1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B Tampere p. (03) f. (03) hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Taitto: MLL:n Hämeen piiri ry Valokuvat: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Kannen kuva Anita Järvelin 2 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

3 Sisältö Toiminnanjohtajalta s. 4 Hämeen piirin alueella s. 5 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue s. 6 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö s Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa s. 9 Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille s Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta s. 11 MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi s. 11 Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt s. 12 Perhekahvilatoiminnan tuki s. 12 Kerho-, retki ja leiritoiminnan tuki s. 13 Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit s. 13 Vanhempainryhmä - ja vertaistoiminta s. 13 Koko suomi leikkii -hanke s. 14 Lastenhoitotoiminta - varhaista vanhemmuuden tukea s. 15 Lastenhoidon välitys -toimintamalli s. 15 Lastenhoitotoiminnan laatutekijät, ohjaus ja koulutus s. 15 Perhekummitoiminta s. 16 Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke s. 16 MLL:n Hämeen piiri koulutuskeskuksena s. 17 Koulutus- ja vertaisryhmätoiminta s Nuorisotoiminta s. 18 Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat toiminnat s. 18 Koulutustoiminta s. 18 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta s. 19 Koulurauha 2014 s. 19 Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen s Ammatilliset perhepalvelut s. 20 Arvo ja Sohvi -perhepalvelu s. 20 Kotineuvola Oy:n perhepalvelut s. 20 Kotineuvola Oy:n Neuvolapuhelin s Hallinto ja talous s. 21 Piirin henkilöstö ja luottamuselimet s. 21 Piirihallitus s Talous s. 23 Konserni s. 23 Toimitilat s. 23 LIITTEET 1. Piirihallituksen työvaliokunta, vaalivaliokunta, piirin Kotineuvola Oy:n hallitus, Hämeen lasten säätiön hallitus, ohjausryhmät, toimikunnat ja työryhmät vuonna 2014 s Piirin kunniajäsenet ja tilintarkastajat vuonna 2014 s Paikallisyhdistykset ja yhdistysten jäsenmäärät vuosina s Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin alueella toimineet perhekahvilat vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin naistoimikunnan toimintakertomus 2014 s MLL:n Hämeen piirin tase ja tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin tuloslaskelmavertailu s Tilinpäätöksen allekirjoitukset s Tilintarkastuskertomus s. 41 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

4 Toiminnanjohtajalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on yksi MLL:n kymmenestä aluejärjestöstä. Piiri toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. Piirin tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata paikallisyhdistysten vapaaehtoistyötä, tarjota kunnille perhekeskuskumppanuutta sekä välittää perheille lastenhoitoapua. Piiri toimii alueellaan lapsiperheiden asioiden asiantuntijana, kouluttajana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Perhekeskus, jossa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyöllä tarjotaan perheille monipuolisia palveluja, on soittautunut toimivaksi varhaisen tuen malliksi. Perhekeskuksesta on kehittynyt kunnan vastuulla oleva verkostomainen, monen toimijatahon yhteistyöhön perustuva palveluinnovaatio, jossa keskeistä on perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Vapaaehtoisten tukena ovat piirin perhekeskustoiminnan työntekijät, jotka koulutavat, neuvovat, toimivat yhteyshenkilöinä yhdistysten ja kunnan välillä, osallistuvat kuntien työryhmiin ja verkostoituvat seudun muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan sisältö vaihtelee kunnittain. MLL:n Hämeen piirissä toimintavuoden tavoitteena oli neuvotella ja laajentaa perhekeskustoimintaa ja vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Tavoite toteutui, vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 15 kunnan ja 40 MLL:n yhdistyksen alueella. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 94 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa sekä melkein kävijää. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä 4 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tekemällä ohjauskäyntejä kahviloihin. Perhekahvilaa kuvataan korvaamattomaksi paikaksi ystävystyä ja jakaa vanhemmuuden kokemuksia. Perhekahvila on kokemusten mukaan tehokasta varhaista tukea. MLL on kehittänyt kunnille Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa ( ) perheryhmämallin vauvaperheiden tueksi. MLL:n Hämeen piiri oli yksi viidestä valtakunnallisesta koulutuskeskuksesta, jossa järjestettiin Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmien ohjaajakoulutusta sekä oman- että kumppanuuspiirin, Pohjanmaan piirin, alueiden pilottikuntien ammattilaisille vuosina Palautekyselyiden mukaan vanhemmat kertoivat ryhmään osallistumisensa jälkeen ymmärtävänsä paremmin vauvan tarpeita ja tunteita. He saivat lisää varmuutta vauvan hoitoon ja itseluottamus vanhempana lisääntyi. Enemmistö isistä ja äideistä koki ryhmän parantaneen sekä omaa, puolisonsa että perheensä hyvinvointia. Isät kokivat myös tasavertaisen vanhemmuuden vahvistuneen perheen arjessa. Palautteen mukaan reflektiivinen työote oli antanut uutta intoa ja syvyyttä ohjaajakoulutuksen käyneiden neuvolan, perhetyön ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhön. Asiakassuhteet ovat syventyneet ja ymmärrys asiakasperheistä monipuolistunut. Valtakunnallinen Koulurauha julistettiin Tampereelta Ratinan stadionilta. Tapahtumaan osallistui yli henkilöä. MLL:n Hämeen piiri toimi koko vuoden kestävän koulurauhatyön koordinoijana. Pilottikoulujen oppilaat suunnittelivat pilottikouluissa tehtyjen kyselyiden pohjalta Koulurauha-vuoden teeman. Teemaksi valittiin ystävyys ja sen vaaliminen. Teeman toteuttamisen tueksi kaikissa kouluissa työryhmä laati ensimmäisen Koulurauhan toimintaoppaan Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Piirin ja yhdistysten vapaaehtoisten toimijoiden tekemä vapaaehtoistyön määrä oli piirin toiminta-alueella noin tuntia. Tämä vastasi 28 kokopäiväisen työntekijä työpanosta. Järjestöjen vapaaehtoistyön rahallinen arvo laskettiin ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten Helsingin yliopiston ja Ruralia-instituutin toimesta. Vapaaehtoistyöhön sijoitettu raha maksoi itsensä takaisin kuusinkertaisena. Lainaan lopuksi MLL:n Humppilan yhdistyksen hallituksen jäsenen Katja Ojalan tekemän juhlarunon säettä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys on siis yhdistys melko pieni, mutta aktiivisesti toimiva. Yhdistyksen hallituksessa on jäseniä yhteensä kymmenen, kokouksissa kuuluva puheensorina on ideoiva ja iloinen. Suhtaudumme vakavasti Sophie Mannerheimin alkuun laittamaan tehtävään ja haluamme antaa lapsille, nuorille ja perheille tukea ja eväitä elämään. Vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisvoimin voimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, joka rakentuu välittämiselle ja huolenpidolle ja jossa voi auttaa muita ja saada itse apua tarvittaessa. MLL:n kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä tehdään iloksi ja voimaksi, itselle ja muille! Lämmin kiitos kaikille mukana kulkeville ja toimintaamme tukeville! Marita Viertonen

5 MLL:n Hämeen piirin alueella: Piirin jäsenmäärä Vapaaehtoisten tekemiä työtunteja - yhteensä Yhdistysten tuki ja ohjaus, jäsentyö - yhdistysten määrä - yhdistyskäyntejä - tiedotteita ja uutiskirjeitä Vapaaehtoisten koulutus ja vertaistapaamiset - yhdistystoiminnan koulutuksia/osall. - ryhdistä yhdistystä verkkokurssi/osall. - perhekahvilakoulutuksia/osall. - Perhekahvilaverkkokurssi/osall. - perhekahvilaohjauskäyntejä - Lukumummi ja vaaritoiminnan koulutuksia/osall. - vertaisryhmätoiminnan koulutuksia/osall. - seututapaamisia/osall. - Täyskäsipäiviä ja muita koulutustil./osall. MLL:n Hämeen piirin järjestämä Lastenhoitotoiminta - hoitajia - tilauksia - hoitotunteja - avustuskuntia Perhekeskustoiminta - kuntasopimusten määrä - MLL:n yhdistyksiä avustuskunnissa - työryhmät yms., joissa edustettuna/kokoontumiskertoja - kuntien määrä piirin alueella Perhekummitoiminta - Perhekummikoulutuksia / vapaaehtoisia - kummisuhteita Piirin nuorisotyö järjesti - koulutuksia/tilaisuusksia/leirejä yhteensä, joihin osallistui - lapsia, nuoria ja vanhempia yhteensä - tukioppilaita piirin alueella/kouluja Lasten- ja nuorten tukihenkilöitä - tukihenkilökoulutuksia/vapaaehtoisia - tukisuhteita /44 1/10 2/12 1/5 12 5/30 2/19 3/22 3/ / / /99 Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa - koulutettuja ohjaajia Koko Suomi leikkii-hanke ( ) piirin alueella 107/ Terhokerhoja piirin alueella/kuntien määrä Perhekahviloita piirin alueella joissa kävijöitä, joista - lapsia - aikuisia Perhekahvilaohjaajia vapaehtoisia /palkattuja Vanhempainryhmä- ja vertaistoimintaa piirin alueella - osallistujia yhteensä Vertaisryhmien ohjaajia Lasten kerhoja piirin alueella - Kerhoja - kävijöitä yhteensä Kerho-ohjaajia vapaaehtoisia /palkattuja Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrasteryhmiä - kerhoja - kävijöitä yhteensä 1/ / / /54 2/18 4/ /39 6/32 1/ / ei tilastietoa 11/ / / MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

6 6 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue

7 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL:n toiminnan lähtökohtana on lapsen ja lapsuuden arvostus. MLL:n tavoitteena on, että jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen lapsuus ja että lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. MLL:n tarkoituksena on lisätä vanhemmuuden ja perheiden tukea sekä kasvatustyön arvostusta yhteiskunnassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaikille avoin järjestö, jossa kansalaiset voivat vaikuttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL on luotettava, arjessa ja ajassa elävä järjestö. MLL toimii vahvana asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. MLL korostaa inhimillisyyttä, yhteisvastuuta, yhdenvertaisuutta ja iloa lapsesta. Liittokokouksessa Turussa hyväksyttiin MLL:n strategia - suunta 2024 ( ) ja Kolmi-vuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella: Pirkanmaalla, Kanta-Hämessä ja Päijät-Hämeessä. Vuonna 2014 piirin alueella oli 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. MLL:n Hämeen piirin voimavarana ovat paikallisyhdistysten aktiiviset jäsenet. Piirin luottamushenkilöiden tekivät vapaaehtoistyötä vuonna 2014 seuraavasti: Perhekummit sekä tukihenkilöt tuntia ja piirihallitus tuntia. Yhdistysten vapaaehtoisten tekivät vapaaehtoistyötä v tuntia. Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10 kuntaa. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 50, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella oli asukasta ( ). Maakunta Asukasmäärä 0-17-vuotiaat MLL:n yhdistyksiä Pirkanmaa, kuntaa Kanta-Häme, kuntaa Päijät-Häme, kuntaa Yhteensä, 43 kuntaa MLL:n Hämeen piirin kuntakumppanit vuonna 2014 Pirkanmaa: Kanta-Häme: Lounais-Häme: Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski ja Ylöjärvi Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Riihimäki Forssa Yhteistyö alueen kuntien kanssa ja kuntien taloudellinen tuki on mahdollistanut mm. vapaaehtoisten toimijoiden ammatillisen ohjauksen sekä lastenhoitoavun perheille. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

8 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä MLL:n Hämeen piirin tehtävänä on vaikuttaa ja viestiä alueellisesti Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät Hämeessä. Vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lapsen oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon kuntien päätöksenteossa. Piiri vahvisti lasten ja nuorten tietoisuutta lapsen oikeuksista levittämällä MLL:n keskusjärjestön tuottamaa aineistoa. Piiri on levittänyt malleja lasten, nuorten ja perheiden kuulemisen ja osallisuuden käytännöistä. Viestinnässä onnistuminen on yksi piirin jatkuvista kehitystehtävistä. Sosiaalinen median merkitys on kasvanut ja mediaviestinnän ja -kampanjoinnin rinnalle tarvitaan yhä kohdistetumpaa viestintää. Piiri lisäsi edelleen aktiivisuuttaan sosiaalisessa (Facebook ja Twitter) mediassa ja kehitti piirin nettisivuja. MLL:n arvot: Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus MLL:n periaatteet: Avoimuus Ilo Kumppanuus Osallisuus Arjen arvostus Piirillä oli laaja yhteistyöverkosto, joka edisti vaikuttamista ja viestintää. Lapsi- ja perhetoiminnan ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet piirin alueen paikallisyhdistykset sekä muut piirin toimintaan läheisesti liittyvät toimijat mm. keskusjärjestö, muut MLL:n piirit, tiedotusvälineet, yritykset. Toiminnan rahoittajana Raha-automaattiyhdistys (RAY) on tärkeä yhteistyökumppani. Muita tahoja olivat toiminta-alueen oppilaitokset, kunnat sekä muut järjestöt. PIKASSOS Oy:n (Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa) kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla erilaisten työryhmien työskentelyyn (mm. maakunnalliset varhaiskasvatustyöryhmät) ja Kaste -hankkeeseen (Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke). Piirin tehtävänä on palvella tiedotusvälineitä alueellisella ja maakunnallisella tasolla asiantuntijana lasta ja lapsiperheitä koskevan tiedon hankinnassa. Piiri tiedotti paikallisyhdistyksille ajankohtaisista asioista, yhdistysten toiminnasta piirin alueella sekä piirin järjestämistä koulutuksista ja tapaamisista yhdistyksille lähetetyillä sähköpostikirjeillä, piirin nettisivuilla sekä Facebookissa. Lisäksi piiri tiedotti keskusjärjestön kokoaman kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Yhdistystiedotteen kautta paikallisyhdistyksille. Tiedote julkaistiin myös Yhdistysnetissä. Piirin Sophie -verkkolehden toiminta loppui keväällä Piiri osallistui edelleen Hyvä Joulumieli -keräykseen kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi. Piiri jakoi alueellaan yhteistyössä paikallisyhdistysten, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa keräyksen avulla saadut 945 lahjakorttia taloudellista apua tarvitseville lapsiperheille. Piiri kannusti paikallisyhdistyksiä osallistumaan Kevätilo -keräykseen ( ) MLL:n Hämeen piiri ja MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy (jatkossa Kotineuvola Oy) osallistuivat Helsingissä valtakunnallisille Neuvolapäiville lokakuussa Päivien aikana jaettiin Kotineuvola Oy:n hoito-oppaita ja tietoa piirin toiminnasta kuntien ammattilaisille. Valtakunnallisen Koulurauhatapahtuman 2014 kutsuvieraita Ratinassa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä edustajia Suomen Vanhempainliitosta, vasemmalta suunnittelija Anri Leveelahti, toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä suunnittelija Sari Manninen. 8 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

9 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille Piirin tehtävänä on antaa tukea ja ohjausta yhdistysten eri toimintoihin, auttaa yhdistyksiä verkostoitumaan sekä järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Piiri kannustaa ja aktivoi yhdistyksiä vaikuttamaan oman paikkakuntansa päättäjiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Paikallisen vapaaehtoistoiminnan edistäminen on MLL:n strategisia painopisteitä. MLL:n selvitysten mukaan yhdistysten vastuutehtävissä toimitaan keskimäärin muutaman vuoden ajan. Tämä edellyttää piiriltä jatkuvaa vapaaehtoisten perehdytystä, ohjausta ja koulutusta. Piiri koulutti työntekijät soveltamaan työssään MLL:n kehittämää mentalisaatioon perustuvaa reflektiivistä työotetta. Lisäksi työntekijät osallistuivat keskusjärjestön järjestämiin valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Piirin koulutustarjonnassa tavoitteeksi oli määritelty se, että erilaisia koulutuksia toteutetaan ja kehitetään yhdistysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kiinnostavia kurssiaiheita sai esittää piirin nettisivuilla olevalla palautelomakkeella. Yhdistystoiminnan perustehtävien lisäksi piirin koulutustarjontaan kuuluvat jo vakiintuneet tukioppilas- ja mediakoulutukset, lastenhoitokurssit, perhekahvilakoulutukset sekä erilaiset vertaisverkot (mm. puheenjohtajille ja muille yhdistyksen hallituksen vastuuhenkilöille). Rahastonhoitajille pidettiin koulutusilta yhdistyksen taloudenhoidosta. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin ryhmänohjaajakoulutuksia ja käynnistettiin yhdistyksissä vertaisryhmätoimintaa. Kiusaamisen ehkäisystä saatuja MLL:n aineistoja hyödynnettiin sekä alle kouluikäisten että koululaisten vanhemmille suunnatuissa koulutuksissa. Kestävään kehitykseen, monikulttuurisen toiminnan huomioimiseen, osallisuuden vahvistamiseen ja ympäristöasioihin kiinnitettiin huomiota piirin koulutuksissa. MLL:n valtakunnallinen ja piirin oma koulutusmateriaali oli aktiivisesti käytössä kaikissa tilaisuuksissa. Toimintavuoden tavoitteena oli, että paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt toteuttavat toiminnassaan MLL:n arvoja, tavoitteita, toimintaperiaatteita sekä hallitsevat yhdistystoiminnan perusasiat. Piirin koulutuksissa huomioitiin Liittokokouksessa Turussa hyväksytyt MLL:n strategia suunta 2024 ( ) ja Kolmivuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. Vuoden 2014 aikana useimmissa paikallisyhdistyksissä toteutui MLL:n sääntömuutos. Piiri tiedotti ja järjesti yhdistysten hallituksille koulutuksia sääntöihin tulevista muutoksista ja ohjasi niiden toteuttamiseen yhdistystoiminnassa. Eri yhdistysten hallitusten jäseniä tavattiin 14 kertaa ja eri puolilla piirin toiminta-aluetta. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja neuvontaa mm. yhdistykseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä annettiin puhelimella ja sähköpostilla. Piirin maantieteellisesti laaja alue toi haasteita ohjausresurssien riittävyyteen. MLL:n yhdistysnetti ja piirin nettisivut sekä Facebook olivat tärkeitä koulutuksen ja tiedottamisen välineitä. Tavoitteena oli myös, että yhdistykset verkostoituvat ja hallitusten jäsenet saavat mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten vaihtoon sekä vertaistukeen. Piirin työntekijät järjestivät neljä alueellista yhdistyskoulutusta, kolme seututapaamista ja kaksi seudullista Täyskäsi-päivää. Tampereella ja Virroilla pidetyissä Täyskäsi-päivissä aiheena olivat erilaiset kohtaamiset MLL:n toiminnassa. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja viriteltiin seudullista yhteistyötä sekä Tampereen että Ylä-Pirkanmaan seuduille. Yhdistystoiminnan peruskysymyksiä sisältävä MLL:n ja OK -opintokeskuksen yhteistyössä kehittämää Ryhdistä yhdistystä verkkokurssi (2 op) toteutettiin Tavoitteena oli vuoden aikana järjestää kaksi kurssia, mutta syksyn kurssi peruuntui, koska sille ei ilmoittautunut tarvittavaa määrää osallistujia. Kursin ohjaajina toimivat Miia Kerokoski ja Päivi Ojanen. MLL:n nykyisissä säännöissä mainitaan, että piirin tehtävänä on kerätä omalta alueeltaan yhdistysten toimintakertomukset ja - suunnitelmat. Näihin liittyen piirin tehtävänä oli myös saada tietoonsa yhdistyksissä tehty toiminta, kävijämäärät ym. tilastot. Saadut tiedot piiri lähetti keskusjärjestöön valtakunnalliseen tilastoon. Yhdistysten aktiivisuuden avulla toimintatilastojen palautus keskusjärjestöön toteutui melkein 100 prosenttisesti. Vaikka yhdistyskäynneillä ja - koulutuksissa yhdistyksiä aktivoitiin jäsentyöhön, jäsenhuoltoon ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen, pysyivät yhdistysten jäsenmäärät jokseenkin samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenmääräänsä lisäsi eniten Kangasalan yhdistys 56 uudella jäsenellä (738->794). Kesällä juhlittiin Ikaalisten yhdistyksen yli 500 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

10 jäsenen rajan rikkoutumista. Koivistonkylän jäsenmäärän kasvu 20 uudella jäsenellä oli prosentuaalisesti suurin lisäys. Kymmenessä muussa yhdistyksessä saatiin jäseniä myös lisää. Kuitenkin piirin koko jäsenmäärä hieman laski. Vuonna 2013 piirin jäsenmäärä oli ja vuonna 2014 yhteensä Toimintaa arvioitiin aktiivisesti ja tiedot kirjattiin piirin vuositilastoon. Eri yhteyksissä kerättiin koulutustapahtumien ja osallistujien lukumäärät sekä yhteystiedot. Yhdistyksiltä kerättiin palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutusten ja tapaamisten yhteydessä. Palautukset hyödynnettiin piirin koulutustoimintaa suunniteltaessa. Välineitä työhön, ajankohtaista arkeen -seminaari nuorten parissa toimiville Seminaariin osallistui 140 innokasta kuulijaa. Koulurauhan toimintaopas Tampereen koulurauhatyöryhmä laati toimintaoppaan koulurauhasta. Koulurauhavuoden teema on ystävyys ja sen vaaliminen. Oppaan avulla ystävyydestä voidaan puhua koulussa minkä tahansa oppitunnin lomassa. Lapsi hädässä - ensiapuopas lasten vanhemmille. Näin ennaltaehkäiset, tunnistat ja hoidat hätätilanteen. Opas toteutetiin opinnäytetyön tuotoksena Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmassa ja yhteistyössä MLL:n Hämeen piirin kanssa. 10 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

11 Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta MLL:n Vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjaushankkeen (Veto-hanke ) aikana luotiin ammatillinen ohjausmalli paikallisten vapaaehtoisten toiminnan tukemiseksi. Hankkeen aikana yhtenäistettiin ammatillisen ohjauksen sisältö ja laatu ja ohjaustukea yhdistyksille lisättiin. Vapaaehtoistoiminnan ammatillisella ohjauksella vahvistettiin kunnan, MLL:n paikallisyhdistysten ja MLL:n piirien keskinäistä kumppanuutta sekä luotiin uusia yhteistoiminnan malleja. Hämeen piirissä Veto-hanketta toteutettiin Kanta-Hämeen alueella kuudessa kunnassa 12 paikallisyhdistyksessä. Vuoden 2014 alusta MLL:n keskusjärjestö sai Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) valtakunnallisen pysyväisrahoituksen vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaukseen (MLL:n Perhekeskus-kehittämissuunnitelma ). Perhekeskustoiminta on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. Toiminnassa keskeistä on lasten ja perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Perhekeskustoimintaa MLL:ssa toteuttavat paikalliset yhdistykset ja niiden vapaaehtoiset sekä MLL:n piirijärjestöt. Keskusjärjestö yhdessä piirin kanssa vastaavat toiminnan laadunhallinnasta ja kehittämisestä. Vapaaehtoistoiminnan ja kuntayhteistyön tukena toimivat alueelliset piirin työntekijät. MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi MLL:n Hämeen piirin osalta perhekeskustoiminnan tavoitteet toimintaa avustavien kuntien alueella muodostuivat yhtenäisen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteena oli toimintavuoden aikana laajentaa vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Piirin edustajat kävivät esittelemässä toimintaa useiden kuntien johtaville työntekijöille. Paikalliset toimijat olivat mukana neuvotteluissa mahdollisuuksien mukaan. Ray:n ja kuntien avustusten avulla ammatillista ohjausta voitiin jatkaa edelleen Kanta- Hämeessä: Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Riihimäessä, Hausjärvellä, Lopella ja Forssassa. Kuntakumppaneiksi ja toiminnan rahoittajiksi tulivat vuoden alusta mukaan Pirkanmaalla Akaa, Valkeakoski, Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Hämeenkyrö ja Orivesi. Vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 40 MLL:n yhdistyksen alueella. Tavoitteena oli vahvistaa kuntia MLL:n kumppanina sekä lisätä piirin, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä. Piirin alueella käynnistettiin yhteistyöverkostoja mm. Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenkyrössä, Janakkalassa, Kangasalla, Tampereella ja Valkeakoskella (kuntien moniammatilliset työryhmät). Piirin työntekijät osallistuivat työryhmien kokouksiin 22 kertaa. Lisäksi Hämeen piiriltä pyydettiin kommentti muutaman kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja Mielenterveys- ja päihdeohjelmaan. Tärkeänä tavoitteena oli, että MLL:n perhekeskustoiminnan sisältö vastasi lapsiperheiden, yhdistystoimijoiden sekä rahoittajien tarpeita. Toimijoilta kerättiin säännöllisesti kaikissa tilaisuuksissa joko kirjallista tai suullista palautetta. MLL:n keskusjärjestön tekemän Perhekahvilakyselyn ( ) tuotoksia hyödynnettiin koulutuksissa ja kuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Piiri keräsi kuntakohtaiset toimintatilastot rahoittajille sekä vuosiraportit keskusjärjestölle. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

12 Kuva: Anita Järvelin Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt Perhekahvilatoiminnan tuki MLL:n paikallisyhdistysten ja piirin lapsille ja perheille suunnattu toiminta liittyi pääasialliset avoimeen varhaiskasvatukseen, vertaistuelliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Piirin tehtävänä oli tukea näitä toimintoja. Avointa varhaiskasvatusta olivat mm. kerhot, leikkipuistot, avoimet päiväkodit ja lastenkulttuuritoiminta. Nokian yhdistyksellä oli kaksi avointa päiväkotia (Tuutikki ja Täpinä), joissa avoimen toiminnan ohella järjestettiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tampereen osastolla oli erittäin laajaa toimintaa kahdessa Perhekeskuksessa (Laivapuiston perhetalo Tampereella ja Pereenkulman perhekeskus Pirkkalassa). Yhdistyksen käytössä olevissa tiloissa järjestettiin toimintaa myös Hämeenlinnassa (Mallis), Ikaalisissa (Peukaloinen) ja Siuron-Linnavuoren yhdistyksessä. Lahden yhdistyksellä oli omat toimitilat Rauhankadulla ja lisäksi Kärpäsen päiväkoti. Vertaistukea voitiin saada mm. perhekahviloissa, erilaisissa vertaisryhmissä sekä tukihenkilö- ja perhekummitoiminnassa. Yhteisöllisyyttä lisäsivät erilaiset tapahtumat, retket, leirit, vanhempainillat tai asiantuntijaluennot. MLL:n tehtävänä oli myös vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden asioihin ja palveluihin. MLL:n perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa sekä lapset että vanhemmat saavat seuraa ja arjen tukea toisiltaan. Toiminnan perustana on vanhempien keskinäinen vertaistuki, paikallisuus ja monimuotoisuus. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa. Tavoitteena on lisätä lapsille suunnattua ohjelmaa perhekahviloissa vanhemmilta tulleen kävijäpalautteen mukaisesti. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 107 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tehdä ohjauskäyntejä kahviloihin. Vierailujen yhteydessä pidettiin toimintatuokioita kahvilan kävijöille sekä tiedotettiin MLL:n toiminnasta. Koulutusmateriaalina käytettiin piirin tuottamaa aineistoa, mm. Lapsi hädässä - lapsen ensiapu-opas vanhemmille ja maksuttomia hoito-oppaita. Toiminnan sisällössä kiinnitettiin huomiota lasten omaan toimijuuteen ja lasten näkökulman kuulemiseen sekä yhdistysten että kuntien lapsille suunnatuissa palveluissa. Syksyllä pilotoitiin muutamien perhekahviloiden vastuuhenkilöiden kanssa MLL:n suunnittelema verkkokoulutus välisenä aikana. Piirin toiminnan tavoitteena on vahvistaa paikallisyhdistysten perhekahvilatoiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä tarpeen mukaan olla mukana käynnistämässä uusia perhekahviloita. Vuonna 2014 perustettiin uusi perhekahvila (Valkeakoskelle) piirin koordinaattorin tuella. Yhdessä toimijoiden ja kunnan kanssa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että paikkakunnalta löytyisi asianmukainen ja maksuton toimitila yhdistyksen käyttöön. Oli myös tärkeää, että yhdistysten perhekahvilaja perhekeskustoiminta ja sen vaikutukset lapsiperheiden arkeen saadaan näkyväksi osaksi kunnan ennaltaehkäisevää ja avointa lapsi- ja perhetoimintaa. 12 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

13 Kerho-, retki- ja leiritoiminnan tuki MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden osallistua heitä itseään kiinnostavaan harrastukseen ilman suorittamisen paineita. MLL:n kerhotoimintaan on luotu valtakunnallinen kerhonohjaajan koulutusmalli. Koulutusmalli sisältää kerhonohjaajakoulutuksen ja kerhotoiminnan arviointimallin. Lasten osallistuminen kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen oli tavoitteena kaikessa kerhotoiminnassa. Koulutusmateriaalina käytettiin MLL:n tuottamaa menetelmäopasta (2014) Mitä haluaisit tehdä kerhossa?. Tavoitteena oli, että lapsilla ja vanhemmilla oli mahdollisuus yhteiseen laadukkaaseen ja mielekkääseen tekemiseen. Kynnys osallistua MLL:n kerhoon oli tarkoituksella matala mm. maksuttomuuden tai alhaisten kerhomaksujen vuoksi. MLL:n yhdistykset järjestivät mm. muskareita, liikunta-, taide- ja käsityökerhoja. Kerhotoiminta tavoitti lapsia ja aikuisia laajasti eri paikkakunnilla. Lapsille suunnattuja kerhoja oli yhteensä noin 140 ja niissä kävijöitä yhteensä lähes Lisäksi erityisiä Leikki - ja varhaiskasvatuskerhoja oli 15 ja niissä kävijöitä yhteensä noin Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrastusryhmiä (mm. liikunta-, taide-, Isä-lapsi-harrastuskerhoja) toteutui 97 kerhoa. Kävijöitä näissä kerhoissa ja ryhmissä oli yhteensä lähes Kerhonohjaajille tarkoitettua koulutusta suunniteltiin loppuvuonna, mutta siihen ei tuntunut olevan tarvetta. Piiri tiedotti MLL:n materiaaleista yhdistysten kerhovastaaville, mm. MLL:n lapsen kuulemisen menetelmäopasta. Yhdistyksissä toimi yhteensä yli 100 joko palkattuja tai vapaaehtoisia kerhonohjaajia. Paikallisyhdistysten perinteistä toimintaa olivat retket ja leirit. Toimintavuonna lähes puolet aktiivisesti toimivista yhdistyksistä järjestivät lapsiperheille retkiä ja muutamat yhdistykset myös leirejä. Osallistujina olivat lapset, nuoret sekä perheet. Leikkikenttätoimintaa toteutettiin sekä yhteistyössä kunnan tai muiden paikkakunnalla toimivien muiden yhdistysten kanssa että yhdistyksen omana toimintana. Vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia oli myös runsaasti. Piiri osallistui työpanoksellaan Hämeenkyrössä Perheen päivään ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan Tampereella, Työväenmuseo Verstaalla. Perhekeskustoiminnan koordinaattori osallistui Valkeakoskella perheille suunnattuun vanhempainfoorumiin. Piiriin vuositilastoon kerättiin tiedot yhdistysten kerhojen lukumääristä, eri kerhomuodoista, leireistä, retkistä, tapahtumista ja niihin osallistujista. Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit MLL:n kylämummi ja -vaari -toiminta lisää sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä. MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat yhteisöllisiä isovanhempia, jotka antavat aikaa ja turvallista läsnäoloa lapsille muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Leikki, ilo ja lapselta saatu välitön palaute vahvistavat myös ikääntyvien hyvinvointia ja tuovat elämään uutta sisältöä. Toiminnan tavoitteena oli sukupolvien välisen yhteyden lisääminen yhteisen toiminnan kautta mm. perhekahviloissa yms. yhdistyksen toiminnassa. Piirin alueella seitsemässä perhekahvilassa tai muussa toiminnassa oli mukana yhteensä 30 mummia tai vaaria. Uutena toimintamuotona syksyllä aloitettiin piirin Lukumummi- ja lukuvaari-toiminta. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Mummit ja vaarit lukivat kouluilla yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsivat lisätukea lukemiseen. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapasivat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin ja Niilo Mäki Instituutin (Ray:n rahoittama Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke) kanssa toteutettiin viisi perehdytyskoulutusta. Koulutukseen osallistui 22 seniori-ikäistä ja kahdeksan opettajaa. Vanhempainryhmä- ja vertaistoiminta Vuoden aikana noin kolmasosalla paikallisyhdistyksistä toimi yhteensä 55 erilaista vertaisryhmää. Ryhmät muodostuivat lasten ja vanhempien yhteisistä, vanhempien keskinäisistä, äitija isä-ryhmistä sekä muista aikuisten harrastusryhmistä. Osallistujia näissä ryhmissä oli yhteensä noin Ryhmänohjaajakoulutusta toivottiin edellisvuotena Punkalaitumen yhdistyksen aktiiveille. Kaksi suunniteltua koulutuspäivää 8.3 ja 20.9 jouduttiin kuitenkin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia. Yhteinen teema yhdistää - vertaisryhmäohjaajan koulutus toteutui Tampereella Lauantaina pidettyyn koulutuspäivään osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä viidestä eri paikallisyhdistyksestä. Koulutus suunniteltiin palvelemaan osallistuneiden paikallisyhdistysten tarpeita vertaistoimintaan liittyen sekä lisäämään innostuneisuutta suunnitella ja toteuttaa tähän perustuvia ryhmätoimintoja. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Vuosikertomus 2015 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke

Koko Suomi leikkii hanke Koko Suomi leikkii hanke 2014 2016 Koko Suomi leikkii Koko Suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen hanke (2014 2016), jonka toteutuksesta vastaavat Mannerheimin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke

Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Järjestöyhteistyö Jyväskylän seudun Perhe hankkeessa 29.8.2008 KT, LTO Jaana Kemppainen projektipäällikkö Jyväskylän seudun Perhe hanke Jyväskylän seudun Perhe hanke 2005 2007 2008 STM, Jyväskylä, Jyväskylän

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 TOIMINTA-AJATUS Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Toiminnan tarkoituksena on edistää lapsen ja lapsiperheen hyvinvointia, lisätä lapsuuden

Lisätiedot

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hankeseminaari 7.5.2015 Paula Väliaho paula.valiaho@mll.fi MLL Hyvinkää - NEro-hanke NErolla lapselle voimaa- eli lyhyemmin NEro-hanke (NEro=lapseN Ero) MLL Hyvinkään

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää

Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä. M-L Aronpää Iloa, voimaa ja yhdessäoloa eläkeikään Vertaistoiminta riskien ehkäisyssä M-L Aronpää HASIC-projekti - Euroopan komission Health Programmen rahoittama projekti - Projektin kesto: 1.1.2014-30.6.2016 - Projektia

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset Oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä kv. konferenssi asiantuntijoita, opettajia ja nuoria jakamassa uusinta tietoa ja parhaita

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll.

Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere hameenpiiri.mll. Toimintasuunnitelma 2017 Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, 33200 Tampere hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Lastenhoitotoiminnan laatukäsikirja

Lastenhoitotoiminnan laatukäsikirja laatukäsikirja Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi Käsikirjoitus Tarja Satuli-Kukkonen Ulkoasu Hahmo Taitto ja kaaviot Tarja Petrell Kannen kuva Matti Matikainen Paino Tyylipaino 2010

Lisätiedot

Virkistyn, kun saan juttuseuraa

Virkistyn, kun saan juttuseuraa 29.10.2011/ Tarja Satuli-Kukkonen Virkistyn, kun saan juttuseuraa Perhekahvilakysely 2011 MLL:n varhainen tuki lapsiperheille Tilapäinen lastenhoitoapu perheille Lapsiperheiden avoin toiminta Perhekahvilat,

Lisätiedot

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa?

Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelu osana perhepalveluja - mikä on lastensuojelun suunta ja paikka tulevaisuudessa? Lastensuojelukoulutus 11.11.2015 Marjo Lavikainen, sosiaalineuvos 9.11.2015 Kärkihanke: Lapsi- ja perhepalvelujen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2016

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2016 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2016 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen

3. Nykyisen toimintatavan toimivuuden arviointi/kehittämiskohteiden tunnistaminen KEHITTÄJÄTIIMI_JYTA 1/09 Aika 26.10.2009 klo 12-14 Paikka Toholammin kunnantalo, khall-huone Läsnä Neuvola Inkeri Jussila Varhaiskasvatus, Terhi Elamaa Koulukuraattori Perheneuvola, Merja Heikkilä Lapsiperheiden

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA

HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA HYVINVOINTIKERTOMUKSET LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEELLA Ylitarkastaja Sini Männistö, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen neuvottelukunnan kokous 4.12.2015 3.12.2015 1 TAUSTAA Kunnilla velvollisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen

Moniammatillinen kumppanuus ja uusien toimintamallien kehittäminen Haapajärvi on alueen suurin kaupunki 7714 väestömäärällään. Pyhäjärvellä asukkaita on 6001, Reisjärvellä 3020 ja Kärsämäellä 2918. Yhteensä Selänne palvelee 19 653 asukasta( Tilastokeskus 2009) Päivähoidossa

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille

Pihaleikkiseuraa puistoon tai pallokentälle - Leikkitreffit porvoolaisille lapsiperheille Jäsenkirje 3/2014 Hyvä jäsen, Intiaanikesä alkaa olla takana, ja yhdistyksemme näkökulmasta mielenkiintoinen ja aktiivinen syksy edessä. Ensi viikon lauantaina, 23.8 juhlimme näyttävästi 5 vuotis syntymäpäiviämme

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot