Toiminta- suunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- suunnitelma 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015

2 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n Varsinais-Suomen piiri tukee paikallisyhdistystensä vapaaehtoistyötä ja toteuttaa maakunnan kattavia palveluja. Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Sepänkatu Turku varsinaissuomenpiiri.mll.fi Ulkoasu Hahmo Taitto Jane Seppänen 2

3 Sisällys 1 MLL Varsinais-Suomessa ehkäisevän lastensuojelutyön edelläkävijä s.4 2 Lapsen oikeuksien edistäminen, alueellinen vaikuttaminen ja viestintä s Lapsen oikeuksien edistäminen ja vaikuttaminen s Viestintä s Varsinaissuomalaiset verkostot s.6 3 Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminta s Järjestötoiminta s Perhekeskustoiminta s Kehittämisperhekeskus Marakatti Turussa s Sopimuspohjainen perhekeskustyö muissa kunnissa s Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö s Tukioppilastoiminta s Ennaltaehkäisevä päihdetyö s Kaveritoiminta s Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta s Paikallisyhdistysten nuorisotoiminta s Mediakasvatus s Vanhempainillat s Ympäristötyö s Yhdistysten toimintaa tukevat hankkeet s.13 4 Lapsiperheiden tukipalvelut s Lastenhoitotoiminta s Tukihenkilötoiminta s Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta s Kaveritoiminta s Perhekummitoiminta s Ystäväksi maahanmuuttajaäidille s.15 5 MLL:n ammatilliset perhepalvelut s Kuntien kanssa yhteistyössä toteutetut perhepalvelut s Lasten ryhmähoito s Lastenhoitopalvelu yrityksille s.17 6 Koulutuskeskus s.17 7 Kehittämishankkeet s Työllisty järjestöön -hanke s Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke s Koko Suomi leikkii -hanke s.19 8 Hallinto ja talous s Luottamuselimet s Henkilökunta s Sisäiset palvelut s Talous s Varainhankinta ja keräykset s.22 Talousarvio 2015 Talousarviovertailu

4 1. MLL Varsinais-Suomessa ehkäisevän lastensuojelutyön edelläkävijä MLL:n rooli ehkäisevän lastensuojelutyön osaajana ja toimijana on Varsinais-Suomessa muutaman viimeisen vuoden kuluessa vahvistunut. MLL:n aktiivinen, koko maan kattava lapsiperheiden edunvalvonta sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden omien kokemusten ja oman äänen huomioiminen toiminnan suunnittelussa, ovat luoneet uskottavan perustan järjestön työlle. MLL kuulee lasten, nuorten ja lapsiperheiden ääntä Lasten ja nuorten puhelimessa, Vanhempainpuhelimessa, perhekahviloissa, lastenhoitotoiminnassa ja tukihenkilötoiminnoissa. Viesti on selkeä ja yksiselitteinen. Yksinäisyys on iso ongelma, josta monet lapset, nuoret ja myös lapsiperheet kärsivät. Kansalaisjärjestöllä on velvollisuus ja mahdollisuus torjua yksinäisyyttä. MLL:n kaikessa toiminnassa osallisuus, yhteisöllisyys ja kynnyksettömyys on kantava periaate ja toimintatapa. Tämän ovat huomanneet myös yhteistyökumppanit, ja MLL onkin haluttu kumppani niin piiri- kuin yhdistystasollakin. MLL on määrätietoisesti kehittänyt ehkäiseviä työmuotojaan ja vapaaehtoistoimintaansa. Kehittämistyötä ei ole tehty turhaan, koska tällä hetkellä sekä yhdistysten että piirin työ on löytänyt paikkansa julkisen sektorin toimintojen rinnalla. MLL on osoittautunut ketteräksi kumppaniksi, joka pystyy nopeasti vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. MLL:n Varsinais-Suomen piiri voi katsoa tulevaan vuoteen valoisin mielin. Paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti, ja piirillä on hyvät mahdollisuudet olla edistämässä niiden työtä. Piirin maakunnalliset palvelut ovat monipuolisia ja kysyttyjä, ja yhteistyö kuntien kanssa on käytännönläheistä ja arjen toimintaa tukevaa. MLL on Varsinais-Suomessa aina rohkeasti tarttunut puutteisiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa. Nyt tavoitteena on saada myös maahanmuuttajat mukaan MLL:n toimintaan sekä tekijöiksi että osallistujiksi. MLL on lunastanut paikkansa ehkäisevän lastensuojelutyön edelläkävijänä. Turussa Piirihallitus MLL:n toiminta on kaksinapaista; toisaalta tarjotaan lapsiperheille apua ja tukea, toisaalta vapaaehtoisille kansalaisille mahdollisuus tehdä hyvää ja olla rakentamassa hyvinvointia. Kumpaakin yhteiskuntamme tarvitsee juuri nyt kipeästi. 4

5 2. Lapsen oikeuksien edistäminen, alueellinen vaikuttaminen ja viestintä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on alueellinen lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittinen vaikuttaja ja lapsen oikeuksien edistäjä. MLL:n keskusjärjestö vaikuttaa valtakunnallisesti, piirijärjestöt maakunnallisesti ja paikallisyhdistykset paikallisesti. Lapsen oikeuksien edistämisen ja maakunnallisen vaikuttamisen perustana ovat MLL:n aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät sekä ihmisoikeudet, erityisesti lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut ihmisoikeudet ja perustuslaissa turvatut perusoikeudet Lapsen oikeuksien edistäminen ja vaikuttaminen Vuonna 2015 piiri vahvistaa maakunnallista vaikuttamistaan laatimalla Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi -ilmapuntarin, jossa lasten ja nuorten hyvinvointia maakunnassa seurataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Tilastokeskuksen ja muiden tahojen hyvinvointi-indikaattoreilla. Näihin tietoihin liitetään MLL:n omaa tietoa, jota saadaan suoraan lapsilta ja nuorilta. Tietoa kerätään myös kunnittain, jolloin sitä voidaan käyttää hyväksi sekä paikallisyhdistysten että piirin työn suuntaamisessa että vaikuttamisessa lasten ja nuorten elinolojen parantamiseen. Varsinais-Suomen kunnat tiedostavat lapsivaikutusten arvioinnin tärkeyden päätöksiä tehtäessä. Piiri ja paikallisyhdistykset osallistuvat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimiseen kunnissa ja tuovat niihin lasten, nuorten ja lapsiperheiden äänen. Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi -ilmapuntarista saadaan ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista maakunnassa ja yksittäisissä kunnissa. Piiri järjestää keskusjärjestön asiantuntijoiden kanssa lapsen oikeuksiin ja lapsivaikutusten arviointiin liittyvää alueellista koulutusta kuntien päättäjille ja työntekijöille sekä järjestötoimijoille. Piiri ja paikallisyhdistykset tarjoutuvat mukaan kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia tekeviin työryhmiin. Piiri laatii Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi -ilmapuntarin, josta nostetaan vuosittain Lapsen oikeuksien päivän aikoihin esille lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Piiri kiittää toukokuussa YK:n kansainvälisenä perheiden päivänä kuntaa, joka tekee ansiokasta ehkäisevää työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. koulutuksiin osallistuneiden määrä ja palautteet lapsivaikutusten arviointien määrä kunnissa MLL:n osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmien laatimiseen kunnissa tehtyjen aloitteiden ja tiedotteiden määrä ja sisältö näkyminen tiedotusvälineissä 2.2. Viestintä Viestintä on keskeinen osa MLL:n valtakunnallista, maakunnallista ja paikallista vaikuttamista. Viestinnän tavoitteena on tuoda esille liiton lapsi- ja perhepoliittiset tavoitteet ja kannanotot, tehdä tunnetuksi paikallisyhdistysten ja piirin tarjoamat palvelut lapsiperheille ja kunnille sekä löytää uusia vapaehtoisia lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tehtävään työhön. Varsinaissuomalaiset lapsiperheet ja kunnat tuntevat ja löytävät MLL:n toiminnan ja palvelut. Piiri tekee tunnetuksi Perhetalo Heidekeniä MLL:n monipuolisen toiminnan paikkana. MLL:n oman toiminnan kautta saatu tieto lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioista tulee näkyväksi. MLL:n viestintä tavoittaa maahanmuuttajat. MLL vetää puoleensa uusia vapaaehtoisia. MLL kiinnostaa uusia yhteistyökumppaneita. Ulkoinen ilme on yhtenäinen ja tunnistettavissa. MLL:n toiminta näkyy tiedotusvälineissä. Piirin sisällä viestinnän vastuut ja työnjako ovat selkeitä. Piiri laatii viestinnän vuosikellon. Piiri hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuudet. Piiri päivittää Palvelut kunnille -esitteen. Piiri laatii Perhetalo Heidekenistä ajantasaisen esitteen ja lisää siitä tietoa esittelydioihinsa. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että piirin viestintä (koulutusohjelmat, tiedotteet, lomakkeet, julkaisut, hankkeet) on ilmeeltään yhtenäistä. Kaikki työntekijät osallistuvat vapaaehtoisten rekrytointiin. Piirin työntekijät auttavat yhdistyksiä kotisivujen, yhdistyskorttien ja esitteiden tekemisessä. Piirin työntekijät kertovat MLL:n toiminnasta paikoissa, joissa tavoitetaan maahanmuuttajia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. 5

6 Tapahtuma- ja viestintäaikataulu Tammikuu Piiri koordinoi Ilo auttaa -kampanjan ja -tapahtuman, jolla rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia Helmikuu Piiri tiedottaa tukihenkilötoiminnassa esille tulleista näkökulmista lasten ja nuorten elämässä Huhti-toukokuu Piiri tukee yhdistysten Kevätilo -keräystä ja järjestää oman keräyksen Toukokuu Piiri kiittää YK:n kansainvälisenä perheen päivänä varsinaissuomalaista kuntaa ansiokkaasta ehkäisevästä työstä Elokuu Piiri koordinoi Perheiden taiteiden yö -tapahtuman. Tapahtumaa järjestämässä on myös monikulttuurisia järjestöjä. Syyskuu Piiri osallistuu Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan Marraskuu Lapsiystävällinen Varsinais-Suomi ilmapuntarista nostetaan esille huolenaihe tai onnistunut teko. Piiri osallistuu Perhetalo Heidekenin Lastensuojelun järjestömessuille Piiri julkistaa syyskokouksessa Vuoden vapaaehtoisen, Vuoden paikallisyhdistyksen ja Vuoden teon Joulukuu Perhekeskus Marakatti järjestää Heidekenin jouluaamun näkyminen tiedotusvälineissä piirin kotisivujen, facebook-sivujen ja uutiskirjeiden lukijamäärät uusien vapaaehtoisten määrä uusien yhteistyökuntien määrä tilaisuuksien kävijämäärät ja osallistujapalaute maahanmuuttajataustaisten osallistujien ja vapaaehtoisten määrä 2.3. Varsinaissuomalaiset verkostot MLL:n Varsinais-Suomen piiri kuuluu useisiin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostoihin, joissa kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinoloja. Verkostoja ovat esim. Oy Vasso Ab eli Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n alueverkosto, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hankkeen yhteistyöverkosto sekä useat muut kumppanuusverkostot. Piiri tekee tunnetuksi lastensuojelujärjestöjen monipuolista vapaaehtoistyötä ja palveluja kuntien palvelutuotannon rinnalla ja täydentäjinä. Piiri tuottaa lapsiperheiden palveluita yhteistyössä muiden järjestöjen ja kuntien kanssa. Piiri tekee yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Piiri rekrytoi lastensuojelujärjestöjen kanssa Ilo auttaa -kampanjalla uusia vapaehtoisia. Piiri järjestää laajan verkoston kanssa Perheiden taiteiden yö -tapahtuman. Piiri tekee sopimukseen perustuvaa yhteistyötä kuntien kanssa. Piiri on paikallisyhdistystensä kanssa mukana kuntien verkostoissa, joissa kehitetään lapsiperheiden ehkäiseviä palveluja. Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hanke luo MLL:n ja maahanmuuttajajärjestöjen verkostomallin. kuntasopimusten määrä kumppanuusverkostojen määrä, verkostojen koordinointivastuu ja saavutetut konkreettiset tulokset konkreettisen kumppanuustoiminnan muodot, määrä ja kumppanuuden tuoma lisäarvo 3. Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminta Piirin lapsi-, nuoriso ja perhetoimintaryhmään kuuluvat järjestötoiminta, perhekeskustoiminta ja kouluyhteistyö. Toimintaa ylläpidetään RAY:n ja kuntien avustuksilla Järjestötoiminta MLL:n Varsinais-Suomen piirissä on 66 paikallisyhdistystä. Piiri on usean vuoden ajan kehittänyt yhdistyksille suunnattuja tukimuotoja ja vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta. Yhdistyskummit ovat yhdistyksen ja piirin välisiä yhteyshenkilöitä, jotka edistävät piirin ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua sekä yhdistysten välistä yhteistyötä. Yhdistykset toimivat lähellä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Niiden tehtävänä on tarjota alueensa lapsiperheille mahdollisuus vertaistukeen ja lapsuutta ja vanhemmuutta tukeviin toimintoihin sekä osallisuuteen. MLL:n valtakunnalliset ohjelmat ja työmuodot luovat työlle hyvän pohjan. Piirin ammatillinen ohjaus auttaa yhdistyksiä onnistumaan tehtävässään. 6

7 Piirin työntekijät tukevat yhdistyksiä vertaisverkoissa ja ohjaustilanteissa, jotka viedään lähelle paikallisyhdistyksiä. Kuntarakenneuudistuksen myötä tuki muuttaa muotoaan, mutta pohjan muodostavat yhdistysten luontaiset yhteistoimintaalueet. RAY:n ja kuntien avustukset mahdollistavat yhä useammassa kunnassa paikallisyhdistystyön tukemisen. MLL on haluttu kumppani paikallisissa hyvinvointia tukevissa verkostoissa. Vapaaehtoiset jaksavat ja iloitsevat vapaaehtoistoiminnastaan. Yhdistystoiminta on laadukasta ja sääntöjen mukaista. Yhdistysten vastuuhenkilöt ovat osaavia ja motivoituneita MLL:n yhteisiin toimintamuotoihin ja keräyksiin ja saavat koulutusta tehtäviinsä. Yhdistykset ovat keskenään kanssakäymisissä ja tekevät yhteistyötä. Yhdistysten jäsenhuolto ja -hankinta on jatkuvaa ja aktiivista. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Piirin työntekijät ovat yhteydessä yhdistysten hallituksiin vähintään kerran vuodessa. Osa koulutuksista järjestetään sähköisinä, jolloin ne ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Piiri markkinoi aktiivisesti MLL:n 2015 järjestöristeilyä paikallistoimijoille. Piiri tukee yhdistyksiä jäsenasioissa muun muassa kampanjoiden avulla. Piirin ammatillinen ohjaus lisää vapaaehtoistoiminnan ja ehkäisevän työn merkitystä lapsiperheiden palveluissa. Piirin työntekijät tukevat yhdistyksiä kuntaneuvotteluissa. Piiri vaikuttaa siihen, että paikallisyhdistykset ja piiri ovat mukana kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa ja tarkastamisessa. Piiri kehittää yhdistyksille suunnattua tiedottamista ja julkaisee neljä kertaa vuodessa Lapsiperhe -tiedotteen. Piirihallitus valitsee Vuoden yhdistyksen, Vuoden vapaaehtoisen ja Vuoden teon. Piiri kehittää työkaluja lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimiseen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa ja välittää näitä työkaluja yhdistyksien käyttöön. vuoden aikana tavattujen yhdistysten määrä piirin koulutuksiin osallistuneiden yhdistysten määrä ja osallistujamäärä keräyksiin osallistuneiden yhdistysten määrä koulutuksista kerätty palaute ja välitön toiminnan yhteydessä saatu palaute niiden kuntien määrä, joiden hyvinvointisuunnitelman teossa on mukana MLL:n paikallisyhdistys ja/ tai piiri 3.2. Perhekeskustoiminta MLL:n perhekeskustoimintaa ovat perhekahvilat, kerhot, tapahtumat, retket, vertaisryhmät, kylämummi- ja - vaaritoiminta ja isä-lapsitoiminta. Piirin tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten vapaaehtoisia vaativissa tehtävissään kouluttamalla, ohjaamalla ja rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia seuduittain: Vakka-Suomi, Turku ja Turun seutu, Loimaan seutu ja Salon seutu. Vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjauksen tavoitteena on lisätä vaikuttavan varhaisen tuen edellytyksiä koko kansalaisjärjestössä. Perhekeskustoimintaa tukevat RAY, kunnat ja OKopintokeskus. MLL:n Varsinais-Suomen piiri toimii seudullisesti yhdistysten tukena perhekeskusverkostoissa. Osa yhteistoiminnasta perustuu sopimuspohjaiseen perhekeskustoimintaan, joka voi olla joko verkostoissa tai nimetyssä tilassa tapahtuvaa. Vuonna 2015 sopimuspohjaista toimintaa on Turussa, Raisiossa, Laitilassa, Uudessakaupungissa ja Taivassalossa sekä käynnistetään Salossa. Turussa ja Raisiossa yhteistyötä tehdään mm. Hyvinvoiva lapsi ja nuori (KASTE) -hankkeen kanssa. Vuonna 2015 yhteistyötä tiivistetään Liedon kunnan kanssa osana Virtuaalisen lasten ja nuorten talon kehittämistyötä. Sopimuspohjaisen kumppanuuden yksi edellytys on kuntatiimityöskentely, joka kokoaa yhteen perhekeskustoiminnan avaintoimijat. Suunnitelmallisen kuntatiimityöskentelyn myötä perheet saavat tarvitsemansa hyvinvointia tukevat palvelut oikeaan aikaan ja ehkäisevän tuen osuus palveluissa vahvistuu. Perhekeskustoiminnan kehittämistyö keskittyy vuonna 2015 monikulttuuriseen toimintaan RAY:n avustaman Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta -hankkeen myötä. Tavoitteena on kehittää perhekeskustoimintaa niin, että se on aidosti kaikkien lapsiperheiden saavutettavissa. Myös Koko Suomi leikkii -hankkeen (MLL, SPR, Suomen Kulttuurirahasto) Terhokerhot tarjoavat avoimia kohtaamispaikkoja. Perhekeskustoiminnan ryhmä tekee aktiivisesti yhteistyötä Työllisty järjestöön -hankkeen (ELYkeskus, Turun kaupunki) ja Yhdessä vanhempana -hankkeen (Uudenmaan piiri, RAY) kanssa. MLL tarjoaa jokaisessa kunnassa matalan kynnyksen vertaistukea lapsiperheille. MLL:n perhekeskustoiminta on erilaisten lasten, nuorten ja perheiden saavutettavissa. MLL tarjoaa toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille ja lisää sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Yhdistyksillä on riittävä määrä vapaaehtoisia. 7

8 Kaikissa perhekeskustoiminnan sopimuskunnissa ainakin kokeillaan lapsivaikutusten arviointia. MLL:n toiminta tarjoaa tukea ja toimintamahdollisuuksia maahanmuuttajaperheiden erityistarpeisiin. Vuoden lopussa on käynnissä Terhokerho jokaisessa maakunnan kunnassa, yhteensä 22. Kaikissa perhekeskuksissa on sekä MLL:n, kunnan että muiden yhteistyökumppaneiden toimintaa. Piiri antaa yhdistyksille ohjausta, koulutusta ja konsultaatiota monipuolisen, laadukkaan ja pitkäjänteisen perhekeskustoiminnan aloittamisessa, toteuttamisessa ja kuntayhteistyössä. Vahvistetaan viestintää yhteistyöverkostoissa, joissa tavoitetaan lapsiperheet ja uudet vapaaehtoiset. Tehdään 1-2 uutta perhekeskustoiminnan kuntasopimusta. vaikuttavuuskyselyn toteuttaminen välitön toiminnan yhteydessä saatu palaute ja lapsien havainnointi perhekeskuksen arjessa lapsen näkökulman saaminen uuden palautelomakkeen avulla kunta-järjestökumppanuuden ja perhekeskustoiminnan arviointi perhekeskustoiminnan verkostoissa Kehittämisperhekeskus Marakatti Turussa Kehittämisperhekeskus Marakatti on piirin ja Turun paikallisyhdistyksen yhteinen toimipiste, jossa tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupungin varhaiskasvatus ja terveys- ja sosiaalitoimi sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Perhekeskus Marakatti on matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille lapsiperheille. Toiminnasta ja koordinoinnista vastaa piirin perhetoiminnan ohjaaja. Muita työntekijöitä ovat Turun kaupungin päivähoidon lastenhoitaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lastenohjaaja, vapaaehtoiset ja osa-aikainen perhekeskustyöntekijä. Turun kaupunki avustaa toimintaa. Marakatti on kehittämisperhekeskus, jossa kokeillaan kumppanuuteen perustuvaa työskentelytapaa ja uusia työmuotoja, joita levitetään muihin MLL:n yhdistyksiin ja kuntiin. Marakatti tuo esille ehkäisevän työn merkitystä lapsiperheiden tukemisessa ja tekee näkyväksi toimivia palvelukokonaisuuksia, joissa kuntien ammatillinen ja järjestöjen ehkäisevä työ toimivat rinnan toisiaan tukien. Kehittämisperhekeskus on opiskelijoille kiinnostava työssäoppimisen ja opinnäytetöiden tekemisen paikka. Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyötä kehitetään suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyön suuntaan. Tämä edistää vaikuttavuuden arviointia ja lisää uusien ammattilaisten tuntemusta perhekeskustoiminnasta. Marakatin ohjaajalla tulee olla työaikaa opiskelijoiden ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Toiminnan laajuus ja perheiden muuttuvat tarpeet edellyttävät ammatillisen henkilöstön lisäystä ja talouden pysyvyyttä. Perhekeskus Marakattiin on anottu RAY:n kohdennettua toiminta-avustusta vuosille Marakatti tukee vanhemmuutta ja lapsen kasvua ja kehitystä sekä lisää asiakkaiden kuulemista ja osallisuutta. Marakatti tarjoaa lapsiperheille helposti lähestyttävää, ehkäisevää tukea yhteistyössä kunnan, seurakunnan, muiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Marakatti kehittää perhekeskustoimintaa, työskentelytapoja ja vaikutusten arviointia, jotta Turun ja Turun seudun lapsiperheitä voidaan tukea entistä paremmin. Marakatti on valtakunnallisesti merkittävä kumppanuuteen perustuvan perhekeskustoiminnan kehittäjä, josta toimintamallit leviävät koko maahan. Marakatti tekee yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja sen vaikutusten arvioinnissa. Marakatin toiminta- ja henkilöstömenot saavat pitkäjänteisen rahoituksen. Työntekijät ja vapaaehtoiset toteuttavat perheiden tarpeista lähtevää monipuolista ehkäisevää toimintaa ja tukea. Työntekijät motivoivat, rekrytoivat ja kouluttavat vapaaehtoisia perhekeskuksen toimintaan. Marakatin laajennettu ohjausryhmä toimii koko Turun kaupungin perhekeskustoiminnan kehittäjänä sekä Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen Turun alueen ohjausryhmänä asioissa, jotka koskevat kunnan ja järjestöjen palveluita sekä alle kouluikäisten lasten perheiden palveluiden järjestämistä. Perhekeskus Marakatti on opiskelijoiden harjoittelupaikka. Piiri opastaa kuntia perhekeskusten perustamisessa, toimintamalleissa ja kunnan ja muiden toimijoiden välisessä kumppanuudessa. Työntekijät levittävät MLL:n ehkäisevän perhekeskustoiminnan malleja alueen MLL:n paikallisyhdistyksiin. perhekahvilakyselyn tulokset Marakatin ja Pikku-Heiskan osallistujamäärät toimintakohtaiset palautekyselyt välitön toiminnan yhteydessä saatu palaute talouden vakiinnuttamiseen liittyvät päätökset Sopimuspohjainen perhekeskustoiminta muissa kunnissa Sopimuspohjaista perhekeskustoimintaa on vuonna 2015 Kehittämisperhekeskus Marakatin lisäksi, Raisiossa, Laitilassa, Uudessakaupungissa ja Taivassalossa. Perhekeskustoimin- 8

9 ta käynnistetään Salossa. Yhteistyöstä sovitaan kumppanineuvotteluissa kunnan kanssa ja sitä täsmennetään kuntatiimityöskentelyssä. Jatkaa tiivistä yhteistyötä Raision kaupungin kanssa muun muassa varmistamalla käynnistyneen perhekahvilan ja Terhokerhon toiminta, vahvistamalla monikulttuurista työotetta ja syventämällä yhteistyötä paikallisyhdistyksen kanssa. Yhdistys saa toimintaansa ammatillisen ohjauksen ja apua vapaaehtoisten rekrytointiin. Uusia toimintamuotoja kokeillaan. Jatketaan Laitilan kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä muun muassa mallintamalla perhekeskustoiminta, ylläpitämällä ohjausryhmää, käynnistämällä vertaisryhmiä ja kerhoja, kokeilemalla uusia toimintamuotoja, rekrytoimalla vapaaehtoisia sekä järjestämällä vertaistapaamisia. Perhekeskus Mukulavintin roolia paikallisena vapaaehtoistoiminnan keskuksena vahvistetaan muun muassa alueen yhteisten koulutusten ja vertaisverkkojen avulla. Mukulavintti on perhekeskustoiminnan koordinaattorin yksi työpiste. Uudessakaupungissa MLL on mukana Virtuaalisen hyvinvointineuvolan kehittämistyössä vahvistaen MLL:n Uudenkaupungin yhdistyksen perhekeskus Ipana-Messin ja piirin roolia hyvinvointia tukevassa verkostossa. Kasvu vanhemmuuteen -ryhmät toteutetaan neljä kertaa vuodessa, pidetään yllä ja käynnistetään vertaisryhmiä ja kerhoja, kokeillaan uusia toimintamuotoja, rekrytoidaan vapaaehtoisia sekä järjestetään vertaistapaamisia. Ipana-Messi toimii perhekeskustoiminnan koordinaattorin yhtenä työpisteenä. Taivassalossa MLL:n Taivassalon yhdistyksen, piirin, kunnan ja seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö vakiintuu. Piiri ylläpitää Lapsiperheiden avoin toiminta -ohjausryhmää, päivittää perhekahvilatoiminnan esitteen, järjestää kuusi teemaperhekahvilaa ja yhden vanhempainillan. Käynnistää uusi yhteistyö Salossa, jossa kaupungin avustuksella yhdistetään salolaisten paikallisyhdistysten ja piirin voimavarat muun muassa aktivoimalla MLL:n toimintaa, lisäämällä yhteistä näkyvyyttä ja kehittämällä kaupungin, yhdistysten ja piirin välistä yhteistyötä. Yhdistykset saavat toimintaansa ammatillisen ohjauksen ja apua vapaaehtoisten rekrytointiin. Yhteistyö kaupungin kanssa tiivistyy, jolloin vapaaehtoistyö kohdistuu oikein. Tiiviimmällä yhdistysten yhteistyöllä myös hyvät toimintamallit esimerkiksi perhekahvilat ja Isä-lapsitoiminta, leviävät muihin kaupunginosiin ja voidaan järjestää suurempia tapahtumia, kuten esimerkiksi perheleirejä. MLL:n sopimuspohjainen perhekeskustoiminta tarjoaa tukea ja toimintamahdollisuuksia, jotka vastaavat maahanmuuttajaperheiden erityistarpeisiin. Kunnan ja MLL:n perhekeskustoiminnan sopimuspohjainen yhteistyö laajenee 1-2 uudella alueella. Kaikissa perhekeskuksissa ja perhekeskustoiminnan verkostoissa toteutetaan laajasti sekä MLL:n perhekeskustoimintaa että kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden toimintaa. Piiri tukee yhdistyksiä monipuolisen, laadukkaan ja pitkäjänteisen perhekeskustoiminnan toteuttamisessa. Vahvistetaan viestintää yhteistyöverkostoissa, joilla tavoitetaan lapsiperheet ja uudet vapaaehtoiset. Piiri tukee yhdistyksiä perhekeskustoiminnan aloittamisessa ja kuntayhteistyössä tarjoamalla ohjausta ja koulutusta. Tehdään 1-2 uutta perhekeskustoiminnan kuntasopimusta. vaikuttavuuskyselyn toteuttaminen toimintaan osallistuneiden määrä välitön toiminnan yhteydessä saatu palaute ja lasten havainnointi perhekeskuksen arjessa lapsen näkökulman saaminen uuden palautelomakkeen avulla kunta-järjestökumppanuuden ja perhekeskustoiminnan arviointi perhekeskustoiminnan verkostoissa uudet perhekeskustoiminnan kuntasopimukset 3.3. Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö MLL:n nuorisotoiminnassa kohdataan nuori ja nuoren vanhemmat erilaisissa ympäristöissä. Kouluissa on aktiivista tukioppilastoimintaa, ehkäisevän päihdetyön koulutuksia ja vanhempainiltoja. Vanhempainilloissa keskustellaan mediakasvatuksesta ja muista arjen teemoista, rajoista, vanhemman vastuusta ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Paikallisyhdistyksissä järjestetään ajankohtaista toimintaa ja reagoidaan nopeasti vaihtuviin tilanteisiin. MLL:n Varsinais-Suomen piiri on mukana RAY:n rahoittamassa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola-hankkeessa, Nuorten myrkytyskuolemia ehkäisevässä MYKY-ryhmässä ja tekee aktiivista yhteistyötä Turun kaupungin terveyden edistämisen yksikön kanssa. Tukioppilastoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä MLL:n Satakunnan piirin ja MLL:n keskusjärjestön kanssa. Vuonna 2015 vahvistetaan yhteistyötä MLL:n tukioppilastoiminnan, kaveritoiminnan ja nuorten vanhemmille suunnatun toiminnan kesken Tukioppilastoiminta Tukioppilas on vapaaehtoinen ja luotettava oppilas, joka haluaa edistää hyviä kaverisuhteita sekä koulun yhteishenkeä. MLL järjestää tukioppilaille perus- ja jatkokoulutuksia sekä tukee koulujen tukioppilasohjaajia. Tukioppilaat toimivat usein yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. 9

10 Tukioppilastoimintaa toteutetaan pitkäjänteisesti ja laadukkaasti alueen kouluissa. Nuoret osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Koulun henkilökunta tuntee tukioppilastoiminnan ja sen tuomat mahdollisuudet. Toiminnalla on taloudelliset toimintaedellytykset. Paikallisyhdistykset tekevät yhteistyötä tukioppilaskoulujen ja tukioppilaiden kanssa. Tukioppilastoimintaa kehitetään yhteistyössä MLL:n keskusjärjestön kanssa. Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus ovat osa tukioppilastoimintaa. Piirissä työskentelee nuorisotoiminnan koordinaattori, jonka tukena ja toimintaa suunnittelemassa on vapaaehtoisista koostuva tukioppilastoimikunta. Osallistutaan MLL:n keskusjärjestön tukioppilastoiminnan laatutyöhön. Kehitetään keinoja koulujen henkilökunnan tutustuttamiseksi tukioppilastoimintaan. Lisätään MLL:n paikallisyhdistysten tukioppilasyhteistyötä tiedottamisen, koulutusten sekä erilaisten yhteisten tapahtumien avulla. Järjestetään 25 tukioppilastoiminnan perus- ja jatkokoulutusta. Kehitetään toimintaa yhdessä MLL:n Satakunnan piirin kanssa ja järjestetään syksyllä yhteinen leiri tukioppilasohjaajille. Tuetaan koulujen tukioppilasohjaajia. Tiedotetaan oppilaitoksia päivätyökeräyksen mahdollisuudesta. Järjestetään syksyllä perinteinen tukioppilaiden Turku Rastit -tapahtuma, jossa turkulaiset tukioppilaat tutustuvat Turussa nuorille tarjottaviin palveluihin. Valitaan ottikoulu, jossa kehitetään monikulttuurisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyvää toimintaa. tukioppilaskoulujen määrä tukioppilasperuskoulutuksien määrä ohjaajien koulutuksien määrä koulutuksiin osallistuneiden palautekyselyt uuden toiminnan syntyminen ja osallistujien palaute Ennaltaehkäisevä päihdetyö Tavoitteena on yhteistyössä muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa ehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä sekä herättää julkista keskustelua lasten ja nuorten päihteiden käytöstä ja siltä suojaavista tekijöistä. MLL järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia koulujen henkilökunnalle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen sekä ammattilaisille. Selvä elämä -koulutus on tarkoitettu tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksessa käsitellään päihteiden käyttöä eri näkökulmista ja sen tavoitteena on parantaa oppilaiden itsetuntoa sekä ihmissuhde- ja päätöksentekotaitoja. Koulutetut tukioppilaat toimivat päihteettöminä esimerkkeinä sekä pitävät aiheeseen liittyviä oppitunteja ja tapahtumia kouluissaan. Vuonna 2011 aloitettiin vastaavaa toimintaa myös toisen asteen oppilaitoksissa yhteistyössä Turun kaupungin koulujen terveyden edistämisen yksikön, Turun Ammatti-instituutin ja Turun lukioiden kanssa. Toisen asteen mallissa koulutetaan päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautuneita lähihoitajia sekä Turun lukioiden tutoreita pitämään päihdekasvatusoppitunteja oppilaitoksen opiskelijoille. Vuonna 2015 ehkäisevää päihdetyötä on mahdollisuus tehdä intensiivisemmin Raisiossa, koska Raision Lions Club antoi tarkoitukseen lahjoituksen. Sen avulla toteutetaan vanhempainiltoja, yksi opettajien koulutus, kaksi Selvä elämä -koulutusta ja järjestetään Älä välitä -kampanja. Ehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä järjestämällä aiheeseen liittyviä koulutuksia ja vanhempainiltoja. MLL:n Selvä elämä -ohjelma on osa koulujen ehkäisevää päihdetyötä. MLL on toisen asteen oppilaitosten kumppani ehkäisevässä päihdetyössä. Järjestetään tukioppilastoiminnan jatkokoulutuksena 13 Selvä Elämä -koulutusta. Jatketaan yhteistyötä Turun Ammatti-instituutin sekä Turun lukioiden kanssa ja markkinoidaan toiselle asteelle suunnattuja ehkäisevän päihdetyön koulutuksia myös muille oppilaitoksille. Otetaan osaa aiheeseen liittyviin vanhempainiltoihin ja koululuentoihin. Järjestetään keväällä ja syksyllä Älä välitä - kampanjat Turussa ja Raisiossa yhteistyössä Alkon, poliisin, A-klinikan, Turun ja Raision nuorisotoimen, Turun ja Raision terveystoimen ja paikallisten tukioppilaiden kanssa. Tiedotetaan paikallisyhdistyksiä toimivista malleista ja tuetaan yhdistyksiä ehkäisevässä päihdetyössä. Toteutetaan Raision Lions Clubin kanssa sovitut muut tapahtumat. tukioppilastoiminnan jatkokoulutuksien määrä toisen asteen koulutuksien määrä koulutuksiin osallistuneiden palautekyselyt yhteistyökampanjat ja niistä saatu palaute 10

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2010 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2012 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Keksi/Suvi-Tuuli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Tarja Tarvainen, Liisa Harakkamäki & Hanna Liikanen AJAN TASALLA TÄYDENNYSKOULUTUSHANKEEN JÄRJESTÖKARTOITUS Pirkanmaan alueella toimivien järjestöjen lastensuojeluun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5

Puheenjohtajan tervehdys... 4. Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys... 4 Toiminnanjohtajan tervehdys... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA

8. PERHEKESKUS KUNTIEN TOIMINTASTRATEGIOINA JA OSAAMISEN JOH- TAMISENA PERHE hankkeen loppuraportti PERHEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TIIVISTELMÄ YLEISTÄ HANKESUUNNITELMA 2.1. Hankkeen tavoitteet 2.2. Hanketoimijat 3. HANKKEEN ARVIOINTI 4. HANKKEEN VERKOSTOITUMINEN 4.1. Valtakunnallinen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot