Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

2

3 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA ETERAN UUTISVUOSI ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN KANSAINVÄLISTÄ GRI-OHJEISTOA Taloudellinen vastuu 14 ELÄKEVAROJEN HOITAMINEN VAATII VAHVAA AMMATTITAITOA 19 ETERA SIJOITTAA VASTUULLISESTI JA TUOTTAVASTI 23 VASTUULLISUUS KOROSTUU KIINTEISTÖSIJOITUKSISSA 25 ETERA MAKSOI MILJARDI EUROA ELÄKKEITÄ Sosiaalinen vastuu 27 ASIAKKAAT OVAT TYYTYVÄISIÄ ETERAAN 29 TYÖHYVINVOINNILLA JA AMMATILLISELLA KUNTOUTUKSELLA KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA 33 ETERALLA ON MONIPUOLISET YHTEISTYÖVERKOSTOT 35 ETERA KEHITTYY ENTISTÄ PAREMMAKSI TYÖPAIKAKSI Ympäristövastuu 40 ETERA ON VIHREÄ TOIMISTO Hallinto ja ohjaus 45 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 51 HALLINTONEUVOSTO 52 HALLITUS 55 TILINTARKASTAJAT 55 NEUVOTTELUKUNNAT 56 JOHTORYHMÄ 57 JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 57 ETERAN TAKUUPÄÄOMAN OMISTAJAT 58 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Toimintakertomus ja tilinpäätös 60 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN LUKUOHJEITA 104 SISÄLLÖN VERTAILU GRI-OHJEISTON SUOSITUKSIIN 107 YHTEYSTIEDOT Raportin teksteissä vuoden 2010 vertailuluvut on esitetty suluissa vuoden 2011 tunnusluvun jälkeen.

4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA Etera huolehtii vakuuttamiensa yksityisalojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Etera tukee yrityksiä työhyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat. Eteran toiminta lähtee asiakkaan arvostamisesta ja vastuullisuudesta. Ne ovat Eteran arvoja. MISSIO Eteran perustehtävä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. VISIO Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. ARVOT Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläkeyhtiö, jonka omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Eteran asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja kotitaloudet sekä vakuutetut työntekijät ja eläkeasiakkaat. KOLMANNEKSI ENITEN ELÄKKEENSAAJIA Etera maksoi eläkettä henkilölle miljoonaa euroa vuonna Eläkkeensaajien määrällä mitattuna Etera kuuluu yksityisaloilla kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon noin 15 prosentin osuudellaan. VAKUUTUSMAKSUTULO OLI 614 MILJOONAA EUROA Etera sai vuonna 2011 vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat -125 miljoonaa euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli miljoonaa euroa. Eteran liikevaihto oli 690 miljoonaa euroa. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus Puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Eteran vuosikertomus

5 TALOUDELLINEN VASTUU on vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. SOSIAALINEN VASTUU ETERA VASTAA TOIMINNASTAAN OMISTAJA-ASIAKKAILLEEN Ylintä päätösvaltaa keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen: vakuutuksenottajalle ja heidän palkkaamilleen vakuutetulle työntekijälle, 37:lle takuupääoman omistajalle sekä yrittäjälle. on vastuuta eläketurvan hoidosta omistajaasiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. YMPÄRISTÖVASTUU on vaikuttamista kestävään kehitykseen Eteran pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. MYYNTITOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Etera myy työeläke- ja yrittäjävakuutuksia Suomessa. Maa on jaettu vakuutusten myyntiä varten kolmeen alueeseen: Etelä-, Pohjois- ja Länsi- Suomen alueeseen. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Suurasiakasyksikön, asiakaspalvelukeskuksen ja kanavapalveluiden myyntialueena on koko Suomi. Eteran palveluksessa oli vuonna toimihenkilöä. Eteran organisaatio Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Asiakkuudet Timo Hietanen Eläke- ja vakuutuspalvelut Kari Härkönen Sijoitukset Jari Puhakka Sisäinen tarkastus Aktuaaripalvelut Timo Mäkelä ICT Helena Sorri Laki, suunnittelu ja viestintä Tuula Kallio Talous ja henkilöstö Anna Kilpi 5 Eteran vuosikertomus 2011

6 TUOTTEET JA PALVELUT Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteistä työeläkevakuutusta ja siihen liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Vakuutetut työntekijät saavat Eterasta eläketurvan sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita. Etera tarjoaa myös rahoituspalveluita yrityksille. NOPEAA JA SUJUVAA TYÖELÄKEVAKUUTTAMISTA Eteran vakuutusasiakkaista 90 prosenttia ilmoittaa vakuutustiedot sähköisesti. Valtaosa sopimus- ja tilapäisasiakkaista käyttää reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta etera.fi-verkkopalvelussa. Etera kehittää sähköisiä vakuuttamispalveluitaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. ELÄKEPÄÄTÖKSET OIKEA-AIKAISESTI Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Hakemuksen käsittely kesti Eterassa keskimäärin 38 päivää. Eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. TYÖHYVINVOINTIPALVELUT TUOVAT LAATUA YKSILÖN JA YRITYKSEN TOIMINTAAN Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla parannetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Työhyvinvointipalvelut ovat tehokas keino lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vuonna 2011 noin henkilöä osallistui Eteran työhyvinvointitoimintaan. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. KOMPASSI-PALVELU ANTAA SUUNNAN TYÖHYVINVOINTIIN Etera julkaisi vuonna 2011 uudenlaisen työhyvinvoinnin verkkotyökalun, joka kokoaa yrityksen työhyvinvointiasiat yhteen pakettiin ja tehostaa työhyvinvoinnin toteuttamista. Kompassi-palvelu tukee strategista ja tavoitteellista henkilöstöjohtamista ja työyhteisön kehittämistä. Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimiva ja työntekijän työura pidempi ja parempi. AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN AVULLA TAKAISIN TÖIHIN Työuraa voidaan pidentää myös ammatillisen kuntoutuksen avulla. Kuntoutusta voi hakea, jos työkyky on heikentynyt. 75 prosenttia ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista palaa työelämään. PALKINNOT JA SERTIFIKAATIT RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSPALKINTO 2010 Asunto Oy Sellonhuippu palkittiin helmikuussa 2011 Rakennuttajan kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. LEED-YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Eteran rakennuttama Maaseutuviraston talo Seinäjoella sai LEED-sertifikaatin. Se on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka mittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. WWF:N GREEN OFFICE -SERTIFIKAATTI Ympäristövastuuta kehitettiin Eteran pääkonttorissa. Etera läpäisi WWF:n toimistotarkastuksen ja sai oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Eteran ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisilla mittareilla. TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011 Eteran toimintaympäristöä sekä talouden ja työeläkelakien muutoksia on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätösosiossa, sivuilla YRITYSVASTUU OSANA LIIKETOIMINTASTRATEGIAA Vastuullisuus kuuluu kiinteästi lakisääteistä eläketurvaa hoitavan työeläkeyhtiön toimintaan. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet huomioidaan toiminnassa. Yritysvastuuta kehitetään eri näkökulmista eri puolilla organisaatiota. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Eteran vuosikertomus

7 MITEN EETTISESTI KESTÄVÄ TOIMINTA NÄKYY ETERASSA? kirjanpitolautakunnan suosituksia. Etera noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on työeläkeyhtiölle mahdollista (s. 45). ETERAN VALVONTA Eteran toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta. EETTISIÄ OHJEITA JA PERIAATTEITA Eteralla on kirjallisia ohjeita ja periaatteita, joita noudattamalla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä hyvän hallintotavan noudattamista. ETERA 50 VUOTTA Etera juhli 50-vuotista eläkevakuuttajan taivaltaan vuonna LEL-eläketurvaa hoitaneet neljä työeläkekassaa perustettiin joulukuussa Vuonna 1976 ne yhdistettiin. Etera perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera kohtelee vakuutuksenottajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera ei rajoita vakuutuksenottajia sopimuskumppaneiden valinnassa. Etera noudattaa kilpailuoikeutta toimissaan muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Eteran liiketoimet, sopimukset ja sijoitukset ovat markkinaehtoisia. Etera osallistuu lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan muiden toimijoiden kanssa. Etera on sitoutunut YK:n vastuulliseen sijoittamiseen ja on jäsen kestävän rakentamisen yhdistyksessä. Työeläke täyttää 50 vuotta vuonna Yksityisalojen työeläkelait eli työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL tulivat voimaan Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL kumottiin vuoden 2006 lopussa, ja tilalle tuli työntekijän eläkelaki TyEL. Vuodesta 2007 Etera on toiminut TyEL- ja YEL-vakuutuksia tarjoavana työeläkeyhtiönä ja kilpaillut muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vakuuttaminen Hyvä vakuutustapa -ohje Kilpailuoikeuden noudattamista koskeva ohje Sijoittaminen Sijoitussuunnitelma YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen Green Building Council Finlandin jäsenyys FINSIF ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin jäsenyys Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Ympäristövastuu WWF:n Green Office -sertifikaatin mukainen ympäristöohjelma Lassila & Tikanojan Ekosiivous-sertifikaattiin sitoutuminen Poikkeustilanteissa toimiminen Valmius- ja toipumissuunnitelma Kriisiviestintäohje Hyvä hallintotapa Juridinen complience -ohjeistus Riskienhallintasuunnitelma Sisäisen tarkastuksen suunnitelma Ohje lahjonnan estämisestä Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä Kuvaus Eteran sisäisestä valvontajärjestelmästä Hallinnon työjärjestys Tarkastusvaliokunnan ja puheenjohtajiston työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Tietoturvapolitiikka Asiakirjojen käsittely- ja arkistointiohje Henkilöstö Eteran eettiset periaatteet Tasa-arvosuunnitelma Työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan käsittelyohje Sosiaalisen median pelisäännöt 7 Eteran vuosikertomus 2011

8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OLOSUHTEISIIN NÄHDEN ONNISTUNUT VUOSI Vuosi 2011 oli haastava erityisesti sijoitustoiminnan kannalta. Olosuhteisiin nähden onnistuimme kuitenkin hyvin. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia. Panostimme työhyvinvointipalveluihin ja vaivattomaan vakuuttamiseen. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan onnistuimme erinomaisesti. Alkuvuonna 2011 suhdanteet olivat suotuisat, mikä kasvatti myös vakuutusmaksutuloamme 614 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja ylitti tavoitteemme. Eteran markkinaosuus pysyi 5,4 prosentissa. Tilapäisten työnantajien vakuuttajana olemme edelleen markkinajohtaja 72 prosentin osuudellamme. Uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Saimme markkinaosuuttamme suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista. Vakuutusten siirtoliike on tasaantunut, mutta vuonna 2011 jäimme vielä tavoitteestamme. Yhteistyömme Sampo Pankin kanssa lähti käyntiin vuonna 2011, kun Eteran työeläkevakuutusten myynti alkoi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Myyntiyhteistyön myötä Sampo Pankki välittää pienille ja keskisuurille yritysasiakkailleen työeläkevakuutuksiamme. Vuosi 2012 on alkanut positiivisissa merkeissä sekä vakuutusmaksutulon että sijoitustoiminnan osalta. Alkuvuoden odotettua positiivisemmasta vireestä huolimatta talouden tilanne sisältää poikkeuksellisen paljon riskejä sekä sijoitustoiminnan että työllisyyden kehityksen suhteen. Valtioiden velkakriisit Euroopassa, talouden kehitys Aasiassa ja Yhdysvalloissa sekä konfliktien mahdollisuudet öljyalueilla pitävät yllä turbulenssia sijoitusmarkkinoilla. ASIAKKAAT ARVOSTAVAT VAIVATONTA VAKUUTTAMISTA Olemme panostaneet voimakkaasti verkkopalveluiden kehittämiseen. Lähes kaikki vakuutusasiakkaamme ilmoittavat vakuutustietonsa sähköisesti, ja valtaosa ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti kuukausittain. Olen iloinen, että asiakkaat kokevat vakuuttamisen Eterassa helpoksi ja vaivattomaksi. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa saimme erinomaisia tuloksia. Parhaat arviot tulivat vakuuttamisen vaivattomuudesta ja helppoudesta, ystävällisestä palvelusta sekä asiantuntemuksesta ja osaamisesta. Kehitämme sähköisiä palveluita, jotta asiakkaillamme on käytössään monipuoliset, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut sekä laajasti tietoa eläkevakuuttamisesta ja eläkkeistä. Samalla lisäämme sisäistä tehokkuutta. TYÖHYVINVOINNILLA JA AMMATILLISELLA KUNTOUTUKSELLA KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA Teemme työtä työelämän kehittämiseksi ja tuemme aktiivisesti asiakkaidemme työhyvinvointitoimintaa sekä panostamme ammatilliseen kuntoutukseen. Tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää pitkällä aikavälillä. Eteran vuosikertomus

9 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi vakuutetuillamme 57,8 vuodesta 58,2 vuoteen. Eteran myöntämistä eläkkeistä kolmannes on työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä näkyy myös eläkkeellesiirtymisiässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle lähdetään keskimäärin 50,7-vuotiaana. Uusia alkaneita vanhuuseläkkeitä oli kuitenkin ensimmäisen kerran enemmän kuin työkyvyttömyyseläkkeitä, joten suunta näyttää oikealta. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä työhyvinvointitoimet ja ammatillinen kuntoutus ovat avainasemassa. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä kasvoi entisestään ja vuonna 2011 palveluihin osallistui kaikkiaan henkilöä. Työhyvinvointitutkimuksia teimme asiakasyrityksissä selvästi edellisvuotta enemmän. Kehitimme Eteran Kompassi -verkkopalvelun, joka ohjaa asiakkaitamme työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen ja ammattitaitoiseen johtamiseen. Olemme myös mukana suomalaisten miesten liikkumista ja terveitä elintapoja edistävässä SuomiMies seikkailee -hankkeessa. Tänä vuonna tarjontaamme tasapainottaa Likkojen Lenkki -tapahtuma. Eteran Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja jatkuu Facebookissa ja on kerännyt jo yli fania. Myös ammatillisen kuntoutuksen suosio on kasvanut. Vuonna 2011 ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä yli 75 prosenttia palasi takaisin työelämään. VASTUULLISTA JA TUOTTAVAA SIJOITUSTOIMINTAA Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli erityisen haastava. Eteran 5,3 miljardin euron sijoitusten tuotto painui -2,3 prosenttiin. Parhaat tuotot saatiin pääoma- ja kiinteistörahastoista. Vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Olemme uudistaneet sijoitustoimintaamme, ja viime vuosi oli ensimmäinen vuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Tulokset ovat olleet hyviä. Tavoitteenamme ovat kilpailukykyiset tuotot sekä vahva vakavaraisuus muuttuvassa sijoitusympäristössä. Se edellyttää aktiivista ja jatkuvaa sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Kiinteistösijoituksissa meillä on meneillään iso hanke Helsingin Töölönlahdella. Rakennutamme kolmea toimistotaloa paraatipaikalle Finlandia-talon kupeeseen. On harvinainen ja hieno tilaisuus päästä rakentamaan Helsingin ydinkeskustaa. Olemme mukana myös puukerrostalorakentamisessa. Viiden talon puukerrostalokortteli nousee vauhdilla Helsingin Viikissä. Olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Se merkitsee sitä, että otamme sijoittamisessa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat. Tämä pätee myös omaan toimintaamme. Vastuullisuus on eläkeyhtiön toiminnan ydin. Kiitän kaikkia eteralaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menneestä vuodesta ja toivotan menestystä tuleviin haasteisiin. Hannu Tarkkonen toimitusjohtaja 9 Eteran vuosikertomus 2011

10 AVAINLUKUJA Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % -2,3 8 Toimintapääoma, milj Vakavaraisuusasema 2,4 2,4 Vakavaraisuusaste 15,7 21,2 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 97,8 95,3 Asiakashyvitykset, milj. 5, Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,2 0,4 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 64,6 63,5 Sairauspoissaolot, pv Koulutuspäivät, hlö 3 3 Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Eteran vuosikertomus

11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 Tammikuu Hallituksen toimikausi alkoi. Uusina jäseninä aloittivat Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Iris Karjula ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ry:n toimitusjohtaja Sixten Korkman. Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Helmikuu Asunto Oy Espoon Sellonhuippu palkittiin kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. Rakennuttajat ovat Etera, Keva ja Eläke-Fennia. WWF myönsi Eteralle Green Office -merkin. Merkin saa käyttöönsä toimisto, jonka ympäristöohjelma täyttää WWF:n edellyttämät kriteerit. Etera liittyi vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF ry:n jäseneksi. Maaliskuu Eteran osittain omistama kauppakeskus Sello valittiin Vuoden kauppakeskukseksi. Sello nousi kilpailussa ykköseksi Suomen ekoin kauppakeskus -teolla. Etera omistaa Sellosta 25 prosenttia. Etera julkaisi vuoden 2010 tilinpäätöksen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia ja uusien TyEL-vakuutusten myynti jatkui vahvana. Vakavaraisuus vahvistui. Eläkehakemukset vähenivät 14 prosenttia. Huhtikuu Eteran hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajat. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen YIT Oyj:n hallintojohtaja Antero Saarilahti ja varapuheenjohtajaksi Rakennusliitto ry:n työehtotoimitsija Markus Ainasoja. Toukokuu Etera järjesti eläkeseminaarin. Seminaarissa pohdittiin mm. työeläkejärjestelmän tulevaisuutta ja keinoja työurien pidentämiseen. Eteran yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kaksi uutta jäsentä. Etera sopi Senaatti-kiinteistöjen kanssa kolmannen toimistotalokorttelin kaupasta Töölönlahdelle. Töölönlahden alue on maan suurimpia toimistorakennuskohteita. Alueelle nousee parin seuraavan vuoden aikana yhteensä neljä toimistotaloa, joista Etera rakennuttaa kolme. Etera siirtyi käyttämään uusiutuvaa sähköä. Etera osti ns. vihreitä sertifikaatteja, jotka takaavat, että Eteran pääkonttorissakäytetty sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kesäkuu Etera ja Sampo Pankki aloittivat myyntiyhteistyön. Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Elokuu Etera julkaisi tammi-kesäkuun tuloksensa. Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. 5,5 miljardin euron sijoitukset tuottivat 0,5 prosenttia. Syyskuu Eteran omistamalle Seinäjoen Maaseutuvirastotalolle myönnettiin LEED-sertifikaatti. LEED on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. Lokakuu Etera avasi Kompassi -verkkopalvelun. Eteran Kompassi on täysin uudenlainen, ohjattu prosessi suunnitelmalliseen ja tulokselliseen työhyvinvoinnin johtamiseen. Marraskuu Etera kehitti ensimmäisenä eläkeyhtiönä sähköisen, kuukausittaiset työntekijätiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Etera-todistuksen avulla torjutaan harmaata taloutta. Eteran vietti 50-vuotisjuhlaansa. LEL-eläketurvaa hoitaneet työeläkekassat perustettiin joulukuussa Etera myönsi ensimmäisen työhyvinvointipalkintonsa Delipap Oy:lle. Palkitsemisen perusteena oli Delipapin sitoutuminen pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kunniamaininnan työhyvinvoinnin kehittämisestä saivat Terramare Oy ja TeppMan Oy. Joulukuu Etera ja Suomen Tilaajavastuu Oy siirtyivät automaattiseen sähköiseen tiedonvaihtoon. Suomen Tilaajavastuu Oy saa jatkossa automaattisen tiedonvaihdon kautta Eteran asiakkaiden tilaajavastuulain edellyttämät työeläketiedot. 11 Eteran vuosikertomus 2011

12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN KANSAINVÄLISTÄ GRI-OHJEISTOA Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeistoa. Raportissa kuvataan Eteran taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta. Etera on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2006 lähtien osana vuosikertomusta. Tämä on viides yhdistetty vuosikertomus-vastuuraportti, ja se käsittelee tilikautta Edellinen raportti julkaistiin keväällä Raportin sisällön vertailu GRI-suosituksiin on esitetty tämän raportin sivuilla , ja se löytyy myös etera.fi:stä. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että Eteran raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Raportoidut tiedot kattavat taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa koko Eteran toiminnan. Ympäristötunnusluvut on raportoitu vain Eteran pääkonttorista. Tytäryhtiöiden luvut on raportoitu tilinpäätöksessä. Tiedot on saatu Eteran raportointijärjestelmistä sekä erillisistä laskelmista. Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on raportoitu paitsi tässä vuosikertomus-vastuuraportissa myös internetissä etera.fi:ssä Tietoa Eterasta -osiossa. Siellä on julkaistu myös Finanssivalvonnan edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys. Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi Etera poikkeaa hallinnointikoodista eräiltä osin. Poikkeamat on lueteltu sivulla 45. RAPORTTI KESKITTYY OLENNAISIIN NÄKÖKOHTIIN Raporttiin on valittu Eteran ja suomalaisen työeläkeyhtiön kannalta keskeiset GRI-indikaattorit. Raportti keskittyy erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Eterassa on selvitetty yhteiskunta- ja yritysvastuun kannalta olennaisimmat asiat ja näkökohdat yhdessä ylimmän johdon kanssa. Raportoinnissa keskitytään olennaisiin näkökohtiin. Ne on koottu viereisen sivun olennaisuusmatriisiin. Olennaisuuksien määrittelyssä on huomioitu sidosryhmien odotukset, Eteran strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Huomiota on kiinnitetty myös kestävään kehitykseen sekä työeläkemarkkinoihin ja -toimijoihin. SIDOSRYHMIEN ODOTUKSIA SELVITETÄÄN SÄÄNNÖLLISESTI Etera seuraa sidosryhmiensä odotuksia ja mittaa toiminnan tuloksellisuutta erilaisten tutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa tutkitaan vuosittain (s. 28), samoin henkilöstön tyytyväisyyttä (s. 38). Esimiestyötä tutkitaan joka toinen vuosi (s. 38). Eteran hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain (s. 47). Palautetta ja kehittämisideoita saadaan myös muun muassa asiakasraadeilta ja neuvottelukunnilta. Eteran vuosikertomus

13 ETERAN KESKEISET SIDOSRYHMÄT OVAT vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät eli omistaja-asiakkaat eläkeasiakkaat henkilöstö yhteistyökumppanit alihankkijat ja tavarantoimittajat työeläke- ja finanssialan toimijat viranomaiset ja päättäjät YRITYSVASTUULLISEN TOIMINNAN JOHTAMINEN elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Yritysvastuu sisältyy Eteran liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuusta omalla media. toimialueellaan. Koordinoinnista ja raportoinnista vastaa laki, suunnittelu ja viestintä -toiminto. Johtoryhmä tarkastelee yritysvastuullista toimintaa ja vastuutavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita neljä kertaa vuodessa: tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen, liiketoimintastrategiaprosessin ja hankesalkun yhteydessä. Vuonna 2011 yritysvastuun merkitystä kilpailuetuna haluttiin korostaa, ja yritysvastuun kehittäminen oli yksi Eteran strategisista hankkeista. Riskienhallinta on normaalin liiketoiminnan osa. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja. Hänen johdollaan toimii riskienhallintaryhmä. Sijoitusriskien valvonta kuuluu risk managerille, joka johtaa talous- ja henkilöstö -toiminnossa controller-tiimiä. Riskienhallinnan organisoinnista ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin sivulla 49 sekä tilinpäätösosiossa. ETERAN OLENNAISUUSMATRIISI Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen Työurien pidentäminen SUURI Eteran oman toiminnan ympäristönäkökohdat Kiinteistösijoitusten ympäristönäkökohdat Suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten tukeminen Palveluiden saatavuus ja ymmärrettävyys Hyvä hallintotapa ja osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen Etera on hyvä työpaikka MERKITTÄVÄ MERKITYS SIDOSRYHMILLE Suomalaisen osaamisen ja yleishyödyllisten tahojen tukeminen KOHTALAINEN KOHTALAINEN MERKITTÄVÄ SUURI VAIKUTUS ETERAAN 13 Eteran vuosikertomus 2011

14 TALOUDELLINEN VASTUU ELÄKEVAROJEN HOITAMINEN VAATII VAHVAA AMMATTITAITOA Eteran vastuulla on 5 miljardin euron rahasto tulevia eläkkeitä varten. Eläkevarojen hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa. Vuonna 2011 Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Epävarmuus leimasi maailmantalouden näkymiä vuonna 2011, ja vuotta 2011 voikin kuvata valtiontalouksien kriisivuodeksi. Suomen talouskasvu hidastui selvästi. Alkuvuonna suhdanteet olivat kuitenkin suotuisat, mikä vaikutti osaltaan positiivisesti Eteran vakuutusmaksutuloon. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä ylitti tavoitteen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta (6 %). Eteran kokonaistulos oli -283 miljoonaa euroa (171 milj. euroa). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta, varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta. Sijoitustoiminnan tulos oli -252 miljoonaa euroa (151 milj. euroa), varsinaisen vakuutusliikkeen tulos -31 miljoonaa euroa (19 milj. euroa) ja hoitokustannustulos 1 miljoona euroa (1,8 milj. euroa). KOKONAISLIIKEKULUT PYSYIVÄT EDELLISVUODEN TASOLLA Kustannustehokkuuteen on kiinnitetty Eterassa huomiota edelleen. Kokonaisliikekulut olivat 47 miljoonaa euroa (46 milj. euroa). Valtaosa niistä oli henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluja. Henkilöstökulujen osuus oli 20 miljoonaa euroa (19 milj. euroa). Henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 16 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Eteran hoitokustannustulos oli 97,8 prosenttia (95,3 %). VAKAVARAISUUS SÄILYI HYVÄLLÄ TASOLLA Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 163 milj. euroa). Se pieneni edellisvuodesta noin prosentin. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma oli 738 miljoonaa euroa (991 milj. euroa). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,4 (2,4) ja vakavaraisuusaste 15,7 (21,2). ASIAKASHYVITYSTÄ 0,2 PROSENTTIA PALKKASUMMASTA Etera siirtää vuoden 2012 asiakashyvityksiin 5,8 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,2 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2011 Etera maksoi asiakashyvityksiä 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli keskimäärin 0,4 prosenttia sopimustyönantajien palkkasummasta. Eteran vuosikertomus

15 TALOUDELLINEN VASTUU ETERASSA Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Etera rakennuttaa kolmea toimistotaloa Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahdelle. Talojen käyttäjiksi tulevat Alma Media Oyj, KPMG ja Ernst & Young Oy.

16 TALOUDELLINEN VASTUU ETERAN RAHAVIRRAT 2011 Työnantaja 482 M Työntekijä 132 M Vakuutusmaksutulo 614 M Sijoitustuotto -252 M 480 M 36 M 98 M Liikekulut ja lakisääteiset Vastuunjakojärjestelmä maksut Eläkevarat M 3 M Vuonna 2012 maksettavat hyvitykset 6 M 812 M 213 M Maksetut eläkkeet M Vakuutusmaksutuloa Etera sai 614 miljoonaa euroa, josta työnantajien maksuosuus oli 482 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 132 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 36 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (3 milj. ) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (480 milj. ) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (98 milj. ). Sijoitukset tuottivat -252 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 6 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (812 milj. ). Osa maksettiin eläkevaroista (213 milj. ). Yhteensä Etera maksoi eläkkeitä miljoonaa euroa. VAKUUTUSMAKSUTULO KASVOI 8 PROSENTTIA Eteran vakuutusmaksutulo jatkoi kasvuaan. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa (570 milj. euroa), mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Vakuutusmaksutulon kasvuun vaikutti alkuvuoden hyvä suhdannekehitys, mutta myös uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Eteran vakuuttama palkkasumma ja työtulosumma kasvoivat. Vakuutusmaksutulon perusteena oleva TyEL-palkkasumma oli miljoonaa euroa (2 517 milj. euroa) eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yrittäjäasiakkaiden YEL-työtulosumma kasvoi 89 miljoonaan euroon (63 milj. euroa) eli 42 prosenttia edellisvuodesta. Luottotappioita kirjattiin TyEL- ja YEL-vakuutusmaksusaatavista 8,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Eteran vakuutusmaksutulosta laskettu markkinaosuus työeläkeyhtiöistä pysyi 5,4 prosentissa eli samansuuruisena kuin vuonna SOPIMUSASIAKKAITA OLI JA YRITTÄJÄASIAKKAITA Vuoden lopussa Eteralla oli (21 000) TyEL-sopimusasiakasta. Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi asiakasta (32 000). Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 72 prosenttia (77 %). YEL-vakuutuksia oli vuoden lopussa (4 480). 18 % 16 % UUSIEN TyEL- ja TYEL- YEL-vakuutusten JA YEL-VAKUUTUSTEN uusmyynti MYYNTI (prosenttia kappalemääristä) 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Osuus kaikkien työeläkeyhtiöiden myynnistä 2011 TyEL YEL Eteran vuosikertomus

17 Milj % -9,5 % -5,5 % +6 % +8 % VAKUUTUSMAKSUTULO Vakuutusmaksutulov kasvoi % YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2011 (11 milj. vuonna 2010) UUSIEN VAKUUTUSTEN MYYNTI JATKUI VAHVANA Etera teki vuoden aikana uutta TyEL-vakuutusta (3 250) ja uutta YEL-vakuutusta (1 358). Uusien TyEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus työeläkeyhtiöistä oli 15 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (16 %). YEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus oli 6 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (6 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2011 Eterasta muihin yhtiöihin siirtyi 688 TyEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia tilalle (-992). Siirtyneiden vakuutusten määrä on pienentynyt selvästi, ja YEL-vakuutusten siirtoliike oli Eteralle positiivinen. YEL-vakuutuksia siirtyi Eteraan 10 enemmän kuin lähti pois (-236). Koko vuoden siirtoliike vähentää Eteran maksutuloa 16,9 miljoonaa euroa (-15,6 milj. euroa). ETERA ALOITTI MYYNTIYHTEISTYÖN SAMPO PANKIN KANSSA Etera sopi myyntiyhteistyöstä Sampo Pankin kanssa loppuvuodesta Vuoden 2011 aikana Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. HUOLELLISTA RISKIENHALLINTAA Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Eteran koko riskienhallinnan suunnittelu, arviointi ja raportoinnin koordinointi toimitusjohtajan hyväksymässä laajuudessa on vastuutettu erikseen. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnosta vastaava johtaja koordinoi compliance -toimintaa. Hän ylläpitää myös sisäpiirirekisteriä ja valvoo hallituksen vahvistaman sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä tarkastaa raportointia, ohjeiden noudattamista, omaisuuden turvaamista, resurssien tehokasta käyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus huolehtii lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja varmistaa talou dellisen raportoinnin oikeellisuuden. Se käy läpi myös yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastaa hallintoa. SIJOITUSRISKIEN HALLINTAA VAHVISTETTIIN Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta järjestettiin erilleen sijoitustoiminnosta alkuvuodesta Talous ja henkilöstö -toiminnon controller-tiimin tehtävänä on arvioida ja valvoa sijoitusriskejä ja raportoida niistä hallitukselle ja johdolle. Sijoitusriskejä käsitellään tarkemmin sivuilla Eteran vuosikertomus 2011

18 TALOUDELLINEN VASTUU ETERAN KOKONAISTULOS Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos 0,8 1,8 0,6-0,7 1,5 Kokonaistulos VAKUUTUSLIIKKEEN RISKIT OVAT HALLINNASSA Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Tämä tarkoittaa sitä, että osa eläkemenosta on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja osa sen eläkelaitoksen vastuulla, johon eläketurva on rahastoitu. Yhteisellä vastuulla olevan eläkemenon rahoittaminen ei aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle. Puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Vakuutusliikkeen riskeillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyttä suhteessa Eteran omalla vastuulla olevaan eläkemenoon. Etera soveltaa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, kaikille eläkeyhtiöille pääosin yhteisiä laskuperusteita. Vakuutusliikkeen riskejä seurataan säännöllisesti arvioimalla vuoden aikana vakuutusliikkeen tuloksen kehittymistä. Tämän lisäksi Eteran vakuutuskannan osalta laaditaan erilaisia vakuutusteknisiä analyysejä ja tilastoja, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa vakuutuskannan muutoksista ja vakuutusliikkeeseen kohdistuvista riskeistä. Vakuutustekniset riskit analysoidaan Eteran aktuaaripalveluissa vuosittain, ja ne otetaan huomioon Eteran riskienhallintasuunnitelmassa. STRATEGISIA RISKEJÄ SEURATAAN SÄÄNNÖLLISESTI Eteran suurimmat pitkän aikavälin strategiset riskit liittyvät markkinaosuuden nostamiseen ja sijoitustoiminnan kilpailukykyisyyteen. Suurten strategisten kehittämishankkeiden myötä myös kilpailuedun saavuttamiseen liittyvät riskit korostuvat tulevina vuosina. Eteran strategiset riskit määritellään vuosittain päivitettävässä liiketoimintastrategiassa. Niistä tehdään erillinen riskiarvio kaksi kertaa vuodessa. OPERATIIVISIA RISKEJÄ HALLITAAN OSANA NORMAALIA JOHTAMISTA Operatiivisten riskien hallinta on osa normaalia johtamista. Eteran perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Eteran merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien ja prosessien toimivuuteen sekä henkilöstöön. Riskienhallintaa kuvataan tarkemmin tilinpäätösosiossa sivuilla Eteran vuosikertomus

19 ETERA SIJOITTAA VASTUULLISESTI JA TUOTTAVASTI Etera tavoittelee sijoituksilleen kilpailukykyistä ja vakaata tuottoa. Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa. Haastavasta sijoitusvuodesta 2011 Etera selvisi olosuhteisiin nähden hyvin. Etera tähtää kunakin hetkenä optimaalisesti hajautettuun sijoitussalkkuun sekä mahdollisimman korkeaan ja vakaaseen tuottoon. Etera pyrkii avoimeen ja yhteiskunnallisen vastuun tuntevaan sijoitustoimintaan. Sijoituskohteita valittaessa Etera arvostaa taloudellisten näkökulmien lisäksi ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristöstä huolehtimista. Riskienhallinta on tärkeä osa sijoitustoimintaa. HALLITUS HYVÄKSYY SIJOITUSSUUNNITELMAN Eteran sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, josta Eteran hallitus päättää vuosittain. Sijoitussuunnitelmassa linjataan sijoitustoiminnan tavoitteet ja määritellään riskinottohalukkuus. Suunnitelmassa arvioidaan muun muassa sijoitusten toimintaympäristöä, riskejä ja mahdollisuuksia eri omaisuusluokissa. SIJOITUSTUOTTO OLI -2,3 PROSENTTIA Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa (5 420 milj. euroa). Sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia (8,0 %). Haastavilla sijoitusmarkkinoilla tuotto painui negatiiviseksi, mutta olosuhteisiin nähden tulos oli kohtuullinen. Parhaat tuotot saatiin kiinteistö- ja pääomarahastoista. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -125 miljoonaa euroa (410 milj. euroa). Sijoitusten kymmenen viime vuoden nimellinen vuosituotto oli 3,7 prosenttia. Eteran sijoituksista 58 % oli korkosijoituksia (51 %), 24 % osakesijoituksia (32 %), 15 % kiinteistösijoituksia (14 %) ja 3 % muita sijoituksia (3 %). ETERA ON SITOUTUNUT YK:N VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEISIIN Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) loppuvuodesta Se merkitsee sitä, että Etera on ottanut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaa ja omistajuutta. Etera raportoi periaatteiden noudattamisesta vuosittain. SIJOITUSTUOTOT , % SIJOITUSJAKAUMA RISKIASEMAN MUKAAN % MILJ. 10 % 5 % 0 % Kiinteistösijoitukset 15 % Muut sijoitukset 3 % -5 % -10 % -15 % Osakesijoitukset 24 % 1,6 7,0 8,7 11,7 7,7 4,5-17,0 10,3 8,0-2,3 3,7 1,9-20 % Keskituotttuotto Reaali- 10 vuoden keskituoton laskennassa on käytetty vuosituottojen geometrista keskiarvoa Korkosijoitukset 58 % 19 Eteran vuosikertomus 2011

20 TALOUDELLINEN VASTUU Milj SIJOITUSJAKAUMA Sijoitusjakauma riskiaseman RISKIASEMAN mukaan MUKAAN Muut sijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset Korkosijoitukset YK:n periaatteiden mukaisesti Etera on sitoutunut: ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa rahoitusalalla lisäämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän FINSIFyhdistyksen jäsen. UUSI SIJOITUSSTRATEGIA Vuosi 2011 oli Eterassa ensimmäinen toimintavuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Kokemukset olivat myönteisiä. Salkun keskimääräinen riskitaso oli huomattavasti aiempaa alhaisempi, mikä mahdollisti vakavaraisuuden säilymisen hyvänä jopa kolmannen kvartaalin markkinashokissa. Ennakoivassa riskienhallinnassa onnistuttiin hyvin. Riittävä toimintapääoma sekä aiempaa laajempi instrumenttivalikoima mahdollistivat tuottohakuisen sijoitusstrategian markkinoiden ylireagoidessa. Viimeisen kvartaalin tuotto kohosikin erinomaiseksi suhteessa riskinottokapasiteettiin. Eteran sijoitusstrategian ydin on arvioida jatkuvasti eri sijoitusten tuotto-/riskisuhteita ja tavoitella kunakin hetkenä optimaalista salkkurakennetta, joka maksimoi tuotto-odotuksen sijoitussuunnitelmassa määritellyllä riskitasolla. AKTIIVINEN OMISTAJUUS ON OSA VASTUULLISUUTTA Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Eteran vastuullista sijoittamista. Etera osallistui mahdollisimman moneen yhtiökokoukseen niissä yhtiöissä, joissa sillä oli omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Eteran sijoitussalkkua käytiin läpi vastuullisuuden näkökulmasta ja kartoitettiin muun muassa sitä, ovatko Eteran käyttämät rahastoyhtiöt sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoittaneet UNPRI:n. Etera kartoitti myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka voisivat analysoida Eteran sijoitussalkkua, ja haki yhteistyökumppania, jonka arviointikriteerit vastaavat Eteran vastuullisuuskäsitystä. KORKOSIJOITUSTEN TUOTTO OLI -0,5 PROSENTTIA Eteran korkosijoitusten tuotto oli -0,5 prosenttia (4,9 %). Negatiiviseen tuottokehitykseen oli pääasiassa syynä luottoriskipreemioiden leveneminen kolmannella kvartaalilla huolimatta siitä, että korkeariskisten yrityslainojen painoa pienennettiin jo kesällä huomattavasti. Tuottoa heikensi myös korkoriskiltä suojautuminen. Likvidien rahamarkkinasijoitusten painoa kasvatettiin korkosalkussa selkeästi edellisvuodesta. Neljännellä kvartaalilla luottoriskiä lisättiin taktisesti onnistuneesti, ja tällä oli selvä positiivinen vaikutus korkosijoitusten tuottoon. Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto oli -3,6 prosenttia (-0,2 %) ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto -1,2 prosenttia (8,3 %). Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset tuottivat 1,7 prosenttia (1,8 %). EUROOPPA-SALKKU TOIMI HAASTAVANA VUOTENA Eteran osakesijoitukset tuottivat -10,3 prosenttia (16,8 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -16,2 prosenttia (17,9 %) Eteran vuosikertomus

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

YRITYSVASTUU ILMARISESSA

YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUUN MÄÄRITTELY Yritysvastuu = vastuuta omasta (liike)toiminnasta Vastuullisuus tarkoittaa oman toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökohtia

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2011

Tilinpäätöskalvot 2011 Tilinpäätöskalvot 2011 Tuloslaskelma 2011 2010 Maksutulo 4 545 4 327 Eläkemeno -3 524-3 306 RAHOITUSKATE 1 021 1 021 Sijoitusten nettotuotto -446 3 125 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot

Tilinpäätöskalvot Tilinpäätöskalvot 2014 26.2.2014 Tuloslaskelma milj. euroa 2014 2013 Maksutulo 5 171 5 050 Eläkemeno -4 361-4 141 RAHOITUSKATE 811 908 Sijoitusten nettotuotto 3 376 2 629 Lakisääteiset nettomaksut -7-7

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2016

ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARISEN VUOSI 2016 ILMARINEN VUONNA 2016 Hyvä sijoitustuotto epävarmoissa markkinaolosuhteissa Vakavaraisuus säilyi vahvana, kustannustehokkuus parani. Asiakashyvitykset ennätystasolla. Asiakasmäärä

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Kiinteistösijoittamisen vuosi

Kiinteistösijoittamisen vuosi 2015 Kiinteistösijoittamisen vuosi Eläkekassa Verson toimintavuosi 2015 oli tapahtumarikas. Normaalin toiminnan lomassa hallituksen työjärjestystä muutettiin ja toimintatapoja justeerattiin. Sijoitussuunnitelma

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2016 1 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2016 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto tammi-kesäkuussa oli 1,0 prosenttia.

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.2013 1(7) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,9 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 20,9 % vastuuvelasta ja vakavaraisuuspääoma 2,2-kertainen

Lisätiedot

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. RISKIENHALLINTA YLEISET PERIAATTEET Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Elon osavuosiraportti

Elon osavuosiraportti 1 Elon osavuosiraportti 1.1. 30.6.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa 1.1.2014, jolloin Eläke-Fennia sulautui LähiTapiola Eläkeyhtiöön. Tästä johtuen Elon osavuosiraportissa

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö

Melan vuosi Asiakkaat. Asiakkaat Toimitusjohtajan katsaus Toiminta Talous Henkilöstö Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Asiakkaat Melalla oli vuoden lopussa 75 919 MYEL-vakuutettua

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla

Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Verkkoartikkeli 1 (5) Korkotason laskusta huolimatta henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus hyvällä tasolla Kirjoittajat: Heli Birling, matemaatikko; Mikko Sinersalo, riskiasiantuntija Henkivakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Sisältö. Eläke-Fennia lyhyesti. Tuotteet ja palvelut. Sijoitusympäristö. Eläke-Fennia on julkaissut tilinpäätöksensä erillisenä painotuotteena.

Sisältö. Eläke-Fennia lyhyesti. Tuotteet ja palvelut. Sijoitusympäristö. Eläke-Fennia on julkaissut tilinpäätöksensä erillisenä painotuotteena. Eläke-Fennia 3 4 6 Sisältö Eläke-Fennia lyhyesti Tuotteet ja palvelut Sijoitusympäristö Mukana etsimässä yrittäjyyden maailmanmestaria Entrepreneur of the Year (EOY) on kasvuyrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailu,

Lisätiedot

Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia.

Työttömyys paheni vuonna 2009 nopeasti, mutta ennakoitua maltillisemmin. Työttömyysaste oli vuoden lopussa noin 8 prosenttia. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 (8) ETERAN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen kokonaistuotanto supistui vuonna 2009 arviolta 8 prosenttia edellisvuodesta. Tuotannosta on leikkautunut

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2015. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys

Hallituksen toimintakertomus 2015. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys Hallituksen toimintakertomus 2015 Hoitokulusuhde parani 77,9 %:iin (93,6 %) Vakuutusmaksutulo 680 milj. euroa (679 milj. ) Sijoituksia 5 908 milj. euroa (5 796 milj. ), tuotto 3,7 % (6,3 %) Vakavaraisuuspääoma

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot