Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2016

2 Sisältö Toiminnanjohtajan tervehdys 3 Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta 4 MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö 4 MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot 5 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen 6 Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki 10 Ammatilliset palvelut 12 Vaikuttaminen ja viestintä 12 Hallinto ja talous 16 Liite 1 - Hallinnolliset ryhmät ja jäsenet 19 Liite 2 - Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna Liite 3 - Perhekahvilat vuonna Liite 4 - Piirin toimintaa lukuina vuonna Liite 6 - Tase 24 Liite 7 - Tuloslaskelma 25 Liite 8 - Tuotot ja kulut edellisvuoteen verrattuna 27 Liite 9 - Tilintarkastuskertomus 28 Liite 10 - Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 31 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Valokuvat: MLL:n Hämeen piiri, MLL ja Marita Viertonen Taitto: Vilma Linna 2 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

3 Toiminnanjohtajan tervehdys MLL:n Hämeen piirin 65. toimintavuosi oli monella tapaa elinvoimainen. Piirin alueella Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä tehtiin vapaaehtoista työtuntia 38 henkilötyövuoden verran. Tampereella perustettiin kaksi uutta paikallisyhdistystä: Multisillan-Peltolammin sekä Vuoreksen paikallisyhdistykset. Urjalan paikallisyhdistys aloitti aktiivisen toimintansa uudelleen. Piirin alueella toimii 107 vapaaehtoisvoimin toteutuvaa perhekahvilaa, joissa kävi lasta ja aikuista. Terhokerhot ja lukumummi- ja lukuvaaritoiminta ovat uusia tapoja tuoda eri sukupolvien edustajat yhteen. Lasten ja nuorten tukihenkilöt tarjosivat apuaan lapsille ja nuorille haasteellisissa elämäntilanteissa. Perhekumitoiminta käynnistyi uutena toimintamuotona Tampereella. Vuoden lopussa piirin alueella oli 31 perhekummia perheiden arjen apuna. Miksi MLL:n toimijat käyttivät aikaansa vapaaehtoistyöhön? Koska se on enimmäkseen hauskaa. Kokemukset yhteisistä onnistumisista palkitsevat. Perhekahvilassa ihmiset tutustuvat toisiinsa ja arjesta tulee hauskempaa. Kerhossa lapsi sanoo, että parasta on kaverit ja leikkiminen. Terhokerhossa sukupolvet kohtaava ja vauvoja naurattaa lorujumpassa. Perhekummi iloitsee, kun voi omaa aikaansa antamalla auttaa toisia. Tukihenkilölle jää hyvä mieli siitä, kun on nähnyt useasti samaa nuorta ja välille kehittyy luottamuksellinen suhde. Vapaaehtoistoiminnan arvon huomaa myös miettimällä, mitä puuttuisi, jos vapaaehtoisia ei olisi. Aika paljon. Piirin tehtävänä on eri tavoin ammatillisesti ohjata, kouluttaa ja tukea piirin alueella tehtävää vapaaehtoistyötä. Piirin työntekijät kävivät yhdistyksissä, perhekahviloissa, käynnistivät uusia toimintoja sekä järjestivät koulutuksia ja verkkokursseja. Perhekeskustoiminta on piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta. Vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 40 MLL:n yhdistyksen ja 15 kunnan alueella. Piirin työntekijät osallistuivat kuntien ja järjestöjen 32 yhteistyöryhmän ja verkoston toimintaan kuntakumppanuuskunnissa. MLL:n Hämeen piiri oli maakunnallisena järjestökumppanina vahvasti mukana kaikkien kolmen maakunnan alueella hallituksen kärkihankeessa, jossa uudistetaan Lapsi- ja perhepalveluita. Piirin alueella on 87 yhteistyökoulua, joissa toimii 1723 tukioppilasta. Nuorisotyön järjestämiin koulutuksiin osallistui yhteensä lasta nuorta ja vanhempaa. Niissä 15 kunnassa, jotka avustivat lastenhoitotoiminnan järjestämistä on yhteensä 165 lastenhoitotoiminnan hoitajaa, hoitotunteja kertyi 9061 ja tilauksia 2347 kappaletta. Tilapäinen Lastenhoitotoiminta on myös nuorisokasvatustyötä. Lastenhoitokurssien osallistujista noin puolet olivat alle 20-vuotiaita, jotka oppivat kursseilla hyödyllisiä tietoja ja taitoja myös omaa elämäänsä ja mahdollista tulevaa vanhemmuuttaan varten. Kesällä 2016 piiri järjesti Tampereella Lastenhoitokurssin päiväkurssina ja piiri oli myös mukana järjestämässä Lastenhoitokurssia valinnaisaineena Hämeenlinnassa yhteistyössä Kaurialan koulun kanssa. MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen - ja Lapsi mielessä -ohjaajakoulutus kuntien ammattihenkilöstölle on alueellamme suosittu koulutusprosessi. Koulutuksissa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin. Perheiden ja ammattihenkilöstön palautteet koulutuksista ovat olleet hyvin myönteisiä. Vanhemmat saavat perheryhmässä toisiltaan korvaamatonta vertaistukea ja ammattilaiset, joita oli viime vuonna jo 161, välineitä kehittää ja soveltaa reflektiivistä työtapaa myös muussa perheiden parissa tehtävässä työssä. MLL:n Hämeen piiri on vuoden aikana saanut uusia tykkääjiä, viestinyt aktiivisesti Facebookissa ja myös työntekijöillä on omia MLL-tilejä. Piiri myös personoitui vuonna 2016 toiminnanjohtajan ja työntekijöiden omiin Twitter-tileihin. Vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisvoimin voimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, joka rakentuu välittämiselle ja huolenpidolle ja jossa voi auttaa muita ja saada itse apua tarvittaessa. Lämmin kiitos MLL:n Hämeen piirin vapaaehtoisille, piirin luottamushenkilöille ja piirin työntekijöille. Suurkiitos myös toimintamme tukijoille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Marita Viertonen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

4 Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) työn perustana ovat liiton perustamisjulistus ja säännöt, MLL:n Suunta 2024 ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus. MLL:n arvot ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Arvoja täydentävät periaatteet ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus. MLL:n Suunta strategian tahtotilana on, että Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle, ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. MLL:n Hämeen piiri on vahvistanut ammatillisen ohjauksen avulla alueellaan paikallista yhteistyötä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä kehittämällä perhekeskustoimintaa yhdessä perheiden, vapaaehtoisten, muiden järjestöjen ja kunnallisten toimijoiden kanssa. Osallisuutta ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta on edistetty kuluneena vuonna mm. Lukumummi ja -vaari-toiminnan sekä Terhokerho-toiminnan avulla. Vapaaehtoistoiminta MLL:n Hämeen piirin alueella on hyvinvointia edistävää työtä hyvän ja onnellisen lapsuuden puolesta. Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta tilanteessa, jossa vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisäapua arkeensa. Lasten ja nuorten tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä. MLL:n Hämeen piirin alueella koulutetaan mentalisaatioperustaisen perheryhmänohjaajan koulutuksen avulla kuntien ammattilaisia soveltamaan perheiden kanssa tehtävään työhön reflektiivistä työotetta. Perheryhmissä pysähdytään yhdessä miettimään arjen tilanteita ja niiden vauvassa ja vanhemmassa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Pohtimalla omia ja vauvan kokemuksia opitaan ymmärtämään entistä paremmin vauvan tarpeita ja käyttäytymistä. Palautteiden perusteella keskustelut perheryhmissä antavat uusia oivalluksia ja näkökulmia myös vanhemmuuteen tai puolison näkemyksiin. MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella. Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10 kuntaa. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 52, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella on MLL:n jäsentä. Toimintaympäristö haastaa jatkuvaan kehittämiseen ja yhteiskunnalliset muutokset ovat yhä nopeampia ja laajavaikutteisempia. Lasten, nuorten ja vanhempien yksinäisyys ja sosiaalinen ulkopuolisuus aiheuttavat pahoinvointia ja syrjäytymistä. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ja alueelliset erot ovat huomattavia ja eriytymiskehitys näkyy lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yhteisöön kuulumisen tarve korostuu lasten, MLL torjuu eri ikäisten yksinäisyyttä monin eri keinoin. Kuvassa Toijalan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet lapsineen nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Kokemus osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista tulee yhä tärkeämmäksi. Erilaisten perheiden kirjo lisääntyy. Eri sukupolvien vaikutus perheiden elämässä kasvaa eliniän pidetessä. Monikulttuurisuus näkyy vahvimmin lasten arjessa. Perhekeskeisyys ja tasavertainen vanhemmuus vahvistuvat. Työelämän kasvavat vaatimukset vaikeuttavat perheiden arjenhallintaa. Mediaympäristö kehittyy nopeasti ja lasten mediankäyttö moninaistuu. Vanhemmat tarvitsevat tietoa mediaympäristön muutoksista ja tukea mediakasvatukseen. Ajankäyttö pirstaloituu ja kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta kiristyy. Lyhytaikainen vapaaehtoisuus lisääntyy. Järjestöjen kanssa samoista rahoituksista kilpailevien tahojen määrä kasvaa. Ketteryys, joustavuus ja reagointikyky ovat tärkeitä menestystekijöitä. Järjestöjen toiminnassa korostuvat toimintaympäristön muutosten luotaaminen, mahdollisuuksien kartoittaminen, yhteistyöhakuisuus ja kumppanuus. Strategisten kumppanuuksien merkitys kasvaa. Netin ja sosiaalisen median hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi. Järjestöjen, kuntien ja maakuntien yhteistyön tarve kasvaa. Tulevassa Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään kunnilta 18 maakunnalle. Soteuudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu sekä kunnille että maakunnille. On tärkeää varmistaa, että sekä kunnat että maakunnat voivat avustaa järjestöjen toimintaa. Vapaaehtoistoiminnassa ammatillisen ohjauksen ja tuen sekä järjestöjen välisen yhteistyön merkitys kasvaa. 4 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

5 MLL:n Hämeen piirin toimintamuodot Perhekeskustoiminta Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheille tarkoitetut varhaisen tuen palvelut ja kolmannen sektorin toimijat. Toiminta perustuu pääasiassa yhdistysten toteuttamaan vapaaehtoistoimintaan. Perhekeskustoimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja kuntien avustuksilla. Kuntakumppanuuskunnat: Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Vesilahti, Kangasala, Hämeenkyrö, Akaa, Valkeakoski, Orivesi, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Hausjärvi, Riihimäki, Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä (FSHYKY). Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki paikallisyhdistyksille sisältää koulutusta, ohjausta ja yhdistyskäyntejä seuraaville toiminnoille: Järjestötyö, perhekahvilatoiminta, kerho- ja muu harrastustoiminta, kylämummi- ja kylävaaritoiminta, vertaisryhmätoiminta. Lastenhoitotoiminta MLL:n lastenhoitoapu on ennaltaehkäisevää arjen apua ja varhaista tukea lapsiperheille tilapäisissä lastenhoitotarpeissa. Lastenhoitotoiminta, joka käsittää lastenhoitokurssien järjestämisen, hoitajien rekrytoinnin, perehdyttämisen ja ohjauksen sekä lastenhoitoavun välittämisen perheille, toteutetaan kuntien avustusten turvin. Lastenhoitoavun toimintamallissa hoitajan työnantaja on perhe. MLL:n Hämeen piirin alueella seuraavat kunnan avustavat toimintaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Orivesi, Ylöjärvi, Valkeakoski, Hattula, Hausjärvi, Hämeenkyrö, Hämeenlinna ja Riihimäki. Lukumummi ja lukuvaari -toiminta Piiri kouluttaa vapaaehtoisia lukumummeja- ja lukuvaareja alakouluille, joissa lapsille tarjotaan lisää lukukokemuksia ja innostetaan heitä lukemisen pariin. Perhekummitoiminta Perhekummitoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta tilanteessa, jossa vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisäapua arkeensa. Perhekummitoimintaa järjestettiin v kuntien avustamana piirin alueella Hämeenlinnassa, Riihimäellä sekä Forssan seudulla (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä). Perhekummitoiminnan pilotointi Pirkanmaalla aloitettiin Tampereella Multisillan-Peltolammin alueella Ray:n kolmivuotisella hankerahoituksella maaliskuussa Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista, organisoitua ja ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmia. Tukihenkilötoimintaa järjestettiin Kangasalan, Lempäälän ja Nokian kuntien alueella. Lastenhoitotoiminnan hoitajia Nuoriso- ja kouluyhteistyö Tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä. Toiminnassa keskeistä on osallisuus: nuorten mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Mentalisaatioperustainen koulutustoiminta Piiri järjesti mentalisaatioperustaisia (Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä) perheryhmän ohjaajakoulutuksia (7,5 op) lähinnä kuntien sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille. Kuntien järjestämien, ylisektorisesti ohjattujen ryhmätoimintojen kautta on pyritty vahvistamaan vauva- ja pienten lasten vanhempien mentalisaatiokykyä eli kykyä tunnistaa lapsensa tunteita ja tarpeita ja vastata niihin lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Perheryhmäohjaajien koulutuksia päättyi kuluneen vuoden aikana yhteensä kolme (Hämeenlinna, Nokia, Tampere). Ohjaajille yhteistyössä keskusjärjestön kanssa toteutetut jatkokoulutukset ovat sisältäneet näkökulmia erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien vanhempainryhmien ohjaamiseen. Lisäksi piirissä tuotettiin myös muita koulutuksia tai luentoja ammattilaisille (Koulutukset listattu liitteessä 4). Koko Suomi leikkii -hanke Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Suomen Punaisen Ristin toteuttama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia leikkimään yhdessä. Hankkeen tavoitteena oli perustaa vuoden 2016 loppuun mennessä jokaiseen Suomen kuntaan sukupolvien kohtaamispaikka Terhokerho. Satakunnan ja Pirkanmaa-Häme alueella Leikkilähetit markkinoivat Terhokerhoja ja käynnistävät yhdessä MLL:n paikallisyhdistysten sekä SPR:n osastojen kanssa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja eri sukupolvien edustajille. Piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorit tekevät yhteistyötä leikkilähettien kanssa järjestämällä yhdistyksissä ideapajoja. Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta toimintamalli jatkuu paikallisyhdistyksissä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

6 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen Vapaaehtoistoiminta lasten, nuorten ja perheiden kanssa on MLL:n keskeinen toimintamuoto. Vapaaehtoistoiminnan ammatillinen ohjaus lisää paikallista vapaaehtoisten toteuttamaa perhekeskustoimintaa sekä lujittaa maakunnan ja MLL:n välistä yhteistyötä. Ammatillinen ohjaus vahvistaa paikallisyhdistyksissä toimivien vapaaehtoisten osaamista sekä perheitä tukevan vapaaehtoistoiminnan pitkäjänteisyyttä ja näkyvyyttä. Perhekeskustoiminta Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien ja järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät lapsiperheiden palvelut. Toimiva perhekeskus rakentuu kunnan ja järjestöjen suunnitellusta ja tavoitteellisesta yhteistyöstä, jossa lapsen etu ja perheiden osallisuus toteutuvat. MLL:n Hämeen piirin tavoitteena oli vahvistaa MLL:n kumppanuutta ja yhteistyötä sopimuskuntien kanssa sekä määritellä toiminnan kuntakohtaiset tavoitteet. Perhekeskustoiminnan koordinaattori vastaa piirissä vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjauksesta. Hän kouluttaa, tukee ja opastaa oman alueensa paikallisyhdistyksiä ja niissä toimivia vapaaehtoisia sekä auttaa uusien vapaaehtoisten rekrytoimisessa ja perehdyttämisessä. Koordinaattorin tehtävänä on myös edistää MLL:n perhekeskustoiminnan sekä maakunnan ja kunnan välistä yhteistyötä sekä toimia linkkinä paikallisyhdistysten vapaaehtoisten ja kunnan toimijoiden välillä. MLL:n Hämeen piiri haluaa kehittää paikallista perhekeskustoimintaa yhteistyössä kuntien kanssa. Yhteistyö varmistaa, että kunnan ja MLL:n toiminta täydentävät toisiaan, eikä päällekkäisyyttä synny. MLL:n perhekeskustoiminnan koordinaattorit ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia sosiaali-, kasvatus- tai terveysalan ammattilaisia. Piiri käy yhteistyöneuvotteluja kuntien kanssa ja määrittelee perhekeskustoiminnalle kuntasopimuksissaan vuosikohtaiset tavoitteet. Piirin työntekijät osallistuivat kuntien ja järjestöjen erilaisiin yhteistyöryhmiin ja verkostoihin 20 kumppanuuskunnassa. Vuonna 2016 oltiin mukana 32 eri verkoston työskentelyssä. Yhteistyönä toteutettiin myös erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Pirkanmaalla vuonna 2016 painopisteenä oli yhteistyö Tampereen kaupungin ja eri toimijoiden kanssa. Piiri käynnisti Tampereelle neljä uutta perhekahvilaa joiden myötä alueelle perustettiin kaksi uutta paikallisyhdistystä. Piirillä on piiritoimiston lisäksi ohjauspiste Hämeenlinnan Kumppanuustalossa. Kumppanuustalo on vahvistanut piirin ja muiden yhdistysten yhteistyötä Kanta-Hämeessä sekä mahdollistaa tiiviimmän ohjauksen alueen paikallisyhdistyksille. Päijät-Hämeen alueella piirillä ei ole kuntakumppanuuksia. Alueen yhdistysten tuki toteutuu Kanta-Hämeen alueen perhekeskustoiminnan koordinaattorin toimesta. Perhekahvilat kohtaamispaikkoina Kerhot kaikenikäisille Vertaisryhmät Vanhemmuuden tuki elämän eri tilanteissa Kylämummit ja Kylävaarit Lukumummit ja lukuvaarit Isä-lapsi toiminta Tukihenkilötoiminta Lyhytaikainen lastenhoitoapu Tukioppilastoiminta Mentalisaatiokoulutukset Leirit, tapahtumat, retket Digitaaliset palvelut: Lasten ja nuorten puhelin, netti ja chatti Vanhempainpuhelin ja netti Hömeessä Perhekeskustoiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön. 6 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

7 Tampereella perustettiin vuonna 2016 kaksi uutta paikallisyhdistystä. Toinen uusista yhdistyksistä on Vuoreksen paikallisyhdistys, joka järjestää esimerkiksi perhekahvilatoimintaa. MLL:n Hämeen piiri raportoi kaikille kuntakumppaneille edellisen vuoden toiminnasta seuraavan vuoden tammikuussa. Raportissa kerrotaan perhekeskustoiminnan toteutuminen kunnan alueella yhteistyössä kunnan piirin ja paikallisyhdistyksen kanssa: Piirin tuki paikallisyhdistyksille ja toiminnan sisällöt, piirin koordinoima toiminta kunnassa, paikallisyhdistyksen toiminnan sisältö, kokoontumiskerrat, kävijämäärät, vapaaehtoisten työtunnit, lastenhoitotoiminnan raportti, koulutusyhteistyö ja kouluyhteistyö. Kuntien kanssa käydään kumppanuusneuvottelut seuraavan vuoden tavoitteista edellisen vuoden keväällä. Kaikki sopimukset solmitaan vuodeksi kerrallaan. Osa kunnista budjetoi avustussummat seuraavalle vuodelle ja osaa avustuksista haetaan kuntien avustushakujen yhteydessä toiminnan toteutumisvuoden keväänä. Avustusmäärärahat ovat kokonaisuudessaan selvillä kuluvan vuoden kesäkuuhun mennessä. Kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuen kuntakumppanuusavustukset vähenivät edellisestä vuodesta 7,5 %:lla. Avustusten ja kumppanuuden toetutumiseen haasteellisessa tilanteessa voi kuitenkin olla tyytyväinen. Lapsi- ja perhepalveluja (Lape) uudistaminen Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista (v ). Muutosohjelman tarkoituksena on koota lasten ja perheiden palvelujärjestelmä toimivaksi kokonaisuudeksi. Ohjelman myötä vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on osa kehittämistyötä. MLL:n Hämeen piiri oli maakunnallisena järjestökumppanina vahvasti mukana kaikkien kolmen maakunnan Lape-hankehakemusten kirjoitustyössä. MLL:n Hämeen piirille haettiin Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen hankerahaa osana muutosohjelmatyötä ja Päijät-Hämeen maakunnassa MLL:n Hämeen piiri hakeutui mukaan hankkeeseen kehittäjäkumppaniksi. Myös paikallisyhdistyksiä tuettiin osallistumaan oman kuntansa Lapetyöhön. Piirin toiminnanjohtaja valittiin marraskuussa 2016 Pirkanmaan maakunnan lapsi- ja perhepalvelujenohjausryhmään järjestöjen edustajana. Yhdistystoiminnan ammatillinen tuki Yhdistystoiminnan tavoitteena on, että yhdistysten vastuuhenkilöt hallitsevat yhdistystoiminnan perusasiat ja sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan MLL:n arvoja ja toimintaperiaatteita. Piirin tehtävänä on varmistaa vapaaehtoisille riittävä ammatillinen tuki. Yhdistyksille tarjottiin mahdollisuuksia niin kasvokkain kuin verkossa tapahtuvaan koulutukseen. Keväällä 2016 järjestettiin Ryhdistä yhdistystä -verkkokurssi (2op) yhdistystoiminnan tueksi. Kurssilla oli opiskelijoita yhdeksästä yhdistyksestä. Seudullisia yhdistystapaamisia toteutui yhteensä neljä ja Päijät- Hämeessä järjestettiin Täyskäsi-koulutus. Hämeenlinnaan suunniteltu Täyskäsi-koulutus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Piirin yhdistysten välistä verkostoitumista vahvistettiin piirin syysristeilyllä marraskuussa Seudulliset tapaamiset, koulutukset ja syysristeily tavoittivat osallistujia yhteensä 30 yhdistyksestä. Piirin alueella toimivia paikallisyhdistyksiä tuettiin tapaamalla hallitusten luottamushenkilöitä hallituskäynneillä sekä eri tilaisuuksissa. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja neuvontaa annettiin myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. MLL:n Yhdistysnetti, piirin nettisivut sekä Facebook olivat tärkeitä välineitä koulutuksista tiedottamisessa. Piirin maantieteellisestä laajuudesta johtuen kaikkien yhdistysten vuosittainen tapaaminen on haasteellista. Tärkeää on kuitenkin saada tietoa yhdistysten toiminnasta ja toiveista. Tiedon keräämiseksi lähetettiin kaikille yhdistyksille yhdistyskysely. Kyselyyn saatiin vastauksia lähes kaikista yhdistyksistä joka puolelta piirin aluetta. Vuonna 2016 valtakunnallisesti yksi tärkeä teema oli turvapaikanhakijat ja monikulttuurisuus. Tähän teemaan liittyen järjestettiin Tampereella monikulttuurisuuskoulutus yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Hämeen piirissä vuosi 2016 oli uusien yhdistysten vuosi. Tampereelle perustettiin kaksi uutta yhdistystä, Multisillan- Peltolammin sekä Vuoreksen yhdistys. Urjalan yhdistyksen toiminta käynnistetiin vuosien tauon jälkeen uudelleen. Piirin työntekijät olivat aktiivisesti mukana näissä prosesseissa ja yhdistykset saivat tiivistä käynnistämistukea. Piirin tukea tarvittiin myös yhdistyksissä joissa toiminta oli vaarassa hiipua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

8 Vuonna 2016 Hämeen piirin alueella toimi 108 perhekahvilaa ja niissä oli kävijöitä yhteensä yli Perhekahvilatoiminta MLL:n perhekahvilatoiminta on vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvänä toimintamuotona. Perhekahvilatoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsiperheille avoimia kohtaamispaikkoja lähellä perheitä. Toiminta perhekahviloissa on vapaata keskustelua, lasten leikkejä sekä satunnaisia vierailijoita. MLL:n Hämeen piirin alueella on 107 perhekahvilaa. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan yhdessä kävijöiden kanssa. Piirin tehtävänä on tukea tätä toimintaa järjestämällä vapaaehtoisille perhekahvilaohjaajille koulutusta sekä tehdä ohjauskäyntejä kahviloihin. Ohjauskäyntien tarkoituksena oli tutustua perhekahvilan toimintaan ja vapaaehtoisiin. Vierailujen yhteydessä pidettiin toiminta tuokioita ja kerrottiin MLL:n toiminnasta. Pienten lasten mediakasvatus oli yksi tärkeä teema perhekahvilakäynneillä. Ohjauskäyntien lisäksi perhekahvilatoiminnan tueksi järjestettiin syksyllä 2016 verkkokurssi sekä perhekahvilakoulutus Lahdessa. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa yhdistysten perhekahvilatoimintaa sekä tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus keskinäiseen kokemusten jakamiseen. Nämä koulutukset tavoittivat yhteensä 10 yhdistystä. Perhekahvilatoiminta on keskeinen osa monen yhdistyksen toimintaa, siitä puhuttiin myös yhdistyskäynneillä ja muissa koulutuksissa. Kerho- ja muu toiminta MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden osallistua heitä itseään kiinnostavaan harrastukseen ilman suorittamisen paineita. Tavoitteena on, että paikallisyhdistykset järjestävät alueellaan kerho- muuta harrastustoimintaa resurssiensa mukaan. Yhdistysten kerhotoiminnan ohjaus ja tuki on osa piirin tehtävää. Kerhoja järjestävä paikallisyhdistys vastaa kuitenkin pääsääntöisesti kerhon toiminnasta. Hämeen piirin alueella paikallisyhdistysten kerho- ja muu harrastustoiminta oli laajaa ja monipuolista. Toiminta on suunnattu sekä lapsille, että perheille yhteisesti. Erityisesti liikunnalliset kerhot tavoittavat hyvin myös isiä. Kerhoja ohjasivat sekä vapaaehtoiset, että palkatut työntekijät. Muutamat yhdistykset järjestivät myös varhaiskasvatuskerhoja yhteistyössä kunnan kanssa. Piiri tuki yhdistysten kerhotoimintaa tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia kerhotoiminnan tueksi. Piirin työntekijä oli myös konsultointiapuna haastavissa tilanteissa. Hämeenlinnassa oli tarjolla lisäkoulutusta yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Vuoden 2016 lopussa päättyneen Koko Suomi leikkii -hankkeen leikkilähetit olivat perustamassa Terhokerhoja paikallisyhdistyksiin. Terhokerhot tarjosivat yhdistyksille uuden toimintamuodon, jonka avulla vahvistettiin eri sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Niissä kunnissa, joissa ei kerhotoiminta lähtenyt käyntiin, pidettiin Leikkilähetin toimesta Terhokerho-tapahtuma. Paikallisyhdistysten toimintaa olivat myös retket ja erilaiset leirit sekä tapahtumat. Piirin työntekijät olivat mahdollisuuksien mukana yhdistysten tapahtumissa. Leikkikenttätoimintaa toteutettiin monessa yhdistyksessä joko oman yhdistyksen toimintana tai yhteistyönä kunnan tai toisen yhdistyksen kanssa. Useat yhdistykset saivat leikkikenttätoiminnan ohjaajan palkkaukseen ulkopuolista rahoitusta. Paikallisyhdistyksille tarjottiin tukea kerho- ja muuhun harrastustoimintaan antamalla henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Myös työnantajan velvollisuuksiin liittyvää ohjausta annettiin tarpeen mukaan. 8 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

9 Kylämummi-ja kylävaari-toiminta Kylämummi ja -vaari toimintaa oli muutamissa yhdistyksissä piirin alueella. Piirin tehtävänä on tukea yhdistystä toiminnan käynnistämisessä, mutta toiminnasta vastaa paikallisyhdistys. Tukeminen oli pääasiassa materiaalin jakamista ja tiedottamista. Piirin koordinaattori piti Hausjärvellä yhdessä yhdistyksen kanssa perehdytyksen toiminnan aloittaville vapaaehtoisille. Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta Lukumummi- ja vaaritoimintaa järjestettiin Janakkalassa (päättyi keväällä 2016) sekä Tampereen seudulla. Vapaaehtoisille järjestettiin perehdytyskoulutusta sekä vertaistapaamisia. Piiri tuotti toimintaan omia kirjamerkkejä sekä tarroja jaettavaksi toimintaan osallistuville lapsille. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tarjosivat myös mahdollisuuden aikuisen jakamattomaan huomioon ja heidät koettiin tärkeinä aikuisina lasten koulupäivässä. Vapaaehtoiset olivat osa koulun yhteisöä ja monet osallistuivat myös esimerkiksi koulun juhliin ja tapahtumiin. Perhekummitoiminta Hämeen piiri järjesti vapaaehtoisille perhekummitoiminnan peruskoulutuksia keväällä ja syksyllä sekä useita yksittäisiä perehdytyksiä. Lisäksi piiri ohjasi perhekummeja säännöllisesti tavaten tai puhelimitse sekä järjesti jatkokoulutuksia ja vertaistapaamisia. Perhekummitoiminnan vapaaehtoisia rekrytoitiin vuonna 2016 eri some-kanavissa, yhteistyöverkostojen kautta, verkossa sekä sanomalehdissä. Perhekummitoiminnan vapaaehtoistyötä esiteltiin tapahtumissa ja yhteistyökumppaneille useissa eri tilaisuuksissa. Vapaaehtoisten rekrytoimiseksi tehtiin yhteistyötä Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Tampereella Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) kanssa. Oppilaitosten opiskelijoille pidettiin esittelytilaisuuksia Perehkummitoiminnasta. Vapaaehtoisia muistettiin kiitoksilla valtakunnallisena vapaaehtoistyön päivänä sekä joulun aikaan. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, jotka tavallisen ihmisen taidoin tukevat lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja selviytymistä. Piiri järjesti sekä keväällä että syksyllä uusien tukihenkilöiden koulutuksen. Toiminnasta tiedotettiin tapahtumissa, koulutustilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia tavattiin säännöllisesti ja heille tarjottiin mahdollisuus vertaistukeen ja jatkokoulutukseen. Toiminta säilyi saman suuruisena kuin aiempinakin vuosina. Nuoriso- ja kouluyhteistyö Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoulun oppilaita, jotka haluavat toimia kouluyhteisönsä hyväksi ja auttaa muita, usein nuorempia oppilaita. Alakouluissa heitä kutsutaan usein kummioppilaiksi ja toisen asteen oppilaitoksissa tutoreiksi. Piirin alueen yläkouluissa tukioppilastoiminnan asema vahvistui. Tukioppilastoimintaa ohjaavien opettajien määrä kasvoi viime vuodesta ja entistä useampi tukioppilasohjaaja osallistui piirin ja keskusjärjestön järjestämiin perus- ja jatkokoulutuksiin. Yhteistyössä keskustoimiston kanssa piiri järjesti tukioppilasohjaajien peruskoulutuksen. Lisäksi ohjaajille tarjottiin kolme alueellista jatkokoulutusta ja vertaisverstasta. Näistä yksi jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tukioppilasohjaajille tarjottiin myös maksuton osallistuminen piirin järjestämään Nuori kuohuu ja kuuluu -seminaariin. Seminaari järjestettiin nyt seitsemännen kerran yhteistyössä TAYS:n nuorisopsykiatrian kanssa ja siihen osallistui 238 eri tavoin nuorten kanssa toimivaa ammattilaista. Tukioppilaat saivat ohjausta vapaaehtoistyöhönsä säännöllisemmin edellisvuoteen verrattuna ja koulujen MLL -yhteys vahvistui. Piiri järjesti tukioppilaiden perus- tai jatkokoulutuksia koulujen tarpeen mukaan. Piirin alueen paikallisyhdistysten ja tukioppilaskoulujen yhteistyö lisääntyi vuoden aikana. Piiri myös rekrytoi kaksi uutta nuorisotyön kouluttajaa mukaan koulutustoimintaan. Lukumummi ja -vaaritoiminta tuo eri sukupolvien edustajia yhteen. Kuva: Niilo Mäki Instituutti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

10 Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki Perhekummitoiminta starttasi hyvin vuonna 2016, ja toiminta pystytään vuonna 2017 laajentamaan koko Tampereen alueelle. Perhekummitoiminta Perhekummitoiminta tarjosi tukea lapsiperheille vuoden 2016 aikana 19 kummisuhteella tilanteissa, joissa vanhemmat kokivat tarvitsevansa lisäapua arkeensa. Perheisiin oltiin säännöllisesti yhteydessä. Perheet hakivat perhekummia perheelleen itse tai ammattilaisen ohjaamana. Muutamia hakemuksia tuli toiminta-alueiden ulkopuolelta, jolloin perheet ohjattiin toisen palvelun piiriin. Tampereella perhekummipyyntöjä alkoi tulla alkusyksystä lähtien pilottialueen Multisilta-Peltolammin ulkopuolelta, ympäri Tamperetta. Perhekummipyyntöjä tuli niin paljon, että toimintaan haettiin Ray:lta syksyn haussa laajennus toiminnan mahdollistamiseksi koko Tampereen alueelle. Päätös saatiin myönteisenä. Perhekummitoiminnassa tehtiin vahvasti yhteistyötä kaupunkien kanssa. Toimintaa käytiin esittelemässä kaupunkien eri sektoreille, muun muassa terveydenhoitajille sekä lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöille. Lisäksi tehtiin yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Perhekummitoimintaa esiteltiin v aikana lapsiperheille lukuisissa eri lapsi-ja perhetapahtumissa. Toiminnasta tiedotettiin lapsiperheitä, paikallisyhdistyksiä ja piirihallitusta. Perhekummitoimintaa mainostettiin perheille eri some-kanavien, verkkosivujen ja lehtijuttujen avulla. Toiminnasta tiedotettiin myös eri yhteistyöverkostojen ja oppilaitosyhteistyön kautta. Toimintaa käytiin esittelemässä myös lapsiperheiden ryhmille kohdennetusti. Lastenhoitotoiminta Piirin Lastenhoitotoiminnassa mukana oleville hoitajille tarjottiin mahdollisuus osallistua yhdistysten ja piirin vapaaehtoistoimintaan, esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin ja messuille. Piirin kuntakumppanuusalueiden yhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta tutustua alueensa lastenhoitotoiminnan hoitajiin, jotka voivat olla apuna lastenhoidossa yhdistyksen kokouksissa ja tapahtumissa. Hoitajan kasvua ja kehitystä hyväksi hoitajaksi tuettiin järjestämällä 20 pienryhmätapaamisia ja jatkokoulututusta, osallistujia tapahtumissa oli 181. Syksyllä 2016 hoitajille tehtiin tyytyväisyyskysely mukanaolosta MLL:n lastenhoitotoiminnassa, kyselyssä he arvioivat mm. pienryhmätapaamisten merkitystä hoitajana toimimiseen. Suurin osa koki pienryhmät tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Piiri järjesti neljä MLL:n Lastenhoitokurssia (60h) yhteistyössä alueen kansalaisopistojen kanssa, kursseille osallistui 52 henkilöä. Kesällä 2016 piiri järjesti Tampereella päivätoteutuksena Lastenhoitokurssin, johon osallistui 14 henkilöä. Piiri oli mukana järjestämässä Lastenhoitokurssia valinnaisaineena Hämeenlinnassa Kaurialan koulun kanssa, osallistujia oli 11. Tilapäinen Lastenhoitotoiminta on myös nuorisokasvatustyötä. Lastenhoitokurssien osallistujista noin puolet olivat alle 20 -vuotiaita, jotka oppivat kursseilla hyödyllisiä tietoja ja taitoja myös omaa elämäänsä ja mahdollista tulevaa vanhemmuuttaan varten. Piiri rekrytoi uusia hoitajia toimintaan, järjestämällä 11 perehdytystilaisuutta, joihin osallistui 93 henkilöä. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

11 Vanhempainryhmätoiminta Piirin työntekijä toimi vanhempain vertaisryhmän vetäjänä Tampereen kaupungin erityistä hoitoa ja opetusta antavassa Erho-yksikössä. Vanhempainryhmätoiminnan tavoitteena on perheen voimaantuminen ja arjen tuki sekä kokemusperäisen tiedon jakaminen. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa, ja vanhemmille järjestettiin kaksi virkistäytymisiltaa. Osallistujia tapaamissa oli yhteensä 39. Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä ja vähentää koulukiusaamista sekä edistää yhteisöllisyyttä. Toiminnassa keskeistä on osallisuus: nuorten mahdollisuus itse ideoida, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Jotta nuorilla on mahdollisuus näihin, on heillä oltava siihen toimintaa ohjaavien opettajien riittävä tuki. Piirin tehtävä on tukea oman alueensa tukioppilasohjaajien työtä. Piirin oman alueen koulurekisterin ylläpidon ansiosta, on näiden tukioppilastoiminnan tavoitteiden mittaaminen aiempaa tarkempaa. Indikaattorit osoittivat, että piirin alueen yläkouluissa tukioppilastoiminta laajeni ja yhteys MLL:n paikallisyhdistyksiin lisääntyi. Toimintaan lähti mukaan lisää tukioppilasohjaajia, ohjaajat osallistuivat innokkaammin piirin ja keskusjärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tukioppilaskoulut tekevät aiempaa enemmän yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa. Tukioppilaat saivat entistä useammassa piirin yläkoulussa säännöllistä ohjausta vapaaehtoistyöhönsä. Mediakasvatus Mediakasvatuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mediataitoja sekä lisätä vanhempien ja ammattikasvattajien tietoja lasten median mediankäytöstä sekä voimistaa heidän näkemystään mediakasvatuksesta yhtenä kasvatuksen osa-alueena. Piiri järjesti mediakasvatuskoulutuksia ala- ja yläkoulujen oppilaille, opettajille ja oppilaiden vanhemmille sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Myös perheiden yhteisissä tapahtumissa piiri oli kertomassa mediakasvatuksesta. Osana perhekeskusyhteistyötä Janakkala kunnan kanssa, toteutettiin yhteensä seitsemän media-aiheista vanhempainiltaa Janakkalan kunnan päiväkodeissa. Kummioppilas- ja tutortoiminta Kummioppilastoiminnan tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä. Piiri järjesti koulujen kummioppilaskoulutuksia koulujen tarpeen mukaan. Tutortoiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteisön jäseninä. Piiri koulutti uusia tutoreita koulujen kysynnän mukaan. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia lapsille ja nuorille haasteellisissa elämäntilanteissa. Piirin tukihenkihenkilötoimintaa oli Kangasalan, Lempäälän ja Nokian kuntien alueilla. Yhtäkään tukisuhdetta ei jouduttu lopettamaan tukisuhteen vuoden aikana ja useita tukisuhteita jatketaan vuoden jälkeenkin. Tukihenkilötoiminta on otettu hyvin vastaan ja tarvetta kunnissa oli enemmän kuin mitä piiri pystyy resurssien vuoksi tarjoamaan. Vuonna 2016 tukioppilastoiminta laajeni ja yhteys MLL:n paikallisyhdistyksiin lisääntyi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

12 Ammatilliset palvelut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kotineuvola Oy Ammatillisia perhepalveluja tuotetaan ja kehitetään MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n kautta. Kotineuvola Oy on vuonna 1993 perustettu MLL:n Hämeen piiri ry:n omistama yritys. Kotineuvolassa tehdään työtä yhteiskunnallisen yrityksen tavoin, Kotineuvola Oy käyttää ylijäämänsä MLL:n Hämeen piirin alueella tehtävään ennaltaehkäisevään lapsi-, nuoriso-, ja perhetoimintaan. MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n julkaisi vuonna 2016 kuusi asiantuntijoiden laatimaa opasta, jotka sisältävät käytännön tietoa ja ohjeita kuhunkin ikäryhmään liittyvistä ajankohtaisista asioista. Oppaista löytyy hyödyllistä tietoa niin vanhemmille, lapsille kuin isovanhemmillekin. Opasperheeseen kuuluvat: Saamme vauvan opas, Vauvanhoito-opas, Leikki-ikäisen hoito-opas, Eskarista ekaluokalle, Täältä tullaan nuoruus ja Isovanhempien opas. Lisäksi on mahdollisuus tilata neuvolakortin kansia ja ajanvarauskortteja neuvolan merkinnöille. Kotineuvolan oppaita voi lukea nyt myös ensimmäistä kertaa sähköisenä versiona. MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n palvelut lapsiperheille: Perhetyötä kunnille Lapsiperheiden kotipalvelua kunnille Lapsiperheiden kotipalvelua perheille palvelusetelituottajana Ammatillista tukihenkilötyötä lapsille ja nuorille Perhepalvelua omaishoidon tuen asiakkaille Tampereella (palveluseteli) Sairaan lapsen hoitopalvelua yrityksille Lapsiperheiden kotipalvelua lapsiperheille Ohjattua ja valvottua leikkitoimintaa Vaikuttaminen ja viestintä MLL:n Hämeen piirin tehtävänä on vaikuttaa ja viestiä alueellisesti Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lapsen oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon kuntien päätöksenteossa ja MLL-näkökulma kirkastuu kuntakumppanuusneuvotteluissa ja verkostotapaamisissa. Viestinnässä onnistuminen on yksi piirin jatkuvista kehitystehtävistä. Sosiaalisen median merkitys on kasvanut ja mediaviestinnän ja -kampanjoinnin rinnalle tarvitaan yhä kohdistetumpaa viestintää. Vuonna 2016 piiri lisäsi aktiivisuuttaan sosiaalisessa mediassa ja Facebookista rakentui luonteva kanava viestiä alueen lapsiperheille, jäsenille ja vapaaehtoisille. Vuonna 2016 MLL:n Hämeen piiri ry julkaisi Facebookissa 312 kertaa, mikä on noin sata julkaisua enemmän kuin edellisvuonna. Tykkääjämäärä oli vuoden 2015 lopussa 864 ja tykkääjiä saatiin vuonna 2016 neljäsosa lisää. Vuoden 2016 loppuun mennessä tykkääjiä oli 1086 kappaletta. MLL:n Hämeen piirin Facebook-sivujen tykkääjämäärä nousi vuonna 2016 neljäsosalla. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

13 MLL:n Hämeen piiri personoitui vuonna 2016 toiminnajohtajan ja työntekijöiden omiin Twitter-tileihin. Vuonna 2017 henkilökohtaisten Twitter-tilien rinnalle luodaan Hämeen piirin oma tili, jonka viestiä pystytään jakamaan ja vahvistamaan myös Hämeen piirin työntekijöiden omissa kanavissa. Nuori kuohuu ja kuuluu -seminaari tavoitti Facebookin kautta yli ihmistä. Maksettu mainonta koettiin tehokkaaksi ja edulliseksi keinoksi seminaarin mainostamiseen. Facebookissa vuoden 2016 huippujulkaisu oli näyttökertojen perusteella syyskuun alussa julkaistu mainos Nuori kuohuu ja kuuluu -seminaarista. Julkaisulla oli 6674 orgaanista näyttöä sekä 6669 maksettua näyttökertaa. Kun vertaillaan sivuston julkaisuihin sitoutuneiden ihmisten määrää, on kaikista eniten sitoutuneita seuraajia aktivoinut MLL: Hämeen piirin mainos avoimesta järjestöpäällikön paikasta. Elokuussa julkaistua työpaikkailmoitusta klikkasi 136 sivuston tykkääjää. Piirin toiminnanjohtaja on viestinyt kolmen vuoden ajan säännöllisesti Twitter-palvelussa MLL:n Hämeen piirin ja Kotineuvola Oy:n toimitusjohtajan työn näkökulmasta. Twitter palveluun ovat liittyneet uusina käyttäjinä myös nuorisotyön koordinaattori, perhekummitoiminnan koordinaattori, järjestöpäällikkö ja perhekeskustoiminnan koordinaattori. Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa twiittejä verkossa. Twitter on nopea tiedonsaanti ja -jakokanava. Twitterin pääajatuksia ovat: Twitter mahdollistaa keskustelun ajankohtaisista aiheista reaaliajassa Voit valita itse kanavat ja henkilöt, joita seuraat, jolloin uutisvirtasi täyttyy sinua kiinnostavien tahojen twiiteistä Twitterin kautta tavoittaa nopeasti juuri ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita asioistasi Uutiset, ajankohtaiset keskustelunaiheet ja uusin tieto aina käden ulottuvilla Piirillä oli laaja kolmen maakunnan alueella toimiva yhteistyöverkosto, joka edisti piirin vaikuttamis -ja viestintätyötä. Ensisijaisia yhteistyökumppaneitamme ovat olleet piirin alueen paikallisyhdistykset, kunnat, oppilaitokset sekä muut piirin toimintaan läheisesti liittyvät toimijat mm. keskusjärjestö, muut MLL:n piirit, tiedotusvälineet, yritykset, Raha-automaattiyhdistys (Ray) ja Pikassos (Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Verkostotyö on ollut erityisen tärkeä ja merkityksellinen yhteistyön muoto lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmatyön (Lape) hankehakemusta kirjoitetaessa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

14 Ajankohtaisista asioista tiedottaminen Piiri tiedotti paikallisyhdistyksille ajankohtaisista asioista, yhdistysten toiminnasta piirin alueella sekä piirin järjestämistä koulutuksista ja tapaamisista yhdistyksille lähetetyillä sähköpostikirjeillä, uutiskirjeillä ja piirin nettisivuilla sekä Facebookissa. Hämeen lasten säätiön apurahat Hämeen lasten säätiö myönsi juhlavuosien kunniaksi marraskuussa (säätiö 10 vuotta ja Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifiointi Suomessa 25 vuotta) MLL:n Hämeen piirin alueella toimiville MLL:n paikallisyhdistyksille kymmenen euron suuruista apurahaa sellaisen vapaamuotoisen tapahtuman järjestelyihin, joka on lapsille, nuorille ja perheille maksuton ja jossa edistetään lapsen oikeutta hyvään kasvuun. Hämeen lasten säätiö sai 20 hakemusta, joista säätiön hallitus myönsi apurahat seuraaville yhdistyksille: Ylöjärven paikallisyhdistys, Mouhijärven paikallisyhdistys, Hauhon paikallisyhdistys, Forssan paikallisyhdistys, Hollolan paikallisyhdistys, Humppilan paikallisyhdistys, Kangasalan paikallisyhdistys, Koivistonkylän paikallisyhdistys, Punkalaitumen paikallisyhdistys ja Vesilahden paikallisyhdistys. Piiri sai Raha-automaattiyhdistykseltä Paikka auki -ohjelmasta määrärahan nuoren henkilön työllistämiseksi MLL:n Hämeen piiritoimistolle viestintäassistentiksi vuodeksi Vesilahden yhdistys käytti Hämeen lasten säätiön apurahaa esimerkiksi Tonttumetsä-tapahtumaan Neuvolapäivät MLL:n Hämeen piiri ja MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy osallistuivat Helsingissä valtakunnallisille Neuvolapäiville marraskuussa Päivien aikana jaettiin Kotineuvola Oy:n hoito-oppaita ja tietoa piirin toiminnasta kuntien ammattilaisille. Elomessut Piiri osallistui Hämeenlinnassa järjestetyille Elomessuille, joissa viestittiin ja kerrottiin MLL:n toiminnasta messuilla kävijöille. Wakarun prosessipäivät Toiminnanjohtaja ja nuorisotyön koordinaattori saivat kutsun Wakarun järjestämille Prosessipäiville Helsingin Messukeskukseen, jossa Hämeen piiri sai esitellä toimintaansa. Päivien yhteydessä yrityksille tarjottiin hyväntekeväisyyspakettia Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan tukemiseen MLL:n Hämeen piirin alueella. Hämeen piiri oli prosessipäivien hyväntekeväisyysyhteistyökumppani Nuorten työllistämiskokeilu MLL:n Hämeen piiri oli syksyllä 2016 mukana, kun yhdistyksiä kannustettiin rahallisesti palkkaamaan nuoria keikkatöihin Tampereella. Tampereen kaupunki osallistui Work Pilots -mobiilisovelluksella toteutettavaan työllistämiskokeiluun rahoittamalla 200 tuntia työtuntia yhdistyksille työttömän nuoren palkkaamista varten. MLL:n Hämeen piiri sai käyttöönsä 60 tuntia työaikaa, jonka avulla työllistettiin lyhytaikaisesti 20 nuorta. Käytännössä laitoimme Work Pilots -palvelussa avoimeksi työtehtävän, minkä jälkeen kiinnostuneet käyttäjät ilmoittautuvat sovelluksen kautta tehtävään. Ilmoittautuneiden joukosta valittiin sopiva työntekijä. Tekijä sai tunnin työstä palkkaa 10 euroa, josta vähennettiin ennakonpidätys. Palkka maksettiin Work Pilotsin kautta. Työnantaja antoi nuorille työtehtävän lisäksi kirjallisen palautteen. Lasten oikeuksien päivä Piiri osallistui edelleen jo perinteiseen Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan (LOP) Perheiden talolla Tampereella. Piirin perhekahvilassa kohdattiin lukuisa määrä lapsiperheitä lapsen oikeuksien merkeissä. Hyvä joulumieli ja Kevätilo -keräykset Piiri osallistui edelleen Hyvä Joulumieli -keräykseen kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi. Piiri jakoi alueellaan yhteistyössä paikallisyhdistysten, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa keräyksen avulla saadut lahjakorttia taloudellista apua tarvitseville lapsiperheille. Piiri kannusti paikallisyhdistyksiä osallistumaan Kevätilo -keräykseen ( ). 14 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

15 Hyväntekeväisyystakkien tarina - Yli 200 takkia vähävaraisille lapsille Idea tähän kamppikseen tuli elokuisena lauantaina lukiessani uutisia hyväntekijöistä ja sain kimmokkeen, että voisin itsekin kokeilla tehdä hyvää. Mietittyäni viikonlopun yli sitä, kuinka voisin yhdistää työni ja hyväntekeväisyyden, sain idean, että voisin kokeilla kerätä lahjoituksia asiakkailtani, joiden luona vierailen muutenkin työni puitteissa. Lahjoituksen kohteeksi päätin vähävaraiset lapsiperheet täältä Pirkanmaalta ja lahjoitettavaksi tuotteeksi valikoin laadukkaan lasten SoftShellulkoilutakin Snickers Workwearilta, kertoo idean isä Mikko Pöllänen, Smart Original Oy:stä. Soitin heti maanantaina Hultafors Groupiin, jonka alla Snickers Workwear -vaatteet kulkevat, ja esitin ideani toimitusjohtaja Jan-Kristian Westerlundille. Jan oli heti innostunut ideastani ja lähti täysillä mukaan tukemaan hankettani. Seuraavaksi aloin miettimään, kuinka mahdolliset lahjoitukset saataisiin ohjattua apua oikeasti tarvitseville. Pöllänen halusi mukaan apua tarvitsevien lapsiperheiden tuntevan tahon ja otti seuraavaksi yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiriin: Soitin Marita Viertoselle ja kysyin, voisivatko he olla apuna mahdollisten lahjoitusten jakamisessa oikeaan osoitteeseen. Marita oli heti mahtavasti mukana ja lupasi antaa kaiken tuen idealleni. Tavoitteena Mikko Pölläsellä oli kerätä mahdollisimman monta lahjoitusta kahden viikon aikana ja vastaanotto olikin onnistunut: takkeja lahjoitettiin yhteensä 206 kappaletta. Takkien lahjoitusajankohtaa miettiessäni sain idean EuroSafety-messuista. Paikalla on paljon samanlaisia yrityksiä ja ihmisiä, jotka tekevät samaa työtä, mitä minäkin teen. Toivonkin, että esimerkilläni voin näyttää, kuinka me kaikki voimme pienellä ajankäytöllä tehdä paljon hyvää, Pöllänen innostaa. Moni hyväntekeväisyystempaus on saanut alkunsa yhden ihmisen halusta tehdä hyvää. Mikko Pöllänen keksi oman alansa ja yhteistyökumppaneidensa kautta tavan auttaa Pirkanmaalaisia vähävaraisia lapsiperheitä. 206 ulkoilutakkia saivat uudet omistajat MLL:n Hämeen piirin kautta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

16 Hallinto ja talous Piirin varsinaisen toiminnan päärahoitus haetaan vuosittain ja sen suuruus varmistuu vasta toimintavuoden ollessa pitkällä käynnissä. Tästä johtuen talouden ja maksuvalmiuden suunnittelu on ollut entistä tärkeämpää. Suunnittelua on auttanut se, että piirin perustoiminta on pysynyt saman tyyppisenä ja sen tuottojen ja kulujen toteutumasyklit ovat olleet melko hyvin arvioitavissa. Tänäkin vuonna perusrahoituksen yhden osan muodostivat kunta-avustukset. Avustusten määrässä ei päästy ihan vuoden 2015 tasolle, mutta kuntien taloustilanteet huomioiden kokonaismäärä on hyvä. Toinen tärkeä osa perusrahoitusta olivat keskusjärjestön maksamat ja tänä vuonna käynnistyneen piirin oman hankkeen RAY-avustukset. Nämä mahdollistivat myös suuremman hallinnollisten yleiskulujen osittamisen, joihin ei varsinaista kohdennettua rahoitusta saada. Perusrahoitukseen kuuluivat myös piirin Kotineuvola Oy:n maksamat korvaukset, mutta korvausten vähentyminen ja niiden määrän lopullinen varmistuminen vasta viimeisenä toimintakuukautena toivat erityisiä haasteita. Lisätuottoja on haettu ja saatu koulutustuotoista. Piiri sai edelleen muita tuottoja mm. lasten- ja nuorten tukihenkilötoiminnasta, vuokratuotoista ja aineistojen tuotoista. Piirin naistoimikunta lahjoitti toimintarahaa lukumummi- ja -vaaritoimintaan. Piirin henkilöstö- ja toimintakulut ovat suurimmat menoerät. Näiden määrä kasvoi piirin oman RAY-hankkeen käynnistymisestä johtuen. Piiri osti edelleen lastenhoitotoiminnan hoitajavälitystyön MLL:n Uudenmaan piiriltä. Toimistokuluissa on haettu säästöjä leasing-, -järjestelmä- ja palvelusopimuksia kilpailuttamalla ja kulut toteutuivat edellisvuotta pienempinä, vaikka toimintoja on ollut enemmän. Toimitilakulujen määrän kasvuun vaikuttivat Hämeenlinnan Kumppanuustalon vuokrat sekä piiritoimiston isommat pääomavastikkeet. Klingendahlin kiinteistön ilmastointisaneerauksen yhteydessä piiritoimistoon asennettiin jäähdytyslaitteet ja näiden kulut kirjataan poistoina. Piirin varainhankinnan perustuottoja saatiin jäsenmaksuista. Jäsenmäärän lasku vähensi myös tuottojen määrää. Piiri sai Sirli Wuthrichin kuolinpesältä testamenttilahjoituksen, joka kohdennettiin testamentin kirjauksen mukaisesti piirissä tehtävään työhön mm. varainhankinnan kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja saatiin osinko- ja rahastotapahtumien tuotoista. Piirin tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2 311,93 (vuonna ,33). Kokonaistuotot olivat ,24 ( ,06 ) ja kokonaiskulut ,30 ( ,39). Taseen loppusumma oli ,55 ( ,22). Konserni MLL:n Hämeen piiri ry, MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy ja Hämeen lasten säätiö muodostavat MLL:n Hämeen piirin konsernin. Konsernin koko tai toiminta ei vaadi virallisen konsernitilinpäätöksen laadintaa. Hämeen lasten säätiön tilikauden tulos oli alijäämäinen Säätiö jakoi ensimmäistä kertaa apurahoja piirin paikallisyhdistysten tapahtumien järjestämiseen. Säätiön varoja on hoidettu suunnitelmallisesti ja muutaman viime vuoden ajan sijoitusten tuottokehitys on ollut hyvä. Säätiö käyttää sijoitusvarallisuuden tuotot säätiön toiminnan tarkoituksen mukaisesti. Kotineuvola Oy:n toimii yhteiskunnallisen yrityksen tavoin ja kohdentaa tilikauden tuloksensa piirin yleishyödylliseen toimintaan. Vuosi 2016 oli Kotineuvola Oy:lle haasteellisempi, mutta palvelutoiminnan loppuvuoden liikevaihdon kasvu käänsi tilikauden tuloksen ylijäämäiseksi. Piirihallitus Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 9 jäsentä. Piirihallitus kokoontui 6 kertaa ja piirihallituksen työvaliokunta 2 kertaa vuoden aikana. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimi piirin puheenjohtaja Seija Ahola ja jäseninä piirihallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtajat Helena Koskimäki ja Sari Orhanen. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Marita Viertonen. Piirihallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö. Perhekummitoiminnan ohjausryhmän piirihallituksen edustajana toimi Satu Kelkka. Kati Vitikainen toimi piirihallituksen edustajana Hämeen lasten säätiön hallituksessa. Piirin omistaman MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n yhtiökokouksen edustajina toimivat vuonna 2016 Helena Koskimäki ja Kristiina Kankaanpää. Piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet Puheenjohtaja Ahola Seija, Pirkkala 1. varapuheenjohtaja Koskimäki Helena, Padasjoki 2. varapuheenjohtaja Orhanen Sari, Lempäälä Varsinainen jäsen: Varajäsen: Vitikainen Kati, Ikaalinen Kelkka Satu, Punkalaidun Kauppi-Nykänen Erika, Riihimäki Palmu Miia, Hausjärvi Reitti-Sillanpää Terhi, Hämeenlinna Juselius Laura, Lahti Kaukonen Sanna, Hollola Anu Maununen, Hämeenlinna Nurmivuori Pirkko, Tampere Heinonen Hanne, Sysmä Ruotsalo Jenni, Tampere Keränen Johanna, Hattula Valonen Karoliina, Punkalaidun Rauva Elina, Sastamala Luoma Satu, Lempäälä Göransson Niina, Hämeenlinna Kankaanpää Kristiina, Jokioinen Ruisvaara Kaisa, Forssa 16 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

17 MLL:n Hämeen piirin Tampereen naistoimikunta Vuosi 2016 oli MLL:n Hämeen piirin naistoimikunnan 65. toimintavuosi. Naistoimikuntaan kuului 25 jäsentä vuonna 2016, puheenjohtajana on yli 20 vuoden ajan toiminut Kaisa Eerola. Työkokouksia järjestettiin kolme. Kevätkokous pidettiin Cafe Aleksanterinpuistossa ja syyskokous Ravintola Henriksissä. Naistoimikunnan syysiltaa vietettiin ravintola Sasorissa. Naistoimikunta onnitteli 95 vuotta täyttänyttä Akita Soljaa. Hilkka Teivaalan omaisia muistettiin suruadressilla marraskuussa. Naistoimikunta lahjoitti euroa tammikuussa 2016 Lukumummi ja -vaari -toimintaan. Enkelikirkon 2015 kolehti 500 euroa lahjoitettiin Apua tarvitseville lapsiperheille MLL:n Hämeen piirin Kotineuvolan perhetyön kautta. Samaan tarkoitukseen lahjoitettiin syyskuussa vielä lisäksi 160 euroa, joka kerättiin naistoimikuntalaisilta kokouksessa. Vuoden 2016 sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Ylöjärvellä Pappilan perhetalolla. MLL:n Hämeen piirin sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Ylöjärvellä Pappilan perhetalolla keskiviikkona Kevätkokouksessa puhetta johti Ylöjärven yhdistyksen varapuheenjohtaja Päivi Niemi. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 vuosikertomus ja tilinpäätös. Piirin uusi perhekummitoiminnan koordinaattori Kati Kenttälä esitteli kokousväelle perhekummitoiminnan hankkeen toimintasuunnitelmaa. Syyskokous järjestettiin syyskokousristeilyllä välillä Helsinki -Tallinna sunnuntaina Matkassa ja kokouksessa oli mukana 60 aktiivista paikallisyhdistyksemme jäsentä. Kokousta edeltävässä pajassa tanssittiin Lape-tanssia ja keskusteltiin MLL:n näkökulmasta tulevasta Sote-uudistuksesta ja siihen liittyvästä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmasta. Kokouksen avasi piirin puheenjohtaja Seija Ahola ja kokouksessa johti puhetta MLL:n Nokian yhdistyksen puheenjohtaja Leena Åkerberg. Kokouksessa hyväksyttiin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Piirihallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuoden 2017 alusta valittiin uudelleen Kati Vitikainen Ikaalisista ja Pirkko Nurmivuori Tampereelta ja uutena Jenni Koskivuori Riihimäeltä sekä Satu Kelkka Punkalaitumelta. Varajäseniksi valittiin Mia Dahl Pälkäneeltä, Taina Ylä-Lyly Juupajoelta, Susanna Grönlund Ylöjärveltä ja Marika Mäkinen Orivedeltä. Viattomien lasten päivänä Aleksanterin kirkossa 63. kerran järjestetyn Enkelikirkkojuhlan kohokohta oli pienten enkelien kynttiläkulkue Maan korvessa kulkevi lapsosen tie -sävelten soidessa. Pastori Riikka Sydänmaa piti hartaushetken ja Musiikkikoulu Maija Salon lapset musisoivat ja Kristian Rautalin lauloi. Enkelikirkkotoimikuntaan kuuluivat: Riitta Sommarberg, Taru Dunder, Kirsti Virtanen. Toimitilat Piirillä on käytössään toimitilat Tampereella. MLL:n Hämeen piiritoimis to sijaitsee Klingendahlissa, osoitteessa Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere. Myös piirin Kotineuvola Oy:n toimisto-, kokous- ja varastotilat ovat näissä tiloissa. Tilat omistavat MLL:n Hämeen piiri ry ja Hämeen lasten säätiö. Käpy ry on vuokrannut piirin toimitiloista 1,5 työhuonetta, joissa työskentelee 4 työntekijää. Piirillä on aluetoimipiste Kumppanuustalossa Hämeenlinnassa osoitteessa Kirjastokatu 1, Hämeenlinna. Toimitiloissa on perhekeskustoiminnan koordinaattorin työtilat. Klingendahlin kiinteistössä tehtiin mittava ilmanvaihdon peruskorjaus syksyn 2015 ja vuoden 2016 lopun välisenä aikana. Piirin tilojen osalta muutostöitä tehtiin syksyllä 2016 elo-marraskuussa. Vanhat ja raihnaiset ilmanvaihtokoneet vaihdettiin uusiin ja ilmanvaihto varustettiin tuloilman viilennyksellä ja lämmön talteenotolla. Ilmanvaihtokanavistoihin asennettiin kerrospellit. Niiden ansiosta ilmanvaihto saadaan käyntiin normaalin toimistoajan ulkopuolella kerroskohtaisesti ja rakennusosittain. Ilmanvaihtoon voi säätää lisäaikaa kytkinten avulla. Kiinteistöön rakennettiin nykyaikainen automaatiojärjestelmä. Rakennusautomaation avulla valvotaan ja ohjataan ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä sekä kerätään tietoa koneiden ja laitteiden käynnistä ja energiankulutuksesta. Eri puolille kiinteistöä asennettiin noin tuhat automaation valvontapistettä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

18 Piirin henkilöstö Vuonna 2016 MLL:n Hämeen piirillä oli 9 kuukausipalkkaista työntekijää: Toiminnanjohtaja Kotineuvola Oy:n osatoiminen toimitusjohtaja ja säätiön asiamies. Toimialoihin liittyvien hallitusten asioiden esittelijä ja toimeenpanija. Piirin työntekijöiden ja Kotineuvola Oy:n palveluvastaavan esimies. Vastuu piirikonsernin johtamisesta, taloudesta ja kehittämisestä. Mukana verkostotyössä ja kuntakumppanuusneuvotteluissa. Perhekeskustoiminnan päällikkö Järjestötyö-, kuntakumppanuus- ja perhekeskustoiminta Pirkanmaan alueella saakka. Työtä jatkoi järjestöpäällikkö alkaen. Perhekeskustoiminnan koordinaattori Järjestötyö-, kuntakumppanuus- ja perhekeskustoiminta Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Toimipiste Hämeenlinnan kumppanuustalossa. Perhetoiminnan koordinaattori Kouluttaja, mentalisaatioperustaiset koulutukset. Perhetoiminnan koordinaattori (60 %) Lastenhoitotoiminta. Nuorisotyön koordinaattori Tukioppilas- ja muu koulutustoiminta, hanketyö, kouluttajien ja koulutusten koordinointi, lasten- ja nuorten tukihenkilötoiminta. Kirjanpito ja palkanlaskentapalvelut ostetaan Accountor Oy:ltä. Nuorisotyön koordinaattorin työpanoksen lisäksi piiri ostaa noin viideltä nuorisotyön kouluttajalta palveluja pääasiassa piiriltä tilattujen mediakasvatuskoulutusten järjestämiseksi. Lisäksi piirissä toimii opintoihinsa liittyvissä harjoitteluissa vuosittain useita opiskelijoita sekä työkokeilussa ja työllistämistuella työtä tekeviä henkilöitä. Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Muita keskusteluja käydään kuukausittain. Tiedonkulun ja yhteistyön merkeissä kokoonnutaan kerran kuukaudessa työpaikkapalavereihin (TYP), joihin toiminnanjohtaja tekee esityslistan. Käsiteltävistä asioista tehdään muistio ja jokainen vuorollaan toimii sihteerinä. Toimialakohtaisia yhteistyöpalavereja järjestetään sovitusti tarpeen mukaan. Työsuojelutoimikunnassa suunnitellaan ja arvioidaan työhyvinvointiin liittyvää tekemistä. Yhdessä suunniteltuja henkilöstön työhyvinvointipäiviä järjestettiin kaksi, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin hankkimalla sähköpöytiä työergonomian parantamiseksi. Piirin palveluksessa 27 vuotta työskennellyt perhekeskustoiminnan päällikkö Päivi Ojanen jäi eläkeelle alkaen. Ravintola Pihassa järjestetyssä eläkejuhlassa Päiville kävi onnekkaita eläkepäiviä toivottamassa lukuisa joukko yhteistyökumppaneita, yhdistysväkeä, piirien ja keskusjärjestön edustajia sekä työkavereita vuosien varrelta. Päivin työn jatkajaksi, uudeksi järjestöpäälliköksi piirihallitus valitsi 129 hakijasta KM Tia Kemppaisen. Perhekummitoiminnan koordinaattori Ray-avusteisen perhekummitoiminnan hankkeen toteuttaja, vapaehtoisten perhekummien rekrytointi, koulutus ja ohjaus sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Talouspäällikkö Piirin, Kotineuvolan ja säätiön laskutukseen ja taloushallintoon liittyvät tehtävät, piirihallituksen sekä syys- ja kevätkokousten pöytäkirjanpitäjä, omaan toimialaan liittyviä tarjouspyyntöjä, tietohallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Toimistosihteeri Piirin yleisiä toimistotöitä, laskutusta, Hyvä Joulumieli - keräys, Kotineuvola Oy:n oppaiden postitus ja uutiskirjeet neuvoloihin. Hämeen piirin suunnittelupäivillä testattiin myös erilaisia tapoja suojata silmät auringolta. 18 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

19 Liite 1 - Hallinnolliset ryhmät ja jäsenet Valiokunnat, hallitukset, toimikunnat, ohjausryhmät, edustukset työryhmissä, piirin ja Kotineuvolan työntekijät, nuorisokouluttajat, opiskelijat, kunniajäsenet ja tilintarkastajat vuonna 2016 Piirihallituksen työvaliokunta Seija Ahola, Pirkkala, puheenjohtaja Helena Koskimäki, Padasjoki, 1. varapuheenjohtaja Sari Orhanen, Lempäälä, 2. varapuheenjohtaja Marita Viertonen, MLL:n Hämeen piiri, toiminnanjohtaja Vaalivaliokunta Jenni Koskimaa, Tampere, puheenjohtaja Satu Kelkka, Punkalaidun Terhi Sillanpää-Reitti, Hämeenlinna Piirin Tampereen Naistoimikunta Kaisa Eerola, puheenjohtaja Paula Nuolimaa, varapuheenjohtaja Maija Andrésen, rahastonhoitaja Kirsti Virtanen, rahastonhoitaja Piirin Kotineuvola Oy:n hallitus Meiju Honkavuori, Hattula, puheenjohtaja Asko Nieminen, Kangasala, jäsen Jaana Selkilä, Kangasala, jäsen Marita Viertonen, jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri Hämeen lasten säätiön hallitus Kati Vitikainen, puheenjohtaja Jarno Lahtinen, jäsen Sami Martin, jäsen Marita Viertonen, asiamies Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittovaltuusto Pirkko Nurmivuori, Tampere (varalla Erika-Kauppi Nykänen, Riihimäki) Sari Orhanen, Lempäälä (varalla Kati Vitikainen, Ikaalinen) Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittohallitus Seija Ahola, Pirkkala MLL:n Lempäälän yhdistyksen Fonthe nin rahasto Marita Viertonen, Kati Leppänen, Seija Ahola Piirin Kotineuvola Oy:n yhtiökokous Kristiina Kankaanpää (Jokioinen), Helena Koskimäki (Padasjoki) Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahl Marita Viertonen ja Kati Leppänen, varaedustajat Seija Ahola ja Sari Orhanen Piirin Perhekummitoiminta -hankkeen ohjausryhmä Satu Kelkka, piirihallituksen edustaja Tiia Heinäsuo, Tampereen kaupunki Marita Viertonen, puheenjohtaja Kati Kenttälä, sihteeri Hämeenlinna: Suomen UNICEF:in Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin ohjausryhmä Marita Viertonen Kanta-Hämeen alueellinen lapsiperheverkosto Marita Viertonen Pirkanmaa Lapsi- ja perhepalvelujen maakunnallinen teemaryhmä Marita Viertonen ViVa -hankkeen ohjausryhmä (TAMKin hanke) Marita Viertonen MLL:n Hämeen piirin henkilökunta 2016 Viertonen Marita, Toiminnanjohtaja Päivi Ojanen, Perhekeskustoiminnan päällikkö saakka Tia Kemppainen, Järjestöpäällikkö 1.12 alkaen Kati Leppänen, Talouspäällikkö Miia Kerokoski, Perhekeskustoiminnan koordinaattori Suvi Myllärniemi, Nuorisotyön koordinaattori Päivi Naukkarinen, Perhetoiminnan koordinaattori Marja Saarimaa, Perhetoiminnan koordinaattori Kati Kenttälä, Perhekummitoiminnan koordinaattori 7.3 alkaen Salo Tuija, Toimistosihteeri MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n henkilökunta Katri Salminen, palveluvastaava Salla Jääskeläinen, perhetyöntekijä Anne Kallio, Palveluassistentti 1.12 alkaen MLL:n Hämeen piirissä toimineet nuorisokouluttajat 2016 Anita Karjalainen, Tiia Niuranen, Kiisi Isotalo, Tuija Lukkari, Sanni Naukkarinen, Emilia Kauhanen, Anni Sirkka Opiskelijayhteistyö ja työkokeilut 2016 Annimaria Tiainen , työkokeilu, Kumppanuustalo, Hämeenlinna Merja Tuomola, , HAMK:n opintoihin liittyvä harjoittelu Seija Aalto, ja , työkokeilu ja opintoihin liittyvä harjoittelu Piirin kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet 2016 Piirin kunniapuheenjohtajat Anja Visakorpi ja Kaija Kess Piirin kunniajäsenet Taimi Kutila ja Jarmo Visakorpi Piirin tilintarkastajat 2016 Varsinaiset tilintarkastajat: KHT Mikko Riihenmäki, HTM Tiina Saarilahti Varatilintarkastajat: HTM Helena Karppelin, HTM Piitta Laaksonen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

20 Liite 2 - Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna 2016 YHDISTYS AITOLAHTI ANNALA ASIKKALA FORSSA HARJU HARTOLA HATTULA HAUHO HAUSJÄRVI HEINOLA HERVANTA HOLLOLA HUMPPILA HÄMEENKOSKI HÄMEENKYRÖ HÄMEENLINNA IKAALINEN JANAKKALA JOKIOINEN JUUPAJOKI KALVOLA KANGASALA KARKKU KIHNIÖ KIIKOINEN KILLINKOSKI KOIJÄRVI KOIVISTONKYLÄ KOLHO KUHMALAHTI KUOREVESI KURU KYLMÄKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOINEN LÄNGELMÄKI PUHEENJOHTAJA Pirkko Nurmivuori Marianne Wilenius-Haruna ei akt. Miia Vähämäki Kirsi Seppälä-Niemi Katri Röksä Marika Wahlman Soile Honkasaari Miia Palmu Sinikka Laatunen Minna-Maaria Lamminsaari Kati Kivistö Katja Ojala Terhi Mäenpää Johanna Anttila Annukka Aitasalo Sanna Ängeslevä Pirkko Kuvamo Emmi Ristolainen Taina Ylä-Lyly Marianne Harjanne Susanna Hammarén Erja Luomala Anne Perälä Anne Ojala Sari Keski-Soini Tiina Koskinen Suvi Aho Terhi Tukia ei akt. ei akt. Eija Lehtola Tiina Ryyppö Laura Olin Marika Sipilä Marja Kosme Risto Tuominen Heini Hämäläinen Eija Lankinen Merja Saarinen YHDISTYS PUHEENJOHTAJA LÄNSI-TAMPERE Tiina Leivo LÄNSI-TEISKO ei akt. MESSUKYLÄ Antti Puisto MOUHIJÄRVI Ritva Haavisto MULTISILTA-PELTOLAMMI Camilla Kalvila MÄNTTÄ Mervi Minni NOKIA Leena Åkerberg ORIVESI Marika Mäkinen PADASJOKI Helena Koskimäki PARKANO Karoliina Ojalainen PIRKKALA Kaija Lindholm POHJASLAHTI Teresa Nieminen PUNKALAIDUN Elina Koivuniemi PÄLKÄNE Mia Dahl RENKO Tuire Paitula RIIHIMÄKI Sirpa Viherä RUOVESI Sanna-Kaisa Nieminen SAHALAHTI Emilia Nikkilä SIURO-LINNAVUORI Tiina Hyvärinen SUODENNIEMI Anne-Mari Vuorinen SYSMÄ Hanne Heinonen SÄÄKSMÄKI ei akt. TAMMELA Ilona Saaristo TAMPERE Kalevi Juntunen TEISKO ei akt. TOIJALA Niina Venho TOTTIJÄRVI ei akt. TUULOS Ida Kosonen TYRVÄNTÖ Niina Viitala TYRVÄÄ-VAMMALA Outi Koivu URJALA Olga Näppinen VALKEAKOSKI Tiina Åke VESILAHTI Sanna Ylieskola VIIALA Tanja Lahdenmäki VIRRAT Sari Kolari VISUVESI ei akt. VUORES Annemari Ali-Löytty YLÖJÄRVI Leena Kukkonen YPÄJÄ Jonna Hakamäki 20 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

21 Liite 3 - Perhekahvilat vuonna 2016 PAIKALLISYHDISTYS KPL ERIKOISKAHVILAT Hämeen piiri 2 AITOLAHTI 1 ANNALA 1 FORSSA 4 Nappula-kerho, Vauvakahvila, Iltaperhekahvila HATTULA 3 Iltaperhekahvila HAUHO 2 HAUSJÄRVI 3 HEINOLA 2 Iltaperhekahvila HERVANTA 3 Iltaperhekahvila HOLLOLA 1 HUMPPILA 1 HÄMEENKOSKI 1 HÄMEENKYRÖ 1 HÄMEENLINNA 6 Taapero-, vauva- ja masukahvila, lltaperhekahvila Adoptioperhekahvila, Monikkokahvila ja Yhden vanhemman Olkkari IKAALINEN 3 JANAKKALA 2 JOKIOINEN 1 JUUPAJOKI 1 KALVOLA 1 KANGASALA 5 KIHNIÖ 1 KIIKOINEN 1 KOIVISTONKYLÄ 2 Iltaperhekahvila KYLMÄKOSKI 1 KÄRKÖLÄ 1 Iltaperhekahvila LAHTI 9 Vauvaperhekahvila, Iltaperhekahvila, Ruotsinkielinen kahvila LAMMI 1 LOPPI 2 LUOPIOINEN 2 Iltaperhekahvila PAIKALLISYHDISTYS KPL ERIKOISKAHVILAT LÄNSI-TAMPERE 1 Iltaperhekahvila MOUHIJÄRVI 1 MULTISILTA-PELTOLAMMI 1 MÄNTTÄ-VILPPULA 2 NOKIA 2 ORIVESI 1 PADASJOKI 1 PARKANO 1 PIRKKALA 2 POHJASLAHTI 1 PUNKALAIDUN 1 PÄLKÄNE 1 RENKO 1 RIIHIMÄKI 1 RUOVESI 1 SAHALAHTI 1 SIURO-LINNAVUORI 1 SUODENNIEMI 1 SYSMÄ 1 TAMMELA 2 TAMPERE 2 Perhekahvila Pirkkalassa TOIJALA 1 TUULOS 1 TYRVÄNTÖ 1 Iltaperhekahvila TYRVÄÄ-VAMMALA 1 URJALA 1 VALKEAKOSKI 1 VESILAHTI 3 Iltaperhekahvila VIIALA 2 Monikkoperhekahvila VIRRAT 1 VUORES 1 YLÖJÄRVI 3 2 Iltaperhekahvilaa YPÄJÄ YHTEENSÄ 107 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

22 Liite 4 - Piirin toimintaa lukuina vuonna 2016 MLL:n Hämeen piirin alueella Piirin jäsenmäärä Vapaaehtoisten tekemiä työtunteja (Piiri ja yhdistykset) Yhteensä Yhdistysten tuki ja ohjaus, jäsentyö Yhdistysten määrä Yhdistyskäyntien määrä Vapaaehtoisten koulutus ja vertaistapaamiset (koulutukset/osallistujat) Yhdistystoiminnan koulutuksia 4/43 5/29 Ryhdistä yhdistystä verkkokurssi 1/9 1/8 Perhekahvilakoulutuksia 1/8 4/13 Perhekahvilaverkkokurssi 1/9 Perhekahvilaohjauskäyntejä Lukumummi ja vaaritoiminnan koulutuksia 4/25 4/20 Täyskäsipäiviä ja muita koulutustilaisuuksia 2/66 3/84 4. Perhekeskustoiminta & Kuntakumppanuus Kuntasopimusten määrä MLL:n yhdistyksiä avustuskunnissa Työryhmät yms., joissa edustettuna Kuntien määrä piirin alueella Perhekahviloita piirin alueella Kävijöitä yhteensä Lapsia yhteensä Aikuisia yhteensä Perhekahvilaohjaajia vapaaehtoisia/ palkattuja 200/7 205/7 6. Lasten ja nuorten kerhot Hämeen piirin alueella Kerhoja Kävijöitä yhteensä Kerho-ohjaajia vapaaehtoisia/ palkattuja /33 7. Vanhempainryhmä- ja vertaistoimintaa yhdistyksissä Osallistujia yhteensä Vertaisryhmien ohjaajia MLL:n Hämeen piirin järjestämä Lastenhoitotoiminta Hoitajia Tilauksia Hoitotunteja Lasten määrä 1295 Avustuskuntia Pienryhmät Koulutukset 3 10 Lastenhoitokurssit Perhekummitoiminta Perhekummikoulutuksia / vapaaehtoisia 6/31 2/9 Kummisuhteita 19 5 Tapahtumat, joissa perhekummitoiminta oli mukana 11 Perhekummitoiminnan esittelyt Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

23 Lasten- ja nuorten tukihenkilötoiminta Tukihenkilökoulutuksia/ vapaaehtoisia 2/4 4/10 Tukisuhteita Nuorisotyö Koulutuksia/ tilaisuuksia yhteensä, joista: Tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutuksia 32 Tukioppilasohjaajien perus- ja jatkokoulutuksia 5 Mediakasvatus - Vanhempainiltoja 15 Mediakasvatus - Oppilaiden koulutuksia 55 Nuori kuohuu ja kuuluu - seminaari 1 Muita tilaisuuksia/ koulutuksia 8 Koulutuksiin osallistui lapsia, nuoria ja vanhempia yhteensä Tukioppilaita piirin alueella Tukioppilasyhteistyökouluja piirin alueella Koko Suomi leikkii-hanke ( ) piirin alueella Terhokerhoja piirin alueella/ kuntien määrä 14/ Mentalisaatioperustaiset ammatilliset lisäkoulutukset (koulutukset/osallistujat) Perheryhmäohjaajakoulutuksia/ valmistuneet 3/35 2/32 Pehreryhmäohjaajien jatkokoulutukset, Hattula, Hml, Tre 3/53 1/21 Perheryhmäohjaajien jatkokoulutus, Pohjanmaan piiri 1/ 14 1/15 Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutus, Käpy ry 1/4 1/20 Reflektiivinen työote -koulutus, Kotineuvola Oy 1/10 Dialogisesti osallistavat varhaiskasvatuksen vanhempainillat -koulutus 1/14 1/20 Perhevalmennuksen kehittämiskoulutus, Tampereen kaupunki 1/17 1/ 17 Luento, ITU ry 1/24 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

24 Liite 6 - Tase Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 3 998,01 0 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 998,01 0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 556, ,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 556, ,31 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 8 000, ,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,82 Muut saamiset 1 498, ,18 Sijoitukset yhteensä , ,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,31 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 759, ,38 Vaihto-omaisuus yhteensä 759, ,38 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,23 Siirtosaamiset 8 915, ,13 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,36 Saamiset yhteensä , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,17 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 24 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

25 Liite 7 - Tuloslaskelma Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot , ,04 Kulut Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -550,71 201,87 Materiaalit ja palvelut yhteensä -550,71 201,87 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46 Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , ,04 Henkilöstökulut yhteensä , ,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,10 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,10 Muut kulut , ,12 Varsinainen toiminta yhteensä , ,21 Tuotto/Kulujäämä , ,21 Varainhankinta Tuotot Varainhankinnan tuotot , ,47 Kulut Varainhankinnan kulut , ,94 Varainhankinta yhteensä , ,53 Tuotto/Kulujäämä , ,68 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot , ,95 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -331,80-101,20 Sijoitus- ja rahastotoiminta yhteensä , ,75 Tuotto/Kulujäämä 2 311, ,93 Yleisavustukset ,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 311, ,33 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

26 Liite 5 - Tilinpäätös toiminnoittain TILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINNOITTAIN Tuotot Kulut Tulos Vapaaehtoistoiminnan edistäminen Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki Perhekeskustoiminta , ,35-473,60 Perhekummitoiminta (Kanta-Häme) , , ,74 Perhekummitoiminta - Arjen apua: Multsu ja Peltsu (Tre) , ,86 0,00 Lastenhoitotoiminta , , ,47 Lukumummi- ja vaaritoiminta 6 084, , ,05 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta 9 222, , ,53 Tukioppilastoiminta , , ,69 Muu nuoriso- ja kouluyhteistyö , , ,79 Vanhempainryhmätoiminta (Tre - erho) , , ,19 Mentalisaatioperusteiset koulutukset , , ,89 Hallinto ja talous Sisäiset palvelut ja hallinto , , ,00 Hallintopalvelut Kotineuvola Oy:lle , , ,97 Aineistot , , ,51 Varsinaisen toiminta yhteensä , , ,79 Varainhankinta , , ,99 Sijoitus- ja rahoitustoiminta ,53-331, ,73 Tuotto-/kulujäämä , , ,93 26 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

27 Liite 8 - Tuotot ja kulut edellisvuoteen verrattuna TILINPÄÄTÖS 2016 TP TP TUOTTO- JA KULUVERTAILU % Varsinaisen toiminnan tuotot Raha-automaattiyhdistys ,86 26 % ,00 20 % Kuntien avustukset ,00 25 % ,00 31 % Valtion avustukset 0,00 0 % 5 557,53 1 % Korvaukset ,03 11 % ,31 16 % Koulutus- ja osallistumismaksut ,30 11 % ,32 12 % Muut tuotot ,72 7 % ,88 10 % ,91 79 % ,04 90 % Varainhankinnan tuotot ,80 18 % ,47 8 % Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ,53 3 % 3 016,95 1 % Yleisavustus 0,00 0 % 9 102,60 2 % TUOTOT YHTEENSÄ , % , % Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut ,40 65 % ,86 65 % Toimintakulut ,06 21 % ,13 17 % Toimitilakulut ,84 3 % ,12 3 % Toimistokulut ,09 8 % ,14 9 % Muut kulut ,57 1 % ,30 5 % Poistot ,74 0 % ,10 0 % ,70 99 % , % Varainhankinnan kulut ,81 1 % ,94 0 % Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -331,80 0 % -101,20 0 % KULUT YHTEENSÄ , % , % Tuotto-/Kulujäämä 2 311, ,73 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Tuotot vuonna 2016 vs % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kulut vuonna 2016 vs Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

28 Liite 9 - Tilintarkastuskertomus 28 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

29 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

30 30 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus 2016

31 Liite 10 - Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin vuosikertomus

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p.

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta Aluetoimipiste Kumppanuustalo Kirjastokatu HÄMEENLINNA p. MLL Kanta-Hämeessä Sisältö MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa 3 Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia 4 Perhekahvilat ja kerhotoiminta 4 Vertaisryhmät ja Terhokerhot 5 Tapahtumat, retket ja vuokraustoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Kuvat: MLL, MLL:n

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Sisältö. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Toimintasuunnitelma 2018 Sisältö Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta 3 Strategia 2018-2020 3 MLL:n Hämeen piirin alue ja toimintaympäristö 4 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta 2016.

Sisältö. Esite julkaistu Tilastot vuodelta 2016. MLL Pirkanmaalla Sisältö MLL toimii lähes jokaisessa Suomen kunnassa 3 Lähellä lapsia, nuoria ja vanhempia 4 Perhekahvilat kohtaamispaikkoina 4 Vertaisryhmät ja kerhotoiminta 5 Sukupolvien kohtaamispaikat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 / Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Toimintasuunnitelma 2017 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Vuosikertomus 2015 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

LAPE-hanke

LAPE-hanke www.omahäme.fi LAPE-hanke Oma Hämeen (Kanta-Häme) LAPE-hanke LAPE-hanke syventää maakunnallista sote-valmisteluun tähtäävää palveluiden muutosta Kärkihankkeen linjauksen mukaisesti hankkeen päätavoite

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

Kiteen Suunta

Kiteen Suunta Kiteen Suunta 2017-2019 Lisää Yhdistyksen logo tähän, leveys n.8,5 cm Sisällys Toimintaympäristön 3 Tehtävä (missio) 4 Tahtotila (visio) 4 Arvot ja periaatteet 4 Oman Suunnan toteuttaminen vuosina 2017-2019

Lisätiedot

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Yhdessä lasten puolesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen

LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus. Yritys- ja järjestötori , Sanna Nieminen LAPE Lapsiperhepalvelujen muutosohjelma - Perhekeskus Yritys- ja järjestötori 31.10.2017, Sanna Nieminen 1 2 31.10.2017 Sanna Nieminen LAPE = Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (2017-2018) Valtakunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Tavoitteenamme oli vuonna 2016 jatkaa perhekeskustoimintaa ja ylläpitää Kotkan paikallisyhdistyksen perustoimintaa sekä saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa OmaHäme III Järjestöfoorumi tilaisuus, 30.5.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva järjestökenttä 2. Järjestöt sote-

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi 11.9.2017 Lape-toimijaseminaari/Toimiva arki hanke PerhePesä tiimikoordinaattori Marjukka Huhtala PerhePesä Toppila, Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja Kirsi Sova PerhePesä yhdessä toimien perheiden parhaaksi

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 1 Sisältö 1 MLL:n toiminnan tarkoitus 3 2 Toimintaympäristö 3 3 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen 3 3.1 Vaikuttaminen päätöksentekoon 4 3.2 Kumppanuus ja yhteistyöverkostot

Lisätiedot

Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä

Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä 11.11.2016 Mirja Lavonen-Niinistö, toiminnanjohtaja Eila-Mari Väätäinen, koordinaattori, perhekeskustoiminta Lapsiperheet hyötyvät kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä MLL Järvi-Suomi yhteistyössä lapsen

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Tuki- ja kummioppilaskoulutus Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus Tukihenkilötoiminta Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen

LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE. LAPE Oma Häme, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN MUUTOSOHJELMA LAPE, projektisuunnittelija Liisa Jormalainen Hallituksen kärkihanke LAPE Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma Mannerheimin Lastensuojeluliiton kolmivuotissuunnitelma 2018 2020 Jokaisella lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi,

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Palvelut kunnille. Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö. Kotineuvola Oy

Palvelut kunnille. Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö. Kotineuvola Oy Palvelut kunnille Lapsiperheiden kotipalvelu Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö Perhetyö Kotineuvola Oy MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy:n työntekijät ovat: Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hankkeessa luodaan Pirkanmaalle yhteinen neuvonta ja asiakasohjaus toiminto Hankkeessa kehitetään Pirkanmaan yhteinen ikäihmisten

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Verkostotoiminta uusien maakuntien alueella

Verkostotoiminta uusien maakuntien alueella Verkostotoiminta uusien maakuntien alueella Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Jäsenpalvelupäällikkö Anne Välimaa ALU-koordinaattorit Anna Holopainen ja Tarmo Aavaluoma 22.11.2017 Lyhyesti

Lisätiedot

Reflektiivisyys nuoren kohtaamisessa

Reflektiivisyys nuoren kohtaamisessa Välineitä työhön, ajankohtaista arkeen seminaari nuorten parissa toimiville 31.10.2014 MLL Hämeen piiri Päivi Naukkarinen, perhetoiminnan koordinaattori Reflektiivisyys nuoren kohtaamisessa Kunnioitus,

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot