Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

2

3 Sisältö 4 Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Avainlukuja Eteran uutisvuosi Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Taloudellinen vastuu 14 Eläkevarojen hoitaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa 19 Etera sijoittaa vastuullisesti ja tuottavasti 23 Vastuullisuus korostuu kiinteistösijoituksissa 25 Etera maksoi miljardi euroa eläkkeitä Sosiaalinen vastuu 27 Asiakkaat ovat tyytyväisiä Eteraan 29 Työhyvinvoinnilla ja ammatillisella kuntoutuksella kohti pidempiä työuria 33 Eteralla on monipuoliset yhteistyöverkostot 35 Etera kehittyy entistä paremmaksi työpaikaksi Ympäristövastuu 40 Etera on vihreä toimisto Hallinto ja ohjaus 45 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 51 Hallintoneuvosto 52 Hallitus 55 Tilintarkastajat 55 Neuvottelukunnat 56 Johtoryhmä 57 Johtavat toimihenkilöt 57 Eteran takuupääoman omistajat 58 Palkka- ja palkkioselvitys Toimintakertomus ja tilinpäätös 60 Toimintakertomus ja tilinpäätös Keskeisiä käsitteitä ja tilinpäätöksen lukuohjeita 104 Sisällön vertailu GRI-ohjeiston suosituksiin 107 Yhteystiedot Raportin teksteissä vuoden 2010 vertailuluvut on esitetty suluissa vuoden 2011 tunnusluvun jälkeen.

4 Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa Etera huolehtii vakuuttamiensa yksityisalojen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta. Etera tukee yrityksiä työhyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena ovat paremmat ja pidemmät työurat. Eteran toiminta lähtee asiakkaan arvostamisesta ja vastuullisuudesta. Ne ovat Eteran arvoja. Missio Eteran perustehtävä on tuottaa vakuutetuille työntekijöille ja vakuutuksenottajille hyvinvointia ja taloudellista turvaa. Visio Etera on menestyvä, asiakasta arvostava työeläkeosaaja. Arvot Asiakkaan arvostaminen Osaaminen Uudistuminen Vastuullisuus ja kannattavuus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on työeläkeyhtiö, jonka omistavat vakuutuksenottajat, vakuutetut työntekijät ja takuupääoman omistajat. Etera vakuuttaa eri toimialojen työsuhteisia työntekijöitä TyEL:n eli työntekijän eläkelain mukaan ja yrittäjiä YEL:n eli yrittäjän eläkelain mukaan. Eteran asiakkaita ovat yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja kotitaloudet sekä vakuutetut työntekijät ja eläkeasiakkaat. Kolmanneksi eniten eläkkeensaajia Etera maksoi eläkettä henkilölle miljoonaa euroa vuonna Eläkkeensaajien määrällä mitattuna Etera kuuluu yksityisaloilla kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon noin 15 prosentin osuudellaan. Vakuutusmaksutulo oli 614 miljoonaa euroa Etera sai vuonna 2011 vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat -125 miljoonaa euroa. Vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille eli rahasto tulevia eläkkeitä varten oli miljoonaa euroa. Eteran liikevaihto oli 690 miljoonaa euroa. Hallinnon organisointi Yhtiökokous Hallintoneuvosto Vaalivaliokunta Eläkeasiain neuvottelukunta Hallitus Puheenjohtajisto Tarkastusvaliokunta Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta Vakuutettujen neuvottelukunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Neuvottelukunnat ovat hallituksen nimittämiä, epävirallisia yhteistyöelimiä. Eteran vuosikertomus

5 Taloudellinen vastuu on vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Sosiaalinen vastuu Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen Ylintä päätösvaltaa keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä käyttää yhtiökokous. Toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä Etera vastaa toiminnastaan omistaja-asiakkailleen: vakuutuksenottajalle ja heidän palkkaamilleen vakuutetulle työntekijälle, 37:lle takuupääoman omistajalle sekä yrittäjälle. on vastuuta eläketurvan hoidosta omistajaasiakkaille eli vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja takuuosuuden omistajille sekä muille sidosryhmille. Se on myös vastuuta henkilöstöstä. Ympäristövastuu on vaikuttamista kestävään kehitykseen Eteran pääkonttorissa ja sijoituskiinteistöissä. Myyntitoiminta ja henkilöstö Eteran pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Etera myy työeläke- ja yrittäjävakuutuksia Suomessa. Maa on jaettu vakuutusten myyntiä varten kolmeen alueeseen: Etelä-, Pohjois- ja Länsi- Suomen alueeseen. Eteralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Suurasiakasyksikön, asiakaspalvelukeskuksen ja kanavapalveluiden myyntialueena on koko Suomi. Eteran palveluksessa oli vuonna toimihenkilöä. Eteran organisaatio Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Asiakkuudet Timo Hietanen Eläke- ja vakuutuspalvelut Kari Härkönen Sijoitukset Jari Puhakka Sisäinen tarkastus Aktuaaripalvelut Timo Mäkelä ICT Helena Sorri Laki, suunnittelu ja viestintä Tuula Kallio Talous ja henkilöstö Anna Kilpi 5 Eteran vuosikertomus 2011

6 Tuotteet ja palvelut Etera tarjoaa yrityksille, yhteisöille, yrittäjille ja kotitalouksille lakisääteistä työeläkevakuutusta ja siihen liittyviä vakuutus-, eläke- ja työhyvinvointipalveluita. Vakuutetut työntekijät saavat Eterasta eläketurvan sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviä palveluita. Etera tarjoaa myös rahoituspalveluita yrityksille. Nopeaa ja sujuvaa työeläkevakuuttamista Eteran vakuutusasiakkaista 90 prosenttia ilmoittaa vakuutustiedot sähköisesti. Valtaosa sopimus- ja tilapäisasiakkaista käyttää reaaliaikaista kuukausi-ilmoitusta etera.fi-verkkopalvelussa. Etera kehittää sähköisiä vakuuttamispalveluitaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Eläkepäätökset oikea-aikaisesti Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Uusia eläkehakemuksia tuli vuonna Hakemuksen käsittely kesti Eterassa keskimäärin 38 päivää. Eläkkeet maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Työhyvinvointipalvelut tuovat laatua yksilön ja yrityksen toimintaan Työhyvinvointipalvelut tarkoittavat asiakasyrityksille tarjottavia palveluita, joilla parannetaan työyhteisöä, johtamista ja henkilöstön työkuntoa. Työhyvinvointipalvelut ovat tehokas keino lisätä työssä jaksamista ja pidentää työuria. Vuonna 2011 noin henkilöä osallistui Eteran työhyvinvointitoimintaan. Eteran tavoitteena on pidentää eri-ikäisten työuria ja vähentää työkyvyttömäksi tulemisen riskiä. Kompassi-palvelu antaa suunnan työhyvinvointiin Etera julkaisi vuonna 2011 uudenlaisen työhyvinvoinnin verkkotyökalun, joka kokoaa yrityksen työhyvinvointiasiat yhteen pakettiin ja tehostaa työhyvinvoinnin toteuttamista. Kompassi-palvelu tukee strategista ja tavoitteellista henkilöstöjohtamista ja työyhteisön kehittämistä. Hyvinvoiva työyhteisö on tehokas ja toimiva ja työntekijän työura pidempi ja parempi. ammatillisen kuntoutuksen avulla takaisin töihin Työuraa voidaan pidentää myös ammatillisen kuntoutuksen avulla. Kuntoutusta voi hakea, jos työkyky on heikentynyt. 75 prosenttia ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista palaa työelämään. Palkinnot ja sertifikaatit Rakennuttajan työturvallisuuspalkinto 2010 Asunto Oy Sellonhuippu palkittiin helmikuussa 2011 Rakennuttajan kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. Leed-ympäristösertifikaatti Eteran rakennuttama Maaseutuviraston talo Seinäjoella sai LEED-sertifikaatin. Se on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka mittaa kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. WWF:n Green Office -sertifikaatti Ympäristövastuuta kehitettiin Eteran pääkonttorissa. Etera läpäisi WWF:n toimistotarkastuksen ja sai oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Eteran ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittaisilla mittareilla. Toimintaympäristö vuonna 2011 Eteran toimintaympäristöä sekä talouden ja työeläkelakien muutoksia on esitelty hallituksen toimintakertomuksessa tilinpäätösosiossa, sivuilla Yritysvastuu osana liiketoimintastrategiaa Vastuullisuus kuuluu kiinteästi lakisääteistä eläketurvaa hoitavan työeläkeyhtiön toimintaan. Corporate Governance -suositukset ohjaavat Eteran hallintoa ja johtamista. Eettiset periaatteet huomioidaan toiminnassa. Yritysvastuuta kehitetään eri näkökulmista eri puolilla organisaatiota. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia, sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Eteran vuosikertomus

7 Miten eettisesti kestävä toiminta näkyy Eterassa? kirjanpitolautakunnan suosituksia. Etera noudattaa myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on työeläkeyhtiölle mahdollista (s. 45). Eteran valvonta Eteran toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Finanssivalvonta. Eettisiä ohjeita ja periaatteita Eteralla on kirjallisia ohjeita ja periaatteita, joita noudattamalla varmistetaan toiminnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä hyvän hallintotavan noudattamista. Etera 50 vuotta Etera juhli 50-vuotista eläkevakuuttajan taivaltaan vuonna LEL-eläketurvaa hoitaneet neljä työeläkekassaa perustettiin joulukuussa Vuonna 1976 ne yhdistettiin. Etera perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Eläkepäätökset tehdään oikea-aikaisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera kohtelee vakuutuksenottajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Etera ei rajoita vakuutuksenottajia sopimuskumppaneiden valinnassa. Etera noudattaa kilpailuoikeutta toimissaan muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Eteran liiketoimet, sopimukset ja sijoitukset ovat markkinaehtoisia. Etera osallistuu lainsäädännön ja toimintaympäristön kehittämiseen yhteistyössä viranomaisten ja vakuutusalan muiden toimijoiden kanssa. Etera on sitoutunut YK:n vastuulliseen sijoittamiseen ja on jäsen kestävän rakentamisen yhdistyksessä. Työeläke täyttää 50 vuotta vuonna Yksityisalojen työeläkelait eli työntekijäin eläkelaki TEL ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki LEL tulivat voimaan Työeläkelait TEL, LEL ja TaEL kumottiin vuoden 2006 lopussa, ja tilalle tuli työntekijän eläkelaki TyEL. Vuodesta 2007 Etera on toiminut TyEL- ja YEL-vakuutuksia tarjoavana työeläkeyhtiönä ja kilpaillut muiden työeläkeyhtiöiden kanssa. Vakuuttaminen Hyvä vakuutustapa -ohje Kilpailuoikeuden noudattamista koskeva ohje Sijoittaminen Sijoitussuunnitelma YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutuminen Green Building Council Finlandin jäsenyys FINSIF ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin jäsenyys Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Ympäristövastuu WWF:n Green Office -sertifikaatin mukainen ympäristöohjelma Lassila & Tikanojan Ekosiivous-sertifikaattiin sitoutuminen Poikkeustilanteissa toimiminen Valmius- ja toipumissuunnitelma Kriisiviestintäohje Hyvä hallintotapa Juridinen complience -ohjeistus Riskienhallintasuunnitelma Sisäisen tarkastuksen suunnitelma Ohje lahjonnan estämisestä Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä Kuvaus Eteran sisäisestä valvontajärjestelmästä Hallinnon työjärjestys Tarkastusvaliokunnan ja puheenjohtajiston työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Tietoturvapolitiikka Asiakirjojen käsittely- ja arkistointiohje Henkilöstö Eteran eettiset periaatteet Tasa-arvosuunnitelma Työpaikkakiusaamisen ja henkisen väkivallan käsittelyohje Sosiaalisen median pelisäännöt 7 Eteran vuosikertomus 2011

8 Toimitusjohtajan katsaus Olosuhteisiin nähden onnistunut vuosi Vuosi 2011 oli haastava erityisesti sijoitustoiminnan kannalta. Olosuhteisiin nähden onnistuimme kuitenkin hyvin. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia. Panostimme työhyvinvointipalveluihin ja vaivattomaan vakuuttamiseen. Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan onnistuimme erinomaisesti. Alkuvuonna 2011 suhdanteet olivat suotuisat, mikä kasvatti myös vakuutusmaksutuloamme 614 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja ylitti tavoitteemme. Eteran markkinaosuus pysyi 5,4 prosentissa. Tilapäisten työnantajien vakuuttajana olemme edelleen markkinajohtaja 72 prosentin osuudellamme. Uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Saimme markkinaosuuttamme suuremmat osuudet sekä uusista TyEL- että YEL-vakuutuksista. Vakuutusten siirtoliike on tasaantunut, mutta vuonna 2011 jäimme vielä tavoitteestamme. Yhteistyömme Sampo Pankin kanssa lähti käyntiin vuonna 2011, kun Eteran työeläkevakuutusten myynti alkoi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Myyntiyhteistyön myötä Sampo Pankki välittää pienille ja keskisuurille yritysasiakkailleen työeläkevakuutuksiamme. Vuosi 2012 on alkanut positiivisissa merkeissä sekä vakuutusmaksutulon että sijoitustoiminnan osalta. Alkuvuoden odotettua positiivisemmasta vireestä huolimatta talouden tilanne sisältää poikkeuksellisen paljon riskejä sekä sijoitustoiminnan että työllisyyden kehityksen suhteen. Valtioiden velkakriisit Euroopassa, talouden kehitys Aasiassa ja Yhdysvalloissa sekä konfliktien mahdollisuudet öljyalueilla pitävät yllä turbulenssia sijoitusmarkkinoilla. Asiakkaat arvostavat vaivatonta vakuuttamista Olemme panostaneet voimakkaasti verkkopalveluiden kehittämiseen. Lähes kaikki vakuutusasiakkaamme ilmoittavat vakuutustietonsa sähköisesti, ja valtaosa ilmoittaa tiedot reaaliaikaisesti kuukausittain. Olen iloinen, että asiakkaat kokevat vakuuttamisen Eterassa helpoksi ja vaivattomaksi. Asiakastyytyväisyystutkimuksissa saimme erinomaisia tuloksia. Parhaat arviot tulivat vakuuttamisen vaivattomuudesta ja helppoudesta, ystävällisestä palvelusta sekä asiantuntemuksesta ja osaamisesta. Kehitämme sähköisiä palveluita, jotta asiakkaillamme on käytössään monipuoliset, ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut sekä laajasti tietoa eläkevakuuttamisesta ja eläkkeistä. Samalla lisäämme sisäistä tehokkuutta. Työhyvinvoinnilla ja ammatillisella kuntoutuksella kohti pidempiä työuria Teemme työtä työelämän kehittämiseksi ja tuemme aktiivisesti asiakkaidemme työhyvinvointitoimintaa sekä panostamme ammatilliseen kuntoutukseen. Tavoitteena on nostaa vakuutettujen työntekijöiden keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää pitkällä aikavälillä. Eteran vuosikertomus

9 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi vakuutetuillamme 57,8 vuodesta 58,2 vuoteen. Eteran myöntämistä eläkkeistä kolmannes on työkyvyttömyyseläkkeitä, mikä näkyy myös eläkkeellesiirtymisiässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle lähdetään keskimäärin 50,7-vuotiaana. Uusia alkaneita vanhuuseläkkeitä oli kuitenkin ensimmäisen kerran enemmän kuin työkyvyttömyyseläkkeitä, joten suunta näyttää oikealta. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä työhyvinvointitoimet ja ammatillinen kuntoutus ovat avainasemassa. Työhyvinvointipalveluiden kysyntä kasvoi entisestään ja vuonna 2011 palveluihin osallistui kaikkiaan henkilöä. Työhyvinvointitutkimuksia teimme asiakasyrityksissä selvästi edellisvuotta enemmän. Kehitimme Eteran Kompassi -verkkopalvelun, joka ohjaa asiakkaitamme työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen ja ammattitaitoiseen johtamiseen. Olemme myös mukana suomalaisten miesten liikkumista ja terveitä elintapoja edistävässä SuomiMies seikkailee -hankkeessa. Tänä vuonna tarjontaamme tasapainottaa Likkojen Lenkki -tapahtuma. Eteran Työkaveruudesta työvoimaa -kampanja jatkuu Facebookissa ja on kerännyt jo yli fania. Myös ammatillisen kuntoutuksen suosio on kasvanut. Vuonna 2011 ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä yli 75 prosenttia palasi takaisin työelämään. Vastuullista ja tuottavaa sijoitustoimintaa Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli erityisen haastava. Eteran 5,3 miljardin euron sijoitusten tuotto painui -2,3 prosenttiin. Parhaat tuotot saatiin pääoma- ja kiinteistörahastoista. Vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Olemme uudistaneet sijoitustoimintaamme, ja viime vuosi oli ensimmäinen vuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Tulokset ovat olleet hyviä. Tavoitteenamme ovat kilpailukykyiset tuotot sekä vahva vakavaraisuus muuttuvassa sijoitusympäristössä. Se edellyttää aktiivista ja jatkuvaa sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Kiinteistösijoituksissa meillä on meneillään iso hanke Helsingin Töölönlahdella. Rakennutamme kolmea toimistotaloa paraatipaikalle Finlandia-talon kupeeseen. On harvinainen ja hieno tilaisuus päästä rakentamaan Helsingin ydinkeskustaa. Olemme mukana myös puukerrostalorakentamisessa. Viiden talon puukerrostalokortteli nousee vauhdilla Helsingin Viikissä. Olemme sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Se merkitsee sitä, että otamme sijoittamisessa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat. Tämä pätee myös omaan toimintaamme. Vastuullisuus on eläkeyhtiön toiminnan ydin. Kiitän kaikkia eteralaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menneestä vuodesta ja toivotan menestystä tuleviin haasteisiin. Hannu Tarkkonen toimitusjohtaja 9 Eteran vuosikertomus 2011

10 Avainlukuja Muutos, % Taloudellinen vastuu TyEL-palkkasumma, milj YEL-työtulosumma, milj Vakuutusmaksutulo, milj Eläke- ja kuntoutuskulut, milj Vastuunjakokorvaukset, milj Vastuuvelka, milj Sijoitukset käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj Sijoitustuotto käyvin arvoin, % -2,3 8 Toimintapääoma, milj Vakavaraisuusasema 2,4 2,4 Vakavaraisuusaste 15,7 21,2 Kokonaisliikekulut, milj Kokonaistulos, milj Hoitokustannustulos, % 97,8 95,3 Asiakashyvitykset, milj. 5, Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,2 0,4 Henkilöstökulut, milj Sosiaalinen vastuu TyEL-sopimusasiakkaat YEL-vakuutukset TyEL-vakuutetut Eläkkeensaajat Henkilöstövastuu Henkilöstö keskimäärin Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 64,6 63,5 Sairauspoissaolot, pv Koulutuspäivät, hlö 3 3 Koulutuskulut, /hlö Vaihtuvuus, % Ympäristövastuu Energiankulutus, MWh Vedenkulutus, m Paperinkulutus, riisiä Jätteiden määrä, tonnia Jätteiden hyötykäyttöaste, % Eteran vuosikertomus

11 Eteran uutisvuosi 2011 Tammikuu Hallituksen toimikausi alkoi. Uusina jäseninä aloittivat Fazer Food Services -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Iris Karjula ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ry:n toimitusjohtaja Sixten Korkman. Uutena varajäsenenä hallituksessa aloitti Peab Oy:n toimitusjohtaja Petri Suuperko. Helmikuu Asunto Oy Espoon Sellonhuippu palkittiin kunniakirjalla Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailussa. Rakennuttajat ovat Etera, Keva ja Eläke-Fennia. WWF myönsi Eteralle Green Office -merkin. Merkin saa käyttöönsä toimisto, jonka ympäristöohjelma täyttää WWF:n edellyttämät kriteerit. Etera liittyi vastuullista sijoittamista edistävän FINSIF ry:n jäseneksi. Maaliskuu Eteran osittain omistama kauppakeskus Sello valittiin Vuoden kauppakeskukseksi. Sello nousi kilpailussa ykköseksi Suomen ekoin kauppakeskus -teolla. Etera omistaa Sellosta 25 prosenttia. Etera julkaisi vuoden 2010 tilinpäätöksen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia ja uusien TyEL-vakuutusten myynti jatkui vahvana. Vakavaraisuus vahvistui. Eläkehakemukset vähenivät 14 prosenttia. Huhtikuu Eteran hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajat. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen YIT Oyj:n hallintojohtaja Antero Saarilahti ja varapuheenjohtajaksi Rakennusliitto ry:n työehtotoimitsija Markus Ainasoja. Toukokuu Etera järjesti eläkeseminaarin. Seminaarissa pohdittiin mm. työeläkejärjestelmän tulevaisuutta ja keinoja työurien pidentämiseen. Eteran yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kaksi uutta jäsentä. Etera sopi Senaatti-kiinteistöjen kanssa kolmannen toimistotalokorttelin kaupasta Töölönlahdelle. Töölönlahden alue on maan suurimpia toimistorakennuskohteita. Alueelle nousee parin seuraavan vuoden aikana yhteensä neljä toimistotaloa, joista Etera rakennuttaa kolme. Etera siirtyi käyttämään uusiutuvaa sähköä. Etera osti ns. vihreitä sertifikaatteja, jotka takaavat, että Eteran pääkonttorissakäytetty sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kesäkuu Etera ja Sampo Pankki aloittivat myyntiyhteistyön. Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Elokuu Etera julkaisi tammi-kesäkuun tuloksensa. Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. 5,5 miljardin euron sijoitukset tuottivat 0,5 prosenttia. Syyskuu Eteran omistamalle Seinäjoen Maaseutuvirastotalolle myönnettiin LEED-sertifikaatti. LEED on kansainvälinen ympäristöluokitus, joka tarjoaa valmiin mallin mitata kestävää rakentamista ja vähentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia sekä ympäristökuormitusta. Lokakuu Etera avasi Kompassi -verkkopalvelun. Eteran Kompassi on täysin uudenlainen, ohjattu prosessi suunnitelmalliseen ja tulokselliseen työhyvinvoinnin johtamiseen. Marraskuu Etera kehitti ensimmäisenä eläkeyhtiönä sähköisen, kuukausittaiset työntekijätiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Etera-todistuksen avulla torjutaan harmaata taloutta. Eteran vietti 50-vuotisjuhlaansa. LEL-eläketurvaa hoitaneet työeläkekassat perustettiin joulukuussa Etera myönsi ensimmäisen työhyvinvointipalkintonsa Delipap Oy:lle. Palkitsemisen perusteena oli Delipapin sitoutuminen pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhön henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Kunniamaininnan työhyvinvoinnin kehittämisestä saivat Terramare Oy ja TeppMan Oy. Joulukuu Etera ja Suomen Tilaajavastuu Oy siirtyivät automaattiseen sähköiseen tiedonvaihtoon. Suomen Tilaajavastuu Oy saa jatkossa automaattisen tiedonvaihdon kautta Eteran asiakkaiden tilaajavastuulain edellyttämät työeläketiedot. 11 Eteran vuosikertomus 2011

12 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) G3-ohjeistoa. Raportissa kuvataan Eteran taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta. Etera on raportoinut yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2006 lähtien osana vuosikertomusta. Tämä on viides yhdistetty vuosikertomus-vastuuraportti, ja se käsittelee tilikautta Edellinen raportti julkaistiin keväällä Raportin sisällön vertailu GRI-suosituksiin on esitetty tämän raportin sivuilla , ja se löytyy myös etera.fi:stä. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että Eteran raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa B. Etera noudattaa lakeja ja asetuksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä sekä kirjanpitolautakunnan suosituksia. Raportoidut tiedot kattavat taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa koko Eteran toiminnan. Ympäristötunnusluvut on raportoitu vain Eteran pääkonttorista. Tytäryhtiöiden luvut on raportoitu tilinpäätöksessä. Tiedot on saatu Eteran raportointijärjestelmistä sekä erillisistä laskelmista. Eteran hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on raportoitu paitsi tässä vuosikertomus-vastuuraportissa myös internetissä etera.fi:ssä Tietoa Eterasta -osiossa. Siellä on julkaistu myös Finanssivalvonnan edellyttämä palkka- ja palkkioselvitys. Etera noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta niiltä osin kuin se on mahdollista työeläkevakuutusyhtiöille. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön vuoksi Etera poikkeaa hallinnointikoodista eräiltä osin. Poikkeamat on lueteltu sivulla 45. Raportti keskittyy olennaisiin näkökohtiin Raporttiin on valittu Eteran ja suomalaisen työeläkeyhtiön kannalta keskeiset GRI-indikaattorit. Raportti keskittyy erityisesti taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Eterassa on selvitetty yhteiskunta- ja yritysvastuun kannalta olennaisimmat asiat ja näkökohdat yhdessä ylimmän johdon kanssa. Raportoinnissa keskitytään olennaisiin näkökohtiin. Ne on koottu viereisen sivun olennaisuusmatriisiin. Olennaisuuksien määrittelyssä on huomioitu sidosryhmien odotukset, Eteran strategia ja liiketoiminnan tavoitteet. Huomiota on kiinnitetty myös kestävään kehitykseen sekä työeläkemarkkinoihin ja -toimijoihin. Sidosryhmien odotuksia selvitetään säännöllisesti Etera seuraa sidosryhmiensä odotuksia ja mittaa toiminnan tuloksellisuutta erilaisten tutkimusten avulla. Asiakastyytyväisyyttä ja yrityskuvaa tutkitaan vuosittain (s. 28), samoin henkilöstön tyytyväisyyttä (s. 38). Esimiestyötä tutkitaan joka toinen vuosi (s. 38). Eteran hallitus tekee itsearvioinnin vuosittain (s. 47). Palautetta ja kehittämisideoita saadaan myös muun muassa asiakasraadeilta ja neuvottelukunnilta. Eteran vuosikertomus

13 Eteran keskeiset sidosryhmät ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät eli omistaja-asiakkaat eläkeasiakkaat henkilöstö yhteistyökumppanit alihankkijat ja tavarantoimittajat työeläke- ja finanssialan toimijat viranomaiset ja päättäjät Yritysvastuullisen toiminnan johtaminen elinkeinoelämä ja työmarkkinajärjestöt Yritysvastuu sisältyy Eteran liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuusta omalla media. toimialueellaan. Koordinoinnista ja raportoinnista vastaa laki, suunnittelu ja viestintä -toiminto. Johtoryhmä tarkastelee yritysvastuullista toimintaa ja vastuutavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain. Hallitus käsittelee yritysvastuuasioita neljä kertaa vuodessa: tilinpäätöksen, välitilinpäätöksen, liiketoimintastrategiaprosessin ja hankesalkun yhteydessä. Vuonna 2011 yritysvastuun merkitystä kilpailuetuna haluttiin korostaa, ja yritysvastuun kehittäminen oli yksi Eteran strategisista hankkeista. Riskienhallinta on normaalin liiketoiminnan osa. Riskienhallintaa koordinoi, suunnittelee ja raportoi riskienhallinnasta vastaava laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnon johtaja. Hänen johdollaan toimii riskienhallintaryhmä. Sijoitusriskien valvonta kuuluu risk managerille, joka johtaa talous- ja henkilöstö -toiminnossa controller-tiimiä. Riskienhallinnan organisoinnista ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin sivulla 49 sekä tilinpäätösosiossa. Eteran olennaisuusmatriisi Eläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Lakisääteisestä eläketurvasta huolehtiminen Työurien pidentäminen Suuri Eteran oman toiminnan ympäristönäkökohdat Kiinteistösijoitusten ympäristönäkökohdat Suomalaisen yritystoiminnan toimintaedellytysten tukeminen Palveluiden saatavuus ja ymmärrettävyys Hyvä hallintotapa ja osallistuminen lainsäädännön kehittämiseen Etera on hyvä työpaikka Merkittävä Merkitys sidosryhmille Suomalaisen osaamisen ja yleishyödyllisten tahojen tukeminen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Suuri Vaikutus Eteraan 13 Eteran vuosikertomus 2011

14 Taloudellinen vastuu Eläkevarojen hoitaminen vaatii vahvaa ammattitaitoa Eteran vastuulla on 5 miljardin euron rahasto tulevia eläkkeitä varten. Eläkevarojen hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa. Vuonna 2011 Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia ja uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Epävarmuus leimasi maailmantalouden näkymiä vuonna 2011, ja vuotta 2011 voikin kuvata valtiontalouksien kriisivuodeksi. Suomen talouskasvu hidastui selvästi. Alkuvuonna suhdanteet olivat kuitenkin suotuisat, mikä vaikutti osaltaan positiivisesti Eteran vakuutusmaksutuloon. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa vuonna 2011, mikä ylitti tavoitteen. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta (6 %). Eteran kokonaistulos oli -283 miljoonaa euroa (171 milj. euroa). Kokonaistulos muodostuu sijoitustoiminnan tuloksesta, varsinaisen vakuutusliikkeen tuloksesta ja hoitokustannustuloksesta. Sijoitustoiminnan tulos oli -252 miljoonaa euroa (151 milj. euroa), varsinaisen vakuutusliikkeen tulos -31 miljoonaa euroa (19 milj. euroa) ja hoitokustannustulos 1 miljoona euroa (1,8 milj. euroa). Kokonaisliikekulut pysyivät edellisvuoden tasolla Kustannustehokkuuteen on kiinnitetty Eterassa huomiota edelleen. Kokonaisliikekulut olivat 47 miljoonaa euroa (46 milj. euroa). Valtaosa niistä oli henkilöstö- ja tietojärjestelmäkuluja. Henkilöstökulujen osuus oli 20 miljoonaa euroa (19 milj. euroa). Henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 16 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Eteran hoitokustannustulos oli 97,8 prosenttia (95,3 %). Vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa (5 163 milj. euroa). Se pieneni edellisvuodesta noin prosentin. Sijoitustoiminnan puskurina toimiva toimintapääoma oli 738 miljoonaa euroa (991 milj. euroa). Toimintapääoma on se osa varallisuutta, jota ei ole varattu varsinaisen eläkevastuun katteeksi. Eteran vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku oli 2,4 (2,4) ja vakavaraisuusaste 15,7 (21,2). Asiakashyvitystä 0,2 prosenttia palkkasummasta Etera siirtää vuoden 2012 asiakashyvityksiin 5,8 miljoonaa euroa. Se on keskimäärin 0,2 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta. Vuonna 2011 Etera maksoi asiakashyvityksiä 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli keskimäärin 0,4 prosenttia sopimustyönantajien palkkasummasta. Eteran vuosikertomus

15 Taloudellinen vastuu Eterassa Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan vastuuta lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta eli vakuuttamisesta, eläkkeiden maksamisesta ja eläkevarojen turvaamisesta sijoitustoiminnan avulla. Etera rakennuttaa kolmea toimistotaloa Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahdelle. Talojen käyttäjiksi tulevat Alma Media Oyj, KPMG ja Ernst & Young Oy.

16 Taloudellinen vastuu Eteran rahavirrat 2011 Työnantaja 482 M Työntekijä 132 M Vakuutusmaksutulo 614 M Sijoitustuotto -252 M 480 M 36 M 98 M Liikekulut ja lakisääteiset Vastuunjakojärjestelmä maksut Eläkevarat M 3 M Vuonna 2012 maksettavat hyvitykset 6 M 812 M 213 M Maksetut eläkkeet M Vakuutusmaksutuloa Etera sai 614 miljoonaa euroa, josta työnantajien maksuosuus oli 482 miljoonaa euroa ja työntekijöiden 132 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 36 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (3 milj. ) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen vastuunjakojärjestelmän kautta (480 milj. ) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (98 milj. ). Sijoitukset tuottivat -252 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 6 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla vastuunjakojärjestelmän kautta (812 milj. ). Osa maksettiin eläkevaroista (213 milj. ). Yhteensä Etera maksoi eläkkeitä miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo kasvoi 8 prosenttia Eteran vakuutusmaksutulo jatkoi kasvuaan. Etera sai vakuutusmaksutuloa 614 miljoonaa euroa (570 milj. euroa), mikä oli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa (11 milj. euroa). Vakuutusmaksutulon kasvuun vaikutti alkuvuoden hyvä suhdannekehitys, mutta myös uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana. Eteran vakuuttama palkkasumma ja työtulosumma kasvoivat. Vakuutusmaksutulon perusteena oleva TyEL-palkkasumma oli miljoonaa euroa (2 517 milj. euroa) eli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yrittäjäasiakkaiden YEL-työtulosumma kasvoi 89 miljoonaan euroon (63 milj. euroa) eli 42 prosenttia edellisvuodesta. Luottotappioita kirjattiin TyEL- ja YEL-vakuutusmaksusaatavista 8,5 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Eteran vakuutusmaksutulosta laskettu markkinaosuus työeläkeyhtiöistä pysyi 5,4 prosentissa eli samansuuruisena kuin vuonna Sopimusasiakkaita oli ja yrittäjäasiakkaita Vuoden lopussa Eteralla oli (21 000) TyEL-sopimusasiakasta. Lisäksi tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi asiakasta (32 000). Eteran markkinaosuus tilapäisten asiakkaiden vakuuttajana oli vuoden lopussa noin 72 prosenttia (77 %). YEL-vakuutuksia oli vuoden lopussa (4 480). 18 % 16 % Uusien TyEL- ja TyEL- YEL-vakuutusten ja YEL-vakuutusten uusmyynti myynti (prosenttia kappalemääristä) 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Osuus kaikkien työeläkeyhtiöiden myynnistä 2011 TyEL YEL Eteran vuosikertomus

17 Milj % -9,5 % -5,5 % +6 % +8 % Vakuutusmaksutulov kasvoi % YEL-vakuutusmaksutulon osuus oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2011 (11 milj. vuonna 2010) Uusien vakuutusten myynti jatkui vahvana Etera teki vuoden aikana uutta TyEL-vakuutusta (3 250) ja uutta YEL-vakuutusta (1 358). Uusien TyEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus työeläkeyhtiöistä oli 15 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (16 %). YEL-vakuutusten myynnissä Eteran osuus oli 6 prosenttia vakuutusten kappalemääristä (6 %). Vakuutusten siirto työeläkeyhtiöstä toiseen on mahdollista neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2011 Eterasta muihin yhtiöihin siirtyi 688 TyEL-vakuutusta enemmän kuin saatiin uusia tilalle (-992). Siirtyneiden vakuutusten määrä on pienentynyt selvästi, ja YEL-vakuutusten siirtoliike oli Eteralle positiivinen. YEL-vakuutuksia siirtyi Eteraan 10 enemmän kuin lähti pois (-236). Koko vuoden siirtoliike vähentää Eteran maksutuloa 16,9 miljoonaa euroa (-15,6 milj. euroa). Etera aloitti myyntiyhteistyön sampo pankin kanssa Etera sopi myyntiyhteistyöstä Sampo Pankin kanssa loppuvuodesta Vuoden 2011 aikana Eteran työeläkevakuutusten myynti käynnistyi kaikissa Sampo Pankin 120 konttorissa ja contact centerissä. Huolellista riskienhallintaa Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan riskienhallintasuunnitelman. Eteran koko riskienhallinnan suunnittelu, arviointi ja raportoinnin koordinointi toimitusjohtajan hyväksymässä laajuudessa on vastuutettu erikseen. Juridinen compliance -toiminta tukee ja ohjeistaa yhtiötä koskevien säännösten ja määräysten soveltamista. Laki, suunnittelu ja viestintä -toiminnosta vastaava johtaja koordinoi compliance -toimintaa. Hän ylläpitää myös sisäpiirirekisteriä ja valvoo hallituksen vahvistaman sisäpiiriohjeen noudattamista. Sisäinen tarkastaja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä tarkastaa raportointia, ohjeiden noudattamista, omaisuuden turvaamista, resurssien tehokasta käyttöä ja tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastus huolehtii lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja varmistaa talou dellisen raportoinnin oikeellisuuden. Se käy läpi myös yhtiön toimintoja ja prosesseja sekä tarkastaa hallintoa. Sijoitusriskien hallintaa vahvistettiin Sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta järjestettiin erilleen sijoitustoiminnosta alkuvuodesta Talous ja henkilöstö -toiminnon controller-tiimin tehtävänä on arvioida ja valvoa sijoitusriskejä ja raportoida niistä hallitukselle ja johdolle. Sijoitusriskejä käsitellään tarkemmin sivuilla Eteran vuosikertomus 2011

18 Taloudellinen vastuu Eteran kokonaistulos Tuloksen synty, milj Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + muut korkoerät Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos 0,8 1,8 0,6-0,7 1,5 Kokonaistulos Vakuutusliikkeen riskit ovat hallinnassa Työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Tämä tarkoittaa sitä, että osa eläkemenosta on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla ja osa sen eläkelaitoksen vastuulla, johon eläketurva on rahastoitu. Yhteisellä vastuulla olevan eläkemenon rahoittaminen ei aiheuta riskiä yksittäiselle eläkelaitokselle. Puskurina toimii vastuuvelkaan sisältyvä tasausvastuu. Vakuutusliikkeen riskeillä tarkoitetaan vakuutusmaksujen ja niistä kertyneen vastuuvelan riittävyyttä suhteessa Eteran omalla vastuulla olevaan eläkemenoon. Etera soveltaa vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskennassa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, kaikille eläkeyhtiöille pääosin yhteisiä laskuperusteita. Vakuutusliikkeen riskejä seurataan säännöllisesti arvioimalla vuoden aikana vakuutusliikkeen tuloksen kehittymistä. Tämän lisäksi Eteran vakuutuskannan osalta laaditaan erilaisia vakuutusteknisiä analyysejä ja tilastoja, joiden perusteella saadaan tarkempaa tietoa vakuutuskannan muutoksista ja vakuutusliikkeeseen kohdistuvista riskeistä. Vakuutustekniset riskit analysoidaan Eteran aktuaaripalveluissa vuosittain, ja ne otetaan huomioon Eteran riskienhallintasuunnitelmassa. Strategisia riskejä seurataan säännöllisesti Eteran suurimmat pitkän aikavälin strategiset riskit liittyvät markkinaosuuden nostamiseen ja sijoitustoiminnan kilpailukykyisyyteen. Suurten strategisten kehittämishankkeiden myötä myös kilpailuedun saavuttamiseen liittyvät riskit korostuvat tulevina vuosina. Eteran strategiset riskit määritellään vuosittain päivitettävässä liiketoimintastrategiassa. Niistä tehdään erillinen riskiarvio kaksi kertaa vuodessa. Operatiivisia riskejä hallitaan osana normaalia johtamista Operatiivisten riskien hallinta on osa normaalia johtamista. Eteran perustehtävän hoitamisen kannalta vahingollisimpia operatiivisia riskejä ovat virheet ja häiriöt, jotka vaarantaisivat eläkkeiden oikeellisuuden tai oikea-aikaisen maksamisen. Eteran merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien ja prosessien toimivuuteen sekä henkilöstöön. Riskienhallintaa kuvataan tarkemmin tilinpäätösosiossa sivuilla Eteran vuosikertomus

19 Etera sijoittaa vastuullisesti ja tuottavasti Etera tavoittelee sijoituksilleen kilpailukykyistä ja vakaata tuottoa. Vastuullisuus on kiinteä osa sijoitustoimintaa. Haastavasta sijoitusvuodesta 2011 Etera selvisi olosuhteisiin nähden hyvin. Etera tähtää kunakin hetkenä optimaalisesti hajautettuun sijoitussalkkuun sekä mahdollisimman korkeaan ja vakaaseen tuottoon. Etera pyrkii avoimeen ja yhteiskunnallisen vastuun tuntevaan sijoitustoimintaan. Sijoituskohteita valittaessa Etera arvostaa taloudellisten näkökulmien lisäksi ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristöstä huolehtimista. Riskienhallinta on tärkeä osa sijoitustoimintaa. Hallitus hyväksyy sijoitussuunnitelman Eteran sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, josta Eteran hallitus päättää vuosittain. Sijoitussuunnitelmassa linjataan sijoitustoiminnan tavoitteet ja määritellään riskinottohalukkuus. Suunnitelmassa arvioidaan muun muassa sijoitusten toimintaympäristöä, riskejä ja mahdollisuuksia eri omaisuusluokissa. Sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia Eteran sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa miljoonaa euroa (5 420 milj. euroa). Sijoitustuotto oli -2,3 prosenttia (8,0 %). Haastavilla sijoitusmarkkinoilla tuotto painui negatiiviseksi, mutta olosuhteisiin nähden tulos oli kohtuullinen. Parhaat tuotot saatiin kiinteistö- ja pääomarahastoista. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli -125 miljoonaa euroa (410 milj. euroa). Sijoitusten kymmenen viime vuoden nimellinen vuosituotto oli 3,7 prosenttia. Eteran sijoituksista 58 % oli korkosijoituksia (51 %), 24 % osakesijoituksia (32 %), 15 % kiinteistösijoituksia (14 %) ja 3 % muita sijoituksia (3 %). Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Etera allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) loppuvuodesta Se merkitsee sitä, että Etera on ottanut ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat kiinteäksi osaksi sijoitustoimintaa ja omistajuutta. Etera raportoi periaatteiden noudattamisesta vuosittain. Sijoitustuotot , % Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan % Sijoitusjakauma milj. riskiaseman mukaan Sijoituksia yhteensä milj. euroa 10 % 5 % 0 % Kiinteistösijoitukset 15 % Muut sijoitukset 3 % -5 % -10 % -15 % -20 % 1,6 7,0 8,7 11,7 7,7 4,5-17,0 10,3 8,0-2,3 3,7 1, Keski- Reaali- tuotto tuotto 10 vuoden keskituoton laskennassa on käytetty vuosituottojen geometrista keskiarvoa Osakesijoitukset 24 % Korkosijoitukset 58 % 19 Eteran vuosikertomus 2011

20 Taloudellinen vastuu Milj Sijoitusjakauma riskiaseman mukaan mukaan Muut sijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset Korkosijoitukset YK:n periaatteiden mukaisesti Etera on sitoutunut: ottamaan ESG-asiat osaksi sijoitustoiminnan analyysejä ja päätöksentekoa olemaan aktiivinen omistaja ja sisällyttämään ESG-asiat omistajapolitiikkaansa edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioiden raportointia edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä ja käyttöönottoa rahoitusalalla lisäämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tehokasta käyttöönottoa yhdessä muiden kanssa raportoimaan omasta toiminnasta ja edistymisestä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa. Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän FINSIFyhdistyksen jäsen. Uusi sijoitusstrategia Vuosi 2011 oli Eterassa ensimmäinen toimintavuosi täysin uudistetulla sijoitusstrategialla. Kokemukset olivat myönteisiä. Salkun keskimääräinen riskitaso oli huomattavasti aiempaa alhaisempi, mikä mahdollisti vakavaraisuuden säilymisen hyvänä jopa kolmannen kvartaalin markkinashokissa. Ennakoivassa riskienhallinnassa onnistuttiin hyvin. Riittävä toimintapääoma sekä aiempaa laajempi instrumenttivalikoima mahdollistivat tuottohakuisen sijoitusstrategian markkinoiden ylireagoidessa. Viimeisen kvartaalin tuotto kohosikin erinomaiseksi suhteessa riskinottokapasiteettiin. Eteran sijoitusstrategian ydin on arvioida jatkuvasti eri sijoitusten tuotto-/riskisuhteita ja tavoitella kunakin hetkenä optimaalista salkkurakennetta, joka maksimoi tuotto-odotuksen sijoitussuunnitelmassa määritellyllä riskitasolla. Aktiivinen omistajuus on osa vastuullisuutta Eteran sijoitustoiminnassa noudatetaan omistajaohjauksen periaatteita. Omistajavallan käytössä Etera noudattaa lojaalisuuden, aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteita. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa Eteran vastuullista sijoittamista. Etera osallistui mahdollisimman moneen yhtiökokoukseen niissä yhtiöissä, joissa sillä oli omistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, millaisia hallituksia oli yhtiöissä, joissa Etera on omistajana. Erityisesti tämä näkyi noteeraamattomissa yhtiöissä, joissa Eteralla on merkittäviä omistusosuuksia. Eteran sijoitussalkkua käytiin läpi vastuullisuuden näkökulmasta ja kartoitettiin muun muassa sitä, ovatko Eteran käyttämät rahastoyhtiöt sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen ja allekirjoittaneet UNPRI:n. Etera kartoitti myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka voisivat analysoida Eteran sijoitussalkkua, ja haki yhteistyökumppania, jonka arviointikriteerit vastaavat Eteran vastuullisuuskäsitystä. Korkosijoitusten tuotto oli -0,5 prosenttia Eteran korkosijoitusten tuotto oli -0,5 prosenttia (4,9 %). Negatiiviseen tuottokehitykseen oli pääasiassa syynä luottoriskipreemioiden leveneminen kolmannella kvartaalilla huolimatta siitä, että korkeariskisten yrityslainojen painoa pienennettiin jo kesällä huomattavasti. Tuottoa heikensi myös korkoriskiltä suojautuminen. Likvidien rahamarkkinasijoitusten painoa kasvatettiin korkosalkussa selkeästi edellisvuodesta. Neljännellä kvartaalilla luottoriskiä lisättiin taktisesti onnistuneesti, ja tällä oli selvä positiivinen vaikutus korkosijoitusten tuottoon. Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto oli -3,6 prosenttia (-0,2 %) ja muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainojen tuotto -1,2 prosenttia (8,3 %). Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset tuottivat 1,7 prosenttia (1,8 %). Eurooppa-salkku toimi haastavana vuotena Eteran osakesijoitukset tuottivat -10,3 prosenttia (16,8 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -16,2 prosenttia (17,9 %) Eteran vuosikertomus

21 Noteeratut osakkeet milj. Noteeratut osakkeet milj. euroa Japani 0 % Pohjois- Amerikka 2 % Kehittyvät markkinat 15 % Globaali 6 % Suomi 33 % Eurooppa 43 % ja noteeraamattomien osakkeiden tuotto 9,2 prosenttia (10,4 %). Osakesalkun tuottoa heikensi etenkin se, että Suomen osakemarkkinat tuottivat selvästi yleistä markkinakehitystä heikommin. Viimeisellä kvartaalilla osakekurssit toipuivat hieman, mikä yhdessä onnistuneen taktisen osakeriskin säätelyn kanssa pienensi osakesijoitusten tappiota huomattavasti. Edellisenä vuonna rakennettu, vakaata tuottokehitystä korostava suora Eurooppa-salkku osoitti toimivuutensa vaikeana osakevuotena. Se tuotti huomattavasti eurooppalaisia yleisindeksejä paremmin. Osakestrategian kehitystyötä jatketaan koko salkun osalta samansuuntaisesti sekä suorissa että ulkoistetuissa osakesijoituksissa. Panostus yritysrahoitukseen kannatti Eteran rooli suomalaisena sijoittajana ja aktiivisena omistajana korostuu yritysrahoituksessa. Eteran yritysrahoitukseen kuuluvat sijoitukset pääomarahastoihin sekä pääasiassa suomalaisiin yrityksiin kohdistuva vieraan ja oman pääomanehtoinen rahoitus. Eteran yritysrahoituksen kokonaistuotto oli 8,0 prosenttia (5,9 %) vuonna Eteran pääomasijoitukset tuottivat 15,0 prosenttia (11,2 %). Etera teki kaksi uutta sijoitussitoumusta pääomarahastoihin. Pääomarahastosijoittamisen lisäksi Etera on panostanut suoriin pääomasijoituksiin pääasiassa suomalaisiin yhtiöihin. Vuoden aikana tehtiin viisi uutta sijoitusta ja kaksi jatkosijoitusta. Sijoitustuotot riskin mukaan Markkina-arvo Todellinen riskiasema Sit. pääoman tuotto Volatiliteetti Milj. % Milj. % Korkosijoitukset 3 107,7 58,3 % 3 010,2 56,4 % -0,5 % Lainasaamiset 414,3 7,8 % 414,3 7,8 % 3,0 % Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 501,7 9,4 % 501,7 9,4 % -3,6 % 6,8 % Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 358,7 25,5 % 1 778,7 33,3 % -1,2 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 832,9 15,6 % 315,4 5,9 % 1,7 % Osakesijoitukset 1 275,1 23,9 % 1 372,6 25,7 % -10,3 % Noteeratut osakkeet ,3 % 967,2 18,1 % -16,2 % 23,6 % Pääomasijoitukset 323,5 6,1 % 323,5 6,1 % 15,0 % Noteeraamattomat osakkeet 81,9 1,5 % 81,9 1,5 % 9,2 % Kiinteistösijoitukset 813,0 15,2 % 813,0 15,2 % 7,9 % Suorat kiinteistösijoitukset 610,6 11,4 % 610,6 11,4 % 5,0 % Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 202,4 3,8 % 202,4 3,8 % 17,6 % Muut sijoitukset 138,1 2,6 % 138,1 2,6 % 13,8 % Hedge-rahastosijoitukset 138,1 2,6 % 138,1 2,6 % -1,1 % 6,8 % Hyödykesijoitukset 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % - Muut sijoitukset 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % - Sijoitukset yhteensä 5 333, ,9-2,3 7,2 % 21 Eteran vuosikertomus 2011

22 Taloudellinen vastuu Etera rakennuttaa ekotehokkaasti Puun käyttö kerrostalorakentamisessa on viime aikojen kiinnostava keskustelunaihe. Tuotekehitys, rakentamisen tekniikoiden kehittyminen ja lainsäädännön muutokset mahdollistavat tänä päivänä puurakentamisen lisäämisen. Kehityksen edelläkävijä Rakentaminen aiheuttaa merkittävän osan luonnonvarojen kulutuksesta. Etera haluaa panostaa kiinteistösijoituksissaan energia- ja ympäristötehokkuuteen ja on siksi kiinnostunut edesauttamaan rakentamisen ympäristöystävällisyyden kehittämistä. Uusiutuva ja kierrätettävä puu on ekotehokas rakennusmateriaali koko elinkaarensa ajan, toteaa Eteran kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta. lainakanta pieneni Eteran lainakanta oli vuoden lopussa 414 miljoonaa euroa, mikä oli 72 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Lainakannan pieneneminen selittyy TyEL-takaisinlainojen vaimentuneella kysynnällä sekä yritysten kassatilanteen kohentumisen seurauksena maksetuilla ennenaikaisilla lyhennyksillä ja lainojen takaisinmaksulla. Yrityslainoja onkin edelleen suunnattu aktiivisesti markkinatilanteen muuttuessa perinteisestä takaisinlainauksesta muihin lainainstrumentteihin. Lainasaamisten tuotto oli 3,0 prosenttia (3,4 %). Muut sijoitukset tuottivat 13,8 prosenttia Eteran muut sijoitukset koostuivat hedge-rahastoista, hyödykesijoituksista ja muista sijoituksista. Muiden sijoitusten kokonaistuotto oli 13,8 prosenttia (5,9 %). Sijoitusriskejä hallitaan tarkasti Sijoitusriskejä hallitaan muuttamalla sijoitussalkun riskin määrää ja jakaumaa niin, että riskien määrä ja koostumus on aina oikein mitoitettu Eteran vakavaraisuuden kannalta ja optimaalinen rahoitusmarkkinoiden tilaan nähden. Eteran hallitus on sijoitussuunnitelmassa määritellyt riskilimiitit eli sen, kuinka paljon riskiä voidaan ottaa eri muodoissa ja koko salkun osalta. Keskeisiä riskialueita ovat osake-, korko-, luotto- ja valuuttariski sekä kiinteistö- ja hedge fund -riskit. Sijoitusriskien valvontaa vahvistettiin alkuvuodesta 2011, jolloin sijoituksiin liittyvä riskienvalvonta järjestettiin erilleen sijoitustoiminnosta. Sijoitusriskien hallintaa on kuvattu tarkemmin tilinpäätösosiossa sivuilla Viikkiin viisi puukerrostaloa Etera rakennuttaa Helsingin Viikkiin puukerrostaloja. Talot ovat kolmi- ja nelikerroksisia ja niihin tulee 104 asuntoa. Puukerrostalohanke on Suomen suurimpia. Kohdetta rakentaa Peab Oy. Rakentaminen alkoi kesällä 2011, ja talot valmistuvat kesällä Puurakentaminen kiinnostaa asukkaita, ja kysyntä on vilkasta. Rakentamisessa käytetään Metsä Woodin kerrostalojärjestelmää. Talojen runko on puuta ja perusta betonia. Puurakentamisen etuna on lyhyehkö rakennusaika, koska rakenteet ovat tehtaalta tullessaan jo kuivia eikä betonirakentamiselle tyypillistä kuivatusta tarvita. Samalla korostuu rakenteiden rakennusaikainen suojaus. Asunnot ovat muuntojoustavia myöhemmissä muutostarpeissa perinteiseen rakennustapaan verrattuna. Viikin talot on suunniteltu A-energialuokkaan. Vastuullista sijoittamista Energiatehokkaasta, ekologisesti kestävästä ja vähäpäästöisestä rakentamisesta on tulossa tulevaisuuden rakentamisen malli, arvioi Timo Sotavalta. Etera haluaa olla tässä edelläkävijä. Viikin puukerrostalokortteli kuuluu Helsingin kaupungin Kehittyvä Kerrostalo -hankkeeseen. Projektilla pyritään monipuolistamaan kerrostalorakentamista ja tuotteistamaan puuelementtirakenteinen kerrostalojärjestelmä. Lue lisää sijoittamisesta osoitteessa etera.fi Eteran vuosikertomus

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10. Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Omistajat: vakuutuksenottajat

Lisätiedot

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012

Hankintaseminaari. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Hankintaseminaari Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Riku Koivusalo 16.10.2012 Etera on työeläkkeiden osaaja Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta alkuvuonna vahvassa kasvussa Eläkekäsittelyn ruuhkat purettu, päätöksiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten Eläkeuudistus sujuvasti

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman

Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014. Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteran alkuvuosi 2014 1.1.-30.6.2014 Tulosinfo 20.8.2014 Toimitusjohtaja Stefan Björkman Eteralla vakaa alkuvuosi Sijoitusten markkina-arvo 5,7 miljardia euroa (5,6 mrd. ) ja tuotto 3,4 % (-0,7 %) Vakavaraisuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q1 / 2012 Lehdistötilaisuus 26.4.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA Tammi-maaliskuun sijoitustuotto nousi 5,1 prosenttiin erityisesti osakesijoitusten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015. 27.10.2015 Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2015 1 Vaikea kvartaali vaimensi tulosta riskipuskuri edelleen vahva 1,1 Sijoitusten tuotto, % 40,4 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 9,5 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2016 26.4.2016 Vahva vakavaraisuus suojasi markkinoiden heilunnalta 9,1 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 41,1 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, -1,4 % Sijoitusten tuotto 860 000 Suomalaisen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017

ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 ILMARINEN TAMMI-SYYSKUU 2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Tammi-syyskuun sijoitustuotto oli 5,5 %. Asiakashankinta sujui kolmannella neljänneksellä erinomaisesti. Maksutulolla mitattuna nettoasiakashankinta

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.9.2017 Varman tavoitteet tilanne 9/2017 Vakavaraisuuspääoma, 11,4 mrd. Maksutulo, 3,7 mrd. Eläkepalveluiden laatu 38,5 päivää Käsittelemme eläkkeet n. 5 päivää alan keskiarvoa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2017 Vahva tulos talouden elpyessä Vakavaraisuuspääoma, 11,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 45,0 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Sijoitusten tuotto 2008 2017 Sijoitukset

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2017 28.7.2017 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Alkuvuoden sijoitustuotto oli 3,8 % Asiakashankinta hyvässä vedossa Wauhdittamosta uusia ideoita asiakkaiden palveluihin Osittainen varhennettu

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.9.2016 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi 1 Varman sijoitustulos nousi vahvasti positiiviseksi Hyvä tulos keskeisillä mittareilla Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 18.8.2009 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 - Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,7 % - Vakavaraisuus turvaavalla tasolla: vakavaraisuusaste 14,1 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2017

ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 ILMARISEN VUOSI 2017 Valmistauduimme yhdistymiseen Eteran kanssa 1.1.2018 Eläkeuudistus sujuvasti käyntiin Asiakashankinta sujui erinomaisesti, työkykyjohtamisen palvelut kiinnostavat

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN VUOSI Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN VUOSI 2012 Ennakkotiedot / lehdistötilaisuus 23.1.2013 klo 9.30 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 7,4 prosenttia Sijoitusomaisuuden

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti

Osavuosiraportti Varman osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 31.3.2017 Alkuvuosi oli Varmalle hyvä Vakavaraisuuspääoma, 10,8 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 44,4 mrd. Sijoitusten tuotto 2,7 % Sijoitusten arvo nousi 44,4 miljardiin euroon Sijoitusten

Lisätiedot

Osavuosiraportti

Osavuosiraportti Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2016 15.8.2016 1 Sijoitussalkun hajautus vaimensi riskejä Vakavaraisuuspääoma, Sijoitusten markkina-arvo, Sijoitusten tuotto 9,1 mrd. 41,2 mrd. -0,3 % 2 Hyvä tuotto noteeraamattomista

Lisätiedot

Tilinpäätöskalvot 2012

Tilinpäätöskalvot 2012 Tilinpäätöskalvot 2012 Tuloslaskelma milj. euroa 2012 2011 Maksutulo 4 825 4 545 Eläkemeno -3 827-3 524 RAHOITUSKATE 999 1 021 Sijoitusten nettotuotto 3 897-466 Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa

Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa Ohjeet ja periaatteet, joita Etera noudattaa Hallinnon työjärjestys Johtoryhmän työjärjestys Hyvä vakuutustapa -ohje Sijoitussuunnitelma Omistajaohjauksen periaatteet Sisäpiiriohje Kuvaus Eteran sisäisestä

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011 Sijoitustoiminnan tuotto 0,4 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 19,9 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,5-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Varma ja riskienhallinta

Varma ja riskienhallinta Varma ja riskienhallinta Sisäiset tarkastajat r.y.:n kuukausikokous Varmassa 19.5.2014 Pekka Pajamo, talousjohtaja Perustehtävänä eläkkeiden turvaaminen 2 Olemme keskinäinen ja itsenäinen yhtiö Varman

Lisätiedot

Verkkoraportti kertoo enemmän

Verkkoraportti kertoo enemmän Etera 2012 Verkkoraportti kertoo enemmän Tutustu vastuuraporttiimme verkossa etera.fi/vuosikertomus Sisältö Etera on kumppani työelämän eri vaiheissa... 3 Toiminnan ja tapahtumien vuosi 2012... 5 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Riskienhallinta Yleiset periaatteet Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber

TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKKOTIEDOT 1.1. 31.12.2016 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Satu Huber VUOSI OLI ONNISTUNUT Hyvät sijoitustuotot vaihtelevassa ympäristössä ja vakavaraisuus hyvällä tasolla. Elo

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI

ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI ILMARISEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 31.3.2017 OSAKEKURSSIEN NOUSU VAUHDITTI HYVÄÄN SIJOITUSTULOKSEEN TAMMI-MAALISKUUN TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI: Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa 2,2

Lisätiedot

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017

Vastuullisuus Varmassa. Varman yritysvastuuohjelma 2017 Vastuullisuus Varmassa 1 Visio. Vastuullisuus on osa Varman arkea ja liiketoimintaa. Kerromme aktiivisesti, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten vastuullinen toimintamme näkyy yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot