Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot"

Transkriptio

1 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Osat I ja II Opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen (taulukko 41) ohjeistus ei sisälly tähän Sisällysluettelo Sivu: 3 Mitä kerätään, kenelle, miten ja missä aikataulussa 8 Käyttömahdollisuudet ja käyttäjät 10 Tiedonantajapalautteiden ja julkaisujen sisällöstä ja saatavuudesta 11 Tilastokeskuksen vaatimukset toimitettaville tiedoille 13 Miten toimitetaan ja täydennetään 19 Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen Lomakkeen tietojen täyttäminen 21 Taulukko 01 Käyttötalous Meno- ja tulolajeittain 32 Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin 67 Taulukko 02 Investoinnit 71 Taulukko 05 Meno- ja tuloerittelyt 73 Taulukko 07 Eräitä tietoja kunnan taloudesta 75 Taulukot Kunnan liikelaitosten tiedot 76 Taulukot 21, 22 ja 26 Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 77 Taulukko 36 Konsernitase 78 Taulukko 51 Muut kuin sosiaalitoimen toimintatiedot 79 Pienet hankkeet taulukoissa 07 ja Ongelmalliset tiedot ovat Hyvät tiedot ovat

2 Mitä kerätään, kenelle, miten ja missä aikataulussa Tilinpäätösarviot ja talousarviot www-tiedonkeruu (tilinpäätösarvioiden osalta yhteistyössä Kuntaliiton kanssa) sulkeutuu tarkastus valmis noin 1.2. sisältö: sisäinen tuloslaskelma sekä joitakin investointitietoja ja rahoituseriä, liiketoiminta erillisenä tilinpäätösarviot toimitetaan Kuntaliitolle, VM:lle ja SM:lle käyttö valtion budjetin laadinnassa, EU:lle tehtävissä laskelmissa sekä kansantalouden tilinpidossa kattavuus: tilinpäätösarviot kerätään Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä, talousarviotiedot myös Ahvenanmaalta (maakunta kerää) Mitä kerätään, kenelle, miten ja missä aikataulussa, jatkuu 1 Sosiaalitoimen toiminta www-keruu sulkeutuu kuntien osalta 15.2., ellei ole perustellusti myönnetty jatkoaikaa ja kuntayhtymien osalta Poikkeustapauksissa on paperilomake käytettävissä. tarkastus: kunnat ja kuntayhtymät saakka sisältö: Stakesin tarvitsemat ns. kuntayhteenvetotiedot kuntien tiedot toimitetaan Stakesille ennakollisina 2.5. ja lopullisina marraskuun alussa Sotka-tietokantaa varten käyttö: yleisesti tilastoinnissa sekä peruspalvelujen mittarien tuottamiseen kattavuus: kaikki kunnat ja sosiaalitoimintaa harjoittavat kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan maakunnalta 2006 tietojen tiedonkeruusta alkaen tietosisältö muuttuu huomattavasti

3 Mitä kerätään, kenelle miten ja missä aikataulussa, jatkuu 2 Talous, osa I www-keruu sulkeutuu kaikkien osalta 10.4., paperilomake ja levykelomake ovat käytettävissä poikkeustapauksissa. tarkastus: huhti-toukokuussa julkistetaan kesäkuun alussa (ennakkotietoina) sisältö: 21 tuloslaskelma, 22 rahoituslaskelma ja 26 tase, kaikki ulkoisia yksikkökohtaiset tiedot toimitetaan ennakollisina mm. Sisäasiainministeriölle ja Kuntaliitolle ja päivitetään lopullisiksi lokakuun loppuun mennessä käyttö: kansantalouden tilinpidon laskelmissa jne. kattavuus: kaikki kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan maakunnalta Mitä kerätään, kenelle, miten ja missä aikataulussa, jatkuu 3 Talous- ja toiminta, osa II www-keruu sulkeutuu ( ), jonka jälkeen on pyydettävä jatkoaikaa. Ei sisällä ns. apusarake -toimintoa. perinteinen paperilomake ja levykelomakeohjelma ovat tulostettavissa / kopioitavissa Internet-osoitteesta: tarkastus: opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietojen osalta saakka. Muilta osin jatkuu lokakuulle. tiedot ovat valmiit marraskuun alkuun mennessä käyttö: ministeriöt, Kuntaliitto, kansantalouden tilinpito, peruspalvelujen mittarit, julkaisut, jne kattavuus: kaikki kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan tiedot saadaan maakunnalta

4 Mitä kerätään, kenelle, miten ja missä aikataulussa, jatkuu 4 Talous- ja toiminta, osa II, jatkuu sisältö: 01 käyttötalous tehtävittäin/meno-ja tulolajeittain 02 investoinnit tehtävittäin/tavaratyypeittäin 05 menojen ja tulojen alalajierittelyt 07 erillistietoja mm. valtionosuuksien määrittämiseksi kunnan liikelaitosten sekä taseyksikkönä käsiteltyjen rahastojen tulos- ja rahoituslaskelmat, käyttöomaisuuserittely sekä tase (kaikki sisäisiä) 36 konsernitase (ulkoinen) 51 toiminta (muu kuin sosiaalitoimi) 41 opetuksen valtionosuusjärjestelmän tiedot Oph:lle 2006 huomattavasti muutoksia varsinkin taulukkoon Käyttömahdollisuudet ja käyttäjät Tilastot palvelevat julkisen sektorin (mm. ministeriöt, Kuntaliitto, maakuntien liitot, kunnat), yritystoiminnan ja Euroopan unionin päätöksentekoa (esim. valtionosuuksien määrittäminen, peruspalvelujen arviointi) luovat edellytyksiä yhteiskuntatutkimukselle ja muiden tilastojen tuottamiselle (esim. kansantalouden tilinpito, tuottavuus) auttavat kansalaisia muodostamaan luotettavan kuvan yhteiskunnasta (lehdistötiedotteet ja uutiset, julkaisut, Internet-palvelu)

5 Käyttömahdollisuudet ja käyttäjät, jatkuu Tilastotiedot on saatavana Altikasta (maksullisena) kaikki kerätyt tiedot, myös kuntayhtymistä vuoden 2002 tiedoista alkaen Julkaisuista alue- ja yksikkökohtaista tietoa (maksullisia, kirjastoissa) Maksullisena tietopalveluna tilaajan toivomusten mukaan, paitsi taulukon tiedot 41 vain Opetushallituksen luvalla Tiedonantajapalautteet: viimeisimmät tiedot ovat kaikkien kuntien osalta kaikille ilmaisessa Internet - palvelussa nimellä Kuntien tunnusluvut osoitteessa: Kuntayhtymien vastaava palvelu on avautumassa syksyllä Tiedonantajapalautteiden ja julkaisujen sisällöstä ja saatavuudesta Talousarviotilaston palaute (helmikuu) sisältää oman kunnan, oman maakunnan ja koko maan keskeiset talousarviotiedot. Tulossa Internet -palvelu vuonna 2007! Tilinpäätöstietojen palaute (kunnat: marraskuu) sisältää em. aluejaolla talouden ja toiminnan keskeiset viimeisimmän vuoden tiedot kaikilta sektoreilta osoitteessa: Vanhempien vuosien tilaukset: Kuntayhtymien palautteet ovat huomattavasti suppeammat. Tulossa Internet -palvelu syksyllä 2006! Julkaisuissa on kuntien talousarvioista ja tilinpäätöstiedoista kuntatason tietoa. Ns. yhteenvetojulkaisut sekä kunnista että kuntayhtymistä sisältävät vain summatason tietoa. Tilaukset:

6 Tilastokeskuksen vaatimukset toimitettaville tiedoille Taloustietojen tulee perustua tilinpäätöksiin kuitenkin niin, että tilinpäätöksestä on poikettava silloin kun luokitukset sitä vaativat tai kirjanpitoon ei ole otettu kaikkia sisäisiä siirtoja, esim. yleishallinnon kustannusten vyörytyksiä (palkkalaskenta, kirjanpito, atk-kustannukset, henkilöstöhallinto, arkistointi, lakimiespalvelut, jne). Vain yksi tilastoyhteyshenkilö kutakin tilastotiedustelua kohti. Taulukolla 41 voi kuitenkin olla eri yhteyshenkilö kuin muilla tiedoilla. Lisätiedusteluihin vastaukset mahdollisimman pian ja kaikkiin kysymyksiin mielellään yhdellä kertaa Tilastokeskuksen vaatimukset toimitettaville tiedoille, jatkuu Tietojen tulee olla: luotettavia annettujen ohjeiden ja luokitusten mukaisia 1. Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2004 (Helsinki 2004). Vuoden 2006 muutosten johdosta on julkaistu uusi luokitus (Helsinki 2005). Luokitukset ovat saatavilla osoitteesta Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille, Helsinki 2002 vaadittujen suureiden mukaisia kokonaislukuja, tuhansina euroina annettu määräaikojen mukaisesti

7 Miten toimitetaan ja täydennetään Paperilomakkeet (myös 2006 lomakeluonnokset), yleisohje ja levykelomakeohjelma ovat tulostettavissa / kopioitavissa osoitteesta: Huom! Levykelomakeohjelman kopiointiohje kannattaa lukea ennen ohjelman asentamista! Paperilomakkeet (käytettävissä tietojen toimittamiseen vain poikkeustapauksissa) täytetään käsin ei tarvitse puhtaaksikirjoittaa postiosoite: Aluetaloustilastot, PL 6C, TILASTOKESKUS Miten toimitetaan ja täydennetään, jatkuu 1 Levykelomake Täytetään näppäimistöltä tallentaen ja/tai suurin osa suoraan syöttötiedostosta. Kirjanpito-ohjelmissa on mahdollisuus määritellä ja tuottaa syöttötiedosto. Vienti -toiminnolla luotu ASCII-tiedosto viedään wwwlomakkeelle Tiedonsiirto / Lähetys -toiminnolla tai tiedosto toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: kunnat: kuntayhtymät: tai levykkeellä postin välityksellä edellisellä sivulla mainittuun osoitteeseen. Älä lähetä varmuuskopiota! Käytä taulukoissa 01 ja 02 levykelomakkeen apusaraketta, jos on jaettava kustannuspaikan tietoja eri tehtäville tai on vietävä yhteen tehtävään useamman kustannuspaikan tietoja!

8 Miten toimitetaan ja täydennetään, jatkuu 2 Www-lomaketiedot tallentuvat Elman serverille, josta ne toimitetaan sopimuksen mukaisesti Tilastokeskukseen. Valmis -painikkeen painaminen kertoo, että kunnan kaikki tiedot kyseisen tiedonkeruun osalta ovat valmiit toimitettavaksi Tilastokeskukselle. Valmis -painikkeen purku: Tilastokeskus, Erikka Peltonen, puh Tekninen tuki: Elman HelpDesk, puh. (09) Tiedot annetaan Internet -osoitteessa: Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin aiemmissa tiedonkeruissakin! Www-lomakkeiden avaamista koskevat tiedotteet lähetetään sähköpostilla kunnan-/kuntayhtymähallitusten kirjaamoihin tai tiedonantajan ilmoittamaan muuhun sähköpostiosoitteeseen ja yhteyshenkilöille! Miten toimitetaan ja täydennetään, jatkuu 3 Www-lomakkeita voidaan katsella ja tulostaa vielä sulkemisajankohdan jälkeenkin, mutta ei korjata eikä täydentää enää. Tilastokeskus korjaa ja täydentää tiedot suoraan omiin tietokantoihinsa. Korjatut tiedot näkyvät seuraavan vuoden tiedonkeruussa esitäyttötietoina. Www-lomakkeet täytetään näppäimistöltä tallentaen ja/tai II-osan osalta joko levykelomakkeen avulla tai muulla tavoin tuotetusta syöttötiedostosta. HUOM!! Syöttötiedosto tyhjentää aina www-lomakkeille jo tallennetut tiedot lomakekohtaisesti, jos syöttötiedostosta on ko. lomakkeelle tulossa yksikin tieto (jo nollakin on tieto). Www-lomakkeet tulostetaan pdf-muodossa valikkosivun kunkin lomakenimikkeen kohdasta (tulosta)

9 Miten toimitetaan ja täydennetään, jatkuu 4 Lähetä kunkin tiedonkeruun kaikki tiedot kerralla Tilastokeskukseen! Näin vähennät työtä molemmin puolin! Täydentäminen noin mennessä: sähköpostilla, telefaksilla numeroon puhelimitse (keskus ) Älä lähetä koko tiedostoa korjattuna uudelleen (koskee lähinnä levykelomakkeella annettuja tietoja)! Kaikkien tietojen lähettäminen korjattuna uudelleen aiheuttaa sen, että jo aiemmin tehdyt korjaukset menetetään viemällä päälle annetut korjatut tiedot, jolloin koko aineiston tarkastus on aloitettava alusta Miten toimitetaan ja täydennetään, jatkuu 5 Kun korjaat tai täydennät antamiasi tietoja, niin tarkista asiayhteys, vertaa edellisen vuoden vastaaviin lopullisiin tietoihin ja perustele lyhyesti! Tee muutokset myös omiin tulosteisiisi. Osasta korjauksia joudumme pyytämään lisäselvityksiä uudelleen ja uudelleen. Korjauksia ja täydennyksiä opetuksen valtionosuusjärjestelmän tietoihin (taulukko 41) voi lähettää myöhemminkin, vaikka ne ei enää jälkeen ehdi varsinaisiin valtionosuuslaskelmiin. Opetushallitus päivittää myöhästyneet korjaukset harkinnan mukaan seuraavan vuoden vertailutietoja ja aikasarjoja varten

10 Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen Tarkastus limittyy tietojen palautusjärjestyksen mukaisesti (suluissa tietojen valmistumispäivämäärä): tammi - helmikuussa (3.2.) tilinpäätös- ja talousarviot helmi - huhtikuussa (30.4.) sosiaalitoimen toiminta, ennakko. Kuntayhtymien sosiaalitoimen toimintatiedot tarkastetaan osa II:n tietojen yhteydessä. huhti - toukokuussa (10.6.) talouden osa I, ennakko touko - elokuussa (15.8.) opetuksen valtionosuusjärjestelmän tiedot touko - lokakuussa (noin ) talouden osa II. Ensin tarkastetaan ne, joilla on liikelaitoksia. Tällä hetkellä on todella kova paine nopeuttaa osa II:n aikatauluja VM:n ja STAKESin taholta! Tietojen tarkastaminen ja täydentäminen, jatkuu Tietojen tarkastuksessa on Tilastokeskuksessa käytössä oma atk-sovellus, joka tekee jonkin verran automaattisia korjauksia, vertaa tietoja koko maan keskiarvoihin ja edellisen vuoden vastaaviin tietoihin, suhteuttaa kustannuksia toimintatietoina ilmoitettuihin asiakkaisiin, hoitopäiviin, oppilaisiin ja tunteihin sekä kunnan ikäryhmittäisiin asukastietoihin, jne. Sovellus sisältää useita tuhansia virhetarkistuksia! Lisätiedustelut lähetetään yhteyshenkilöille sähköpostilla. Vastaukset toivotaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Atk-sovellus sisältää myös koko joukon ns. vakiokysymyksiä, joista voi pienellä vaivalla muokata kyseiseen asiayhteyteen soveltuvan kysymyksen

11 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit Määritelmät Kuntaliiton Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille (Helsinki 2002) julkaisussa Palkat ja palkkiot merkitään henkilöstökorvauksilla vähennettynä eikä niihin saa sisällyttää luontoisetuja! 0300 Maksetut eläkkeet ovat kunnan/kuntayhtymän suoraan eläkkeensaajalle maksamia vanhan eläkelain mukaisia eläkkeitä. Tähän ei merkitä Kuntien eläkevakuutukselle maksettuja eriä lukuun ottamatta varhennetulle eläkkeelle jääneelle maksatettua eläkealenemaa, joka merkitään tähän Eläkevakuutusmaksut sisältävät muut KuELmaksut ja muut eläkevakuutusmaksut, mm. VEL, LEL, MyEL, TaEL. Erittely taulukkoon 05! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Muut sosiaalivakuutusmaksut sisältää kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut. Tähän ei sisällytetä esim. lomapalkkavarausta kokonaisuudessaan! Se on jaoteltava palkkoihin, eläkevakuutusmaksuihin ja muihin sosiaalivakuutusmaksuihin. Erittely taulukkoon 05! Asiakaspalvelujen ostot kysytään sektoreittain! Asiakaspalvelu on ns. lopputuotepalvelu, jonka kunta ostaa kuntalaiselleen (asiakas on tunnistettavissa ), esim. lasten päiväkotihoidon osto toiselta kunnalta ja perhehoidon palkkiot - ei esim. ruuan osto koululaisille. Www-lomakkeella on tallennuksen esto niillä tehtävillä, joissa ei voi olla asiakaspalvelujen ostoa!

12 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Muiden palvelujen ostot sisältävät myös sisäisten palvelujen ostot - ei kuitenkaan sisäistä vuokraa. Muiden palvelujen ostoa ovat esim. osuudet maakuntien liitoille, Kuntaliitolle, osuudet ympäristöterveydenhuollon, kirjastotoimen ja palo -ja pelastustoimen kustannuksiin, osuus toisen kunnan kanssa yhteisen opettajan palkkauskustannuksiin, ateriapalvelujen osto vanhainkodille, päiväkodille jne. Erittely taulukkoon 05! 1400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ml. varastojen lisäys/ vähennys) sisältää mm. sähkön ja veden, mutta ei jätevesimaksuja, jotka tilastoidaan puhtaanapito- ja pesulapalveluihin. Erittely taulukkoon 05! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Avustukset on aina eriteltävä omille tehtävilleen! Avustusten ja asiakaspalvelujen rajaa on joissain tapauksissa vaikea määrittää! Avustukset ovat tulonsiirtoja ja (periaatteessa) vastikkeettomia! Omaishoidon palkkiot ovat avustuksia! Avustusten erittely taulukkoon 05! 1920 Ulkoiset vuokramenot eriteltävä taulukkoon 05! 1970 Sisäiset vuokramenot tulisi olla taulukossa 01 (sarake 700) yhtä suuret kuin sisäiset vuokratulot ellei kirjauksen toinen pää ole esim. kunnan liikelaitoksella Muut menot sisältää mm. verot (jätevero, metsänhoitomaksu, jne) ja myyntitappiot

13 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Sisäiset menot yhteensä (ml. menot omille liikelaitoksille) sisältävät vain toimintamenoihin sisältyvät sisäiset menot eli sisäisten palvelujen ostot ja sisäiset vuokrat. Tähän ei summata poistoja eikä muita laskennallisia eriä lomakkeen riveiltä Sisäiset menot sarakkeella 700 = sisäiset tulot ellei ole liikelaitoksia. Huom! Sisäiseen laskutukseen ei sisällytetä palautusjärjestelmän alvia Poistot ja arvonalentumiset on eriteltävä tehtäville! Jos rakennusten poistot kirjataan tehtävälle 535 Toimitila- ja vuokrauspalvelut ja sisällytetään laskutettaviin sisäisiin vuokriin, ei tältä osin enää ilmoiteta tehtävittäisiä poistoja rivillä Tarkista täsmäytys tuloslaskelmaan! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolaji, jatkuu Vyörytyserät (ilman palautusjärjestelmän alvia) sisältävät esim. yleishallinnosta talous- ja henkilöstöhallinnon kustannusten vyörytyksen eri tehtäville, elleivät ne ole sisäisinä ostoina. Sisäisten vuokrien käsittely vyörytyksinä ei ole toivottavaa. Budjetoidun sisäisen laskutuksen tulisi periaatteessa sisältää myös nämä vyörytetyt erät. Vyörytyserämenojen tulisi olla taulukossa 01 sarakkeella 700 yhtä suuret vyörytyserätulojen kanssa Palautusjärjestelmän arvonlisävero tulee mahdollisuuksien mukaan kohdentaa tavaroiden / palvelujen loppukäyttäjille (siirto tehtävältä toiselle rivillä 2965)! Laskennallinen palautus 5% koskee sosiaali- ja terveyspalveluja

14 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Muut laskennalliset menot (ml. laskennalliset korot ja poistot) eivät sisällä suunnitelman mukaisia poistoja eikä muitakaan toimintamenoihin tai muihin laskennallisiin menoihin kuuluvia eriä. Tähän voidaan merkitä mm. luontoisetujen raha-arvot. Tätä menolajia voidaan käyttää tapauksissa, joissa siihen on aivan pakottava tarve! Paljon käytetty tehtäväkohtainen tunnusluku: Käyttökustannukset yhteensä = tehtävän toimintamenot poistot ja arvonalentumiset vyörytyserät 2960 yhteensä (eli alvia ja muita laskennallisia menoja ei lasketa mukaan) Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Myyntitulot jaotellaan sektoreittain! Myyntitulot valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta ovat ulkopuolisilta saatuja tuloja tavaroiden ja palvelujen myynnistä! Sisäiset myyntitulot ovat oman kunnan toisilta yksiköiltä laskutettuja eriä, mm. ruuan myyntiä, veden ja energian myyntiä, jne. Huom! Sisäiseen laskutukseen ei saa sisällyttää palautusjärjestelmän alvia! 5500 Maksut ovat asiakasmaksuja (kattavat yleensä vain osan kustannuksista, vrt. liikelaitokset!). Liikelaitosten tehtävillä ei sallita maksuja. Atk-ohjelmamme siirtää liikelaitosten maksut myyntituloiksi. Maksuihin voi joskus sisältyä pieniä sisäisiä maksuja! Elatustuen ja toimeentulotuen takaisinperinnät ovat muita tuloja - ei maksuja!

15 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Tuet ja avustukset jakaantuu: työllistämistukeen, joka on eriteltävä samoille tehtäville kuin työllistämisen kustannuksetkin. muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta, johon merkitään mm. valtion välittämät EU-tuet sekä yhdistymisavustukset. Euroopan unionilta saatuihin tukiin ja avustuksiin, johon merkitään pääasiassa vain suoraan EU:lta saadut erät. muilta saatuihin tukiin ja avustuksiin, johon merkitään mm. Kelalta saadut korvaukset oman henkilökunnan työterveyshuoltoon ja koulumatkatuet. Kela ei kuulu sektoriin valtio! Kuntien saamat lastensuojelun suurten kustannusten tasauserät merkitään tulopuolella tähän tulolajiin (tehtävälle 290) Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Ulkoiset vuokratulot eriteltävä taulukossa 05! 6370 Sisäiset vuokratulot ks. sisäiset vuokramenot! 6700 Muut tulot sisältävät esim. tonttien myyntivoitot (useimmiten tehtävällä 690), jotka on kirjattu tuloslaskelman toimintatuottoihin, sakonluontoiset tulot (pysäköintivirhemaksut), elatustuen ja toimeentulotuen takaisinperinnät. Älä sisällytä tähän sisäisiä myyntituloja - niille on oma rivinsä eli Valmistevarastojen muutos on vähäistä! 6850 Valmistus omaan käyttöön ei ole sisäistä tuloa ja se tulisi esittää käyttötaloustaulukossa samoin kuin tuloslaskelmassa!

16 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 Meno- ja tulolajit, jatkuu Sisäiset tulot yhteensä ml. tulot omilta liikelaitoksilta (ilman alvia) sisältävät vain toimintatuloihin sisältyvät sisäiset tulot eli sisäisten palvelujen myynnit ja sisäiset vuokrat. Tähän ei summata muita laskennallisia eriä lomakkeen riveiltä 6960 ja Tarkista sarakkeella 700 sisäisten tulojen ja sisäisten menojen erotus ja anna lisäselvitys eroista ellei se johdu kunnan liikelaitoksista Vyörytyserätulot (ilman palautusjärjestelmän alvia) on vyörytyserämenojen vastatili ja taulukossa 01 pitäisi näin ollen olla sarakkeella 700 sama summa sekä menona että tulona! Erittely taulukkoon 05! 6970 Muut laskennalliset tulot -erä jää useimmiten tyhjäksi Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 110 Yleishallinto Kjaa omille tehtävilleen aiheuttamisperiaatteen mukaan lomapalkkavaraukset työllistettyjen kustannukset ja työllistämistuet maksetut eläkkeet isot avustukset ja pienetkin, jos on helposti jaettavissa myyntivoitot (esim. tonteista 690:een) Kvyörytä aiheuttamisperiaatteen mukaan joko kirjaustapahtumien tai palkkaus-, toiminta-, tms. menojen suhteessa kirjanpidon, palkkalaskennan, henkilöstöhallinnon, atk:n, arkistoinnin, lakimiespalvelujen, jne. kustannukset (ellei ole jo sisäisenä myyntinä niin kuin pitäisi olla) ainakin valtionosuussektoreille ja mielellään kaikille tehtäville älä vyörytä koko yleishallintoa - se ei ole tarkoitus

17 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 110 Yleishallinto jatkuu KEi asiakaspalvelujen ostoja, koska kunta ei voi ostaa itselleen asiakaspalveluja. Merkitse kaikki palvelujen ostot muiden palvelujen ostoihin! Esim. henkilökunnan työterveyspalvelujen osto on muiden palvelujen ostoa. Ks. Tililuettelomalli! Huom! Aluepelastuspalvelujen osto kuuluu tehtäväluokkaan 480 Palo- ja pelastustoimi! KEi asiakasmaksutuloja (maksuja), koska kunta ei voi periä hallinnosta asiakasmaksuja. Merkitse maksut myyntituloihin. Esim. ruuan myynti henkilöstölle on myyntituloa muilta ja myynti kunnan muille yksiköille on sisäistä myyntituloa. KWww-lomake ei anna tallentaa em. eriä! Levykelomakkeella ei ole estoa, joten olkaa tarkkana! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 201 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kvyörytä tästä mahdolliset kirjanpidon, palkkalaskennan, henkilöstöhallinnon ja atk:n kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan omille tehtävilleen elleivät ole jo sisäisinä myynteinä / ostoina Knettoa ylimääräiset sisäiset menot ja tulot pois Kälä merkitse asiakaspalvelujen ostoja, koska kunta ei voi ostaa itselleen asiakaspalveluja. Merkitse kaikki palvelujen ostot muiden palvelujen ostoihin! asiakasmaksutuloja, koska kunta ei voi periä hallinnosta asiakasmaksuja. Merkitse maksut myyntituloihin. Ksiirrä virheellisesti hallintoon kirjatut erät omille tehtävilleen

18 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 204 Lasten päiväkotihoito Kjaa tästä esiopetuksen kustannukset meno- ja tulolajeittain tehtävälle 208 Esiopetus sosiaalitoimessa päivien, tuntien, tms. suhteessa. Muista sisäisen hallinnon osuus! Kvertaa päiväkotihoidosta annettuja toimintatietoja (sosiaalitoimen toiminta, taulukko 54) ja anna toimintatietoihin kohdistuvat mahdolliset korjaukset lisätiedoissa Kkiertävät päiväkodit ovat päiväkodin osapäivähoitoa ja kustannukset kuuluvat tähän (ei esiopetuksen osalta). Ryhmäperhepäiväkodit tehtävään 206 Muu lasten päivähoito. KPerusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu perusopetuksen tehtävälle 305 meno-/tulolajeittain KHUOM!! 2006: palvelusetelimenoja ei taulukoon Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 206 Muu lasten päivähoito Kei esiopetuksen kustannuksia (ks. edellinen sivu!) Kvertaa perhepäivähoidosta annettuja toimintatietoja (sosiaalitoimen toiminta, taulukko 54) ja anna toimintatietoihin kohdistuvat mahdolliset korjaukset lisätiedoissa Kryhmäperhepäiväkotihoito merkitään tähän tehtävään Kperusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu perusopetuksen tehtävälle 305 meno-/tulolajeittain Kerittele taulukkoon 07 lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet lakisääteisten ja kuntalisien osalta KHUOM! 2006: ei palvelusetelimenoja taulukoon 07! Tehtävä 206 jaetaan 205 Perhepäivähoitoon ja 207 Muuhun lasten päivähoitoon

19 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 208 Esiopetus (sosiaalitoimessa) KEi esiopetuspalvelun ostoa muulta oman kunnan yksiköltä sisäisenä ostona vaan suorina menon-/tulonsiirtoina eli vähennetään myyvältä yksilöltä meno-/tulolajeittain ja lisätään ostavalle yksikölle meno-/tulolajeittain. KKustannusten tulee vastata kuntalomakkeella ilmoitettuja sosiaalitoimen esioppilaita. Koululomakkeella opetustoimen esioppilaiksi (yleensä 11-v. oppivelvollisuus) tilastoitujen osalta kustannukset kuuluvat tehtävälle 303, vaikka opetus annettaisiinkin päivähoidon yhteydessä. KKodin ja/tai päivähoidon ja koulutuspaikan väliset kuljetuskustannukset kuuluvat valtionosuuspohjaan. KEi maksuja, koska esiopetus on ilmaista! Erittele kustannustiedot taulukkoon 41! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 210 Lasten ja nuorten laitoshuolto Tähän merkitään myös ammatillinen perhehoito (ei sijaisperhehoito), josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Tarkista kustannukset suhteessa toimintaan! Laske aivan konkreettisesti kustannukset hoitopäivää kohti! 215 Muut lasten ja perheiden palvelut Koulukuraattoritoiminta tähän, ei opetustoimeen Toimeksiantosuhteisten sijaisperhehoitajien palkkiot (ei henkilösivukulut) ovat asiakaspalvelujen ostoa - ei palkkaa. Elatustuen takaisinperintä on muuta tuloa - ei maksuja! Merkitse elatustukitiedot myös taulukkoon alkaen ei kysytä enää elatustukitietoja eikä perheasioiden sovittelua

20 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 220 Vanhusten laitospalvelut Tarkista kustannukset suhteessa ilmoitettuun toimintaan! Laske esim. laskennallinen hoitopäivän hinta! Ei muutoksia 2006! 225 Vammaishuollon laitospalvelut Tarkista kustannukset suhteessa ilmoitettuun toimintaan! Laske laskennallinen hoitopäivän hinta! Vammaishuollon kuntayhtymien lasku tulee eritellä laitospalvelujen (225), suojatyön (230) ja muiden vammaispalvelujen (240, esim. asumispalvelut, perhehoito) tehtäville! Tätä jakoa tarvitaan! 2006 tehtävän nimike on Vammaisten laitospalvelut (eikä missään enää jaotella kehitysvammaisia erikseen) Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 230 Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Vain kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja toimintakeskusten toiminta joko itse tuotettuna tai ostettuna! 2006 alkaen tehtävän nimike on Vammaisten työllistämistoiminta. Toimintatietoina kysytään työllistymistä tukevan toiminnan ja työ- ja päivätoiminnan asiakkaat. 235 Kotipalvelut Kotisairaanhoito on terveydenhoitoa ja on erotettava vaikka arvioiden (2006 myös) sekä kustannus- että toimintatiedoissa! Palvelukeskukset ja -talot tehtävään palvelusetelimenot taulukkoon 07. Muutoksia taulukossa 54: käynnit saajakotitalouksittain / sektoreittain, ikäryhmityksiä lisää, palvelusetelin saajien lukumäärä ja tukipalvelun saajista kuljetuspalveluja saaneet!

21 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut K Toimeksiantosuhteisten perhehoitajien palkkiot (ei henkilösivukulut) ovat asiakaspalvelujen ostoa muilta - ei palkkaa. Omaishoidon palkkiot (ei henkilösivukulut) ovat avustuksia, ei palkkaa. Merkitse palkkiot ilman henkilösivukuluja myös taulukkoon 07. Tälle tehtävälle merkitään vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, perhehoito, palvelutalot ja -keskukset sekä kaikki se avohoito, mikä ei kuulu muihin tehtäviin. Merkitse vielä taulukkoon 07 vammaispalvelulain mukaiset kustannukset! 2006 tästä vielä kuljetuspalvelujen menot! 2006 palvelusetelimenot taulukkoon 07. Toimintatiedoissa on huomattavia muutoksia: vanhusten tehostettu asuminen, ikäryhmityksiä vammaispalveluihin! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 245 Päihdehuolto Merkitse tähän kaikki päihdeongelmaisista (ml. huumetyö) aiheutuneet kustannukset, myös oman terveyskeskuksen osalta poistuu asiakkaista sektorijako taulukossa Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto) Koulupsykologitoiminta tähän - ei koulutoimeen Jätä merkitsemättä tehtävän sisäiset vyörytykset ja ostot/ myynnit; esim. avo- ja vuodeosaston väliset! Merkitse taulukkoon 05 avohoidon käyntimaksut ja laitoshoidon asiakasmaksut (v.m. pois 2006). Merkitse taulukkoon 07 työterveyshuollon myyntitulot (ml. sisäiset myynnit) ja vuodeosastohoidon oman toiminnan kustannukset (v.m. pois 2006)

22 Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 252 Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto), jatk tehtävä jakaantuu kahtia eli 253 avohoitoon ja 256 vuodeosastohoitoon. Taulukossa 07 tullaan kysymään uusina tietoina laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset sekä apuvälineiden hankintamenot ja apuvälineiden luovutusten lukumäärä vuoden aikana Toimintatiedot kerää Stakes 254 Perusterveydenhuollon hammashuolto Kustannuksia on oltava kaikilla kunnilla! Pyytäkää erittely kuntayhtymältä! Toimintatiedot kerää Stakes 260 Erikoissairaanhoito (toimintatiedot kerää Stakes) Jätä merkitsemättä tehtävän sisäiset vyörytykset ja ostot/myynnit; esim. avo- ja vuodeosaston väliset! Lomakkeen tietojen täyttäminen, taulukko 01 tehtävittäin 260 Erikoissairaanhoito (jatk.) Merkitse taulukkoon 05 laitoshoidon asiakasmaksut! 2006 taulukossa 05 kysytään päiväkirurgian asiakasmaksut ja taulukossa 07 kysytään laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannukset uusina tietoina 270 Ympäristöterveydenhuolto Ei asiakaspalvelujen ostoa - kuntayhtymäosuus on muiden palvelujen ostoa! Ks. Tililuettelomalli! Ympäristöterveydenhuollon kustannuksia (terveysvalvonta, elintarviketarkastus ja eläinlääkintä) on oltava kaikilla kunnilla, joten pyytäkää kuntayhtymältä erittely! Merkitse vielä taulukkoon 07 eläinlääkinnän käyttökustannukset. Pyydä kuntayhtymältä erittely! Ympäristönsuojelu tehtävään 440 Ympäristönhuolto

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto

TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3. Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen KANNEN KUVA Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-860-6 ISBN 978-952-213-861-3 Suomen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko

Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 1(34) Esi- ja perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lukiokoulutuksen kustannustiedot (taulukko 41) JOHDANTO... 2 ESIOPETUS... 3 KUSTANNUSTIETOJEN YLEINEN RAJAUS... 3

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo

Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien tililuettelo Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen JHSjaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien tililuettelo sekä

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n.

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n. 3/2006 Kesäkuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet vuonna 2007 Julkiset hankinnat esitys uudeksi hankintalaiksi annettu Perus- ja viivästyskorko 1.7. 31.12.2006 Kuntien talouden tunnuslukutiedosto

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 LUKIOKOULUTUS Tällä kyselyllä kerätään valtion koulujen ja yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saaneiden yksityisten koulutuksen

Lisätiedot

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina.

Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. TÄYTTÖOHJE 1(8) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 PERUSOPETUS Tällä kyselyllä kerätään kustannus-, tulo- ja suoritetiedot valtion koulujen, yliopistojen harjoittelukoulujen ja järjestämisluvan

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kustannustiedot kysytään erikseen omalla lomakkeella 8401. TÄYTTÖOHJE 1(13) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2014 AMMATTIKORKEAKOULUT YLEISTÄ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009, jäljempänä rahoituslaki) 58 :n mukaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2015

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2015 1(6) Yleisohje Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2015 Tiedonkeruussa kerätään tietoja kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten tuloslaskelmasta, investoinneista

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot