Toimintasuunnitelma 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2016

2 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Kuvat: MLL, MLL:n Hämeen piiri ry, MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry:n Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke ( ) Taitto: Tuija Salo Kannen valokuva: Marja Saarimaa 2 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

3 Sisällys MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue I s Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta I s MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö I s MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot I s. 7 Perhekeskustoiminta I Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki I s. 7 Lastenhoitotoiminta I Yhdessä vanhempana -toiminta I Lukumummi- lukuvaaritoiminta Perhekummitoiminta I Ystäväksi maahanmuuttaja-äidille-toiminta I s. 8 Nuoriso- ja kouluyhteistyö I Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Vanhempainryhmätoiminta I Koko Suomi leikkii -hanke I s Vapaaehtoistoiminnan edistäminen I s. 10 Perhekeskustoiminta I Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki I s. 10 Perhekahvilatoiminta I Kerho- ja muu toiminta I Kylämummi- ja kylävaari-toiminta I s. 11 Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta I Yhdessä vanhempana -toiminta Ystäväksi maahanmuuttaja äidille-toiminta I Perhekummitoiminta Lasten- ja nuorten tukihenkilötoiminta I s. 12 Nuoriso- ja kouluyhteistyö I Vertaisryhmätoiminta I Lastenhoitotoiminta I s Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki I s. 14 Perhekahvilatoiminta I Kerho- ja muu harrastustoiminta I Kylämummi- ja vaaritoiminta I s. 14 Lukumummi- ja lukuvaari-toiminta I Perhekummitoiminta I Lastenhoitotoiminta Vanhempainryhmätoiminta I s. 15 Tukioppilastoiminta I Kummioppilas- ja tutortoiminta I s. 16 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta I Mediakasvatus Vertaisryhmätoiminta paikallisyhdistyksissä I Yhdessä vanhempana-toiminta I s Vaikuttaminen ja viestintä I s Ammatilliset palvelut I s Hallinto ja talous I s. 21 Piirihallitus I s. 22 Piirin henkilöstö I Toimitilat I s. 23 Liitteet Talousarvio 2016 I s. 24 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain I s. 25 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

4 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue 4 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

5 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on maan kattava järjestö, johon kuuluu 557 paikallisyhdistystä ja 10 piirijärjestöä sekä lähes henkilöjäsentä. MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 78 paikallisyhdistystä jäsentä. MLL:n Suunta strategian tahtotilana on, että Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Tähän työhön kutsumme alueellamme mukaan uusia jäseniä ja työmme tukijoita sekä vaikutamme päättäjiin palvelujen kehittämiseksi lapsi- ja perhemyönteisemmäksi. MLL:n Hämeen piirin toiminnassa vuonna 2016 korostuvat alueen paikallisyhdistysten tukeminen ja vapaaehtoistyön näkyväksi tekeminen yhdessä alueen paikallisyhdistysten kanssa, päätöksentekoon vaikuttaminen sekä arjen tuen tarjoaminen lapsille, nuorille ja vanhemmille. Erityisen ajankohtainen haaste on tukea pakolaisperheiden kotoutumista. MLL:n arvot lapsen ja lapsuuden arvostus yhteisvastuu inhimillisyys yhdenvertaisuus MLL:n periaatteet avoimuus ilo kumppanuus osallisuus arjen arvostus MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

6 2. MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10 kuntaa. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 50, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella on asukasta. MLL:n visiona on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen on aiempaa haasteellisempaa. Taloudellis-tuotannollinen rakennemuutos, eurokriisi, pitkään jatkunut taantuma, kasvava työttömyys ja pakolaiskriisi vaikuttavat koko Euroopan alueella Julkisen talouden leikkaukset haastavat vaikuttamaan yhä vahvemmin. Lasten ja nuorten palveluihin ja lapsiperheiden sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset jatkuvat nykyisellä hallituskaudella. Lasten ja nuorten hyvinvointi on aiempaa eriytyneempää. Vaikka valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin, kasvavalle joukolle lapsia ja nuoria kasautuu erilaisia ongelmia. Eri tavoin oireilevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Kohtaamisen ja osallisuuden parantaminen ovat olennaisia palvelujen saatavuuden turvaamisen ohella. Kriisialueilta tulevien pakolaisten suuri määrä edellyttää yhä vahvemmin toimimaan erilaisissa elämäntilanteissa elävien lasten ja perheiden arjen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Lasten ja nuorten monikulttuurisuutta tulee arvostaa ja tukea. Rasismi ja vihapuhe ovat merkittävä uhkatekijä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja kasvulle. MLL tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden osallistua, toimia ja vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Piirin alueella on asukasta, joissa on ollut vähintään yksi kotona asuva alle 18 -vuotias lapsi seuraavasti: Maakunta Asukasmäärä Lapsiperheet vuotiaat lapset Pirkanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme Yhteensä MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

7 3. MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot Perhekeskustoiminta Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheille tarkoitetut varhaisen tuen palvelut ja kolmannen sektorin toimijat. Toiminta perustuu pääasiassa yhdistysten toteuttamaan vapaaehtoistoimintaan. Perhekeskustoimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja kuntien avustuksilla. Kuntakumppanuuskunnat: Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Hämeenkyrö, Akaa, Valkeakoski, Orivesi, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Hausjärvi, Riihimäki, Loppi, Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä. Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki paikallisyhdistyksille sisältää koulutusta, ohjausta ja yhdistyskäyntejä seuraaville toiminnoille: Järjestötyö, perhekahvilatoiminta, kerho- ja muu harrastustoiminta, kylämummi- ja kylävaaritoiminta, vertaisryhmätoiminta. MLL osana kunnan Perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheille tarkoitetut varhaisen tuen palvelut ja kolmannen sektorin toimijat. 3. kerros - Erityispalvelujen intensiivinen tuki Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on tarve erityiseen tukeen. 2. kerros - Preventiiviset palvelut Lapset, nuoret ja perheet, joilla on tarve selektiiviseen, kohdennettuun tukeen. 1. kerros - Ennaltaehkäisevät, universaalit palvelut Kaikille lapsiperheille. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

8 Lastenhoitotoiminta MLL:n lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Lastenhoitotoiminta, joka käsittää lastenhoitokurssien järjestämisen, hoitajien rekrytoinnin, perehdyttämisen ja ohjauksen sekä lastenhoitoavun välittämisen perheille, toteutetaan kuntien avustusten turvin. Lastenhoitoavun toimintamallissa hoitajan työnantaja on perhe. MLL:n Hämeen piirin alueella seuraavat kunnan avustavat toimintaa: Akaa, Forssa, Kangasala, Lempäälä, Loppi, Nokia, Pirkkala, Tampere, Orivesi, Ylöjärvi, Valkeakoski, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Janakkala ja Riihimäki. Yhdessä vanhempana - toiminta MLL:n parisuhdetoiminnan lähtökohtana on lasten hyvinvoinnin ja terveen kasvun edistäminen vanhempien vuorovaikutusja tunnetaitoja vahvistamalla. Vanhemmille, pariskunnille, perheille yhdessä tarjotaan eri tapoja ja mahdollisuuksia keskusteluihin oman parisuhteen näkökulmasta. Toimintamallit sopivat kaiken ikäisten lasten vanhemmille sekä teinien että lapsiperheiden. Lukumummi- lukuvaaritoiminta Piiri kouluttaa vapaaehtoisia lukumummeja- ja lukuvaareja alakouluille, joissa lapsille tarjotaan lisää lukukokemuksia ja innostetaan heitä lukemisen pariin. Perhekummitoiminta Perhekummitoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta tilanteessa, jossa vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisäapua arkeensa. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja kielenoppimista. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään vapaaehtoisia suomea puhuvia naisia ystäviksi maahanmuuttajaäideille. 8 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

9 Nuoriso- ja kouluyhteistyö Tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä. Toiminnassa keskeistä on osallisuus: nuorten mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmia. Tukihenkilötoimintaa järjestetään Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueella. Vanhempainryhmätoiminta Piiri kouluttaa Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa kehitettyjen mallien pohjalta uusia perheryhmäohjaajia sekä mentalisaatioperustaista ajattelu- ja toimintatapaa. Perheryhmäohjaajien koulutusta tarjotaan kuntien ja järjestöjen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan työntekijöille niin vauvaperheryhmien kuin Lapsi mielessä - vanhempainryhmien (ryhmä taaperoiden vanhemmille) käynnistämiseen. Piiri järjestää Erhossa, Tampereen kaupungin erityistä hoitoa ja opetusta antava yksikkö, vertaisryhmätoimintaa lasten vanhemmille Koko Suomi leikkii-hanke Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Suomen Punaisen Ristin toteuttama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia leikkimään yhdessä. Hankkeen tavoitteena on perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä jokaiseen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka, Terhokerho. Satakunnan ja Pirkanmaa-Häme alueella Leikkilähetit markkinoivat Terhokerhoja ja käynnistävät yhdessä MLL:n paikallisyhdistysten ja SPR:n osastojen kanssa matalan kynnyksen sukupolvien kohtaamispaikkoja. Piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorit tekevät yhteistyötä leikkilähettien kanssa järjestämällä yhdistyksissä ideapajoja. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

10 4. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa on MLL:n keskeinen toimintamuoto. Vapaaehtoistoiminta tapahtuu paikallisyhdistyksissä. MLL:n Hämeen piiri koordinoi ja kehittää vapaaehtoistoiminnan muotoja ja paikallisen toiminnan ammatillista ohjausta yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa. Perhekeskustoiminta Piiri vastaa vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjauksesta ja tukee paikallista toimintaa mm. järjestämällä koulutuksia. Keskusjärjestö vastaa perhekeskustoiminnan ja sen kehittämistyön koordinoinnista ja toiminnan arvioinnista. Piiri jatkaa yhteistyöneuvotteluja uusien kuntien kanssa ja määrittelee perhekeskustoiminnalle kuntasopimuksissaan vuosikohtaisia tavoitteita. Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki Yhdistystoiminnan tavoitteena on, että yhdistysten vastuuhenkilöt hallitsevat yhdistystoiminnan perusasiat ja sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan MLL:n arvoja ja toimintaperiaatteita. Piirin tehtävänä on varmistaa vapaaehtoisille riittävä ammatillinen tuki. Piiri järjestää alueellisia yhdistyskoulutuksia ja tapaamisia eri puolilla piirin aluetta. Lisäksi piirin työntekijät vierailevat yhdistysten hallitusten kokouksissa. Piiri kannustaa ja tukee yhdistyksiä jäsentyössä ja - hankinnassa mm. MLL:n tuottaman materiaalin avulla. MLL:n Hämeen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorit vastaavat vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjauksesta. Piirin järjestämillä koulutuksilla, vapaaehtoisten henkilökohtaisella ohjauksella ja sosiaalisen median keinoilla piiri tavoittaa toimintavuoden aikana kaikki alueensa yhdistykset. Piirin koordinaattori tapaa sopimuskuntien paikallisyhdistykset vähintään kerran vuodessa toiminnan suunnittelun merkeissä. Piiri saa tietoa yhdistysten toiminnan sisällöstä mm. vuosittaisella yhdistyskyselyllä ja toimintatilastoilla. Yhdistysten toiveiden ja tarpeiden kuulemisella kehitetään koulutusten sisältöjä ja piirin koulutustarjontaa. Piiri kannustaa yhdistyksiä verkostoitumaan järjestämällä mm. vertaisverkkoja ja seudullisia tapaamisia kaksi kertaa vuodessa, ns. Täyskäsikoulutuksia. Kerran vuodessa toteutetaan Ryhdistä yhdistystä-verkkokoulutus, jonka avulla hallitusten jäsenet saavat mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten vaihtoon sekä vertaistukeen. MLL:n tuottamaa materiaalia ja uudistettua yhdistysnettiä hyödynnetään koulutuksissa ja yhdistystoiminnan koordinoinnissa. Hämeenlinnan Kumppanuustalon yhteydessä kehitetään alueellista vapaaehtoistoimintaa. 10 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

11 Perhekahvilatoiminta MLL:n perhekahvilatoiminta on vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvänä toimintamuotona. MLL:n Hämeen piirin alueella on yli 100 perhekahvilaa. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan yhdessä kävijöiden kanssa. Piirin tehtävänä on tukea tätä toimintaa järjestämällä vapaaehtoisille perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksissa yhdistysten perhekahviloiden vastuuhenkilöt ja vapaaehtoiset ohjaajat perehtyvät MLL:n toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin. Perhekahvilaohjaajille toteutetaan peruskoulutusta myös verkkokurssina. Piirin antama tuki vahvistaa paikallisyhdistysten perhekahvilatoiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä toiminnan laadullisuutta. Keskusjärjestön tuottamien valtakunnallisten aineistojen ohella piiri käyttää koulutuksissa omaa tuottamaansa aineistoa. Piiri kannustaa yhdistyksiä järjestämään yhteisiä tapahtumia, retkiä ja leirejä, joihin myös eri sukupolvet voivat osallistua. Mahdollisuuksien mukaan piirin työntekijät ovat mukana perheille tarkoitetuissa tapahtumissa, joita toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa osana MLL:n ja kunnan kumppanuutta. Kylämummi-ja kylävaari-toiminta Piiri tukee paikallisyhdistyksiä Kylämummi ja -vaari -toiminnan käynnistämisessä järjestämällä perehdytyksiä toiminnasta kiinnostuneille seniori-ikäisille ja yhteisiä seudullisia vertais- ja virkistystapaamisia. Koulutuksissa käytetään valtakunnallista, MLL:n tuottamaa perehdyttämisaineistoa. Kerho- ja muu toiminta Yhdistysten kerhotoiminnan ohjaus ja tuki on osa piirin tehtävää. Kerhoja järjestävä paikallisyhdistys vastaa kuitenkin pääsääntöisesti kerhon toiminnasta. Kerhoja ohjaavat yhdistysten vapaaehtoiset tai palkatut kerhonohjaajat. Kerhotoiminnassa on käytössä valtakunnallinen kerhonohjausmalli tukiaineistoineen. Koulutusmalli sisältää kerhonohjaajakoulutuksen ja kerhotoiminnan arviointimallin. Piiri tukee yhdistyksiä kerhonohjaajien perehdyttämisessä ja MLL:n materiaalien käytössä. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

12 meenlinnassa yhteistyökumppaneiden kanssa ja laajennetaan piirin alueella tarpeen mukaan. Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta Piiri jatkaa yhteistyötä Niilo Mäki Instituutin ja MLL:n muiden piirien kanssa materiaalien ja koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimintamallin vakiinnuttamisen ja levittämisen turvaamiseksi etsitään uusia rahoitusvaihtoehtoja yhteistyötahojen kanssa. Toimintaan rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia piirin resurssit huomioiden. Piiri järjestää tarpeen mukaan Lukumummi- ja Lukuvaari -perehdyttämistilaisuuksia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Toimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan Hämeen paikallisyhdistyksiin ja niiden alueella oleviin kouluihin. Yhdessä vanhempana- toiminta Piiri kouluttaa vapaaehtoisia ja paikallisyhdistysten toimijoita Yhdessä vanhempana toimintamallien käyttöön. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toiminta Vuodelle 2016 suunnitellaan Hämeen piirissä uutta vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajaäitien tueksi. Piiri rekrytoi ja kouluttaa vapaaehtoiset ja koordinoi toimintaa. Toimintaa kehitetään Hä- Perhekummitoiminta Hämeen piiri järjestää vapaaehtoisille perhekummitoiminnan peruskoulutuksia sekä säännöllistä ohjausta ja jatkokoulutuksia niiden kuntien alueella, jotka avustavat toimintaa. Perhekummitoimintaa ovat avustaneet v Hämeenlinnan ja Forssan kaupungit. Piiri on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä perhekummitoimintaan liittyvää kolmivuotista hanketta Tampereelle Peltolammi-Multisilta alueelle. Hanketyön tavoitteena on tukea ennalta ehkäisevästi alle kouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuutta arjessa vapaaehtoisen vertaistoiminnan keinoin. Lasten- ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä. Piiri tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten kanssa. Tavoitteena on, että tukihenkilöt kokevat olevansa motivoituneita ja saavansa tukea tehtäväänsä. Piiri huolehtii vapaaehtoisten jaksamisesta ja jatkokoulutuksesta. Lasten ja nuorten tukihenkilöille järjestetään vuosittain useita jatkokoulutustilaisuuksia ja vertaistapaamisia, jotka täydentävät MLL:n Hämeen piirin tukihenkilötoiminnasta vastaavan antamaa henkilökohtaista työnohjausta. 12 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

13 Nuoriso- ja kouluyhteistyö Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoulun oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisönsä hyväksi ja auttaa muita, usein nuorempia oppilaita. Alakouluissa heitä kutsutaan usein kummioppilaiksi ja toisen asteen oppilaitoksissa tutoreiksi. Vapaaehtoista tukioppilastoimintaa vahvistetaan kehittämällä tukioppilastoiminnan ohjausta sekä tiivistetään piirin ja keskustoimiston yhteistyötä toiminnan kehittämisessä. Työtä suunnataan tukioppilasohjaajiin, koulun muuhun henkilökuntaan sekä Hämeen piirin yhdistyksiin, jotta nuoret saisivat riittävästi tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaansa. Tukioppilaille ja tukioppilasohjaajille tarjotaan koulun tarpeiden mukaan konsultointikäyntejä, ohjausta ja koulutusta. Piiri koordinoi ja kehittää kouluttajatoimintaa, jotta nuoret saavat hyvä valmiudet vapaaehtoistyöhönsä. Vertaisryhmätoiminta Piirin tehtäviin kuuluu paikallisyhdistysten vertaisryhmätoiminnan tukeminen kouluttamalla vapaaehtoisia. Piiri jatkaa Vaavinkais- ja Taaperois-ryhmänohjaajien perus- ja jatkokoulutuksia. Lastenhoitotoiminta Piirin Lastenhoitotoiminnassa mukana oleville hoitajille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhdistysten ja piirin vapaaehtoistoimintaan, mm. erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Piirin kuntakumppanuusalueiden yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus tutustua alueensa lastenhoitotoiminnan hoitajiin, jotka voivat olla apuna lastenhoidossa yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

14 5. Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki Perhekahvilatoiminta Perhekahvilatoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsiperheille avoimia kohtaamispaikkoja lähellä perheitä. Tavoitteena on, että perhekahvilat ovat osa kunnan avointa varhaiskasvatustoimintaa. MLL:n tekemien perhekahvilakyselyjen perusteella sekä perhekahvilassa kävijät että vapaaehtoiset perhekahvilaohjaajat ovat kokeneet toiminnan vahvistaneen heidän hyvinvointiaan: muiden vanhempien kanssa keskusteleminen auttaa jaksamaan arjessa paremmin. Monille lapsille perhekahvilat ovat tarjonneet ympäristön, jossa voi kohdata muita lapsia ja aikuisia, saada leikkikavereita ja harjoitella ryhmässä olemisen taitoja. Monelle kotona lasta hoitavalle vanhemmalle perhekahvila on tärkeä sosiaalinen ympäristö. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa. Toiminnan sisältöjä materiaaleja kehitetään siten, että erikielisten ja eri kulttuuritaustaisten kävijöiden tutustuminen ja osallistuminen perhekahvilatoimintaan helpottuvat. Piiri tekee yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa maahanmuuttajien kotouttamistyössä. Painopisteenä on viedä Arvostavan kohtaamisen teemaa perhekahvilatoimintaan. Kerho- ja muu harrastustoiminta MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden osallistua heitä itseään kiinnostavaan harrastukseen ilman suorittamisen paineita. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät alueellaan kerhomuuta harrastustoimintaa resurssiensa mukaan. MLL:n kerhoissa on tärkeää, että lapsella on mahdollisuus osallistua toiminnan sisältöjen ja aiheiden suunnitteluun yhdessä ohjaajan ja toisten lasten kanssa. Lapsen mielipiteet ja kysymykset otetaan huomioon ja lapsen tekemiä ehdotuksia ja aloitteita arvostetaan. Lapsi voi kerhossa valita toimintojaan. Jotta lapset voivat kokea osallisuutta kerhossa, se edellyttää kerhon ohjaajalta muun muassa valmiutta lapsilähtöiseen toimintaan. Piiri tiedottaa MLL:n materiaaleista yhdistysten kerhovastaaville ja järjestää tarvittaessa koulutusta kerhon ohjaajille sekä kerhotoiminnasta vastaaville luottamushenkilöille. Kylämummi- ja vaaritoiminta Toiminnan tavoitteena on, että sukupolvien välinen yhteys lisääntyy yhteisen toiminnan kautta. Lapsilla on mahdollisuus tutustua vanhempiin ihmisiin, joilta he saavat myönteistä huomiota ja näkevät eri-ikäisten aikuisten vuorovaikutusta. Mummit ja vaarit voivat olla 14 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

15 tarpeellisia käsipareja perhekahviloissa, kerhoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai yhdistyksen muussa toiminnoissa. Piiri tukee paikallisyhdistyksiä toiminnan käynnistämisessä ja uusien vapaaehtoisten perehdyttämisessä. Lukumummi- ja lukuvaari - toiminta Toiminnan tavoitteena on, että lasten lukemissujuvuus paranee ja lapset saavat kontaktin isovanhempien sukupolvea edustavaan aikuiseen. Lukutuokioiden avulla lapsille tarjotaan lisää lukukokemuksia sekä innostetaan heitä lukemisen pariin. Toimintaa jatketaan Tampereella ja lähikunnissa sekä Janakkalassa. Perhekummitoiminta Perhekummitoiminnan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea tilanteessa, jossa vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisäapua arkeensa. Tavoitteena on vakiinnuttaa perhekummitoimintaa Hämeenlinnassa ja käynnistää toiminta uusissa kunnissa sopimusten mukaisesti. Koordinaattori tekee yhteistyötä kaupungin lapsiperhepalveluiden kanssa sekä tiedottaa toiminnasta paikallisyhdistyksille ja suoraan perheille. Lastenhoitotoiminta MLL:n lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Piirin tavoitteena on kehittää uudenlaisia keinoja markkinoida toimintaa tavoittaakseen lastenhoitoapua tarvitsevia perheitä. Tavoitteena on tukea hoitajien kasvua ja kehitystä hyväksi hoitajaksi järjestämällä kehittymistä tukevia jatkokoulutuksia. LH-toiminnan hoitajille järjestetään pienryhmätapaamisia, jotka antavat hoitajille mahdollisuuden tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön. Tilapäinen Lastenhoitotoiminta on myös nuorisokasvatustyötä. MLL:n Lastenhoitokurssien (60 h) osallistujista noin puolet on alle 20 -vuotiaita, jotka oppivat kursseilla hyödyllisiä tietoja ja taitoja myös omaa elämäänsä ja mahdollista tulevaa vanhemmuuttaan varten. Piiri kehittää Lastenhoitotoimintaa paikkakunnittain lapsiperheiden tarpeita vastaavaksi. Piiri rekrytoi vuonna 2016 lisää hoitajia toimintaan, järjestämällä Lastenhoitokurssin (23 h), joka on tarkoitettu paljon kokemusta omaaville aikuisille. Laajaa (60 h) Lastenhoitokurssi järjestetään edelleen yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. Vanhempainryhmätoiminta Vanhempainryhmätoiminnan tavoitteena on vahvistaa vauva- ja pienten lasten vanhempien mentalisaatiokykyä eli kykyä tunnistaa lapsensa tunteita ja tarpeita ja vastata niihin lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Lisäksi piiri jatkaa Erhossa, Tampereen kaupungin erityistä hoitoa ja opetusta antava yksikkö, käynnistynyttä vanhempien vertaisryhmää, jonka vetäjänä toimii piiri työntekijä. Ryhmän tavoitteena on perheen voimaantuminen ja arjen tuki sekä kokemusperäisen tiedon jakaminen. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

16 Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä. Toiminnassa keskeistä on osallisuus: nuorten mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Tukioppilastoiminnan tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja asema kouluissa vahvistuvat. Tukioppilaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja saavat koulutusta ja tukea tehtäväänsä läpi lukuvuoden. Piiri koordinoi alueensa tukioppilastoimintaa ja vastaa koulujen tukioppilastoiminnan perus- ja jatkokoulutuksista koulujen tarpeen mukaan. Piiri tarjoaa tukioppilastoimintaa aloittaville tai vahvistusta kaipaaville kouluille konsultointikäyntejä. Piiri ylläpitää oman alueensa tukioppilaskoulujen rekisteriä 16 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016 sekä kokoaa tietoa toiminnan kehittämistarpeista ja vahvuuksista kouluissa. Kiusaamisen vastaista työtä ja mediakasvatusta tehdään toteuttamalla koulutuksia, vanhempainiltoja ja kouluvierailuja. Kummioppilas- ja tutortoiminta Kummioppilastoiminnan tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Piiri hyödyntää vuoden 2015 Osallistumisesta osallisuuteen hankkeen kokemuksia tukiessaan alueensa koulujen kummioppilastoimintaa. Piiri vastaa koulujen kummioppilaskoulutuksien järjestämisestä koulujen tarpeen mukaan.

17 Tutortoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteisön jäseninä. Piiri kouluttaa uusia tutoreita ja tutorohjaajia koulujen kysynnän mukaan. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia lapsille ja nuorille haasteellisissa elämäntilanteissa. Piirin tavoitteena on tarjota laadukasta lapsen ja nuoren hyvinvointia tukevaa tukihenkilötoimintaa. Piiri tarjoaa tukihenkilötoimintaa ohjausresurssien mukaisesti sopimuskuntien alueella. Mediakasvatus Tavoitteena on lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien tietoja lasten ja nuorten mediankäytöstä ja median merkityksistä lasten elämässä. Voimistaa näkemystä mediakasvatuksesta yhtenä kasvatuksen osa-alueena sekä vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja. Tavoitteena on auttaa vanhempia ja ammattikasvattajia ymmärtämään median merkitystä lapsen kehityksessä ja tarjota opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat ja ammattilaiset arjessaan kohtaavat. Mediakasvatuksella pyritään myös siihen, että aikuinen tunnistaa ja ymmärtää oman mediankäyttönsä seuraukset lapselle ja nuorille. Piiri järjestää mediakasvatuskoulutuksia ala- ja yläkoulujen oppilaille, opettajille ja oppilaiden vanhemmille sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuk- Vertaisryhmätoiminta paikallisyhdistyksissä Paikallisyhdistykset järjestävät vertaisryhmätoimintaa eri teemoista. Vertaisryhmistä vanhemmat saavat neuvoja ja vinkkejä sekä löytävät uusia ystäviä. Vertaisryhmät vahvistavat perheiden sosiaalisia verkostoja ja lisäävät perheiden hyvinvointia. Yhdessä vanhempana-toiminta Yhdessä vanhempana toiminnan tavoitteena on tarjota tukea vanhemmuuteen vapaaehtoistoiminnan keinoin. Paikallisyhdistysten vapaaehtoisten toteuttamissa vanhemmille suunnatuissa toimintamalleissa pysähdytään miettimään tätä hetkeä. Pohditaan, mikä kaikki on hyvin ja mitä toivoisimme vanhempina arkeen pikkuisen lisää. Tapahtumailloissa kohdistetaan huomio ratkaisujen etsimiseen, vahvuuksiin, onnistumisiin ja tulevaisuuteen ennemmin kuin ongelmiin ja niiden alkuperään. Piiri on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä kolmivuotista hanketta Puhumalla paras - vuorovaikutteisen vanhemmuuden tukeminen. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

18 6. Vaikuttaminen ja viestintä Suunta strategiaa tarkentava vaikuttamisstrategia ohjaa MLL:n vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyön tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on vaikuttamistyön perustana. Tavoitteena on, että lapsen oikeuksien sopimus toteutuu mahdollisimman hyvin Suomessa. Vaikuttamistyössä korostetaan 1) lasten ja lapsuuden arvostamista, 2) lasten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja oikeutta kehitykseen, 3) lapsivaikutusten arviointia ja lapsen edun ensisijaisuutta päätöksenteossa, 4) lapsiin ja nuoriin investoimisen tärkeyttä ja 5) lasten ja nuorten arjen tuen ja peruspalvelujen merkitystä. Vaikuttamistyössä verkostoitumisen, yhteistyön ja kumppanuuden merkitys korostuu kaikilla tasoilla. Vaikuttaminen median kautta on yhä tärkeämpi osa vaikuttamistyötä. Erityisesti sosiaalisen median merkitys kasvaa entisestään. Vaikuttamistyön painopisteet vuonna 2016 ovat: vaikuttamisen tuki alueen paikallisyhdistyksille (vaikuttamisstrategian toimeenpano) lapsi- ja perhepalveluihin vaikuttaminen ja MLL-näkökulmien kirkastaminen kuntakumppanuusneuvotteluissa ja verkostotapaamisissa. Vuoden 2016 yhtenä painopisteenä on lastenhoitotoiminnan vaikuttavuuden esille tuominen kaikissa kuntaneuvottelussa ja erilaisia verkostotapaamisissa keskusjärjestön ohjelmien, kannanottojen ja lausuntojen hyväksikäyttö piirin vaikuttamistyössä uudistetun Yhdistysnetin mahdollisuuksien hyödyntäminen Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnetuksi tekeminen alueellaan (lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta voimassa Suomessa) Viestintä on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän sähköisiin kanaviin ja nettinäkyvyyden sekä sosiaalisen median merkitys on entisestään vahvistunut. Sosiaalinen media on nettisivujen ohella tärkein viestintäkanavamme. Viestintäkoulutus on tärkeä osa vapaaehtoistoiminnan koulutusta piirin alueella. MLL:n Hämeen piirin näkyvyys mediassa perustuu ns. ansaittuun näkyvyyteen. Ostettua medianäkyvyyttä piirillä ei ole mahdollisuutta hankkia. 18 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

19 Valtakunnalliset keräykset. MLL toteuttaa vuonna 2016 toteutetaan kaksi keräyskampanjaa: Kevätilo-keräyksen ja Hyvä Joulumieli keräyksen (yhteistyössä SPR:n, Ylen Aamu-tv:n, Radioiden Suomi ja Vega sekä Keskon, Lidl:n ja S-ryhmän kanssa). MLL:n Hämeen piiri esittelee toimintaansa vuonna 2016 Elomessuilla Hämeenlinnassa ja Ylis festareilla Nokialla. Marraskuussa 2016 piiri toteuttaa Nuorisoseminaarin kumppaninaan TAYS:n Lasten ja nuorten psykiatrinen yksikkö. Lapsen oikeuksien päivänä piiri osallistuu Tampereella perinteiseen LOPtapahtumaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Piiri on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä Paikka auki -ohjelmasta määrärahaa nuoren henkilön työllistämiseksi MLL:n Hämeen piiritoimistolle vuodeksi Nuoren työnkuvaan kuuluu mm. osallistuminen piirin kaikenlaisessa viestinnässä avustamiseen, toimistotöihin, tapahtumien, koulutusten ja keräysten järjestelyihin. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

20 7. Ammatilliset palvelut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Kotineuvola Oy on vuonna 1993 perustettu MLL:n Hämeen piiri ry:n omistama yritys. Kotineuvolassa tehdään työtä yhteiskunnallisen yrityksen tavoin, Kotineuvola Oy käyttää ylijäämänsä MLL:n Hämeen piirin alueella tehtävään ennaltaehkäisevään lapsi-, nuoriso-, ja perhetoimintaan. MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n palvelut lapsiperheille: Ammatillisia perhepalveluja tuotetaan ja kehitetään MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n kautta. Palveluja hankkivat kunnat, yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet. Kotineuvola Oy tarjoaa: Perhetyötä kunnille Lapsierheiden kotipalvelua kunnille Ammatillista tukihenkilötyötä lapsille ja nuorille Perhepalvelua omaishoidon tuen asiakkaille Tampereella (palveluseteli) Sairaan lapsen hoitopalvelua yrityksille Lapsiperheiden kotipalvelua lapsiperheille Ohjattua ja valvottua leikkitoimintaa MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n julkaisee vuosittain kuusi asiantuntijoiden laatimaa opasta, jotka sisältävät käytännön tietoa ja ohjeita kuhunkin ikäryhmään liittyvistä ajankohtaisista asioista. Oppaista löytyy hyödyllistä tietoa niin vanhemmille, lapsille kuin isovanhemmillekin. Opasperheeseen kuuluvat: Saamme vauvan-, Vauvan hoito-, Leikki-ikäisen hoito-, Esikoululaisesta koululaiseksi-, Täältä tullaan nuoruus opas ja Opas isovanhemmille sekä neuvolakortin kansi ja ajanvarauskortti neuvolan merkinnöille. 20 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

21 8. Hallinto ja talous Piirin taloudenhoidon tärkeimpänä tehtävänä on sovittaa yhteen vasta toimintavuoden aikana varmistuva kokonaisrahoitus ja samalla turvata toiminnan jatkuvuus ja maksuvalmius vuoden alusta alkaen. Vakiintuneidenkin rahoituslähteiden välillä voi olla vuosittaisia muutoksia. Piirin kehittää toimintaansa myös yleistä taloustilannetta seuraten. Piirin talousarvion tuottojen perustan muodostavat edelleen hanke- ja toiminta-avustukset (RAY), kuntien avustukset, koulutustuotot sekä MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n ostamat palvelut ja niistä saatavat korvaukset. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö- ja toimintakulut, joiden volyymi riippuu toimintojen määrästä. Varainhankinnan tuottoja saadaan jäsenmaksutuotoista ja piirin naistoimikunnan tuesta. MLL:n Keskusjärjestön yleisavustusta ei enää makseta MLL:n piireille. Yleisavustuksen määrä vuonna 2015 oli 9103 euroa. Talousarvion tavoitteena on edelleen tuottojen ja kulujen tasapaino. Vuonna 2016 talousarviossa painottuvat seuraavat asiat: Vuodelle 2016 on haettu kahta uutta RAY-hanketta ja tukea yhden nuoren työllistämiseen RAY:n Paikka auki ohjelmasta. RAY-rahoitteisille toiminnoille on mahdollista kohdentaa 15 % hallinnon yleiskuluista hankkeen hyväksyttävien kulujen suhteessa. Yleiskuluja ovat esim. toiminnanjohtajan ja talouspäällikön palkkauskulut. Haetaan pienempiä avustuksia säätiöiden tai rahastojen kautta. Myös piirin Hämeen lasten säätiölle valmistellaan hankeanomus. Kuntayhteistyötä jatketaan ja avustusten määrä pysyy vuoden 2015 tasolla Kotineuvola Oy:n korvausten määrä pysyy vuoden 2015 tasolla Piiri myy aktiivisesti koulutusosaamista ja koulutuskumppanuutta Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta jatkuu yhteistyössä kuntien kanssa Tukioppilastoimintaan ja muuhun nuorisotyöhön saadaan keskusjärjestön avustusta esim. tukioppilastoiminnan työpaketin tai muun rahoituksen kautta Piiri järjestää koulutuksia vapaaehtoistoimijoille OK- opintokeskuksen tuella Piiri vuokraa Käpy ry:lle työtilaa piiritoimistolta. Vuokraa tarkistetaan tarvittaessa. Piirin vakituisen henkilöstön määrä ei muutu. Palkkiopohjaisia kouluttajia käytetään tarpeen mukaan. Henkilöstöresurssit lisääntyvät, jos hankeavustuksia saadaan. Kaluston vuokraus-, tietotekniikka- ja palvelujen hankintakuluissa säästetään ja haetaan uusia työaikaa säästäviä toimintatapoja. Vanhat leasingsopimukset päättyvät ja uudet sopimukset kilpailutetaan. Talous- ja palkkahallinnossa otetaan käyttöön uudet kilpailutetut järjestelmät. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

22 Toimitilakulujen pääomavastikkeet nousevat ilmastointiremontin seurauksena. Varaudutaan myös toimitilojen kertakustanteisen jäähdytyksen hankintaan. Jäsenmaksutuotot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Jäsenmaksu on 6 euroa/aikuisjäsen ja kannatusjäsenmaksu 250 euroa. Piirihallitus Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 9 jäsentä. Piirihallitus kokoontuu 6-7 kertaa ja piirihallituksen työvaliokunta 2-3 kertaa vuoden aikana. Työvaliokunnan puheenjohtajana on piirin puheenjohtaja ja jäseninä piirihallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtajat. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Piirihallitus asettaa tarvittaessa avukseen johtokuntia, ohjausryhmiä, työryhmiä, toimikuntia ja valiokuntia, jotka kokoontuvat tarpeen mukaan. Piirihallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Tavoitteet: Piirihallituksen jäsenet tuntevat MLL:n työn valtakunnallisesti, piiritasolla ja paikallisyhdistyksissä sekä ovat sitoutuneet piirihallituksen työskentelyyn Piirihallituksen jäsenten vahvuuksia ja osaamista käytetään piirin työn tukemiseksi Piirihallituksen jäsenet voivat tehdä mielekästä vapaaehtoistyötä Toimenpiteet: Piirihallituksen jäsenet perehtyvät keskusjärjestön, piirin ja yhdistysten toimintaan Piirihallitus nimeää työvaliokunnan, joka toimii myös piirin toiminnanjohtajan esimiehenä ja tukena Järjestetään yhteinen koulutuspäivä piirin työntekijöille ja piirihallituksen jäsenille Piirihallitus valmistelee paikallisyhdistyksiin suuntautuvan kummitoiminnan ohjeistuksen 22 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

23 Piirin henkilöstö MLL:n Hämeen piirillä ja Kotineuvola Oy:llä on 10 kuukausipalkkaista työntekijää. Työntekijöiden työtehtäviin kuuluu vapaaehtoistoiminnan ohjaus, perhekeskustoiminta, lastenhoitotoiminta, nuorisotyö, koulutustoiminta, ammatillinen perhetyö, hallinto-, talous-, varainhankinta - ja myyntityö sekä vaikuttaminen ja viestintä. Tuntisuhteisina työntekijöinä toimii tukioppilastoiminnan ja nuorisotyön kouluttajia sekä Kotineuvola Oy:n perhetyöntekijöitä. Tavoitteet: MLL:n Hämeen piiri on kannustava, kehittävä ja avoin työyhteisö, jossa työskentelee ammattitaitoinen, innostunut ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Toimenpiteet: Ylläpidetään ja edistetään henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia Varhaisen välittämisen mallissa sovittujen toimenpiteiden mukaisesti yhteistyössä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa Henkilöstön toimenkuvat vastaavat työtehtäviä Työn tekeminen on joustavaa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa Henkilöstöllä on mahdollisuus työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen Jatketaan työpaikkapalaverien järjestämistä uudistetulla TYP-mallilla Toteutetaan kehityskeskustelut kerran vuodessa Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyöpäiviä Hankitaan liikunta/kulttuurisetelejä työntekijöille Edistetään ja ylläpidetään yhdessä Työniloa Toimitilat Piirillä on käytössään toimitilat Tampereella. MLL:n Hämeen piiritoimisto sijaitsee Klingendahlissa, os. Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere. Myös piirin Kotineuvola Oy:n toimisto-, kokous- ja varastotilat ovat näissä tiloissa. Tilat omistavat MLL:n Hämeen piiri ry ja Hämeen lasten säätiö. Piirillä on vuokrattuna aluetoimipiste Hämeenlinnassa sijaitsevasta Kumppanuustalosta os. Kirjastokatu 1, Hämeenlinna. MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

24 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON HÄMEEN PIIRI RY TALOUSARVIO 2016 VARSINAINEN TOIMINTA TA 2016 Tuotot RAY-avustukset Kuntien avustukset Korvaukset Maksutuotot Muut tuotot Kulut Henkilöstökulut Poistot Toimintakulut Toimistokulut Toimitilakulut Muut kulut Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Tuotto-/kulujäämä -614 Yleisavustukset 0 Tilikauden tulos -614 KOKONAISTUOTOT POISTOT KOKONAISKULUT YHTEENSÄ MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

25 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON HÄMEEN PIIRI RY VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT TOIMINNOITTAIN ( ei sis. varainhankintaa ja sijoitustoimintaa) TALOUSARVIO 2016 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen Lasten ja nuorten ja vanhemmuuden tuki Neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille - kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö Tuotot Kulut Perhekeskustoiminta Tuotot Kulut Lastenhoitotoiminta Tuotot Kulut Tukioppilastoiminta Tuotot Kulut Muu nuoriso- ja kouluyhteistyö Tuotot Kulut Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Tuotot Kulut Vertaisryhmätoiminta Tampereella - Erho Tuotot Kulut Reflektiivisen työotteen sisältävät koulutukset (vanhempainryhmätoiminta) Tuotot Kulut MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

26 Yhdessä vanhempana - Puhumalla paras (RAY) Tuotot Kulut Perhekummitoiminta Tampereella - Multisilta ja Peltolammi (RAY) Tuotot Kulut Hallinto ja talous Sisäiset palvelut ja hallinto Tuotot Kulut Paikka auki 2016 (RAY) Tuoto Kulut Neuvonta-, ohjaus-, koulutus- ja hallintopalvelut Kotineuvola Oy:lle Tuotot Kulut Aineistot Tuotot Kulut Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma 2016

27 MLL:n Hämeen piirin toimintasuunnitelma

28

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p.

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p. MLL Kanta-Hämeessä Sisältö MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa 3 Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia 4 Perhekahvilat ja kerhotoiminta 4 Vertaisryhmät ja Terhokerhot 5 Tapahtumat, retket ja vuokraustoiminta

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Toimintasuunnitelma 2018 Sisältö Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta 3 Strategia 2018-2020 3 MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö 4 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Toimintasuunnitelma 2017 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Vuosikertomus 2016 Sisältö Toiminnanjohtajan tervehdys 3 Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta 4 MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö 4 MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot 5 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 / Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisältö 1 MLL:n toiminnan tarkoitus 3 2 Toimintaympäristö 3 3 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen 3 3.1 Vaikuttaminen päätöksentekoon 4 3.2 Kumppanuus ja yhteistyöverkostot

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta 2016.

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta 2016. MLL Pirkanmaalla Sisältö MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa 3 Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia 4 Perhekahvilat kohtaamispaikkoina 4 Vertaisryhmät ja kerhotoiminta 5 Sukupolvien kohtaamispaikat

Lisätiedot

Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä

Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä 11.11.2016 Mirja Lavonen-Niinistö, toiminnanjohtaja Eila-Mari Väätäinen, koordinaattori, perhekeskustoiminta Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä MLL Järvi-Suomi yhteistyössä lapsen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma 2018 2020 Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi,

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Vuosikertomus 2015 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Yhdessä lasten puolesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Tuki- ja kummioppilaskoulutus Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus Tukihenkilötoiminta Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

Kiteen Suunta

Kiteen Suunta Kiteen Suunta 2017-2019 Lisää Yhdistyksen logo tähän, leveys n.8,5 cm Sisällys Toimintaympäristön 3 Tehtävä (missio) 4 Tahtotila (visio) 4 Arvot ja periaatteet 4 Oman Suunnan toteuttaminen vuosina 2017-2019

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi 11.9.2017 Lape-toimijaseminaari/Toimiva arki hanke PerhePesä tiimikoordinaattori Marjukka Huhtala PerhePesä Toppila, Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja Kirsi Sova PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Jenni Helenius. Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä

Jenni Helenius. Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä 25.8. 2016 Jenni Helenius Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä Yhteistyötä lapsen parhaaksi MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

LAPE-hanke

LAPE-hanke www.omahäme.fi LAPE-hanke Oma Hämeen (Kanta-Häme) LAPE-hanke LAPE-hanke syventää maakunnallista sote-valmisteluun tähtäävää palveluiden muutosta Kärkihankkeen linjauksen mukaisesti hankkeen päätavoite

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen Hallituksen kärkihanke LAPE Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminta MLL toi Suomeen vuonna 1972 Yhdysvalloista Toimii tällä hetkellä n. 90 % perusopetuksen 7.-9.- vuosiluokkien kouluista Vuosittain yli 10

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa OmaHäme III Järjestöfoorumi tilaisuus, 30.5.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva järjestökenttä 2. Järjestöt sote-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016: PERHEEN HYVÄ ARKI

TOIMINTASUUNNITELMA 2016: PERHEEN HYVÄ ARKI TOIMINTASUUNNITELMA 2016: PERHEEN HYVÄ ARKI 2 Sisällys 1 Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Vaikuttaminen... 5 4 Viestintä... 6 5 Vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö...

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anita Kokkonen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Seuratoiminnan aluekehittäjä, järjestötoiminta 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Palvelut kunnille. Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö. Kotineuvola Oy

Palvelut kunnille. Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö. Kotineuvola Oy Palvelut kunnille Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö Kotineuvola Oy MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n työntekijät ovat: Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta

MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta 2 Sisällys MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta... 3 Kuinka pääsen vapaaehtoiseksi?... 3 1 MLL:n paikallisyhdistystoiminta... 4 Perhekahvilatoiminta...

Lisätiedot

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta

Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Mikä on pikkuklusteri? Kuvaus Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen ehkäisevän toiminnan rahoitusta saavien järjestöjen pikkuklusterin toiminnasta Pikkuklusterin toiminnan tarkoituksena on: OUKA:n varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot