TOUKOKUU 2011

63 Horizon 5.7 ECT Os 4 - Tekniset tiedot HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 6.2 ECT Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) 72 A 65 A WOT Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 55

64 Os 4 - Tekniset tiedot Päästöjenhllintjärjestelmä Elektroninen hllint (PCM-09), lämmitettävä hppinturi (HO2S), ktlysttori Moottorin tekniset tiedot 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit Sisämoottori 5.7 MPI HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. HUOMAUTUS: Öljynpinemäärittelyt on trkoitettu vin viitteeksi, ne sttvt vihdell. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) WOT A 65 A Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Sisämoottori 6.2 MPI Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) Elektroninen moottorinhllint (EC) HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

65 Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä Os 4 - Tekniset tiedot 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) WOT A 65 A Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Horizon 5,7 Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,0 mm (0.040 in.) Elektroninen moottorinhllint (EC) HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 224 kw (300 hv) 5,7 l (350 cid) WOT A 65 A Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,5 mm (0.060 in.) Elektroninen moottorinhllint (EC) 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 57

66 Os 4 - Tekniset tiedot Horizon 6.2 HUOMAUTUS: Nimelliset suorituskykyrvot on mitttu j oikistu SAE J1228/ISO 8665:n mukisesti kmpikselilt. Kikki mittukset on tehty moottorin olless normliss käyttölämpötilss. Kierroslukulue on mitttu trkll huoltoon trkoitetull kierroslukumittrill moottorin olless normliss toimintlämpötilss. Öljynpine pitää trkist moottorin olless normliss toimintlämpötilss. TÄRKEÄÄ: Älä sekoit eri sytytystulpptyyppejä smss moottoriss. Kikill sytytystulpill tulee oll sm osnumero. Potkurikselin teho Iskutilvuus Lturin virrnkulutus RPM Öljyn vähimmäispine Termosttti Ajoitus tyhjäkäynnillä Kuum Kylmä 239 kw (320 hv) 6,2 l (377 cid) WOT A 65 A Kierrosluvun rjoitin 5150 Tyhjäkäynnillä vihde vpll 600 Kierrosnopeudell 2000 Tyhjäkäynnillä Merivedellä jäähdytetyt mllit Suljetun jäähdytyksen MPI-mllit 124 kp (18 psi) 41 kp (6 psi) 71 C (160 F) 77 C (170 F) Ei säädettävä Sytytysjärjestys Akun vähimmäisrvot Sytytystulpn tyyppi Sytytystulpn kärkiväli Päästöjenhllintjärjestelmä Nesteiden ohjervot Ei DTS-mllit DTS-mllit 750 CCA, 950 MCA, 180 Ah 800 CCA, 1000 MCA, 190 Ah AC Pltinum (AC ) AC Pltinum (AC ) 1,0 mm (0.040 in.) Elektroninen moottorinhllint (EC) Moottori TÄRKEÄÄ: Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.50 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W-40 Merivesijäähdytys (vin tlvisäilytys) 20 l (21 US qt) Propyleeniglykoli j puhdistettu vesi Suljettu jäähdytysjärjestelmä 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Suljettu jäähdytysjärjestelmä 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, mllit 18 l (19 US qt) Mercury Extended Life -jäähdytysneste/pkksneste ti pitkäikäinen etyleeniglykoli 5/100 pkksneste sekoitettun puhdistettuun veteen 19 l (20 US qt) suhteess 50/50 Vihteisto Mlli Cpci Nestetyyppi 5000A 5000V 71C suor 71C vihteenlennus 71C erillinen V-käyttölite 72C suor 72C vihteenlennus 72C erillinen V-käyttölite 72C V-käyttölite 63A 63V 2,84 l (3.00 US qt) 3,30 l (3.50 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 2,84 l (3.00 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 1,66 l (1.75 US qt) 3,79 l (4,00 US qt) 4,00 l (4.5 US qt) 4,00 l (4.5 US qt) Dexron III -utomttivihteistoneste Dexron III -utomttivihteistoneste Dexron III -utomttivihteistoneste Dexron III -utomttivihteistoneste Sivu M fin TOUKOKUU 2011

67 Os 4 - Tekniset tiedot HUOMAUTUS: Wlters V-Drive -sovelluksiss on kksi nestehuoltopistettä: vihteisto j v-käyttölitteell vrustettu vihdeltikko. Ktso Wltersin omistjn käsikirjst teho j huoltovälit. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 59

68 Os 4 - Tekniset tiedot Huomutuksi: Sivu M fin TOUKOKUU 2011

69 Sisällysluettelo Os 5 - Huolto Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Jälleenmyyjän velvollisuudet Huolto Tee se itse huoltoehdotuksi Trkstus Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto Määräikishuolto...63 Huoltoloki Moottoriöljy Trkstus Täyttö Öljyn j suodttimen vihto...66 Moottoriöljyn tyhjennyspumppu Öljynsuodttimen vihto Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin Trkistus moottorin olless kylmä Vihto Moottorin jäähdytysneste Trkstus Täyttö Vihto...69 Liekinsmmuttimen puhdistus Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto Imuilmn äänenvimentimen puhdistus Veden erottv polttoineensuodtin GEN III mllit Irrotus Asennus Akku Usempien EFI moottorien kkuj koskevt vrotoimet Voitelu Ksukpeli Vihdevivusto Apulitehihn Trkstus Hihnn vihto j/ti kireyden säätö Moottorin huuhtelu Horizon mllit Veneen olless poiss vedestä Vene vedessä M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 61

70 Os 5 - Huolto Omistjn/käyttäjän velvollisuudet Käyttäjän velvollisuuten on suoritt kikki turvllisuustrkstukset, vrmist, että noudtetn kikki voitelu- j huoltoohjeit turvllist käyttöä silmällä pitäen j viedä yksikkö vltuutetulle Mercury MerCruiser -jälleenmyyjälle määräikistrkstust vrten. Normli kunnosspitohuolto j vrost ovt omistjn/käyttäjän vstuull, eikä niitä siten ktsot vlmistus- ti mterilivioiksi tkuuehtojen puitteiss. Yksilöllinen jotp j käyttö vikuttvt kunnosspitohuollon trpeeseen. Moottorin sinmukinen huolto j hoito vrmistvt optimisuorituskyvyn j luotettvuuden j pitävät käytön kokoniskustnnukset limmilln. Kysy vltuutetult Mercury MerCruiser -jälleenmyyjältä huolto helpottvist trvikkeist. Jälleenmyyjän velvollisuudet Yleisesti jälleenmyyjän velvollisuuksiin sikst kohtn kuuluvt luovutust edeltävä trkstus j vlmistelu, kuten: Vrmist, että vene on sinmukisesti vrustettu. Vrmist ennen luovutust, että Mercury MerCruiser -moottori j muut litteet ovt sinmukisess toimintkunnoss. Tehdä kikki trvittvt säädöt mksimitehokkuuden svuttmiseksi. Ant sikklle opstust veneessä olevist litteist. Selittää j esitellä moottorin j veneen käyttö. Ant sikklle kopio luovutust edeltävästä trkstuslistst. Myynnin hoitneen jälleenmyyjän pitää täyttää tkuurekisteröintikortti kokonisuudessn j lähettää se tehtlle välittömästi uuden tuotteen myynnin yhteydessä. Huolto! VAARA Jos korjus ti huolto tehdään irrottmtt ensin kku, seuruksen voi oll tuotevurio, henkilövmm ti kuolem tuliplon, räjähdyksen, sähköiskun ti moottorin odottmttomn käynnistymisen tähden. Irrot kkukpelit kust in ennen moottorin ti veto-osien huoltmist, korjmist, sentmist ti irrottmist.! VAARA Moottoritiln jääneet polttoinehöyryt voivt iheutt ärsytystä ti hengitysvikeuksi ti ne voivt syttyä iheutten tuliplon ti räjähdyksen. Tuulet in moottoritil ennen moottorin huolto. TÄRKEÄÄ: Ktso huoltotulukost täydellinen luettelo kikist suoritettvist määräikishuolloist. Korjusliike ti omistjn vlitsem korjj s huolt, viht ti korjt päästöjenhllintlitteit j -järjestelmiä. Tietyt muut huollot s suoritt vin Mercury MerCruiserin vltuutettu jälleenmyyjä. Ennen kuin yritetään huolto- ti korjusmenettelyjä, joit ei ole käsitelty tässä ohjekirjss, suosittelemme Mercury MerCruiser -huolto-ohjekirjn hnkkimist j siihen perehtymistä. HUOMAUTUS: Huoltokohteet on merkitty eri värein tunnistuksen helpottmiseksi. Huoltokohteiden värit Keltinen Must Ruske Sininen Moottoriöljy Vetolitteen voitelu Ohjustehostimen neste Vlut ti huuhtele Tee-se-itse-huoltoehdotuksi Nykypäivän veneilylitteet, kuten Mercury MerCruiser -moottori, ovt erittäin teknisiä koneit. Elektroninen sytytys j erikoiset polttoineen syöttöjärjestelmät svt ikn premmn polttoinetlouden, mutt ovt smll monimutkisempi kouluttmttomlle meknikolle. Jos olet tee-se-itse-ihmisiä, tässä on sinulle ehdotuksi. Älä ryhdy mihinkään korjuksiin, ellet ole perillä vroituksist, vroist j vdittvist toimenpiteistä. Turvllisuutesi on meille tärkeää. Mikäli yrität huolt tuotett itse, ehdotmme, että tilt kyseisen mllin huolto-ohjekirjn. Huolto-ohjekirjss nnetn oiket ohjeet noudtettviksi. Se on kirjoitettu koulutetulle meknikolle, joten siinä voi oll toimenpiteitä, joit et ymmärrä. Älä yritä suoritt korjuksi, jollet ymmärrä toimenpiteitä. Eräiden korjusten suorittmisess trvitn erikoistyökluj j -litteit. Älä yritä tehdä tällisi korjuksi, ellei sinull ole näitä erikoistyökluj j/ti -litteit. Voit vurioitt tuotett j joutu mksmn enemmän kuin jälleenmyyjä olisi veloittnut. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

71 Os 5 - Huolto Jos purt moottorin ti vetolitteen osittin etkä pysty korjmn sitä, jälleenmyyjän meknikon on koottv ost j testttv lite ongelmn määrittelemiseksi. Tämä tulee klliimmksi kuin koneen vieminen suorn jälleenmyyjälle ongelmn ilmetessä. Ongelm voi korjutu hyvin yksinkertisell säädöllä. Älä soit jälleenmyyjälle, huoltokonttoriin ti tehtseen sdksesi heidät määrittelemään ongelmn ti pyytääksesi korjusmenettelyä. Heidän on vike määritellä ongelm puhelimess. Vltuutettu myyjäliikkeesi on käytettävissä moottorin huoltmiseksi. Siellä on pätevät tehtn kouluttmt meknikot. Suositmme, että pyydät jälleenmyyjää tekemään määräjoin moottorillesi huoltotrkstuksi. Jälleenmyyjän tulee sett moottori syksyllä tlviteloille j huolt se ennen veneilykutt. Näin ongelmien mhdollisuus vähenee veneilykudell, kun hlut nutti ongelmttomst veneilystä. Trkstus Trkst moottori usein j säännöllisesti, mikä utt ylläpitämään sen huippusuorituskyvyn, j korj mhdolliset ongelmt ennen niiden tphtumist. Koko moottori on trkstettv huolellisesti, mukn lukien kikki moottorin ost, joihin pääsee käsiksi. Trkist, onko löysiä, vioittuneit ti puuttuvi osi, letkuj j kiristimiä; kiristä ti vihd trvittess. Trkst, etteivät pistoke- j sähköjohdot ole vioittuneet. Irrot j trkst potkuri. Jos se on phsti kolhiintunut, tipunut ti murtunut, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Korj moottorin ulkopinnn kolhut j syöpymisvuriot. Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Huoltoiktulu Sisämoottorit Rutiinihuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli Jokisen päivän luksi Jokisen päivän päätteeksi Viikoittin Jok toinen kuukusi ti 50 tunnin välein Suoritettv huolto Trkist moottorin öljytso. Tätä väliä voidn pidentää tuotteest sdun kokemuksen mukn. Trkist vihteistoöljyn määrä. Jos jetn suolisess vedessä, murtovedessä ti sstuneess vesistössä, huuhtele jäähdytysjärjestelmä jokisen käytön jälkeen. Trkist veden imuukot roskien j vesiksvillisuuden vrlt. Trkist merivesisuodtin j puhdist se, jos vrusteen. Trkist jäähdytysnesteen tso. Trkist vihteistoöljy. Jos jetn suolisess, murto- ti sstuneess vedessä, käsittele moottori Corrosion Gurd -suoj-ineell. Trkist kun liitännät j nesteen tso. Vrmist, että mittrit j johtojen liitännät ovt kunnoss. Puhdist mittrit. Jos jetn suolisess vedessä, lyhennä tämä väli 25 tunniksi ti 30 päiväksi riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Määräikishuolto HUOMAUTUS: Suorit inostn om moottorisi koskevt huoltotoimet. Huoltoväli Ensimmäisen 20 tunnin jälkeen (totutusjokusi) Suoritettv huolto Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd vihteiston öljy j suodtin. Tkuun säilymiseksi ZF Mrine vtii vihteistoöljyn j -suodttimen vihtmist. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 63

72 Os 5 - Huolto Huoltoväli 100 tunnin välein ti vuosittin (mikä thns tulee ensin) 300 tunnin ti 3 vuoden välein (mikä thns tulee ensin) 5 vuoden välein Korjusml moottorin mlipint. Vihd moottoriöljy j suodtin. Vihd vihteistoöljy (ZF-vihteistomllit). Suoritettv huolto Jos sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn korkin j roottorin kunto oli tyydyttävä lkutrkstuksess (koht 300 tunnin ti 3 vuoden välein), trkst näiden osien kunto. Vihd trvittess. Vihd veden erottvn polttoineensuodttimen pnos. Puhdist liekinsmmutin, imuilmn äänenvimennin (MPI-moottorit) j kmpikmmion tuuletusletkut. Trkst PCV-venttiili, jos vrusteen. HUOMAUTUS: MerCruiser V6 -mllien PCV-venttiiliä ei voi huolt, j se on venttiilikopp-sennelmn kuuluv sisäos. Trkst hihnojen kunto j kireys. Trkist, että jäähdytysnesteen tso j pkksnesteen vhvuus ntvt riittävän suojn pkkselt. Korj trpeen mukn. Ktso Tekniset tiedot. Trkist moottorin kiinnityksen kireys j kiristä trvittess määrittelyjen mukisesti. Trkst sytytystulppien, sytytystulppien johtojen j virrnjkjn knnen j roottorin, jos vrusteen, kunto. Vihd trvittess. Jos näiden osien kunto on tyydyttävä trkstuksess, toist trkstus 100 tunnin välein ti kerrn vuodess, kumpi tulee ensin. Trkist sähköjärjestelmä löysien, vioittuneiden ti syöpyneiden kiinnikkeiden vrlt. Trkist jäähdytysjärjestelmän j pkojärjestelmän letkunkiristimien kireys. Trkst, ettei kummsskn järjestelmässä ole vurioit ti vuotoj. Pur j trkst merivesipumppu j vihd kuluneet rkenneost. Puhdist suljetun jäähdytysjärjestelmän merivesiossto. Puhdist, trkst j test pinekorkki. Trkst pkoksujärjestelmän ost. Jos vrusteen on vedensulkuläpät (läppäventtiilit), trkist, etteivät ne ole hukss ti kuluneet. Vihd jäähdytys-/pkksneste. Vihd jok toinen vuosi, jos ei käytetä pitkäikäistä jäähdytys-/pkksnestettä. Huoltoloki Kirj moottorin kikki huollot tähän. Muist tllett kikki työmääräykset j kuitit. Päivämäärä Suoritettu huolto Moottorituntej Sivu M fin TOUKOKUU 2011

73 Os 5 - Huolto Moottoriöljy Trkstus HUOMAUTUS Öljyn, jäähdytysineen j muiden moottoriöljyjen päästäminen ympäristöön on liss kielletty. Vro läikyttämästä öljyä, jäähdytysnestettä ti muit moottoriöljyjä ympäristöön venettä huoltesssi. Tunne jätteiden hävittämistä ti kierrättämistä koskevt piklliset rjoitukset j hävitä nesteet vtimusten mukisesti. 1. Pysäytä moottori. Ann öljyn vlu öljypohjn noin viisi minuutti veneen olless liikkumttomn vedessä. 2. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j senn se hyvin tkisin mitttikun putkeen. Odot 60 sekunti, jott sisään jäänyt ilm pääsee poistumn. HUOMAUTUS: Asenn mitttikku niin, että öljytson trkistusmerkit osoittvt moottorin perää (vuhtipyörää) kohti Mhdolliset mitttikun sijinnit 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Mhdolliset mitttikun sijinnit 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit - Mitttikun putki Trkst mitttikun lukem, jonk pitäisi oll täyden ti "OK"-merkin j "ADD"-merkin välillä. Asenn mitttikku tkisin putkeens. Jos öljytso on lhinen, ktso koht Täyttö. Täyttö TÄRKEÄÄ: Älä pne moottoriin liik öljyä. Käytä in mitttikku määrittääksesi täsmällisesti, kuink pljon öljyä ti nestettä trvitn. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 65

74 Os 5 - Huolto 1. Irrot öljyn täyttökorkki Öljyn täyttökorkki 5.7, 6.2 MPI ECT-, Horizon 5.7, 6.2 ECT -mllit Öljyn täyttökorkki 5.7, 6.2 MPI-, Horizon 5.7, 6.2 -mllit - Öljyn täyttökorkki Lisää ohjeiss nimettyä moottoriöljyä, kunnes tso tulee mitttikun FULL- ti OK-lueen ylämerkin tsolle, mutt ei sen yläpuolelle. Trkist öljytso uudestn. 3. Pne täyttökorkki tkisin. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.5 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W-40 Öljyn j suodttimen vihto Ktso Huoltoiktulust vihtovälit. Moottoriöljy on vihdettv ennen kuin vene pnnn säilytykseen. TÄRKEÄÄ: Vihd moottoriöljy, kun moottori on käytöstä lämmin. Lämmin öljy virt helpommin vieden muknn enemmän epäpuhtuksi. Käytä inostn suositettu moottoriöljyä (ktso os Tekniset tiedot). Moottoriöljyn tyhjennyspumppu 1. Löysää öljynsuodtin järjestelmän tuulettmiseksi. 2. Poist mitttikku. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

75 Os 5 - Huolto 3. Asenn öljypumppu mitttikun putkeen. c mc Tyypillinen öljypumppu - Mitttikun putki c - Öljyn tyhjennysletku 4. Pne kmpikmmion öljypumpun letkun pää sopivn stin j pumpp khvst, kunnes kmpikmmio on tyhjä. 5. Poist pumppu. 6. Asenn mitttikku. Öljynsuodttimen vihto 1. Irrot j hävitä öljynsuodtin Öljynsuodttimen sijinti tyypillinen - Suor pkoputki - V-käyttölitteen pkoputki. 2. Sivele uuden suodttimen tiivistysrengs moottoriöljyllä. 3. Asenn j kiristä öljynsuodtin pitävästi (noudt suodttimen vlmistjn ohjeit). Älä kiristä liik. 4. Irrot öljyn täyttökorkki. 5. Määritä trvittv moottoriöljyn määrä mitttikull. Aset mitttikku piklleen. 6. Lisää trvittv määrä suositettv moottoriöljyä öljypinnn nostmiseksi mitttikun OK-lueen lreunn. 7. Veneen olless levoss vedessä toist viheet 5 j 6 trpeen mukn. HUOMAUTUS: Kun lisätään 0,95 l (1 US qt) moottoriöljyä, pint nousee ADD-merkistä OK-lueen yläreunn. Kikki mllit Tilvuus Nestetyyppi Moottoriöljy (suodttimen knss) 4,25 l (4.50 US qt) Mercury Full-Synthetic MerCruiser Engine Oil 20W Käynnistä moottori, käytä sitä kolme minuutti j trkist, ettei vuotoj esiinny. 9. Pysäytä moottori j nn öljyn vlu öljypohjn noin 5 minuutti veneen olless liikkumttomn vedessä. Vihteistoneste Trkistus moottorin olless lämmin 1. Velvet Drive -vihteistot Smmut moottori j trkist nestetso välittömästi kääntämällä T-khv vstpäivään j poistmll mitttikku. Nestetson tulee oll Full-merkissä. Jos nestetso on lhinen, lisää määritettyä nestettä mitttikun putken kutt. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 67

76 Os 5 - Huolto 2. ZF Mrine -vihteistot Smmut moottori, poist mitttikku j trkist tso. Jos neste on yläviivn (Full) lpuolell, lisää määritettyä nestettä mitttikun reiän kutt. Älä täytä liik. Aset mitttikku tkisin piklleen korkki tiuksti kiinni. 3. Wlter V-Drive -vihteistot Smmut moottori, poist mitttikku j trkist tso. Jos neste on yläviivn (Full) lpuolell, lisää määritettyä nestettä ilmstusmutkn kutt. Älä täytä liik. Aset mitttikku tkisin piklleen korkki tiuksti kiinni. Trkistus moottorin olless kylmä HUOMAUTUS: Kylmän nesteen tson trkistus: Nestetson trkistust voidn helpott pnemll mitttikkuun kylmän tson merkki. 1. Tee smoin kuin lämpimän nesteen tson trkistuksess j jätä vene sitten piklleen yön yli. TÄRKEÄÄ: Työnnä mitttikku putken pohjn nestetso trkistesssi. 2. Poist mitttikku, pyyhi se puhtksi j vie se tkisin putkeen. 3. Poist mitttikku, trkst nestetso j merkitse tikkuun kylmän nesteen tso. 4. Aset mitttikku tkisin piklleen j kiristä T-khv hyvin. Älä kiristä liik. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Moottorin jäähdytysneste Trkstus! VAROITUS Äkillinen pinehäviö voi iheutt kuumn jäähdytysnesteen kiehumisen j rjun purkutumisen, mikä voi iheutt vkvi plovmmoj. Ann moottorin jäähtyä ennen jäähdytysnesteen pinekorkin irrottmist. 1. Irrot korkki lämmönvihtimest j trkist nesteen tso. Lämmönvihtimen korkki 2. Lämmönvihtimen jäähdytysnesteen pinnn tulee oll täyttökuln pohjn tsoll. Jos jäähdytysnesteen pint on lhll, ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 3. Asenn korkki lämmönvihtimeen. TÄRKEÄÄ: Kun sett pinekorkki tkisin, muist kiristää sitä, kunnes se settuu täyttökuln päälle. 4. Moottorin olless normliss toimintlämpötilss trkist jäähdytysnesteen tso pisuntsäiliöstä Sivu M fin TOUKOKUU 2011

77 Os 5 - Huolto 5. Jäähdytysnesteen pinnn tulee oll ADD- j FULL-merkkien välillä Lisää ohjeiden mukist nestettä trpeen mukn. Täyttö Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste HUOMAUTUS Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 Propyleeniglykolipkksnesteen käyttö suljetuss jäähdytysjärjestelmässä voi vurioitt jäähdytysjärjestelmää ti moottori. Täytä suljettu jäähdytysjärjestelmä etyleeniglykolipkksnesteellä, jok on sopiv limmss lämpötilss, jolle moottori ltistuu. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Moottorin suljettuun jäähdytysjärjestelmään jäänyt ilm voi iheutt moottorin ylikuumenemisen j joht moottorivurioon. Ilmn pääsy suljettuun jäähdytysjärjestelmään sitä täytettäessä minimoidn settmll vene niin, että moottorin etupää on tkpäätä korkemmll. HUOMAUTUS: Lisää jäähdytysnestettä vst, kun moottori on normliss käyttölämpötilss. 1. Irrot täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöstä. Trkst tiiviste j vihd se trvittess. TÄRKEÄÄ: Jäähdytysneste virt nopesti tässä suljetuss jäähdytysjärjestelmässä. Suuremmt tyhjäkäyntinopeudet voivt sulke ilm järjestelmään j vikeutt sen poistmist. Aj venettä tyhjäkäynnillä, kun täytät järjestelmää ti poistt ilm. 2. Täytä FULL-viivn sti määritetyllä jäähdytysnesteellä. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 122 Pitkäikäinen pkks-/ jäähdytysneste Suljettu jäähdytysjärjestelmä K1 3. Trkist pkksnesteen vhvuus riittävän pkkssuojn vrmistmiseksi j korj se trvittess. Oikeist huoltoväleistä on lisätietoj Tekniset tiedot -kohdss. 4. Asenn täyttöukon korkki jäähdytysnesteen pisuntsäiliöön. Vihto Ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 69

78 Os 5 - Huolto Liekinsmmuttimen puhdistus! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. 1. Irrot moottorin knsi. 2. Irrot j poist kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevst liitoksest. 3. Irrot liekinsmmutin. c d e f Moottorin knnen nuppi - Moottorin knsi c - Mutterit, liekinsmmutin d - Knnen kiinnitysknnke e - Liekinsmmutin f - Kmpikmmion tuuletusletku 4. Puhdist liekinsmmutin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. 5. Trkist, ettei liekinsmmuttimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Vihd trvittess. 6. Ann liekinsmmuttimen kuivu kokonn ennen käyttöä. 7. Puhdist kmpikmmion tuuletusletku lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. Kuiv pineilmll ti nn kuivu ilmss. 8. Trkst, ettei kmpikmmion tuuletusletkuss ole hlkemi j rppeutumist. Vihd trvittess. 9. Asenn liekinsmmutin j liekinsmmuttimen kiinnike. Kiristä liekinsmmuttimen kiinnikkeen mutterit. Kuvus Nm l-in. l-ft Liekinsmmuttimen kiinnikkeen mutterit Kytke kmpikmmion tuuletusletku liekinsmmuttimess j venttiilikopss olevn liitokseen. 11. Asenn moottorin knsi. Positiivinen kmpikmmion tuuletusventtiili (PCV) Vihto TÄRKEÄÄ: Käytä inostn Mercury MerCruiser -vrosi, jott vrmistt päästöjä koskevien määräysten noudttmisen. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

79 Os 5 - Huolto 1. Irrot PCV-venttiili vsemmst venttiilikopst. - PCV-venttiili (kuvss ei näy letku) 2. Irrot PCV-venttiili letkust j hävitä venttiili. 3. Asenn uusi PCV-venttiili venttiilikoppn j yhdistä letku tkisin. 4. Vrmist, että PCV-venttiili settuu tiiviisti venttiilikoppn. Imuilmn äänenvimentimen puhdistus! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi. HUOMAUTUS: Imuilmn vimennin on voitu sent ksurunkoon ti imuilmn sovittimeen. Piknn imuilmn vimennin poistmll moottorikopp. 1. Irrot moottorin knsi. 2. Irrot imuilmn äänenvimennin Imuilmn äänenvimennin sennettun imuilmn sovittimeen. 3. Trkst, ettei imuilmn äänenvimentimess ole reikiä, hlkemi ti rppeutumist. Jos trpeen, vihd imuilmn äänenvimennin uuteen. TÄRKEÄÄ: Älä päästä puhdistusliuost sähköliitäntöihin äläkä käytä metyylietyyliketoni sisältävää puhdistusliuost. 4. Puhdist imuilmn äänenvimennin lämpimällä vedellä j miedoll pesuineell. Vihd trvittess. 5. Ann imuilmn äänenvimentimen kuivu täysin j senn se M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 71

80 Os 5 - Huolto Veden erottv polttoineensuodtin! VAARA Polttoine on herkästi syttyvää j räjähtävää. Vrmist, että virtlukko on off-sennoss j nrullinen hätäktkisin siten, ettei moottori pääse käynnistymään. Älä tupkoi ti slli lueell kipinänlähdettä ti votult huollon ikn. Pidä työskentelylue hyvin tuuletettun j vältä pitkällistä ltistumist höyryille. Trkist in ennen moottorin käynnistämistä, onko järjestelmässä vuotoj, j pyyhi mhdolliset roiskeet pois välittömästi.! VAROITUS Jos polttoinejärjestelmästä ei vputet pinett, polttoinett suihku ulos, mistä voi oll seuruksen tuliplo ti räjähdys. Ann moottorin jäähtyä täysin j vput kikki pine polttoinejärjestelmästä ennen järjestelmän osien huoltmist. Suoj in silmät j iho pineenliselt polttoineelt j höyryiltä. GEN III -mllit c d e h - Cool Fuel -moduuli - Cool Fuel -moduulin johtosrj c - Suodttimen korkki d - Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi e - Polttoineensuodttimen pnos f - Suodttimen kuppi g - Cool Fuel -moduulin suodtinsäiliö h - O-rengs f g Irrotus 1. Ann moottorin jäähtyä HUOMAUTUS: Mercury MerCruiser suositt, että moottori smmutetn 12 tunnin jksi ennen suodttimen irrottmist. 2. Sulje polttoineventtiili, jos vrusteen. 3. Irrot Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjst. 4. Käännä virtlukko käynnistyssentoon j nn käynnistimen toimi 5 sekunti. 5. Käännä virtlukko pois päältä. 6. Löysää jokist suodtinsennelmn kiinnitysruuvi, kunnes ruuvi irto Cool Fuel -moduulist. Älä irrot kiinnitysruuvej suodttimen korkist. 7. Irrot suodtinsennelm pikltn vetämällä sen khvst ylöspäin. Älä vielä irrot suodtinsennelm Cool Fuel - moduulist. 8. Ann suodtinsennelmss mhdollisesti olevn polttoineen vlu ulos suodtinsennelmn pohjst Cool Fuel - moduulin suodtinsäiliöön. 9. Irrot suodtinkuppi suodttimen korkist kiertämällä korkki myötäpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumtt. 10. Irrot käytetty veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkupist j set se puhtseen, hyväksyttyyn stin. 11. Hävitä suodtinkupiss mhdollisesti olev vesi ti roskt. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

81 Asennus Os 5 - Huolto 1. Asenn uusi veden erottvn polttoineensuodttimen pnos suodtinkuppiin. Työnnä pnos kunnoll piklleen kuppiin. 2. Asenn uusi O-rengs suodtinkupin päälle. 3. Kiinnitä suodttimen korkki suodtinkuppiin kiertämällä korkki vstpäivään j pitämällä smll suodtinkuppi liikkumttomn kunnes korkki lukittuu tiuksti piklleen. 4. Asenn polttoineensuodtinsennelm hitsti Cool Fuel -moduuliin, jott polttoinett ei läiky, j kohdist suodtinkupin kiinnitysruuvit Cool Fuel -moduulin reikiin. Kiristä suodtinsennelmn kiinnitysruuvit käsin. 5. Trkist, että suodtinkuppi on lujsti Cool Fuel -moduuli vsten j kiristä jokinen suodtinsennelmn kiinnitysruuvi. Kuvus Nm l. in. l. ft. Suodtinsennelmn kiinnitysruuvi Av polttoineventtiili, jos vrusteen. 7. Liitä Cool Fuel -moduulin johtosrj moottorin johtosrjn. 8. Tuulet moottoritil hyvin. HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, vesipumppu vurioituu j iheutt moottorin ylikuumenemisen. Vrmist, että veden imuukoist sdn riittävästi vettä käytön ikn. 9. Yhdistä jäähdytysvesi moottoriin. 10. Käynnistä moottori. Trkist, ettei polttoineensuodtinsennelmn ympärillä ole ensiinivuotoj. Mikäli vuotoj esiintyy, smmut moottori välittömästi. Trkist suodttimen sennus uudelleen, puhdist läikkynyt polttoine j tuulet moottoritil hyvin. Jos vuodot jtkuvt, pysäytä moottori välittömästi j ot yhteys vltuutettuun Mercury MerCruiser -jälleenmyyjään. Akku Ktso kun mukn tulevi erityisohjeit j vroituksi. Jos näitä tietoj ei ole stviss, noudt seurvi vrotoimi kun käsittelyssä.! VAARA Heikon kun ltminen veneessä ti pukäynnistyskpeleiden j lisäkun käyttäminen moottorin käynnistämiseen stt iheutt vkvn vmmn ti tuotevurion tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Poist kku veneestä j lt se tuuletetull lueell loitoll kipinöistä j vutulest.! VAARA Käytössä ti ldttvn olev kku tuott ksu, jok voi syttyä j räjähtää j suihkutt ulos rikkihppo, jok voi iheutt vkvi plovmmoj. Tuulet kun ympärillä olev lue j käytä suojvrusteit kkuj käsitellessäsi ti huoltesssi. Usempien EFI-moottorien kkuj koskevt vrotoimet Lturit: Lturit on suunniteltu ltmn kku, jok tuott virt lturiin kiinnitettyyn moottoriin. Kun khden eri moottorin kut ovt kytkettyinä, yksi lturi tuott kiken ltusvirrn molemmille kuille. Normlisti toisen moottorin lturin ei trvitse syöttää linkn ltusvirt. EFI Elektroninen ohjusmoduuli (ECM): Moottorin ohjusyksikkö (ECM) vtii vkn jännitelähteen. Usemmll moottorill jettess jokin veneessä olev sähkölite voi iheutt äkillisen jännitteenlskun moottorin kuss. Jännite voi lske ECM:n vtimn vähimmäisrvon lle. Toisen moottorin lturi voi nyt myös lk ldt. Tämä voi iheutt jännitepiikin moottorin sähköjärjestelmässä. Kummsskin tpuksess ECM voi sulkeutu. Jännitteen plutuess ECM:n käyttölueelle ECM plutuu itsestään lkutiln, j moottori toimii ts normlisti. ECM sulkeutuu j plutuu lkutiln niin nopesti, että moottoriss voi tuntu vin hetkellinen sytytyshäiriö. Akut: Veneissä, joiss on useit EFI-moottoreit, edellytetään kunkin moottorin kytkemistä omn kkuuns. Tämä vrmist sen, että moottorin ECM:llä on vk jännitelähde. Akun kytkimet: Akun kytkimet pitää in sett siten, että kukin moottori toimii omll kulln. Älä käytä moottoreit kytkimien olless "oth"- ti "ll"-sennoiss. Hätätilss toisen moottorin kku voi käyttää käynnistämään moottori, jonk kku on tyhjä. Akun erottimet: Veneessä olevien lisälitteiden käyttökun ltmisess voidn käyttää erottimi. Niitä ei pidä käyttää veneessä olevn toisen moottorin kun ltukseen, ellei erotin ole nimenomn tähän trkoitukseen suunnitellun tyyppinen. Generttorit: Generttorin kku on ktsottv toisen moottorin kuksi. 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 73

82 Os 5 - Huolto Voitelu Ksukpeli 1. Voitele kääntöpisteet j ohjimien kosketuspinnt. - Kääntöpisteet - Ohjimien kosketuspinnt 5577 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Ksukpelin kääntöpisteet j ohjinten kosketuspinnt K01 Vihdevivusto TÄRKEÄÄ: Pinekuuln on oltv pysäytysreiän keskellä eteenpäin-, vp- j tkse-sennoiss. 1. Voitele pysäytyskuul j vihdevivun reiät Suor vihteisto Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Pysäytyskuul j vihdevivun reiät K01 Sivu M fin TOUKOKUU 2011

83 Os 5 - Huolto 2. Voitele vihdekpelin kääntöpisteet. - Kääntöpisteet 5935 Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnro Synthetic Blend MerCruiser -moottoriöljy SAE25W-40 Vihdekpelin kääntöpisteet K01 Apulitehihn! VAARA Hihnojen trkstminen moottorin käydessä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Smmut moottori j poist virtvin, ennen kuin säädät kireyttä ti trkstt hihnoj. - Tukipyörä - Kiertovesipumpun pyörä c - Kmpikselin hihnpyörä d - Lturin hihnpyörä e - Merivesipumpun hihnpyörä e c d 6089 Trkstus 1. Trkst vetohihnn oike kireys j seurvt seikt: Liillinen kuluminen Hlkemt HUOMAUTUS: Pienet, poikittiset hlkemt (hihnn leveyssuuntn) voivt oll hyväksyttäviä. Pituussuuntiset hlkemt, jotk yhtyvät poikittisiin hlkemiin, EIVÄT ole hyväksyttäviä. Purkutuminen Kiillottuneet pinnt 90-8M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 75

84 NEWTONE Os 5 - Huolto Oike kireys 13 mm (1/2 in.) pinum peukloll kohtuullisesti pinettess pisimmän khden hihnpyörän välisen etäisyyden puolivälistä. mc Hihnn vihto j/ti kireyden säätö TÄRKEÄÄ: Jos hihn iotn käyttää uudelleen, se on sennettv smn pyörimissuuntn kuin ikisemmin. HUOMAUTUS: Hihnn pinum on mitttv pikst, joss etäisyys khden hihnpyörän välillä on pisimmillään. 1. Löysää lukkomutteri säätöpultist 16 mm (5/8 in.) verrn. 2. Käännä säätöpultti j löysää hihn. 3. Jos trvitn uusi pulitehihn, poist vnh hihn j senn uusi hihn hihnpyöriin. 4. Aset kiintovin säätöpultin 16 mm (5/8 in.) lukkomutteriin. 5. Käytä 8 mm (5/16 in.) hylsyä j kiristä pultti pinumn säätämiseksi. 6. Trkist oike pinum jommllkummll seurvist menetelmistä.. Pin kohtuullisell peuklon voimll hihnn pisintä suor os. Oike pinum on 13 mm (1/2 in.).. Kiinnitä hihnn Kent Moore -kireysmittri. Mittriss on eri steikot uusille j käytetyille hihnoille. COLOR GUIDE for NEWTONE PATENT Kent Moore -kireysmittri - Apulitehihn Smll kun pidät säätöpultti oikess hihnkireydessä, kiristä 16 mm (5/8 in.) lukkomutteri. - 8 mm (1/16 in.) säätöpultti - 16 mm (5/8 in.) lukkomutteri 8. Käytä moottori lyhyen ik j trkist hihnn säätö uudestn. Moottorin huuhtelu Horizon-mllit HUOMAUTUS: Huuhtelu trvitn inostn murtovedessä j suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä jettess. Huuhtelu on suositettv jokisen jon jälkeen prhiden tulosten svuttmiseksi. 1. Sulje pohjventtiili (jos vrusteen) ti irrot vedenottoletku j sulje se tulpll. 2. Liitä pikliitin vesiletkuun Irrot sininen korkki moottorin huuhteluliitännästä. Sivu M fin TOUKOKUU 2011

85 HUOMAUTUS Os 5 - Huolto Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 4. Npsut pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitäntään. 5. Av vesilähde täysin. 6. Käynnistä moottori 15 sekunnin kuluess. 7. Käytä moottori kierroslukulueell 1300+/-100 1/min. V-drive kuvss (rivimoottori smnlinen) 8. Ann moottorin svutt normli käyttölämpötil. Trkkile kojeludn lämpömittri vrmistksesi, ettei moottori ylikuumene. 9. Huuhtele moottori 10 minuutti ti kunnes ulos virtv vesi on kirkst. 10. Smmut moottori. HUOMAUTUS Jos moottori huuhdelln, kun se ei käy, vettä kerääntyy pkojärjestelmään, mistä on seuruksen moottorivurio. Älä syötä huuhteluvettä yli 15 sekunti kun moottori ei ole päällä. 11. Käännä vesi pois päältä 15 sekunnin kuluess moottorin sulkemisest. 12. Irrot pikliitin j vesiletku moottorin huuhteluliitännästä pinmll huuhteluliitännän vputuspinikett 13. Liitä seurvn moottoriin, jos vrusteen, j toist menettely. 14. Kytke vesilähde pois. 15. Irrot pikliitin vesiletkust. 16. Aset sininen korkki tkisin moottorin huuhteluliitäntään. 17. Av pohjventtiili, jos vrusteen, ti v j kytke vedenottoletku tkisin ennen moottorin käyttämistä. HUOMAUTUS: Jos yksikköä säilytetään vedessä, venttiilin on oltv suljettun käyttöön sti. Jos yksikköä säilytetään poiss vedestä, v venttiili. Veneen olless poiss vedestä TÄRKEÄÄ: Moottorin voi tehokkimmin huuhdell silloin, kun vene on poiss vedestä. TÄRKEÄÄ: Huuhtelu pitää suoritt, jos moottorill on jettu murtovedessä ti suolisess, minerlipitoisess ti sstuneess vedessä. Prhn tuloksen svuttmiseksi moottori knntt huuhdell jokisen jon jälkeen sekä ennen kylmää säätä j pitkäikist säilytystä M fin TOUKOKUU 2011 Sivu 77

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin

Tässä julkaisussa sekä moottorissasi käytetään varoituksia, huomautuksia ja ilmoituksia yhdessä vaarasymbolin Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Hyvän huolen- j kunnosspidon vull voit nutti tämän tuotteen

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY

2016, Mercury Marine. Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 2016, Mercury Marine Takuutiedot EMEA JA IVY EMEA JA IVY 8M0117202 216 fin TAKUUREKISTERÖINTI EMEA JA IVY Tarkista asia EMEA:n ja IVY:n ulkopuolella paikalliselta maahantuojalta. 1. Voit muuttaa Mercury

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2016, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0122517 216 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 520 Brvo -perävetolitteet 8M0105364 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot