YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti 1 (10) Teivaankatu, Tampere ENV YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET NCC RAKENNUS OY TEIVAANKATU TAMPERE ENV

2 Tutkimusraportti 2 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Sisällys 1 Johdanto Kohteen kuvaus Sijainti Omistus ja hallintasuhteet Rajaukset ja koko Toiminta- ja käyttöhistoria Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot Maa- ja kallioperä Pohja- ja pintavesi Pilaantuneisuustutkimukset ja -selvitykset Tutkimustulokset Alustava kunnostustarpeen arviointi Johtopäätökset Kustannusarvio... 9

3 Tutkimusraportti 3 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Tiivistelmä TUTKIMUKSET Tutkimuskohde ja tutkimusvaiheet Teivaankadun kiinteistöt , , , ja (myöhemmin Kohde tai Tutkimusalue) Lielahdessa, Tampereella. Sijaintikartta liitteessä 1. Osoite: Teivaankatu 2-8 ja 3-5, Tampere. Tutkimusalueeseen kuuluvat kiinteistöt omistaa: Lielahden Pienteollisuustalo Oy, Jouko Mäkinen, Kiinteistö Oy Teivaanportti, Kiinteistö Oy Teivaalantie 3 ja Kiinteistö Oy Teivaalankatu 5. Ympäristötekniset tutkimukset tehtiin keskiraskaalla porakairakoneella Vahanen Environment Oy:n toimesta Tutkimukset sisälsivät: 12 näytepistettä ja 33 maanäytettä POHJASUHTEET Maaperä Tutkituilla alueilla maaperä koostuu noin metrin täyttömaasta joka on soraa sekä hiekkaa Täyttömaan jälkeen alkaa luonnonmaa, siltti ja savi. Näytepisteiden Np3-6 kohdalla oli pintamaana asfaltti ja näytepisteiden Np1-2 sekä Np7-12 kohdalla pintamaana oli sora. HAITTA-AINEPITOISUUDET MAASSA Yhdisteet ja niiden esiintyminen Tutkimuskohteessa kiinteistöllä havaittiin VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kuparia ja kromia. Lisäksi kiinteistöillä , , ja havaittiin VNa:n 214/2007 kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia kuparia ja nikkeliä. Myös kobolttia havaittiin kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia. GTK:n tekemän selvityksen mukaan Pirkanmaan maaperän koboltin taustapitoisuus on 29 mg/kg, joka on korkeampi kuin VNa:n kynnysarvo. Näin ollen havaitut kobolttipitoisuudet ovat normaaleja taustapitoisuuksia. Tutkimusmenetelmät Maanäytteet tutkittiin aistinvaraisesti ja XRFanalysaattorilla (33 kpl) PetroFLAG-kenttätestillä määritettiin kokonaishiilivedyt 6 maanäytteestä Maanäytteille tehtiin seuraavat laboratorioanalyysit: metallit 4 kpl ja öljyhiilivedyt 4 kpl Pohja-, orsi- ja pintavedet Tutkimusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään 1-luokan pohjavesialueeseen (Epilänharju-Villilä, A) on noin 700 m. Pitoisuudet Näytepisteessä Np11 (0-0,5m) havaittiin ylemmän ohjearvon (200 mg/kg) ylittävä pitoisuus kuparia (2200 mg/kg) ja näytepisteessä Np12 (0-0,5m) havaittiin ylemmän ohjearvon (300 mg/kg) ylittävä pitoisuus kromia (424 mg/kg) sekä kynnysarvon (50 mg/kg) ylittävä pitoisuus nikkeliä (98 mg/kg). Näytepisteessä Np5 (0 0,5m ja 1,5-2,5m) havaittiin kuparia (104 mg/kg) yli VNa:n 214/2007 kynnysarvopitoisuuden. Näytepisteessä Np6 (0-0,5m) havaittiin kuparia (119 mg/kg) yli kynnysarvopitoisuuden. MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS Teivaankadulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin kiinteistöllä yhdessä näytteessä kuparin ylemmän ohjearvon ylitys ja yhdessä näytteessä kromin ylemmän ohjearvon ylitys. Lisäksi kahdessa näytteessä havaittiin kuparin kynnysarvon ylitys ja yhdessä näytteessä nikkelin kynnysarvon ylitys.

4 Tutkimusraportti 4 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Koska tutkimusalue on kaavoitettu työpaikka-alueeksi, voidaan sillä käyttää Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annettua ylempää ohjearvotasoa maaperän pilaantuneisuuden raja-arvona. Koska kiinteistöllä on havaittu ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kromia ja kuparia, katsotaan kiinteistön maaperän olevan pilaantunut näytepisteiden alueelta. Näin ollen kiinteistöllä tarvitaan riskienhallintatoimenpiteitä. Maa-aineksia, joissa on todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia yhdisteitä, voidaan käyttää kiinteistön sisäisesti. Kiinteistön ulkopuolelle vietäessä, maa-ainekset tulee toimittaa jätteenkäsittelykeskukseen jolla on lupa ottaa vastaan metalleilla pilaantuneita maa-aineksia. Todetut haitta-ainepitoisuudet eivät vaikuta kiinteistöjen mahdolliseen kaavamuutokseen. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu tulevaisuudessa, valitaan kunnostustavoite tulevan maankäytön perusteella. Kiinteistölle tulee tehdä lisätutkimuksia (koekuoppia), joiden yhteydessä poistetaan aikaisemmissa tutkimuksissa todetut pilaantuneet maa-ainekset. Tutkimuksilla kartoitetaan myös rakennusten välinen alue.

5 Tutkimusraportti 5 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Johdanto Vahanen Environment Oy teki maaperätutkimuksia Tampereen Lielahdessa, osoitteissa Teivaankatu 2-8 ja 5-7, sijaitsevilla kiinteistöillä. Kiinteistöt on määritelty Lielahden osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP-4). Työn tilaaja on NCC Rakennus Oy (yhteyshenkilö: Hanna Marttila). Vahanen Environment Oy:stä ympäristötekniset tutkimukset ja raportoinnin teki Ins. AMK Teija Käpynen. Projektipäällikkönä toimi DI Hannu Karppi. 2 Kohteen kuvaus 2.1 Sijainti Tutkimuskohteet sijaitsevat Tampereen Lielahdessa osoitteissa Teivaankatu 2-8 ja 3-5, Tampere (liite 1). Kiinteistörekisteritunnukset ovat , , , ja Omistus ja hallintasuhteet Kiinteistön omistaa Lielahden Pienteollisuustalo Oy. Kiinteistön omistaa Jouko Mäkinen. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Teivaanportti. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Teivaalantie 3. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Teivaalankatu Rajaukset ja koko Tutkitun kohteen kokonaispinta-ala yhteensä 2,35 ha, josta kiinteistön pinta-ala on 8700 m 2, kiinteistön m 2, kiinteistön m 2, m 2 ja kiinteistön m 2. Kohde rajautuu koillisessa Teivaalantiehen, kaakossa sekä lounaassa Teivaankatuun ja luoteessa Viirapuistonkatuun. 2.4 Toiminta- ja käyttöhistoria Pirkanmaan Satakunnan maanmittauslaitokseen tehdyn kyselyn perusteella kaikki tutkittavat kiinteistöt ovat kuuluneet G. A. Serlachius Oy:n omistukseen luvuilla. Kiinteistö on muodostunut kahdesta kantatilasta; Lielahti II rn:o ja Päivölä II rn:o Nykyisin nämä kantatilat omistaa M-Real Oyj. Kiinteistön tai sen osien omistajia ovat olleet C-Capital Oy (kiinteistöjen välitystä), Lielahden teollisuuskiinteistöt Oy sekä Cortex Oy (pakkausteollisuus). Nykyinen omistaja on Lielahden Pienteollisuustalo Oy. Kiinteistöt ,-2, -4 ja -5 ovat muodostuneet samasta kantatilasta nimeltä Possila. Tilan on ostanut Osakeyhtiö Lielahti vuonna 1920 yksityishenkilöltä. G.A. Serlachius Oy:n omistukseen tila siirtyi vuonna 1966 ja Metsä-Serlalle vuonna Tila

6 Tutkimusraportti 6 (10) Teivaankatu, Tampere ENV on ilmeisesti jaettu nykyisiin kiinteistöihin samana vuonna. Pyynikin autovaruste on ostanut kiinteistöt ja -5 vuonna Yrityksen konkurssin jälkeen vuonna 1988 kiinteistön on ostanut Kiinteistö Oy Teivaalantie 3. Kiinteistön on ostanut vuonna 1988 Kiinteistöosakeyhtiö Teivaalankatu 5. Molemmat kiinteistöt ovat edelleen samojen yritysten omistuksessa Maanmittauslaitoksen mukaan. Kiinteistöjen ja -2 historiasta ei ole tiedossa muuta kuin nykyiset omistajat ja edelliset omistajat. Kiinteistön edellinen omistaja on ollut Niemenmaa Markku. Hän on luovuttanut kiinteistön vuonna 2005 nykyiselle omistajalle Jouko Mäkiselle. Kiinteistön edellinen omistaja on ollut Markku Turppa, joka on luovuttanut kiinteistön vuonna 2001 nykyiselle omistajalle Kiinteistö Oy Teivaanportille. Kaikki kiinteistöt on liitetty kaukolämpöön sekä kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon. Kiinteistöillä ei tiettävästi ole omia öljynerotuskaivoja tai öljysäiliöitä. Kiinteistöillä on toiminut autokorjaamoja, autokauppoja, konepajoja sekä muita pieniä teollisuusyrityksiä. Kiinteistöt eivät tiettävästi ole olleet G. A. Serlachius Oy:n tai M-real Oy:n aikana sellutehtaan käytössä. Tontti on ollut peltona ennen kuin tontille on rakennettu. 3 Maaperä-, pohja- ja pintavesitiedot 3.1 Maa- ja kallioperä Alueen perusmaa on tutkimusalueella silttiä ja savea. Perusmaan päällä on noin metrin kerros täyttömaata. Täyttömaa on pääosin hiekkaa ja soraa. 3.2 Pohja- ja pintavesi Tutkimuksissa havaittiin orsiveden pinta noin syvyydellä 2,5 metriä maanpinnasta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue (Epilänharju-Villilä, A) sijaitsee noin 700 metrin päässä lounaassa. Kiinteistöillä ei ole ojia tai muita pintavesiä. Sadevedet imeytyvät sorapintaisilla alueilla suoraan maaperään ja asfalttipintaisilla alueilla sadevedet johdetaan sadevesikaivoihin. Lintulampi sijaitsee kohteesta noin 400 metrin päässä pohjoisessa. 4 Pilaantuneisuustutkimukset ja -selvitykset Alueella tehtiin maaperätutkimukset Kohdealueelle tehtiin yhteensä 12 näytepistettä (Np1-Np12), joista otettiin maaperänäytteet keskiraskaalla kairakoneella. Näytepisteet sijoitettiin niin, että jokaiselle kiinteistölle tehtiin vähintään kaksi näytepistettä. Kiinteistöille ja sijoitettiin kolme näytepistettä.

7 Tutkimusraportti 7 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Näytepisteessä Np1 otettiin näytteet syvyyksiltä 0 0,5 m, 0,5 1,0 m, 1,0-2,0 m ja 2,0 3,0 m. Näytepisteistä Np2-Np12 otettiin näytteet syvyyksiltä 0 0,5 m, 0,5 1,5 m. Näytepisteistä Np4 ja Np5 otettiin näytteet myös syvyydeltä 1,5 2,5 m. Näytepisteissä Np7 ja Np11 otettiin näytteet myös syvyyksiltä 1,5 2,5 m ja 2,5 3,3 m. Näytteet otettiin kaasutiiviisiin näytepusseihin. Näytteet säilytettiin viileässä ja valolta suojattuna. Tutkimuksissa otettiin yhteensä 33 maanäytettä, joista kaikista määritettiin aistinvaraisesti maalaji, kosteus, haju ja muut mahdolliset huomiot. Näytteistä määritettiin alkuaineet (As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) Niton XRF-kenttäanalysaattorilla. Lisäksi kuudesta näytteestä määritettiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag-kenttäanalyysillä. Tehdyt tutkimuspisteet mitattiin paikalleen tontilla olevien rakennuksien mukaan ja ne on esitetty piirustuksessa YMP270_01. Näytteistä Np5 1,5 2,5 m, Np6 0-0,5 m ja Np11 0-0,5 m tutkittiin laboratoriossa metallit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn) ja öljyhiilivedyt (keskitisleet C 10 -C 21 ja raskaat öljyjakeet C 21 -C 40 ). Näytteestä Np1 1-2 m analysoitiin öljyhiilivedyt ja näytteestä Np2 0-0,5 m analysoitiin metallit. Analyysit tehtiin ALS Finland Oy:n laboratoriossa. 5 Tutkimustulokset Kenttähavaintojen ja -analyysien sekä laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteen 2 taulukossa. Laboratorioanalyysitodistukset on esitetty liitteessä 3. 6 Alustava kunnostustarpeen arviointi Kiinteistölle tehdyissä näytepisteissä Np11 ja Np12 havaittiin pintamaassa Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet kuparia ja kromia sekä kynnysarvon ylittävät pitoisuudet nikkeliä ja arseenia. Lisäksi kiinteistöiltä , ja otetuista näytepisteistä Np2, Np5, Np6 ja Np10 havaittiin kynnysarvon ylittävät pitoisuudet kuparia, kobolttia ja arseenia. Lielahden alue sijaitsee Pirkanmaan arseenialueella, jossa arseenin taustapitoisuus on GTK:n Taata hankkeen tutkimuksien perusteella mg/kg. Myös koboltin osalta Tampereen seudun taustapitoisuus on VNa kynnysarvoa korkeampi 29 mg/kg. Näitä pitoisuustasoja ei ylitetty yhdenkään näytteen osalta. Tutkimuksien perusteella voidaan olettaa, että kiinteistön pintamaa on pilaantunut pistemäisesti joko kiinteistöllä harjoitetusta toiminnasta johtuen tai kiinteistölle tuotu täyttömaa on ollut kuparilla ja kromilla pilaantunutta. Perusmaassa ei todettu alempaa ohjearvoa korkeampia pitoisuuksia. Valtioneuvoksen asetuksen 214/2007 mukaan teollisuus-, varasto- tai liikennealueena olevan kiinteistön maaperää voidaan pitää pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason. Jos maankäyttö jatkuu tulevaisuudessa

8 Tutkimusraportti 8 (10) Teivaankatu, Tampere ENV samanlaisena, tulee kiinteistöltä poistaa maa-ainekset, joiden haittaaine pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvotason. Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaan asuinkäytössä olevan tontin maaperää voidaan pitää pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon. Näin ollen, jos tutkittu alue kaavoitetaan tulevaisuudessa asuinkäyttöön, tulee alueelta poistaa maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää alemman ohjearvotason. Jos kiinteistöllä havaitaan VNa:n 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, kiinteistölle asetetaan maankäyttörajoite. Kynnysarvopitoisuuden ylittäviä massoja voidaan hyötykäyttää kiinteistönrajojen sisällä. Kynnysarvopitoisuuden ylittävien massojen hyötykäyttö kiinteistön ulkopuolella vaatii pääsääntöisesti ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. 7 Johtopäätökset Teivaankadulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin kiinteistöllä yhdessä näytteessä kuparin ylemmän ohjearvon ylitys ja yhdessä näytteessä kromin ylemmän ohjearvon ylitys. Lisäksi kahdessa näytteessä havaittiin kuparin kynnysarvon ylitys ja yhdessä näytteessä nikkelin kynnysarvon ylitys. Koska tutkimusalue on kaavoitettu työpaikka-alueeksi, voidaan sillä käyttää Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 annettua ylempää ohjearvotasoa maaperän pilaantuneisuuden raja-arvona. Koska kiinteistöllä on havaittu ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia kromia ja kuparia, katsotaan kiinteistön maaperän olevan pilaantunut näytepisteiden alueelta. Näin ollen kiinteistöllä tarvitaan riskienhallintatoimenpiteitä. Maa-aineksia, joissa on todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia yhdisteitä, voidaan käyttää kiinteistön sisäisesti. Kiinteistön ulkopuolelle vietäessä, maa-ainekset tulee toimittaa jätteenkäsittelykeskukseen jolla on lupa ottaa vastaan metalleilla pilaantuneita maa-aineksia. Todetut haitta-ainepitoisuudet eivät vaikuta kiinteistöjen mahdolliseen kaavamuutokseen. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu tulevaisuudessa, valitaan kunnostustavoite tulevan maankäytön perusteella. Kiinteistölle tulee tehdä lisätutkimuksia (koekuoppia) ennen kaavamuutosta, joiden yhteydessä poistetaan aikaisemmissa tutkimuksissa todetut pilaantuneet maa-ainekset. Tutkimuksilla kartoitetaan myös rakennusten välinen alue.

9 Tutkimusraportti 9 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Kustannusarvio Kaikki hinnat alv 0 %. Kustannusarvio sisältää tehtävän maaperäkunnostuksen arvioiduilla massamäärillä. Kunnostustaso VNa 214/2007 ylempi ohjearvo. Massamäärä perustuu karkeaan arvioon. Pirkanmaan ELY-keskuksen käytännön mukaan pilaantuneita maa-aineksia voidaan poistaa kiinteistöltä viisi kuormallista (noin 75 m 3 itd) ilman ilmoitusta ja päätöstä pilaantuneen maaperän kunnostamisesta. Kunnostustyön aloittamisesta pitää ilmoittaa ELY-keskuksen tarkastajalle Heikki Kokkoselle. Työsuorite Tarkennus Määrä Yksikkö /yksikkö Yhteensä Kaivinkone 7,5 h 65,00 487,50 Kaivinkoneen siirrot 1 kpl 250,00 250,00 Massojen kuljetukset, kuorma-auto. Ekokem-Palvelu Oy, Pori tai Suomen Erityisjäte Oy, Forssa 7,5 h 95,00 712,50 Pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto Ekokem-Palvelu Oy, Pori tai Suomen Erityisjäte Oy, Forssa 20 t 40,00 800,00 Valvonta ja lisätutkimukset 15 h 70, ,00 Laboratorioanalyysit Metallit (Vna 214/ kpl 50,00 400,00 mukaiset) Kenttämittaukset XRF-analysaattori 1 tv 250,00 250,00 Loppuraportti 20 h 80, ,00 Yhteensä 5 550,00

10 Tutkimusraportti 10 (10) Teivaankatu, Tampere ENV Vahanen Environment Oy Teija Käpynen Hannu Karppi Vahanen Environment Oy Kyllikinkatu 15 C Tampere puh (Hannu Karppi) . Liitteet Liite 1 Sijaintikartta Liite 2 Kenttähavainnot ja analyysitulokset Liite 3 Laboratorion analyysilomakkeet Piirustukset YMP259_01 Tutkimuspisteet

11 LIITE 1 Sijaintikartta

12

13 LIITE 2 Kenttähavainnot ja analyysitulokset

14 LIITE 2 Asiakas: NCC Kohde: Teivaankatu Projektinumero: ENV270 Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopvm. 28 Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2 Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit Lisätietoja Pistetunnus Syvyys Maalaji Kosteus 14 Aistihav. 15 Viitearvot As Cr Cu Pb Ni Zn hiilivedyt Kuiva- Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V C 10 -C 21 C 21 -C 40 C 10 -C 40 arvio luontainen pit aine 0,02 1 0,005 0, Keskit. Raskaat sum. tasolta - tasolle kynnysarvo , Kerrospaksuus alempi ohjearvo ylempi ohjearvo ongelmajäte raja-arvo L/T ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) % ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) ( mg / kg ) NP1 0,0-0,5 0,5 Sr,Hk 0 0 T < 70 < 9 < 52 0,5-1,0 0,5 Sr,Hk 0 0 T < < < 38 1,0-2,0 1,0 Si, Sa 0 0 L < < < < < ,2 % < < < 2,0-3,0 1,0 Si, Sa 1 0 L < 21 < < < 41 3,0 - e.k.s. Np2 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < < 68 87,2 % < 5,31 0,33 < 9,15 24,9 29,7 7,7 12,3 64,8 35,3 0,5-1,5 1,0 Si, Sa 0 0 L < < 44 1,5 - e.k.s. Np3 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < 89 0,5-1,5 1,0 Si, Sa 0 0 L < 60 < < < 52 1,5 - e.k.s. Np4 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < < 77 0,5-1,5 1,0 Hk,Sr 0 0 T < 37 < < < 60 1,5-2,5 1,0 Si, Sa 0 0 L < < < 90 2,5 - e.k.s. Np5 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 1 T < < < 90 0,5-1,5 1,0 Hk,Sr 0 1 T < < 74 < < 77 1,5-2,5 1,0 Si, Sa 0 1 L < < < ,7 % < 5,09 < < 22,9 59,3 43,5 10,8 29, , ,5 - e.k.s. Np6 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 1 T < 55 < < < 64 95,6 % < 2,34 < < 11,2 23, , ,1 < ,5-1,5 1,0 Si, Sa 0 1 L < < < ,5-2,5 1,0 Si, Sa 0 1 L < < < 39 2,5 - e.k.s. Np7 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < 30 < < 75 0,5-1,5 1,0 Hk,Sr 0 0 T < < < 40 1,5-2,5 1,0 Hk,Sr 1 0 T < < < 40 2,5-3,3 0,8 Hk,Sr 2 0 T < < < 32 3,3-3,5 0,2 Si,Sa 2 0 L < < < 33 3,5 - e.k.s. Np8 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < 96 0,5-1,3 0,8 Hk,Sr 0 0 T < < 93 1,3-1,5 0,2 Si,Sa 1 0 L < < 93 1,5 - e.k.s. Np9 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < 19 < < < ,5-1,5 1,0 Si,Sa 0 0 L < < 33 < < 50 1,5 - e.k.s. Np10 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < < ,5-1,5 1,0 Si,Sa 0 0 L < < < 42 1,5 - e.k.s. Np11 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T < < < 71 94,2 % < 6,67 < < 12,6 82, ,2 46,6 48,9 30 < < < 0,5-1,5 1,0 Si,Sa 0 0 L < < 18 < < 34 1,5-2,5 1,0 Si,Sa 1 0 L 2,5-3,3 0,8 Si,Sa 2 0 L < < 49 3,3 - e.k.s. Np12 0,0-0,5 0,5 Hk,Sr 0 0 T ,5-1,5 1,0 Si,Sa 1 0 L < < 23 < < 39 1,5 - e.k.s. tulosten lukumäärä tulosten lukumäärä [n] keskiarvo: 13 0,1 laskennallinen keskiarvo: 13 #JAKO/0! 5 0 #JAKO/0! mediaani: 13 laskennallinen mediaani: 13 #LUKU! 5 0 #LUKU! minimi: 13 0,0 laskennallinen minimi: maksimi: 13 1,0 laskennallinen maksimi: keskihajonta: 13 keskihajonta: 13 #JAKO/0! 2 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 7 13 Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja Syke opas 98/2008: X tulos ylittää kynnysarvon XX tulos ylittää alemman ohjearvon XXX tulos ylittää ylemmän ohjearvon XXXX tulos ylittää suuntaa-antavan ongelmajäte raja- Huomautukset: = kts. VNa 214/ = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty detektiorajaa. 14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus 15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus Kosteus: 0 = kuiva 1 = kostea 2 = märkä 3 = pv-tason alla Aistihavainnot pilaantuneisuudesta: 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa 1 = lievä T = Täyttömaa 2 = kohtalainen 3 = voimakas

15 LIITE 3 Laboratorion tutkimustodistukset

16 Raportti Sivu 1 (5) K PPYBSG2GWL Vahanen Environment Oy Projekti NCC Teivaankatu/ENV270 Teija Käpynen Tilausnumero Sisäänkirjattu Kyllikinkatu 15 C Raportoitu TAMPERE Finland Kiinteän näytteen analysointi Asiakkaan tunnus NP6 0-0,5m Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus k.a. 105 C % 1 1 SUAB Ag <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB As mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ba mg/kg k.a. 1 1 SUAB Be mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cd <0.40 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Co mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cu mg/kg k.a. 1 1 SUAB Fe mg/kg k.a. 1 1 SUAB Li mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mo mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ni mg/kg k.a. 1 1 SUAB P mg/kg k.a. 1 1 SUAB Pb mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sb <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sn <1.0 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Tl <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB V mg/kg k.a. 1 1 SUAB Zn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Hg <0.20 mg/kg k.a. 1 1 SUAB fraktio C10-C21 <10 mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio >C21-C mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio C10-C40, summa mg/kg k.a. 2 1 SUAB Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopaikka: NCC Teivaankatu ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

17 Raportti Sivu 2 (5) K PPYBSG2GWL Asiakkaan tunnus Np5 1,5-2,5m Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus k.a. 105 C % 1 1 SUAB Ag <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB As mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ba mg/kg k.a. 1 1 SUAB Be mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cd <0.40 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Co mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cu mg/kg k.a. 1 1 SUAB Fe mg/kg k.a. 1 1 SUAB Li mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mo mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ni mg/kg k.a. 1 1 SUAB P mg/kg k.a. 1 1 SUAB Pb mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sb <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Tl <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB V mg/kg k.a. 1 1 SUAB Zn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Hg <0.20 mg/kg k.a. 1 1 SUAB fraktio C10-C mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio >C21-C mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio C10-C40, summa mg/kg k.a. 2 1 SUAB Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopaikka: NCC Teivaankatu Asiakkaan tunnus Np1 1-2m Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus k.a. 105 C % 2 1 SUAB fraktio C10-C21 <10 mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio >C21-C40 <10 mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio C10-C40, summa <20 mg/kg k.a. 2 1 SUAB Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopaikka: NCC Teivaankatu ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

18 Raportti Sivu 3 (5) K PPYBSG2GWL Asiakkaan tunnus Np11 0-0,5m Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus k.a. 105 C % 1 1 SUAB Ag <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB As mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ba mg/kg k.a. 1 1 SUAB Be mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cd <0.40 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Co mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cu mg/kg k.a. 1 1 SUAB Fe mg/kg k.a. 1 1 SUAB Li mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mo mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ni mg/kg k.a. 1 1 SUAB P mg/kg k.a. 1 1 SUAB Pb mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sb <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Tl <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB V mg/kg k.a. 1 1 SUAB Zn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Hg <0.20 mg/kg k.a. 1 1 SUAB fraktio C10-C21 <10 mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio >C21-C40 <10 mg/kg k.a. 2 1 SUAB fraktio C10-C40, summa <20 mg/kg k.a. 2 1 SUAB Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopaikka: NCC Teivaankatu ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

19 Raportti Sivu 4 (5) K PPYBSG2GWL Asiakkaan tunnus Np2 0-0,5m Näytenumero H Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus k.a. 105 C % 1 1 SUAB Ag <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB As mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ba mg/kg k.a. 1 1 SUAB Be mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cd <0.40 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Co mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Cu mg/kg k.a. 1 1 SUAB Fe mg/kg k.a. 1 1 SUAB Li mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Mo mg/kg k.a. 1 1 SUAB Ni mg/kg k.a. 1 1 SUAB P mg/kg k.a. 1 1 SUAB Pb mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sb <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Sr mg/kg k.a. 1 1 SUAB Tl <0.50 mg/kg k.a. 1 1 SUAB V mg/kg k.a. 1 1 SUAB Zn mg/kg k.a. 1 1 SUAB Hg mg/kg k.a. 1 1 SUAB Näytteenottaja: Teija Käpynen Näytteenottopaikka: NCC Teivaankatu ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

20 Raportti Sivu 5 (5) K PPYBSG2GWL * =näyte tutkittu ei-akkreditoidulla menetelmällä. Menetelmäkuvaus 1 Metallit kiinteästä näytteestä menetelmän EPA ISO EN mukaan. Kuivaus ja seulonta < 2 mm (maanäytteet). Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla. 2 Öljyhiilivetyjen määritys maanäytteestä GC-FID laitteistolla menetelmän ISO EN mukaan. SUAB Hyväksyjä Suzana Abenet Analysoija 1 1 Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, , Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163). Laboratoriot sijaitsevat Prahassa (Na Harfê 336/9, , Praha 9), Ceska Lipassa (Bendlova 1687/7, Ceska Lipa) ja Pardubicessa (V Raji 906, Pardubice). Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta. Koskien laboratorion vastuita ks. voimassa oleva tuoteluettelo tai Kopio lähetetty tiedoksi:, Vahanen Environment Oy, Espoo, Finland. + Vain digitaalisesti alekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut printatut versiot ovat kopioita. 1 Analyysin suorittava yksikkö (ALS Finland Oy:ssä) tai laboratorio (alihankkija). ALS Finland Oy Ruosilankuja 3 E Helsinki Finland Tel: Fax: Raportti on hyväksytty ja digitaalisesti allekirjoitettu

21 PIIRUSTUKSET YMP270_01 Tutkimuspisteet

22 Toimenpide Piirustuslaji Maaperätutkimukset Kohteen nimi ja osoite Teivaankatu Lielahti Piirustuksen sisältö Näytepistekartta Päiväys Suunnittelija Hyväksyjä Projektinumero Mittakaava TKä HKa ENV270 1:1000 (A3) Kyllikinkatu 15 C, TRE Suun.ala Työ N:O Piir. N:O REV puh fax YMP

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa

Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta. Akaan kaupunki. Jaakonvainiontie 14, Akaa DORANOVA OY Y-tunnus 1018707-5 Valkkistentie 2 FI-37470 VESILAHTI Tel. +358 3 3143 1111 www.doranova.fi doranova@doranova.fi Akaan kaupunki Öljyvahinkokohteen massanvaihdon ympäristötekninen valvonta Projekti:

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.4.2016 YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS Senaatti-kiinteistöt Pori Ratapiha: Alue 1 (609-9-36-16) Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1651907 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila

LAITILAN KAUPUNKI. Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu Laitila 21.04.2017 LAITILAN KAUPUNKI Ympäristöarviointi Erik Sorolaisen tie 1, Laitila Tilaaja: Laitilan kaupunki / tekninen toimi Keskuskatu 30 23800 Laitila RAPORTTI Raportti numero: 1777848 Jakelu: Laitilan

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI PALOSAAREN KAMPUS, VAASA VAASAN KAUPUNKI ENV752 14.8.2015 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013

SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2013 SEURANTARAPORTTI 0 PHRAKL Santahamina vesinäytteenotto Projekti nro: 50 09 Versio: A0 4..04 Tilaaja: Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö Kiinteistöt nro: Omistaja: 9-45-40- Suomen Valtio/

Lisätiedot

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0

RAPORTTI. Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo 29.7.2015 SALON KAUPUNKI. Projektinumero: 1530367 Versio A0 RAPORTTI SALON KAUPUNKI Ympäristöauditointi Salorankatu 2 Salo Projektinumero: 1530367 Versio A0 Jakelu: Golder Associates Oy Salon kaupunki / Ari Vainio Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS... 1 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama.

Kohde sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Airistontie 700, Parainen. Lähialueella on loma-asuntoja ja pieni venesatama. TOIMENPIDERAPORTTI Projekti Öljyvahinko, Airistontie 700, Parainen Vahinkotunnus 24-41017-04146-2 Asiakas Lassila & Tikanoja Päivämäärä 30.5.2017 Vastaanottaja Lähettäjä Tiedoksi Timo Johansson / Lassila

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

ID Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti ID 1 378 880 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti 12.2.2016 Eteläpuiston asemakaavan nro 8581 maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimus, tutkimusraportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI ANTTILANRANNAN KAAVA-ALUE TUUSULAN KUNTA ENV1112 4.5.2017 Tutkimusraportti 2 (7) Anttilanrannan kaava-alue ENV1112 4.5.2017 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko

Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LASSILA & TIKANOJA OYJ Saaristotie, Parainen, Öljyvahinko Pilaantuneen maaperän kunnostuksen toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2014 P24097P001

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI

HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI 303235 HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS NOKIAN KAUPUNKI 14.6.2011 303235 HARJUNIITYN ARSEENISELVITYS Nokian Kaupunki Tilaaja Nokian kaupunki Tekninen keskus / Kaavoitus Jorma Hakola Kaavoitusarkkitehti Harjukatu

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie HAKIJA Aliko Oy Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-409-32-0 osoitteessa Huhmarinmäentie 38, 31700 URJALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero:

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 702-416-1-46 ja 53 osoitteessa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut

Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut Kaarinan kaupunki SOPIMUS xx.xx.xxxx 1 (4) Ympäristöpalvelut Kaupunginvaltuusto xx.xx.xxxx xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS (MRL 91 B ) JA ESISOPIMUS SOPIJAPUOLET A. KAARINAN KAUPUNKI Kaarinan kaupunki, PL 12, 20781

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Kiinteistöllä tehdyssä pohjatutkimuksessa tehtiin paino- ja porakonekairauksia yhteensä 30 pisteestä.

Kiinteistöllä tehdyssä pohjatutkimuksessa tehtiin paino- ja porakonekairauksia yhteensä 30 pisteestä. HAKIJA NCC Property Development Oy PL 64 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-263-2479-1 osoitteessa Teivaalantie 1, 33400 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot

LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Kesän 2011 tutkimuksen yhteenvetotaulukot FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1a Normalisoimattomat analyysitulokset Tutkimustulokset 1/2 KSV Kruunuvuori P15976P001

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Insinööritoimisto Karjalainen Oy

Insinööritoimisto Karjalainen Oy Insinööritoimisto Karjalainen Oy MATTI JA LIISA KOTI OY Nikkarila, Pieksämäki Pilaantuneiden maiden selvitys 09.05.2016 Matti ja Liisa Koti Oy:n omistamat kiinteistöt 593-403-1-18 ja 593-403-2-92 on arvioitu

Lisätiedot

TOIMENPIDERAPORTTI TUULIVIIRINKUJA 26, 04310 TUUSULA KIINTEISTÖ 858 1 8072 10 ENV487 13.1.2014

TOIMENPIDERAPORTTI TUULIVIIRINKUJA 26, 04310 TUUSULA KIINTEISTÖ 858 1 8072 10 ENV487 13.1.2014 TOIMENPIDERAPORTTI TUULIVIIRINKUJA 26, 04310 TUUSULA KIINTEISTÖ 858 1 8072 10 13.1.2014 Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI

SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SEDIMENTTITUTKIMUSRAPORTTI SUKELTAJAN SUORITTAMA NÄYTTEENOTTO KRUUNUNHAAN SILTASUUNNITTELUALUEEN SEDIMENTISTÄ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ENV520 27.3.2014 VAHANEN ENVIRONMENT OY Linnoitustie 5,

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

RAPORTTI. Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Tilaaja: Tampereen kaupunki

RAPORTTI. Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Tilaaja: Tampereen kaupunki 23.10.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI, RAHOLAN VANHA KAATOPAIKKA Pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuraportti 2013 Tilaaja: Tampereen kaupunki RAPORTTI Raportti numero: 12 50212 1345 Versio A0 Jakelu: Tampereen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset. Vanha Kylätie 7, Espoo

Tutkimusraportti. Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset. Vanha Kylätie 7, Espoo Tutkimusraportti Kasvihuonetontin kunnostamiseen liittyvät pilaantuneisuustutkimukset Vanha Kylätie 7, Espoo 24.09.2012 Toimeksiantonumero: 304487 Päivätty: 24.09.2012 Tarkastettu: M. Korhonen Käsittelijä:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero:

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Laukulantie 3, STORMI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy, SOILI-ohjelma c/o Asiamies Johanna Routio, Pöyry Building Services Oy Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE.

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE. HAKIJA Insta Group Oy PL 80 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa 837-301-921-17, osoitteessa Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE. VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

NUPURINKARTANO, ESPOO

NUPURINKARTANO, ESPOO Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 22.8.2016 NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS NUPURINKARTANO, ESPOO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS Päivämäärä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS

KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Kirkkonummen kunta Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.2.2017 KIRKKONUMMEN ASE- MANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS KIRKKONUMMEN ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS

Lisätiedot

PILAANTUNEEN MAAN TUTKIMUKSET. Sisältö. Raportti 1 (6)

PILAANTUNEEN MAAN TUTKIMUKSET. Sisältö. Raportti 1 (6) Raportti 1 (6) PILAANTUNEEN MAAN TUTKIMUKSET Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tausta... 3 3. Tutkimukset... 3 4. Tulokset... 3 HO1.1 Pirkankatu... 3 HO1.2 Hämeenkatu länsi ja HO 1.3 Hämeenkatu itä... 3 HO1.4

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pohjalahdentie 19, KANGASALA. Kohdenumero:

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pohjalahdentie 19, KANGASALA. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy, SOILI-ohjelma c/o Asiamies Johanna Routio, Pöyry Building Services Oy Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

Maaperän ja rakenteiden pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän ja rakenteiden pilaantuneisuuden tutkimusraportti Donna ID 1594226 Maaperän ja rakenteiden pilaantuneisuuden tutkimusraportti Näsilinnankatu 39 Joanna Aalto YKK62035 12.4.2016 Maaperän ja rakenteiden pilaantuneisuuden tutkimusraportti 2 (9) 12.4.2016

Lisätiedot

ASETAATTIPOHJAISTEN SULATUSKEMIKAALIEN KOKEILU RAUTATIEYMPÄRISTÖSSÄ TALVELLA 2012

ASETAATTIPOHJAISTEN SULATUSKEMIKAALIEN KOKEILU RAUTATIEYMPÄRISTÖSSÄ TALVELLA 2012 ASETAATTIPOHJAISTEN SULATUSKEMIKAALIEN KOKEILU RAUTATIEYMPÄRISTÖSSÄ TALVELLA 2012 Kokeilualueet: VR Track Oy, Ilmalan ratapiha ja Tampereen rautatieasema Tapio Raukola 17.09.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.8.2012 PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS PIKON BETONI OY MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Tarkastus 27.8.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ

MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ Vastaanottaja VR-Yhtymä Oy / Tuija Säynätjoki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 30.6.2016 MAAPERÄN PILAANTUNEI- SUUSTUTKIMUS PORIN ASEMANSEUTU, KIINTEISTÖ 609-430-1-14 TUTKIMUSRAPORTIN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue) HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI

Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti

Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti IITIN KUNTA Öljysäiliön poisto/maaperän kunnostus, Hallitie 3, Iitti Toimenpideraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.6.2015 P27122P001 Toimenpideraportti 3.6.2015 P27122P001 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2011 SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI SENAATTI-KIINTEISTÖT LUUTNANTINTIE 13, HELSINKI

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-10-24 osoitteessa Onkiniemenkatu 38201 SASTAMALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella.

Alue sijaitsee I luokan Nuutajärven pohjavesialueella. HAKIJA Urjalan kunta Tekninen palvelukeskus PL 33 31716 URJALA KIINTEISTÖT Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-441-1-86, osoitteessa Rauhalantie 13 as 1, 31160 NUUTAJÄRVI Kiinteistön omistaa

Lisätiedot

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. HAKIJA Insinööritoimisto Seppo Rantala Käpytie 4 G 33180 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-9903-0 osoitteessa Frenckellin puutarhakanava, 33100 TAMPERE Kiinteistön

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUSRAPORTTI MAANTIEKYLÄ, FIN-SEULA OY:N MÄÄRÄALA TUUSULAN KUNTA 12.8.2011, MUUTOKSET 20.9.2011 Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu 15 C, FI-33500 Tampere +358 20 769 8698

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6.

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6. 26.6.2006 H21917 Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin OSOITE PUHELIN TELEFAX Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE HAKIJA NCC Rakennus Oy Åkerlundinkatu 11C 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-134-492-6 osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Lähin pohjavesialue, II luokan pohjavesialue Nikkarinhanko-Liuttula ( B), sijaitsee kohteesta noin 4 km lounaaseen.

Lähin pohjavesialue, II luokan pohjavesialue Nikkarinhanko-Liuttula ( B), sijaitsee kohteesta noin 4 km lounaaseen. HAKIJA Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 Valkeakoski KIINTEISTÖ Valkeakosken kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 908-17-6-9 osoitteessa Peuranoronkatu 5, 37630 Valkeakoski VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie HAKIJA Memar Oy Hämeentie 99 37800 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-2-95-1 osoitteessa Hämeentie 99 37800 AKAA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus

Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SASTAMALAN KAUPUNKI Raivion Lounasalon tilan ympäristötekninen maaperätutkimus Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.12.2014 P25584P001 Tutkimusraportti Samuli Teittinen

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot