Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit"

Transkriptio

1 Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen hälytyssignaali, hoitona lepo ja oireiden vähentäminen krooninen kipu (nosiseptiivinen, neuropaattinen, idiopaattinen) sisältää yleensä kipumekanismien muutoksia nosiseptiivinen kipu (analgeetit usein tehokkaita) kudosvaurio lähtökohtana (hermosto OK) TULE-sairaudet, iskeemiset sairaudet, viskeraaliset kivut, syöpäkivut, joissa ei hermokompressiota neuropaattinen kipu (parempia kipulääkkeitä tarvitaan!) afferentit säikeet, selkäytimen takasarven tai aivojen kivunvälitysmekanismit vaurioituneet tai toimivat väärin sensoriikan puutos/muutos idiopaattinen (aik. psyykkinen) kipu, etiologia tuntematon kipupoliklinikat, kokeiltu yleensä jo useita lääkkeitä 1

2 (Melnikova, 2010) How opioids affect the activity of brainstem efferent neurons? (Fields, Nat Revs Neurosci 2004) 2

3 Opioid receptor subtypes: Mu ( ) [MOP, MOR, OP3] Delta ( ) [DOP, DOR, OP1] Kappa ( ) [KOP, KOR, OP2] (N/OFQ [NOP, ORL1, OP4]) Naltrexone works as an antagonist adenylate cyclase K + -channels Ca 2+ -channels Acute effects of - opioid receptor activation: Presynaptic (inhibition of transmitter release; usually disinhibition) and postsynaptic (hyperpolarisation) (Fields, Nat Revs Neurosci 2004) 3

4 Analgesia Spinaalinen Trigeminaalinen Supraspinaalinen Opioidien vaikutukset ja aivoalueet Takasarven laminat I ja II N. trigeminuksen substantia gelatinosa talamustumakkeet, PAG, RVM, striatum, VTA? Autonomiset refleksit Yskänrefleksin heikkeneminen Ortostaattinen hypotensio Mahanesteen erityksen väheneminen Hengitysfunktion heikkeneminen Pahoinvointi ja oksentelu Mioosi Endokriiniset vaikutukset Vasopressiinin erityksen esto Hormonaaliset vaikutukset Vaikutukset käyttäytymiseen Motorinen jäykkyys Aivohermotumakkeet ja locus coeruleus " " Nucleus tractus solitarius, parabrakiaalinen tumak. Area postrema, aivorungon oksennuskeskus Superiorinen colliculus, pretektaaliset tumakkeet Aivolisäkkeen takalohko Hypotalamuksen infundibulum ja tumakkeet Amygdala, nucleus stria terminalis, hippocampus, isoaivokuori, med. talamus, nucleus accumbens Striatum Opioidiagonisteja ja euforisoivia analgeetteja Loperamidi Ripulilääke, ei analgeettinen, ei euforis. (Dekstropropoksifeeni) Lievät kivut, käyttö lopetettu PKV-a, Lh Kodeiini Yhdistelmävalmisteissa, yskään PKV-t, Lh Tramadoli Kohtalaiseen kipuun PKV-a, Lh Buprenorfiini Kovempaan kipuun, riippuvuuden h. PKV-a, Lh Morfiini Kovaan kipuun H, Lh Oksikodoni ja hydromorfoni Kovaan kipuun H, Lh Metadoni Kovaan kipuun, riippuvuuden hoito H, Lh Fentanyyli, alfentaniili, sufentaniili, remifentaniili Neuroleptiseen analgesiaan, kroonisen kivun hoitoon H, Lh 4

5 Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista. (Kalso ym. 2004) Kodeiini Metyylimorfiini, n. 10% metaboloituu morfiiniksi (CYP 2D6) Ei kannata käyttää debrisokiinin hitailla hydroksyloijilla (5-10%) tai yhdessä masennusja psykoosilääkkeiden kanssa (CYP 2D6); erittäin nopeilla metaboloijilla (5-10%) vaikutukset voimistuvat! Yskänlääkkeissä ja tulehduskipulääkkeiden kanssa yhdistelmissä Sivuvaikutukset yleensä rajoittavat tehoa Ummetus, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, hengityksen lamaus 5

6 Tramadoli Hyötyosuus n. 70% p.o. Eliminaation t½ n. 6 t, CYP 2D6 metabolia (vrt. kodeiini) => demetyloitunut aktiivinen metaboliitti, interaktioita, teho ja toksisuus riippuvat CYP aktiivisuudesta Vaikutukset vain osittain estettävissä opiaattiantagonisteilla, ei tehoa opioidien vieroitusoireisiin Myös NA ja 5-HT kuljetusproteiinin estoa => ei MAO-estäjien kanssa (varoaika 14 vrk), ja varoen SSRI-lääkkeiden kanssa Keskivaikean kivun hoitoon, ja kroonisen kivun hoitoon vähäisemmän riippuvuuspotentiaalin vuoksi Huimaus, suun kuivuminen, pahoinvointi, väsymys, vähäinen hengityslama Buprenorfiini oripaviinijohdos käytetään sublinguaalisesti, parenteraalisesti tai transdermaalisesti korkea affiniteetti opioidireseptoreihin, osittainen agonisti-vaikutus -reseptoreissa, antagonisti -res. NOP eli nosiseptiini-reseptorin agonismi rajoittaa vaikutusta vaikutusten katto 3-5 mg/vrk ja kesto ad 8 t huimaus, pahoinvointi, oksentelu, väsymys hengityslamaa, jonka antagonistit poistavat vain osaksi väärinkäyttöä ja riippuvuutta esiintyy, varsinkin jos annostellaan i.v. agonistivaikutuksensa vuoksi ei indusoi voimakkaita vieroitusoireita opiaattiriippuvaisille 6

7 Buprenorfiinin interaktiot Metaboliset interaktiot: kaikki CYP 3A4 estäjät, kuten atsoli-sienilääkkeet, HIV-proteaasiinhibiittorit, makrolidiantibiootit nostavat pitoisuutta 3A4 induktorit? bentsodiatsepiinit, varsinkin midatsolaami? Dynaamiset interaktiot: bentsodiatsepiinit (synergistinen vaikutus hengitysdepressioon esim. midatsolaamin kanssa) alkoholi muut sedatiiviset ja anesteettiset lääkkeet Morfiini Fenantreenialkaloidi, eristetty oopiumista -opioidireseptorien agonisti, vaikutuksissa yksilöllistä vaihtelua hyötyosuus n % p.o., subkutaanisesti imeytyy paremmin; aivoihin pääsee vain pieni osa (1-2%), tehokas myös intratekaalisesti morfiini-6-glukuronidi (M6G) aktiivinen analgeettinen metaboliitti, voi kumuloitua munuaisinsuffisienssissa päämetaboliitti M3G aktivoi (mikro)gliasoluja ja on nosiseptiivinen? kutina, väsymys, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, hikoilu, mioosi, dysforiaa/euforiaa/hallusinaatioita, hengityslama keuhko- ja sappivaivat 7

8 Oksikodoni Hyötyosuus n. 50% p.o. Demetyloituu CYP 2D6 välityksellä, metaboloituu myös 3A4 välityksellä => teho ja interaktiot Käytetty Suomessa varsinkin leikkausten jälkeisessä kivunlievityksessä, mutta tehokas lääke myös pitkäaikaisten voimakkaiden kiputilojen hoidossa Ei ole aktiivinen intratekaalisesti annosteltuna (metaboliitti oksimorfoni aktiivinen?) Vähemmän hallusinaatioita ja painajaisia kuin morfiinilla Metadoni difenyylipropyyliamiinijohdos Hyötyosuus 50-85% p.o. Eliminaation (CYP 3A4, 2D6, 1A2) t½ pitkä n. 24 t, osa muuttumattomana virtsaan => interaktiot Vaikutusaika vain n. 6 t Käytetään kivunhoidossa, varsinkin neuropatioissa, ja opiaattiriippuvaisten korvausja ylläpitohoidossa Vieroitusoireet vähäisemmät kuin morfiinilla, ainakin osaksi hitaamman eliminaation vuoksi NMDA reseptorien antagonisti => voi vähentää toleranssia ja riippuvuutta 8

9 Metadonin interaktiot Metaboliset interaktiot: CYP 3A4 estäjät nostavat pitoisuutta, kuten atsolisienilääkkeet, HIV-proteaasi-inhibiittorit, makrolidiantibiootit, jotkut masennuslääkkeet 3A4 induktorit vähentävät pitoisuutta (esim. rifampisiini vaatii metadoniannosten tuplaamisen) Dynaamiset interaktiot: alkoholi ja muut sedatiiviset ja anesteettiset lääkkeet (Katchman et al. JPET 2002) 9

10 Fentanyyli (alfentaniili, sufentaniili, remifentaniili) Petidiiniryhmän uusia potentteja johdoksia, fenyylipiperidiinijohdos Lyhyt vaikutusaika => leikkausten aikaiseen kivunlievitykseen ja suurina annoksina ns. neuroleptisessa analgesiassa ja anestesiassa kroonisen kivun hoitoon laastarimuodossa (vaikutuksen alkuun 12 t, kesto ad 72 t), jolloin sivuvaikutukset (sedaatio, ummetus) saattavat jäädä vähäisemmiksi kuin morfiinilla Morfiinin kaltaisten opioidien rakenteita 6 10

11 Basic mechanisms of tolerance to and dependence on chronic morphine (Nestler, 2004) Opioidien akuutit vaikutukset ja vastaavat vieroitusoireet Akuutti vaikutus Analgesia Hengityslama Euforia Rentoutuminen, sedaatio, uni Anksiolyysi Hypotensio Ummetus Mioosi Hypotermia Vähentynyt lipido Perifeerinen vasodilataatio Eritteiden kuivuus Vieroitusoire Kipu ja ärtyisyys Hyperventilaatio Dysforia ja masennus Hermostuneisuus, insomnia Pelokkuus, arkuus Hypertensio Ripuli Mydriaasi Hypertermia Spontaani ejakulaatio Viluisuus, kananliha Lakrimaatio, vuotava nenä 11

12 Opioidien aiheuttama suolen toiminnan häiriö Farmakologinen vaikutus Kliininen vaikutus - vähentynyt mahalaukun motiliteetti ja tyhjentyminen - lisääntynyt esofageaalinen refluksi - ohutsuolen propulsion väheneminen - imeytymisen viivästyminen - paksusuolen propulsion väheneminen - vatsan pullistuminen - lis. suolen segmenttien ei-propulsiivinen supistuminen - spasmit, vatsakrampit ja kipu - Oddin sfinkterin supistuminen - sappikoliikki, epigastrinen kipu - lis. anaalisfinkterin tonus ja heikentynyt vaste - heikentynyt kyky tyhjentää suoli rectumin laajentumiselle - vähentynyt eritys mahalaukussa, sapessa, haimassa - ulostemassan kovettuminen ja suolessa - lisääntynyt veden imeytyminen suolen sisällöstä n. 50%:lla opioideja saavista potilaista ummetus niin suurena haittana, että lääkitystä on muutettava (Pappagallo, Am J Surgery 2001) Suolen seinämän hermoverkostot 12

13 Opioidien aiheuttaman ummetuksen hoito, tarvittaessa laksatiivihoidon lisänä Metyylinaltreksoni, sc injektiona joka toinen päivä - antagonisti jää periferiaan, ei pääse aivoihin Oksikodoni + naloksoni, po depot tabletti 12 t välein - antagonisti naloksoni jää vaikuttamaan GIkanavaan, tehokas ensikierron metabolia (vain parin % hyötyosuus) Enormous pharmacological possibilities in the modulation of dorsal horn neurons? 13

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT

LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT LÄÄKEAINE- INTERAKTIOT KLIINISESTI MERKITTÄVÄ INTERAKTIO? Kriteerejä: Interaktoivien LA:n terapeuttinen leveys Populaatio, joka teoriassa voi altistua Yhteiskäytön todennäköisyys populaatiotasolla Onko

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klotriptyl: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) 25.4.2011 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO

LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) 25.4.2011 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO EL SOILI LAMMINEN KOKKOLA 28.4.2011 LUOKITTELUSTA ICD-10 ryhmä F10-19 Alko, opi, THC, bzd, amf Omat dg-koodit päihtymys, haitallinen käyttö, riippuvuus,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

TE 5.2.2014 Testattavat huumeet AMP BAR BUP BZO

TE 5.2.2014 Testattavat huumeet AMP BAR BUP BZO 1 Innovacon -HUUMESEULAPANELIT Amfetamiini-, ekstaasi-, metamfetamiini-, kannabis-, kokaiini- ja morfiini/ opiaattijohdannaisten sekä barbituraattien, bentsodiatsepiinien, buprenorfiinin, EDDP:n, fensyklidiinin,

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

4.2003. Välttämätön. pelisäännöt avoimiksi 3. Teriparatidi 7 Olmesartaanimedoksimiili. 8Ruoansulatuskanavaan. kohdistuneet lääkehaittavaikutukset

4.2003. Välttämätön. pelisäännöt avoimiksi 3. Teriparatidi 7 Olmesartaanimedoksimiili. 8Ruoansulatuskanavaan. kohdistuneet lääkehaittavaikutukset 4.2003 L Ä Ä K E I N F O R M A A T I O T A L Ä Ä K E L A I T O K S E L T A LÄKEMEDELSINFORMATION FRÅN LÄKEMEDELSVERKET, FINLAND DRUG INFORMATION FROM THE NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES, FINLAND Välttämätön

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot