Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

2

3 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA ETERAN UUTISVUOSI ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN KANSAINVÄLISTÄ GRI-OHJEISTOA Taloudellinen vastuu 14 ELÄKEVAROJEN HOITAMINEN VAATII VAHVAA AMMATTITAITOA 19 ETERA SIJOITTAA VASTUULLISESTI JA TUOTTAVASTI 23 VASTUULLISUUS KOROSTUU KIINTEISTÖSIJOITUKSISSA 25 ETERA MAKSOI MILJARDI EUROA ELÄKKEITÄ Sosiaalinen vastuu 27 ASIAKKAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ ETERAAN 29 TYÖHYVINVOINNILLA JA AMMATILLISELLA KUNTOUTUKSELLA KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA 33 ETERALLA ON MONIPUOLISET YHTEISTYÖVERKOSTOT 35 ETERA KEHITTYY ENTISTÄ PAREMMAKSI TYÖPAIKAKSI Ympäristövastuu 40 ETERA ON VIHREÄ TOIMISTO Hallinto ja ohjaus 45 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 51 HALLINTONEUVOSTO 52 HALLITUS 55 TILINTARKASTAJAT 55 NEUVOTTELUKUNNAT 56 JOHTORYHMÄ 57 JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 57 ETERAN TAKUUPÄÄOMAN OMISTAJAT 58 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Toimintakertomus ja tilinpäätös 60 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN LUKUOHJEITA 104 SISÄLLÖN VERTAILU GRI-OHJEISTON SUOSITUKSIIN 107 YHTEYSTIEDOT Raportin teksteissä vuoden 2010 vertailuluvut on esitetty suluissa vuoden 2011 tunnusluvun jälkeen.

4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA Etera huolehtii vakuuttamiensa yksityisalojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Etera tukee yrityksiä työhyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat. Eteran toiminta lähtee asiakkaan arvostamisesta ja vastuullisuudesta. Ne ovat Eteran arvoja. MISSIO Eteran perustehtävä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. VISIO Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. ARVOT Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläkeyhtiö, jonka omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Eteran asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja kotitaloudet sekä vakuutetut työntekijät ja eläkeasiakkaat. KOLMANNEKSI ENITEN ELÄKKEENSAAJIA Etera maksoi eläkettä henkilölle miljoonaa euroa vuonna Eläkkeensaajien määrällä mitattuna Etera kuuluu yksityisaloilla kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon noin 15 prosentin osuudellaan. VAKUUTUSMAKSUTULO OLI 614 MILJOONAA EUROA Etera sai vuonna 2011 vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat -125 miljoonaa euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli miljoonaa euroa. Eteran liikevaihto oli 690 miljoonaa euroa. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus Puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Eteran vuosikertomus

5 TALOUDELLINEN VASTUU on vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. SOSIAALINEN VASTUU ETERA VASTAA TOIMINNASTAAN OMISTAJA-ASIAKKAILLEEN Ylintä päätösvaltaa keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen: vakuutuksenottajalle ja heidän palkkaamilleen vakuutetulle työntekijälle, 37:lle takuupääoman omistajalle sekä yrittäjälle. on vastuuta eläketurvan hoidosta omistajaasiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. YMPÄRISTÖVASTUU on vaikuttamista kestävään kehitykseen Eteran pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. MYYNTITOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Etera myy työeläke- ja yrittäjävakuutuksia Suomessa. Maa on jaettu vakuutusten myyntiä varten kolmeen alueeseen: Etelä-, Pohjois- ja Länsi- Suomen alueeseen. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Suurasiakasyksikön, asiakaspalvelukeskuksen ja kanavapalveluiden myyntialueena on koko Suomi. Eteran palveluksessa oli vuonna toimihenkilöä. Eteran organisaatio Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Asiakkuudet Timo Hietanen Eläke- ja vakuutuspalvelut Kari Härkönen Sijoitukset Jari Puhakka Sisäinen tarkastus Aktuaaripalvelut Timo Mäkelä ICT Helena Sorri Laki, suunnittelu ja viestintä Tuula Kallio Talous ja henkilöstö Anna Kilpi 5 Eteran vuosikertomus 2011

6 TUOTTEET JA PALVELUT Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteistä työeläkevakuutusta ja siihen liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Vakuutetut työntekijät saavat Eterasta eläketurvan sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita. Etera tarjoaa myös rahoituspalveluita yrityksille. NOPEAA JA SUJUVAA TYÖELÄKEVAKUUTTAMISTA Eteran vakuutusasiakkaista 90 prosenttia ilmoittaa vakuutustiedot sähköisesti. Valtaosa sopimus- ja tilapäisasiakkaista käyttää reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta etera.fi-verkkopalvelussa. Etera kehittää sähköisiä vakuuttamispalveluitaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. ELÄKEPÄÄTÖKSET OIKEA-AIKAISESTI Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Hakemuksen käsittely kesti Eterassa keskimäärin 38 päivää. Eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. TYÖHYVINVOINTIPALVELUT TUOVAT LAATUA YKSILÖN JA YRITYKSEN TOIMINTAAN Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla parannetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Työhyvinvointipalvelut ovat tehokas keino lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vuonna 2011 noin henkilöä osallistui Eteran työhyvinvointitoimintaan. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. KOMPASSI-PALVELU ANTAA SUUNNAN TYÖHYVINVOINTIIN Etera julkaisi vuonna 2011 uudenlaisen työhyvinvoinnin verkkotyökalun, joka kokoaa yrityksen työhyvinvointiasiat yhteen pakettiin ja tehostaa työhyvinvoinnin toteuttamista. Kompassi-palvelu tukee strategista ja tavoitteellista henkilöstöjohtamista ja työyhteisön kehittämistä. Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimiva ja työntekijän työura pidempi ja parempi. AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN AVULLA TAKAISIN TÖIHIN Työuraa voidaan pidentää myös ammatillisen kuntoutuksen avulla. Kuntoutusta voi hakea, jos työkyky on heikentynyt. 75 prosenttia ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista palaa työelämään. PALKINNOT JA SERTIFIKAATIT RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSPALKINTO 2010 Asunto Oy Sellonhuippu palkittiin helmikuussa 2011 Rakennuttajan kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. LEED-YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Eteran rakennuttama Maaseutuviraston talo Seinäjoella sai LEED-sertifikaatin. Se on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka mittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. WWF:N GREEN OFFICE -SERTIFIKAATTI Ympäristövastuuta kehitettiin Eteran pääkonttorissa. Etera läpäisi WWF:n toimistotarkastuksen ja sai oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Eteran ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisilla mittareilla. TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011 Eteran toimintaympäristöä sekä talouden ja työeläkelakien muutoksia on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätösosiossa, sivuilla YRITYSVASTUU OSANA LIIKETOIMINTASTRATEGIAA Vastuullisuus kuuluu kiinteästi lakisääteistä eläketurvaa hoitavan työeläkeyhtiön toimintaan. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet huomioidaan toiminnassa. Yritysvastuuta kehitetään eri näkökulmista eri puolilla organisaatiota. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Eteran vuosikertomus

7 MITEN EETTISESTI KESTÄVÄ TOIMINTA NÄKYY ETERASSA? kirjanpitolautakunnan suosituksia. Etera noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on työeläkeyhtiölle mahdollista (s. 45). ETERAN VALVONTA Eteran toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta. EETTISIÄ OHJEITA JA PERIAATTEITA Eteralla on kirjallisia ohjeita ja periaatteita, joita noudattamalla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä hyvän hallintotavan noudattamista. ETERA 50 VUOTTA Etera juhli 50-vuotista eläkevakuuttajan taivaltaan vuonna LEL-eläketurvaa hoitaneet neljä työeläkekassaa perustettiin joulukuussa Vuonna 1976 ne yhdistettiin. Etera perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera kohtelee vakuutuksenottajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera ei rajoita vakuutuksenottajia sopimuskumppaneiden valinnassa. Etera noudattaa kilpailuoikeutta toimissaan muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Eteran liiketoimet, sopimukset ja sijoitukset ovat markkinaehtoisia. Etera osallistuu lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan muiden toimijoiden kanssa. Etera on sitoutunut YK:n vastuulliseen sijoittamiseen ja on jäsen kestävän rakentamisen yhdistyksessä. Työeläke täyttää 50 vuotta vuonna Yksityisalojen työeläkelait eli työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL tulivat voimaan Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL kumottiin vuoden 2006 lopussa, ja tilalle tuli työntekijän eläkelaki TyEL. Vuodesta 2007 Etera on toiminut TyEL- ja YEL-vakuutuksia tarjoavana työeläkeyhtiönä ja kilpaillut muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vakuuttaminen Hyvä vakuutustapa -ohje Kilpailuoikeuden noudattamista koskeva ohje Sijoittaminen Sijoitussuunnitelma YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen Green Building Council Finlandin jäsenyys FINSIF ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin jäsenyys Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Ympäristövastuu WWF:n Green Office -sertifikaatin mukainen ympäristöohjelma Lassila & Tikanojan Ekosiivous-sertifikaattiin sitoutuminen Poikkeustilanteissa toimiminen Valmius- ja toipumissuunnitelma Kriisiviestintäohje Hyvä hallintotapa Juridinen complience -ohjeistus Riskienhallintasuunnitelma Sisäisen tarkastuksen suunnitelma Ohje lahjonnan estämisestä Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä Kuvaus Eteran sisäisestä valvontajärjestelmästä Hallinnon työjärjestys Tarkastusvaliokunnan ja puheenjohtajiston työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Tietoturvapolitiikka Asiakirjojen käsittely- ja arkistointiohje Henkilöstö Eteran eettiset periaatteet Tasa-arvosuunnitelma Työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan käsittelyohje Sosiaalisen median pelisäännöt 7 Eteran vuosikertomus 2011

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OLOSUHTEISIIN NÄHDEN ONNISTUNUT VUOSI Vuosi 2011 oli haastava erityisesti sijoitustoiminnan kannalta. Olosuhteisiin nähden onnistuimme kuitenkin hyvin. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia. Panostimme työhyvinvointipalveluihin ja vaivattomaan vakuuttamiseen. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan onnistuimme erinomaisesti. Alkuvuonna 2011 suhdanteet olivat suotuisat, mikä kasvatti myös vakuutusmaksutuloamme 614 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja ylitti tavoitteemme. Eteran markkinaosuus pysyi 5,4 prosentissa. Tilapäisten työnantajien vakuuttajana olemme edelleen markkinajohtaja 72 prosentin osuudellamme. Uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Saimme markkinaosuuttamme suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista. Vakuutusten siirtoliike on tasaantunut, mutta vuonna 2011 jäimme vielä tavoitteestamme. Yhteistyömme Sampo Pankin kanssa lähti käyntiin vuonna 2011, kun Eteran työeläkevakuutusten myynti alkoi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Myyntiyhteistyön myötä Sampo Pankki välittää pienille ja keskisuurille yritysasiakkailleen työeläkevakuutuksiamme. Vuosi 2012 on alkanut positiivisissa merkeissä sekä vakuutusmaksutulon että sijoitustoiminnan osalta. Alkuvuoden odotettua positiivisemmasta vireestä huolimatta talouden tilanne sisältää poikkeuksellisen paljon riskejä sekä sijoitustoiminnan että työllisyyden kehityksen suhteen. Valtioiden velkakriisit Euroopassa, talouden kehitys Aasiassa ja Yhdysvalloissa sekä konfliktien mahdollisuudet öljyalueilla pitävät yllä turbulenssia sijoitusmarkkinoilla. ASIAKKAAT ARVOSTAVAT VAIVATONTA VAKUUTTAMISTA Olemme panostaneet voimakkaasti verkkopalveluiden kehittämiseen. Lähes kaikki vakuutusasiakkaamme ilmoittavat vakuutustietonsa sähköisesti, ja valtaosa ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti kuukausittain. Olen iloinen, että asiakkaat kokevat vakuuttamisen Eterassa helpoksi ja vaivattomaksi. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa saimme erinomaisia tuloksia. Parhaat arviot tulivat vakuuttamisen vaivattomuudesta ja helppoudesta, ystävällisestä palvelusta sekä asiantuntemuksesta ja osaamisesta. Kehitämme sähköisiä palveluita, jotta asiakkaillamme on käytössään monipuoliset, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut sekä laajasti tietoa eläkevakuuttamisesta ja eläkkeistä. Samalla lisäämme sisäistä tehokkuutta. TYÖHYVINVOINNILLA JA AMMATILLISELLA KUNTOUTUKSELLA KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA Teemme työtä työelämän kehittämiseksi ja tuemme aktiivisesti asiakkaidemme työhyvinvointitoimintaa sekä panostamme ammatilliseen kuntoutukseen. Tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää pitkällä aikavälillä. Eteran vuosikertomus

9 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi vakuutetuillamme 57,8 vuodesta 58,2 vuoteen. Eteran myöntämistä eläkkeistä kolmannes on työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä näkyy myös eläkkeellesiirtymisiässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle lähdetään keskimäärin 50,7-vuotiaana. Uusia alkaneita vanhuuseläkkeitä oli kuitenkin ensimmäisen kerran enemmän kuin työkyvyttömyyseläkkeitä, joten suunta näyttää oikealta. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä työhyvinvointitoimet ja ammatillinen kuntoutus ovat avainasemassa. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä kasvoi entisestään ja vuonna 2011 palveluihin osallistui kaikkiaan henkilöä. Työhyvinvointitutkimuksia teimme asiakasyrityksissä selvästi edellisvuotta enemmän. Kehitimme Eteran Kompassi -verkkopalvelun, joka ohjaa asiakkaitamme työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen ja ammattitaitoiseen johtamiseen. Olemme myös mukana suomalaisten miesten liikkumista ja terveitä elintapoja edistävässä SuomiMies seikkailee -hankkeessa. Tänä vuonna tarjontaamme tasapainottaa Likkojen Lenkki -tapahtuma. Eteran Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja jatkuu Facebookissa ja on kerännyt jo yli fania. Myös ammatillisen kuntoutuksen suosio on kasvanut. Vuonna 2011 ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä yli 75 prosenttia palasi takaisin työelämään. VASTUULLISTA JA TUOTTAVAA SIJOITUSTOIMINTAA Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli erityisen haastava. Eteran 5,3 miljardin euron sijoitusten tuotto painui -2,3 prosenttiin. Parhaat tuotot saatiin pääoma- ja kiinteistörahastoista. Vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Olemme uudistaneet sijoitustoimintaamme, ja viime vuosi oli ensimmäinen vuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Tulokset ovat olleet hyviä. Tavoitteenamme ovat kilpailukykyiset tuotot sekä vahva vakavaraisuus muuttuvassa sijoitusympäristössä. Se edellyttää aktiivista ja jatkuvaa sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Kiinteistösijoituksissa meillä on meneillään iso hanke Helsingin Töölönlahdella. Rakennutamme kolmea toimistotaloa paraatipaikalle Finlandia-talon kupeeseen. On harvinainen ja hieno tilaisuus päästä rakentamaan Helsingin ydinkeskustaa. Olemme mukana myös puukerrostalorakentamisessa. Viiden talon puukerrostalokortteli nousee vauhdilla Helsingin Viikissä. Olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Se merkitsee sitä, että otamme sijoittamisessa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat. Tämä pätee myös omaan toimintaamme. Vastuullisuus on eläkeyhtiön toiminnan ydin. Kiitän kaikkia eteralaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menneestä vuodesta ja toivotan menestystä tuleviin haasteisiin. Hannu Tarkkonen toimitusjohtaja 9 Eteran vuosikertomus 2011

10 AVAINLUKUJA Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % -2,3 8 Toimintapääoma, milj Vakavaraisuusasema 2,4 2,4 Vakavaraisuusaste 15,7 21,2 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 97,8 95,3 Asiakashyvitykset, milj. 5, Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,2 0,4 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 64,6 63,5 Sairauspoissaolot, pv Koulutuspäivät, hlö 3 3 Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Eteran vuosikertomus

11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 Tammikuu Hallituksen toimikausi alkoi. Uusina jäseninä aloittivat Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Iris Karjula ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ry:n toimitusjohtaja Sixten Korkman. Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Helmikuu Asunto Oy Espoon Sellonhuippu palkittiin kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. Rakennuttajat ovat Etera, Keva ja Eläke-Fennia. WWF myönsi Eteralle Green Office -merkin. Merkin saa käyttöönsä toimisto, jonka ympäristöohjelma täyttää WWF:n edellyttämät kriteerit. Etera liittyi vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF ry:n jäseneksi. Maaliskuu Eteran osittain omistama kauppakeskus Sello valittiin Vuoden kauppakeskukseksi. Sello nousi kilpailussa ykköseksi Suomen ekoin kauppakeskus -teolla. Etera omistaa Sellosta 25 prosenttia. Etera julkaisi vuoden 2010 tilinpäätöksen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia ja uusien TyEL-vakuutusten myynti jatkui vahvana. Vakavaraisuus vahvistui. Eläkehakemukset vähenivät 14 prosenttia. Huhtikuu Eteran hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajat. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen YIT Oyj:n hallintojohtaja Antero Saarilahti ja varapuheenjohtajaksi Rakennusliitto ry:n työehtotoimitsija Markus Ainasoja. Toukokuu Etera järjesti eläkeseminaarin. Seminaarissa pohdittiin mm. työeläkejärjestelmän tulevaisuutta ja keinoja työurien pidentämiseen. Eteran yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kaksi uutta jäsentä. Etera sopi Senaatti-kiinteistöjen kanssa kolmannen toimistotalokorttelin kaupasta Töölönlahdelle. Töölönlahden alue on maan suurimpia toimistorakennuskohteita. Alueelle nousee parin seuraavan vuoden aikana yhteensä neljä toimistotaloa, joista Etera rakennuttaa kolme. Etera siirtyi käyttämään uusiutuvaa sähköä. Etera osti ns. vihreitä sertifikaatteja, jotka takaavat, että Eteran pääkonttorissakäytetty sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kesäkuu Etera ja Sampo Pankki aloittivat myyntiyhteistyön. Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Elokuu Etera julkaisi tammi-kesäkuun tuloksensa. Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. 5,5 miljardin euron sijoitukset tuottivat 0,5 prosenttia. Syyskuu Eteran omistamalle Seinäjoen Maaseutuvirastotalolle myönnettiin LEED-sertifikaatti. LEED on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. Lokakuu Etera avasi Kompassi -verkkopalvelun. Eteran Kompassi on täysin uudenlainen, ohjattu prosessi suunnitelmalliseen ja tulokselliseen työhyvinvoinnin johtamiseen. Marraskuu Etera kehitti ensimmäisenä eläkeyhtiönä sähköisen, kuukausittaiset työntekijätiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Etera-todistuksen avulla torjutaan harmaata taloutta. Eteran vietti 50-vuotisjuhlaansa. LEL-eläketurvaa hoitaneet työeläkekassat perustettiin joulukuussa Etera myönsi ensimmäisen työhyvinvointipalkintonsa Delipap Oy:lle. Palkitsemisen perusteena oli Delipapin sitoutuminen pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kunniamaininnan työhyvinvoinnin kehittämisestä saivat Terramare Oy ja TeppMan Oy. Joulukuu Etera ja Suomen Tilaajavastuu Oy siirtyivät automaattiseen sähköiseen tiedonvaihtoon. Suomen Tilaajavastuu Oy saa jatkossa automaattisen tiedonvaihdon kautta Eteran asiakkaiden tilaajavastuulain edellyttämät työeläketiedot. 11 Eteran vuosikertomus 2011

12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN KANSAINVÄLISTÄ GRI-OHJEISTOA Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeistoa. Raportissa kuvataan Eteran taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta. Etera on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2006 lähtien osana vuosikertomusta. Tämä on viides yhdistetty vuosikertomus-vastuuraportti, ja se käsittelee tilikautta Edellinen raportti julkaistiin keväällä Raportin sisällön vertailu GRI-suosituksiin on esitetty tämän raportin sivuilla , ja se löytyy myös etera.fi:stä. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että Eteran raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Raportoidut tiedot kattavat taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa koko Eteran toiminnan. Ympäristötunnusluvut on raportoitu vain Eteran pääkonttorista. Tytäryhtiöiden luvut on raportoitu tilinpäätöksessä. Tiedot on saatu Eteran raportointijärjestelmistä sekä erillisistä laskelmista. Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on raportoitu paitsi tässä vuosikertomus-vastuuraportissa myös internetissä etera.fi:ssä Tietoa Eterasta -osiossa. Siellä on julkaistu myös Finanssivalvonnan edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys. Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi Etera poikkeaa hallinnointikoodista eräiltä osin. Poikkeamat on lueteltu sivulla 45. RAPORTTI KESKITTYY OLENNAISIIN NÄKÖKOHTIIN Raporttiin on valittu Eteran ja suomalaisen työeläkeyhtiön kannalta keskeiset GRI-indikaattorit. Raportti keskittyy erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Eterassa on selvitetty yhteiskunta- ja yritysvastuun kannalta olennaisimmat asiat ja näkökohdat yhdessä ylimmän johdon kanssa. Raportoinnissa keskitytään olennaisiin näkökohtiin. Ne on koottu viereisen sivun olennaisuusmatriisiin. Olennaisuuksien määrittelyssä on huomioitu sidosryhmien odotukset, Eteran strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Huomiota on kiinnitetty myös kestävään kehitykseen sekä työeläkemarkkinoihin ja -toimijoihin. SIDOSRYHMIEN ODOTUKSIA SELVITETÄÄN SÄÄNNÖLLISESTI Etera seuraa sidosryhmiensä odotuksia ja mittaa toiminnan tuloksellisuutta erilaisten tutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa tutkitaan vuosittain (s. 28), samoin henkilöstön tyytyväisyyttä (s. 38). Esimiestyötä tutkitaan joka toinen vuosi (s. 38). Eteran hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain (s. 47). Palautetta ja kehittämisideoita saadaan myös muun muassa asiakasraadeilta ja neuvottelukunnilta. Eteran vuosikertomus

13 ETERAN KESKEISET SIDOSRYHMÄT OVAT vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät eli omistaja-asiakkaat eläkeasiakkaat henkilöstö yhteistyökumppanit alihankkijat ja tavarantoimittajat työeläke- ja finanssialan toimijat viranomaiset ja päättäjät YRITYSVASTUULLISEN TOIMINNAN JOHTAMINEN elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Yritysvastuu sisältyy Eteran liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuusta omalla media. toimialueellaan. Koordinoinnista ja raportoinnista vastaa laki, suunnittelu ja viestintä -toiminto. Johtoryhmä tarkastelee yritysvastuullista toimintaa ja vastuutavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita neljä kertaa vuodessa: tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen, liiketoimintastrategiaprosessin ja hankesalkun yhteydessä. Vuonna 2011 yritysvastuun merkitystä kilpailuetuna haluttiin korostaa, ja yritysvastuun kehittäminen oli yksi Eteran strategisista hankkeista. Riskienhallinta on normaalin liiketoiminnan osa. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja. Hänen johdollaan toimii riskienhallintaryhmä. Sijoitusriskien valvonta kuuluu risk managerille, joka johtaa talous- ja henkilöstö -toiminnossa controller-tiimiä. Riskienhallinnan organisoinnista ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin sivulla 49 sekä tilinpäätösosiossa. ETERAN OLENNAISUUSMATRIISI Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen Työurien pidentäminen SUURI Eteran oman toiminnan ympäristönäkökohdat Kiinteistösijoitusten ympäristönäkökohdat Suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten tukeminen Palveluiden saatavuus ja ymmärrettävyys Hyvä hallintotapa ja osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen Etera on hyvä työpaikka MERKITTÄVÄ MERKITYS SIDOSRYHMILLE Suomalaisen osaamisen ja yleishyödyllisten tahojen tukeminen KOHTALAINEN KOHTALAINEN MERKITTÄVÄ SUURI VAIKUTUS ETERAAN 13 Eteran vuosikertomus 2011

14 TALOUDELLINEN VASTUU ELÄKEVAROJEN HOITAMINEN VAATII VAHVAA AMMATTITAITOA Eteran vastuulla on 5 miljardin euron rahasto tulevia eläkkeitä varten. Eläkevarojen hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa. Vuonna 2011 Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Epävarmuus leimasi maailmantalouden näkymiä vuonna 2011, ja vuotta 2011 voikin kuvata valtiontalouksien kriisivuodeksi. Suomen talouskasvu hidastui selvästi. Alkuvuonna suhdanteet olivat kuitenkin suotuisat, mikä vaikutti osaltaan positiivisesti Eteran vakuutusmaksutuloon. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä ylitti tavoitteen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta (6 %). Eteran kokonaistulos oli -283 miljoonaa euroa (171 milj. euroa). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta, varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta. Sijoitustoiminnan tulos oli -252 miljoonaa euroa (151 milj. euroa), varsinaisen vakuutusliikkeen tulos -31 miljoonaa euroa (19 milj. euroa) ja hoitokustannustulos 1 miljoona euroa (1,8 milj. euroa). KOKONAISLIIKEKULUT PYSYIVÄT EDELLISVUODEN TASOLLA Kustannustehokkuuteen on kiinnitetty Eterassa huomiota edelleen. Kokonaisliikekulut olivat 47 miljoonaa euroa (46 milj. euroa). Valtaosa niistä oli henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluja. Henkilöstökulujen osuus oli 20 miljoonaa euroa (19 milj. euroa). Henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 16 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Eteran hoitokustannustulos oli 97,8 prosenttia (95,3 %). VAKAVARAISUUS SÄILYI HYVÄLLÄ TASOLLA Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 163 milj. euroa). Se pieneni edellisvuodesta noin prosentin. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma oli 738 miljoonaa euroa (991 milj. euroa). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,4 (2,4) ja vakavaraisuusaste 15,7 (21,2). ASIAKASHYVITYSTÄ 0,2 PROSENTTIA PALKKASUMMASTA Etera siirtää vuoden 2012 asiakashyvityksiin 5,8 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,2 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2011 Etera maksoi asiakashyvityksiä 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli keskimäärin 0,4 prosenttia sopimustyönantajien palkkasummasta. Eteran vuosikertomus

15 TALOUDELLINEN VASTUU ETERASSA Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Etera rakennuttaa kolmea toimistotaloa Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahdelle. Talojen käyttäjiksi tulevat Alma Media Oyj, KPMG ja Ernst & Young Oy.

16 TALOUDELLINEN VASTUU ETERAN RAHAVIRRAT 2011 Työnantaja 482 M Työntekijä 132 M Vakuutusmaksutulo 614 M Sijoitustuotto -252 M 480 M 36 M 98 M Liikekulut ja lakisääteiset Vastuunjakojärjestelmä maksut Eläkevarat M 3 M Vuonna 2012 maksettavat hyvitykset 6 M 812 M 213 M Maksetut eläkkeet M Vakuutusmaksutuloa Etera sai 614 miljoonaa euroa, josta työnantajien maksuosuus oli 482 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 132 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 36 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (3 milj. ) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (480 milj. ) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (98 milj. ). Sijoitukset tuottivat -252 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 6 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (812 milj. ). Osa maksettiin eläkevaroista (213 milj. ). Yhteensä Etera maksoi eläkkeitä miljoonaa euroa. VAKUUTUSMAKSUTULO KASVOI 8 PROSENTTIA Eteran vakuutusmaksutulo jatkoi kasvuaan. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa (570 milj. euroa), mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Vakuutusmaksutulon kasvuun vaikutti alkuvuoden hyvä suhdannekehitys, mutta myös uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Eteran vakuuttama palkkasumma ja työtulosumma kasvoivat. Vakuutusmaksutulon perusteena oleva TyEL-palkkasumma oli miljoonaa euroa (2 517 milj. euroa) eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yrittäjäasiakkaiden YEL-työtulosumma kasvoi 89 miljoonaan euroon (63 milj. euroa) eli 42 prosenttia edellisvuodesta. Luottotappioita kirjattiin TyEL- ja YEL-vakuutusmaksusaatavista 8,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Eteran vakuutusmaksutulosta laskettu markkinaosuus työeläkeyhtiöistä pysyi 5,4 prosentissa eli samansuuruisena kuin vuonna SOPIMUSASIAKKAITA OLI JA YRITTÄJÄASIAKKAITA Vuoden lopussa Eteralla oli (21 000) TyEL-sopimusasiakasta. Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi asiakasta (32 000). Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 72 prosenttia (77 %). YEL-vakuutuksia oli vuoden lopussa (4 480). 18 % 16 % UUSIEN TyEL- ja TYEL- YEL-vakuutusten JA YEL-VAKUUTUSTEN uusmyynti MYYNTI (prosenttia kappalemääristä) 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Osuus kaikkien työeläkeyhtiöiden myynnistä 2011 TyEL YEL Eteran vuosikertomus

17 Milj % -9,5 % -5,5 % +6 % +8 % VAKUUTUSMAKSUTULO Vakuutusmaksutulov kasvoi % YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2011 (11 milj. vuonna 2010) UUSIEN VAKUUTUSTEN MYYNTI JATKUI VAHVANA Etera teki vuoden aikana uutta TyEL-vakuutusta (3 250) ja uutta YEL-vakuutusta (1 358). Uusien TyEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus työeläkeyhtiöistä oli 15 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (16 %). YEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus oli 6 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (6 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2011 Eterasta muihin yhtiöihin siirtyi 688 TyEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia tilalle (-992). Siirtyneiden vakuutusten määrä on pienentynyt selvästi, ja YEL-vakuutusten siirtoliike oli Eteralle positiivinen. YEL-vakuutuksia siirtyi Eteraan 10 enemmän kuin lähti pois (-236). Koko vuoden siirtoliike vähentää Eteran maksutuloa 16,9 miljoonaa euroa (-15,6 milj. euroa). ETERA ALOITTI MYYNTIYHTEISTYÖN SAMPO PANKIN KANSSA Etera sopi myyntiyhteistyöstä Sampo Pankin kanssa loppuvuodesta Vuoden 2011 aikana Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. HUOLELLISTA RISKIENHALLINTAA Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Eteran koko riskienhallinnan suunnittelu, arviointi ja raportoinnin koordinointi toimitusjohtajan hyväksymässä laajuudessa on vastuutettu erikseen. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnosta vastaava johtaja koordinoi compliance -toimintaa. Hän ylläpitää myös sisäpiirirekisteriä ja valvoo hallituksen vahvistaman sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä tarkastaa raportointia, ohjeiden noudattamista, omaisuuden turvaamista, resurssien tehokasta käyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus huolehtii lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja varmistaa talou dellisen raportoinnin oikeellisuuden. Se käy läpi myös yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastaa hallintoa. SIJOITUSRISKIEN HALLINTAA VAHVISTETTIIN Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta järjestettiin erilleen sijoitustoiminnosta alkuvuodesta Talous ja henkilöstö -toiminnon controller-tiimin tehtävänä on arvioida ja valvoa sijoitusriskejä ja raportoida niistä hallitukselle ja johdolle. Sijoitusriskejä käsitellään tarkemmin sivuilla Eteran vuosikertomus 2011

18 TALOUDELLINEN VASTUU ETERAN KOKONAISTULOS Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos 0,8 1,8 0,6-0,7 1,5 Kokonaistulos VAKUUTUSLIIKKEEN RISKIT OVAT HALLINNASSA Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Tämä tarkoittaa sitä, että osa eläkemenosta on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja osa sen eläkelaitoksen vastuulla, johon eläketurva on rahastoitu. Yhteisellä vastuulla olevan eläkemenon rahoittaminen ei aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle. Puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Vakuutusliikkeen riskeillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyttä suhteessa Eteran omalla vastuulla olevaan eläkemenoon. Etera soveltaa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, kaikille eläkeyhtiöille pääosin yhteisiä laskuperusteita. Vakuutusliikkeen riskejä seurataan säännöllisesti arvioimalla vuoden aikana vakuutusliikkeen tuloksen kehittymistä. Tämän lisäksi Eteran vakuutuskannan osalta laaditaan erilaisia vakuutusteknisiä analyysejä ja tilastoja, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa vakuutuskannan muutoksista ja vakuutusliikkeeseen kohdistuvista riskeistä. Vakuutustekniset riskit analysoidaan Eteran aktuaaripalveluissa vuosittain, ja ne otetaan huomioon Eteran riskienhallintasuunnitelmassa. STRATEGISIA RISKEJÄ SEURATAAN SÄÄNNÖLLISESTI Eteran suurimmat pitkän aikavälin strategiset riskit liittyvät markkinaosuuden nostamiseen ja sijoitustoiminnan kilpailukykyisyyteen. Suurten strategisten kehittämishankkeiden myötä myös kilpailuedun saavuttamiseen liittyvät riskit korostuvat tulevina vuosina. Eteran strategiset riskit määritellään vuosittain päivitettävässä liiketoimintastrategiassa. Niistä tehdään erillinen riskiarvio kaksi kertaa vuodessa. OPERATIIVISIA RISKEJÄ HALLITAAN OSANA NORMAALIA JOHTAMISTA Operatiivisten riskien hallinta on osa normaalia johtamista. Eteran perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Eteran merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien ja prosessien toimivuuteen sekä henkilöstöön. Riskienhallintaa kuvataan tarkemmin tilinpäätösosiossa sivuilla Eteran vuosikertomus

19 ETERA SIJOITTAA VASTUULLISESTI JA TUOTTAVASTI Etera tavoittelee sijoituksilleen kilpailukykyistä ja vakaata tuottoa. Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa. Haastavasta sijoitusvuodesta 2011 Etera selvisi olosuhteisiin nähden hyvin. Etera tähtää kunakin hetkenä optimaalisesti hajautettuun sijoitussalkkuun sekä mahdollisimman korkeaan ja vakaaseen tuottoon. Etera pyrkii avoimeen ja yhteiskunnallisen vastuun tuntevaan sijoitustoimintaan. Sijoituskohteita valittaessa Etera arvostaa taloudellisten näkökulmien lisäksi ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristöstä huolehtimista. Riskienhallinta on tärkeä osa sijoitustoimintaa. HALLITUS HYVÄKSYY SIJOITUSSUUNNITELMAN Eteran sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, josta Eteran hallitus päättää vuosittain. Sijoitussuunnitelmassa linjataan sijoitustoiminnan tavoitteet ja määritellään riskinottohalukkuus. Suunnitelmassa arvioidaan muun muassa sijoitusten toimintaympäristöä, riskejä ja mahdollisuuksia eri omaisuusluokissa. SIJOITUSTUOTTO OLI -2,3 PROSENTTIA Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa (5 420 milj. euroa). Sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia (8,0 %). Haastavilla sijoitusmarkkinoilla tuotto painui negatiiviseksi, mutta olosuhteisiin nähden tulos oli kohtuullinen. Parhaat tuotot saatiin kiinteistö- ja pääomarahastoista. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -125 miljoonaa euroa (410 milj. euroa). Sijoitusten kymmenen viime vuoden nimellinen vuosituotto oli 3,7 prosenttia. Eteran sijoituksista 58 % oli korkosijoituksia (51 %), 24 % osakesijoituksia (32 %), 15 % kiinteistösijoituksia (14 %) ja 3 % muita sijoituksia (3 %). ETERA ON SITOUTUNUT YK:N VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEISIIN Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) loppuvuodesta Se merkitsee sitä, että Etera on ottanut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaa ja omistajuutta. Etera raportoi periaatteiden noudattamisesta vuosittain. SIJOITUSTUOTOT , % SIJOITUSJAKAUMA RISKIASEMAN MUKAAN % MILJ. 10 % 5 % 0 % Kiinteistösijoitukset 15 % Muut sijoitukset 3 % -5 % -10 % -15 % Osakesijoitukset 24 % 1,6 7,0 8,7 11,7 7,7 4,5-17,0 10,3 8,0-2,3 3,7 1,9-20 % Keskituotttuotto Reaali- 10 vuoden keskituoton laskennassa on käytetty vuosituottojen geometrista keskiarvoa Korkosijoitukset 58 % 19 Eteran vuosikertomus 2011

20 TALOUDELLINEN VASTUU Milj SIJOITUSJAKAUMA Sijoitusjakauma riskiaseman RISKIASEMAN mukaan MUKAAN Muut sijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset Korkosijoitukset YK:n periaatteiden mukaisesti Etera on sitoutunut: ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa rahoitusalalla lisäämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän FINSIFyhdistyksen jäsen. UUSI SIJOITUSSTRATEGIA Vuosi 2011 oli Eterassa ensimmäinen toimintavuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Kokemukset olivat myönteisiä. Salkun keskimääräinen riskitaso oli huomattavasti aiempaa alhaisempi, mikä mahdollisti vakavaraisuuden säilymisen hyvänä jopa kolmannen kvartaalin markkinashokissa. Ennakoivassa riskienhallinnassa onnistuttiin hyvin. Riittävä toimintapääoma sekä aiempaa laajempi instrumenttivalikoima mahdollistivat tuottohakuisen sijoitusstrategian markkinoiden ylireagoidessa. Viimeisen kvartaalin tuotto kohosikin erinomaiseksi suhteessa riskinottokapasiteettiin. Eteran sijoitusstrategian ydin on arvioida jatkuvasti eri sijoitusten tuotto-/riskisuhteita ja tavoitella kunakin hetkenä optimaalista salkkurakennetta, joka maksimoi tuotto-odotuksen sijoitussuunnitelmassa määritellyllä riskitasolla. AKTIIVINEN OMISTAJUUS ON OSA VASTUULLISUUTTA Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Eteran vastuullista sijoittamista. Etera osallistui mahdollisimman moneen yhtiökokoukseen niissä yhtiöissä, joissa sillä oli omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Eteran sijoitussalkkua käytiin läpi vastuullisuuden näkökulmasta ja kartoitettiin muun muassa sitä, ovatko Eteran käyttämät rahastoyhtiöt sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoittaneet UNPRI:n. Etera kartoitti myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka voisivat analysoida Eteran sijoitussalkkua, ja haki yhteistyökumppania, jonka arviointikriteerit vastaavat Eteran vastuullisuuskäsitystä. KORKOSIJOITUSTEN TUOTTO OLI -0,5 PROSENTTIA Eteran korkosijoitusten tuotto oli -0,5 prosenttia (4,9 %). Negatiiviseen tuottokehitykseen oli pääasiassa syynä luottoriskipreemioiden leveneminen kolmannella kvartaalilla huolimatta siitä, että korkeariskisten yrityslainojen painoa pienennettiin jo kesällä huomattavasti. Tuottoa heikensi myös korkoriskiltä suojautuminen. Likvidien rahamarkkinasijoitusten painoa kasvatettiin korkosalkussa selkeästi edellisvuodesta. Neljännellä kvartaalilla luottoriskiä lisättiin taktisesti onnistuneesti, ja tällä oli selvä positiivinen vaikutus korkosijoitusten tuottoon. Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto oli -3,6 prosenttia (-0,2 %) ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto -1,2 prosenttia (8,3 %). Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset tuottivat 1,7 prosenttia (1,8 %). EUROOPPA-SALKKU TOIMI HAASTAVANA VUOTENA Eteran osakesijoitukset tuottivat -10,3 prosenttia (16,8 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -16,2 prosenttia (17,9 %) Eteran vuosikertomus

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010

SATO. minne. matka? Vuosikertomus 2010 SATO minne Vuosikertomus 21 matka? 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa. Sijoitusomaisuuden käypä

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2009 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Elisa Eesti Henkilöstö

Lisätiedot