Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 24/2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 24/2017."

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. lokakuuta 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Asia: Ehdotus määrärahojen siirroksi nro DEC 24/2017 varainhoitovuoden 2017 yleisen talousarvion pääluokassa III Komissio Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 24/2017. Liite: DEC 24/ /17 km DG G 2A FI

2 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 13/10/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 JA 34 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 24/2017 JOHDANTO Tällä määrärahasiirrolla, joka koskee euron maksusitoumus- ja maksumäärärahoja, on tarkoitus kattaa seuraavassa esitettävien komission hallintomenojen määrärahatarve otsakkeessa 5. Tietotekniikkamenot Määrärahasiirtoehdotuksessa nro DEC 09/2017 lisättiin tieto- ja viestintätekniikkamenoihin osoitettavia määrärahoja. Ehdotuksen perusteluissa korostettiin, että viime vuosina sovellettu kaikkien muiden menojen kuin palkkojen nimellinen jäädyttäminen on aiheuttanut sen, että tieto- ja viestintätekniikkamenot on komissiossa supistettu sekä infrastruktuurin että järjestelmien ylläpidon kannalta vain välttämättömään vähimmäismäärään. Määrärahasiirrolla nro DEC 09/2017 tieto- ja viestintätekniikkaan osoitettujen lisämäärien ansiosta käynnissä on parhaillaan välttämättömiä tietoturvainvestointeja, joilla parannetaan tietotekniikkainfrastruktuuria. Tavoitteena on kyberhyökkäysten vaikutusten ja laajuuden rajoittaminen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa osa-alue, jolla tarvitaan olennaisen tärkeitä investointeja. ABAC: suoriteperusteinen kirjanpito ABAC on budjetoinnin ja kirjanpidon tietojärjestelmä, jonka avulla komissio ja 49 erillisvirastoa ja muuta toimielintä voivat toteuttaa talousarvionsa ja huolehtia kirjanpidostaan. Komissio hallinnoi ABAC-järjestelmän avulla noin 140 miljardin vuotuista talousarviota, josta suoritetaan vuosittain yli 2 miljoonaa maksua. Lisäksi se käyttää järjestelmää noin 7 miljardin arvoisen käyttö- ja rahoitusomaisuuden hallinnointiin. ABAC-järjestelmä on lähestymässä elinkaarensa loppua. Tässä tilanteessa toiminnan jatkuvuus saattaa vaarantua, koska järjestelmän epävakauden riski kasvaa. Taloudellisen tiedon eheyden turvaamiseksi tarvitaan manuaalisia ja hajautettuja tarkistuksia, jotka vaativat runsaasti työtä. Tämän vuoksi tietotekniikalla on entistä vaikeampi vastata komission toiminnan muuttuviin tarpeisiin ja saavuttaa tarvittavat tehokkuushyödyt. Komissio on tehnyt tutkimuksia selvittääkseen, millainen seuraavan sukupolven kirjanpitojärjestelmän olisi oltava. Kirjanpitojärjestelmän uudistuksella olisi yhdenmukaistettava ja järkeistettävä rahoitusprosessit sekä varmistettava, että kaikille käyttäjille tarjotaan parannettuja tietotekniikkapalveluja ja parempaa teknologiaa. Uudistus olisi aloitettava kaupallisiin ohjelmistopaketteihin sisältyvistä vakioprosesseista. Sekä ehdotettu toteutussuunnitelma että siihen liittyvä rahoitussuunnitelma kattavat vuodesta 2018 vuoteen 2022 ulottuvan neljän vuoden jakson. Mahdollisimman suuri osuus kustannuksista katetaan kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Komissio pyytää kuitenkin 3,9 miljoonan euron lisäystä alamomentille , jotta se pystyy käynnistämään hankkeen ja kehittämään järjestelmästä ensimmäisen pilotin. Määrärahat tarvitaan infrastruktuuriin ja lisensseihin tehtäviin alkuinvestointeihin. FI 1 FI

3 Digitalisointi Komission digitaalisten valmiuksien ajantasaistamisesta ja parantamisesta hyötyvät käyttäjät sekä toimielimissä että jäsenvaltioissa, joissa hyötyjiin kuuluvat muun muassa Horisontti ohjelman ja Erasmus+ -ohjelman avustuksensaajat. Järjestelmien parantaminen on välttämätöntä, jotta ne vastaisivat lainsäädäntöä ja niille asetettuja vaatimuksia. Parannuksilla saadaan lisäksi aikaan säästöjä, jotka ovat seurausta järjestelmien tehostamisesta. Parannukset edellyttävät kuitenkin joitakin alkuinvestointeja, ja monien aloitteiden toteutus hidastuu tai keskeytyy sen vuoksi, ettei esimerkiksi laitteistoihin tai lisensseihin tarvittavia investointeja varten ole varoja. Tämän vuoksi tarvitaan seuraavassa kuvattuja toimenpiteitä. Olisi nopeutettava siirtymistä virtuaaliseen työtilaan. Tätä varten olisi uusittava laitteita, parannettava virtuaaliseen työtilaan kuuluvaa viestintäinfrastruktuuria sekä kehitettävä tietotekniikkakeskusta ja uudistettava lisenssejä, jotta voitaisiin hyödyntää tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvää uusinta kehitystä. Vanhentunut laitteisto voi heikentää toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta ja näin lisätä turvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä merkittävästi. Olisi edistettävä komission ja muiden EU:n toimielinten toiminnan tehostamista. Tätä varten olisi yhdenmukaistettava työtapoja ja nopeutettava sähköisten hankintojen ja toiminnan yhteisten rakenneosien käyttöönottoa. Sähköiset hankinnat ovat toimielinten tarpeisiin kehitetty ratkaisu, jonka avulla automatisoidaan tavara- ja palveluhankinnat kaikissa EU:n toimielimissä ja jota käyttävät myös kaikki toimielimiä palvelevat toimittajat. Ratkaisu tarjoaa kaikille osapuolille täysin sähköisen ympäristön hankintapyyntöjen tueksi varainhoitoasetuksen mukaisia markkinamenettelyjä varten. Toiminnan yhteiset rakenneosat ovat uudelleenkäytettävyyteen perustuvia ratkaisuja, joilla lisätään toimintatapojen yhdenmukaisuutta ja joiden ansiosta komissio, EU:n muut toimielimet ja julkishallinnon yksiköt voivat mukauttaa toimintaansa lainsäädännön muutoksiin ja markkinoiden vaatimuksiin entistä joustavammin. Niitä käyttämällä voidaan lisäksi säästää sekä aikaa että rahaa. Esimerkkinä on EU Login, jonka kautta yli kolme miljoonaa komission ulkopuolista käyttäjää eri puolilla maailmaa pääsee tietokoneellaan tai mobiililaitteellaan keskitetysti komission sovelluksiin. Olisi tuettava ja nopeutettava Euroopan kansalaisia palvelevan, 2000-luvun vaatimuksia vastaavan digitaalisen julkishallinnon toteuttamista. Tämä edellyttää yhteisten palvelujen ja prosessien käyttöön ottamista, jotta voidaan varmistaa, että tietoteknisiä välineitä mukautetaan edelleen toimintapolitiikan tavoitteita vastaaviksi. Euroopan kansalaiset edellyttävät toimielimiltä avoimuutta ja mahdollisuutta vuorovaikutukseen. Jotta nämä kansalaisten odotukset voitaisiin täyttää, on suunnattava kohti yhteentoimivien, yhtenäisten ja pilvipalveluihin soveltuvien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Olisi lujitettava komission innovatiivisia aloitteita ja data-analytiikkaa, jotta voitaisiin ottaa huomioon julkishallinnon ja komission yksikköjen edellyttämä tuki politiikan suunnittelussa. Kaikki edellä mainitut osatekijät ovat tiiviissä yhteydessä keskenään ja riippuvaisia toisistaan. Näin ollen digitalisointiprosessin parantaminen edellyttää kunkin osatekijän kehittämistä johdonmukaisesti. Tietotekniikkamäärärahojen sisäisen uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksia on tarkasteltu huolellisesti, mutta kaikki käytettävissä olevat määrärahat tarvitaan nykyisten tietotekniikkapalvelujen jatkuvuuden varmistamiseen. Lisämäärärahoja tarvitaan vuonna 2017 yhteensä 18 miljoonaa euroa, ja ne käytetään muun muassa investointeihin, viestintäinfrastruktuuriin, lisensseihin, sähköiseen hankintajärjestelmään ja data-analytiikkaan. Rahoitus Koska otsakkeessa 5 on vain vähän liikkumavaraa, nämä kiireelliset tarpeet ehdotetaan rahoitettaviksi siirtämällä määrärahoja henkilöstön palkkamenoja koskevista budjettikohdista. Rekrytointi on vuonna 2017 ollut odotettua vähäisempää, koska varallaololuetteloissa ei ole ollut riittävästi soveltuvia hakijoita. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2016 hallintovirkamieskilpailu (yleisvirkamiehet) peruutettiin lähinnä kilpailujen kielijärjestelyihin liittyvien oikeudellisten ongelmien vuoksi. Koska käynnissä olevien kilpailujen viimeiset vaiheet ovat edelleen kesken, palkkamenoihin tarkoitetuista määrärahoista voidaan siirtää euroa edellä kuvattujen tietotekniikkatarpeiden kattamiseksi. FI 2 FI

4 Alamomentille XX otetuilla määrärahoilla on tarkoitus kattaa vuokrat ja komission virkamiesten sekä sopimussuhteisten toimihenkilöiden turvallisuuden varmistamisesta aiheutuvat kustannukset EU:n ulkopuolella sijaitsevissa edustustoissa. Näitä määrärahoja on tähän mennessä käytetty odotettua vähemmän. Tämä johtuu osittain siitä, että euron kurssi on vahvistunut hieman kurssista, jota käytettiin talousarviota laadittaessa. Tämä tarkoittaa, että paikallisena valuuttana olevat menot ovat nyt euroina hieman odotettua pienemmät. Lisäksi tilapäismajoitusta varten on tarvittu odotettua vähemmän määrärahoja. Alamomentilla olevat määrärahat riittävät kattamaan kaikki tarpeet vuoden loppuun asti. Budjettikohdat XX Palkat ja palkanlisät euroa XX Unionin edustustojen rakennuksiin ja niissä olevaan komission henkilöstöön liittyvät menot euroa XX Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet euroa XX Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut euroa Muut hallintomenot (Talousarvion toimintalohkossa) euroa Palkka- ja tietotekniikkamenot (jotka sisältyvät XX-alkuisiin budjettikohtiin) on jaettu kaikkien toimintalohkojen kesken, joten tämä määrärahasiirto koskee useita budjettikohtia. Nämä kohdat on lueteltu seuraavassa. FI 3 FI

5 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 JA 34 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 24/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU Talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Kilpailun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ympäristön toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 FI 4 FI

6 LUKU Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Viestinnän toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ulkopolitiikan välineiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka EI-JM ,00 ALAMOMENTTI Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot Unionin edustustot EI-JM ,00 LUKU Kaupan toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka EI-JM ,00 ALAMOMENTTI Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot Unionin edustustot EI-JM ,00 LUKU Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot päätoimipaikassa EI-JM ,00 ALAMOMENTTI Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa EI-JM ,00 FI 5 FI

7 LUKU Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät EI-JM ,00 menot päätoimipaikassa ALAMOMENTTI Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa EI-JM ,00 LUKU Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot EI-JM ,00 LUKU Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Talousarvion toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Varainhoidon valvonnan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Tilastotietojen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Energian toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot energian toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ilmastotoimien toimintalohkon hallinnolliset kustannukset MOMENTTI Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ilmastotoimien toimintalohkossa EI-JM ,00 FI 6 FI

8 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: LUKU Talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ja muut menot EI-JM ,00 LUKU Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Kilpailun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kilpailun toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Liikenteen ja liikkumisen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ympäristön toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ympäristön toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon menot, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin ja palveluihin EI-JM ,00 LUKU Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa EI-JM ,00 FI 7 FI

9 LUKU Alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Verotuksen ja tulliliiton toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Viestinnän toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM ,00 LUKU Terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM ,00 LUKU Muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ulkopolitiikan välineiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM ,00 LUKU Kaupan toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM ,00 LUKU Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM ,00 LUKU Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM ,00 LUKU Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa EI-JM ,00 FI 8 FI

10 LUKU Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Talousarvion toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Muut hallintomenot EI-JM ,00 MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot talousarvion toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Varainhoidon valvonnan toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Tilastotietojen toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tilastotietojen toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Kielipalvelujen toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM ,00 LUKU Energian toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot energian toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkon hallintomenot MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa EI-JM ,00 LUKU Ilmastotoimien toimintalohkon hallinnolliset kustannukset MOMENTTI Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ilmastotoimien toimintalohkossa EI-JM ,00 FI 9 FI

11 Budjettikohdan nimike Alkup. talousarvio + LT (1) Siirrot (2) Käyttö (3) Käyttämättä olevat määrärahat (4) = (1) + (2) (3) Ehdotettu siirto (5) Muutos (5 / 1) EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa Yhteensä (4 ± 5) , , , , ,00 0,98 % ,92 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ja muut menot , , , , ,00 14,12 % ,23 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,44 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,19 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,91 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kilpailun toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,62 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,17 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,90 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,30 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,18 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,65 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,64 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,68 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ympäristön toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,33 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,84 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,28 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,39 EI-JM Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon menot, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin ja palveluihin , , , , ,00 14,12 % ,15 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa FI 10 FI

12 , , , , ,00 0,98 % ,71 Budjettikohdan nimike Alkup. talousarvio + LT (1) Siirrot (2) Käyttö (3) Käyttämättä olevat määrärahat (4) = (1) + (2) (3) Ehdotettu siirto (5) Muutos (5 / 1) EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa Yhteensä (4 ± 5) , , , , ,00 14,12 % ,69 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,03 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,62 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,42 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,04 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,38 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,61 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,41 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,81 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,34 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot , , , , ,00 14,12 % ,95 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,28 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot , , , , ,00 14,12 % ,36 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,55 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,82 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka , , , , ,00 0,98 % ,58 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot , , , , ,00 14,12 % ,20 EI-JM Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot Unionin edustustot ,00 0, , , ,00 6,48 % 0,00 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka , , , , ,00 0,98 % ,05 FI 11 FI

13 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot , , , , ,00 14,12 % ,08 FI 12 FI

14 Budjettikohdan nimike Alkup. talousarvio + LT (1) Siirrot (2) Käyttö (3) Käyttämättä olevat määrärahat (4) = (1) + (2) (3) EI-JM Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot Unionin edustustot Ehdotettu siirto (5) Muutos (5 / 1) Yhteensä (4 ± 5) ,00 0, , , ,00 6,48 % 0,14 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot päätoimipaikassa , , , , ,00 0,98 % ,62 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot , , , , ,00 14,12 % ,28 EI-JM Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa ,00 0, , , ,00 6,48 % 0,86 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot päätoimipaikassa , , , , ,00 0,98 % ,50 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot , , , , ,00 14,12 % ,71 EI-JM Kiinteistöt ja niihin liittyvät menot unionin edustustoissa ,00 0, , , ,00 6,48 % 0,00 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,50 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,56 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot , , , , ,00 0,98 % ,56 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,76 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,99 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,92 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,26 EI-JM Muut hallintomenot , , , , ,00 51,69 % ,68 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot talousarvion toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,54 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,79 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,05 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,12 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tilastotietojen toimintalohkossa FI 13 FI

15 , , , , ,00 14,12 % ,74 Budjettikohdan nimike Alkup. talousarvio + LT (1) Siirrot (2) Käyttö (3) Käyttämättä olevat määrärahat (4) = (1) + (2) (3) Ehdotettu siirto (5) EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa Muutos (5 / 1) Yhteensä (4 ± 5) , , , , ,00 0,98 % ,26 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot , , , , ,00 14,12 % ,16 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot energian toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,36 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot energian toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,01 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,33 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,70 EI-JM Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ilmastotoimien toimintalohkossa , , , , ,00 0,98 % ,66 EI-JM Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ilmastotoimien toimintalohkossa , , , , ,00 14,12 % ,40 VÄHENNYKSET yhteensä MM 0,00 LISÄYKSET yhteensä MM 0,00 VÄHENNYKSET yhteensä MSM 0,00 LISÄYKSET yhteensä MSM 0,00 VÄHENNYKSET yhteensä EI-JM ,00 LISÄYKSET yhteensä EI-JM ,00 FI 13 FI

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13543/15 FIN 730 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kristalina GEORGIEVA, Euroopan komission varapuheenjohtaja Pierre

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 27/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - OSASTOT 04, 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26

FI 1 FI EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/04/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 26 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 07/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 40 01 VARAUS HALLINTOMENOJA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. syyskuuta 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 19 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 23.

Lisätiedot

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Andreas SCHWAB

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Andreas SCHWAB Committee / Commission ECON Meeting of / Réunion du 06/09/2010 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Andreas SCHWAB FI FI Tarkistusluonnos 6600 === ECON/6600 === Momentti 01 02 02

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013

VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY 4: (7) ******* 26.9.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMENETTELY Asiak. nro: 4: (7) ******* 26.9.2013 BUDJETTIVALIOKUNTA ESITTELIJÄT: ANNE E. JENSEN - PÄÄLUOKKA III (KOMISSIO) MONIKA HOHLMEIER - MUUT PÄÄLUOKAT PARLAMENTIN KANTA Budjettivaliokunnan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille 14/2003 Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C13 varainhoitovuosi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/10/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 02, 08 JA 15 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 08 01 Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 04 02 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 25. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C2/2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi 2004.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2210(DEC) 15. tammikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEK (2001) 1281 LOPULLINEN BRYSSELISSÄ 19.7.2001 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2001 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO N: 19/2001 Määrärahojen siirto

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt ***

MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8. Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** EUROOPAN UNIONIN Luxemburgissa 15.11.2010 TUOMIOISTUIN MÄÄRÄRAHOJEN SIIRROT NROT 7 ja 8 Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaiset menettelyt *** I. JOHDANTO II. MÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO NRO 7 III.

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 601 final LIITTEET 1 3.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 601 final LIITTEET 1 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11021/17 ADD 1 INST 303 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

6897/15 js/sj/vl 1 DG A4 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6897/15 N 183 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 21.9.2005 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 651 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä nro 8 10/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot