Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus"

Transkriptio

1 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus

2 Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita toimitettaville tiedoille! 17 Tietojen toimittaminen! 24 Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen! Lomakkeen tietojen täyttäminen! 27 Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain! 44 Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin! 95 Taulukko 02 Investoinnit! 100 Taulukko 05 Meno- ja tuloerittelyt! 103 Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan taloudesta! 105 Taulukot Kunnan liikelaitosten tiedot! 107 Taulukot 21, 22 ja 26 Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase! 109 Taulukko 36 Konsernitase! 110 Taulukko 51 Muut kuin sosiaalitoimen toimintatiedot! 111 Pienet hankkeet taulukoissa 07 ja /

3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! Tilinpäätösarviot ja talousarviot www-tiedonkeruu (tilinpäätösarvioiden osalta yhteistyössä Kuntaliiton kanssa) sulkeutuu n tarkastus valmis n tilinpäätösarviotietojen julkistus helmikuun alussa. Julkaistaan summatietoina. talousarviotietojen julkistus Julkaistaan kunnittain ja kuntayhtymittäin. sisältää sisäisen tuloslaskelman sekä joitakin tietoja investoinneista ja rahoituseristä kunnan liikelaitosmallin mukaiset liikelaitokset ja taseyksikkönä käsitellyt rahastot ilmoitetaan omissa taulukoissa 27.3/

4 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut tilinpäätösarviot toimitetaan Kuntaliitolle, VM:lle ja SM:lle käyttö valtion budjetin laadinnassa, EU:lle tehtävissä laskelmissa sekä kansantalouden tilinpidossa tilinpäätösarviot kerätään Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä talousarviotiedot myös Ahvenanmaalta (Ahvenmaan tilastovirasto kerää ja toimittaa Tilastokeskukselle) talousarviotilaston keskeiset tiedot kuntien, kuntayhtymien, kuntayhtymätyyppien, maakuntien ja koko maan osalta ovat saatavilla osoitteesta: Paperimuotoista ns. tiedonantajapalautetta ei enää postiteta kunnille ja kuntayhtymille. 27.3/

5 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! Sosiaalitoimen toimintatilasto www-tiedonkeruu sulkeutuu kuntien osalta 15.2., ellei ole perustellusti myönnetty jatkoaikaa ja kuntayhtymien osalta Poikkeustapauksissa on paperilomake käytettävissä. tarkastus: kunnat ja kuntayhtymät saakka sisältö: Stakesin tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot kuntien tiedot toimitetaan Stakesille ennakollisina 2.5. ja lopullisina marraskuun alussa Sotka-tietokantaa varten käyttö: yleisesti tilastoinnissa sekä peruspalvelujen mittarien tuottamiseen kattavuus: kaikki kunnat ja sosiaalitoimintaa harjoittavat kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan Ahvenanmaan tilastovirastolta tietosisältö muuttui tänä vuonna huomattavasti 27.3/

6 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! Talous, osa I www-tiedonkeruu sulkeutuu kaikkien osalta 10.4., paperilomake on käytettävissä poikkeustapauksissa (esim. tilinpäätöksen myöhästyminen). Levykelomake ei enää käytössä. tarkastus: toukokuun loppuun saakka julkistetaan kesäkuun alussa (ennakkotietoina) sisältö: 21 tuloslaskelma, 22 rahoituslaskelma ja 26 tase, kaikki ulkoisia kaavat päivitetty uusien yleisohjeiden mukaisiksi yksikkökohtaiset tiedot toimitetaan ennakollisina mm. Sisäasiainministeriölle ja Kuntaliitolle ja päivitetään lopullisiksi lokakuun loppuun mennessä 27.3/

7 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut tulossa Kuntien tunnusluvut -tyyppinen tietokantapalvelu sekä kunnille että kuntayhtymille käyttö: kansantalouden tilinpidon laskelmissa jne. kattavuus: kaikki kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan Ahvenanmaan tilastovirastolta 27.3/

8 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! Talous- ja toiminta, osa II www-tiedonkeruu sulkeutuu ( ), jonka jälkeen on pyydettävä jatkoaikaa. tiedot voi antaa toissijaisesti perinteisellä paperilomakkeella, joka on tulostettavissa Internet-osoitteesta: levykelomakeohjelma on haettavissa samasta osoitteesta. Levykelomakkeella ei voi enää tietoja toimittaa, mutta sitä ja sen ns. apusaraketoimintoa voivat kunnat vielä käyttää apuna taulukoiden 01 ja 02 tietoja koottaessa. Jos näin menetellään tiedot on siirrettävä www-lomakkeelle www-sovelluksen Tiedonsiirto/Lähetys -toimintoa käyttäen. Kuntayhtymien levykelomake on poistettu käytöstä kokonaan. 27.3/

9 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut samasta osoitteesta on saatavilla myös talous- ja toimintatilaston yleisohje (kannattaa lukea ennen täyttämistä) sekä lista tilaston tietosisältöön tulleista muutoksista taulukoittain tarkastus: opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen osalta (taulukko 41) saakka. Muilta osin jatkuu lokakuun puoliväliin. julkistetaan marraskuun alussa käyttö: ministeriöt, Kuntaliitto, kansantalouden tilinpito, peruspalvelujen mittarit, julkaisut, jne kattavuus: kaikki kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan Ahvenanmaan tilastovirastolta 27.3/

10 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut sisältö: 01 käyttötalous tehtävittäin/meno-ja tulolajeittain 02 investoinnit tehtävittäin/tavaratyypeittäin 05 menojen ja tulojen alalajierittelyt 07 erillistietoja mm. valtionosuuksien määrittämiseksi kunnan liikelaitosten sekä taseyksikkönä käsiteltyjen rahastojen tulos- ja rahoituslaskelmat, käyttöomaisuuserittely sekä tase (kaikki sisäisiä) 36 konsernitase (ulkoinen) 51 toiminta (muu kuin sosiaalitoimi) 41 opetuksen valtionosuusjärjestelmän tiedot Oph:lle 27.3/

11 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! Tarkastus limittyy tietojen palautusjärjestyksen mukaisesti (suluissa tietojen valmistumispäivämäärä): tammi - helmikuussa (7.2.) tilinpäätös- ja talousarviot helmi - huhtikuussa (30.4.) kuntien sosiaalitoimen toiminta, ennakko. Kuntayhtymien sosiaalitoimen toimintatiedot tarkastetaan osa II:n tietojen yhteydessä. huhti - toukokuussa (8.6.) talouden osa I, ennakko touko - elokuussa (15.8.) opetuksen valtionosuusjärjestelmän tiedot touko - lokakuussa (noin ) talouden osa II. Ensin tarkastetaan ne, joilla on liikelaitoksia. 27.3/

12 Tilastot Tilastojen hyödyntäminen! palvelevat julkisen sektorin (mm. ministeriöt, Kuntaliitto, maakuntien liitot, kunnat), yritystoiminnan ja Euroopan unionin päätöksentekoa (esim. valtionosuuksien määrittäminen, peruspalvelujen arviointi)! luovat edellytyksiä yhteiskuntatutkimukselle ja muiden tilastojen tuottamiselle (esim. kansantalouden tilinpito, tuottavuus)! auttavat kansalaisia muodostamaan luotettavan kuvan yhteiskunnasta (lehdistötiedotteet ja uutiset, julkaisut, Internet-palvelu) 27.3/

13 Tilastotietojen saatavuus! Tilastot saatavilla Altikassa kuntien osalta kaikki kerätyt tiedot (maksullisena). Kuntayhtymien vastaavat tiedot tulossa myös v paperijulkaisuissa alue- ja yksikkökohtaista tietoa (maksullisia, kirjastoissa) maksullisena tietopalveluna tilaajan toivomusten mukaan. Taulukon 41 tiedot vain Opetushallituksen luvalla! Tiedonantajapalautteet viimeisimmän tilastovuoden tiedot ovat kaikkien kuntien osalta ilmaisessa Internet -palvelussa nimellä Kuntien tunnusluvut osoitteessa: 27.3/

14 Tilastotietojen saatavuus palvelussa saatavilla yhden tilastovuoden tiedot kerrallaan. Edellisen tilastovuoden tiedot poistuvat uusien tullessa. Ota talteen ennen poistumista! uudet tiedot päivittyvät heti niiden valmistuttua marraskuun alussa sisältää talouden ja toiminnan keskeiset tiedot kunnittain, maakunnittain sekä koko maan osalta kuntayhtymien vastaavat palautteet ovat suppeammat. Kuntayhtymien vastaava palvelu tulossa syksyllä 2007.! Paperijulkaisuissa on kuntien talousarvioista ja tilinpäätöstiedoista kuntatason tietoa. Lisäksi yhteenvetojulkaisut sekä kunnista että kuntayhtymistä, jotka sisältävät vain summatason tietoa. Tilaukset: 27.3/

15 Yleisiä ohjeita toimitettaville tiedoille! Taloustietojen tulee perustua tilinpäätöksiin. Tilinpäätöksestä on kuitenkin poikettava, jos luokitukset sitä vaativat tai kirjanpidossa ei ole tehty kaikkia sisäisiä siirtoja, esim. yleishallinnon kustannusten vyörytyksiä (palkkalaskenta, kirjanpito, atk-kustannukset, henkilöstöhallinto, arkistointi, lakimiespalvelut, jne).! Vain yksi tilastoyhteyshenkilö kutakin tilastotiedustelua kohti. Taulukolla 41 voi kuitenkin olla eri yhteyshenkilö kuin muilla tiedoilla.! Vastaukset lisätiedusteluihin mahdollisimman pian ja mielellään yhdellä kertaa, ei osissa 27.3/

16 Yleisiä ohjeita toimitettaville tiedoille! Tiedot tulee antaa luotettavina tiedonkeruun määräaikaan mennessä! Kustannustiedot tulee ilmoittaa tuhansina euroina! Tietojen tulee olla annettujen ohjeiden ja luokitusten mukaisia - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2006 (HUOM! Uusittu painos). Luokitus on tulostettavissa Kuntaliiton sivuilta osoitteesta: - Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille, Helsinki 2006 (HUOM! Uusittu painos)! Kustannustiedot eivät saa olla ristiriidassa toimintatietojen kanssa: vrt. taulukon 54 sos.toimen toimintatiedot sekä taulukon 51 muut toimintatiedot 27.3/

17 Tietojen toimittaminen! Tiedot tulee antaa ensisijaisesti www-lomakkeella osoitteessa: Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vuodesta toiseen samat! Jos tunnukset ovat hukassa, ota yhteyttä Tilastokeskukseen puh ! Www-lomaketiedot tallentuvat Itella Oy:n serverille, josta Valmis -painiketta painaneiden kuntien ja kuntayhtymien tiedot toimitetaan kerran viikossa Tilastokeskukseen.! Valmis -painikkeen painamisen jälkeen tietoja pääsee vielä katsomaan ja tulostamaan, mutta ei muuttamaan.! Valmis -painikkeen painamisen jälkeen tulee vielä teksti, joka varmistaa ettei painiketta olla painamassa liian aikaisin! Valmis -painikkeen purku: Tilastokeskus, puh , 27.3/

18 Tietojen toimittaminen! Tekninen tuki: Itella HelpDesk, puh , Www-lomakkeiden tietoja voidaan tallentaa useammassa yksikössä samanaikaisesti. Valmis -painiketta painetaan kuitenkin vasta silloin, kun tiedot ovat kaikkien lomakkeiden osalta valmiit. Älä paina siis painiketta, ellet ole varma että kaikki muutkin ovat tietonsa tallentaneet.! Www-lomakkeiden avaamista koskeva ns. virallinen tiedote lähetetään sähköpostilla kunnan-/kuntayhtymähallitusten kirjaamoihin. Lisäksi avautumisesta toimitetaan tiedote edellisen vuoden vastaavan tiedonkeruun yhteyshenkilöille. Taulukon 41 yhteyshenkilölle lähetetään lisäksi oma tiedote. 27.3/

19 Tietojen toimittaminen! Edellisen takia tärkeää, että yhteyshenkilömuutoksista ilmoitetaan Tilastokeskukselle! Jos huomaat tiedoissa virheitä Valmis -painikkeen painamisen jälkeen, lähetä korjaukset sähköpostitse Tilastokeskus korjaa ja täydentää tiedot suoraan omiin tietokantoihinsa. Korjatut tiedot näkyvät seuraavan vuoden tiedonkeruussa esitäyttötietoina.! Www-lomakkeet tulostetaan pdf-muodossa valikkosivun kunkin lomakenimikkeen kohdasta (tulosta). Mahdollisuus tulostaa myös koko tilasto kerralla. 27.3/

20 Tietojen toimittaminen! Toissijaisesti tiedot voidaan toimittaa paperilomakkeella paperilomake on tulostettavissa Internet -osoitteesta: >Tilastot >Tiedonkeruut >Julkinen sektori> Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa II > Lomakkeet ja ohjeet. samasta linkistä löytyvät myös yleisohje sekä lista talous- ja toimintatilastoon tulleista muutoksista paperilomake toimitetaan osoitteeseen: Aluetaloustilastot, PL 6C, TILASTOKESKUS. Levykelomake ei ole enää käytössä kuin 01 ja 02 taulukoiden osalta 27.3/

21 Tietojen toimittaminen! Levykelomake Täytetään näppäimistöltä tallentaen ja/tai suurin osa suoraan syöttötiedostosta. Kirjanpito-ohjelmissa on mahdollisuus määritellä ja tuottaa syöttötiedosto. Vienti -toiminnolla luotu ASCII-tiedosto viedään wwwlomakkeelle Tiedonsiirto / Lähetys -toiminnolla. Jos kunnan/kuntayhtymän käyttämä taloushallintoohjelma pystyy tuottamaan levykelomakkeen tietuekuvauksen mukaisen ASCII-tiedoston Tilastokeskukselle toimitettavista taloustilaston II-osan tiedoista, tiedot voidaan siirtää tästä tiedostosta myös suoraan www-lomakkeelle. Tietoja ei siis tarvitse siirtää levykelomakkeen kautta. 27.3/

22 Tietojen toimittaminen Käytä taulukoissa 01 ja 02 levykelomakkeen apusaraketta, jos on jaettava kustannuspaikan tietoja eri tehtäville tai on vietävä yhteen tehtävään useamman kustannuspaikan tietoja. HUOM!! Syöttötiedosto tyhjentää aina www-lomakkeille jo tallennetut tiedot lomakekohtaisesti, jos syöttötiedostosta on ko. lomakkeelle tulossa yksikin tieto (jo nollakin on tieto). 27.3/

23 Tietojen toimittaminen! Kuntien ja kuntayhtymien talouden II-osa Palautus mennessä. Www-lomakkeita pidetään kuitenkin auki ainakin toukokuun loppuun. Liikelaitoskuntien osalta tiedot tarvitaan ehdottomasti toukokuun loppuun mennessä!! Anna kaikki vaaditut tiedot määräajassa Lähetä kaikki tiedot kerralla Tilastokeskukseen. Näin vähennät työtä molemmin puolin Puutteelliset eli vajaat tiedot aiheuttavat automaattisesti lisäkyselyn tarpeen Anna lisäselvityksiä jo tietojen lähettämisen yhteydessä, esim. toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai jos jokin tieto tulee jälkikäteen 27.3/

24 Tietojen tarkastus ja täydentäminen! II-osan tietojen tarkastus ajoittuu ajalle Täydentäminen mielellään mennessä: sähköpostilla, telefaksilla numeroon puhelimitse (keskus )! Ei ole tarpeen lähettää koko tilastoa uudelleen, korjausta vaativat kohdat riittävät.! Kun korjaat tai täydennät antamiasi tietoja, niin tarkista asiayhteys, vertaa edellisen vuoden vastaaviin lopullisiin tietoihin ja perustele lyhyesti! Vastaukseksi ei riitä ok, Edellisen vuoden tiedot väärin, tms. Tee muutokset myös omiin tulosteisiisi. Osasta korjauksia joudumme pyytämään lisäselvityksiä uudelleen ja uudelleen. 27.3/

25 Tietojen tarkastus ja täydentäminen! Korjauksia ja täydennyksiä opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietoihin (taulukko 41) voi lähettää vielä Jälkeenkin, vaikka eivät enää ehdi varsinaisiin valtionosuuslaskelmiin. Opetushallitus päivittää myöhästyneet korjaukset harkinnan mukaan seuraavan vuoden vertailutietoja ja aikasarjoja varten.! Oppilastietojen virheistä on tehtävä korjausilmoitus sekä Tilastokeskukseen että Opetushallitukseen. Ei koske kuntien talous- ja toimintatilaston www-lomakkeella ilmoitettuja oppilastietoja, jos olette jo ilmoittanut virheistä aiemmin. 27.3/

26 Tietojen tarkastus ja täydentäminen! Tietojen tarkastuksessa on Tilastokeskuksessa käytössä oma atk-sovellus, joka tekee jonkin verran automaattisia korjauksia, vertaa tietoja koko maan keskiarvoihin ja edellisen vuoden vastaaviin tietoihin, suhteuttaa kustannuksia toimintatietoina ilmoitettuihin asiakkaisiin, hoitopäiviin, oppilaisiin ja tunteihin sekä kunnan ikäryhmittäisiin asukastietoihin, jne. Sovellus sisältää useita tuhansia virhetarkistuksia!! Lisätiedustelut lähetetään yhteyshenkilöille sähköpostilla. Vastaukset toivotaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Atk-sovellus sisältää myös koko joukon ns. vakiokysymyksiä, joista voi pienellä vaivalla muokata kyseiseen asiayhteyteen soveltuvan kysymyksen. 27.3/

27 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! Määritelmät Kuntaliiton Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille (Helsinki 2006) julkaisussa.! 0100 Palkat ja palkkiot merkitään henkilöstökorvauksilla vähennettynä eikä niihin saa sisällyttää luontoisetuja. Henkilöstökorvaukset tulee siis vähentää palkoista - ei henkilösivukuluista. Ei omaishoidon tukea (avustukset) eikä perhehoitajien palkkioita (asiakaspalvelun osto muilta). Tulee olla likimain sama kuin vastaava erä tuloslaskelmassa (taulukko 21)! 0300 Maksetut eläkkeet ovat kunnan/kuntayhtymän suoraan eläkkeensaajalle maksamia vanhan eläkelain mukaisia eläkkeitä ja varhennetulle eläkkeelle jääneelle maksatettua eläkealenemaa. Muut varhaiseläkemaksut Kuntien eläkevakuutukselle kuuluvat riville 0370 Eläkevakuutusmaksut 27.3/

28 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 0370 Eläkevakuutusmaksut sisältävät muut KuEL-maksut ja muut eläkevakuutusmaksut, mm. VEL, LEL, MyEL, TaEL varhaiseläkemaksuineen. Muista erittely taulukkoon 05!! 0380 Muut sosiaalivakuutusmaksut sisältää kansaneläkeja sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut (taloudellinen tuki, lakisääteiset ja vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset). Tähän ei sisällytetä esim. lomapalkkavarausta kokonaisuudessaan! Se on jaoteltava palkkoihin, eläkevakuutusmaksuihin ja muihin sosiaalivakuutusmaksuihin. Erittely taulukkoon 05! 27.3/

29 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! Asiakaspalvelujen ostot kysytään sektoreittain (valtio, kunnat, kuntayhtymät, muut)! Asiakaspalvelu on ns. lopputuotepalvelu, jonka kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta kuntalaisilleen (asiakas on tunnistettavissa ), esim. lasten päiväkotihoidon osto toiselta kunnalta ja perhehoidon palkkiot - ei esim. ruuan osto koululaisille (välituotepalvelu). Www-lomakkeella on tallennuksen esto niillä tehtävillä, joissa ei voi olla asiakaspalvelujen ostoa, mm. Kirjastotoimi, Palo- ja pelastustoimi. Ei saa sisällyttää kunnan sisäisiä ostoja! 27.3/

30 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 0600 Muiden palvelujen ostot sisältävät myös sisäisten palvelujen ostot - ei kuitenkaan sisäistä vuokraa. Ns. välituotepalvelu. Muiden palvelujen ostoa ovat esim. osuudet maakuntien liitoille, jäsenmaksut Kuntaliitolle, osuudet ympäristöterveydenhuollon, kirjastotoimen sekä palo -ja pelastustoimen kustannuksiin, osuus toisen kunnan kanssa yhteisen opettajan palkkauskustannuksiin, ateriapalvelujen osto vanhainkodille, päiväkodille jne. Erittely taulukkoon 05! Myös henkilöstölle hankitut sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuuripalvelut.! 1400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/ vähennys) sisältää mm. sähkön ja veden, mutta ei jätevesimaksuja, jotka tilastoidaan puhtaanapito- ja pesulapalveluihin. Erittely taulukkoon 05! 27.3/

31 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 1800 Avustukset on aina eriteltävä omille tehtävilleen! Avustusten ja asiakaspalvelujen rajaa on joissain tapauksissa vaikea määrittää! Avustukset ovat tulonsiirtoja ja (periaatteessa) vastikkeettomia! Avustuksia ovat mm.: omaishoidon palkkiot, elatustuki, toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha, Kelan perimä työmarkkinatuen rahoituksen kuntaosuus (passiivituen saajat) Muista avustusten erittely taulukkoon 05! 27.3/

32 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 1920 Ulkoiset vuokramenot eriteltävä taulukkoon 05!! 1970 Sisäiset vuokramenot tulisi olla taulukossa 01 (sarake 700) yhtä suuret kuin sisäiset vuokratulot ellei kirjauksen toinen pää ole esim. kunnan liikelaitoksella.! 2700 Muut menot sisältää mm. verot (jätevero, ajoneuvovero, metsänhoitomaksu, jne). Myös arvonlisävero omasta käytöstä tai luontoisetuateriasta siltä osin kun sitä ei voida kohdistaa ao. kululajiin. Olennaiset käyttöomaisuuden myyntitappiot ilmoitetaan myös tässä (silloin kun kunta luopuu kokonaan toiminnasta, kirjataan olennaiset myyntitappiot kuitenkin satunnaisiin kuluihin). 27.3/

33 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 2910 Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) sisältävät vain toimintamenoihin sisältyvät sisäiset menot eli sisäisten palvelujen ostot ja sisäiset vuokrat kunnan muille toimintayksiköille. Tähän ei summata poistoja eikä muita laskennallisia eriä lomakkeen riveiltä Sisäiset menot sarakkeella 700 = sisäiset tulot sarakkeella 700, ellei ole liikelaitoksia. Huom! Sisäiseen laskutukseen ei sisällytetä palautusjärjestelmän alvia.! 2940 Poistot ja arvonalentumiset on eriteltävä tehtäville! Jos rakennusten poistot kirjataan tehtävälle 535 Toimitila- ja vuokrauspalvelut ja sisällytetään laskutettaviin sisäisiin vuokriin, ei tältä osin enää ilmoiteta tehtävittäisiä poistoja rivillä Tarkista täsmäytys tuloslaskelmaan! 27.3/

34 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 2960 Vyörytyserät (ilman palautusjärjestelmän alvia) sisältävät esim. yleishallinnosta talous- ja henkilöstöhallinnon kustannusten vyörytyksen eri tehtäville, elleivät ne ole sisäisinä ostoina. Sisäisten vuokrien käsittely vyörytyksinä ei ole toivottavaa. Budjetoidun sisäisen laskutuksen tulisi periaatteessa sisältää myös nämä vyörytetyt erät. Vyörytyserämenojen tulisi olla taulukossa 01 sarakkeella 700 yhtä suuret vyörytyserätulojen kanssa.! 2965 Palautusjärjestelmän arvonlisävero tulee mahdollisuuksien mukaan kohdentaa tavaroiden / palvelujen loppukäyttäjille (siirto tehtävältä toiselle rivillä 2965)! Myös vyörytysten osalta arvioitava. Laskennallinen palautus 5% koskee sosiaali- ja terveyspalveluja. 27.3/

35 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 2970 Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja eikä muitakaan toimintamenoihin tai muihin laskennallisiin menoihin kuuluvia eriä. Tähän voidaan merkitä mm. luontoisetujen raha-arvot. Tätä menolajia voidaan käyttää tapauksissa, joissa siihen on aivan pakottava tarve!! Paljon käytetty tehtäväkohtainen tunnusluku: Käyttökustannukset yhteensä = tehtävän toimintamenot poistot ja arvonalentumiset vyörytyserät 2960 yhteensä (eli alvia ja muita laskennallisia menoja ei lasketa mukaan). 27.3/

36 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! Myyntitulot jaotellaan sektoreittain! Myyntitulot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta ovat ulkopuolisilta saatuja tuloja tavaroiden ja palvelujen myynnistä! Pyritään kattamaan tuotantokustannukset. Myyntitulot valtiolta: mm. täyden korvauksen periaatteella maksettavat korvaukset (ammattikoulutuksen yksikköhintarahoitus), korvaukset sotilasvammalakiin perustuen, varusmiesten ja vankien sairaanhoitokorvaukset, lomituspalvelukorvaukset. Kela ei kuulu sektoriin valtio! Myyntitulot kunnilta: mm. jäsenkuntien korvaukset kuntayhtymälle, muut yhteistoimintakorvaukset, oppisopimuskoulutuksesta työnantajana saadut koulutuskorvaukset, palveluiden ja suoritteiden myynnistä saadut myyntitulot toisilta kunnilta 27.3/

37 Meno- ja tulolajit, taulukko 01 Myyntitulot muilta: mm. henkilöstön maksamat ateriakorvaukset (eivät ole maksuja!), Kelan maksamat korvaukset. Kunnan oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä saatuja korvauksia ei kirjata tähän, vaan Tukiin ja avustuksiin! Sisäiset myyntitulot ovat oman kunnan toisilta tehtäviltä/yksiköiltä laskutettuja eriä (ml. kunnan omat liikelaitokset), mm. ruuan myyntiä, veden ja energian myyntiä, jne. Huom! Sisäiseen laskutukseen ei saa sisällyttää palautusjärjestelmän alvia! 27.3/

38 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 5500 Maksut ovat asiakasmaksuja (kattavat yleensä vain osan kustannuksista, vrt. liikelaitokset!). Liikelaitosten tehtävillä ei sallita maksuja. Atk-ohjelmamme siirtää liikelaitosten maksut myyntituloiksi. Maksuihin voi joskus sisältyä pieniä sisäisiä maksuja! Maksujen perusteista säädetään usein laissa tai asetuksessa. Maksuja ovat mm. terveydenhuollon asiakasmaksut, pysäköintimaksut, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut! Muista eritellä taulukkoon 05 siellä pyydetyt maksut! Elatustuen ja toimeentulotuen takaisinperinnät ovat muita tuloja - ei maksuja! 27.3/

39 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, eivät korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoitusosuutta investointimenoon! jakaantuu: " työllistämistukeen, joka on eriteltävä samoille tehtäville kuin työllistämisen kustannuksetkin. " muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta, johon merkitään mm. valtion välittämät EU-tuet, yhdistymisavustukset ja matalapalkkatuet. Tähän kuuluu kaikki muut valtionosuudet ja avustukset paitsi ne, jotka kirjataan kunnan tuloslaskelmassa suoraan kohtaan valtionosuudet tai kuntayhtymässä kohtaan myyntituotot (täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta). Tähän tulee merkitä myös lääninhallituksen kautta tuleva perustoimeentulotuen 50 %:n valtionosuus (tehtävä 290). 27.3/

40 Meno- ja tulolajit, taulukko 01 " Euroopan unionilta saatuihin tukiin ja avustuksiin, johon merkitään vain suoraan EU:lta saadut erät. Vrt. valtion välittämät EU-tuet! " muilta saatuihin tukiin ja avustuksiin, johon merkitään mm. Kelalta saadut korvaukset oman henkilökunnan työterveyshuoltoon ja koulumatkatuet. Kela ei kuulu sektoriin valtio! Mahdolliset rippeet kuntien saamista lastensuojelun suurten kustannusten tasauseristä merkitään tulopuolella tähän tulolajiin (tehtävälle 290). 27.3/

41 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 6320 Ulkoiset vuokratulot eriteltävä taulukossa 05!! 6370 Sisäiset vuokratulot ks. sisäiset vuokramenot!! 6700 Muut tulot sisältävät esim. tonttien myyntivoitot (useimmiten tehtävällä 690), jotka on kirjattu tuloslaskelman toimintatuottoihin, sakonluontoiset tulot (pysäköintivirhemaksut, kirjaston myöhästymismaksut), elatustuen ja toimeentulotuen takaisinperinnät, oppilaalta peritty omavastuu opiskelijoiden (lukio, ammatilliset oppilaitokset) koulumatkatuesta, vahingosta johtuvat vakuutus- tai muut korvaukset. Älä sisällytä tähän sisäisiä myyntituloja - niille on oma rivinsä eli /

42 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 6840 Valmistevarastojen muutos on vähäistä!! 6850 Valmistus omaan käyttöön ei ole sisäistä tuloa ja se tulisi esittää käyttötaloustaulukossa samoin kuin tuloslaskelmassa!! 6910 Sisäiset tulot yhteensä (ilman alvia) sisältävät vain toimintatuloihin sisältyvät sisäiset tulot kunnan muilta toimintayksiköiltä ml. tulot omilta liikelaitoksilta eli sisäisten palvelujen myynnit ja sisäiset vuokrat. Tähän ei summata muita laskennallisia eriä lomakkeen riveiltä 6960 ja Tarkista sarakkeella 700 sisäisten tulojen ja sisäisten menojen erotus ja anna lisäselvitys eroista ellei se johdu kunnan liikelaitoksista. 27.3/

43 Meno- ja tulolajit, taulukko 01! 6960 Vyörytyserätulot (ilman palautusjärjestelmän alvia) on vyörytyserämenojen vastatili ja taulukossa 01 pitäisi näin ollen olla sarakkeella 700 sama summa sekä menona että tulona! Muista erittely taulukkoon 05!! 6970 Muut laskennalliset tulot -erä jää useimmiten tyhjäksi. Tähän kuuluvat tulot, jotka eivät ole sisäisen laskutuksen tuloja ja joita ei lueta talousarvion tuloarvioon sisältyväksi tuloksi.! Paljon käytetty tehtäväkohtainen tunnusluku: Käyttötuotot yhteensä = tehtävän toimintatulot vyörytyserät 6960 yhteensä (muita laskennallisia tuloja ei lasketa mukaan).! Nettokustannukset yhteensä = käyttökustannukset - käyttötuotot 27.3/

44 Taulukko 01: 110 Yleishallinto! jaa omille tehtävilleen aiheuttamisperiaatteen mukaan lomapalkkavaraukset työllistettyjen kustannukset ja työllistämistuet maksetut eläkkeet isot avustukset ja pienetkin, jos on helposti jaettavissa myyntivoitot (esim. tonteista 690:een)! vyörytä aiheuttamisperiaatteen mukaan joko kirjaustapahtumien tai palkkaus-, toiminta-, tms. menojen suhteessa kirjanpidon, palkkalaskennan, henkilöstöhallinnon, atk:n, arkistoinnin, lakimiespalvelujen, jne. kustannukset (ellei ole jo sisäisenä myyntinä niin kuin pitäisi olla) ainakin valtionosuussektoreille ja mielellään kaikille tehtäville älä vyörytä koko yleishallintoa - se ei ole tarkoitus 27.3/

45 110 Yleishallinto! Ei asiakaspalvelujen ostoja, koska kunta ei voi ostaa itselleen asiakaspalveluja. Merkitse kaikki palvelujen ostot muiden palvelujen ostoihin! Esim. henkilökunnan työterveyspalvelujen osto on muiden palvelujen ostoa. Ks. Tililuettelomalli! Huom! Aluepelastuspalvelujen osto kuuluu tehtäväluokkaan 480 Palo- ja pelastustoimi!! Ei asiakasmaksutuloja (maksuja), koska kunta ei voi periä hallinnosta asiakasmaksuja. Merkitse maksut myyntituloihin. Esim. ruuan myynti henkilöstölle on myyntituloa muilta ja myynti kunnan muille yksiköille on sisäistä myyntituloa.! Www-lomake ei anna tallentaa em. eriä! Levykelomakkeella ei ole estoa, joten olkaa tarkkana! 27.3/

46 110 Yleishallinto! Tilaaja-tuottajamalliin liittyen tilaajan ostomenoa ja tuottajan myyntituloa ei tule sisällyttää tilastoon. Jos lautakunta tilaa ja ostaa palvelun, tulee tämä kunnan talousarvion seurannassa lautakunnan ostomenoksi ja tuottajan myyntituloksi. Tämä osto-myyntikirjaus tulee jättää tilastosta pois. Esim. jos kunnanhallitus ostaa palo- ja pelastuspalvelut yksiköltä C. Yksikön C menot ja tulot kuuluvat tilastossa tehtäväluokkaan 480 Palo- ja pelastustoimi. Ostoa ei siis saa ilmoittaa enää Yleishallinnon tehtävällä vaikka talousarviossa näin olisikin. 27.3/

47 201 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto! vyörytä tästä mahdolliset kirjanpidon, palkkalaskennan, henkilöstöhallinnon ja atk:n kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan omille tehtävilleen elleivät ole jo sisäisinä myynteinä / ostoina! nettoa ylimääräiset sisäiset menot ja tulot pois! älä merkitse asiakaspalvelujen ostoja, koska kunta ei voi ostaa itselleen asiakaspalveluja. Merkitse kaikki palvelujen ostot muiden palvelujen ostoihin! asiakasmaksutuloja, koska kunta ei voi periä hallinnosta asiakasmaksuja. Merkitse maksut myyntituloihin.! siirrä virheellisesti hallintoon kirjatut erät omille tehtävilleen. Esim. sosiaalityöntekijöiden kustannukset eivät kuulu hallintoon vaan ao. tehtäville. 27.3/

48 204 Lasten päiväkotihoito! Jaa tästä esiopetuksen kustannukset meno- ja tulolajeittain tehtävälle 208 Esiopetus sosiaalitoimessa päivien, tuntien, tms. suhteessa. Muista sisäisen hallinnon osuus!! Vertaa päiväkotihoidosta annettuja toimintatietoja (sosiaalitoimen toiminta, taulukko 54) ja anna toimintatietoihin kohdistuvat mahdolliset korjaukset lisätiedoissa! Kiertävät päiväkodit ovat päiväkodin osapäivähoitoa ja kustannukset kuuluvat tähän (ei esiopetuksen osalta). Ryhmäperhepäiväkodit tehtävään 205 Lasten perhepäivähoito.! Perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu perusopetuksen tehtävälle 305 meno-/tulolajeittain! Ei lasten päiväkotihoidon palvelusetelimenoja taulukkoon /

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot