Liite 1; Palvelukuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1; Palvelukuvaus"

Transkriptio

1 SIIVOUKSEN PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Uimahallin aukioloajat, tilat ja varusteet Allas ja sauna-ajat Uima-altaat Saunat Palveluntuottajan käytettävissä olevat koneet ja laitteet: Turvallisuus ja terveellisyys Asiakaspalvelu Työn suunnittelu ja toteutus Puhtaustasot Puhtaustasot tiloittain Pääsisäänkäynti ja kahvio, puhtaustaso Pääsisäänkäynnin tuulikaappi, puhtaustaso Wc-Tilat, puhtaustaso Saunatilat, puhtaustaso Pesutilat, puhtaustaso Pukuhuoneet, puhtaustaso Allastilat, puhtaustaso Uinninvalvontahuone, puhtaustaso Käytävät, porrashuoneet ja portaat, puhtaustaso Toimistot, puhtaustaso Siivoustilat, puhtaustaso Taukotila, puhtaustaso Allasalueen varasto, puhtaustaso Liikuntatilat, puhtaustaso Varastot, puhtaustaso Uimahallin huoltotauko kesällä Muut tarkennukset Eritetahrojen poistamiset Vaatehuolto Uimahallin uintivälineet ja varusteet Liikuntavälineet Tavaran täydennykset ja tilaukset Kuukausiraportit Kehityskokoukset Yhteistoimintapalaverit Siivoustyön laadunvalvonta Siivousohjelma (16)

2 1 Uimahallin aukioloajat, tilat ja varusteet 1.1 Allas ja sauna-ajat (muutokset mahdollisia) allas sauna päälle sauna pois maanantai 7:00 21:00 seura 6:00 8:00 vesijumpat 8:30 11:00 eskariuinnit 8:00 13:00 yleisöuinti 11:00 19:00 seura 16:00 20:00 vesibic 20:05 20:50 tiistai 5:00 22:00 yleisöuinti 6:00 8:00 koululaisuinnit 8:00 13:00 yleisöuinti 13:00 20:00 järjestö 15:00 20:00 järjestö 21:00 22:00 keskiviikko 7:00 21:00 seura 6:00 8:00 koululaisuinnit 8:00 12:00 yleisöuinti 13:00 20:00 järjestöt 16:00 20:00 vesibic 20:05 20:50 torstai 7:00 21:00 eskariuinnit 8:00 13:00 yleisöuinti 11:00 19:00 järjestö 15:00 21:00 perjantai 7:00 20:00 vesijumpat 10:00 11:45 yleisöuinti 13:00 19:00 järjestö 15:00 20:00 uppis 19:05 19:50 lauantai 7:30 21:00 järjestö 6:00 17:00 yleisöuinti 11:00 18:00 järjestö 18:00 21:00 sunnuntai 11:00 21:30 järjestö 8:30 21:30 Uimahalli on yleisöltä kiinni (muutokset mahdollisia) * loppiaisena * pääsiäisenä * vappuaattona ja päivänä * huoltotauko juhannuksesta elokuun alkuun 2(16)

3 1.2 Uima-altaat kunto- ja kilpauintiallas opetusallas 1.3 Saunat 4 tavallista saunaa 1.4 Palveluntuottajan käytettävissä olevat koneet ja laitteet: Miele moppikone Miele kuivausrumpu Miele välinepesukone 2 Turvallisuus ja terveellisyys Vaatimus Uimahallin siivoustyössä on noudatettava lainsäädännön ja asetusten sekä viranomaisten antamia ohjeita ja velvoitteita. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käytössä on noudatettava aineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita. Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä on aina tarvittaessa käytettävä suojaimia. Siivoustyöt tulee tehdä niin, että liikkuminen uimahallin kaikissa tiloissa on turvallista. Puhdistusaineita, puhdistusainejäämiä tai kosteutta/vettä ei saa jäädä pintoihin niin, että ne edesauttavat liukastumisvaaraa uimahallin tiloissa. Siivouspalvelun tulee käyttää kullekin materiaalille oikeita ja sopivia pesu- ja puhdistusaineita ja lisäksi aineiden annosteluun työmenetelmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta uimahallin materiaalit eivät vaurioidu siivoustyössä. Toimittaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle aiheuttamat vahingot, jos siivouspalvelu vahingoittaa materiaaleja sopimattomien puhdistus- ja pesuaineiden käytöllä tai käyttää vääriä työmenetelmiä siivoustyötä tehdessään. 3 Asiakaspalvelu Vaatimus Uimahallilla on pitkät aukioloajat ja uimahalli on auki kuutena päivänä viikossa. Lisäksi järjestöt käyttävät allas- pukuhuone ja pesutiloja seitsemänä päivänä viikossa. Näiden lisäksi siivoustyötä tehdään päivittäin asiakkaiden ollessa läsnä. Nämä seikat asettavat uimahallin siivoustyölle erityispiirteitä ja haasteita niin työn suunnittelulle, tekniselle toteutukselle, asiakaspalvelulle kuin myös ystävällisyydelle. Huomaavaisuus asiakkaita kohtaan on tärkeää. Asiakkaat vaikuttavat myös omalla toiminnallaan uimahallihygienian puhtauteen merkittävästi. Tämän vuoksi asiakkaiden ohjaus ja myös valvonta on koko henkilökunnan yhteinen tehtävä. Hyvä ja toimiva yhteistyö uimahallin muiden palveluntuottajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 4 Työn suunnittelu ja toteutus Vaatimus Palveluntuottajan tulee tehdä päivittäisestä / viikoittaisesta siivouksesta työsuunnitelma. Työsuunnitelman tulee sisältää mm. työsuoritusten valmistelut, tavoitteet, työjärjestys, erikoistyömenetelmät, käytettävät puhdistusaineet, milloin pesu- ja saunatilat siivotaan, laatupoikkeamien korjaukset jne. Erityisen tärkeää on kuvata suunnitelmassa allastilojen, pesu-, sauna-, WC-ja sisääntuloaulan siivouksen suoritus. 3(16)

4 Työsuunnitelman tulee olla selkeä, konkreettinen ja tähän uimahallikiinteistöön laadittu työsuunnitelma. Työsuunnitelma tulee tehdä viimeistään 2 kuukauden kuluttua sopimuksen alkamispäivästä. Työsuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla. Siivoustyön puhtaanapidossa ja puhtaustasoissa noudatetaan tilojen puhtausluokituksia. Tässä liitteessä on määritelty tiloittain puhtaustasot ja esitetty vaatimuksia tilan puhtauden suorittamiseksi. Vastuunjakotaulukko ja ohjeelliset työohjeet antavat lisäohjeita ja määrityksiä, jotta kävijämääriin ja olosuhteisiin nähden siivous on riittävä ja tilat pysyvät viihtyisinä ja hygieenisinä. Uimahallin puhtaanapidossa korostuvat työn suunnittelu, eri tilojen työkäytännöt ja työtapahygienianhallinta sekä riittävä päivittäinen henkilömäärä. Siivoustyö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että uimahallin tiloissa tapahtuva toiminta on koko uimahallin aukioloajan mahdollista. Ylläpitosiivouksen taajuus ja suoritusajankohdat tulee huomioida siivouspalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tilojen hygienia-/ puhtaustasot pysyvät mahdollisimman tasaisina ja tilojen yleisilme koko toiminnan aikana siistinä ja edustavana. Ylläpitosiivous on kohdennettava hygienian kannalta kriittisiin kohtiin kuten kulkuväylille, kosketuspinnoille, roiskekorkeudelle ja runsaasti likaantuviin kohtiin. Menetelmätapa- ja työhygieniavalinnoissa tulee peruslähtökohtana olla likaan ja pintamateriaaliin ja tilojen käyttöasteisiin nähden oikeat veden ja puhdistusaineiden määrät, oikeat puhdistusaineet, lian irtoamista edistävät oikeat työvälineet ja työtavat. Näin varmistetaan, että tilat pysyvät viihtyisinä, turvallisina ja terveellisinä kaikkina uimahallin aukioloaikoina. Puhdistusaineita valittaessa on huomioitava Vihdin kunnan veden kovuus. Palveluntuottajan objektiivisista ja visuaalisista laadunmittauksista saatujen tulosten tulee ohjata päivittäistä siivoustoimintaa niihin tiloihin ja kohtiin, missä laadunmittauksista saadut tulokset eivät ole tavoitteen mukaisia. Tilojen huonekohtaiset laajuustiedot ja pintamateriaalitiedot on kuvattu erillisessä taulukossa. 5 Puhtaustasot Puhtaustasovaatimus määrittää sallitun lian määrän ja laadun. Puhtaustaso määritellään sekä ylläpitosiivouskertojen välissä että ylläpitosiivouksen jälkeen. Puhtaustasot puhtaustaso 2, tyydyttävä puhtaustaso 3, siisti puhtaustaso 4, kiitettävä, puhdas ja edustava puhtaustaso 5, erinomainen, puhdas ja hygieeninen PUHTAUSTASO 5, erinomainen, puhdas ja hygieeninen Tilat vaativat visuaalisesti ja hygieenisesti korkeaa puhtausastetta. SIIVOUSKERTOJEN VÄLILLÄ Kattopinnat ovat puhtaat Seinissä, ovissa ja pystypinnoilla esiintyy vain satunnaisesti tahroja. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja yksittäisiä tahroja. Kosketuspinnoilla lika voi olla hiukan tahroja. Lattioissa lika voi olla vähän irtolikaa. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pintojen hygieniaraja-arvot eivät ylity. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. 4(16)

5 PERUSSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pintojen hygieniaraja-arvot eivät ylity. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. PUHTAUSTASO 4, kiitettävä, puhdas ja edustava Tilat edustavat visuaalisesti hyvää puhtausastetta. SIIVOUSKERTOJEN VÄLILLÄ Siivottavilla pinnoilla voi olla vähän likaa. Kattopinnoilla voi esiintyä vähän hämähäkinseittejä. Seinissä, ovissa ja pystypinnoilla voi olla vähän tahroja. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja vähän tahroja. Kosketuspinnoilla lika voi olla vähän irtolikaa ja tahroja. Lattioissa lika voi olla irtolikaa, vähän kulkujälkiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. PERUSSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. Lattiat ovat puhtaat ja niissä on tarvittavat suoja-aineet. PUHTAUSTASO 3, siisti Tilat ovat yleisvaikutelmaltaan siistit. SIIVOUSKERTOJEN VÄLILLÄ Siivottavilla pinnoilla voi olla jonkin verran likaa. Kattopinnoilla voi esiintyä hämähäkinseittejä. Seinissä, ovissa ja pystypinnoilla voi olla jonkun verran likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla irtolikaa ja kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla irtolikaa ja tahroja. Lattioissa lika voi olla irtolikaa, jonkin verran kulkujälkiä ja kulkuväyliä. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄLKEEN Lattiapinnoilla, pystysuorilla pinnoilla ja kattopinnoilla saa olla pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä. PERUSSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. Lattiat ovat puhtaat ja niissä on tarvittavat suoja-aineet. PUHTAUSTASO 2, tyydyttävä Tilojen puhtaus on visuaalisesti riittävä. SIIVOUSKERTOJEN VÄLILLÄ Siivottavilla pinnoilla voi olla runsaasti likaa. Kattopinnoilla voi esiintyä hämähäkinseittejä. 5(16)

6 Seinissä, ovissa ja pystypinnoilla voi olla likaa. Tasopinnoilla ja sisusteilla lika voi olla kiinnittynyttä likaa. Kosketuspinnoilla lika voi olla kiinnittynyttä likaa. Lattioissa lika voi olla irtolikaa, kulkujälkiä ja kulkuväyliä, kiinnittynyttä likaa ja pinttynyttä likaa. YLLÄPITOSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pinnoilla saa olla kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa. Lattioissa voi olla kulkujälkiä ja kulkuväyliä. PERUSSIIVOUKSEN JÄLKEEN Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumia eikä puhdistusainejäämiä. Pinnat ovat puhtaat ja hoidetun näköiset. Lattiat ovat puhtaat ja niissä on tarvittavat suoja-aineet. 6 Puhtaustasot tiloittain 6.1 Pääsisäänkäynti ja kahvio, puhtaustaso 3 Aula ja kahviotilat Tuulikaappi vaatii hyvää siivoustasoa Tilojen siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa. Aula-kahvion yleisilme tulee pitää siistin ja viihtyisän näköisenä. Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköiset. Pinnoilla ei ole irtolikaa, ei pinttynyttä likaa eikä puhdistusainejäämiä jne. Tiloissa on turvallista liikkua. Kalusteet ovat puhtaat ja tahrattomat ja yleisjärjestys on hyvä Aula-kahvion ja allastilojen välinen lasiseinä ovat tahraton ja puhdas Ikkunalaudat ovat puhtaat Ovilasit ja lasitiilet, peilit ovat puhtaat ja tahrattomat (ei esiinny kalkkisaostumaa) Ovimatot ovat hiekattomat ja roskattomat Tilat likaantuvat ulkojalkineista, pölystä ja hiekasta runsaasti. 6.2 Pääsisäänkäynnin tuulikaappi, puhtaustaso 3 Tuulikaappi vaatii hyvää siivoustasoa Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä Tiloissa on turvallista liikkua Ovilasit ovat puhtaat ja tahrattomat 6(16)

7 Tuulikaapinmaton alusta on puhdas Tilat likaantuvat runsaasti ulkojalkineista, pölystä ja hiekasta 6.3 Wc-Tilat, puhtaustaso 4 WC-tilat vaativat korkeaa hygieniaa Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa tai puhdistusainejäämiä. Tiloissa on turvallista liikkua Peilit ovat puhtaat ja tahrattomat Kaiteet ovat tahrattomat ja puhtaat Käsienpesualtaat, hanat ja käsisuihkut ovat puhtaat (ei esiinny kalkkisaostumaa eikä pinttynyttä likaa) Pesutilojen saippua- pesuaineannostelijat ovat puhtaat Käsipyyhetelineet ovat puhtaat ja niissä on aina paperia tai pyyherulla vaihdettu WC-paperitelineet ovat puhtaat ja niissä on aina WC-paperia riittävästi WC-istuimet ovat kauttaaltaan puhtaat Lattiakaivot ovat puhtaat Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä. Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen. Lattioiden puhdistuksessa on käytettävä paljon konemenetelmiä. Lattiakaivot tulee puhdistaa ja desinfioida, jotta niiden puhtaustaso pysyy korkeana 6.4 Saunatilat, puhtaustaso 5 Saunatilat vaativat erittäin korkeaa hygieniaa Saunatilojen puhtaus vaikuttaa suoraan myös allastilojen puhtauteen Saunatilojen siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa. Liukkauden estämiseksi on huolehdittava riittävästä huuhtelusta ja kuivauksesta siivouksen jälkeen. Välisiivouksen suorittaa uimahallin henkilökunta palvelun tuottajan välineillä. Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa, puhdistusainejäämiä eikä kasvaa levää, hometta jne Tiloissa on turvallista liikkua 7(16)

8 Ovilasit ovat puhtaat ja tahrattomat (ei esiinny kalkkisaostumaa) Kaiteet ovat tahrattomat ja puhtaat Istumatasot ovat puhtaat Löylyhuoneiden lauteet ovat puhtaat ja hyvin hoidetut Kosketuspinnat ovat puhtaat Vesiastiat ja kauhat ovat puhtaat Lattiat ovat puhtaat sekä kuivat Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen Löylyhuoneiden lauteiden kiinteät rakenteet ja laudevälit tulee huomioida lauteiden puhtaanapidossa. Lauteet ovat kiinteät. Lauteiden kuivaus siivouksen jälkeen on erittäin tärkeää puhtauden ja puurakenteiden lahoamisen estämisen kannalta Kiukaan alusta tulee puhdistaa hyvin Lattiakaivot tulee puhdistaa ja desinfioida, jotta niiden puhtaustaso pysyy korkeana 6.5 Pesutilat, puhtaustaso 4 Pesutilat vaativat korkeaa hygieniaa. Pesutilojen puhtaus vaikuttaa suoraan myös allastilojen puhtauteen Pesutilojen siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa. Liukkauden estämiseksi on huolehdittava riittävästä huuhtelusta ja kuivauksesta siivouksen jälkeen. Välisiivouksen suorittaa uimahallin henkilökunta palvelun tuottajan välineillä. Kalusteet ovat järjestyksessä ja yleisjärjestys on erinomainen Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa, puhdistusainejäämiä eikä kasvaa levää, hometta jne Tiloissa on turvallista liikkua Ovilasit ja lasitiilet ovat puhtaat ja tahrattomat (ei esiinny kalkkisaostumaa) Saippua- ja pesuaineannostelijoiden valumia ei esiinny Pesutilojen suihkujen alaosat, edustat ja suihkujen seinäkotelot ovat puhtaat (ei esiinny pinttynyttä likaa eikä mitään kasvustoa) Kaiteet ovat tahrattomat ja puhtaat Istumatasot ovat puhtaat Säilytyslokerikot ovat puhtaat Kosketuspinnat ovat puhtaat Vesiastiat ovat puhtaat Lattiat ovat puhtaat, tahrattomat ja roskattomat sekä kuivat 8(16)

9 Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä. Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen. Lattiakaivot tulee puhdistaa ja desinfioida, jotta niiden puhtaustaso pysyy korkeana 6.6 Pukuhuoneet, puhtaustaso 4 Pukuhuoneet vaativat korkeaa hygieniaa. Pukuhuoneiden siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa Välisiivouksen suorittaa uimahallin henkilökunta palvelun tuottajan välineillä. Kalusteet ovat järjestyksessä ja yleisjärjestys on erinomainen Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa, puhdistusainejäämiä eikä kasvaa levää tai hometta jne Tiloissa on turvallista liikkua Ovilasit ja lasitiilet, peilit ovat puhtaat ja tahrattomat (ei esiinny kalkkisaostumaa) Kaappien päälliset ovat pölyttömät, roskattomat ja puhtaat Kaiteet ovat tahrattomat ja puhtaat Pukukaappien ulko- ja sisäpinnat ovat puhtaat Penkit ovat puhtaat Vaaka on puhdas Pukutilat likaantuvat ulkojalkineista, pölystä ja hiekasta ja pesutiloista veden kautta kulkeutuvasta liasta. Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä. Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen. Lattioiden puhdistuksessa on käytettävä paljon konemenetelmiä. Pukuhuonetiloissa on lattiaritilöitä. Lattiakaivot tulee puhdistaa ja desinfioida, jotta niiden puhtaustaso pysyy korkeana. 6.7 Allastilat, puhtaustaso 5 Allastilat vaativat erittäin korkeaa hygieniaa. Allastilojen siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa. Liukkauden estämiseksi on huolehdittava riittävästä huuhtelusta ja kuivauksesta siivouksen jälkeen. Välisiivouksen suorittaa uimahallin henkilökunta palvelun tuottajan välineillä. Kalusteet ovat järjestyksessä ja yleisjärjestys on erinomainen. Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa, puhdistusainejäämiä eikä kasvaa levää, hometta jne Tiloissa on turvallista liikkua. 9(16)

10 Allastilojen ikkunat, lasitiilet ja lasiliukuovet ovat puhtaat ja tahrattomat (ei esiinny kalkkisaostumaa) Allastilan hyppytornit ja hyppytornien portaat sekä lähtökorokkeet ovat puhtaat ja hygienia taso on hyvällä tasolla Taso- ja pystypinnat ovat pölyttömät ja tahrattomat Kaiteet ovat tahrattomat ja puhtaat Istumatasot ovat puhtaat Allastilojen vesikourut ja altaiden vesirajat: hygieniatasot ovat korkealla tasolla. Lattiakaivoissa ei esiinny haitallisia bakteereja tms Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä. Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen. Allastilojen lattioiden ja altaiden vesirajojen puhdistuksessa on varottava pesuliuoksen pääsemistä altaisiin. Allastilojen lattiat on kuivattava hyvin pesun jälkeen. Allastilojen lattiakaivot tulee puhdistaa ja desinfioida, jotta niiden puhtaustaso pysyy korkeana. 6.8 Uinninvalvontahuone, puhtaustaso 4 Tuulikaappi vaatii hyvää siivoustasoa Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Tiloissa on turvallista liikkua. Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkkisaostumaa tai puhdistusainejäämiä. Tiloissa on turvallista liikkua Valvomo ja allastilojen väliset välilasit ovat tahrattomat ja puhtaat Ikkunalaudat ovat puhtaat Pöydät ovat puhtaat Tuolit ovat puhtaat Uinninvalvontatilasta on suora yhteys allastiloihin. Sen vuoksi on tärkeää, että uinninvalvonnan tilat pysyvät jatkuvasti puhtaina, siisteinä ja hygieniataso korkeana. Henkilökunta huolehtii atk-laitteiden kuvaruudun ja näppäimistön puhdistuksesta, koneiden muista pinnoista huolehtii siivous. 10(16)

11 6.9 Käytävät, porrashuoneet ja portaat, puhtaustaso 3 Käytävät, porrashuoneet ja portaat vaativat hyvää siivoustasoa Tilojen siivouksessa on huomioitava turvallinen liikkuminen tiloissa Yleisilme tulee olla siistin ja viihtyisän näköisenä Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä Pinnoilla ei ole irtolikaa, ei pinttynyttä likaa eikä puhdistusainejäämiä jne Tiloissa on turvallista liikkua TILAT SIIVOUSKEN JÄLKEEN Ylätasot on puhdistettu kerran kuukaudessa Lasipinnat ovat tahrattomat ja puhtaat Ikkunalaudat ovat puhtaat Ovimatot ovat imuroidut ja puhtaat Tilat likaantuvat ulkojalkineista, pölystä ja hiekasta Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen Lattioiden puhdistuksessa on käytettävä paljon konemenetelmiä 6.10 Toimistot, puhtaustaso 3 Vaatimus Toimistotilat vaativat hyvää siivoustasoa Yleisilme tulee pitää jatkuvasti siistin ja viihtyisän näköisenä Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä Ylätasot ovat puhtaat Lasipinnat ovat tahrattomat ja puhtaat Ikkunalaudat ovat puhtaat Työtasot ovat puhtaat Lattiat ovat puhtaat, pölyttömät, tahrattomat ja roskattomat Henkilökunta huolehtii atk-laitteiden kuvaruudun ja näppäimistön puhdistuksesta, koneiden muista pinnoista huolehtii siivous. Lattian puhdistuksessa on käytettävä tarvittaessa konemenetelmiä. 11(16)

12 6.11 Siivoustilat, puhtaustaso 3 Siivoustilat (siivouskeskus, siivoushuoneet, siivouskomerot) vaatii hyvää siivoustasoa. Kalusteet ovat järjestyksessä ja yleisjärjestys on erinomainen Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköinen. Pinnoilla ei ole pinttynyttä likaa, kalkki-saostumaa, puhdistusainejäämiä eikä kasvaa levää, hometta jne Käsienpesualtaat, hanat ja käsisuihkut ovat puhtaat (ei esiinny kalkkisaostumaa eikä pinttynyttä likaa) Pesutilojen saippua- pesuaineannostelijat ovat puhtaat Käsipyyhetelineet ovat puhtaat ja niissä on paperia Lattiakaivot ovat puhtaat Kalkkisaostumien syntymistä on ehkäistävä huolellisella siivouksella ja pesuaineiden riittävällä käytöllä. Kosketuspinnat on kuivattava hyvin pesun jälkeen Lattiakaivot tulee puhdistaa hyvin Käytössä olevat koneet ja välineet ovat puhtaat ja hyvin hoidetut (käytössä hygieniapeukone) Hyllyillä olevat tavarat ovat järjestyksessä Siivouksen kohdekansiot ja omavalvontakansio on näkyvillä ja ne on päivitetty säännöllisesti Taukotila, puhtaustaso 3 Taukotilat vaativat hyvää siivoustasoa Yleisilme tulee olla siistin ja viihtyisän näköinen Tilojen yleisilme on puhdas ja pinnat ovat hoidetun näköisiä Ylätasot ovat puhtaat Lasipinnat ovat tahrattomat ja puhtaat Ikkunalaudat ovat puhtaat Pöytäpinnat ovat puhtaat Lattiat ovat puhtaat, pölyttömät, tahrattomat ja roskattomat Henkilökunta huolehtii atk-laitteiden kuvaruudun ja näppäimistön puhdistuksesta, koneiden muista pinnoista huolehtii siivous. Lattian puhdistuksessa on käytettävä tarvittaessa konemenetelmiä. 12(16)

13 6.13 Allasalueen varasto, puhtaustaso 3 Vaatimus Allasalueen varasto vaatii hyvää siivoustasoa Tilojen yleisilme on puhdas TILAT SIIVOUSKEN JÄLKEEN Ylätasot ovat puhtaat Lasipinnat ovat tahrattomat ja puhtaat Ikkunalaudat ovat puhtaat Lattiat ovat puhtaat, pölyttömät, tahrattomat ja roskattomat Lattiakaivot ovat puhtaat 6.14 Liikuntatilat, puhtaustaso 3 Liikuntatilat vaativat hyvää siivoustasoa Tilojen yleisilme on siisti, puhdas ja yleisjärjestys on hyvä Roska-astiat ovat puhtaat ja roskapussit vaihdettu Peilipinnat ovat tahrattomat Ovet ovat puhtaat ja tahrattomat Penkit ovat puhtaat 6.15 Varastot, puhtaustaso 2 Vaatimus Tilojen puhtaustaso on tyydyttävä Tilojen yleisilme on puhdas TILAT SIIVOUSKEN JÄLKEEN Lattiat ovat puhtaat, pölyttömät, tahrattomat ja roskattomat 13(16)

14 7 Uimahallin huoltotauko kesällä Huoltotauon aikana ylläpitosiivous on lisätyötä. Kiinteistön pienten huoltokorjausten aiheuttamat siivoustyöt kuuluvat sopimushintaan, mutta kesän huoltotauon aikana tapahtuvat varsinaiset kiinteistön vuosikorjausten siivoustyöt eivät kuulu kiinteään sopimushintaan. 8 Muut tarkennukset 8.1 Eritetahrojen poistamiset Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu pinnoilla olevien eritteiden ja eritetahrojen poistamiset paikalla ollessa. 8.2 Vaatehuolto Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu löytövaatteiden kuivumaan laitto siivouskeskuksessa. Uimahallin henkilökunta jatkokäsittelee tavarat. Palveluntuottajan tehtäviin ei kuulu asiakkaille vuokrattavien uimapukujen ja pyyhkeiden pesut, kuivumaan laitot ja säilytyskaappiin viennit. 8.3 Uimahallin uintivälineet ja varusteet Palveluntuottajan tehtäviin eivät kuulu uimahallin uintivälineiden ja uintivarusteiden pesut, puhdistukset ja desinfioinnit. 8.4 Liikuntavälineet Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu liikuntasalin varastossa olevien liikuntavälineidenpuhdistus. Puhdistus tehdään pyyhkimällä mikrokuituliinalla / -mopilla ja yleispuhdistusaineella. 8.5 Tavaran täydennykset ja tilaukset Palveluntuottajan tulee täydentää käsipyyhe-, wc-paperitelineet, käsienpesunesteannostelijat, vaihtaa tekstiiliset käsipyyherullat telineisiin. Toimittajan tulee tilata käsipyyhe-, WC -paperit ja käsienpesunesteet sopimuksessa mainitulta Vihdin kunnan yhteyshenkilöltä. 8.6 Kuukausiraportit Palveluntuottajan tulee toimittaa 4 kertaa vuodessa (tammi-, huhti-, elo-, ja marraskuu) siivouksen laadunvalvonnan- ja toiminnanraportti. Raportissa tai raportin liitteenä tulee olla objektiivisten laatumittausten tulokset, laatupoikkeamaraportti, laatupoikkeamien korjaavat toimenpiteet. 8.7 Kehityskokoukset Palveluntuottaja ja tilaaja pitävät yhteisiä kehityskokouksia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palveluntuottaja laatii kokouksiin esityslistan ja laatii kokouksesta muistion. 8.8 Yhteistoimintapalaverit Uimahallin eri käyttäjien kesken pidetään aina tarvittaessa yhteisiä toimintapalavereita. Palvelun tuottajan on osallistuttava yhteistoimintapalavereihin. 9 Siivoustyön laadunvalvonta Vaatimus Palveluntuottajan tulee laatia siivottavista tiloista kirjallinen laadunvalvontasuunnitelma. Laadunvalvontaan kuuluu hygieniatulosten poikkeamien kirjaukset poikkeamaraporttiin ja sovitun laatutason alittavien hygieniatulosten edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle laadunvalvonnan laaturaportti, jossa on laadun poikkeamakirjaukset sekä välittömät, korjaavat toimenpiteet hygieniatason nostamiseksi sopimuksen mukaiselle tasolle. 14(16)

15 Laadunvalvonnan tulee olla säännöllistä ja järjestelmällistä niin, että laadunvalvonta kohdennetaan hygienian kannalta kriittisiin paikkoihin. Palveluntuottajan tulee ottaa 2 kertaa kuukaudessa pintapuhtausnäytteet kriittisistä paikoista (kohteet sovitaan erikseen) Hygicult menetelmää käyttäen ja kirjaa tiedot lomakkeelle, joka on aina nähtävillä kohdekansiossa. Puhtausnäytetulokset tulee lähettää myös sähköpostissa tilaajalle. Yleistä Siivouspalvelun laadun arviointi perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä tilaajan ja palveluntuottajanväliseen sopimukseen. Siivoustyön työnjohdon on osallistuttava kohteessa viikoittaiseen työnjohtamiseen ja laadunvarmistukseen. Palveluntuottajan tulee viikoittain seurata siivouspalvelunsa laatutasoa ja verrata sitä palvelukuvauksissa kirjattuihin laatutasovaatimuksiin. Palvelukuvaukseen on kirjattu tilakohtaiset puhtaustasot sekä tilojen siivous- ja palvelutehtävät. Palveluntuottajan tulee tehdä uimahallin tiloissa pintojen puhtauden visuaalista ja pintahygienian objektiivista määrittämistä. Palveluntuottajan tulee välittömästi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, jos tilojen hygieniataso ei täytä sopimuksen mukaisia laatutasoja. Näytteidenottoa ja korjaavia toimenpiteitä tulee jatkaa niin kauan, kunnes ongelma on saatu poistettua. Lisäksi laadunvalvontatyön tulee sisältää palveluntuottajan oman henkilöstönsä toiminnallisen laadun arviointia, mm. ystävällisyys, palvelualttius, yhteistyökyky. 15(16)

16 10 Siivousohjelma Tilan nro Huonetila m2 siivous taajuus väli siivous Lattiamateriaali Puhtaustaso 101 TUULIKAAPPI 7 6 x vko - Lifeline ETEISHALLI 52 6 x vko - Lifeline PORRASHUONE 4,4 3 x vko - Lifeline KAHVIO 19 6 x vko - Lifeline KASSATILA 13 6 x vko - Lifeline ENSIAPU 7 6 x vko - Lifeline TAUKOTILA 6,2 6 x vko - Lifeline VARASTO 5 1 x kk - Lifeline WC ASIAKAS 3 6 x vko - Lifeline SIIVOUSKOMERO 2,3 6 x vko - Muovimatto KÄYTÄVÄ 8 6 x vko - Lifeline TOIMISTO 7 1 x vko - Lifeline TOIMISTO 9 1 x vko - Lifeline TOIMISTO 15 1 x vko - Lifeline 3 Huomioitavaa 116 PUKUHUONE MIEHET 77 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 117 PESUHUONE MIEHET 50 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 118 SAUNA MIEHET 7 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 5 uimahallin henkilökunta hoitaa 119 SAUNA MIEHET 10 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 5 uimahallin henkilökunta hoitaa 121 WC MIEHET 8 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 122 SIIVOUSHUONE 3 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri ALLASHUONE x vko - Lasittamaton klinkkeri PESUHUONE NAISET 49 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 125 SAUNA NAISET 10 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 5 uimahallin henkilökunta hoitaa 126 SAUNA NAISET 7 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 5 uimahallin henkilökunta hoitaa 127 SIIVOUSHUONE 1 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri WC NAISET 9 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 129 WC LASTEN 3 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 130 VARASTO 3 1 x kk - Lasittamaton klinkkeri PUKUHUONE NAISET 60 6 x vko kyllä Lasittamaton klinkkeri 4 uimahallin henkilökunta hoitaa 132 VALVOMO 10 6 x vko - Lifeline 3 K01 KÄYTÄVÄ 22 3 x vko - Lifeline 3 K02 TOIMISTO 9 1 x vko - Lifeline 3 K03 VARASTO 10 1 x kk - Lifeline 2 K04 SIIVOUSKESKUS 9 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri 3 K06 SIIVOUSHUONE 1 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri 3 K09 TAUKOTILA 11 5 x vko - Lifeline 3 K10 PUKUHUONE MIEHET 7 3 x vko - Lifeline 3 henkilökunta K11 WC MIEHET 3 3 x vko - Lifeline 3 henkilökunta K13 PUKUHUONE NAISET 10 3 x vko - Lifeline 3 henkilökunta K14 WC NAISET 3 3 x vko - Lifeline 3 henkilökunta K15 PUKUHUONE 12 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri 4 K16 PESUHUONE 8 6 x vko - Lasittamaton klinkkeri 4 K17 VARASTO 12 1 x vko - Muovimatto 2 liikuntavälinevarasto K18 LIIKUNTASALI 79 6 x vko - Muovimatto 3 K19 SQUASH -SALI 64 - Muovimatto 3 siivous sovittaessa K21 PORRASHUONE 16 3 x vko - Lifeline 3 Yhteensä (16)

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja.

Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. PUHTAUSTASOT JA MÄÄRITELMÄT PUHTAUSTASO 5 / (PUHDAS, HYGIEENINEN) Tilat ovat edustavia tai hygieenisesti korkeaa puhtautta vaativia tiloja. Tilat ovat käytössä päivittäin. Tilojen toiminta edellyttää tiloilta

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko

Tuusulan uimahalli. Siivouksen vastuunjakotaulukko Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko 22.1.2015 2/17 Tuusulan uimahalli Siivouksen vastuunjakotaulukko Yleistä Siivoushenkilöstön on oltava paikalla kaikkina uimahallin aukioloaikoina Kohteenseen

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja vastaa niiden tyhjennyksestä ja puhtaudesta

Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja vastaa niiden tyhjennyksestä ja puhtaudesta Tuotekohtaiset vastuut Käyttö- ja hoitokustannukset Investointi- /hankinta kustannukset Huomioitavaa Jätesäkit, roskapusit Palveluntuottaja Palveluntuottaja Roska-astiat, roskakorit Tilaaja Tilaaja Palveluntuottaja

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan kunta Tarjouspyyntö 27.1.2015 2/6 Tarjouspyyntö 1. Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula 2. Tarjottavat kohteet Tuusulan kunta

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS

PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 H 1 1 (8) PALOASEMIEN YLLÄPITOSIIVOUS KÄYTÄVÄT, KOPIOINTIHUONE, HISSIT, PORTAAT, TASANTEET, AULAT JA TUULIKAAPIT Puhdistetaan t ja matot pöydät ulottuvuuskorkeudella olevat tasopinnat

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013

Asiakirjatyyppi 1/6 25.1.2013 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012

Asiakirjatyyppi 1/6 28.11.2012 Asiakirjatyyppi 1/6 PALVELUKUVAUS Ojoisten Lasten talo, (päiväkoti, esikoulu, koulu ja neuvola) (elokuu 2013) Ylläpitosiivous Tuulikaapit Märkäeteiset Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta

PUHTAANAPIDON HAASTEET. Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY. Tutkittua puhtautta PUHTAANAPIDON HAASTEET Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat 17.11.2015 TAMPERE TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi

Lisätiedot

KOHTEET Liite 1 1(23)

KOHTEET Liite 1 1(23) KOHTEET Liite 1 1(23) Varattava ylläpitosiivoukseen aikaa vähintaan h/pv Kohde Osoite Yhdyshenkilö Puhelinnro Hoitopaikat Aukioloajat Ryhmät Puhelinnro Ikäryhmät Ylläpito Vaate Lahelan tertun päiväkoti

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET

Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Raha-automaattiyhdistyksen RAHA-AUTOMAATTIEN PUHDISTUSOHJEET Siivouksen vuosikello Päivittäinen siivous roska-astioiden tyhjennys, roskapussin vaihto ja roska-astian ulkopintojen nihkeäpyyhintä kosketuspintojen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu

PALVELUKUVAUS YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A Oulu PALVELUKUVAUS 15.3.2017 YTHS Oulun toimipiste Yliopistokatu 1 A 90570 Oulu 1. KRS TILAT Päivittäin siivottavat tilat: - vastaanottohuoneet n. 300 m² - ajanvaraustila n. 52 m² - toimisto n. 12 m² - WC tilat

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa

Siivouspalvelujen palvelukuvaus. 1 x viikossa Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna aikana 1 x kuukaudessa Siivouspalvelujen palvelukuvaus Kirkonkulman koulu, Vanhanpappilantie 87, 13300 Hämeenlinna Tuulikaapit Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Kura-aikoina mattojen alta imurointi / pyyhintä, muuna

Lisätiedot

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi

HOITO-OHJE. Orient Occident vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, ESPOO orientoccident.fi HOITO-OHJE Orient Occident vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun... 3 Käyttöönottopuhdistus... 3 Suojaus...

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski

Ympäristöpalvelut Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Viranomainen vastaanottanut ilmoituksen / 20 Ilmoituksen aihe Selvitys harjoitettavasta toiminnasta Suunniteltu käyttöönottopäivä Dnro Ympäristö/ / Vastaanottaja Päätöstiedot / 20 Työtilan tai toiminnon,

Lisätiedot

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät

Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Siivouskäytännöt - tekniikat ja menetelmät Uimahallit, kylpylät ja kosteat tilat Sisältö Siivoushenkilöstön ammattitaitovaatimukset Henkilökohtainen hygienia Aseptiikka Siivouksen ajankohta Siivousmenetelmät,

Lisätiedot

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011

Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Sivu 1(5) Uimahallien ja kylpylöiden puhtaus 2011 Vantaan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukset kartoittivat vuonna 2011 uimahallien ja kylpylöiden puku-, pesu- ja allastilojen pintojen hygieenisyyttä.

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI

PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI PALVELUKUVAUS SIIVOUSPALVELUISTA KIRKKONUMMI 2 1. HANKINNAN KOHDE JA PALVELUN SISÄLTÖ... 3 2. SIIVOUSPALVELUN TAVOITTEET... 3 3. TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 4. PALVELUTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET... 4 5.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki 1(40) 19.10.2012

Äänekosken kaupunki 1(40) 19.10.2012 Äänekosken kaupunki 1(40) Tilapalvelut/siivoustoimisto OHEISMATERIAALI 19.10.2012 SIIVOUSPALVELUN YLEISET TAVOITTEET SUMIAISTEN ALUEELLA Ylläpitosiivouksen tavoitteena on luoda ympäri vuoden turvalliset

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 II Oulun kaupunki F. Ympanstovlrasto ~ Raportti 4/2002 .. SISALLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 Sivu 2. Yleistä 1 3. Projektin toteutus 2 4. Tutkimustulokset 2 5. Tulosten

Lisätiedot

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä.

Suojainten käyttö. Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. 1 Suojainten käyttö Käytä eristyssiivouksessa eristyssiivousohjeistuksen mukaisia suojaimia. Suojaimet puetaan seuraavassa järjestyksessä. Suojainten pukeminen Suusuojus à Suojalasit à Suojatakki à Suojakäsineet

Lisätiedot

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki

Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Anneli Ruotsalainen Siivouspäällikkö Joensuun kaupunki Olen Anneli Ruotsalainen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen Siivouspalvelut - yksikössä siivouspäällikkönä, jossa tehtävässä olen ollut

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

Pesutilojen siivous. Siivouksen tavoite

Pesutilojen siivous. Siivouksen tavoite Pesutilojen siivous Hygieniailtapäivä laitoshuoltajille 2017 Hygieniahoitaja Rauni Ikonen Siivouksen tavoite Saavuttaa tarkoituksenmukainen puhtaus Palauttaa toiminnasta aiheutuneet puhtaustason muutokset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan uimahalli Siivouksen tarjouspyyntö 22.1.2015 2/6 Siivouksen tarjouspyyntö 1. Kohdetiedot Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS

PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS 1 Tarjouspyyntö G.Wessman PELASTUS- JA ENSIHOITOASEMAN SIIVOUS Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne ylläpitosiivouksesta. Sopimuskausi ulottuu sopimuksen allekirjoittamisesta (arvio 1.6.2013)

Lisätiedot

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ

SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SIIVOUS SISÄILMAN LAATUTEKIJÄNÄ SISÄILMAPAJA 2 Jyväskylä 24. -25.11.2010 Tarja Andersson SISÄILMASTOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maaperä Ulkoympäristö Rakentaminen Rakenteet Sisäilma Ylläpito Koneet Käyttö Laitteet

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET 5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT Otaniemen palvelukuvaus 1 (7) LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET Työ- ja tutkimuspöytien pyyhintä vapailta pinnoilta Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä Pesualtaiden puhdistus ja

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET

PUHTAANAPIDON HAASTEET PUHTAANAPIDON HAASTEET UIMAHALLEISSA JA KYLPYLÖISSÄ 9.5.2016 ILOMANTSI PÄIVÄN SISÄLTÖÄ Puhtaanapidon haasteet uimahalliympäristössä Rakenteet ja materiaalit, kiinteistönhoito ja siivous, yhteistyö ja asiakasopastus

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen

Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa. 26.9.2012 Tiina Timonen Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena Servisole Oy Siivouspalvelussa 26.9.2012 Tiina Timonen Servisole pähkinänkuoressa: Toiminta alkanut 1.1.1999 RTK Palvelu Oy:n siivoukseen erikoistunut

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli

TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan uimahalli TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon tarjouspyyntö 22.1.2015 2/5 Kiinteistönhoidon tarjouspyyntö 1. Kohdetiedot Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL 60

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen tilojen puhtaanapito työohjeiden mukaisesti. LIITE 5

Tehostetun palveluasumisen tilojen puhtaanapito työohjeiden mukaisesti. LIITE 5 PALVELUKUVAUS 27.12.2016 Juuan kunta / Puhtauspalvelut Juuan kunta toteuttaa Siun soten puhtauspalvelut. Siun soten ostama palvelu sisältää palvelukuvauksen ja liitteinä olevien työohjeiden mukaisen puhtaanapidon.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Palveluntuottaja hyväksyy esitetyt vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan kohteisiin ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tällä liitteellä annetaan tietoja hankinnan kohteesta sekä määritellään palvelun vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan.

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa

Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä. Huomioitavaa Vastuunjakotaulukko laitoshuollon ja asiakkaan välillä KOHDE JA TEHTÄVÄ SUORITUSVASTUU Huomioitavaa Ylläpitosiivous Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- ja/tai konemenetelmin tehtävää siivousta,

Lisätiedot

sen merkitys hallin käyttöön

sen merkitys hallin käyttöön Hallin puhtaanapito ja sen merkitys hallin käyttöön Janne Jylkkä Hallimestari Kemin kaupunki KEMIN UIMAHALLI KEMIN UIMAHALLI KEMIN UIMAHALLI KEMIN UIMAHALLI KEMIN UIMAHALLI Rakennettu 1967, arkkitehti

Lisätiedot

Tarjouspyynnön liite 3.7.

Tarjouspyynnön liite 3.7. Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO 6.9.2016 Tietokatu 2, Kemi D/192/02.08.01/2016 Tarjouspyynnön liite 3.7. Tilanro Tila m² Kust.paikka Taajuus Lattiamat. HUOM! A101 Tuulikaapp 6,2 Tietok. 2A

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP

Hoitoympäristön puhdistaminen. 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP Hoitoympäristön puhdistaminen 3.11.2014 Sirpa Pekkala Sairaalahuoltopäällikkö PPSHP SISÄLTÖ Puhdistamisen tavoite Puhtaustasovaatimukset Siivousmenetelmät Puhdistusaineet Tartuntojen torjunta PUHDISTAMISEN

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt

Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut. Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Puhtauden- ja pölynhallinnan palvelut Terveelliset tilat, viihtyisät ympäristöt Työmaapalvelut Rakennussiivous Loppusiivous Käyttöönottosiivous Sopimussiivous Monipuoliset puhtauden- ja pölynhallinnan

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous

Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Ammattitaitoinen ylläpitosiivous Puhtaustason ylläpitäminen Päivi Kekäläinen Siivouksen tavoite sosiaali- ja terveydenhuoltolaitoksissa Hygieenisyys Tavoitteena on tartuntojen ja sairaalainfektioiden ehkäisy

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009

Siivous ja desinfektio. Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Siivous ja desinfektio Laitoshuoltopäällikkö Tanja Salomaa 16.11.2009 Sairaalasiivous siivouksen tavoitteena on luoda edellytykset tilan varsinaiselle toiminnalle huomioiden: hygieenisyys viihtyisyys edustettavuus

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

KURSSISUUNNITELMAT. Puhtautta teoriassa ja käytännössä

KURSSISUUNNITELMAT. Puhtautta teoriassa ja käytännössä KURSSISUUNNITELMAT Puhtautta teoriassa ja käytännössä Laatua ylläpitosiivoukseen toimivilla menetelmä-, väline- ja ainevalinnoilla Tavoitteena on perehtyä teoriassa ja käytännössä puhdistusmenetelmien,

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01

TYÖOHJEET (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset. Skolvägen Korsholom. Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 TYÖOHJEET 1 (14) F00094 Korsholms kommun 7211 Kulturhuset Skolvägen 1 65610 Korsholom Numero Kustannuspaikka Aluenumero 01 511.052.09 Atk -luokka 1007 Atk-tila 71.9 m2 151.245.02 Lasi- ja peilipinnoilta

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

TYÖOHJEET (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä. Mestarintie Myrskylä. Atk-luokka - Koulu

TYÖOHJEET (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä. Mestarintie Myrskylä. Atk-luokka - Koulu TYÖOHJEET 1 (9) Myrskylän kunta Kirkonkylän koulu / Myrskylä Mestarintie 3 07600 Myrskylä Atk-luokka - Koulu Liitutaulujen puhdistus Atk -laitteiden vapaiden tasopintojen pyyhintä Audiolaitteiden pyyhintä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/ /2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tarjouspyyntö siivouspalveluista TILALUETTELO 6.9.2016 Tekniikan ala ja sosiaaliala, Tietokatu 1, Kemi D/192/02.08.01/2016 Tarjouspyynnön liite 3.4. Tilanro Tila m² Taajuus Lattiamat. HUOM! 1001 Tuulikaapp

Lisätiedot

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI

INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI INFEKTIORISKIN VÄHENTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA 18.9.2013 PIETARSAARI TUULA SUONTAMO OY Tutkittua puhtautta Koulutus Konsultointi Puhtausmittaukset Puhtausalan kehittämisprojektit www.suontamo.fi LUENNON SISÄLTÖÄ

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito

Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito LSHP:n laitoshuoltajat SISÄLLYS MARMORI... 2 KERAAMINEN LAATTA... 3 MOSAIIKKIBETONI... 4 TURVALATTIA... 5 MUOVIPÄÄLLYSTEET...

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS AVO- JA ASUMISPALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2018 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

TYÖOHJEET 07.05.14 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo. Poutuntie 4 00400 Helsinki. Numero Kustannuspaikka Aluenumero

TYÖOHJEET 07.05.14 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo. Poutuntie 4 00400 Helsinki. Numero Kustannuspaikka Aluenumero TYÖOHJEET 1 (9) F00388 VAKA Lpk Laajasuo Poutuntie 4 00400 Helsinki Numero Kustannuspaikka Aluenumero 231.003.02 Henkilökunnan pukutila - Päiväkoti 110 pukuh 16 m2 113 pukuh 3 m2 Tuolien kosketuskohtien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko. Liite 3

TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko. Liite 3 TARJOUSPYYNTÖ/ Vastuunjakotaulukko Liite 3 Sopimuskauden alkaessa olemassa oleva irtaimisto ja laitteet annetaan palveluntuottajan käyttöön veloituksetta. Em. määrät ja kunto vaihtelevat, joten liitteessä

Lisätiedot

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN www.moveria.fi. Katso myös www.moveria.se/blogg Valmistelu Tyhjennä koko asunnon huonekalut, muuttolaatikot ja kaikki tavarat, jotka vielä ovat kaapeissa ja laatikoissa. Muista

Lisätiedot

KUOPION TALOUSKOULU. Ravitsemus ja puhtaus

KUOPION TALOUSKOULU. Ravitsemus ja puhtaus KUOPION TALOUSKOULU Ravitsemus ja puhtaus Ravitsemus ja puhtaus RAVITSEMUS Kurssitarjotin sisältö Hyvä ravitsemushoito eri ikäryhmissä ja tilanteissa Laadukas ruokalista ja ateriasuunnittelu hyvän ravitsemushoidon

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

2771/ /2016 servtj

2771/ /2016 servtj Perussiivoukset 2016 COOR SERVICE MANAGEMENT Tarkistuspäivämäärä koulut Malm skola 2.8., 4.8., 8.8. Huomiot 2.8. paljon poikkeamia. Korjattu 8.8. mennessä. Tekstiilikalusteita vielä imuroimatta 2771/10.03.02/2016

Lisätiedot

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki

Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Sisäilma-Siivottavuushanke ja siitä saadut kokemukset kouluissa ja päiväkodeissa 28.1.2015 Anneli Ruotsalainen Joensuun kaupunki Mitä on hyvä sisäilma ja mikä merkitys siivouksella on sisäilman

Lisätiedot

PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON

PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON PIENI OPASKIRJA LOPPUSIIVOUKSEN TEKOON www.asokodit.fi Onnella on osoite. LOPPUSIIVOUS TEHOKKAASTI JA VAIVOJA SÄÄSTÄEN Opas muuttosiivoukseen Asukas huolehtii muuttosiivouksesta ennen poismuuttoa. Asunnon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Nuuksion partiokämpät. Yleiset käyttöohjeet

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Nuuksion partiokämpät. Yleiset käyttöohjeet Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Yleiset käyttöohjeet Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Alueelle saapuminen ja poistuminen... 3 2.1. Saapuminen... 3 2.2. Poistuminen... 3 3. Palvelut... 4 3.1. Pysäköinti...

Lisätiedot

Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset.

Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset. Tarjouspyynnön Nov01/2013 kohdan 24 mukaiset lisäkysymykset ja vastaukset. Kysymys 1: Kohdassa 4.4 pyydetään täyttämään tarjouspyynnön liitteeseen 3 kunkin palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön henkilötiedot.

Lisätiedot

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS

KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 A 1 1 (9) Koulujen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 KOULUJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT, KIRJASTOT, AUDITORIOT taulut ja taulukourut lattiat ja matot

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot