Etera työelämän kumppani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etera työelämän kumppani"

Transkriptio

1 Etera työelämän kumppani

2 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti vuotta Avainluvut... 6 Huolehdimme eläkevaroista vastuullisesti...7 Tuotamme turvaa ja hyvinvointia...10 Ympäristövastuu näkyy isoissa ja pienissä teoissa Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Etera työelämän kumppani

3 Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka on olemassa asiakkaitaan varten. Eterassa työeläkevakuuttaminen on vaivatonta. Huolehdimme työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistämme työhyvinvointia. Tarjoamme mahdollisuuksia parempaan työelämään työn teettäjälle ja tekijälle. Työeläkevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Kaikki palkansaajat ja yrittäjät kuuluvat lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja kotitaloudet sekä työntekijät ja eläkkeensaajat. Vastuullinen tehtävä velvoittaa. Yritysvastuu eri muodoissaan on osa Eteran normaalia toimintaa ja johtamista. Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi vuonna 2013 Etera sai vakuutusmaksutuloa 659 miljoonaa euroa vuonna Kasvua oli 2,5 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli 5,1 miljardia euroa. Markkinaosuus vakuutusmaksutulosta kasvoi 5,3 prosenttiin. Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen Eteran omistaja-asiakkaita ovat TyEL-vakuutussopimuksen tehnyttä vakuutuksenottajaa ja heidän palkkaamansa vakuutettua työntekijää, 37 takuupääoman omistajaa sekä yrittäjää. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi Eteraan vuoden aikana asiakasta. Päätösvaltaa keskinäisessä yhtiössä käyttävät yhtiön osakkaat. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Eteran toimintaa johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Sijoitustoiminnassa haetaan turvaa ja tuottoa Etera sijoittaa eläketurvan katteena olevia varoja. Sijoituksille tavoitellaan mahdollisimman korkeaa ja vakaata tuottoa. Sijoitustoiminnan keskeiset suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, jonka Eteran hallitus vahvistaa vuosittain. Tuotteet ja palvelut asiakkaiden tarpeisiin Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteisiä työeläkevakuutuksia ja niihin liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Vakuutetut työntekijät saavat Eterasta eläketurvan sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita. Eteran asiakkaat hoitavat vakuutuksiaan valtaosin etera.fi-verkkopalvelussa. Etera.fi-sivusto uudistui elokuussa Uudistuksessa panostettiin helppouteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Uudistetut vakuutus- ja laskutusjärjestelmät otettiin käyttöön vuoden 2013 lopussa. Oma eläke -palveluun kirjautumalla voi laskea oman eläkearvion ja tarkistaa työeläkeotteen. Työhyvinvointipalveluilla tarkoitetaan asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla tuetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. Etera lanseerasi 2013 uuden työkyky- ja terveysjohtamisen palvelun. Myös käytännön työkaluja tarjoava Kompassi-verkko- Etera työelämän kumppani 3

4 Missio Visio Arvot Eteran perustehtävänä on tuottaa asiakkailleen hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Etera on asiakkaiden arvostama, ketterä vaihtoehto. Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus palvelu, Etera-opiston valmennuspäivät sekä työhyvinvointikorttikoulutukset kiinnostivat asiakkaita. Ammatillinen kuntoutus on myös keino pidentää työuraa. Eterassa vakuutettu työntekijä tai yrittäjä voi hakea kuntoutukseen, jos työkyky on heikentynyt. Kuntoutuksena tuetaan muun muassa työkokeilua, työhönvalmennusta ja ammattiin johtavaa koulutusta. Ajoissa aloitettu ammatillinen kuntoutus on tehokasta. Kuntoutujista kolme neljästä palaa työelämään. Ammattitaitoinen henkilöstö luo palvelun Työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa asiakkaamme saavat palvelua osaavilta asiantuntijoilta. Myös eläkeasiakkaiden palvelu on monipuolista ja asiakkaan tilanteeseen paneutuvaa. Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistot Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Vastuullisuus on Eteran toiminnan ydin Vastuullisuus on Eterassa kaikkien asia ja näkyy toiminnassa ja johtamisessa. Etera auttaa työnantajia ja yrittäjiä hoitamaan työeläkevakuuttamisen sekä edistämään työhyvinvointia. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat. Usean sadantuhannen asiakkaan eläketurva on Eteran vastuulla. Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen luo työtä ja turvaa. Etera toimii vastuullisesti myös ympäristöasioissa. Pyrkimyksenä on jatkuva parantaminen niin toimistoympäristössä kuin kiinteistösijoittajanakin. Etera on vastuussa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen, omalle henkilöstölleen, monille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Eteran eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstöä toimimaan vastuullisesti ja Eteran arvojen mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan vastuullinen toiminta. Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 4 Etera työelämän kumppani

5 Toimimme tehokkaana ja ammattimaisena palveluyrityksenä. Katsaus tulevaan Matkalla kohti vuotta 2020 Työeläkeyhtiön toiminnalla on kolme hyvin erilaista ulottuvuutta ja tehtävää. Hoidamme huolella kaikkia näitä perustehtäviämme. Haluamme olla asiakkaidemme arvostama kumppani ja ketterä vaihtoehto työeläkevakuuttamisessa. Työeläkeyhtiön nimenmukainen tärkeä ulottuvuus on Haluamme kasvaa. Oman myynnin rinnalla toimivat hoitaa eläkkeiden myöntäminen ja maksatus tasapuolisesti. Se on perustehtävämme. Teemme työtä kustannustehokkuuden eteen, jotta kasvavassa roolissa hyvät kumppanimme. Ulospäin näkyvin tehtävämme on huolehtia meille hoitokulusuhteemme on kilpailukykyinen kaikkiin toimijoihin verrattuna. Verkko- ja puhelinpalvelumme toi- uskotuista ja tulevia eläkkeitä varten rahastoiduista varoista. Työeläkejärjestelmä on tältä osin paljon vartijana, ja meihin kohdistuu perusteltua painetta. On temme tukena. Saatamme loppuun perusjärjestelmimivat saumattomasti asiakkaittemme ja ammattilais- huolehdittava koko ajan sijoitusten tuotoista, hallinnon ammattimaisuudesta ja kustannustehokkuudesen uusinnan ottamalla käyttöön työeläkealan yhteisen eläkejärjestelmän. ta. Samoin työeläkevakuuttajien, jotka ovat maan suurimpien sijoittajien joukossa, tulee ottaa vastuuta siitä että Suomi on maa, jossa on hyvä harjoittaa ja kasvattaa yritystoimintaa. Tulevaisuuden eläkkeet maksetaan valtaosin tulevaisuuden työllä ja palkoilla. Arkisin ulottuvuus on toimia tehokkaana ja ammattimaisena palveluyrityksenä. Tuemme yrityksiä ja yrittäjiä työeläkeasioissa ja henkilöstön työkykyasioissa. Asiakas ja asiakkaan tunteminen ovat menestyksen avain myös vuonna Ei riitä, että ihmiset tuntevat toisensa. Koko toimintatapamme on oltava asiakassuuntautunut, ja meidän on nähtävä asiakkaan tarpeista kaikki 360 astetta. Kuukausittain täsmäytyvä vakuutusmaksu sekä tehokas ja mitattava työkykytyömme antavat rahallista lisäarvoa asiakkaillemme. Meidän on huolehdittava siitä, että Suomessa on hyvä harjoittaa ja kasvattaa yritystoimintaa. Tulevaisuuden eläkkeet maksetaan valtaosin tulevaisuuden työllä ja palkoilla. Vankistamme askel kerrallaan vakavaraisuuttamme ja uskomme sijoittamisen osalta hajauttamiseen sekä riskinoton että tuotonlähteiden osalta. Olemme vastuullisia sijoittajia ja mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea rahoittamalla suomalaisia yrityksiä ja toimitiloja. Työeläkealalla toimitaan pitkäjänteisesti. Teemme Eterassa asioita tässä ja nyt, mutta katsomme myös pitkälle tulevaan. Uskon, että Eteran kaltaiselle ketterämmälle vaihtoehdolle on paikka ja tilaus työeläkekentässä myös vuonna Sen eteen teemme lujasti töitä. Stefan Björkman varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja elokuusta 2014 Etera työelämän kumppani 5

6 Maksutulo +2,5 % Avainluvut Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 0,2 9,9 Vakavaraisuuspääoma, milj Vakavaraisuusasema 1,8 3,4 Vakavaraisuusaste, % 15,4 21,3 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 134,5 99,9 Asiakashyvitykset, milj. 6,0 8,3 Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,22 0,31 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63 64,2 Sairauspoissaolot, pv/hlö 8 10 Koulutuspäivät, pv/hlö 3 3 Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % 7 6 Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Etera työelämän kumppani

7 Huolehdimme eläkevaroista vastuullisesti Eläkevarojen hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa ja vahvaa ammattitaitoa. Vuonna 2013 Eteran vakuutusmaksutulo ja markkinaosuus kasvoivat. Eläkettä Etera maksaa eläkkeensaajalle. Taloudellinen vastuu merkitsee Eterassa vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Vakuutusmaksutulo kasvoi Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Vakuutusmaksutuloa Etera sai kaikkiaan 659 miljoonaa euroa. YEL-maksutulon osuus oli 24 miljoonaa euroa. Se kasvoi 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Panostukset myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon ovat tuottaneet tulosta. Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi neljättä vuotta peräkkäin. Eteran markkinaosuus nousi 5,3 prosenttiin. TyEL-palkkasumma kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta ja oli miljoonaa euroa. YEL-työtulosumma kasvoi 10 prosenttia 120 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo Milj Uusien vakuutusten myynti vilkasta Etera on kehittänyt myyntiään systemaattisesti. Uusien vakuutusten myynti jatkui vilkkaana, ja uusien vakuutusten kautta tuleva maksutulo kasvoi. Eteralla on markkinaosuuttaan suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista. Eteran markkinaosuus uusista TyEL-vakuutuksista oli 13 prosenttia ja YEL-vakuutuksista 6 prosenttia kappalemääristä laskettuna. Valtaosa Eteran asiakkaista tekee palkkailmoitukset sähköisesti, ja suurin osa käyttää Eteran kuukausiilmoitustapaa. Uusista asiakkaista kuukausi-ilmoitustavan valitsi lähes 90 prosenttia. Etera maksoi yli miljardi euroa eläkkeitä Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 370 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden 2013 lopussa Vakavaraisuus riittävällä tasolla Eteran vakavaraisuus laski vuoden aikana, mutta oli edelleen riittävällä tasolla ja mahdollisti täysipainoisen sijoitustoiminnan. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 765 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 15,4 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8. Vuoden 2014 asiakashyvityksiin Etera siirtää 6 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,22 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta Etera työelämän kumppani 7

8 Taloudellinen vastuu merkitsee Eterassa vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Tehokkuutta parannetaan suunnitelmallisesti Etera uudisti vakuutusjärjestelmiään laajoissa hankkeissa, mikä kasvatti kokonaisliikekuluja. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin oli 134,5 prosenttia. Ilman tietojärjestelmähankkeiden osuutta hoitokulusuhde olisi ollut 102,2 prosenttia. Kustannustehokkuuttaan Etera parantaa määrätietoisesti. Riskienhallinta on sijoitusstrategian ydin Eteran sijoitusstrategian ydin on hajauttaa riskejä mahdollisimman laajasti. Etera uudisti sijoitusstrategiansa vuonna Uudistuksen keskeisin tavoite oli varmistaa vakavaraisuuspääoman parempi säilyminen finanssikriisin kaltaisissa oloissa ja hajauttaa riskejä laajasti. Tämä johti vuosina 2011 ja 2012 eläkeyhtiöiden keskiarvoa korkeampaan tuottoon selvästi alhaisemmalla riskitasolla, mutta vuoden 2013 markkinaympäristössä strategia ei toiminut. Vuonna 2013 tuoton lähteiden hajauttaminen toimi riskienhallintamielessä ja salkun tuoton vaihtelu oli alhainen. Tuottokehitys jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun ainoastaan osakemarkkinoiden kehityksestä riippuvaiset omaisuusluokat tuottivat, ja joidenkin tuoton lähteiden tuotot kääntyivät negatiivisiksi. Sijoituksia 5,6 miljardia euroa Vuoden 2013 lopussa Eteralla oli sijoituksia miljoonaa euroa. Sijoitustuotto oli 0,2 prosenttia. Etera sijoittaa Suomeen erityisesti kiinteistöjen ja yritysrahoituksen kautta. Ne toivat tasaista tuottoa myös vuonna Yritysrahoituksen tuotto oli 8,0 prosenttia, ja kiinteistösijoitukset tuottivat 5,8 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli -1,4 prosenttia ja osakesijoitusten tuotto 2,4 prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto oli -13,7 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,1 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 3,8 prosenttia. Etera panostaa yritysrahoitukseen Yritysrahoitus on Eteralle tärkeä kanava sijoittaa kotimarkkinoille. Eteran rooli suomalaisena sijoittajana ja aktiivisena omistajana korostuu yritysrahoituksessa. Eteran yritysrahoitukseen kuuluvat sijoitukset pääomarahastoihin sekä pääasiassa suomalaisiin yrityksiin kohdistuva vieraan ja oman pääomanehtoinen rahoitus. Vuoden 2013 lopussa näitä sijoituksia oli kaikkiaan 908 miljoonaa euroa. Etera tukee yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmiensä kanssa suomalaista työllisyyttä sijoittamalla markkinaehtoisesti suorien sijoitusten, lainainstrumenttien ja suomalaisten pääomarahastojen kautta erityisesti kotimaisiin kasvuyrityksiin. Yritysrahoituksessa korostuvat laaja sijoitusvaihtoehtojen läpikäynti, tarkka yritysanalyysi sekä rahoitusehtojen arviointi. Kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan ennen kaikkea huomioon sijoituksen tuottavuus ja turvaavuus. Etera on merkittävä kiinteistösijoittaja Eteralla on suuri kiinteistösijoitussalkku. Vuoden 2013 lopussa Eteralla oli kiinteistösijoituksia 970 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisella on tärkeä työllistävä vaikutus. Etera jatkoi toimistotalojen rakennuttamista Helsingin Töölönlahdella: Eteran kolmesta toimistotalosta kaksi on valmiina ja viimeisin valmistuu vuoden 2014 aikana. 8 Etera työelämän kumppani

9 Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan milj. euroa Johdannaisten vaikutus Johdannaisten vaikutus 12 % Muut sijoitukset tukset 4 % Kiinteistösijoitukset 17 % Korkosijoitukset 37 % Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Etera sijoittaa eläkevarat turvaavasti, tuottavasti ja vastuullisesti. Taloudellisten seikkojen lisäksi huomioidaan hyvään hallintotapaan, ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä seikkoja. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2010 ja on raportoinut sijoituksistaan YK:lle vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2013 Etera jatkoi ja syvensi yhteistyötään GES Investment Servicesin kanssa. GES on ollut mukana Eteran vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja prosessien kehittämisessä. GES myös tarkastaa Eteran osake- ja korkosalkun puolivuosittain sekä arvioi Eteran salkussa olevien yhtiöiden vastuullisuutta. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän Finland s Sustainable Investment Forumin (Finsif) jäsen. Osakesijoitukset 29 % Vuoden lopussa Etera osti Vantaan Tikkurilan aseman yhteyteen sijoittuvan toimisto- ja liikekeskus Dixin toimistokiinteistöt sekä Espoossa Länsiväylän varrelle rakentuvan Motor Center Espoonlahden. Etera edistää kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta kiinteistösijoituksissaan ja on kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin jäsen. Etera käyttää rakennushankkeissaan LEED-sertifikaatteja tai muita ympäristösertifikaatteja. Eteran toimitalo Helsingissä on WWF:n hyväksymä Green Office. Etera raportoi ympäristöohjelmansa tuloksista vuosittain WWF:lle. Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisuutta. Etera osallistui aktiivisesti niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa Eteralla on omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Pitkäjänteistä kehittämistä Etera on kehittänyt systemaattisesti sijoitus- ja riskienhallintaprosesseja sekä -järjestelmiä. Sijoitushallintoaan Etera vahvisti aloittamalla yhteistyön kansainvälisen State Street Corporationin kanssa vuoden 2014 alussa. Marraskuussa Etera palkittiin Euroopan parhaana sijoitusorganisaationa Investment & Pensions Europe n (IPE) järjestämässä vuotuisessa eläkesijoittajille suunnatussa kilpailussa. Etera sai Euroopan parhaan palkinnon myös kehittyvien markkinoiden sijoitusstrategiasta. Etera työelämän kumppani 9

10 Tuotamme turvaa ja hyvinvointia Eteran perustehtävä on lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen. Asiakkaille Eteran vastuullisuus näkyy laadukkaina palveluina ja vaivattomina vakuutustapoina. Vuosittain mitattava asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Eteran liiketoimintastrategian lähtökohta on vastuullisuus. Arvot muodostavat kivijalan Eteran toiminnalle. Eteran toimintaa säätelevät lait, viranomaisten ohjeet ja säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta ohjaavat ja valvovat Eteran toimintaa. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eteralla on laajat sidokset yhteiskuntaan, ja se tekee yhteistyötä monien eri elinkeinoelämän ja työeläkealan toimijoiden kanssa. Laajan yhteistyöverkostonsa avulla Etera tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluita. Etera tukee yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia. Etera ei kuitenkaan tue poliittisia toimijoita. Tasapuolista ja oikeudenmukaista toimintaa Eterassa vastuullisen liiketoiminnan ohjenuorana toimii Eteran hallituksen hyväksymä ohje hyvästä vakuutustavasta. Hyvän vakuutustavan toteuttaminen merkitsee sitä, että Eteran toiminta on paitsi lainmukaista, myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista. Etera kohtelee asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Se pätee sekä asiakassuhteen hoitoon että asiakasmarkkinointiin. Eteran eettiset periaatteet kokoavat yhteen lakeja, ohjeita ja periaatteita, joiden mukaan Eterassa toimitaan. Eettiset periaatteet ovat luettavissa myös Eteran verkkosivuilla. Eteralle asiakkaat ovat ykkönen Eteralla oli vuonna 2013 TyEL-sopimusasiakkaita YEL-vakuutusten määrä kasvoi 5 prosenttia, ja niitä oli vuoden lopussa Etera on merkittävä tilapäisten työsuhteiden vakuuttaja. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi vuoden 2013 aikana asiakasta. Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 70 prosenttia. Eterassa vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden aikana kaikkiaan Eteran tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää pitkällä aikavälillä. Etera tekee työtä työelämän kehittämiseksi ja tukee aktiivisesti asiakkaidensa työhyvinvointitoimintaa sekä tarjoaa ammatillista kuntoutusta, kun työkunto heikkenee. Ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä 75 prosenttia palaa työelämään. Etera maksoi eläkkeitä ja kuntoutuskuluja miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 370 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden 2013 lopussa Eläkehakemusten määrä väheni Uusien eläkehakemusten määrä väheni 4 prosenttia edellisvuodesta. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Kaikkiaan Eterassa käsiteltiin eläkehakemusta, kun mukaan lasketaan muutos- ja jatkohakemukset. 10 Etera työelämän kumppani

11 Myönnetyt eläkkeet ja eläkkeellesiirtymisikä Uusia eläkkeitä myönnettiin prosentin verran edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan Myönnetyistä eläkkeistä 42 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä ja 29 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeitä. Perhe-eläkkeiden osuus oli 28 prosenttia. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli merkittävät 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli Eteran vakuutetuilla 58,1 vuotta. Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä oli 63,8 vuotta. Työeläkeotteesta näkyy työeläkkeen karttuminen Etera lähetti vakuutetuilleen kaikkiaan työeläkeotetta. Ote sisältää tiedot kaikista eläkettä kartuttaneista ansioista ja palkattomista etuuksista, sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla tehdyistä töistä. Yli 50-vuotiaat saavat myös arvion tulevasta eläkkeestään. Työeläkeotejakelun piirissä ovat kaikki Suomessa asuvat vuotiaat. Yksityisten alojen eläkeyhtiöt lähettävät työeläkeotteet alle 60-vuotiaille joka kolmas vuosi postitse. Yli 60-vuotiaat saavat työeläkeotteen vuosittain. Vaivaton työeläkeote verkossa Eterassa vakuutettu työntekijä voi myös valita sähköisen työeläkeotteen paperisen sijaan. Sähköisen otteen valinneet saavat vuosittain muistutusviestin uuden otteen ilmestymisestä. Alle 50-vuotiaille sähköinen ote on postitettua otekirjettä kattavampi, sillä verkko-otteella tarjotaan arvio vanhuuseläkkeestä kaikille otteensaajille iästä riippumatta. Mikäli sähköistä otetta ei ole katsottu neljään vuoteen, lähettää Etera paperisen otteen tarkistettavaksi vakuutetulle. Eteran vakuutetut voivat lisäksi tarkistaa työeläkeotteensa milloin vain Oma eläke -verkkopalvelussa osoitteessa etera.fi/omaelake. Palveluun pääsee kirjautumaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Uudet eläkehakemukset Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Työttömyyseläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Etera työelämän kumppani 11

12 Sosiaalinen vastuu on Eterassa vastuuta eläketurvan hoidosta omistaja-asiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. Ammatillinen kuntoutus on tuloksellista Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Ammatillinen kuntoutus on yksi tärkeimmistä työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisykeinoista. Kuntoutus tuo työntekijälle lisää työvuosia ja elämänlaatua. Työnantaja saa pätevän työntekijän, ja suurtyönantaja välttyy ennenaikaisten eläkkeiden aikaansaamilta suuremmilta työnantajamaksuilta. Keskimäärin ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin puolessatoista vuodessa. Mitä nopeammin kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Eteran kuntoutusasiantuntijat opastavat asiakasyrityksiä ja näiden työterveyshuoltoja tunnistamaan kuntoutuksen tarpeessa olevat henkilöt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammatillinen kuntoutus käyttöön Ammatillisen kuntoutuksen hakemusten ja päätösten määrät kasvoivat hieman edellisvuodesta. Eterassa tehtiin kaikkiaan päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusia hakemuksia tuli 606 eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. 507 tapauksessa oikeus myönnettiin. Myönteisen ennakkopäätöksen jälkeen kuntoutuksia saatiin käyntiin 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yli 60 prosentissa myönnetyistä kuntoutuksista taustalla oli tuki- ja liikuntaelinsairaus. Myönteisen päätöksen saaneista 38 prosenttia aloitti kuntoutuksen eläkejakson jälkeen. Yritys TyEL-maksuluokkaa työnantajalle säilyy työkykyisenä Työterveyshuolto Eläkeyhtiö Varhaisen tunnistamisen malli Työntekijä Mahdollisuus työuran jatkamiseen Työkyvyn varhainen tuki Näin Etera kuntouttaa» Työkokeilu Työhön tai ammattiin koulutus Tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen Kustannusten korvaukset Työhön valmennus 75 % kuntoutettavista palaa työelämään 12 Etera työelämän kumppani

13 Yli 90 prosenttia asiakkaista pitää Eteraa asiantuntevana ja osaavana ja vakuuttamista vaivattomana. Työhyvinvointipalvelut tukevat menestyvää liiketoimintaa Eteran työhyvinvointitoimet tuottavat selkeitä tuloksia. Sijoitus työhyvinvointiin on yritykselle kannattava, sillä se vähentää sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Eteran työhyvinvointipalvelut tarjoavat yrityksen käyttöön hyvän työpaikan rakennuspalikat ja asiantuntija-apua suunnitelmalliseen työkyvyn johtamiseen. Kun yritys hallitsee työkyvyttömyysriskejään ja edistää henkilöstön hyvinvointia, se saavuttaa parempia tulostavoitteita ja pitkällä tähtäimellä pidentää ihmisten työuria. Työhyvinvoinnin tutkimuksille ja työkykyjohtamisen koulutuksille oli paljon kysyntää vuonna Etera-opiston valmennuspäivät tarjosivat asiakasyrityksille työkaluja esimiestyön ja työyhteisön kehittämiseen. Myös työhyvinvointikorttikoulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Uusi työkyky- ja terveysjohtamisen palvelukokonaisuus lanseerattiin, ja se sai asiakkailta innostuneen vastaanoton. Palvelu auttaa yrityksiä henkilöstön työkyky- ja terveysriskien tunnistamisessa ja aktiivisessa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä. Työhyvinvoinnin kehittämisessä ja esimiestyössä asiakasyritykset voivat hyödyntää myös Eteran Kompassi -verkkopalvelua. Eteran työhyvinvointiseminaari pidettiin marraskuussa. Tilaisuudessa julkistettiin myös Eteran työhyvinvointipalkinnon saaja. Yhteistyöverkosto toimii asiakkaan parhaaksi Etera tekee yhteistyötä Danske Bankin kanssa. Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Danske Bankin Contact Centerissä, ja yritysasiakkaat pääsevät suoraan Danske Bankin verkkopankista Eteran verkkopalveluun hoitamaan työeläkevakuutusasiat. Yhteistyö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa alkoi alkuvuodesta Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Pohjantähden vahinkovakuutusverkoston kautta. Etera ja Fennia tekivät sopimuksen myyntiyhteistyöstä keväällä Yhteistyösopimuksen myötä Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Fenniassa ja Etera voi ohjata vahinkovakuutuksista kiinnostuneita asiakkaitaan Fenniaan. Yhteistyötä voidaan tehdä myös pkyritysten asiakasrahoitusasioissa. Tilitoimistoyhteistyö jatkui tiiviinä. Tilitoimistot ovat Eteralle tärkeä asiakkuudenhoito- ja palvelukanava. Asiakasraatitoimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Myös työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunnassa edistettiin yhteistyötä ja tiedonkulkua Eteran ja asiakkaiden välillä. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme Etera panostaa voimakkaasti palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukkaat ja joustavat palvelut sujuvaan työeläkevakuuttamiseen. Etera.fi-sivusto uudistui kokonaan elokuussa Uudistetut vakuutus- ja laskutusjärjestelmät otettiin käyttöön joulukuussa. Käyttöönotto sujui hyvin ja asiakkaat pidettiin monin tavoin ajan tasalla uudistuksesta. Kehittäminen jatkuu edelleen. Eteran asiakkaista valtaosa vakuuttaa reaaliaikaisesti kuukausittain. Etera tarjoaa asiakkailleen tilaajavastuulain edellyttämän Etera-todistuksen kätevästi verkkopalvelusta. Eteran verkkopalvelusta saa helposti myös yrittäjän tarvitsemat YEL-todistukset. Palkkailmoituksen lähettäminen suoraan palkanlaskentaohjelmasta on vakuuttamista sujuvoittava palvelu. Se onnistuu Eteran ja Netvisorin kehittämällä palvelulla. Tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita Etera seuraa ja tutkii asiakkaidensa tyytyväisyyttä säännöllisesti. Etera sai vuoden 2013 asiakastyytyväisyystutkimuksesta hyvät tulokset. Yli 90 prosenttia asiakkaista piti Eteraa asiantuntevana ja osaavana ja vakuuttamista vaivattomana. Etera työelämän kumppani 13

14 Mittauksessa erottui erityisesti työeläkevakuutusasiakkaidemme tyytyväisyys asiakassuhteen hoitoon. Tutkimuksen mukaan olemme onnistuneet lisäksi saamaan työeläkevakuuttamisesta helppoa ja vaivatonta. Loppuvuodesta 2013 tehdyn yrittäjäasiakkaiden tutkimuksen mukaan myös yrittäjät ovat tyytyväisiä Eteraan. Erityisesti henkilöstön ammattitaito ja asiantunteva palvelu saivat kiitosta. Tuttu ja luotettava yhtiö, helppokäyttöiset verkkopalvelut ja positiivinen yrityskuva olivat tärkeimmät syyt valita Etera omaksi eläkeyhtiöksi. Eläkeasioidenkin hoitoa kiitellään. Eteran toiminta on eläkkeensaajien ja -hakijoiden mielestä pysynyt entiseen tapaan erittäin hyvällä tasolla. Lähes 90 prosenttia koki Eteran arvostavan asiakkaitaan. Eteran toimitilavuokralaiset ovat selvästi keskivertoa tyytyväisempiä Eteran tarjoamiin tiloihin. Eteraa pidetään luotettavana vuokranantajana ja asiakaspalvelua sujuvana. Henkilöstö on tärkeä voimavara Eterassa tähdätään siihen, että Etera on hyvä työpaikka ja henkilöstö osaavaa, asiantuntevaa ja motivoitunutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä aktiivisesti ja vastuullisesti. Eteran menestymisestä on jokainen osaltaan vastuussa, ja jokainen saa myös nauttia menestyksestä. Työilmapiiriä ja esimiestyötä tutkitaan säännöllisesti, ja toimintaa kehitetään aktiivisesti tulosten perusteella. Eteraa johdetaan valmentavan johtamisen keinoin. Vastuullinen vaikuttaminen kuuluu jokaisen eteralaisen toimintatapaan. Eterassa panostetaan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Eteralaisilla on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää osaamistaan. Monipuoliset ja vastuulliset työt tuovat haasteita ja oppimisen kokemuksia. Työtehtävissä menestymistä tuetaan myös koulutuksen avulla. Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 14 Etera työelämän kumppani

15 Ympäristövastuu näkyy isoissa ja pienissä teoissa Eterassa tehdään tavoitteellista ja tuloksellista ympäristötyötä joka päivä. Kestävään kehitykseen pyritään niin Eteran pääkonttorissa kuin sijoituskiinteistöissäkin. Ympäristövaikutukset huomioidaan rakennuttamisessa ja rakennusten ylläpidossa sekä asiakas- ja toimistotyössä. Eteran pääkonttori on ollut WWF:n hyväksymä Green Office vuodesta Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, jossa tehdään arjen ekotekoja, lisätään ympäristötietoisuutta ja säästetään kustannuksissa. Eteran ympäristöohjelmaan kirjataan vuosittain tavoitteet, toimet ja mittarit. Tuloksista raportoidaan WWF:lle. Etera läpäisi hyvin arvioin WWF:n tekemän Green Office -tarkastuksen alkuvuodesta Green Office -ohjelmassa päästiin tavoitteisiin Eteran vuoden 2013 ympäristöohjelman tavoitteita olivat ympäristövastuuraportoinnin kehittäminen, aktiivinen viestintä ympäristöasioista, tuotteiden- ja palveluntarjoajien ympäristömyönteisyyden kartoittaminen sekä sähköisten prosessien ja viestintävälineiden käytön lisäys. Kaikkia ekotavoitteita edistettiin määrätietoisesti. Erityisesti sähköisten prosessien ketteryyttä ja tehokkuutta asiakastyössä kehitettiin suurin askelin. Eteralla on myös määrällisesti mitattavia kulutuskohteita. Tavoitteina on vähentää lämmön-, sähkön- ja paperinkulutusta sekä jätteiden määrää. Kulutusta on seurattu pitkään, ja tavoitteissa pyritään jatkuvaan parantamiseen. Toteumat ovat pysyneet hyvin tavoitetasolla. Etera kartoittaa myös yhteistyökumppaniensa ympäristövastuullisuutta. Eteran toimitalossa ympäristönäkökulmaa toteuttavat ravintola-, puhtaanapito-, kiinteistö- ja jätehuoltopalveluiden tuottajat. Sähkönkulutus pieneni viidenneksen Eteran pääkonttorin sähkönkulutus laski lähes viidenneksen edellisvuodesta. Eterassa on käytetty 100-prosenttisesti vihreää sähköä jo vuodesta Sertifioitu vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, ja se on hiilidioksidivapaata. Pääkonttorin lämmönkulutus väheni 3 prosenttia vuonna Paperinkulutuksen pudotus tasaantui Eteran pääkonttorin paperinkulutus on puolittunut viidessä vuodessa Vuonna 2013 lasku tasaantui, ja kulutus pysyi samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Kaikki käytetty paperi on ympäristömerkittyä. Toimistopaperin kulutus on tasaantunut suurten tietoteknisten uudistusten jälkeen. Kulutukseen ovat vaikuttaneet myös sähköistyneet työprosessit ja mittavassa määrin uusien toimintatapojen omaksuminen. Myös asiakkaille on kehitetty aktiivisesti paperittomia vakuuttamisen verkkopalveluja. Lisäksi sekä yritykset että henkilöasiakkaat voivat tilata Eterasta sähköiset laskut. Painetut esitteet ja tiedotteet on pitkälti korvattu verkko- ja sähköpostikanavilla. Jätteiden lajittelu on kattavaa Eterassa lajitellaan ja kierrätetään jätteet monipuolisesti. Myös jätteiden syntymistä pyritään välttämään. Jätteiden hyötykäyttöaste oli 86 prosenttia. Eterassa seurataan myös pääkonttorin vedenkulutusta. Etera työelämän kumppani 15

16 Eterassa ympäristövastuu on vaikuttamista kestävään kehitykseen pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. Riisiä 7000 Paperinkulutus Energiankäyttö vähentynut vauhdilla Etera on mukana kansallisessa energiatehokkuuden sopimusjärjestelmässä. Eteran omistamien kiinteistöjen energiankulutusta on pienennetty järjestelmällisesti. 15 kiinteistössä, mukaan lukien oma toimitalo, on saatu tuntuvia säästöjä talotekniikan käyttöä tarpeenmukaistamalla eli säätöjen ja asetusten optimoinnilla sekä tarvittaessa uusimalla laitteita. Sopimusjärjestelmän kuuden prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2016 mennessä saavutettiin jo tavoiteajan puolivälissä vuonna Laitteita uusittaessa investoidaan edelleen energiatehokkaampiin laitteisiin. Rakennuttamisessa tehdään vihreitä valintoja Eteran kiinteistösijoituskohteissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta muutoksille ja ympäristövaikutusten huomioimista. Uusilla Eteran rakennuttamilla toimistokohteilla on kansainvälinen ympäristösertifikaatti LEED. Sertifikaatti mittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. LEED-sertifiointeja myöntää ja niiden käyttöä valvoo riippumaton Green Building Council. Myös asuntokohteissa pyritään hyvään energiatehokkuuteen. Uudet rakennuskohteet ovat ekosertifioituja Ympäristöasiat ovat merkittävässä roolissa Eteran rakennushankkeissa Helsingin Töölönlahdella. Toimistokiinteistöistä ensimmäinen on saanut vaativan kultatason LEED-arvioinnin ja kaksi muuta odottavat sertifikaattia. Vantaan Tikkurilaan rakentuu toimisto- ja liikekeskus Dixi. Hankkeelle haetaan ympäristövaatimuksiltaan tiukinta platinatason LEED-sertifikaattia. Alkuvuodesta 2013 valmistunut Lohjan Yrittäjätalo sai rakentamisen ekoratkaisuista hopeatason LEEDsertifikaatin. Eteran osittain omistama kauppakeskus Sello Espoossa on saanut ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa kultaisen LEED-arvioinnin. 16 Etera työelämän kumppani

17 Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Eteran hallinto määräytyy pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä sen perusteella vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaisesti. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella Ylin päätösvalta Eterassa on yhtiökokouksella. Eteran toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Eteran toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimielinten jäsenten kelpoisuudesta ja valinnasta on säännöksiä työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus hallinnossa on varmistettu lakisääteisesti työmarkkinajärjestöjen kautta. Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Hyvän hallintotavan tavoitteena on varmistaa Eteran toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä ja edistää vakuutuksenottajien ja vakuutettujen sekä Eteran muiden sidosryhmien luottamusta yhtiön toimintaan. Samalla hyvä hallintotapa vahvistaa yleistä luottamusta työeläkejärjestelmään osana suomalaista lakisääteistä sosiaaliturvaa. Etera noudattaa Corporate Governance -suosituksia Etera noudattaa toiminnassaan ja raportoinnissaan lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus Puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Etera työelämän kumppani 17

18 Riskienhallinta edistää Eteran tavoitteiden saavuttamista ja tukee liiketoimintaa. Lisäksi Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Suositus on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta. Eterassa on kirjallinen hallinnon työjärjestys, joka perustuu kyseisiin säännöksiin ja suositukseen. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on Eteran liiketoiminnan riskien tunnistaminen, arviointi, rajoittaminen ja valvonta sekä toteutuneiden riskien aiheuttamien vahinkojen rajaaminen. Riskienhallinta edistää Eteran tavoitteiden saavuttamista ja tukee liiketoimintaa. Riskienhallinta on mahdollisimman pitkälle integroitu osaksi normaalia toimintaa ja johtamista. Kokonaisvastuu on hallituksella ja toimitusjohtajalla Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Toimitusjohtaja valvoo ja ohjaa riskienhallintaa. Eteran koko riskienhallinnan suunnittelu, arviointi ja raportoinnin koordinointi toimitusjohtajan hyväksymässä laajuudessa on vastuutettu erikseen. Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta on järjestetty erilleen sijoitustoiminnasta. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa sisäisesti yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä ja tarkastaa mm. raportointia, ohjeiden noudattamista ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastajat tekevät lakisääteistä tilintarkastusta ja käyvät lisäksi läpi yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastavat hallintoa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä hallintoneuvoston, hallituksen, johtoryhmän ja neuvottelukuntien kokoonpanot löytyvät Eteran verkkovuosikertomuksesta etera.fi/vuosikertomus Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 18 Etera työelämän kumppani

19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yhteystiedot Palkkatilanportti 1 PL Helsinki Puhelin etera.fi Asiakaspalvelu Palvelemme puhelimitse arkisin klo 8 16 Puhelin Konserni- ja suurasiakkaat Puhelin Eteran aluetoimistot Kuopio Maaherrankatu 9, Kuopio Oulu Sepänkatu 20, Oulu Tampere Kuninkaankatu 22 A, Tampere Turku Veistämönaukio 1 3, Turku Etera työelämän kumppani Tekstit: Annukka Lalu ja Tiina Piensoho /Etera Kuvat: Matti Björkman, Jan Håkan Dahlström, Ismo Pekkarinen ja Paulina Westerlind /Lehtikuva, YIT, Kaisu Jouppi/Alma 360 Taitto ja kuvitus: Aare Juss /Etera Kannen paperi: 250 g Conqueror Smooth CX22 Diamond White (PEFC-sertifioitu) Sisäsivujen paperi: 140 g Edixion Offset (PEFC-sertifioitu) Paino: Erweko Oy Painosmäärä: 800 kpl PEFC/ PEFC Certified Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista Etera työelämän kumppani 19

20 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1, Helsinki Puhelin etera.fi Vakuuta vaivatta

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

Näen ongelmissa yritysidean. RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8. KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24

Näen ongelmissa yritysidean. RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8. KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 3 2013 RIITTÄÄKÖ ELÄKEJÄRJESTELMÄN ISKUKYKY? s. 8 KLUUVIKADUN FAZER MODERNI KLASSIKKO s. 24 NCC PANOSTAA ESIMIEHIIN s. 22 YRITTÄJÄ MARJO KAIPAINEN: Näen ongelmissa yritysidean.

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit

GRI-hakemisto. Yritysvastuu vuodelta 2012. Värikoodien selitykset. Elisan yritysvastuun raportointidokumentit Yritysvastuu vuodelta 2012 GRI-hakemisto Elisa tarkastelee yritysvastuuta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen viitekehys ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot