1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B Tampere p. (03) f. (03) hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Taitto: MLL:n Hämeen piiri ry Valokuvat: MLL:n Hämeen piiri ry ja Marita Viertonen Kannen kuva Anita Järvelin 2 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

3 Sisältö Toiminnanjohtajalta s. 4 Hämeen piirin alueella s. 5 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue s. 6 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö s Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa s. 9 Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille s Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta s. 11 MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi s. 11 Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt s. 12 Perhekahvilatoiminnan tuki s. 12 Kerho-, retki ja leiritoiminnan tuki s. 13 Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit s. 13 Vanhempainryhmä - ja vertaistoiminta s. 13 Koko suomi leikkii -hanke s. 14 Lastenhoitotoiminta - varhaista vanhemmuuden tukea s. 15 Lastenhoidon välitys -toimintamalli s. 15 Lastenhoitotoiminnan laatutekijät, ohjaus ja koulutus s. 15 Perhekummitoiminta s. 16 Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke s. 16 MLL:n Hämeen piiri koulutuskeskuksena s. 17 Koulutus- ja vertaisryhmätoiminta s Nuorisotoiminta s. 18 Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat toiminnat s. 18 Koulutustoiminta s. 18 Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta s. 19 Koulurauha 2014 s. 19 Paikallisyhdistysten nuorisotyön tukeminen s Ammatilliset perhepalvelut s. 20 Arvo ja Sohvi -perhepalvelu s. 20 Kotineuvola Oy:n perhepalvelut s. 20 Kotineuvola Oy:n Neuvolapuhelin s Hallinto ja talous s. 21 Piirin henkilöstö ja luottamuselimet s. 21 Piirihallitus s Talous s. 23 Konserni s. 23 Toimitilat s. 23 LIITTEET 1. Piirihallituksen työvaliokunta, vaalivaliokunta, piirin Kotineuvola Oy:n hallitus, Hämeen lasten säätiön hallitus, ohjausryhmät, toimikunnat ja työryhmät vuonna 2014 s Piirin kunniajäsenet ja tilintarkastajat vuonna 2014 s Paikallisyhdistykset ja yhdistysten jäsenmäärät vuosina s Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin alueella toimineet perhekahvilat vuonna 2014 s MLL:n Hämeen piirin naistoimikunnan toimintakertomus 2014 s MLL:n Hämeen piirin tase ja tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma s MLL:n Hämeen piirin tuloslaskelmavertailu s Tilinpäätöksen allekirjoitukset s Tilintarkastuskertomus s. 41 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

4 Toiminnanjohtajalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on yksi MLL:n kymmenestä aluejärjestöstä. Piiri toimii Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Piirin alueella on 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. Piirin tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata paikallisyhdistysten vapaaehtoistyötä, tarjota kunnille perhekeskuskumppanuutta sekä välittää perheille lastenhoitoapua. Piiri toimii alueellaan lapsiperheiden asioiden asiantuntijana, kouluttajana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Perhekeskus, jossa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyöllä tarjotaan perheille monipuolisia palveluja, on soittautunut toimivaksi varhaisen tuen malliksi. Perhekeskuksesta on kehittynyt kunnan vastuulla oleva verkostomainen, monen toimijatahon yhteistyöhön perustuva palveluinnovaatio, jossa keskeistä on perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Vapaaehtoisten tukena ovat piirin perhekeskustoiminnan työntekijät, jotka koulutavat, neuvovat, toimivat yhteyshenkilöinä yhdistysten ja kunnan välillä, osallistuvat kuntien työryhmiin ja verkostoituvat seudun muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminnan sisältö vaihtelee kunnittain. MLL:n Hämeen piirissä toimintavuoden tavoitteena oli neuvotella ja laajentaa perhekeskustoimintaa ja vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Tavoite toteutui, vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 15 kunnan ja 40 MLL:n yhdistyksen alueella. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 94 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa sekä melkein kävijää. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä 4 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tekemällä ohjauskäyntejä kahviloihin. Perhekahvilaa kuvataan korvaamattomaksi paikaksi ystävystyä ja jakaa vanhemmuuden kokemuksia. Perhekahvila on kokemusten mukaan tehokasta varhaista tukea. MLL on kehittänyt kunnille Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa ( ) perheryhmämallin vauvaperheiden tueksi. MLL:n Hämeen piiri oli yksi viidestä valtakunnallisesta koulutuskeskuksesta, jossa järjestettiin Vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmien ohjaajakoulutusta sekä oman- että kumppanuuspiirin, Pohjanmaan piirin, alueiden pilottikuntien ammattilaisille vuosina Palautekyselyiden mukaan vanhemmat kertoivat ryhmään osallistumisensa jälkeen ymmärtävänsä paremmin vauvan tarpeita ja tunteita. He saivat lisää varmuutta vauvan hoitoon ja itseluottamus vanhempana lisääntyi. Enemmistö isistä ja äideistä koki ryhmän parantaneen sekä omaa, puolisonsa että perheensä hyvinvointia. Isät kokivat myös tasavertaisen vanhemmuuden vahvistuneen perheen arjessa. Palautteen mukaan reflektiivinen työote oli antanut uutta intoa ja syvyyttä ohjaajakoulutuksen käyneiden neuvolan, perhetyön ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työhön. Asiakassuhteet ovat syventyneet ja ymmärrys asiakasperheistä monipuolistunut. Valtakunnallinen Koulurauha julistettiin Tampereelta Ratinan stadionilta. Tapahtumaan osallistui yli henkilöä. MLL:n Hämeen piiri toimi koko vuoden kestävän koulurauhatyön koordinoijana. Pilottikoulujen oppilaat suunnittelivat pilottikouluissa tehtyjen kyselyiden pohjalta Koulurauha-vuoden teeman. Teemaksi valittiin ystävyys ja sen vaaliminen. Teeman toteuttamisen tueksi kaikissa kouluissa työryhmä laati ensimmäisen Koulurauhan toimintaoppaan Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Piirin ja yhdistysten vapaaehtoisten toimijoiden tekemä vapaaehtoistyön määrä oli piirin toiminta-alueella noin tuntia. Tämä vastasi 28 kokopäiväisen työntekijä työpanosta. Järjestöjen vapaaehtoistyön rahallinen arvo laskettiin ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten Helsingin yliopiston ja Ruralia-instituutin toimesta. Vapaaehtoistyöhön sijoitettu raha maksoi itsensä takaisin kuusinkertaisena. Lainaan lopuksi MLL:n Humppilan yhdistyksen hallituksen jäsenen Katja Ojalan tekemän juhlarunon säettä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys on siis yhdistys melko pieni, mutta aktiivisesti toimiva. Yhdistyksen hallituksessa on jäseniä yhteensä kymmenen, kokouksissa kuuluva puheensorina on ideoiva ja iloinen. Suhtaudumme vakavasti Sophie Mannerheimin alkuun laittamaan tehtävään ja haluamme antaa lapsille, nuorille ja perheille tukea ja eväitä elämään. Vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisvoimin voimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, joka rakentuu välittämiselle ja huolenpidolle ja jossa voi auttaa muita ja saada itse apua tarvittaessa. MLL:n kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä tehdään iloksi ja voimaksi, itselle ja muille! Lämmin kiitos kaikille mukana kulkeville ja toimintaamme tukeville! Marita Viertonen

5 MLL:n Hämeen piirin alueella: Piirin jäsenmäärä Vapaaehtoisten tekemiä työtunteja - yhteensä Yhdistysten tuki ja ohjaus, jäsentyö - yhdistysten määrä - yhdistyskäyntejä - tiedotteita ja uutiskirjeitä Vapaaehtoisten koulutus ja vertaistapaamiset - yhdistystoiminnan koulutuksia/osall. - ryhdistä yhdistystä verkkokurssi/osall. - perhekahvilakoulutuksia/osall. - Perhekahvilaverkkokurssi/osall. - perhekahvilaohjauskäyntejä - Lukumummi ja vaaritoiminnan koulutuksia/osall. - vertaisryhmätoiminnan koulutuksia/osall. - seututapaamisia/osall. - Täyskäsipäiviä ja muita koulutustil./osall. MLL:n Hämeen piirin järjestämä Lastenhoitotoiminta - hoitajia - tilauksia - hoitotunteja - avustuskuntia Perhekeskustoiminta - kuntasopimusten määrä - MLL:n yhdistyksiä avustuskunnissa - työryhmät yms., joissa edustettuna/kokoontumiskertoja - kuntien määrä piirin alueella Perhekummitoiminta - Perhekummikoulutuksia / vapaaehtoisia - kummisuhteita Piirin nuorisotyö järjesti - koulutuksia/tilaisuusksia/leirejä yhteensä, joihin osallistui - lapsia, nuoria ja vanhempia yhteensä - tukioppilaita piirin alueella/kouluja Lasten- ja nuorten tukihenkilöitä - tukihenkilökoulutuksia/vapaaehtoisia - tukisuhteita /44 1/10 2/12 1/5 12 5/30 2/19 3/22 3/ / / /99 Vahvuutta vanhemmuuteen hankkeessa - koulutettuja ohjaajia Koko Suomi leikkii-hanke ( ) piirin alueella 107/ Terhokerhoja piirin alueella/kuntien määrä Perhekahviloita piirin alueella joissa kävijöitä, joista - lapsia - aikuisia Perhekahvilaohjaajia vapaehtoisia /palkattuja Vanhempainryhmä- ja vertaistoimintaa piirin alueella - osallistujia yhteensä Vertaisryhmien ohjaajia Lasten kerhoja piirin alueella - Kerhoja - kävijöitä yhteensä Kerho-ohjaajia vapaaehtoisia /palkattuja Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrasteryhmiä - kerhoja - kävijöitä yhteensä 1/ / / /54 2/18 4/ /39 6/32 1/ / ei tilastietoa 11/ / / MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

6 6 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014 MLL:n Hämeen piirin toiminta-alue

7 MLL:n toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. MLL:n toiminnan lähtökohtana on lapsen ja lapsuuden arvostus. MLL:n tavoitteena on, että jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen lapsuus ja että lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen. MLL:n tarkoituksena on lisätä vanhemmuuden ja perheiden tukea sekä kasvatustyön arvostusta yhteiskunnassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kaikille avoin järjestö, jossa kansalaiset voivat vaikuttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL on luotettava, arjessa ja ajassa elävä järjestö. MLL toimii vahvana asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana. MLL korostaa inhimillisyyttä, yhteisvastuuta, yhdenvertaisuutta ja iloa lapsesta. Liittokokouksessa Turussa hyväksyttiin MLL:n strategia - suunta 2024 ( ) ja Kolmi-vuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL:n Hämeen piiri toimii kolmen maakunnan alueella: Pirkanmaalla, Kanta-Hämessä ja Päijät-Hämeessä. Vuonna 2014 piirin alueella oli 78 paikallisyhdistystä ja jäsentä. MLL:n Hämeen piirin voimavarana ovat paikallisyhdistysten aktiiviset jäsenet. Piirin luottamushenkilöiden tekivät vapaaehtoistyötä vuonna 2014 seuraavasti: Perhekummit sekä tukihenkilöt tuntia ja piirihallitus tuntia. Yhdistysten vapaaehtoisten tekivät vapaaehtoistyötä v tuntia. Piirin alueella on 43 kuntaa, joista Pirkanmaalla 22, Kanta-Hämeessä 11 ja Päijät-Hämeessä 10 kuntaa. MLL:n paikallisyhdistyksiä on Pirkanmaalla 50, Kanta-Hämeessä 18 ja Päijät-Hämeessä 10. Piirin alueella oli asukasta ( ). Maakunta Asukasmäärä 0-17-vuotiaat MLL:n yhdistyksiä Pirkanmaa, kuntaa Kanta-Häme, kuntaa Päijät-Häme, kuntaa Yhteensä, 43 kuntaa MLL:n Hämeen piirin kuntakumppanit vuonna 2014 Pirkanmaa: Kanta-Häme: Lounais-Häme: Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski ja Ylöjärvi Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Riihimäki Forssa Yhteistyö alueen kuntien kanssa ja kuntien taloudellinen tuki on mahdollistanut mm. vapaaehtoisten toimijoiden ammatillisen ohjauksen sekä lastenhoitoavun perheille. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

8 1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä MLL:n Hämeen piirin tehtävänä on vaikuttaa ja viestiä alueellisesti Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät Hämeessä. Vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lapsen oikeudet ja tarpeet otetaan huomioon kuntien päätöksenteossa. Piiri vahvisti lasten ja nuorten tietoisuutta lapsen oikeuksista levittämällä MLL:n keskusjärjestön tuottamaa aineistoa. Piiri on levittänyt malleja lasten, nuorten ja perheiden kuulemisen ja osallisuuden käytännöistä. Viestinnässä onnistuminen on yksi piirin jatkuvista kehitystehtävistä. Sosiaalinen median merkitys on kasvanut ja mediaviestinnän ja -kampanjoinnin rinnalle tarvitaan yhä kohdistetumpaa viestintää. Piiri lisäsi edelleen aktiivisuuttaan sosiaalisessa (Facebook ja Twitter) mediassa ja kehitti piirin nettisivuja. MLL:n arvot: Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus MLL:n periaatteet: Avoimuus Ilo Kumppanuus Osallisuus Arjen arvostus Piirillä oli laaja yhteistyöverkosto, joka edisti vaikuttamista ja viestintää. Lapsi- ja perhetoiminnan ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet piirin alueen paikallisyhdistykset sekä muut piirin toimintaan läheisesti liittyvät toimijat mm. keskusjärjestö, muut MLL:n piirit, tiedotusvälineet, yritykset. Toiminnan rahoittajana Raha-automaattiyhdistys (RAY) on tärkeä yhteistyökumppani. Muita tahoja olivat toiminta-alueen oppilaitokset, kunnat sekä muut järjestöt. PIKASSOS Oy:n (Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa) kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla erilaisten työryhmien työskentelyyn (mm. maakunnalliset varhaiskasvatustyöryhmät) ja Kaste -hankkeeseen (Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke). Piirin tehtävänä on palvella tiedotusvälineitä alueellisella ja maakunnallisella tasolla asiantuntijana lasta ja lapsiperheitä koskevan tiedon hankinnassa. Piiri tiedotti paikallisyhdistyksille ajankohtaisista asioista, yhdistysten toiminnasta piirin alueella sekä piirin järjestämistä koulutuksista ja tapaamisista yhdistyksille lähetetyillä sähköpostikirjeillä, piirin nettisivuilla sekä Facebookissa. Lisäksi piiri tiedotti keskusjärjestön kokoaman kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Yhdistystiedotteen kautta paikallisyhdistyksille. Tiedote julkaistiin myös Yhdistysnetissä. Piirin Sophie -verkkolehden toiminta loppui keväällä Piiri osallistui edelleen Hyvä Joulumieli -keräykseen kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi. Piiri jakoi alueellaan yhteistyössä paikallisyhdistysten, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa keräyksen avulla saadut 945 lahjakorttia taloudellista apua tarvitseville lapsiperheille. Piiri kannusti paikallisyhdistyksiä osallistumaan Kevätilo -keräykseen ( ) MLL:n Hämeen piiri ja MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy (jatkossa Kotineuvola Oy) osallistuivat Helsingissä valtakunnallisille Neuvolapäiville lokakuussa Päivien aikana jaettiin Kotineuvola Oy:n hoito-oppaita ja tietoa piirin toiminnasta kuntien ammattilaisille. Valtakunnallisen Koulurauhatapahtuman 2014 kutsuvieraita Ratinassa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä edustajia Suomen Vanhempainliitosta, vasemmalta suunnittelija Anri Leveelahti, toiminnanjohtaja Ulla Siimes sekä suunnittelija Sari Manninen. 8 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

9 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutustoiminta osana MLL:n strategiaa Piirin tehtävät - neuvontaa ja koulutusta paikallisyhdistyksille Piirin tehtävänä on antaa tukea ja ohjausta yhdistysten eri toimintoihin, auttaa yhdistyksiä verkostoitumaan sekä järjestää tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Piiri kannustaa ja aktivoi yhdistyksiä vaikuttamaan oman paikkakuntansa päättäjiin lasten, nuorten ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi. Paikallisen vapaaehtoistoiminnan edistäminen on MLL:n strategisia painopisteitä. MLL:n selvitysten mukaan yhdistysten vastuutehtävissä toimitaan keskimäärin muutaman vuoden ajan. Tämä edellyttää piiriltä jatkuvaa vapaaehtoisten perehdytystä, ohjausta ja koulutusta. Piiri koulutti työntekijät soveltamaan työssään MLL:n kehittämää mentalisaatioon perustuvaa reflektiivistä työotetta. Lisäksi työntekijät osallistuivat keskusjärjestön järjestämiin valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Piirin koulutustarjonnassa tavoitteeksi oli määritelty se, että erilaisia koulutuksia toteutetaan ja kehitetään yhdistysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kiinnostavia kurssiaiheita sai esittää piirin nettisivuilla olevalla palautelomakkeella. Yhdistystoiminnan perustehtävien lisäksi piirin koulutustarjontaan kuuluvat jo vakiintuneet tukioppilas- ja mediakoulutukset, lastenhoitokurssit, perhekahvilakoulutukset sekä erilaiset vertaisverkot (mm. puheenjohtajille ja muille yhdistyksen hallituksen vastuuhenkilöille). Rahastonhoitajille pidettiin koulutusilta yhdistyksen taloudenhoidosta. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin ryhmänohjaajakoulutuksia ja käynnistettiin yhdistyksissä vertaisryhmätoimintaa. Kiusaamisen ehkäisystä saatuja MLL:n aineistoja hyödynnettiin sekä alle kouluikäisten että koululaisten vanhemmille suunnatuissa koulutuksissa. Kestävään kehitykseen, monikulttuurisen toiminnan huomioimiseen, osallisuuden vahvistamiseen ja ympäristöasioihin kiinnitettiin huomiota piirin koulutuksissa. MLL:n valtakunnallinen ja piirin oma koulutusmateriaali oli aktiivisesti käytössä kaikissa tilaisuuksissa. Toimintavuoden tavoitteena oli, että paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt toteuttavat toiminnassaan MLL:n arvoja, tavoitteita, toimintaperiaatteita sekä hallitsevat yhdistystoiminnan perusasiat. Piirin koulutuksissa huomioitiin Liittokokouksessa Turussa hyväksytyt MLL:n strategia suunta 2024 ( ) ja Kolmivuotissuunnitelma ( ). Näissä asiakirjoissa määriteltiin MLL:n toiminnan arvot, tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. Vuoden 2014 aikana useimmissa paikallisyhdistyksissä toteutui MLL:n sääntömuutos. Piiri tiedotti ja järjesti yhdistysten hallituksille koulutuksia sääntöihin tulevista muutoksista ja ohjasi niiden toteuttamiseen yhdistystoiminnassa. Eri yhdistysten hallitusten jäseniä tavattiin 14 kertaa ja eri puolilla piirin toiminta-aluetta. Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja neuvontaa mm. yhdistykseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä annettiin puhelimella ja sähköpostilla. Piirin maantieteellisesti laaja alue toi haasteita ohjausresurssien riittävyyteen. MLL:n yhdistysnetti ja piirin nettisivut sekä Facebook olivat tärkeitä koulutuksen ja tiedottamisen välineitä. Tavoitteena oli myös, että yhdistykset verkostoituvat ja hallitusten jäsenet saavat mahdollisuuden keskinäiseen ajatusten vaihtoon sekä vertaistukeen. Piirin työntekijät järjestivät neljä alueellista yhdistyskoulutusta, kolme seututapaamista ja kaksi seudullista Täyskäsi-päivää. Tampereella ja Virroilla pidetyissä Täyskäsi-päivissä aiheena olivat erilaiset kohtaamiset MLL:n toiminnassa. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja viriteltiin seudullista yhteistyötä sekä Tampereen että Ylä-Pirkanmaan seuduille. Yhdistystoiminnan peruskysymyksiä sisältävä MLL:n ja OK -opintokeskuksen yhteistyössä kehittämää Ryhdistä yhdistystä verkkokurssi (2 op) toteutettiin Tavoitteena oli vuoden aikana järjestää kaksi kurssia, mutta syksyn kurssi peruuntui, koska sille ei ilmoittautunut tarvittavaa määrää osallistujia. Kursin ohjaajina toimivat Miia Kerokoski ja Päivi Ojanen. MLL:n nykyisissä säännöissä mainitaan, että piirin tehtävänä on kerätä omalta alueeltaan yhdistysten toimintakertomukset ja - suunnitelmat. Näihin liittyen piirin tehtävänä oli myös saada tietoonsa yhdistyksissä tehty toiminta, kävijämäärät ym. tilastot. Saadut tiedot piiri lähetti keskusjärjestöön valtakunnalliseen tilastoon. Yhdistysten aktiivisuuden avulla toimintatilastojen palautus keskusjärjestöön toteutui melkein 100 prosenttisesti. Vaikka yhdistyskäynneillä ja - koulutuksissa yhdistyksiä aktivoitiin jäsentyöhön, jäsenhuoltoon ja uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen, pysyivät yhdistysten jäsenmäärät jokseenkin samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Jäsenmääräänsä lisäsi eniten Kangasalan yhdistys 56 uudella jäsenellä (738->794). Kesällä juhlittiin Ikaalisten yhdistyksen yli 500 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

10 jäsenen rajan rikkoutumista. Koivistonkylän jäsenmäärän kasvu 20 uudella jäsenellä oli prosentuaalisesti suurin lisäys. Kymmenessä muussa yhdistyksessä saatiin jäseniä myös lisää. Kuitenkin piirin koko jäsenmäärä hieman laski. Vuonna 2013 piirin jäsenmäärä oli ja vuonna 2014 yhteensä Toimintaa arvioitiin aktiivisesti ja tiedot kirjattiin piirin vuositilastoon. Eri yhteyksissä kerättiin koulutustapahtumien ja osallistujien lukumäärät sekä yhteystiedot. Yhdistyksiltä kerättiin palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti koulutusten ja tapaamisten yhteydessä. Palautukset hyödynnettiin piirin koulutustoimintaa suunniteltaessa. Välineitä työhön, ajankohtaista arkeen -seminaari nuorten parissa toimiville Seminaariin osallistui 140 innokasta kuulijaa. Koulurauhan toimintaopas Tampereen koulurauhatyöryhmä laati toimintaoppaan koulurauhasta. Koulurauhavuoden teema on ystävyys ja sen vaaliminen. Oppaan avulla ystävyydestä voidaan puhua koulussa minkä tahansa oppitunnin lomassa. Lapsi hädässä - ensiapuopas lasten vanhemmille. Näin ennaltaehkäiset, tunnistat ja hoidat hätätilanteen. Opas toteutetiin opinnäytetyön tuotoksena Tampereen ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmassa ja yhteistyössä MLL:n Hämeen piirin kanssa. 10 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

11 Perhekeskustoiminta - piirin, yhdistysten ja kuntien kumppanuutta MLL:n Vapaaehtoistoiminnan ammatillisen ohjaushankkeen (Veto-hanke ) aikana luotiin ammatillinen ohjausmalli paikallisten vapaaehtoisten toiminnan tukemiseksi. Hankkeen aikana yhtenäistettiin ammatillisen ohjauksen sisältö ja laatu ja ohjaustukea yhdistyksille lisättiin. Vapaaehtoistoiminnan ammatillisella ohjauksella vahvistettiin kunnan, MLL:n paikallisyhdistysten ja MLL:n piirien keskinäistä kumppanuutta sekä luotiin uusia yhteistoiminnan malleja. Hämeen piirissä Veto-hanketta toteutettiin Kanta-Hämeen alueella kuudessa kunnassa 12 paikallisyhdistyksessä. Vuoden 2014 alusta MLL:n keskusjärjestö sai Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) valtakunnallisen pysyväisrahoituksen vapaaehtoisten ammatilliseen ohjaukseen (MLL:n Perhekeskus-kehittämissuunnitelma ). Perhekeskustoiminta on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat. Toiminnassa keskeistä on lasten ja perheiden osallistuminen, matalan kynnyksen toiminta ja vertaistuki. Perhekeskustoimintaa MLL:ssa toteuttavat paikalliset yhdistykset ja niiden vapaaehtoiset sekä MLL:n piirijärjestöt. Keskusjärjestö yhdessä piirin kanssa vastaavat toiminnan laadunhallinnasta ja kehittämisestä. Vapaaehtoistoiminnan ja kuntayhteistyön tukena toimivat alueelliset piirin työntekijät. MLL:n perhekeskustoiminnan tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan arviointi MLL:n Hämeen piirin osalta perhekeskustoiminnan tavoitteet toimintaa avustavien kuntien alueella muodostuivat yhtenäisen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteena oli toimintavuoden aikana laajentaa vapaaehtoistoiminnan ammatillista ohjausta uusien kuntien ja paikallisyhdistysten alueelle. Piirin edustajat kävivät esittelemässä toimintaa useiden kuntien johtaville työntekijöille. Paikalliset toimijat olivat mukana neuvotteluissa mahdollisuuksien mukaan. Ray:n ja kuntien avustusten avulla ammatillista ohjausta voitiin jatkaa edelleen Kanta- Hämeessä: Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Riihimäessä, Hausjärvellä, Lopella ja Forssassa. Kuntakumppaneiksi ja toiminnan rahoittajiksi tulivat vuoden alusta mukaan Pirkanmaalla Akaa, Valkeakoski, Tampere, Kangasala, Nokia, Pirkkala, Hämeenkyrö ja Orivesi. Vuoden lopussa perhekeskustoimintaa oli 40 MLL:n yhdistyksen alueella. Tavoitteena oli vahvistaa kuntia MLL:n kumppanina sekä lisätä piirin, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä. Piirin alueella käynnistettiin yhteistyöverkostoja mm. Hattulassa, Hausjärvellä, Hämeenkyrössä, Janakkalassa, Kangasalla, Tampereella ja Valkeakoskella (kuntien moniammatilliset työryhmät). Piirin työntekijät osallistuivat työryhmien kokouksiin 22 kertaa. Lisäksi Hämeen piiriltä pyydettiin kommentti muutaman kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja Mielenterveys- ja päihdeohjelmaan. Tärkeänä tavoitteena oli, että MLL:n perhekeskustoiminnan sisältö vastasi lapsiperheiden, yhdistystoimijoiden sekä rahoittajien tarpeita. Toimijoilta kerättiin säännöllisesti kaikissa tilaisuuksissa joko kirjallista tai suullista palautetta. MLL:n keskusjärjestön tekemän Perhekahvilakyselyn ( ) tuotoksia hyödynnettiin koulutuksissa ja kuntien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Piiri keräsi kuntakohtaiset toimintatilastot rahoittajille sekä vuosiraportit keskusjärjestölle. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

12 Kuva: Anita Järvelin Perhekeskustoiminnan ohjaus, tuki ja toiminnan sisällöt Perhekahvilatoiminnan tuki MLL:n paikallisyhdistysten ja piirin lapsille ja perheille suunnattu toiminta liittyi pääasialliset avoimeen varhaiskasvatukseen, vertaistuelliseen ja yhteisölliseen toimintaan. Piirin tehtävänä oli tukea näitä toimintoja. Avointa varhaiskasvatusta olivat mm. kerhot, leikkipuistot, avoimet päiväkodit ja lastenkulttuuritoiminta. Nokian yhdistyksellä oli kaksi avointa päiväkotia (Tuutikki ja Täpinä), joissa avoimen toiminnan ohella järjestettiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tampereen osastolla oli erittäin laajaa toimintaa kahdessa Perhekeskuksessa (Laivapuiston perhetalo Tampereella ja Pereenkulman perhekeskus Pirkkalassa). Yhdistyksen käytössä olevissa tiloissa järjestettiin toimintaa myös Hämeenlinnassa (Mallis), Ikaalisissa (Peukaloinen) ja Siuron-Linnavuoren yhdistyksessä. Lahden yhdistyksellä oli omat toimitilat Rauhankadulla ja lisäksi Kärpäsen päiväkoti. Vertaistukea voitiin saada mm. perhekahviloissa, erilaisissa vertaisryhmissä sekä tukihenkilö- ja perhekummitoiminnassa. Yhteisöllisyyttä lisäsivät erilaiset tapahtumat, retket, leirit, vanhempainillat tai asiantuntijaluennot. MLL:n tehtävänä oli myös vaikuttaa lasten ja lapsiperheiden asioihin ja palveluihin. MLL:n perhekahvilat ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa sekä lapset että vanhemmat saavat seuraa ja arjen tukea toisiltaan. Toiminnan perustana on vanhempien keskinäinen vertaistuki, paikallisuus ja monimuotoisuus. Perhekahviloista vastaavat useimmiten vapaaehtoiset ohjaajat ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa. Tavoitteena on lisätä lapsille suunnattua ohjelmaa perhekahviloissa vanhemmilta tulleen kävijäpalautteen mukaisesti. MLL:n perhekahvilatoiminta on jo vakiinnuttanut asemansa yhdistysten näkyvimpänä toimintamuotona. Vuonna 2014 piirin alueella toimi 107 perhekahvilaa ja niissä hieman yli 200 vapaaehtoista tai palkattua ohjaajaa. Piirin työntekijöiden tehtävänä oli tukea tätä toimintaa järjestämällä perhekahvilaohjaajille perus- ja täydennyskoulutusta sekä tehdä ohjauskäyntejä kahviloihin. Vierailujen yhteydessä pidettiin toimintatuokioita kahvilan kävijöille sekä tiedotettiin MLL:n toiminnasta. Koulutusmateriaalina käytettiin piirin tuottamaa aineistoa, mm. Lapsi hädässä - lapsen ensiapu-opas vanhemmille ja maksuttomia hoito-oppaita. Toiminnan sisällössä kiinnitettiin huomiota lasten omaan toimijuuteen ja lasten näkökulman kuulemiseen sekä yhdistysten että kuntien lapsille suunnatuissa palveluissa. Syksyllä pilotoitiin muutamien perhekahviloiden vastuuhenkilöiden kanssa MLL:n suunnittelema verkkokoulutus välisenä aikana. Piirin toiminnan tavoitteena on vahvistaa paikallisyhdistysten perhekahvilatoiminnan suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä tarpeen mukaan olla mukana käynnistämässä uusia perhekahviloita. Vuonna 2014 perustettiin uusi perhekahvila (Valkeakoskelle) piirin koordinaattorin tuella. Yhdessä toimijoiden ja kunnan kanssa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että paikkakunnalta löytyisi asianmukainen ja maksuton toimitila yhdistyksen käyttöön. Oli myös tärkeää, että yhdistysten perhekahvilaja perhekeskustoiminta ja sen vaikutukset lapsiperheiden arkeen saadaan näkyväksi osaksi kunnan ennaltaehkäisevää ja avointa lapsi- ja perhetoimintaa. 12 MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus 2014

13 Kerho-, retki- ja leiritoiminnan tuki MLL:n kerhot tarjoavat lapsille tilaisuuden osallistua heitä itseään kiinnostavaan harrastukseen ilman suorittamisen paineita. MLL:n kerhotoimintaan on luotu valtakunnallinen kerhonohjaajan koulutusmalli. Koulutusmalli sisältää kerhonohjaajakoulutuksen ja kerhotoiminnan arviointimallin. Lasten osallistuminen kerhotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen oli tavoitteena kaikessa kerhotoiminnassa. Koulutusmateriaalina käytettiin MLL:n tuottamaa menetelmäopasta (2014) Mitä haluaisit tehdä kerhossa?. Tavoitteena oli, että lapsilla ja vanhemmilla oli mahdollisuus yhteiseen laadukkaaseen ja mielekkääseen tekemiseen. Kynnys osallistua MLL:n kerhoon oli tarkoituksella matala mm. maksuttomuuden tai alhaisten kerhomaksujen vuoksi. MLL:n yhdistykset järjestivät mm. muskareita, liikunta-, taide- ja käsityökerhoja. Kerhotoiminta tavoitti lapsia ja aikuisia laajasti eri paikkakunnilla. Lapsille suunnattuja kerhoja oli yhteensä noin 140 ja niissä kävijöitä yhteensä lähes Lisäksi erityisiä Leikki - ja varhaiskasvatuskerhoja oli 15 ja niissä kävijöitä yhteensä noin Lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja ja harrastusryhmiä (mm. liikunta-, taide-, Isä-lapsi-harrastuskerhoja) toteutui 97 kerhoa. Kävijöitä näissä kerhoissa ja ryhmissä oli yhteensä lähes Kerhonohjaajille tarkoitettua koulutusta suunniteltiin loppuvuonna, mutta siihen ei tuntunut olevan tarvetta. Piiri tiedotti MLL:n materiaaleista yhdistysten kerhovastaaville, mm. MLL:n lapsen kuulemisen menetelmäopasta. Yhdistyksissä toimi yhteensä yli 100 joko palkattuja tai vapaaehtoisia kerhonohjaajia. Paikallisyhdistysten perinteistä toimintaa olivat retket ja leirit. Toimintavuonna lähes puolet aktiivisesti toimivista yhdistyksistä järjestivät lapsiperheille retkiä ja muutamat yhdistykset myös leirejä. Osallistujina olivat lapset, nuoret sekä perheet. Leikkikenttätoimintaa toteutettiin sekä yhteistyössä kunnan tai muiden paikkakunnalla toimivien muiden yhdistysten kanssa että yhdistyksen omana toimintana. Vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia oli myös runsaasti. Piiri osallistui työpanoksellaan Hämeenkyrössä Perheen päivään ja Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaan Tampereella, Työväenmuseo Verstaalla. Perhekeskustoiminnan koordinaattori osallistui Valkeakoskella perheille suunnattuun vanhempainfoorumiin. Piiriin vuositilastoon kerättiin tiedot yhdistysten kerhojen lukumääristä, eri kerhomuodoista, leireistä, retkistä, tapahtumista ja niihin osallistujista. Kylämummi- ja vaaritoiminnan tuki, Lukumummit ja lukuvaarit MLL:n kylämummi ja -vaari -toiminta lisää sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä. MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat yhteisöllisiä isovanhempia, jotka antavat aikaa ja turvallista läsnäoloa lapsille muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa ja kirjastoissa. Leikki, ilo ja lapselta saatu välitön palaute vahvistavat myös ikääntyvien hyvinvointia ja tuovat elämään uutta sisältöä. Toiminnan tavoitteena oli sukupolvien välisen yhteyden lisääminen yhteisen toiminnan kautta mm. perhekahviloissa yms. yhdistyksen toiminnassa. Piirin alueella seitsemässä perhekahvilassa tai muussa toiminnassa oli mukana yhteensä 30 mummia tai vaaria. Uutena toimintamuotona syksyllä aloitettiin piirin Lukumummi- ja lukuvaari-toiminta. Toiminnan tarkoituksena oli tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Mummit ja vaarit lukivat kouluilla yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsivat lisätukea lukemiseen. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapasivat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin ja Niilo Mäki Instituutin (Ray:n rahoittama Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä -hanke) kanssa toteutettiin viisi perehdytyskoulutusta. Koulutukseen osallistui 22 seniori-ikäistä ja kahdeksan opettajaa. Vanhempainryhmä- ja vertaistoiminta Vuoden aikana noin kolmasosalla paikallisyhdistyksistä toimi yhteensä 55 erilaista vertaisryhmää. Ryhmät muodostuivat lasten ja vanhempien yhteisistä, vanhempien keskinäisistä, äitija isä-ryhmistä sekä muista aikuisten harrastusryhmistä. Osallistujia näissä ryhmissä oli yhteensä noin Ryhmänohjaajakoulutusta toivottiin edellisvuotena Punkalaitumen yhdistyksen aktiiveille. Kaksi suunniteltua koulutuspäivää 8.3 ja 20.9 jouduttiin kuitenkin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia. Yhteinen teema yhdistää - vertaisryhmäohjaajan koulutus toteutui Tampereella Lauantaina pidettyyn koulutuspäivään osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä viidestä eri paikallisyhdistyksestä. Koulutus suunniteltiin palvelemaan osallistuneiden paikallisyhdistysten tarpeita vertaistoimintaan liittyen sekä lisäämään innostuneisuutta suunnitella ja toteuttaa tähän perustuvia ryhmätoimintoja. MLL:n Hämeen piiri Vuosikertomus

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

MLL kunnan kumppanina

MLL kunnan kumppanina MLL kunnan kumppanina MLL osana kunnan perhekeskusverkostoa Perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Perhepalveluverkostoja, varhaista tukea ja kumppanuutta 15.9.2006 Projektipäällikkö Jaana Kemppainen 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot