1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B Tampere p. (03) f. (03) hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Taitto: MLL:n Hämeen piiri ry Valokuvat: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Kannen kuva Anita Järvelin 2 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

3 Sisältö Toiminnanjohtajalta s. 4 Hämeen piirin alueella s. 5 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue s. 6 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö s Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa s. 9 Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille s Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta s. 11 MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi s. 11 Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt s. 12 Perhekahvilatoiminnan tuki s. 12 Kerho-, retki ja leiritoiminnan tuki s. 13 Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit s. 13 Vanhempainryhmä - ja vertaistoiminta s. 13 Koko suomi leikkii -hanke s. 14 Lastenhoitotoiminta - varhaista vanhemmuuden tukea s. 15 Lastenhoidon välitys -toimintamalli s. 15 Lastenhoitotoiminnan laatutekijät, ohjaus ja koulutus s. 15 Perhekummitoiminta s. 16 Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke s. 16 MLL:n Hämeen piiri koulutuskeskuksena s. 17 Koulutus- ja vertaisryhmätoiminta s Nuorisotoiminta s. 18 Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat toiminnat s. 18 Koulutustoiminta s. 18 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta s. 19 Koulurauha 2014 s. 19 Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen s Ammatilliset perhepalvelut s. 20 Arvo ja Sohvi -perhepalvelu s. 20 Kotineuvola Oy:n perhepalvelut s. 20 Kotineuvola Oy:n Neuvolapuhelin s Hallinto ja talous s. 21 Piirin henkilöstö ja luottamuselimet s. 21 Piirihallitus s Talous s. 23 Konserni s. 23 Toimitilat s. 23 LIITTEET 1. Piirihallituksen työvaliokunta, vaalivaliokunta, piirin Kotineuvola Oy:n hallitus, Hämeen lasten säätiön hallitus, ohjausryhmät, toimikunnat ja työryhmät vuonna 2014 s Piirin kunniajäsenet ja tilintarkastajat vuonna 2014 s Paikallisyhdistykset ja yhdistysten jäsenmäärät vuosina s Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin alueella toimineet perhekahvilat vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin naistoimikunnan toimintakertomus 2014 s MLL:n Hämeen piirin tase ja tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin tuloslaskelmavertailu s Tilinpäätöksen allekirjoitukset s Tilintarkastuskertomus s. 41 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

4 Toiminnanjohtajalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on yksi MLL:n kymmenestä aluejärjestöstä. Piiri toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. Piirin tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata paikallisyhdistysten vapaaehtoistyötä, tarjota kunnille perhekeskuskumppanuutta sekä välittää perheille lastenhoitoapua. Piiri toimii alueellaan lapsiperheiden asioiden asiantuntijana, kouluttajana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Perhekeskus, jossa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyöllä tarjotaan perheille monipuolisia palveluja, on soittautunut toimivaksi varhaisen tuen malliksi. Perhekeskuksesta on kehittynyt kunnan vastuulla oleva verkostomainen, monen toimijatahon yhteistyöhön perustuva palveluinnovaatio, jossa keskeistä on perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Vapaaehtoisten tukena ovat piirin perhekeskustoiminnan työntekijät, jotka koulutavat, neuvovat, toimivat yhteyshenkilöinä yhdistysten ja kunnan välillä, osallistuvat kuntien työryhmiin ja verkostoituvat seudun muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan sisältö vaihtelee kunnittain. MLL:n Hämeen piirissä toimintavuoden tavoitteena oli neuvotella ja laajentaa perhekeskustoimintaa ja vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Tavoite toteutui, vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 15 kunnan ja 40 MLL:n yhdistyksen alueella. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 94 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa sekä melkein kävijää. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä 4 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tekemällä ohjauskäyntejä kahviloihin. Perhekahvilaa kuvataan korvaamattomaksi paikaksi ystävystyä ja jakaa vanhemmuuden kokemuksia. Perhekahvila on kokemusten mukaan tehokasta varhaista tukea. MLL on kehittänyt kunnille Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa ( ) perheryhmämallin vauvaperheiden tueksi. MLL:n Hämeen piiri oli yksi viidestä valtakunnallisesta koulutuskeskuksesta, jossa järjestettiin Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmien ohjaajakoulutusta sekä oman- että kumppanuuspiirin, Pohjanmaan piirin, alueiden pilottikuntien ammattilaisille vuosina Palautekyselyiden mukaan vanhemmat kertoivat ryhmään osallistumisensa jälkeen ymmärtävänsä paremmin vauvan tarpeita ja tunteita. He saivat lisää varmuutta vauvan hoitoon ja itseluottamus vanhempana lisääntyi. Enemmistö isistä ja äideistä koki ryhmän parantaneen sekä omaa, puolisonsa että perheensä hyvinvointia. Isät kokivat myös tasavertaisen vanhemmuuden vahvistuneen perheen arjessa. Palautteen mukaan reflektiivinen työote oli antanut uutta intoa ja syvyyttä ohjaajakoulutuksen käyneiden neuvolan, perhetyön ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhön. Asiakassuhteet ovat syventyneet ja ymmärrys asiakasperheistä monipuolistunut. Valtakunnallinen Koulurauha julistettiin Tampereelta Ratinan stadionilta. Tapahtumaan osallistui yli henkilöä. MLL:n Hämeen piiri toimi koko vuoden kestävän koulurauhatyön koordinoijana. Pilottikoulujen oppilaat suunnittelivat pilottikouluissa tehtyjen kyselyiden pohjalta Koulurauha-vuoden teeman. Teemaksi valittiin ystävyys ja sen vaaliminen. Teeman toteuttamisen tueksi kaikissa kouluissa työryhmä laati ensimmäisen Koulurauhan toimintaoppaan Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Piirin ja yhdistysten vapaaehtoisten toimijoiden tekemä vapaaehtoistyön määrä oli piirin toiminta-alueella noin tuntia. Tämä vastasi 28 kokopäiväisen työntekijä työpanosta. Järjestöjen vapaaehtoistyön rahallinen arvo laskettiin ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten Helsingin yliopiston ja Ruralia-instituutin toimesta. Vapaaehtoistyöhön sijoitettu raha maksoi itsensä takaisin kuusinkertaisena. Lainaan lopuksi MLL:n Humppilan yhdistyksen hallituksen jäsenen Katja Ojalan tekemän juhlarunon säettä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys on siis yhdistys melko pieni, mutta aktiivisesti toimiva. Yhdistyksen hallituksessa on jäseniä yhteensä kymmenen, kokouksissa kuuluva puheensorina on ideoiva ja iloinen. Suhtaudumme vakavasti Sophie Mannerheimin alkuun laittamaan tehtävään ja haluamme antaa lapsille, nuorille ja perheille tukea ja eväitä elämään. Vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisvoimin voimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, joka rakentuu välittämiselle ja huolenpidolle ja jossa voi auttaa muita ja saada itse apua tarvittaessa. MLL:n kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä tehdään iloksi ja voimaksi, itselle ja muille! Lämmin kiitos kaikille mukana kulkeville ja toimintaamme tukeville! Marita Viertonen

5 MLL:n Hämeen piirin alueella: Piirin jäsenmäärä Vapaaehtoisten tekemiä työtunteja - yhteensä Yhdistysten tuki ja ohjaus, jäsentyö - yhdistysten määrä - yhdistyskäyntejä - tiedotteita ja uutiskirjeitä Vapaaehtoisten koulutus ja vertaistapaamiset - yhdistystoiminnan koulutuksia/osall. - ryhdistä yhdistystä verkkokurssi/osall. - perhekahvilakoulutuksia/osall. - Perhekahvilaverkkokurssi/osall. - perhekahvilaohjauskäyntejä - Lukumummi ja vaaritoiminnan koulutuksia/osall. - vertaisryhmätoiminnan koulutuksia/osall. - seututapaamisia/osall. - Täyskäsipäiviä ja muita koulutustil./osall. MLL:n Hämeen piirin järjestämä Lastenhoitotoiminta - hoitajia - tilauksia - hoitotunteja - avustuskuntia Perhekeskustoiminta - kuntasopimusten määrä - MLL:n yhdistyksiä avustuskunnissa - työryhmät yms., joissa edustettuna/kokoontumiskertoja - kuntien määrä piirin alueella Perhekummitoiminta - Perhekummikoulutuksia / vapaaehtoisia - kummisuhteita Piirin nuorisotyö järjesti - koulutuksia/tilaisuusksia/leirejä yhteensä, joihin osallistui - lapsia, nuoria ja vanhempia yhteensä - tukioppilaita piirin alueella/kouluja Lasten- ja nuorten tukihenkilöitä - tukihenkilökoulutuksia/vapaaehtoisia - tukisuhteita /44 1/10 2/12 1/5 12 5/30 2/19 3/22 3/ / / /99 Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa - koulutettuja ohjaajia Koko Suomi leikkii-hanke ( ) piirin alueella 107/ Terhokerhoja piirin alueella/kuntien määrä Perhekahviloita piirin alueella joissa kävijöitä, joista - lapsia - aikuisia Perhekahvilaohjaajia vapaehtoisia /palkattuja Vanhempainryhmä- ja vertaistoimintaa piirin alueella - osallistujia yhteensä Vertaisryhmien ohjaajia Lasten kerhoja piirin alueella - Kerhoja - kävijöitä yhteensä Kerho-ohjaajia vapaaehtoisia /palkattuja Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrasteryhmiä - kerhoja - kävijöitä yhteensä 1/ / / /54 2/18 4/ /39 6/32 1/ / ei tilastietoa 11/ / / MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

6 6 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue

7 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL:n toiminnan lähtökohtana on lapsen ja lapsuuden arvostus. MLL:n tavoitteena on, että jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen lapsuus ja että lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. MLL:n tarkoituksena on lisätä vanhemmuuden ja perheiden tukea sekä kasvatustyön arvostusta yhteiskunnassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaikille avoin järjestö, jossa kansalaiset voivat vaikuttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL on luotettava, arjessa ja ajassa elävä järjestö. MLL toimii vahvana asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. MLL korostaa inhimillisyyttä, yhteisvastuuta, yhdenvertaisuutta ja iloa lapsesta. Liittokokouksessa Turussa hyväksyttiin MLL:n strategia - suunta 2024 ( ) ja Kolmi-vuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella: Pirkanmaalla, Kanta-Hämessä ja Päijät-Hämeessä. Vuonna 2014 piirin alueella oli 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. MLL:n Hämeen piirin voimavarana ovat paikallisyhdistysten aktiiviset jäsenet. Piirin luottamushenkilöiden tekivät vapaaehtoistyötä vuonna 2014 seuraavasti: Perhekummit sekä tukihenkilöt tuntia ja piirihallitus tuntia. Yhdistysten vapaaehtoisten tekivät vapaaehtoistyötä v tuntia. Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10 kuntaa. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 50, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella oli asukasta ( ). Maakunta Asukasmäärä 0-17-vuotiaat MLL:n yhdistyksiä Pirkanmaa, kuntaa Kanta-Häme, kuntaa Päijät-Häme, kuntaa Yhteensä, 43 kuntaa MLL:n Hämeen piirin kuntakumppanit vuonna 2014 Pirkanmaa: Kanta-Häme: Lounais-Häme: Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski ja Ylöjärvi Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Riihimäki Forssa Yhteistyö alueen kuntien kanssa ja kuntien taloudellinen tuki on mahdollistanut mm. vapaaehtoisten toimijoiden ammatillisen ohjauksen sekä lastenhoitoavun perheille. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

8 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä MLL:n Hämeen piirin tehtävänä on vaikuttaa ja viestiä alueellisesti Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät Hämeessä. Vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lapsen oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon kuntien päätöksenteossa. Piiri vahvisti lasten ja nuorten tietoisuutta lapsen oikeuksista levittämällä MLL:n keskusjärjestön tuottamaa aineistoa. Piiri on levittänyt malleja lasten, nuorten ja perheiden kuulemisen ja osallisuuden käytännöistä. Viestinnässä onnistuminen on yksi piirin jatkuvista kehitystehtävistä. Sosiaalinen median merkitys on kasvanut ja mediaviestinnän ja -kampanjoinnin rinnalle tarvitaan yhä kohdistetumpaa viestintää. Piiri lisäsi edelleen aktiivisuuttaan sosiaalisessa (Facebook ja Twitter) mediassa ja kehitti piirin nettisivuja. MLL:n arvot: Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus MLL:n periaatteet: Avoimuus Ilo Kumppanuus Osallisuus Arjen arvostus Piirillä oli laaja yhteistyöverkosto, joka edisti vaikuttamista ja viestintää. Lapsi- ja perhetoiminnan ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet piirin alueen paikallisyhdistykset sekä muut piirin toimintaan läheisesti liittyvät toimijat mm. keskusjärjestö, muut MLL:n piirit, tiedotusvälineet, yritykset. Toiminnan rahoittajana Raha-automaattiyhdistys (RAY) on tärkeä yhteistyökumppani. Muita tahoja olivat toiminta-alueen oppilaitokset, kunnat sekä muut järjestöt. PIKASSOS Oy:n (Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa) kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla erilaisten työryhmien työskentelyyn (mm. maakunnalliset varhaiskasvatustyöryhmät) ja Kaste -hankkeeseen (Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke). Piirin tehtävänä on palvella tiedotusvälineitä alueellisella ja maakunnallisella tasolla asiantuntijana lasta ja lapsiperheitä koskevan tiedon hankinnassa. Piiri tiedotti paikallisyhdistyksille ajankohtaisista asioista, yhdistysten toiminnasta piirin alueella sekä piirin järjestämistä koulutuksista ja tapaamisista yhdistyksille lähetetyillä sähköpostikirjeillä, piirin nettisivuilla sekä Facebookissa. Lisäksi piiri tiedotti keskusjärjestön kokoaman kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Yhdistystiedotteen kautta paikallisyhdistyksille. Tiedote julkaistiin myös Yhdistysnetissä. Piirin Sophie -verkkolehden toiminta loppui keväällä Piiri osallistui edelleen Hyvä Joulumieli -keräykseen kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi. Piiri jakoi alueellaan yhteistyössä paikallisyhdistysten, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa keräyksen avulla saadut 945 lahjakorttia taloudellista apua tarvitseville lapsiperheille. Piiri kannusti paikallisyhdistyksiä osallistumaan Kevätilo -keräykseen ( ) MLL:n Hämeen piiri ja MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy (jatkossa Kotineuvola Oy) osallistuivat Helsingissä valtakunnallisille Neuvolapäiville lokakuussa Päivien aikana jaettiin Kotineuvola Oy:n hoito-oppaita ja tietoa piirin toiminnasta kuntien ammattilaisille. Valtakunnallisen Koulurauhatapahtuman 2014 kutsuvieraita Ratinassa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä edustajia Suomen Vanhempainliitosta, vasemmalta suunnittelija Anri Leveelahti, toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä suunnittelija Sari Manninen. 8 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

9 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille Piirin tehtävänä on antaa tukea ja ohjausta yhdistysten eri toimintoihin, auttaa yhdistyksiä verkostoitumaan sekä järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Piiri kannustaa ja aktivoi yhdistyksiä vaikuttamaan oman paikkakuntansa päättäjiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Paikallisen vapaaehtoistoiminnan edistäminen on MLL:n strategisia painopisteitä. MLL:n selvitysten mukaan yhdistysten vastuutehtävissä toimitaan keskimäärin muutaman vuoden ajan. Tämä edellyttää piiriltä jatkuvaa vapaaehtoisten perehdytystä, ohjausta ja koulutusta. Piiri koulutti työntekijät soveltamaan työssään MLL:n kehittämää mentalisaatioon perustuvaa reflektiivistä työotetta. Lisäksi työntekijät osallistuivat keskusjärjestön järjestämiin valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Piirin koulutustarjonnassa tavoitteeksi oli määritelty se, että erilaisia koulutuksia toteutetaan ja kehitetään yhdistysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kiinnostavia kurssiaiheita sai esittää piirin nettisivuilla olevalla palautelomakkeella. Yhdistystoiminnan perustehtävien lisäksi piirin koulutustarjontaan kuuluvat jo vakiintuneet tukioppilas- ja mediakoulutukset, lastenhoitokurssit, perhekahvilakoulutukset sekä erilaiset vertaisverkot (mm. puheenjohtajille ja muille yhdistyksen hallituksen vastuuhenkilöille). Rahastonhoitajille pidettiin koulutusilta yhdistyksen taloudenhoidosta. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin ryhmänohjaajakoulutuksia ja käynnistettiin yhdistyksissä vertaisryhmätoimintaa. Kiusaamisen ehkäisystä saatuja MLL:n aineistoja hyödynnettiin sekä alle kouluikäisten että koululaisten vanhemmille suunnatuissa koulutuksissa. Kestävään kehitykseen, monikulttuurisen toiminnan huomioimiseen, osallisuuden vahvistamiseen ja ympäristöasioihin kiinnitettiin huomiota piirin koulutuksissa. MLL:n valtakunnallinen ja piirin oma koulutusmateriaali oli aktiivisesti käytössä kaikissa tilaisuuksissa. Toimintavuoden tavoitteena oli, että paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt toteuttavat toiminnassaan MLL:n arvoja, tavoitteita, toimintaperiaatteita sekä hallitsevat yhdistystoiminnan perusasiat. Piirin koulutuksissa huomioitiin Liittokokouksessa Turussa hyväksytyt MLL:n strategia suunta 2024 ( ) ja Kolmivuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. Vuoden 2014 aikana useimmissa paikallisyhdistyksissä toteutui MLL:n sääntömuutos. Piiri tiedotti ja järjesti yhdistysten hallituksille koulutuksia sääntöihin tulevista muutoksista ja ohjasi niiden toteuttamiseen yhdistystoiminnassa. Eri yhdistysten hallitusten jäseniä tavattiin 14 kertaa ja eri puolilla piirin toiminta-aluetta. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja neuvontaa mm. yhdistykseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä annettiin puhelimella ja sähköpostilla. Piirin maantieteellisesti laaja alue toi haasteita ohjausresurssien riittävyyteen. MLL:n yhdistysnetti ja piirin nettisivut sekä Facebook olivat tärkeitä koulutuksen ja tiedottamisen välineitä. Tavoitteena oli myös, että yhdistykset verkostoituvat ja hallitusten jäsenet saavat mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten vaihtoon sekä vertaistukeen. Piirin työntekijät järjestivät neljä alueellista yhdistyskoulutusta, kolme seututapaamista ja kaksi seudullista Täyskäsi-päivää. Tampereella ja Virroilla pidetyissä Täyskäsi-päivissä aiheena olivat erilaiset kohtaamiset MLL:n toiminnassa. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja viriteltiin seudullista yhteistyötä sekä Tampereen että Ylä-Pirkanmaan seuduille. Yhdistystoiminnan peruskysymyksiä sisältävä MLL:n ja OK -opintokeskuksen yhteistyössä kehittämää Ryhdistä yhdistystä verkkokurssi (2 op) toteutettiin Tavoitteena oli vuoden aikana järjestää kaksi kurssia, mutta syksyn kurssi peruuntui, koska sille ei ilmoittautunut tarvittavaa määrää osallistujia. Kursin ohjaajina toimivat Miia Kerokoski ja Päivi Ojanen. MLL:n nykyisissä säännöissä mainitaan, että piirin tehtävänä on kerätä omalta alueeltaan yhdistysten toimintakertomukset ja - suunnitelmat. Näihin liittyen piirin tehtävänä oli myös saada tietoonsa yhdistyksissä tehty toiminta, kävijämäärät ym. tilastot. Saadut tiedot piiri lähetti keskusjärjestöön valtakunnalliseen tilastoon. Yhdistysten aktiivisuuden avulla toimintatilastojen palautus keskusjärjestöön toteutui melkein 100 prosenttisesti. Vaikka yhdistyskäynneillä ja - koulutuksissa yhdistyksiä aktivoitiin jäsentyöhön, jäsenhuoltoon ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen, pysyivät yhdistysten jäsenmäärät jokseenkin samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenmääräänsä lisäsi eniten Kangasalan yhdistys 56 uudella jäsenellä (738->794). Kesällä juhlittiin Ikaalisten yhdistyksen yli 500 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

10 jäsenen rajan rikkoutumista. Koivistonkylän jäsenmäärän kasvu 20 uudella jäsenellä oli prosentuaalisesti suurin lisäys. Kymmenessä muussa yhdistyksessä saatiin jäseniä myös lisää. Kuitenkin piirin koko jäsenmäärä hieman laski. Vuonna 2013 piirin jäsenmäärä oli ja vuonna 2014 yhteensä Toimintaa arvioitiin aktiivisesti ja tiedot kirjattiin piirin vuositilastoon. Eri yhteyksissä kerättiin koulutustapahtumien ja osallistujien lukumäärät sekä yhteystiedot. Yhdistyksiltä kerättiin palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutusten ja tapaamisten yhteydessä. Palautukset hyödynnettiin piirin koulutustoimintaa suunniteltaessa. Välineitä työhön, ajankohtaista arkeen -seminaari nuorten parissa toimiville Seminaariin osallistui 140 innokasta kuulijaa. Koulurauhan toimintaopas Tampereen koulurauhatyöryhmä laati toimintaoppaan koulurauhasta. Koulurauhavuoden teema on ystävyys ja sen vaaliminen. Oppaan avulla ystävyydestä voidaan puhua koulussa minkä tahansa oppitunnin lomassa. Lapsi hädässä - ensiapuopas lasten vanhemmille. Näin ennaltaehkäiset, tunnistat ja hoidat hätätilanteen. Opas toteutetiin opinnäytetyön tuotoksena Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmassa ja yhteistyössä MLL:n Hämeen piirin kanssa. 10 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

11 Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta MLL:n Vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjaushankkeen (Veto-hanke ) aikana luotiin ammatillinen ohjausmalli paikallisten vapaaehtoisten toiminnan tukemiseksi. Hankkeen aikana yhtenäistettiin ammatillisen ohjauksen sisältö ja laatu ja ohjaustukea yhdistyksille lisättiin. Vapaaehtoistoiminnan ammatillisella ohjauksella vahvistettiin kunnan, MLL:n paikallisyhdistysten ja MLL:n piirien keskinäistä kumppanuutta sekä luotiin uusia yhteistoiminnan malleja. Hämeen piirissä Veto-hanketta toteutettiin Kanta-Hämeen alueella kuudessa kunnassa 12 paikallisyhdistyksessä. Vuoden 2014 alusta MLL:n keskusjärjestö sai Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) valtakunnallisen pysyväisrahoituksen vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaukseen (MLL:n Perhekeskus-kehittämissuunnitelma ). Perhekeskustoiminta on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. Toiminnassa keskeistä on lasten ja perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Perhekeskustoimintaa MLL:ssa toteuttavat paikalliset yhdistykset ja niiden vapaaehtoiset sekä MLL:n piirijärjestöt. Keskusjärjestö yhdessä piirin kanssa vastaavat toiminnan laadunhallinnasta ja kehittämisestä. Vapaaehtoistoiminnan ja kuntayhteistyön tukena toimivat alueelliset piirin työntekijät. MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi MLL:n Hämeen piirin osalta perhekeskustoiminnan tavoitteet toimintaa avustavien kuntien alueella muodostuivat yhtenäisen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteena oli toimintavuoden aikana laajentaa vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Piirin edustajat kävivät esittelemässä toimintaa useiden kuntien johtaville työntekijöille. Paikalliset toimijat olivat mukana neuvotteluissa mahdollisuuksien mukaan. Ray:n ja kuntien avustusten avulla ammatillista ohjausta voitiin jatkaa edelleen Kanta- Hämeessä: Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Riihimäessä, Hausjärvellä, Lopella ja Forssassa. Kuntakumppaneiksi ja toiminnan rahoittajiksi tulivat vuoden alusta mukaan Pirkanmaalla Akaa, Valkeakoski, Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Hämeenkyrö ja Orivesi. Vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 40 MLL:n yhdistyksen alueella. Tavoitteena oli vahvistaa kuntia MLL:n kumppanina sekä lisätä piirin, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä. Piirin alueella käynnistettiin yhteistyöverkostoja mm. Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenkyrössä, Janakkalassa, Kangasalla, Tampereella ja Valkeakoskella (kuntien moniammatilliset työryhmät). Piirin työntekijät osallistuivat työryhmien kokouksiin 22 kertaa. Lisäksi Hämeen piiriltä pyydettiin kommentti muutaman kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja Mielenterveys- ja päihdeohjelmaan. Tärkeänä tavoitteena oli, että MLL:n perhekeskustoiminnan sisältö vastasi lapsiperheiden, yhdistystoimijoiden sekä rahoittajien tarpeita. Toimijoilta kerättiin säännöllisesti kaikissa tilaisuuksissa joko kirjallista tai suullista palautetta. MLL:n keskusjärjestön tekemän Perhekahvilakyselyn ( ) tuotoksia hyödynnettiin koulutuksissa ja kuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Piiri keräsi kuntakohtaiset toimintatilastot rahoittajille sekä vuosiraportit keskusjärjestölle. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

12 Kuva: Anita Järvelin Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt Perhekahvilatoiminnan tuki MLL:n paikallisyhdistysten ja piirin lapsille ja perheille suunnattu toiminta liittyi pääasialliset avoimeen varhaiskasvatukseen, vertaistuelliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Piirin tehtävänä oli tukea näitä toimintoja. Avointa varhaiskasvatusta olivat mm. kerhot, leikkipuistot, avoimet päiväkodit ja lastenkulttuuritoiminta. Nokian yhdistyksellä oli kaksi avointa päiväkotia (Tuutikki ja Täpinä), joissa avoimen toiminnan ohella järjestettiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tampereen osastolla oli erittäin laajaa toimintaa kahdessa Perhekeskuksessa (Laivapuiston perhetalo Tampereella ja Pereenkulman perhekeskus Pirkkalassa). Yhdistyksen käytössä olevissa tiloissa järjestettiin toimintaa myös Hämeenlinnassa (Mallis), Ikaalisissa (Peukaloinen) ja Siuron-Linnavuoren yhdistyksessä. Lahden yhdistyksellä oli omat toimitilat Rauhankadulla ja lisäksi Kärpäsen päiväkoti. Vertaistukea voitiin saada mm. perhekahviloissa, erilaisissa vertaisryhmissä sekä tukihenkilö- ja perhekummitoiminnassa. Yhteisöllisyyttä lisäsivät erilaiset tapahtumat, retket, leirit, vanhempainillat tai asiantuntijaluennot. MLL:n tehtävänä oli myös vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden asioihin ja palveluihin. MLL:n perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa sekä lapset että vanhemmat saavat seuraa ja arjen tukea toisiltaan. Toiminnan perustana on vanhempien keskinäinen vertaistuki, paikallisuus ja monimuotoisuus. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa. Tavoitteena on lisätä lapsille suunnattua ohjelmaa perhekahviloissa vanhemmilta tulleen kävijäpalautteen mukaisesti. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 107 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tehdä ohjauskäyntejä kahviloihin. Vierailujen yhteydessä pidettiin toimintatuokioita kahvilan kävijöille sekä tiedotettiin MLL:n toiminnasta. Koulutusmateriaalina käytettiin piirin tuottamaa aineistoa, mm. Lapsi hädässä - lapsen ensiapu-opas vanhemmille ja maksuttomia hoito-oppaita. Toiminnan sisällössä kiinnitettiin huomiota lasten omaan toimijuuteen ja lasten näkökulman kuulemiseen sekä yhdistysten että kuntien lapsille suunnatuissa palveluissa. Syksyllä pilotoitiin muutamien perhekahviloiden vastuuhenkilöiden kanssa MLL:n suunnittelema verkkokoulutus välisenä aikana. Piirin toiminnan tavoitteena on vahvistaa paikallisyhdistysten perhekahvilatoiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä tarpeen mukaan olla mukana käynnistämässä uusia perhekahviloita. Vuonna 2014 perustettiin uusi perhekahvila (Valkeakoskelle) piirin koordinaattorin tuella. Yhdessä toimijoiden ja kunnan kanssa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että paikkakunnalta löytyisi asianmukainen ja maksuton toimitila yhdistyksen käyttöön. Oli myös tärkeää, että yhdistysten perhekahvilaja perhekeskustoiminta ja sen vaikutukset lapsiperheiden arkeen saadaan näkyväksi osaksi kunnan ennaltaehkäisevää ja avointa lapsi- ja perhetoimintaa. 12 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

13 Kerho-, retki- ja leiritoiminnan tuki MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden osallistua heitä itseään kiinnostavaan harrastukseen ilman suorittamisen paineita. MLL:n kerhotoimintaan on luotu valtakunnallinen kerhonohjaajan koulutusmalli. Koulutusmalli sisältää kerhonohjaajakoulutuksen ja kerhotoiminnan arviointimallin. Lasten osallistuminen kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen oli tavoitteena kaikessa kerhotoiminnassa. Koulutusmateriaalina käytettiin MLL:n tuottamaa menetelmäopasta (2014) Mitä haluaisit tehdä kerhossa?. Tavoitteena oli, että lapsilla ja vanhemmilla oli mahdollisuus yhteiseen laadukkaaseen ja mielekkääseen tekemiseen. Kynnys osallistua MLL:n kerhoon oli tarkoituksella matala mm. maksuttomuuden tai alhaisten kerhomaksujen vuoksi. MLL:n yhdistykset järjestivät mm. muskareita, liikunta-, taide- ja käsityökerhoja. Kerhotoiminta tavoitti lapsia ja aikuisia laajasti eri paikkakunnilla. Lapsille suunnattuja kerhoja oli yhteensä noin 140 ja niissä kävijöitä yhteensä lähes Lisäksi erityisiä Leikki - ja varhaiskasvatuskerhoja oli 15 ja niissä kävijöitä yhteensä noin Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrastusryhmiä (mm. liikunta-, taide-, Isä-lapsi-harrastuskerhoja) toteutui 97 kerhoa. Kävijöitä näissä kerhoissa ja ryhmissä oli yhteensä lähes Kerhonohjaajille tarkoitettua koulutusta suunniteltiin loppuvuonna, mutta siihen ei tuntunut olevan tarvetta. Piiri tiedotti MLL:n materiaaleista yhdistysten kerhovastaaville, mm. MLL:n lapsen kuulemisen menetelmäopasta. Yhdistyksissä toimi yhteensä yli 100 joko palkattuja tai vapaaehtoisia kerhonohjaajia. Paikallisyhdistysten perinteistä toimintaa olivat retket ja leirit. Toimintavuonna lähes puolet aktiivisesti toimivista yhdistyksistä järjestivät lapsiperheille retkiä ja muutamat yhdistykset myös leirejä. Osallistujina olivat lapset, nuoret sekä perheet. Leikkikenttätoimintaa toteutettiin sekä yhteistyössä kunnan tai muiden paikkakunnalla toimivien muiden yhdistysten kanssa että yhdistyksen omana toimintana. Vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia oli myös runsaasti. Piiri osallistui työpanoksellaan Hämeenkyrössä Perheen päivään ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan Tampereella, Työväenmuseo Verstaalla. Perhekeskustoiminnan koordinaattori osallistui Valkeakoskella perheille suunnattuun vanhempainfoorumiin. Piiriin vuositilastoon kerättiin tiedot yhdistysten kerhojen lukumääristä, eri kerhomuodoista, leireistä, retkistä, tapahtumista ja niihin osallistujista. Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit MLL:n kylämummi ja -vaari -toiminta lisää sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä. MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat yhteisöllisiä isovanhempia, jotka antavat aikaa ja turvallista läsnäoloa lapsille muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Leikki, ilo ja lapselta saatu välitön palaute vahvistavat myös ikääntyvien hyvinvointia ja tuovat elämään uutta sisältöä. Toiminnan tavoitteena oli sukupolvien välisen yhteyden lisääminen yhteisen toiminnan kautta mm. perhekahviloissa yms. yhdistyksen toiminnassa. Piirin alueella seitsemässä perhekahvilassa tai muussa toiminnassa oli mukana yhteensä 30 mummia tai vaaria. Uutena toimintamuotona syksyllä aloitettiin piirin Lukumummi- ja lukuvaari-toiminta. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Mummit ja vaarit lukivat kouluilla yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsivat lisätukea lukemiseen. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapasivat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin ja Niilo Mäki Instituutin (Ray:n rahoittama Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke) kanssa toteutettiin viisi perehdytyskoulutusta. Koulutukseen osallistui 22 seniori-ikäistä ja kahdeksan opettajaa. Vanhempainryhmä- ja vertaistoiminta Vuoden aikana noin kolmasosalla paikallisyhdistyksistä toimi yhteensä 55 erilaista vertaisryhmää. Ryhmät muodostuivat lasten ja vanhempien yhteisistä, vanhempien keskinäisistä, äitija isä-ryhmistä sekä muista aikuisten harrastusryhmistä. Osallistujia näissä ryhmissä oli yhteensä noin Ryhmänohjaajakoulutusta toivottiin edellisvuotena Punkalaitumen yhdistyksen aktiiveille. Kaksi suunniteltua koulutuspäivää 8.3 ja 20.9 jouduttiin kuitenkin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia. Yhteinen teema yhdistää - vertaisryhmäohjaajan koulutus toteutui Tampereella Lauantaina pidettyyn koulutuspäivään osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä viidestä eri paikallisyhdistyksestä. Koulutus suunniteltiin palvelemaan osallistuneiden paikallisyhdistysten tarpeita vertaistoimintaan liittyen sekä lisäämään innostuneisuutta suunnitella ja toteuttaa tähän perustuvia ryhmätoimintoja. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa

MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Pirkanmaan maakunnallinen perhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumi Ylöjärvi 3.10.2013, Marita Viertonen, toiminnanjohtaja, MLL:n Hämeen piiri http://hameenpiiri.mll.fi/

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 / Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta käytäntöön Työvälineitä vaikeassa elämäntilanteessa

Lisätiedot

Toiminta- suunnitelma 2015

Toiminta- suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Varsinais-Suomessa on 66 MLL:n paikallisyhdistystä. MLL:n

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta

MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta MLL:n Pohjois- Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta 2 Sisällys MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminta... 3 Kuinka pääsen vapaaehtoiseksi?... 3 1 MLL:n paikallisyhdistystoiminta... 4 Perhekahvilatoiminta...

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 MLL Vaasan yhdistys Vaasanpuistikko 15 D 44 65100 Vaasa puh. 040 8450 406 email: vaasan.yhdistys@mll.fi kotisivut: http://vaasa.mll.fi Facebook Sisällysluettelo 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa

Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Perhekeskustoiminta on tuonut meidän arkeen sisältöä ja iloa Yhteystiedot Perhekeskustoiminta osana lapsiperheiden palveluja Perhekeskus on matalan kynnyksen kohtaamispaikka lapsiperheille. Perhekeskustoiminta

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta

NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hanke ja Tilli Toukka -toiminta NEro-hankeseminaari 7.5.2015 Paula Väliaho paula.valiaho@mll.fi MLL Hyvinkää - NEro-hanke NErolla lapselle voimaa- eli lyhyemmin NEro-hanke (NEro=lapseN Ero) MLL Hyvinkään

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit

SPIRIT-hanke. - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa. Spirit-hanke. www.redcross.fi/spirit SPIRIT-hanke - Punaisen Ristin rooli pakolaisten kuntavastaanoton tukemisessa Hankealue SPIRIT SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina (rahoittajina ERF & maakuntaliitot ) Hankkeen päätavoitteita olivat:

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - sirkka saaristo 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - sosiaalialan ohjaaja, vanhusten hoitaja, seksuaalineuvoja, työyhteisöneuvoja, senioripysäkkiohjaaja, ystäväkurssien

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MLL Vaasan yhdistys Vaasanpuistikko 15 D 44 65100 Vaasa puh. 040 8450 406 email: vaasan.yhdistys@mll.fi kotisivut: http://vaasa.mll.fi 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin?

- Miten koulutan ja perhdytän vapaaehtoiset tukihenkilöt talousneuvonnan saloihin? Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Nitta Lindroos 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - yhteisöpedagogi, talousneuvonta, projektit 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit 4. Organisaatio

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Nettikysely päijäthämäläisille SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 28. joulukuuta 2011 Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Perhekeskukset Suomessa

Perhekeskukset Suomessa Perhekeskukset Suomessa Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen Marjatta Kekkonen Erityisasiantuntija, FT, VTM Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö Selvityksen tavoite ja aineisto SELVITYKSEN TAVOITTEENA

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Virtaa vertaistuen verkostoihin seminaari 23.9.2009

Virtaa vertaistuen verkostoihin seminaari 23.9.2009 Virtaa vertaistuen verkostoihin seminaari 23.9.2009 Miksi vertaisohjaaja tarvitsee koulutusta? Anne Viinikka Lapsi- ja perhetoiminnan päällikkö, MLL Miksi vertaisohjaaja tarvitsee koulutusta? Puheenvuoron

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa.

Ryhmän perustamisen taustalla on perhepalveluiden työntekijöiden kokema palveluaukko isän kohtaamisessa. Isän paikka -vertaisryhmä (Päivitetty: 26.1.2009 14:18) Aihealue: lapset, nuoret, perheet varhaiskasvatus Tyyppi: ehkäisevä toiminta varhainen tuki ja puuttuminen Syntynyt osana: kehittämishanketta Hyvä

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI

KURSSIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT JA PAIKALLISTOIMINTA KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI KURSSIT KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN KULTTUURI SEMINAARIT JA KESKUSTELUTILAISUUDET JULKAISUT KESKUSTELU- TILAISUUDET KURSSI- JA KERHOTOIMINNAN TUKEMINEN SEMINAARIT KULTTUURI KURSSIT OPINTOJÄRJESTÖT

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

OSALLISUUDEN JA KIINTYMYSSUHTEEN VAHVISTAMINEN NEUVOLATYÖSSÄ

OSALLISUUDEN JA KIINTYMYSSUHTEEN VAHVISTAMINEN NEUVOLATYÖSSÄ HYVINVOIVA LAPSI JA NUORI, KASTE II, TURKU Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OSALLISUUDEN JA KIINTYMYSSUHTEEN VAHVISTAMINEN NEUVOLATYÖSSÄ OSALLISUUDEN JA KIINTYMYSSUHTEEN VAHVISTAMINEN NEUVOLATYÖSSÄ

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan lapset, nuoret ja lapsiperheet -kehittämishanke Projektikoordinaattori, YTM Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 754 1789, email: sirpa.tuomela-jaskari@seinajoki.fi Projektityöntekijä, sosionomi

Lisätiedot

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Olkkari Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Mikä hanke? Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke on lastensuojelun ennaltaehkäisevä hanke nopea reagointi Palvelutarpeet

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila

MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN. Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MAAHANMUUTTAJIEN PERHEOPPIMINEN Opetushallituksen seminaari Jyväskylä 5.9.2008 Johanna Jussila MITÄ ON? Perheoppimisella tarkoitetaan eri sukupolveen kuuluvien ihmisten yhteistä usein informaalia oppimista,

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Avointa toimintaa Hattulassa

Avointa toimintaa Hattulassa Avointa toimintaa Hattulassa alle kouluikäisille syksy 2015 Hattulan seurakunnan kerhot Parola, Huilis, Parolantie 37 (Valintatalon päädyssä. Vanhaa apteekkia vastapäätä) 3-5-vuotiaat aamupäiväryhmä: perjantaisin

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Päivi Tasala 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - ADHD-kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - TV-esiintymiset: Inhimillinen Tekijä-

Lisätiedot

MLL yläkoulun tukena 2014 2015

MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin. Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Näkökulmia valtakunnalliseen perhekeskusmalliin Vaikuttavuuden jäljillä seminaari 24.9.2015 Seinäjoki Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lähde: Halme & Kekkonen & Perälä 2012: Perhekeskukset Suomessa. Palvelut,

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot