Etera työelämän kumppani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etera työelämän kumppani"

Transkriptio

1 Etera työelämän kumppani

2 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Katsaus tulevaan: Matkalla kohti vuotta Avainluvut... 6 Huolehdimme eläkevaroista vastuullisesti...7 Tuotamme turvaa ja hyvinvointia...10 Ympäristövastuu näkyy isoissa ja pienissä teoissa Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Etera työelämän kumppani

3 Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka on olemassa asiakkaitaan varten. Eterassa työeläkevakuuttaminen on vaivatonta. Huolehdimme työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistämme työhyvinvointia. Tarjoamme mahdollisuuksia parempaan työelämään työn teettäjälle ja tekijälle. Työeläkevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Kaikki palkansaajat ja yrittäjät kuuluvat lakisääteisen työeläketurvan piiriin. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Asiakkaitamme ovat yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja kotitaloudet sekä työntekijät ja eläkkeensaajat. Vastuullinen tehtävä velvoittaa. Yritysvastuu eri muodoissaan on osa Eteran normaalia toimintaa ja johtamista. Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi vuonna 2013 Etera sai vakuutusmaksutuloa 659 miljoonaa euroa vuonna Kasvua oli 2,5 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 5,6 miljardia euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli 5,1 miljardia euroa. Markkinaosuus vakuutusmaksutulosta kasvoi 5,3 prosenttiin. Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen Eteran omistaja-asiakkaita ovat TyEL-vakuutussopimuksen tehnyttä vakuutuksenottajaa ja heidän palkkaamansa vakuutettua työntekijää, 37 takuupääoman omistajaa sekä yrittäjää. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi Eteraan vuoden aikana asiakasta. Päätösvaltaa keskinäisessä yhtiössä käyttävät yhtiön osakkaat. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Eteran toimintaa johtavat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Sijoitustoiminnassa haetaan turvaa ja tuottoa Etera sijoittaa eläketurvan katteena olevia varoja. Sijoituksille tavoitellaan mahdollisimman korkeaa ja vakaata tuottoa. Sijoitustoiminnan keskeiset suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, jonka Eteran hallitus vahvistaa vuosittain. Tuotteet ja palvelut asiakkaiden tarpeisiin Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteisiä työeläkevakuutuksia ja niihin liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Vakuutetut työntekijät saavat Eterasta eläketurvan sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita. Eteran asiakkaat hoitavat vakuutuksiaan valtaosin etera.fi-verkkopalvelussa. Etera.fi-sivusto uudistui elokuussa Uudistuksessa panostettiin helppouteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Uudistetut vakuutus- ja laskutusjärjestelmät otettiin käyttöön vuoden 2013 lopussa. Oma eläke -palveluun kirjautumalla voi laskea oman eläkearvion ja tarkistaa työeläkeotteen. Työhyvinvointipalveluilla tarkoitetaan asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla tuetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. Etera lanseerasi 2013 uuden työkyky- ja terveysjohtamisen palvelun. Myös käytännön työkaluja tarjoava Kompassi-verkko- Etera työelämän kumppani 3

4 Missio Visio Arvot Eteran perustehtävänä on tuottaa asiakkailleen hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Etera on asiakkaiden arvostama, ketterä vaihtoehto. Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus palvelu, Etera-opiston valmennuspäivät sekä työhyvinvointikorttikoulutukset kiinnostivat asiakkaita. Ammatillinen kuntoutus on myös keino pidentää työuraa. Eterassa vakuutettu työntekijä tai yrittäjä voi hakea kuntoutukseen, jos työkyky on heikentynyt. Kuntoutuksena tuetaan muun muassa työkokeilua, työhönvalmennusta ja ammattiin johtavaa koulutusta. Ajoissa aloitettu ammatillinen kuntoutus on tehokasta. Kuntoutujista kolme neljästä palaa työelämään. Ammattitaitoinen henkilöstö luo palvelun Työeläkevakuuttamiseen liittyvissä asioissa asiakkaamme saavat palvelua osaavilta asiantuntijoilta. Myös eläkeasiakkaiden palvelu on monipuolista ja asiakkaan tilanteeseen paneutuvaa. Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistot Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Vastuullisuus on Eteran toiminnan ydin Vastuullisuus on Eterassa kaikkien asia ja näkyy toiminnassa ja johtamisessa. Etera auttaa työnantajia ja yrittäjiä hoitamaan työeläkevakuuttamisen sekä edistämään työhyvinvointia. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat. Usean sadantuhannen asiakkaan eläketurva on Eteran vastuulla. Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen luo työtä ja turvaa. Etera toimii vastuullisesti myös ympäristöasioissa. Pyrkimyksenä on jatkuva parantaminen niin toimistoympäristössä kuin kiinteistösijoittajanakin. Etera on vastuussa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen, omalle henkilöstölleen, monille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Eteran eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstöä toimimaan vastuullisesti ja Eteran arvojen mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla varmistetaan vastuullinen toiminta. Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 4 Etera työelämän kumppani

5 Toimimme tehokkaana ja ammattimaisena palveluyrityksenä. Katsaus tulevaan Matkalla kohti vuotta 2020 Työeläkeyhtiön toiminnalla on kolme hyvin erilaista ulottuvuutta ja tehtävää. Hoidamme huolella kaikkia näitä perustehtäviämme. Haluamme olla asiakkaidemme arvostama kumppani ja ketterä vaihtoehto työeläkevakuuttamisessa. Työeläkeyhtiön nimenmukainen tärkeä ulottuvuus on Haluamme kasvaa. Oman myynnin rinnalla toimivat hoitaa eläkkeiden myöntäminen ja maksatus tasapuolisesti. Se on perustehtävämme. Teemme työtä kustannustehokkuuden eteen, jotta kasvavassa roolissa hyvät kumppanimme. Ulospäin näkyvin tehtävämme on huolehtia meille hoitokulusuhteemme on kilpailukykyinen kaikkiin toimijoihin verrattuna. Verkko- ja puhelinpalvelumme toi- uskotuista ja tulevia eläkkeitä varten rahastoiduista varoista. Työeläkejärjestelmä on tältä osin paljon vartijana, ja meihin kohdistuu perusteltua painetta. On temme tukena. Saatamme loppuun perusjärjestelmimivat saumattomasti asiakkaittemme ja ammattilais- huolehdittava koko ajan sijoitusten tuotoista, hallinnon ammattimaisuudesta ja kustannustehokkuudesen uusinnan ottamalla käyttöön työeläkealan yhteisen eläkejärjestelmän. ta. Samoin työeläkevakuuttajien, jotka ovat maan suurimpien sijoittajien joukossa, tulee ottaa vastuuta siitä että Suomi on maa, jossa on hyvä harjoittaa ja kasvattaa yritystoimintaa. Tulevaisuuden eläkkeet maksetaan valtaosin tulevaisuuden työllä ja palkoilla. Arkisin ulottuvuus on toimia tehokkaana ja ammattimaisena palveluyrityksenä. Tuemme yrityksiä ja yrittäjiä työeläkeasioissa ja henkilöstön työkykyasioissa. Asiakas ja asiakkaan tunteminen ovat menestyksen avain myös vuonna Ei riitä, että ihmiset tuntevat toisensa. Koko toimintatapamme on oltava asiakassuuntautunut, ja meidän on nähtävä asiakkaan tarpeista kaikki 360 astetta. Kuukausittain täsmäytyvä vakuutusmaksu sekä tehokas ja mitattava työkykytyömme antavat rahallista lisäarvoa asiakkaillemme. Meidän on huolehdittava siitä, että Suomessa on hyvä harjoittaa ja kasvattaa yritystoimintaa. Tulevaisuuden eläkkeet maksetaan valtaosin tulevaisuuden työllä ja palkoilla. Vankistamme askel kerrallaan vakavaraisuuttamme ja uskomme sijoittamisen osalta hajauttamiseen sekä riskinoton että tuotonlähteiden osalta. Olemme vastuullisia sijoittajia ja mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea rahoittamalla suomalaisia yrityksiä ja toimitiloja. Työeläkealalla toimitaan pitkäjänteisesti. Teemme Eterassa asioita tässä ja nyt, mutta katsomme myös pitkälle tulevaan. Uskon, että Eteran kaltaiselle ketterämmälle vaihtoehdolle on paikka ja tilaus työeläkekentässä myös vuonna Sen eteen teemme lujasti töitä. Stefan Björkman varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja elokuusta 2014 Etera työelämän kumppani 5

6 Maksutulo +2,5 % Avainluvut Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 0,2 9,9 Vakavaraisuuspääoma, milj Vakavaraisuusasema 1,8 3,4 Vakavaraisuusaste, % 15,4 21,3 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 134,5 99,9 Asiakashyvitykset, milj. 6,0 8,3 Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,22 0,31 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63 64,2 Sairauspoissaolot, pv/hlö 8 10 Koulutuspäivät, pv/hlö 3 3 Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % 7 6 Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Etera työelämän kumppani

7 Huolehdimme eläkevaroista vastuullisesti Eläkevarojen hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa ja vahvaa ammattitaitoa. Vuonna 2013 Eteran vakuutusmaksutulo ja markkinaosuus kasvoivat. Eläkettä Etera maksaa eläkkeensaajalle. Taloudellinen vastuu merkitsee Eterassa vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Vakuutusmaksutulo kasvoi Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Vakuutusmaksutuloa Etera sai kaikkiaan 659 miljoonaa euroa. YEL-maksutulon osuus oli 24 miljoonaa euroa. Se kasvoi 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Panostukset myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon ovat tuottaneet tulosta. Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi neljättä vuotta peräkkäin. Eteran markkinaosuus nousi 5,3 prosenttiin. TyEL-palkkasumma kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta ja oli miljoonaa euroa. YEL-työtulosumma kasvoi 10 prosenttia 120 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo Milj Uusien vakuutusten myynti vilkasta Etera on kehittänyt myyntiään systemaattisesti. Uusien vakuutusten myynti jatkui vilkkaana, ja uusien vakuutusten kautta tuleva maksutulo kasvoi. Eteralla on markkinaosuuttaan suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista. Eteran markkinaosuus uusista TyEL-vakuutuksista oli 13 prosenttia ja YEL-vakuutuksista 6 prosenttia kappalemääristä laskettuna. Valtaosa Eteran asiakkaista tekee palkkailmoitukset sähköisesti, ja suurin osa käyttää Eteran kuukausiilmoitustapaa. Uusista asiakkaista kuukausi-ilmoitustavan valitsi lähes 90 prosenttia. Etera maksoi yli miljardi euroa eläkkeitä Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 370 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden 2013 lopussa Vakavaraisuus riittävällä tasolla Eteran vakavaraisuus laski vuoden aikana, mutta oli edelleen riittävällä tasolla ja mahdollisti täysipainoisen sijoitustoiminnan. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 765 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 15,4 prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,8. Vuoden 2014 asiakashyvityksiin Etera siirtää 6 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,22 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta Etera työelämän kumppani 7

8 Taloudellinen vastuu merkitsee Eterassa vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Tehokkuutta parannetaan suunnitelmallisesti Etera uudisti vakuutusjärjestelmiään laajoissa hankkeissa, mikä kasvatti kokonaisliikekuluja. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin oli 134,5 prosenttia. Ilman tietojärjestelmähankkeiden osuutta hoitokulusuhde olisi ollut 102,2 prosenttia. Kustannustehokkuuttaan Etera parantaa määrätietoisesti. Riskienhallinta on sijoitusstrategian ydin Eteran sijoitusstrategian ydin on hajauttaa riskejä mahdollisimman laajasti. Etera uudisti sijoitusstrategiansa vuonna Uudistuksen keskeisin tavoite oli varmistaa vakavaraisuuspääoman parempi säilyminen finanssikriisin kaltaisissa oloissa ja hajauttaa riskejä laajasti. Tämä johti vuosina 2011 ja 2012 eläkeyhtiöiden keskiarvoa korkeampaan tuottoon selvästi alhaisemmalla riskitasolla, mutta vuoden 2013 markkinaympäristössä strategia ei toiminut. Vuonna 2013 tuoton lähteiden hajauttaminen toimi riskienhallintamielessä ja salkun tuoton vaihtelu oli alhainen. Tuottokehitys jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun ainoastaan osakemarkkinoiden kehityksestä riippuvaiset omaisuusluokat tuottivat, ja joidenkin tuoton lähteiden tuotot kääntyivät negatiivisiksi. Sijoituksia 5,6 miljardia euroa Vuoden 2013 lopussa Eteralla oli sijoituksia miljoonaa euroa. Sijoitustuotto oli 0,2 prosenttia. Etera sijoittaa Suomeen erityisesti kiinteistöjen ja yritysrahoituksen kautta. Ne toivat tasaista tuottoa myös vuonna Yritysrahoituksen tuotto oli 8,0 prosenttia, ja kiinteistösijoitukset tuottivat 5,8 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli -1,4 prosenttia ja osakesijoitusten tuotto 2,4 prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto oli -13,7 prosenttia. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,1 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 3,8 prosenttia. Etera panostaa yritysrahoitukseen Yritysrahoitus on Eteralle tärkeä kanava sijoittaa kotimarkkinoille. Eteran rooli suomalaisena sijoittajana ja aktiivisena omistajana korostuu yritysrahoituksessa. Eteran yritysrahoitukseen kuuluvat sijoitukset pääomarahastoihin sekä pääasiassa suomalaisiin yrityksiin kohdistuva vieraan ja oman pääomanehtoinen rahoitus. Vuoden 2013 lopussa näitä sijoituksia oli kaikkiaan 908 miljoonaa euroa. Etera tukee yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmiensä kanssa suomalaista työllisyyttä sijoittamalla markkinaehtoisesti suorien sijoitusten, lainainstrumenttien ja suomalaisten pääomarahastojen kautta erityisesti kotimaisiin kasvuyrityksiin. Yritysrahoituksessa korostuvat laaja sijoitusvaihtoehtojen läpikäynti, tarkka yritysanalyysi sekä rahoitusehtojen arviointi. Kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan ennen kaikkea huomioon sijoituksen tuottavuus ja turvaavuus. Etera on merkittävä kiinteistösijoittaja Eteralla on suuri kiinteistösijoitussalkku. Vuoden 2013 lopussa Eteralla oli kiinteistösijoituksia 970 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisella on tärkeä työllistävä vaikutus. Etera jatkoi toimistotalojen rakennuttamista Helsingin Töölönlahdella: Eteran kolmesta toimistotalosta kaksi on valmiina ja viimeisin valmistuu vuoden 2014 aikana. 8 Etera työelämän kumppani

9 Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan milj. euroa Johdannaisten vaikutus Johdannaisten vaikutus 12 % Muut sijoitukset tukset 4 % Kiinteistösijoitukset 17 % Korkosijoitukset 37 % Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Etera sijoittaa eläkevarat turvaavasti, tuottavasti ja vastuullisesti. Taloudellisten seikkojen lisäksi huomioidaan hyvään hallintotapaan, ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä seikkoja. Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2010 ja on raportoinut sijoituksistaan YK:lle vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2013 Etera jatkoi ja syvensi yhteistyötään GES Investment Servicesin kanssa. GES on ollut mukana Eteran vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja prosessien kehittämisessä. GES myös tarkastaa Eteran osake- ja korkosalkun puolivuosittain sekä arvioi Eteran salkussa olevien yhtiöiden vastuullisuutta. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän Finland s Sustainable Investment Forumin (Finsif) jäsen. Osakesijoitukset 29 % Vuoden lopussa Etera osti Vantaan Tikkurilan aseman yhteyteen sijoittuvan toimisto- ja liikekeskus Dixin toimistokiinteistöt sekä Espoossa Länsiväylän varrelle rakentuvan Motor Center Espoonlahden. Etera edistää kestävää kehitystä ja ekotehokkuutta kiinteistösijoituksissaan ja on kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin jäsen. Etera käyttää rakennushankkeissaan LEED-sertifikaatteja tai muita ympäristösertifikaatteja. Eteran toimitalo Helsingissä on WWF:n hyväksymä Green Office. Etera raportoi ympäristöohjelmansa tuloksista vuosittain WWF:lle. Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisuutta. Etera osallistui aktiivisesti niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa Eteralla on omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Pitkäjänteistä kehittämistä Etera on kehittänyt systemaattisesti sijoitus- ja riskienhallintaprosesseja sekä -järjestelmiä. Sijoitushallintoaan Etera vahvisti aloittamalla yhteistyön kansainvälisen State Street Corporationin kanssa vuoden 2014 alussa. Marraskuussa Etera palkittiin Euroopan parhaana sijoitusorganisaationa Investment & Pensions Europe n (IPE) järjestämässä vuotuisessa eläkesijoittajille suunnatussa kilpailussa. Etera sai Euroopan parhaan palkinnon myös kehittyvien markkinoiden sijoitusstrategiasta. Etera työelämän kumppani 9

10 Tuotamme turvaa ja hyvinvointia Eteran perustehtävä on lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen. Asiakkaille Eteran vastuullisuus näkyy laadukkaina palveluina ja vaivattomina vakuutustapoina. Vuosittain mitattava asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Eteran liiketoimintastrategian lähtökohta on vastuullisuus. Arvot muodostavat kivijalan Eteran toiminnalle. Eteran toimintaa säätelevät lait, viranomaisten ohjeet ja säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta ohjaavat ja valvovat Eteran toimintaa. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eteralla on laajat sidokset yhteiskuntaan, ja se tekee yhteistyötä monien eri elinkeinoelämän ja työeläkealan toimijoiden kanssa. Laajan yhteistyöverkostonsa avulla Etera tarjoaa asiakkailleen monipuolisia palveluita. Etera tukee yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia. Etera ei kuitenkaan tue poliittisia toimijoita. Tasapuolista ja oikeudenmukaista toimintaa Eterassa vastuullisen liiketoiminnan ohjenuorana toimii Eteran hallituksen hyväksymä ohje hyvästä vakuutustavasta. Hyvän vakuutustavan toteuttaminen merkitsee sitä, että Eteran toiminta on paitsi lainmukaista, myös eettisesti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista. Etera kohtelee asiakkaitaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Se pätee sekä asiakassuhteen hoitoon että asiakasmarkkinointiin. Eteran eettiset periaatteet kokoavat yhteen lakeja, ohjeita ja periaatteita, joiden mukaan Eterassa toimitaan. Eettiset periaatteet ovat luettavissa myös Eteran verkkosivuilla. Eteralle asiakkaat ovat ykkönen Eteralla oli vuonna 2013 TyEL-sopimusasiakkaita YEL-vakuutusten määrä kasvoi 5 prosenttia, ja niitä oli vuoden lopussa Etera on merkittävä tilapäisten työsuhteiden vakuuttaja. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi vuoden 2013 aikana asiakasta. Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 70 prosenttia. Eterassa vakuutettuja työntekijöitä oli vuoden aikana kaikkiaan Eteran tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää pitkällä aikavälillä. Etera tekee työtä työelämän kehittämiseksi ja tukee aktiivisesti asiakkaidensa työhyvinvointitoimintaa sekä tarjoaa ammatillista kuntoutusta, kun työkunto heikkenee. Ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä 75 prosenttia palaa työelämään. Etera maksoi eläkkeitä ja kuntoutuskuluja miljoonaa euroa eli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai 370 miljoonaa euroa. Eläkkeensaajia oli vuoden 2013 lopussa Eläkehakemusten määrä väheni Uusien eläkehakemusten määrä väheni 4 prosenttia edellisvuodesta. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Kaikkiaan Eterassa käsiteltiin eläkehakemusta, kun mukaan lasketaan muutos- ja jatkohakemukset. 10 Etera työelämän kumppani

11 Myönnetyt eläkkeet ja eläkkeellesiirtymisikä Uusia eläkkeitä myönnettiin prosentin verran edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan Myönnetyistä eläkkeistä 42 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä ja 29 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeitä. Perhe-eläkkeiden osuus oli 28 prosenttia. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla olivat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli merkittävät 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli Eteran vakuutetuilla 58,1 vuotta. Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä oli 63,8 vuotta. Työeläkeotteesta näkyy työeläkkeen karttuminen Etera lähetti vakuutetuilleen kaikkiaan työeläkeotetta. Ote sisältää tiedot kaikista eläkettä kartuttaneista ansioista ja palkattomista etuuksista, sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla tehdyistä töistä. Yli 50-vuotiaat saavat myös arvion tulevasta eläkkeestään. Työeläkeotejakelun piirissä ovat kaikki Suomessa asuvat vuotiaat. Yksityisten alojen eläkeyhtiöt lähettävät työeläkeotteet alle 60-vuotiaille joka kolmas vuosi postitse. Yli 60-vuotiaat saavat työeläkeotteen vuosittain. Vaivaton työeläkeote verkossa Eterassa vakuutettu työntekijä voi myös valita sähköisen työeläkeotteen paperisen sijaan. Sähköisen otteen valinneet saavat vuosittain muistutusviestin uuden otteen ilmestymisestä. Alle 50-vuotiaille sähköinen ote on postitettua otekirjettä kattavampi, sillä verkko-otteella tarjotaan arvio vanhuuseläkkeestä kaikille otteensaajille iästä riippumatta. Mikäli sähköistä otetta ei ole katsottu neljään vuoteen, lähettää Etera paperisen otteen tarkistettavaksi vakuutetulle. Eteran vakuutetut voivat lisäksi tarkistaa työeläkeotteensa milloin vain Oma eläke -verkkopalvelussa osoitteessa etera.fi/omaelake. Palveluun pääsee kirjautumaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Uudet eläkehakemukset Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Työttömyyseläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Etera työelämän kumppani 11

12 Sosiaalinen vastuu on Eterassa vastuuta eläketurvan hoidosta omistaja-asiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. Ammatillinen kuntoutus on tuloksellista Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Ammatillinen kuntoutus on yksi tärkeimmistä työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäisykeinoista. Kuntoutus tuo työntekijälle lisää työvuosia ja elämänlaatua. Työnantaja saa pätevän työntekijän, ja suurtyönantaja välttyy ennenaikaisten eläkkeiden aikaansaamilta suuremmilta työnantajamaksuilta. Keskimäärin ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin puolessatoista vuodessa. Mitä nopeammin kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Eteran kuntoutusasiantuntijat opastavat asiakasyrityksiä ja näiden työterveyshuoltoja tunnistamaan kuntoutuksen tarpeessa olevat henkilöt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammatillinen kuntoutus käyttöön Ammatillisen kuntoutuksen hakemusten ja päätösten määrät kasvoivat hieman edellisvuodesta. Eterassa tehtiin kaikkiaan päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta, mikä oli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusia hakemuksia tuli 606 eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. 507 tapauksessa oikeus myönnettiin. Myönteisen ennakkopäätöksen jälkeen kuntoutuksia saatiin käyntiin 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Yli 60 prosentissa myönnetyistä kuntoutuksista taustalla oli tuki- ja liikuntaelinsairaus. Myönteisen päätöksen saaneista 38 prosenttia aloitti kuntoutuksen eläkejakson jälkeen. Yritys TyEL-maksuluokkaa työnantajalle säilyy työkykyisenä Työterveyshuolto Eläkeyhtiö Varhaisen tunnistamisen malli Työntekijä Mahdollisuus työuran jatkamiseen Työkyvyn varhainen tuki Näin Etera kuntouttaa» Työkokeilu Työhön tai ammattiin koulutus Tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen Kustannusten korvaukset Työhön valmennus 75 % kuntoutettavista palaa työelämään 12 Etera työelämän kumppani

13 Yli 90 prosenttia asiakkaista pitää Eteraa asiantuntevana ja osaavana ja vakuuttamista vaivattomana. Työhyvinvointipalvelut tukevat menestyvää liiketoimintaa Eteran työhyvinvointitoimet tuottavat selkeitä tuloksia. Sijoitus työhyvinvointiin on yritykselle kannattava, sillä se vähentää sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Eteran työhyvinvointipalvelut tarjoavat yrityksen käyttöön hyvän työpaikan rakennuspalikat ja asiantuntija-apua suunnitelmalliseen työkyvyn johtamiseen. Kun yritys hallitsee työkyvyttömyysriskejään ja edistää henkilöstön hyvinvointia, se saavuttaa parempia tulostavoitteita ja pitkällä tähtäimellä pidentää ihmisten työuria. Työhyvinvoinnin tutkimuksille ja työkykyjohtamisen koulutuksille oli paljon kysyntää vuonna Etera-opiston valmennuspäivät tarjosivat asiakasyrityksille työkaluja esimiestyön ja työyhteisön kehittämiseen. Myös työhyvinvointikorttikoulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Uusi työkyky- ja terveysjohtamisen palvelukokonaisuus lanseerattiin, ja se sai asiakkailta innostuneen vastaanoton. Palvelu auttaa yrityksiä henkilöstön työkyky- ja terveysriskien tunnistamisessa ja aktiivisessa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä. Työhyvinvoinnin kehittämisessä ja esimiestyössä asiakasyritykset voivat hyödyntää myös Eteran Kompassi -verkkopalvelua. Eteran työhyvinvointiseminaari pidettiin marraskuussa. Tilaisuudessa julkistettiin myös Eteran työhyvinvointipalkinnon saaja. Yhteistyöverkosto toimii asiakkaan parhaaksi Etera tekee yhteistyötä Danske Bankin kanssa. Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Danske Bankin Contact Centerissä, ja yritysasiakkaat pääsevät suoraan Danske Bankin verkkopankista Eteran verkkopalveluun hoitamaan työeläkevakuutusasiat. Yhteistyö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön kanssa alkoi alkuvuodesta Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Pohjantähden vahinkovakuutusverkoston kautta. Etera ja Fennia tekivät sopimuksen myyntiyhteistyöstä keväällä Yhteistyösopimuksen myötä Eteran työeläkevakuutukset ovat myynnissä Fenniassa ja Etera voi ohjata vahinkovakuutuksista kiinnostuneita asiakkaitaan Fenniaan. Yhteistyötä voidaan tehdä myös pkyritysten asiakasrahoitusasioissa. Tilitoimistoyhteistyö jatkui tiiviinä. Tilitoimistot ovat Eteralle tärkeä asiakkuudenhoito- ja palvelukanava. Asiakasraatitoimintaa jatkettiin ja kehitettiin edelleen. Myös työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunnassa edistettiin yhteistyötä ja tiedonkulkua Eteran ja asiakkaiden välillä. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme Etera panostaa voimakkaasti palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukkaat ja joustavat palvelut sujuvaan työeläkevakuuttamiseen. Etera.fi-sivusto uudistui kokonaan elokuussa Uudistetut vakuutus- ja laskutusjärjestelmät otettiin käyttöön joulukuussa. Käyttöönotto sujui hyvin ja asiakkaat pidettiin monin tavoin ajan tasalla uudistuksesta. Kehittäminen jatkuu edelleen. Eteran asiakkaista valtaosa vakuuttaa reaaliaikaisesti kuukausittain. Etera tarjoaa asiakkailleen tilaajavastuulain edellyttämän Etera-todistuksen kätevästi verkkopalvelusta. Eteran verkkopalvelusta saa helposti myös yrittäjän tarvitsemat YEL-todistukset. Palkkailmoituksen lähettäminen suoraan palkanlaskentaohjelmasta on vakuuttamista sujuvoittava palvelu. Se onnistuu Eteran ja Netvisorin kehittämällä palvelulla. Tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita Etera seuraa ja tutkii asiakkaidensa tyytyväisyyttä säännöllisesti. Etera sai vuoden 2013 asiakastyytyväisyystutkimuksesta hyvät tulokset. Yli 90 prosenttia asiakkaista piti Eteraa asiantuntevana ja osaavana ja vakuuttamista vaivattomana. Etera työelämän kumppani 13

14 Mittauksessa erottui erityisesti työeläkevakuutusasiakkaidemme tyytyväisyys asiakassuhteen hoitoon. Tutkimuksen mukaan olemme onnistuneet lisäksi saamaan työeläkevakuuttamisesta helppoa ja vaivatonta. Loppuvuodesta 2013 tehdyn yrittäjäasiakkaiden tutkimuksen mukaan myös yrittäjät ovat tyytyväisiä Eteraan. Erityisesti henkilöstön ammattitaito ja asiantunteva palvelu saivat kiitosta. Tuttu ja luotettava yhtiö, helppokäyttöiset verkkopalvelut ja positiivinen yrityskuva olivat tärkeimmät syyt valita Etera omaksi eläkeyhtiöksi. Eläkeasioidenkin hoitoa kiitellään. Eteran toiminta on eläkkeensaajien ja -hakijoiden mielestä pysynyt entiseen tapaan erittäin hyvällä tasolla. Lähes 90 prosenttia koki Eteran arvostavan asiakkaitaan. Eteran toimitilavuokralaiset ovat selvästi keskivertoa tyytyväisempiä Eteran tarjoamiin tiloihin. Eteraa pidetään luotettavana vuokranantajana ja asiakaspalvelua sujuvana. Henkilöstö on tärkeä voimavara Eterassa tähdätään siihen, että Etera on hyvä työpaikka ja henkilöstö osaavaa, asiantuntevaa ja motivoitunutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä aktiivisesti ja vastuullisesti. Eteran menestymisestä on jokainen osaltaan vastuussa, ja jokainen saa myös nauttia menestyksestä. Työilmapiiriä ja esimiestyötä tutkitaan säännöllisesti, ja toimintaa kehitetään aktiivisesti tulosten perusteella. Eteraa johdetaan valmentavan johtamisen keinoin. Vastuullinen vaikuttaminen kuuluu jokaisen eteralaisen toimintatapaan. Eterassa panostetaan osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Eteralaisilla on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää osaamistaan. Monipuoliset ja vastuulliset työt tuovat haasteita ja oppimisen kokemuksia. Työtehtävissä menestymistä tuetaan myös koulutuksen avulla. Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 14 Etera työelämän kumppani

15 Ympäristövastuu näkyy isoissa ja pienissä teoissa Eterassa tehdään tavoitteellista ja tuloksellista ympäristötyötä joka päivä. Kestävään kehitykseen pyritään niin Eteran pääkonttorissa kuin sijoituskiinteistöissäkin. Ympäristövaikutukset huomioidaan rakennuttamisessa ja rakennusten ylläpidossa sekä asiakas- ja toimistotyössä. Eteran pääkonttori on ollut WWF:n hyväksymä Green Office vuodesta Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, jossa tehdään arjen ekotekoja, lisätään ympäristötietoisuutta ja säästetään kustannuksissa. Eteran ympäristöohjelmaan kirjataan vuosittain tavoitteet, toimet ja mittarit. Tuloksista raportoidaan WWF:lle. Etera läpäisi hyvin arvioin WWF:n tekemän Green Office -tarkastuksen alkuvuodesta Green Office -ohjelmassa päästiin tavoitteisiin Eteran vuoden 2013 ympäristöohjelman tavoitteita olivat ympäristövastuuraportoinnin kehittäminen, aktiivinen viestintä ympäristöasioista, tuotteiden- ja palveluntarjoajien ympäristömyönteisyyden kartoittaminen sekä sähköisten prosessien ja viestintävälineiden käytön lisäys. Kaikkia ekotavoitteita edistettiin määrätietoisesti. Erityisesti sähköisten prosessien ketteryyttä ja tehokkuutta asiakastyössä kehitettiin suurin askelin. Eteralla on myös määrällisesti mitattavia kulutuskohteita. Tavoitteina on vähentää lämmön-, sähkön- ja paperinkulutusta sekä jätteiden määrää. Kulutusta on seurattu pitkään, ja tavoitteissa pyritään jatkuvaan parantamiseen. Toteumat ovat pysyneet hyvin tavoitetasolla. Etera kartoittaa myös yhteistyökumppaniensa ympäristövastuullisuutta. Eteran toimitalossa ympäristönäkökulmaa toteuttavat ravintola-, puhtaanapito-, kiinteistö- ja jätehuoltopalveluiden tuottajat. Sähkönkulutus pieneni viidenneksen Eteran pääkonttorin sähkönkulutus laski lähes viidenneksen edellisvuodesta. Eterassa on käytetty 100-prosenttisesti vihreää sähköä jo vuodesta Sertifioitu vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, ja se on hiilidioksidivapaata. Pääkonttorin lämmönkulutus väheni 3 prosenttia vuonna Paperinkulutuksen pudotus tasaantui Eteran pääkonttorin paperinkulutus on puolittunut viidessä vuodessa Vuonna 2013 lasku tasaantui, ja kulutus pysyi samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Kaikki käytetty paperi on ympäristömerkittyä. Toimistopaperin kulutus on tasaantunut suurten tietoteknisten uudistusten jälkeen. Kulutukseen ovat vaikuttaneet myös sähköistyneet työprosessit ja mittavassa määrin uusien toimintatapojen omaksuminen. Myös asiakkaille on kehitetty aktiivisesti paperittomia vakuuttamisen verkkopalveluja. Lisäksi sekä yritykset että henkilöasiakkaat voivat tilata Eterasta sähköiset laskut. Painetut esitteet ja tiedotteet on pitkälti korvattu verkko- ja sähköpostikanavilla. Jätteiden lajittelu on kattavaa Eterassa lajitellaan ja kierrätetään jätteet monipuolisesti. Myös jätteiden syntymistä pyritään välttämään. Jätteiden hyötykäyttöaste oli 86 prosenttia. Eterassa seurataan myös pääkonttorin vedenkulutusta. Etera työelämän kumppani 15

16 Eterassa ympäristövastuu on vaikuttamista kestävään kehitykseen pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. Riisiä 7000 Paperinkulutus Energiankäyttö vähentynut vauhdilla Etera on mukana kansallisessa energiatehokkuuden sopimusjärjestelmässä. Eteran omistamien kiinteistöjen energiankulutusta on pienennetty järjestelmällisesti. 15 kiinteistössä, mukaan lukien oma toimitalo, on saatu tuntuvia säästöjä talotekniikan käyttöä tarpeenmukaistamalla eli säätöjen ja asetusten optimoinnilla sekä tarvittaessa uusimalla laitteita. Sopimusjärjestelmän kuuden prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2016 mennessä saavutettiin jo tavoiteajan puolivälissä vuonna Laitteita uusittaessa investoidaan edelleen energiatehokkaampiin laitteisiin. Rakennuttamisessa tehdään vihreitä valintoja Eteran kiinteistösijoituskohteissa korostetaan elinkaariajattelua, joustavuutta muutoksille ja ympäristövaikutusten huomioimista. Uusilla Eteran rakennuttamilla toimistokohteilla on kansainvälinen ympäristösertifikaatti LEED. Sertifikaatti mittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. LEED-sertifiointeja myöntää ja niiden käyttöä valvoo riippumaton Green Building Council. Myös asuntokohteissa pyritään hyvään energiatehokkuuteen. Uudet rakennuskohteet ovat ekosertifioituja Ympäristöasiat ovat merkittävässä roolissa Eteran rakennushankkeissa Helsingin Töölönlahdella. Toimistokiinteistöistä ensimmäinen on saanut vaativan kultatason LEED-arvioinnin ja kaksi muuta odottavat sertifikaattia. Vantaan Tikkurilaan rakentuu toimisto- ja liikekeskus Dixi. Hankkeelle haetaan ympäristövaatimuksiltaan tiukinta platinatason LEED-sertifikaattia. Alkuvuodesta 2013 valmistunut Lohjan Yrittäjätalo sai rakentamisen ekoratkaisuista hopeatason LEEDsertifikaatin. Eteran osittain omistama kauppakeskus Sello Espoossa on saanut ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa kultaisen LEED-arvioinnin. 16 Etera työelämän kumppani

17 Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Eteran hallinto määräytyy pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä sen perusteella vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaisesti. Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella Ylin päätösvalta Eterassa on yhtiökokouksella. Eteran toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Eteran toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimielinten jäsenten kelpoisuudesta ja valinnasta on säännöksiä työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus hallinnossa on varmistettu lakisääteisesti työmarkkinajärjestöjen kautta. Hyvä hallintotapa varmistaa läpinäkyvyyttä Hyvän hallintotavan tavoitteena on varmistaa Eteran toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä ja edistää vakuutuksenottajien ja vakuutettujen sekä Eteran muiden sidosryhmien luottamusta yhtiön toimintaan. Samalla hyvä hallintotapa vahvistaa yleistä luottamusta työeläkejärjestelmään osana suomalaista lakisääteistä sosiaaliturvaa. Etera noudattaa Corporate Governance -suosituksia Etera noudattaa toiminnassaan ja raportoinnissaan lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus Puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Etera työelämän kumppani 17

18 Riskienhallinta edistää Eteran tavoitteiden saavuttamista ja tukee liiketoimintaa. Lisäksi Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Suositus on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta. Eterassa on kirjallinen hallinnon työjärjestys, joka perustuu kyseisiin säännöksiin ja suositukseen. Riskienhallinta tukee liiketoimintaa Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on Eteran liiketoiminnan riskien tunnistaminen, arviointi, rajoittaminen ja valvonta sekä toteutuneiden riskien aiheuttamien vahinkojen rajaaminen. Riskienhallinta edistää Eteran tavoitteiden saavuttamista ja tukee liiketoimintaa. Riskienhallinta on mahdollisimman pitkälle integroitu osaksi normaalia toimintaa ja johtamista. Kokonaisvastuu on hallituksella ja toimitusjohtajalla Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Toimitusjohtaja valvoo ja ohjaa riskienhallintaa. Eteran koko riskienhallinnan suunnittelu, arviointi ja raportoinnin koordinointi toimitusjohtajan hyväksymässä laajuudessa on vastuutettu erikseen. Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta on järjestetty erilleen sijoitustoiminnasta. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa sisäisesti yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä ja tarkastaa mm. raportointia, ohjeiden noudattamista ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastajat tekevät lakisääteistä tilintarkastusta ja käyvät lisäksi läpi yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastavat hallintoa. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä hallintoneuvoston, hallituksen, johtoryhmän ja neuvottelukuntien kokoonpanot löytyvät Eteran verkkovuosikertomuksesta etera.fi/vuosikertomus Lue lisää > etera.fi/vuosikertomus 18 Etera työelämän kumppani

19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yhteystiedot Palkkatilanportti 1 PL Helsinki Puhelin etera.fi Asiakaspalvelu Palvelemme puhelimitse arkisin klo 8 16 Puhelin Konserni- ja suurasiakkaat Puhelin Eteran aluetoimistot Kuopio Maaherrankatu 9, Kuopio Oulu Sepänkatu 20, Oulu Tampere Kuninkaankatu 22 A, Tampere Turku Veistämönaukio 1 3, Turku Etera työelämän kumppani Tekstit: Annukka Lalu ja Tiina Piensoho /Etera Kuvat: Matti Björkman, Jan Håkan Dahlström, Ismo Pekkarinen ja Paulina Westerlind /Lehtikuva, YIT, Kaisu Jouppi/Alma 360 Taitto ja kuvitus: Aare Juss /Etera Kannen paperi: 250 g Conqueror Smooth CX22 Diamond White (PEFC-sertifioitu) Sisäsivujen paperi: 140 g Edixion Offset (PEFC-sertifioitu) Paino: Erweko Oy Painosmäärä: 800 kpl PEFC/ PEFC Certified Tähän tuotteeseen käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista Etera työelämän kumppani 19

20 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1, Helsinki Puhelin etera.fi Vakuuta vaivatta

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

YRITYSVASTUU ILMARISESSA

YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUUN MÄÄRITTELY Yritysvastuu = vastuuta omasta (liike)toiminnasta Vastuullisuus tarkoittaa oman toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökohtia

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta

Työeläkejärjestelmä kuvina. Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 19.1.2017 Eläkejärjestelmä ja sen hallinto Sosiaalivakuutus vuonna 2015, 39 mrd. 3 Eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys Palkka- ja palkkioselvitys Päätöksentekojärjestys Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston palkkioista. Vaalivaliokunta tekee niistä ehdotuksen yhtiökokoukselle. Hallintoneuvosto päättää hallituksen palkkioista.

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2015. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys

Hallituksen toimintakertomus 2015. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys Hallituksen toimintakertomus 2015 Hoitokulusuhde parani 77,9 %:iin (93,6 %) Vakuutusmaksutulo 680 milj. euroa (679 milj. ) Sijoituksia 5 908 milj. euroa (5 796 milj. ), tuotto 3,7 % (6,3 %) Vakavaraisuuspääoma

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot