TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI"

Transkriptio

1 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI JOHDANTO Kohteessa on sijainnut Vapo Oy:n Nukkumajoen saha, jonka toiminta on loppunut. Alueen maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty 2002, jossa todettiin kloorifenoli pitoisuutta maaperässä vanhan kyllästyspaikan ja kyllästysaltaan alueella. Kloorifenoli on päätynyt maaperään selvityksen mukaan sahalla käytetystä KY-5 kyllästysaineesta. Inarin kunta on kaavoittanut kirkonkylän eteläpuolella sijaitsevalle Nukkumajokisuun alueelle asuntoalueen, jolla myös vanha saha-alue sijaitsee. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa ja aloitettu kaavatien rakennustyöt. Nyt tehdyssä maaperäselvityksessä selvitettiin Inarin kunnan omistamilla maaalueilla sijaitsevien tonttien maaperän yleistä pilaantuneisuutta kloorifenolien osalta. Tutkimukset pyrittiin keskittämään suunniteltujen asuinrakennusten kohdille. Aiemmin todettuja pilaantuma-alueita ei rajattu kiireisen tutkimusaikataulun ja tarvittavien historiatietojen puutteen vuoksi. Nämä tutkimukset on tarkoitus tehdä alkukesästä 2016, jolloin tutkimus laajennetaan kattavaksi maaperän perustilaselvitykseksi. Tutkimusalue on esitettynä liitteessä, LIITE 1. perä sahan alueella on korttelin 133 rannan puoleisilla tonteilla noin tasossa +122, josta maaperä kohoaa rannasta kauempana olevilla tonteilla noin tasoon npinta nousee idän suunnassa kortteleissa 130 ja 131 noin tasolle +127,5. Jäänpinnan korko järvessä tutkimushetkellä oli +119,45

2 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel YHTEENVETO TULOKSISTA Tehdyssä tutkimuksessa ei todettu kenttämittauksissa haihtuvia yhdisteitä. Kenttämittauksissa Vanadiinin (V) pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon yleisesti ja todennäköisesti kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus, eikä pilaantumaa maaperässä. Muutoin kenttämittauksissa ei todettu raskasmetallien kohonneita pitoisuuksia. Laboratoriossa analysoiduista maanäytteistä korttelin 133 tontille 2 tehdystä koekuopasta KK2 otetussa näytteessä todettiin kloorifenolipitoisuutta, joka ei ylittänyt VNa 214/2007 mukaista alemman ohjealueen raja-arvoa, eli asuinalueilla ylintä sallittua pitoisuustasoa. Muissa analysoiduissa maanäytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat. TEHDYT TUTKIMUKSET Kohteessa tehtiin tutkimuksia oli lumipeitteinen ja maan pintakerros oli jäässä noin 0,3m syvyyteen. Tutkimuksia suoritettiin kairaamalla kairakoneella, sekä kaivinkoneella tehdyistä koekuopista, kairauksen perusteella epäillylle pilaantuma-alueelle. Kairakoneella näytteitä maaperästä otettiin kierresekä läpivirtausottimilla. Kaikki otetut maanäytteet analysoitiin PID-mittarilla haihtuvien yhdisteiden toteamiseksi, sekä XRF-analysaattorilla raskasmetallien pitoisuuksien määrittämiseksi. Kairauspisteitä tehtiin yhteensä 13 kpl ja kaivinkoneella tehtiin kaksi koekuoppaa. Tutkimuspisteiden sijainnit ovat esitettynä liitteessä, LIITE 2. KORTTELI 130 Tutkittavat tontit olivat 2 ja 3. Alue ei ole ollut sahan käytössä ja maan pinta nousee saha-alueelta 3-5 metriä. Kairauspisteissä aistinvaraisen määrityksen perusteella maaperä alueella on kivistä moreenia. Kairaamalla päästiin tontilla 2 1,4m syvyyteen ja tontilla 3 1m syvyyteen. Kairaukset pysähtyivät kiveen tai kallioon. Yleiskuvia kortteli 130

3 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Kenttämittaustulokset Otetuissa näytteissä ei todettu aistinvaraisesti viitteitä mahdollisista pilaantumista. PID-mittauksilla ei todettu näytteissä haihtuvia yhdisteitä. XRF-mittauksissa ei todettu VNa 214/2007 alemman ohjearvon ylittävää raskasmetallien pitoisuutta. Vanadiinin (V) pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon, mutta todennäköisesti kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus. XRF-kenttämittaustulokset esitettynä alla olevassa taulukossa. perän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon ylittävät pitoisuudet vihreällä, alemman ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet keltaisella ja ylemmän ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet punaisella. ND=ei pitoisuutta Piste Syvyys m / maalaji 130/2 0-1 / Mr ND 5 ND ND ,4 / Mr ND 4 0 ND / Mr ND XRF-kenttämittaustulokset. lajit määritetty astinvaraisesti Mr=moreeni Laboratoriossa analysoidut näytteiden tulokset: Laboratoriossa analysoitiin tontilta 2 0-1,4m näyte (AHMA R ) ja tontilta 3 0-1m näyte (AHMA R ). Näytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat 0,1 mg/kg. Laboratoriotulokset esitettynä liitteessä, LIITE 3. KORTTELI 131 Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Kynnysarvo 2 5 0, Alempi oa Ylempi oa Tutkittavat tontit olivat 1,2 ja 3. Alue ei ole ollut sahan käytössä ja maan pinta nousee saha-alueelta 1-5 metriä. Kairauspisteissä aistinvaraisen määrityksen perusteella maaperä alueella on kivistä moreenia. Kairaamalla päästiin tontilla 1 1,6m syvyyteen, tontilla 2 1,3m syvyyteen ja tontilla 3 1,5m syvyyteen. Kairaukset pysähtyivät kiveen tai kallioon.

4 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Yleiskuvia kortteli 131 Kenttämittaustulokset Otetuissa näytteissä ei todettu aistinvaraisesti viitteitä mahdollisista pilaantumista. PID-mittauksilla ei todettu näytteissä haihtuvia yhdisteitä. XRF-mittauksissa näytteissä 131/1 1-1,6m ja 131/3 1-1,3m ylittyi VNa 214/2007 alemman ohjearvon raja-arvo vanadiinin (V) osalta. Muissa näytteissä vanadiinin pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon. Todennäköisesti vanadiinin osalta kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus. Raskasmetallien pitoisuudet näytteissä 131/1 1-1,6m (kadmium, Cd), 131/2 0-1m (elohopea, Hg) ja 131/2 1-1,3m (antimoni, Sb) ovat niin vähäisiä, että ne alittavat XRF-analysaattorin mittaustarkkuuden, eikä kyseessä ole maaperän pilaantuma. XRF-kenttämittaustulokset esitettynä alla olevassa taulukossa. perän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon ylittävät pitoisuudet vihreällä, alemman ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet keltaisella ja ylemmän ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet punaisella. ND=ei pitoisuutta Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Kynnysarvo 2 5 0, Alempi oa Ylempi oa Piste Syvyys m / maalaji 131/1 0-1 / Mr ND ND ,6 / Mr ND ND /2 0-1 / Mr ND 2 1 ND ND ,3 / Mr ND /3 0-1 / Mr ND 3 0 ND ND ,3 / Mr ND 0 0 ND ND XRF-kenttämittaustulokset. lajit määritetty astinvaraisesti, Mr=moreeni

5 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Laboratoriossa analysoidut näytteiden tulokset: Laboratoriossa analysoitiin tontilta 1 0-1,6m näyte (AHMA R ) tontilta 2 0-1,3m näyte (AHMA R ) ja tontilta 3 0-1,5m näyte (AHMA R ). Näytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat 0,1 mg/kg. Laboratoriotulokset esitettynä liitteessä, LIITE 3. KORTTELI 132 Tutkittavat tontit olivat 1 ja 2. Alueella on ollut sahan toimintaa. Kairauspisteellä tontilla 1, täyttökerrosta oli noin 0,8m syvyyteen, jonka alapuolelta alkoi luonnonmaakerros, joka oli aistinvaraisen määrityksen perusteella hiekkaista moreenia. Täyttökerroksessa oli sekoittuneena puuainesta. Tontin 2 kairauspisteellä aistinvaraisen määrityksen perusteella maaperä on hiekkaista moreenia, joka noin 1,5m syvyydestä alkaen muuttuu silttiseksi moreeniksi, joka oli hyvin märkää. Kairaukset tehtiin kummallakin tontilla kahden metrin syvyyteen. Yleiskuva, kortteli 132 muuntamorakennuksen takana Kenttämittaustulokset Otetuissa näytteissä ei todettu aistinvaraisesti viitteitä mahdollisista pilaantumista. PID-mittauksilla ei todettu näytteissä haihtuvia yhdisteitä. XRF-mittauksissa Vanadiinin (V) pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon, mutta todennäköisesti kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus. Raskasmetallien pitoisuudet näytteissä 132/1 0-1m (kadmium, Cd ja antimoni, Sb) ovat niin vähäisiä, että ne alittavat XRFanalysaattorin mittaustarkkuuden, eikä kyseessä ole maaperän pilaantuma. XRF-kenttämittaustulokset esitettynä alla olevassa taulukossa. perän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon ylittävät pitoisuudet vihreällä, alemman ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet keltaisella ja ylemmän ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet punaisella. ND=ei pitoisuutta

6 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel XRF-kenttämittaustulokset. lajit määritetty astinvaraisesti, T=Täyttö, HkMr=hiekkamoreeni, SiMr=silttimoreeni Laboratoriossa analysoidut näytteiden tulokset: Laboratoriossa analysoitiin tontilta 1 0-2m näyte (AHMA R ) tontilta 2 0-2m näyte (AHMA R ). Näytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat 0,1 mg/kg. Laboratoriotulokset esitettynä liitteessä, LIITE 3. KORTTELI 133 Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Kynnysarvo 2 5 0, Alempi oa Ylempi oa Piste Syvyys m / maalaji 132/1 0-1 /T,puu 7 ND ND ND 12 ND 36 ND 1-2 / HkMr,SiMr ND 0 0 ND ND /2 0-1 /HkMr ND 1 ND ND / HkMr ND ND 0 ND ND Tutkittavat tontit olivat 1-6. Alueella on ollut sahan toimintaa. Rannasta kauimmaisilla tonteilla 1 ja 6, maaperä on aistinvaraisen määrityksen perusteella hiekkaista moreenia, joka noin 1,5m syvyydestä alkaen muuttuu silttiseksi moreeniksi. Rannanpuoleisille tonteille 2-5 tehdyissä kairauspisteissä tonttien 2,3 ja 5 maaperä on täyttöä noin 0,7m syvyyteen. Tonteilla 2 ja 5 täyttökerros sisälsi sahanpurua sekä puuainesta ja tontilla 3 täyttökerroksessa oli sekoittuneena vain puuainesta. Tonteilla 2,3 ja 4 perusmaa täyttökerroksen alapuolella kahden metrin syvyyteen, oli aistinvaraisen määrityksen perusteella hiekkaista moreenia. Tontilla 5 täyttökerroksen alla maaperä on aistinvaraisen määrityksen perusteella hiekkaista moreenia, joka noin 1,5m syvyydestä alkaen muuttuu silttiseksi moreeniksi. perä muuttui noin 1,5m syvyydestä alkaen hyvin märäksi. Kairaukset tehtiin kahden metrin syvyyteen.

7 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Yleiskuva kortteli 133 Tontin 2 kairauspisteellä täyttökerroksessa 0,4-0,7m syvyydessä maa-aines oli värjäytynyt punaiseksi. Kairauspiste sijoittuu tiealueella todetun pilaantuma-alueen läheisyyteen ja värjäytyneen maaperän epäiltiin olevan pilaantunutta. Epäiltyä pilaantumaa rajattiin kaivinkoneella tehdyillä koekuopilla, jotka kaivettiin luonnonmaan pintakerrokseen asti. Koekuopassa KK1 täyttökerrosta oli 0,8 metrin syvyyteen. Täyttökerroksen pinnassa oli noin 0,2m moreenikerros, jossa oli sekoittuneena puu-ainesta. Tämän kerroksen alla oli sahanpurua luonnonmaan pintakerrokseen asti. Koekuoppa KK1 Koekuopassa KK2 täyttökerros oli vain 0,4m vahvuinen. Täyttökerros oli moreenia, johon on sekoittuneena runsaasti puuainesta. Koekuopassa ei todettu sahanpurua.

8 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Koekuoppa KK2 Alueelle oli läjitetty kaivettuja maa-aineksia neljään kasaan. Kaavatien alta kaivettuja pilaantuneeksi epäiltyjä maa-aineksia oli läjitettynä omalle kasalle tiealueen läheisyyteen. Tästä kasasta oli otettu näyte Inarin ympäristötarkastajan Anna-Kaisa Heikkosen ottamana, jossa kloorifenolien pitoisuudet alittivat alemman ohjealueen raja-arvot. Muista läjitetyistä kasoista otettiin kaivinkoneella tehdyn avauksen jälkeen näytteet, KASA 1-3. Kasojen sijainnit on esitettynä liitteessä, LIITE 2. Kenttämittaustulokset Muissa, kuin tontin 2 kairauspisteen, näytteissä ei todettu aistinvaraisesti viitteitä mahdollisista pilaantumista. PID-mittauksilla ei todettu näytteissä haihtuvia yhdisteitä. XRF-mittauksissa Vanadiinin (V) pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon useassa näytteessä, mutta todennäköisesti kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus. Antimonin (Sb) pitoisuudet näytteissä 133/1 1-2m, 133/2 0-1m ja 133/4 ovat niin vähäisiä, että ne alittavat XRF-analysaattorin mittaustarkkuuden, eikä kyseessä ole maaperän pilaantuma. XRF-kenttämittaustulokset esitettynä alla olevassa taulukossa. perän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon ylittävät pitoisuudet vihreällä, alemman ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet keltaisella ja ylemmän ohjealueen raja-arvon ylittävät pitoisuudet punaisella. ND=ei pitoisuutta

9 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel Sb As Hg Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V Kynnysarvo 2 5 0, Alempi oa Ylempi oa Piste Syvyys m / maalaji 133/1 0-1/HkMr ND 1 0 ND ND /HkMr,SiMr ND ND /2 0-1/T,puu,puru 7 ND ND ND /HkMr ND ND ND ND ND /3 0-1/Hk,Tv,Puu ND ND 0 ND ND /HkMr ND ND ND ND ND /4 0-1/HkMr ND ND 0 ND ND /HkMr 4 ND ND ND /5 0-1/T,Tv,puru ND 1 ND ND ND /HkMr,SiMr ND 1 0 ND /6 0-1/HkMr ND ND 0 ND /HkMr,SiMr ND ND XRF-kenttämittaustulokset. lajit määritetty astinvaraisesti, T=Täyttö, HkMr=hiekkamoreeni, SiMr=silttimoreeni Laboratoriossa analysoidut näytteiden tulokset: Laboratoriossa analysoitiin tonteilta m näytteet, sekä lisäksi tontin 2 0,4-0,7m näyte (AHMA R ). Kaikissa näytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat 0,1 mg/kg. Laboratoriotulokset esitettynä liitteessä, LIITE 3. Koekuopista KK1 0-0,8m ja KK2 0-0,4m näytteet analysoitiin laboratoriossa (AHMA R ja 002). Näytteessä KK1 0-0,8m kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat. Näyte KK2 0-0,4m tetrakloorifenolien pitoisuus oli 2,1 mg/kg ja pentakloorifenolien pitoisuus oli 1,1 mg/kg. Pitoisuudet alittavat VNa 214/2007 mukaiset haitta-ainekohtaiset alemman ohjealueen raja-arvot (10 mg/kg) Läjitetyistä maakasoista otetut näytteet KASA 1-3 analysoitiin laboratoriossa (AHMA R ). Kaikissa näytteissä kloorifenolien pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat 0,1 mg/kg. Laboratoriotulokset esitettynä liitteessä, LIITE 3. TULOSTEN ARVIOINTI 1. päivänä kesäkuuta 2007 on tullut voimaan asetus pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, jossa annetaan haitta-aineille tavoite- ja ohjearvot (Vna 214/2007). perää pidetään lähtökohtaisesti teollisuus-, liikenne-, varastotai muulla vastaavalla alueella pilaantuneena, jos haitta-aineen pitoisuus ylittää

10 POHJOIS-SUOMEN BETONI JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel ylemmän ohjearvon. Herkän maankäytön alueilla, kuten asuinalueet, käytetään asetuksessa määrättyjä alemman ohjealueen raja-arvoja. Kloorifenolien osalta alemman ohjealueen raja-arvot ovat: mono- ja dikloorifenoli 5mg/kg. Tri-, tetra- ja pentakloorifenolit 10 mg/kg. perässä ei tehdyssä tutkimuksessa todettu asuinalueella sallittujen pitoisuuksien ylityksiä kloorifenolien osalta. Otetuista näytteistä ei analysoitu dioksiinien ja furaanien pitoisuuksia, koska näitä yhdisteitä on esiintynyt Ky-5 kyllästysaineessa sivutuotteena vähäisessä määrin. Kloorifenolia todettiin ainoastaan yhdessä otetussa näytteessä vähäinen määrä, jolloin dioksiinien ja furaanien esiintyminen on epätodennäköistä. Vanadiinin (V) pitoisuudet ylittivät maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetyn kynnysarvon yleisesti ja muutamissa näytteissä ylittyi alemman ohjealueen raja-arvo. Todennäköisesti kyseessä on alueen maaperän luonnollinen taustapitoisuus, koska kohonneita pitoisuuksia todettiin yleisesti myös saha-alueen ulkopuolisilla alueilla. Laboratoriossa ei analysoitu lähetetyistä maanäytteistä raskasmetallien pitoisuuksia. Nyt tehdyssä tutkimuksissa ei todettu haitallisia pitoisuuksia maaperässä. Alueella on kuitenkin todettu aiemmin pilaantumaa maaperässä ja alueen maa-aineksia on lisäksi kaivettu ja mahdollisesti siirrelty kaivun yhteydessä, jolloin pilaantunutta maaainesta on voinut kulkeutua alkuperäiseltä sijaintipaikalta. Kaivetuilta alueilta, kuten tehdyn kaavatien alta ei ole otettu näytteitä, joten ei ole tiedossa onko alueelta poistettu pilaantuneisuus kokonaisuudessaan. Lisäksi alueelta on kuljetettu massoja muihin sijainteihin. Tästä syystä todetuille pilaantuma-alueille olisi syytä tehdä tarkentavia tutkimuksia, jotta maaperän tilasta voidaan varmistua. Rovaniemellä Jouni Sepänheimo LIITTEET: LIITE 1 TUTKIMUSALUE, KARTTA 1s LIITE 2 NÄYTEENOTTOPISTEET, KARTTA 1s LIITE 3 LABORATORIOSELOSTEET 8s

11

12

13 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 1 (3) Raporttinumero: Saaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja laboratorio Nahkimontie 9-11 Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 631 Tilaustunnus: R Tilauksen kuvaus:, Inari Saha CP R ,4m Näyte otettu: yhteensä R m Näyte otettu: yhteensä R ,6m Näyte otettu:

14 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 2 (3) Raporttinumero: yhteensä R ,3m Näyte otettu: yhteensä R ,5m Näyte otettu: yhteensä R m Näyte otettu: yhteensä

15 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 3 (3) Raporttinumero: R m Näyte otettu: yhteensä U = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) LOQ = Määritysraja Terhi Simonen , Jakelu Yhteyshenkilöt Norvapalo, Jani Sepänheimo, Jouni Strand, Mikko ninka, Tero Orgaaninen analytiikka: Tarja Olli, , Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille. Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä. Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet: ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, Rovaniemi, p

16 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 1 (3) Raporttinumero: Saaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja laboratorio Nahkimontie 9-11 Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 631 Tilaustunnus: R Tilauksen kuvaus:, Inari Saha CP R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä R ,4-0,7 Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu:

17 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 2 (3) Raporttinumero: yhteensä R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä

18 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 3 (3) Raporttinumero: R Näyte otettu: Vastaanottopvm: Tutkimus aloitettu: yhteensä U = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) LOQ = Määritysraja Terhi Simonen , Jakelu Yhteyshenkilöt Norvapalo, Jani Sepänheimo, Jouni Strand, Mikko ninka, Tero Orgaaninen analytiikka: Tarja Olli, , Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille. Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä. Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet: ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, Rovaniemi, p

19 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 1 (2) Raporttinumero: Saaja: Pohjois-Suomen Betoni- ja laboratorio Nahkimontie 9-11 Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 631 Tilaustunnus: R Tilauksen kuvaus:, Inari Saha CP R KK1 0-0,8m Näyte otettu: yhteensä R KK2 0-0,4m Näyte otettu: yhteensä 2100 ± 25% 100 Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI 1100 ± 25% 100 Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI 3200 ± 25% 100 Sisäinen menetelmä, GC/MS / ROI R KASA 1 Näyte otettu:

20 Ahma ympäristö Oy Teollisuustie Rovaniemi Testausseloste 2 (2) Raporttinumero: yhteensä R KASA 2 Näyte otettu: yhteensä R KASA 3 Näyte otettu: yhteensä U = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) LOQ = Määritysraja Terhi Simonen , Jakelu Yhteyshenkilöt Norvapalo, Jani Sepänheimo, Jouni Strand, Mikko ninka, Tero Orgaaninen analytiikka: Tarja Olli, , Tulokset pätevät ainoastaan tässä selosteessa mainituille näytteille. Tämän selosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa on pyydettävä lupa Ahma ympäristö Oy:ltä. Menetelmäviittausten lopussa olevien laboratoriotunnusten selitteet: ROI = Ahma ympäristö Oy, Teollisuustie 6, Rovaniemi, p

PIMA-selvitys/raportti

PIMA-selvitys/raportti PIMA-selvitys/raportti Hietakyläntie 171 Pyhäsalmi Kunta: Pyhäjärvi Kaupunginosa: 403 Kortteli/Tila: 25 Tontti/Rek.nro: 38 Sivu 2 / 4 PIMA-selvitys/raportti 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET 1.1 Toimeksianto Raahen

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684

FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE. Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 FCG Finnish Consulting Group Oy RAASEPORIN KAUPUNKI BILLNÄS - RUUKKIALUE Pilaantuneiden maiden kartoitus P12684 20.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Pilaantuneiden maiden kartoitus 1 ( 1 ) PAL P12684

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS P843 PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 Finnsementti Oy Purettu sementtiterminaali, Pitkänmöljäntie 23, Oulu MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TARKISTUS 16ILS0059 4.9.2012 1(6) Copyright Pöyry Finland

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI

NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Suonenjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 13.01.2014 NS. KUTVOSEN TEHDASALUE HERRALANTIE 12, SUONENJOKI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUS, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa-

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on tehnyt alueelle syyskuussa 2009 koekuoppa- HAKIJA Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Salmisaarenranta 11 00180 HELSINKI KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-412-1-542 osoitteessa Palmrothintie 1, 33950 PIRKKALA. Kiinteistön

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6.

Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin 26.6. 26.6.2006 H21917 Hyvinkään kaupunki Hangon ratapiha Hyvinkää Maaperän haitta-aineiden lisätutkimus ja lisäys 26.6.2006 päivättyyn tutkimusraporttiin OSOITE PUHELIN TELEFAX Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE HAKIJA Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Kiinteistökehitysyksikkö PL 487 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-65-7059-1 osoitteessa Hepolamminkatu 10 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI

KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 17.10.2014 KUOPION KAUPUNKI MÄKIKATU 12, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUT- KIMUKSET, TUTKIMUSRAPORTTI Tarkastus Päivämäärä 17/10/2014

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4464/11.01.05/2013 100 Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet ja maaperän kunnostustoiminta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh. (09) 816

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Raportti 0077-02 1(8) A. Tiri 15.2.2007 Copyright Maanmittauslaitos 2005, Aineiston kopiointi ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty Niemen saha, Lielahti M-real Oyj Tampere MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

Lisätiedot

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti

TORIKATU 18, KUOPIO LIITE 9 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI. Vastaanottaja Kuopion kaupunki. Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti LIITE 9 Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 01.06.2016 TORIKATU 18, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TORIKATU 18, KUOPIO Tarkastus Päivämäärä

Lisätiedot

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.

Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta. Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista

Lisätiedot

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio

Testausseloste. Pittiövaaran vo, lähtevä vesi. Yksikkö Tulos Enimmäispitoisuus Menetelmä / Laboratorio 9632 Rovaniemi 1 (2) Raporttinumero: 39636 Saaja: Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy Kasarmintie 1 996 SODANKYLÄ Tilauksen tiedot: Asiakastunnus: 57 Tilaustunnus: R-17-561 Tilauksen kuvaus: Sodankylän Vesi Oy,

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve

Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Pilaantunut maaperä ja sen kunnostustarve Tuuli Aaltonen Projektijohtaja Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy puh. 044 7046 273, tuuli.aaltonen@fcg.fi 13.2.2017 Page

Lisätiedot

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI

ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 9.11.2016 ENTINEN NIKKARILAN METSÄOPISTO, PIEKSÄMÄKI VIHREÄ OMAKOTITALO KONEHALLI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE HAKIJA NCC Rakennus Oy Åkerlundinkatu 11C 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-134-492-6 osoitteessa Pyynikintie 25, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti

PÄÄTÖS. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28 Kelatie 28 01450 Tuusula. Kiinteistö Oy Vantaan Kelatie 28. Ympäristönsuojelulaki 78 :n 2 ja 3 momentti PÄÄTÖS UUDELY/1627/07.00/2010 7.3.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistön omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Halimajärventie, KANGASALA AS Pirkanmaa PÄÄTÖS pilaantuneen alueen puhdistamisesta Annetaan julkipanon jälkeen 19.1.2010 Dn:o PIRELY/31/07.00/2010 HAKIJA Kangasalan kunta PL 50 36201 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus

Lisätiedot

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11236 10.01.2012 SKOL jäsen KOY KOSKITAMMI, TAMPELLA Kelloportinkatu 1 33100 TAMPERE TAMPELLAN YLEMPIEN KERROSTEN LATTIA- RAKENTEIDEN PILAANTUNEISUUSSELVITYS Ristimäenkatu 2 33310

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Onkiniemenkatu SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-10-24 osoitteessa Onkiniemenkatu 38201 SASTAMALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS. Vanha saha-alue OSOITE: Sahantie 6, Pälkäne

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS. Vanha saha-alue OSOITE: Sahantie 6, Pälkäne Vanha saha-alue OSOITE: Sahantie 6, Pälkäne Ympäristötutkimus RESOIL Oy Anne Haavisto 17.8.2015 Ympäristötutkimus RESOIL Oy tel +358503509070 anne.haavisto@resoil.fi Kaarina Maununtyttären tie 542 www.resoil.fi

Lisätiedot

Lemminkäinen Talo Oy Marjo Jalonen Satakunnankatu 22E TAMPERE

Lemminkäinen Talo Oy Marjo Jalonen Satakunnankatu 22E TAMPERE HAKIJA Lemminkäinen Talo Oy Marjo Jalonen Satakunnankatu 22E 33210 TAMPERE KIINTEISTÖT Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 604-412-2-180-M602, 604-412-2-180-M603, 604-412-2-181-M603, 604-412-2-181-M606,

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Lempääläntie 10 HAKIJA VR-Yhtymä Oy Länsi-Suomen kiinteistöalue Rautatienkatu 25 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-648-1 osoitteessa Lempääläntie 10 VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

16WWE1080 19.11.2013 STORA ENSO OYJ. PATENIEMEN SAHA-ALUE, OULU Nykytila

16WWE1080 19.11.2013 STORA ENSO OYJ. PATENIEMEN SAHA-ALUE, OULU Nykytila 19.11.2013 STORA ENSO OYJ PATENIEMEN SAHA-ALUE, OULU Nykytila 1 Sisältö 1 YLEISKUVAUS TOIMINTAHISTORIASTA 1 2 TEHDYT TUTKIMUKSET 3 3 SAHA-ALUEEN PILAANTUNEISUUS 4 4 KUNNOSTUSTOIMENPITEET 5 5 KUNNOSTETTUJEN

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, TAMPERE HAKIJA Arto Yli-Heikkilä Veijanmäenkatu 16-20 33560 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-015-4940-6 osoitteessa Veijanmäenkatu 16-18, 33560 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE.

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , osoitteessa Sarankulmankatu 20, TAMPERE. HAKIJA Insta Group Oy PL 80 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa 837-301-921-17, osoitteessa Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE. VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI

Vastaanottaja Naantalin kaupunki. Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti. Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 31.10.2013 MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI MAAPERÄTUTKIMUS KUKOLAN TEOLLISUUSALUE, NAANTALI Päivämäärä

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie

Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Huhmarinmäentie HAKIJA Aliko Oy Patamäenkatu 7 33900 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 887-409-32-0 osoitteessa Huhmarinmäentie 38, 31700 URJALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78

Lisätiedot

Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys

Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys Kauniaisten kaupunki Rautatieaseman pohjoispuolen maaperäselvitys Helsingintie 1, Kauniainen Viite 82122008 Versio 1.0/LUONNOS Pvm 1.9.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut Erja Vallila, Tuuli Aaltonen

Lisätiedot

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta

7.2.2014. Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78.2 :n mukaisen ilmoituksen johdosta Häme Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristöyksikkö PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/551/07.00/2013 YMP/103/2014 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI LISÄTUTKIMUS 21.8. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 LISÄTUTKIMUS 21.8.2014 12.9.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia...

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 24.11.2011 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON ASEMA- VANMUUTOSALUE, NAANTALI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS, HUMALISTON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO

MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS STORÖREN, SIPOO 24.9.2008 24.9.2008 1(10) Storören 01100 SIPOO STORÖREN, 01100 SIPOO MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 KOHTEEN KUVAUS... 2 3 MAAPERÄ-

Lisätiedot

Suninhaka, Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys

Suninhaka, Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys Suninhaka, 08200 Lohja Maaperän pilaantuneisuusselvitys 29.5.2017 2 (9) 1 Työn tavoite Työn tavoitteena oli tehdä maaperän pilaantuneisuusselvitys Lohjan kaupungin Virkkalassa, Suninhaan alueella. Työssä

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue.

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue. Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Jukka Ikäheimo Puh. 040 504 3764 www.poyry.com HYVINKÄÄN KAUPUNKI Päivä 3.1.2017 SEURANTAOHJELMA HANGONSILLAN KAAVA-ALUEEN PILAANTUNEEN

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

16.12.2013 Projektinumero 13502120357

16.12.2013 Projektinumero 13502120357 TUTKIMUSRAPORTTI 16.12.2013 Projektinumero 13502120357 Pitkäkoski Oy, liukkaankelin rata YMPÄRISTÖTEKNINEN MAAPERÄTUTKIMUS TOIMEKSIANTO Kemoran moottorirata sijaitsee Vetelin Sillanpäässä, Keski-Pohjanmaalla,

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 6..04 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS LAPIN ENTINEN SAHA Päivämäärä 6//04 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto

Pima-opas seminaari Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Pima-opas seminaari 20.9.2013 Syke Muutama kommentti Satu Järvinen /Helsingin kiinteistövirasto Yleisiä havaintoja Täytyy opetella uusi kieli tilaajan ja konsultin välillä, ainakin aluksi määrittelyvaikeus

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS: TIIVISTELMÄ

YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS: TIIVISTELMÄ YMPÄRISTÖARVIOINTI Hämeenlinnan kaupunki, Keinusaari II, Jatkotutkimukset Projekti no: 09 502 12 0254 Tilaajat: Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / VR -Yhtymä Oy Yhdyshenkilö: Makku

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hämeentie HAKIJA Memar Oy Hämeentie 99 37800 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-2-95-1 osoitteessa Hämeentie 99 37800 AKAA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aakkulantie 48, Kangasala HAKIJA Tampereen Loistoauto Oy Aakkulantie 48 36200 KANGASALA KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-417-1-293 osoitteessa Aakkulantie 48, 36200 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA

Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA HAKIJA KIINTEISTÖ Öljyalan Palvelukeskus Oy c/o Asiamies Salla-Riina Hulkkonen Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 LAPPEENRANTA Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-516-1-60 osoitteessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, TAMPERE

KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa , -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, TAMPERE HAKIJA Rakennustoimisto Pohjola Oy PL 825 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnuksissa 837-233-3079-3, -6 ja -7, osoitteessa Auttilankatu, 33300 TAMPERE Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Senaatti-kiinteistöt MAAPERÄN HAITTA-AINESELVITYS HELSINGIN RUSKEASUO, TONTTI 91 16-742-2 11.7.2014 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 1.1 Alueen historia... 2 2 TUTKIMUS... 2 2.1

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19418-1 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS HYRYLÄN VARUSKUNNAN YMPÄRISTÖTEKNINEN TUTKIMUS 19.-23.12.2005 8.2.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1

Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset M501 ja osoitteessa Tieteenkatu 1 HAKIJA Hervannan Vuokratontit Oy c/o Pöyry CM Oy Hämeenkatu 23 A, 4. krs. 33200 TAMPERE KIINTEISTÖT Tampereen kaupungissa Hervannan kaupunginosassa kiinteistörekisteritunnukset 837-65-7050-1-M501 ja 837-65-7050-1

Lisätiedot

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu

PÄÄTÖS Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Toiminta kunnostusalueella Maksu PÄÄTÖS UUDELY/1652/07.00/2010 14.4.2011 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Kiinteistöjen omistaja Asian vireilletulo Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu

Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista. koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 5577-2013 (231) Ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen tarkastamisesta osoitteessa Liinahaankatu 28, Turku

Lisätiedot

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero:

Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset ja 53 osoitteessa Sahantie 4, RUOVESI. Kohdenumero: HAKIJA Öljyalan Palvelukeskus Oy SOILI-ohjelma Postiosoite: Pöyry Finland Oy, Johanna Routio PL 50 01621 VANTAA KIINTEISTÖ Ruoveden kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 702-416-1-46 ja 53 osoitteessa

Lisätiedot

Kiinteistöllä tehdyssä pohjatutkimuksessa tehtiin paino- ja porakonekairauksia yhteensä 30 pisteestä.

Kiinteistöllä tehdyssä pohjatutkimuksessa tehtiin paino- ja porakonekairauksia yhteensä 30 pisteestä. HAKIJA NCC Property Development Oy PL 64 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-263-2479-1 osoitteessa Teivaalantie 1, 33400 TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot